מוצגי חקירה - אינדקס מסמכי ת'

 

לדיווח על לינקים שבורים אפשר בתגובות ו\או דרך טופס צור הקשר באתר.


מס' המוצג

תאור המוצג

ת/1

לוח צילומים – עד תביעה יו.אז (עמ' 14)

ת/1 א'

תמונה – עדת תביעה ש.יפ (עמ' 565)

ת/2

כתב מינוי צח"מ – עד תביעה יו.אז (עמ' 16)

ת/3

דו"ח קצין ממונה ואסמכתא לשחרור – עד תביעה יו.אז (עמ' 28)

ת/4

תמונה של יש.נפ – עד תביעה יו.אז (עמ' 29)

ת/5

תמונה עם סימון של חץ לגרם מדרגות – עד תביעה יו.אז (עמ' 30)

ת/6

דיסק מ"ט 165/05 – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 49)

ת/7

פרוטוקול – תמליל הדיסק – עד תביעה יו.אז (עמ' 49)

ת/8

העתק המשך קלטת מס' 26 מ"ט 165/05 – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 52)

ת/9

תמליל דיסק מס' 26 – עד תביעה יו.אז (עמ' 52)

ת/10

חוות הדעת של דיסק מס' 26 – עד תביעה יו.אז (עמ' 52)

ת/11

חוות דעת של ד"ר זייצב  בצירוף הצילומים – עד תביעה יו.אז (עמ' 54)

ת/12

תשובה מיום 10/1/07 – עד תביעה יו.אז (עמ' 54)

ת/13

מזכר מיום 8/1/07 – עד תביעה יו.אז (עמ' 54)

ת/14

מזכר מיום 10/1/07 – עד תביעה יו.אז (עמ' 54)

ת/15

מזכר – עד תביעה יו.אז (עמ' 54)

ת/16

כתבה מהאינטרנט בשפה הרוסית בליווי תרגום לעברית – עד תביעה יו.אז (עמ' 54)

ת/17

הודעה מיום 1/1/07 בשפה הרוסית – עד תביעה יו.אז (עמ' 57)

ת/18

תרגום הודעה – עד תביעה יו.אז (עמ' 57)

ת/19 א'

דיסק עליו מוקלטת החקירה – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 57)

ת/19 ב'

דיסק עליו מוקלטת החקירה – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 57)

ת/20

תמליל בשפה בעברית – עד תביעה יו.אז (עמ' 57)

ת/21

מ"ט 172/06 (3 דיסקים) עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 63)

ת/22

תמליל חקירה – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 64)

ת/23

הודעה מודפסת שנגבתה במהלך החקירה בצירוף מזכר – עד תביעה יו.אז (עמ' 64)

ת/24

זכ"ד – עד תביעה יו.אז (עמ' 75)

ת/25

זכ"ד – עד תביעה יו.אז (עמ' 78)

ת/26

קלטת שחזור עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 78)

ת/27

תמליל – עד תביעה יו.אז (עמ' 79)

ת/28

שני דיסקים – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 81)

ת/29

תמליל חקירה – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 81)   | 4 מסמכים ת/29-א, ת/29-ב, ת/29-ג, ת/29-ד. 

ת/30

אזהרה בשפה הרוסית + שרטוט – עד תביעה יו.אז (עמ' 81)

ת/31

מ"ט 122/06 – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 85)

ת/32

תמליל – עד תביעה יו.אז (עמ' 85)

ת/33

זכ"ד של העד על השיחה – עד תביעה יו.אז (עמ' 85)

ת/34

דיסק מ"ט 5/07 – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 86)

ת/35

תמליל – עד תביעה יו.אז (עמ' 86)

ת/36

הודעה ברוסית ובעברית מיום 9/1/07 – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטו) (עמ' 87)

ת/37

דיסק שהוצג לנאשם במהלך החקירה – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון) (עמ' 87)

ת/38

תמונות שהופקו מתוך הדיסק – עד תביעה יו.אז (עמ' 87)

ת/39

מ"ט 10/07 – עד תביעה יו.אז (בתוך קרטון|) (עמ' 87)

ת/40

תמליל (יומן חקירה) – עד תביעה יו.אז (עמ' 87)

ת/41

הודעה מיום 11/1/07 – עד תביעה יו.אז (עמ' 87)

ת/42

זכ"ד מיום 16/1/07 – עד תביעה יו.אז (עמ' 91)

ת/43

זכ"ד – עד תביעה יו.אז (עמ' 92)

ת/44

שם של נערה (במעטפה סגורה) – עד תביעה יו.אז – לא עמוד, נמצא בתיק מוצגי השופט כהן

ת/45

תמליל (עותק של נ/9) (עמ' 129)

ת/46

זכ"ד שיחה עם שי.גד מתאריך 12/12/06 – עד תביעה יו.אז (עמ' 136)

ת/47

הודעה שי.גד מתאריך 11/12/06 – עד תביעה יו.אז (עמ' 136)

ת/48

הודעות sms  בתיבת הדואר (עמ' 141) – עד תביעה יו.אז

ת/49

פלט פלאפון – עד תביעה יו.אז (עמ' 141)

ת/49 א'

מקור של ת/49 – עד תביעה דו.אמ (עמ' 735)

ת/50

הודעה של יא.בנ מתאריך 12/12/09 – עד תביעה יו.אז (עמ' 142)

ת/51

הודעה של אי.גו מתאריך 18/12/06 – עד תביע יו.אז (עמ' 142)

ת/52

דיסק מ"ט 173 (עמ' 158) (בקרטון) – עד תביעה יו.אז

ת/53

תמלול הדיסק - עד תביעה יו.אז

ת/54

הודעה של רש.קד מתאריך 12/12/06 - עד תביעה יו.אז (עמ' 160)

ת/55

פלט שיחות נכנסות – עד תביעה יו.אז (עמ' 161)

ת/56

תמליל מ"ט 165/05 – עד תביעה יו.אז (עמ' 162)

ת/57

גליון חדר מיון מתאריך 18/12/06 – עד תביעה בו.רו (עמ' 164)

ת/58

החלטה בדבר בקשה למתן צו להמצאה של חפצים / מסמכים מתאריך 7/12/06 – עד תביעה ש.פל (עמ' 170)

ת/59

בדיקה קלינית מתאריך 7/12/06 – עד תביעה ש.פל (עמ' 70)

ת/60

חוות דעת מומחה         דר זייצב מתאריך 14/12/06 – עד תביעה ש.פל ( עמ' 171)

ת/61

כתב ערובה מתאריך 10/12/06 – עד תביעה ש.פל (עמ' 171)

ת/62

אסמכתא לשחרור מתאריך 10/12/06 – עד תביעה ש.פל (עמ' 171)

ת/63

זיהוי ע"י העדה רו.נש מתארי 9/12/06 – עד תביעה ש.פל (עמ' 171)

ת/64

מזכר מתאריך 13/12/06 – עד תביעה ש.פל (עמ' 172)

ת/65

מזכר תאריך 13/12/06 – עד תביעה ש.פל (עמ' 172)

ת/66

מזכר מתאריך 17/12/06 – עד תביעה ש.פל (עמ' 172)

ת/67

מזכר מתאריך 15/12/06 – עד תביעה ש.פל ( עמ' 173)

ת/68

קלטת לגבי שחזור עם העד דנ.זו – עד תביעה ש.פל (בקרטון) (עמ' 175)

ת/69

תמליל הקלטת ת/68 – עד תביעה ש.פל (עמ' 175)

ת/70

דו"ח מ"ט מתאריך 18/12/06 – עד תביעה ש.פל (עמ' 175)

ת/71

קלטת לגבי שחזור עם העד אל.עג – עד תביעה ש.פל (בקרטון) (עמ' 175)

ת/72

תמליל הקלטת ת/71 – עד תביעה ש.פל (עמ' 175)

ת/73

דו"ח מ"ט מתאריך 18/12/06 – עד תביעה ש.פל (עמ' 175)

ת/74

פרוטוקול והחלטה מיום 21/12/06 – עד תביעה ש.פל (עמ' 177)

ת/75

פרוטוקול והחלטה מיום 29/12/06 – עד תביעה ש.פל (עמ' 178)

ת/76

פרוטוקול והחלטה מיום 4/1/07 – עד תביעה ש.פל (עמ' 178)

ת/77

דו"ח פעולה מתאריך 10/12/06 (=נ/22) – עדת תביעה מר.דנ

ת/78

כתב ערובה מתאריך 12/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 188)

ת/79

בדיקת שיחות נכנסות לפלאפון של תאיר ראדה מתאריך 12/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 188)

ת/80

דו"ח תשאול ח.לי מתאריך 16/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 188)

ת/81

דו"ח תשאול גר.צ'ו מתאריך 18/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 188)

ת/82

דו"ח תשאול שג.בנ מתאריך 18/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 188)

ת/83

דו"ח תשאול יא.לל מתאריך 19/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 188)

ת/84

דו"ח תשאול לירון בורג מתאריך 19/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 188)

ת/85

טבלת רשימת שמות – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 189)

ת/86

דו"ח תשאול אל.בי מתאריך (28/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 189)

ת/87

דו"ח פעולה מתאריך 28/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 189)

ת/88

החזרת מכשיר סלולרי לאל.בי מתאריך 29/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 189)

ת/89

דו"ח פעולה מתאריך 29/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 189)

ת/90

דו"ח פעולה מתאריך 29/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 189)

ת/91

דו"ח פעולה מתאריך 29/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 190)

ת/92

מזכר זי.אס – מכינת קצרין מתאריך 31/12/06 עדת תביעה מר.דנ

ת/93

דו"ח תשאול מי.ינ מתאריך 31/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 190)

ת/94

דו"ח תשאול טלפוני – יה.שב מכינת קצרין מתאריך 31/12/06 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 90)

ת/95

דו"ח הכנת רשימת נכנסים לזירת הרצח מתאריך 7/1/07 – עדת תביעה מר.דנ (עמ' 190)

ת/96

חומר נשוא בקשות מישיבה קודמת (ניתן בישיבת יום 8/11/07) (עמ' 197)

ת/97

דו"ח פעולה מתאריך 19/12/07 – עד תביעה אב.ש (עמ' 206)

ת/98

מזכר הבהרות מתאריך 2/1/07 – עד תביעה אב.ש (עמ' 211)

ת/99

דו"ח עיכוב מתאריך 10/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 224)

ת/100

הודעת העדה לי.רו מתאריך 10/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ'224)

ת/101

הודעת העדה סו.גי מתאריך 10/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ'224)

ת/102

דו"ח עיכוב מתאריך 11/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 225)

ת/103

מזכר עיכוב לצורך חקירה מתאריך 11/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 225)

ת/104

אישור על ביקור במרפאה מתאריך 13/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 225)

ת/105

דו"ח עיכוב מתאריך 17/12/06 0 עד תביעה דו.כה (עמ' 225)

ת/106

זכ"ד מתאריך 13/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 225)

ת/107

זכ"ד תשאול תלמיד ברנקו וייס מתאריך 13/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 225)

ת/108

זכ"ד תשאול תלמיד ברנקו וייס מתאריך 13/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 225)

ת/109

זכ"ד תשאול מתאריך 13/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 225)

ת/110

זכ"ד תשאול מתאריך 15/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 225)

ת/111

זכ"ד תשאול תלמיד ברנקו וייס מתאריך 15/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 225)

ת/112

זכ"ד תשאול תלמיד ברנקו וייס מתריך 15/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 226)

ת/113

זכ"ד תשאול תלמיד מתאריך 19/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 226)

ת/114

זכ"ד תשאול תלמידה מתאריך 11/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 226)

ת/115

זכ"ד תשאול תלמידה מתאריך 19/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 226)

ת/116

זכ"ד תשאול תלמידה מתאריך 19/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 226)

ת/117

זכ"ד תשאול תלמיד מתאריך 19/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 226)

ת/118

זכ"ד תשאול תלמידה מתאריך 19/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 226)

ת/119

הודעת מא.כה מתאריך 29/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 227)

ת/120

דו"ח פעולה וזכ"ד מתאריך 29/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 227)

ת/121

זכ"ד תשאול תלמיד מתאריך 31/12/06 – עד תביעה דו.כה (עמ' 227)

ת/122

דו"ח פעולה, תפיסה וסימון מתאריך 3/1/07 – עד תביעה דו.כה "(עמ' 227)

ת/123

טופס לוואי למוצגים מתאריך 3/1/07 – עד תביעה דו.כה (227)

ת/124

זכ"ד בדיקת נעליים מתאריך 8/1/07 – עד תביעה דו.כה (עמ' 228)

ת/125

דו"ח זכ"ד מתאריך 6/12/06 – עדת תביעה אי.אז (עמ' 236)

ת/126

תלונה של רפאל כהן מתארך 6/12/06 – עדת תביעה אי.אז (עמ' 238)

ת/127

דו"ח זכ"ד מתאריך 6/12/06 – עדת תביעה אי.אז (עמ' 238)

ת/128

דו"ח זכ"ד מתאריך 13/12/06 – עדת תביעה אייךת אזולאי (עמ' 238)

ת/129

דו"ח זכ"ד מתאריך 13/12/06 – עדת תביעה אי.אז (עמ' 238)

ת/130

הודעת העדה דנ.שא מתאריך 12/12/06 (עמ' 242)

ת/131

דו"ח זכ"ד תפיסה מתאריך 7/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 242)

ת/132

תמונה מודפסת של "אבי" מטבריה מתאריך 7/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 242)

ת/133

דו"ח זכ"ד וביקור מתאריך 7/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 242)

ת/134

דו"ח זכ"ד + ביקור במקום מתאריך 7/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 243)

ת/135

הודעת העד מת.אס מתאריך 9/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 243)

ת/136

דו"ח פעולה + זכ"ד מתאריך 11/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 243)

ת/137

דו"ח זכ"ד מתאריך 25/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 243)

ת/138

דו"ח חיפוש מתאריך 25/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 243)

ת/139

שני דיסקים המתעדים אתדו"ח החיפוש – עד תביעה יו.מו (עמ' 243)

ת/140

דו"ח ביצוע עבודות מ.ט מתאריך 25/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 243)

ת/141

זכ"ד מתאריך 7/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 244)

ת/142

דו"ח תשאול מתאריך 11/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 244)

ת/143

דו"ח תשאול מתאריך 11/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 244)

ת/144

דו"ח תשאול מתאריך 11/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 244)

ת/145

דו"ח תשאול מתאריך 11/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 244)

ת/146

דו"ח תשאול מתאריך 11/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 244)

ת/147

דו"ח תשאול מתאריך 12/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 244)

ת/148

דו"ח תשאול מתאריך 12/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 244)

ת/149

דו"ח תשאול מתאריך 18/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 244)

ת/150

דו"ח תשאול מתאריך 18/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 244)

ת/151

דו"ח תשאול מתאריך 18/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 244)

ת/152

דו"ח תשאול מתאריך 18/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 244)

ת/153

הודעת אל.קר מתאריך  9/12/06 – עד תביעה יו.מו (עמ' 245)

ת/154

דו"ח פעולה מתאריך  6/12/06 רס"מ דו.שו (עמ' 258)

ת/155

מזכר מתאריך 8/12/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 261)

ת/156

רשימה שמית – עד תביעה אל.סט (עמ' 262)

ת/157

הודעת העד רמ.ב.דר מתאריך 9/12/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 262)

ת/158

דו"ח זכ"ד מתאריך 11/12/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 263)

ת/159

הודעה בשפה העברית ובשפה הרוסית מתאריך 11/12/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 263)

ת/160

כתב ערובה מתאריך 11/12/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 264)

ת/161

דו"ח תפיסה וסימון מתאריך 12/12/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 265)

ת/162

הודעת הנאשם מיום 12/12/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 265)

ת/163

דיסק של חקירת ת/162 – עד תביעה אל.סט (עמ' 265) (בקרטון)

ת/164

א' - ד'

תמליל של הודעת הנאשם ת/162 - עד תביעה אל.סט (עמ' 265)

ת/165

דו"ח מ"ט 160/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 265)

ת/166

דו"ח קצין ממונה מתאריך 12/12/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 267)

ת/167

הודעת הנאשם מתאריך 14/12/06 בעברית וברוסית - עד תביעה אל.סט (עמ' 267)

ת/168

דיסק מ"ט 164/06 המתייחס להודעת ת/167 - עד תביעה אל.סט (עמ' 267) (בקרטון)

ת/169

א' – ב'

תמליל של ת/167 - עד תביעה אל.סט (עמ' 267)

ת/170

דו"ח מ"ט 164/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 267)

ת/171

דו"ח מיום 14/12/06 בעיפרון בשפה הרוסית (3 עמודים) - עד תביעה אל.סט (עמ' 267)

ת/172

דו"ח ת/171 – הנוסח בעברית עם שרטוטים משולבים בעברית וברוסית – עד תביעה אל.סט (עמ' 267)

ת/173

דיסק מ"ט 167/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 271) (בקרטון)

ת/174

א' – ב'

תמלילים של ת/171 - עד תביעה אל.סט (עמ' 271)

ת/175

דו"ח מ"ט 167/06 - עד תביעה אל.סט (271)

ת/176

הודעת נאשם מיום 16/12/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 272)

ת/177

דיסק של וידיאו מ"ט 166/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 272) (בקרטון)

ת/178

דיסק של חקירת ת/176 - עד תביעה אל.סט (עמ' 272) (בקרטון)

ת/179

דיסק של חקירת ת/176 - עד תביעה אל.סט (עמ' 272) (בקרטון)

ת/180

א' – ב'

תמליל מלא של אודיו מהדיסקים - עד תביעה אל.סט (עמ' 272)

ת/181

דו"ח מ"ט 166/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 27)

ת/182

הודעת נאשם מתאריך 18/12/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 280)

ת/183

דיסק מ"ט 171/06 של החקירה ת/182 - עד תביעה אל.סט (עמ' 280) (בקרטון)

ת/184

תמליל של דיסק החקירה - עד תביעה אל.סט (עמ' 280)

ת/185

דו"ח מ"ט 171/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 280)

ת/186

דו"ח מ"ט 172/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 282)

ת/187

דו"ח תשאול הנאשם מתאריך 19/12/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 282)

ת/188

סקיצה עם תרגום של העד (מקבילה ל – ת/23) - עד תביעה אל.סט (עמ' 284)

ת/189

זכ"ד מתאריך 19/12/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 286)

ת/190

זכ"ד מתאריך 19/12/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 286)

ת/191

זכ"ד מתאריך 19/12/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 286)

ת/192 

זכ"ד מתאריך 19/12/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 286)

ת/193

זכ"ד מתאריך 20/12/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 289)

ת/194

דו"ח תשאול מתאריך מתאריך 22/12/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 289)

ת/195

סקיצה - עד תביעה אל.סט (עמ' 289)

ת/196

דו"ח תשאול מתאריך 25/12/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 289)

ת/197

דו"ח פעולה, תפיסה וסימון מתאריך 21/12/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 290)

ת/198

דיסק מ"ט 121/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 294) (בקרטון)

ת/199

תמליל של הדיסק ת/198 - עד תביעה אל.סט (עמ' 294)

ת/200

אזהרה ברוסית ומספר שורות - עד תביעה אל.סט (עמ' 294)

ת/201

דיסק מ"ט 123/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 295) (בקרטון)

