נ/113הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי