נ/095


ראיתי את הנ"ל בפני וגביתי את הודעתו כלדקמן:

אני משמש כמאבטח בבית ספר נופי גולן והיום עבדתי בבית הספר משעה שש וחצי בבוקר ועד 15:45
אנחנו 2 מאבטחים כאשר אחד עובד עד השעה 14:00 והשני ממשיך עד 15:45 עד שכל ההסעות יוצאות ומתפקידי לערוך סריקות בבית הספר בבוקר לפני פתיחת הלימודים והיום עשיתי סריקה בבוקר ובסיום הסריקה אנחנו שומרים בכניסה לבית הספר וביום יום הלימודים עורכים סריקה מסביב לבית הספר ועוזבים

ש. האם אתם גם סורקים בתוך בית ספר?
ת. מדי פעם נכנסים גם לתוך בית הספר ומראים נוכחות מדי פעם ואנחנו מחכים לסיום היום עד שהתלמידים יוצאים להסעות ואנחנו מאבטחים את העלייה להסעות ויוצאים
ש. האם נערכת סריקה בתוך בית הספר לפני סגירתו?
ת.  לא
ש. מי סוגר את בית ספר אחרון?
ת. עובדי ניקיון עד כמה שאני יודע יש עוד כמה גורמים שנשארים בבית הספר אחרינו המאבטחים כי יש עוד חוגים אחר הצהריים.
ש. האם אתה יכול לספר לי מי עבד איתך היום?
ת. בחור בשם ארXXX אבXXX סיים לעבוד בשע 14:00 ואני המשכתי עד השעה 15:45 בערך עד שכולם עלו להסעות עשיתי סריקה בתחנות שלא יהיה שום דבר כמו תיק ועוזב
ש. מה הנוהל לגבי אנשים שרוצים להכנס לבית הספר במהלך היום ?
ת. אם אנחנו מכירים אותם אנחנו מכניסים ואם לא מכירים אותם שואלים לשם מה באו ואם יש תיקים עורכים חיפוש ומכניסים אותם ורושמים פרטים שלהם מתי נכנסו ומתי יצאו ויש לנו קלסר מעקב וקלסר סריקות באיזה שעה סורקים אני רוצה להוסיף שתמיד אחד מאיתנו נמצא בשער הכניסה ואחד בתוך בית הספר מסייר
ש. האם יש ברשותך רשימת נכנסים של היום?
ת. היום לא נכנסו אנשים שאנחנו לא מכירים ואני חושב שלא נכנסו אבל יכול להיות ששומר שהיה איתי היום רשם אבל אפשר לבדוק את הרשימה ולהביא לך עכשיו
ש. האם יש עוד כניסה לבית הספר?
ת. יש עוד הרבה כניסות ואנחנו סוגרים את כל השערים במהלך יום לימודים רק השער כניסה פתוח וכל השערים האחרים נעולים, בסוף היום אנחנו פותחים את השער של הכניסה למגרש כדורסל
ש. לדברייך אני מבינה כי בבוקר רק השער הראשי פתוח ובסיום יום העבודה רק השער של הכניסה למגרש כדורסל פתוח
ת. כן
ש. אך אתה מגדיר אנשים שאנחנו מכירים?
ת. אנשים שיש להם ילדים או אנשים שמוזמנים לבית הספר ואנשים שאנחנו מכירים ביום יום
ש. האם יש לך מה להוסיף?
ת. לא.

הקראתי בפניו את הודעתו והוא אישר אותה בחתימת ידו