נ/097


בהמשך לעדותיי הקודמות אני מוכן להוסיף ולענות על כל שאלה שתשאלי

ש. מה ההכרות שלך עם רומן
ת. אני אישית לא הכרתי אותו עד שהוא התחיל לעבוד בבית הספר וזה היה שבוע עד עשרה ימים לפני הרצח, לפני כן לא ראיתי בכלל וגם לא בקצרין, רומן היה מגיע לעבודה רכוב על אופניים לא זוכר אם רומן עבד יום יום אבל זכור לי שביום הרצח ראיתי את רומן הגיע לעבודה בערך בשמונה וחצי תשע בבוקר.
ש. האם במהלך 06/12/2006 רומן יצא מבית הספר בזמן שהיית בשער?
ת. הוא לא יצא במשך היום אבל אני זוכר שבאותו היום בשעה בין 11:00-12:00 רומן הגיע אלי לשער ושאל אותי אם ראיתי את הקבלן כי לדבריו הוא חיכה לאXX דXX שיביא לו חומר בשביל לגמור את ריצוף במקלט, ורומן נשאר איתנו בערך 15 דקות.
ש. האם ראית את רומן ביום 06/12/2006 בסיום עבודתו?
ת. לא ראיתי אותו כשהוא סיים כי אני הייתי בתוך בית הספר, אבל אני זוכר שכאשר רומן נשאר איתי ועם השומר השני ששמו ארXXX אבXXX הוא המתין לאXX הקבלן ואז אXX הגיע והוריד לו שק של דבק אני חושב ורומן שם את השק על הכתף ונכנס לבית הספר ואני זוכר כמעט בוודאות שרומן לבש באותו יום מכנסי ג'ינס בצבע כחול ועם חולצה משובצת לא זוכר בוודאות לגבי החולצה, לגבי המכנסיים אני בטוח כי אני זוכר שהשומר השני ארXXX אמר לרומן "למה אתה בא לעבודה עם ג'ינס ואמר לו "לא חבל עליהם" ורומן ענה לא נורא זה מכנסי עבודה ואני שמעתי זאת במו אוזניי
ש. מה שעות עבודה שלך בבית הספר?
ת. אנחנו שניים ארXXX ואני מתחילים בשע שש וחצי בבבוקר ביחד ובימי ראשון וחמישי שנניו מסיימים בשעה 14:00 כי הלימודים מסתיימים בשעה הזאת, בימים שני שלישי ורביעי הימים מסתיימים בשעה 15:45 ואחד מאיתנו בשעה 14:00 הולך הביתה והשני נשאר לסייר בתוך בית הספר. ובאותו היום הכוונה ל 06.12.2006 זאת היתה התורנות שלי ולכן אני נשארתי אבל לא הייתי בשער אלא הסתובבתי בתוך שטח בית הספר הכוונה בחצר ומסביב לגדרות ולכן לא ראיתי את רומן מתי שהוא יצא
ש. האם למעט 15 הדקות בהן רומן עמד בשער איתך ועם ארXXX יצא לך לראות את רומן מסתובב בבית הספר או יוצא מבית הספר?
ת. לא לא ראיתי

הקראתי בפניו את הודעתו והוא אישר אותה בחתימת ידו


ש. האם כאשר ראיתי את רומן לבוש במכנסי ג'ינס האם הם היו חדשים או משופשים?
ת. הם היו רגילים קצת משופשפים וכדאי לשאול גם את ארXXX אבXX על כך.


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי