נ/302 כנראה מסמך כפול ראה נ/255

נ/302 כנראה מסמך כפול ראה נ/255