נ/225


אני לומד בבית ספר נופי גולן בקצרין מאז כיתה ז', כיום אני לומד בכיתה יב' 3, בתאריך 06/12/2006 שבוע שעבר ביום רביעי כלל לא הגעתי לבית הספר
היה לי באותו יום צו גיוס ראשון לצבא ובשעה 08:00 בבוקר התייצבתי בלשכת גיוס בטבריה והבדיקות נמשכו עד שתיים או שתיים וחצי אחרי הצהריים
עם סיום הבדיקות ירדתי לעיר והסתובבתי לבד בעיר טבריה והלכתי לאכול, חזרתי הביתה בסביבות שלוש או ארבע, בשעה שבע בערב נודע לי מסבתא שלי שהיה רצח בבית ספר, לא אמרה לי מי נרצח, סליחה, בעצם היא לא אמרה לי שזה היה בבית הספר אלא אמרה שזה היה בקצרין
יצאתי לעבוד כשומר וכשחזרתי הביתה יצאתי לעבוד בסביבות חמש וחצי בערך וחזרתי סביבות שבע וחצי שמונה ואז סבתא שלי סיפרה לי שהיה רצח בקצרין באותו רגע עדיין לא ידעתי שנרצחה תלמידה בבית הספר, אח"כ חזרתי לבית שלי והתקלחתי ואחרי זה אבא בא ואחי נאxx אמר לאבא ולי שהיה רצח בבית ספר ואמר שתאיר ראדה נרצחה, אחי נאור שהוא בכיתה ט היה ידיד של תאיר וגם ביקר אצלה בבית, אני עצמי הכרתי אותה אבל לא שוחחתי איתה בעבר.

ש. האם ידוע לך מי רצח את תאיר ראדה או על מעורבתו של אדם כלשהו לרצח?
ת. לא
ש. האם אתה חושד באדם כלשהו לגבי הרצח?
ת. לא
ש. האם ידוע לך על סכסוך כלשהו בין ראדה תאיר לבין אדם כלשהו?
ת. לא
ש. האם אתה עצמך היית מסוכסך עם תאיר ראדה?
ת. לא ש. האם ישנן שמועות כל שהן בין עובד או תלמידים מביה״ס לגבי זהות הרוצח או הרוצחים
ת. לא
ש. האם יש לך מה להוסיף
ת. לא, רק אני מקווה שתתפסו את הרוצח.

העדות הוקראה בפניו ואושרה כנכונה בחתימת ידו
הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי