נ/253 פרוטוקול מישיבת ועדת חוקההערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי