נ/153


כבוד עורך דין דוד שפיגל,
הנדון הזמנה לעדות ליום 12 למרץ 2009.

  1.  בהמשך להזמנה שקיבלתי מבית המשפט כי עליי להתייצב ב -12 למרץ 2009 הריני להודיע לך כי הנני סטודנט בטכניון לא אוכל להתייצב אל הדיון מהסיבה שבמשך חודש שלישי יש לי מבחנים שלא אוכל להעדר מהם.
  2. באם תרצה לקבל את עדותי בחודש רביעי או חמישי 2009 אגיע למעט ה – 26 לחודש רביעי.

ניxx מיxxxxx


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי