נ/115

 

מספר סידורי המספרים המתייחסים השעה פרטי הרשימה חתימה
    13:30 רס"ב לב יופה מודיע שחקר את אלכסxxx מילxxx  
    13:59 רס"ב לב יופה מודיע שחקר את אולxxx מיxxx  
    14:30 רס"ב לב יופה מודיע שחקר את , אווקואxxx קספירוxxx  
    14:50 רס"ב לב יופה מודיע שחקר את אלכסxxx קספירxxx  
    14:58 רס"ב לב יופה מודיע חקר ניxx פרפxxx  
    15:34 רס"ב לב מודיע שחקר את נטxx פרפxxx  
    15:50 רס"ב לב יופה מודיע חקר את אלxxx פוצ'xxx  
    15:30 רס"ב איריס ורס"מ סולמאן חזרו מישוב חד נס לאחר שחיפשו את הנער רוxx  
    16:10 רפ"ק סשה חקר את ויקטxx קולסיניxxx המנקה בשירותים  
    16:41 רס"מ יוסי לוי רכז המודיעין מסר לידנו דו"ח ריכוז שמות כת השטן,  
    16:55 רס"ב יאיר חקר את קוxx סמבxxx פעם שניה  
    17:00* רפ"ק בוקר פקד נבון פקד יניב אשור רס"מ אסרף יצאו לגבעת אבני לביתו של ישרxx נפxxx הגנן שעבד ביום הרצח בבית הספר  
    17:10 הצוות חזר מגבעת אבני. דיווחו שהבית אותר, אוכף שני הצדדים, לא בבית, על פי הדיווח האיש לא בבית. הופעל קצין משטרה שיבקר וידווח. רס״ב מוטי מסר דיווח מפורט  
    17:15 רס"ב חחרב מזיהוי גליל מסר 2 דגימות דנא אחת של יעxxx סמבxxx עובד בית הספר, והשניה של אלxxx פוצxxx.
להעביר להשוואה
 

 

 


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי