נ/301 הרכבת קלסתרונים | בה.פבהערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי