נ/094


דוח זכרון דברים ותחקור

מזכר

אל: מעבדת ט.א
מאת: ציון
הנדון: מזכר

סימוןכין : פ"א 1010/06 תחנת גולן (רצח הנערה תאיר ראדה ז"ל)

מועברים אליכם טביעות אצבע של העובדים ואותם אנשים שלהם הייתה נגישות לזירת העבירה
נא בדיקתכם מול המעתקים אשר נשלחו אליכם בתיק הנ"ל וזאת לשם השוואה
לטיפולכם המיידי


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי