נ/324 דוח החזרת מוצג גרסה בהערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי