נ/304 תמליל שחזור אי.אבהערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי