נ/327 דוח העברת צילומים - מעתקים של ט.אהערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי