נ/111הערת האתר: מסמכים נ/110 ונ/111 מכילים אותו טקסט בדף מספר 1

הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי