נ/300 דוח חיפוש תצלומים באלבום הפלילי – העד בה.פבהערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי