נ/280 הכרעת דין | שוטר לשעבר אל.חדהערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי