נ/323 דוח החזרת מוצג גרסה אהערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי