נ/295 מוצג חסר

תמליל שיחה בין או.מא למו.רא (דיסק בקרטון)


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי
כנראה המסמך נמצא ב נ/296