נ/320 חוות דעת של וויטאקרהערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי