נ/130


 • צילום מס' 9 א':
  סימנים החשודים כסימני התזת דם על לוחית ההגנה של הדלת של תא מס' 3 מתוך צילום 24 בצילומי הזירה.
 • צילום מס' 9 ב':
  סימנים החשודים כדם על לוחית הגנה תחתונה של דלת תא מס' 2 ועל לוחית הגנה של דלת תא מס' 3, מתוך צילום מס' 24 בצילומי זירה.
 • צילום מס' 9 ג':
  סימנים החשודים כדם על לוחית ההגנה המתכתית של דלת תא מס' 3 מתוך צילום מס' 32 בצילומי זירה.
 • צילום מס' 9 ד':
  סימנים החשודים כדם על לוחית ההגנה התחתונה של דלת תא מס' 2 מחלקה החיצוני, מתוך צילום מס' 17 בצילומי זירה.
 • צילום מס' 9 ה':
  לוחית הגנה נקייה מדם שמצויה על דלת תא מס' 1, מתוך צילום מס' 17 בצילומי זירה, השימוש בצילום זה נעשה לשם השוואה עם הלוחיות המגואלות בחומר החשוד כדם של תא מס' 2 ותא מס' 3.
 • צילום מס' 9 ו':
  סימנים החשודים כדם על מנעול של תא מס' 3 מתוך צילום מס' 25 בצילומי זירה.
 • צילום מס' 9 ז':
  טיפה החשודה כדם על דלת תא מס' 2 מצידה החיצוני בצד שמאל, מתוך צילום מס' 57 בצילומי זירה.
 • צילומים מס' 9 ח':
  1. סימן החשוד כטיפת הדם על צידה החיצוני של דלת תא מס' 2 מצד שמאל מתוך צילום מס' 57 בצילומי זירה.
  2. סימנים החשודים כטיפות דם על וליד ציר דלת עליון (קיים שינוי צבע לשם השגת קונטרסט) מתוך צילום מס' 57 בצילומי זירה.
 • צילום מס' 9 ט':
  סימן החשוד כדם ליד ידית הדלת של תא מס' 2 מתוך צילום מס' 60 מצילומי זירה.

הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
כמו כן צילומים ותצלומים אפשר לראות במסמך המקורי