ת/202

תמליל הדיסק – עד תביעה אל.סט (עמ' 295)

ת/203

דו"ח מ"ט 123/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 295)

ת/204

דיסק מ"ט 125/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 295) (בקרטון)

ת/205

א' – ב'

תמליל מ"ט 125/06 – עד תביעה אל.סט (עמ' 295)

ת/206

דו"ח מ"ט 125/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 295)

ת/207

הודעה כתובה אחת שמתייחסת לשני דוחות מ"ט מתאריך 26/12/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 295)

ת/208

דו"ח תשאול מתאריך 26/12/06 - עד תביעה אל.סט (עמ' 295)

ת/209

דו"ח תשאול מתאריך 1/1/07 - עד תביעה אל.סט (עמ' 298)

ת/210

דו"ח זכ"ד מתאריך 18/1/07 - עד תביעה אל.סט (עמ' 298)

ת/211

הודעת העד רא.ג'נ מתאריך 17/12/06 - עד תביעה רא.ג'נ (עמ' 302)

ת/212

הודעת העד רא.ג'נ מתאריך 3/1/07 – עד תביעה רא.ג'נ (עמ' 302)

ת/213

הודעת העד רא.ג'נ מתאריך 5/1/07 – עד תביעה רא.ג'נ (עמ' 302)

ת/214

פלטי פלאפון מתאריך 24/12/06 – עד תביעה רא.ג'נ (עמ' 302)

ת/215

צילום של סוליית נעל – עד תביעה צב.נב (עמ' 312)

ת/216

עדות לי.חס מתאריך 8/12/06 יחד עם מכתב – עד תביעה מר.אס (עמ' 317)

ת/217

מזכר מתאריך 10/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 317)

ת/218

6 דוחות תחקור מתאריך 12/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 318)

ת/219

8 דוחות תחקור מתאריך 14/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 318)

ת/220

סקיצה ומזכר מתאריך 12/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 318)

ת/221

דו"ח תפיסה וסימון מתאריך 12/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 318)

ת/222

תרשים עם סימונים – עדת תביעה נ.ב.ד (עמ' 538)

ת/223

תוכנית בית ספר ובה סימון באשר לאיזור שסימן העד בסקיצה ת/220 – עד תביעה מר.אס (עמ' 319)

ת/224

דו"ח זכ"ד מתאריך 12/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 319)

ת/225

דו"ח עיכוב מתאריך 14/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 319)

ת/226

דו"ח זכ"ד מתאריך 14/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 319)

ת/227

יומן עמדה מתאריך 13/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 320)

ת/228

דו"ח עבודות מ.ט. מתאריך 14/12/06 שמתייחס לעמדה ולזמן – עד תביעה מר.אס (עמ' 320)

ת/229

דו"ח תחקור המורה תק.אב מתאריך 1/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 320)

ת/230

דו"ח תחקור המורה רו.לי מתאריך 17/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 320)

ת/231

דו"ח תחקור המורה תמ.מא.קל מתאריך 17/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 320)

ת/232

דו"ח תחקור המורה זה.גר מתאריך 18/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 320)

ת/233

דו"ח פעולה, תפיסה וסימון מתאריך 16/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 321)

ת/234

דו"ח זכ"ד מתאריך 24/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 321)

ת/235
ת/235 א
ת/235 ב
ת/235 ג

 

לוח תמונות – עד תביעה מר.אס (עמ' 322)

ת/236

דו"ח זכ"ד מתאריך 24/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 322)

ת/237

דו"ח תפיסה וסימון מתאריך 24/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 323)

ת/238

תמונות של הנאשם ואשתו שנתפסו בתאריך 24/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 324)

ת/239

דו"ח זכ"ד מתאריך 25/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 324)

ת/240

דו"ח זכ"ד קונטיינר אשפה מתאריך 25/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 324)

ת/241

דו"ח העברת עצור לחקירה מתאריך 26/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 324)

ת/242

דו"ח זכ"ד מתאריך 26/12/06 – עד תביעה מרכי אסרף (עמ' 324

ת/243

דו"ח תפיסה וסימון מתאריך 27/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 324)

ת/244

דו"ח פעולה מתאריך 27/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 325)

ת/245

דו"ח תפיסה וסימון מתאריך 27/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 325)

ת/246

לוח תמונות – עד תביעה מר.אס (עמ' 325)

ת/247

דו"ח פעולה מתאריך 28/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 325)

ת/248

דו"ח פעולה מתאריך 31/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 325)

ת/249

לוח תמונות – עד תביעה מר.אס (עמ' 325)

ת/250

דו"ח פעולה מתאריך 3/1/07 – עד תביעה מר.אס (עמ' 325)

ת/251

דו"ח פעולה מתאריך 28/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 327)

ת/252

דו"ח תחקור לא.קו מתאריך 31/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 327)

ת/253

דו"ח זכ"ד מתאריך 31/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 327)

ת/254

לוח תמונות – עד תביעה מר.אס (עמ' 327)

ת/255

לוח תמונות – עד תביעה מר.אס (עמ' 328)

ת/256

דו"ח זכ"ד מתאריך 1/12/06 – עד תביעה מר.אס (עמ' 328)

ת/257

דו"ח זכ"ד מתאריך 1/1/07 – עד תביעה מר.אס (עמ' 328)

ת/258

דו"ח על נטילת אמצעי זיהוי מתאריך 1/1/07 – עד תביעה מר.אס (עמ' 328)

ת/259

דו"ח נוכחות התלמיד רו ני מתאריך 3/1/07 – עד תביעה מר.אס (עמ' 328)

ת/260

בקשה לרישום מוצגים מתריך 2/1/07 – עד תביעה מר.אס (עמ' 328)

ת/261

טופס לוואי למוצגים מתאריך 2/1/07 – עד תביעה מר.אס (עמ' 328)

ת/262

דו"ח תפיסה וסימון מתאריך 3/1/07 – עד תביעה מר.אס (עמ' 329)

ת/263

דו"ח זכ"ד מתאריך 5/1/07 – עד תביעה מר.אס (עמ' 329)

ת/264

דו"ח תפיסה וסימון מתאריך 5/1/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 329)

ת/265

דו"ח זכ"ד מתאריך 7/1/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 329)

ת/266

דו"ח חיפוש מתאריך 7/1/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 329)

ת/267

דו"ח פעולה מתאריך 10/1/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 329)

ת/268

דו"ח זכ"ד מתאריך 10/1/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 330)

ת/269

דו"ח תפיסה וסימון מתאריך 10/1/07 – עד תביעה מר.אס (עמ' 330)

ת/270

דו"ח זכ"ד תיאום לפני חיפוש באתר פסולת - עד תביעה מר.אס 0עמ' 330)

ת/271

עדות שמ.בי מתאריך 8/1/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 331)

ת/272

תצלום – עד תביעה מר.אס (עמ' 331)

ת/273

8 דוחות תחקור מתאריך 14/1/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 332)

ת/274

דו"ח פעולה מתאריך 18/3/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 332)

ת/275

מכתב בעברית ובגרמנית – עד תביעה מר.אס (עמ' 332)

ת/276

פלט האיכון מחברת פלאפון – עד תביעה מר.אס (עמ' 332)

ת/277

בירור מיקום מתאריך 28/5/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 333)

ת/278

זכ"ד של איש המחשבים לגבי הטוקבקיסטים - עד תביעה מר.אס (עמ' 333)

ת/279

עדות יה.ני מתאריך 29/4/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 333)

ת/280

דו"ח זג"ד מתאריך 3/5/07 – עד תביעה מר.אס (עמ' 333)

ת/281

אלפון תלמידים מתאריך 8/5/07 – עד תביעה מר.אס (עמ' 333)

ת/282

דו"ח זכ"ד מתאריך 29/4/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 3339

ת/283

שיחה עם חנ.שח מתאריך 30/4/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 333)

ת/284

מזכר קבלת פרטי בעלויות  IP - עד תביעה מר.אס (עמ' 333)

ת/285

עדות מו.נו (3 הודעות) - עד תביעה מר.אס (עמ' 334)

ת/286

דו"ח תשאול לגבי ני.יע - עד תביעה מר.אס (עמ' 334)

ת/287

אתור כתובת IP מאריך 13/12/06 - עד תביעה מר.אס (עמ' 334)

ת/288

דו"ח זג"ד מתאריך 30/4/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 334)

ת/289

מחברת - עד תביעה מר.אס (עמ' 335)

ת/290

בקשה להוצאת צו חיפוש, החלטה ודו"ח תשאול - עד תביעה מר.אס (עמ' 335)

ת/291

דוח זג"ד – רישום על פתק מתאריך 1/5/07 – עד תביעה מר.אס (עמ' 335)

ת/292

חוברות אנגלית – עד תביעה מר.אס (עמ' 335) (נמצאות בקרטון)

ת/293

מזכר המצורף לחוברות האנגלית ת/292 - עד תביעה מר.אס (עמ' 335) (נמצא בקרטון)

ת/294

עדות המורה מר.ב.הר מתאריך 1/5/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 335)

ת/295

דו"ח פעולה – זכ"ד מתאריך 21/6/07 - עד תביעה מר.אס (עמ' 336)

ת/296

חוות דעת – עד תביעה ינ.עו (עמ' 351) (נמצא בקרטון)

ת/297

דו"ח תפיסת מוצגים מתאריך 9/12/06 – עד תביעה ינ.עו (עמ' 358)

ת/298

רשימת תפיסת מוצגים מתאריך 6/12/06 – עד תביעה ינ.עו (עמ' 358)

ת/299

דו"ח תפיסת מוצגים מתאריך 8/12/06 – עד תביעה ינ.עו 0עמ' 358)

ת/300

דו"ח ט.א. מתאריך 10/12/07 – עד תביעה ינ.עו (עמ' 359)

ת/301

דו"ח פראמדיק מתאריך 6/12/06 – עד תביעה אי.ב.מש (עמ' 384)

ת/302

הודעת העד אי.ב.מש מתאריך 6/12/06 (עמ' 384)

ת/303

הודעת העד אי.ב.מש מתאריך 10/12/06 (עמ' 384)

ת/304

הודעת העד אי.ב.מש מתאריך 3/1/07 (עמ' 384)

ת/305

דו"ח בדיקת רכב מתאריך 10/12/06 – עד תביעה יא.וע (עמ' 387)

ת/306

3 דוחות פעולה מתאריכים 17/12/06 – 19/12/06 -  עד תביעה יא.וע (עמ' 388)

ת/307

דו" בדיקת אליבי של החשוד יו.לו מתאריך 10/12/06 – עד תביעה יא.וע (עמ' 388)

ת/308

דו"ח פעולה תפיסה וסימון מתאריך 10/12/06 – עד תביעה יא.וע (עמ' 388)

ת/309

דו"ח זכ"ד מתאריך 10/12/06 – עד תביעה יא.וע (עמ' 388)

ת/310

דו"ח אירועים מתאריך 10/12/06 – עד תביעה יא.וע (עמ' 388)

ת/311

דו"ח זכ"ד מתאריך 11/12/06 – עד תביעה יא.וע (עמ' 388)

ת/312

דו"ח זכ"ד מתאריך 8/12/06 – עד תביעה יא.וע (עמ' 389)

ת/313

דו"ח זכ"ד מתאריך 10/12/06 – עד תביעה יא.וע (עמ' 389)

ת/314

דו"ח זכ"ד מתאריך 7/1/07 – עד תביעה רא.אר (עמ' 396)

ת/315

הודעת העד מא.אמ במשטרה מתאריך 11/12/06 (עמ' 398)

ת/316

הודעת העד מא.אמ במשטרה מתאריך 4/1/07 (עמ' 398)

ת/317

הודעת העד צב.חו במשטרה מתאריך 6/12/06 (עמ' 400)

ת/318

הודעת העד צב.חו כבמשטרה מתאריך 3/1/07 (עמ' 400)

ת/319

הודעת העד מר.ב.צו במשטרה מתאריך 3/1/07 (עמ' 405)

ת/320

דו"ח על נטילת אמצעי זיהוי מתאריך 11/12/06 – עד תביעה צמ.זי (עמ' 407)

ת/321

דו"ח על נטילת אמצעי זיהוי מתאריך 11/12/06 – עד תביעה צמ.זי (עמ' 407)

ת/322

דו"ח על נטילת אמצעי זיהוי מתאריך 12/12/06 – עד תביעה צמ.זי (עמ' 407)

ת/323

דו"ח תפיסה וסימון מתאריך 12/12/06 – עד תביעה צמ.זי

ת/324

דו"ח ביצוע עבודות מ"ט 119/06 מתאריך 3/1/07 – עד תביעה ל.אר (עמ' 407)

ת/325

דו"ח ביצוע עבודות מ"ט 120/06 מתאריך 21/12/06 – עד תביעה ל.אר (עמ' 407

ת/326

דו"ח ביצוע עבודות מ"ט 121/06 מתאריך  22/12/06 - עד תביעה ל.אר

ת/327

דו"ח ביצוע עבודות מ"ט 122/06 מתאריך 22/12/06 - עד תביעה ל.אר (עמ' 407)

ת/328

דו"ח ביצוע עבודות מ"ט 124/06 מתאריך 26/12/06 – עד תביעה ל.אר (עמ' 407)

ת/329

דו"ח ביצוע עבודות מ"ט 5/07 מתאריך 11/1/07 – עד תביעה ל.אר (עמ' 407)

ת/330

דו"ח ביצוע עבודות מ"ט 10/07 מתאריך 11/1/07 - עד תביעה ל.אר (עמ' 407)

ת/331

דיסק מ"ט 119/06 -  (ברטון) (עמ' 408)

ת/332

דיסק מ"ט 124/06 – עד תביעה ל.אר (בקרטון) (עמ' 408)

ת/333

מעקב עבודות מ"ט (טבלה) - עד תביעה ל.אר (עמ' 408)

ת/334

תמליל קלטת מ.ט. 119/06 צד ב' - עד תביעה ל.אר (עמ' 409)

ת/335

תרגום מסמך מתאריך 31/12/06 - עד תביעה ל.אר (עמ' 410)

ת/335 א'

זכ"ד תשאול מתאריך 17/12/06 – עד תביעה ארליכמן (עמ' 410)

ת/336

זכ"ד מתאריך 31/12/06 - עד תביעה ל.אר (עמ' 410)

ת/337

זכ"ד תשאול מתאריך 17/12/06 - עד תביעה ל.אר (עמ' 410)

ת/338

זכ"ד / תשאול מתאריך 17/12/06 - עד תביעה ל.אר (עמ' 410)

ת/339

זכ"ד / תשאול מתאריך 17/12/06 - עד תביעה ל.אר (עמ' 410)

ת/340

זכ"ד / תשאול מתאריך 17/12/06 - עד תביעה ל.אר (עמ' 410)

ת/341

זכ"ד / תשאול מתאריך 17/12/06 - עד תביעה ל.אר (עמ' 410)

ת/342

דו"ח זכ"ד מתאריך 20/12/06 – עד תביעה ל.אר (עמ' 410)

ת/343

לוח צילומים מתאריך 27/12/06 - עד תביעה ל.אר (עמ' 410)

ת/344

דו"ח בדיקה ותפיסה מתאריך 28/12/06 - עד תביעה ל.אר (עמ' 410)

ת/344 א'

דיסק – עד תביעה ל.אר (עמ' 410) (בקרטון)

ת/345

דו" זכ"ד / תפיסה מתאריך 28/12/06 - עד תביעה ל.אר (עמ' 410)

ת/345 א'

דיסק – עד תביעה ל.אר (עמ' 410) (בקרטון)

ת/346

ספר טלפונים - עד תביעה ל.אר  (עמ' 410)

ת/347

דו"ח בדיקה ע"י רס:מ חי.יס וספר טלפונים - עד תביעה ל.אר (עמ' 410)

ת/348

דף יומן חקירה - עד תביעה ל.אר (עמ' 410)

ת/349

דיסקים 161/06 1 ו – 2 - עד תביעה ל.אר (עמ' 412) (בקרטון)

ת/350

דיסקים 163/06 1-4 עד תביעה ל.אר (עמ' 412) (בקרטון)

ת/351

דיסקים 165/06 – עד תביעה ל.אר (עמ' 412) (בקרטון)

ת/352

הודעה העד יו.לו במשטרה מתאריך – 3/1/07 (עמ' 420)

ת/353

דו"ח זכ"ד מתאריך 31/12/06 – עד תביעה יו.לו (עמ' 420)

ת/354

דו"ח זכ"ד מתאריך 1/1/07 – עד תביעה יו.לו (עמ' 420)

ת/355

הודעת העד רמ.דא במשטרה מתאריך 3/1/07 (עמ'421)

ת/356

זכ"ד מתאריך 18/12/06 – עד תביעה שמ.גו

ת/357

דו"ח הובלה מתאריך 22/12/06 – עד תביעה שמ.גו (עמ' 421)

ת/358

דו"ח פעולה מתאריך 9/1/07 – עד תביעה שמ.גו (עמ' 421)

ת/359 +

ת/359 א'

דו"ח בשפה הרוסית + תרגום לשפה העברית מתאריך 19/12/06 – עד תביעה אנ.שק (עמ' 423)

ת/360

השלמת תמליל שחזור (ת/27) – עד תביעה אנ.שק (עמ' 424)

ת/361

קורות חיים ורשימת פרסומים בנושא נעליים וצמיגים – עד תביעה יר.שר (עמ' 468)

ת/362

חוות דעת של מומחה – עד תביעה יר.שר (עמ' 469)

ת/363

מאמר מתוך פלילים – עד תביעה יר.שר (עמ' 470)

ת/364

תיק עבודת מעבדת סימנים – עד תביעה יר.שר (עמ' 470) (3 קלסרים בתוך קרטון)

ת/365

תקליטור – עד תביעה יר.שר (עמ' 470)

ת/366

נעלי חובש – עד תביעה יר.שר (עמ' 471) (נשארו במשמורת הפרקליטות )

ת/367

נעליים של בן צור – עד תביעה יר.שר (עמ' 472) (נשארו במשמורת הפרקליטות)

ת/368

נעליים של רמ.דא – עד תביעה יר.שר (עמ' 472) (נשארו במשמורת הפרקליטות)

ת/369

נעלי הנאשם – עד תביעה יר.שר (עמ' 472) (נשארו במשמורת הפרקליטות)

ת/370

מכנסי תאיר רדה ז"ל – עד תביעה יר.שר (עמ' 472) (נשארו במשמורת הפרקליטות)

ת/371

מעתקים – עד תביעה יר.שר (עמ' 477) (נמצאים במגירות באולם של כב' השופט כהן)

ת/372

סקר נעליים – עד תביעה יר.שר (עמ' 484)

ת/373

לוח המציג את מכנסי תאיר ראדה ז"ל בגודל טבעי – עד תביעה יר.שר (עמ' 500) (נמצא בלשכת כב' השופט כהן)

ת/374

דיסק המצגת – עד תביעה יר.שר (עמ' 500)

ת/375

דיסק עם כל הצילומים שצילם ינ.עו – עד תביעה יר.שר (עמ' 531) (בקרטון)

ת/376

הודעת העדה נ.ב.ד מיום 11/2/06 (עמ' 534)

ת/377

הודעת העדה נו.סי מיום 12/12/06, שעה 11:36 (עמ' 545)

ת/378

הודעת עדה נו.סי מיום 12/12/06, שעה 13:05 (עמ' 545)

ת/379

לוח צלצולים (עמ' 552)

ת/380

הודעת העדה יר.אי מיום 7/12/06, שעה 17:39 (עמ' 552)

ת/381

הודעת העדה יר.אי מיום 22/12/06, שעה 11:19 (עמ' 552)

ת/382

הודעת העדה יר.אי מיום 1/5/07, שעה 12:58 (עמ' 552)

ת/383

פתק שכתב העד אי.לז (עמ' 555)

ת/384

הודעת העד אי.לז מיום 13/12/06 (עמ' 556)

ת/385

הודעת העדה ש.יפ מיום 6/12/06 (עמ' 563)

ת/386

הודעת העדה ש.יפ מיום 7/12/06 (עמ' 563)

ת/387

הודעת העדה ש.יפ מיום 24/12/06 (עמ' 563)

ת/388

הודעת העדה ש.יפ מיום 28/12/06 (עמ' 563)

ת/389

מ"ט 173/06 – שחזור ש.פל עם ש.יפ תמליל מתוקן (עמ' 563)

ת/390

ש.יפ – רענן זכרון מיום 11/12/09 (עמ' 563)

ת/391

הודעת העדה ספ.תי מיום 7/12/06 שעה 11:15 (עמ' 574)

ת/392

הודעת העדה ספ.תי מיום 7/12/06 שעה 12:40 (עמ' 574)

ת/393

הודעת העדה ספ.תי מיום 22/12/06

ת/394

הודעת העדה ספ.תי מיום 1/5/07

ת/395

Mp3  של ספ.תי (נמצא במוצגי השופט כהן)

ת/396

הודעת העדה לנ.ספ מיום 6/3/07

ת/397

תעודה בדבר ראיות חסויות מטעמי אינטרס ציבורי חשוב – עד תביעה "ארתור"

ת/398

הסכם הפעלת מדובב – עד תביעה "ארתור"

ת/399

רישום פלילי – עד תביעה "ארתור"

ת/400

תמליל של מ"ט 161/06 – 163/06 – עד תביעה "ארתור" (בקרטון)

ת/401

קלסר מ/1 – מ"ט 165/06 – עד תביעה "ארתור" (בקרטון)

ת/401 א'

קלסר מ/2 – מ"ט 165/06 – עד תביעה "ארתור" (בקרטון)

ת/402

דו"ח חיפוש מיום 14/12/06 – עד תביעה יח.אד

ת/403

לוח תצלומים של שירותי הבנים בבי"ס נופי גולן (8 עמודים) – עד תביעה בו.ב.שא

ת/404

דו"ח על נטילת אנצעי זיהוי מהנאשם מיום 10/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/405

דו"ח על נטילת אמצעי זיהוי מאל דע מיום 11/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/406

דו"ח על נטילת אמצעי זיהוי מאב.שר מיום 11/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/407

דו"ח על נטילת אמצעי זיהוי מבר.אי מיום 13/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/408

דו"ח על נטילת אמצעי זיהוי מאל.וי מיום 13/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/409

דו"ח על נטילת אמצעי זיהוי מאל.בנ מיום 13/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/410

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד – אל.כה – מיום 13/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/411

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד – יה.אל מיום 13/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/412

חיפש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד – אל.אל – מיום 10/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/413

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד – יב.קנ – מיום 14/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/414

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד – יו.חו – מיום 14/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא (עמ' 675)

ת/415

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד – מר.סו – מיום 15/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/416

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד – או.וי – מיום 15/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/417

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד – גב.אב – מיום 15/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/418

דו"ח תפיסה וסימון מיום 24/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/419

מנעול מפורק בשקית – עד תביעה בו.ב.שא (במשמורת הפרקליטות)

ת/420

צילום של פלייר מחדרו של אב הבית – עד תביעה בו.ב.שא

ת/421

דו"ח תפיסה וסימון מיום 24/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/422

דו"ח תפיסה וסימון מיום 24/12/06 – עד תביעה בו.ב.שא

ת/423

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד מיום 29/12/06 – אל.בי – עד תביעה בו.ב.שא

ת/424

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד מיום 29/12/06 – מא.כה – עד תביעה בו.ב.שא

ת/425

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד מיום 29/12/06 – יו.אס – עד תביעה בו.ב.שא

ת/426

דו"ח תפיסה וסימון של כתם מקיר שמאלי בבנין מיום 8/12/06 – עד תביעה סמ.חר

ת/427

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד מיום 8/12/06 – אל.פו – עד תביעה סמ.חר

ת/428

חיפוש בהסכמה בגוף אדם שאינו חשוד מיום 8/12/06 – יע.סמ – עד תביעה סמ.חר

ת/429

חיפוש בהסכמה בגוף אגם שאינו חשוד מיום 9/12/06 – בל.חו.לו – עד תביעה סמ.חר

ת/430

דו"ח תפיסה וסימון של נעלי החשוד יש.נפ מיום 9/12/06 – עד תביעה סמ.חר

ת/431

דו"ח פעולה מיום 9/12/06 – עדת תביעה שנ.יו

ת/432

דו"ח חיפוש מיום 12/12/06 – עד תביעה נת.חר

ת/433

דו"ח פעולה מיום 12/12/06 – עד תביעה נת.חר

ת/434

דו"ח פעולה מיום 21/12/06 – עד תביעה נת.חר

ת/435

דו"ח פעולה מיום 24/12/06 – עד תביעה נת.חר

ת/436

דו"ח חיפוש מיום 24/12/06 – עד תביעה נת.חר

ת/437

מעטפה ובה תעודות שונות של הנאשם – עד תביעה נת.חר

ת/438

דו"ח זכ"ד ותפיסה מיום 11/12/06 – עד תביעה יע.מל

ת/439

התיק של הנאשם (נשאר במשמורת הפרקליטות) – עד תביעה יע.מל

ת/440

תג מוצג באשר לתפיסת נעלי הנאשם – עד תביעה יע.מל

ת/441

דו"ח תחקור וזכ"ד מיום 13/12/06 – עד תביעה יע.מל

ת/442

דיסק הקשור לחקירה מיום 18/12/06 – עד תביעה יע.מל

ת/443

תמליל הקשור לדיסק – עד תביעה יע.מל

ת/444

דו"ח זכ"ד תחקור עד מיום 11/12/06 – עד תביעה יע.מל

ת/445

דו"ח זכ"ד מיום 17/12/06 – עד תביעה יע.מל

ת/446

דו"ח פעולה מיום 20/12/06 0 עד תביעה יע.מל

ת/447

דו"ח פעולה מיום 25/12/06 – עד תביעה יע.מל

ת/448

דו"ח זכ"ד הוצאת מוצג לבדיקה מיום 1/1/07 – עד תביעה יע.מל

ת/449

דו"ח פעולה, תפיסה וסימון מיום 1/1/07 – עד תביעה יע.מל

ת/450

לוח תצלומים (8 עמודים) – עד תביעה יע.מל

ת/451

מנעול – עד תביעה יע.מל (בקרטון)

ת/452

דו"ח זכ"ד מיום 10/1/07 – עד תביעה יע.מל

ת/453

דיסק שמתייחס לפעולה מיום 8/1/07 – עד תביעה יע.מל

ת/454

תמליל המתייחס לדיסק מיום 10/1/07 – עד תביעה יע.מל

ת/455

דו"ח זכ"ד ושחזור 8/1/07 – עד תביעה יע.מל

ת/456

הודעת העדה יה.דו במשטרה מיום 8/1/07

ת/457

דו"ח זכ"ד – עד תביעה יע.מל

ת/458

דו"ח זכ"ד מיום 14/1/07 – עד תביעה יע.מל

ת/459

הודעת עד תביעה ג.אב במשטרה מיום 9/12/06

ת/460

טופס ראיון – זכרון דברים מיום 4/3/08 – עד תביעה ג.אב

ת/461

דו"ח זכ"ד מיום 8/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/462

דו"ח עיכוב מיום 9/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/463

דו"ח חיפוש מיום 9/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/464

דו"ח זכ"ד מיום 9/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/465

דו"ח פעולה מיום 9/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/466

דו"ח חיפוש מיום 10/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/467

דו"ח פעולה מיום 10/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/468

דו"ח פעולה מיום 10/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/469

דו"ח זכ"ד מיום 27/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/470

דו"ח פעולה מיום 12/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/471

זכ"ד מיום 19/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/472

זג"ד מיום 28/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/473

דו"ח פעולה מיום 2/1/07 – עד תביעה רא.אז

ת/474

זכ"ד מיום 4/1/07 – עד תביעה רא.אז

ת/475

דו"ח פעולה מיום 19/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/476

דו"ח הובלת עצור ואבטחתו לתשאול מיום 21/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/477

דו"ח תפיסה וסימון מיום 27/12/06 – עד תביעה רא.אז

ת/478

דו"ח זכ"ד מיום 12/12/06 – עד תביעה אל.גר

ת/479

של נב.זכ מיום 10/12/06 – עד תביעה אל.גר

ת/480

חלק A  של תמליל מ"ט 119/06 – עד תביעה אל.גר

ת/481

תקציר של ת/480 0 עד תביעה אל.גר

ת/482

דו"ח זכ"ד מיום 11/1/07 – עד תביעה דו.אמ

ת/483

דו"ח בעניין רפאל כהן מיום 10/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/484

דו"ח זכ"ד מיום 18/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/485

זכ"ד – דו"ח תפיסה  מיום 19/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/486

דו"ח זכ"ד מיום 27/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/487

דו"ח זכ"ד מיום 6/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/488

דו"ח זכ"ד מיום 7/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/489

רשימה של ציטוטים ושמות שעלו משיחות ICQ  של המנוחה תאיר ראדה מיום 11/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/490

פלטים של שיחות יוצאות ונכנסות בין 10/5/06 עד 5/12/06 מפלאפון המנוחה ופלטים של תאריך 6/12/06 מפלאפון המנוחה – עד תביעה דו.אמ

ת/491

פרטי איכון מיום 28/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/492

רישום של הודעות SMS (נכנסות) מפלאפון המנוחה מיום 8/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/493

רשימת מנויים מספר הטלפונים שבזכרון הפלאפון של המנוחה מיום 10/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/494

דו"ח זכ"ד מיום 10/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/495

צו בעלויות של מספרי טלפון מיום 10/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/496

דו"ח אישור קבלת פרטי בעלויות מנויי פרטנר מיום 13/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/497

דו"ח אישור קבלת פרטי בעלויות מנויי פלאפון מיום 3/1/07 – עד תביעה דו.אמ

ת/498

דו"ח זכ"ד מיום 4/1/07 – עד תביעה דו.אמ

ת/499

פלט בעלויות מנויי סלקום מיום 17/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/500

החלטה בדבר בקשה למתן צו להמצאה של חפצים מיום 9/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/501

דו"ח זכ"ד בענין יש.נפ מיום 10/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/502

פלט שיחות סלקום מיום 10/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/503

החלטה בדבר בקשה למתן צו להמצאה של חפצים מיום 10/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/504

דו"ח זכ"ד מיום 11/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/505

רשימת מספרי טלפונים מחברת פלאפון מיום 11/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/506

פלט שיחות המתייחס למס' מנוי 0520000000 מיום 17/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/507

פט בעלות המתייחס למס' מנוי 0520000000 מיום 26/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/508

איתור אתרים מחברת סלקום מיום 24/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/509

סימוכין פרטי איכון מיום 26/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/510

מנה לצו בימ"ש מיום 7/1/07 – עד תביעה דו.אמ

ת/511

פלט בעלות עם פירוט מיום 17/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/512

מיקום אתרים מיום 25/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/513

הבהרה בענין צו – תשובה מחברת פרטנר נשוא ת/512 מיום 29/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/514

פלט שיחות יוצאות מחברת "בזק" מיום 28/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/515

דו"ח זכ"ד מיום 5/1/07 – עד תביעה דו.אמ

ת/516

פרוט שיחות טלפון של הנאשם מיום הרצח מיום 5/1/07 – עד תביעה דו.אמ

ת/517

ברור בעלות מנוי מיום 5/1/07 – עד תביעה דו.אמ

ת/518

שיחה שנעשתה מבית חמותו של הנאשם לחברה בקייב מיום 7/1/07 – ד תביעה דו.אמ

ת/519

פלטי בעלויות למנויי סלקום מיום 31/12/06 – עד תביעה דו.אמ

ת/520

איכון של מנוי במכשיר סלקום מיום 14/1/07 – עד תביעה דו.אמ

ת/521

תצלום אוויר של בית ספר "נופי גולן" – עד תביעה יע.סמ

ת/522

תמונה של הנעליים של יע.סמ – עד תביעה יע.סמ

ת/523

דו"ח תפיסה וסימון מיום 16/12/06 – עד תביעה ני.מא

ת/524

14 זכ"דים / תחקירים מימים 11/12/06 – 12/12/06 עד תביעה יע.דר

ת/525

דו"ח זכ"ד / תחקור מיום 13/12/06 – עד תביעה יע.דר

ת/526

דו"ח זכ"ד / תחקור מיום 19/12/06 - עד תביעה יע.דר

ת/527

זכ"ד ביקור עצור מיום 26/12/06 – עד תביעה יע.דר

ת/528

דו"ח הובלה ושמירה על עצור מיום 26/12/06 - עד תביעה יע.דר

ת/529

זכ"ד מיום 26/12/06 - עד תביעה יע.דר

ת/530

דו"ח תפיסה וסימון מיום 27/12/06 - עד תביעה יע.דר

ת/531

טופס לוואי למוצגים מיום 28/12/06 - עד תביעה יע.דר

ת/532

דו"ח הובלה ושמירה על עצרו מיום 1/1/07 - עד תביעה יע.דר

ת/533

דו"ח פעולה וזכ"ד מיום 3/1/07 – עד תביעה יע.דר

ת/534

זכ"ד מיום 8/1/07 – עד תביעה יע.דר

ת/535

זכ"ד מיום 8/1/07 – עד תביעה יע.דר

ת/536

טבלה עם שמות חנויות נעליים וכתובות מיום 8/1/07 – עד תביעה יע.דר

ת/537

דו"ח פעולה וזכ"ד מיום 17/1/07 - עד תביעה יע.דר

ת/538

הודעת עד תביעה נב.זכ במשטרה מיום 10/12/06

ת/539

הודעת עד תביעה אב.אר  במשטרה מיום 7/12/06

ת/540

הודעת עד תביעה אב.אר במשטרה מיום 9/12/06

ת/541

הודעת עד תביעה אב.אר במשטרה מיום 10/12/06

ת/542

הודעת עד תביעה אב.אר במשטרה מיום 16/12/06

ת/543

הודעת עד תביעה וי.קו במשטרה מיום 7/12/06

ת/544

הודעת עד תביעה וי.קו במשטרה מיום 8/12/06

ת/545

הודעת עד תביעה וי.קו במשטרה מיום 3/1/07

ת/546

הודעת עדת תביעה או.מי במשטרה מיום 8/12/06

ת/547

הודעת עדת תביעה או.מי במשטרה מיום 3/1/07

ת/548

הודעת עדת תביעה או.מי במשטרה מיום 10/1/07

ת/549

דו"ח ביצוע עבודות מ"ט 168/06 מיום 18/12/06 – עד תביעה אב.אל

ת/550

זכ"ד רשימת מפעילים מ"ט 165/06 מיום 25/12/06 – אב.אל

ת/551

דו"ח מ"ט 165/06 דיסק מס' 26 מיום 18/1/07 – עד תביעה אב.אל

ת/552

קלטת – עד תביעה אבי אלש (בקרטון)

ת/553

דו"ח באשר לקלטת נשוא ת/552 – עד תביעה אב.אל

ת/554

דו"ח ביצוע עבודות מ"ט 173/06 מיום 19/12/06 – עד תביעה אב.אל

ת/555

זכ"ד מיום 6/12/06 – עד תביעה צי.אר

ת/556

זכ"ד דו"ח תפיסה מיום 7/12/06 – עד תביעה צי.אר

ת/557

זכ"ד הפעלת עמדת מ"ט מיום 19/12/06 – עד תביעה צי.אר

ת/558

דו"ח תפיסה וסימון מיום 8/1/07 – עד תביעה צי.אר

ת/559

לוח צילומים – עד תביעה צי.אר

ת/560

דו"ח קבלת כתבות סרוקות מעיתון וסטי מיום 14/1/07 – עד תביעה צי.אר

ת/561

רשימת חנויות נעליים בעכו מיום 14/1/07 – עד תביעה צי.אר

ת/562

זכ"ד בדיקת נעליים מיום 26/2/07 – עד תביעה צי.אר

ת/563

9 דוחות תחקור תלמידים מיום 14/12/06 – עד תביעה צי.אר

ת/564

דף קבלה וצילום של ד"ר יצ.חי מיום 10/12/06 עד תביעה צי.אר

ת/565

13 דוחות זכ"דים מיום 26/12/06 – עד תביעה צי.אר

ת/566

דו"ח תשאול מיום 10/12/06 – עד תביעה אי.רפ

ת/567

דו"ח תשאול מיום 10/12/06 – עד תביעה אי.רפ

ת/568

דו"ח תשאול מיום 10/12/06 – עד תביעה אי.רפ

ת/569

דו"ח תשאול מיום 10/12/06 – עד תביעה אי.רפ

ת/570

דוח זכ"ד מיום 11/12/06 – עד תביעה אי.רפ

ת/571

דו"ח פעולה מיום 14/12/06 – עד תביעה אי.רפ

ת/572

 

ת/573

דו"ח על מעצר מיום 12/12/06 – עד תביעה יו.זמ

ת/574

דו"ח פעולה מיום 12/12/06 – עד תביעה יו.זמ

ת/575

רשימת תלמידים – עד תביעה יו.זמ

ת/576

דו"ח זכ"ד מיום 12/12/06 – עד תביעה יו.זמ

ת/577

הודעה מס' 3 גליון מס'  מיום 12/12/06 – עד תביעה יו.זמ

ת/578

מזכר מיום 9/1/07 – עד תביעה יו.זמ

ת/579

דו"ח צילום בוידיאו מיום 19/12/06 – עד תביעה יו.זמ

ת/580

דו"ח זכ"ד מיום 17/12/06 – עד תביעה זמואלסון

ת/581

דו"ח זכ"ד מיום 4/1/07 – עד תביעה יו.זמ

ת/582

דו"ח פעולה מיום 7/1/07 – עד תביעה יו.זמ

ת/583

דו"ח תפיסה וסימון מיום 3/1/07 – עד תביעה יו.זמ

ת/584

טופס סידור עבודה של עובדי נקיון – עד תביעה יו.זמ

ת/585

דו"ח זכ"ד מיום 4/1/07 – עד תביעה יו.זמ

ת/586

דו"ח תפיסה וסימון מיום 14/1/07 – עד תביעה יו.זמ

ת/587

מזכר זיהוי קולות דוברים בקלטת מ"ט 161/06 – עד תביעה יו.זמ

ת/588

מאמר בשפה הרוסית שהוצא מתוך מחשב הנאשם – עד תביעה יו.זמ

ת/589

מאמר בשפה הרוסית שהוצא מתוך מחשב הנאשם – עד תביעה יו.זמ

ת/590

הודעות SMS  (נכנסות) שנשמרו בפלאפון של המנוחה – עד תביעה או.מק

ת/591

דפים מה – ICQ  של המנוחה – עד תביעה או.מק

ת/592

דו"ח תשאול מיום 11/12/06 – עד תביעה או.מק

ת/593

דו"ח חיפוש מיום 27/12/06 – עד תביעה או.מק

ת/594

דו"ח תפיסת מוצגים מיום 27/12/06 – עד תביעה או.מק

ת/595

זכ"ד – עיון בתמונות, אלבומים של רומן זדורוב – עד תביעה או.מק

ת/596

דו"ח ביצוע עבודת מ.ט. 1/07 תשאול מיום 1/1/07 – עד תביעה או.מק

ת/597

בקשה להוצאת צו חיפוש במחשב מיום 18/12/06 – עד תביעה או.מק

ת/598

דו"ח קבלת תקליטורי DVD  + קלטת וידיאו מערוץ 2 וערוץ 9 ברוסית – עד תביעה או.מק

ת/599

מזכר מיום 17/12/06 – עד תביעה אר.בנ

ת/600

מזכר מיום 17/12/06 – עד תביעה אר.בנ

ת/601

מזכר מיום 18/12/06 – עד תביעה אר.בנ

ת/602

מזכר מיום 18/12/06 – עד תביעה אר.בנ

ת/603

מזכר מיום 18/12/06 – עד תביעה אר.בנ

ת/604

דו"ח זכ"ד מיום 18/12/06 – עד תביעה אר.בנ

ת/605

דו"ח זכ"ד מיום 18/12/06 – עד תביעה אר.בנ

ת/606

דו"ח זכ"ד מיום 19/12/06 – עד תביעה אר.בנ

ת/607

דו"ח זכ"ד מיום 28/12/06 – עד תביעה אר.בנ

ת/608

דו"ח זכ"ד מיום 28/12/06 – עד תביעה אר.בנ

ת/609

דו"ח זכ"ד מיום 29/12/06 – עד תביעה אר.בנ

ת/610

דו"ח זכ"ד מיום 31/12/06 – עד תביעה אר.בנ

ת/611

דו"ח זכ"ד מיום 2/1/07 – עד תביעה אר.בנ

ת/612

דו"ח פעולה ותפיסה מיום 3/1/07 – עד תביעה אר.בנ

ת/613

דו"ח תפיסת קלטות מערוץ 10 מיום 9/1/07 – עד תביעה אר.בנ

ת/614

תעודה בדבר רשומה מוסדית מיום 17/12/06 – עד תביעה אל.דע

ת/615

דף עם שם התלמידה ל.ר – עד תביעה יו.דג

ת/616

מסמך איתור אדם באינטרנט מיום 17/12/06 – עד תביעה צח.סג

ת/617

הודעתו של חאג' נאדר במשטרה מיום 17/12/06 – עד תביעה צח.סג

ת/618

דו"ח פעולה חיפוש במחשב מיום 7/12/06 – עד תביעה חא.יו

ת/619

דו"ח זכ"ד מיום 7/12/06 – עד תביעה צח.סג

ת/620

תדפיסי שיחות מהמחשב של המנוחה – עד תביעה צח.סג

ת/621

תדפיסי שיחות מהמחשב של המנוחה – עד תביעה צח.סג

ת/622

דו"ח בדיקה סופי של מחשב המנוחה מיום 13/12/06 – עד תביעה צח.סג

ת/623

דו"ח בדיקת SIM מיום 11/12/06 – עד תביעה צח.סג

ת/624

דו"ח לקיחת מארז מחשב של הנאשם מיום 18/12/06 עד תביעה צח.סג

ת/625

דו"ח חיפוש במחשב מיום 18/12/06 – עד תביעה צח.סג

ת/626

דיסק – תוצאות חיפוש מחשב הנאשם – עד תביעה צח.סג (בקרטון)

ת/627

מסמך לגביי היסטוריית גלישה – עד תביעה צח.סג

ת/628

בדיקת מחשב של החשוד רומן זדורוב – פעם שנייה מיום 26/12/06 – עד תביעה צח.סג

ת/629

דיסק – עד תביעה צח.סג (בקרטון)

ת/630

מסמך עם מסך של מחשב – תיקיות שנצרבו על גבי DVD – עד תביעה צח.סג

ת/631

תמונות פורנו שנצרבו על הדיסק ת/629 – עד תביעה צח.סג (בקרטון)

ת/632

רשימת פעולות אחרונות שנעשו במחשב הנאשם – עד תביעה צח.סג

ת/633

היסטוריית הגלישה במחשב הנאשם – עד תביעה צח.סג (בקרטון)

ת/634

זכ"ד בדיקת אתרם ומאמר מיום 28/12/06 – עד תביעה צח.סג

ת/635

דו"ח זכ"ד דברים שעלו מהיסטורית הגלישה מיום 31/12/06 – עד תביעה צח.סג

ת/636

מזכר הבהרות מיום 2/1/07 – עד תביעה צח.סג

ת/637

מאמר מתוך סקירת המחשב – עד תביעה צח.סג

ת/638

דו"ח זכ"ד / פעולה מיום 7/1/07 – עד תביעה אל.שק

ת/639

דו"ח פעולה בנוגע לדגימות שיער מהנאשם מיום 2/1/07 – עד תביעה אל.שק

ת/640

לוח תצלומים – עד תביעה אל.שק

ת/641

דו"ח על נטילת אמצעי זיהוי מהנאשם מיום 2/1/07 – עד תביעה אל.שק

ת/642

דו"ח תפיסה וסימון מיום 7/1/07 – עד תביעה אל.שק

ת/643

אסופה של דוחות תחקור והודעות תלמידי בית ספר נופי גולן – עד תביעה דו.חמ

ת/644

מזכר מיום 11/12/06 – עד תביעה דו.חמ

ת/645

דו"ח זכ"ד מיום 11/12/06 – עד תביעה דו.חמ

ת/646

דו"ח זכ"ד מיום 12/12/06 – עד תבעה דו.חמ

ת/647

דו"ח חיפוש מיום 11/12/06 – עד תביעה דו.חמ

ת/648

דו"ח עיכוב מיום 12/12/06 – עד תביעה דו.חמ

ת/649

דו"ח תשאול מיום 28/12/06 – עד תביעה דו.חמ

ת/650

דו"ח תשאול מיום 28/12/06 – עד תביעה דו.חמ

ת/651

דו"ח תשאול של יש.בי מיום 28/12/06 – עד תביעה דו.חמ

ת/652

דו"ח תשאול של גל.גב מיום 28/12/06 – עד תביעה דו.חמ

ת/653

דו"ח תשאול של יש.כ מיום 28/12/06 – עד תביעה דו.חמ

ת/654

דו"ח זכ"ד מיום 31/12/06 – עד תביעה דו.חמ

ת/655

הודעת העד אל.קל במשטרה מיום 31/12/06 – עד תביעה דו.חמ

ת/656

תמליל דיסק מ"ט 4/07 מתריך 3/1/07 – עד תביעה דו.חמ

ת/657

אסופה של תחקירים בנוגע לסקר נעלים – עד תביעה דו.חמ

ת/658

טבלה המסכמת את סקר הנעליים – עד תביעה דו.חמ

ת/659

ודעת עד תביעה שמ.הו במשטרה מיום 18/3/07

ת/660

מזכר עם מסמכים מיום 18/3/07 – עד תביעה שמ.הו

ת/661

צילום מאטלס אנטומיה – עד תביעה ד"ר זייצב

ת/662

תשובת עד התביעה ד"ר זייצב לצח"מ מיום 14/1/07

ת/663

מכתב מעד התביעה ד"ר זייצב אל רמ"ח תשאול גליל מיום 8/1/07

ת/664

תוספת לחוות דעת, בדיקה טוקסיקולוגית – עד תביעה ד"ר זייצב מיום 3/1/07

ת/665

חוות דעת מומחה – עד תביעה ד"ר זייצב מיום 3/1/07

ת/666

הודעת עדת תביעה זה.כה.דמ במשטרה מיום 10/12/06

ת/667

ת/222 עם הסימונים של עד התביעה דנ.זו

ת/668

מילה ברוסית – עד תביעה דנ.זו

ת/669

הודעת הנאשם במשטרה מיום 10/12/06 – עד תביעה ל.יו

ת/670

מכתב מיום 10/12/06 – עד תביעה ל.יו

ת/671

חוות דעת מומחה מיום 3/5/07 – עד תביעה אב.אב

ת/672

גליון עבודה – מעבדת מסמכים מיום 3/5/07 – עד תביעה אב.אב

ת/673

טבלה – עד תביעה אב.אב (בקרטון)

ת/674

זכ"ד מיום 26/12/06 – עד תביעה שמ.בו

ת/675

חוות דעת של ד"ר מלטון מיום 1/3/07

ת/676

חוות דעת של ד"ר מלטון מיום 25/2/08

ת/677

חוות דעת של הגב' חנ.גר מיום 6/5/08

ת/678

הודעה של ול.גר במשטרה מיום 17/12/06

ת/679

הודעה של ול.גר במשטרה מיום 3/1/07

ת/680

הודעת עדת התביעה גי.בי במשטרה מיום 15/12/06

ת/681

הודעת עד התביעה אי.אב במשטרה מיום 20/12/06

 

ת/682

הודעת עד התביעה אי.אב במשטרה מיום 22/12/06

ת/683

הודעת עדת התביעה או.גר במשטרה מיום 12/12/06

ת/684

הודעת עדת התביעה או.גר במשטרה מיום 16/12/06

ת/685

הודעת עדת התביעה או.גר במשטרה מיום 20/12/06

ת/686

הודעת עדת התביעה או.גר במשטרה מיום 22/12/06

ת/687

הודעת עדת התביעה או.גר במשטרה מיום 24/12/06, שעה 11:30

ת/688

הודעת עדת התביעה או.גר במשטרה מיום 24/12/06 שעה 14:30

ת/689

הודעת עדת התביעה או.גר במשטרה מיום 27/12/06

ת/690

הודעת עדת התביעה או.גר במשטרה מיום 3/1/07

ת/691

הודעת עדת התביעה או.גר במשטרה מיום 7/1/07

ת/692

הודעת העדה רו.נש במשטרה מיום 8/12/06

ת/693

הודעת העדה רו.נש במשטרה מיום 9/12/06

ת/694

מכתב מאת עו"ד שטרן לעו"ד שפיגל – עדת תביעה רו.נש

ת/695

חוות דעת מומחה מיום 26/2/07 – עדת תביעה ד"ר מי.פר

ת/696

הבהרות לחוות דעת מומחה מיום 26/4/07 – עדת תביעה ד"ר מי.פר

ת/697

טופס החזרת מוצגים מיום 31/12/06 – עדת תביעה ד"ר מי.פר

ת/698

אישור על קבלת מוצגים מיום 31/12/06 – ד"ר מי.פר

ת/699

חוות דעת מומחה מיום 22/4/07 – עדת תביעה ד"ר מי.פר

ת/700

חוות דעת מומחה מיום 11/5/07 – עדת תביעה ד"ר מי.פר

ת/701

דיסק עם קטעים ערוכים המראים את ארוחותיו של הנאשם

ת/702

טופס לעצור – הנאשם רומן זדורוב

ת/703

תמצית רישום ממרשם האוכלוסין – הנאשם רומן זדורוב

ת/704

תמצית רישום ממרשם האוכלוסין – הנאשם רומן זדורוב

ת/705

מענה לכתב האישום – הנאשם רומן זדורוב

ת/706

שמות של ילדים – עדת הגנה שר.רו

ת/707

שם הכלא (אשמורת) בו היה עד ההגנה דו.יש

ת/708

פלט זמנים מהכלא – עד הגנה דו.יש

ת/709

גליון השעות פליליות – עד הגנה דו.יש

ת/710

כתב תביעה – עד הגנה דו.יש

ת/711

הודעת פשרה – עד הגנה דו.יש

ת/712

שם – פרחאן יחיא – איתו יצר קשר עד ההגנה דו.יש

ת/713

פלט ביקורים – עד הגנה דו.יש

ת/714

פלט שיחות מהטלפון הציבורי באגף בית הסוהר – עד הגנה דו.יש

ת/715

פניה לדוברת בית הסוהר – עד הגנה דו.יש

ת/716

תמליל שיחה – עד הגנה דו.יש

ת/717

דיסק התמלול (במעטפה סגורה) – עד הגנה דו.יש

ת/718

כינוי של אדם שרשם עד ההגנה דו.יש

ת/719

חוות דעת זיהוי קולות – עד הגנה דו.יש

ת/720

תמליל דו"ח ביצוע עבודות מ"ט שמתייחס לקלטת השוואה כפי שהוגשה במחוזי חיפה – עד הגנה דו.יש

ת/721

דו"ח ביצוע עבודת מ.ט – עד הגנה דו.יש

ת/722

פרוטוקול ממחוזי חיפה מיום 22/11/06 – עד הגנה דו.יש

ת/723

פרוטוקול ממחוזי חיפה מיום 28/2/07 – עד הגנה דו.יש

ת/724

פרוטוקול ממחוזי חיפה מיום 4/9/07 – עד הגנה דו.יש

ת/725

תצלום מהכניסה של בית הספר נופי גולן – עד הגנה אנ.פו

ת/726

הודעה של עד ההגנה או.כה במשטרה מיום 19/12/06

ת/727

הודעת העדה לו.בא במשטרה מיום 8/12/06

ת/728

הודעת לו.בא במשטרה מיום 4/1/07

ת/729

הכרעת דין זכ.עמ – עד הגנה אלכס פלג

ת/730

הכרעת דין או.של – עד הגנה אלכס פלג

ת/731

הכרעת דין אל.של – עד הגנה אלכס פלג

ת/732

הכרעת דין מז.מו – עד הגנה אלכס פלג

ת/733

דפי אינטרנט – עד הגנה אלכס פלג

ת/734

פרסום מאתר "וואלה" – עד הגנה אלכס פלג

ת/735

הכרעת דין גל.צל – עד הגנה אלכס פלג

ת/736

הכרעת דין גל.צל – עד הגנה אלכס פלג

ת/737

הכרעת דין עק.חס – עד הגנה אלכס פלג

ת/738

החלטה רוזן – עד הגנה אלכס פלג

ת/739

הכרעת דין טל.יו – עד הגנה אלכס פלג

ת/740

פסק דין אל.עמ – עד הגנה אלכס פלג

ת/741

תדפיס רשם העמותות – עד הגנה אלכס פלג

ת/742

תמונות – עד הגנה אלכס פלג

ת/743

דיסק הניסוי עם מיץ פטל – עד הגנה אלכס פלג

ת/744

כתבה – עד הגנה אלכס פלג

ת/745

הודעתה של העד מר.סי במשטרה מיום 10/12/06

ת/746

תרשים בית הספר – עדת הגנה ט.לו

ת/747

שמה של העדה נוע.חס – עדת הגנה טנ.בל

ת/748

דף – המעבדה לסיבים ופולימרים בדיקת שערות מזירת עבירה – עדת הגנה חנ.גר

ת/749

מאמר של FBI – עדת הגנה חנ.גר

ת/750

פרוטוקול עדות העדה בבית משפט מחוזי לנוער י-ם מיום 30/3/09 – עדת הגנה חנ.גר

ת/751

חוות דעת העדה – עדת הגנה חנ.גר

ת/752

לוח תצלומים – עדת הגנה חנ.גר

ת/753

מאמר בנושא שערות – עדת הגנה חנ.גר

ת/754

טופס לגבי שערות – עדת הגנה חנ.גר

ת/755

מסמך המעבדה לסיבים ופולימרים מיום 14/10/07 – עדת הגנה חנ.גר

ת/756

דפים נלויים ל – ת/755 – עדת הגנה חנ.גר

ת/757

דו"ח לגבי שערות – עדת הגנה חנ.גר

ת/758

הכרעת דין מבית המשפט המחוזי לנוער בירושלים מיום 6/7/09 – עדת הגנה חנ.גר

ת/759

הודעת אילנה ראדה במשטרה מיום 6/12/06

ת/760

הכתבה של העד או.מא

ת/761

הגשת פתק "ד.י"

ת/762

הגשת תחקיר "ד.י"

ת/763

הגשת הזכ"ד מיום 2/1/07

ת/764

הגשת זכ"ד

ת/765

הפניה לעמוד תודות עמ' 15 באותיות רומיות

ת/766 | ת/767

הגשת חלק מהאיגוד האירופאי שרשי התיבות שלהם E.N.F.S.I

ת/768

מכתב של מומחה מיום 16/10/08

ת/769

מכתב של המומחה מיום 6/11/08

ת/770

המסמך שהמומחה מסתמך עליו בעבודתו של תביעת נעליים

ת/771

מאמר של אבט- עד הגנה של גי.קו

ת/772

הגשת ספרו של בודזיאק בעמ' 351

ת/773

מוצג חסוי בבריכה נפרדת ירוקה

ת/774

מוצג חסוי בבריכה נפרדת ירוקה

ת/775

מוצג חסוי בבריכה נפרדת ירוקה

ת/776

הכרעת דין – עד הגנה דו.בל

ת/777

קלטת המקור – עד הגנה דו.בל (במשמורת הפרקליטות)

ת/778

דיסק – עד הגנה דו.בל (בקרטון)

ת/779

תמלול דיסק מדובב – עד הגנה או.מא

ת/780

דיסק שיחה – עד הגנה או.מא (בקרטון)

ת/781

תמליל דיסק מדובב – עד הגנה או.מא

ת/782

צילום של לוח שנה – עד הגנה או.מא

ת/783

מס' עמודים מספר של די.דו – עד הגנה ד"ר חן קוגל

ת/784

חוות דעת מומחה משנת 1999 – עד הגנה ד"ר חן קוגל

ת/785

תמונה עם סימון – עד הגנה ד"ר חן קוגל

ת/786

תמונה של דו.סו – עד הגנה בה.פב

ת/787

 

ת/788

 טענות שהועלו בחקירת המדובב בתיק זדורוב

ת/789

 סנ"צ יצ.ח מגיב לטענות לגבי אמינות המדובב

ת/790

 

ת/791

עדות פתוחה ל.ר

ת/792

חקירה באזהרה ל.ר

ת/793

תגובה לטענות שהועלו מחקירת המדובב

ת/794

דוח פנימי - הימצאות דם על נעליים לאחר שטיפה

ת/795

חוות דעת של מומחה- פקד אל.צ'י

ת/796

רזומה מקצועי - פקד אל.צ'י

ת/797

מזכר - קבלת קלטות מקור

ת/798

טופס לואי למוצגים - מעבדת צילום

ת/799

 

ת/800

 

ת/801

 

ת/802

 

ת/803

דוח ביצוע מ.ט

ת/804

 

ת/805

 

ת/806

 

ת/807

 

ת/808

 

ת/809

 

ת/810

תעודה בדבר ראיות חסויות

ת/811

 

ת/812

 

ת/813

תמלול דיסק 'נאוה'

ת/814

 

ת/814

 
ת/815  
ת/816  
ת/817  
ת/818  
ת/819  
ת/820  
ת/821  
ת/822  
ת/823  
ת/824  
ת/825  
ת/826  
ת/827  
ת/828  
ת/829  
ת/830  
ת/831  
ת/832