נ/286 חוות דעת מומחה | גיא קופרהערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי