נ/155


במרץ 2009

לכבוד

בית המשפט

הנידון: זימון ארxxx פלxxx לדיון בבית המשפט לתאריך 12/3/9

  1. הנני אימו של ארxxx, ארxxx לא חש בטוב ולא יוכל להגיע להעיד במשפט (חום)
  2. אבקשכם לזמן לתאריך אחר

תודה

רימxxx פלxxx


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי