נ/251 המעבדה לסיבים ופולימרים בדיקת שערות ביקורת | חניתה גרנטהערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי