ל.ל תלמידת בית הספר נופי גולן מתאריך 24-12-2006

דרוש תמלול.


עדה זו הופיעה בבית המשפט אך מסיבה לא ברורה, לא מצוין שעדותה זו הוגשה.


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי