נ/289הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
תצלום של טביעת כף רגל, מוצמדת לעמ' 10 בתיק העבודה נ/286*