נ/272


14/12/2006
אל: מטא"ר
מאת: צח"מ גולן
הנדון: זכ"ד

 1. העד אxx גדxx מסר בהודעתו כי הסיע שלושה נערים בטרמפ מקצרין למחניים, בתאריך 06/12/2006 בשעה: 14:45 לערך (כשעה לאחר הרצח), לדבריו אחד הנערים תפס בראשו ואמר "מה עשיתי מה עשיתי" והיה מאוד מתוח.
 2. בנסיון לאתר את שלושת הנערים נגבתה עדות על פי נראו השלושה:
  א. מxx דניxx
  05282XXXXX
  ב. אלxx חסxx
  05282XXXXX
  ג נxx חxxx
  05262XXXXX
  תופסים טרמפ ולכן הוחלט על ידי ראש ימ"ר לאכנם
 3. לידעתכם

הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי