נ/243 מוצג חסר

נ/243 מוצג חסר - שמה של עדת ההגנה יו.אל