נ/273 צו להוצאת איכוניםהערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי