נ/092


ביקור עצור

היום בשעה 15:00 ביקרתי את העצור בתא עיכוב בתישאול גליל, העצור רומן זדורוב הכל כשורה


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי