נ/200


מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז צפון 

26 פברואר2008
כ"א אדר א תשס"ח
מס' פמ"צ 98/07

אל : עו"ד שפיגל
הנדון: עד התביעה ססס ללל
 לידיעתך במהלך ראיון שנערך עם עד התביעה ס.ל. נמסרו לי על ידו הדברים הבאים:

  • האדם אותו ראה יושב ליד הפרגולה – רומן זודורוב. לא ראה אותו מעולם קודם לכן, היה מפותח פיזית וזה "תפס לו את העין" חשב שזה הורה של אחד הילדים, כשראה אותו בטלוויזיה אחרי החקירה קישר שבאותו אדם מדובר!!!
  • בטוח שהארוע שבו ראה את רומן זודורוב התרחש ביום הרצח
  • ראה את רומן יושב ומעשן סיגריה, לבש גי'נס, היה חסר הבעה וזה היה מאוד בלט,
  • זה היה בשעות הבוקר באזור ההפסקה הגדולה

בכבוד רב
מירית שטרן עו"ד 
מנהלת מחלקה מחוזית (פלילי)
בפרקליטות מחוז צפון


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי