א-091206

דרוש תמלול
*עדות זו לא הוצגה במסגרת המשפט במחוזי ובעליון
הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי