נ/290


ראיתי את הנ"ל בפני וגביתי את הודעתה כדלקמן:

אני אימו של רומן זדורוב, רומן הוא בני מנישואים ראשונים אני התגרשתי מאביו שרומן היה בן 2.5, שרומן היה בין 3.5 התחתנתי שוב עם יוxx אבxxx מינxx יש לי שני ילדים משותפים איxxx בן 22 וקסנxx בת 14, בסוף 1999 עלינו לארץ עם בעלי וילדי הקטנים איxxx  וקסנxx.
לרומן לא ניתנה אפשרות עליה עקב כך שהוא לא יהודי.
מאז עליה אנחנו גרים בחיפה ברח גדליהו XX בשנת 2000 רומן בא לארץ לחודש וחזר לאוקריאינה
בשנת 2003-2002 רומן הגיע שוב לארץ ונשאר עד עכשיו, בהתחלה הוא היה גר איתנו ובשנת 2004 הוא התחתן ולאחר שגר בשכירות בחיפה כחצי שנה עבר לקצרין עד עכשיו.

ש. האם רומן בילדותו או בנעוריו עסק בספורט כלשהו? 
ת. אני יודעת שהוא עסק בכדור יד שהיה ילד עד אולי גיל 14 וזהו
ש. איפה רומן שירת בצבא?
ת. הוא שירת באיזה שהיא יחידה של הגנת אב"כ* אבל אני לא יודעת על זה כלום
ש. איך היו היחסים בין רומן לבין האחים שלו?
ת. בגלל שרומן היה הילד הכי גדול ובינו ובין אחיו איxxxר 7 שנים הפרש ובין רומן לבין אחותו קסxxה יש 15 שנים הפרש בזמן שלמדתי נבס* ערב הייתי משאירה אותו לשמור על הילדים ותמיד הכל היה בסדר, כמובן שבין הילדים היו ויכוחים כמו אצל כולם אבל שום דבר חריג הכל שיגרתי
ש. האם היה מקרה בו רומן הרביץ חזק מאוד לאח איxxר זמן קצר לפני שעליתם לארץ?
ת. אני לא זוכרת שום דבר כזה
ש. האם זכור לך שבנך איxxר סיפר לך שרומן הרביץ לו מכות חזקות מאוד זמן קצר לפני עלייתכם לארץ
ת. אני לא יכולה להגיד שהיה דבר כזה אני לא זוכרת ולא יודעת על דבר כזה, אף אחד מהם לא סיפר לי על זה.
ש. האם רומן היה ילד או נער שרב עם אנשים אחרים?
ת. הוא היה ילד רגוע וגם בתור נער, הוא היה חזק מאוד אבל אף אחד לא היה מתלונן עליו
ש. האם רומן היה מטופל פסיכיאטרית?
ת. לא
ש. האם ידוע לך האם לרומן היו איבודי זיכרון?
ת. לא
ש. האם היו מקרים שרומן סיפר שלא זוכר מה עשה?
ת. לא, לא ידוע לי
ש. האם רומן היה במשטרה באוקריאינה?
ת. הוא עבד כשומר מטעם משטרה באוקריאינה אבל אני לא זוכרת כמה זמן הוא עבד שם
ש. האם רומן היה אוסף או מתעסק עם סכינים?
ת. הוא אוהב סכינים יפה יש לו כמה סכינים אני יודעת שרומן אוהב נשק קר בגלל שאמר לי כמה פעמים אבל רק לאוסף
ש. האם יש לך מה להוסיף
ת. רומן תמיד היה רגוע ואני לא זוכרת שהיו לו התפרצויות זעם.

זאת הודעתי שהוקראה בפני ואושרה כנכונה בחתימת ידי


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי