נ/223


היום בשעה 17:20 לערך נכנסתי למחשב ואז ראיתי כתובית ב ICQ  "אפרסיקו (  PM 04:00): "את הבאה בתור אחרי תאיר" אני נבהלתי ומיד התקשרתי לאבא שלי אשר התקשר אליכם.
אני לא יודעת מי שלח את הכתובית הזאת, אני מאוד מפחדת ומבקשת את עזרתכם.

עדותה הוקראה בפניה ואושרה כנכונה בחתימה


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי