תמלול חקירה - קובץ 2: חלק 1 מתוך 2 | תאריכים אינם ברורים

חקירת רומן זדורוב

מתאריך: 21/12/06

120/06

דיסק בשם תשאול חלק ב 2112

דיסק קודם

מתחיל - מונה דיסק 0:00:04 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 03:27:59

אמירת שעת סיום החקירה 12:35 - מונה דיסק 1:10:30 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 04:38:30

מסתיימת הקלטה - מונה דיסק 1:11:30 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 04:39:27 זה דיסק כנראה של 13.12.06

דיסק נוכחי

מתחיל - מונה דיסק 0:00:13 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 05:09:11

מסתיים - מונה דיסק 3:03:55 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 08:12:56

לפי הדיבורים על השחזור וההודאה, התמליל והסרט בקובץ כאן באמת נעשו אחריהם בתאריך 21.12.06

נעשה תזמון לחלק האחרון כאן

חלק 1 מתוך 2

רוסית

מתרגמת: אנה בסדובסקי

חוקר א' - סשה

חוקר ב' - יורם אזולאי

חוקר ג' - ציון

נחקר - רומן

קובץ ראשון:

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

(דפיקות ברקע)

סשה כן, כן. תכנס ... (לא ברור, רעשים ברקע). כאן, תשב כאן.

דובר: לב, ... (לא ברור) שלו, לשים פה?

סשה שים על השולחן. מונה דיסק 0:01:04

(דיבורים לא ברורים, רעשים ברקע)

סשה מה העניינים?

רומן יותר טוב.

סשה יותר טוב? או קי. (הפוגה בדיבור) אתה נמצא ב ... אתה ממשיך להיות תחת אותו החשד ...

רומן חשד לרצח.

סשה או קי, לרצח. יש לך את הזכות לא לענות על השאלות. החקירה נמשכת. כל מה שתגיד יכול לשמש כראייה נגדך. סירוב לענות על שאלות מחזק את החשדות נגדך. (דיבורים לא ברורים, רעשים ברקע)

(הפוגה בדיבור)

סשה לא הדפיסו פה משהו ולא ... לא יוצא. שומע.

דובר: כן.

סשה אם מישהו מדפיס פה משהו, לא ... לא יוצא. תסתכל, תראה ... (לא ברור).

דובר: צודק.

סשה מה זה על הרצפה?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה רק שלא יפריעו לנו לדבר. (הפוגה בדיבור) זה לא נסגר הדלת פה.

דובר: מה זה לא נסגר? שים דלת.

סשה אני יודע, זה לא נסגר.

דובר: שים כיסא, שים כיסא.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה אני מקשיב לך רומן.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן עכשיו אני ... (לא ברור, רעשים ברקע).

סשה או קי.

רומן אני ניחשתי במקום ... אני חשבתי שאם אתם תקבלו גרסה, אם אני אספר לכם את הכול, הכול יהיה בסדר ויעזבו אותי בשקט, לא יטרידו אותי.

סשה אה. מה זה אומר נורמאלי, לפי דעתך? כשאתה נמצא תחת חשד בעניין כזה, מה זה אומר נורמאלי?

רומן לא יעשו ...

סשה לתת גרסה על כך שאתה ביצעת את הרצח, זה נורמאלי?

רומן לא.

סשה נו, זה מה זה נורמאלי?

רומן נורמאלי זה אני מסביר, אתם אמרתם, תן לנו גרסה, אני נתתי לכם גרסה. אני לא יודע אם ככה רצחו או לא. אני לא יודע.

סשה אה, הבנתי.

רומן אני אמרתי את זה. אני פשוט הייתי במקום והסתכלתי מה אני הייתי עושה, אם הייתי הרוצח.

סשה אה, הבנתי.

רומן איך אני הייתי ... אני לא יכול להסביר את זה, איך זה. כלומר ... זה שהוא רצח בשירותים, זה ידוע. השירותים שלמעלה זה העתק של השירותים למטה.

סשה אה.

רומן מה שאני אמרתי בשני זה היה לגמרי במקרה.

סשה או ניחשת?

רומן לא, במקרה, למה.

סשה אה.

רומן כי כל הילדים שהולכים, הם אף פעם לא נכנסים לתא הראשון.

סשה הם תמיד נכנסים בתא השני?

רומן לתא השני או השלישי הם כל הזמן נכנסים.

סשה רומה.

רומן הילדים כולם הולכים ... כולם ...

סשה רומה, אני אכתוב את כל מה שתגיד עכשיו בכל מקרה. אבל, בגלל שלא הכול נראה בדיוק כמו ... כמו שאתה רוצה שזה יראה, והאמת האמיתית נמצאת ... אפילו אם, אפילו אם ...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אתה יודע, יש אמירה כזאת, האמת תמיד נמצאת באמצע. או קי. האמת תמיד לא בידיים שלי, לא בידיים שלך, היא באמצע. עכשיו. מה יש במקרה הספציפי שלנו, שהאמת נמצאת באמצע, אני יכול להסביר לך. את האמת הזאת שסיפרת לנו, אנחנו יודעים שהיא לא האמת המלאה, מהסיבה הפשוטה שלא סיפרת את הכול.

רומן אני סיפרתי את הכול.

סשה חכה, אני ... אני עכשיו אסביר לך את כל התמונה. אני אכתוב את כל מה שתגיד. עכשיו אנחנו נכתוב ... (לא ברור) את כל מה שתגיד, ואני מבין טוב מאוד למה אתה עושה את זה. ואתה לא ראשון ולא האחרון שעושה את זה, במיוחד בעניין כזה. לא אתה המצאת את המהלך הזה. כן? התמונה תינתן לך בכל מקרה. בגלל זה אנחנו קיימים, בשביל לתת לך את חופש הדיבור. אבל אתה הוזהרת שכל מה שאתה תגיד יכול לשמש כראייה. נתחיל, מה זה ראייה נגדך? דבר ראשון כראייה ודבר שני, נגדך. מה אומרת התיאוריה הישראלית על הראיות, אתה יודע שבכל מדינה יש תיאוריית ראיות משלה, כן? אני לא מזיין לך את המוח עכשיו, אני מסביר לך. ככה גם ברוסיה, במשפט הפלילי, ככה גם באוקראינה, במשפט הפלילי, במשפט ... (לא ברור) המשפט הפלילי הפרוצדוראלי. ככה גם פה, בכל מדינה יש מערכת משלה שלפיה מתקבלות או לא מתקבלות הראיות. בישראל... במערכת המפשט הישראלית, כן, שקר של החשוד בחקירה ...

רומן מוכיח את ...

סשה הוא חולייה נוספת בשרשרת הראיות נגדו. אני אמרתי לך את זה, נדמה לי, מתישהו במהלך החקירה שלנו. אני מדגיש לך את זה עוד פעם. אז המשפט הזה ... המשפט הזה ספציפית, יכול לשמש כראייה נגדך. הכוונה כאן היא גם לזה שאם אתה משקר, גם זה ישמש כראייה נגדך. אתה מבין? זה למה אני ישר אומר לך את זה . אתה חתמת, כי זה נקרא אזהרה. או קי. אתה ... אתה ילד גדול כמו שאומרים. אתה מעל גיל שמונה עשרה, אתה רשאי ... אתה רשאי לקבל החלטות על גורלך בעצמך. אף אחד לא יכול לקבל את ההחלטות האלה במקומך.

יורם רומן, מה שלומך? מה נשמע? איך אתה מרגיש?

סשה אני מסביר לו עכשיו, כאן בארץ לפי שיטה של ... (לא ברור, רעשים ברקע) זה דברים שלו, אני רוצה ... לפי ... רגע, אני רוצה להסביר על מה אנחנו מדברים. מסביר לו שלפי פקודת הראיות בישראל, שקרים של נחקר משמשים חיזוק ראיות נגדו במהלך משפט. או קי? הוא הבין, אתה ... אז אחרי שאתה מבין את כל זה, אנחנו נמצאים פה בשביל למצוא את כל האמת. אמרתי לו, שכל מה שהוא יגיד יירשם פה, הבמה שלו ואנחנו פה בשביל לתת לו אפשרות לבטא את כל מה שיש לו להגיד. זה מה שלפני שנכנסת, זה מה שנאמר פה.

יורם כן.

סשה כן.

יורם רומן. שוב, מה שלומך?

רומן לא יודע.

סשה אתה אמרת לי עכשיו שיותר טוב.

רומן לא, אני אמרתי יותר טוב ... אני לא יודע איך ...

יורם אתה רוצה שאני אביא לפי חובש, יבדוק אותך?

רומן לא, לא.

יורם מה?

רומן זה בסדר.

יורם אם צריך תגיד לי, תקבל ותראה. לא באמת, שיביא לך כדור נגד ... כדור או משהו? חובש יבוא לפה אם אתה צריך.

רומן לא. לא צריך.

יורם אם תרצה, תגיד לי, בסדר? אל תתבייש להגיד. אין בעיה.

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד) יש פה רופא שלנו, הוא יבוא.

רומן לא, אני לא צריך רופא. הדבר היחיד, אם יכולים להביא לי מראש פינה מתקן גילוח "מק 3" וקרם שהביא לי ...

סשה אה, הוא רוצה שיביאו לו מראש פינה, ממעצר מתקן לגילוח "מק 3" ומברשת גילוח שיש לו שם ...

יורם בסדר, אני אדאג לזה. בסדר. רומן, תשמע אותי. אנחנו בפעם הקודמת, אתה באמת היית בסדר וסיפרת הכול ו ... ולי חשוב עכשיו, באמת משהו ... משהו אישי שאני מבקש ממך, באמת אני מבקש ממך. אנחנו יודעים שעשית את מה שעשית, ואנחנו יודעים, אתה באת וסיפרת הכול ובאת ואמרת לנו איך הלכת ואיך נכנסת והראית הכול בפני שחזור, וזה בסדר גמור ואמרת ... סיפרת לנו על ה ... על הקטע שהיה לך עם אחיך, שתוקף אותך לפעמים והדברים האלה.

סשה אתה הבנת מה הוא אומר לך?

רומן לא הכול. אני הבנתי ש ...

סשה שאתה סיפרת לנו את הכול. סיפרת את הכול נכון, סיפרת לנו על הסיפור עם אחיך. כמו כן.

יורם אתה באמת היית בסדר ועשית את השחזור. הלכת אחר כך ועשית את השחזור.

סשה עשית את השחזור.

יורם ואחר כך גם ... באת ומסרת את העדות כמו שצריך ואמרת, שיתפת איתנו פעולה, באמת הכי טוב שרק אפשר. ואני אומר לך על זה, אני יודע, שאתה בתוכך, רומן, מצטער על מה לשקרה ורומן בגדול אני מאמין, אני מאמין שאם היה יכול ... אם היית יכול להחזיר את הגלגל אחורה, היית עושה דברים אחרת או שלא היית עושה את זה.

סשה אתה מבין מה שהוא אומר?

יורם אתה הבנת אותי?

רומן כמעט הכול.

סשה הוא מבין שאתה כמו רומן, בן אדם, מצטער על מה שקרה ואם היית יכול להחזיר את הגלגל הזה אחורה אז אתה היית מתנהג אחרת.

יורם נכון רומן? אם היית יכול להחזיר את הגלגל אחורה הרי לא היית הורג אותה. אני רוצה שתבין, אני רוצה שאנחנו ... אני מאמין ככה, שיש דברים שעוד לא סיפרת לנו, יש כמה דברים. ואני הייתי איתך, ואני חושב שהייתי איתך בסדר גמור, נכון הייתי איתך ... אני הייתי איתך בסדר? גם אתה היית בסדר ובאמת, בתחושה, נוצר ה ...

רומן אתה רוצה אמת? את האמת?

סשה הוא אומר אתה רוצה ... הוא אומר לך, אתה רוצה אמת.

רומן כן, אמת.

סשה אמת. אמת.

רומן אני לא יודע את זה. מי עושה את זה. אני לא יודע איך זה לעשות, אבל אני הרבה פעמים מדבר ... תעזור לי ותעזור לך. מי עושה את זה, מי עושה את זה, הוא לזרוק כל הדברים שלי. נכון?

יורם מה?

רומן מי שעשה את זה, הוא היה צריך להיפטר מהדברים.

סשה מי שעשה את זה היה אמור להיפטר מהדברים. היה חייב להיפטר מהדברים שלו.

יורם נכון. נו?

רומן אני מדבר הרבה פעמים, צריך לראות איפה הזבל. הוא מאה אחוז זרק לזבל, מאה אחוז ...

סשה צריך לראות בזבל. בקצרין. הוא במאה אחוז זרק את זה לזבל.

רומן יהיה שם הכול.

סשה תמצאו שם את הכול.

יורם רומן, רומן תקשיב.

רומן כן.

יורם אנחנו עכשיו מוצאים ... (לא ברור) אנחנו אמרנו מספיק, רומן, מספיק.

רומן מה?

יורם רומן, מספיק עם זה, אתה ... ואני יודעים שאתה הרגת אותה, ואתה באת ואמרת את זה, מספיק, מספיק אתה אמרת שאתה רוצה להיות ... תקשיב רומן, אני עברתי מספיק נחקרים פה במדינה. ואני יודע מתי נחקר יושב מולי ומספר לי כשהוא הורג בן אדם או לא הורג בן אדם ומה הוא זוכר. ובית המשפט יראה את זה. יראה את זה, וישמע את זה. ואתה עכשיו בא ומספר לי סיפורים? מספיק. תיקח את האמת איתך. אתה רוצה להרוג את הבן שלך ואת אשתך אתה? אתה רוצה להרוג אותם?

רומן אני לא רוצה.

יורם אתה אמרת לי ...

סשה תיקח איתך את האמת, מה אתה ... אתה רוצה להרוג את אשתך ואת הבן שלך?

רומן לא.

יורם רומן ... יפה. אני יודע שאתה לא רוצה, וזה מה שדיברנו. אתה אמרת לי ... שכשראית אותה אחרי שהיא נפלה ככה על האסלה, על מי חשבת? על מי חשבת?

רומן זאת הייתה ההנחה שלי.

סשה זה הייתה השערה שלי.

יורם מה השערה? אבל מה אמרת לי? על מי חשבת?

רומן מה?

סשה אתה אמרת לו ... מה אתה ...

יורם על מי חשבת כשראית אותה?

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד) כשאתה ראית את הילדה הזאת?

יורם על מי חשבת?

סשה מה אתה אמרת לו?

רומן אני אמרתי את זה שזה יהיה יותר משכנע.

סשה אמרתי את זה בשביל שזה יישמע וייראה יותר משכנע.

יורם (מצחקק) זה מה שאתה אומר לנו עכשיו, רומן? חשבתי שאנחנו ביחד באמון. תשמע ... כשאתה מאמין בי ואני מאמין בך אחרי ש ... תקשיב, אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה עושה משהו רע, למה?

רומן רע מה זה?

יורם לא טוב, לא טוב, למה? כי אתה כבר עשית את כל מה שצריך לעשות. הלכת קדימה. אתה הרגת אותה, זה אנחנו כולנו יודעים. אתה ואני וסשה ובית המשפט יידע. כולנו יודעים. אתה עכשיו, מה אתה עושה? אתה שומע שטויות שמדברים, אני ... לא ... אני ... תהיה גבר. גבר לא מתנהג כמו שאתה מתנהג ואתה צריך להתנהג כמו גבר.

רומן תגיד לו ש ... רגע ...

סשה אתה הבנת את מה שהוא אמר?

רומן כן, אני הבנתי את זה. אני לא מדבר על זה. אם הוא רוצה שאני אשב בכלא, שיתלה עלי את התיק, שיתלה. רק שלא ישאל אותי איפה הדברים, איפה הסכין, אני לא יודע.

סשה אם אתה רוצה לתלות עליי תיק, תתלה עליי תיק, אבל אל תשאל אותי איפה סכין, איפה דברים כי אני לא יודע.

רומן אני לא יודע.

סשה אני לא יודע.

רומן אם אני הייתי יודע, אני כבר מזמן הייתי מספר את כל זה בשביל להוריד ... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה אם אני הייתי יודע כבר מזמן הייתי מספר לכם בשביל להוריד את העונש מעצמי.

יורם בוא אני אגיד לך משהו.

סשה להקטין את העונש.

יורם תקשיב. אתה ואני יודעים שיש דברים שעוד לא סיפרת לנו. אתה אמרת דברים, תקשיב טוב. אתה עכשיו חושב שאתה תוכל אולי ... אולי איכשהו.

סשה לצאת מזה.

יורם לצאת מזה. אתה לא תצא מזה. אתה יודע למה? כי יש אמת בעולם הזה. יש אמת. יש אמת בשמיים, למעלה, אמת. האמת הזאת אומרת שאתה רומן, הרגת את הילדה שקוראים לה תאיר ראדה. אתה הרגת ילדה. עכשיו למה הרגת אותה, איך הרגת אותה, הרגיזה אותך, לא הרגיזה אותך, כן הרגיזה אותך ... זה צריך להיבדק, זה משהו אחר. אבל את האמת הזאת אתה ואני יודעים, אנחנו יודעים שאתה הרגת אותה. אין משהו אחר. גם בית המשפט ייראה את זה, את הדברים. אתה אמרת דברים. אתה אמרת לנו שנעלת את תא השירותים כדי שלא ימצאו אותה. ואתה צודק, כי ככה חשבת באותו רגע, ככה חשבת באותו רגע.

רומן מה?

סשה אתה סיפרת שאתה סגרת את הדלת ש ל השירותים בשביל שימצאו אותה ... בשביל שלא ימצאו אותה, ואתה צודק, ככה אתה חשבת.

רומן כל אחד היה סוגר את הדלת הזאת.

סשה כל אחד היה עושה את זה. כל אחד היה נועל את הדלת.

רומן מי עושה, הוא בכוונה סגר את הדלת.

יורם אני לא הייתי חושב על דבר כזה. מעניין, אבל לא משנה. תגיד לי, אתה זוכר כשהתחלנו לדבר על איך אתה ידעת שהיא מתה.

סשה אתה זוכר איך דיברנו איתך על איך אתה הבנת את זה שהיא מתה. מתי שסיפרת לנו שאתה הרגת אותה.

רומן כן, אמרתי משהו, שהיא הסתכלה שם ... אבל אני לא זוכר מה.

סשה כן, אמרתי משהו שהיא הסתכלה שמה, אני לא הבנתי הכול בדיוק. לא זוכר הכול בדיוק.

יורם לא זוכר. איך אתה ידעת, מי אמר לך שהילדה הזאת מתה?

סשה מי אמר לך שהיא מתה, באותו רגע?

רומן איזה?

יורם מה אמרת לנו אז? מה אמרת לנו?

סשה אתה סיפרת לנו את כל זה.

יורם איך הילדה הזאת ...

סשה איך הבנת, לפי הסיפור שלך, שהיא מתה. ממה שאתה סיפרת.

יורם איך ידעת שהיא מתה?

רומן מה זאת אומרת? איך אני גיליתי שהיא ...

סשה כן. כן.

רומן אני לא גיליתי את זה, פשוט כשאני סיפרתי לך שאם חתכו את הגרון אז יש פה משהו כזה.

סשה אני לא אמרתי שום דבר.

רומן לא, אתה אמרת לי שיש איזה ... איך קוראים לו, וריד.

סשה זה אתה אמרת לי.

רומן לא.

סשה זה אתה אמרת לי. הוא אומר אתה אמרת לי שיש פה איזשהו משהו. אתה סיפרת לי על העורקים ...

יורם אתה אמרת ... מי אמר לך?

סשה מה אתה לא זוכר שאתה סיפרת לי את זה?

יורם מי אמר לך את זה?

רומן אני אמרתי שאני הנה, חתכתי, אתה אומר לי, זה לא ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אני שאלתי אותך, אתה יודע ...

יורם מי אמר לך?

רומן אם יש שם משהו, אני לא יודע מה.

סשה אתה אמרת אחד ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם רומן, רומן, רומן, רומן ...

רומן אתה אמרת את זה.

סשה רק אל תנפנף לי עם היד.

יורם רומן, רומן.

סשה לא אל תרצה אבל ...

יורם תגיד מה שאתה רוצה. תגיד מה שאתה רוצה. אנחנו יודעים שנינו דבר אחד. שלושתנו פה, שלושה גברים שהם בחדר, ואני אומר לך שלושה גברים מפני שאתה הרגת אותה. בסדר. ושלושה גברים יודעים וגם בית המשפט יידע וכל המדינה הזאת תדע. שאתה הרגת אותה. אבל אתה במקום לנקות את עצמך בנשמה. לנקות את עצמך בנשמה אתה הולך אחורה.

סשה אתה הבנת מה הוא אומר?

יורם אתה תנקה את רומן. תרגיש קודם כל טוב, תלך עם האמת שלך, אתמול, שלשום הלכת עם האמת, אמרת ואללה אני לא בסדר.

רומן אתה רואה סרטים?

יורם אני רוצה ... (לא ברור, מדברים יחד).

רומן אתה יודע, מתי שם ככה, אוף, עם סכין.

יורם מילא ... (לא ברור) כן.

רומן כן. (הפוגה בדיבור) בכל הסרטים אקשן, כל הסרטים אקשן ...

יורם איפה עוד ראית סרטים כשאתה באת ואמרת לנו איפה עוד חתכת אותה. תגיד לי אתה חושב שתוכל לצאת מזה?

נ איפה ראיתי סרטים ...

סשה איזה סרטים ראית ש ... אפשר לעשות את זה.

יורם רומן, אתה לא חכם.

רומן לחתוך את הגרון לבן אדם?

סשה כן. כן.

רומן יש מלא. למשל, עכשיו אני אגיד, הסרט "מקום הטיהור".

סשה לדוגמא ... סרט, אני לא יודע איך לתרגם "מקום הטיהור". ששמו "מקום הטיהור". זה ...

רומן זה ניקיון.

סשה זה איפה שעושים ניקיון טוטאלי, מקום טיהור, זה כמו גיהינום.

יורם כן, או קי. אבל אתה לנו אמרת. בסדר. זה אתה אומר, נניח, מהסרטים ראית את זה? זה ראית בסרט? בסדר. וכשאמרת לנו שהיה לה גם ... איפה עוד הוא אמר לנו? איפה עוד הוא אמר לנו?

סשה במקומות אחרים.

יורם במקומות אחרים בגוף אמרת לנו. זה גם כן סרט רואים?

רומן מה?

סשה המקומות האחרים, שאתה סיפרת לנו שאתה חתכת אותה, זה גם בסרט הזה ראית? בסרטים?

רומן לא.

יורם לא. אז יפה, עכשיו תשמע. אנחנו יודעים משהו. מי שהרג את תאיר יודע משהו. ו ... זהו.

סשה רומן, מה שאתה סיפרת יכול היה לדעת רק הבן אדם שעשה את זה.

יורם מה שאנחנו יודעים ואתה יודע, ואתה אמרת דברים, רומן ...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) סשה, תגיד לו, אני אשב בכלא. ישימו אותי בכלא, אני לא יודע מה ...

סשה אני אתרגם לך מה הוא אומר.

רומן אני לא יודע כמה זמן ייתנו לי, אני אשב בכלא ...

סשה אני אשב, אני לא יודע כמה אני אקבל.

רומן אני לא מפחד משום דבר.

סשה אני לא מפחד משום דבר.

רומן חוץ מנחשים.

יורם אז יפה ...

סשה חוץ מבגידה.

יורם יפה.

רומן לא בגידה, נחש, נחש.

סשה אה, חוץ מנחשים. חשבתי בגידה.

רומן לא.

סשה חוץ מנחשים.

יורם נחש?

סשה זה נחש.

יורם אה, או קי.

רומן אבל.

סשה אבל ...

רומן הוא בכל מקרה ירצח.

סשה מה?

רומן הוא בכל מקרה ירצח.

סשה אבל הוא ירצח עוד.

רומן מי שפעם אחת ...

יורם מי ירצח עוד?

סשה יעני זה שעשה את זה. אה, לא הוא, מישהו אחר.

רומן מי שניסה פעם אחת, הוא יעשה ...

סשה מי שניסה פעם אחת, ינסה גם פעם שנייה.

רומן לא ... אני לא רוצה שהוא יצחק, זה באמת ככה.

סשה שלא תצחק, זה באמת יהיה ככה הוא אומר.

יורם כן.

רומן אני אשב בכלא, אני לא מפחד.

סשה אני אשב, אני לא מפחד.

יורם אתה תשב, אתה יודע למה אתה תשב רומן? כי אתה הרגת אותה.

רומן בסדר.

יורם אתה. אתה, אנחנו יודעים את זה ואתה לא תצא מזה, אבל מה, רק דבר אחד אני אומר, אתה תשב, זה בטוח, אבל לפחות, לפחות תשב כמו גבר. אתה יודע מה ... מה הכוונה, כמו גבר? הלכת איתנו, אמרת, סיפרת, אנחנו יודעים ... כל העולם ידע, עכשיו כולם, מסכן רומן, אנחנו יודעים, אנחנו לא מדברים. אנחנו עכשיו לא מדברים, אנחנו רק אומרים, מסכן רומן. עוד מעט כשהם יראו וישמעו מה יש לנו במשטרה, כולם יגידו איזה רומן חרא, זה רוצח. בעיתונים, כולם יגידו ככה ואנחנו ... מה איכפת לי עיתונים? אני לא קורא עיתונים. רק דבר אחד אני רוצה שתדע. אתה כשאשתך תראה את זה, אולגה תראה את זה, אתה תבין מה עשית. כי לפחות אני מוכן לתת לך הזדמנות אחת. תהיה איתי. לפחות תבקש סליחה מאשתך, תבקש סליחה מאולגה. תסביר לה, לאולגה, שאתה הלכת איתנו, כמו שאמרת לי באותו יום, אמרת לי אני לא רוצה שיקרה בדיוק מה שאני הרגתי את הילדה הזאת, אני לא רוצה שיקרה לי עם אולגה, או עם הבן שלי. עם לאון. אתה אמרת לי את זה. נכון?

רומן כן.

יורם אז לך איתנו. אני רוצה שתפגוש את אולגה ותגיד לה סליחה. ושאתה דואג לה, בגלל זה אתה מעדיף להיות בכלא, ולא איתה בבית.

סשה אתה מבין על מה הוא מדבר?

רומן לא הכול, אבל הבנתי. תגיד ...

סשה שאתה תספר ... אני אתרגם לך. שאתה תספר לנו, תיפתח ותלך ... ועכשיו אתה עושה משהו אחר, או קי. מינימום, תישאר גבר.

יורם שנייה רק, תהיה ...

סשה תתנקה עד הסוף. והוא אומר, אם אתה רוצה, תיפגש עם אשתך ותבקש ממנה סליחה על מה שקרה.

רומן אני כבר מזמן רוצה להיפגש עם אשתי.

סשה בסדר, בינתיים אתה בחקירה.

רומן טוב.

סשה מה טוב?

רומן אני ... (הפוגה בדיבור) אני יודע שאני ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה תקשיב.

רומן בכל מקרה לא יתנו לי לא חמש עשרה שנה ולא עשר שנה, ייתנו לי שלושים שנה.

סשה רומן, אני לא בית משפט. אני לא אחראי על בית המשפט.

רומן אני יכול להגיד לך שבכל מקרה הוא ייתן לי שלושים שנה, למה? כי אתם תגידו כן, הוא הודה, כן הוא שם ... אבל, איפה, איפה מה שהוא היה לבוש בו, איפה כל זה?

סשה רומן. חכה רגע. אני רוצה שאתה תשמע מה הוא אומר.

יורם מה אתה אומר?

סשה חכה שנייה, אני רוצה שהוא יסיים. (הפוגה בדיבור) סבלנות, אני רוצה שהוא יבין גם את כל מה שאני אומר.

יורם טוב.

סשה רומן, אתה לא שמעת עוד מאיתנו, לא ממני ולא מאף אחד אחר, מה יש לנו נגדך, נכון? הכול היה ברמזים. נכון? אתה מסכים? אתה בונה את הקו שלך על זה ... אתה רוצה להשאיר לרגע האחרון, כמו שאומרים, כן, ככה אומרים באוקראינית, למקרה חירום, אתה רוצה להשאיר לעצמך ...

רומן אני לא משאיר לי שום דבר למקרה חירום.

סשה תשמע מה אני אומר. אתה לא חייב לענות עכשיו. תקשיב, מידע. אתה שואל אותי ... אתם לא אמרתם מה יש לכם וכל זה וכן, אנחנו לא אמרנו לך כי יש דבר כזה טקטיקה של חקירה, כי לא מביאים את האבטיחים ביום הראשון, שוב אני אומר לך ... (לא ברור, מדברים יחד).

רומן אני יודע. עקפתם אותי, שמתם אותי על הרשת, אני יודע את זה.

סשה אני יודע, לחצתם אותי, שמתם לי מדובב, הכול אני יודע. אני אומר לך ... רגע, אני אומר לך עכשיו לא על זה. החקירה, גם זאת עבודה ויש לה את הטקטיקות שלה.

רומן נכון מאוד.

סשה או קי. לכל מקצוע יש את הסודות שלו ו ... ואת השלבים שלו. אנחנו עושים את העבודה שלנו. או קי. עכשיו. מדובר במשהו אחר, אם אתה רוצה תאמין לי, אם אתה רוצה אל תאמין לי. אתה יודע טוב מאוד בעצמך ... (לא ברור, ממלמל) אתה יודע טוב מאוד בעצמך מה קרה בחקירות ואיך התייחסו אליך בחקירה. מישהו הרביץ לך?

רומן אף אחד לא הרביץ לי.

סשה מישהו התעלל בך?

רומן לא התעללו, פטפטו רק ...

סשה לא התעללו.

רומן ואמרו שאני רוצח.

סשה או קי, אמרו שאתה רוצח, אני עכשיו אומר שאתה רוצח כי אתה באמת רצחת אותה, או קי. מדובר בצורה שבה אנחנו נסיים את החקירה הזאת. אם נתגלגל כמו ורד או שנתגלגל כמו דובדבן. אתה מבין. יש כזה ... אני לא יודע אם באוקראינית או ברוסית ... החליפה לא משחקת תפקיד אלא לשחקן עצמו. אתה שמעת משפט כזה? כן? על זה מדובר. על זה אנחנו מדברים. אתה באמת עשית את זה רומן. המהלך הטקטי שאתה עושה עכשיו, בעצת העורך דין או לא בעצת העורך דין, כי אתה בעצמך הגעת לזה. אני אמרתי לך, אתה לא הראשון ואתה לא האחרון שמשתמש בזה. אנחנו מבינים את כל זה. זה מאוד הגיוני. זה מאוד הגיוני.

רומן אני מבין.

סשה ואנחנו בטח ... עכשיו אני אתן לך להגיד. ובטח שאנחנו ציפינו לזה ממך, שזה יקרה, או קי. יותר מזה, לפי החישובים שלנו של הטקטיקה שלך, של ההתנהגות שלך, אנחנו יודעים שאתה יכול להוציא עוד אבטיח אחד, אבל אני, לפני שאתה הוצאת אותו, אני אספר לך מה שאני חושב, או קי. אני אחכה, אעשה טעות, מה שאתה יכול לספר לנו. אנחנו התכוננו גם בעניין הזה, או קי. אתה רוצה לדעת מה יש לנו מהדברים ש ... מהדברים שיכלו להיות. אה? לא יכול להיות שאתה לא רוצה לדעת, לא יכול להיות. נו. זה לא יכול להיות כי זה לא יכול להיות, או קי. השאלה היא אחרת, שאתה חושב שאתה יודע שאין לנו שום דבר. אז אנחנו חוזרים שוב לקטע הזה, אני מקשיב לך טוב, לקטע הזה אני חוזר, כל השאר זה שטויות. יש לנו. אבל גם אם לא היה, התיק כבר במצב כזה עכשיו ... שכבר לא צריך להגיד כלום, או קי.

רומן אז אני ...

סשה עכשיו, רומן. על מה אנחנו מדברים פה עכשיו? למה הוא אומר תהיה גבר? אני מסכים ואני אומר לך, תהיה גבר, תהיה גבר, כזה כמו שאתה התחלת לפתח את המאורעות האלה שסיפרת לנו עליהם. ואיך שאני אומר לך, מה שאתה סיפרת לנו, זאת לא האמת השלמה. זאת האמת, אבל לא שלמה. חסר לה כמה חוליות שאתה לא סיפרת נכון. או קי? על זה אנחנו נדבר. זה צריך לבוא ממך ולא מאיתנו.

יורם מה נאמר?

סשה עכשיו ככה, אני אתרגם לך. אתה רוצה לענות משהו?

רומן אני רוצה להגיד לך. אני הייתי רוצה אז לראות את אשתי, לדבר איתה.

סשה או קי.

רומן אני לא חושב שזה יצא ביחד עם הבן, וזהו.

סשה מה זהו?

רומן זהו, בבקשה, אני שלכם.

סשה אתה לא שלנו. אתה לא היית שלנו, אתה לא שלנו עכשיו ואתה לא תהיה שלנו אחר כך. אתה תמיד תהיה רק שלך ורק אלוהים, אתה מבין. אתה לא חייב לנו דין וחשבון ולא לבית המשפט, אתה חייב דין וחשבון לעצמך ולאלוהים. אתה חייב להתנקות. לא משנה איפה הבן אדם גר, לא משנה אם הוא יושב בכלא. זה חשוב, כמובן, בשביל תנאי המחייה, אבל בן אדם, כל עוד הוא חי, הוא חייב דין וחשבון רק לעצמו. המשימה שלך, אתה יודע, אתה בן עשרים ושמונה? אחר כך אתה תהיה בן ארבעים ושמונה, אחר כך אתה תהיה בן שישים ושמונה. אחר כך זה יהיה הרבה יותר חשוב לך, להיות בסדר עם עצמך. להיות בסדר עם עצמך. קרה משהו נורא, תסיים את כל זה ותזיז לצד ואל תחייה עם זה כל החיים. אתה מבין? אנחנו מדברים על זה. ואתה יודע שאני צודק מתי שאני אומר את זה. אתה מסכים?

רומן אני, מה שאני ...

סשה שנייה אני אתרגם לך.

רומן רוצה ... אם אפשר לראות את אשתי ואת הבן. את הבן ... אני לא חושב שייקחו אותי הביתה בשביל ש ...

סשה בבית זה בכל מקרה לא יהיה. אם זה יהיה זה לא יהיה בבית.

רומן אני הייתי רוצה פשוט לראות את אשתי ולהיות איתה קצת. איזה חצי שעה.

סשה רומן ...

רומן נו, כמה אפשר?

סשה קודם כל אנחנו צריכים לסיים את העבודה שלנו. אני צריך לתרגם לו שהוא יבין. אמרתי לו בגדול ... אני כבר, דיברתי הרבה, לא אתרגם לך את הכול. אמרתי לו שכולנו פה, כולם פה יודעים שהדברים נעשו על ידו. שמה שהוא סיפר לנו שאנחנו והוא יודעים, שיש בזה ... יש בזה חלק של אמת. לא את כל האמת. אנחנו גם יודעים שהוא צריך להישאר נקי מול עצמו, לא מול בית משפט, לא מול משטרה. הוא אומר תנו לי לפגוש את אשתי ואת הבן. ואחרי זה זהו. אמרתי מה זהו. הוא אומר, אני שלכם. אמרתי, אתה לא שלנו, לא היית שלנו, אתה לא שלנו עכשיו, אתה גם לא תהיה שלנו, אתה של עצמך ושל האלוהים. אתה תמשיך לחיות, אתה צריך לתת דין לעצמך ולאלוהים. היום אתה בן עשרים ושמונה, עוד עשרים שנה אתה תהיה בן ארבעים ושמונה, שישים ושמונה. עם זה אתה צריך לחיות. אתה מבין מה אני אומר, נכון? זה מה שאמרתי לו. או קי. הוא אומר, אני רוצה לראות את האישה שלי, אני רוצה לראות את הבן שלי. כמובן אני מבין שזה לא יהיה בבית. ואחרי זה זהו. אבל מה אני ... אני אומר, אני מסביר לו שלפני שזה יקרה ...

יורם שהוא אומר ככה ...

סשה נגמור חקירה.

יורם אתה באמת היית בסדר, אני לא אומר שלא, אתה באמת שיתפת פעולה. אתה מבין אבל, אתה ביום ההוא אמרת לי שאתה ראית את הילדה, ראית את הילד שלך ככה מול העיניים, אמרת, הילד שלך היה יכול להיות שם.

רומן אני כל הזמן ...

יורם אני מאמין לך, סליחה, אני מאמין לך. אני מאמין לך. שכואב לך ומפריע לך.

רומן אני כל היום, כל לילה, כל הזמן רואה ... (לא ברור, רעשים ברקע) כל הזמן רואה.

סשה אבל ... אבל לא תמיד ...

יורם אני מאמין לך.

סשה לא תמיד אתה רואה את הבן שלך במקום ילדה שנרצחה.

יורם אבל לא, רומן. תקשיב ...

רומן אני רוצה לראות אישה שלי, זהו.

יורם בסדר.

רומן אני מבין מה אני לא יכול לראות בן שלי, הוא קטנצ'יק היא ... לא ...

יורם אבל רומן, תקשיב. תראה מה אני אומר, תקשיב. אתה הלכת איתנו, באמת, אתה צריך ... רומן, נקי הוא רומן. אני יודע שכל הזמן עובר לך הסרט בראש מה עשיתי, איך אני יוצא מזה. אי אפשר לצאת מזה. אתה גם לא כדאי שתצא מזה. אתה צריך לשלם. ואחר כך, אחרי שתשלם אתה תהיה בן אדם לעצמך, כמו רומן. עשיתי, שילמתי את המחיר, המחיר שלי, זה שהייתי בכלא. השתחררת מהכלא אתה אדם נקי. אתה אדם נקי מול עצמך. כשאתה תסתכל על הילד שלך ועל אשתך, אתה תדע שאתה אדם נקי. את זה אני רוצה ממך, את זה. תמשיך ללכת איתנו כמו שהלכת. אתה ראית את אשתך וראית את הילד שלך. ואתה יודע, אתה יודע ואמרת לי, ואתה בכית כשאמרת לי את זה. מה שאני מבקש ממך, דבר פשוט. תמשיך, תהיה איתנו. אני מבין שאתה רוצה לראות את אשתך. אני מבקש ממך, מבקש, תמשיך להיות איתנו.

רומן מה הקשר, מה הקשר?

סשה הוא מבקש ממך שאתה לא ... לא תחליק מהדרך, תמשיך לעבוד איתנו.

יורם תקשיב, רומן. אנחנו יודעים את האמת. הכול אנחנו יודעים. את כל האמת, כל מה שקרה. גם אתה סיפרת.

רומן תגיד לי אתה כל ה ...

יורם לא, לא, לא. אבל ... אבל תקשיב. יש מה שנקרא, רומן, אנחנו יודעים הכול. גם אתה יודע, גם אנחנו יודעים, סיפרת ... אתה היית איתנו כבר. תהיה שם והרגשת טוב. אחר כך הרגשת טוב עם רומן. רומן הרגיש טוב עם רומן. כי אתה בן אדם טוב, אתה לא בן אדם רע. ב ... בנשמה שלך, בבפנים, רומן לא רע. אבל קרה לך מה שקרה, וקרה. הרגת את תאיר. אבל אתה בפנים לא רע. זה אנחנו כל פעם ... רגע, עיניים, לא צריך לדבר הרבה. אתה לא אדם רע בפנים, אין בך רוע. תהיה בסדר.

סשה אתה יודע מה זה רוע? רוע.

יורם אתה לא רע.

סשה רע זה רע, רוע זה רוע.

יורם את זה אנחנו יודעים שאין לרומן. זה קרה לך, זה קרה. אל תשמע לכל מיני שטויות, זה שאתה ... זה קרה, אנחנו יודעים ואת כל העולם יבין, יש לנו הכול ביד. אני רוצה שרומן יהיה איתנו. עד הסוף ועד הסוף מה אני מתכוון רומן? שאתה תגיד לי, יורם קום, קום עכשיו, אנחנו הולכים ואני מוציא לך ... אתה יודע איזה נעליים, איפה נעליים, איפה מכנסיים, איפה סכין. אתה יודע באמת אתה יודע.

רומן סכין במשטרה, נעליים במשטרה, מכנסיים בזבל, חולצה במשטרה. הכול במשטרה.

יורם רומן ...

סשה עזוב, בסדר. בסדר. זה קו שלו.

יורם אתה איתנו? אתה איתנו?

סשה זה קו שהוא לוקח.

יורם תקשיב ...

סשה זה קו שהוא לוקח.

יורם לא, רגע, שנייה. סשה. קו, שייקח את הקו, אם תרצה לקחת את הקו הזה תיקח. אני בוא ואומר לך כמו בן אדם, אתה עשית מה שעשית. אתה לא אדם רע. אתה לא אדם רע. עשית. תשלם, אחר כך תרגיש טוב רומן עם רומן. אתה שלם עם עצמך. שילמת את המחיר שעשית. בן אדם יכול להשתגע, כולנו בני אדם. ואנחנו יכולים להתעצבן. אנחנו מתעצבנים לפעמים. אז לפעמים ה ... הבורג משתחרר לנו. ואתה יודע שזה מה שקרה לך. שהיא עצבנה אותך. כי היא עצבנה אותך, משהו עיצבן אותך. היית כולך עצבני. אני יודע את זה. אי אפשר, תבין. אי אפשר ... דברים במשפטים שאתה צריך להיות רק שתי אפשרויות. או אלוהים או שהרגת את הילדה. אין משהו אחר. אתה מבין מה שאמרתי?

רומן או שהרגתי או ...

יורם אלוהים, אלוהים.

סשה שמדובר ב ... או, אלוהים יודע מה.

יורם הבנת, ואתה לא. אתה אלוהים? אתה לא. אז אתה הרגת אותה. ולכן זה חומר, בית משפט רואה את רומן, נגמר. אתה הרי יודע את זה. בוא תהיה איתנו. אנחנו בסדר איתך. היינו איתך בסדר מההתחלה.

רומן תגיד. אצלכם יש הכול. יש הכול, אני מבין. זהו, לא צריך מדבר. תן לי במשפט, הוא תן לי בשלושים שנים וזה ...

סשה אה, רגע, זה לא תרגמתי לך, שהוא אומר, אני הרי יודע שאני לא אקבל חמש עשרה שנה, שאני אקבל שלושים שנה. אבל אתם אפילו לא אמרתם מה יש לכם.

יורם מה יש לנו? יש לנו את רומן. שהרג את הילדה.

סשה רומן, אתה רוצה לדעת מה יש לנו?

יורם ואתה יודע ... מה עכשיו אמרת לו?

סשה כן, ואמרתי, ואתה רוצה לדעת מה יש לנו? אתה רוצה לדעת מה יש לנו?

רומן זה פשוט מעניין אותי.

סשה הוא אומר, כן זה מעניין אותו.

רומן לא ...

סשה מה ש ...

רומן זה מעניין אותי.

סשה בסדר, זה מעניין אותי, אני אמרתי, כן.

יורם אה, מעניין אותך?

סשה זה מעניין אותו לדעת. ברור ש ...

יורם מעניין אותך לדעת מה יש לנו? זה מה שמעניין אותך? אתה יודע מה אני אגיד לך רומן? אני מבטיח לך שאתה תדע בסוף מה יש לנו. אבל דבר אחד אני מבקש ממך.

רומן הוא יגיד הכול רק ...

סשה הוא אומר שאתה תדע הכול, בכל מקרה ... בסופו של דבר אתה תדע הכול. ומתי ש ... מתי שיוגש כתב אישום אתה תדע בכלל הכול. או קי. אבל יש לו בקשה אחת. מה ... תהיה מה?

יורם תהיה כמו שהיית עם עצמך שלם ...

סשה תמשיך להיות בן אדם לא ...

יורם בן אדם שלם עם עצמך.

סשה בן אדם ש ... בן אדם שהתחיל להיות שלם עם עצמו.

יורם כי אתה אוהב את אשתך, ואתה אוהב את לאון. וכדי להתנקות מהכעס הזה, אתה צריך לשלם בכלא, אתה תשב ...

סשה בן אדם בוחר או בדרך השטן או בדרך האלוהים, אין דרך שלישית.

יורם כי אתה ... אתה הרגת ילדה. ואני בטוח שבפנים כואב לך שהרגת את הילדה הזאת, כואב לך.

סשה הוא רואה שכואב לך.

יורם כואב לך מאוד. אני בטוח. אני מסתכל, אני רואה בעיניים שלך כואב לך שאתה הרגת. אם היית יכול לחזור ...

רומן זה לא זה. הוא פשוט יכול לראות את העייפות, אני כבר עייף.

סשה הוא אומר, אתה לא רואה את זה, אתה פשוט רואה את העייפות בעיניים שלי.

רומן אצלי אין כוח, אני אומר הרבה ...

יורם לא כואב לך שהרגת אותה?

רומן אני לא הרגתי ילדה.

יורם מה, לא הרגת אותה?

רומן לא. לא.

יורם אה ...

רומן אתה רוצה, בבקשה, אני שים ... אם הוא רוצה, בבקשה, אני אקח את זה על עצמי, אני אלך לשבת בכלא כמה שבית המשפט ייתן לי.

סשה אבל הוא אומר, אתה רוצה, בבקשה, אני אקח את התיק על עצמי, אני אקבל מה שבית משפט ייתן לי.

רומן אני רק רוצה לראות אישה שלי ובן שלי.

סשה אני רק רוצה לראות את אשתי ואת הבן.

רומן לא רוצה ...

יורם בוא אני אגיד לך משהו רומן. תראה. בן אדם טוב, בן אדם ...

רומן בן אדם זה?

סשה בן אדם טוב.

רומן זה בן אדם.

סשה הוא אומר, תקשיב טוב, בן אדם טוב.

יורם שעשה דבר כזה.

סשה שעושה דבר כזה.

יורם דבר כזה ... והוא יודע שהוא עשה דבר כזה.

סשה והוא יודע שהוא עשה את זה.

יורם צריך להרגיש לא טוב עם עצמו, כמו שהרגשת באותו יום. אבל אם אתה ...

סשה הוא לא יכול להרגיש טוב עם עצמו.

יורם אם באמת אתה עכשיו אומר את הדברים האלה. אולי אתה לא בן אדם טוב. את זה אני לא הבנתי. אני הבנתי שאתה בן אדם טוב. וכואב לך. עכשיו אתה אומר לי, יעני תראה, עייפות.

רומן אני לא יודע איפה הדברים, אני לא יודע איפה הסכין. אני כבר אמרתי.

סשה אני לא יודע איפה הדברים, אני לא יודע איפה הסכין.

רומן אני כבר אמרתי, אם ...

סשה כבר אמרתי.

רומן אם אתם תהפכו את המזבלה, אתם תמצאו.

יורם איזה פח זרקת את הסכין?

סשה שאם תהפכו את הפח זבל ...

יורם רגע, רגע, רגע, בואו נעצור, לא, רגע, רגע, רומן. סכין שהרגת את תהיר, איפה היא?

רומן כל הסכינים אצלי. כל הסכינים. אצלי אין משהו אחר.

יורם בסדר.

רומן כל הסכינים שהיו לי הם ...

יורם לא, היו לך הרבה סכינים, רומן, רומן. רומן. אמרת לי, אמרת לי שאתה זרקת סכין, כשעבדת אחר כך, אחרי שהרגת אותה. עבדת. מה עשית עם הסכין שהרגת את תהיר? מה עשית איתה?

רומן אני לא ... אצלי לא היה אותו.

יורם מה?

רומן הוא לא היה אצלי.

סשה לא היה לי אותו.

יורם איפה הוא?

רומן אני לא יודע.

יורם מה עשית איתו?

רומן מה עשיתי?

סשה מה עשית איתו?

רומן עם מה?

יורם מה זה ...

רומן עם מה, עם מה?

יורם עם הסכין שהרגת את הילדה.

סשה עם הסכין שאיתו הרגו ...

רומן לא היה לי אותו בכלל.

סשה לא היה לי סכין.

רומן זה לא היה בכלל.

יורם מה לא היה?

רומן אני לא הרגתי ילדה. לא היה אצלי סכין.

סשה רומן, רומן ...

רומן אם הוא רוצה, ש ... (לא ברור, מדברים יחד).

יורם העורך דין אמר לך להגיד, אנחנו יודעים. תלך עם העורך דין שלך, תלך עם העורך דין שלך, אנחנו יודעים שהעורך דין אמר לך להגיד.

רומן הוא אומר לא מדבר.

יורם בסדר. אתה לא רוצה לדבר, אז תגיד. אז תגיד שאתה לא רוצה לדבר. לא, אתה לא חייב לדבר. רומן.

סשה אמרתי לך ... אמרתי לך, אתה לא חייב ...

יורם רומן, אתה לא חייב לדבר. אתה לא חייב לדבר.

רומן אלכס אמר לי את זה.

יורם אה?

רומן אלכס מדבר.

יורם אלכס אמר לך? יפה, יפה. (הפוגה בדיבור) אז אתה לא רוצה לדבר? תגיד שהוא לא רוצה ... אתה רוצה לדבר או לא רוצה לדבר?

רומן עכשיו אני ... עכשיו אני אחשוב.

סשה עכשיו אני אחשוב קצת.

רומן אפשר לכתוב ש ...

יורם אנחנו ...

רומן או שאפשר ... (לא ברור, מדברים יחד) שאני רוצה לראות את אשתי.

יורם אנחנו, רומן ...

סשה אנחנו נכתוב.

יורם אנחנו נשאל אותך שאלות. לאט- לאט נתחיל לשאול אותך כל מיני שאלות. כל הדברים. מאיפה ידעת את זה, ומאיפה זה. ולמה אמרת שם ככה, ואחר כך אמרת ככה. ואתה מה תגיד? תשתוק. ותלך ככה עם העורך דין. נראה לאן תגיע. אנחנו נראה ... אתה יודע מה יקרה בסוף?

סשה אתה מבין את מה שהוא אומר?

רומן כן. ש ...

סשה עכשיו אנחנו נשאל אותך שאלות. מאיפה היה לך את המידע הזה, מאיפה היה לך את המידע הזה. זה, מאיפה אתה ידעת את זה, מהדברים שרק בן אדם שהיה שם, שעשה את זה יכול לדעת. את מה שאמרת, וזה נכון ...

יורם אבל אתה יודע מה יקרה בסוף?

סשה ואחר כך אם אתה לא תיתן לנו תשובות נורמאליות, תלך בקו של העורך דין שלך ונראה לאן תגיע.

יורם אבל מה שיקרה לו בסוף, סשה, מה שיקרה לרומן בסוף, רומן. מה יקרה לך בסוף? אתה גם תשב בכלא, וגם רומן, רומן עם רומן לא ירגיש טוב.

סשה אתה הבנת מה הוא אומר?

יורם שני הדברים האלה יקרו.

רומן ששם בכלא ...

סשה שבסוף הדרך הזאת, מה שיהיה, שאתה בכל מקרה תשב בכלא אבל אתה עם עצמך, רומן עם רומן לא תהיה שלם.

יורם חבל. אבל אנחנו נחקור אותך ונשאל אותך שאלות. אנחנו נשאל את רומן שאלות. אתה, תעשה מה שאתה רוצה. תענה, לא תענה. ועכשיו אני כבר שואל אותך שאלה. איך, אם אתה אומר שלא הרגת אותה. איך ידעת על ה ... איך ידעת שהיא מתה?

רומן אם אני לא הרגתי את הילדה אז ...

סשה איך ידעת שהיא מתה?

רומן פשוט זה יוצא ככה לפי היגיון, בשביל שהילדה לא תצעק, צריך לתת מכה בגרון, אז היא לא יכולה לצעוק. ואחר כך פשוט היה יכול לקחת ולהרוג אותה. אני חושב ש ... אני חושב שזה רצח מוזמן במטרה לנקום. זה מה שאני חושב.

סשה אני פשוט ... השערה הגיונית, כדי שהילדה לא תצעק, צריך לשסף לה את הגרון.

יורם מי אמר ... מי דיבר על שיסוף גרון ...

סשה ואני חושב שזה רצח מוזמן. על רקע של נקמה.

יורם השערה הגיונית. שאלתי אותו, איך הוא יודע. מי אמר לו שהיא מתה?

סשה מי אמר לך שהיא מתה?

רומן הילדה מתה, מי אמר? כל ...

סשה כולם מדברים.

יורם מי ... מי זה כולם מדברים? איך אתה יודע? מי אמר לך?

רומן בטלוויזיה, בעיתון. הכול.

יורם אתה דיברת, לפני שדיברו בטלוויזיה, אתה אמרת לאולגה, ילדה מתה בשירותים. אולגה מסרה עדות. הוא, רומן אמר לי, בשעה שמונה עוד לא דיברו בטלוויזיה כשדיברת עם ראובן.

רומן שנייה, שנייה, שנייה ...

יורם כן.

רומן בתשע וחצי ראובן התקשר אליי.

סשה אבל הוא ... הוא אמר לך ש ...

יורם יש לנו ... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן אני אמרתי ש ... מה יכול היה לקרות.

יורם לפני.

רומן בגלל שאני יודע שהוא ...

יורם לפני.

רומן הוא אמר לי שהיא ... ש ...

סשה הוא לא אמר לך שהיא מתה. והוא לא אמר לך שזה קרה בשירותים.

רומן הוא אמר לי ...

סשה הוא אמר שיש בעיות. אני מקשיב לך.

רומן הוא אמר שכן, שיש איזה בעיות.

סשה איזו בעיה, משהו קרה.

רומן ואני אומר לו ...

סשה להזכיר לך מה הוא אמר? משהו קרה ... לפי העדות שלך. משהו קרה עם הילדה. אל תבוא מחר לשם, תבוא אליי. משהו קרה עם הילדה, הבת של חבר שלי. בבית ספר. ראובן אומר, אני בכלל לא ידעתי שהיא מתה ולא ידעתי שזה היה בשירותים. אתה סיפרת לאשתך על אסלה ועל בית ספר ו ... על שירותים. ועל מוות. מאיפה?

רומן לא, לא, אני פשוט שיערתי.

סשה אה. זאת הייתה השערה.

יורם זאת הייתה השערה שלך?

רומן אבל אני אמרתי ...

יורם אבל לא ...

רומן לא מתה.

סשה אבל לא אמרתי לאשתי שהיא מתה ... (לא ברור, מדברים יחד).

יורם אבל אתה אמרת לאשתך ככה. אמרת, אשתך אומרת בעדות שלה. אחרי שדיברת עם ראובן, ראובן, נכון. אתה אמרת, נכון? דיברתי עם ראובן, ואמרתי לראובן, ראובן אמר לי שילדה מתה. נכון אמרת לאולגה את זה?

רומן הוא אמר שיש איזו בעיה.

סשה הוא אומר, שאני אומר לאשתי ...

רומן איזושהי בעיה, אולי היא נחתכה.

יורם לא. אז ... אז אולגה שקרנית?

רומן לא. אישה שלי לא שקרנית.

יורם לא שקרנית. אולגה באה ואמרה אמת. היא אמרה. רומן אמר לנו, רומן אמר לי שילדה מתה בשירותים. נפלה באסלה. זה אמרת לאולגה. ושאלנו אותך, איך אתה יודע. אמרת לנו שראובן אמר לך. נכון? נכון רומן?

סשה לא, הוא גם הסכים שראובן לא אמר.

יורם עזוב. אחר כך נגיע לזה. אמרת לנו ראובן אמר לך, נכון?

סשה אתה הסברת לנו שזה ראובן אמר לך?

רומן נו, אני אמרתי ככה, כן.

סשה אני אמרתי את זה, כן.

יורם אמרת. ראובן לא ידע. אז איך אתה ידעת? עוד לא היה בטלוויזיה. איך אתה ידעת? זה רק אתה, זה משהו קטן, שאלה קטנה. איך אתה ידעת?

סשה רומן, חבל על הזמן.

רומן סשה, להגיד לכם את האמת.

סשה נו.

רומן אני לא יודע איפה הסכין, אני לא יודע איפה הדברים.

סשה מה זה אני לא יודע איפה הדברים? לא יודע ... האמת, אני לא יודע איפה סכין ואני לא יודע איפה ה ... אתה אמרת לנו שהסכין אצלנו.

יורם בסדר. רומן, רומן, עזוב, אנחנו נגיע לסכין, רומן ...

סשה אתה אמרת שהסכין אצלנו.

יורם רומן ...

רומן אי אפשר להרוג עם הסכין שלי, אתה מבין? אפשר לחתוך, לשסף את הגרון אפשר.

סשה אי אפשר להרוג עם הסכין שלי, לחתוך את הגרון כן, לחתוך כן.

יורם נו?

סשה נו?

רומן ולהרוג אי אפשר.

סשה אתה הרי סיפרת שאתה עשית, שאתה חתכת את הגרון אתה אמרת.

רומן כן, ואמרתי שהרגתי.

סשה ולחתוך את הגרון זה לא להרוג?

רומן ופה, ופה.

סשה ולחתוך את הגרון זה לא להרוג?

רומן זה להרוג.

סשה עם מה אי אפשר להרוג ... אז למה אתה אמרת ...

יורם עם הסכין שלי אי אפשר להרוג ...

סשה אבל אני אמרתי גם שהיו דקירות, לפה ולפה. להגיד לך למה סיפרת ככה?

יורם למי אמרת את זה?

סשה כי אתה לא טיפש. כי אתה לא טיפש.

יורם יש הכול, הכול, הכול. ייראו וישמעו. עזוב רומן ...

(קטיעה בהקלטה 48:55-47:48)

סשה זה ברור, שאלתי אותו, אתה רוצה לצאת, כן. אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? מכניס את עצמך יותר עמוק.

רומן אני מבין.

סשה אז למה? אתה הרי רוצה לצאת?

רומן אז אם אני רוצה לצאת, איך אני צריך ...

סשה במצב שלך אתה יכול לצאת רק בדבר אחד.

יורם לצאת ממה רק?

סשה להיות איתנו גלוי לגמרי ועד הסוף. לא לסובב, לא לסובב ... העורך דין עושה את העבודה שלו.

רומן אני ...

סשה אנחנו עושים את העבודה שלנו.

רומן אני אסביר ... אני לא יודע, אני לא יודע.

סשה לא יודע מה? אתה לא יודע מה?

רומן איפה הדברים. אתם רוצים את הנעליים.

סשה איזה נעליים? הוא אומר אני לא יודע איפה ... אתם רוצים נעליים, איזה נעליים?

רומן אתם רוצים את המכנסיים. את המכנסיים אני זרקתי, כן, באמת, את המכנסיים אני ...

יורם אתה יודע מה אני רוצה עכשיו רומן? אתה יודע מה אני רוצה באמת, אבל כן. אתה לא יודע איפה נעליים? אתה לא יודע איפה סכין, אתה לא יודע?

רומן לא יודע. אם אתם יכולים לעזור לי ...

יורם שנייה ...

רומן לצאת בשביל שאני ...

סשה לעזור ... הסכין שאתה עשית ...

יורם רומן, רומן ...

רומן אין לי את הסכין.

יורם תגיד שאתה לא יודע איפה זה, אבל אני רוצה שני דברים ממך, קודם כל, שאני אדע שאתה איתי, אני אאמין לך, ואז תגיד לי את הדברים האלה. איך אתה חושב, מה אתה חושב שאשתך אולגה, כשאני אגיד לה מה יש לנו, היא לא יודעת עדיין ...

רומן מה אני חושב אם ...

סשה מה אתה רוצה שאנחנו נגיד לאשתך? היא לא יודעת מה יש לנו עליך.

יורם אולגה, היא תראה מה יש לנו.

סשה היא ... היא תראה מה יש לנו.

יורם היא תראה, היא תדע הכול. מה אתה חושב?

רומן אני לא רוצה להגיד לה כלום, אני פשוט רוצה לקחת ולנשק אותה ולהגיד ...

סשה אני לא רוצה להגיד לה שום דבר, אני פשוט רוצה לחבק אותה ולנשק אותה.

יורם לא, אבל אני אגיד לה, אני אראה לאולגה.

רומן מה אתה זה של אישה שלי?

יורם מה הוא אמר?

רומן הוא רוצה לנשק את האישה שלי?

סשה הוא אומר מה ,אתה רוצה לנשק את אשתי.

יורם תגיד לי, אתה משוגע?

רומן לא אתה ... תגיד לי אני ...

סשה אני אגיד לה הוא אומר. אני אגיד לה, הוא אומר.

רומן מה, באמת ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה הוא אומר שיגיד ...

רומן לא, אני רוצה לדבר איתה באופן אישי.

סשה לא, אני רוצה לדבר איתה אישית.

יורם לא, לא.

רומן שיהיה ...

סשה אתה לא הבנת מה הוא אומר לך בקיצור.

יורם לא, אתה לא מקשיב למה אני אומר. אני אומר משהו כזה. תקשיב רומן, אתה צריך להיות איתנו כמו שהיית אז.

רומן צריך ...

סשה אתה צריך להמשיך להיות איתנו, לשתף פעולה עם החוקרים.

רומן כן, כן.

יורם בסדר? בסדר? כן או לא? כן רומן? כי תראה, אתה לא תצא מכל הדברים האלה. אנחנו נשאל אותך שאלות. ואתה יכול ... אי אפשר לצאת מזה, זה שאלה קטנה. מה ששאלתי קטן. שאלה קטנה ואתה יודע שזו ... אתה חייב ללכת איתנו, אין לך ברירה.

סשה זאת בעיה שלך, אבל זאת אחת הבעיות הקטנות מבין הבעיות שלך.

(רעשים ברקע)

סשה לא, לא, בסדר.

יורם מה אמרת לו סשה?

סשה אמרתי לו זה בעיה קטנה. מהבעיות, זאת הבעיה הקטנה.

יורם הכי קטנה. ואתה לא יכול לצאת ממנה. אתה לא יכול לצאת מזה רומן. אי אפשר, מה לעשות, יש אמת.

סשה אתה יודע מה זה אלטרנטיבה ...

יורם רומן, תקשיב לי, רומן.

סשה אתה יודע מה ...

יורם תסתכל, רומן.

סשה בחירה. שנייה, אלטרנטיבה זאת בחירה. או קי. האלטרנטיבה שלך ... יש לך שני כיוונים, לאן ללכת. שניהם לא יציאה מהכלא. אבל יש לך שתי דרכים, שני כיוונים, יותר עמוק, או אחרת.

רומן מה זה ...

סשה או אחרת. ההבדל ביניהם זה בגלוי או ... אני אמרתי לך את זה מההתחלה. אני אומר לך, אין משהו אחר. ואתה מבין שאין כאן משהו אחר. או שאתה מטעה את החוקרים, בגלל סיבות של הגנה עצמית, הכול ברור. נגד החוקרים. זה הגיוני, אתה לא הראשון ולא האחרון. יש את זה לכולם. אני אתרגם לך, מה לעשות.

יורם תתרגם הכול.

סשה או קי, או שאתה ננעל, או שאתה נפתח והולך איתנו. מקצר את תהליכי החקירה ומקצר לעצמך את הכול. את הכול. גם את הדרך למשפט וגם את היחס של השופט אליך. וכמובן, אני אמרתי לך את זה מההתחלה ולאורך כל הדרך, שאנחנו לא צריכים את הפנטזיות, למלא אותנו בגרסאות שגויות גם כן לא צריך. אנחנו דיברנו על זה, נכון? אני אמרתי לך מההתחלה, שחוץ מהאמת אנחנו לא צריכים שום דבר. אתה אמרת לי כמה פעמים, בוא אני אקח את זה על עצמי, אני אספר לך עכשיו הכול. אני אמרתי לך, אנחנו לא צריכים את זה, אני אומר לך את זה גם עכשיו, אנחנו לא צריכים. אנחנו לא צריכים. אנחנו יודעים מה קרה. כמה פרטים חסרים, שבלעדיהם אפשר כבר לערוך משפט. אבל הפרטים האלה נמצאים אצלך, ואם אתה לא תמסור אותם לנו, אתה תראה מניפולאטור. וזה יכניס אותך יותר עמוק.

יורם מה זה מניפולאטור?

סשה אתה עושה מניפולאציות כי ...

יורם נכון.

סשה וזה, ורק זה יכניס אותך יותר עמוק. זה שיש לידך עורך דין ... כל עורך דין בתיקים פליליים, לפני הכול אומר למרשה שלו, תסגור את הפה, אני אעשה את העבודה הזאת בשבילך. אני לא רוצה לדבר, לעורך דין יש את העבודה שלו, הוא עושה כסף בעבודה שלו. או קי. לפני הכול ... איזה עורך דין יתחיל מזה שילך ויודה. אין דבר כזה.

יורם אתה שאלת ... מה אמרת לו סשה?

סשה אמרתי לו שיש לו אלטרנטיבה, שאלתי אותו, מה האם הוא יודע. שאלטרנטיבה זה ברירה, אמרתי לו שיש לו שתי ברירות. אף אחת מהן לא מוציאה אותו מהכלא, אבל יש לו דרך להיכנס עמוק בתור מניפולאטור ויש לו דרך לשתף איתנו פעולה וזה יבוא לידי ידיעה של בית משפט וישפיע על הכול.

יורם נכון.

סשה זה מה שאמרתי לו, וגם אמרתי לו ... שנייה, וגם אמרתי לו שהסנגור זה שהוא אומר לו לשתוק זה כל כך הגיוני, ואף סנגור לא יגיד ל ... קליינט שלו להתחיל לדבר ...

יורם סנגור רוצה כסף.

סשה תעזוב את הכסף, זה ברור. אבל זה מה שהוא אומר לך, תשתוק.

יורם מה אתה רוצה שהוא יגיד לך? תדבר?

סשה אבל העורך דין שלך לא יודע באיזה שלב נמצאת החקירה. והוא לא יודע מה אתה סיפרת, כי הוא לא ראה את החומרים של החקירה.

יורם תגיד לו שהסנגור שלו, לא מעניין אותו רומן. מעניין אותו הכותרת בעיתון.

סשה אני לא רוצה בכלל להיכנס לתחום של סנגור.

יורם זה לא מעניין רומן, רומן זה ... לא איכפת לו.

סשה אה?

רומן אני רוצה לראות את אשתי.

סשה אני רוצה לראות את האישה והבן.

יורם ואז מה?

סשה תראה.

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) וזהו.

סשה מה זהו?

יורם זהו מה? וזהו מה? ואתה תספר מה?

רומן אני פשוט רוצה לראות את אשתי ואת הבן וזהו.

סשה רומן, תקשיב לי טוב. בשביל שבשום מקום אף אחד לא יחשוב שאנחנו משתמשים בהבטחות אנחנו נותנים לך, להיפגש עם אשתך ועם הבן, בשביל לשבור אותך, את הרוח שלך. אני אומר לך עכשיו. אתה תראה את אשתך ואת הבן מתי שהחקירה תסתיים. תינתן לך אפשרות

כזאת. אבל לפני זה ... אמרתי לו שלא בשום מקום אף אחד לא יגיד וגם שאנחנו משתמשים בנקודה הזאת של מפגש עם אישה והבן כדי לשבור את רוחו או קי, אנחנו כן ניתן לו אחרי שיגמור חקירה. אחרי שיסתיימו הליכי חקירה.

יורם נכון, אנחנו ...

סשה לפי ההסדר ...

יורם רומן ...

סשה נותנים פגישה אחרי שהחקירה מסתיימת.

יורם בכל מקרה, אין לי בעיה לתת לך ...

סשה אבל החקירה עוד לא נגמרה.

יורם רומן, תקשיב. אתה, ביום שדיברנו ... תרגם אותי קצר ... ביום ש ... ביום ... שם ...

סשה ... (לא ברור)

יורם אתה בכית, ואמרת אמת. רומן, אני ראיתי בעיניים של רומן אמת.

רומן אם אני מכעיס אותך עם השקרים שלי, אז אל תקראו לי לפה, תסיימו את החקירה, שיהיה ...

סשה זה לא קשור לזה, לכל בן אדם יש את הזכות לרגשות שלו. נכון, אני לא מסתיר אותם, נכון. אני לא מסתיר אותם.

רומן לא ... בכלל ...

סשה אם אני מרגיז אותך עם השקר שלי, תגמור את החקירה.

רומן אתה איזה מבסוט, לא ...

יורם אתה רוצה לענות על שאלות?

סשה אתה ראית איפשהו יציאות מוגזמות מידיי עליך? ש ...

יורם אתה רוצה לענות על שאלות? אתה אומר ...

סשה אז אנחנו נמשיך ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם מה הוא אומר? לא רוצה לענות על שאלות?

סשה לא, הוא עוד לא סיים. אה. הוא אמר אם ... אם אני מרגיז אותך, אז תסגור וזהו.

יורם אתה רוצה לענות על שאלות? יש לי שאלות. אתה עונה על השאלות?

סשה יש לו שאלות. אתה מתכוון לענות על השאלות?

רומן בסדר, אני אענה על אלה ש ...

סשה אני אענה על כל השאלות שמה?

רומן אלה שאני יודע, אם אני יודע את התשובות עליהן.

סשה אם כל השאלות שהתשובות שלהן יש ... שיש לי תשובות.

יורם יש לו תשובות.

סשה אם יש לי תשובות ... אם.

יורם אם יש לך תשובות.

רומן אם יש ... מה זה תשובות?

סשה זה תשובות.

רומן אם יש.

סשה אם יש לי תשובות.

יורם אם יש לו את התשובות.

(הפוגה בדיבור)

סשה רומן, שנייה לפני שאתה תשאל. רומן, אני אומר לך עוד פעם. מה שאני אמרתי לך עכשיו, אין אמת אחרת, אתה מבין. אתה יכול ללכת ... אתה יכול ללכת על כל הקופה, אתה יכול לאמץ קו הגנה משלך, אף אחד לא אומר שאין לך את הזכות הזאת ...

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אה?

יורם תהיה קצר, תהיה קצר, צריך להתחיל.

סשה לא, בסדר, מה קצר. אני מסביר לו. אי אפשר להסביר יותר קצר.

יורם לא, עם הרוסית, אני אסביר לך למה ... טוב, בסדר.

סשה אני אתרגם לך מה שאתה רוצה. אתה רואה.

יורם תקשיב.

סשה נו.

יורם אנחנו נשאל אותך שאלות, אתה תסתבך עמוק, עמוק, עמוק, עמוק בשקרים שלך. אתה משקר.

סשה אתה מבין מה הוא אומר לך? אנחנו נשאל אותך שאלות ואתה תסתבך יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק בשקרים.

יורם כי אין לך איך לצאת. אתה יודע למה?

סשה כי אין לך יציאה ... דרך יציאה מזה.

יורם כי אתה ... הבנת, אתה לא אלוהים.

סשה כי אתה בן אדם ולא אלוהים.

יורם ולכן אני אומר לך, אני אומר לך ...

רומן אני אומר לך.

סשה לכן אני אומר לך.

יורם אתה היית איתנו ...

סשה אתה היית איתנו וסיפרת ...

יורם סיפרת דברים, כמעט את כל האמת.

סשה דברים. כמעט ... כמעט ...

יורם יש עוד כמה דברים ...

סשה כמעט הכול, חוץ מכמה דברים ...

יורם יש עוד כמה דברים שאנחנו רוצים לסגור אותם ... באותו יום שסיפרת לנו הכול.

סשה חוץ מכמה דברים שאין ושאנחנו רוצים לסגור.

יורם בוא תספר לנו אותם רומן עכשיו, באמת. תספר אותם.

סשה תספר לנו אותם.

יורם תרגיש טוב עם עצמך. אל תשמע ל ...

סשה תרגיש קרוב יותר לעצמך ... אל תקשיב לשטויות שאנשים מדברים.

יורם שאומרים לך דברים שיגרמו לך ... אף אחד לא איכפת לו רומן.

סשה שמייעצים לך דברים ... שלך ...

יורם אף אחד לא איכפת מרומן, אף אחד.

סשה אתה לא מעניין אף אחד מהם, בתור רומן.

יורם אל תחשוב שמישהו איכפת לו רומן? איכפת לו כסף ...

סשה אל תחשוב שאתה ...

יורם איכפת לו עיתון. רומן לא איכפת לו. מה רומן מרגיש.

סשה אתה מבין על מה הוא מדבר?

יורם לא איכפת. רק לאשתך איכפת.

סשה אתה חשוב רק לאשתך.

יורם לאשתך איכפת.

סשה אה?

רומן לא רק לאשתי.

סשה לא רק ... לא רק לאשתי.

יורם בבקשה, בבקשה. לאשתך, משפחה, כן.

סשה למשפחה שלך.

יורם כן. אבל אנשים מבחוץ שאומרים לך, לא איכפת להם. רומן ...

רומן איזה שאלות מעניינות אתכם?

סשה איזה שאלות מעניינות אתכם?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם אתה אומר את האמת אבל.

סשה אתה תענה בכנות?

רומן אמת מלאה.

סשה אמץ מלא. מלאה.

יורם מלאה?

סשה כן.

(הפוגה בדיבור)

יורם אחרי שהרגת את הילדה, אתה שמת את הסכין במקום מסוים. את הסכין, את הלהב.

רומן מתי שאני ... לפני ש ...

סשה לפני ש ... אחרי שאתה ... אחרי שאתה הרגת את הילדה הזאת, אתה שמת את הלהב במקום מסוים.

יורם איפה זה?

סשה איפה?

רומן אין להב.

סשה אין להב.

יורם איפה הוא?

סשה איפה זה?

רומן אני זרקתי אותו.

סשה זרקתי אותו.

יורם איפה?

סשה איפה?

רומן זרקתי וזהו.

סשה איפה? אני זרקתי. איפה.

יורם לא.

סשה אבל איפה זרקת, יש מקום ...

יורם אני רוצה שתגיד לי איפה. חשוב לי. רומן, לך איתי. חשוב לי. אנחנו נצא לשם אם צריך. ניסע לשם ואתה תביא לי את הלהב. אתה ואני ניסע לשם ותגיד לי יורם, עם סשה, הנה הלהב. לך איתנו עד הסוף, אתה תרוויח.

רומן אין לי ...

קובץ שני:

סשה אתם לא תמצאו את הלהב.

רומן אני נפטרתי ממנו.

יורם איפה זרקת אותו? אנחנו נחפש אותו.

רומן אני נפטרתי ממנו.

סשה אני התפטרתי ממנו.

יורם איפה?

סשה איפה? תגיד לי.

יורם דבר איתנו, איפה, אנחנו נחפש אותו.

רומן אני שברתי אותו.

סשה שברתי אותו.

רומן וזרקתי.

סשה וזרקתי.

רומן ולפני זה לקחתי ושרטתי אותו.

סשה ולפני זה לקחתי ושרטתי. שרטת מה? מה אתה שרטת?

רומן את הלהב אתה לוקח ו ... לאט- לאט ככה.

סשה אה, השחיז אותו. על מה?

רומן על אבן.

סשה השחיז אותו, שרט אותו ככה מלא, השחיז אותו.

יורם איפה?

סשה על אבן.

יורם איזה אבן, איפה?

סשה איפה?

רומן אבן ברחוב, הייתה אבן קטנה כזאת, אני לקחתי שרטתי אותו ככה וזרקתי.

סשה בחוץ, על איזה אבן קטנה. לקח השחיז את כל האבן.

רומן ככה שברתי את הלהב ו ...

סשה שבר את ה ... וזרק

יורם אבן ... את האבן הזאת נוכל למצוא.

סשה את האבן הזאת נוכל למצוא?

יורם את האבן, את האבן.

סשה אתה תוכל להראות איפה ...

יורם לא, האבן שעליה עשית ככה עם הלהב, נוכל למצוא?

רומן זה לא רחוק מהבית ספר, הייתה שם האבן הזאת, אני שרטתי וזרקתי לדשא.

סשה לא רחוק מבית הספר אני באמצעותו השחזתי את הלהב וזרקתי אותו לתוך הדשא.

יורם בבית הספר?

רומן לא בבית ספר.

סשה לא רחוק מבית הספר.

רומן בדרך למטה.

סשה ב ... בדרך למטה.

יורם אם נצא לשם, אתה חושב ... תסביר לנו פלוס מינוס איפה.

סשה אם אנחנו ניסע לשם, אתה תוכל להראות לנו בערך איפה זה?

רומן זה, איך להגיד לך, אתה פונה ...

יורם לא, לא, אנחנו נצא לשם רומן.

סשה אתה רוצה לצייר?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה תצייר על זה.

רומן הנה השביל של הבית ספר. הדרך הולכת למטה וכאן חנייה כזאת. על הדרך הזאת בערך עשרים שלושים מטר. ככה לא ליד הזה עצמו, בצד, איך שאני פניתי ...

סשה כאן הבית ספר? איפה הבית ספר? כאן הבית ספר. זאת הדרך.

רומן זאת הדרך שהולכת למטה, זאת החנייה, כאן יש חנייה לאוטובוסים.

סשה חנייה אוטובוס.

רומן אני עברתי כמה מטרים.

סשה הלך כמה צעדים.

רומן וזרקתי את האבן על הרצפה.

יורם או קי, תגיד לי ...

רומן אני זרקתי אותו ... אני זרקתי אותו מאוד חזק.

סשה זרקתי אותו מאוד רחוק.

יורם אתה ...

סשה לאיזה כיוון, לפה?

רומן ככה, לכיוון הדשא.

סשה לכיוון הדשא ואני לא יודע איפה היא נחתה האבן.

יורם איך האבן? זרקת?

סשה והלהב?

רומן את הלהב אני שברתי וזרקתי.

יורם עכשיו על האבן ... יש סיכוי, יש סיכוי שעל האבן היה דם? נמצא דם כאילו מהסכין? למה? מה?

רומן אני ניגבתי את הלהב.

סשה הוא ניגב את הלהב.

יורם ולא נמצא דם על האבן הזאת?

רומן על הלהב בכלל לא היה דם.

סשה על ... על האבן.

רומן איך ... אם לא היה על הלהב, אז איך ...

סשה אם לא היה דם על הלהב, איך תמצא את זה על אבן?

יורם לא היה דם על הלהב בכלל?

סשה הוא ניגב את הלהב.

יורם איך הוא ניגב? במה הוא ניגב?

סשה עם מה ניגבת?

רומן אני ניגבתי אותו ... בהתחלה שטפתי אותו במים ואחר כך ניגבתי אותו על המכנסיים שלי. את המכנסיים אני זרקתי, אני לא יודע יש שם ...

סשה אני שטפתי קודם כל מתחת למים ואחר כך ניגבתי עם המכנס ואת המכנס זרקתי.

יורם טוב, בכל זאת, בכל זאת. את המכנס, איפה זרקת? את המכנס לאן ...

רומן על המכנסיים אני אמרתי, אני זרקתי אותם בפח.

סשה דיברתי כבר, אמרתי שזרקתי אותם לזבל.

יורם וזה האמת? אמת מלא?

סשה זאת האמת המלאה?

יורם כן, לזבל?

סשה כי ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם על המכנסיים היה סימנים של דם?

סשה כי אם אתה אומר ש ...

רומן המכנסיים, המכנסיים.

סשה כן.

רומן אני זרקתי לפח.

סשה את המכנס זרקתי לזבל.

רומן חמותי ראתה את המכנסיים האלה.

סשה וחמותי ראתה את המכנס.

יורם היה דם כש ... דם על החולצה שלך, כאילו שאחרי ... כן, על החולצה לבשת היה קצת דם?

רומן יכול להיות שיש על החולצה אבל היא אצלכם.

סשה ייתכן ויש על החולצה, אבל החולצה אצלכם.

רומן אני הייתי בחולצה הזאת.

סשה אני הייתי בחולצה הזאת.

יורם איזה חולצה לבשת?

רומן בצבע תכלת, שטראוס. אני ...

סשה כחולה עם לוגו של שטראוס.

יורם ומה היה לך מעל?

רומן יותר לא היה לי ...

סשה מעל החולצה לא היה לך כלום?

רומן היא היחידה שהייתה לי, הנגן ... הנגן ... לא על הנגן.

יורם כשהוא עובד, הוא עובד רק עם חולצה?

רומן כן, זה חולצה עם ידיים גדולות והיא חמה.

סשה חולצה חמה עם שרוול ארוך.

רומן מתחת לחולצה לא היה כלום.

סשה ומתחת לחולצה לא היה כלום.

יורם הכת של הסכין, הפלסטיק, פלסטיק של הסכין.

רומן כן.

יורם איך ... איך אתה יודע שאין שם דם? אולי יש שם דם? פלסטיק? הפלסטיק של הסכין, איפה הוא? איזה צבע ...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם לא, שאלה. ככה, אני אשאל שנייה. איזה צבע הסכין שאיתה ... יש לך כמה סכינים, נכון? יש הרבה סכינים.

רומן זה שהיה אצלי אני אמרתי.

סשה צהוב שחור?

יורם נכון?

סשה שחור ...

יורם באיזה צבע של סכין, רגע, שנייה, איזה צבע של סכין הרגת את תהיר, באיזה צבע?

רומן סכין, מה אצלי היה על החגורה.

יורם איזה צבע? צבע שלו?

רומן צהוב ושחור.

סשה שחור צהוב.

יורם בטוח שזה היה שחור צהוב? כן?

רומן כן.

יורם כי היה לך עוד כמה צבעים שם.

סשה בסכין הזאת אתה זה ... אתה הרגת אותה, או עם סכין אחרת?

רומן לא היה לי אחרים, האחרים היו לי בתיקים אחרים.

סשה סכינים אחרים היו לי בתיקים אחרים, זאת הסכין שהייתה עליי. שחור צהוב.

יורם חולצה ארוכה לבש?

סשה כן.

יורם חולצה ארוכה?

סשה זאת החולצה שאצלנו.

יורם החולצה ארוכה? עד לפה? ככה?

סשה בזה הוא ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם חולצה ארוכה? ודם היה לך ביד, נכון?

רומן לא היה. על ה ... יד.

סשה על היד.

יורם על היד?

רומן בחולצה אני לא ראיתי.

יורם על החולצה הסתכלת ולא היה דם?

רומן לא היה.

סשה בדקת טוב?

רומן אני אומר בוודאות.

סשה לא נראה לעין. כלומר, בעין לא ראית.

רומן אם אני מותח את היד, השרוולים שלי נמשכים למעלה.

סשה נו?

רומן לא היה שם כלום.

סשה הוא אומר לא ראה את זה ביד.

רומן אולי אתם תמצאו.

יורם לא ראה מה?

סשה לא ראה בעיניים. אולי אתם תמצאו, לא יודע.

(הפוגה בדיבור)

רומן את המכנסיים אני זרקתי.

יורם איזה נעליים היית? אמת אבל, אמת, אמת.

רומן אני הייתי עם הנעליים החומות שלי, אני ניגבתי מהן את הכול.

סשה הייתי בנעליים חומות, פשוט ניגבתי אותם וזהו. מה, את הסוליות?

יורם עם מה ... עם מה ניגבת אותן?

רומן אני ניגבתי אותן לגמרי.

סשה עם מה ניגבת אותן?

רומן אני ניגבתי עם מטלית עם מים.

סשה או קי, איפה המטלית הזאת?

רומן המטלית נשארה שם, בבית ספר, בכיור. עכשיו אני ...

סשה ניגבתי עם סמרטוט עם מים והסמרטוט נשאר על כיור בבית ספר, אני לא יודע איפה זה עכשיו.

רומן כיור ... כיור ראשי, ראשונה. ... (לא ברור) אחד קודם בשירותים, כיור ראשון.

סשה מהכניסה?

רומן כן.

סשה הראשון ... הכיור הראשון מכניסה לשירותי בנים.

רומן שם אני זרקתי את המטלית הזאת.

סשה שם הוא זרק את הסמרטוט.

רומן כי אחרי ... כי, בסוף העבודה אני ניגבתי איתה את ה... (לא ברור, רעש).

סשה כי בסוף העבודה הוא גם ניגב באמצאות הסמרטוט את הכלים שלו.

רומן אני לא יודע איפה זה.

סשה כבר אמרו ... ואני לא יודע איפה הסמרטוט הזה עכשיו.

יורם אני רוצה שהוא יוביל אותנו לכיור הזה.

רומן היא הייתה צבעונית.

סשה צבעונית? צבעוני. הסמרטוט צבעוני.

יורם אני רוצה שהוא יוביל אותנו לכיוון הסכין והאבן הזאת. איפה שהוא זרק את הסכין, יש לנו במשטרה אפשרות לנסות למצוא את הסכין, אולי נמצא. בסדר? אנחנו ניסע לשם. תראה לנו?

רומן שיחפשו, אבל הם כנראה לא ימצאו.

סשה תמצאו, אבל לא ימצאו.

רומן כנראה לא ימצאו.

סשה או קי.

יורם מה?

סשה הוא מניח שזה לא.

יורם מניח שזה לא. כן, אבל בכל זאת ...

סשה שלא, שלא, שלא ימצאו.

יורם אם אנחנו נלך לחפש, אולי. אולי. אני רוצה שתבוא איתנו, תראה לנו איפה. תראה לנו איפה. אנחנו נביא ... איך קוראים לזה, מגמ"ק ברוסית. תסביר לו מגמ"ק של חבלה.

סשה מכשיר לאיתור פצצות.

רומן מה קשור מכשיר לאיתור פצצות?

סשה חיפוש חפצי מתכת.

יורם כזה, הוא מחפש עם זה ...

רומן מה אתם רוצים למצוא?

סשה מה אתה רוצה למצוא עם זה?

רומן לחפש אבן עם גלאי מתכות?

סשה האבן לא ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם לא האבן, הסכין.

רומן אה, אבל אני אמרתי שאני זרקתי אותו וזרקתי לפח.

סשה זה מוצא גם חפצים קטנים מאוד.

רומן פח, פח.

סשה אה, אמרת לפח?

רומן זה את האבן זרקתי. ואת הסכין ...

סשה הדשא, מה שנמצא בדשא זאת אבן. הסכין הוא זרק לתך הפח.

יורם הלהב.

סשה לאיזה פח?

רומן שם בדרך.

סשה ביחד עם המכנסיים?

רומן לא. לא עם המכנסיים. לפח אחר.

סשה לפח אחר?

רומן אני הלכתי וזרקתי את זה בדרך לפח אחר.

סשה האם כל השברים של הלהב היו איתך או שאתה זרקת אותם בדרך. חלק מהם. וחלק מהם זרקת ...

רומן חלק מהם אני זרקתי בדרך וחלק מהם ...

סשה הוא שבר את הלהב, חלקים פיזר ככה בדרך, ומה שנשאר זרק לפח בדרך.

יורם אני רוצה שהוא יצא איתנו, אנחנו נצא איתו הוא יראה לנו איפה החלקים של הלהב ו ...

סשה או קי, שאתה תצביע ... הוא מבקש שאתה תראה לנו את הדרך שבה הלכת.

יורם בכל זאת ננסה. אולי יש שם ...

סשה איפה שאתה היית, ולאן אתה זרקת.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן אני לא רוצה להראות.

סשה הוא לא רוצה להצביע.

יורם בסדר.

סשה מאיזו סיבה?

רומן אני נפטרתי מכל זה.

סשה בסדר, נפטרת, נפטרת.

רומן אני זרקתי בפח אחד.

יורם שמה?

סשה נו.

רומן הוציאו אותו. אחר כך הלכתי לפח אחר. זרקתי לפחים קטנים בדרך.

סשה הוא אומר, בדרך זרקתי לפחים קטנים, זרקתי לקונטיינר, שהוא ... (לא ברור) אחר כך וזרקתי לעוד אחד שפינו אחר כך, אני לא רוצה שהצביע, התפטרתי מהכול.

רומן כי ... אני זרקתי את השברים הקטנים האלה, יש שם שקיות עומדות כמו פח כזה, שקית, אני זרקתי לשם. ואותם כל הזמן המנקים מפנים.

סשה הוא אומר, אני זרקתי לתוך פחים קטנים, שקיות. ואני יודע שמנקים מפנים את זה כל הזמן. כל הזמן מחליפים את זה.

רומן פשוט מעניין אותי לדעת מה יש לכם.

סשה אני פשוט מעוניין לדעת מה יש לכם.

רומן פשוט מעניין אותי. נו, העדויות המבולבלות האלה.

סשה פשוט ... נו, עדויות שמבולבלות זה בסדר. מה עוד.

יורם בסדר, עדויות מבולבלות זה לא ... רומן, עדויות מבולבלות זה טבעי. זה טבעי. אבל אתה צריך עכשיו, כשאתה אומר לנו.

רומן לא רוצה טי וי.

יורם אה?

רומן לא, אני לא רוצה טלוויזיה.

סשה לא טי וי ... טבעי זה כאילו, מהמילה טבע, טבעי.

יורם טבעי, טבעי.

סשה טבעי, לא טי וי.

יורם לא טי וי, טבעי ...

סשה לא, הוא חשב טי וי , אחר כך ...

יורם טלוויזיה.

סשה כן.

רומן אם ...

סשה אני לא רוצה טי וי הוא אמר.

רומן לא, פשוט אני ... יש לי בקשה.

סשה יש לי בקשה.

רומן אם יש ... אם יהיה משפט, אני יודע, יהיה משפט. (הפוגה בדיבור) איך להגיד את זה? הוא בטוח יהיה פתוח.

סשה כמובן. מה אתה רוצה, משפט בדלתיים סגורות?

רומן אני רציתי שהוא יהיה סגור, שאני ... (לא ברור, ממלמל).

סשה אני רוצה ש ... אני בטוח שיהיה משפט, אני רוצה שהמשפט יהיה סגור, שלא יצלמו אותו.

רומן זאת הבקשה שלי.

סשה זה הבקשה שלי.

יורם אפשר לדבר עם העורך דין שלו.

סשה אם יש לך בקשה, בכל מקרה ...

יורם לנסות.

סשה זה יירשם ויימסר.

רומן כי אני לא רוצה ... (לא ברור) בבית משפט, לדבר בכלל.

סשה כי אני במפשט פתוח לא יכול לדבר בכלל.

רומן אם ...

סשה לא רוצה לדבר בכלל.

רומן אם יגידו לי ש ... יהיה משפט סגור, אני אחתום על הכול.

סשה אם יגידו לי שיהיה משפט סגור, אני אחתום על הכול.

רומן במשפט אני לא אנסה להתחמק, אני אגיד שכן, אני רצחתי את הילדה, אני מצטער על כך.

סשה ובבית משפט אני לא אלך סחור- סחור, אני אגיד שאני הרגתי את הילדה ואני מצטער על זה.

רומן אני לא יודע מה נפל עלי ... מונה דיסק 12:041:

סשה אני לא יודע מה נפלי עלי.

רומן וזהו. כן, אני הרגתי אותה.

יורם בסדר, אנחנו ... אני ...

סשה תראה, אתה רוצה שאנחנו נעשה לך ... שנייה, אתה רוצה שאנחנו נגיד לך סתם דברים? לא, נכון? אתה לא רוצה שסתם נזיין לך את המוח, נכון? או קי. אני לא רוצה להגיד לך עכשיו. תקשיב למה אני מתכוון? אני לא יכול להגיד לך עכשיו כן, המשפט יהיה בדלתיים סגורות, כי זה לא תלוי בי, זה תלוי בהחלטה של השופט.

רומן לא. לא על זה אני מדבר.

סשה כן.

רומן אני שמעתי הרבה ... איך להגיד את זה, שמועות שהיה אונס.

סשה אני שמעתי הרבה שמועות שהילדה הייתה ... שהילדה נאנסה. נו?

רומן מה, זה נכון?

סשה מה זה אמת? אתה יודע שאתה עשית ... (לא ברור, מדברים יחד).

יורם אתה, אתה אנסת אותה?

סשה אתה אנסת אותה?

יורם אתה אנסת את הילדה.

רומן בטח שלא.

סשה ודאי שלא.

רומן אני פשוט שמעתי על זה.

סשה פשוט שמעתי על זה.

רומן ונראה לי שמישהו צעק לי שאני ... שם, איפשהו בעיתון קראתי שאני הרגתי ואנסתי את הילדה.

סשה מישהו צעק ... אז אני שואל אותך שתי שאלות. אתה הרגת אותה?

רומן כן.

סשה אתה אנסת אותה?

רומן לא.

סשה שאלתי אותו, רצחת אותה, כן. אנסת, לא.

יורם רומן, אחרי ... אתה, אם לא אנסת אותה. אז לא נאנסה.

רומן אני לא אנסתי.

יורם אז לא נאנסה. מונה דיסק 1:13:28

רומן אני לא אנסתי אותה.

יורם אם לא אנסת אותה, אז לא נאנסה.

רומן אני יכול לתת את דגימת הזרע שלי, הכול.

סשה אני מוכן למסור זרע, הכול, אני אנסתי אותה.

יורם אני מאמין לך.

רומן מה ...

יורם אני מאמין לך.

סשה גם אני מאמין לך.

רומן כי אני לא אנסתי. אני יכול למסור לכם את מה שאתם רוצים. אבל אני לא אנסתי אותה.

סשה אתה צודק. הדבר היחד שאני יכול להגיד לך, הבדיקה בעניין הזה גם נעשתה. ויש לנו את התוצאות.

יורם אנחנו ...

רומן אני אתן את הזרע שלי.

סשה רומן, לגביך ...

סשה אמרתי לו, שהנושא הזה של אונס נבדק גם בנתיחה. יש לנו את התוצאות. הוא אומר נו, ואני מוכן למסור את הזרע.

יורם לא צריך.

סשה לא צריך.

רומן לא, פשוט ... יש לכם תשובה.

סשה יש תשובה.

רומן זה בטוח לא אני.

סשה היא לא נאנסה.

יורם שמעת ... מה, מה הוא אמר על השמועות, לא הבנתי, שהיו שמועות?

סשה הוא אומר ששמעתי שמישהו כתב ש ... גם ... לא רק הרג גם אנס, הוא אומר אני לא אנסתי.

רומן אני לא איזה פדופיל או מישהו כזה.

סשה אני לא פדופיל.

רומן אני ... השתחרר לי הבורג, אני לא יודע. השתחרר לי הבורג.

סשה אני פשוט, נפל עלי, התפרצתי. לא יודע.

רומן פשוט לא נעים לי ש ... אומרים שם כן, הוא אנס את הילדה. אני לא אנסתי אף אחד.

סשה לא נעים שאומרים שמה, אנסת ילדה. אני לא אנסתי.

יורם אני מאמין לך שלא אנסת ואני אגיד את זה בבית משפט.

סשה אתה הבנת מה הוא אומר?

רומן הוא יגיד ש ...

סשה שהוא מאמין שאתה לא אנסת והוא יגיד את זה בבית משפט.

רומן לא, אבל צריך להיות רשום שם שאני לא אנסתי.

סשה אבל צריך להיות שם ... אז עכשיו אנחנו נכתוב בנושא הזה.

רומן אז היא נאנסה?

סשה צריך להיות הודאה, צריך להיות הודאה שאני לא ... לא אנסתי.

יורם אנחנו נוציא ...

רומן אז היא נאנסה?

יורם לא, לא, לא. אנחנו, אני מבטיח לך, אומר לך רומן, אנחנו ... תהיה הודאה שהיא לא נאנסה או שאתה לא אנסת אותה. בסדר?

סשה ידווח לבית המשפט ...

יורם שאתה לא אנסת אותה.

סשה שאתה לא אנסת אותה.

יורם בסדר?

רומן אני לא התכוונתי לאנוס אותה.

סשה אני גם לא התכוונתי לאנוס אותה.

יורם רומן, אנחנו אומרים את כל האמת וזה בסדר.

רומן לא עשיתי, אמת.

סשה לפחות שאתה מתנקה, רומן. (הפוגה בדיבור) לפחות שאתה מתנקה.

רומן רק כשרצחתי אותה אני הבנתי שאני רצחתי אותה.

סשה רק כשרצחתי אותה הבנתי שרצחתי.

רומן אני לא התכוונתי להסתיר ראיות וכל זה.

סשה לא התכוונתי להסתיר ראיות ...

יורם רומן, יש לי שאלה.

סשה שום דבר.

יורם אני בטוח. עכשיו אנחנו אומרים את האמת של הדברים.

רומן אני לא יודע למה אני זרקתי את הלהב.

סשה לא יודע למה אני זרקתי את הלהב.

יורם רומן עכשיו אני, אני אומר לך שאני מאמין שאתה אומר לי רק אמת. נכון?

רומן כן.

סשה רק?

יורם רק אמת. רק אמת רומן.

סשה מה שהוא אומר ...

יורם תסתכל עלי רומן.

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד) זאת אמת וזה כבר לא.

יורם רומן. אמת. כשרומן ... כשאמרת לי ... מונה דיסק 1:16:24

רומן שנייה, בבקשה. אתה אמרת משהו על הידית, אני לא הבנתי. זה ...

סשה אתה זוכר מתי שאני אמרתי לך, כל הידית זה מאה אחוז.

רומן אה.

סשה חצי מהידית זה חמישים אחוז אמת, וחמישים אחוז אמת זה כבר לא אמת.

רומן הבנתי.

סשה אתה זוכר שאנחנו דיברנו על זה?

(הפוגה בדיבור)

יורם יש לי שאלה. רומן.

רומן כן.

יורם אמרת לי שאתה ... פצעת אותה ביד. נכון?

סשה אתה אמרת שאתה פצעת אותה ביד.

יורם אמרת. נכון?

סשה אתה צריך לספר את כל האמת גם על זה.

רומן זה לא נכון.

סשה זה לא נכון. לא.

רומן אני הייתי יכול לשרוט אבל אני לא ראיתי את זה.

סשה יכולתי לחתוך אבל אני לא ראיתי את זה.

יורם את מה?

סשה לא, תן לו להגיד. רומן. לפני שאתה עונה על השאלה הזאת. שנייה, הוא לא הבין את השאלה שלך.

יורם אה.

סשה לפני שאתה עונה על השאלה הזאת, תחשוב על זה שהגופה אצלנו ואנחנו יודעים בדיוק מה נעשה לה. את כל ... אולי להראות לך תמונות?

יורם רומן, אמת.

רומן תראה.

סשה הוא רוצה לראות תמונה של הגופה.

יורם רומן, יש לי שאלה.

סשה שנייה רגע, הוא עדיין לא מבין, שנייה. שנייה. הוא פשוט נתן את התשובה ש ... שיוצאת ממקום של אדם שלא הבין את השאלה.

יורם הבנתי.

סשה הוא רוצה לשאול אותך, אתה טענת בחקירה הקודמת שאתה חתכת אותה ביד. עכשיו אתה אמרת לו, לא זה לא נכון. אבל אנחנו יודעים שזאת האמת.

רומן חתכתי.

סשה אתה יודע שהיא ... הוא אומר כן.

יורם עשית. עשית את זה. מתי עשית את זה?

סשה מתי עשית את זה?

יורם מתי עשית את זה?

סשה באיזה ...

יורם אמת, אמת אבל ...

סשה רק אמת.

יורם מתי. אמת.

סשה אה? לא זוכר.

יורם רומן, זה בטוח.

רומן אני לא ראיתי.

יורם לא ...

רומן אני לא זוכר. איך זה ... לא ...

סשה לא זוכר.

רומן אני לא זוכר.

יורם מתי עשית לה ביד?

רומן כן.

יורם אתה לא זוכר? (הפוגה בדיבור) אני רוצה שתזכור רגע, נכנסת לשם. עשית את מה שעשית.

רומן אני עשיתי, כן, אבל ...

סשה אז תספר איך וזהו.

יורם תזכור ... מונה דיסק 1:18:27

סשה כן, עשיתי. תספר איך אתה עשית את זה.

יורם מתי?

רומן אני לא זוכר.

יורם מתי עשית?

סשה באיזה נסיבות? ... (לא ברור, מדברים יחד) מתי שהיא כבר שכבה, מתי שהיא עוד עמדה. איך אתה עשית את זה?

יורם קודם זה, אחר כך זה. תגיד לי, תסדר לנו את הזמנים.

רומן אני לא זוכר בדיוק, נראה לי שעשיתי את זה אחרי שחתכתי לה את הגרון, היא הרימה את היד בשביל להתגונן או משהו, אני לא זוכר.

סשה נדמה לי שאחרי שהיא ... נתתי לה מכה בגרון, והיא הרימה יד בשביל להתגונן.

רומן ו ... ואני פגעתי לה ביד. שום מילים, איתה, אימא, אישה, היא לא אמרה.

סשה לא אימא ולא איתה ולא אישה והיא לא ... היא לא אמרה את זה.

רומן זה אני המצאתי.

סשה זה אני המצאתי את זה. או קי. אבל אנחנו רוצים לדעת, החתך ביד, איך ובאיזה נסיבות הוא נעשה. ואתה יודע למה אנחנו שואלים את זה. אתה מבין הרי ... אתה מבין את השאלה הזאת. אתה מבין את הסיבה שהשאלה נשאלת. אנחנו ... או שאנחנו משתפים פעולה, או שאנחנו לא משתפים פעולה. אתה מבין את זה, כן?

רומן אני מבין.

סשה כל צעד הצידה ... נו בדרך הלא נכונה ...

רומן אני מבין.

סשה זה למה אנחנו ... אנחנו מדברים איתך ... (לא ברור) ואתה.

רומן אני מבין. תראה, על כמה פרטים אני פשוט לא רוצה לדבר. היא ניסתה ...

סשה למה אתה לא רוצה? אני אמרתי לך, חמישים אחוז אמת זה עושה את הכול לא אמת. אז תגיד כבר הכול פעם אחת בשביל לא לחזור עשר פעם.

רומן היא ניסתה לתת לי מכה בעין.

סשה נו?

רומן כאילו לשרוט ו ... אני שמתי את היד שלי ונתתי לה מכה ביד.

סשה היא ניסתה או לשרוט אותי או ל ... להרביץ אותי בעין ו ... אני פשוט נתתי לה מכה ביד. איך אתה עשית את זה? באיזה יד?

(הפוגה בדיבור)

יורם רומן ... מונה דיסק 1:20:08

סשה ביד ימין? ביד ימין שלה? אה?

רומן לא.

סשה לא, ביד שמאל.

יורם ביד שמאל?

סשה ואיך זה יכול להיות? מה היא שמאלית?

רומן אה?

סשה מה היא שמאלית?

רומן מאיפה אני יודע?

סשה היא ... כלומר, איך ... תראה. היא רצתה לתת לך מכה, איך אתה עשית את זה?

רומן היא הסתובבה, רצתה לשרוט, ואני פגעתי לה ביד. סשה, אני לא זוכר בדיוק, אבל ...

סשה אנחנו מתעסקים בזה ...

רומן נו, אתם יודעים את זה.

סשה אנחנו יודעים מה יש עליה. אבל אנחנו יכולים לשמוע רק ממך איך אתה עשית את זה. מה אתה מתעצבן? נו, הנה עכשיו אתה כועס. אנחנו התחשבנו. או קי. אז אנחנו לא נייחס לזה חשיבות ...

רומן אני לא מייחס לזה חשיבות.

סשה אבל אתה צריך לתאר לנו הכול. אתה צריך לתאר לנו הכול. אתה היית שם, לא אלוהים, לא מלך ולא גיבור.

יורם תתרגם לי. מונה דיסק 1:20:55

סשה אמרתי לו, אתה צריך לספר לנו, אנחנו יודעים ממצאים, אתה צריך לתת מה ... מה קרה אז.

יורם אני רוצה, רומן, עוד פעם, שתעשה לי את הסדר, סדר.

סשה תעשה סדר.

יורם זמנים. כאילו מה ... מה לפני מה.

סשה מה קרה אחרי מה.

יורם רק תסתכל עלי רומן. ... (לא ברור) להסתכל עלי, תסתכל עלי. אני רוצה שתיזכר. באיזה שלב, באיזה שלב הוא חתך אותה ביד. באיזה שלב.

סשה שאתה תעשה לו סדר ותגיד באיזה ... באיזה שלב אתה חתכת אותה.

יורם לזכור, לזכור. באמת, יכול להיות תזכור עם עצמך וזה האמת.

סשה תזכור עם עצמך.

יורם רומן, האמת. אמת בבקשה. רק אמת, אני מאמין לך.

רומן אמת זה להגיד את האמת?

סשה את האמת. בבקשה, רק אמת.

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אנחנו רואים מתי אתה סוטה לצדדים.

יורם מספיק, מספיק רומן. אמת.

סשה מספיק.

יורם די, רק את הסיפור של האמת, גם אם זה אמת לא ... לא נעימה.

סשה גם אם זאת אמת לא נעימה.

יורם גם אם זה לא נעים. תגיד את האמת, אתה תרגיש הרבה יותר נקי. רק את כל האמת. גם אם זה לא נעים לך. אני יודע שקשה לך להגיד את כל האמת כי ... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה הוא יודע שקשה לך ...

יורם מה, זה נשמע רע. אתה שם היית במצב ... עצבני. מונה דיסק 1:22:06

רומן אני לא זוכר ... אני לא זוכר בוודאות. או שזה החתך האחרון שחתכתי אותה בכוונה, בכוונה על היד. ככל הנראה זה היה בכוונה בשביל כאילו ... לא לסבך את העקבות אלא ... בשביל שייראה שכאילו הרביצו לה בכוונה עם הסכין.

סשה אני ...

רומן כמו לסבך את העקבות, זה ...

סשה רומן, רומן. תשים את הכול בצד. רק המצב הזה עם היד. תגיד את כל האמת עכשיו, בשביל שאנחנו לא נחזור לזה אחר כך.

רומן להטעות אתכם.

סשה או קי, אז איך עשית את זה, תגיד. הוא אומר אני עשיתי את זה בכוונה, אחר כך, בשביל לשבש את הזירה. תגיד איך אתה עשית את זה.

רומן חתכתי עם הסכין ביד. מונה דיסק 1:22:50

סשה איפה היא הייתה באותו זמן? באיזה מצב?

רומן היא ... היא ... נראה לי שהיא כבר הייתה בלי הכרה.

סשה היא כבר הייתה בלי הכרה.

רומן יכול להיות שהיא עוד רעדה, ו ...

סשה יכול להיות שהיא עדיין ...

רומן אני לא יודע את זה ... אני לא יודע להגיד אם זה היה חרחורים, אני ... אני לא יודע.

סשה זה היו חרחורים שלה. אני לא יודע.

יורם ואז?

סשה שנייה, אני רוצה שהוא יארגן את זה.

רומן אני חתכתי אותה בכוונה.

סשה היא כבר ... היא עוד עמדה או שהיא כבר ישבה או שהיא כבר שכבה, או מה?

רומן כבר זהו ... היא נפלה.

סשה היא כבר הייתה בצניחה.

רומן אני בכוונה חתכתי לה את היד.

סשה אני בכוונה חתכתי לה את היד.

יורם איזה?

סשה יד ימין או יד שמאל? אה?

רומן ימין.

סשה ימין? יד ימין.

יורם זוכר בטוח?

רומן איפשהו פה.

סשה איפשהו פה. מונה דיסק 1:23:44

רומן לא, לא פה. פה.

סשה איפשהו פה.

רומן הנה.

סשה נו?

רומן ככה. כאן ... איפשהו פה.

סשה רומן, עוד פעם.

רומן נו?

סשה עוד פעם, שנייה רגע. הגופה אצלנו ואנחנו יודעים איפה ...

רומן עוד יותר ...

סשה אנחנו יודעים איפה. זה למה אני פונה אליך, אני הרי יודע מה כן ומה לא. זה למה אני שואל אותך עכשיו. איזו יד ובאיזה נסיבות. רומן, את כל האמת.

יורם את כל האמת?

סשה אמת נקי, נקייה.

יורם אמת נקייה. תזכור. תסתכל, תיכנס עכשיו לתא. מונה דיסק 1:24:24

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד).

יורם אה? קח כמה דקות, בסדר.

רומן אני ביקשתי ממנו.

יורם תזכור. תזכור יד ... (הפוגה בדיבור) ולמה.

סשה תיזכר באיזה יד ולמה ... (לא ברור, מדברים יחד).

יורם באמת מה ... (לא ברור, מדברים יחד) גם אם זה לא נעים.

סשה גם אם זה לא נעים לך. זה לא יכול להיות נעים, אבל רק את האמת.

רומן את יד שמאל. ביד שמאל היה לה טלפון.

סשה יש שמאל, וביד היה לה טלפון.

יורם ביד היה לה טלפון?

סשה ביד שמאל?

יורם למה ביד שמאל? למה דווקא ביד שמאל?

סשה למה דווקא יד שמאל אתה חתכת.

רומן איפה היה לה טלפון.

סשה ואיפה היה לה טלפון.

יורם לא, למה ביד שמאל הוא חתך.

סשה נו, אז אני שואל. הוא אומר ולמה היה לה טלפון ביד.

יורם אה, כאילו ... מונה דיסק 1:25:17

רומן שמה היה פלאפון.

יורם ביד שמאל שלה?

רומן כן.

סשה ומה אתה עשית עם הפלאפון?

רומן זרקתי.

סשה לאן? מה עשית עם הטלפון, זרקתי אותו. לאן?

(הפוגה בדיבור)

יורם איפה שמת אותו?

(הפוגה בדיבור)

סשה נו, רומן.

רומן אני סיפרתי, אני סיפרתי שיד שמאל ...

סשה אתה מתחמק.

רומן אני לא רוצה להגיד.

סשה למה?

רומן כי אני לא רוצה. לא בא לי לדבר על זה, אתה מבין, לא בא לי. להגיד לך את האמת, לא בא לי. אני ... אני סיפרתי הכול, אני הודית ברצח.

סשה רומן. מה שאנחנו מסבירים לך פה עכשיו, מה זה נכנס לך באוזן אחת ויוצא בשנייה? (הפוגה בדיבור) מה אתה מחפש?

רומן אני לא מחפש שום דבר, אני רוצה שזה ייגמר, לא לדבר ... לא לספר.

סשה זה ברור. אני רוצה שכל זה ייגמר בלי שאני אדבר.

יורם אבל רומן, זה שאתה מדבר זה טוב לרומן ... (לא ברור, צלצול ברקע) שנייה, אתה רוצה מים? מים? אתה רוצה עוד קפה? קפה?

רומן קצת. (הפוגה בדיבור) אני לא רוצה לספר. אני לא רוצה לספר לכם את כל זה.

סשה למה? תסביר לי למה. מונה דיסק 1:26:36

רומן סשה, להגיד לך את האמת, אני לא רוצה.

סשה נו, תסביר לי למה.

רומן לא רוצה. אני רוצה שלפחות משהו יישאר לי. להשאיר לפחות משהו. משהו שאני לא סיפרתי לכם.

סשה אני רוצה לשאול אותך שאלה, זה משהו ריטואלי?

רומן לא. זה ... אפשר להגיד סוג של ... לא ריטואלי אלא פשוט ...

סשה נו, תסביר לי.

רומן זה לא משהו כזה ... פשוט אני לא רוצה לדבר על היד, אני מסביר.

סשה נו, תסביר לי למה, אני רוצה להבין. למה?

רומן אני לא רוצה לדבר על היד, אני רוצה להשאיר את זה לעצמי בשביל לדעת ... אני גם אחר כך אהיה ...

סשה בשביל לדעת מה?

רומן בכל מקרה אני אזכור שאני הרגתי את הילדה, אני אבין את כל זה טוב מאוד. אבל, אבל. זה מה שאני לא אספר, אני אדע על זה שאני לא סיפרתי את הכול, אבל אתם גיליתם, בלי המילים שלי, אתם גיליתם את זה.

סשה אתה רוצה שאני אגיד לך מה שאני יודע על זה?

רומן תגיד מה אתה חושב.

סשה לא, אני יכול להגיד לך את מה שאני יודע על זה. אני יכול לחשוב כל מיני דברים.

רומן מה אתה יודע על זה?

סשה אני אגיד לך ככה שיהיה לך ברור מה אני יודע. אני יודע באיזה רגע בדיוק זה נעשה. עכשיו הבנת מה אני יודע על זה?

רומן (נאנח) סשה, אני לא הבנתי.

סשה אני יודע באיזה רגע של המקרה הזה זה נעשה. בהתחלה, באמצע או בסוף. את זה אני יודע. עכשיו הבנת מה אני יודע?

רומן ... (לא ברור)

סשה תסביר לי, תסביר. למה זה קשור. (הפוגה בדיבור) זה לא יהיה טוב לך אם אתה לא תספר את זה. תבין אותי.

רומן אני לא יודע למה זה קשור. זה כמו כת.

סשה איזה כת?

רומן מאיפה אני יודע. זה כמו כת. זאת הכת שלי. כאילו.

סשה ואתה היחיד שנמצא בה?

רומן אני היחיד ... (לא ברור).

סשה רומן, תעזוב את זה. תעזוב.

רומן סשה, נו איך ...

סשה תוציא את כל זה מעצמך, תוציא, אתה לא חבר בכת. באמת, איזה חבר כת אתה, רומן? נו, באמת, תגיד לי. באמת. נו. בכנות, כן, אני מקשיב.

רומן אני חשבתי שלא תמצאו אותי.

סשה או קי.

רומן וחשבתי ...

סשה נו. ומה זה קשור לחתך הזה, זה שאתה חשבת שאנחנו לא נמצא אותך. תסביר, אני רוצה להבין. תן לי לשמוע ממנו כי ...

יורם תשמע מה שאתה ...

סשה ש ... לגבי החתך.

רומן אני אסביר לך למה. אבל ...

סשה אבל.

רומן אני לא אחתום על זה. למה אני אסביר לך.

סשה נו, תסביר.

רומן לא צריך, אני לא רוצה לחתום על זה. בכוונה. אני בכוונה לא רוצה לחתום על זה. אני אסביר.

סשה תסביר, נו. אני מחכה להסבר.

רומן ... (לא ברור) השאיר כאילו סימנים שלו.

סשה או קי.

רומן ... (לא ברור) היה אחד שהרג אנשים ועל המצח שלהם חרט מספרים.

סשה כן.

רומן אני חשבתי, אם אני אוכל להרוג ולשים סימן.

סשה או קי.

רומן אם יוכלו למצוא אותי או לא. אבל האלה, האלה, הם הרגו את כולם ללא הבחנה, לא היה איכפת להם. הם הרגו רק בשביל המספר, בשביל לשים, להעלות את המספר. ואני רציתי לדעת אם יוכלו למצוא אותי או לא.

סשה או קי. אם הייתה לך מחשבה כזאת בראש, סימן הוא ... כשזה נמצא על יותר מגופה אחת. אם זאת הגופה היחידה, זאת אומרת שזה לא סימן. זה רק ניסיון, אתה מסכים איתי?

רומן תראה, אני לא כותב לא מספרים ולא שום דבר. פשוט היה לי מעניין, אתה מבין. מאוד. אני ראיתי הרבה סרטים, כל מיני סרטי פעולה, כל זה. אני מכיר את כל הנושאים. אני ראיתי את הסרט "מקום הטיהור" אני לא יודע אם אתה ראית אותו או לא, יצא ...

סשה אני שמעתי עליו אבל ...

רומן זה סרט מאוד מפחיד, זה ... מלחמה בצ'צ'ניה, בצ'צ'ניה, איך שרצחו את החיילים שלנו. למה אני ראיתי איך חתכו את הגרון והאנשים מתו תוך רגע. הם תפסו ...

סשה זה עם הבית חולים ... עם הבית חולים שלנו בגרוזני שם, כן?

רומן כן, כן.

סשה נדמה לי שאני ראיתי. איפה שטנקים מתפוצצים?

חלק א וחלק ב' קשורים יחד מבחינת תזמון הסרט.

רומן כן, כן, כן.

סשה ראיתי. הראש על ...

רומן חתכו כמו ... (לא ברור)

סשה וירו בזה ... (לא ברור)

רומן כן, כן.

סשה נו, אני מכיר את זה.

רומן סרט טוב מאוד.

סשה אני יודע, יש לי את הקלטת הזאת בבית. הייתה בכל מקרה.

רומן סרט מאוד מפחיד.

סשה נו?

רומן זה למה אני יודע שכאן יש ווריד אחד, כאן יש ווריד שני. אפשר לחתוך כל אחד מהוורידים האלה, המוות בא ... (לא ברור). בכלל נכון שצריך לחתוך את הווריד הזה. זה שמימין ... משמאל.

סשה למה?

רומן כי בווריד הזה ... הדם מגיע למוח יחד עם החמצן. עם החמצן.

סשה הבנתי.

רומן אבל, אם זה ביחד עם החמצן, אז בן אדם סובל הרבה, הוא מת ... (לא ברור, רעשים ברקע).

יורם מה סשה? מה קורה?

סשה שנייה, שנייה, תן לי ... אני אמשיך איתו ואני אתרגם לך.

יורם בסדר. מונה דיסק 1:31:54

רומן בן אדם סובל הרבה זמן. אני לא מאחל לאף אחד לסבול הרבה זמן. לאף אחד אני לא מאחל, אני חושב ש אצלי היה ... (לא ברור) בגלל שאני ... (לא ברור) זה לא קשור לזה בכלל. פשוט, כאן אני הבנתי שכמה שלא רצחת בערמומיות, שאתה לא תישאר ... (לא ברור).

סשה במוקדם או במאוחר כן. במוקדם או במאוחר.

רומן במוקדם או במאוחר.

סשה אבל השאלה היא כזאת. איך היית יכול לחשוב שזה יכול להשפיע איכשהו על העובדה שמצאנו אותך, שאתה חותך לה את היד? אני פשוט רוצה להבין את ההיגיון.

רומן מה זאת אומרת?

סשה נו, נגיד שאתה סימנת את הגופה איכשהו. או קי. זה קורה פעם ראשונה בחיים שלך?

רומן כן.

סשה או קי. איך אתה יכול לחשוב שבפעם הראשונה אפשר לקשר את זה דווקא אליך? זאת הפעם הראשונה. לא היו גופות עם חתך כזה בשום מקום. איך אנחנו יכולים לדעת על זה שאתה, דווקא אתה עשית את הסימן הזה מתי ש ... קודם לא נתקלנו בזה.

רומן עכשיו אתה מבין?

סשה עכשיו אני מבין, אבל אני רוצה להבין מה אתה חשבת אז.

רומן אתה מבין מי יושב מולך?

סשה לפני?

רומן כן.

סשה אני מנחש.

רומן ... (לא ברור) להגיד את זה.

סשה אני מנחש שמולי יושב אדם שבראש שלו יש בלאגן של מחשבות. מולי יושב בן אדם שהתרשם ממספר מסוים של דברים חזותיים שעברו לידו.

רומן אני מאוד התרשמתי. אני מאוד התרשמתי. ועוד יותר אני התרשמתי שהכת הזאת ...

סשה תסביר לי על הכת הזאת. תסביר לי, תצא מכול זה.

רומן אתה בעצמך יכול לנחש.

סשה יכול להיות, תסביר.

רומן הכול מצביע עלי. הכול.

סשה נו?

רומן אבל, אני לא הייתי אף פעם בשום כת. ולא היה לי מושג על הסימן הזה, זה. אתה מבין?

סשה כן. אני מבין. אתה מרגיש כאילו קריאה מסוימת.

רומן לא ...

סשה שקרא לך לבצע ...

רומן סשה. החתך הזה, כן, החתך הזה כן.

סשה ואני מדבר על החתך. לא על עניין הרצח.

רומן לא. אני מדבר על החתך.

סשה לא על רצח, על חיתוך. מונה דיסק 1:34:33

רומן אבל, אם יש שם איזה סימן. לא היה לי מושג מזה. אתה מבין. זה חדשות בשבילי.

יורם סשה ... (לא ברור).

רומן אתה מבין.

סשה זה ארוך.

רומן עכשיו אני מסביר ברור.

סשה אני רוצה קודם לקבל ממנו הכול ואז ... (לא ברור).

רומן זה מוכיח את זה שאני לא רצחתי, כי אני לא ידעתי איפה הסימן הזה נמצא ומה ראיתם שם על היד. החתך כן. אבל אם יש שם איזה סימן, אין לי מושג מזה. לא היה לי מושג פשוט. ואיך זה יכול להוכיח את אשמתי, אם אני יודע, ואני הולך לשתף פעולה, אני כאילו זהו ... ואני לא יודע שיש שם איזה סימן.

סשה אני אמרתי לך שיש שם איזה סימן?

רומן חתך.

סשה אני סיפרתי לך על איזה סימן? זה אתה שמדבר על איזה סמל.

רומן לא, אתה אמרת ...

סשה אני אומר לך על החתך.

רומן אני אמרתי חתך.

סשה נו.

רומן אתה אמרת יכול להיות שזה איזה כת, מה היא אומרת.

סשה זה אתה שאמרת על הכת.

רומן בסדר, אני אמרתי על הכת. אבל אתה אומר חתך. כן?

סשה נו?

(קטיעה בהקלטה) מונה 1:35:35- 1:35:44

רומן אני אומר לך ...

סשה נו, אתה סיפרת לי על הסרט, אתה סיפרת לי על זה ...

רומן החתך הזה יכול להיות עשוי בסכין רגילה.

סשה נו. או קי.

רומן אם אני אומר, כן, חתכתי עם הסכין, אני ... לא מתכוון שאני חתכתי באיזשהו אופן.

סשה ואני אמרתי לך משהו?

רומן חתך?

סשה כן.

רומן פשוט חתך?

סשה ... (לא ברור, רעשים ברקע) יש חתך אחר?

רומן הנה.

סשה אני אומר לך ...

רומן אני עונה לך. פשוט חתך.

סשה אז אתה אומר, אני לא רוצה לדבר איתך, ולפני זה, אני לא רוצה. אני רוצה להשאיר משהו בשביל עצמי.

רומן כן.

סשה בגלל זה אנחנו התחלנו לדבר. אני רוצה שאתה תסביר לי. חתך, חתך, כן. יש חתך.

רומן החתך הוא בשביל לבלבל את החוקרים.

סשה בשביל זה אתה עשית אותו? או קי. אז על זה אנחנו מדברים. איך זה מבלבל את העקבות?

יורם סשה. מונה 1:36:32

סשה אני ... תן לי, תו לי שנייה, אני רוצה להבין ממנו משהו, אז אני אסביר לך. איך זה מבלבל את העקבות? כן, זה מבלבל אבל לא עד כדי כך בשביל לבלבל, אתה מבין? זה לא ... יותר נכון זה לא מבלבל אלא זה גורם לשאול עוד שאלות. אבל לא מבלבל. גופה, יש גופה. כל מה שנעשה לילדה, כל העקבות עליה. חתך, חתך. המקרה הנפרד של החתך מאלץ לשאול שאלות נוספות. זה למה אני שואל אותם. אני אומר לך עכשיו. כן. אני יודע לגבי החתך הזה מתוך הנתיחה שלאחר המוות. באיזה שלב של האירוע הוא נגרם. זה מה שאני אמרתי לך, כן? שום דבר אחר אני לא אמרתי לך. נכון? או קי. אז לפני שאני אתרגם ליורם אני רוצה להבין ממך לגמרי את הכול. תסביר לי פשוט בברור, תעזוב את הדברים העמוקים. גם על זה אני מוכן לדבר איתך. אם אתה רוצה שאני אקשיב לך.

רומן אני רוצה לדעת.

סשה מה?

רומן באיזה שלב נגרם החתך.

סשה דבר ראשון, קודם אתה תגיד את זה ואחר כך אני אגיד לך האם זה מתאים. נעשה הסכם ג'נטלמנים, אתה תגיד מתי אתה עשית את זה ואני אגיד לך אם זה כך או לא. מתאים? רק בתנאי ששנינו אומרים את האמת. מתאים? שנינו אומרים את האמת. אתה מסכים לזה? את כל האמת. אני לא משקר ואתה לא משקר. אתה מסכים? אתה אומר מתי ...

רומן אתה לא תאמין.

סשה אתה אומר לי מתי ואני אומר לך אם זה ככה או לא. רק על המצב הספציפי הזה עם החתך. מתאים? יאללה.

רומן זה היה החתך הראשון.

סשה ולמה אתה חושב שאני לא אאמין לך?

רומן זה היה החתך הראשון.

סשה ולמה חשבת שאני לא אאמין לך?

רומן אני לא יודע. ... (לא ברור) לא מאמין בדברים האלה.

סשה תסביר לי למה אתה חושב ככה.

רומן כי מתי שחותכים לבן אדם את היד, הוא בדרך כלל מתחיל לצעוק.

סשה או קי.

רומן בדרך כלל הוא מתחיל לצעוק. נכון?

סשה נו?

רומן זאת אומרת היה אמור להיות שם רעש מאוד חזק.

סשה או קי.

רומן ובגלל מעט מאוד אנשים שמעו את הרעש. זאת אומרת קודם כל, לפי ההיגיון, כמו שאומרים, יוצא שאני דבר ראשון חתכתי לה את הגרון.

סשה או קי.

רומן נכון, כן? החתך הזה נעשה דבר ראשון מתי שהיא ניסתה לקחת לי ... (לא ברור, לוחש).

סשה או קי. זאת האמת או שאתה מנסה אותי? מונה דיסק 1:39:20

רומן זאת האמת.

סשה או קי, עכשיו אתה רוצה את התשובה שלי?

רומן כן.

סשה אני לא מאמין לזה.

רומן אתה לא מאמין לי.

סשה אבל אני אגיד לך למה אני לא מאמין לך. אני אגיד לך למה אני לא מאמין לך.

יורם סשה, ביחד חושבים יותר טוב.

סשה לא, בסדר, אני אגיד לך למה, תכף תקבל ...

רומן לפי הנתיחה זה היה ... אני אגיד לך את האמת, אני לא זוכר בוודאות, אבל זה היה או החתך השני או החתך השלישי.

סשה ואיך אתה יכול לדעת מה היו תוצאות הנתיחה?

רומן אני אומר. אני לא ראיתי את הנתיחה. כלומר, אני לא ראיתי את הדף של הנתיחה.

סשה או קי.

רומן אני לא שומע בוודאות איזה זה היה.

סשה מה אתה חושב שיכולה להגיד הנתיחה לגבי החתך הזה? לא על כל השאר.

רומן אני חושב שהנתיחה יכולה להגיד ...

סשה או קי.

רומן הנתיחה ...

סשה הנתיחה שלאחר המוות.

רומן כן, כן. היא יכולה להגיד באיזה ... (לא ברור) היה החתך.

סשה כן.

רומן באיזה יד, באיזה מצב הייתה היד.

סשה בנוסף לכל השאר, כן, גם זה.

רומן כן.

סשה או קי. אז עכשיו אנחנו מדברים רק על איזה רגע נגרם החתך. אנחנו מדברים על זה, הוא אומר, אני אגיד לך. לגבי חתיכה.

יורם ... (לא ברור, רעשים ברקע) אני כבר בא. (הגנה – צ"ל: סליחה אני כבר בא) מונה 1:40:30

סשה רומן, מעניין אותך לדעת מה אני יודע, ואותי מעניינת האמת שלך. בנקודה הזאת ספציפית בשיחה שלנו. אני הבטחתי לך להגיד את האמת. או קי. אולי הנתיחה טועה, אני לא יודע, אני לא מבין בזה.

רומן בעיקרון, הנתיחה שלאחר המוות אף פעם לא טועה. זאת הבדיקה המדויקת היחידה.

סשה בסדר.

רומן כי אפשר לטעות עם טביעות האצבעות, יכול ... (לא ברור, רעשים ברקע) משהו לא היה מספיק. אבל, אבל, הנתיחה שלאחר המוות לא טועה.

סשה אז אני אומר לך. לפי הדוח של הנתיחה שלאחר המוות. אני אענה לך ככה שאתה תבין. לפי הנתיחה, תוצאות הנתיחה ... נו ...

רומן חכה, חכה. בוא ... (לא ברור)

סשה בסדר. אתה רוצה להוריד את זה ... (לא ברור). ולמה אתה לא רוצה שאני אגיד לך? בשביל לא להוציא עוד שקר אחד?

רומן לא.

סשה אז מה?

רומן אתה גם ככה תגלה אותו.

סשה אני יודע. אני יודע מה יש לי. אני פשוט רוצה שאתה תספר את האמת. ולא ... (לא ברור, רעשים ברקע).

רומן אני יודע את זה.

סשה שתי דקות אתה מקבל הכול. שנייה.

יורם מה, חמש דקות.

סשה (מצחקק) תיכף, יש פה משהו ש ...

רומן אני ...

יורם בסדר.

סשה או קי.

רומן אתה יודע את זה, אתה על זה לפי הנתיחה שלאחר המוות.

סשה כן.

רומן אם אני עשיתי את זה.

סשה נו.

רומן אתה צריך לדעת.

סשה אני יודע את זה.

רומן כי הכול מצביע עלי.

סשה אתה יודע את זה. באמת שאתה יודע את זה.

רומן להגיד לך את האמת?

סשה נו.

רומן אין לי מושג איך יצא ... (לא ברור, ממלמל)

סשה או קי.

רומן באיזה, בשלב השלישי, הרביעי ...

סשה את זה אני יכול לקבל.

רומן חמישי או עשירי.

סשה את זה אני יכול לקבל.

רומן אין לי מושג. אני אגיד לך את האמת.

סשה את זה אני יכול לקבל. את זה אני יכול לקבל, אם כי בקושי. בקושי. אבל אני יכול לקבל. הכול יכול לקרות בחיים. הכול יכול לקרות בחיים.

רומן כמה דקירות היו סך הכול אני לא זוכר.

סשה רומן. אני רוצה, ואתה מבין. אנחנו רוצים, בתור חוקרים ...

רומן ... (לא ברור, רעשים ברקע)

סשה שאתה תגיד הכול. כל מה שידוע לך. כל מה שאתה ראית בעיניים שלך, ממה שאתה עשית. ושתסדר את זה לפי סדר. תסדר את זה לפי הסדר. בלי להטעות אותנו, בלי לספר ...

רומן סשה, גם אם הכול ...

סשה נו יש לי, יש לי. חקירה זאת אינטראקציה. אנחנו ואתה. מה שיש לנו זה יש לנו. מה שיש אצלך, זה יש רק אצלך. זה למה אתה אומר לי אני רוצה להשאיר את זה אצלי. בגלל זה. יש לך איזו מטרה. אני יכול לנחש איזו. אני אף פעם לא יכול לדעת בוודאות כלום. אני אף פעם ... לא לך ולא לי, לאף אחד.

רומן הניחוש שלך, לספר את הניחוש שלך, מה הניחוש שלך, למה.

סשה אני יכול להגיד לך.

רומן תגיד.

סשה אתה מחפש בכל האמצעים להשאיר לעצמך דברים שלא סיפרת לנו באופן מלא בשביל שאחרי זה, מתישהו, באיזשהו שלב של המשפט ...

רומן לעשות מניפולציה.

סשה לסובב אותם לאיזו מדרגה בשביל לצאת לאיזה חור שאולי ייווצר. טקטיקה ברורה ... טקטיקה שמתקבלת ...

רומן אתה ... אותי ...נכון, כלומר, אם הבנתי נכון, אתה רוצה להגיד שאני רוצה דווקא את זה.

סשה לא. יכול להיות דווקא את זה.

רומן או לחלופין ...

סשה או זה מכל הדברים האחרים ...

רומן לקחת משהו. להשאיר, בכוונה.

סשה כן.

רומן בשביל שאחרי זה, כשיהיה המשפט לקחת ולהוציא את זה.

סשה לחשוב, להחזיר ...

רומן כאילו ...

סשה ואחר כך לעשות מזה ... אתה יודע, אופה.

רומן בבקשה תאריכו לי עוד את התקופה, ואני לא קשור פה ו ...

סשה כאילו להשאיר בשבילך משהו שהוא רק שלך ואחר כך לעשות מזה מה שאתה תוכל לעשות. אתה לא מתאר לעצמך בדיוק מה. אבל אתה רוצה להשאיר לעצמך.

רומן אה, בשביל לעשות מניפולציות בבית משפט.

סשה בבית משפט ... כן, בבית משפט בסופו של דבר. זה מהלך טקטי. יש לך זכות לעשות אותו.

רומן אה.

סשה יש לך זכות לעשות את זה וזה הוסבר לך. כאן אומרים לך, בשלב של החקירה אומרים לך, תמסור את הכול, תמסור את הכול. תספר את הכול. אני לא יכול להגיד לך. אני ... בראש שלי אין רנטגן, אני חי בתור חוקר ממה שאני מוצא בתוצאות של בדיקות ו ... ומהשיחה שלנו. אתה מבין? כל השאר ... את כל זה, את כל זה אני לוקח לבית המשפט. מה שאתה משאיר לעצמך, שוב, אין לי רנטגן בראש. אבל יש היגיון. יש גם היגיון של החקירה.

רומן תאמין לי, מתי ש ...

סשה אנחנו מדברים על זה כבר יותר מידיי.

רומן כן, פשוט אני לא מתכוון ...

יורם סשה ...

רומן להטעות שום דבר.

סשה דיברנו פה על הקטע של חתך ביד.

יורם כן.

סשה הפרדנו את הסוגיה כסוגיה נפרדת שעניינה את שנינו.

יורם או קי.

סשה הוא אמר לי, תשאיר לי את זה בשבילי את הסוגיה של חתך. זה הדבר היחיד שאני רוצה לא לספר עליו, שזה יהיה שלי.

יורם מה זאת אומרת?

סשה אני לא ... על איך עשיתי את זה, לא על מתי עשיתי את זה. תשאיר לי את זה. למה עשיתי את זה. למה עשיתי את זה. אני מתרגם לו ואתה תקשיב.

יורם כל זה אתה מדבר איתו על זה?

סשה עכשיו, רק על הסוגיה הזאת של חתך אני מדבר איתו. הוא אומר, יכול להיות שזה קשור לאיזושהי כת.

יורם מה זה?

סשה זה כת.

יורם או קי.

סשה חכה רגע, יכול להיות שלא. אני רוצה להשאיר את זה לעצמי, אני לא רוצה לספר לך. יכול להיות שעשיתי את זה בשביל לשבש חקירה. אני אתן לך דוגמא, בארצות הברית היה מישהו שהיה מבצע רצח תוך כדי שהוא מסמן על מצח של ה ... של הגופה איזה מספרים. ראיתי סרט מסוים, מפחיד, דווקא ראיתי את הסרט, על לוחמה בצ'צ'ניה, ששמה עורפים ראשים ומכניסים אותם על RPG ויורים את הראשים של חיילים סובייטים לתוך ה ... מיקום של החיילים. סרט מפחיד מאוד, ראיתי אותו. סרט באמת מפחיד מאוד. שמה ... משמה הוא התרשם לגבי עורקים שעולים, הדם עולה, הדם יורד וזה. חזרנו לקטע של חתך. אני אומר, בוא נעשה הסכם ג'נטלמני, אני מתחייב לך להגיד אמת על מה שאני יודע על זה, תוך תמורת התחייבות שלך להגיד אמת מלאה על איך עשית את זה, הראשון תהיה אתה ואז אני אגיד לך האם זה נכון או לא נכון, מבחינת מה שאני יודע. או קי. לכן זה כל כך ארוך ואנחנו נסחפנו ל ... אתה יודע. עכשיו הוא אומר, איך אני יכול לדעת איזה דברים מיוחדים יש על היד של הילדה ... אם, אם זה קשור לאיזושהי כת או לא כת, אני לא יודע. אני יודע רק לדבר על חתך רגיל. אמרתי לו כן, חתך. אבל אני על החתך הזה יודע דברים, מתוצאות של נתיחה. אני יודע עליו איך ומתי זה נעשה.

יורם כן. מונה: 1:48:00

סשה או קי. עד עכשיו לא קיבלתי תשובה לגבי איך ומתי זה נעשה. עד עכשיו תיארתי לך מה היה, מה היה ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם זה היה ארוך.

סשה כן, זה היה ארוך אבל זה עניין אותי.

יורם עניין אותך?

סשה אותי זה עניין.

יורם בסדר. תראה. מה שסשה אמר, בגדול מקובל עליי. אנחנו פה ... כן, אתה אמרת לנו את כל האמת ואני מאמין שהשיחה הזאת אתה אומר לנו את כל האמת. נכון רומן? את כל האמת?

סשה הוא מאמין שבשיחה הזאת שלנו אתה אומר לנו את כל האמת.

יורם אנחנו נגיע אחר כך לסיפר של החתך.

סשה אחר כך אנחנו נחזור לסיפר הזה של החתך.

יורם הסיפר של החתך, נחזור אליו, בסדר.

רומן בגלל זה אני, תגיד לו, בגלל זה אני לא רוצה לדעת את מה שאתה יודע לפי תוצאות הנתיחה.

סשה בגלל זה אני, הוא אומר, לא רוצה עכשיו לדעת איזה תוצאות של נתיחה ...

יורם יפה. יפה. בדיוק. בדיוק ככה, נכון, רומן, אנחנו לא רוצים שתדע. אנחנו רוצים שאתה תגיד לנו, לכן זה חשוב. כשאנחנו מדברים על להיות שלם, זה אתה אומר את האמת שלך ואני יודע ...

סשה בלי לשקר.

יורם שלפעמים האמת ...

רומן איך אומרים בלי לשקר?

סשה זה אני אמרתי מעצמי. הוא לא אמר את זה.

רומן אה.

יורם אתה אומר לנו אמת. גם אם היא לא נעימה. גם לא נעים אבל אתה שלם, אתה. וזה חשוב, וזה טוב. זה חשוב. לי אמרת בחקירה רומן שאתה נעלת ... בהתחלה אמרת לנו נעלת דלת מבחוץ. אחר כך אמרת בשחזור, מבפנים. מה אמת? מה האמת? איפה נעלת?

סשה מה האמת, האם נעלת מבחוץ או מבפנים.

רומן לא יכולתי לנעול מבחוץ.

סשה לא יכולתי לסגור מבחוץ.

(הפוגה בדיבור)

יורם ואת מה שעשית כאילו שם, שיצאת דרך הדלת, זאת האמת?

סשה אתה יצאת ככה, כמו שהראית? מונה – 1:49:58

(הפוגה בדיבור)

רומן כן.

סשה או שבערך ככה?

רומן ככה יכול להיות, אני אז לא תפסתי את הדלת כי ... אז אני כמעט נפלתי.

סשה שם אתה הוצאת את הרגליים ושמת אותם ככה על הדלת. מתי שאתה ...

רומן אני שמתי על הדלת כי אני כמעט נפלתי, הידיים שלי רעדו. הנה, היה...

סשה אה. כשעשינו שחזור שמתי את הרגליים שלי על הדלת כי כמעט נפלתי והידיים שלי ... ידיים שלי רעדו.

רומן אני כמעט נפלתי ...

יורם אבל מה שהוא עשה, מה שעשית שם ...

סשה באותו יום ...

יורם זו האמת? ככה יצאת?

רומן אני קפצתי.

סשה מעל הדלת?

רומן כן.

סשה או שאתה קפצת לתוך התא?

רומן אני קפצתי ...

(הפוגה בדיבור)

סשה תגיד מה היה.

רומן לתוך התא.

סשה איזה?

רומן אני קפצתי לתוך התא השכן, נדמה לי שזה היה התא הראשון.

סשה הוא אומר, אני חושב שאני ... שאלתי אותו, אתה יצאת מעל הדלת. או שאתה נכנסת לתא כלשהו.

רומן משמאל, משמאל.

סשה הוא אומר אני עברתי לתא סמוך משמאל. אתה איתי?

יורם כן, כן, אני איתך.

סשה נו? ומה אתה עשית שם?

רומן יצאתי.

סשה דרך הדלת?

רומן כן.

סשה או קי.

יורם רגע, עבר ...

רומן שטפתי את הידיים ויצאתי.

סשה איפה? במה שטפת אותם?

רומן בניאגרה.

סשה שטפתי ידיים בתוך ניאגרה.

יורם של תא ראשון שהוא מוסר.

רומן הורדתי את המים, הלכתי זה ...

סשה אה, לחצתי עם המרפק על ה ... ניאגרה, יד במים.

רומן בשביל שלא יהיה ... בשביל שלא יהיו סימני ידיים.

סשה שלא יהיה ...

רומן שטפתי את הידיים מתחת למים ו ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה שטפתי ידיים בתוך ניאגרה של ...

יורם איך. לא. איך ... הוא אומר שהוא עבר לתא סמוך.

סשה משמאל.

יורם כאילו יש ... תשרטט לי את התאים. לא, ככה. תשרטט לי את התאים.

סשה תצייר לו. (הפוגה בדיבור) כן.

רומן כניסת ביטחון. כאן כל זה קרה. זה היה פה ...

סשה זה קרה פה.

יורם או קי.

רומן אני למעלה הולך, הופ. אני ... קיבלתי כמעט מכה מהאסלה אבל ...

סשה כמעט קיבלתי מכה ...מונה דיסק - 1:52:25

רומן אבל נשרטתי קצת מהקרמיקה.

סשה אבל ... או קי. אבל נתפסתי על אריח. כמעט ולא הכיתי את עצמי על הניאגרה.

יורם כן, אבל תסתכל ככה, אני רוצה שתסתכל ככה. זאת הכניסה. דלת משמאל? זאת דלת מימין, זה לא דלת משמאל.

רומן דלת ראשונה.

סשה לא, משמאל כשהוא ... עם הגב לניאגרה.

רומן אצלי שמאל.

יורם אה. אה.

רומן עם ניאגרה.

יורם הבנתי. אתה היית עם הגב לניאגרה?

סשה כאן, כאן האסלה כאילו?

רומן הנה. זה אסלה.

סשה אה.

רומן אני נפלתי פה לפני האסלה וכמעט קיבלתי מכה בראש מ ...

סשה אה, הוא צנח פה וכמעט נתן את המכה עם ראש על האסלה.

רומן על האסלה.

יורם או קי. תגיד לי ...

רומן אבל מעבר לקיר ... סליחה, על הקיר אני לא ניגבתי את הידיים בשום מקום.

סשה אבל לא ניגבתי את הידיים שלי על הקירות.

יורם מה? לא? כאילו איך עשית ... אז איך ...

סשה דיברנו בחקירה על זה.

יורם כן. שהוא לא ניגב עם ... לא נגעת, לא נגעת ב ... לא נגעת ...

רומן אם אני לא רוצה להשאיר טביעות אצבעות על הקירות.

סשה אם אני לא רוצה להשאיר ... (לא ברור, מדברים יחד) בשביל מה אני אנגב את הידיים שלי.

יורם הבנתי.

סשה או קי. אז מה אתה עושה פה?

יורם תגיד לי אבל, רומן. עדיין ...

רומן אז אני הלכתי מפה.

סשה לא, בסדר.

יורם רומן. ידעת ...

סשה זה עזר לך ...

רומן שטפתי בלחץ של המים את הידיים, הסתכלתי שלא יהיה עליהן דם.

סשה ... (לא ברור, רעשים ברקע) הסתכלתי שלא יהיה דם שם.

רומן ניגשתי לדלת של התא, דחפתי עם הרגל. היא נפתחה ואני הלכתי.

סשה הדלת נפתחה והלכתי.

יורם למה ...

רומן אני פשוט ...

יורם תשאל אותו אם הוא ידע שאפשר ... ידעת שאפשר לסגור את הדלת מבחוץ?

סשה אתה ידעת בכלל שאפשר לסגור את הדלת ...

יורם כי לנו אמרת את זה.

רומן לא.

סשה לא יודע.

יורם לא ידעת.

רומן מבחוץ ... מבחוץ אפשר סגרתי דלתות, אבל רק בשירותים למטה.

יורם רק למטה, כן.

רומן שמה לא ... איפה בחורים, יש שירותים. יש שירותים, שמה הכול ככה.

יורם כן.

רומן וחור באמצע.

יורם כן.

סשה חריץ.

רומן חריץ יש. איפה יש כזה, זה אפשר עם בחוץ.

יורם אפשר מבחוץ, כן.

סשה מתי שאתה ...

יורם ושם אי אפשר ... ושם ... יש בשירותים פה, אפשר מבחוץ?

רומן אי אפשר.

יורם אי אפשר מבחוץ, רק מבפנים.

רומן למה אני סגרתי ... מבחוץ של התא, אני עשיתי את זה פעם אחת, מתי שאני הגעתי לשירותים. אני עבדתי במקלט הרביעי. אני לא יכולתי להיכנס לשירותים.

סשה איך הוא יודע שאפשר לסגור, כי הוא מספר כי פעם אחת שהגיע בשירותים ...

רומן אני לא יכול ללכת בשירותים, שם הכול סגור.

סשה התאים היו נעולים. פתחתי אותם.

רומן אני שים סכין ופתחתי. אסלה ראשונה לראות שמה אין מי ... אין כלום. שני אין מישהו. ילדים עושה ככה, הולך בשירותים, סגרתי דלתות עושה שמה פיפי, משהו אחר והלך על הקיר, על הדלת בחוץ. וכל השירותים סגרתי מתי תנסה מהר, מהר.

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן הכול סגרתי.

סשה הכול סגור?

רומן הכול סגור. ו ... אני פשוט לקחתי סגרתי את כל התאים ובערב של יום אחד, בשירותי גברים ... בשירותים של ... אני סגרתי דלתות בשירותים מספר שלוש איפה מקלט שלוש, שמה יש שירותים ושם בכוונה סגרתי. מתי אני הולך היה סגרתי. אני הולך הכול היה ... אין מישהו. אני עושה מה אני רוצה. סגרתי קודם בכוונה. סגרתי בכוונה ולך לעבודה. כלומר אני סגרתי בכוונה בגלל שהילדים עושים קטעים מגעילים, אני לא השארתי להם.

יורם רומן. בוא נחזור רגע ... לסיפור של החתך. בבקשה תגיד לי ... מונה דיסק – 1:56:15

סשה אתה הבנת מה הוא אמר? הוא חוזר לסיפור עם ה ...

רומן מתי ש ... אם זה חתך, אני חתכתי אחר כך.

סשה אה?

רומן אני חשבתי שחתכתי, חתך.

סשה על החתך.

יורם באמת אבל. כאילו. תחשוב עם עצמך כמו אמת של רומן. למה? גם אם זה לא נעים.

סשה יש לו את האמת.

יורם אני יודע שיש לו. והוא צריך להגיד אותה. כי ...

סשה אתה מבין מה הוא אומר?

יורם הוא צריך להגיד אותה.

רומן הוא אומר ש ...

סשה את האמת שלך.

רומן אתה אומר. אני מאמין לך. אבל אתה לא אומר למה אתה עשית את זה. בשביל מה אתה עשית את זה.

סשה תחשוב עכשיו על האמת שלך. על האמת של רומן. על כך שזה נעשה ...

רומן למה אני עשיתי את זה.

סשה גם אם זאת אמת ממש לא נעימה. אבל תספר לנו.

רומן אני לא יודע.

סשה אני לא יודע.

רומן לא יודע.

יורם בסדר. זה לא ... (לא ברור, רעשים ברקע)

רומן אני ...

יורם בסדר, רומן, בסדר.

סשה לחשוב. אז אל תסביר למה ... תגיד מתי.

יורם תגיד לי ...

סשה רגע, אז אמרתי לו. אל תגיד למה, תגיד מתי.

יורם לא, הוא אמר לנו מתי.

סשה לא, הוא אמר שני דברים שונים.

יורם לא. מתי, אמרת? תחזור מה שאמרת, תגיד מה אמרת והאמת ...

סשה אבל כשיצאת הוא אמר לי משהו אחר.

יורם באמת?

רומן הוא אמר ... רק שאני לא הבנתי אחר כך, אני ...

סשה באיזה שלב אתה עשית את זה, תסביר פשוט. אל תגיד למה, לגיד מתי.

רומן פעם אחרון.

יורם מה זה פעם, כאילו ... תסביר.

רומן בסוף.

יורם בסוף. אחרון. מה הכוונה, איפה היית?

רומן זה הדבר האחרון שעשיתי.

סשה החתך היה ... זה הדבר האחרון שעשית לה? אחרי זה לא עשית עוד שום דבר?

רומן לא. אני הלכתי.

סשה אחרי החתך הזה הוא עזב.

יורם כן. אבל, איפה ... איך היא הייתה. באיזה מצב היא הייתה כשהוא חתך אותה? מה ...

סשה הוא שואל, אבל תגיד באיזה מצב היא הייתה, היא עצמה, מתי שאתה עשית את זה.

רומן אני לא יודע, סשה. לא יודע.

סשה מה זאת אומרת אתה לא יודע?

יורם לא, הוא אמר קודם ...

סשה אבל אני לא יודע הוא אומר.

יורם לא, אבל הוא אמר לנו קודם רומן. אמרת קודם שהיא ... שהיא פרפרה.

סשה אתה אמרת שהיא עוד רעדה.

יורם נכון?

רומן כן.

יורם בשלב הזה. איפה היא הייתה כש ... חתכת אותה ביד. איפה היא הייתה. יושבת, עומדת ... על הרצפה, על האסלה, איפה היא היתה? מונה דיסק – 1:58:33

(הפוגה בדיבור)

רומן אני באמת לא יודע.

סשה אני לא יודע את זה.

יורם תנסה לזכור רגע, רומן. תנסה לזכור.

סשה אני לא יודע שעכשיו ... (לא ברור, מדברים יחד) לספר את הכול.

יורם רומן, תסתכל עלי בבקשה, אתה ... אתה בסדר ואתה אומר את האמת.

רומן אתם הרי יודעים, החתך, יש לכם את תוצאות הנתיחה.

סשה יש, כן, יש. אבל אנחנו צריכים לשמוע ממך איך זה קרה.

רומן אני לא יודע את זה. אני לא יודע את זה. אני באמת לא יודע את זה.

סשה אני לא יודע, אני באמת לא יודע את זה.

יורם כן, אבל הוא אמר קודם. אמרת קודם שהיא פרפרה ואז ... ואז אתה חתכת, נכון? פרפרה, תסביר לו.

סשה שהיא רעדה ואז אתה חתכת אותה.

רומן כן.

סשה כן.

יורם כן. איפה היא הייתה? אם זה השירותים.

סשה היא הייתה בפנים ... (לא ברור, רעשים ברקע).

יורם זאת האסלה. מונה דיסק – 1:59:44

רומן אם אצל בן אדם יש ... איך אומרים את זה, פרפורים, כן? אז הוא ...

סשה אם יש פרפורים לבן אדם.

רומן מתי אצל בן אדם יש פרפורים, זה באמת ... בטוח הוא על הרצפה.

יורם אז ... אז ... זו השאלה שלי. אתה זוכר שהיא הייתה ... איפה היא הייתה? יושבת? עומדת?

סשה איך היא הייתה, ישבה, עמדה, באיזה מצב.

רומן היא שכבה. ככה.

קובץ שלישי:

יורם שב על הכיסא ... היא הייתה הילדה, איך היא הייתה? (

רומן תביא לפה. (הפוגה בדיבור) הנה, הנה, ככה.

סשה ככה?

רומן ככה. אני לא זוכר, נראה לי שהיד הזאת הייתה ככה. ככה.

יורם או קי. זה כף יד, עכשיו אני, עכשיו אני הילדה, אני, אני הילדה. אני שוכב ככה. אני שוכב. ואיך? איך לקחת? איך עשית?

רומן היד הזאת, אני לא זוכר בוודאות, אני חושב שהיא הייתה פה. אבל ילדה היה ככה.

יורם כן.

רומן והיד ... ככה. כמו למעלה, כאילו לעצור ו ... (הפוגה בדיבור) כמו, כמו ... (לא ברור) כמו ככה. ככה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם רומן. (הפוגה בדיבור) תגיד לי.

רומן שנייה. אני לא יודע.

סשה ... (לא ברור) הבעיות האלה.

רומן סשה. אני באמת ... באמת, באמת.

סשה אני בעצמי ... אתה באמת משאיר את זה ... אתה באמת משאיר את זה, מאיזו סיבה לעצמך.

רומן אני לא יודע איך נעשה החתך הזה.

סשה אני באמת לא יודע איך החתך הזה נגרם.

יורם אבל עכשיו הראית לי איך הוא נגרם.

סשה אבל הרגע הראית.

רומן זה אני הראיתי ...

סשה לא אמת.

רומן לא אמת.

יורם מה?

סשה הראיתי דבר שהוא לא נכון. אז אמרתי לו, אני אמרתי לו לפני זה. הוא משאיר את זה לעצמך. עמוק, תסביר לי למה.

רומן כי אני לא יכול להראות, אני לא יודע איך נעשה החתך הזה. למה אני אמרתי לך את זה ...

סשה אני לא יכול להראות.

יורם אה?

רומן זה למה אני אמרתי לך ...

סשה אני לא יודע איך החתך הזה נגרם, אז אני לא יכול להראות לך.

רומן כי אני אמרתי לך, אל תגיד לי את זה ...

(דיבורים לא ברורים, מדברים יחד)

סשה כי אני אמרתי לך אל תגיד לי תוצאות של נתיחה. אני גם לא אמרתי לך אותן.

רומן לא, אני אמרתי לך, אל תגיד, אני לא רוצה לדעת כי אם אני אגלה, אני אגיד איך זה היה ...

סשה אך תגיד, אני לא אומר לך, גם לא אמרתי לו.

יורם לא אמרנו לך.

סשה לא אמרנו לך.

יורם רומן, לא אמרנו לך.

סשה הוא אומר אל תגידו לי תוצאות של נתיחה, כי אם אני אדע אני אגיד לך איך זה היה.

יורם לא אומרים לך.

סשה אנחנו לא אומרים לך.

יורם לא אומרים.

סשה אנחנו לא אומרים לך. אני רק אמרתי לך שאנחנו יודעים.

רומן אתם יודעים.

סשה אבל אני לא אמרתי לך איך.

רומן כמובן.

סשה או קי.

רומן אבל אני לא יודע את זה.

יורם רומן, רומן. מונה דיסק – 2:02:43

רומן אם ...

יורם אתה רואה ...

סשה הוא אומר אתם יודעים אבל אני לא יודע.

רומן אנחנו עוד פעם חוזרים ... אני אוכיח את העובדה שאני חף מפשע, אני לא מתכוון לעשות את זה.

יורם רומן, רומן. תקשיב לי רומן. מונה דיסק – 2:02:55

רומן להגיד לך את האמת סשה ...

יורם רומן.

רומן שנייה.

סשה ... (לא ברור)

רומן אני רוצה לקחת את העניין הזה על עצמי, אבל תספר לי איך זה היה, אני אספר את הכול. ואני אחתום.

יורם או.

ציון : שלום – שלום.

יורם מה?

סשה אני רוצה לקחת את התיק על עצמי, ספר לי איך זה היה, אני אחתום על הכול.

יורם רומן. (מצחקק) עכשיו אמרת לנו אמת, וזו האמת, אני רק רוצה ממך דבר אחד. אני לא רוצה שאף אחד בעולם, בעולם ייקח תיק על עצמו. ואתה לא לוקח תיק על עצמך. זה ברור לך ולי ואתה בסדר. אז אני לא מבין מה קורה לך. אתה מספר את האמת.

רומן אפשר להוריד, אני לא עושה בעיות.

יורם זה בטוח אפשר. אפשר. איפה המפתח של האזיקים? מפתח לאזיקים.

רומן אני עוד פעם חוזר ...

סשה כי אתה, כי אתה ... כנראה אתה מחליט ככה בשביל עצמך.

רומן אתה מבין ...

(דיבורים לא ברורים ברקע)

רומן לא, אני לא עושה בעיות. רק ... לידיים.

יורם ... (לא ברור) רומן.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם תודה.

רומן אני עוד פעם חוזר לאותו הדבר. לזה ש ... (לא ברור, רעשים ברקע) לחזור לזה. אני מבין שיש לכם שם תוצאות של בדיקות.

סשה רומן, אני אגיד לך דבר אחד ...

רומן אולי אתם מצאתם משהו משלי.

סשה אותי ... אותי מעניין ... אנחנו בכלל לא נדון בזה איתך. לא, אני לא דן בזה איתך.

רומן לא, בכלל לא ...

סשה אני לא אמרתי לך שום דבר. אני גם לא אומר לך את התוצאות של הנתיחה. אני אומר לך רק את מה שאתה יודע בעצמך. שיש לנו את התוצאות האלה של הנתיחה. ולגבי כל מה שיש על הילדה אנחנו יודעים הכול. זה לא צריך להיות אידיוט בשביל להבין.

רומן אתם יודעים טוב מאוד.

סשה אם יהיה צורך ... (לא ברור)

רומן כמובן שאתם ...

סשה אז למה זה סוגר אותך. תסביר לי, אני לא הבנתי למה זה סוגר אותך. האם יש לך באמת איזה סוד שקשור בחתך הזה? יש לך, אני מרגיש את זה, החתך הזה מאוד מפריע לך. משהו בולם אותך בו. תסביר לי את זה. העיקר תסביר לי למה. אל תסביר לי כלום. איך ומה. תסביר לי למה. אל תחפור לעצמך בור.

רומן סשה ... מונה דיסק – 2:05:25

סשה זה מה שאתה עושה.

רומן אני מבין טוב מאוד. אני ... מראיות האלה שאספתם אקבל שלושים שנה בכלא. שנייה ...

סשה אני לא דן איתך בתקופת מאסר. אני לא יודע כמה ...

רומן אני, אני יודע. אני פשוט רוצה להסביר לך.

סשה נו.

רומן את העמדה שלי. ייתנו לי שלושים שנה בכלא.

סשה אני לא יודע.

רומן שלושים שנה בכלא, זה כבר ... השופט ... הסבירו לי את הכול טוב מאוד שם. שעבור רצח מקבלים מאסר עולם. במקרה הטוב. במקרה הרע, פלוס עשר, פלוס חמש עשרה, פלוס עשרים.

סשה אבל אנחנו גם לא מנהלים פה ...

רומן לא, לא.

סשה נו.

רומן יש ראיות שמצביעות עלי.

סשה נו.

רומן יש.

סשה נו.

רומן אני כבר לא יכול להוכיח שאני חף מפשע. זה נכון, כן?

סשה אבל אתה רוצה להשאיר משהו בשביל עצמך?

רומן לא.

(הפוגה בדיבור)

סשה תסביר את עצמך במדויק פעם אחת, שאני אבין אותך.

רומן אני עייפתי כבר.

יורם בסדר? מונה דיסק – 2:06:24

רומן ... (לא ברור, רעשים ברקע)

יורם רומן. שנייה אחת, אני מפריע בכוונה, אני מפריע בכוונה.

סשה נו.

יורם אני מפריע בכוונה היום. אה ... יש לי כמה דברים שלא ברורים לי.

סשה נו, תגיד.

יורם לא, באמת לא ברורים.

סשה תגיד.

רומן אבל לא מהר לדבר.

יורם אני מדבר לאט. בסדר רומן, יופי.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם מדברים רק אמת של רומן. אמת. אמת, אנחנו אומרים אמת. אני אומר אמת. זו מילה שאתה יודע אותה. אמת. רומן. כשאתה יצאת מה ... מהתא אחרי שהרגת אותה. איפה הילדה הייתה, אבל אמת. איפה שמת אותה? מה עשית?

רומן מתי ...

יורם איפה היא הייתה? איפה הייתה?

סשה מתי שאתה יצאת מתא השירותים, בסוף כבר, אחרי הכול. איפה הייתה הילדה?

רומן ליד האסלה.

סשה קרוב לאסלה.

יורם תדגים לי.

סשה תראה לו.

רומן נו, איך שהוא שכב. אני הרי הראיתי.

סשה אבל הראיתי עכשיו. כמו שאתה עשית.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם כן.

רומן ככה. ככה. זה היד ... מונה דיסק – 2:07:44

יורם איפה. איפה. לא, תקום רגע.

רומן זה אסלה.

יורם כן.

רומן היא ככה. שם אין הרבה מקום.

יורם נכון.

רומן בצד ככה.

יורם כן.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם בבקשה. בבקשה. בבקשה רומן, בבקשה. היית בסדר. אנחנו בסדר. אני שואל אותך עוד פעם. את האמת. רומן, את האמת. כן. אמת, כן, כאילו ... אנחנו הולכים פה, אומרים אמת. רק אמת של גברים אנחנו אומרים, של גברים. תעזוב את כל השטויות מסביב.

רומן שנייה, דקה, אני עכשיו מדבר של אלכס רוסית, הוא עכשיו מדבר בעברית. אני לא מדבר מהר, בסדר? אני מבין שעל רצח נותנים מאסר עולם.

סשה אני מבין שעל הרצח נותנים מאסר עולם.

רומן אני יודע ש ... אני יודע ש ... איך להגיד את זה, לא ראיות אלא, הודאה באשמה נחשבת כנסיבות מקלות בבית משפט.

סשה אני יודע שהודאה בא' זה נסיבה מקלה במהלך משפט.

רומן אני יודע שיש לכם הרבה ראיות לכך שאני עשיתי את זה.

סשה אני יודע שיש לכם הרבה ראיות שאני עשיתי את זה.

רומן הרבה ראיות. אבל.

סשה אבל.

רומן אני לא יכול ... איך להגיד את זה. אם אני הולך איתכם לעסקת טיעון בשביל לקצר לי את תקופת המאסר.

סשה אם אני הולך לעשות איתכם עסקה בשביל להוריד לעצמי עונש, מהעונש.

רומן מה שיחשב בבית משפט כ ... נו, יחשב כעזרה לחקירה. מונה דיסק – 09:252:

סשה דברים שייראו כמהלך משפט כעזרה בחקירה, שיתוף פעולה עם החקירה.

רומן אני לא יכול לספר במדויק כי אני לא יודע את זה.

סשה אני לא יכול לספר לכם בדיוק כי אני לא יודע את זה.

רומן אני לא ראיתי איך הילדה שכבה, אתה מבין?

סשה אני לא ראיתי איך הילדה שכבה. אני לא יודע את זה.

יורם למה אתה לא יודע?

רומן אני לא ראיתי. כלומר, אנחנו חוזרים שוב שאני לא עשיתי את זה. אני רוצה להוריד לעצמי את העונש. אני לא רוצה ...

סשה אנחנו עוד פעם חוזרים לנקודה שאני לא עשיתי את זה. אני רוצה להוריד לעצמי מהעונש.

רומן אני לא רוצה לשבת בכלא שלושים שנה.

סשה אני לא רוצה לשבת שלושים שנה.

רומן אבל ...

יורם אף אחד לא רוצה לשבת שלושים שנה, רומן.

סשה ואנחנו גם לא אמרנו לך כמה תשב.

רומן תראה, אני לא יכול להוריד לעצמי את תקופת המאסר כי אני לא יודע בדיוק. בשביל לעזור לחוקרים, שזה יהיה כמו הודאה.

סשה אני לא יודע איך לעזור לכם כדי שזה ייראה כהודאה מכל הלב.

יורם רומן.

רומן אני מבין ש ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם כן, כן, עכשיו אתה רומן ... תקשיב ...

סשה אני מבין שבעיניים שלו אני אידיוט. מונה דיסק - 2:10:40

יורם ממש לא. עכשיו, תראה. ברגע זה, ברגע זה אתה מדבר עוד פעם שטויות. אבל, בסדר. לא, רומן אתה ... תן ... תן לי רגע לדבר. תן לי רגע לדבר.

רומן למה התא הראשון ...

יורם תגיד לי, אתה. שנייה. אתה מסביר לנו, תקשיב. אתה אומר לנו דברים, דברים, אמרתי לך, תבין את זה, כל מה שאמרת לנו עכשיו, כל מה שאמרת לנו עכשיו, זה דברים, רומן. אתה הולך קצת קדימה, אחורה. קדימה, אחורה. אתה בסדר, פתאום אתה נשמה, רומן, טוב. אומר אמת, אחר כך רומן עוד פעם רע. למה? אל תהיה רע. תהיה הטוב. אתה טוב. תהיה עד הסוף בטוב. די, די, רומן.

רומן אני הייתי בטוח שהרוצח קפץ מעל הדלת.

סשה אני הייתי בטוח שהרוצח קפץ מעל הדלת.

רומן אבל אני ראיתי בשירותים, בתא הראשון ויש ניירות דבוקים.

סשה אבל ראיתי בשירותים שיש ניירות דבוקות לקיר. באיזה ... באיזה שלב אתה ראית את זה? מתי?

רומן מתי שהיה מצלמת וידיאו.

סשה אה. כשעשיתי שחזור עם מצלמה.

יורם כן רומן. ואני אפיפיור.

רומן מה זה אפיפיור?

סשה והוא ... והוא כומר.

יורם אני הכול. רומן, אתה הלכת איתנו עכשיו יפה. יפה, באמת הלכת איתנו. לא, רומן, תן לי, תן לי שנייה. רומן, מספיק.

רומן אני אקח על עצמי את הרצח הזה.

סשה לא צריך. לא צריך.

רומן תספרו לי. אני ...

סשה אני אקח את זה על עצמי, תספרו לי איך זה קרה.

רומן תספרו לי, אני לא רוצה לשבת שלושים שנה.

יורם לא, לא, לא, לא, לא. אל תעשה לנו, אל תהיה ... (לא ברור) אתה מדבר כמו ... כמו ... תסלח לי, מספיק. אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה יודע מה אתה עושה? אתה עושה רע לרומן. אתה עושה רע לרומן. אתה אמרת לנו, תקשיב טוב רומן, מספיק עם השטויות. אתה עכשיו היית באמת של הדברים. הלכת עם הדברים. אמרת הכול. אמרת את האמת. אבל פתאום, פתאום, אתה חוזר אחורה. פתאום רומן רע. היית בטוב. תהיה בטוב, אבל עד הסוף. מספיק. אתה כל פעם הולך איתנו קדימה, חוזר אחורה. הולך קדימה ... אתה לא יכול לצאת מזה, אתה לא מבין. אתה עשית לא ... אתה לא אוכל תיק של מישהו, אתה עשית ואתה יודע ואני יודע ואלוהים יודע והילדה יודעת. מספיק. תסתכל לה בעיניים. על הילדה שעשית, תסתכל בעיניים אבל תלך עם האמת שלך. הילדה הזאת, אתה הרגת אותה. ואתה יודע את זה רומן. אתה ואני וסשה והחקירה פה יודעים את זה וגם בית משפט ידע את זה. אבל מספיק עם זה. אתה כל פעם מספר לי סיפור כזה וסיפור כזה. די. לך עם האמת שלך. הכול. הכול, הכול, אמת. רק אמת. מספיק רומן. אתה חושב שעורך דין איכפת לו מרומן? לא מעניין אותו רומן, עורך דין ... כסף. זה מה רוצה עורך דין מרומן. שום דבר אחר לא. אני רוצה את האמת. ואתה תרגיש טוב עם האמת שלך. אתה תרצה לחפש סליחה. מאימא של הילדה. ואתה צריך לבקש סליחה ואתה יודע את זה. אבל איך לבקש סליחה אם אתה כל פעם הולך קדימה, אחורה, אתה חושב איך לצאת, אתה לא תצא. כי אתה עשית. אבל לך עם האמת כבר רומן, מספיק. מספיק. לך עם האמת שלך. אמת של רומן. ש ... תסתכל בעיניים שלי רומן. תסתכל. אני ראיתי את האמת בעיניים שלך, אני ראיתי אותה. והאמת של העיניים שלך, אתה סיפרת את האמת. יש עוד כל מיני דברים ככה ... (לא ברור) אתה הולך רע. רומן, כן, יו, ואו, מה עשיתי? מספיק. עשית.

רומן אני אשב שלושים שנה.

סשה הוא אומר שאני אשב שלושים שנה.

רומן כי אתם בעצמכם ...

יורם אני לא אומר ... רומן, תבין דבר ...

רומן כי אתם בעצמכם ...

יורם אני לא נכנס איתך, אני ...

סשה אתם לא תספרו לי.

יורם לא. אני לא נכנס איתך ... אתה יודע את זה, תקשיב, אני לא נכנס איתך לכמה ... כמה תשב. עזוב, עכשיו גם ... עכשיו אתה עושה ... עכשיו אנחנו עושים ביזנס, כמה רומן ישב, אני בית משפט? לא. אבל, אבל רומן דבר אחד אני יודע. אתה לא תשמע ממני כלום ולא שמעת ממני כלום. אתה, אתה, תספר לי את כל האמת, אבל את האמת. אני הרי יודע את האמת. ואני יודע שאתה עשית. ואתה יודע שאתה עשית. אז תספר לי את האמת. כי אתה מתחיל לספר אמת ואז עוד פעם אתה לא בסדר. מספר אמת, רומן לא בסדר. די. אל ... יש מלחמה, רומן טוב, רומן טוב, רומן לא טוב, מלחמה, כל הזמן, כל הזמן. ככה אני מרגיש. כל הזמן, רומן, רומן, בום, בום. טוב, רע, טוב ... מספיק, תן לטוב לנצח. לך עם טוב. תן לטוב של רומן לנצח במלחמה הזאת. תהיה נקי, תתנקה רומן. עשית משהו לא טוב. הרגת ילדה. ואני ראיתי את זה בעיניים שלך. ואתה יודע שראיתי את זה בעיניים שלך. אל תלך, אנחנו יודעים הכול. אתה מתרחק כל הזמן, אומר כן, כן. לא, כן, כן, כן, אתה פתאום טוב, מנצח רע. מה, מספיק. טוב מנצח. תהיה טוב, תלך עם הטוב, אתה תנצח גם. תהיה טוב. רומן, טוב. עיניים טוב. יש גם רומן רע, אבל יש גם רומן טוב. זה רומן טוב.

רומן אני מבין. מונה דיסק – 2:16:33

יורם תנצח טוב. תן לטוב לנצח רומן.

רומן היה לה פלאפון ביד.

סשה היה לה פלאפון ביד.

יורם רומן. תראה לי שרומן טוב מנצח. כשיצאת, כשיצאת, איפה היא הייתה?

רומן עכשיו מה ...

סשה מתי שאתה יצאת ...

יורם יצאת אחרי שהרגת אותה. איפה היא הייתה?

סשה איפה היא הייתה מתי שאתה יצאת?

יורם באמת רומן טוב, עכשיו רומן טוב מדבר. רומן טוב. איפה היא הייתה?

(הפוגה בדיבור)

רומן אני משחק חתול ועכבר, סשה.

סשה נו, אז לא צריך.

רומן אני לא יכול ...

סשה אני משחק חתול עכבר, אני ...

רומן כן, אני ...

יורם נכון. מספיק, מספיק ...

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד) לא צריך לנחש.

יורם הוא יודע בדיוק מה ש ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אנחנו יודעים, אבל אתה צריך לספר.

יורם רומן טוב, איפה רומן טוב? בוא, בוא, איפה רומן טוב?

רומן אין רומן.

יורם יש רומן. יש רומן.

סשה אתה רומן.

יורם רומן, אתה רומן ויש רומן טוב ויש רומן רע. כל פעם מלחמה. לך עם רומן טוב. רומן טוב.

רומן בסדר, אני ביצעתי את הרצח הזה. אני מוכן לחתום על זה. אבל אני לא רוצה לשבת שלושים שנה. מונה דיסק 2:17:36

סשה אנחנו לא מדברים כמה תשב. אנחנו לא בית משפט.

רומן אני יודע ...

סשה אנחנו לא בית משפט.

יורם רומן, לפני ... עזוב, בוא ...

רומן אני יודע שהודאה, אם אתם עכשיו ...

יורם תקשיב, רומן. בית משפט רואה אתה עושה מניפולציות. כל המדינה רואה, אתה עושה מניפולציות. לא טוב לך, לא טוב לך, רומן.

רומן נו, אני אומר מה אני.

יורם אז יפה. אני יודע אתה אומר. אז תגיד, נשמה, תגיד, רומן בבקשה.... מונה דיסק 2:18:08

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד) נכון.

יורם אבל תגיד הכול ... למה?

רומן כן.

סשה כי אם אומרים אמת, אומרים אמת מההתחלה ועד הסוף.

יורם אתה רוצה בית משפט מתרשם שאתה באמת מצטער? אתה מצטער שהרגת אותה?

רומן מצטער.

סשה אתה מצטער שהרגת אותה?

יורם אתה מצטער? באמת? או שאתה שמח שהרגת אותה?

סשה או שאתה שמח שהרגת אותה?

רומן לא.

סשה אתה מצטער?

רומן אני מצטער, כן.

סשה כן, מצטער.

יורם אז תצטער, תראה שאתה ... בית משפט רוצה לראות שאתה מצטער. אם אתה עושה מניפולציות, אז יש רומן רע. לך עם אמת. אין מניפולציות יותר. יש רק אמת. אמת זה אם רומן באמת מצטער. אז תצטער, תראה לנו שאתה מצטער.

סשה אם אתה באמת מצטער ...

יורם תראה לי שאתה ...

סשה אתה צריך לספר את כול האמת.

יורם תראה שאתה באמת כואב לך שהילדה מתה. ואני ראיתי את זה, כשאני דיברתי איתך, ריאתי כואב לך שהילדה מתה.

סשה מתי שהוא דיבר איתך, הוא ראה שכואב לך בגלל מה שקרה. שהיא מתה.

יורם רומן. תן לרומן טוב לנצח. מונה דיסק 2:19:03

סשה תן לחלק הטוב שבך לנצח את החלק הרע שבך.

יורם זה רומן טוב, תן לו לנצח. ואל תעשה לי משא ומתן, אל תעשה איתי ...

סשה אל תעשה איתנו משא ומתן, אין לנו את הסמכות לנהל אותו.

יורם אני יודע דבר אחד, אבל באמת אבל אני יודע. שאתה תהיה שלם עם עצמך. תסביר את זה.

סשה שיש לך רק אמת אחת, שאתה צריך להיות שלם עם עצמך. להסכים עם עצמך.

רומן כן. כן.

סשה זה יקרה רק מתי ש ...

רומן מתי שאני אספר את הכול.

סשה מתי שאתה תספר את כול האמת, בצורה שלמה, בלי להתחמק, בלי לשנות, בלי לעוות לא בשביל שום מטרות טקטיות.

יורם עכשיו, בוא אני אגיד לך. אתה רוצה שרומן טוב מנצח רומן רע? אתה רוצה?

סשה אתה רוצה ...

רומן שאחד מבין השניים ינצח?

סשה כן.

יורם אתה רוצה ...

סשה שהטוב ינצח את הרע.

יורם אתה רוצה?

רומן בטח. מונה דיסק 2:19:56

יורם בטח. אני אגיד לך איך תעשה את זה. אתה עכשיו, אתה בטוב, עכשיו ברגע הזה אתה רומן טוב. אתה עכשיו אומר הכול. את כול האמת, מה קרה. לוקח אותנו, אומר לנו בואו, אתם רוצים? עכשיו. ואחר כך אתה ככה תנצח את רומן רע. כי אם אתה כל פעם תלך לי בקדימה, תחזור אחורה, רע, אתה נותן לרע, לא טוב.

סשה אחרי זה כבר לא יישאר שום דבר.

יורם עכשיו תן דחיפה, הכול, אמת. כל מה שהיה באמת, תגיד לנו איפה סכין, תגיד לנו איפה מכנסיים, איזה נעליים, כל מה שקרה. וזהו, ואתה מנצח את הרע. ככה. רומן טוב מנצח. לך איתנו. לך עם רומן.

רומן נעליים אני עושה ניקיון. זה ... זה אני להוריד. איך זה? מכנסיים אני להוריד בזבל.

יורם לא, נעליים היה הרבה דם? לא היה הרבה דם בנעליים?

רומן לא היה הרבה דם. אני עושה ניקיון בסמרטוט.

יורם איפה יש, איפה ... איפה, כשאתה יצאת, איפה הילדה הייתה? באמת אבל רומן.

רומן אני לא יודע. אני לא יודע איך ... איך טיפות הדם הגיעו לשירותים אני לא יודע את זה.

סשה לאיזה שירותים?

רומן לשירותי גברים.

סשה אני לא יודע איך טיפות של הדם הגיעו לשירותי בנים.

רומן אני לא יודע ...

סשה הוא שואל אותך שאלה.

יורם לא, לא, לא, לא. מונה דיסק – 2:21:20

סשה באיזה מצב הילדה הייתה?

יורם סליחה. מה עשה עם הילדה?

רומן עשה, עשה ... אני לא רואה.

סשה אה?

רומן אני לא הסתכלתי.

סשה לא הסתכלתי.

יורם אתה לא זוכר? לא? אבל אמרת לנו רומן שאחרי שהיא פרפרה חתכת אותה, נכון? אחרי ש...

סשה אתה אמרת שמתי שהיא פרפרה אתה חתכת אותה. מונה דיסק 2:21:37

יורם אמרת את זה.

רומן כן.

יורם איפה היא הייתה? באיזה מקום?

סשה באיזה מקום בשירותים ובאיזה תנוחה היא הייתה. אבל את האמת. (הפוגה בדיבור) באיזה מקום של שירותים ובאיזה פוזה היא הייתה, רק האמת.

יורם בבקשה, אמת. רומן טוב שינצח. די רומן. לך עד הסוף. לך תשחרר את עצמך. תשתחרר.

(הפוגה בדיבור)

רומן אני רע.

יורם אתה לא. בכל בן אדם יש טוב ורע רומן. בכל אחד מאיתנו יש גם טוב וגם רע. יש טוב גם בי, יש טוב ויש רע. אבל צריך לדעת לתת לטוב לנצח. ככה מנצחים את הרע. הולכים עם הטוב. בכל אחד יש גם את זה. סשה יש טוב רע. כולנו ככה.

סשה לכולם יש את זה.

רומן מה, חתיכת להב קפצה?

סשה רומן, אני לא אספר לך את זה. אתה הרי מבין. הוא אומר מה, חתיכת להב קפצה מאצלי לאיזשהו כיוון. אמרתי רומן, אני לא אספר לך את זה.

רומן זאת אומרת הוא בשירותים.

יורם רומן.

סשה אז כנראה שהוא נשאר בשירותים.

יורם רומן.

סשה רומן, השאלה היא קונקרטית. תבין, אנחנו לא נספר לך שום דבר ממה שיש לנו.

רומן אני מבין.

סשה צריך להיות אידיוט גמור בשביל ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם רומן, עכשיו שני דברים, החולצה שהיית איתה, איפה היא?

רומן במשטרה.

(קטיעה בהקלטה) מונה דיסק 2:23:19 – 2:23:25

רומן יכול להיות יש קצת.

יורם יכול להיות יש קצת?

רומן יכול להיות.

סשה על השרוול?

רומן כן. ימין.

סשה בשרוול ההוא ... בשרוול ימין.

רומן יכול להיות.

סשה אנחנו יודעים את כל זה.

יורם רומן. איפה היא היתה? איפה היא הייתה?

סשה איפה הילדה הייתה מתי שאתה ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם מה עשית איתה? תספר לי מה עשית איתה?

סשה אל תיסגר, תספר את זה.

רומן אני סיפרתי.

סשה מתי שאתה יצאת כבר לגמרי מהשירותים ... איפה היא נשארה, המקום האחרון שלה, התנוחה האחרונה שלה. על זה אנחנו מדברים.

יורם רומן.

רומן אני לא חושב שהיא זחלה.

סשה אני לא חושב שהיא זחלה לאיזה מקום.

יורם לא. יש שירותים. יש שירותים. (מונה דיסק 2:27:07)

רומן מה שירותים? פה אני.

יורם כן.

רומן פה אני. פה דלת. אני לא יכול על הדלת.

יורם לא, אתה לא הבנת את השאלה.

סשה אתה לא הבנת. אתה לא הבנת את מה שהוא אמר.

יורם אתה לא הבנת את השאלה. הילדה. עכשיו אתה. אמרת שנעלת את הדלת. ואיפה נעלת את הדלת?

רומן סגרתי?

סשה כן. מאיפה סגרת אותה?

רומן מבפנים.

סשה מבפנים.

יורם מבפנים. יופי. עכשיו אתה מסתובב, אתה רוצה לצאת. נכון?

רומן לא, הנה.

יורם אתה מבפנים. בסדר, זה דלת.

רומן אני סגור. ילדה היה פה.

יורם כן.

רומן היא לא יכול ישר שמה אסלה. היא היה פה אסלה ככה.

יורם מה? תראה לי איך, תראה לי איך.

סשה הנה, זאת האסלה. הכיסא הזה, נגיד, זאת האסלה.

יורם כן, אתה פה. נגיד פה קצת.

רומן קצת, קצת רגליים. קצת. כן, ככה היא הייתה, אבל היא. זאת היא ...

יורם זה אסלה? זה אסלה?

סשה זאת האסלה?

רומן כן, זאת האסלה.

יורם או קי.

רומן כשהיא קפצה לתוך התא, היא הסתובבה לסגור את הדלת, היא ... הנה ...

סשה כשהיא קפצה לתוך התא ככה היא הייתה ורצתה לסגור את הדלת.

רומן היא הייתה תוך כדי סיבוב.

סשה ו ... בחצי סיבוב של הגוף.

יורם ו, לא, או קי, הבנתי. אבל, כשהיא מתה, ש ... הרגת ...

סשה מתי שהיא כבר נפלה אחרי הרצח, מתי שאת הרגת אותה ...

יורם איך היא הייתה?

סשה באיזו תנוחה היא הייתה?

יורם תראה לי. מונה דיסק – 2:25:35

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם רומן טוב.

סשה הוא לא רוצה.

יורם אתה לא רוצה.

סשה למה? למה רומן?

יורם רומן.

רומן יש לכם את זה סשה. אצלכם יש ...

סשה יש לכם הכול. זה נכון, זה נכון ...

יורם כן, כן, אבל אתה ...

סשה אבל זה צריך לצאת ממך.

יורם רגע, רגע, רומן, רומן.

סשה יש לי הכול, אתה צודק.

רומן בטח יש.

יורם אבל רגע, לא ... אבל עדיין, עדיין, תשמע ...

רומן אצלכם יש.

יורם אבל אתה רוצה, תגיד לי מה אתה רוצה ש ... שכולם יסתכלו, שיגידו שאתה מניפולאטור? או שאתה אומר אמת. אתה ...

סשה אבל זה מה שקורה.

יורם זה מה שקורה עכשיו, אתה עושה ... רומן עושה מניפולציות. כל המדינה תדע את זה, בית משפט רואה את זה. לך עד הסוף עם האמת שלך. לך.

סשה אתה נותן לו חתיכה, לא את זה אני אשאיר לעצמי. נותן לו ...

יורם זה לא ... זה מניפולציה ... (לא ברור, מדברים יחד) לא, זה מניפולאטור גדול.

סשה נו, אז תפסיק.

יורם ענה לי על השאלה. קום רגע רומן. קום.

סשה תקום.

יורם רומן, קום.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם תן לי רומן, בבקשה רומן, תסתכל עלי. תשמע. תגיד לי, אני שואל שאלה. למה אתה לא עונה לי עליה? לך עם ה ... לך עד הסוף אמת, לך אמת. די, אמת, אמת. רומן, בבקשה. (הערת הגנה - יורם מתחנן לפח"מ)

רומן אצלך יש הכול, אצלכם יש הכול.

סשה זה נכון.

רומן אני יודע מה אתה, אתה סשה עוד מישהו, הוא. לא מדבר ... (לא ברור) אני מבין זה, אני מבין אתה רוצה ואלכס רוצה ומה אני אומר הכול. איך היה, זה היה, אני יכול לדבר.

סשה נכון, זה נכון.

יורם מה עוצר אותך מלספר, מלהגיע ...

סשה מה עוצר אותך?

יורם מה הפחד שלך ... (לא ברור, מדברים יחד) פחד של רומן, פחד ... אני אגיד לך ...

רומן אני יכול להגיד לכם ככה, אם אתם תרשמו. אני יכול מדבר ככה. אתם ... תרשום הכול, הכול כמו אני הכול מדבר, הכול. איך היה אני תעזור ...

יורם רומן, אנחנו לא קג"ב. אנחנו משטרה ישראל. משטרה ישראל לא עושים זה. בית משפט יודע מה זה משטרה ישראל. משטרה ישראל ככה, תסתכל רומן. ככה. זה משטרה ישראל.

רומן זה טוב ,כן? מונה דיסק – 2:27:53

יורם כן. ישראל משטרה ישר. ישר.

רומן עבודה ...

יורם לא עקום. לא ככה. אין ישראל משטרה ככה. אנחנו לא קג"ב.

סשה תן לו, תן לו להגיד.

יורם אנחנו משטרה דוגרי, ישר. אתה יודע את זה רומן.

רומן תגיד לי בבקשה, מתי בחור הוא איך אומרים משקר? משקר.

סשה משקר.

רומן משקר הרבה. כן.

יורם כן.

רומן הוא עוד כמה זמן מבין מה הוא ... (לא ברור).

סשה מה? תגיד ברוסית, אני אתרגם.

רומן מתי שבן אדם משקר ואחרי זה הוא מבין שהוא בצרות, והוא מנסה למצוא לעצמו את הדרך. הוא מבין שהוא הביא את עצמו למקום שבכלל לא צריך היה להגיע, כשהוא מנסה למצוא את הדרך לצאת.

סשה כן.

רומן אבל הוא לא יודע איך.

סשה נו?

רומן תתרגם לו את זה.

סשה הוא אומר כשהבחור משקר הרבה והכניס את עצמו עמוק לתחת ומבין באיזה מצב הוא נמצא ומנסה לצאת מהמצב הזה אבל לא יודע איך. אבל אנחנו אומרים לך איך?

יורם אני אומר לך איך.

רומן הוא רוצה לך. הוא ... הוא רוצה בחור הזה רוצה לך. אבל יש שניים אופציה. הוא עושה חתימות הכול איפה אתה רוצה, הכול, כן.

סשה תגיד, תגיד ברוסית כי אני לא מבין לגמרי.

רומן הוא ... מתי שבן אדם רוצה לחתום על הכול, אבל רק שיחשיבו אותו בתור ...

סשה אדם מוכן לחתום על הכול, אבל שהדבר הזה ייחשב לו.

רומן כמו ריכוך העונש שיהיה.

סשה שיהיה ... שהעונש יהיה רך יותר.

רומן אבל הוא לא יודע את האמת.

סשה אבל הוא לא יודע את האמת.

יורם מה זה? לא יודע את האמת?

רומן בסדר, אני אספר ...

סשה רומן.

רומן סשה.

סשה אתה יודע את האמת, וכאן קבור הכלב.

יורם עוד פעם צעד קדימה, שניים אחורה.

סשה זה עוד פעם ... (לא ברור, מדברים יחד) אתה עושה, זה נכון, תפסיק לעשות ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם מספיק עם זה. מספיק עם זה. אתה לא מבין.

סשה פשוט תפסיק. תקבל החלטה, קח את היד שלי, קח את היד שלי, קח.

יורם אתה לא מבין רומן ...

סשה תלחץ.

יורם די עם המניפולציות.

סשה תסתכל לי בעיניים ותגיד, עכשיו אני, רומן הפסקתי לשקר לכם. תעשה את זה כבר, תהיה גבר.

רומן אני לא יכול.

סשה למה? מה מפריע לך?

רומן אני לא יכול לעשות את זה סשה.

סשה אני לא יכול לעשות את זה. למה? אתה יכול ללחוץ לי יד?

רומן אני לא יכול.

סשה אתה יכול ללחוץ לי את היד? אתה יכול לעשות את זה.

יורם רומן, תנצח את הרע. רומן, אתה יכול. תעשה את זה.

סשה למה? מה מפריע לך?

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה מספיק, מה?

יורם בוא תקשיב. אני אגיד לך מה רומן מפריע לו.

רומן אבל אתם לא תאמינו לי.

יורם מה?

סשה לא. אם אתה תספר את האמת אנחנו נאמין לך. ואתה יודע למה? כי אנחנו יודעים מה אמת ומה לא.

יורם תגיד את האמת. אתה הולך ...

סשה אתם לא תאמינו לי. אמרתי לו, כשאנחנו נדע שאתה אומר אמת, בגלל שאנחנו יודעים מה אמת ומה לא אמת, נאמין לך רק ... בגלל זה אנחנו לא מאמינים לך חלקית, כי אנחנו יודעים מה אמת ומה לא.

יורם אתה מספר אמת, אמת, אמת. לך עם זה עד הסוף. רומן, מספיק פעם אחת תגיד יורם, סשה, אני הולך איתכם. אמת.

סשה רומן, תקשיב לי טוב.

יורם ואתה עוצר את עצמך, מניפולציה.

סשה רגע, שנייה, אני אגיד לו. היה שלב בחקירה שבו אנחנו לא ידענו הכול. עכשיו זה כבר שלב אחר לגמרי של החקירה. ואתה מבין את זה. אנחנו יודעים את כל מה שאפשר לדעת עכשיו, או קי. זה עוד לא אומר שאתה לא צריך לספר את זה. החקירה מתנהלת לגביך, איתך... בינך ובינינו. או קי. אם אתה רוצה להגיד לנו ...

יורם הוא יקום עכשיו ...

סשה לכו תקפצו לי. לכו תקפצו לי. אני שותק. יש לזה סוף משלו. אבל אם אתה משתף פעולה איתנו, לזה יש סוף אחר.

יורם לקחת אמת, צד של אמת, ביקשת, אמרת, אנחנו איתך ואתה איתנו. לך עם האמת של רומן. אמת של רומן.

(דיבורים לא קשורים ברקע)

סשה אה? מה אמרת? רומן, מה אמרת?

יורם רומן, תקשיב, תקשיב ... מונה דיסק – 2:31:52

סשה תשחרר את זה כבר. תשחרר. תוציא את זה מהבטן.

רומן אני אמרתי, שלושים שנה.

סשה רומן ... אמרתי שלושים שנה. אנחנו לא שופטים, אנחנו לא נותנים עונש.

רומן אבל אני יודע מה יהיה. אני יודע.

סשה יכול להיות.

רומן לא יכול להיות, אני יודע.

סשה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. הוא אומר זה לא יתכן, אני יודע שזה יהיה שלושים שנה. אני לא יודע. לא נשקר לך.

יורם אני לא יודע כמה. אף אחד לא יודע. מי שאומר לך, שקרן. אף אחד לא יודע.

סשה מי שיגיד לך ...

יורם אבל דבר אחד אני יודע. דבר אחד אני יודע רומן, אחד אני יודע. שכאשר בן אדם באמת מצטער, באמת מצטער.

סשה זה משפיע.

יורם הוא אומר את האמת. קודם כל. מבקש סליחה. אתה לא יכול לבקש סליחה ולשקר. אי אפשר. בן אדם מבקש סליחה, אומר אמת. ככה היה קודם. התחלת להגיד אמת. ביקשת סליחה. ביקשת סליחה. תבקש סליחה. אמרת לי קודם, מצטער שהרגתי אותה. אז תקום ותספר לנו את האמת רומן. את כל האמת. והאמת היא שאתה יודע בדיוק שיש עוד דברים שאתה יכול לתת וככה, ככה מבטיח לך רומן, אחרי ...

רומן תעזור לי, תעזור לי ...

סשה אני עוזר לך, תגיד ...

יורם לא ...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) לא אומר איך זה היה. רק תגיד לי, תעזור לי.

סשה אתה יודע איך זה היה.

יורם אתה יודע.

סשה אתה יודע איך זה היה.

יורם רומן, די, אתה יודע טוב מאוד. אתה בוכה. אתה בוכה. אתה עשית טעות. יש בכל אחד רע וטוב, רומן, זה קורה. לך עם האמת הזאת. תצטער באמת מהלב. תגיד ... אני אומר לכם אמת.

רומן קל מאוד לשבור את הפסיכולוגיה שלי. מונה דיסק – 2:33:44

סשה אפשר בקלות לשבור את הפסיכולוגיה שלי.

רומן היא שבורה.

סשה והיא שבורה.

רומן מתי שאני הלכתי לשם, להראות איך כל זה קרה.

סשה כשהלכתי לשחזר.

רומן אם לומר לכם את האמת, לא היה לי מושג.

סשה אני, את האמת, לא ידעתי בכלל.

רומן אני עשיתי ככה, אני שמתי את עצמי במקומו של הרוצח.

סשה אני כל הזמן שחזרתי ... שמתי את עצמי במקום הרוצח.

רומן אבל שם היה טוב –טוב. אתם הקשבתם טוב.

סשה נו?

רומן אני פעלתי כמו שאני הייתי פועל, אני שמתי את עצמי במקום של הרוצח.

סשה אני חשבתי איך הייתי פועל במקום הרוצח. שמתי אותו במקומו.

יורם אתה יודע רומן, אתה, אתה, הרגת את הילדה. אתה ... אתה לא מבקש סליחה אפילו. אתה לא רוצה לבקש סליחה שאתה הרגת ילדה, ילדה בת שלוש עשרה, הרגת אותה ואתה עכשיו עוד פעם נותן לרומן רע, רע יוצא ממך. עוד פעם רומן רע.

רומן אתם לא שמעתם אותי עד הסוף ... מונה דיסק – 2:34:48

סשה לא שומע מה אני רוצה להגיד. נו?

יורם לא, כי אתה עוד פעם חוזר לרומן רע.

סשה נכון.

רומן לא. אני פשוט רציתי להגיד. אני אקח את התיק הזה על עצמי.

סשה לא צריך.

יורם מה לא צריך?

סשה אני אקח על עצמי. לא צריך לקחת. אתה צריך לספר מה עשית.

יורם תספר מה עשית רומן. די. אתה מספר ...

סשה אין פה מלפפונים ועגבניות, פה זה לא שוק.

יורם אתה יודע מה ... אתה יודע מה בית משפט יבין עכשיו, שאתה מניפולאטור. ואתה רוצח כי אתה משקר. הולך אומר קצת אמת, חוזר אחורה. אומר אמת, חוזר אחורה. אתה מניפולאטור. זה בית משפט מבין. בית משפט ככה יבין. אם אתה רוצה להשאיר את זה ככה. אתה תקבל ...

סשה אתה רוצה שזה יישאר ככה?

יורם אתה רוצה להשאיר את זה ככה? שאתה מניפולאטור? בבקשה. תשאיר אבל לא ...

רומן לא רוצה.

סשה תספר את האמת מההתחלה ועד הסוף.

יורם אם אתה לא מניפולאטור, תספר את האמת מההתחלה עד הסוף.

רומן אתם לא תאמינו לי, לא תאמינו.

סשה למה?

רומן למה?

סשה אתם לא תאמינו לי. למה אני שואל. למה?

רומן כי אתם לא תאמינו.

סשה למה? למה אנחנו לא נאמין לך?

יורם אנחנו נאמין.

רומן הכול הולך נגדי. סשה ...

סשה עוד פעם, עוד פעם ...

רומן שנייה.

סשה תיכף אני אתן לך להגיד. עוד פעם. עוד פעם. יש לנו את מה שיש לנו. יש לנו את מה שיש לנו. לא נספר לך מה שיש לנו. אנחנו לא נספר לך מה שיש לנו. או קי? זה אצלנו. זה בית משפט ייראה מה שיש לנו.

יורם יש ...

סשה אבל אתה צריך לספר מה שיש לך לספר.

יורם תקשיב רומן ...

תמלול חקירה - קובץ 2: חלק 2 מתוך 2 | תאריכים אינם ברורים


סשה זה כל האמת של המצב שלנו.

יורם אתה, בעיניי הבית משפט, אני אומר לך, בית משפט רואה מול העיניים, עכשיו, במצב של עכשיו, איזה מניפולאטור, ואו, ואו. יש הבדל כשבית משפט רואה מניפולאטור או בית משפט רואה בן אדם שעשה טעות ומצטער.

סשה כבר סיפרנו את זה עשר פעמים.

יורם ואתה עכשיו עוד פעם, אתה מתנדנד בין הטוב לרע. לך עם הטוב כי אחרת אתה תהיה מניפולאטור, אתה תאכל אותה.

סשה ותפסיד.

יורם אתה תפסיד. לך עם האמת, מספיק עם מניפולאטור. מספיק. רומן רע, רומן טוב מלחמה. מספיק. אמת. אמת, בלי מניפולציות, בלי מניפולאטור. זו מילה רוסית גם?

סשה כן.

יורם בלי מניפולאטור. מספיק. אתה תיראה מניפולאטור כי אתה אומר את האמת, אומר דברים ...

סשה רומן, בית המשפט ישפוט אותך ויחליט גם כן בית המשפט אבל התוצאות של התיק שלך ... (לא ברור, מדברים יחד) מההתחלה.

יורם העורך דין שלך, תזכור מה אני אומר לך ...

רומן למה קשור עורך דין?

יורם אתה ... כי הוא אמר לך מה שהוא אמר לך, מה שאמרת פעם, אתמול ללב.

רומן מה חשוב עורך דין?

יורם אתה פתאום נתפסת. אתה אתמול היית בסדר. עמדת שלשום, היית הכול מאה אחוז, היית בסדר.

רומן אני יודע ...

יורם היית בן אדם.

רומן אני יודע ...

יורם אתה ביקשת סליחה. אתה, אתה ... אם אתה יודע אז בוא תגיד את האמת. אתה ביקשת סליחה, ואני ראיתי את הסליחה בעיניים שלך.

סשה והאמנו לך.

יורם והאמנתי לכל מילה שלך. אז לך עם זה. זה קשור העורך דין שאומר לך תכחיש.

סשה הוא לא יודע מה זה תכחיש.

יורם תכחיש זה ...

סשה זה כאילו סירוב.

יורם כן, אז לך איתו. ונראה מה יהיה.

סשה לך תלך איתו ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם הוא יקבל בעיתון, הוא יקבל כסף.

רומן אני יודע את זה ככה ...

סשה יציאה.

רומן יציאה. אצלי יש שתיים יציאות.

סשה נו.

רומן יש. אחת זה כמו אומר עורך דין.

סשה נו. כן.

רומן זה העונד הכי גבוה.

סשה אם אני אתנהג כמו שעורך דין אומר לי, אני אקבל הכי גבוה.

יורם יכול להיות. כן.

רומן שני. אני עכשיו לא מבין כלום. קצת הנה קח. קצת אין, קצת קח, קצת אין.

סשה כן, נו. זה מה שאתה עושה.

יורם זה הכי גרוע. לך עד הסוף.

סשה זה מה שאתה עושה. נכון.

יורם זה הכי גרוע.

סשה וזה נכון. אתה צודק.

רומן ודבר שלישי.

סשה נו.

רומן מתי שאני לא יודע שום דבר.

סשה שאני לא יודע כלום.

רומן אבל אני שותק.

סשה שלישית. ושותק. נו?

יורם זה גם גרוע.

רומן אתם תעזרו לי, תעזרו לי בשביל שבחקירה ... בבית המשפט זה ייראה כאילו שאני הודיתי, כאילו שאני עזרתי לכם בכל, סיפרתי.

סשה ואתם תעזרו לי שהדברים ייראו במשפט כאילו נתתי לכם הודאה. רומן, תקשיב לי, אני הבנתי אותך.

רומן זה יהיה חמש עשרה שנה. מונה דיסק – 2:39:05

סשה וזה יהיה חמש עשרה שנה. רומן. תשמע. אין לנו את הסמכות לדון איתך על העונש, זה דבר ראשון. זה דבר ראשון. אין לנו סמכות לדסקס איתך את ה ... תקופה של מאסר זה בית משפט מחליט. כל האמת היא בכך ורק בכך שאתה צריך לספר את כל האמת וזה נגמר בזה. וזה נגמר בזה. זאת צורת התנהגות רביעית בשבילך שאותה אתה יכול לאמץ אם אתה רוצה או לא לאמץ אם אתה רוצה, ואתה יודע טוב מאוד מה תהיה התוצאה שלה. אולי אתה לא יודע, אבל אתה מנחש.

רומן אני לא יודע.

סשה ואנחנו שעה שלמה פה מנסים להסביר לך את זה. אתה מסכים?

יורם אתה כמו שאתה עושה עכשיו, הרי אנחנו יודעים שאתה הרגת אותה במיליון אחוז. אנחנו יודעים. אתה עכשיו תיראה בבית משפט, גם בית משפט מבין את זה. הוא יראה מה יש הוא יגיד ... ואז אתה מניפולציה. לא אז לא, לא עזוב, אל תגיד. תגיד, תגיד ...

סשה רגע, רגע, שנייה.

יורם מניפולציות, אתה רוצה להמשיך מניפולציות?

רומן אפשר לעשות כמו ... אני שחור, אני ...

סשה רומן, בוא ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם מניפולציה.

סשה שנייה.

יורם לא זה ...

סשה שנייה רגע. אנחנו לא עושים שום מניפולציות.

יורם סשה, תן לי. אתה עוד פעם הולך למניפולציה.

סשה אל תלך למניפולציה.

יורם אתה הולך איתי קצת, הולך איתי קצת, חוזר למניפולציה. הולך קצת, חוזר מניפולציה.

סשה אני שואל אותך שתי שאלות.

יורם מספיק ...

סשה שתי שאלות. שתי שאלות.

יורם אם אנחנו נלך מפה עכשיו אנחנו ... אל תגיד כלום יותר בחקירה, ונותן לבית משפט מה יש, הוא אומר עליך אתה מניפולאטור. אתה רצחת ואתה אדם רע. כי אתה אפילו סליחה לא מבקש. אתה יודע למה אתה לא מבקש סליחה? באמת?

רומן מה? לא מבין סליחה?

סשה שאתה אפילו לא מבקש סליחה על המעשים שלך.

יורם אתה אפילו לא מבקש ... אתה יודע למה אתה לא מבקש.

סשה כי אתה עושה מניפולציות.

יורם כי אתה לא אומר את האמת. בן אדם שרוצה לבקש סליחה, כשהוא הולך לכומר, תסביר לו, הולך ל ...

סשה לא מאמין בזה.

יורם לא משנה. אתה בן אדם הולך ...

סשה לכומר.

יורם הולך לכומר. אומר אמת. לא משנה מה. מבקש סליחה באמת, אומר אמת. ככה מבקשים סליחה ... מונה דיסק – 2:41:15

סשה רומן.

יורם כשאומרים ... שנייה רגע סשה. שנייה.

סשה ממשיך.

יורם כשבן אדם מבקש סליחה, הוא צריך להגיד את האמת. עכשיו, אם אתה אמרת לי שאתה מבקש סליחה על שהרגת, אבל אתה צריך לבקש סליחה מאימא של ילדה, אימא שלה. נכון? אימא זה יותר חזק מאבא, נכון? אימא זה הכי חזק. אז אני אומר, מאימא של ילדה אתה צריך לבקש סליחה. איך תבקש סליחה, כשאתה משקר. כשאתה מניפולציה?

סשה שתי אמיתות. שתי חשדות. הוא מבין את העניין. אתה אנסת אותה?

רומן לא.

סשה רצחת אותה?

רומן כן.

סשה שאלתי. אנסת, לא. רצחת, כן. מה מפריע לך לספר את כל האמת על זה.

יורם רגע, סשה. קום רגע. קום עכשיו, כשאתה מבין את העניין, תקום. תקום רגע רומן. כשאתה הרגת אותה ויצאת, כמו גבר תסתכל לי בעיניים. פה זה השירותים. איפה היא הייתה?

רומן עכשיו אני יודע איפה היא.

סשה מה? מה אתה אמרת? אני לא שמעתי.

רומן עכשיו אני יודע איפה היא.

סשה נו, איפה, תגיד.

יורם קום, קום תראה לי.

סשה תראה וזהו, תראה.

יורם בוא הנה, דבר אלי, נו דבר.

סשה כבר פעם רביעית.

יורם תזכור שהאמת שלך זה הסליחה מאימא שלה. כשאתה אומר לי אמת, אני יודע שאתה מבקש סליחה מאימא של תהיר. ככה אני רוצה שתדע. שהיא תדע אמת.

סשה תשכנע אותנו ...

יורם אתה ביקשת סליחה. מונה דיסק – 2:42:50

סשה במה שאתה אומר.

יורם סליחה מאימא של ילדה. רק עם האמת אומרים סליחה. כשעושים מניפולציה לא באמת אומרים סליחה.

(הפוגה בדיבור)

רומן אתם רימיתם אותי.

סשה במה אנחנו רימינו אותך? אתם שיקרתם לי.

יורם במה?

סשה לא יודע.

רומן היא נאנסה. מונה דיסק – 2:43:05

סשה הילדה הייתה ... היה ... ביצעו בה אונס. ממה אתה מסיק מסקנות כאלה?

רומן אתם הרגע אמרתם.

סשה אני שאלתי אותך שאלה, מה אתה עשית באופן קונקרטי, אתה.

(הפוגה בדיבור)

רומן רצחתי.

סשה שאלתי אותך ,אתם אמרתם לי, אמרתי לא, אני שאלתי אותך מה אתה עשית.

רומן הרגתי.

יורם אתה אנסת?

רומן לא.

יורם הרגת?

רומן לא. אני יכול לתת לכם זרע רק להוכיח לכם ...

סשה לא. אני יכול לתת לכם זרע שלי.

יורם לא אנסת?

רומן לא.

יורם אנחנו יודעים. אני אמרתי לך שאני מאמין לך.

רומן אני יכול לתת זרע ...

יורם אמרתי שאני מאמין.

רומן כן.

סשה הוא מאמין, אנחנו מאמינים לך שאתה לא ... אנחנו יודעים מה היה שם.

יורם אני ...

סשה אנחנו מאמינים שאתה לא אנסת.

יורם אני מאמין לך, רומן, אני מאמין לך, אתה יודע מה זה? אני אגיד בבית משפט, אני מאמין לרומן שהוא לא אנס. זה אני אגיד גם לאימא של הילדה. שרומן לא אנס את הילדה. אבל רומן הרג אותה. ורומן צריך לבקש סליחה מאימא של הילדה. אימא. זה חזק. אימא זה חזק. יותר מאבא. אני אבא. יש אימא. אימא זה הכי חזק. נכון רומן? (הפוגה בדיבור) איך תבקש ממנה סליחה אם אתה מניפולאטור? אם אתה עושה מניפולציות, איך? איך תבקש סליחה באמת מאימא? עם מניפולציות? קדימה אחורה, קדימה אחורה. איך אני יוצא? חמש עשרה שנה. אל תדבר איתי על שנים. אבל תן לי, ואחר כך לבית משפט להגיד ... להבין דבר אחד. שרומן באמת מצטער. תסביר את מה שאמרתי, שיהיה לו ברור במאה אחוז.

רומן אני מבין.

יורם מבין?

רומן לא מאה אחוז, אבל מבין.

יורם מבין. אז תן לי לדעת שאתה מצטער. תן לבית משפט אחר כך לדעת שרומן מצטער. והכי חשוב, הכי חשוב, תן לאימא של הילדה להבין שאתה מצטער. ואת זה היא תבין רק אם היא תדע שסיפרת את כל האמת.

סשה רק מתי שאתה תפסיק ללכת מפה לשם, מפה לשם, מפה לשם ...

יורם אימא של הילדה ...

סשה זה ייראה ... זה גם ישכנע אותנו, כמו הודאה. ותבין עוד פעם דבר אחד. אני יודע מה הבעיה אצלך בראש. מה מפריע לך. אני מבין את הראש שלו. הוא חושב שבמעמד הזה אפשר לסגור דברים כלשהם. זה מה ... אתה חושב, שלא בצדק, אני אומר לך ישר, אתה חושב שבפורום הזה שלנו אפשר לסגור דברים מסוימים בינינו. זה לא ככה, רומן. זה לא ככה.

רומן לא, אני לא חושב.

סשה אתה צריך להוציא את כל האמת שלך, לספר אותה וזהו זה. ורק זה יכול לעזור לך.

יורם רומן ...

סשה זה מה שאנחנו מדברים עליו.

יורם אני רוצה ...

רומן הילדה באמת נאנסה? מונה דיסק – 102:46:

סשה לא, רומן.

רומן לא. סשה, בבקשה, אל תשחק משחקים.

סשה אני לא משחק איתך.

רומן תגיד לי את האמת.

סשה הילדה באמת הייתה אנוסה.

(הפוגה בדיבור)

רומן תגיד לי את האמת.

יורם אתה אנסת אותה?

סשה אתה אנסת אותה?

יורם אתה אנסת אותה?

סשה אז היא לא נאנסה.

יורם אז זהו. אתה לא אנסת אותה. אני יודע שרומן לא אנס אותה.

רומן זה אתה יודע, הכול זה ...

סשה גם אני יודע.

יורם אני מבטיח לך רומן, כשאתה ... כשאתה תספר את כל האמת, כל בית ישראל, כל ישראל ידעו שרומן לא אנס אותה.

סשה בכל אותו זמן שאתה משחק איתנו בחתול ועכבר, שעליו אותה מדבר שאתה משחק איתנו. אתה משאיר מקום לדמיון לכל ישראל. אתה מבין את זה?

יורם כל ישראל עם הפנטזיות ...

סשה תספר סוף- סוף את כל האמת שאותה אתה עקפת בעיגול, מה שנעשה ככה ומה שלא נעשה.

יורם כולם מדברים אבל אין, אנחנו יודעים אמת. אנחנו יודעים אמת וכולם ידעו גם. אבל רומן, לך עם זה, אתה מבקש סליחה מאימא שלה, תגיד אמת.

רומן שנייה בבקשה. סשה.

סשה כן.

רומן אני עכשיו קצת ...

יורם תביא את המאפרה.

רומן אני לא חושב טוב עכשיו.

סשה אז תחשוב.

רומן לא, אני לא חושב טוב. אני פשוט ... אתה, אני שאלתי אותך אם היא נאנסה, אתה אמרת, אתה אנסת אותה, אני אמרתי שלא, זה אומר שלא. זה ... אני באמת צריך לדעת.

סשה אני מסביר לך. היא לא נאנסה, תירגע בקטע הזה כבר.

רומן באמת?

סשה באמת.

רומן היא לא נאנסה.

סשה לא היה אונס. תירגע. ואתה יודע על זה שהוא לא היה.

יורם מה?

סשה אתה יודע שהוא לא היה. הוא אומר תספר לי את האמת, הוא אומר לי. הילדה עברה אונס או לא. אמרתי לו אתה יודע שלא. אתה יודע בדיוק מה היה שם ושלא היה שם שום אונס.

יורם רומן, אתה אנסת אותה?

רומן לא. אני לא עושה את זה כבר יותר מחודשיים.

סשה כבר יותר מחודשיים אני לא עשיתי את זה. מה? אונס?

רומן סקס.

סשה אה, סקס.

רומן עם אשתי.

סשה או קי.

רומן עם אישה שלי.

סשה כי היא ילדה.

יורם לא עשית?

רומן היא היה חודש תשע ו ...

יורם אה, בסדר ...

רומן ואחד וחצי.

יורם בסדר.

רומן ואני פה. בחודש התשיעי עוד אפשר, הרופאים הרשו, אבל אחר כך ...

סשה בחודש תשיעי עדיין רופאים אפשרו סקס עם אישה אבל כבר חודשיים הוא לא ביצע סקס עם אישה.

רומן חודש וחצי לבן שלי, ושבועיים ...

סשה בסדר, אנחנו יודעים את זה. (הפוגה בדיבור) בסדר.

יורם רומן.

סשה רק תפסיק לשחק איתנו בחתול ועכבר.

יורם אני מאמין לך. אבל לך עם ... עד הסוף, כדאי לך. זה לא לטובתך המניפולציות. אבל עזוב בית משפט, ותעזוב אותי. יש אימא של ילדה, תבקש ... עכשיו תבקש סליחה, תגיד אמת. אי אפשר להיות מניפולאטור, לבקש סליחה.

רומן את האמת? מונה דיסק – 2:49:14

יורם כן.

סשה כן, אמת.

רומן אני רצחתי.

סשה אה?

רומן אני רצחתי.

יורם רצחתי.

סשה אמת?

רומן אמת, זאת אמת.

סשה אה?

רומן זאת האמת. אומר ...

סשה הוא חשב שבגלל שאמת אומר אמת, אז הוא חשב שאמת זה הרג.

רומן להגיד ... הוא אמר, תגיד לאישה ... לאימא של הילדה ש ... את האמת, או זה שרצחתי?

סשה הוא ... תגיד את האמת לנו.

רומן אה.

סשה תספר לנו את האמת. את האמת תספר לנו. זה שאתה צריך לבקש סליחה מאימא של הילדה ...

יורם תגיד את זה ברוסית.

סשה זה שאתה צריך ... אני כבר ... אני כבר מתבלבל עם מי אני מדבר איזה שפה.

יורם אי אפשר להגיד אמת כשאתה משקר.

סשה אתה לא יכול להגיד ...

יורם אי אפשר לבקש סליחה כשאתה משקר.

סשה אתה לא יכול להגיד אמת כשאתה משקר. ואתה לא יכול לבקש סליחה מתי שאתה לא אומר את האמת.

יורם מניפולאטור זה לא באמת סליחה. זה לא סליחה מניפולאטור. אם אני עושה לך משהו ואני עושה אה ... זה סליחה?

סשה זה לא סליחה אמיתית.

יורם זה לא אמיתי.

סשה זה לא באמת סליחה.

יורם זה בן אדם רע. סליחה זה כשבן אדם אומר אמת.

רומן תודה לאל שהילדה לא נאנסה.

יורם מה?

סשה תודה לאל שהילדה לא אנוסה. אבל אתה יודע את זה טוב מאוד. בעצמך.

רומן מי יודע סשה.

סשה תפסיק לשחק איתנו משחקים. תפסיק לשחק איתנו.

רומן אז אנסתי אותה.

סשה אז אנסתי אותה. תפסיק לשחק איתנו . אני לא מדבר איתך על זה. אתה שחקן טוב. אבל אתה מבלבל את עצמך. אתה שחקן טוב אבל אתה מבלבל את עצמך.

יורם נכון.

רומן פשוט העיתונים כתבו ש ...

סשה בעיתון כתבו.

רומן רצח ואנס.

סשה שאני הרגתי ו ... ו ... ואנסתי. אז מה מזה נכון?

רומן זה שהיא נאנסה זאת אמת.

סשה אז ... אז הוא אומר ... על סמך מה אתה אומר ... אז הוא אומר שאנסו אותה וזה נכון.

רומן נו, בעיתון ...

סשה רומן!

רומן אני, זה ...

יורם אה, הבנתי את הטקטיקה שלו. רומן ...

סשה עכשיו רק הבנת? אני מבין את זה כבר לפני ... לפני יומיים.

יורם אתה חושב שאחרי שהרגת אותה, אנסו אותה?

סשה אתה חושב שאחרי שאתה הרגת אותה מישהו אחר אנס אותה?

רומן לא.

סשה אז מה אתה חושב?

רומן עכשיו אני מבין ... אני רצחתי אותה ואנסתי, ככה זה יוצא.

סשה יוצא ככה שאני הרגתי אותה וגם אנסתי.

רומן ואנסתי.

יורם לא, אני אמרתי לך שלא.

סשה והוא אמר לך, אני אמרתי לך, לא. אתה שמעת ממישהו.

יורם אתה לא נחשד אם היית, אם היית אונס אז היינו אומרים לך.

סשה אם היינו חושדים בך באונס במשך כל ה ... זאת כבר החקירה השמינית, נכון? במשך כל האזהרות האלה אתה לא ראית פה אף פעם חשד באונס. אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי?

יורם רומן. אנחנו לא ... תסתכל, איפה כתוב אונס?

סשה תראה, אני רב סרן ... (לא ברור) הולך לחקור אותך בחשד לרצח של תהיר ראדה. איפה אתה רואה פה את המילה אונס?

רומן אה.

סשה אם היינו חושדים בך באונס, אני לא הייתי משמיט את המשפט הזה מפה.

יורם אין, זה ... לא אומרים עליך.

סשה כי אונס זה פשע חמור לא פחות מרצח.

יורם רומן. אין ...

רומן זה יותר גרוע מרצח.

סשה אמרתי לו שהאונס לא פחות עבירה קשה מרצח. הוא אומר זה יותר קשה.

יורם יותר קשה. נכון.

סשה נכון.ל

יורם לבן אדם יותר קשה, לבן אדם. אני מסכים איתך.

סשה רק אל תשחק איתנו חתול ועכבר, כי אתה יודע טוב מאוד מה היה שם ואתה ...

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד) שלו.

לסשה כן.

יורם בסדר. עכשיו אתה מבין שלא. עכשיו אתה מבין.

רומן עכשיו אני יודע שלא היה אונס.

סשה עכשיו אני יודע שלא היה אונס. לא, לא עכשיו אתה יודע. אתה יודע את זה מההתחלה.

רומן כן, מההתחלה.

סשה לא עכשיו.

רומן מההתחלה אני יודע מה לא עשה.

סשה ואתה יודע למה אתה יודע מההתחלה?

רומן למה?

סשה כי אתה יודע מה היה שם ומה לא היה שם.

יורם בגלל זה ... בגלל זה עשית מניפולציה?

רומן כן. אני פחדתי ש ... אני לא יודע, אולי איזה טיפש לקח ועשה שם משהו, מאיפה אני יודע.

סשה אחרי שאתה הלכת משם?

רומן לעשות עם היד או אני לא יודע מה עוד וישר עוד אונס קושרים לי.

סשה מאיפה אני יודע, אולי איזה אידיוט נכנס שמה ו ... אולי אונן לה ביד ואחר כך גם ישימו לי אונס בתור זה. עונש נוסף.

יורם כאילו, יש מילה כזאת, יש מילה בעברית. איך קוראים לאחד שמתעסק ... נקרופיל.

סשה נקרופיל, אתה יודע?

רומן נקרופיל.

יורם כן.

סשה כזה שבא ועושה עם הגופה ...

יורם לא, אבל אנחנו ...

רומן פשוט, אני מדבר על זה ש ... רצח ... רצח זה פשע חמור, זה פשע חמור מאוד. ואונס זה עוד יותר גרוע. מה גם שמדובר בילדה קטנה.

סשה רצח זה דבר מאוד קשה אבל אונס, במיוחד של ילדה קטנה ...

רומן קטנה בהרבה.

סשה בייחוד של ילדה קטנה מתה.

יורם הבנתי. עכשיו אני ... עכשיו בסדר.

סשה אז אני אומר ובמיוחד ילדה קטנה מתה. אז הוא מסכים.

רומן כאילו אני רצחתי אותה, אנסתי ...

סשה כאילו אני הרגתי אותה וגם אנסתי אותה.

יורם בסדר.

סשה רומן.

יורם רומן.

סשה תפסיק לשחק איתנו.

יורם עכשיו הבנתי וגם בית המשפט יבין.

רומן לא, סשה, באמת. תבין אותי נכון. אני באמת חשבתי שמדובר גם באונס.

סשה אני באמת חשבתי שיש שם אונס.

רומן לא, באמת, אני ... אני ניסיתי ...

סשה של מי? שלך?

רומן כן.

סשה ואיך יכול להיות אונס שלך אם הוא לא היה שם.

רומן ואולי יגידו פתאום ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אני באמת חשבתי שיש שם אונס, אמרתי מה, שלך הוא אומר כן. איך יכול להיות שלא אנסת אותה. ואולי יגידו ש ... עשה את זה עם ...

רומן מה שאני עשיתי, דרך קונדום לקחתי ואנסתי, מי יודע.

סשה מי יודע.

יורם בסדר, עכשיו אתה ...

רומן אני באמת מפחד זה. אני שים כמה זה ... אני אקח כמה רציחות על עצמי אבל רק לא ...

סשה אני אקח כמה רציחות על עצמי אבל רק לא אונס. לא רציך כמה. ולא צריך לקחת על עצמך. לא צריך לקחת על עצמך.

יורם בסדר, עכשיו הבנתי למה עשית מניפולציה. כי פחדת מהקטע של בן אדם, אתה הרגת אותה וחשבת שאחרי שהרגת אותה, תסביר את זה, מישהו בא, נכנס. בגלל זה עשית מניפולציה.

סשה כלומר, אתה חשבת ש ... אחרי שהרגת אותה מישהו אחר נכנס ו ... הוסיף עוד משהו מיני?

רומן כן.

סשה כן.

יורם בסדר. עכשיו אני ...

רומן זה מה שאני מפחד ממנו, שמישהו הוסיף וכל זה יהיה עלי.

סשה וזה בדיוק מה שאני מפחד, שמישהו הוסיף משהו מין שמה וזה ייפול עלי.

יורם רומן. הוכחתי לך את זה. עכשיו אני מבין.

סשה אתה ראית פה חשד לאונס?

רומן לא, אני ...

סשה ובמשך כל שאר החקירות גם לא.

יורם בישראל, אונס ורצח אני חייב לחקור אותך אונס ורצח.

סשה אם היית רוצח ואונס, זה היה כתוב פה שאתה חשוד ברצח ובאונס.

יורם וזה ההוכחה שלך. מונה דיסק – 2:56:12

סשה וזאת ההוכחה שאין לשד לאונס.

יורם רומן.

רומן אני לא מבין הכול בניירות. אני לא הכול מבין ב ...

סשה אבל זה כתוב ברוסית.

רומן כן, בטח אבל ...

יורם אתה מאמין לי אבל?

רומן מה אני עושה כמו ... אני, איך אומרים את זה, חשוד.

סשה אני מבין שאני חשוד. ברצח.

רומן ברצח.

סשה נכון.

רומן כן. וזהו.

יורם כן. רומן, כשיצאת מהתא שירותים ...

רומן אני יכול לצאת לשירותים ו ... מונה דיסק – 2:56:41

סשה הוא מבקש לצאת לשירותים.

רומן ולדבר מחר על העניין הזה.

יורם או קי, בסדר.

רומן אם ...

סשה מחר אנחנו גם נדבר על העניין הזה אבל אנחנו נמשיך היום, אנחנו עוד לא אמרנו את הכול אחד לשני.

יורם רומן.

סשה רומן. תסלח לנו.

יורם מה הוא רוצה רק תגיד לי.

סשה אה? הוא רוצה, אני רוצה לצאת לשירותים ולהמשיך לדבר מחר כי ... אמרתי לא, אתה תצא לשירותים אבל אנחנו נמשיך היום.

יורם בסדר.

סשה אין ברירה רומן.

יורם קודם כל, קודם כל, בוא תצא, תאכל משהו.

רומן אני לא רוצה.

יורם לא, תאכל.

סשה אתה חייב לאכול, אתה חייב להחזיק את עצמך. מונה דיסק – 2:57:10

רומן אני לא רוצה, אכלת. אני לא רוצה לאכול. אני שותה לעיתים רחוקות, אני אוכל ... תפוח ביום, אני ...

סשה אני אוכל תפוח ביום אני לא יכול לאכול ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם רומן. עכשיו אני מאמין לך שאתה בסדר ואין מניפולציות יותר. נכון?

סשה המניפולציות נגמרו?

רומן אצלי בעניין הזה יש פשוט משהו שאני לא הייתי רוצה בכלל לספר. אני ...

סשה יש לי בתיק הזה משהו שאני לא הייתי יכול ... לא הייתי רוצה בכלל לספר.

רומן כי, אני מבין שזה נראה כמו מניפולציה.

סשה ואני מבין שזה נראה כמניפולציה. נו?

רומן אני לא הייתי רוצה. אני הייתי רוצה פשוט לקחת את הדברים האלה, לקחת ... אני ככה, אני ... (לא ברור) אבל אני רוצה להעלים אותם. הם לא בדיוק קשורים לעניין, אני ...

סשה יש לי דברים האלה אבל אני רציתי להרחיק את זה פשוט. לא רוצה להודות בדברים האלה. או קי, תספר לנו מה זה.

יורם או קי, לא. יכול להיות שהוא יודע שזה יפגע. בסדר, יש דברים שאתה לא רוצה להגיד, כי זה אתה מבין שזה עלול לפגוע בך.

סשה כי אתה מבין שזה יכול להרע את המצב שלך, אם אתה תספר.

יורם זה, זה בסדר. רק לא מניפולציה. אם אתה אומר לי לא זה ...

סשה אה, כן. זה בגלל זה.

יורם בסדר. זה בסדר. זה בסדר. זה אני מקבל. מונה דיסק 2:58:34

רומן זה למה אני לא רוצה ...

יורם אבל יש דברים ...

רומן אני לא רוצה להגיד על איך היה, מה ואיך. זה יעשה את זה יותר גרוע, בגלל זה ...

סשה בגלל זה אני לא רוצה לספר איך, מה, כי אני יודע שזה ...

רומן כן, אני רצחתי.

סשה כן, אני הרגתי.

רומן אני כן, אני לזרוק, איך להגיד את זה, לא הוכחות ... איך קוראים לזה?

סשה אתה השמדת ראיות?

רומן כן.

סשה כן, אני השמדתי ראיות.

רומן אני מבין את זה.

סשה אני מבין את זה.

יורם בסדר, בוא. אתה רוצה שירותים רומן?

רומן אני ...

סשה שנייה, תן לו לסיים.

רומן אבל יש את זה ... איך להגיד את זה ... יש את הגבול. אני יכול להגיע עד אליו ...

סשה קו, אני יכול להתקרב אליו.

רומן אבל אני לא יכול ללכת הלאה.

סשה אבל אני לא יכול לעבור הלאה.

רומן לא יכול.

סשה אתה מוכן לספר לי את זה בארבע עיניים? אתה יכול לספר לי את זה? שאני אבין מה ... על מה בדיוק אתה מדבר.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן אני לא רוצה, תודה.

ציון : אני אשים לך אוכל. רומן, תאכל. אם תרצה ...

רומן תודה.

ציון : בסדר. רוצה כוס תה?

סשה תכין לו תה. אתה רוצה תה?

ציון : הנה בבקשה, יש לך גם סופגנייה פה אם אתה רוצה, זה טעים. או קי, זה פה.

יורם רומן, אתה יודע מה זה חנוכה?

רומן לא.

יורם חנוכה זה חג, חג, יהודי, שפעם הייתה מלחמה, פעם הייתה מלחמה.

רומן מלחמה, מה זה?

סשה חנוכה זה חג יהודי שמבוסס על אירוע היסטורי.

רומן מה ...

סשה פעם אחת הייתה מלחמה.

יורם מלחמה.

קובץ רביעי:

סשה עם היוונים.

רומן מלחמה זה מלחמה.

סשה עם היוונים.

יורם ובמלחמה הרבה –הרבה אויבים, הרבה אויבים.

סשה הרבה אויבים.

יורם נגד קצת יהודים.

סשה נגד מספר קטן של יהודים.

יורם ואנחנו ניצחנו.

סשה ואנחנו ניצחנו.

רומן אנחנו ניצחנו.

יורם ולכן בחנוכה זה חג ...

רומן וזה חג ...

סשה והניצחון הזה הפך לחג היסטורי.

יורם בחנוכה ... (לא ברור).

סשה המלחמה הייתה נגד יוון העתיקה.

יורם סופגניות, זה סופגנייה זו לחג.

רומן תודה.

סשה תאכל, תאכל.

יורם תאכל. לא אתה אוכל עכשיו. רומן, תאכל. אתה רצית שירותים?

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) בשירותים.

יורם כן, בוא. איפה ... ציון?

ציון : מה?

יורם בוא רגע. איפה? מי עוד פה? קחו אותו לשירותים. מי עוד איתך?

(דיבורים לא ברורים ברקע)

(רעשי רקע)

יורם איפה הוא? קרא לאיזה חוקר שיהיה פה. איפה כל החוקרים?

(דיבורים לא ברורים ברקע)

(רעשי רקע)

יורם בוא.

רומן אפשר פה?

ציון : כן, איך שאתה רק רוצה, בטח שאפשר. איזה שאלה. הנה, אני הרתחתי מים. טוב? אה ... (לא ברור).

חוקר ד': כן.

ציון : בוא רגע.

רומן אני לא עושה בעיות.

ציון : מה? מי אמר אתה עושה בעיות.

רומן אני אומר, ככה צריך.

ציון : ככה צריך וככה זה יהיה. אתה רוצה לעשן? אה ... אני הדלקתי את הקומקום בשביל לעשות לו כוס תה.

חוקר ד': אתה רוצה תה?

ציון : תעשה לו כוס תה עם כפית סוכר. כן?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סוף הקלטה

מסתיים - מונה דיסק 3:03:55 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 08:12:56

חקירת רומן זדורוב

מתאריך: 21/12/06

120/06

תשאול 2

רוסית

מתרגמת: אנה בסדובסקי

נחקר – רומן

חוקר א' - סשה

חוקר ב' - יורם

חוקר ג' – ציון

חוקר ד' -

קובץ ראשון:

חלק ב' הסתיים עם הנתונים הבאים: מונה דיסק 3:03:55 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 08:12:56

חלק ג' מתחיל עם הנתונים הבאים: מונה דיסק 0:00:06 שעון קלטת תשאול 06/11/02 TH 08:15:03

רומן אצלי קשה. זה בטוח קשה אצלי.

ציון קשה לך ל... להסכים עם כל מה שעשית?

רומן כן.

ציון אתה לא מסכים עם מה שעשית?

רומן אבל אני לא רוצה מדבר על ה... זה. לא יודע.

ציון דבר, דבר חופשי, תוציא את מה שיש לך. אתה יודע זה טוב לפעמים להוציא את מה שיש בלב.

רומן אני לא טוב מדבר...

ציון לאט – לאט. אנחנו גם מבינים...

רומן אבל... אבל... אצל אנשים, אתה לא משהו עושה. והוא עושה לא בסדר. זה באמת. מה אני עושה, ולא מסתדר זה לא בסדר, זה קשה, קשה, מה אני עושה. אבל... זה אני עושה. אני. זה בפנים שלי. וזה כמו... כמו... איך זה, מתי פה עושים עם סכין, ככה קשה, בטח, סכין איך זה. זה. קשור בזה, קשה, על הגב. איך זה?

ציון כמו שק.

רומן לא שק אבל...

ציון קר לי.

רומן אה, בסדר. (הפוגה בדיבור) זה משהו קשה. והוא זה... הולך אצלו עם קשה הזה. אני יודע מה אני עושה, יודע זה... סכין. אני לא עושה זה. כי זה צריך בפנים. זה כול ה... הכול ככה אני חיים... אני לא יודע. עשר, שלוש עשרה, מאה חמש... אלפיים שנים אני חי... אני לא יודע, אבל זה כל שאר, זה אצלי בפנים.

ציון כן.

רומן אבל תשמע, אני רוצה ככה. למה? אני רוצה ככה. למה עכשיו... מתי אני עושה מה שהוא עושה...

ציון לא זה מה שהוא עושה, מה שעשית עם...

רומן לא, מה שעושה... אני עושה איך זה?

ציון מכות.

רומן מכות. אני עושה מכות של האח שלי. זה יהיה, זה בפנים, מזה יהיה עד הסוף, ואני יודע מה אפשר לעשות. אי אפשר, אי אפשר. אפשר. אי אפשר. אי אפשר, בישראל אי אפשר? או אפשר?

ציון אי אפשר לעשות.

רומן אי אפשר. ואני יודע זה אי אפשר לעשות, ואני פה בישראל לא עם מישהו לעשות מכות. זה אצלי בפנים כמו סימן. אי אפשר. אני רצחתי אותה, כן. זה באמת קשה, חס וחלילה אם מישהו לעשות כזה... אבל זה שלי. אי אפשר לעשות ככה.

ציון אתה, אני אגיד לך למה, תסתכל עליי רומן. תראה. זה אוכל, נכון?

רומן כן. מונה דיסק 0:03:11

ציון עכשיו אתה אומר לי, ציון, אני לא רוצה לאכול. ציון, אני ציון, בסדר?

רומן ציון, ציון.

ציון ציון. ציון.

רומן כן.

ציון אני לא רוצה לאכול. למה... מילאתי הכול. נכון? עכשיו. מחר בבוקר, בא מישהו אומר, ציון לא היה בסדר עם רומן. וציון, תשמע. ציון לא נתן כוס תה ואוכל לרומן.

רומן מי אומר?

ציון ככה אומרים. מה, הבית משפט, עורך דין.

רומן מה פתאום, אתה נותן לי הכול.

ציון יפה, עכשיו. עכשיו למה אני אומר...

רומן אמרתי לך שזה מרגיז, אני לא רוצה אכלתי, אצלי אין תאבון, תה... הוא...

ציון אני נתתי דוגמא.

רומן אה.

ציון הבנת? עכשיו. נכון רומן אומר אני עשיתי. אני הרגתי ילדה, נכון? יפה. אבל כדי שאני אדע רומן באמת מדבר אמת, וזה לא... אה, אלכס וזה לא יורי וזה לא ציון, אתה צריך... אתה צריך להגיד לי באמת מה היה. למה, כי אחר כך, שזה לא יהיה, יגידו, משטרה עשתה ... רומן סתם אמר. אני... נכון שפה קשה ואתה אומר אני... יש לי פה עם הגב אני לוקח. אבל כדי שבאמת, באמת אני אדע שרומן לא משקר לי, לא בשביל ללכת להגיד לאנשים הנה רומן אמר. הנה זה אמר, לא. כדי שאני פה, לב שלי יהיה נקי. שאני הולך... אני לא שמתי רומן בבית סוהר, שרומן לא בבית סוהר בגלל שאני טעיתי.

רומן לא.

ציון אני לא רוצה לטעות. אתה מבין אותי?

רומן כן.

ציון הבנת אותי? למה אנחנו רוצים את כל האמת? למה... אתה אומר לי קשה, אני לא רוצה להשאיר קצת. אני רוצה שתגיד לי באמת כל מה שהיה.

רומן טוב.

ציון למה, שלא יהיה לי בעיה אחר כך, אני אלך לישון בלילה ואחשוב, אה, אוי ואבוי, רומן יושב בכלא ואני לא בסדר.

רומן תגיד לי בבקשה, תגיד לי בבקשה.

ציון כן.

רומן אני עכשיו לא מבין כלום, סתם דוגמא.

ציון כן.

רומן לא מבין ש... (לא ברור, רעשים ברקע) לא מבין כלום. היא... לא נכון, אני לא נכון אמרתי. אני עכשיו אומר, מדבר, לא אני, זה לא אני. זה לא... אני יודע מה יש הרבה חלקים, זה אני עושה. אני יודע. יש הרבה. יש זה, יש זה, יש זה, יש זה, יש זה, יש זה, להגיד זה, כן, זה הכול אצלו זה הוא, אני זה יודע.

חוקר ד': ציון! ציון! מונה דיסק 0:06:06

ציון מה? כן.

חוקר ד': בוקר טוב. (צ"ל –"בוקר קורא לך")

ציון גם לך. (הערת ההגנה – ציון לא אומר דבר הוא פשוט יוצא לבוקר)

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

חוקר ד': עוד הרבה קטנות עכשיו?

רומן אני לא רוצה, תודה. אתה רוצה, בבקשה.

חוקר ד': לא, אני לא רוצה זה... בשבילך. אבל אתה לא רוצה לאכול? אתה לא רעב?

חוקר: סשה בסדר.

חוקר ד': רוצה לשתות משהו?

רומן יש לי תודה. צריך קצת פתחתי.

חוקר ד': סליחה?

רומן צריך קצת פתחתי דלת.

חוקר ד': לא, לא, זה בסדר ככה.

רומן לא, לא, אני לעשן.

חוקר ד': תעשן, תעשן. זה בסדר.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן סליחה?

חוקר ד': כן.

רומן אפשר אני קצת, אני לא הולך בפנים.

חוקר ד': מה אתה רוצה?

רומן אני ככה. אני ככה, אפשר?

חוקר ד': מה לעמוד?

רומן ככה. כן.

חוקר ד': אתה רוצה להסתובב כאילו?

רומן לא, לא. ככה, ככה. כאילו ככה, רק ככה, וזהו.

חוקר ד': סתם? אתה רוצה לעמוד.

רומן כן. זה לא הרבה זמן. קצת זמן, בסדר?

חוקר ד': תעמוד. אבל פה.

רומן לא, אני לא הולך שם. רק, רק פה.

חוקר ד': בסדר.

רומן רק פה.

חוקר ד': אז תעמוד, תעמוד... (לא ברור). (הפוגה בדיבור) מה? מה אתה עושה? מה אתה מודד?

רומן שלוש... מונה דיסק 0:10:21

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע) יורם נכנס לחדר החקירות

יורם רומן, תאכל. מונה דיסק 0:10:50

חוקר ד': הוא לא רוצה לאכול.

רומן אני לא רוצה, תודה.

יורם למה? תאכל. תאכל משהו, זה בסדר, תאכל, תרגיש יותר טוב. לפחות אחד תאכל את זה, זה מתוק וטוב, זה, רק זה.

רומן תודה.

יורם יש לך תה,זה הולך טוב עם תה, רומן.

רומן תודה. הנה סיגריות שלך.

יורם בסדר, אתה גם יכול לעשן אם אתה רוצה. תאכל.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם תן לי משהו שאני לא יודע, רומן.X מונה דיסק 0:11:30

רומן מה?

יורם תספר לי משהו...

רומן לספר?

יורם תגיד לי משהו.

רומן כן, תגיד.

יורם שעוד לא אמרת לי.

רומן מה אני לא מדבר?

יורם כן, תגיד לי משהו.

רומן תשמע, אני אידיוט. אני יודע את זה בדיוק מה אתה יודע הכול מה אני עושה אתה יודע הכול. רומן אם זה... זה שמה סוף, זה מה זה?

יורם קצה.

רומן קצה. אתה יודע אם קצה... מקצה עד הסוף.

יורם הקצה, נכון.

רומן עד הסוף.

יורם עד הסוף.

רומן לא יש קצה וסוף, אתה יודע מקצה עד הסוף.

יורם או קי.

רומן אני מדבר כמו... אמר לי אלכס, אני מדבר, מדבר, מדבר. שמונים אחוז. זה היה ... איך זה, זה לא נכון, זה... זה באמת, לא באמת, זה נכון, נכון, לא נכון. איך זה לעברית? מה אני אומר, אתה יודע, כן זה ככה היה. איך זה?

יורם אמת.

רומן אמת.

יורם אמת?

רומן כן.

יורם אמת.

רומן אתה יודע מה זה אמת. אני אומר את זה, אבל עשרים אחוז אני לא מדבר.

יורם אתה לא רוצה להגיד. או קי. עכשיו, בסדר, אני מבין. למה? למה?

רומן סתם לעשות על הראש. משהו אחר, סתם, מדבר אני לא... אני... איך זה אמרתי... אני לא רוצה לדבר... בעברית...

יורם אתה לא רוצה לדבר? מונה דיסק 0:13:44

רומן אני לא רוצה לדבר. אני יודע מה אתה יודע זה. כי אתה יודע זה בדיוק. אני זה יודע. לא אתה, כולם, אנשים יודע. אבל אני לא רוצה לדבר.

יורם למה? למה?

רומן אני לא רוצה... למה.

יורם כן, למה? לא, תסביר לי רק שאני אבין למה.

רומן אני עכשיו אגיד למה. אני לא מדבר הכול...

יורם כן, אתה לא אומר הכול אמת.

רומן לא. כן...

יורם למה?

רומן אני עושה איך זה... צעד... איך להגיד, קצת שטחי. איך אני אגיד.

סשה תגיד לי את הכול ואני אתרגם לו.

יורם לא...

סשה תגיד לי הכול ואני אתרגם לו.

רומן לא... אני פשוט אומר שאני לא רוצה להגיד לו למה. אני לא רוצה...

סשה אני לא רוצה להגיד למה.

רומן כלומר, אני רוצה לתאר לו באופן שטחי.

סשה אני רוצה רק בדרך נגיעות לתאר לו.

רומן לא בשביל לעשות איזה קטעים מסריחים או...

סשה לא בשביל לברוח לבית משפט.

רומן בבית משפט. לא בשביל זה.

סשה נו, תסביר.

יורם אז מה, אז בשביל מה?

סשה כמו שאמרתי, אז תסביר.

רומן בגלל זה אני לא רוצה, אני יכול לתאר לו למה... כאילו...

סשה נו, תתאר.

רומן לתאר לו, אבל אני לא רוצה להגיד לו למה.

סשה אני רוצה... הוא אומר, אני יכול לעשות כאילו סימנים, אבל לא רוצה להסביר לעומק. נו , תתחיל. תתחיל מסימנים. מהתיאור הכללי.

יורם רומן, דיברנו...

רומן אני יודע ש...

יורם סליחה, לא הכול אמת. כן, אבל אני רוצה הכול אמת. למה הכול אמת, רומן?

רומן לא יודע.

יורם אני אגיד לך למה. כי בן אדם, גם בשביל רומן זה טוב. וזה אתה מבין, רומן, טוב לרומן להגיד הכול אמת. כי בית משפט מבין, רומן אומר הכול אמת, אומר הכול אמת. ורומן מבקש סליחה. רומן מבקש סליחה. הוא אומר הכול אמת, זה בסדר. רומן מבקש סליחה. לא אומר הכול אמת...

רומן זה הוא... מונה דיסק 0:15:52

סשה מבקש... רומן שאומר את כל האמת, ויחד עם זה גם מצטער, זה יעזור לך מאוד.

רומן אה.

סשה רומן ש... מבקש... זה מבקש. רומן שלא אומר את כל האמת, ומבקש סליחה, הסליחה שלו לא תתקבל.

יורם לא מקבל...

רומן היא לא תתקבל אם...

סשה כמובן.

יורם בדיוק.

סשה אתה מבין בעצמך, בצורה אנושית...

יורם אז בשביל רומן, רומן... זה טוב. ולכן קצה, אמרת שמונים אחוז אמת? לך מאה אחוז אמת.

סשה אתה אמרת שמונים אחוז אמת תספר עכשיו את כל המאה.

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) עוד עשרים.

סשה פשוט תעשה את זה וזהו.

יורם לך עם זה רומן.

רומן שלא יחשבו שאני איזה סוטה.

סשה אני לא רוצה שיחשבו שאני איזשהו סוטה. במה זה קשור?

יורם אם אתה לא אומר הכול...

סשה מה זה אומר סוטה?

יורם מה קורה רומן? הכול אמת, תקשיב. יש מצב, אתה אמרת שלא עשית סקס עם אשתך חודשיים, זה אמת. אמת, רומן. וזה משהו סודי של רומן, זה כאילו משהו אישי , רומן יודע. אני אמרתי לך... אני אמרתי לך...

רומן זה הסוד של אשתי.

יורם אני אמרתי לך...

סשה זה הסוד שלכם.

יורם אני אמרתי לך שאני לא חושד בך שעשית אונס. לא חושד בך.

סשה אין חשדות נגדך שאתה עשית משהו לילדה, אנסת אותה או משהו.

יורם לא חושד בך. אבל...

סשה ואתה עם העשרים אחוז האלה של סטייה, שאתה חושב שלא יחשבו אתה חייב לספר בכל מקרה.

יורם אבל כדי שבית משפט, בית משפט ידע שרומן אומר סליחה אימא. מונה דיסק 0:17:24

סשה בשביל שבית המשפט יבין שאתה מצטער בפני אימא, מצטער.

יורם אתה... (לא ברור) רומן, צריך להגיד הכול.

סשה אתה צריך לספר הכול.

(הפוגה בדיבור)

רומן אני מבין.

סשה נו?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן עכשיו אני... כמה דקות.

יורם בסדר.

רומן לא יודע מה יהיה... אחרי כמה דקות, אני לא יודע מה אני אמרתי לך ואצל אלכס, לא יודע מה אני מדבר. אני פשוט צריך לחשוב כמה דקות.

סשה הוא מבקש לחשוב כמה דקות. מונה דיסק 0:18:18

רומן לחשוב.

יורם אתה רוצה שנצא?

רומן איך אתה...

יורם אתה מעדיף שנצא, לחשוב? אני מוכן. אם אתה רוצה לחשוב שאנחנו פה, קח כמה דקות תחשוב.

סשה רק אל תכניס את עצמך בחזרה...

רומן אני הבנתי.

סשה למצב ש... אתה רוצה שאנחנו נצא ואתה תישאר כאן לחשוב לבד? אין לך בעיה עם זה?

יורם רומן. אני ואלכס יוצאים עכשיו. בסדר? תחשוב כמה דקות. כדי שזה יהיה הוגן, פאר. אתה יודע מה זה פאר? פאר?

סשה הוגן.

יורם הוגן.

סשה בשביל שזה יהיה הוגן.

יורם אני רוצה להיות איתך הוגן.

סשה אנחנו רוצים להיות הוגנים איתך.

רומן אני הבנתי.

סשה הוא הבין.

יורם הבין?

סשה כן.

רומן אני הבנתי.

יורם אנחנו יוצאים החוצה. יכנס לפה בן אדם...

רומן זה... אנחנו נצא...

סשה אנחנו נצא מפה, בן אדם אחר יכנס לפה. תחשוב בעצמך.

רומן לא, לא, אני פשוט... אני לא מדבר על זה, אני...

סשה אז למה אתה מתכוון?

רומן אני מתכוון...

סשה לא לזה אני מתכוון. לא מתכוון לזה.

רומן זה לא משנה לי אם תצאו או לא תצאו.

סשה זה לא חשוב תצאו או לא תצאו.

רומן אני פשוט צריך לחשוב. אני באמת צריך לחשוב. יש לי על מה לחשוב.

סשה רומן...

רומן סשה...

סשה אני באמת צריך לחשוב. יש לי על מה לחשוב.

יורם אז לא?

סשה לא, חכה רגע. הוא אומר זה לא חשוב נצא או לא נצא.

יורם אז תחשוב. אז רגע.

סשה תחשוב.

יורם תחשוב. (הפוגה בדיבור) רק תראה לך בבקשה, בבקשה. כשאתה חושב רק, אם סליחה אז זה תחשוב. לבית משפט סליחה, על זה תחשוב. זהו. סשה, תן לו זמן.

רומן לא חייבים לצאת.

יורם לא, אני הולך לשירותים, טוב, תן לו זמן.

סשה אני לא מדבר.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן סליחה שאני, פשוט... (לא ברור, רעשים ברקע).

סשה מה?

רומן תסלח לי שאני התכופפתי ככה, פשוט, אני צריך... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה אין בעיה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה מה לוחץ עליך?

רומן ... (לא ברור) אחד. אני לא יודע אם אתה תרשה או... ירשה.

סשה איזו בקשה?

רומן אפשר מהטלפון שלך, דרך הדיבורית, לשאול משהו את אשתי? אני רוצה לשאול אותה אם היא תחכה לי או לא. לא קשור איך היא בכלל... (לא ברור) על העניין הזה. אני מבין שאסור לי להתקשר.

סשה רומן... מונה דיסק 0:23:01

רומן דרך הדיבורית, שלא יחשבו שאני... מסתיר משהו או איזה מידע.

סשה אני עונה לך ישר על הבקשה שלך. בשלב מסוים אתה תקבל את זה. אתה תקבל את זה, אחרי המשפט. לא, לפני, לפני המשפט. אני מבטיח לך שאתה תקבל את זה. בלי שום קשר, אתה מקשיב לי טוב? בלי שום קשר אם אתה תספר מאה אחוז או שמונים. אם זה מעניין אותך. אני לא מתמקח איתך, אני אתן לך את האפשרות הזאת. או קי? מילה שלי. בלי שום קשר אם אתה תספר לנו הכול, מאה אחוז, או שתספר את השמונים אחוז שלך או כמה שם... שמונים ושלוש. זה, מה שאתה ביקשת עכשיו, אין לזה שום קשר לסיפור שלך. זה קשור ליחסים בין בני אדם.

רומן אני פשוט רוצה לדעת.

סשה מה? מונה דיסק 0:24:05

רומן לשאול את אשתי, אם היא תחכה לי או לא. זה חשוב לי.

סשה נו, אני הבנתי את הבקשה הזאת שלך. אני הבנתי. אתה אוהב אותה. אתה אוהב את אשתך? רומן? זה המקום שבו אפשר להוציא את הכול. אני רואה שאתה אוהב אותה. אני רואה. אני רואה שאתה אוהב אותה.

רומן (בוכה) אל תלחץ.

סשה אני לא לוחץ.

רומן (בוכה) זאת נקודה כואבת.

סשה אני מבין.

(הפוגה בדיבור)

רומן (בוכה)

סשה תספר, אם יש לך מה לספר. אני מוכן לשמוע אותך. מה לוחץ עליך? אה? (הפוגה בדיבור) מה לוחץ עליך?

רומן (בוכה)... (לא ברור) יש לה או לא.

סשה יש רק דרך אחת לגלות את זה. לספר את מה שאתה רוצה לספר.

רומן (בוכה) זה השקר לוחץ.

סשה השקר לוחץ על כל אחד. זה המאפיין שלו.

רומן לא, סשה.

סשה זה המאפיין של השקר.

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) מטרה, זה לוחץ עלי. אני מוכרח לשקר. לא משנה אם זה שקר גדול או קטן.

סשה למה אתה מוכרח לשקר?

רומן אני לא יודע.

סשה יש לך איזה התחייבות לשקר?

רומן לא, זה... אתה יודע, יש אנשים ש... הם קלפטומנים.

סשה נו. מונה דיסק 0:25:58

רומן ואצלי זאת קלפטומניה...

סשה שקרנים פתולוגיים?

רומן כן, שקרנים פתולוגיים.

סשה נו?

רומן והשקר הזה מוביל אותי לפעמים למקומות שאליהם שום דבר אחר לא מביא אנשים נורמאליים.

סשה למה אתה מתכוון? מונה דיסק 0:26:16

(הפוגה בדיבור)

רומן אני אומר, אני אוהב את המשפחה שלי מאוד, אני מאמין בהם, אני אוהב אותם מאוד...

סשה אני מבין שזאת האמת. פה אתה לא משקר, כפי שאני מבין. (הפוגה בדיבור) נו? מה רע בזה?

(הפוגה בדיבור)

רומן אפשר לקבוע את המשפט כמה ימים לפני?

סשה לפני מה?

רומן לפני מה שנקבע בדין. אני... אם אני הבנתי נכון, אז השופט אמר שיש משפט בעשרים ותשע, זה ביום שישי...

סשה זה עוד לא יהיה המשפט שייתן את גזר הדין.

רומן אה. מונה דיסק 0:27:18

סשה זה רק משפט להארכת מעצר. את גזר בדין ייתן בית המשפט שיראה את כל התיק הזה. בינתיים רק משפט בעניין הארכת מעצר, זה מה שקורה.

רומן הבנתי.

סשה ומה אתה היית רוצה? (הפוגה בדיבור) אה? תסביר את עצמך, אולי אני... אני לא מבין.

רומן כל מה שאתה חושב נכון. כל מה שאתה חושב נכון. זה משחק שח. או שאתה מקבל... (לא ברור) או שאתה מקבל מט. כלומר, או שאתה שם או ששמים לך. (הפוגה בדיבור) אני לא רוצה לשים לכם... אני לא רוצה.

סשה שזה לא יטריד אותך.

רומן זה בזבוז זמן, סשה.

סשה אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלכם. אני רוצה...

רומן איך להסביר לך, זה קשה לי להסביר את זה.

סשה נו, תנסה.

רומן זה או מאה אחוז אמת, או שום אמת בכלל.

סשה כן, שמונים אחוז אמת זה לא אמת.

רומן שמונים אחוז אמת, אני מסכים איתך.

סשה אני מבין ששמונים אחוז של אמת זה לא אמת.

רומן שמונים אחוז זה לא...

יורם זה לא אומר, נכון.

רומן זה נכון, זה לא אומר. ואת העשרים אחוז האלה אני באמת לא רוצה להגיד. אני לא רוצה. סשה, אני אומר את האמת...

סשה תסביר לי רק למה.

רומן לא רוצה.

סשה לא רוצה לספר על העשרים אחוז האלה. אמרתי לו, תסביר לי למה.

רומן אני לא רוצה. מונה דיסק 0:29:11

סשה תסביר לנו למה.

יורם בוא, בוא נעשה ככה...

רומן אבל...

יורם תשמע, יש לנו... (לא ברור, לוחש) רומן, כי אני... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן אני יודע. אני יודע.

יורם יש אצלנו.

רומן ופשוט... אני רוצה... (לא ברור, רעשים ברקע) אמרתי ככה. שום דבר, איך יהיה.

יורם בוא אני אגיד לך משהו, אתה לא חייב לספר, אם אתה...

רומן אני יודע. יש הכול זה... מונה דיסק 0:29:32

יורם כן, לא, אבל, אבל רומן, אבל בוא תשמע. אתה, בגדול לא טוב לרומן. כי בית משפט מסתכל על רומן. עכשיו אני אומר ככה. יש דברים שלא טוב לרומן לספר, אל תספר. אבל יש דברים, אבל יש דברים...

רומן לפני הרבה זמן...

יורם כן, אבל...

רומן אחד סיפור הזה...

יורם אז בוא נזיז, מה מפריע, מה מפריע. מה מפריע לא נדבר. זה... נדבר רק דברים אחרים.

רומן זה... נדבר... כמו אני לא רוצה, מבין שאי אפשר, שכאילו ילדות הזה, סליחה, אני לא בכוונה.

יורם אז בוא נעשה ככה רומן. איפה רומן יכול להגיד אמת שלא רע לרומן, תגיד. איפה רומן... (הפוגה בדיבור) איפה רומן... לא יכול להגיד. לא...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם בדיוק. עכשיו בוא תשמע. יש שמונים אחוז של אמת. מה אני אומר? תשאיר עשר רומן לא יכול להגיד. עשר רומן לא יכול להגיד, בסדר. אבל תשעים אחוז אמת כן, הוא יכול. וזה בסדר. תשעים אחוז אמת. תשעים. אם אתה נתת שמונים, תלך עוד עשר, תשעים אחוז אמת.

רומן זה משהו...

יורם מה?

רומן זה משהו אחר.

יורם מה?

רומן אני לא... כלום לא מדבר. במשפט תביא לי עורך דין, אני לא אדבר.

יורם אתה... אתה, חשוב לך שאימא של ילדה תראה אותך אומר סליחה? חשוב לך? כן? מה רומן? חשוב לך? אז תגיד, תן לנו עוד עשר אחוז.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן טוב, אני יודע מה... סשה... מונה דיסק 0:32:04

סשה מה?

רומן ... (לא ברור) אני יודע שאני אצטער על זה.

סשה אני יודע שאני אצטער על זה.

רומן אני יודע את זה. אבל הוא אמר לי...

סשה על העשרים אחוז האלה שאתה רוצה לספר?

רומן אני אומר שאני יודע שאני אצטער על זה.

סשה אני אצטער על זה.

רומן אני מבין טוב מאוד מה...

סשה אני מבין את זה מצוין.

רומן אבל לא.

סשה אבל לא.

(הפוגה בדיבור)

רומן סליחה.

סשה רומן, אני יכול לשאול אותך שאלה?

רומן כן, סשה.

סשה אני יכול לשאול אותך שאלה אני שואל אותו. העשרים אחוז האלה, שאתה לא רוצה לספר, קשורים לחיים הפרטיים שלך? (הפוגה בדיבור) העשרים אחוז האלה שאתה לא רוצה לספר, קשורים לחיים האישיים שלך? (מתרגם) אני יודע את זה. אני מבין את זה. אני מבין את זה. רומן, תקשיב. רומן, תסתכל עלי. פשוט תספר.

רומן לא. (מונה דיסק 0:33:11)

סשה פשוט תספר.

רומן אני לא יכול, אני הרי הסברתי. הנה קו הגבול, הנה, אני הגעתי. אני מבין שלא לספר...

סשה רומן, תקשיב לי...

רומן אני מבין ש... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה אני מבין ש... אם אני לא עובר את הקו עכשיו, זה לא יראה אמת, לא, זה לא יראה... שאני מביע חרטה.

יורם כן. (מונה דיסק 0:33:29)

סשה אנחנו לא עוסקים בספורט עכשיו רומן, תסתכל עליי, תקשיב לי. אני רוצה להסביר לך בשביל שאתה תבין.

רומן אני מבין.

סשה תבין. עכשיו אני מדבר איתך בלי שום קשר לאם עשית או לא עשית. אני לא מדבר על זה עכשיו. אחרי שעשית, עכשיו יושבים פה שלושה אנשים, שלושה ראשים, שלושה לבבות. או קי? יש דברים... יושבים פה שלושה אנשים, שלוש ראשים, שלושה לבבות. או קי? (מתרגם) אם יש לך משהו שחוסם אותך. או קי. תוציא את זה, תשים את זה על השולחן וזה ילך.

רומן לא.

סשה תוציא, תשים על השולחן וזה יעזוב אותך.

רומן וזה הלך, אבל אני...

סשה למה? זה משהו מפחיד? זה משהו מפחיד? או שזה משהו מביש? אה? תסביר לנו רומן, יהיה לך הרבה יותר טוב אחר כך. אני אפילו לא מדבר על בית המשפט עכשיו. תוציא את זה, תרגיש יותר טוב, אני אפילו לא מדבר עכשיו על המשפט. (מתרגם) מה זה?

רומן (בוכה) לא. לא. איך יהיה... שיהיה, רק ש... אני לא יכול סשה. (מונה דיסק 0:34:37)

סשה למה, תסביר, אולי... תסביר. תנסה להסביר למה אתה לא יכול. רומן, תנסה להסביר למה אתה לא יכול. הוא אומר אני לא יכול.

יורם אתה מוכן לתת לי לעזור לך, לשחרר את זה?

סשה אתה רוצה שאנחנו נעזור לך להשתחרר מזה? להוציא את זה?

רומן (בוכה)

יורם זה קשור ב... אה, במשפחה שלך, באישה שלך?

סשה זה קשור לאשתך?

רומן (בוכה) לא. זה קשור לחיים הפרטיים שלי.

סשה זה קשור לחיים האישיים שלי.

רומן לפני...

סשה לפני החתונה?

רומן לפני החתונה.

סשה לפני חתונה.

רומן עד חתונה.

סשה עד לפני חתונה. (הפוגה בדיבור) אם אתה חושב, רומן, שדברים מסוימים, שנכללים בעשרים אחוז האלה שאתה לא יכול לספר. שמשהו יכול להפתיע אותנו או להגעיל אותנו או משהו כזה, או משהו, אתה טועה. אנחנו ראינו הרבה דברים בחיים שלנו.

רומן אני יודע. מונה דיסק 0:35:53

סשה מה אנחנו גבר לא ראינו.

רומן זה עוד יותר גרוע מ...

סשה (רוסית) יכול להיות, אני לא יודע מה בדיוק אתה רוצה לספר אבל, יכול להיות. כי אנחנו ראינו כל מיני דברים. (מתרגם לעברית) הוא אומר אני יודע שאתם ראיתם דברים יותר גרועים מאשר אני מתכוון אליהם בעשרים אחוז האלה. אמרתי לו, אם אתה חושב שמה שיש לך בתוך העשרים אחוז, יכול להבהיל אותנו או להגעיל אותנו, שזה לא יעצור אותך.

רומן ... (לא ברור) זה... קשור לחיים שלי, עם הפחדים שלי ועם הבושה שלי. אתה מבין, ועם הבושה שלי.

סשה זה קשור לבושה שלי ולפחדים שלי. רומן...

רומן זה דברים...

סשה קרה לך משהו מתישהו?

רומן אצלי, אצלי זה סיפור הרבה... איך זה... הוא אצלי כאן כבר הרבה זמן.

סשה זה יושב אצלי כבר הרבה זמן. מהילדות שלך?

רומן כן.

סשה מהילדות שלו. רומן.

רומן ההורים לא היו קשורים לזה... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה ההורים שלי בכלל לא קשורים, הם גם לא ידעו. קרה לך משהו? מישהו עשה לך משהו? אל תתבייש. גם את זה אנחנו לא פוגשים בפעם הראשונה.

רומן אתה מבין, בושה וכלימה.

סשה בושה וחרפה.

רומן ... (לא ברור)

סשה במה... במה שיש לך לספר? או קי, אני מבין את זה.

יורם ההרגשה הזאת כאילו משהו מפחד איתו, זה מה שגרם לו...

סשה זה מילדות.

יורם זה מה שגרם לו להרוג את הילדה? מונה דיסק 0:37:20

סשה השאלה היא כזאת. הדבר הזה... מה שנכלל בעשרים אחוז האלה, זה מה שהיה הסיבה לכך שאתה הרגת את הילדה הזאת?

רומן לא.

סשה לא. (הפוגה בדיבור) אז איך זה קשור לזה?

רומן פשוט... איך להסביר לך...

סשה שאלתי אז איך זה קשור לזה.

רומן אפילו... קשה לי להסביר, לא בעברית, אפילו ברוסית קשה לי להסביר את זה.

סשה תנסה, תנסה. אני אבין הכול. הוא אומר, לא שבעברית, אפילו ברוסית קשה לי להסביר את זה. אמרתי תשתדל, אני אבין.

יורם לא, אבל אם, זה דבר שקשור... זאת אומרת זה מה שאתה אומר עכשיו שמה שאתה סוחב איתך, תרגם אותי...

סשה זה יוצא ככה שמה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה סוחב איתך במשך החיים.

יורם השפיע עליך.

סשה השפיע עליך.

רומן מאוד חזק.

סשה חזק מאוד.

רומן וקצת ממה שהיה שם בשירותים...

סשה וקצת ממה שקרה בשירותים.

רומן יצא ממני.

סשה זה יצא ממני... מונה דיסק 0:38:24

רומן מאצלי... איך?

סשה יצא ממך?

רומן יצא ממני.

(הפוגה בדיבור)

סשה בגלל זה? בגלל זה. אז תגיד מה זה. רומן.

רומן סשה, כבר מאה אחוז יש...

סשה לא תשעים.

רומן לא, לא, לא. סשה.

יורם מה? לא הבנתי.

סשה הוא אומר יש לכם כבר תשעים אחוז. לא. כאילו לא, הוא לא רוצה לספר. רומן...

רומן שיהיה כמו שזה עכשיו.

סשה אתה רוצה להגיד לי באוזן?

רומן לא.

סשה אני לא אספר את זה לאף אחד.

רומן אתה רוצה... עכשיו... כמו עכשיו יהיה.

יורם נכון.

רומן לא יכול הכול. יהיה עכשיו, יהיה ככה.

(הפוגה בדיבור)

יורם בסדר, אני יודע שאתה אומר אמת רומן. אני יודע.

(הפוגה בדיבור)

רומן (בוכה) אם אתם... (לא ברור)

סשה מה? מה? אם מה?

רומן (בוכה) אם אשתי עם הבן שלי תעזוב אותי, אין לי סיבה לחיות.

סשה אם אשתי והילד יעזבו אותי, אין לי בשביל למה לחיות. מונה דיסק 0:39:45

רומן זה למה אני לא רוצה לספר על העשר אחוז האלה. כי זה בכל מקרה יעלה אחר כך. אפילו אם עכשיו זה... (לא ברור) את זה, זה יעלה אחר כך.

סשה בגלל זה אני לא רוצה לספר על העשר אחוז האלה כי זה יצוץ אחר כך. גם אם זה עכשיו בינינו, שלושתנו לבד.

רומן ואז אשתי תעזוב אותי, ביחד עם הבן.

סשה ואז אשתי תעזוב, ותיקח את הילד.

רומן אני לא רוצה לאבד אותה.

סשה ואני לא רוצה לאבד אותם.

רומן סליחה אבל...

יורם בסדר.

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם לא, בסדר, רומן. בסדר, אני לא רוצה עכשיו לדבר על העשרים אחוז, לא על התשעים אחוז... לא על העשרה אחוז. על התשעים. אני רוצה לדבר על התשעים שנתת לנו, בסדר? אפשר?

רומן הוא רוצה לדבר על התשעים אחוז האלה?

סשה על התשעים אחוז האלה, כן.

יורם בסדר? זה בסדר רומן?

רומן כן, אבל יותר טוב עם שמונים.

יורם בסדר. (הפוגה בדיבור) רומן זה שמשיהו, תקשיב, אתה תראה את זה, זה מצב שאתה... בן אדם רואה, אומר רומן מבקש סליחה. כשיצאת משירותים, זה השירותים. תגיד לי איך היה?

רומן אני לא אגיד לו. מונה דיסק 0:41:11

יורם מה?

סשה אני לא אגיד לו.

יורם אה, הוא אומר לי שהוא לא יגיד לי? אה, או קי, זה לא? זה בעשרים אחוז?

רומן יש עוד משהו בעשרים אחוז. אה ב... יש עוד משהו עם עשרים אחוז.

יורם איזה?

רומן אני לא רוצה לדבר בכלל, אתה מבין, אני לא רוצה לדבר...

יורם אתה לא...

סשה אני לא...

יורם לדבר.

רומן לא רוצה. אני לא רוצה. אני לא רוצה.

יורם בסדר. בסדר, אתה לא רוצה לדבר...

רומן אני יודע מה אני עושה. בעיה. נותן לך בעיה, אי אפשר לעשות ככה, אני יודע זה. אני יודע. אבל...

סשה אתה מדבר על הרצח שלך, על הרצח הזה או על מה שקרה אחר כך?

רומן לא. אני אומר שאני ביצעתי באמת פשע חמור ו...

סשה אני יודע שביצעתי עבירה קשה מאוד.

רומן אני לא יכול, איך להגיד את זה, אני לא יכול לתת מאה אחוז.

סשה ואני לא יכול לתת מאה אחוז. מונה דיסק 0:42:08

רומן זה מאה אחוז, ואם אני לא אומר משהו קטן, זה כבר לא מאה.

סשה נכון, נכון. אתה מבין את זה.

רומן זה כבר לא נחשב. זה למה... עדיף שיהיה מה שיהיה. כמו שזה עכשיו.

סשה אתה בעצמך אמרת לי שזה מאה אחוז וזה... שמונים אחוז לא יודע זה, זה לא מתקבל...

רומן זה, יש מאה אחוז, אז זה... תשמע, זה קצת, מה אני לא מדבר, זה מאה אחוז. מזה, זה לא יהיה... איך להגיד, כלומר, הקצת שאני לא מספר, זה לא נחשב כמו הודאה גלויה...

סשה אני מבין שבגלל הקצת הזה שאני לא מספר, זה לא ייחשב כהודאה...

רומן בגלל זה...

יורם לא, לא.

רומן בגלל זה אני...

יורם רומן, לא. רומן, לא.

סשה אנחנו לא מתעסקים בזה עכשיו. לא, רומן.

יורם יש דברים, אני מקבל, אתה לא רוצה לדבר עליהם, זה בסדר. אבל אם אתה אומר על כל השמונים אחוז שזה אמת, תשעים אחוז אמת, זה בסדר. בוא נלך על זה. ובוא נדבר על זה. תגיד, אמת אחת, אחת. אחד אמיתית.

רומן אבל אני עושה זה.

יורם למה?

רומן מה למה אני עושה זה?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן זה... אצלי בפנים היה. זאת הבושה שלי. בפנים כאילו... לא, לא... זה לא מה אני עכשיו אומר, זה לא לפרוטוקול.

סשה נו, בסדר.

רומן זה... לא בשביל הפרוטוקול, לא בשביל השופטים, לא בשביל אף אחד. זה מה שבינינו שלושתנו, שזה גם יישאר.

סשה הוא רוצה שזה יישאר בינינו.

רומן זה כמו... אני אפילו הלכתי להוכיח את הכוח שלי, למרות שאני יודע טוב מאוד שאני... יותר חזק מהילדים בבית ספר הזה, אבל... אני לא יודע, אם זה המילה והכוח, כאילו הנה, תקבלו.

סשה זה משהו כמו, אני יודע שאני יותר חזק מהילדים האלה בבית ספר, אבל אני מתרגם את זה כ... קנאה, והכעס כדי להוכיח ל-קחו... תקבלו.

רומן זה קשה.

סשה זה קשה. מונה דיסק 0:44:57

רומן זה מאוד קשה.

סשה זה קשה מאוד.

רומן קשה מאוד. זה... תתרגם אותי,... (לא ברור) לדעת למה, כי זה באמת...

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן זאת אותה הבושה שמוסיפה הכול וכאילו... מתי שאני שוחה במים, זה כמו מטען על הצוואר ואני... כאילו, זה כמו שאני במים, זה מטען שלוחץ עלי ככה.

סשה זה... (לא ברור, מדברים יחד) כאילו שאני נמצא במים, קשור אלי איזשהו משקל שמושך אותי למטה. נו? תספר לנו על זה.

רומן עם מי אני התחלתי להשוות את עצמי? עם ילדות?

סשה עם מי התחלתי להשוות את עצמי? עם הילדה?

רומן הילדה, היא... היא... (לא ברור, ממלמל).

יורם רגע, רגע.

סשה פה משהו... נו, דבר.

רומן אני לא רוצה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

(דיבורים לא ברורים, רעשים ברקע)

סשה אז מה אתה אומר?

רומן כלומר, זה בסדר, אתה יודע, להשוות את עצמי עם מישהו ששווה לי. וזה...

סשה ניחא הייתי משווה את עצמי עם מישהו שהוא...

רומן מישהו שהוא מבוגר יותר מי ש...

סשה מישהו גדול יותר ממני בגיל, או שהוא שווה לי בכוח.

רומן זה קרה כבר הרבה פעמים מתי שאני... עם שווים לי, או עם אנשים שיותר חזקים ממני.

סשה היה הרבה פעם שאני השוויתי את עצמי מול אנשים גדולים... גדולים ממני או חזקים ממני. או ששווים לי בכוח גם.

רומן וכאן...

סשה ופה הילדה. מונה דיסק 0:47:09

רומן ופה הילדה, ופה הילדה שבכלל לא יכלה... להתנגד לי בשום דרך.

סשה ופה ילדה שבכלל לא הייתה יכולה... ממש לא הייתה יכולה להתנגד לי.

יורם רומן, בעיתון היה כתוב שבהתחלה דיברנו על סיגריה...

רומן בעיתון אומרים שאני מעשן?

סשה בעיתון היה כתוב שהיא ביקשה ממך סיגריה.

יורם הילדה הקטנה.

רומן לא.

סשה מה?

רומן לא. זה לא יכול להיות. אני לא אמרתי לעיתון בכלל לא דיברתי עם העיתון.

סשה לא יכול להיות דבר כזה, בכלל לא דיברתי עם עיתונאים.

יורם משיהו אמר לעיתונאים, ביקשה ממך סיגריה הילדה.

רומן ילדה אצלי כלום מדבר.

יורם לא אמרה לו כלום?

רומן היא... להעליב, להעליב העליבו אותי. עוד משהו, כן, היה. אבל הילדה לא ביקשה ממני סיגריות.

סשה הילדה לא ביקשה ממני סיגריה, לקלל אותי, קיללו אותי.

רומן למה, אני אומר...

סשה אבל הילדה לא ביקשה סיגריה.

יורם רגע, רומן, להבין משהו, חשוב, שנייה...

רומן אני אומר, למה, בגלל ש... על הסיגריה, מתי שהיה הוידיאו, מתי... סליחה אני...

יורם בסדר,בסדר.

רומן אני, מתי שהתחיל השחזור הזה, אני... שאלו אותי, מה היא אמרה לך, אני אומר, או שהיא ביקשה ממני סיגריה, או שהיא...

סשה כשהיה שחזור, פנו אליי, שאלו איך... היא פנתה אלי, אני אומר, אולי ביקשה ממני סיגריה.

רומן היו שם... אני אחרי זה אמרתי שהיא קיללה אותי.

סשה אמרתי אחר כך שהיא קיללה אותי.

רומן זה שכל זה הטריף אותי. אני...

סשה רומן, אפשר לשאול שאלה? מה היא עוד... (לא ברור) היא באמת קיללה אותך?

רומן כן. מונה דיסק 0:48:43

סשה היא באמת קיללה אותך.

יורם מה הוא אומר?

סשה כן.

רומן לא.

סשה לא.

יורם נו?

סשה את מי?

רומן את אשתי.

סשה את אשתי. ולמה? למה אני שואל.

רומן למה, מה זה למה?

סשה אני שואל אותך, אתה היית שם, לא אני.

רומן הייתה לי טבעת, טבעת נישואין. והיא הייתה על היד הלא נכונה.

סשה הייתה לי טבעת. ואני נושא אותה על האצבע, על יד לא נכונה.

רומן את הטבעת, איך שהגעתי הביתה, ישר החבאתי, שטפתי.

סשה את הטבעת, כשהגעתי הביתה, ישר החבאתי אותו ולפני זה שטפתי אותו. אז זאת הטבעת, טבעת זה טבעת.

יורם מה שטפת? היה עליה דם?

רומן היה קצת דם.

סשה כן, היה קצת דם.

רומן אני שטפתי אותה במים כשאני הלכתי להתקלח.

סשה כשהלכתי לשטוף את עצמי.

רומן אני ראיתי על הטבעת קצת דם.

סשה ראיתי קצת דם עם הטבעת.

רומן אני צחצחתי אותה עם מברשת שיניים.

סשה אני צחצחתי אותו עם מברשת שיניים.

יורם איפה שמת את הטבעת?

רומן בבית.

יורם איפה בבית? אני מחפש.

רומן היא אצלי בבית בתוך קופסת התכשיטים. אני...

סשה בקופסת תכשיטים.

רומן אני גלגלתי אותה בכיס ו...

סשה אני שפשפתי אותה בכיס וזרקתי לשם.

רומן כאילו היא הייתה שם מזמן.

סשה כאילו שהיא מזמן, הטבעת שמה.

יורם עם מה ניקית את הטבעת?

רומן מה?

סשה מה?

יורם איך הוא ניקה את הטבעת?

סשה מברשת שיניים הוא אמר.

יורם איך ניקית את הטבעת?

סשה איך ניקית אותה? את הטבעת, איך ניקית?

רומן עם מברשת שיניים.

סשה עם מברשת שיניים.

רומן וזה... סבון. אה... סבון, סבון.

יורם סבון?

רומן כן.

יורם כן. תגיד לי, איפה זה, בבית הטבעת?

רומן כן.

יורם יכול להיות שנמצא עליה עוד דם?

רומן אני... את הדברים שלי לא צחצחתי ככה, כמו שצחצחתי את הטבעת.

סשה אני לא צחצחתי את הדברים שלי כמו שצחצחתי את הטבעת. בטוח שלא תמצאו שם שום דבר.

רומן בשבילי, כל מה שקשור עם החתונה שלנו, זה קדוש.

סשה כל מה שקשור לחתונה שלי, זה קדוש בשבילי.

(הפוגה בדיבור)

יורם איפה הוא התחתן?

סשה איפה התחתנת?

רומן אנחנו התחתנו ב... מונה דיסק 0:51:11 - מונה דיסק 0:51:14

יורם איפה? איך יש, רבנות? מה?

רומן שנייה, שנייה, שנייה. אבל אנחנו, אני לא נוסע, אישה שלי היא הייתה, נוסע... בסרביה ושמה עושה לא חוזה, אה, כמו חוזה.

סשה חוזה נישואים.

רומן נישואים. מה היא ואני ביחד, כל זה...

סשה חתמתם על חוזה נישואים?

רומן כן, כתבנו חוזה נישואים, אחר כך חתמו על זה עם חותמת ו...

סשה זה חתונה אזרחית.

יורם חתונה אזרחית, בסדר.

רומן היא הולך בחזרה ו...

יורם זה כמו חתונה, בישראל זה חתונה. החוק אומר חתונה.

רומן כן. זה היה ב... איך קוראים לזה? זה היה...

יורם איפה? בבלגרד?

רומן לא, בסרביה, איפה בסרביה.

יורם זאגרב?

רומן סרביה...

סשה קרואטיה זאגרב.

יורם קרואטיה.

רומן איך... סובוטיצה.

יורם סובוטיצה.

רומן זה היה שם. שלוש שנים עם אשתי היה לי. זה היה בשבע עשרה בדצמבר.

סשה שלוש שנים עם אשתי. זה היה בשבע עשרה... מונה דיסק 0:52:21

רומן בשבע עשרה בדצמבר היה שלוש שנים.

סשה בשבע עשרה בדצמבר היו שלוש שנים מאז שאנחנו ביחד.

רומן ובחמש עשרה באפריל אנחנו חגגנו את החתונה.

סשה ובחמש עשרה באפריל, הייתה לנו חתונה.

רומן ב... (לא ברור).

סשה ... (לא ברור)

רומן בעולם. (הפוגה בדיבור) בגלל זה אשתי...

סשה בגלל זה אשתי.

רומן זה דבר מאוד קדוש.

סשה זה קדוש בשבילי.

רומן אני... אני מוכן לתת בשבילה את החיים שלי. זה אני...

סשה ואני... (לא ברור, מדברים יחד) בשבילה וגם בשביל הילד.

יורם רואים, אוהב אותה.

סשה כן. אנחנו רואים שאתה אוהב אותה. רואים.

(הפוגה בדיבור)

רומן (בוכה) אני לא רציתי להרוג אותה, את הילדה הזאת.

סשה לא רציתי להרוג את הילדה. מונה דיסק 0:53:13

רומן מה אני עשיתי... מה שאני עשיתי, אני צריך לחיות עם זה.

סשה אבל מה שאני עשיתי, עלי לחיות עם זה.

רומן כלומר, מה שאני אומר עכשיו, זה אני פשוט מוציא. אבל בכל זאת, זה שאני הרגתי... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה מה שאני עכשיו מדבר אני פשוט מוציא את זה. אבל העובדה שהרגתי, זה בכל מקרה יישאר בתוכי.

יורם עכשיו... כל החיים הלכת... הלך עם טבעת, סשה?

סשה אתה כל החיים הלכת עם הטבעת?

רומן רק אחרי החתונה.

סשה רק אחרי החתונה.

יורם לא, אחרי החתונה, היית כל הזמן עם טבעת?

סשה אתה כל הזמן היית עם הטבעת, אחרי החתונה, ועבדת עם הטבעת?

רומן כן.

סשה כן, גם עבד עם הטבעת.

(הפוגה בדיבור)

יורם רומן... הוא הוריד אותה אחרי הזה? זהו? לא שם אותה יותר?

סשה מאז שאתה הורדת את הטבעת, אתה לא שמת אותה יותר? מאז שניקית, הורדת, החבאת בקופסת תכשיטים? אתה לא שמת אותה יותר?

רומן כמה פעמים שמתי.

סשה אה, פעמיים שמתי.

רומן כי... כי זה לקחו. עצרו אותי.

סשה כי אחר כך עצרו אותי.

רומן אני ואשתי יצאנו לטייל, עם הילד.

סשה יצאנו לפני זה עם אשתי לטייל. אז בגלל זה שמת את הטבעת? אז שמתי את הטבעת.

יורם אה, אז הוא שם את הטבעת בצד?

סשה לא, הוא שם את הטבעת על היד.

יורם אה. כשהוא יצא לטייל. אבל ככה הוא הוריד אותה, הוריד אותה?

סשה הוא אומר אחרי שהורדתי את זה, פעמיים שמתי על עצמי את הטבעת, פעם פעמיים.

יורם ומתי הוא השאיר אותה שם? כאילו למה...

סשה ובפעם האחרונה שאתה הורדת ושמת בקופסת התכשיטים, מתי זה היה?

רומן זה היה... יום ראשון.

סשה ביום ראשון. מונה דיסק 0:55:09

(הפוגה בדיבור)

יורם רומן, אנחנו מדברים עכשיו על שמונים אחוז. ולא על התשעים, או קי. אנחנו צריכים לדבר על זה עכשיו. אני רוצה שרומן עכשיו יבוא יגיד לי, יורם, בוא אנחנו עושים, אנחנו מביאים...

רומן הוא רוצה...

יורם שנייה.

רומן הוא רוצה שאני...

סשה שאתה תגיד לנו עכשיו, בואו, אני אראה לכם את הכול.

יורם ורומן מביא אותנו... לא, לא ייסע, בלי לנסוע.

סשה בלי נסיעה.

יורם אנחנו נשלח... אנחנו נישאר פה ונשלח אנשים.

סשה אנחנו נשב פה ואנחנו נשלח לשם אנשים, רק למקום הנכון.

רומן בשביל מה?

סשה הוא שואל למה אתה מתכוון.

יורם לתת לנו עוד משהו.

סשה בשביל לתת לנו עוד משהו.

יורם שנדע שרומן...

סשה שאנחנו נדע שאתה מדבר אמת.

רומן מה אתם רוצים?

סשה מה אתם רוצים לדעת. מונה דיסק 0:56:09

יורם אני רוצה לדעת באמת, אם אתה יכול להגיד לי, איפה המכנסיים. זה שמונים אחוז. לא על התא שירותים.

(הפוגה בדיבור)

רומן אין. אני אומר, אני... (לא ברור). אתם יודע מה אני הרבה פעמים הלך... לא רק לך, אני, גם לך אבל...

סשה אתה לא הבנת.

רומן אני צריך בקשה. מצאתי שלי מכנסיים.

סשה איך? איך? לא הבנתי.

רומן אני ביקשתי הרבה פעמים למצוא את המכנסיים שלי.

סשה אני כבר הרבה פעמים ביקשתי למצוא את המכנסיים שלי.

רומן ואני ידעתי טוב מאוד שאף אחד לא הולך לחפש אותם. מונה דיסק 0:57:01

סשה אבל אני ידעתי שאף אחד לא יחפש אותם.

רומן את הנעליים אני גם זרקתי לשקית האלה...

סשה גם את הנעליים זרקתי, לאן? לשקית?

רומן לשקית.

סשה לשקית, אבל בשקית נפרדת.

רומן אצלי היה שקית איפה המכנסיים, זה לבד, איפה נעליים זה לבד. קשור... עשיתי קשר.

סשה קשרתי את זה.

רומן ידיים לעשות ככה. וזרקתי את זה לפח אחר.

סשה וזרקתי לפח אחר.

יורם איזה נעל זאת הייתה?

סשה איזה נעליים זה היה?

(הפוגה בדיבור)

רומן זה היה חצי נעל ספורט.

סשה זה היה נעל ספורט, חצי.

רומן זה כמו ספורט, אבל זה לא ספורט.

סשה כמו ספורט אבל לא ספורט. לא נעל ספורט.

רומן לנעל ספורט יש ציור אחר על הסוליה.

סשה בסוליה של נעל ספורט ציור אחר.

יורם זה לא ספורט?

רומן זה כמו ספורט, אבל זה לא ספורט. זה נעלי ספורט, אבל זה לא נעלי ספורט.

סשה זה כמו נעל ספורט, אבל זה לא נעל ספורט.

רומן אני חשבתי שאף אחד לא יחפש.

סשה ידעתי שאף אחד לא יחפש.

רומן זה למה אני זרקתי לקונטיינר.

סשה בגלל זה זרקתי לתוך פח זבל, הכחולה. מונה דיסק 0:58:18

רומן אם... כי ממקום אחד לוקחים דבר אחד, וממקום אחר לוקחים משהו אחר.

סשה בגלל שממקום אחד רכב אחד לוקח, ממקום אחר רכב אחר לוקח.

רומן מתי הולך ל... איפה זבל, אחד באוטו נוסעים, בשני אוטו פה. כלומר, הרכבים...

סשה שרכב אחד בשפיכה.

רומן אין דבר כזה שהם שופכים הכול ביחד. אם אתם תלכו...

סשה איפה שזורקים את כל זה.

רומן כן, אז אתם ישר תמצאו את זה מאה אחוז.

סשה אם תלכו למזבלה, תמצאו את זה שם במאה אחוז.

רומן פשוט עכשיו...

יורם באיזה צבע שקית?

רומן לבן.

יורם לבן? שתיהן?

רומן אה... כן, שתיים. לבן שחור.

יורם מה לבן?

רומן לבן זה מכנסיים שם, שחור נעליים.

יורם שחור נעליים. צבע של הנעליים, איזה צבע?

רומן חום... התה הזה.

יורם כמו תה, כמו התה?

סשה כן. כל אלה זמש.

יורם מה זה, איזה צבע היית מגדיר את זה?

סשה זה חום כהה.

רומן איך אומרים עור?

סשה שחור... חום כהה.

רומן חום כהה, זה... לא עור אמיתי.

סשה עור הפוך?

רומן לא, לא זמש, זה מלאכותי.

סשה זה עור מלאכותי, זה כמו סקי, לא, לא עור אמיתי.

רומן לא... הנה, יש לי נעליים, אלה שעלי, זה עור אמיתי. וזה לא. כלומר...

סשה הנעליים שלי פה זה עור אמיתי, וזה היה עור לא אמיתי.

(הפוגה בדיבור)

רומן וזה ייחשב לי כ...

יורם על הנעליים היה דם?

רומן מה?

יורם על הנעליים היה דם?

סשה על ה... על הנעליים היה דם? מונה דיסק 1:00:01

רומן כן.

סשה על איזה...

קובץ שני:

סשה על איזה מהנעליים האלה?

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן היה קצת דם כאן.

סשה נעליים קצת... (לא ברור).

רומן יש שם ככה, קצת יותר, עד האמצע זה הגיע, לא הרבה.

סשה לא היה הרבה אבל הכיסוי שלי בדם היה קצת יותר מנעל.

רומן ועל זה היה פחות.

סשה וכאן היה קצת פחות. טיפות בודדות או התזה?

רומן גם ככה וגם ככה.

סשה התזה או טיפות נפרדות, הוא אומר גם וגם.

יורם זה נעל שאתה הולך איתה הביתה?

סשה עם הנעליים האלה הלכת הביתה?

רומן לא.

סשה לא.

יורם רק בעבודה?

רומן רק.

יורם בעבודה?

סשה במה הבאת את הנעליים האלה הביתה?

רומן בשקית.

סשה במה הבאת את זה הביתה.

רומן בשקית אבל אני לא הבאתי הביתה.

סשה אה, או קי. בשקית... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן אני זרקתי אותם באותו היום.

סשה באותו יום זרקתי.

יורם בדרך?

רומן כן.

סשה מתי שהלכת או...

רומן כן, בדרך הביתה. כי אני ידעתי שאני אזרוק את המכנסיים בבית, אני בכלל לא חשבתי, האמת, שאתם תוכלו לקחת... פשוט, מתי שאני ראיתי שאתם נגעתם בדברים שלי, אני הייתי מופתע. אני בהתחלה, כשעשיתי את זה, אני אפילו לא חשבתי שאני השארתי את המכנסיים, את זה... אני אפילו לא חשבתי על זה.

סשה כשראיתי... כשאתם לא נגעתם בדברים שלי אני ממש הופתעתי.

רומן ומתי שאני הבאתי וראיתי שהכול במקום, אני הייתי...

סשה אתה הגעת, מתי למחרת?

רומן כן. לא... ביום שישי אני הגעתי.

סשה כשהגעתי ביום שישי, ראיתי שהכול במקום.

רומן כי ביום חמישי הייתה משטרה ולא נתנו לי להיכנס, אני הייתי צריך...

סשה כי ביום חמישי ראיתי שם משטרה ולא נתנה לי להיכנס. נו?

רומן אני הייתי בשוק ו ..

סשה אני הייתי בשוק.

רומן אני חשבתי שלקחו לי כבר הכול שם.

סשה הוא חשב שכבר מזמן החרימו את הדברים.

רומן ואני כבר יכול ללכת ישר עם הידיים...

סשה ואפשר כבר לתת את הידיים שלי.

יורם אבל הדברים שלו היה... הוא אמר הוא לקח אותם.

רומן הוא אמר.

יורם לא אבל... מתי, מתי זרקת את הדברים.

רומן את הנעליים אני... את הנעליים אני זרקתי...

סשה אתה עכשיו אמרת שאתה זרקת אותם...

רומן את הנעליים אני זרקתי ביום רביעי. מתי שאני...

סשה את הנעליים זרקתי... ביום רביעי או ביום חמישי?

רומן ביום רביעי. מתי שזה קרה.

סשה הנעליים זרקתי ביום רביעי. כשזה קרה.

רומן ואת המכנסיים אני זרקתי ביום שישי.

סשה ומכנסיים ביום שישי. גם יום שישי זה היה שם. מונה דיסק 1:02:30

רומן ואת זה... את זה גם שברתי.

סשה באיזה יום?

רומן רביעי.

סשה וגם להב הוא שבר ביום רביעי.

רומן את הלהב אני יודע שאתם לא תמצאו. למה? בגלל שלא צריך לעשות חזק. אני יודע מה אתם... אתם לא. אתם...

סשה אתם.

רומן אתם לא מצאתי סכין כזה. למה?

סשה אתם לא תמצאו.

רומן למה? אני עושה ככה זה מהר. שם לא צריך הרבה. ולחתוך. כלומר, זה קל מאוד לשבור אותו, הוא מאוד קל, זה בכוונה, הוא נשבר בקלות.

סשה הלהב הזאת נשבר בקלות ו... אתה... אתה שברת אותו או ש...

רומן כמובן ששברתי, סשה, מי... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה כמובן שאני זרקתי... שברתי אותו לפני שזרקתי.

יורם עכשיו בוא אמת אבל, רומן. חולצה. מה עם חולצה?

רומן עם מי... מכנסיים.

יורם חולצה הייתה עם מכנסיים? זרקת אותה?

רומן כן.

יורם זה לא אצלנו?

סשה מה שיש לנו זה לא החולצה הזאת?

רומן לא. שם אתם תמצאו אותה.

סשה יחד עם החולצה תמצאו את ה...

רומן הצבע...

סשה יחד עם המכנסיים.

רומן הצבע קצת יותר בהיר שם.

סשה הצבע קצת יותר בהיר מהמכנס.

יורם ... (לא ברור, רעשים ברקע) עבדת עד איזו שעה?

רומן עד חמש וחצי.

יורם ואז, אשתך, מה היה עם אשתך? מה קרה... מה אמרת לה? דיברת איתה, לא? דיברת עם אישה?

רומן מה?

סשה דיברת עם אשתך?

רומן לגבי זה...

סשה אה? לא?

רומן אני לא מביא כלום בכלל עם מישהו, לא... אני לא אמרתי לאף אחד שום דבר.

סשה לא אמרתי לאף אחד שום דבר.

יורם לא, לא. הוא לא הבין אותי. באותו יום, אישה באה לקחת אותך. אישה באה לקחת אותך כל הזמן מהעבודה?

סשה בדרך כלל אשתך באה לקחת אותך?

רומן או אשתי או חמי.

סשה בדרך כלל או אשתי או חמי לוקחים אותי.

יורם אז למה, מה הבדל?

רומן חמי לא יכול, הוא היה בחנות. ולקנות בשר והוא הולך בחזרה בארבע בערב. אצלו צריך ישן. כלומר, הוא היה צריך לישון. ו...

סשה הוא צריך לישון.

רומן ו... ואני החלטתי לא להעיר אותו. ואשתי לא יכולה לבוא בגלל הילד.

סשה אשתו לא יכלה לבוא בגלל הילד.

יורם ואם היא הייתה באה, איפה היית... (לא ברור, רעשים ברקע) את הדברים.

סשה ואם... מה, מה שאלת? אם היא הייתה באה, אז איך הוא היה זורק את הדברים? אם היא הייתה באה, איך היית זורק את הדברים?

רומן אני הייתי חוזר ביום למחרת.

סשה הייתי חוזר למחרת.

רומן ויכול להיות שהייתי לוקח אותם איתי.

סשה ואולי הייתי לוקח עם עצמי גם.

רומן כלומר, אני לא יודע מה הייתי עושה.

סשה אשתך לא מחטטת לך בדברים?

רומן לא, בדרך כלל...

סשה אשתי לא מחטטת בדברים.

רומן מתי שאני מגיע מהעבודה עם התיק, הוא יכול לעמוד סגור שלושה או ארבעה ימים, חמישה ימים, ואף אחד לא יפתח אותו עד שאני בעצמי לא אוציא...

סשה כאני חוזר מהעבודה עם התיק... זה התיק האדום כחול?

רומן כן.

סשה היא יכולה להיות סגורה ... התיק יכול להיות סגור חמישה, שלושה, ארבעה ימים, אף אחד לא פותח.

יורם כשאמרת לאשתך, כשסיפרת לאולגה שהילדה... שילדה מתה בשירותים...

רומן אני אמרתי לאשתי ש...

סשה מתי שאתה אמרת לאשתך שילדה מתה בשירותים.

רומן נו, נכון.

יורם וזה, כאילו אולגה לא שאלה אותך מאיפה אתה יודע?

סשה היא לא שאלה אותך מאיפה אתה יודע?

יורם לא שאלה אותך? כאילו, זה לא היה לה מוזר?

רומן אני לא יודע מוזר זה או לא, אבל... אני לא ככה אומר לו. אני אומר, ראובן התקשר ו... מדבר איזה בעיה היה בשירותים של ה... הילדה הזאת, אני לא יודע. היא... (לא ברור) ובעיות, או נפל, אני לא יודע.

יורם יושב על האסלה.

רומן כן. יושב לאסלה. ולמה... אשתי שאלה למה זה מדאיג אותי, אני אומר, אם במקרה זה על הקרמיקה.

סשה היא שאלה למה זה כל כך מטריד אותך.

רומן כלומר, אם... פתאום, איפה אני... איפה אני עובד. אצל...

סשה יהיה פתאום במקום שעבדתי שם.

רומן יהיו לי בעיות. אחר כך אני...

סשה יהיו לי בעיות...

רומן אשלם פיצויים.

סשה שאני אצטרך לשלם פיצויים. זה במקום ששמתי קרמיקה.

רומן ואשתי לא שמה לב.

סשה ואשתי לא שמה לב על הדברים האלה.

(הפוגה בדיבור)

יורם תגיד לי רומן, אם אני אחפש, איפה שעשית קרמיקה.

רומן אין שם כלום. (מונה דיסק 1:07:20)

סשה אין שם כלום.

רומן הם יכולים לפרק את כל המקלטים, אין שם כלום.

סשה אתם יכולים לפרק את כל המקלטים, אין שמה שום דבר.

(הפוגה בדיבור)

רומן אני אפילו לא חשבתי להחביא מתחת לקרמיקה.

סשה אני אפילו לא חשבתי להחביא את זה מתחת לקרמיקה. (הפוגה בדיבור) אחרי ש... אחרי שאתה עשית את כל זה, כמה עוד מטרים נשאר לך לשים?

רומן מטר... מטר.

סשה מטר? מטר וחצי?

רומן תראה, אצלי...

סשה שאלתי, אחרי שביצעת את זה, כמה שמת עוד.

רומן אני...

סשה הוא אומר, מטר, מטר וחצי.

רומן נשארו לי השירותים האחרונים, הרבעיים, לשים שם... ככה הולכות תשע קרמיקות, אבל שתיים מהן נחתכות. אחת אני שמתי. את זאת, נשאר לי רק לעשות מסביב.

סשה נשאר רק שירותים...

רומן וגם לשייף את זה עם הדיסק.

סשה יש תשע אריחים של קרמיקה לשים, ולחתוך קצת עם דיסק. (הפוגה בדיבור) רומן, מכל מה שסיפרת עכשיו. מה שעוד לא כיסינו, אמת? מה לא אמת? (הפוגה בדיבור) מכל מה שסיפרת עד עכשיו, מה לא נכון?

רומן ו... יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע, אתם יכולים למדוד את זה לפי זמן, לא, לא יודע. אולי נשאר לי שם קצת קרמיקה, כלומר... לא, אולי עשיתי חצי מהשירותים, סיימתי, אני לא יודע.

סשה אולי נשאר קצת קרמיקה לחצי שירותים, אני לא זוכר, לא יודע.

רומן אני לא יודע, אפשר להוכיח את זה או לא.

סשה אני לא שואל אותך על זה.

רומן כל השאר אמת.

סשה אני לא שואל אותך על הקרמיקה.

רומן כל השאר אמת.

סשה כל השאר אמת.

רומן את המכנסיים ואת הנעליים אתם לא תמצאו. אני זרקתי אותם לפח. אם אתם...

סשה נעליים, מכנסיים אתם לא תמצאו, זרקתי אותם לזבל.

רומן רק אם אתם תהפכו את כל המזבלה... (לא ברור, רעשים ברקע) מונה דיסק 1:09:33

סשה רק אם לא תפתחו... כלומר, לא תפתחו את כל המזבלה.

רומן כלומר, ככה שורה...כלומר, אנשים מסודרים בשורה, ככה פותחים שקית אחר שקית ככה, לפתוח ולהסתכל.

סשה רק אם אתם תפרשו שורה של אנשים שיפתחו את כל המזבלה, של שק, שק, שק, שק, תפתחו ותבדקו, רק ככה אפשר... אפשר יהיה למצוא.

רומן גם את הלהב, בגלל ש... הוא היה שבור להרבה חתיכות ו...

סשה גם להב, כי הוא היה שבור להרבה חתיכות.

יורם תגיד רק איפה הלהב, אולי נמצא אותו. איפה זרקת אותו? איפה זרקת אותו? (הפוגה בדיבור) כן, בבקשה.

רומן זה אנחנו דיברנו. זה בית לחם, כן?

סשה כן. (מונה דיסק 1:10:29)

רומן זה בית לחם. זה הכביש, הולך למטה. פה יש חנייה. פה תחנת אוטובוס.

יורם כן.

רומן פה יש ככה.

יורם איפה משטרה?

רומן משטרה פה.

יורם או קי.

(הפוגה בדיבור)

סשה בוא נעשה את זה אחרת, בשביל... פשוט תכתוב, תכתוב ליד זה שמות, כמו שעשינו את זה בחקירות. אתה זוכר, כן? אתה כותב, כאן משטרה, כאן זה, כאן זה, כאן זה. כאן זרקתי. אני אתן לך דף נורמאלי, חכה.

יורם אתה עכשיו...

סשה ביקשתי ממנו שהוא יעשה סקיצה, בשביל זה אני אומר.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם זה גם... איפה שזרק, הפחים, הפח, איפה זרק נעליים, איפה זרקת זה גם.

סשה ותכתוב ליד זה מה קשור למה. תכתוב את המקומות ומה שעשית שם, תכתוב, עם חץ.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן ... (לא ברור)

סשה תכתוב ברוסית. אנחנו... אני אתרגם את כל זה. אתה יודע אנגלית? (מונה דיסק 1:13:20)

רומן לא טוב. אם היה לי אנגלית טובה, אני הייתי גולש קצת באינטרנט, וככה... אני לא זוכר איך קוראים לרחוב הזה. כאן יש תחנת אוטובוס.

סשה תכתוב, תחנת אוטובוס.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה או קי. (מונה דיסק 1:13:52)

רומן זאת כניסה ל... (לא ברור).

(הפוגה בדיבור)

רומן כאן המשטרה, ו... (לא ברור, ממלמל).

(הפוגה בדיבור)

סשה תכתוב כאן שאתה באת משם לרחוב הזה.

רומן ברחוב הזה אני הולך, יש כאן כזה מעבר. יש שם פח בדיוק.

סשה תכתוב שזה בזה... בשם.

רומן בשביל מה כל זה?

סשה צריך, בשביל התרשים.

רומן בשביל מה כל זה, אני לא יכול להבין.

יורם אה?

סשה בשביל מה אתם צריכים את זה, אני לא מבין.

(הפוגה בדיבור)

סשה מה זה?

רומן נעליים.

סשה אה, נעליים.

(הפוגה בדיבור)

סשה מה זה? מכנסים?

רומן זאת לא חולצת כפתורים זה...

סשה גופייה?

רומן חולצה, חולצה, זה כמו החולצה שלי של "שטראוס" רק חולצה.

סשה באותו סגנון? עם שרוול ארוך?

רומן חולצה ארוכה.

יורם מה זה פה?

סשה מכנס ו...

יורם חולצה.

רומן חולצה. את הלהב נדמה לי שזרקתי איפשהו פה, בתחנה.

סשה תכתוב. תעשה חץ ותכתוב. (הפוגה בדיבור) הכיוון, כן.

רומן הכיוון כאן, איפשהו בסוף התחנה אני זרקתי את... (לא ברור) רק זה.

סשה פה הוא זרק את הידית.

יורם איפה זה? זה בית ספר זה? (מונה דיסק 1:16:13)

רומן כן, זה בית ספר, פה יש חנייה על המוטות.

יורם כן.

רומן אני אלך אבל לא עד הסוף, איפה...

סשה מכאן אתה זרקת?

רומן כלומר, הגעתי כמעט עד הסוף, אני... (לא ברור, מדברים יחד).

סשה הגיע כמעט עד הסוף, ובכיוון הזה זרק.

רומן זרקתי אותו בזווית.

סשה ואיפה שברת את הלהב.

רומן את הלהב אני שברתי וחזרתי...

סשה אז איפה, איפה שברת את הלהב?

רומן בדרך.

סשה בדרך מאיפה לאיפה?

רומן אני הלכתי, אני הקהתי אותו,... (לא ברור) בידיים.

סשה את זה אני הבנתי.

רומן הלכתי מפה.

סשה מכאן הלך לפה אחרי זה.

רומן כן, ובידיים אני שברתי וזרקתי.

סשה כל שבירות הלהב היו בדרך או ליד הפח?

רומן לא, אני הלכתי ושברתי בדרך.

סשה כלומר כל השבירות האלה התרחשו בדרך לפה.

רומן כן, אבל אני לא זרקתי אותם.

סשה אבל לא... הוא לא זרק.

רומן אני הלכתי ושברתי.

סשה תוך כדי שהוא הלך הוא זרק חתיכה- חתיכה, אבל לא זרק.

רומן אני הולך... לא על הרצפה אני...

סשה והכול זרקת לפה?

רומן לזרוק... ויש שם פח, הוא אפילו היה פתוח, או שמישהו זרק שם משהו, או אני לא יודע מה. היו שם עלים בשקיות. אני זרקתי ככה חופן וזהו.

יורם איפה לפח?

רומן לפח.

סשה או קי. בסדר.

רומן הנה, כתבתי הכול.

סשה רק תכתוב שפה זה הלהב.... (לא ברור).

יורם כמה?... (לא ברור)

סשה ... (לא ברור)

יורם כן. או קי.

רומן אני לא יכול להבין בשביל מה זה?

סשה כי, מתי שחוקרים פשעים בדרגת חומרה כזאת, כל פרט צריך להסביר ולתאר ולצרף לתיק.

רומן אתם הייתם יכולים לכתוב שאני זרקתי את הסכין, זהו. זרקתי וזהו.

סשה נו, בסדר.

רומן אני נפטרתי מהראיות.

סשה בסדר, זה יירשם בפרוטוקול.

רומן ... (לא ברור) אפשר? אפשר?

יורם כן, בטח. (מונה דיסק 1:18:16)

סשה תכתוב תאריך של היום ותשים חתימה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם מה אתה עושה?

סשה תאריך וחתימה.

(הפוגה בדיבור)

יורם מה?

סשה שזה היה היום.

יורם סתם. עושה לך סקיצה.

סשה סקיצה זה סקיצה.

יורם ... (לא ברור) מי צריך את זה. לא צריך לא תאריך ולא חתימה לא צריך, מה זה השטויות האלה? תגיד לי, אתה לא נורמאלי? אנחנו נלך, נחפש את זה שם. בגלל זה ציירתי את זה. מה אנחנו צריכים...

רומן אני לא הבנתי.

סשה תחתום פה.

רומן מה לא צריך חתימה ולא כלום.

סשה זאת שיחה מקצועית שלנו.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן ככה כן?

סשה לא בסדר. שנייה אני בא.

רומן אתם לא תמצאו את זה.

(הפוגה בדיבור)

רומן תגיד לי בדיוק, הכול מה אני אומר. כן, אני לא עושה... זה יהיה כמו במשפט?

יורם לא, לא הבנתי. במשפט...

רומן במשפט.

יורם במשפט, אנחנו... כל מה אתה אומר, ויש דברים ש...

רומן אבל... אתה לא מצאתי זה, ההוא. איפה ה... כן, כן, הוא שם, שם, אבל אני לא מצאתי. אם משפט זה... אה, זה שטויות, הנה, קח עד הסוף.

יורם לא רומן, תקשיב. פעם מישהו הרג מישהו, הרג. אין גופה. בן אדם אין. אתה הרגת את הילדה, הילדה הייתה בשירותים, נכון? פעם היה, אין גופה. הרגו מישהי ב... בדרום, בשדרות, אתה יודע איפה זה שדרות? נתיבות.

רומן נו.

יורם ליד אשקלון, ליד אשדוד.

רומן אה, כן.

יורם שם בדרום. אין גופה. לא צריך גופה. אפילו גופה... מת, בן אדם מת, זרקו אותו בפח, זה אדם לא מצאו גופה, לא מצאו עד היום. אבל אנשים יושבים בכלא. הבנת? אתה מבין מה אני אומר? לא. תשמע, לבית המשפט, בית המשפט, הוא מסתכל על הרבה דברים, הוא מסתכל איך רומן מתנהג, הוא מסתכל...

רומן אבל, הנה ככה, פה אני לזרוק זה, זה... אבל לך, אין שמה. בטח אין. כל ה... אני לא יודע בדיוק שלושה ימים, זה לזרוק, זה בטוח לא יהיה שמה. אם משפט אומר, לא, הוא אומר בכוונה ככה ומשטרה...

יורם לא, לא.

רומן לראות אין כלום, אין שום דבר.

יורם אתה אומר אמת רומן, נכון רומן, רק אמת אתה אומר, רק אמת עכשיו.

רומן לא יודע.

יורם אני מאמין לך.

רומן אתה רוצה זה?

יורם לא. לא רוצה. לא רוצה, הנה פה, לא רוצה חתימה ולא רוצה כלום, אני מאמין לך. אני מאמין לך. אני מאמין לך.

(הפוגה בדיבור) (מונה דיסק 1:21:31)

(רעשי רקע)

יורם לא רוצה חתימה. אומר אמת, זה אני מאמין אתה אומר אמת, זה אני לא צריך חתימה. שתחתום לי על הנייר הזה? לא צריך. רומן אומר אמת, זה מספיק.

רומן אני רצחתי את הילדה, אני לא יכול להחזיר את זה בחזרה בשום חתימה.

יורם מה?

סשה הרגתי את הילדה ושום חתימה שלי לא תחזיר אותה חזרה.

יורם נכון.

רומן מתי היה זה... איך זה? בחזרה.

יורם זה נכון.

סשה מה לעשות, אני פשוט אוהב פרוטוקולים. זה הרגל מקצועי, מה לעשות. אבל אם אתה לא רוצה, לא צריך.

רומן אוהב פרוטוקולים. אני אף פעם לא שמעתי כזה...

סשה יש פרוטוקול ויש אוהב פרוטוקולים.

רומן אני שמעתי, אופרה, אני שמעתי...

סשה לא, זה לא, זה לא מה שאוהב פרוטוקולים, זה אני בעצמי קיללתי את עצמי ככה פשוט.

רומן אתה מתוסבך עם סמכות.

יורם רומן, הנעליים שהיו לך, מאיפה קנית אותם?

רומן אני לא קניתי.

יורם מאיפה הן?

רומן היה בפח. אני לשים, הכול בסדר, על הרגליים שלי. זה מישהו היה... הוא קצר אמר, הוא לשים על הפח, יש על הפח שם... לא בפח, על הפח.

סשה לא בפח עצמו, ליד. מישהו שם ואתה פשוט...

יורם מתי זה היה, לפני כמה זמן?

רומן כמה זמן? אולי שבוע, יכול להיות, שבועיים. (מונה דיסק 1:23:15)

סשה אולי שבוע שבועיים.

רומן אני לקחתי אותן לעבודה, התחלתי ללכת בהן, הן מאוד נוחות. והנעליים שלי כמעט התפרקו.

סשה זה נעליים נוחות והתחלתי לקחת אותם לעבודה כי שלי כבר התפרקו.

רומן אלה כבר כמעט התפרקו, הנעליים שלי. המדרס נפל, התחילו להופיע חורים. אני רציתי לזרוק את אלה. ו... יצא ככה שלכלכתי את שתי הנעליים בדם והייתי צריך לזרוק אותם.

יורם המכנסיים שזרקת, מאיפה הם?

רומן אה,... (לא ברור, ממלמל)

סשה לא. מאיפה בכלל המכנסיים האלה, אלה שזרקת?

רומן אלה המכנסיים שלי, אני כבר אמרתי.

סשה מה שתיארת?

רומן כן.

סשה מכנסי עבודה מרוסייה? כן? מכנס עבודה...

רומן אני לא יודע למה כולם אומרים שזה ג'ינס, הם בכלל לא דומים לג'ינס.

סשה אני לא יודע למה כולם אומרים שזה ג'ינס, זה לא מתקרב אפילו לג'ינס...

רומן הם דומים רק בצבע לג'ינס.

סשה אולי רק בצבע הם מתאימים לג'ינס. (הפוגה בדיבור) ופה התפר הוא עבה, זה שם... התפר כאילו.

רומן כאן התפר עבה, הוא הולך ככה, וגם הכיס מחובר ככה.

סשה גם הכיס תפור. (מונה דיסק 1:24:31)

רומן אני לא יודע למה כולם אומרים שזה ג'ינס, זה לא היה ג'ינס.

סשה זה לא היה ג'ינס.

רומן אני לא יודע איך לא מצאו את החולצה שהייתה אצלי בבית. אני ראיתי אותה בעצמי. אני לא יודע איך לא מצאו אותה.

יורם מי היה מכבס אצלך בבית? מי היה עושה לו כביסות בבית?

רומן אצלי בבית היה חולצה על המכנסיים הזאת, זה כמו חליפה. מכנסיים לבד, חולצה לבד, אבל על החולצה פה... כמו חגורה. יש שם רקמה כמו חגורה.

יורם כמו אוברול, כמו אוברול?

סשה כמו אוברול?

רומן לא, זה לא אוברול. זה לא... אוברול, זה... חולצה, אבל לא כזאת.

סשה בסדר, שני חלקים.

רומן ככה. ככה היה. פה... פה... פה זה. אבל לא ככה.

יורם רגע, ומכנסיים זה... מי היה מכבס? אולגה עושה כביסות בבית או אתה כביסות?

סשה מי עשה כביסה בבית?

רומן אני. אני. (מונה דיסק 1:25:29)

סשה כל הזמן, או רק בפעם הזאת.

רומן לא. בפעם הזאת.

סשה פעם אחרונה אני עשיתי ותמיד...

רומן אבא שלה נסע.

סשה חומו היה נוסע...

רומן ביחד עם אימא...

סשה חומו...

רומן ביחד עם אימא לנתניה.

סשה חומו עזב יחד עם אימא לנתניה, אז הוא עשה את הכביסה.

רומן אישה שלי היה עם ילד, אני עושה מכונת כביסה.

יורם אתה וחמך ביחד, בסדר? אתה ואבא של אולגה בסדר?

רומן אני עם אולגה...

סשה יש לך יחסים טובים עם אביך החורג?

רומן כן. לא, לא, חכה הוא אומר, אתה...

סשה אתה ואביך החורג.

רומן אבי החורג?

סשה לא. לא אב חורג, אבא של אשתך.

רומן אה. בטח. בסדר.

יורם בסדר?

רומן טוב, טוב, עם... אבא ואימא של אשתי אני מסתדר איתם טוב מאוד.

סשה גם חם וגם חמה. גם חמותו.

יורם יש לך תמונות בבית? אתה מצטלם בעבודה וכאלה?

סשה יש לך תמונות עם הבגדים האלה?

רומן איזה?

סשה בבגדי העבודה האלה.

יורם עם המכנסיים.

רומן אין תמונות. אין. יש לי תמונות... אצלי תמונות עבודה שלי, מה אני עושה שם, קרמיקה או משהו אחר. זה יש.

יורם טוב, אבל כולם מכירים אותך עם המכנסיים הזה בבית? מכירים את המכנסיים הזה. זה מכנס מיוחד שהבאת מרוסיה. הוא עבה? הוא עבה?

סשה כולם יודעים על ה...

יורם הוא עבה?

סשה הוא עשוי מבד גס?

רומן לא, זה מבד רך.

סשה לא.

רומן זה לקיץ... זה אוברול קיץ... זה, לא אוברול, זאת חליפת קיץ.

סשה זה חליפת עבודה לפועל בניין ברוסיה, חליפת קיץ.

יורם מה? ואיפה החולצה של זה?

רומן הייתה... היה בבית.

סשה הוא אומר היה בבית אבל לא מצאו את זה. היה בבית?

רומן כן, אני ראיתי בארון בבית שמה חולצה זאת. אבל אני לא יודע איפה היא, איך אומרים את זה... איך הם הסתכלו שהם לא מצאו אותה.

סשה הוא לא יודע איך חיפשנו את זה שלא מצאנו את זה.

רומן כי אני ראיתי ממש יום לפני יום רביעי, יום לפני יום רביעי אני ראיתי אותה במו עיניי, היא הייתה מונחת...

סשה יום לפני יום רביעי אני ראיתי את זה בעצמי. זה היה בארון.

רומן חולצה.

יורם אז אולי זה עוד בארון. (הפוגה בדיבור) יכול להיות שזה בארון.

רומן היא צריכה להיות. (מונה דיסק 1:27:50)

סשה אני לא יודע, הייתה צריכה להיות שם. אולי אולגה החביאה אותה, במחשבה לעזור לך, אולי, אני לא יודע.

רומן היא רק עשתה לי רע. נו, אם היא...

סשה אולגה הרימה את זה כי רצתה לעזור לך איכשהו, משהו במקום מחשבה שלה. הוא אומר לא, היא רק הזיקה לי.

רומן פשוט...

סשה היא הזיקה אם היא עשתה את זה, אתה מתכוון.

רומן גם אם היא לא עשתה את זה, היא לא בן אדם כזה. היא לא יכולה לשקר. היא...

סשה גם אם היא לא עשתה את זה, היא לא הבן אדם, היא לא יודעת לשקר.

רומן היא לא יכולה סתם ככה...

יורם אשתו אומרת, אישה, שאמרה אמת.

סשה אשתך באמת נראית כמו בן אדם שאומר אמת...

יורם אישה, אישה אצילית, איך אומרים את זה אצילית?

סשה היא נראית אישה אריסטוקרטית.

יורם כן.

סשה כלומר, אישה עם מובנים של כבוד ועל...

יורם איפה אתה?

רומן ואני מנוול כזה.

סשה ואני מנוול כזה. (מונה דיסק 1:28:45)

(הפוגה בדיבור)

רומן כזה מנוול. היא, מתי שכל החקירה תסתיים, הכול, המשפט. כמובן שזה לא ילך שם ככה ששם יש מסך שחור, כל זה שטויות. איך זה יכול להשתקף בחקירות?

סשה מה?

רומן כלומר, ההודאה הזאת שלי.

סשה הוא אומר שאלה כזאת, שהמשפט הזה יסתיים ברור לי שכל הטענות האלה של מסך שחור שירד, כל זה לא ילך, כל זה שטויות. איך זה יכול להשפיע על תוצאות המשפט. מה בדיוק? ההודאה? הכוונה שלו איך ההודאה והבעת חרטה יכולים להשפיע על תוצאות המשפט.

יורם תחשוב שאתה שופט, אתה, רומן. (מונה דיסק 1:30:09)

סשה תאר לעצמך שאתה שופט.

יורם רומן, רומן שופט.

רומן בסדר, אני לא יכול ... אני לא יכול לעשות זה.

יורם לא, תחשוב.

סשה תאר לעצמך.

יורם תחשוב.

סשה תאר לעצמך.

יורם תחשוב על עצמך...

סשה אתה שופט את עצמך עכשיו, תאר את עצמך בתור שופט.

רומן לא. עדיף שהוא יתאר לעצמו.

סשה לא. אז יותר טוב שאתה תתאר לעצמך.

יורם או קי. אני שופט.

רומן פשוט זה קשה לי.

סשה פשוט לי קשה לעשות את זה.

יורם אני אגיד לך, אני שופט, בסדר. אני אפילו עכשיו, במקום שלי, כשאני רואה שאומר אמת, אתה אומר אמת. אני אומר, כואב לי עליך, אתה מבין, עכשיו אני... אני מסתכל...

סשה עכשיו...

יורם כואב לי עליך.

סשה הוא שם את עצמו במקומו של השופט ומסתכל עליך, כואב לו עליך.

יורם אתה, אני רואה אותך במניפולציות, זה מעצבן.

סשה מתי שהוא רואה שאתה עושה מניפולציות, זה מכעיס.

יורם זה מעצבן, זה רואים, רואים בעין. רומן, רואים. מניפולציות רואים בעין. מסתכלים רואים. אבל כשאתה באמת, כאוב לי, אני איתך, אני אומר... מסכן, קרה לו. אבל כשרומן מניפולציות, לא... זה מעצבן. תהיה אתה במקומי, תהיה אתה במקום השופט. עכשיו אני השופט. אני רואה מניפולציות, ואי, איזה מניפולאטור, בואנה. אבל אני רואה בן אדם אומר... אומר שהוא בהתחלה היה ככה, אבל עכשיו אני רוצה הכול רק אמת, רק אמת. מסתכל, אומר, אני מבקש סליחה. הנה אמת. השופט אחרת נותן עונש. אחרת.

סשה אתה הבנת את מה שהוא אמר? (מונה דיסק 1:31:47)

רומן אני הבנתי. (הפוגה בדיבור) שזה יהיה משפט פתוח זה יהיה בטוח, כן?

סשה זה ש... זה שזה יהיה בית משפט פתוח זה לא... זה, זה סגור?

יורם בדרך כלל, בדרך כלל, בית המשפט בישראל, בית משפט בישראל, פתוח. בדרך כלל. אני לא יודע. תאמין לי...

סשה בדרך כלל בישראל המשפטים הם פתוחים.

יורם יכול להיות שיהיו דברים שאם אתה אומר שאתה תבקש, תגיד, כבודו, אני רוצה בית משפט, אני רוצה לדבר עם בית משפט ככה, כמו עכשיו. (הפוגה בדיבור) יכול להיות בית משפט יסכים. יגיד לכולם, טוב תישארו, רומן, עורך דין, משטרה, פרקליטות, תישארו פה. כולם החוצה. רומן, תדבר, אם אתה מבקש מבית משפט, אולי. אני לא יודע מה... יכול להיות.

סשה אז... אז רואים. אתה הבנת מה הוא אמר לך?

רומן יכול להיות...

סשה אם אתה מבקש, אבל אין לנו זכות לתת לך הבטחות לגבי בית המשפט. הוא אמר לך שאם אתה תפנה לבית המשפט ותבקש לערוך את המשפט בדלתיים סגורות, עם הסברים לזה כמובן, אתה תהיה חייב להסביר למה. אז יכול להיות שבית המשפט יתחשב בבקשה שלך. יכול להיות שזה מה שהוא יחליט. אבל אנחנו לא יכולים להגיד לך את זה, כי אנחנו לא בית המשפט.

רומן אני צריך לפנות עכשיו בנוגע לזה?

סשה לא זה אתה תצטרך לפנות מתי שהמשפט יתחיל. עכשיו עוד לא מתנהל התיק שלך בבית המשפט. עכשיו רק מאריכים את המעצר, אנחנו עוד בשלב החקירה, היא עוד לא הסתיימה.

רומן מה עוד חסר לכם?

סשה אמרתי לו שאנחנו עדיין בקטע של חקירה, עוד לא הסתיים. הוא אומר מה עוד חסר לכם.

יורם הרבה. בישראל, יש מושג שקוראים לו כלל הראייה הטובה ביותר. זאת אומרת, תמיד צריך לחקור עוד. עכשיו התיק...

רומן שנייה, בישראל... (מונה דיסק 1:34:00)

סשה במערכת המשפט בישראל ישנו עיקרון שהשופט צריך... צריך להביא לבית המשפט כמה שיותר ראיות, ואת הראיות הכי טובות. זה למה אנחנו עושים את החקירה איתך.

יורם לחקור. עכשיו. תיק נמצא כבר היום בפרקליטות.

סשה כבר היום התיק שלך נמצא בפרקליטות.

יורם היום, תיק פרקליטות, קיבלו, רואים. עשרה ימים...

סשה שוקלים כבר את העניין.

יורם כתב אישום.

סשה כבר מכינים את כתב האישום.

יורם בערך. חמש עשרה יום. לא יודע בערך. תלוי...

סשה זה ייקח בערך עשרה או חמישה עשר ימים. בשביל ההכנה.

יורם עושים עוד כל מיני דברים. הזה והזה... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה התיק שלך זה כבר כמה קלסרים עבים.

יורם דברים טכניים בעיקר.

סשה אתה יודע מה זה קלסר?

רומן תיקייה.

סשה עבה כזאת. שמכילה בתוכה הרבה...

יורם תגיד לו שזה בעיקר דברים טכניים. זה לא...

סשה אין פה קלסר, אני הייתי מראה לך.

יורם לא משנה. תגיד לו שהשלמות כל מיני כאלה ואחרות, בעיקר טכניות.

סשה כלומר, מה שנשאר לנו בחקירה הזאת, זה בעיקר דברים טכניים.

רומן מה שאני נפטרתי ממנו.

סשה הדברים שאני התפטרתי מהם. (מונה דיסק 1:35:09)

יורם נו?

סשה הדברים הטכניים, אמרתי. אז, הוא מבין את זה כי זה דברים שהוא התפטר מהם.

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה זה חלק. זה חלק מזה.

יורם אם אתה באמת תיתן לנו משהו ממך. מרומן. זה ישכנע את בית המשפט. משהו שיכול לשכנע באמת של רומן, באמת שלך. זה חשוב.

רומן אני אמרתי שזה בזבל. אני אומר מה בזבל.

סשה מה שהיה בזבל...

רומן הכול שם.

סשה אתה לא הבנת את מה שהוא אמר. הוא אמר ש...

יורם אם תחשוב...

סשה אם תשכנע את בית המשפט בעובדה שאתה אומר אמת, מה שיכול לשכנע את בית המשפט בעובדה שאתה אומר אמת, מעבר לכל זה שאנחנו...

רומן מה שאני אתן.

סשה שזה שלך... זה אמת... משהו שקשור לעניין הזה. זה צריך לבוא ממך.

יורם זה חשוב.

סשה לא מאיתנו.

יורם ובית... גם בית משפט מסתכל. גם אני, כחוקר שלך, אני מתרשם, אני רואה אתה אומר אמת. אני רואה רומן מבקש סליחה. הנה, הוא רוצה סליחה.

סשה אנחנו מתעסקים בתיאום של מה שאתה אומר עם מה שיש לנו ואנחנו יודעים מה אמת ומה לא. ובית המשפט מתעסק בתיק כולו. ועל בית המשפט מונח כל כובד ההחלטה לגביך. אנחנו לא מקבלים החלטות לגביך.

רומן זה ברור.

סשה כלומר... אמרתי לו שעל בית משפט... עלינו לאסוף ראיות, על בית משפט לאמוד את הראיות ויש עליו כובד של החלטה לגביו.

יורם בדיוק.

רומן אז אני מבין שאני צריך לנסוע ולחפש את זה.

סשה אז אני מבין שאני צריך לנסוע ולחפור את הדברים האלה, למצוא אותם.

רומן כי סתם ככה, לשעת צרה, אני לא שמרתי כלום.

סשה כי אני לא שמתי שום דבר ככה לסוף המשפט.

רומן לא.

סשה שום דבר מה...

רומן יום שחור.

סשה שמעת את זה. יום שחור, אתה לא יודע.

יורם אין משהו שאתה יכול כאילו... עכשיו אנחנו עושים ואתה אומר לנו. יורם בואו, אתה מראה, שתבין, אנחנו כמו בשחזור, מצלמים, הנה שחזור מקצרין... (לא ברור) וזה חשוב גם לך. והנה פה, הנה הנעליים. ואז בית משפט אומר לא, אני... (לא ברור) לא יהיה...

רומן דוגמא, דוגמא, אני יכול הולך על הזבל, פה יש הכול. כן. אבל... (קטיעה בהקלטה) נגדי, מה שאני זרקתי, כן. אה... צריך למצוא את זה.

סשה אני יכול להוביל אתכם לזבל ולהגיד הכול פה, רק שצריך למצוא את זה.

יורם אנחנו נעשה את זה רומן. בסדר. (מונה דיסק 1:37:43)

סשה רומן ..

יורם נמצא את זה.

סשה אנחנו לא חושבים שאתה קוסם ושאתה עושה הכול מכלום. לא מדברים על זה.

יורם רומן, רומן...

רומן מה זאת אומרת הכול מכלום?

סשה לא, אנחנו אין לנו טענות, הוא לא קוסם, נכון. אנחנו לא מצפים באמת שהוא יוציא דברים מכלום.

יורם בסדר, רומן, אנחנו נחפש את זה וזה בסדר, אתה לא צריך. בוא נחזור שנייה רומן, שנייה אחת, לתא שירותים. בסדר? קצת?

רומן כן.

יורם לא הרבה, קצת.

סשה רק אמת.

יורם כשיצאת מה... תתאר לי באיזה מצב הייתה הילדה?

סשה מתי שאתה יצאת משם, לפני שאתה יצאת משם. איזה... תסביר אבל בדיוק איך זה היה, באיזה מצב אתה השארת את הילדה הזאת.

יורם זה גם... זה גם התרשמות מהאמת.

רומן באיזה מצב?

סשה באיזה מצב נשארה הילדה. באיזה תנוחה, באיזה מקום.

יורם אני רוצה לדעת שאתה אומר... זה בית משפט גם יראה.

סשה שבית משפט גם יתרשם ממך כבן אדם שאומר אמת.

(הפוגה בדיבור)

רומן לכם... אני יודע בוודאות שיש לכם דוח של הנתיחה שלאחר המוות.

סשה אני יודע שיש לכם... אני יודע בדיוק, בוודאות שיש לכם תוצאות של נתיחה.

יורם נכון. (מונה דיסק 1:39:01)

סשה נכון. ברור שיש.

יורם לא רק תוצאות, גם איך מצאנו אותה.

סשה לא רק הזמן והתאריך, אלא גם תמונות של איך מצאנו אותה. באיזה תנוחה ואיזה...

יורם רק שנייה, אני רוצה שאתה תגיד לי עכשיו.

סשה אבל אנחנו צריכים שאתה תגיד.

יורם אין מניפולציות, אין מניפולציות.

רומן וגם זה שהיא מתה מייד, כמובן.

סשה וגם על זה שהיא מתה מייד כמובן.

יורם כן, אבל בכל זאת חשוב לי. היא מתה מייד. ומה קרה? מה קרה, תסביר לנוף, תסביר. עכשיו אל תדבר עם יורם, רומן, תדבר עם בית המשפט, תחשוב עכשיו, רומן מדבר אנחנו סשה, יורם, בית משפט.

רומן ואת כל זה אני חייב להגיד בבית משפט?

סשה מה?

רומן את כל זה אני אצטרך להגיד בבית משפט?

סשה מתי שיתנהל המשפט, כמובן.

יורם מה? מה הוא אמר?

סשה את כל זה אני אצטרך לספר בבית משפט.

יורם רומן, תחשוב. סשה ויורם עכשיו בית משפט. והם רוצים לראות רומן אומר אמת.

רומן אני יכול להגיד רק שאני לא רציתי להרוג אותה.

סשה אני יכול להגיד רק שאני לא רציתי להרוג אותה.

יורם אני מאמין לך. זה לא קשור. אני מאמין לך שלא רצית.

סשה אבל על השאלה ששאלו אותך אתה לא ענית. באיזה מצב אתה השארת אותה, כשיצאת מהשירותים. באיזה תנוחה.

יורם עדיין בית המשפט רוצה לשמוע אותך. (מונה דיסק 1:40:24)

סשה רגע, שאלתי שהוא עדיין לא ענה לנו לשאלה. באיזה מצב, באיזה תנוחה הוא השאיר אותה בתוך תא השירותים. עוד לא שמענו תשובה.

יורם לא, אבל זה אמרתי לו שיגיד לנו כי בית משפט...

רומן באיזה תנוחה אני אמרתי לכם שאני לא אגיד לכם.

סשה לגבי תנוחה אני אמרתי לכם שאני לא אדבר איתכם.

יורם עוד פעם?

רומן אנחנו דיברנו על העשרים אחוז האלה. אני...

יורם לא, זה ה... זה ה...

רומן אני לא רוצה לגעת בהם.

יורם רומן, זה אני התקדמתי איתך, עזוב, עוד חמש אחוז, עוד חמש אחוז, רוצה אמת.

רומן אתה פה יש... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם בינתיים אנחנו, בינתיים אנחנו, אתה אומר, שמונים...

רומן גם ככה... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם זה בתוך השמונה...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה מה אתה חושב?

יורם אבל רגע, אנחנו באמת. יש דברים שאמרת שלא שמרת ליום שחור, אז תן לנו. את זה. תן לנו את זה. תן לנו את זה. לא רוצה שתדגים לי בדיוק איך היא הייתה. תן את זה עכשיו בית משפט מסתכל עליך.

רומן אני בבית משפט בכלל...

יורם אתה אומר אמת או שאתה...

רומן אני בכלל לא התכוונתי לדבר.

סשה אני בכלל לא התכוונתי לדבר בבית משפט.

יורם לא, תחשוב שאנחנו בית משפט. אנחנו בית משפט...

סשה יש לך... (לא ברור, מדברים יחד) אתה יכול לעשות... (לא ברור, מדברים יחד).

יורם אתה רוצה שבית משפט יתרשם שאתה אומר אמת, שאתה כל הזמן באמת ואתה מבקש סליחה, מהאימא, אתה מבקש סליחה. תדבר עכשיו, תראה לבית משפט שאתה מצטער על זה שהרגת אותה, תראה את זה לבית משפט שאתה מבקש סליחה ואתה... תזרוק, תזרוק... שאתה מצטער. הנה במה, יש לך במה, אתה רואה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם אל תחשוב על מניפולציה, רומן.

רומן אני פשוט חשבתי... אני לא עשיתי מניפולציות, אני פשוט חשבתי שאם אני אודה, זה פשוט יירשם, אני אחתום על זה שאני הרגתי את הילדה ואני לא אגיד כלום בבית משפט. ואני קיוויתי שיהיה משפט בדלתיים סגורות.

סשה אני חשבתי...

רומן סשה.

סשה שנייה רגע. שנייה רגע. אני פשוט חשבתי שאני לא אצטרך להעיד בבית משפט.

רומן ואמרתי שמה במשפט לא... לא מדבר.

יורם לא, עדיין לא. אם אתה תרצה לדבר. רומן, בבית משפט, בבית משפט, אם אתה רוצה, אתה מדבר. אני נותן לך עכשיו במה כאילו אתה מדבר.

רומן תשמע, אצלי יש עורך דין, עורך דין, אני יכול מדבר שזה עורך דין.

יורם כן.

רומן אני אעשה זה. וצריך אישה. (מונה דיסק 1:43:04)

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם מה?

רומן אני הסתבכתי, אני לא ראיתי... ככה, לא ישר, ישר פה שמאלה, ככה. ככה. מה ככה הכול.

יורם בסדר. אתה רוצה לנוח רומן?

רומן לנוח, לישון.

יורם או שאתה רוצה שנישאר לדבר קצת?

רומן לכו לישון.

יורם אז מה... (לא ברור, רעשים ברקע)

רומן שמה.

יורם איפה יותר טוב, פה או בראש פינה?

רומן יותר טוב בראש פינה, שמה... (לא ברור) יש.

יורם מה?

רומן בראש פינה, שמה יש... (לא ברור) שמה לא צריך כמו פה.

יורם רומן, אני מבקש.

רומן זה קשה, זה קשה שם. (מונה דיסק :44:241)

יורם אני יודע, אני יודע. אבל לא, אני לא מבקש. יש כמה דברים שאנחנו לא מגיעים אליהם. אני לא מגיע איתך למה היה, מה כשהיית ילד. לא מדברים על זה. לא.

רומן למה? מה...

יורם אני לא מדבר על מה שהיה פעם כילד.

סשה הוא לא מדבר על מה שהיה מתישהו, מתי שאתה היית ילד.

יורם זה אני משאיר בצד.

סשה את זה הוא משאיר בצד.

רומן אני אצטרך לספר את כל זה לבית משפט שאני... מה שעשיתי... ובית המשפט יודע מאה אחוז שאני עשיתי. אני אצטרך לספר לבית המשפט, שהילדה... אצלי בילדות היה ככה וככה.

סשה בכל מקרה, בחקירה של תיקים כאלה מתבצע בירור של כל הנסיבות. אם אתה משאיר צד כלשהו חשוך, זה לא עובד לטובתך. שוב פעם, זה מצביע על כך שאתה לא נותן לא לבית המשפט ולא למשטרה. אתה משאיר את זה לעצמך, תעשו מה שאתם רוצים. אתה מבין על מה אני מדבר?

רומן זה כאילו אני לא מספר כלום.

סשה תראה, לגבי מה שקרה וכל זה, כן, אתה שיתפת פעולה, כן, אתה סיפרת. אבל אתה צריך להסביר את הכול. רק זה יכול באמת לנקות אותך. עד כמה שזה אפשרי, לנקות לגמרי, כלומר... להביא אותך לבית המשפט...

רומן אני מבין אותך סשה. אני צריך כאילו לבוא לבית המשפט ולהגיד, הנה, היו לי בעיות בילדות. הפשיטו אותי שם פעם אחת לפני בנות.

סשה אתה חושב שאני לא מבין את זה בעצמי שקרה לך משהו כזה?

רומן בכלל, בכלל, קרה משהו יותר גרוע.

סשה אני... אני מנחש. קרה משהו יותר גרוע.

רומן אני פשוט לא מספר את הכול.

סשה תספר, טיפשון.

רומן אני לא רוצה לספר את זה בבית המשפט.

סשה אתה מפחד שזה יגיע לאשתך, בזה מדובר?

רומן זה יגיע גם לאשתי וגם לכולם... אז אני הייתי בכלל כמו חתול חסר ישע, אני לא יכולתי לעשות שום דבר.

סשה בן כמה היית?

רומן הייתי בן שמונה.

סשה איפה זה, באוקראינה?

רומן כן. זה היה בבית ספר.

סשה אנסו אותך?

רומן לא.

סשה אז מה עשו?

רומן הפשיטו לפני הבנות, אחר כך התחילו לגעת לי עם הידיים בתחת.

סשה מי?

רומן הבנות. אצלי אחרי זה בכלל... אני...

סשה בן כמה היית? בן שמונה?

רומן בן שמונה. אני הייתי התלמיד הכי גרוע בכיתה שלהם. עד כיתה ג' היו לי רק נכשלים, אחרי זה שלחו אותי לבית ספר מיוחד כי אני בכלל לא יכולתי לבטא חצי מהאותיות של הא' ב'. ואחרי המקרה הזה אני התחלתי לדבר עוד פחות. אני לא סיפרתי להורים שלי כלום, איך שהבנות עמדו והכו אותי עם מקל כזה על התחת.

סשה כלומר אתה... את המקרה הזה שאתה עכשיו מספר לי, אתה לא סיפרת את זה לאף אחד?

רומן אף אחד לא יודע את זה. זה נמצא אצלי בפנים כבר עשרים שנה.

סשה אתה מבין שמתישהו זה צריך לקרות, שאתה מוציא את זה וזורק את זה לפח. את כל הסיפור הזה שלך. אתה מבין. תעשה את זה עכשיו.

רומן ההשפלה הייתה אחר כך. אני ככה... (לא ברור) טוב. אחר כך חזרתי לבית הספר הזה ללמוד, מהבית ספר המיוחד הזה. התחלתי לבטא פחות או יותר לבטא את האותיות. אפילו את האות "ג" אני התחלתי לבטא, אני לא ידעתי לבטא אותה בכלל. וכל הבנות

מהכיתות הגבוהות הסתובבו ואמרו, הרביצו לו עם מקל על התחת, האשכים שלו היו תלויים, הוא יהודי, אבא שלו יהודי. היו כאלה שמועות. כולם קיבלו מכות.

סשה ממך?

רומן ממני. כי, עם זאת שאני...

סשה מתי שאתה חזרת לבית הספר?

רומן כי אני אומנם לא הייתי גבוה אבל היה לי מספיק כוח. אני לא יכול לספר לא על זה...

סשה נו, תספר לי, שאנחנו נבין מה קרה, מה הביא אותך לדבר הזה, אתה מבין. כי אתה מבין שהרצח הזה, זה מצב יוצא דופן. אתה מסכים איתי?

רומן כן, אני הרגתי ילדה.

סשה המצב הפסיכולוגי שלך, שהביא אותך לזה, צריך להסביר אותו. זה לא שקר. שזה ייראה מציאותי.

רומן אני לא רציתי להסביר את זה, אתה מבין, אני חשבתי שיותר טוב אם אני אודה, הכול יהיה בסדר, כן, חתמתי, הכול.

סשה תבין, ההבדל הוא... ההבדל הוא שאנחנו לא עושים חצי חקירה. ולא... (לא ברור). אנחנו צריכים להבין הכול עליך, ומתי שאני אומר הכול עליך, זה כולל גם את הרקע הפסיכולוגי שלך. ויכול להיות, יכול להיות שזה יקל עליך במידה מסוימת, אתה מבין. כי מה שיושב אצלך בפנים, אתה לא אשם בזה. אתה מסכים איתי? זה לא אתה שהרבצת לעצמך עם מקל על התחת. הרביצו לך עם מקל על התחת. (מונה דיסק 1:48:44)

רומן אני מסכים. אבל תאר לעצמך... כל זה יצא החוצה. זה יהיה משפט בדלתיים פתוחות ויגידו השפילו אותו אז ועכשיו הוא הרג ילדה בת שלוש עשרה.

סשה או קי.

רומן האם יכול להיות הצדקה לדבר כזה? סשה, יכול להיות...

סשה אנחנו לא מדברים עכשיו על הצדקה, אנחנו לא מדברים על הצדקה, על זה בכלל לא מדובר. נכון? אנחנו לא מדברים על הצדקה, אנחנו מדברים איתך, תסתכל עלי, על הבנה. אתה מבין? יש הבדל? להבין, אפילו במידה מסוימת, להבין ולהתייחס לעובדות. לבין לא לדעת את העובדות האלה, ולא לקבל אותם לתשומת ליבך ולא לקבל כלום. להחליט לפי המקרה בלבד. אתה מבין את ההבדל? זה למה, זה למה... זאת הסיבה שבגללה אנחנו מדברים על זה. גם אנחנו צריכים להבין.

רומן זה למה אני לא רציתי להוציא את כל זה.

סשה בסדר, תסביר לי עכשיו, אתה אמרת, המצב הזה... תסביר לי עכשיו, איך הסיפור הזה שלך עלה והשפיע על זה שהרגת את הילדה הזאת? איך היא הוציאה ממך את... מאיזו סיבה היית יכול להרוג אותה?

רומן הייתה... (לא ברור) אחת מאלה שהרביצו לי עם המקל, הגיעה לזה... לתחת, נגיד ככה.

סשה תקעה לך את זה בפנים?

רומן כן. (מונה דיסק 1:50:44)

סשה זה קרע לך שם משהו בפנים?

רומן אני לא יודע אם קרע או לא קרע, היה לי מאוד לא נעים. כולם הסתובבו שם וצחקקו, לכל הבנים היה... (לא ברור) ואותי הענישו בתור תלמיד גרוע, כאליו שאני אלמד טוב. חינכו אותי ככה. זה אפילו יותר גרוע מאונס.

סשה אני מסכים איתך.

רומן אתה יודע, אם היו אונסים, זה מילא, אפשר היה לשבור את הראש לאותו ילד ואחר כך ללכת. אבל בנות? אחר כך יש שמועות וסיפורים. וזה עובר מאוד לאט. והילדה הזאת הייתה דומה.

סשה איך אתה החלטת שהיא דומה, מתי שאתה פגשת אותה או שעוד קודם שמת לב שהיא דומה לה?

רומן ... (לא ברור)

סשה מה?

רומן לפני זה שמתי לב.

סשה מתי?

רומן אני הסתובבתי בבית ספר, אני לא זוכר, אני עבדתי הרבה, אני עבדתי במקלט השלישי והרביעי, אני ראיתי את הילדה הזאת. היא ישבה על הספסל.

סשה באותו יום? (מונה דיסק 1:51:48)

רומן לא. זה היה... זה היה שבוע לפני זה... אני הגעתי הביתה ולא יכולתי להיזכר מאיפה אני מכיר אותה.

סשה אה.

רומן אחר כך נזכרתי.

סשה ו? חשבת על הנושא הזה? (הפוגה בדיבור) נו, תגיד.

רומן סשה, אני... (לא ברור) את הרצח הזה. אני...

סשה אתה חשבת שאם תעשה את זה, זה יקל את המצב שלך במידה מסוימת?

רומן לא. אני אומר לך את האמת, אני לא חשבתי על זה. אני חשבתי עם מוח של ילד בן שש, אני לא חשבתי כמו בן עשרים ושמונה, אני חשבתי כמו ילד בן שש. לקחת את הילדה הזאת ולעשות את מה שעשו לי. רק שלא היה לי מקל.

סשה כלומר... נו, תגיד, שאני אבין.

רומן לא היה לי מקל. אני רציתי לעשות לה...

סשה נו, מה תכננת? (מונה דיסק 1:53:02)

רומן להרביץ לה עד שיהיו לה סימנים כחולים.

סשה זה למה הלכת אחריה לשירותים?

רומן כן.

סשה בדרך דיברת איתה? כלומר, היא ראתה אותך פעם ראשונה מתי שאתה נכנסת לשירותים?

רומן לא. היא לא ראתה אותי בפעם הראשונה. היא ראתה אותי בשירותים.

סשה בתא עצמו.

רומן לא. היא נכנסה לתא, אני אחריה. כלומר, להגיד שכאן איבדתי את השפיות כן, אבל לא היה מסך שחור. אין דבר כזה מסך שחור. מצב של איש שפיות זמנית...

סשה אני לא מסכים איתך.

רומן מצב של איש שפיות זמנית זה מתי שאתה עושה, אבל אחר כך, יותר מאוחר, כעבור כמה זמן, אתה זוכר הכול מצוין וחושב, איך אני עשיתי את זה.

סשה אתה לא היית במצב הזה?

(הפוגה בדיבור)

רומן איך להגיד, לא היה... כלומר, אני לא קלטתי עד הסוף מה אני עושה. אני לא הבנתי עד הסוף הכול. אבל אני הבנתי... (לא ברור). התברר שזאת הבת של החבר של ראובן.

סשה אני יודע, אתה סיפרת. (הפוגה בדיבור) כמה זמן ישבת עם זה בבית, עם המחשבה הזאת? כלומר, לפני ש...

רומן עם המחשבה איך לתכנן את הרצח?

סשה כן. (מונה דיסק 1:54:33)

רומן לא הייתי צריך הרבה זמן. אולי בגלל זה יצאו כל הבעיות ש... אני לא חשבתי עד הסוף. נכנס, אני עובד בבית ספר כל הזמן. אני כל הזמן עובד בבית ספר, כולם ראו אותי. עליתי לקומה השנייה זה... (הפוגה בדיבור) סוגר את התא, ישר עושה לה ככה וככה.

סשה אתה ידעת שזה הולך לקרות דווקא ביום הזה?

רומן לא, אני לא ידעתי שביום הזה. אני חשבתי שזה יהיה ביום חמישי. חשבתי ביום חמישי.

סשה כלומר, יום למחרת?

רומן כן. אבל זה יצא ביום רביעי. כי כל הילדים כמעט עזבו את הבית ספר. ונשארו רק מספר כיתות.

סשה אני מקשיב לך.

רומן נשארו רק כמה כיתות. אני החלפתי בגדים והלכתי...

(הפוגה בדיבור)

סשה אני מקשיב. קודם כל תתנקה.

רומן את האמת... את האמת...

סשה תתנקה.

רומן האמת, סשה... אני לא אתנקה.

סשה דבר ראשון, ההתנקות שלך צריכה להיות בשלבים, קודם כל לספר את הכול. דבר שני... דבר שני, לקבל...

רומן אני אמרתי, יש לי גבול. להגיע עד אליו אני יכול. ולעבור אותו אני לא יכול.

סשה אנחנו נעזור לך. אני יושב פה איתך ומדבר בגלל זה.

רומן סשה, אני לא רוצה להוציא את זה החוצה.

סשה תאר לעצמך, כל החיים אתה...

רומן שזה יענה אותי כל החיים. אבל אני אהיה כל השלושים שנה בכלא. חמישים שנה בכלא, אבל רק לא. אתה מבין, לא. אתה מבין, אם אשתי תגלה, זה בושה. סשה, זאת בושה.

סשה אני מבין אותך. אני מבין אותך. (מונה דיסק 1:56:41)

רומן היא תעזוב אותי עם הבן (בוכה). (הפוגה בדיבור) אני אעשה דבר יותר פשוט, אני אשאיר את זה בתוכי ואני לא אחתום על שום דבר. לא אחתום. שייתנו לי שלושים, ארבעים שנה. אבל אני אשאיר את זה לעצמי. כי אם אשתי תעזוב, אם הבן שלי יעזוב, אני לא רציתי את זה, אתה מבין. אני לא רוצה לאבד אותם.

סשה אני מבין.

רומן אני לא רוצה לשבת הרבה, אבל בשביל לא לשבת הרבה, צריך לשלם ככה. אני לא רוצה לשלם לעצמי.

סשה אתה יודע מה יכול לעזור לך ושהמשפחה שלך תישאר? אתה יודע? אתה חושב שבן אדם נורמאלי...

רומן אתה... (לא ברור).

סשה תקשיב לי, תקשיב לי, רומן. רומן. תקשיב לי. לכל בן אדם יש איזה סיפור משלו ואיזה תסבוך משלו. לכל אחד. יש אנשים שאונסים אותם בילדות, וזה משפיע עליהם, יש אנשים שקורה להם מה שאתה מספר לי עכשיו. ויש אנשים שרואים דברים נוראיים אחרים וזה משאיר עליהם חותם ואז זה מתבטא בצורה מסוימת. כן. אני לא מספר לך עכשיו משהו חדש. לכל האנשים קורה משהו, לכל אחד משהו אחר. אתה חושב, שאשתך צריכה בן אדם, בעל, שמחזיק בתוכו משהו נורא, או שהיא צריכה בעל שמצא בעצמו מספיק כוח להוציא את העכביש הזה מהנפש ולשים אותו על השולחן. ולהתנקות.

רומן העכביש הזה מאוד חזק. זה לא שטויות.

סשה אני יודע. אני יודע. (מונה דיסק 1:58:32)

רומן אני לא...

סשה רק אתה יכול לעזור לעצמך.

רומן אני אף פעם לא אמרתי לאף אחד...

סשה מה אני הבן אדם הראשון ששומע את זה?

רומן אפילו ההורים שלי לא יודעים על זה. ההורים שלי. ההורים שלי לא יודעים על זה.

סשה אני מבין. אני מבין. אבל יכול להיות שהגיע הזמן בחיים שלך לספר את זה. הגיע הזמן. אתה הגעת לרגע הזה כבר.

רומן סשה, עדיף לי לשבת בכלא מאסר עולם אבל לא להגיד מילה לאף אחד. אני לא אגיד שום דבר לאף אחד. לא לאשתי... (מונה דיסק 1:59:05)

סשה רק תסביר לי, רק תסביר לי, מה קרה בתא. מה קרה שם? אני הבנתי את המצב הנורא הזה שלך, הבנתי אותה.

רומן אני הייתי רוצה לעשות את מה שקרה, מה שהיה איתי.

סשה להרביץ לה בתחת? (הפוגה בדיבור) לאנוס אותה?

רומן חשבתי לאנוס אבל... אני חשבתי על זה.

סשה או קי. (מונה דיסק 2:59:44)

רומן אפילו הייתה לי מחשבה... חשבתי לאנוס אבל... צריך לעשות את מה שהיה איתי, להרביץ לה. ולהכניס לה ככה כמו ש...

סשה אז למה להרוג?

רומן סשה... (לא ברור) אם הייתי אומר את זה שם, לא רק כל הבית ספר היה צוחק עלי...

קובץ שלישי:

רומן ברית המועצות. כאילו ילד ו... או...

סשה מה אתה אומר?

רומן בנות הרביצו לבן עם מקל. איזה... (לא ברור, רעשים ברקע). לתחת שלו הכניסו מקל.

סשה נו. (מונה דיסק 0:212:0)

רומן היו צוחקים שם. פה... (לא ברור, רעשים ברקע) את הילדה... (לא ברור, רעשים ברקע) ישמו אותי בכלא להרבה זמן. כי בית המשפט... (לא ברור) ילדה, איך להגיד חלש, תמיד, אפילו...

סשה ילד או ילדה זה אותם חיים.

רומן תמיד.

סשה אותם חיים של בני אדם.

רומן תמיד בצד של הנשים, זה תמיד ככה. אני יודע את זה בוודאות. אם אני הייתי שוכב עם ילדה, ככה... (לא ברור) תשכבי איתי והייתי נותן לה ללכת, אני הייתי מקבל גם כן מאסר עולם. כי אני התעללתי בילדה והרסתי לה את כל החיים.

סשה אבל אתה הרי לא עשית את מה שאתה רצית לעשות.

רומן אני עשיתי משהו יותר גרוע.

סשה מה עשית?

רומן אני הרגתי אותה.

סשה לא. אתה לא הבנת אותי. אתה לא הבנת את השאלה.

רומן לא, אני... אני לא הכנסתי לה לא מקל ולא סכין ולא שום דבר.

סשה נו. אני יודע, יש לנו את הראיות.

רומן אני לא הכנסתי שום דבר. אבל... (מונה דיסק 2:01:35)

סשה אתה ניסית?

רומן אני רציתי להכניס.

סשה אני יודע.

רומן אבל אני לא...

סשה ומה אתה רצית להכניס?

רומן את הסכין אני רציתי...

סשה סכין, אני יודע. (מונה דיסק 2:01:40)

רומן אני אפילו לא ניסיתי לחטט לה איתו, אני שמתי ואז חשבתי למה. (הפוגה בדיבור) כי אני... הייתי הורס לה את כל ה...

סשה למה היא לא צעקה?

רומן אני לא יודע. אני לא יודע למה היא לא צעקה.

סשה כלומר, מה שאתה ניסית, זה היה לפני שאתה הרגת אותה? או שזה היה אחרי?

רומן לפני. (מונה דיסק 2:02:16)

סשה אז למה היא לא צעקה? כל ילדה נורמאלית הייתה צורחת שכל בית הספר ישמע.

רומן אני לא יודע למה.

סשה איך החזקת אותה, בשיער?

רומן ב... מפרק ככה. (רומן מצביע על מפרקתו) (מונה דיסק 2:02:34)

סשה והיא לא צעקה?

רומן אני פחדתי לחתוך לה שם, אני פחדתי.

סשה כלומר... (לא ברור).

רומן ... (לא ברור) פשוט הוא הבין שגם אם אני אשאיר אותה עכשיו, שום התנצלות, שום... שום דבר לא יעזור, לא התנצלות, לא במקרה, כל זה לא ילך. הילדה ישר תלך למשטרה ותתלונן עלי.

סשה נו, זה הגיוני.

רומן אני... (לא ברור, לוחש).

סשה היא הספיקה לראות איך אתה נראה?

רומן אני לא חושב. (הפוגה בדיבור) זה למה אני לא אגיד שום דבר ולא אחתום על שום דבר. אני חייב... (לא ברור, לוחש). עכשיו אני... (לא ברור, לוחש). יש לכם ראיות נגדי. עכשיו אתה יודע את מה שאני ידעתי.

סשה שגם... (לא ברור). בסדר, אז למה כל הסיפור הזה מפריע לך לספר. לענות על השאלה הזאת שיורם שאל אותך. באיזה תנוחה אתה השארת אותה מתי שאתה הלכת. במה זה קשור לזה. זה דבר ראשון, ודבר שני לגבי היד. מה הקשר של זה לסיפור. ואם יש, אז תסביר.

רומן זה (מונה דיסק 2:04:17)... היד אני בכלל לא יודע למה, איך ומה. אני לא יודע, למה בכלל חתכתי אותה ביד. אני לא יודע. אני השארתי אותה איך שהיא הייתה. ב... (לא ברור,

לוחש) שהיא נפלה... (לא ברור, לוחש) אני, מתי שאני עשיתי את זה, הרגתי אז אני הבנתי שבכל מקרה אני אקבל מאסר עולם בלי קשר ל... (לא ברור) או שאני אהרוג אותה. אז אם אני אשאיר, אז אני אחשב כבן אדם שרצה לאנוס ילדה, התעלל בה, כלומר...

סשה כלומר, שהיא תספר את הדברים האלה וזה... או קי.

רומן כלומר זה איך אומרים את זה בכלא, זה הורס לי את השם הטוב.

סשה אז מה אתה רצית לעשות...

רומן אני פשוט פחדתי.

סשה לעשות בזה שאתה חותך לה את היד.

רומן שום דבר. זה אני עשיתי מתוך טירוף. פשוט אני פחדתי, אני פחדתי שאם כל זה יצא החוצה, וזה יצא כי שום ילדה לא...

סשה אם היא תישאר בחיים. (מונה דיסק 2:05:25)

רומן כמובן. היא ישר... הכול יעבור למשטרה. ואז כל הסיפור שלי יצא שאני סיפרתי לך. (הפוגה בדיבור) אני לקחתי והרגתי אותה. אני לא רציתי. אני לא רציתי להרוג אותה אבל לא הייתה לי ברירה. כלומר, הייתה לי ברירה. או לבקש סליחה מהקטינה וכמובן, תחת ההאשמה של ניסיון לאונס, או בתור רוצח. אני רצחתי אותה.

סשה אבל במחשבות, מתי שאתה תכננת את כל זה, עוד לפני שאתה ביצעת את זה. אתה רצית דווקא לאנוס אותה, או פשוט להעניש אותה באותה דרך שעשו לך אז...

רומן להעניש. סשה, אני רציתי להעניש. מתי שאני עליתי לעשות קפה היא עלתה והסתכלה עלי ככה מלמעלה, במבט כזה של דחייה. כאילו היא... כאילו היא אחת הבנות האלה שהייתה... שעשתה לי כואב. זה... בוז כזה, הנה... (הפוגה בדיבור) אני התעצבנתי.

סשה כלומר, אתם נפגשתם בחדר מדרגות במקרה ואתה פשוט הלכת אחריה. (מונה דיסק 2:06:42)

רומן נפגשנו במקרה. אנחנו נפגשנו במקרה. אני ראיתי אותה כמה פעמים בבית הספר, כמה פעמים ראיתי. המפגש היה מקרי. היא אפילו הייתה גורלית. אם אני לא הייתי הולך...

סשה פשוט אתה אמרת שאתה תכננת לעשות את זה... (לא ברור, מדברים יחד).

רומן תכננתי. אני תכננתי. זה לא שאני התכוננתי, שם תוכנית...

סשה הבנתי.

רומן ככה, עבר לי בראש וזהו. אם אני הייתי מתכנן תכניות, אני כנראה בכלל לא הייתי עושה את הרצח הזה מתי שאני עובד שם. אני הייתי יכול להגיע לבית הספר בכל דרך אחרת בכל יום אחר ולעשות לעצמי אליבי. איפה אני הייתי, אני הייתי בעבודה אחרת, אצל בן אדם אחר. את האופניים שלי סתם הבאתם לפה. אין עליו שום דבר זה אני אומר לך ישר.

סשה אני כבר יודע את זה. (הפוגה בדיבור) או קי. (מונה דיסק 2:07:36)

רומן ואלה... כאילו אנס. אני אפילו לא חשבתי לאנוס אותה. ככה יצא. אתה יודע, איך להגיד את זה, ישבת על אונס, מה אני טיפש או מה. אני אעשה את מה שהיה איתי.

סשה תספר לי את המחשבות שלך מתי שהיו לך. נו, המחשבות שלך לפני זה בקשר לעניין הזה.

רומן מתי שכל זה קרה היא עמדה על הברכיים ועם מכנסיים מופשלים. אני עמדתי... אני רציתי להכות אותה, אני שמתי את הסכין למטה... (לא ברור) פשוט כמו... שמתי, לא חתכתי, שום דבר, אני פשוט החזקתי את הסכין.

סשה היא עמדה אליך עם הגב? (מונה דיסק 2:08:30)

רומן היא עמדה עם הגב אלי והיא לא צעקה.

סשה אה.

רומן זה כנראה מתוך בהלה.

סשה יכול להיות.

רומן יכול להיות. אני לא יודע. כי אני לא חושב ש... מישהי בת שמונה עשרה היא הייתה חושבת שעכשיו יתחיל משהו. הילדה ככל הנראה הייתה מבוהלת. אני נזכרתי בכאב שלי, איך אני הרגשתי. אבל אני החלטתי לעשות את זה. אבל ישר עברה בי המחשבה, אני לא אעשה את זה עכשיו, יהיה לי יותר קל, אני... זהו, זה יוצא כאילו שנקמתי את נקמתי. יהיה לי יותר קל. אם עכשיו אני... אלך. הילדה ראתה אותי. יכול להיות שעוד מישהו ראה, יכול להיות שלא. (הפוגה בדיבור) סביר להניח שאף אחד לא ראה אותי. ככה אני חשבתי אז. אני לא יודע ראו או לא ראו, אני... לא סביר שמישהו ראה אותי. לא. אם אני אשאיר אותה, זה יהיה ניסיון אונס בצורה סוטה. זה... מאסר עולם. זה מאסר עולם, ואפילו יוסיפו שני מאסרי עולם. ורצח זה מאסר עולם. כמו שאומרים, אם יתפסו, אפשר. אבל אני לא רוצה לספר כי אם תתגלה העובדה של מה שקרה לי. כן, אני מבין, זה יקל לי את העונש. זה יוריד לי את המאסר לחמש עשרה שנה, לעשרים שנה. אני מבין את זה. בית המשפט ייקח את זה בחשבון. אבל צריך לדבר על זה קודם. אני לא רוצה שאשתי תדע. אני רוצה להשאיר את הכול כמו שהוא, במקום שלו. אני גם אקבל מאסר עולם, אותו מאסר עולם, אם אני אנסה להוכיח שאני לא עשיתי את זה. עדיף שאני אקבל מאסר עולם, אבל באשמת רצח מאשר באשמת ניסיון לאונס בצורה סוטה. אתה מבין.

סשה תגיד לי, איך אתה... איך אתה העברת אותה ממצב של להיות עם מכנסיים מופשלים בזה, מאחורה ש... שאתה סובבת אותה.

רומן מה הכוונה? (מונה דיסק 2:10:49)

סשה נו, מתי שאתה התחלת לחתוך אותה.

רומן אני אמרתי לה, תסתובבי.

סשה בעברית?

(הפוגה בדיבור)

רומן אני אמרתי, תעשה סיבוב. (מונה דיסק 2:11:03)

סשה והיא הסתובבה?

רומן והיא הסתובבה ובעיניים שלה היה פחד וזה... לא משהו אלא ציפייה למשהו. זה היה פחד. אני ראיתי את אותו הפחד שהיה לי. אצלי בעיניים היה אותו הפחד אחרי כל מה שקרה. אני עשיתי משהו שאי אפשר לתקן. אני לא יודע למה ומה היה לי בראש. משהו שבר אותי, המבט הזה. אני נזכרתי בבית הספר. אני לא חשבתי. נו, אני רציתי לעשות את זה. רציתי. אבל אני עצרתי. אבל אחר כך אני הבנתי...

סשה מה אתה רצית? (מונה דיסק 2:11:41)

רומן לעשות את זה עם הסכין, לסובב. אבל אחר כך אני הבנתי שזה יותר גרוע מכל השאר. זה לא יעזור. ויש לי מה להפסיד. אבל אני כבר עשיתי את הצעד הראשון. אני כבר... אני כבר בכלא, אני כבר כאן עם הילדה הזאת.

סשה כלומר, אין כבר דרך חזרה.

רומן או רצח או ניסיון לאונס בצורה סוטה. אני לא אגיד... אני לא יודע. נראה לי שככה קוראים לזה. ברוסית זה נקרא ככה.

סשה בערך כן.

רומן או לחלופין, אף אחד לא יודע שום דבר. שלוש דרכים. איזה מהם... אני ידעתי שייתפסו אותי, אני ידעתי. איזה, מה...

סשה אני מקווה שלא שומעים אותנו. (סשה קם לסגור את הדלת) (מונה דיסק 2:12:37)

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן אני מבין טוב מאוד שלעשות את זה... (לא ברור) אני לא רציתי לעשות את זה. אבל הילדה בכל מקרה... היא ישבה... (לא ברור) כי היא ראתה הכול, היא תספר הכול. כלומר...

סשה מתי שאתה אמרת לה תסתובבי?

רומן זה עבר במוח, שאני לא אשקר לך, חמש שניות, מקסימום, כלומר זה עבר מהר. זה כמו... אני לא יודע איך זה, מהר, ככה, ככה, ככה. אני הבנתי את הכול. כלומר. אני נזכרתי בילדות שלי של השפלה, אני נזכרתי ש... אני הבנתי מה יכול להיות ומה שאני כמעט עשיתי. מה שאני כמעט עשיתי. אני הבנתי שאני... אין לי כבר דרך חזרה. אבל אני לא רוצה שאשתי תדע מזה. אני לא רוצה. כי אם היא תדע היא תלך. ואני לא רוצה לאבד את אשתי ואת הבן שלי. זה למה אני אשאיר את הכול כמו שהוא, אני אגיד עד הסוף שאני חף מפשע, אני יודע שיש לכם את הכול. הראיות, יש לכם הכול, אתם תוכיחו את חפותי אפילו אם מחר יהיה המשפט.

סשה את חפותך? (מונה דיסק 2:14:01)

רומן כן. אה... סליחה, את אשמתי. שאני עשיתי את זה, אני רצחתי את הילדה. אבל אתם לא תגידו שום דבר ממה שאני אמרתי לך כי אתם לא תוכלו להגיד את זה. אני לא אחתום על זה. אחרי זה אני אשאיר, אני ביצעתי את הרצח, ועל זה מקבלים מאסר עולם. כן, אני צריך לבחור בין לרכך את הנסיבות לבין לאבד את אשתי. אני מעדיף להשאיר על עצמי, לא קשה לי להשאיר. אני צריך להיענש ואני איענש. (הפוגה בדיבור) זה למה תסלח לי בבקשה, אבל אני אשאיר את הכול כמו שהוא.

סשה רק תסביר לי את המצב עם החתך ביד. כי זה לא מסתדר לי קצת. תסביר, תסביר כבר אמרת הכול.

רומן אני לא חשבתי, סשה, לא חשבתי על היד הזאת. (מונה דיסק 2:15:03)

סשה נו בסדר, חשבת, לא חשבת, אתה עשית.

(הפוגה בדיבור)

רומן זה סתם.

סשה מה אתה סיפרת לי פה על כתות.

רומן לא, זה הכול שטויות. (מונה דיסק 2:15:17)

סשה אז למה בכלל דיברת על זה?

רומן היה מעניין אותי לשמוע את דעתך, מה אתה חושב על הכתות וכל זה.

סשה יכול להיות לנו... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן כן, בגלל זה...

סשה כי יש לי איזשהו מידע על איך מתנהגות כתות כאלה ואיך מתנהגות כתות כאלה.

רומן אני, אין לי מושג איך מתנהגות כתות. להגיד לך את האמת, אין לי מושג. כן, היה שם רצח של ילד... (לא ברור, רעשים ברקע) זה למה... (לא ברור, רעשים ברקע) אתה יודע את הסיבה. עכשיו איך אומרים, אני אלך מתחת למסכה. למרות שאני יודע טוב מאוד שאתם תוכיחו אתה אשמתי.

סשה אני רוצה שאתה תסביר לי, באור כל מה שסיפרת לי עכשיו, את סדר הפעולות שלך. כלומר, מה היה אחרי מה. מבחינה טכנית.

(הפוגה בדיבור)

רומן אני הלכתי לשירותים אחריה. (מונה דיסק 2:16:34)

סשה או קי. היא פשוט נכנסה להשתין?

רומן לא.

סשה אתה מצאת אותה במכנסיים מופשלים, כפי שאני הבנתי.

רומן היא הורידה אותם. היא... היא שכחה לסגור.

סשה היא שכחה לנעול.

רומן כן. לנעול.

סשה אבל הדלת הייתה סגורה.

רומן סגורה אבל לא נעולה.

סשה אה.

רומן כי אני ראיתי איך היא סוגרת את הדלת. אבל אני לא שמעתי את הקליק.

סשה או קי. (מונה דיסק 2:17:02)

רומן אני נכנסתי והיא התיישבה על האסלה והייתה בשוק.

סשה היא כבר ישבה על האסלה.

רומן כן. ואני סובבתי אותה.

סשה מה אתה?

רומן אני סובבתי אותה.

סשה כלומר היא ישבה ככה ואתה כאילו הרמת אותה?

רומן סובבתי.

סשה על האסלה עצמה?

רומן לא על האסלה עצמה. היא ישבה ואני כאילו משכתי אותה אלי וסובבתי עם הפנים לשם.

סשה כלומר הורדת אותה מהאסלה וסובבת אותה עם הפנים, או קי.

רומן ותפסתי את הסכין ושמתי לה.

סשה הכנסת את הסכין עם להב גלויה?

רומן כן. (מונה דיסק 2:17:39)

סשה או קי, אבל לא נגעת?

רומן איך... לא עם הלהב.

סשה אה.

רומן ... (לא ברור) הפחד.

סשה או קי.

רומן נראה לי שככה היה.

סשה אבל המעבר הזה, מהתנוחה הזאת להתחלה של זה שאתה הרגת אותה, איך אתה עשית את זה?

רומן זה לא משנה איך אני עשיתי את זה, מה שמשנה זה שהרגתי אותה.

סשה זה חשוב לנו כי אנחנו עושים את העבודה שלנו. תבין את זה.

רומן אני מבין את זה.

סשה נו, מדובר רק בזה.

יורם יש לי שאלה. רומן. אתה אמרת שאתה נעלת את הדלת כדי שלא ימצאו אותה. נכון?

רומן האם אני אמרתי ש... (מונה דיסק 2:18:34)

סשה שאתה סגרת את הדלת בשביל שלא ימצאו אותה.

רומן כן.

יורם מה עשית? מה עשית? מה עשית עוד כדי שלא ימצאו אותה?

רומן למה בפנים?

סשה בשביל שלא ימצאו אותה, מה אתה עשית עוד בשביל זה?

רומן אני סגרתי את הדלת וזהו.

סשה רק נעלתי את הדלת.

יורם בסדר, לא. באיזה... באיזה תנוחה היא הייתה? למה חשבת שלא ימצאו אותה?

רומן כלומר...

סשה למה אתה חשבת שלא ימצאו אותה, באיזה תנוחה אתה השארת אותה?

רומן שם... איזה תנוחה. כי כשמושכים את הדלת, רואים שהיא סגורה, אם היא סגורה אז יש שם מישהו.

סשה זה לא חשוב באיזה תנוחה, אם מושכים דלת, דלת נעולה, אם דלת נעולה אז מישהו יש בפנים.

יורם בסדר, אבל נכון... מישהו, מישהו יש בפנים אבל אם... רגליים יוצאות החוצה, אז יכולים לראות.

סשה אם הרגליים יוצאות החוצה אז יכולים לראות.

רומן הרגליים לא יצאו. (מונה דיסק 2:19:30)

סשה זה למה אנחנו שואלים באיזה תנוחה אתה השארת אותה.

רומן אני קיפלתי את הרגליים וכאילו השענתי אותם על הקיר. כאילו הצמדתי אותם לקיר קצת.

סשה אני קיפלתי לה את הרגליים ואיכשהו תקעתי אותם בקיר.

רומן אני לא יודע, אני לא בדקתי. לא הסתכלתי ככה מלמטה, אני לא יודע.

סשה מדובר באיזה תנוחה היא נשארה שם כשאתה הלכת, זאת שאלה מאוד פשוטה וברורה. למה אתה לא רוצה לענות עליה? מה גם שהיא לא קשורה בכלל למה שאתה סיפרת לי עכשיו. זאת שאלה טכנית לחלוטין.

יורם רומן. אנחנו אמרנו, אמרתי לך. בית משפט מתרשם כשאתה אומר אמת. כשאתה אומר כל הזמן את האמת.

רומן בכוונה. עושה זה, רצחתי אותה.

יורם בית משפט...

סשה מדובר בזה שבית המשפט צריך להיווכח בכך שאתה מספר לנו את האמת בכל שאלה שאנחנו שואלים אותך.

יורם כשאתה אומר את האמת. בבקשה, אמת. אני לא מדבר עכשיו, עזוב בכוונה, עזוב. אני שואל אותך דברים טכניים, תשמע, טכניים. רגע, רומן, (מונה דיסק 2:20:42) שנייה, שנייה. טכניים.

רומן אני עכשיו אומר אתה מבין הכול. של אלכס, של אלכס אני אמרתי למה. מה זה מספיק. מה אני רוצה לעשות ולא עשית. מה אני רוצה אבל לא רצית. מה אני אומר לו מה היה אצלי, זה אני... (לא ברור) יודעת רק הוא. אצלי זה היה בעיה כזאת, מתי אצלי יש ... (לא ברור). היא בילדה הזאת אני לראות בחורה מי עושה זה. אצלי... אני רוצה לעשות אותו דבר כמו היה אצלי.

יורם מה כאילו רצית לשכב איתה? רצית סקס איתה?

רומן לא.

יורם לא סקס? (מונה דיסק 2:21:43)

רומן לא סקס. אלכס יודע.

יורם הוא...

רומן אני ראשונה, בחור, הוא שני מי... (לא ברור) זה, זה לא יודע, זה... מה אצלי היה זה לא יודעת אבא שלי. לא יודעת. אני גר כל יום ביחד. ואני... מפחד לתת אישה שלי יודעת סיפור הזה. היא הלך. אצלי זה, יותר חשוב משהו אחר, יותר חשוב.

יורם זה בסדר רומן.

רומן תשמע. אני רוצה... (לא ברור) עד הסוף ואני אומרת של אלכס מה צריך על המשפט. הכול זה מדבר, הכול מה היה אצלי עשרים שנים לפני, עשרים ואחד שנים לפני. מה אצלי היה. למה אני לעשות ככה, ככה וככה. למה אני עושה. ומשפט רואה, כן. הוא באמת, נכון, טוב, הוא.

יורם בית משפט רואה זה, מה אתה אומר עכשיו, אם אתה הולך מאה אחוז איך שהלכת. תשמע, עכשיו אחרי שאמרת מה שאמרת, לך מאה אחוז. אתה יודע למה רומן? מאה אחוז. תשמע, לשנייה... עכשיו אין מה להסתיר...

רומן סליחה, בבקשה, שנייה...

יורם כן.

רומן אבל זה יודעת אישה שלי. היא... אה... לא מבין.

יורם למה? מה פתאום? לא...

רומן אני לא מבין זה אם מישהו...

יורם אשתך יודעת את זה היא לא הולכת... (מונה דיסק 2:23:31)

רומן אתה אצלי, אלכס רוצה שים זה בחוץ.

יורם אבל אישה עכשיו יודעת, היא יודעת, לא... אם נניח אישה תדע. למה תעזוב? לא, היא לא תעזוב אותך. לא.

רומן אבל...

יורם היא לא... היא לא תעזוב את רומן.

רומן אני רוצה לעשות זה. אני רוצה לעשות... (לא ברור) זה בדיוק ילדה היה כמו... לפני הרבה- הרבה זמן, לפני הרבה זמן. אני אומר של אלכס, אלכס, סליחה. סליחה אלכס, אני יודע, אבל אני יודע משטרה יודעת הכל אבל אני לא רוצה מדבר הסיפור הזה עד המשפט, אני מפחד. אני לא מבין כלום, אני לא אומר.

יורם (בטלפון) דחוף, מרה? באי.

רומן אני אומר רק, אני לא רצחתי ילדה, אני אומר זה סתם ו... מה אני רוצה לעשות שמה בשירותים, זה היה מינימום של חמישים שישים שנים מינימום. אבל אני רצחתי ילדה זאת.

(קטיעה בהקלטה)

רומן אני רוצה לעשות משהו. זה לא קשה, זה קשה. אבל לא... איך אני רצח... רוצה לעשות אבל אני לא עושה זה. לא.

יורם ... (לא ברור) אתה רצית לעשות משהו הרבה יותר?

רומן כן. אבל אני לא עושה.

יורם לא עשית?

רומן לא עושה. ורצחתי ילדה זאת, וילדה...

יורם תראה רומן. אחרי... תקשיב, בית משפט ידע כל מה שאמרת פה.

רומן: לא. לא. אני אומר של אלכס מה... אני... (פונה לסשה ברוסית) איך אומרים את זה? אני אמרתי שאני לא מתכוון לכתוב שום דבר.

סשה הוא אמר שהוא לא מתכוון לחתום על שום דבר (מתרגם לעברית).

רומן כלומר...

יורם זה ייכתב.

רומן מה שבית משפט ייתן לי.

סשה מה שבית משפט ייתן לו.

רומן זה היה צריך להיות אותו העונש על מה שאני עשיתי.

סשה זה היה צריך להיות העונש על מה שהוא באמת עשה.

רומן אבל יש לי שתי ברירות. שניים...

יורם בית משפט ייתן לו עונש... בית משפט לא נותן עונש על מה רצית. רק על מה עשית. הבנת? תסביר לו.

סשה לא נותנים פה עונש על הכוונה, נותנים פה עונש רק על מה שנעשה.

יורם הבנת את זה? (מונה דיסק 2:26:31)

סשה על מה שרק תכננת לא נותנים עונש.

יורם עכשיו... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה העונש... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם רומן, רומן...

רומן מה שהיה איתי. אני לא רוצה להגיד את זה, אני לא רוצה.

סשה אתה אומר.

יורם רומן...

רומן אני אמרתי לך. לו אמרתי שאני רציתי לעשות משהו אבל אני לא אמרתי מה.

יורם רומן, רומן. לא, לא... רומן, אני רוצה להבין משהו. לא לפרוטוקול, רומן, בסדר, אל תכתוב. לא כותבים את זה.

רומן אני, תתרגם לו...

יורם למה...

רומן תגיד שאני יודע שבכל מקרה יש ראיות נגדי. אני יודע את זה. אני יודע שיכניסו אותי לכלא. אני אקבל את העונש הזה. עונש צודק על מה שאני עוללתי. עשיתי. אבל אשתי תאמין עד הסוף שאני לא...

סשה הוא יודע שיש לנו ראיות נגדו, הוא יודע שהוא יקבל עונש צודק על מה שהוא עשה. אבל הוא גם יודע שאשתו לא... לא תדע על הדברים הנוראיים שהוא מספר לנו.

יורם אבל למה לא... (מונה דיסק 2:27:30)

סשה והיא... הוא לא רוצה שהיא תדע.

יורם אתה לא רוצה רומן?

סשה שאשתו תדע.

יורם רומן... אתה לא רוצה שאשתך תדע? אבל למה? אולי לפחות זה יעזור לה.

רומן זה קשה, אבל עדיף ש... בכלל לא לצאת מהכלא מאשר לצאת מתי שהיא לא תהיה.

יורם רומן, תגיד לי...

רומן עדיף לא לצאת בכלל...

יורם לא לכתוב.

רומן מאשר לצאת אחרי כמה זמן ושהיא תלך.

סשה יותר טוב בכלל לא לצאת מבית סוהר מלצאת אחרי זמן מה ואשתו תעזוב אותו.

רומן ואני אעשה את הכול...

יורם שנייה רגע, לא לפרוטוקול רומן.

רומן אני עשיתי את זה, סיבכתי את עצמי ככה שאין לי דרך לצאת.

סשה הוא כל כך בלבל את עצמו, כל כך סיבך את עצמו שאין לו יציאה מהמצב הזה.

יורם רומן, שאלה. לא לפרוטוקול. אמרת קודם ש... חתכת אותה ביד. למה?

סשה בדיוק הנושא שדיברתי איתו לפני שנכנסת.

יורם כן, למה הוא עשה את החתך הזה ביד?

סשה הוא לא הספיק לספר לי.

יורם לא? ככה בינינו. (מונה דיסק 2:28:44)

סשה אתה הבנת, כן, מה שהוא שואל אותך.

רומן למה אני חתכתי...

יורם רומן, רומן, תסתכל עלי. בינינו עכשיו, אנחנו יושבים, שלושה גברים.

סשה למה אתה עשית את זה.

יורם יושבים פה שלושה גברים. אבל גברים שלושתנו.

רומן אני לא יודע למה אני עשיתי את זה. אני לא יודע למה אני עושה. כאילו... אני לא יודע. מה...

יורם מקודם דיברת עם...

רומן מה שאני רציתי לעשות אני ידעתי שאני רציתי לעשות. אבל אני לא עשיתי את זה. למה אני חתכתי את היד. אני לא...

סשה מה שהוא רצה לעשות הוא יודע, אבל הוא לא עשה את זה. חתך לה את היד...

יורם לא, היד זה לא קשור למה שהוא רצה לעשות. זה משהו אחר. למה הוא, למה הוא עשה את זה? כאילו... בכל זאת, למה.

רומן לא יודע.

סשה בסדר, תתחיל מזה שתספר איך אתה עשית את זה.

יורם רומן...

סשה אמרתי לו, חכה, אמרתי לו, טוב, בסדר תתחיל מזה שתספר איך עשית את זה.

יורם איפה היא הייתה כשהוא עשה את זה?

סשה איך זה היה שחתכת לה את היד, איך היא...

יורם רומן...

רומן מה זה משנה סשה?

סשה אנחנו עושים חקירה, תבין. אין לך...

יורם דיברת הכול כבר רומן.

רומן יש לכם פרוטוקולים, יש לכם תוצאות של הנתיחה שלאחר המוות, יש, סשה. אבל בשביל מה, בשביל מה...

סשה כי אתה צריך להסביר את כל מה שעשית.

רומן אני בכל מקרה לא אגיד את זה בבית משפט.

סשה עכשיו אתה מדבר איתנו. אתה מדבר איתנו עכשיו. תסביר איך עשית את זה. באיזו תנוחה היא הייתה. ואם אפשר, תסביר למה אתה עשית את זה. (הפוגה בדיבור) אתה הרי מבין טוב מאוד שזה נחוץ לנו.

רומן למה?

סשה בתור אנשים שעושים חקירה בתיק הזה. באותו אופן אתה יכול להגיד למה אתם הייתם צריכים את כל השאר. אתה מבין? זה מאוד פשוט. תסביר איך התבצעה שרשרת האירועים הזאת. זה אחד החוליות של שרשרת הדברים שבוצעו שם. תסביר את השרשרת הזאת. את החוליה הזאת, יותר נכון. (הפוגה בדיבור) אני מקשיב.

רומן אני לא אספר שום דבר.

סשה למה, תסביר לי.

רומן אני לא רוצה לספר שום דבר. להגיד את האמת. עם יד על הלב. אני לא רוצה לספר שום דבר.

סשה אני מבין שאתה לא רוצה. זה אני מבין טוב מאוד דווקא.

רומן לא רוצה.

סשה זה אני מאמין לך. לא רוצה לספר. (הפוגה בדיבור) עם הפעולה הספציפית הזאת קשור משהו ספציפי.

יורם אל תספר את זה אם אתה לא רוצה.

רומן אני...

יורם בשבילי, בשבילי פשוט רומן, אל תספר, לא, אל תספר לי. אבל אני שואל משהו אחר. תקום עכשיו. תקום עכשיו.

רומן אני לא רוצה לדבר על זה בכלל.

יורם למה הוא לא עושה את זה?

סשה תקום, תקום, הוא מבקש...

יורם רומן...

רומן ... (לא ברור, מדברים יחד) נו, נו.

יורם תראה לי באיזה פוזיציה עזבת אותה.

רומן אני אמרתי שאני לא רוצה לספר.

סשה הוא אומר הרי אמרתי... (לא ברור, רעשים ברקע).

(הפוגה בדיבור)

יורם רומן, עייף? רומן. עייף? אתה נראה לי עייף. אה?

רומן מה זה עייף?

סשה אתה עייף?

רומן אני עייף ו... אני מפחד.

סשה אני גם עייף וגם מפחד. ממה?

יורם רומן...

רומן אני לא רוצה להגיד שום דבר, שום דבר...

סשה ממה אתה מפחד?

יורם רומן...

רומן אם משהו מזה יצא החוצה. החוצה. כלומר, לא בבית משפט אלא פשוט יצא.

סשה הוא אומר, אם משהו מזה יצא החוצה, לא לבית משפט, בכלל החוצה משהו יצא מזה. נו?

רומן אז תעלה כל השרשרת של כל האירועים.

סשה אז כל השרשרת של אירועים שגרמה לי ככה...

רומן הכול יצא. וככה, וככה אף אחד לא יידע את זה.

סשה וככה אף אחד לא יידע את זה.

רומן כלומר זה יישאר איתי.

סשה אבל איך התנוחה שבה היא נשארה...

יורם מה זה קשור? מה זה קשור? רומן, מה זה קשור?

סשה אם היא ישבה או עמדה או שכבה.

יורם אתה... אתה... (לא ברור, מדברים יחד) אתה אומר אמת. כאילו מה זה קשור רומן?... (לא ברור) מה זה קשור רומן?

סשה לא החתך, אנחנו לא מדברים על החתך.

יורם למה אתה לא אומר? מה זה קשור? מה זה קשור, רומן? זה לא קשור.

סשה למה דווקא פה אתה נסגר?

יורם זה לא קשור. מה אתה משאיר לעצמך משהו? זה לא קשור.

רומן אני לא זוכר איך היא נשארה.

סשה אני לא זוכר איך היא נשארה.

(הפוגה בדיבור)

יורם נדמה לי שאתה זוכר רומן.

רומן סשה, אתה לא מבין...

סשה לא, אני מבין.

רומן אתה לא מבין. אני סיפרתי...

סשה אני לא מבין את הכול. אני לא מבין איזה קשר יש לפוזה שהיא נשארה בה...

יורם רומן. הוא יודע טוב מאוד באיזה פוזה. אתה זוכר טוב מאוד באיזה פוזה רומן.

רומן אני יודע.

יורם אתה יודע, אני יודע.

רומן אבל אני שכחתי.

יורם לא. אתה לא שכחת. אתה זוכר. עזוב, למה? אתה מספר פה הכול. אתה מדבר איתנו הכול אמת, הכול פתוח. כמו חברים אנחנו מדברים. אז... אני שואל אותך כמה שאלות, תענה לי. אז אתה לא רוצה, בסדר. למה? בסדר, אני מבין למה לא. למה חתכת אותה, בסדר. אני מבין. אל תספר לי. לא רוצים... אתה לא רוצה. אבל זה, מה זה קשור? זה פרט זה... שתי... (לא ברור) בית המשפט ישאל אותך. אתה רוצה שבית המשפט ישאל אותך?

רומן מה אני רוצה בבית משפט?

סשה בית המשפט ישאל אותך את השאלות האלה.

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה אם זה לא ייסגר כאן, יעשו לך את זה בבית משפט.

יורם מה? כאילו מה אתה... זה כאילו נראה, רומן, זה נראה כמו מניפולציה. נראה כמו מניפולציה שאתה לא רוצה להגיד מה...

סשה אם זה לא יתברר בחקירה ויוגש... (לא ברור, מדברים יחד)

יורם ... (לא ברור, מדברים יחד)

סשה בית המשפט יחקור את זה שם.

יורם הוא אומר הכול. אתה... איפה זה, איפה פה, איפה... זה כאילו, מה זה חשוב? מה זה משנה?

רומן אני אגיד שאני לא רצחתי, זה למה לכל השאלות...

סשה ובבית משפט אני אגיד שאני לא הרגתי בגלל זה אני לא...

רומן אני...

סשה אני לא אצטרך לענות על שאלות.

רומן אני אומר...

סשה למה תגיד בבית משפט שלא הרגת?

רומן לא. אני... הוא... משפט רוצה לדעת למה ככה, למה ככה. והוא רוצה לדעת מתי אני... מתי שאני אומר הודאה, אם אני... אני מסביר. כלומר, כאילו... כאילו אני מודה באשמה שלי ו... גילוי, זה...

סשה הודאה.

רומן הודאה מלאה.

סשה נו?

רומן אבל אם אני אגיד אותו אז הכול יצא.

סשה זה למה אתה לא מתכוון להודות?

רומן זה למה בבית משפט אני אגיד שאני לא רצחתי. אני יודע שייתנו לי מאסר עולם, אני אהיה בן אדם מניפולטיבי.

סשה אם אני... אם אני מודה בבית משפט, אני אצטרך להגיד את כל היתר. ואם אני לא אודה בבית משפט, אז אני יודע שאני אקבל את המקסימום אבל אני לא אצטרך לספר את הכול. אתה מבין? ואני מוכן לזה שאני אראה מניפולאטור בבית משפט.

יורם אתה בבית משפט...

רומן אז אני אהיה בטוח שזה לא יצא.

יורם רומן, אבל...

סשה ואני אהיה בטוח שהסיפור לא יצא לאור.

יורם רומן, אני אשאל אותך שאלה אחרונה להיום. מספיק, זהו. מספיק להיום? מספיק להיום? רק הדבר הזה. אתה... מה... אתה חושב שבבית משפט. אתה רוצה סליחה. אתה לא תגיד. בבית משפט מה תגיד? מה בבית משפט תגיד?

רומן אני מדבר מה אני לא עשיתי.

יורם אה?

רומן מה אני לא עושה זה. לא עשית. שאני לא עשיתי את זה.

סשה הוא אומר אני... אני אגיד שאני לא עשיתי את זה.

יורם למה תגיד ככה?

רומן בגלל שאז אני לא אצטרך להסביר את כל ה...

סשה כי אז אני לא אצטרך להסביר את כל ה...

רומן למה מה...

סשה כל הלמה ואיך ומה.

רומן אני יודע. אני יודע מה משפט תן לך. עד הסוף, פול. אני יודע. אבל אז שום דבר לא יצא.

יורם אבל יש לך אישה וילד.

רומן יש.

יורם יש אישה וילד.

רומן ומה, יותר טוב לך בחוץ אין... מתי לך חמש עשרה שנים והאישה וילד הלך? זה יותר טוב? אני לא יכול גר בלי אישה. וילד שלי...

יורם רומן... טוב. עזוב, אנחנו נמשיך מחר. רומן, מחר אנחנו נמשיך. אתה עייף, עזוב. בסדר, אתה עייף, גם אנחנו עייפים. זהו, מספיק להיום. תאכל אבל. תאכל משהו קטן. רומן, תאכל.

רומן לא רוצה, תודה.

יורם אתה רוצה לשתות?

רומן לא רוצה. (הפוגה בדיבור) אפשר מים... מים. זה. קרים.

יורם מים קרים?

רומן אפשר את האזיקים סשה?

יורם סשה. קפל את הזה.

סשה לא קיבלתי תשובות לשאלות.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן אז זה לא יצא. אז זה יצא וזה יהיה... אבל אני אקבל עונש צודק על מה שאני עשיתי.

סשה אני לא מבין רק דבר אחד. אני מבין הרבה דברים, אבל אני לא מבין דבר אחד. אין הסיפור הזה עם התנוחה משפיע על כל מה שאתה סיפרת לי עכשיו? אנחנו הרי יודעים איך אנחנו מצאנו אותה. אנחנו יודעים הרי איך...

רומן יש מים רגיל? קרים.

יורם אתה לא אוהב קולה?

רומן אני אוהב אבל מים רגיל יש?

יורם לא קרים.

רומן אה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

יורם טוב.

רומן אני יודע באיזה תנוחה אתם מצאתם אותה.

סשה נו, וגם אנחנו יודעים באיזה תנוחה מצאנו אותה.

רומן אני יודע באיזו תנוחה היא נשארה.

סשה נו. ברור שאתה יודע, אם אתה עשית את זה.

יורם אנחנו...

סשה רגע, אני יודע שאתם יודעים באיזה פוזה היא נשארה וגם אני יודע באיזה פוזה היא נשארה. אז למה אתה... מה מפריע לך לספר לנו את כל זה?

יורם רומן, ככה אני מבקש ממך, כבן אדם. בסדר? תעשה את זה בשבילי כי אני מבקש ממך.

רומן אני לא זוכר. אני שכחתי.

יורם אבל אני מבקש ממך רומן. (הפוגה בדיבור) מה זה משנה הפוזה לבית משפט? מה זה משנה? לא לפרוטוקול. תעשה את זה כי אני מבקש ממך, בסדר? לא לפרוטוקול.

רומן שכח... (לא ברור) לא ראיתי.

יורם מה?

רומן לא ראיתי שום דבר.

סשה אה?

רומן רציתי להסתכל איך אצל הילדות שם... מה איך, לא היה לי זמן להסתכל אצל אשתי, אני הסתכלתי אצל הילדה, כאילו סוטה.

יורם טוב, נו ,הוא לא רוצה.

סשה הנה זה עכשיו, לא רגע... אתה לא יודע מה הוא אמר לי.

יורם לא. מה הוא אמר לך?

סשה רציתי לראות איך הכול בנוי אצל בנות, אצל אשתי לא הספקתי להסתכל. אבל חשבתי שזה ישפיע עלי ויוציא אותי... יציג אותי כאיזה סוטה.

רומן משהו כזה.

סשה זה למה זה מפריע לך? אבל אתה יודע מה אתה עשית אחרי זה, שאנחנו לא נבין את זה. נכון?

רומן זה לא... אני לא הסתכלתי על שום דבר.

סשה אני יודע.

רומן אני פשוט אמרתי... בלי לחשוב. אני חשבתי שתגידו כן... ואני כמו מטומטם, שיהיה.

סשה להגיד את האמת... (לא ברור, רעשים ברקע).

רומן מטומטם, כן?

סשה לא, אני לא אומר, אתה לא טיפש. אתה רחוק מזה. אתה רחוק מלהיות טיפש. אבל אתה מסבך לעצמך את החיים יותר מידיי.

רומן אני יודע סשה.

סשה בשביל מה? בשביל מה?

רומן סשה...

סשה בשביל מה? תסביר את עצמך.

רומן אני יודע.

יורם ... (לא ברור).

סשה אני יודע. אמרתי לו, אתה לא טיפש ואתה מסבך לעצמך את החיים, יאללה... (לא ברור).

יורם תאכל משהו רומן. תאכל.

סשה תן לי... (לא ברור) בבקשה.

רומן תגיד לי בבקשה, איפה אני לישון?

יורם מה אתה?

סשה לעשן?

יורם לישון?

רומן לישון.

יורם פה.

סשה פה.

רומן פה? ואם אני על מה...

יורם איפה, איפה ישנת אתמול.

רומן אה? פה... בכלא.

סשה כן.

רומן לא, כי אני חשבתי פה... לא איפה שכולם.

סשה לא, לא, לא. הכול צריך להיות לך שם.

יורם לא, לא. איפה ישנת אתמול.

סשה יש לך שם הכול?

יורם למה בסדר שמה רומן, לא?

רומן בסדר. אז למה לקחתם את הדברים שלי אני לא מבין.

סשה אנחנו רוצים לבדוק משהו. בסדר?

רומן ... (לא ברור, רעשים ברקע) מישהו נוסע שם למטה.

סשה איך? לא הבנתי מה אתה רוצה.

רומן אסור לי עכשיו לא... (לא ברור) לא לדבר.

סשה עכשיו חקירה. אתה יכול להיות קשור עם אנשים...

רומן כן, כן, כן, אני שכחתי. אני שכחתי. אני...

סשה מה שאני הבטחתי לך עם אשתך, אני לא שכחתי את זה. אני אתן לך את זה.

רומן לא, פשוט הייתי רוצה תמונה.

סשה של מי?

רומן של הבן שלי ושל אשתי.

סשה תקבל. אני מבטיח לך, תקבל. ושיחת טלפון אני גם אתן לך. מתי שנסיים את החקירה. אני לא שכחתי.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

רומן (בוכה)

סשה מה אתה רוצה להגיד?

רומן (בוכה) שום דבר.

סשה עשית את העניין. זה למה אני אומר לך, תתנקה. עד כמה שזה אפשרי. כמובן, אף אחד לא יכול למחוק את מה שקרה. אבל אפשר להקטין את החטא. לשפר. מתי שאתה תודה. אתה יודע את זה בעצמך.

רומן (בוכה) אני...

סשה מה?

רומן אתמול מתי שישבתי בתא.

סשה נו?

רומן היה בחור.

סשה נו?

רומן איך הוא עיצבן אותי.

סשה נו.

רומן צועק רומן, אם... (לא ברור) בטוח שאתה לא עשית את זה,... (לא ברור) לאסוף כסף בשביל עורך דין. אני לא רציתי עורך דין בתשלום.

סשה רוסי? (הפוגה בדיבור) אה.

רומן אני לא יודע. ככל הנראה עורך הדין יוכל להוכיח את זה שאני לא קשור לעניין, שאני חף מפשע. זה בערך תשעים ותשעה אחוז שהוא יוכיח את זה. אחוז אחד אני משאיר לא לעורך דין, אני משאיר לבן אדם אחר.

סשה לאשתך?

רומן לא.

סשה למי?

רומן בעניין הזה... (לא ברור) בן אדם אני עוד עורך דין. אני לא יודע איך הוא יתנהג. אני לא יכול לענות עם זה...

סשה איזה בן אדם?

רומן עם הזמן, כל מה שאני אמרתי לפני זה, עם הזמן, הכול יעלה על פני השטח סשה. אני אומר לך את האמת, הכול יעלה על פני השטח.

סשה למה אתה מתכוון...

רומן או שלא יעלה על פני השטח...

סשה מה זאת אומרת מה שאתה אמרת לפני זה. מה שאתה אמרת לי עכשיו?

רומן לא, לא, לא, לא. זה שאני חף מפשע וזה... מה שאמרתי בתחילת החקירה.

סשה נו.

רומן הכול יצא.

סשה למה אתה מתכוון?

(הפוגה בדיבור)

רומן מתי שהאחוז הזה יתחיל לעבוד. אחוז אחד. או מאית של האחוז הזה. אתה תקבל את התשובות לכל השאלות סשה, לכולם. תאמין לי. מה שאני אמרתי לרצוח את עצמי, לא. אני לא הולך לרצוח את עצמי. זה... אני פשוט אומר ש... בשביל שאני אהרוג את עצמי אני לא צריך חבל אני לא צריך שום דבר. אני בונה מקצועי. אני יודע איך עובדים מים וחשמל. כאן בתא מים וחשמל יש בשפע. אתה מבין...

סשה אין לך כוונה כזאת.

רומן כמובן שלא. אני לא טיפש להרוג את עצמי. בשביל מה?

סשה נו, אני יודע שאתה לא טיפש...

רומן כי על האלפית או המאית של האחוז אני תמיד בונה. אני תמיד בונה. ומתי שזה... יצא. אני לא יודע. זה שעורך הדין לא יוכיח את... איך להגיד, חוסר הקשר שלי לעניין, את חפותי. בזה אני בטוח בתשעים ותשע אחוז שהוא לא יוכל לעשות את זה, כי כל הראיות נגדי. הראיות שיש לכם הן ראיות חזקות. הראיות שיש לכם, אין לכם אותן.

סשה מה זאת אומרת?

רומן אלה שאני נפטרתי מהם. אין לכם אותם. אני אמרתי, זרקתי אותם.

סשה למי אתה מתכוון בתור בן אדם שלישי אני לא הבנתי.

רומן עם הזמן.

סשה מה עם הזמן?

רומן סשה, עם הזמן.

(הפוגה בדיבור)

רומן סליחה, אני יכול לעשן קצת?

סשה תעשן.

רומן פשוט העצבים שלי לא מחזיקים. שיחת הטלפון לאשתי, לאשתי, זה לא חובה...

סשה אני מבין.

רומן אני פשוט, אני פשוט ביקשתי...

סשה אם אנחנו... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן אני מבין טוב מאוד שאין לך את הזכות, לאף אחד אחר אין את הזכות... זה באינטרס של החקירה.

סשה רומן, אני אמרתי לך, מתי שהחקירה תגמר, אתה תקבל את שיחת הטלפון.

רומן אני יודע, זה...

סשה ... (לא ברור, מדברים יחד)

רומן כמו שאומרים את זה... מתי שהחקירה נגמרת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.

סשה נו, לא מה שאתה רוצה...

רומן לא, אבל אפשר להתקשר הביתה, יש לך את הזכות למפגש.

סשה אחרי... אחרי הגשת כתב האישום.

רומן יש לי את הזכות להיפגש...

סשה יש לך מעמד אחר.

רומן אה.

סשה יהיה לך מעמד אחר. עכשיו אתה נחקר.

רומן אה, בסדר.

סשה אחרי כתב האישום אתה נאשם.

רומן הבנתי.

סשה זה כבר מצב אחר.

רומן הבנתי. אתה יכול להגיד לי... יש לי שאלה, אני לא יודע...

סשה נו.

רומן את תשובה עליה. מתי שיש אישום ובית המשפט פסק עונש של מאסר, לאיזה בתי כלא לוקחים?

סשה זה תלוי באיזה...

רומן נו, אבל מחלקים את כולם פה.

סשה מקומות פניים. באיזה בית כלא יש מקומות פנויים. באיזה מחלקות יש מקומות פנויים.

רומן תקשיב.

סשה אין בתי כלא מסוימים לפושעים מסוימים. כלומר, אתה יכול לשבת בכל בית כלא. אין פה מחנות. לא יושבים במחנות, יושבים בבתי כלא. (הפוגה בדיבור) רומן. כל זה כבר שאלות טכניות. אתה תקבל עליהן את כל התשובות.

רומן ואחרי כמה זמן מרשים מפגשים. אני שמעתי שכאילו האישה יכולה לבוא כאן לפגישה עם בעלה, ישר אחרי ש... (לא ברור)

סשה מתי שאתה... שנייה. (בטלפון) אה, כן, כן. טוב. זה מתי שאתה כבר נמצא במצב מסוים שנותן לך את הזכות, אז אתה מקבל את המפגש. כשאתה יושב כבר בגלל אישום מסוים, יש לך כבר את הזכות. בסדר? טוב, רומן...

רומן בסדר.

סשה אני רואה שאתה באמת עייף. אתה צריך לנוח.

רומן השאירו פה... (לא ברור).

סשה עכשיו בוא נבדוק את הדברים שלך.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה ננקה את השולחן הזה. (הפוגה בדיבור) יאללה. תוציא את הדברים שלך.... (לא ברור, רעשים ברקע).

רומן בשביל מה?

סשה נו, תניח, אני רוצה לבדוק משהו. אחרי זה תיקח את זה חזרה.

רומן הנה... (לא ברור, רעשים ברקע)

סשה אתה מסכים שאנחנו ניקח את זה לבדיקה.

רומן בבקשה.

סשה או קי, תודה. תודה רבה. (הפוגה בדיבור) או קי. עם החולצה הזאת אתה היית בעבודה?

רומן כן. בחולצה הזאת אני הלכתי לעבודה.

סשה אתה הלכת.

רומן כן.

סשה זה הג'ינס. אני רוצה לראות.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה אה, זה רק שחור?

רומן כן, זה גם בבקשה.

סשה או קי. בג'ינס הזה אתה, כמו שאני הבנתי, הלכת הביתה אחר כך, כן? (הפוגה בדיבור) הגרביים שיש לך פה? משהו מבין אלה היה באותו יום עליך?

רומן לא. אלה גרביים נקיות.

סשה אני מבין.

רומן מסרו לי.

סשה אה, מהבית.

רומן זה מהבית.

סשה והגרביים שבהם אתה היית אז בעבודה? זה אחד מאלה? אחרי הכביסה?

רומן לא. אחרי הכביסה יש לי גרביים... אתה רואה, גומי הדוק.

סשה נו.

רומן אלה בכלל גרביים חדשות.

סשה אה.

רומן הנה, זה ספורט. כל הספורט זה אני הולך לעבודה.

סשה אה.

רומן ו...

סשה אולי היית בגרביים האלה? זה יכול להיות?

רומן ככל הנראה אני הייתי בגרביים האלה.

סשה אני יכול לקחת אותם?

רומן כן, בטח.

סשה תודה.

רומן למה אני יכול לתת אפילו את אלה. כי ספורט... לא, אני הייתי בכחולות אדומות ואצלי בבית יש נראה לי עוד זוג או שניים של גרביים כלאה. יש לי גרביים עם גומיות חלשות. אבל אלה גרביים שבהן אני הולך לעבודה. לא הגרביים שאני עובד בהן. איפה שיש גומיות חלשות, מתפרקות, בגרביים האלה אני עובד. אם אתה רוצה לקחת ממני...

סשה אני רוצה לקבל את הגרביים שבהן אתה עבדת. שבהן אתה עשית את כל זה.

רומן טוב. אלה שבהן אני עבדתי הן בבית. יש להם גומייה חלשה.

סשה הגרביים שבהן היית ברגע שאתה עשית...

רומן גומייה חלשה, גומייה חלשה יש להם.

סשה ואיפה הן? אצלך בבית?

רומן בבית.

סשה או קי. כלומר, אתה לא היית בגרביים האלה?

רומן לא. המכנסיים האלה והחולצה הזאת זה מה שאני הלכתי איתו לעבודה.

סשה אחרי שאתה הגעת, אתה כיבסת את המכנסיים האלה?

רומן לא.

סשה וגם לא את החולצה. ואיפה הגולף השחור שלך?

רומן במשטרה. אתם הרי...

סשה גולף שחור.

רומן אתם החרמתם אותו.

סשה אה. הוא בבדיקה. או קי.

רומן זה... (לא ברור, רעשים ברקע) צריך עוד משהו?

סשה זהו. תשים את כל זה כאן. מה יש לך פה?

רומן זה בגדים מלוכלכים, זה צריך לכבס.

סשה אה, זה מהתא?

רומן כן. זה מה שאני החלפתי. יש לי שאלה כזאת. יש לי שאלה כזאת. נותנים פה בכלל סבון או לא?

סשה אני חושב שכן, אבל תבקש מהם שהם ייתנו לך. אני חושב שהם ייתנו לך.

רומן פשוט אתמול אני כיבסתי את... (לא ברור, רעשים ברקע) אני לא יודע איך... (הפוגה בדיבור) אתה צריך לכבס הכול... (לא ברור) אפשר להרשות את זה. (הפוגה בדיבור) אני... זאת לא העבודה שלך, פשוט כאן... מתי שעבד הוא לא, לא ככה...

סשה מה? מה?

רומן אני אחזיר עכשיו.

סשה נו. למה אתה מתכוון ככה עשו תמיד? נו זה אני יודע שזה היה ככה.

רומן הם... אני שכחתי.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה קח את התיק. מחר נדבר עוד פעם. (הפוגה בדיבור) בבקשה אל... (לא ברור) את הנשק שאין לו שום קשר לעניין.

רומן אני לא אדבר. אני לא רוצה.

(הפוגה בדיבור)

(רעשי רקע)

סשה בסדר.

סוף הקלטה

תמלול חקירה - קובץ 4 | תאריכים אינם ברורים

קובץ כללי 14-19.12.06 קבצים 19-23

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א .1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 19) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק): 1070 י"ג

שם המתרגם: יורי גזליק

מתחיל שעה 8:00 לערך בבוקר 17.12.06

קול א ' : עצור ז'ניה (לא קיים בקובץ זה)

קול ב ' : חשוד רומן

קול ג ' : סוהר

קול ד ' : עצור ארטור

(שתיקה)

סוהר: (עברית) ארטור ?

ארתור: (עברית) כן ?

סוהר: (עברית) בוא שניה .

ארתור: (עברית) מה זה עורך דין ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) תגיד לי בבקשה, מה השעה עכשיו ?

סוהר: (עברית) שמונה ועשרים .

זדורוב: (עברית) תודה .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא . בוא .

(רעשים, שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) הכל בסדר, אכלת ארוחת בוקר ?

ארתור: (עברית) לא, אכל עכשיו .

סוהר: (עברית) תה שתית, נכון ?

ארתור: (עברית) לא, אין לי מים חמים .

סוהר: (עברית) הנה, עכשיו אני אביא לך . גם אתה רוצה מים חמים ?

זדורוב: לא .

סוהר: (עברית) בוא .

ארתור: מה, אתה לא רוצה מים חמים ? (לא ברור)

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: בשביל מה (לא ברור) הביאו שם מים חמים .

זדורוב: (לא ברור) קר .

(שתיקה)

(רעשים, לא ברור)

ארתור: כל הכבוד (קללה), על הבוקר הוא עובד .

זדורוב: בשורות טובות הוא הביא לך ?

ארתור: ככה ככה .

זדורוב: גם טוב, לפחות ככה, קצת .

ארתור: מה הוא יכול לבשר לי ? איזה בשורות טובות הוא יכול להביא לי ? כל מיני חדשות ?

זדורוב: אתה יודע, אולי יש משהו שאפשר להיאחז בו .

ארתור: כן, יש, הכל בסדר, יש דברים מסוימים, אבל (לא ברור) זה לא חדש בשבילי . (לא ברור) שטויות . בשבילו זה טוב, בשבילי זה סתם . בשבילי יהיה טוב כשהוא יגיד לי תצא, (לא ברור) הלאה . אז זה יהיה טוב .

זדורוב: זה יהיה מצוין . (לא ברור) כזה דבר . אוי (קללה) , אפשר להשתגע .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) נתן נייר .

ארתור: אוי (קללה) . עכשיו הוא נסע לכרמיאל .

זדורוב: נסע לכרמיאל ?

ארתור: הוא נסע לכרמיאל .

זדורוב: שם . . .

(שתיקה)

זדורוב: השעה עכשיו בערך שמונה ועשרים, שמונה וחצי .

ארתור: תשעה .

זדורוב: תשע ? שמונה וחצי אמר לי זה שבא .

ארתור: אה, כן ? כשאני יצאתי ?

זדורוב: כן, אני שאלתי אותו מה השעה . אתה לא היית בערך עשר דקות . אני לא הספקתי לגמור סיגריה . בערך שמונה וחצי, אז יש לי עוד משהו כמו חצי שעה עד שמניאקים האלה יבואו לקחת אותי .

(רעשים)

ארתור: תמיד היו לוקחים ואתך בשעה שבע . אולי אין כלום .

זדורוב: בשעה, שבע וחצי היו לוקחים אותי .

ארתור: אולי אין לך בכלל חקירה ?

זדורוב: לא, בכל מקרה הם יוציאו אותי או שילחיצו או שישגעו עם השאלות, מה, איך, איפה . אתה (לא ברור) לי (לא ברור)

ארתור: (מפהק)

זדורוב: יוסי אמר שביום ראשון צריכים לקחת אותי לאיזו מעבדה . אוי (קללה)

ארתור: אה ?

זדורוב: צריכים לקחת אותי לאיזו מעבדה .

ארתור: אותך ?

זדורוב: כן . לא יודע לאיזו מעבדה .

(שתיקה)

זדורוב: אצטרך לנסוע לא יודע לאן . אין דבר, שיזדיינו בתחת .

ארתור: הנה האוכל האהוב עליך .

זדורוב: קיבינימט אותו,

ארתור: קוטג' .

זדורוב: אני שונא קוטג' .

(שתיקה)

זדורוב: למה הוא עומד פה (קללה) ?

ארתור: מה אתה עושה ?

זדורוב: אתה רוצה ?

ארתור: לא . תן לי קוטג' .

זדורוב: קח קוטג' .

ארתור: אתה לא אוכל ?

זדורוב: אני לא אוכל אותו .

ארתור: אני אכל .

(שתיקה)

זדורוב: אתה רוצה תה ? אותו תה ש . . .

ארתור: לא .

זדורוב: תן לי אותו, הוא חמים וטוב . כי אצלי כבר קריר .

(שתיקה)

זדורוב: כל הכבוד לעורך דין . (לא ברור) הוא הגיע, דיבר אתך . כל הכבוד לו . לא שעורך דין המזדיין שלי . פעם אחת אני ראיתי אותו בבית משפט וזהו .

ארתור: הוא בא והרגיע אותי, אומר לי תירגע, (עברית) אני מטפל בך . הוא אומר אני מטפל בך . הוא אומר למה אתה נראה ככה ? ישנתי, מאיפה לי לדעת שאתה תבוא בבוקר ? הוא אומר (לא ברור) אמר שאגיע בעשר . לא יודע .

(שתיקה)

ארתור: פה נתנו לנו לדבר, במעבר פה .

זדורוב: אה . הוציאו לשם איפה שהם יושבים ומדברים ?

ארתור: ממש פה . מאחורי הדלת הזאת

זדורוב: שם יש להם תנור ?

ארתור: כן . (מפהק)

(שתיקה)

זדורוב: הכל יבש לי בפה, זה משהו .

(שתיקה)

ארתור: קשה לי (קללה), קשה לי להוציא אותך מזה, אבל נעשה משהו .

זדורוב: אומר קשה להוציא ?

ארתור: כן .

זדורוב: זה לא רע .

ארתור: באוטו שלי מצאו נשק . זה לא טוב . ואילו אני הייתי במקום ההוא אז זה היה יותר טוב .

זדורוב: אילו המכונית (לא ברור) כן, היה טוב מאוד .

ארתור: אילו אני הייתי במקום ההוא, והוא היה במקומי . . . . אתה מבין מה הוא אומר ? היה יותר טוב . למה ? כל האשמה אוטומטית עוברת לבעל הרכב .

זדורוב: לבעל הרכב . (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: והרכב הוא שלך .

(שתיקה)

ארתור: רציתי לדבר אתו עליך, פשוט הייתי רדום (קללה) .

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: הייתי רדום . רציתי (לא ברור)

זדורוב: בכל מקרה אין לי מה להגיד לו .

ארתור: אפילו על עצמי לא אמרתי הרבה .

זדורוב: מה מצפה לנו מהיום .

ארתור: אתה בכל מקרה צריך עורך דין, עורך דין טוב .

זדורוב: לעורך דין טוב צריך לשלם טוב .

ארתור: תקשיב, אבל (קללה) אתה תסלח לי (קללה), לשלם טוב או לא לשלם טוב, פה כל החיים שלך על המאזניים . בחייך, לשלם טוב . אתה אל תחשוב על הכסף המזורגג הזה . כסף אתה יכול לעשות בחוץ . אתה תשתחרר אם יזכו אותך .

זדורוב: ואם לא ?

ארתור: ועם עורך דין טוב יכולים לזכות . ואתה חושב על כסף . איזה כסף עכשיו ? כסף זה שטויות .

(שתיקה)

ארתור: מה, הכסף עושה אותנו ? אנחנו עושים את הכסף . אם אתה לא תהיה הכסף הזה בכל זאת ייגמר לה .

זדורוב: כן .

(שתיקה)

ארתור: עכשיו פה גורל שלך על כף המאזניים . בחייך . שנים הכי טובות שלך הולכות לך . אתה רק בן עשרים ושמונה .

זדורוב: השנים שלי כבר מתקרבים לסוף . מה שרק מפריע לי שאני לא אראה את הבן שלי .

ארתור: מה השנים שלך הולכים ונגמרים . מה אתה בן ארבעים, בן חמישים (קללה) ? אתה בן עשרים ושמונה .

זדורוב: אני בן עשרים ושמונה,

ארתור: אתה עוד צעיר .

זדורוב: אני בן עשרים ושמונה, כן .

ארתור: שנים לא תראה את הבן שלך .

זדורוב: והגוף שלי הוא כבר כמו של בן ארבעים .

ארתור: אתה לא תראה את הבן שלך . ובכלל, בן עשרים ושמונה זה עוד (לא ברור) נורמאלי, גיל נורמאלי .

זדורוב: תראה, ארטור, העניין הוא שכשאתה מתחיל לעבוד מגיל קטן, אתה עובד כמו אנשים מבוגרים, הגוף שלך נשחק מהר יותר . כשאני עבדתי אצל קבלן בחיפה, היה לנו גבר, הוא עבד אצל קבלן בחיפה, אצל קבלן אחר . . .

ארתור: תאמין לי, הגוף שלי, הגוף שלי בין הקירות האלה, בבית סוהר הזה, במשך אחד עשרה, שתיים עשרה שנים נהיה יותר גרוע מאשר שלך . יותר גרוע . אתה לפחות נשמת אוויר צח ואני כל יום נושם את החרא הזאת .

זדורוב: אני מסכים אתך

ארתור: בבית סוהר עוד יותר גרוע .

זדורוב: אני מסכים אתך .

ארתור: אתה יודע, לא משנה במה אתה נושם, לא משנה באיזו חרא, אתה לפחות נשמת אוויר ואני נשמתי כל מיני זבל בבית סוהר . זה (לא ברור) זה כל מה שאתה רוצה .

זדורוב: אצלנו (לא ברור)

ארתור: בכל זאת, העניין הוא לא זה . אני מתכוון לכך ששנים הכי טובות שלך הולכות ואוזלות . אתה בן עשרים ושמונה, אתה עוד צעיר . ומה זה עשרים ושמונה ? שנים תראה איך שהילד שלך יגדל . הוא רק נולד לפני חודש וחצי .

זדורוב: העניין הוא שהיה לנו גבר בן שישים

ארתור: אתה תראה איך הוא יגדל .

זדורוב: גבר בן שישים היה מרים שקים עם בטון והיה יורד מקומה חמש לקומה ראשונה כמו ילד . אני אומר, לי לא היה כל כך הרבה בריאות וכוח כמו שהיה לו . הוא כל החיים היה איש קבע בצבא . הוא היה קצין פשוט ולא עשה כלום .

ארתור: שניה, אני (לא ברור) לשירותים .

זדורוב: אין בעיה .

(שתיקה)

ארתור: אוי (קללה) . קר .

(שתיקה)

ארתור: נו (לא ברור) גבר .

זדורוב: אני אומר שגבר היה בן שישים אז הוא היה סוחב שקים עם בטון כמו בחור צעיר, הייתי משתגע .

ארתור: יש גם דבר כזה .

(שתיקה)

ארתור: הם חילקו תה בבוקר ?

זדורוב: כן, היו מביאים כוס לכל אחד .

ארתור: הנה יש לו קנקן שלם שם .

(שתיקה)

ארתור: יש לו שם קנקן שלם , זרוק סתם ככה .

זדורוב: למישהו מביאים קנקן , אבל לנו הביאו שתי כוסות .

ארתור: לא , לא לזה .

זדורוב: אז למי ?

ארתור: לפה הוא שם על השולחן , הוא שוכב סתם ככה .

זדורוב: אה .

ארתור: הוא שוכב הוא לא אכפת לו . הוא מזג כוס והתעצל להביא כדי ש . . . (לא ברור) ישתו .

זדורוב: מניאקים (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: חלם (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: היה לי קר לקראת בוקר .

(שתיקה)

זדורוב: בלילה היה חם ולקראת בוקר נהיה קר . או שהם כיבו מזגן או שלא יודע מה .

ארתור: אני בלילה הזעתי מתחת לשמיכה ממש חזק .

זדורוב: אז זה מה שאני אומר , היה חם ולקראת בוקר קר .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) עורך דין (קללה) . כתוב פה לעורך דין . מודעות על עורכי דין .

(שתיקה)

ארתור: דולצ'ה גבנה .

(שתיקה)

ארתור: הבשמים האלה יקרים מאוד .

זדורוב: איזה .

ארתור: (לא ברור) דלצ'ה גבנה , כריסטיאן דיאור , אטה לאודר .

זדורוב: דולצ'ה גבנה ?

ארתור: דיאור .

(שתיקה)

ארתור: דולצ'ה גבנה . היה לי פעם דולצ'ה גבנה . עכשיו אצלי (לא ברור) . בחורה הביאה לי במתנה .

זדורוב: איך ?

ארתור: אה ?

זדורוב: איך זה נקרא ?

ארתור: גוונצ' פאי .

זדורוב: גוונצ' פאי .

ארתור: אתה יודע מה זה ?

זדורוב: פעם ראשונה שומע .

ארתור: גוונצ' זה כריסטיאן דיאור .

זדורוב: אה .

ארתור: שם גוונצ' . יש פה , יש גוונצ' .

זדורוב: מכריסטיאן דיאור ? (לא ברור) בוסס .

ארתור: תראה , גם פה יש כריסטיאן דיאור אבל זה נשי . בוסס היה לי , דולצ'

זדורוב: גבנה היה לי , אינטרניטי היה לי . גיופ .

זדורוב: גיופ היה לי אבל הוא מתוק , הוא לא מצא חן בעיניי .

ארתור: גיופ היה , היה לי גם שתיים אחד שתיים גברי . או שזה שתיים אחד שתיים זה ילנה קררה , משהו כזה . גם כן טוב מאוד . היו מביאים לי לבית סוהר בשמים ממש טובים . פסל , עולה ארבע מאות חמישים שקלים . הריח שם חבל על הזמן (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: הם לא מבינים כלום בבשמים . כל מיני זבלים (לא ברור) .

(שתיקה)

ארתור: ואיפה (לא ברור) ? אה ?

זדורוב: מי היה ?

ארתור: נו זה , אתה אמרת איזה סקס ? מודעות פה ?

זדורוב: אולי פה

ארתור: אין שם .

(שתיקה)

ארתור: אה , שם .

זדורוב: איפה שהו (לא ברור) לפני (לא ברור)

ארתור: זה ?

זדורוב: כן , זהו .

ארתור: אה , זה מי ש . . . (לא ברור)

זדורוב: מה זה ?

ארתור: סתם .

זדורוב: להזמין זונות ?

ארתור: היכרויות .

זדורוב: אה .

(שתיקה)

ארתור: אה , יש פה אלה , הומואים (קללה) .

זדורוב: בחייך . תן לי מצית , ארטור .

(שתיקה)

ארתור: יש פה כזה דבר . . .

(שתיקה)

ארתור: יש כלבים . גורים פאג . מה זה פאג ?

זדורוב: לא יודע .

ארתור: פארג , פאג .

זדורוב: לא יודע , שומע פעם ראשונה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: אולי פיק ?

ארתור: פיק , פיק .

זדורוב: פיקינס .

ארתור: אה , פה כתוב רק פיק .

זדורוב: זה קיצור .

ארתור: פיק .

זדורוב: גורים של פיקינס , הם כותבים בקיצור פיק .

(שתיקה)

זדורוב: בכמה מוכרים ?

ארתור: לא כתוב בכמה .

(שתיקה)

ארתור: פסנתרים , מחשבים מוכרים ,

זדורוב: איזה , פנטיום ארבע ?

ארתור: אה .

זדורוב: אין דבר , תקנה פנטיום ארבע ו (לא ברור)

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: הבנתי שאפילו בחנויות מניאקים משקרים . אי אפשר אפילו לקנות בחנויות .

ארתור: מה משקרים ?

זדורוב: במחשבים .

ארתור: מורידים חלקים ?

זדורוב: אה . הם מתקינים , אחר כך מורידים כרטיס וזהו . כשהולך (קללה) . . . , למשל , הם מתקינים לך כרטיס קול . כשהולך לך ווינאמפ אתה צריך דרייברים של של כרטיס קול .

ארתור: אה .

זדורוב: דרייברים אתה מתקין , אבל אין לך כרטיס קול , אז הוא לא מקבל אותם . אין לו לאן להכניס אותם .

ארתור: כן .

זדורוב: היה לי דבר כזה . אשתי קנתה לפני כארבע שנים מחשב , אז היא קנתה פנטיום שלוש , היא קנתה בחנות , הכל טוב ויפה , כמו שצריך , היו לה

ניירות שזה פנטיום שלוש . אבל הוא לא סוחב וזהו . פניתי לבחור אז הוא הוריד לי כל הדברים המזויפים האלה מה שהם כתבו , שם בכלל לא היה פנטיום שלוש . לא ברור מה זה היה .

(שתיקה)

ארתור: כל מיני מכוניות . מסחריות , גי , אמ , סי , שוורולט . שוורולט סבנה , אוטו טוב . שנת 2002

זדורוב: מיניבוס .

ארתור: כן . 140 אלף ק"מ , במצב טוב , נדירה . אבל עולה 97 אלף שקל .

זדורוב: 97 אלך שקל ?

ארתור: 97. 2002 . חדשה . במצב טוב . עברה רק 140 אלף .

זדורוב: ג' . אמ . סי בעיקרון אוטו טוב , אוטו אמריקאי . אבל צריכת הדלק שלה היא גבוהה .

ארתור: זה שוורולט .

זדורוב: אה , שוורולט ?

ארתור: אה . ויש פה ג' . אמ . סי , שנת 95 , דאבל קבינה , 2 כפיל 4 , אוטומטית , 26 אלף .

זדורוב: 26 אלף זה רכב גמור כבר .

ארתור: שנת 95 .

זדורוב: בעשר , שתיים עשרה שנים גמרו אותו כבר . יש שם טנדרים ? טויוטה .

ארתור: יש .

(שתיקה)

ארתור: קונגו . קונגו מה זה ?

זדורוב: קונגו זה רנו קונגו .

ארתור: הנה יש פה .

זדורוב: זה משהו שדומה לטנדר שלנו .

ארתור: יש פה . . .

זדורוב: או שזה . . . , לא , רנו קונגו . או שרנו או שסיטרואן .

ארתור: ארבע דלתות , שנת 2001 , 33 אלף שקל .

זדורוב: נו זה רנו קונגו . זה רכב קטן כזה עם בודקה .

ארתור: שנת 2001 . 33 אלף בלבד .

זדורוב: חמש שנים ? זה בסדר . חצי מחיר היא ירדה בחמש שנים . חדשה היא עולה 60 , 65 אלף .

ארתור: מה שאלת ?

זדורוב: טנדר טויוטה .

ארתור: (עברית) מסחרי ?

זדורוב: אה ?

ארתור: (עברית) מסחרי ? טנדר זה מסחרי .

זדורוב: אז כן .

ארתור: אה , טנדר ?

זדורוב: כן , טנדר .

ארתור: גיפים . יש פה גרנד צרוקי .

זדורוב: זה רכב יקר .

ארתור: אתה יודע . . . . אה , הנה , יש פה טנדרים . יש פה טנדרים . מקס , דימקס .

זדורוב: אה , זה איסוזו דימקס .

ארתור: כן . (לא ברור) פלוס אס אוטומטית , דאבל קבינה , 4 על 4

זדורוב: 4 על 4 זה (לא ברור)

ארתור: אבל לא כתוב כמה עולה . שנת 2005 . 2004 . יש גם 2003 איפו .

זדורוב: אני לא יודע מה זה .

ארתור: איפו , מיפאו . לא יודע ?

זדורוב: לא .

ארתור: 2 על 4 , דאבל קבינה , עברה 110 אלף . טורבו דיזל 63 אלף שקל .

זדורוב: מה זה דאבל קבינה ?

ארתור: דאבל קבינה ?

זדורוב: אה .

ארתור: דאבל קבינה ז קבינה כפולה . דאבל .

זדורוב: אה , קבינה ופלוס בגאז' .

(שתיקה)

ארתור: הנה יש פה שוב , איפו , מיאפו . 59 אלף שקל . לא יודע מה זה (לא ברור) . הנה יש פה בלי כל מיני (לא ברור) . רנו זה חרא . רנו , רנו , רנו , כרייזלר (לא ברור) 50 אלף שקל , שנת 98 .

זדורוב: אני אם אני מסתכל אז אני מסתכל על מאזדה , מיצובישי , טויוטה . אלה שלושה מכוניות שאני מסתכל עליהן .

ארתור: איפה הונדה שלי ? מסחרית קאיה .

(שתיקה)

ארתור: סיטרואן , פורד , פיאט , מאזדה . מאזדה , 4 על 4 דאבל קבינה . בחייך . מסחרית מאזדה . מסחרית זה זה גיפ .

זדורוב: אה . תזרוק לי מצית בבקשה .

ארתור: 38 אלף שקל . שנת 97 . 4 על 4 , דאבל קבינה , דיזל , חדשה , צמיגים , אמבטיה . מה זה ? טסט . מה הולך פה ? אמבטיה יש שם . מיצובישי . זה מסחרי , אתה רואה ? אלה גיפים או מיניבוסים .

זדורוב: גיפ כמו מיניבוס .

ארתור: יש גיפים 4 על 4 . הנה יש מיצובישי .

זדורוב: לבחור אחד יש ניסן 4 על 4 .

ארתור: מגה מגנום 2003 4 על 4 . (עברית) 4 על 4 . גיר רגיל .

זדורוב: גיר רגיל . 4 על 4 הולכות עם גיר רגיל .

ארתור: יש גרירה , טורבו דיזל , דאבל קבינה , חדשה . איתורן . בחייך . מיצובישי מגנום 2003 .

זדורוב: חדשה , חרא של אוטו .

ארתור: אוטומטי , נדירה , 92 אלף . חרא , כן ? מיצובישי מגנום ?

זדורוב: קבלן לקח . היה לו מיצובישי אל 200 . הוא קנה מגנום הזה . הוא לקח חדשה וזאת הוא מכר . אז הקודמת הייתה עם גיר רגיל וזאת הייתה אוטומטית . זאת שהייתה עם גיר רגיל אל 200 הייתה מרביצה חבל על הזמן ומגנום לא מסוגלת לסחוב . זרקנו עליה משטח של קרמיקה אז היא ירדה על התחת ונוסעת 40-60 , 40-60 . 60 זה מקסימום . וזאת שעם גיר רגיל היינו זורקים משטל של קרמיקה , פלוס (לא ברור) פלוס זה

ארתור: הנה יש בופלו , בופלו . אתה מכיר בופלו ?

זדורוב: שמעתי משהו , לא יודע בדיוק .

ארתור: מסחרית . יש ניסן .

זדורוב: ניסן גם אוטו טוב .

ארתור: הנה יש ניסן . וינר 4 על 4 , 73 אלף שקל . שנת 2002 .

זדורוב: מי צריך את 4 על 4 אלה . הם (לא ברור)

ארתור: לרגו יש משנת 2002 . קומבי 1900 . עולה 35 אלף . 42 אלך שווה לרגו . לך תדע מה זה לרגו הזה .

זדורוב: טוב , מה עוד יש ? איסוזו . אה . איסוזו .

זדורוב: יפאנית מכונית טובה .

ארתור: גיפ פולקסווגן שנת 2006 . טידיאי שחורה , וי 10 , החלפה . המחירים שך חבל על הזמן . סופר וי . (לא ברור) 2004 , ראשונה , שחורה , עשתה 80 אלף . כל מיני תוספות מימון , החלפה . גיפ פורשה .

זדורוב: יש פורשה ?

ארתור: כן , אני ראיתי . מה אתה לא ראית גיפ פורשה ?

זדורוב: לא . אף פעם לא ראיתי פורשה בישראל .

ארתור: אני ראיתי .

זדורוב: לא פורשה , לא יגואר , אפ פעם לא ראיתי בישראל . ראיתי שם אצלנו יגואר .

ארתור: גיפ ?

זדורוב: לא .

ארתור: יגואר בכלל ?

זדורוב: מכונית יגואר .

ארתור: אני ראיתי פה יגוארים כמה שאתה רוצה . ישנים (לא ברור) .

זדורוב: חדשים . . .

ארתור: הגיעו לפה יגוארים חדשים , הם לא טובים בכלל . זה לא אותו יגואר שחורה ויפה . . .

זדורוב: שחורה עם יגואר .

ארתור: זה לא , זה חרא . הגיעו חדשים . אני לא מזמן ראיתי . דרך אגב מתי ? לפני שבוע ראיתי . את פורשה אני ראיתי דווקא גיפ . כמו שכותבים פה גיפ , ראיתי גיפ פורשה . ראיתי מכוניות פורשה . ראיתי הרבה פורשה . קררה , מה שאתה רוצה .

זדורוב: כנראה ששם , במרכז .

ארתור: לא רק במרכז . פה , גם בחיפה ראיתי . פה ראיתי , במקומות האלה גם ראיתי . במקומות האלה ראיתי יגואר החדש הזה וראיתי פה פורשה , שנת 95 . למה , יש . יש איקס 5 ב .מ .וו .

זדורוב: אה , איקס 5 ? כן . מכונית ספורטיבית דו מושבי .

ארתור: גיפ (לא ברור) גרנד צרוקי . כן .

(שתיקה)

ארתור: טוב . גיפים . כרייזלר . 128 אלף עולה , משנת 2000 . (לא ברור) מפוארת . חדשה ניתנת להחלפה . גיפ רובר , גיפ שוורולט . סתם .

(שתיקה)

ארתור: טוב , מה זה פה ? מיצובישי . ראית גיפים מיצובישי ? מיצובישי פגרו .

זדורוב: אה , פגרו ראיתי .

ארתור: 2006 , אין מחיר . חבל .

זדורוב: אם זה 2006 אז המחיר לא קטן .

ארתור: כן , לא כותבים מחירים כאלה . (לא ברור) החלפת (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: גיפ פולקסווגן , 2006 . אחלה דבר . ראית את גיפ פולקסווגן ? שחור , יפה כזה . גם כן חדש .

זדורוב: גיפ פולקסווגן ? שחור ? ועל התחת יש להם סימן גדול כזה של פולקסווגן ? ראיתי .

ארתור: אחלה אוטו .

זדורוב: לבחורה אחת היה , היא נסעה אתו . אחלה גיפ .

ארתור: גיפ רובר , גיפ מרצדס .

זדורוב: אלה לא ראיתי . את יגואר ראיתי פעם ראשונה בקרים , כשעבדתי שם . הייתי אז כבן ארבע עשרה . עבדתי בקואופראיב . היינו עושים נייר טואלט . בעלים של זה היו ארמנים . הכי בכיר הגיע על יגואר שחור . בואינה , אחלה רכב . פשוט פיצוץ . ולאחיו אשוט היה קבריולט אדום .

ארתור: שנת 2006 , מ .ל . 320 . גיפ מרצדס . כן (קללה) . ניסן אין הבכלל . אה , הנה . 2001 129 אלף . טורבו דיזל . רכב בן חמש שנים . גיפ ניסן . גיפ סאן יאנג .

זדורוב: עדיף לחכות עד חודש ינואר

ארתור: גיפ סוזוקי .

זדורוב: נשאר איזה חצי חודש והם ירדו במחיר . ירדו מייד וירדו טוב כי יבואו מכוניות של 2007 , אז אלה יורדים במחיר .

(שתיקה)

ארתור: גיפ סוזוקי , ניסן , מרצדס . מיצובישי , יונדאי . יונדאי טורבו דיזל . 59 אלף . זה סתם . גיפ (לא ברור) גיפ וולוו . (לא ברור) 2004 , אני יכול לתאר לעצמי , על הכיפק . גיפ טויוטה . טרקטורון . טרקטורון . (לא ברור) במקום 76 אלף 72 אלף . בבקשה . יש כל מיני . חדשים , כולם חדשים . מודל 2007 . אתה משלם כל חודש 7500 , שניים עשר תשלומים .

זדורוב: ו . . . ?

ארתור: וזהו , זה שלך .

זדורוב: מכונית ? שבעת אלפים . . .

ארתור: טרקטורון .

זדורוב: אה , טרקטורון ?

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: שבע וחצי . . .

ארתור: פולריס .

זדורוב: שבע וחצי כפול עשר זה שבעים וחמש . ועוד חמש עשרה . . .

ארתור: הולנדר .

זדורוב: תשעים אלף טרקטוקון .

ארתור: למה תשעים ?

זדורוב: שבעים וחמש . . . , שבע וחצי לשניים עשר תשלומים , עשרה תשלומים זה שבעים וחמש אלף , חודשיים שבע וחצי זה חמש עשרה . תשעים אלף .

ארתור: ופה כתוב החל מ-76 . 77 , 72 .

זדורוב: לא , אתה כרגע אמרת שאתה משלם שבע וחצי לשניים עשר תשלומים .

(שתיקה)

ארתור: אה , יש פה כל מיני תשלומים . 685 שקל

זדורוב: אה .

ארתור: 24 תשלומים .

זדורוב: זה יוצא עוד יותר יקר .

ארתור: 24 .

זדורוב: בח-ן גס , שש כפול עשר . ששים , עשרים זה 120 אלף כבר , טרקטורון .

(שתיקה)

ארתור: הנה יש פה ב .מ .וו . גרנד צרוקי 2000 . דיפ הונדה , דיפ וולוו . אין מחירים . והגיפים האלה איקס 5 , שנת 2004 . שחורה , כסופה (לא ברור) 35 אלף קמ . עברה (לא ברור) . יש שם אלקטרוניקה , טלוויזיה וכל מיני דברים .

(שתיקה)

ארתור: הנה , איסוזוטרופר .

זדורוב: טרופר ?

ארתור: כן . יש (לא ברור) יש רודאו . מה יש פה ? אה , דיזל (לא ברור) דיוידי בפנים . יש הכל . בקיצור לא לקחו אותך היום לחקירה .

זדורוב: ייקחו .

ארתור: עוד יותר טוב , לא ?

זדורוב: יותר טוב לי , בטח , אבל אני מרגיש שייקחו .

ארתור: טורבו .

זדורוב: עכשיו מניאקים האלה יבואו .

ארתור: אל תגיד סתם אז לא יבואו . הלאה . מה יש פה ? סקודה פיניה , סקודה פורמה . סתם . ענטיקות . אה , אלה מכוניות ישנות . תראה . אתה זוכר את החיפושיות האלה ?

זדורוב: אה .

ארתור: עשרים אלף שקל .

זדורוב: פולקסווגן חיפושית ?

ארתור: שנת שבעים . זה נחשב כבר כמו זה . . .

זדורוב: רכב אספנות .

ארתור: פולסקווגן בורה .

זדורוב: אחלה אוטו . פולקסווגן גולף . גם כן טובה .

ארתור: הנה , בורה , 2001

זדורוב: אה .

ארתור: 1900 סמ"ק , אוטומטית , טורבו דיזל , לבנה , במצב טוב , כול התוספות . 58 אלף .

זדורוב: לא רע .

ארתור: הלאה . גולף . מה ? קמפורט ליין .

זדורוב: קומפוט .

ארתור: קומפורט ליין , ככה זה נקרא . אוטומטית . זה משהו . פולקזווגן פססט . (לא ברור)

זדורוב: אה .

ארתור: הנה , קטמפורט ליין , שנת 2001 , אוטומטית , כסף מטלית . 2000 הנפח שלה .

זדורוב: 2 (לא ברור) ברור , הם עושים אותה 1 .9-2 .

ארתור: במצב טוב , עולה

זדורוב: משהו כמו 40 אלף ?

ארתור: עולה 70 אלף .

זדורוב: אפשר להשתגע מזה .

ארתור: אה , עולה 70 אבל במבצע מוכרים אותה ב-60 .

זדורוב: מי עושה מצבע כזה ? מה זה חנות שם ?

ארתור: לא , מוכרים מיד שניה .

זדורוב: אז אם הם עושים מבצע כזה ומורידים עשרת אלפים אז זה חרא של האוטו .

ארתור: זה שטויות . פולקסווגן . מה יש לנו ? יש לנו פולקסווגן פולו .

זדורוב: פולקסווגן פולו זה מודל ישן .

ארתור: כן . פורד טאורס . 28 אלף . פורד מונדאו . פורד מנדאו . יש משנת 2003 69 אלף .

זדורוב: פוקוס ?

ארתור: טרייד (לא ברור) יש פורד פוקוס . 72 אלף ? אה , היא חדשה . פיאט מריאה . פיאט פונטו .

(שתיקה)

זדורוב: שוב פעם (לא ברור)

ארתור: פיגו עולה 99 אלף , אבל 2005 , פגו 307 .

זדורוב: כל כך הרבה (לא ברור) אני משתגע מזה .

ארתור: 59 אלף שקל 2003 , זה משהו . 406 פגו .

(שתיקה)

ארתור: קדילק . גי .טי . אס שנת 2003 , (לא ברור) חבילת ספורט , כסף , חדשה . 185 אלף . קדילק חדשה . ראית את קדילק ? (לא ברור) מכונית . קיאה פרייד . סתם .

זדורוב: אני ראיתי קדילק , אבל גדול , כמו לימוזינה .

ארתור: זה לא . . .

זדורוב: וכאלה לא גדולות לארבעה איש לא ראיתי .

ארתור: קאיה קלרוס . יש חדשות יפות חבל על הזמן . קיאה קלרוס , קיאה משאיה , קיאה , קיאה (שר) . רנו . איפה הונדה שלי ? איפה הונדה ? אין הונדה . אה , כנראה שהונדה עוד פה . הנה ההונדה שלי פה . טוב , נלך מהר . רנו סניק , רנו קליאו , 17 אלף שנת 96 . 17 אלף . 20 אלף שנת 95 . אוטומטית , טסט , (עברית) תוספות . 1400

זדורוב: (עברית) תוספות זה תוספות ?

ארתור: כן . 13 אלף שנת 93 . שוורולט אוויו , 59 אלף . שנת 2005 , כמו חדשה . 2005 , 66 אלף , יד ראשונה . 2005 . מבצע . תן לו צעקה בבקשה .

זדורוב: למי ?

ארתור: לשוטר , כן . (עברית) שוטר ? בוא , שוטר . רוצה מים חמים . זהו . שיבוא לפה ואני כבר אגיד לו . רק תן צעקה .

זדורוב: (עברית) שוטר ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר ?

סוהר: (עברית) חכה .

זדורוב: (עברית) בוא רגע .

ארתור: זהו , זהו . (עברית) בוא שניה בבקשה שוטר .

זדורוב: בעיקרון את הקנקן אני שטפתי .

סוהר: (עברית) מה אתה צריך ?

ארתור: (עברית) בוא תביא לנו בבקשה מים חמים בבקשה .

סוהר: (עברית) שניה .

ארתור: נכין קפה .

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: אתה לא רוצה קפה ? קח , קח , חכה , חכה . אתה לא רוצה קפה ?

זדורוב: (לא ברור) לעשות .

ארתור: (לא ברור) כן , שתי כוסות האלה אפשר לקחת . אתה שטפת את שתיהן ?

זדורוב: כן . שטפתי קלות . הן נקיות , שטפתי אותן עם מים , ארטור .

(שתיקה)

ארתור: זה שאתה שטפת זה בסדר , אבל (לא ברור) מחר לא יהיה , זהו ?

זדורוב: אה ?

ארתור: זה אפשר לשתות אחר כך . מאלה נשתה עכשיו . אתה רוצה פה ?

זדורוב: כן . (לא ברור)

ארתור: אני אכין עוד תה פה .

זדורוב: (עברית) (עברית) מה עניינים ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) מה המצב ?

קול ה ' : (עברית) איך ?

זדורוב: מה המצב ?

קול ה ' : (עברית) אה ?

זדורוב: (עברית) מה המצב .

קול ה ' : (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) הוא עושה בעיות ?

קול ה ' : (עברית) מה ?

זדורוב: במשפט יהיה בעיות ?

קול ה ' : (עברית) לא .

זדורוב: (עברית) לא ? הכל בסדר ? זה טוב .

קול ה ' : (עברית) לקחו אותי מנצרת (לא ברור)

זדורוב: (עברית) למה ?

קול ה ' : (עברית) לקחו אותי מנצרת .

זדורוב: (עברית) אה , מנצרת ?

קול ה ' : (עברית) הארכת מעצר .

זדורוב: אה , (לא ברור) .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר מזדיין .

(שתיקה)

קול ה ' : (עברית) (לא ברור) קפה (לא ברור) ?

זדורוב: (עברית) יש קצת ,

קול ה ' : (עברית) כן ?

זדורוב: (עברית) יש .

ארתור: מה הוא רוצה ?

קול ה ' : (עברית) (לא ברור) ?

ארתור: מה הוא רוצה ? מה הוא רוצה ?

זדורוב: הוא רוצה קצת קפה .

ארתור: שיביא מהבית . (לא ברור) מבית סוהר .

זדורוב: תן לו (לא ברור) כפית , שישתה . יש הרבה (לא ברור)

ארתור: אתה דואג לאחרים , אני רואה ?

זדורוב: כן .

ארתור: מה כן , אחר כך לא יהיה לנו (קללה) , אחר כך אנחנו נהיה (לא ברור)

זדורוב: לא נהיה (לא ברור)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) (עברית) בוא בבקשה .

סוהר: (עברית) מה זה ?

ארתור: (עברית) רגע , גרע , רגע , רגע . שניה . כוסות , נכון ?

סוהר: (עברית) (לא ברור) שתי כוסות ?

ארתור: (עברית) מה שתי כוסות ? רק שתיים יש ?

סוהר: (עברית) למה אתה צריך יותר משתי כוסות ?

ארתור: (עברית) לא , יש תה בזה , לא שתיתי (לא ברור)

סוהר: (עברית) של מי זה ?

ארתור: (עברית) זה של ההוא .

סוהר: (עברית) זה של זה ? בסדר , (לא ברור)

ארתור: (עברית) זה תה , זה קפה וזה תה פה . רק זה .

סוהר: (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) בוא שניה .

סוהר: (עברית) אתה רוצה (לא ברור) קפה ?

ארתור: (עברית) אל תתבלבל (לא ברור)

זדורוב: (עברית) כוס פלסטיק .

ארתור: (עברית) פחות קפה שם

סוהר: (עברית) תן לי את ה (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , תודה , בסדר .

זדורוב: ממלא עד הסוף .

ארתור: אתה רואה ? כמעט התבלבל עם הכוס שלי .

זדורוב: הוא עכשיו ימלא (לא ברור)

ארתור: על הראש , כל זה (קללה) . . .

(שתיקה)

זדורוב: לא טוב , אני גם כן בעל לב טוב .

ארתור: אני לא כזה רע , אבל אני חושב על מה שאנחנו נשתה מחר . ואם אני בבוקר קם בלי קפה אני עצבני חבל על הזמן (קללה) .

זדורוב: (לא ברור) קמת (לא ברור) קפה .

ארתור: אני לא שותה יותר מדי קפה , אבל אני שותה כוס ושתיים ביום . אני לא שותה חמש , שש . אני שותה כוס אחת .

זדורוב: אתה עושה נכון .

ארתור: כוס אחת בבוקר ולפעמים אני שותה בלילה .

זדורוב: אתה עושה נכון . אני אסביר לך למה . קפה משפיע רע מאוד על (לא ברור)

ארתור: אני יודע .

זדורוב: ואני עושה שטויות , אני שותה אותו בלי הפסקה .

ארתור: אתה רואה , אתה שותה בלי לעצור . ואני לא , אני שותה כוס אחת ביום . . .

זדורוב: זה לא טוב , ארטור ,

ארתור: אני יודע שזה לא טוב .

זדורוב: באמת לא טוב , הלב מתחיל להשתולל .

ארתור: אני שותה כוס אחת ביום אבל . . .

זדורוב: פעם אחת (לא ברור) ?

ארתור: כן . זה בשבילו . יופי .

קול ה ' : (עברית) תודה אחי . (לא ברור) תן לי את ה . . .

ארתור: (עברית) תהיה לי בריא . תהיה בריא . (לא ברור)

זדורוב: מה ?

ארתור: תן לו סוכר . תהיה כבר טוב עד הסוף . (לא ברור)

זדורוב: ערבים לא שותים עם סוכר . הם שותים בלי סוכר .

ארתור: (עברית) אתה לא שותה סוכר ?

(שתיקה)

ארתור: אה ?

קול ה ' : (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) סוכר אתה לא שותה ?

קול ה ' : (עברית) (לא ברור) סוכר ?

ארתור: (עברית) יש שם .

קול ה ' : (עברית) בסדר .

ארתור: (עברית) אתה שותה עם סוכר ?

קול ה ' : (עברית) לא צריך , בשביל מה . תודה .

ארתור: (עברית) לא צריך ? איך שאתה רוצה . לא צריך ?

זדורוב: ערבים לא שותים עם סוכר .

ארתור: לא , הוא אומר . . .

סוהר: (עברית) אני מבקש מכם עכשיו להתנהג יפה , לעזוב אותנו בשקט , יש לנו הרבה עבודה .

ארתור: (עברית) (לא ברור) כוסות .

סוהר: (עברית) בסדר . יש לנו הרבה עבודה .

ארתור: (עברית) למה (לא ברור) ?

זדורוב: (עברית) תביא בבקשה לנו סיגריה .

סוהר: (עברית) מה להביא ?

קול ה ' : (עברית) סוכר .

סוהר: (עברית) סוכר יש לך (לא ברור) פה סוכר ?

זדורוב: (עברית) תביא לנו סיגריות בבקשה .

(לא ברור , מדברים ביחד)

ארתור: אפשר להשתגע , על הראש שלי .

זדורוב: (עברית) (לא ברור) בבקשה .

סוהר: (עברית) בסדר ?

זדורוב: (עברית) תביא כמה סיגריות .

סוהר: (עברית) (לא ברור) אם לא (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) בפנים ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) בסדר זקן ? הוא אפילו לא אומר תודה . חסר הערכה שכזה . בגלל זה אני שונא את הערבים האלה .

זדורוב: עכשיו גם אני אדע .

ארתור: מה יש לדעת ?

זדורוב: אתה שמת לי סוכר ?

ארתור: לא . תחזיק . מה יש לדעת פה ? אני מראש כבר יודע מי הם . (לא ברור) (עברית) הי , איפה אתה ? הכל בסדר ? אה ?

קול ה ' : (עברית) כן .

ארתור: (עברית) (לא ברור) בסדר ?

קול ה ' : (עברית) כן .

ארתור: (עברית) תודה רבה .

קול ה ' : (עברית) תודה .

זדורוב: הם הרי (לא ברור) . אה , אתה לא שמת לעצמך סוכר ?

ארתור: לא שמתי שום דבר .

זדורוב: פה ערבבת ?

ארתור: כן . תיקח ממנו סיגריות אם אתה רוצה .

זדורוב: יש לו סיגריות ?

ארתור: תשאל אותו

זדורוב: את הערבי ?

ארתור: כן .

זדורוב: ואיך הוא יעביר לי ? הוא הרי לא (לא ברור)

ארתור: הוא יזרוק .

זדורוב: (עברית) אחי , תגיד לי , יש סיגריה ?

ארתור: (עברית) אחי (קללה) . זאב של טמבוב אח שלך .

זדורוב: (עברית) תגיד לי יש סיגריה ?

קול ה ' : (עברית) אה ?

זדורוב: (עברית) סיגריה יש ?

קול ה ' : (עברית) סיגריה ?

זדורוב: (עברית) כן .

קול ה ' : (עברית) לא , (לא ברור)

זדורוב: אה , או קיי .

ארתור: מה הוא אומר , נגמרו לו ? הנה בבקשה . אתה חושב שהוא לא מעשן ?

זדורוב: מעשן .

ארתור: משקר .

זדורוב: בטח שהוא מעשן . ארטור , יש לי סיגריות , יש לי שם עוד קופסה . . .

ארתור: אני יודע שיש לך , (לא ברור)

זדורוב: אה , יש לי עוד שתי קופסאות . אני פשוט רציתי לשגע קצת את אלה , את השוטרים , שייתנו סיגריות , באמת .

ארתור: ואני פשוט רציתי שאתה תשאל אותו ונראה אם הוא ייתן לך או לא .

זדורוב: עכשיו אני מבין .

ארתור: אה . כי עשית ממני רשע .

זדורוב: לא , אני לא עשיתי ממך , אני בעצמי יצאתי פרייר . זה לא שעשיתי רשע , אני יצאתי פרייר .

ארתור: כמה פעמים הייתי נותן (קללה)

זדורוב: אף פעם לא מחזירים ?

ארתור: מסכן , כוס אימא שלו .

זדורוב: מניאקים , (לא ברור) כל כך . . .

ארתור: לא , (לא ברור) זה שלהם . שימותו . העניין הוא לא זה , פשוט (קללה)

זדורוב: ארטור , באמת , איך לימדו אותנו ? (קללה) חבר'ה , מה שיש בבקשה

ארתור: אתה לא יודע מה , אתה לא יודע מה הולך פה . אם אתה נותן להם פה משהו מאחורי הגב מקללים אותך . אתה עוד לא יודע הרבה דברים .

זדורוב: חבר'ה , מה שיש בבקשה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: (לא ברור) אין בעיה .

ארתור: כשתשב בבתי סוהר , אם תעזור לאחד כזה אז הוא עוד יגיד לך מאחורי הגב נבילה רוסית (קללה) הוא יגיד לך . אני רק אחלוב אותך , ממש כך הוא יגיד לך . הכל מאחורי הגב . וכל פעם אה , מה נשמע אחי , או שכפרה בעברית . (נשיקות) אתה חבר שלי , אני מכבד אותך . איזה סיפורים , אם יקרה משהו אני תמיד אתך (קללה) . ברגע שאתה מסתובב הוא יורק .

זדורוב: אני יודע איך שלימדו אותנו . בבית ספר היינו מעשנים סיגריה , שלושה , ארבעה איש , כולם עישנו , היינו מעבירים את הסיגריה אחד לשני . ופה דבר כזה .

ארתור: בבית סוהר עשרה איש מעשנים סיגריה , אחת . אני יודע כזה דבר פשוט (לא ברור) הכל סתם .

זדורוב: הם מניאקים . בסדר , אז גם אנחנו נעשה להם רע .

ארתור: סיטרואן , סקודה , אה , סקודה אוקטביה . (קללה) משנת 2000 . סקודה משנת 2006 . 2000 סמ"ק . טי .די .אי . (עברית) דגם המפואר . דגם הכי מפואר .

זדורוב: (עברית) דגם המפואר ?

ארתור: חדשה . . . . לא , (עברית) מפואר זה דגם מפואר .

זדורוב: לא , אני אומר מודל מפואר ?

ארתור: כן . כמה עולה ?

זדורוב: הרבה כסף .

ארתור: 155 אלף . אבל היא חדשה . אוקטביה סקודה , אתה מכיר ?

זדורוב: אוקטביה ? יש כזה דבר .

ארתור: אז חדשה , הסדרה הזאת שהיא הכי טובה . יצאה עכשיו סדרה חדשה , חבל על הזמן .

זדורוב: של השנה ?

ארתור: טי די אי . . . . שנת 2006 .

זדורוב: אז של השנה הזאת .

ארתור: כן .

זדורוב: הן מסיעים אותי באוטו כזה . לפעמים מזדה 6 , לפעמים סקודה אוקטביה .

ארתור: אז יש לה נפח 2000 סמ"ק .

זדורוב: כן . זה אוטו מהיר , חבל על הזמן .

ארתור: אלה טובות מאוד . דווקא זאת היא טובה חבל על הזמן . טוב , מה עוד יש לנו ? הופס , טורבו דיזל , אוטומט 2002 . יד ראשונה , כל התוספות .

זדורוב: יד ראשונה ?

ארתור: (עברית) מצב חדש , 65000 .

זדורוב: אלפא רומיאו . (לא ברור) פיאט

ארתור: סיטרואן , סיטרואן , סיטרואן . 2004 – 70000 . סיאט , סיאט , סוזוקי . סוזוקי , סוזוקי . הנה בבקשה , 87 אלף אבל שנת 2006 , אוטומט , סוזוקי ליאנה . ליאנה זה סתם . סיאט איביזה . סיאט איביזה , שנת 2001 , 2002 , 43 אלף . מי צריך אותה . מי צריך אותה . סוזוקי , (לא ברור) סוזוקי , סוזוקי סוויפת , סתם . (לא ברור) סוזוקי בלנו . אה , נו . לחבר שלי יש סוזוקי בלנו 2004 . איפה יש פה סוזוקי 2001 . (לא ברור) הנה אס שמונה מאות לאלף . זה 69 אלף . מה זה ? זה 48 אלף , שנת 2001 . זה משנת 96 . כמה היא עולה ? 25 אלף . אוטומטית . בואינה , מה הולך פה ? יש פה הנחות חבל על הזמן (קללה) . מכוניות חדשות לגמרי . סוכנויות , מכוניות חדשות . 2004 אודיו אי 3 . אי 4 . יד ראשונה . זה הכל חדש . חדש , פשוט לא מכרו אותן . אודיו

אי 4 . יד ראשונה .

זדורוב: זה סתם .

ארתור: מולטי , מולטיטרוניק .

זדורוב: מולטיטרוניקה .

ארתור: מולטיטרוניק . זה (עברית) כסופה .

זדורוב: לגמרי ממוחשבת .

ארתור: (עברית) כסופה . טי די אי 2 . זה משהו (קללה) . פרמיום . המחיר שלו הוא 254 ומוכרים אותה ב224 . הורידו שלושים אלף . טוב , אודיו 4 ,אודיו 6 , אודיו 8 . זה משהו . כמה עולה אודיו 8 ? 284 . מחיר שלה 320 , מוכרים ב284 . זה משהו . 750 , 740 , 730 ב .מ .וו . כמה היא עולה ? 340 . אחרי שהורידו עולה 290 ,

זדורוב: 290 ? מכונית עולה 290 אלף . אפשר להשתגע .

ארתור: בואינה מה יש פה ? (קללה) ב .מ .וו . יונדאי גטס . אה . ב .מ .וו . 745 . (לא ברור)

זדורוב: דגם שבע .

ארתור: 745 . המר , המר עולה 460 אלף .

זדורוב: המר עולה 460 ? זה משהו , מכונית עולה חצי מיליון .

ארתור: הנה וולו 40 , עולה 79 אלף .

זדורוב: ראיתי אצלנו בקצרין (לא ברור)

ארתור: המחיר שלה 95 , אבל הורידו ל79 .

זדורוב: אצלנו יש אחד שנוסע עם המר שחורה .

ארתור: וולוו אס 60 . אבל ההמר הזה עולה 500 אלף .

זדורוב: אז אני אומר לך , לבחור הכסף צומח , קנה המר (קללה) . עליו אתה משלם עשרת אלפים בשנה .

ארתור: טויוטה , מזדה אם איקס 5 , 89 אלף . זה כבר אחרי ההנחה . מרצדס 240 . עולה 305 , מוכים ב289 . מרצדס אס 350 , 369 . מרצדס אל 500 . אם אל 500 239 . מרצדס אל 500 (לא ברור)

(רעש מים)

(שתיקה)

ארתור: אתה יודע כמה עולה פולקסווגן טורצ' ?

זדורוב: אני בכלל פעם ראשונה שומע על פולקסווגן כזה .

ארתור: אני גם . תאמין לי אני גם . אתה יודע כמה ?

זדורוב: לא . משהו כמו 200 אלף ?

ארתור: 570 אלף .

זדורוב: כמה ?

ארתור: 570 אלף . אחרי הנחה 529 אלף . ב .מ .וו . אס 500 אני יודע שעולה 500 אלף .

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור) שמה עורך דין .

זדורוב: (עברית) עורך דין ?

ארתור: אה , הגיע אליך עורך דין ?

(שתיקה)

ארתור: נו , אתה רואה ?

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)ה

סוהר: (עברית) דיברת עם עורך דין ?

זדורוב: (עברית) כן , (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) אני אקח (לא ברור) תודה .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) אין שום דבר (לא ברור)

ארתור: אה ?

זדורוב: אין להם טביעות אצבעות .

ארתור: אין טביעות אצבעות ?

זדורוב: אני ביקשתי ממנו שהוא . . . , נו הוא אומר תספר מה ואיך . אני אומר לא יודע , אומרים שאני הייתי בג'ינס , אני לא הייתי בג'ינס .

ארתור: מה ?

זדורוב: נו , הוא אומר מה יש שם , מה יש להם ? אני אומר לו ,

אומרים =שאני הייתי בג'ינס , ואני לא הייתי בג'ינס . אני לא יודע איך הם ראו . אני הלכתי לקיוסק כמה פעמים , ראו אותי בבגדי עבודה . כל הזמן הייתי מסתובב בבגדי עבודה , אנשי ניקיון ראו אותי בבגדי עבודה . שאלתי אותו מה , אין שם טבעיות אצבעות , אין שום דבר ? הוא אומר אין להם טבעיות אצבעות . (קללה) לא יודע . אמרתי לו תבקש מאשתי שתביא לי סוכר , סוכריות וסיגריות . הוא אמר שהוא ייסע לשם וימסור לה .

ארתור: היא יודעת שאתה פה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: היא יודעת שאתה פה , בבית מעצר הזה , בקצרין . . . , בראש פינה ?

זדורוב: לא , היא לא יודעת .

ארתור: עכשיו הוא יגיד לה ?

זדורוב: לא , היא תביא לקצרין ומשם הם יביאו .

ארתור: אה . לא חושב שהם יביאו .

זדורוב: לא , הם יביאו .

ארתור: זה רק אם אתה שם .

זדורוב: אז שם ייתנו לי .

ארתור: (קללה) חמישים . . .

זדורוב: הוא אומר שבכל אמצעי תקשורת , ברדיו , בטלוויזיה אומרים שמשטרה לקחה אותי בניגוד לחוק , התחילו להפעיל עלי לחץ (קללה) , סתם ככה מעלילים עלי .

ארתור: מתי , עכשיו ?

זדורוב: הנה עכשיו הוא אומר לי , בכל אמצעי התקשורת , בטלוויזיה , ברדיו שמשטרה סתם ככה מפעילה לחץ , מצאה (קללה) שעיר לעזאזל (לא ברור)

ארתור: אה , כן ? אמרו ?

זדורוב: הוא אומר שכך אומרים עלי בטלוויזיה כל הזמן . בן אדם לא עובד , ברור שהוא לא עובד שם בצורה רשמית , הוא עובד כעבודה זמנית . . .

ארתור: אה , הוא אומר שדווקא מפעילים לחץ , מדברים על זה שמפעילים לחץ ? אף אחד לא מאמין ?

זדורוב: כן , שהמשטרה לא מאמינה , מלחיצה עלי , אומרת שאני עשיתי את זה .

ארתור: אנשים ברחוב מאמינים ?

זדורוב: זה מה שעיתונות אומרת .

ארתור: לא מאמינים , כן ?

זדורוב: בטלוויזיה אומרים שפשוט לקחו אותי . . . . לבחור אין לא תעודת זהות , לא כלום . הוא עבד שם בעבודה זמנית , קל וחומר לא מהקבלן אלא כעבודה שחורה .

ארתור: אה .

זדורוב: עכשיו מפעילים עליו לחץ (קללה) , מעלילים עליו ואנשים אומרים . . . , נו אני שמעתי דבר כזה , הוא אמר לי , ברדיו אומרים שהמשטרה במבזבזת זמן סתם במקום לחפש את הרוצח . זה מה שהוא אמר לי עכשיו .

ארתור: הוא ישראלי ?

זדורוב: כן , הוא ישראלי .

ארתור: הוא בסדר ?

זדורוב: הוא בסדר . הוא אומר לי אולי אתה רוצה להגיד משהו ? אני אומר בוא אני אכתוב לך פתק . הוא אומר אסור לכתוב , תגיד לי במילים , אני אמסור לה . בסדר . הוא אומר אשתך לא מאמינה בזה , היא ישר אמרה שכל זה שקר (קללה) , הורים גם כן אומרים שהכל שקר . הם פשוט . . . , כן , יצאה כך , נו זרק מכנסיים , היו קטנים (קללה) . פשוט ראיות בעקיפין מצביעותם עליו אז הם לקחו אותו ומפעילים עליו לחץ , קל וחומר שאין לו תעודת זהות זה עוד פלוס אחד בשבילם . אז הם מתחילים ללחוץ .

(שתיקה)

זדורוב: הוא אומר שהמעצר יכול להימשך עוד זמן מה משום שבגלל הראיות העקיפות האלה הם התחילו . . . , התנפלו כמו זאבים , כמו תנים התנפלו על זה ורוצים להוציא ממני . אני אומר , אבל אני לא עשיתי את זה .

ארתור: אבל אני הרי אמרתי לך , זה יכול להימשך הרבה זמן .

זדורוב: אני אומר לו , אני הרי לא עשיתי את זה . הוא אומר אני יודע שאתה לא עשית את זה לכם לך עד הסוף . אני אומר לו אני אלך עד הסוף , כמה שצריך .

ארתור: מה אני אמרתי לך ? מה אני אמרתי לך ?

זדורוב: אותו דבר . למה אתה שמת פה נייר , יש הרי פח זבל .

ארתור: תכף אני אזרוק את כל זה .

זדורוב: למה לזרוק את הכוס ?

ארתור: לא .

זדורוב: אה ?

(שתיקה)

זדורוב: זה היה שם בדיוק , איפה ש . . . (לא ברור) . לא הוציאו לשום מקום . פה הם (לא ברור) הושיבו . . .

ארתור: גם אותי פה .

זדורוב: רק סגרו את הדלת וזהו .

(שתיקה)

ארתור: (קללה) העירו אותי בבוקר , עוד לא הספקתי להתעורר , אז אני אפילו לא דיברתי אתו . (לא ברור)

זדורוב: הוא עוד יגיע , אז תגיד . ואני אומר היו צריכים להגיע ואף אחד לא הגיע . הוא אומר כנראה שהם לא הגיעו בגלל שידעו שאני בדרך .

ארתור: אני אין לי בעיה , כשאקרא לו הוא יגיע .

(שתיקה)

זדורוב: קפה חמים זה כיף . כנראה שעכשיו יגיעו לקחת אותי . הוא ילך עכשיו לשם , למשטרה לשוחח אתם .

(שתיקה)

זדורוב: איך נקרא העיתון ?

ארתור: (עברית) עיתון .

זדורוב: (עברית) עיתון ? (קללה) שכחתי להגיד שתביא לי עיתון סיקרט .

(שתיקה)

זדורוב: טוב , אין דבר .

(שתיקה)

זדורוב: לא הבנתי ,מה אתה עשית ? אה , לכסות ?

(שתיקה)

ארתור: יש פה משהו .

זדורוב: אוי (קללה) .

ארתור: (מזמזם שיר)

(שתיקה)

זדורוב: אני ישר אמרתי לו על פוליגרף . אני אומר לו אני לא אמרתי על הדם , לכן פוליגרף יכול היה להראות שאני שיקרתי . הוא אומר מצוין , עכשיו אני יודע את זה , בסדר . כדי שיבנה קו הגנה . שיבנה קו הגנה .

(שתיקה)

ארתור: כבה את זה , נשכב קצת .

זדורוב: את האור (לא ברור) ?

ארתור: כן . או שאתה צריך אותו ?

זדורוב: בשביל מה ?

(שתיקה)

ארתור: קח .

(שתיקה)

ארתור: הנה , המצית פה .

זדורוב: בסדר .

(שתיקה)

ארתור: אז ברחוב חושבים כך , כן ? זה טוב . כאילו שכולם חושבים שלקחו אותך כשעיר לעזאזל . זה מצוין , בחייך . מה הוא אומר , מדברים על זה בטלוויזיה ?

זדורוב: בטלוויזיה , ברדיו , בכל מקום אומרים .

ארתור: אה .

זדורוב: כאילו בחור עבד בצורה בלתי חוקית . נו כאילו אין לו תעודת . . .

ארתור: אה , מדברים עליך ?

זדורוב: כאילו אין לו (עברית) תעודת זהות , לכן תפסו אותו .

ארתור: בגלל (עברית) תעודת זהות ?

זדורוב: כן .

ארתור: בחייך .

זדורוב: אין לי (עברית) תעודת זהות .

ארתור: לא , כאילו לקחו אותך בגלל (עברית) תעודת זהות ואחר כך הגיעו לזה , כך אומרים ?

זדורוב: לא .

ארתור: אלא מה ?

זדורוב: לקחו אותי משום שאני עובד ואין לי תעודת זהות ורוצים להפיל עלי את כל זה .

ארתור: תראה , עורך דין הזה הוא מסוכן בגלל שהוא זה , לא . . . , לא פרטי , בגלל שהוא סנגור ציבורי . הם (קללה) יכולים למכור אותך בשתי שניות . תיזהר

ממנו . זה טוב שהוא מעדכן אותך מה ומו , מעלה לך מצב רוח . זה טוב מאוד . אבל בכל זאת , תשים לב ותיזהר . הבנת ?

זדורוב: הבנתי . לא , הוא פשוט אומר בחור עבד בבית ספר , יש לו (קללה)

ארתור: נו זה טוב שהוא מעדכן אותך .

זדורוב: יש לו כלים שבאמצעותם אפשר להרוג בגלל ש . . . , אבל הכלים האלה הם כללי עבודה .

ארתור: כן .

זדורוב: והמשטרה תפסה אותו

ארתור: אה .

זדורוב: מפעילים עליו לחץ , מכריחים אותו , אומרים זה וזה . . . . והוא לא קשור , יש לו בן קטן , אישה צעירה , משפחה קטנה בעיר קטנה . משהו כזה . והם מלחיצים אותו (קללה) . הוא לא ביצע שום דבר . הוא כן , הוא עבד באותו יום , מפעילים עליו לחץ . ובטלוויזיה אומרים שאני לא אשם , שמשטרה לקחה בן אדם חף מפשע , מנסים כאילו לסגור את התיק . כי המניאק הזה מסתובב חופשי כבר שבוע ומשהו . לך תדע את מי עוד הוא ירצח .

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: הוא אומר אני לא מצליח להבין בחדשות אמרו שילדה היא בת שלוש עשרה , (עברית) שלוש עשרה , והוא אומר שהיא בת (עברית) שתיים עשרה , שתיים עשרה . זה בכלל ילד, תינוק (קללה) . כוס אמק, ילד, למי הוא היה יכול להפריע .

(שתיקה)

זדורוב: עוד מעט יהיה לנו הרבה סוכר . אני ביקשתי מאשתי שתמסור לי סוכר, סוכריות, וסיגריות . אז אנחנו יכולים להיות רגועים .

(שתיקה)

זדורוב: נראה לי שבאו בשבילי .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

ארתור: אה, לוקחים אותך ?

זדורוב: כן .

סוהר: (עברית) איך ידעת שזה אתה ?

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) שמעתי .

סוהר: (עברית) שמעת ?

ארתור: אולי תכבה את האור ?

(שתיקה)

ארתור: רומן, תכבה את האור . (עברית) תודה .

(רעש סגירת הדלת)

ארתור: (עברית) תודה .

סוהר: (עברית) מה קורה ? (לא ברור) כן, עוד מעט, עוד מעט (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

ארתור: (לא ברור)

סוהר: (עברית) מה קורה ?

ארתור: ואללה (לא ברור)

סוהר: (עברית) (לא ברור) לחקירה ?

(לא ברור)

(שתיקה)

סוהר: (עברית) קח, תרשום (לא ברור) את המפתח ככה . (לא ברור)

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

סוהר: (עברית) עיתון ? עיתון ? יש .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) רגע, אני צריך למצוא את המפתח . מפתח הצהוב ?

(שתיקה)

סוהר: (עברית) איפה המפתח של נתן ? (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) אתה יודע איזה ?

זדורוב: הנה כזה, כזה .

סוהר: (עברית) או, יופי .

זדורוב: (עברית) (לא ברור) יש מפתח (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) מפתחות .

(שתיקה)

(צלצול פלאפון)

ארתור: אה, לא לקחו אותך ?

סוהר: (עברית) (שיחת טלפון) שיקה, כן, דיברתי אתה . זה בדיוק אותו דבר . אין, אין שום שינוי, אפילו (לא ברור) לעשות לך את זה (לא ברור) חצי שנה (שיחה פרטית) . טוב, שייקה, אני נמצא עכשיו בתא המעצר, אני סוגר פה את הדלת, קשה לי לסוגר אותה, . . .

ארתור: אלה השוטרים שלך ? (עברית) חוקרים ?

זדורוב: אלה לא שוטרים רוסיים, אלה ישראלים . עכשיו אחד מהם נוסע ל . . . (עברית) בית משפט .

ארתור: לאן הוא נוסע ?

זדורוב: (עברית) לבית משפט .

ארתור: בשביל מה ?

זדורוב: הוא אומר אני צריך לנסוע עם התיק שלך לבית משפט, ואחר כך אני אחזור ועוד פעם (לא ברור) אתך .

ארתור: מה התאריך היום כבר, ה17 ?

זדורוב: ה17 .

ארתור: וזה של 15 . (לא ברור) נתן לי לקרוא . אני גם נתתי לו את העיתון שלנו . מה אתה רוצה ?

זדורוב: תן לי מצית .

ארתור: את המצית ? את המצית ?

זדורוב: עוד מעט (לא ברור) בעל פה .

ארתור: מה ?

זדורוב: עוד מעט נקרא בעל פה .

ארתור: למה ?

זדורוב: הוא אומר למסור משהו לאשתך ?

ארתור: אתה אמרת עיתון סיקרט ?

זדורוב: אני אמרתי עיתון סיקרט וקפה, קפה טורקי .

ארתור: אה . הוא בעצמו שאל אם אתה רוצה לקבל משהו ?

זדורוב: כן, הוא אומר מה למסור ? אני אומר תבקש שתמסור עיתון סיקרט . אני אומר תן אני ארשום . אחר כך אומר לא, אתה תכתוב כי . . ., כדי שלא תגיד שאני כתבתי לה משהו כזה שאסור .

ארתור: הוא כתב ?

זדורוב: הוא כותב סיקרט . אני אומר וקפה . הוא אומר אולי עוד משהו ? נו תגיד שאני אוהב, לנשק . אני מראה לו (משמיע צליל של נשיקה) (עברית) זה לא

צריך, אני לבד עושה לה . אני רוצה לעשות אבל עכשיו לא יכול . אני לא יודע איך אומרים לנשק .

(שתיקה)

ארתור: אה, הוא יכול להביא כשהוא יגיע ?

זדורוב: לא, הוא יגיד לאשתי והיא תביא יחד עם סיגריות וסוכריות למשטרה ואז יעבירו לי .

ארתור: אה .

זדורוב: הוא יגיד לה .

ארתור: כן, יכולים כבר היום להעביר .

זדורוב: שאלו אותי על צבא .

ארתור: על מה ?

זדורוב: על הצבא .

ארתור: אה, כן ?

זדורוב: מה עשיתי בצבא . איזה לוחמה מזרחית אני מכיר .

ארתור: למה פתאום שואלים את זה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: למה פתאום שואלים את זה ?

זדורוב: אל יודע, כמה פעמים יריתי בצבא .

ארתור: מה ?

זדורוב: כמה יריתי בצבא, מאיזה סוגים של נשק .

ארתור: אפילו כך ?

זדורוב: אפילו כך .

ארתור: היית אומר יריתי מרוגטקה .

זדורוב: אמרתי יריתי מתת-מקלע וזהו .

ארתור: אה, אתה ירית מתת-מקלע ?

זדורוב: אה .

ארתור: אה . אה .

זדורוב: אתה מפעיל תת-מקלע ?

זדורוב: אה . לפי מבנה הגוף הם רואים שאני לא דומה לבעל מום כל שהו . לכן הם מתחילים במה עסקת, מה, איך, למה ומדוע .

(שתיקה)

זדורוב: אילו היו הולכים מגיל קטן לעבוד בניין אז הם בעצמם היו בריאים כאלה מניאקים .

(שתיקה)

ארתור: (שר)

(שתיקה)

זדורוב: ביקשו תיק שלי מהצבא דרך אינטרפול .

ארתור: אה, ביקשו ?

זדורוב: אה . ביקשו ביקשו . רוצים רוצים . עבר הרבה זמן . כל המידע הסודי שברשותי אני בכל מקרה לא אחשוף להם כי אסור לי .

ארתור: מה ?

זדורוב: עד שבע שנים אתה לא יכול . . ., במשך חמש שנים אסור לך לצאת לחו"(לא ברור) אחרי צבא .

ארתור: שם ?

זדורוב: כן .

ארתור: אז כמה זמן עבר ?

זדורוב: אני יצאתי כשלא עבר חמש שנים האלו ואני אסור לי . . ., אסור לי לספר מידע סודי במשך . . .

ארתור: זה כן, אני יודע, זה לכולם ככה .

זדורוב: במשך עשר שנים .

ארתור: לכולם אותו דבר, כל מי שהיה בצבא .

זדורוב: לא לכולם . זה תלוי איזה סוג של סיווג היה לך בצבא . היה לי קבוצה 2 .

ארתור: טוב .

זדורוב: ולחברים שלי הייתה קבוצה 1, לפיה עד חמש עשרה שנה חייבים לשתוק, ובמשך עשר שנים לא רשאים לצאת לחו"ל .

ארתור: איפה אתה שירת ?

זדורוב: בחיל כימאים . קשר חשאי .

ארתור: חיל כימאי . אני מכיר חבר'ה ששירתו בחיל הצנחנים, גם בחיל הנדסה .

זדורוב: בחיל הנדסה אני התחלתי לשרת .

ארתור: גם כן אמרו להם . לכולם אמרו לשתוק . אף אחד לא יכול . . ., איפה שלא היית, בכל חיל, רק אחרי חמש שנים היית יכול לדבר, וגם סודיות מוחלטת .

זדורוב: לא, אצלנו בסוגים מסוימים של חיל אתה יכול לדבר, רק שכל מה שקשור למכשור, איך עושים החלפת מפתחות, מה הקודים, איך עושים את כל זה אסור לחשוף . לכן אנחנו חתמנו על מסמך על שמירת סודיות צבאית .

ארתור: (לא ברור) קוד .

זדורוב: מחליפים קוד כל תשעים יום . משמידים את הדף במהלך שלוש יממות אחרי שינוי הקוד . חייבים להיות שני עדים מינימום . בעיקרון תמיד היה שלושה . כאלה דברים .

(שתיקה)

ארתור: חרא של עיתון, (לא ברור) שטויות .

זדורוב: מגזין טוב .

ארתור: סתם חרטא, שום דבר מעניין .

(שתיקה)

זדורוב: אתה אומר 15 ?

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: זה שואל אותי איך ידעת שבאו בשבילך ? אני אומר לפי הקול,שמעתי . כשאתה שוכב אתה שומע את כל מה שהם מדברים שם .

ארתור: מה ?

זדורוב: הוא אומר לי איך אתה ידעת שאנחנו באנו לקחת אותך ? אני אומר (עברית) שומע .

(שתיקה)

ארתור: אוי (קללה) .

זדורוב: עוד מעט אני אלמד את . . ., אלמד את כולכם, מי מהם מעשן, מי לא מעשן . למי יש גפרורים, למי אין . מי בכלל לא רוצה לדבר אתי

ארתור: יש כאלה שם שלא מעשנים ? הרבה אנשים לא מעשנים ?

זדורוב: מכל האגף ארבעה וחמישה מעשנים . וגם לא מקומיים אלא אלה הגיעו . כל השאר לא מעשנים (קללה) . אין גפרורים לאף אחד .

ארתור: אה .

זדורוב: בחורות שעובדות אצלם מעשנות .

ארתור: איזה בחורות יש שם ? יש רוסיות ?

זדורוב: יש שתי מנקות רוסיות . יש בחורה אחת שעובדת אצלם, היא רוסיה, אבל לא רוצה בשום פנים לדבר ברוסית, עושה פוזות .

ארתור: אה, כן ?

זדורוב: כן . וכשיוצאת מהמשטרה מתחילה לדבר כך שהאוזניים נובלות .

ארתור: בעברית ?

זדורוב: ברוסית .

ארתור: אה .

זדורוב: מתחילה לדבר אה, אני עבדתי פה, הם היום שיגעו אותי לגמרי (קללה) , אני התרוצצתי (קללה) (לא ברור)

ארתור: עם מי, עם שוטרים ?

זדורוב: אה . התרוצצתי כמו אנרג'ייזיר, תביא להם את זה, תביא להם את זה (קללה) . מטומטמת .

ארתור: אהבלה (קללה)

זדורוב: הן כולן כאלה .

(שתיקה)

ארתור: כן . הלוואי שיביאו לך היום את העיתון סיקרט .

זדורוב: כן, הלוואי שיביאו לקרוא משהו .

ארתור: אני לא היה לי בראש הדבר הזה להגיד לעורך דין . גם איפה הוא היה מוצא פה את סיקרט (קללה) . פעם קודמת אני אפילו אומר לו אתה אפילו לא יודע מה זה סיקרט, תקנה לי עיתון אני אומר לו . הוא מביא לי . . .

זדורוב: היום יום שני ?

ארתור: הוא מביא לי בעברית . היום יום ראשון, איזה יום שני .

זדורוב: אה, יום ראשון ? לא, יכול להיות שאין היום . הוא יוצא ביום רביעי, נראה לי .

ארתור: לא חשוב, אפשר לקנות עיתון של שבוע שעבר .

זדורוב: אם נשאר . אתה יודע איך חוטפים את העיתון ? מביאים לנו לקצרין אותו באחד עשרה אתה כבר לא תמצא אותו בשום מקום .

ארתור: אה, כן ?

זדורוב: כן . מביאים אותו אלפים וחוטפים את הכל . גם ככה אנחנו מתקשרים לחנות, מבקשים שישאירו לנו, אנחנו נבוא יותר מאוחר וניקח . באחד עשרה אתה בא כבר אין עיתון . שולפים לך מתחת לדלפק, זה שהחביאו . סקרט (עברית) מה זה חוטפים, חבל על הזמן . כולם קוראים אותו . אכו יכול להישאר על המדפים (קללה) וסיקרט אף פעם . עיתן טוב, אני גם אוהב אותו . כל מיני שמועות אחרונות, דברים כאלה ואחרים .

ארתור: אולי השאירו לנו . אולי החביאו בשבילך .

זדורוב: אה ?

ארתור: אולי החביאו בשבילך עיתון אחד .

זדורוב: לא, אבא כל הזמן קונה, אז אם כבר אז הוא יעביר מה שיש .

ארתור: אה, טוב . אבא שלה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: אבא שלה ?

זדורוב: אה . חם שלי .

ארתור: ברור .

(שתיקה)

ארתור: כמה זמן ישלך עוד לחיות בבית הזה ?

זדורוב: בינתיים עד יום חמישי, אחרי זה נראה .

ארתור: אה, צריך לשכור מחדש ?

זדורוב: אה ? אה, איפה שאשתי גרה ?

ארתור: כן .

זדורוב: שם אני יכול לגור עוד הרבה זמן .

ארתור: שילמתם מראש ?

זדורוב: לא, לפני תשע שנים נתנו להורים עמידר, הורים שלה .

ארתור: אה, אתם גרים אצל ההורים שלה ?

זדורוב: כן, כן, כן .

ארתור: ואיפה הם גרים ?

זדורוב: הורים שלה גרים בקצרין . אנחנו פשוט עברנו אליהם .

ארתור: אתם גרים ביחד ?

זדורוב: כן , אנחנו גרים ביחד .

ארתור: אה , אני חשבתי שאתה שוכר דירה .

זדורוב: לא , לא , לא .

ארתור: אתה הרי אמרת שאתה שוכר דירה .

זדורוב: אני הייתי שוכר דירה בחיפה , הייתי משלם הרבה מאוד כסף , הייתי משלם אלפיים (קללה) . . .

ארתור: לא , פה , בקצרין אתה אמרת שאתה שוכר , לא ? בקתות .

זדורוב: לא , אני רוצה לקנות בקתה .

ארתור: אה .

זדורוב: אפשר לשכור בקתה .

ארתור: ועכשיו כל הזמן אתם גרים אתם ? כמה חדרים יש להם .

זדורוב: ארבעה .

ארתור: בחייך . לא רע .

זדורוב: אבל אלה דירות של עמידר . הן כולן שלושה , ארבעה חדרים . אבל בעיקרון ארבעה חדרים .

ארתור: לא רע . שני חדרי שינה שלכם , יש עוד סלון ונשאר עוד חדר בשביל הילד ?

זדורוב: חדש שינה אחד שלנו , שם אני , אשתי וילד . חדש שינה שני של הורים , חדש שינה שלישי היה לאחותה , אבל אחותה עזבה ואני עשיתי שם חדר עבודה . שמתי שם מחשב . . .

ארתור: אחותה נסעה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: אחותה נסעה ?

זדורוב: אה .

ארתור: לאן ?

זדורוב: לנתניה .

ארתור: אה .

זדורוב: ואני עשיתי שם חדר עבודה . יש לי שם מחשב , הכל .

ארתור: אחות צעירה ?

זדורוב: כן .

ארתור: בת כמה ?

זדורוב: בת עשרים ושש .

ארתור: אה , יותר גדולה ממנה ?

זדורוב: בחמש עשרה דקות .

ארתור: אה .

זדורוב: הן תאומות .

ארתור: לא נשואה ?

זדורוב: אא .

ארתור: ולמה לנתניה ? היא עובדת שם או מה ?

זדורוב: (מתנשף)

ארתור: בנתניה טוב . אתה יודע ?

זדורוב: לא יודע ארטור , אני אפילו לא יודע להגיד לך למה היא נסעה .

ארתור: אני גרתי פעם בנתניה .

זדורוב: הייתה לה שם עבודה טובה , היא הייתה (עברית) אחראי בחנות .

ארתור: אני צריך להכיר אותה . (צוחק)

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: בסדר , אחרי שאעשה שיניים אכיר אותה .

זדורוב: (צוחק) אסדר שיניים , אעשה שיפוץ ואכיר .

ארתור: כן , הרי צריך לתקן ויטרינה . איך אני אלך בלי ויטרינה ?

זדורוב: אתה יודע יש שיר כזה . . . . אני לא זוכר בדיוק את המילים , אבל בסוף יש מילים כאלה : כדי שלא תצא לכם פאשלה עם תחתונים כבו אור חבר'ה .

ארתור: אה .

זדורוב: הוא שר שכאילו יצא, הכיר בחורה, התחזה לאיש עסקים, לקח אותה לדירה .

ארתור: אה .

זדורוב: הלך להתרחץ, האהבלה הזאת נשארה במיטה לחכות . הוא יוצא מאמבטיה והיא מטומטמת הדליקה אור . היא ראתה עליו תחתונים (קללה) נבהלה

וברחה דרך חלון (צוחק) . שיר מדליק . אז הוא אומר חבר'ה, כדי שהתחתונים לא יעשו לכם פאשלה כבו את האור שאף אחד לא ייראה . כל השאר בחושך לא אכפת .

ארתור: אתה יודע היום הרבה שחורות אוהבות תחתונים כאלה .

זדורוב: כן, אני יודע .

ארתור: הרבה, הרבה מאוד .

זדורוב: אצלנו בצבא היה בחור צייר . הוא ידע לצייר מה זה יפה . זה משהו . אתה יודע מה אני רציתי לקעקע ? רציתי לעשות קעקוע פה על היד שושנה, סכין קרב וחוט קוצים . זה . . ., נו זה . . ., צבא . ולכתוב שנת שירות . הוא היה מצייר מה זה יפה, פיצוץ . אבל יצא כך ש . . ., כל ציור עולה כסף . היה חסר לי קצת . אז חשבתי שאני אחסוך, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת . אבל את הבחור העבירו לאגדה אחרת . בואינה איזה בעסה זה . אבל הוא היה מצייר לחבר'ה דברים מה זה יפים (קללה), נגנבתי . הוא צייר לאחד דרקון, חבר'ה עשו לו קעקוע ששל דרקון על הכתף . אז יצא דרקון מה זה יפה . זה לא היה צבעוני כי שם . . ., שם היה צבע רגיל, גנבת ובסדר . והוא צייר לו דרקון אבל כך ש . . ., יצא כחול לבן, זאת אומרת עור ואיפה שהו צבע זה . . . . בואינה, צייר מה זה יפה, באמת נגנבתי . בחור למד באוניברסיטה לאומנות . הוא היה מצייר מה זה מהר ומה זה יפה . אז שרות שלו היה הכי טוב . אנחנו עשינו אותו דוור .

- תום הקלטה -

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת . ●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת . ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם ט ל : 03-5620417

ט ל : 02-6234851 פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660 ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1 ת ל - א ב י ב י ר ו ש ל י ם PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL כתובתנו באינטרנט : WWW .PROTOKOL .CO .IL

● ה ק ל ט ה ו ר י ש ו ם פ ר ו ט ו ק ו ל י ם ב י ש י ב ו ת , ב ו ר ר ו י ו ת , כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם מ ק צ ו ע י י ם ב כ ת ב ו ב ע " פ ב כ ל ה ש פ ו ת ל ר ב ו ת ש פ ו ת נ ד י ר ו ת ב כ ל ה א ר ץ . ● ת ר ג ו מ י ם ס י מ ו ל ט נ י ם ו צ יו ד ל ת ר ג ו ם ס י מ ו ל ט נ י ו ה קר נ ת ת ר ג ו ם ב כ ת ו ב י ו ת . ●ת מ ל ו ל ו ת ר ג ו ם ק ל ט ו ת א ו ד י ו / ו י ד א ו / ד י ס ק ו כ ד ו ' ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ה ד פ ס ו ת מ ק ו ב ץ א ו מ כ ת ב י ד ב כ ל ה ש פ ו ת . ● ש ר ו ת י ם ט כ נ י ים ל כ נ ס י ם ו ו ע י ד ו ת . ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם ט ל : 03-5620417

שם היחידה : ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (20)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 י"ב

שם המתרגם: יורי גזליק

תאריך קבלת העבודה : 28.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

ט ל : 02-6234851 פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660 ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1 ת ל - א ב י ב י ר ו ש ל י ם PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL כתובתנו באינטרנט : WWW .PROTOKOL .CO .IL

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א .1010/06

מ . ט .165/06 (20) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק):1070 י"ב

שם המתרגם: יורי גזליק

קול א ' : עצור

קול ב ' : חשוד רומן

קול ג ' : סוהר

קול ד ' : עצור ארתור

שעות הבוקר המאוחרות, מתחיל 11:00 לערך 17.12.06

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) אה ?

זדורוב: בסדר, חבר'ה רצו למכור שש בש, שש בש מ (לא ברור) . כזה יופי אני לא ראיתי בחיים .

ארתור: גם לי יש בבית .

זדורוב: הכל עבודת יד מעץ, מצופה לק, מצויר, נראה יפהפה . אבל אני פחדתי לקנות כי . . .

ארתור: לא, אני יש לי מבית סוהר, דוד שלי עשה .

זדורוב: פשוט בבית סוהר הם מציירים שם חיים של מישהו בשש בש הזה . תאר לעצמך אני יוצא עם חבר'ה לים, לשחק בשש בש, ייגש מישהו שמבין עניין ויגיד בחייך, זה שלך ? הוא יידע לקורא, אני אל אבין . כן, שם יש ראש של זאב, שם בחורה, שם קוץ, הכל יפה, אבל אני לא מבין מה כתוב שם . מי שהיה הוא יידע לקרוא את הכל . שם טמונים חיים אישיים של מישהו . פחדתי לקנות, חשבתי לעצמי למה אני צריך את הבעיות האלה . אם מישהו ייראה ויתחיל לדבר ואני לא אבין בכלל מה הוא יגיד לי . אז ישר יתברר ששש בש הזה לא שלי .

ארתור: דוד שלי . . ., הקדישו לדוד שלי . הוא הביא לי שש בש . זה נראה יפה חבל על הזמן . אתה יודע כמה חלקים מעץ יש שם ? כאלה צבעים, אני בחיים לא ראיתי צבעים האלה . יש שם אבק מיוחד, אבק צבע מיוחד .

זדורוב: יש שם מקצוענים .

ארתור: אבקה מעצים . דווקא אבק . . . .

זדורוב: אה .

ארתור: כזה צבע אני לא ראיתי .

זדורוב: וזה . . .

ארתור: יש שם כל מיני צבעים, אתה יודע . . .

זדורוב: אתה יודע . . .

ארתור: ירוק מיוחד כזה, זה משהו יוצא מן הכלל .

זדורוב: קרוב לוודאי זה לא אבק אלא נסורת, כשנסרים שם את ארד יש נסורת שהיא בצע צהוב, אלומיניום בצבע לבן, כאלה דברים . אם לעשות עוד משהו אפשר לקבל כל מיני צבעים .

ארתור: שם זה חבל על הזמן, שם יש צבעים כאלה שחבל לך על הזמן . אני כמעט לא ראיתי צבעים כאלה . צבעים מיוחדים . שם זה חבל על הזמן .

זדורוב: אנשים יודעים לעשות .

ארתור: עושים מבצרים חבל על הזמן . אני אומר לך . . .

זדורוב: פשוט לקחת שש בש כזה זה אומר שאתה לוקח על עצמך (לא ברור)

ארתור: מצופה לק, לק שש בש .

זדורוב: פשוט אם אתה לוקח שש בש כזה זה אומר שאתה לוקח על עצמך התחייבות גדולה .

ארתור: למה ?

זדורוב: כי . . .

ארתור: יש לי בבית כזה .

זדורוב: אבל תראה, אתה מבין בזה, ואני למשל לא מבין את זה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: בשבילי זה (לא ברור)

ארתור: היו יכולים לתת לך למזכרת .

זדורוב: אה ?

ארתור: מה אתה מדבר שטויות . היו יכולים לתת לך כמזכרת . מה זה קשור לחיים של מישהו ? בחור היה יכול לתת לך את השש בש שלו כמזכרת בשבילך .

זדורוב: לא, זה (לא ברור) הוא רצה למכור לי את זה .

ארתור: בסדר, מוכרים . מוכרים סכינים עם קפיצים . מוכרים הרבה דברים .

זדורוב: לא, סכינים לא . אתה יודע מה אני קניתי ? קניתי פייה ארוכה כזאת . פייה עם סוד . אתה דופק עליה, דופק איפה שאתה מעשן פותח ויש שם סכין חדה .

ארתור: אה .

זדורוב: עם שיניים קטנות, להב בצורת פירמידה . אתה סוגר אותה, הופך איפה שאתה שם סיגריה דופק, פותח אין כלום בפנים .

ארתור: אה .

זדורוב: עבודה חבל על הזמן .

ארתור: דוד שלי הוציא לנו שולחן קטן עם ארבע כסאות . כל השולחן, כל הכיסאות עם כל מיני . . .

זדורוב: מחוטבים ?

ארתור: מחוטבים, עם ציורים, יופי של דבר . אחר כך הוא הוציא לי משם סכינים, שש בש הזה . מה עוד ? כל מיני ציורים . הרבה דברים, אני כבר לא זוכר את הכל . סכינים היו עם סוד . הנה הסכין כזאת ורק ידית כזאת .

זדורוב: אה .

ארתור: ידית כזאת למעלה ברזל, הכל מלמעלה פארקט עץ, אז שם גם כן היו כל מיני סימנים עם משמעות . ואתה מחזיק את זה ולא יודע איך פותחים . אתה פשוט לא יודע . אילו הוא לא היה מראה לי אני בחיים לא הייתי פותח . מסתבר ששם יש רפפה של הסכין, רפפה עצמה . . .

זדורוב: אה .

ארתור: מרובעת מלמעלה אפשר להזיז אותה

זדורוב: ויש שם כפתור, כן ?

ארתור: מהגוף . אין שם כפתור . דווקא מזיזים את הגוף . . .

זדורוב: הבנתי, מזיזים ויוצא הלהב ?

ארתור: הנה, אתה רואה ?

זדורוב: אה .

ארתור: מלמעלה יש שכבה של פרקט הזה .

זדורוב: אה .

ארתור: למעלה בורג . נכון ?

זדורוב: כן .

ארתור: זה שמחזיק . דווקא הגוף הזה אתה לוקח ומזיז הצידה, זה זז מלהב עף החוצה .

זדורוב: זה משהו, חבל על הזמן .

ארתור: ככה .

זדורוב: אבל בעיקרון מלמעלה יש בורג ואי אשפר להבין מה הקטע .

ארתור: שום דבר, אתה לא יכול . איך, מה, זה משהו, אין כלום . ככה הוא גם נסגר .

זדורוב: מזיז (לא ברור) את הלהב בחזרה .

ארתור: זה עם הידית היא כזאת .

זדורוב: אה .

ארתור: אתה רואה ?

זדורוב: כן, כן .

ארתור: ידית כזאת, אבל כשהסכין הייתה נפתחת היא הייתה כזאת .

זדורוב: כפול .

(שתיקה)

ארתור: היה שם להב כשבע אצבעות .

זדורוב: אה . כדי להגיע ללב יספיק ארבע .

ארתור: לא יודע אם יספיק ארב . שם היה ארבע .

זדורוב: זהו, כדי שהסכין תגיע עד ללב מספיק ארבע אצבעות .

(שתיקה)

זדורוב: קר .

ארתור: ארבע אצבעות להב זה כבר נחשב לנשק קר .

זדורוב: יותר מארבע .

ארתור: ארבע, חמש אצבעות זה כבר מספיק .

זדורוב: כן, חמש אצבעות זה כבר נשק קר . אם אני זוכר נכון לפי חוק פלילי של רוסיה, נו באופן כללי של ברה"מ לשעבר היה מותר עד שמונה סנטימטר . מעל שמונה זה נחשב כבר לנשק קר, אסור לנשיאה . ועד שמונה בבקשה .

ארתור: שמונה סנטימטר זה ארבע אצבעות .

זדורוב: כן .

ארתור: אני הרי אומר לך, ארבע אצבעות .

זדורוב: כן, בערך ארבע אצבעות .

(שתיקה)

ארתור: למה הם קראו לך ? שוב פעם חקרו או שסתם הזמינו ?

זדורוב: לא, הוא סתם דיבר אתי, איפה שירתי, מה עשיתי .

ארתור: אה, זהו ? שאל איפה אתה שירת ? זה כל כך עניין אותו ?

זדורוב: איפה שירת, אה . מה עשית .

ארתור: זה משהו .

זדורוב: איפה גרתי .

ארתור: מה אכפת לך היית צריך להגיד . איפה אני שירתי . היית צריך להגיד לו מה אכפת לך . מה פתאום הם שואלים אותך איפה אתה שירת ובכלל חוקרים זה מ .וו .ד . או שמה זה, אפ .אס . בה ?

זדורוב: שאל איפה שירתי, מה עשיתי, בתור מי עבדתי . מתי עליתי ארצה, למה לא נשארתי שם .

ארתור: מה אתה אמרת, מה הם חקרו, פ .אס .ב ?

זדורוב: אה ? מה הכוונה פ .ס .ב ?

ארתור: פ .ס .ב . חקרו איפה אתה שירת ומה אתה עשית ?

זדורוב: לא, פשוט תראה, הם . . .

ארתור: אתה אמרת עשו איזו שאילתא (לא ברור)

זדורוב: הם עשו שאילתא דרך אינטרפול .

ארתור: בחייך .

זדורוב: למה ? כדי שאני אגיד דבר אחד ואחר כך להשוות את העדות שלי עם מה שיבוא משם .

ארתור: אה . אבל למה הם היו צריכים (לא ברור) עם אינטרפול ?

זדורוב: כי אם מדינת ישראל תפנה בבקשה לאוקראינה אלה ישלחו אותם קיבינימט . לכן יש להם באינטרפול אנשים משלהם אשר מתקשרים לאינטרפול אוקראיני ומקבלי את מה שהם צריכים . האם נשפט או לא, ביקשו אישור, הכל, הכל, הכל ביקשו .

ארתור: אה . אבל מה, באוקראינה שולחים קיבינימט, כן ?

זדורוב: אם אם הם יפנו ישירות לאוקראינה ישלחו אותם קיבינימט .

ארתור: מה, לא מתיידדים עם ישראל ?

זדורוב: לא .

ארתור: למה ?

זדורוב: לא יודע . אילו הייתי יודע, הייתי עונה

ארתור: אבל אם לא מתיידדים אז אתה יודע שלא מתיידדים, אבל למה אתה לא יודע, כן ? לא אוהבים יהודים, כן ?

זדורוב: אבל איפה אוהבים אותנו, ארטור ? (צוחק)

ארתור: אבל באוקראינה הרב יהודים שם .

זדורוב: (רוסית)תלוי איפה . באוקראינה מזרחית כן, בדרומית גם כן הרבה יהודים . אבל אוקראינה מערבית זה משהו . באודיסה הרבה, אבל זאת אוקראינה דרומית . באודיסה יש כל כך הרבה יהודים .

ארתור: קייב . בלבוב, באודיסה יש הרבה יהודים .

זדורוב: בלבוב אין . לבוב זה מערב . שם רק אנשי בנדרה .

ארתור: אני ראיתי בלבוב הודים .

זדורוב: אולי אתה ראית תיירים, אבל . . .

ארתור: איזה תיירים ? הם חיו שם . הייתי בלבוב .

זדורוב: לא יודע . אבל באודסה תשעים אחוז כולם יהודים .

ארתור: בקייב גם כן .

זדורוב: בקייב יכול להיות, אני לא הייתי .

ארתור: בקייב הרבה יהודים . קייב . בדניפרופטרובסק יש הרבה יהודים .

זדורוב: אבל זה אוקרינה מזרחית . באוקראינה מזרחית ודרומית יש שם הרבה יהודים . ובאוקראינה מערבית בודדים .

ארתור: במערב כן, אני יודע .

זדורוב: שם אנשים אחרים לגמרי, הם כמו אנשי בנדרה .

ארתור: אנשי בנדרה .

זדורוב: אפילו שפה שלהם אוקראינית לא דומה לאוקראינית . השפה שלהם מעורבת, זה ערבוב של אוקראינית ופולנית . נניח אם אומרים באוקראינית (לא ברור)

ארתור: אה .

זדורוב: ובאוקראינה מערבית אומרים (מדבר עם מבטא) אלך להשתין .

ארתור: אלך להשתין ולעשות קאקי .

זדורוב: אלך להשתין . היה לנו בחור אחד מלבוב ככה הוא היה מדבר, אמר אני אלך להשתין עם מבטא כזה . שאלתי אותו לאן אתה תלך ? הוא אומר להשתין עם מבטא . אני שואל מה זה ? הוא אומר מה אתה לא יודע להשתין עם מבטא . אני אומר אני לא יודע מה זה . אחר כך הוא הסביר לי .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: אה ?

ארתור: אלך (לא ברור) . לא הבנת ?

זדורוב: אה .

ארתור: זה בשפה בנדרית, אלך לזיין משיהו באוזן . בנדרה .

זדורוב: אנשי בנדרה לא אוהבים לא אוקראינית ממזרח ולא . . .

ארתור: את מי (לא ברור)

זדורוב: הם לא סובלים אוקראינים דרומיים כי אצלנו שפה היא רוסית, אנחנו מדברים רוסית, הם פשוט לא סובלים .

ארתור: את מי הם אוהבים ?

זדורוב: אוהבים את עצמם חזק מאוד .

ארתור: (לא ברור) הם כל כך אוהבים את עצמם שהלכו לסייע לנאצים .

זדורוב: באמת . היו להם גדודי סיוע לנאצים .

ארתור: אני יודע . הם היו הורגים, שודדים,

זדורוב: היו אונסים .

ארתור: היו אונסים, מה שלא עשו . נגדם הקימו קבוצות התנגדות מיוחדות שנקראו סמרש שזיינו אותם . הם הרגו את כולם .

זדורוב: נאצים פחדו מאוד מסמרש . הם היו לגמרי משוגעים . לא אכפת להם היה, הם היו מחסלים את כולם, נאצים, בנדרים, לא אכפת להם היה .

ארתור: מי ?

זדורוב: סמרש .

ארתור: זה קבוצות שלנו, רוסיות .

זדורוב: כן, כן, כן . ולכן לא בלאטביה ולא בליטה לא אוהבים רוסים כי היו מכניסים לשם גדודי סמרש . הם היו מחסלים את כולם . ליטאים היו מסייעים לנאצים . הם היו כמו בנדרים

ארתור: כן, אני יודע .

זדורוב: לכן הם מאוד לא אוהבים רוסים .

ארתור: ואוקראינים גם כן לכלכו את עצמם .

זדורוב: הם פישלו חבל על הזמן, במיוחד עם אנשי בנדרה האלה . אוקראינה מערבית שם כל אחד היה מוכן לשתף פעולה עם נאצים .

ארתור: כן .

זדורוב: העיקר להציל את עצמו .

ארתור: זה אפילו הגיע למזרחית . לאוקראינה מזרחית .

זדורוב: אבל הם הרי הלכו יחד עם נאצים דרומה ומזרחה בתוך אוקראינה . ואחר כך הם הלכו לרוסיה ושם שברו את המניאקים .

ארתור: אה . באוקראינה מזרחית גם כן היה הרבה מאוד משת"פים . הם היו במשטרה של נאצים .

זדורוב: עלינו בכלל אסרו לצאת מבסיס לבד .

ארתור: אה .

זדורוב: קצין אמר אם אתם רוצים לצאת מבסיס ללא אישור, מה שלא יהיה לא להיות לבד, רק ביחד עם מישהו . כי גדוד שלנו היה ממוקם ביער ושם הייתה ביצה .

ארתור: אה .

זדורוב: אם תלך לבד שי אפשרות שלא תחזור, מסוכן .

ארתור: איפה אתה שירת ?

זדורוב: אוקראינה מזרחית, סברודונצק, ביערות, הייתי מאכיל יתושים .

ארתור: אה . בצהריים עוד היה בסדר, אחרי שבע חבל על הזמן, כל כך הרבה יתושים, שם הרי הרבה ביצות .

(שתיקה)

ארתור: לימדו אתכם שם רק כימיה או שלוחמה מזרחית גם כן למדתם בצבא ?

זדורוב: ספורט רגיל . היינו עושים ריצות של שלושה, ארבעה קילומטרים בבקעה, היינו מתים שם .

ארתור: אה .

זדורוב: ותיקים היו מאמנים אותנו חזק .

ארתור: צרנוביל זה אוקראינה מזרחית ?

זדורוב: לא, צרנוביל זה יותר קרוב למרכז .

ארתור: דרומית ?

זדורוב: אה . זה לא דרום, זה צפון מזרח .

ארתור: אה .

(שתיקה)

ארתור: צרנוביל .

זדורוב: אפילו לא צפון מזרח אלא צפון מערב . כי אחר כך כל החרא הזה הלך לכיוון לבוב , לשם .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: ברדיוס מאה קילומטר לא צומח שום דבר .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: והתפוצץ לפני הרבה שנים .

ארתור: עד היום יש שם . . .

זדורוב: כן ?

ארתור: עד היום המצב שם על הפנים . ובכל זאת יש כאלה שחיים שם . יש זקנים שחיים שם .

זדורוב: אנשים חיים . הם קיבלו . . . (הפסקת הקלטה) מנת קרינה (לא ברור)

ארתור: היו שם כל כך הרבה גנבים , היו גונבים ציוד מכנסיות , היו הורגים אנשים חולים . אתה יודע כמה היו דופקים שם ? שם חיילים היו שומרים . היו דופקים את הגנבים בלי משפט .

זדורוב: את הגנבים היו הורגים על המקום . היו הורגים כל החיות .

ארתור: כן , מה אני אומר לך .

זדורוב: היו הורגים חיות מפני ש . . . , תאר לעצמך חיה בלי פרווה , בלי כלום , עירומה , היו הורגים את כולן .

ארתור: כן .

זדורוב: פרות , עופות , כלבים , חתולים , את כולם היו הורגים .

ארתור: את כולם . אבל בעיקר איזה גנבים היו דופקים ? את אלה שגונבים ציוד מכנסיות , גונבים מבתים נטושים , (לא ברור)

זדורוב: כן , היה שם הרבה ציורים קדושים . הם היו יותר קרובים לאוקרינה מערבית ושם היה יותר דתיים .

ארתור: אה .

זדורוב: הוא שואל אותי מי אתה , יהודי , נוצרי , מוסלמי ? אני אומר שום דבר , אתאיסט .

ארתור: אתה לא אמרת להם שאתה נוצרי ?

זדורוב: לא .

ארתור: אה .

זדורוב: אני לא נוצרי , עשו לי ברית נוצרים , אבל אני לא נוצרי . אני לא מאמין בנוצרות , אני לא הולך לכנסייה , אני לא הולך לבית כנסת , אני לא הולך . . .

ארתור: אתה עברת ברית נוצרית ?

זדורוב: כן .

ארתור: נו ? אם אתה עברת ברית נוצרית אז אתה נוצרי .

זדורוב: אני אמרתי אני אתאיסט .

ארתור: אם אני הייתי עובר ברית נוצרית הייתי אומר שאני נוצרי . מה יש לי (לא ברור) מה (קללה) ? את האמונה שלי אני צריך להסתיר ? נוצרי , כן .

זדורוב: נוצרי זה מי שהולך לכנסייה , מי שמאמין . ואני . . .

ארתור: אבל עשו לך ברית נוצרית בילדות ?

זדורוב: עשו , אבל אני לא שייך .

ארתור: נו ? עשו לי ברית מילה , אני יהודי , אף על פי שאני לא הייתי רוצה , אבל עשו לי ברית מילה . נכון ?

זדורוב: אה , עשו לך כשהיית קטן ?

ארתור: נו קטן . הרי לך גם כן עשו ברית כשהיית קטן ?

זדורוב: כן .

ארתור: נו ? אז אתה נוצרי . אילו היו עושים לי ברית , נניח אני רוסי , עשו לי ברית אז אני גם כן הייתי נוצרי . עשו לך ברית , יש לך צלב ?

זדורוב: לא יודע . אולי יש , אולי אין .

ארתור: אתה אתמול אמרת שיש לך צלב , אתה הולך אתו .

זדורוב: מזהב זה שאני קניתי .

ארתור: הלכת אתו .

זדורוב: זה שסבתא הביאה לי במתנה ליום הולדת ה16 .

ארתור: סבתא . נכון .

(שתיקה)

ארתור: ברוסיה אתה הלכת אתו ופה אתה לא הולך כדי שלא יהיה דיבורים ?

זדורוב: הלכתי אתו .

ארתור: אתה רואה ? אתה כבר הלכת .

זדורוב: אבל הוא יקר לי כזיכרון ולא כמשהו אחר .

ארתור: בסדר , אבל אתה הרי לא סתם ככה היית הולך אתו ? הוא שימש אותך כזיכרון , ודבר שני זה מוכיח שאתה עברת ברית נוצרית . ואם אתה עברת ברית אז אתה יכול ללכת עם צלב .

זדורוב: אה . אתה רואה ? אני לא מבין בזה כלום . לכן . . .

ארתור: קל וחומר שאתה עברת ברית , אז אתה צריך ללכת אתו בגאווה .

זדורוב: למה ?

ארתור: אה ?

זדורוב: למה ?

ארתור: משום שאתה עשית ברית . בדרך כלל מי שעשה ברית הולכים עם צלב .

זדורוב: אולי .

ארתור: לא אולי , זה בטוח . אני קצת מבין בדברים האלה .

זדורוב: תראה ארטור , אני רחוק מאוד מהכנסייה ,

ארתור: בסדר , אתה רחוק מהאמונה . . .

זדורוב: מהאמונה

ארתור: אבל יש דברים שלא תלויים בכך , עשו לך ברית הייתה קטן . למה ? כי בבית שלך היו מאמינים , אימא שלך האמינה , אבא , סבתא , סבא , כולם היו מאמינים אז עשו לך ברית . ואלה שעשו ברית הם הולכים עם צלב .

זדורוב: אתה יודע אימא שלי אולי הייתה מאמינה . מי שהיה הכי מאמין זה סנדק שלי .

ארתור: למשל אני , עשו לי ברית מילה , אני יהודי , נכון ?

זדורוב: אה .

ארתור: אבל אני לא שומר מצוות , אני לא הולך ומתפלל , לא הולך לבית כנסת , לא עושה את הדברים האלה . גם אתה לא מתפלל , לא ולא עושה פולחנים של נוצרים ?

זדורוב: בטח שלא .

ארתור: וזהו , אבל , בפנים אתה יודע שאתה רוסי , נוצרי . נכון ?

זדורוב: כן .

ארתור: נו זהו . ייתנו לך לענוד עכשיו מגן דוד , אתה תשים ?

זדורוב: לא .

ארתור: לא . אתה רואה ?

זדורוב: אני לא עונד את הצלב , ודם מגן דוד אני לא אענוד . אני שמתי את הצלב בעדינות בקופסה . הוא בשבילי כמו מזכרת . זה הדבר היחיד שנשאר לי מסבתא , מזכרת .

ארתור: ולמה סבתא נתנה לך אותו במתנה ?

זדורוב: היא נתנה לי אותו במתנה ליום הולדת ה16 .

ארתור: למה היא עשתה לך מתנה , אתה יודע ?

זדורוב: לא .

ארתור: מפני שאתה עברת ברית נוצרית .

זדורוב: אה . אתה רואה ? מכל מלמדי השכלתי . יש לי עוד כמה תמונות שלה והצלב הזה . חבל , אני אפילו לא הספקתי להראות לה את שאשתי ואת הבן שלי . היא לא החזיקה .

ארתור: אה , סבתא שלך נפטרה ?

זדורוב: כמעט לפני שנה , ב24 לדצמבר , שאלוהים ישמור שם עליה .

(שתיקה)

ארתור: עשינו דקת דומייה לסבתא שלך .

זדורוב: אני כל כך רציתי לראות אותה . לא ראיתי אותה שש שנים . אני כל כך רציתי , אבל יצא ש . . . . באים עם שרשראות . או שהביאו מישהו או שייקחו מישהו . אז יצא שהיא נפטרה וזהו . ואני לא יכול לצאת לחו"(לא ברור) , לא יכול לנסוע ללוואיה , לא שום דבר . אבל אני לפחות עזרתי קצת עם הכסף . אימא נסעה ועשתה שם את הכל כמו שצריך .

(שתיקה)

זדורוב: כואב , מאוד כואב .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (צועק) עוד פעם (לא ברור) , עוד פעם (לא ברור) לא שמת לב ?

(הפסקה וחידוש הקלטה)

(לא ברור)

זדורוב: (עברית) יש תה ?

סוהר: (עברית) תה ?

זדורוב: תה .

סוהר: (עברית) אתה רוצה עכשיו תה ? (לא ברור) עכשיו .

ארתור: (עברית) נו , שותים תה ואוכלים .

זדורוב: (עברית) עם אוכל ביחד .

סוהר: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) מה עם לחם ?

סוהר: (עברית) לחם נתתי לכם .

ארתור: (עברית) אה , בסדר .

זדורוב: (עברית) למה אתה לא אוכל תפוחי עץ ?

ארתור: (עברית) מה עם סלטים ?

(לא ברור)

ארתור: (עברית) מה עם סלטים , חומוס ? סלט , סלט , חומוס , חומס . תגיד סלט , חומוס . (עברית) מה עם סלט חומוס ? (לא ברור)

זדורוב: (עברית) תביא תה בבקשה .

סוהר: (עברית) מה אתה רוצה ?

ארתור: (עברית) סלט , חומוס .

זדורוב: (עברית) תה , תה , תה .

סוהר: (עברית) אין תה בצהריים . איזה תה ?

ארתור: (עברית) חומוס , חומוס .

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) חומוס .

ארתור: (עברית) סלט חומוס . (צוחק)

זדורוב: מניאק (קללה) .

ארתור: אוי וואוי . חומוס , חומוס .

זדורוב: אבל אי אפשר בלי לשתות . אין תה בצהריים .

ארתור: כן . אוכל יבש .

זדורוב: תאכל כל עוד זה חמים , ארטור , אחר כך זה יהיה חרא .

ארתור: אוכל יבש (קללה)

זדורוב: (לא ברור) כזה חמים כמו שזה עכשיו .

ארתור: היה צריך להשאיר עגבניות של הבוקר .

זדורוב: מי ידע .

(שתיקה)

ארתור: אתה רוצה לשתות ?

זדורוב: תביא לי קצת להרטיב את הגרון . אתה רוצה ?

ארתור: תשתה , אני אביא עוד .

זדורוב: אני (לא ברור)

ארתור: תשתה .

זדורוב: יש לי לשניים .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: זה לימון .

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) כל יום (קללה) בלי מים .

(שתיקה)

ארתור: תירס .

זדורוב: תירס .

ארתור: אוי (קללה) איזה גועל נפש .

זדורוב: (לא ברור) מסטיק (קללה) .

(שתיקה)

זדורוב: את הבשר צריך לאכול , כל השאר זה לא חשוב . אם לא תאכל בשר לא יהיה לך כוח בכלל .

(שתיקה)

ארתור: איך שמתעללים בנו השוטרים , אה ? ואתה רצית להיות איש משטרה .

זדורוב: באמת .

(שתיקה)

זדורוב: כעבור הרבה שנים אנחנו מבינים שיכולנו לעשות טעות גורלית .

ארתור: קל וחומר ברוסיה יותר גרוע להיות איש משטרה מאשר פה .

זדורוב: אתה יודע מה , נראה לי שבכל מקום זה אותו הדבר . הם כולם בהמות דומות . רק ששם הם משוגעים בצורה אחת ופה בצורה אחרת . שם השתגעו מדמוקרטיה ופה מביורוקרטיה .

(שתיקה)

זדורוב: אם הם הביאו אוכל אז מה השעה עכשיו , אחת בערך , כן ?

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: אתה תסלח לי (לא ברור) להשתין (לא ברור)

ארתור: את זה אל תעשה . (לא ברור) לך תשתין אבל תעצור אותי .

זדורוב: מה הכוונה לעצור ?

ארתור: בבית סוהר אל תעשה כזה דבר .

זדורוב: אה , (לא ברור)

ארתור: לא , לך , לך , לך .

זדורוב: לא , תאכל , תאכל .

ארתור: לך , לך תשתין , אני אמתין . לך תשתין אני אמתין בינתיים .

זדורוב: אסור לעשות דבר כזה בבית סוהר ? אז תאכל אני אמתין . תאכל , תאכל בשקט .

ארתור: אומרים תתאפק אם אתה רוצה להשתין ואם אתה רוצה לעשות קאקי אז עדיף בכלל לא ללכת כשאוכלים . יכולים לדפוק בראש . פעם ראשונה . . . , נסלח , אני הסברתי לך . אבל כשאתה יודע כבר ועושה את זה אז לא טוב .

זדורוב: אז לא . . .

ארתור: זה רק בין הרוסים (קללה)

זדורוב: ובין מרוקאים אין כזה דבר ? לא אכפת להם ?

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: צריך לחיות לפי הנוהג של בית הסוהר אז אני אתנהג כמו שצריך .

ארתור: רק הנוהג .

זדורוב: אני מעדיף שיתפוצץ . . .

ארתור: זה כבוד .

זדורוב: עדיף שתתפוצץ שלפוחית שלי מאשר אני אביע חוסר כבוד .

ארתור: (לא ברור) נימוס .

(שתיקה)

ארתור: אני מכיר אנשים שלא קשורים לכלא , אבל יודעים את זה .

זדורוב: תראה , אני לא ידעתי את זה , לכן עכשיו אני כבר יודע .

ארתור: טוב .

זדורוב: סיימת ?

(שתיקה)

ארתור: איפה המצית , אצלך ?

זדורוב: אני שמתי ב . . .

ארתור: אוי (קללה) , הלוואי שיביאו את עיתון סיקרט .

זדורוב: אשתי (לא ברור)

ארתור: הייתי שמח מאוד לקרוא אותו .

זדורוב: לא רק אתה . בא לי לקרוא משהו טוב . אני לא אוהב את המכנסיים האלה בגלל שאם האפר נופל נשאר כתם לבן .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) זה משהו , רק לי . הדבר הכי גרוע שקרה לי בצבא אני קיבלתי כוויות ידיים , כוויות קור . ברגע שקר לי הידיים נהיות כחולות .

ארתור: כחולות , כן ?

(שתיקה)

ארתור: אני משום מה היום גם כן לא לקחו אותי לחקירה , אולי מחר . אולי יותר מאוחר .

(שתיקה)

זדורוב: לא מסתדרת שעה אחת . אני לא יודע למה לא מסתדר . אני סיפרתי את הכל לפי הזמנים ומה שאני יודע . ועכשיו שהם ייקחו את פלט של שיחות הפלאפון שלי ,

ארתור: אה ?

זדורוב: שיחכו לפלט שיחות טלפון שלי (לא ברור) , שינסו לפצח את השומרים האלה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: את אלה . . .

(הפסקת הקלטה)

זדורוב: לא מסתדרת שעה אחת . שהייתה לי בעיה עם שעה אחת . אני זוכר שהיה שלוש עשרה פלוס (קללה) הוא עוד לא הביא , אני ישבתי ליד השער . אם השומרים (לא ברור) אם הם היו צריכים להתחלף בשעה אחת ואמרו שזה היה בשתיים עשרה (לא ברור) אין בעיה . אני אומר שאפשר להיכנס לבית ספר בקלות , מרחוב , מאיפה שאתה רוצה .

ארתור: אה ?

זדורוב: אני אומר להיכנס לבית ספר אין בכלל בעיה . השומר הזה כל הזמן מסתובב . פעם בשעתיים הוא עושה סיבוב סביב בית הספר כדי להתרענן קצת וזהו .

ארתור: לא הבנתי . אפשר להיכנס לבית ספר ?

זדורוב: בקלות אפשר .

ארתור: כל אחד יכול ?

זדורוב: כל אחד יכול . אם אתה בא מהעורף יש שם בניה , שער , שם כל כך הרבה חורים ברשתות האלה . יש שם רשת רגילה . (לא ברור) ולקצוץ מעליה .

ארתור: אה , רשת קרועה ?

זדורוב: כן . בנות הולכות , הם באות מכיוון הרשת ואחר כך אני רואה אותן בשטח של בית הספר .

ארתור: אה , חודרות דרך הרשת ?

זדורוב: אני לא חושב שהן בחצאיות או במכנסיים יטפסו על הגדר מברזל . יש שם פרצות . בכל בית ספר יש פרצות . בכל בית ספר .

ארתור: כן . אז בנים מטפסים , אבל בנות (קללה) . . .

זדורוב: אני ראיתי בחורה הולכת , היא נגשה לדלת , הדלת הייתה נעולה , היא הלכה , הלכה מאחורי הבניין . (לא ברור)

ארתור: הופיע ?

זדורוב: ואחר כך הופיע בשטח של בית הספר . מה היא חדרה דרך הרשת ? לא חושב . אז יש פרצה איפה שהו שדרכה היא נכנסה .

(שתיקה)

ארתור: שם יש בנות מבוגרות ?

זדורוב: אלה כיתות אחרונות .

ארתור: אה , כן ? טובות ?

זדורוב: החל מגיל 13 ועד 16 . זאת אומרת זה כיתות אחרונות של הבית ספר .

ארתור: יש גם בנות חמודות ? היו מבוגרות כאלה , מכיתות 12 , 13 ?

זדורוב: בטח . יש שם . שם כיתות 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 .

ארתור: אה , אז על הכייפק .

זדורוב: שם מכיתה 7 עד הסוף . זהו . בבית ספר הזה הם עושים בגרות . להסתכל עליהם ? על הזין אני לא צריך אותן להסתכל עליהן . לדבר אתן קל וחומר אני לא צריך אותן . עם עברית שלי עדיף לשתוק .

ארתור: לא היה בנות רוסיות ?

זדורוב: יש בנות רוסיות . שם היו כולם , גם ישראלים , גם רוסים , גם מרוקאים .

ארתור: דיברת אתן ?

זדורוב: אה ?

ארתור: עם רוסים לא דיברת בכלל ?

זדורוב: בכלל לא עם אף אחד .

ארתור: אני לא הייתי עוזב אותם .

זדורוב: תראה , אני באתי , יש לי עבודה , לא אכפת לי מכלום , אני צריך לסיים עבודה כמה שיותר מהר , לקחת כסף ולעוף . קל וחומר שחיכו לי אחרי זה במקום אחר .

(שתיקה)

ארתור: אוי (קללה) , אתה עכשיו מדבר לא כמו גבר , כאילו שאין לך זין . אני גם הייתי נשוי , אני גם כן יודע מה זה .

זדורוב: תראה , שם אני יכול להסתבך , אני לא רוצה .

ארתור: מה להסתבך ? אתה אף פעם לא מסתכל על הבנות ? לא חייב לדבר , אתה לא מסתכל , יש טוסיק , יש זה , יש זה . כזה . . .

זדורוב: ברחוב .

ארתור: עסיסי אם הוא גדל כבר . איך , מה , אתה לא מסתכל ? בנות בגיל 15 ,16 , 17 . ציצים כאלה (קללה) , הולכת כולה מנופחת . אתה לא שם לב על כאלה ? כאלה הולכות ונוצצות .

זדורוב: בטח שראיתי .

ארתור: נו ? לזה אני מתכוון . אני לא מדבר אתך על להתחיל או משהו כזה .אני גם . . .

זדורוב: יש כאלה . . .

ארתור: הייתי נשוי שם .

זדורוב: תראה , שם עכשיו . . .

ארתור: אני לא נכנס לשום מקום , אבל בכל זאת , כגבר תמיד מסתכל על הדברים האלה .

זדורוב: יש דבר כזה , אני מסתכל על זה . הן כולן שם עם איפור .

ארתור: נו .

זדורוב: יש עליהן יותר איפור מאשר יש לי (עברית) חומרים לבנייה .

ארתור: כן .

זדורוב: אבל קטינות .

ארתור: ברור . אבל בכל זאת אתה הרי רואה איך הן מתנהגות (קללה) , איך הן מתאפרות כמו איזה פרוצות .

זדורוב: כן . מה שמעצבן אותי בעיקרון , בבחורים , בבנות , דווקא בצעירים . הם שופכים על עצמם בשמים , הם לא מרססים , הם שופכים על עצמם בליטרים . נודף מהם סירחון מתוק מאוד מעורב בריח הזיעה . שלפחות יתרחצו לפעמים . מסריח , זה מה שמשגע אותי . אני אוהב בשמים לא מתוקים , מרעננים . כאלה אני כן אוהב , אבל לא בליטרים . לחצת כמה פעמים ודי .

ארתור: שם מעורב לא ברור , כן ? הריח עצמו ?

זדורוב: זה משהו , אי אשפר לסבול את זה . וריחות מתוקים אני בכלל לא סובל . לא טוב לי .

ארתור: אני לא אוהב ריחות חריפים .

זדורוב: ריח חריף זה מרענן , חריף זה מרענן . ומתוק . . .

ארתור: מה הם לא מתרחצים ? מריחים כל כך רע ? אפילו אפשר להרגיש כשעוברים , כן ?

זדורוב: תראה , למשל , אני הולך בבית ספר , היא עוברת ממול , אני יכול להרגיש ריח של בושם ש . . .

ארתור: של בחורה נקיה ונעימה , כן .

זדורוב: כן . קליל כזה , ריסה קלילי ומרגישים ריח נעיר וקל . וכאשר יותר מדי אתה עוד לא עברת מולה ולא הרגשת את הארומה הזאת ואתה עוד לא הגעת אבל כבר מריח מתיקות שמפילה אותך של הבושם הזה

ארתור: אה .

זדורוב: ברור . כנראה שהיא לא רצתה ללכת להתרחץ . היא שמה על עצמה את הדאודורנט הזה או משהו אחר בכמויות . היא מסריחה בבושם זה . . .

ארתור: אה .

זדורוב: במיוחד בחורים . בחורים אוהבים בשמי גברים מתוקים . אסור לשים הרבה בושם , שלוש , ארבע פעמים זה מספיק .

ארתור: כן .

זדורוב: אני ודע מניסיוני , יש לי בושם , אם אני שם שלוש , או ארבע פעמים יש ריח . מייד אחרי שמתי יש ריח חריף כי זה טרי , כעבור חצי שעה נשאר ריח קל , ניחוח . שמתי פעם אחת אחרי גילוח ומספיק

ארתור: אצלנו בבתי ספר היו עושים דברים כאלה (קללה) . . .

זדורוב: והם (קללה) שופכים על עצמם חבל על הזמן . הוא בא שחור כזה , יש לו לכלוך פה , לכלוך פה (לא ברור)

ארתור: אני כשהייתי בבית ספר הייתי שם בושם אולי פעם , פעמיים זהו .

זדורוב: אני בכלל לא השתמשתי בבושם . אני התחלתי להשתמש בבושם בצבא כי אחרי הגילוח שם כשאין מים חמים , יש רק מים קרים וכדי להרגיע את גירוי העור אתה שם בושם אחרי הגילוח שנקרא "טרוינוי" או "רוסקי לס" . אתה שם קצת על הפנים רק כדי שלא יהיה גירוי על הפנים וזהו .

ארתור: אני יודע שנשים אוהבות ריח טבעי של הגבר (קללה) . ככה זה צריך להיות בעיקרון , ולא כל מיני . . .

זדורוב: לא , נשים אוהבות ריח טבעי של גבר , זה משהו אחרי לגמרי , זה לא ריח של בושם . יש לי "חוגו בוס" אז אני משתמש בו בכלל פעמיים , שלוש פעמים , הוא מרענן . . .

ארתור: חברה שלי אוהבת את הריח הטבעי שלי .

זדורוב: אה . בלי כל מיני בשמים ?

ארתור: כן .

זדורוב: ואלה שופכים על עצמם בושם כך שחבל על הזמן .

ארתור: הם כולם עושים דאווין , זה החינוך שלהם .

זדורוב: אין להם חינוך . הם משוחררים יותר מדי .

ארתור: או משוחררים יותר מדי , לך תבין אותם . משוחררים יותר מדי ? לא רק זה , הם גם חסרי חינוך . רוסים האלה גם כן מחכים אותם .

זדורוב: כן , כל הרוסים מחכים אותם , חוזרים אחריהם , גם כן מתחילים לשפוך על עצמם בושם , לשבת על הרצפה ,

ארתור: ואללה ?

זדורוב: ברצינות , זה דבר רגיל למדי . אתה יצא מהבית ספר והם שוכבים על הדשא .

ארתור: רוסים ?

זדורוב: (קללה) רוסים יחד אתם . יש להם שם ספסל במרחק של שלושה מטר , לך תשב שם . לא , לא הוא שוכב על הדשא או שבבית ספר יושב על יד המדרגות . לא על המדרגות כמו שאנחנו ישבנו בבית ספר . . .

ארתור: כן .

זדורוב: אלא יושב כמו שוכב , מושיט רגליים קדימה , נשען על הקיר . . .

ארתור: ומסתכל כאילו יאכל אותך אוטוטו , כן ?

זדורוב: אה . מפשק רגליים , שוכב ומסתכל על כולם (קללה) .

ארתור: ועוד מתחכמים (קללה)

זדורוב: מתחכמים ? הם כבר לא מתחכמים , הם ישר שולחים קיבינימט .

ארתור: באמת ?

זדורוב: ברצינות .

ארתור: מה זאת אומרת ? לא אומרים למה אתה מסתכל , כן ? אם למשל אני הסתכלתי הוא לא אומר למה אתה מסתכל , יש אומר לך תזדיין ?

זדורוב: כן , הוא יכול להגיד מה אתה מסתכל , מה לא ראית ? אתה מנסה להשיב לו משהו הוא אומר לך לך תזדיין בן זונה , ישר .

ארתור: באמת ?

זדורוב: אני ברצינות אומר לך . הילדים האלה הם משוחררים מדי .

ארתור: הייתי קורע לו את התחת , הייתי מזיין את אימא שלו .

זדורוב: לא , אבל אני בכלל לא נוגע בהם , אני לא מתכוון להתחיל אתם , אני לא צריך את זה . אבל יש שם חברים , לומדים ביחד באותה כיתה , הוא עובר מולו ובועט לו ברגל , אומר אה בן זונה , לך תזדיין (לא ברור)

ארתור: בחייך , מה זה ?

זדורוב: ישר .

ארתור: באמת , נשבע לך , אם מישהו היה אומר לי שם מילה רעה לא הייתי מתאפק אני חושב .

זדורוב: לכן אני אומר אני עשיתי שטות שבכלל לקחתי עבודה בבית ספר , עשיתי שטות שלקחת את העבודה .

ארתור: אה .

זדורוב: ודבר שני . . .

ארתור: מי צריך את זה .

זדורוב: בעזרת השם הכל יסתדר , אני אשתחרר אני יותר בחיים לא אקח לא בית ספר , לא גן ילדים , שום דבר שכזה . אני לא צריך , הספיק לי בית ספר אחד . כל הזמן צריך לשים נגן מוזיקה כדי לא לשמוע איך שהם מקללים אחד את השני , כדי לא לראות , כדי לא לדבר עם אף אחד (קללה) .

ארתור: אתה מפחד שאם יקללו אותך שלא תוכל להתאפק (קללה) ?

זדורוב: כי אם אני לא אחזיק מעמד אני יכול לעשות צרות , אני מפחד מזה .

ארתור: כן .

זדורוב: זה אחד . ודבר שני . . .

ארתור: קיבינימט .

זדורוב: שם כולם מסתכלים עליך כאילו אתה חייב להם . כל פעם באים לבקש סיגריה , אתה לא נותן להם אז הם מתחילים לדבר כל מיני דברים .

ארתור: מה ?

זדורוב: מדברים כל מיני דברים . הם לא אומרים לך ישר , הם יכולים להתרחק ולהתחיל , אה , מניאק לא נתן סיגריה , יא קמצן

ארתור: באמת ?

זדורוב: כן .

ארתור: לא רוצה לתת , בחייך . לא רוצה . מה ? מתרחק ומתחיל להקניט , לדבר ?

זדורוב: לא , הם לא מקניטים , הם מדברים אחד עם שני , אה , מניאק . . .

ארתור: כדי שאתה תשמע ?

זדורוב: אבל לא אכפת לי , אני הרי שם נגן מוזיקה . אני לא שומע כלום .

ארתור: אה , בכוונה כדי שתשמע הם עושים ?

זדורוב: יכול להיות כדי שישמעו , הם מתחילים לדבר אחד עם השני , אחר כל בא אחר לבקש סיגריה , זה שאתו הוא היה מדבר . גם לשני אני לא נותן . אני יש לי מוזיקה , אני פשוט מתעלם , עושה את העבודה שלי , אני יודע שאני צריך לסיים ולעוף מבית הספר הזה .

ארתור: כאילו שאתה חייב למישהו משהו , בחייך . אתה מרוויח כסף בזה . . .

זדורוב: הכי פוגע זה שכשהתחלתי לעבוד , אני השתדלתי . . . , ביקשו ממני לא לחתוך קרמיקה בבית ספר . כשאני חותך קרמיקה יש רעש נוראי בכל הבית ספר .

ארתור: אה .

זדורוב: אני מבין טוב מאוד שרעש מפריע לילדים ללמוד , אני מבין את כל זה טוב מאוד . הייתי לוקח כבל מותח לוקח אותו החוצה . כל פעם הייתי הולך חמישים מטרים בשביל הכבל , הייתי עולה מהמקלט והולך החוצה , זה חמישים מטר ובחזרה כדי שלחתוך פעם אחת ולמדוד , אם זה לא מתאים

אז לסמן שוב פעם ולחתוך שוב . ביקשו ממני להתרחק עוד . אני חיברתי עוד כבל . חיברתי עוד כבל . הלכתי לשם כל פעם . מה הם התחילו לעשות המניאקים האלה אתה יודע ? אומרים לא צריך לחתוך אצלנו פה .

ארתור: מי , ילדים ?

זדורוב: כן , אני אומר אני לא יכול לחתוך . . . . הם אומרים יש לנו הפסקה אתה עושה לנו פה רעש , אנחנו לא יכולים לנוח .

ארתור: באמת ?

זדורוב: כן . אני אומר סליחה , אבל אני עובד .

ארתור: זה אחרי שאתה כבר התרחקת הרבה ?

זדורוב: כן . זה עבודה שלי , אני לא יכול .

ארתור: אתה התרחקת כבר מאה מטר ?

זדורוב: לא , לא מאה מטר . פחות . אני התרחקתי מהכבל שלי לעוד כעשרה מטרים .

ארתור: אה .

זדורוב: זאת אומרת עוד יותר רחוק .

ארתור: התרחקת חמישים ועוד עשרה מטרים ?

זדורוב: כן . אני לא זוכר . בסך הכל חמישים .

ארתור: (לא ברור) התרחקת .

זדורוב: סך הכל חמישים משום ששלושים מטר זה סליל שלי ועוד עשרים מטר כבל שני . אני אומר אני לא יכול לא לחתוך כי אני צריך לחתוך קרמיקה . אני עושה את העבודה שלי , זאת עבודה שלי .

ארתור: מורים ביקשו ?

זדורוב: לא , ילדים .

ארתור: באמת ?

זדורוב: כן .

ארתור: ילדים קטנים האלה ?

זדורוב: כן . אני ממשיך לחתוך הלאה , שם נגן מוזיקה באוזניים , שם משקפיים כדי שלא . . .

ארתור: ואתה שמת לב שהם בכוונה באים ומבקשים ?

זדורוב: זה שהם מבקשים סיגריות זה . . .

ארתור: לא , בגלל הרעש הזה .

זדורוב: אה .

ארתור: בהפסקה ? מה זאת אומרת בהפסקה ? בהפסקה הם הרי לא לומדים ?

זדורוב: כן , נכון . שידברו . אתה יודע . . .

ארתור: לא , אם הם לומדים בסדר , מבין את זה .

זדורוב: אבל אני בחוץ והם לומדים בבית הספר . וזה היה בהפסקה . הם יוצאים החוצה ויושבים (לא ברור)

ארתור: חכה , וכשאתה היית יוצא אפילו שהם היו לומדים , כשהיית מתרחק לחמישים מטרים זה לא היה מפריע ?

זדורוב: לא , זה היה בסדר . הם הרי לא שומעים את השיעור , מתחילים להשתולל . המורה באה וביקשה להתרחק עוד יותר . אמרתי לה אני אעשה את זה .

ארתור: ואתה התרחקת ?

זדורוב: כן , אני חיברתי עוד כבל והתרחקתי עוד . והילדים האלה בכל זאת התחילו לנדנד , אנחנו יצאנו לנוח ואתה מפריע לנו .

ארתור: ובעיקרון היה כבר שקט , היה כבר פחות או יותר (לא ברור)

זדורוב: לא , המורה כבר זהו , לא היה לה יותר טענות אלי .

ארתור: היה כבר בסדר ?

זדורוב: כן , היה בסדר .

ארתור: אז הם פשוט סתם היו מציקים לך כבר ?

זדורוב: כן , הם ממש רצו להציק לי . אני כבר ניסיתי ככה וככה

ארתור: ובהפסקה ?

זדורוב: מה לעשות בהפסקה ? אני בא וחותך קרמיקה , מצייר את הכל ובא לחתוך . את הדיסקים אני תמיד הייתי לוקח אתי , למה , כי יגנבו ,

ארתור: אה .

זדורוב: הם לא יגנבו כדי למכור , הם יגנבו ויזרקו לאן שהו כדי שאני לא אמצא .

ארתור: כן .

זדורוב: ובלי דיסק אני לא יכול לעבוד . אני עולה עם דיסק , פלוס קרמיקה , פלוס דיסק , לפעמים לוקח שתיים , שלוש קרמיקות כדי לחתוך הכל ביחד ואחר כך כבר לשחק אתן . אני בא מחבר כבל , מחבר דיסק לא עובד .

ארתור: למה לא עובד ? כבל ?

זדורוב: כבל .

ארתור: מה אתה אומר ?

זדורוב: אני מכבה את הדיסק , מנתק משקע , סוחב אותו עד לכבל ראשון ורואה שהוא מנותק .

ארתור: בכוונה ?

זדורוב: בכוונה . הם בכוונה מנתקים , אחר כך הופכים את הסליל כאילו . . . . אתה רואה שיש כבל על הסליל , אבל אם הוא מחובר או מנותק אתה לא יכול

לדעת . אז אני אחרי זה כשהייתי הולך ישר הייתי הופך את הסליל עם הרגל ומחבר כי אני כבר ידעתי שזה יהיה מנותק .

ארתור: ושוב עשו , כן ?

זדורוב: כן . כשעבדתי הם פחדו לגשת . הם פוחדים , אבל ברגע שאני הולך הם מייד מנתקים , הופכים . . . , או שפשוט מנתקים וזורקים את התקע . היו זורקים אותו לשניים , שלושה מטרים .

ארתור: זה לא יאומן (קללה) . באמת (קללה)

זדורוב: (לא ברור) נו מניאקים , פשוט מניאקים . אחר כך נמאס לי כבר מכל זה . אני הרי גם לא ילד לחבר כל פעם את הכבל . אני ניתקתי כבל אחד , קיפלתי אותו , שמתי ב . . . (לא ברור) והייתי עובד עם כבל שני שלי .

ארתור: אה ?

זדורוב: קיפלתי סליל אחד ועבדתי רק עם אחד . הייתי כבר יותר קרוב לבית ספר . אבל אחר כך לא מורה ולא אף אחד אחר (הפסקת הקלטה) הם היו רוצים לנתק , סליל מחובר ישר ובשביל זה צריך לרדת למקלט ולנתק אותה . הוא (לא ברור)

ארתור: אה . זה משהו , תראה מה הולך .

זדורוב: אז עושים כל מיני נזקים רק בשביל הקטעים , שיהיה להם שמח . אני החזקתי מעמד , אשתי בהרבה . . .

ארתור: בואינה , מה אתה לא יכולת לבוא ולהגיד להם ? אלה היו מכיתה 11 , 12 , מבוגרים עשו את זה ?

זדורוב: לא . אלה היו בני 13 , 14 , 15 .

ארתור: הם היו מציקים ?

זדורוב: כן , הם מתחילים עם זה , מנתקים זה וזה . אני כבר . . . , תראה , להתחיל לדבר אתם אני פשוט לא רוצה .

ארתור: ואם הם רואים שזה תופס אותך אז הם מתחילים . .

זדורוב: כן , הם מתחילים בכוונה לעשות כל מיני דברים , נזקים .

ארתור: ואחר כך הם יגידו למורים הנה , . . .

זדורוב: כן , אחר כך יגידו למורה . בשביל מה אני צריך את זה ?

ארתור: אה .

זדורוב: ואחר כך אם אדחוף מישהו אז יגידו שהכה אותו בצורה קשה .

ארתור: הם מחכים לזה .

זדורוב: אני בא ואשתי שואלת נו מה בעבודה ? אני אומר לו שיגעו כבר , כל הזמן מנתקים לי את הכבל . היא אומרת רק אל תרביץ , אל תרביץ . היא יודעת שאני יכול לא להתאפק ולתת מכה .

ארתור: אה .

זדורוב: ומה זה לתת מכה לילד ? בקלות אפשר להפעיל יותר מדי כוח בלי כוונה , קל וחומר יש לי הרבה כוח . ובמצב כזה , כשחוטפים קריז אז הראש לא מתפקד בכלל .

ארתור: כן .

זדורוב: אז אני הייתי שם מוזיקה , אחר כך אמרתי חבר'ה , תעשו מה שאתם רוצים , אבל אני הולך לעבוד במקלט , הולך לחתוך את הקרמיקה במקלט .

ארתור: אה , אתה כבר היית חותך במקלט ?

זדורוב: כן . אחר כך לקחתי סליל וחתכתי במקלט .

ארתור: (צוחק)

זדורוב: אני נמאס לי לרוץ , לדפוק , יש רעש לא מזיז לי . מה הם (לא ברור)

ארתור: אז אתה שמת זין גם על המורה ?

זדורוב: שמתי זין על כולם .

ארתור: נכון .

זדורוב: הם עושים שם רעש עם שרשראות .

ארתור: לא יודע . מי הציק לך , בחורים צעירים האלה ?

זדורוב: כולם , בחורים , בנות . בנות היו באות ואומרות למשל (עברית) סליחה , כמה זמן עוד יהיה רעש ? אני אומר (עברית) חמש דקות מקסימום . אה , אי אפשר לא לעשות ?

ארתור: (צוחק)

זדורוב: (עברית) אי אשפר .

ארתור: (עברית) לא לעשות ?

זדורוב: כן .

ארתור: אז איך לעבוד אז (קללה) ?

זדורוב: אז אני אומר (עברית) אי אפשר . אצלי יש תוכניות עשרים מטר . . . , עשר מטר ביום , זהו . וזהו .

ארתור: זה משהו (קללה)

זדורוב: (קללה) זה קשה , קשה . אז אני אמרתי זהו , אני לא רוצה יותר לעבוד בבתי בחיים . אם לעבוד אז רק בקיץ , כשאין שם ילדים בכלל , כדי שאפשר יהיה בשקט לעשות רעש ולעשות מה שאתה רוצה . קשה .

ארתור: כן .

זדורוב: הם הרי מחכים , מחפשים אותך , חושבים איך להציק לך . ופה רואים שבכלל לא מתייחסים אליהם אז הם עושים עוד יותר גרוע . השתדלתי לא לראות אף אחד , לא להתייחס לאף אחד .

ארתור: אילו אתה היית מתייחס אז הם היו עושים עוד יותר גרוע ?

זדורוב: יכול להיות . אולי היו עושים , אבל אני . . .

ארתור: רצו לגרום לך שאתה תתחיל לעשות להם משהו ואחר כך להתלונן .

זדורוב: כן , אחר כך אני בעצמי הייתי אשם ללא סיבה . הביאו מישהו או שבאו לקחת מישהו .

ארתור: לך תדע .

(שתיקה)

זדורוב: נראה שיש שם מישהו .

(שתיקה)

זדורוב: בדיחה . שלושה מגיעים לגיהינום . שד אומר להם אני אגשים לכם משאלה אחת לכל אחד , כל מה שאתם רוצים . אמריקאי אומר אני רוצה מיליון דולר , וילה באיים קנאריים , ואישה צעירה . השד עשה מה שהוא ביקש ואמריקאי נעלם . באמת יש לו וילה , מיליון , אישה צעירה .

ארתור: אה .

זדורוב: צרפתי אומר אני רוצה אישה צעירה , רוצה שתי מאהבות צעירות , שני מיליון דולר ולהיות איש עסקים גדול . שד עשה גם את זה . צרפתי נעלם . רוסי אומר אני רוצה ארגז וודקה ושני מטומטמים האלה בחזרה .

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) בוא גבר .

זדורוב: שמעת ארטור ?

ארתור: אה ?

זדורוב: אני רוצה ארגז וודקה ושני מטומטמים האלה בחזרה .

ארתור: אה . אני מסתכל את מי הביאו . אה , עצור .

זדורוב: הביאו ?

ארתור: אה .

זדורוב: עושים חיפוש .

ארתור: בחור צעיר .

סוהר: (עברית) הלו ? (לא ברור) ראש פינה , תביא לו שמיכה ו (לא ברור) קצת . (לא ברור) בסדר ? תביא לו (לא ברור)

(שיחה ברקע לא ברורה)

(שתיקה)

ארתור: איזה ערבי . או שישראלי או שערבי .

זדורוב: צעיר ?

ארתור: הוא רוצה לפה , והם אומרים לו שאי אפשר , תישאר שם .

(שיחה לא ברורה ברקע)

ארתור: מה יש פה זהב ? אנחנו לא צריכים אף אחד . אה ?

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: אנחנו לא צריכים אף אחד . ביי , ביי . (לא ברור) קסם שיניים .

זדורוב: שומע ארטור ? תשבור ידית של כפית , קסם שיניים . כשהיא נשברה אני השארתי אותה בכוונה , טוב לנקות אתה שיניים .

ארתור: אה .

זדורוב: במיוחד אחרי שניצלים שלהם שהם כמו גומי .

(שתיקה)

זדורוב: מדברים ערבית .

ארתור: אה , זה התחיל .

(שתיקה)

ארתור: חסר לנו רק זה בבבב .

זדורוב: באמת . בוא נשיר שירים שהם ישמעו .

ארתור: שילכו קיבינימט . כן (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: בו , בו , בו , בו , שיגעו כבר .

זדורוב: באמת .

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) גבר , תוריד את השרוכים , שכחתי להגיד לך .

ארתור: שורכים .

סוהר: (עברית) נשמה , תוריד את ה . . . .

(הפסקת הקלטה)

זדורוב: מה הוא אומר לו ?

סוהר: (עברית) זה החניות , אסור לך להישאר עם שרוכים .

ארתור: שרוכים .

זדורוב: אה , שרוכים ?

סוהר: (עברית) זה הנחיות , (לא ברור) זה לא מה שאני יכול להחליט כן או לא , זה הנחיה . עצור לא נכנס עם שרוכים . אתה תישן בלילה , הוא ייקח ממך את השרוכים ויתאבד , (לא ברור) חס וחלילה . מה אתה . . . . לא סתם אומרים . זה בעקבות מקרים שקרו . נכון אבא או לא ? אתה תצא תאמין לי תקבל את השורים (לא ברור) . כמו שירות וי .אי .פי , אין לך מה לדאוג .

הנה הוא יגיד לך . (לא ברור) מה הטלפון שלו ? אה , אי אפשר לפתוח את הפיקדון . אסור לפתוח תא הפיקדון . רק כשהוא יוצא (לא ברור) כשנעלמו דברים (לא ברור) . יש לך טלפון של מישהו שאני יכול להתקשר (לא ברור) . תן לי את הטלפון . תן לי אני ארשום , אני אתקשר . (לא ברור) 69634221 ? 63 ? 6342222 ? איך קוראים לה ? בוזיה ? (לא ברור)

(שתיקה)

סוהר: (עברית) עבודה יפה , עבודה יפה .

זדורוב: איזה שמות יש להם , אפשר להשתגע . קשה להגיד .

(שתיקה)

ארתור: כוס אימא של האור הזה .

זדורוב: לכבות את האור ?

ארתור: אם לא קשה לך .

זדורוב: אה ?

ארתור: אתה צריך אותו ?

זדורוב: אני לא .

ארתור: אם אתה רוצה תשאיר אותו , אם אתה צריך .

זדורוב: ואתה צריך אותו ?

ארתור: לא . אני רגיל בלי אור . (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) הכל בסדר .

(שיחה לא ברורה ברקע)

סוהר: (עברית) איפה אתה ?

זדורוב: (עברית) פה .

סוהר: (עברית) קח סיגריות ותתחלקו ביניכם .

זדורוב: (עברית) תודה .

סוהר: (עברית) בסדר ?

זדורוב: (עברית) כן , טוב .

ארתור: מה זה ?

זדורוב: סיגריות .

ארתור: יש ?

זדורוב: אה . מחווה .

ארתור: מי זה קצין ?

זדורוב: אה . הוא נתן לכל אחד קופסת סיגריות שרק יעזבו אותו בשקט .

ארתור: גם להם נתן , כן ?

זדורוב: כן , גם להם נתן . יש לי (לא ברור) , יש לי עוד שתי קופסאות , אבל שיתחזקו אותנו . את הסיגריות האלה אנחנו עוד נצטרך .

(שתיקה)

זדורוב: אוי (קללה) , אין לי כבר כוח לשבת ולחכות .

(שתיקה)

זדורוב: מביאים עוד מישהו .

(שתיקה)

זדורוב: נפל לך ?

ארתור: כן . (לא ברור)

זדורוב: מביאים עוד מישהו . שומע ? רעש של שרשראות .

ארתור: אה .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

(הפסקת הקלטה)

(לא ברור)

ארתור: הביאו מישהו .

זדורוב: אה , אני רואה .

(שיחה לא ברורה ברקע)

סוהר: (עברית) שתיים וחמישה . אה ? שניה , שניה אני בא .

(לא ברור)

עצור: (עברית) אבל (לא ברור) בחזרה אותם שרוכים ,

סוהר: (עברית) אחי , זה יהיה פה . יש לך חגורה עליך ?

עצור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) גם חגורה צריך לקחת . תן לי את שניהם , הכל יהיה אצלך בפיקדון פה . ברגע שאתה יוצא תבקש ייתנו לך אותו .

(שתיקה)

עצור: (עברית) אהלן .

ארתור: אהלן .

זדורוב: (עברית) מה נשמע ?

עצור: (עברית) בסדר . (לא ברור) לא הכי טוב .

זדורוב: (עברית) בטח .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) מכות ? אישה מכות ?

עצור: (עברית) לא , לא . פשוט בחורה התלבשה על הבן שלי ,

ארתור: אה .

עצור: (עברית) היא מטרידה אותו בטלפון ,

ארתור: אה .

עצור: (עברית) בן שלי חייל , הותקף לפני שבועיים , היא תקפה אותו גם אתמול , שלשום . אני בכלל לא בעניינים , אני נהג אוטובוס . אה ?

(שיחה בערבית ברקע)

ארתור: (לא ברור) הבחורה הזאת ?

זדורוב: מה היא התלוננה ?

ארתור: כן .

זדורוב: הוא לימד ?

ארתור: כן . הוא (לא ברור) על הבחורה .

זדורוב: אה ?

ארתור: מקרה אלימות רגיל . וזקן הזה מכיר אותו .

זדורוב: (לא ברור) אומר (לא ברור) כך יותר טוב .

ארתור: הוא מסביר להם על מה . למה לקחו אותו , מה ומו .

(שתיקה)

זדורוב: יש לך מצית , ארטור ?

ארתור: (עברית) אתה נהג אוטובוס באגד או רגיל פה , אוטובוס רגיל ?

עצור: (עברית) אוטובוס פרטי .

ארתור: אה .

זדורוב: (לא ברור)

עצור: (עברית) מאיפה אתה ?

זדורוב: קצרין .

עצור: (עברית) ואתה ?

ארתור: (עברית) אני מפה ממגדל העמק .

עצור: (עברית) מגדל העמק ?

ארתור: (עברית) כן .

(שתיקה)

עצור: (עברית) שרמוטה , כולה בת שש עשרה .

זדורוב: (עברית) כמה ? שש עשרה ?

עצור: (עברית) בת שש עשרה . כולה בת שש עשרה . התלבשה על הבן שלי בהתחלה

ארתור: אה .

עצור: (עברית) התחזתה למישהי אחר . והיא מגעילה , מה זה מגעילה .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) התחזתה למישהי אחרת . הבן שלי בגולני . בסדר , מתקשרת אליו בחורה . . .

זדורוב: (עברית) איפה בגולני ?

עצור: (עברית) בגולני גדוד 51 .

זדורוב: אה .

עצור: (עברית) מתקשרת אליו בחורה , אני אוהבת אותך וזה , בסדר . (לא ברור) ארבעה חודשים עובדת עליו בטלפון , מתקשרת אליו

ארתור: כן .

עצור: (עברית) בינתיים הוא נתן לה את כל הטלפונים של המשפחה , של האישה , של האחות שלו , של האח שלו . (לא ברור)

זדורוב: (עברית) כל המשפחה .

עצור: (עברית) כן , התחילה לדבר אתו בשם בדוי , בשם של מישהי אחרת . ואחר שגילינו שזאת היא , גילה הוא שזאת היא , זאת המגעילה הזאת , בכלל לא זאת שהיא דיברה שהיא התחזתה (לא ברור) . אמר לה רדי ממני , את לא בשבילי , את מגעילה ואצלה , לא ויתרה .

זדורוב: (עברית) לא , למהר . לאט לאט אני מבין . אני לא מהר . . .

עצור: (עברית) לא ויתרה ,

זדורוב: אה .

עצור: (עברית) כל הזמן התקשרה . גם בלילה , התחילה לקלל ,

ארתור: הוא לא רצה והיא בכל זאת התחילה לצלצל .

זדורוב: אה , הבנתי .

ארתור: הוא אל רוצה אותה אבל היא בכל זאת . . .

זדורוב: אני מבין , (עברית) אני מבין .

(שתיקה)

ארתור: כן .

זדורוב: (עברית) כמה (לא ברור) שש עשרה ? בת (לא ברור)

עצור: (עברית) הבת שש עשרה והבן בן עשרים הבן שלי .

זדורוב: (עברית) כזה (לא ברור) בת יפה .

עצור: (עברית) בת זונה .

ארתור: (עברית) מה זה ? גדוד 51 זה צנחנים ?

עצור: (עברית) לא , זה חי"(רוסית)

ארתור: (עברית) חי"(רוסית)

עצור: (עברית) כן . גם הוא עצור עכשיו מסכן , לא יודע לאיפה לקחו אותו .

ארתור: אה , גם הוא עצור ?

עצור: (עברית) גם הוא עצרו אותו . כן . למה ? אני הייתי בתל אביב היום , לקחתי קבוצה לנתב"ג , לשדה תעופה . ושברו את השמשה של האוטו שלי לפני יומיים ,

ארתור: אה .

עצור: (עברית) שלחנו אותו פה לחצור להחליף את השמשה .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אז תוך כדי שהוא מחליף את השמשה אח שלה עוד פעם בא ורוצה להרביץ לו .

ארתור: (עברית) אה , זה כבר כל המשפחה התערבה שלה ?

עצור: (עברית) כן . ואז הבן שלי הוא . . .

ארתור: (עברית) הוא לא היה אתה לא כלום ?

עצור: (עברית) איך ?

ארתור: הוא לא היה אתה לא כלום ?

עצור: (עברית) לא , לא , אף פעם . הוא לא רוצה אותה , הוא לא מכיר אותה , הוא לא . . .

ארתור: (עברית) (לא ברור)

עצור: (עברית) היא התחזתה למישהי אחרת , (לא ברור) לא היא הייתה בכלל . ואנחנו הלכנו אליה כמה פעמים , אמרנו שהבת שלכם מתקשרת לבן שלי (לא ברור)

ארתור: (עברית) שהוא לא , כאילו לא שכב אתה לא כלום ?

עצור: (עברית) לא , לא . היא לא בשביל זה , בכלל היא מגעילה . כלב לא יכול להתקשר אליה .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) נשבע לך הכלב נגעל ממנה .

ארתור: (עברית) (לא ברור) הוא לא . . .

עצור: (עברית) לא .

ארתור: (עברית) לא התייחס אליה ?

עצור: (עברית) והלכנו אליהם , אמרנו להם הבת שלכם מתקשרת , הוא אמר להם תגידו לבת שלכם שלא תתקשר אלי . אני לא רוצה אותה , אל תתקשר אלי , היא לא החברה שלי .

ארתור: אה . גועל נפש מה לא תראה פה .

עצור: (עברית) תראה מה , אני באתי למשטרה פעמיים , הגשתי תלונה על הילדה שמטרידה אותי בלילה . כל יום בלילה , שתיים עשרה , באחד , בשתיים , בשלוש . טלפונים של הילדים החלפתי מספרים כדי שלא תתקשר .

ארתור: (עברית) (לא ברור)

עצור: (עברית) החלפתי שישה טלפונים , שבעה טלפונים .

ארתור: פששש

עצור: (עברית) רק אני הטלפון שלי בגלל שמכירים אותי

ארתור: אה .

עצור: (עברית) וטלפון שלי כתוב על האוטובוס , אני לא יכול להחליף . הרבה אנשים מתקשרים רוצים הסעה . אז היא התלבשה עלי . באתי לפה , הגשתי תלונה פעמיים במשטרה . אמרו לי היא מפגרת . אם היא מפגרת תיקחו אותה לבית מפגרים . למה מפגרת צריכה להתנפל עלי ?

ארתור: (עברית) בטח . אבל על מה עצרו אותך ? מה על הטרדות ? אומרים שאתה מטריד אותה ?

עצור: (עברית) לא , הבן שלי היום כשהוא בא רוצה להרביץ ל . . . , הוא רצה להרביץ לבן שלי , הבן שלי גבר עליו . . .

ארתור: נו ?

עצור: (עברית) הרביץ לו , שרט לו את הפנים .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) עכשיו , הוא בשביל לבוא אפשר להגיד כאילו (לא ברור) הוא מלא . אז אמר הוא ואבא שלו . אז שם אותי בתמונה , אני בכלל לא . . .

ארתור: (עברית) אין אנשים שראו ?

עצור: (עברית) עכשיו לא , יש לי גם דיסקט של (לא ברור)

ארתור: אה .

עצור: (עברית) לאוטובוס . הוא אמר שבשעה עשר תקפנו אותו . אני הבאתי את זה לשוטר , אמרתי בבקשה , אני באחד עשרה רק הגעתי לחצור .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) הוא ראה את זה .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אבל זהו , סתם , אומר עד שיבדוק את זה ?

ארתור: (עברית) כן , יכול להיות אתה לא . . .

זדורוב: (עברית) זה צריך זמן , זה צריך זמן .

עצור: (עברית) אני באחד עשרה רק חזרתי מתל אביב .

ארתור: (עברית) ויכול להיות שלא תעלה לבית משפט , ישחררו אותך .

עצור: (עברית) לא אכפת לי , העיקר שהוא קיבל את המנה שלו מהבן שלי .

ארתור: (עברית) לא , בסדר גמור , כן .

עצור: (עברית) העיקר שקיבל את המנה .

ארתור: (עברית) הוא בא אליכם ? הוא בא לבן שלך ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) ההוא ?

עצור: (עברית) ההוא בא לבן שלי בחצור שם

ארתור: (עברית) בסדר גמור .

עצור: (עברית) ואז הבן שלי גבר עליו , שרט לו את הפנים , כל הפנים שלו שרט לו

ארתור: (עברית) הגן על עצמו , מה ?

עצור: (עברית) כן , וגם אלה מהמוסך אומרו , אמרו במשטרה שהוא בא אליו .

ארתור: (עברית) כן , הוא הגן על עצמו , הגנה עצמית .

עצור: (עברית) ועוד פעם שעברה רצה לגנוב לו את הנשק .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ?

עצור: (עברית) פעם שעברה לפני חודשיים . . .

ארתור: (עברית) לא עצרו אותו ?

עצור: (עברית) לא, עצרו אותו יומיים ו (לא ברור) . מעניין , אה ? תחנה הזאת מגעילה .

ארתור: פשששש .

עצור: (עברית) הוא רצה לגנוב לו את הנשק .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ?

עצור: (עברית) הוא גם שבר את אוטו של המג"ד . הבן שלי הוא קשר מג"ד .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אז הוא שבר את השמשות של כל ה . . ., של האוטו של המג"ד

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ? תראה מה זה . אשכרה, עשו עליכם זה, אה ? איקס שמו עליכם .

עצור: (עברית) לא, אבל אנחנו לא עושים (לא ברור) חשבון למשפחה הזאת .

ארתור: (עברית) ומאיפה הם, מפה ?

עצור: (עברית) מטובא .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) (לא ברור) ליד ראש פינה .

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

ארתור: אה, הנה, זה הזקן הזה מטובא .

עצור: (עברית) שניהם, יש עוד אחד מטובא .

ארתור: (עברית) מטובא ?

עצור: (עברית) כן . נכון ?

זדורוב: (עברית) טובא איפה רמזור שני . כן ? ימינה . . .

עצור: (עברית) נכון .

ארתור: (עברית) שמעתי הוא אמר מטובא . זקן דיברתי אתו, הוא אמר מטובא .

עצור: (עברית)כן, הוא מטובא, נכון . הוא אישתו עצרה אותו .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) הוא אמר שאשתו (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן, כאילו עם סכין רצה עליה .

עצור: (עברית) כן ?

ארתור: (עברית) הוא אמר עם סכין

עצור: (עברית) חבל שאני לא הייתי, הייתי גם מכניס לו עוד מכות, אבל אני לא הגעתי, הגעתי רק אחרי שכבר הבן שלי הכניס לו מכות . אם היה כבר שם אותי לפחות עכשיו אני הלב שלי כואב למה ? כי אני לא נתתי מכות ואני נמצא פה . חבל שלא הייתי בחוץ, הייתי נותן לו עוד יותר מכות, לא אכפת לי לשבת .

ארתור: (עברית) יכול להיות הבן שלך ייקחו אותו לתחנה אחרת, משהו .

עצור: (עברית) לא יודע, לא יודע .

ארתור: (עברית) אין פה, יש פה . . .

עצור: (עברית) לא, לא ייקחו אותו .

ארתור: (עברית) יש פה רק שתיים .

עצור: (עברית) שני חדרים ?

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אה, רק שני חדרים ?

ארתור: (עברית) רק שתי חדרים

עצור: (עברית) אז הם (לא ברור) אותו .

ארתור: (עברית) ויש פה אני חושב יש פה חדר נוער, יש פה חדר נוער, אבל אין אף אחד . אם היה מישהו היינו שומעים, רואים . אם לא הביאו אותו לפה, ועצרו אותו בטוח אז לקחו אותו . . .

עצור: (עברית) אז לקחו אותו למקום אחר אולי .

ארתור: (עברית) אז לקחו אותו למקום אחר . (לא ברור)

עצור: (עברית) אולי לצפת או עכו או משהו כזה .

ארתור: (עברית) אולי לא רצו שאתם כאילו תיפגשו . שלא תתחלפו בעדויות . כאילו ככה הם חושבים .

עצור: (עברית) יכול להיות .

ארתור: גועל נפש .

(שתיקה)

עצור: (עברית) לאיפה הגענו ?

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) תראה למה זה הגענו ? הגענו למצב שהגבר הולך ומתלונן הבחורה מטרידה אותו . זה פשוט . . .

ארתור: (עברית) למה, בארץ הזאת הנה אתה רואה . . .

זדורוב: (עברית) תשמע, באמת (לא ברור)

ארתור: (עברית) כל הלגיטימציה נתנו לבחורות . בבקשה .

עצור: (עברית) כן, וכל ההגנה לבחורות .

ארתור: זה מה שקרה . אתה יודע כמה בבית סוהר . . .

זדורוב: (עברית) אבל משפט פה מדבר בחורות זה . . .

עצור: (עברית) בוא נניח אתה מתקשר למשטרה תגיד אשתי תקפה אותי אף אחד לא יבוא .

ארתור: (עברית) אף אחד לא יבוא .

עצור: (עברית) והיא רק תרים טלפון תראה כמה ניידות יגיעו .

ארתור: (עברית) גם אם היא תשקר והכל קודם כל עשרים וארבע שעות הוא עצור .

עצור: (עברית) כן . נכון .

ארתור: (עברית) עד ש . . . (לא ברור)

עצור: (עברית) נכון .

ארתור: (עברית) זה ככה המדינה שלנו . . .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) בחורות עושות מה שהן רוצות היום .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) הגיעה המצב שהתחילו גם הגברים בסוף יעשו תלונות הרבה על הדרים האלה . זה לא חיים . מה שבחורה תגיד הכל מאמינים .

עצור: (עברית) הכל מאמינים לה, כן, בטח .

ארתור: (עברית) אין דבר כזה, מה זה . אתה יודע כמה בבית סוהר אנשים יושבים על אלימות במשפחה ?

עצור: (עברית) בטח, (לא ברור)

ארתור: (עברית) שבעים שמונים אחוז רק אלימות במשפחה .

עצור: (עברית) אני מתאר לעצמי .

ארתור: (עברית) ועל סתם . תראה את התיקים האלה סתם .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אני יושב בבית סוהר אני רק (הפסקת הקלטה) רואה את האנשים האלה של אלימות במשפחה . היה פה גם בחור, גם אלימות במשפחה, השתחרר . גם עם אשתו .

זדורוב: (עברית) אבל יהיה בסדר, על הדיסקט יש זמן מתי אתה היה ב . . .

ארתור: (עברית) כן, זה מה ש . . . (לא ברור)

זדורוב: (עברית) אחר בתחנה אחר, לא פה,

עצור: (עברית) אה, כן .

זדורוב: (עברית) הוא לראות זהו . לך בבית .

ארתור: (עברית) ולגבי בן אתה קודם תשתחרר, אם יאשימו אותו (לא ברור) אותו לבית משפט (לא ברור) כי יש לך הוכחות לגביו אתה תאסוף את כל ההוכחות שאתם ראיתם (לא ברור) בבית . אלה אנשים שראו

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) שיבואו לבית משפט .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) יעידו, יספרו ויהיה בסדר גמור, אותו ישחררו . שיבואו אנשים ויספרו מה שראו, שיסבירו . כל העדים שיבואו ויגידו שהיא מטרידה, שהיא שולחת . . .

עצור: (עברית) לא, גם המשטרה יודעת . אני באתי למשטרה פעמיים . והבן שלי גם בא שלוש פעמים .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) שלוש פעמים בא והתלונן . מטרידה אותי בטלפון, מטרידה . . .

ארתור: (עברית) שיגידו את זה .

עצור: (עברית) יודעים את זה, אבל התחנה הזאת היא תחנה מגעילה שלא עושה כלום .

ארתור: (עברית) טוב, שיגידו .

עצור: (עברית) לא עושה כלום .

ארתור: (עברית) רק שיגידו בבית משפט, שלא ישתקו . אכפת להם אלה . . .

זדורוב: (עברית) מתי אתה לך בבית, שים, לך במשטרה ותעשה למה אני היה במשטרה תביא כסף, למה ? שכאילו יגיש עליו תלונה על עדות שקרית .

ארתור: על מי ?

זדורוב: על הבחורה הזאת .

ארתור: (עברית) מי יעשה משהו ? מתי שמתלונן על הבורה לא עושים כלום . מתי שהבחורה תתלונן עליהם יש עוצרים .

עצור: (עברית) כן, זהו . זה מה שאני אומר . נכון .

ארתור: פה הכל הפוך . אתה מבין ?

זדורוב: אה . (עברית) איזה חרא .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) עכשיו בטח שעה ארבע, חמש, לא ?

עצור: (עברית) שעה בסביבות שלו .

ארתור: (עברית) שלוש ?

עצור: (עברית) כן .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) (לא ברור) מים חמים . תשמע, אין מים חמים, צריך לבקש עוד שעה שעתיים לשתות משהו .

(שתיקה)

עצור: (עברית) זה פעם ראשונה אני פה בבית סוהר .

זדורוב: (עברית) אני גם פעם ראשונה . פעם ראשונה במשטרה .

ארתור: (עברית) (לא ברור) פעם ראשונה ?

עצור: (עברית) פעם ראשונה, בן ארבעים ושמונה .

זדורוב: (עברית) יהיה טוב . אבל מתי .

עצור: (עברית) על מה אתה יושב ? על מה ?

זדורוב: (עברית) אני עובד בבית ספר מתי היה זה . . .

עצור: (עברית) אה, אונס בקצרין ? אה, עצרו אותך ?

זדורוב: (עברית) אני עובד שמה, עכשיו אני פה .

עצור: (עברית) עצרו עוד כמה אנשים עצרו, כל פעם מנחשים, זה, זה, זה

זדורוב: (עברית) אני יודע .

עצור: (עברית) לא זה, זה, זה .

זדורוב: (עברית) משטרה לא יודע מה לעשות והכל, אנשים (לא ברור) אליך,

עצור: (עברית) כן .

זדורוב: (עברית) אתה לך, לך (לא ברור) כוס אמק .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) עוד מישהו יש .

ארתור: (עברית) עוד מישהו . כנראה זה בן שלך .

עצור: (עברית) אולי הבן .

זדורוב: (עברית) אולי .

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן ?

סוהר: (עברית) אבו מוסא הביא לך משהו לאכול . בוא . בוא . תביא לי (לא ברור) קופסה (לא ברור) תביא לי איזה כוס . יש לך שם איזו כוס חד פעמית ?

ארתור: (עברית) קח .

זדורוב: (עברית) הנה כוס .

סוהר: (עברית) אה ? איך ? בסדר גמור .

ארתור: תן לו את הכוס שלך .

זדורוב: (עברית) שניה . אה, הנה קנקן למטה יש .

ארתור: (עברית) נקי ?

עצור: (עברית) (לא ברור) לנקות שמה ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) ארטור, אתה רוצה ?

ארתור: (עברית) שתה, לא, לא, לא, אני לא שותה (לא ברור) לא .

עצור: (עברית) לא ?

ארתור: (עברית) יש לי (לא ברור)

זדורוב: (עברית) טוב, תודה, אנחנו אכלת, תודה .

עצור: (עברית) תאכלו, קח חצי .

זדורוב: (עברית) אנחנו אכלנו, תודה, תודה רבה .

ארתור: (עברית) לבריאות .

זדורוב: (עברית) לא צריך . הנה קח פה הרבה

עצור: (עברית) לא, לא, בשבילך . לא, לא, מספיק, בשבילך .

ארתור: (עברית) אני פשוט לא שותה עם גז .

זדורוב: (עברית) אני פה לא רוצה אכלת, אני לא רוצה לשתות, אני רוצה הביתה, למשפחה שלי . לא רוצה כלום .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) והבחורה הזאת מאותה עיר ? אותה עיר, אה ?

עצור: (עברית) זה כפר .

ארתור: (עברית) כמה, כמה בכפר שמה אנשים חיים ? חמש אלף ?

עצור: (עברית) חמש אלף בערך .

זדורוב: (עברית) אה, זה כמו קצרין, קצת פחות .

ארתור: אה .

זדורוב: (עברית) בקצרין ששת אלפים חמש מאות . (לא ברור)

עצור: (עברית) פה זה חמשת אלפים .

ארתור: (עברית) בטח מכירים אותך (לא ברור) כולם ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) מכירים אותך (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן, לא כולם .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) כפר דרוזי זה , נכון ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: כפר דרוזי ?

עצור: (עברית) לא . בדואי .

ארתור: (עברית) אה, בדואי ? נוצרים יש גם ?

עצור: (עברית) לא, אין נוצרים, רק בדואים .

ארתור: (עברית) רק בדואים ? אה . מה אתה אומר .

עצור: (עברית) רק בדואים, כן .

ארתור: (עברית) (לא ברור) כפר ערבי .

(שתיקה)

(לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: בחורה הלשינה עליו ועל הבן שלו .

ארתור: הוא נהג אוטובוס . רואים עליו .

זדורוב: תראה, יש לו דיסקט, הוא היה במקום אחר, לכן לא יהיה כלום . ולבן שלו יכולים להכניס .

(שתיקה)

עצור: (עברית) (לא ברור) עכשיו .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) (לא ברור) איזה יום יומיים .

זדורוב: (עברית) יום מקסימום .

עצור: (עברית) מה מחר לבית סוהר, לבית משפט ?

ארתור: (עברית) (לא ברור) בית משפט .

עצור: (עברית) אז מחר (לא ברור)

זדורוב: (עברית) מחר בית משפט או היום בערב .

ארתור: (עברית) יכול להיות (לא ברור) אותך היום .

עצור: (עברית) כן ? אפשר גם בערב היום ?

ארתור: (עברית) מה ?בית משפט ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) מה פתאום .

עצור: (עברית) לא, אה ?

זדורוב: (עברית) נכון . אתמול היה יום (לא ברור)

ארתור: (עברית) אתמול שבת היה .

זדורוב: (עברית) אה, אתמול שבת .

עצור: (עברית) בגלל שבת . בגלל שבת .

זדורוב: (עברית) מחר בבוקר (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) אותך זה רק שחרור יכול להיות היום . יכול להיות מחר לא יעלו אותך כי יש לך הוכחה של דיסקט וכל זה, יכול להיות . . .

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

עצור: (עברית) כן ?

סוהר: (עברית) בוא רגע, (לא ברור) בוא .

(שתיקה)

זדורוב: לאן לקחו אותו ? (לא ברור) ?

ארתור: אה ?

זדורוב: הוציאו אותו ?

(שריקה)

זדורוב: תשרוק בזין, שם גם כן יש חור . שורק (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) אולי לקחו לחקירה .

זדורוב: יכול להיות .

ארתור: תשתה קולה, זה יוריד קריז .

זדורוב: אני כבר שתיתי קצת, רוצה למשוך , שיספיק ליותר זמן .

ארתור: אה .

(שריקה וצעקה)

זדורוב: לא יודע לשרוק, מנסה . (צוחק) אוי (קללה)

(שתיקה)

(הפסקת הקלטה)

(שתיקה)

ארתור: כן .

(שתיקה)

זדורוב: קטינות מניאקיות (קללה) . עושות דפקות איך שבא להן .

ארתור: אה ?

זדורוב: קטינות מניאקיות עושות דפקות איך שבא להן . לא תוכל להוכיח שום דבר . היא קטינה .

(שתיקה)

זדורוב: היא קטינה .

(שתיקה)

זדורוב: בשביל מה את ה (לא ברור) הזה .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

(שתיקה)

(לא ברור)

עצור: (עברית) (לא ברור) כל (לא ברור) מכירים אותי . גם יש לי מבנה, וגם אני משכיר להם את המבנה של משמר אזרחי אצלי במבנה שלי, מרכז מסחרי קטן . (לא ברור) הולך הביתה עוד מעט, מאמינים לך שאתה . . .

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: (עברית) יופי .

עצור: (עברית) אל הוא מביאים אותו עכשיו למעצר, זה שהותקף גם עם הזה מביאים אותו עכשיו למעצר . הוא יורד מבית חולים למעצר .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) זה שהבן שלי תקף אותו, כאילו זה שתקף את הבן והבן . . .

זדורוב: (עברית) שלך ?

עצור: (עברית) הבן שלי לא יודע איפה הוא,

זדורוב: אה .

עצור: (עברית) אבל זה שהותקף, הצד השני כאילו . . .

זדורוב: אה .

עצור: (עברית) הוא בבית חולים עכשיו, כולו פצוע, אז מביאים אותו, מכניסים אותו למעצר גם .

זדורוב: אה .

ארתור: (עברית) כן .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) כן, כנראה אותך ישחררו, אותו יכניסו לפה .

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) לפה, לשם (לא ברור)

עצור: (עברית) לשם .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) שיביאו אותו לפה, הלוואי יביאו אותו לפה . באמת אז אני אשב, באמת אז אני אשב . אם אני כבר אשב באמת אני אשב . מה אכפת לי .

ארתור: (עברית) לא, הכוונה היא שישחררו אותך ויביאו אותו . ככה לא יכניסו אותו, לא לשם, ובטח לא לפה, אם אתה פה . אבל רק מתי שישחררו אותך יביאו אותו לשם .

עצור: (עברית) (לא ברור) מביאים אותו עכשיו . (לא ברור) בבית חולים . עוד שעה, חצי שעה מביאים אותו לשם .

ארתור: אה .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) יש לי הרגשה שאתה תצא, היום אתה תלך הביתה .

(שתיקה)

עצור: (עברית) בן שלי השני היה לו תאונת דרכים ומחר הייתה אמור להיות בבלינסון .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) יש לו הכנה לניתוח .

ארתור: (עברית) זה בן השני ?

עצור: (עברית) זה בן השני .

ארתור: (עברית) קטן ?

עצור: (עברית) לא, הוא בן תשעה עשרה .

ארתור: (עברית) שיהיה בריא .

עצור: (עברית) תודה . יש לו ניתוח בדרכי שתן בבלינסון . ויש לו בעשרים וארבע לחודש יום ראשון הבא . מחר צריך להיות שם בשביל בדיקות והכנה .

ארתור: (עברית) יש לו שקית עכשיו פה ?

עצור: (עברית) כן . (לא ברור) ביום הראשון שלו ב . . . (לא ברור) זה היה יום הראשון שלו . גמר י"ב, נרשם במכללה בצפת, יעני אח סיעודי .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) הלך לעבוד בערב (לא ברור) מישהו קטפת של תפוחי אדמה, בלילה . בשתיים ירדו מהקטפת לעשות הפסקה, נפל, קטפת עלתה עליו, תשע טון .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ?

עצור: (עברית) ארבעה שברים בגב, שבר ברגל (לא ברור) קרע (לא ברור) של השתן .

ארתור: (עברית) יש לי חבר גם, ירו בו, ירו בו כמה פעמים, עד עכשיו הוא גם משתין, גם מחרבן הכל בשקית .

עצור: (עברית) לא, אצלי הכל בסדר, תודה לאל .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) רק הצינורית מפה, עכשיו עושים לו ניתוח (לא ברור)

ארתור: (עברית) (לא ברור) שיעשה ניתוח .

עצור: (עברית) כן . הוא כבר בחודש שביעי הוא קיבל את המכה .

ארתור: (עברית) זה בסדר .

עצור: (עברית) אז לקחתי אותו . . .

ארתור: חבר שלי ארבע שנים עם שקית .

עצור: (עברית) לא, לקחתי אותו לפרופסור ירון קידב . זה פרופסור מוכר לדרכי שתן בבילינסון, פתח תקווה . אז קבענו תור אצלו, ניתוח בעשרים וארבע לחודש .

זדורוב: (עברית) הוא אומר ככה, כן ? פרופסור אמר ככה (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן, עשרים וארבע .

זדורוב: (עברית) אה, עשרים וארבע ?

עצור: (עברית) כן, הוא אמר שניתוח בעשרים וארבע .

זדורוב: שנתיים .

עצור: (עברית) לא, לא שנתיים . עשרים וארבע לחודש הזה .

זדורוב: (עברית) אה, חודש הזה ?

עצור: (עברית) כן, יום ראשון הבא, כמו היום ניתוח .

ארתור: (עברית) שיצליח .

עצור: (עברית) תודה רבה, תודה .

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) חבר שלי סובל, ארבע שנים כבר עם השקית .

עצור: (עברית) אבא שלך ?

ארתור: חבר שלי טוב .

עצור: (עברית) אה, חבר ? ויש לו קרע, וצינור ויש לו שתן ?

ארתור: (עברית) ירו בו, ירו בו, הוא קיבל שבע יריות .

עצור: (עברית) וואי, וואי, וואי .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אצלו (לא ברור) לעשות ניתוח צריך לנסוע לחוץ לארץ, משהו להחליף, לעשות משהו .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) אני חושב כליה צריך להחליף לו .

עצור: (עברית) כליה ?

(שתיקה)

ארתור: לחבר שלי כזה דבר, אבל יותר גרוע מאשר לבן שלו . לחבר שלי יותר גרוע (הפסקת הקלטה) ארבע שנים הולך עם זה .

זדורוב: עם השקית הזאת ?

ארתור: עם שקית . צריכים להחליף לו כליה, משהו כזה .

זדורוב: כן, זה בעיה .

ארתור: (עברית) הוא סובל משהו .

זדורוב: ולזה אני לא הבנתי מה, היה תשע קלעים ? לא הבנתי .

ארתור: כן, פגע בו וקרע את ה . . .

זדורוב: פגע תשעה (לא ברור)

ארתור: שבר ארבע עצמות, רגל, קרע את הצינור השתן . אבל הוא פחות או יותר, יכולים לעשות לו משהו . בינתיים עד שיעשו לו את הניתוח הוא גם כן עושה את הצרכים לתוך שקית . (לא ברור) ארבע שנים לתוך שקית הזאת . הוא לא יכול (לא ברור) . בחו"ל עושים את זה, מחליפים כליה משהו . לא יודע מה יש לו שם .

זדורוב: כן, מצב לא טוב . (עברית) תהיה בריא .

(שתיקה)

(רעש פתיחתהדלת)

סוהר: (עברית) קח .

עצור: (עברית) תודה רבה .

סוהר: (עברית) בסדר אחי ?

עצור: (עברית) תודה .

זדורוב: (עברית) צריך עוד כמה שמיכות, (לא ברור)

עצור: (עברית) אני מקווה שאני לא אשאר, אם אני אשאר אז . . . . בלילה קר מאוד, בחוץ גם קר .

ארתור: (עברית) כן .

זדורוב: (עברית) פה בלילה בסדר, אבל מתי בוקר . . .

עצור: (עברית) קר

זדורוב: חבל על הזמן .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

סוהר: (עברית) מה עניינים ?

ארתור: (עברית) אהלן .

סוהר: (עברית) מה קורה ?

זדורוב: (עברית) הכל בסדר .

ארתור: (עברית) בסדר . הכל טוב .

סוהר: (עברית) הכל בסדר ?

זדורוב: (עברית) כן . יהיה בסדר .

סוהר: (עברית) בסדר .

עצור: (עברית) מי זה ?

זדורוב: (עברית) או חדש שוטר, או (לא ברור) . יכול להיות זה חדש שוטר מי עובד בלילה .היום .

עצור: (עברית) לא מפקד (לא ברור) ?

זדורוב: (עברית) מה ?

עצור: (עברית) לא מפקד ?

זדורוב: (עברית) לא .

ארתור: (עברית) לא,לא, זה . . .

זדורוב: (עברית) לא, מפקד פה פעם בשנה הולך . זה חדש שוטר יכול להיות .

ארתור: (עברית) זה היה במשמרת שעבר כאילו . בא עוד פעם לעבד . פעם שעברה היה . מחליפים כל פעם (לא ברור)

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

(לא ברור)

זדורוב: (עברית) (לא ברור) אש בבקשה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) שוטר, שוטר ?

סוהר: (עברית) מה ?

זדורוב: (עברית) להוריד את האור בבקשה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) תודה .

(שתיקה)

(שיחה לא ברורה ברקע)

(שתיקה)

(סוף הדיסק)

- תום הקלטה -

פ . א . 1010/06

שם היחידה : ימ"ר גליל

מ . ט . 165/06 (21) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 י"א

שם המתרגם:יורי גזליק

תאריך קבלת העבודה:28.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06(21)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) :1070 י"א

שם המתרגם: יורי גזליק

קול א':עצור

קול ב ' : חשוד רומן

קול ג':סוהר

קול ד':עצור שאדי

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

(לא ברור)

זדורוב: הביאו עוד אחד .

ארתור: מי זה חדש ?

סוהר: (עברית) בוא . אני מקווה שזה יפתח .

קול ? ' : (עברית) (לא ברור) מה זה (לא ברור) האזיקים ? תביא שניה אני אבדוק .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בסדר ?

(לא ברור)

סוהר: (עברית) בניה רגע, בוא נכנס (לא ברור) תיכנס פה . חגורה יש לך ? שרוכים תוריד לי . בוא באו שב פה, תוריד את השרוכים . בוא (לא ברור) את הזה . (לא ברור) מכנסיים .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא שב, (לא ברור) בסדר ? (לא ברור) בסדר ? שלא (לא ברור) לנו עוד פעם וזה, לא יצעקו וגידו דברים, אתה (לא ברור)

קול ? ' : (עברית) סיימת ?

סוהר: (עברית) זהו ? להתראות .

זדורוב: (עברית) להתראות .

סוהר: (עברית) לכבות לכם את האור או ככה ?

ארתור: (עברית) תשאיר, תשאיר .

זדורוב: (עברית) לא, תשאיר . שים על השולחן .

קול ? ' : (עברית) (לא ברור) ?

סוהר: (עברית) אה ?

קול ? ' : (עברית) (לא ברור) אצלך,לא ?

סוהר: (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) עוד כמה שמיכות צריך כי (לא ברור)

ארתור: (עברית) תביא לנו עוד כמה שמיכות, תביא .

זדורוב: (עברית) פה קר בלילה .

סוהר: (עברית) (לא ברור) בסדר ?

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן, יותר טוב (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: שים את זה (לא ברור) כדי שלא יפריע . זה אותו אחד שהרביצו לו ?

זדורוב: אה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) מה מצב ?

שאדי: : (עברית) מה אמרת ?

זדורוב: (עברית) מה מצב ?

שאדי: : (עברית) יש (לא ברור)

זדורוב: (עברית) אתה רוצה, אתה רוצה סיגריה ?

שאדי: : (עברית) לא, לא .

(שתיקה)

ארתור: שקט מסביב . (לא ברור)

זדורוב: באמת . (עברית) הכל שקט .

(שתיקה)

ארתור: אני רוצה לאכול .

זדורוב: גם אני .

ארתור: גם אתה ? תכף נראה מה יביאו . שוב פעם אותו הדבר, ביצים ?

זדורוב: (עברית) אתה יודע מה השעה עכשיו ?

(שתיקה)

זדורוב: אה ?

ארתור: אין לו שעון .

זדורוב: (עברית) ובערך חמש או שש יש ? לא בדיוק, בערך .

שאדי: : (עברית) בערך ?

זדורוב: (עברית) כן .

שאדי: (עברית) בערך . . .

זדורוב: (עברית) איפה חמש, לא צריך בדיוק .

שאדי: (עברית) חמש, משהו כזה .

זדורוב: (עברית) אה, בסדר . איך קוראים לך ?

שאדי: (עברית) שאדי .

זדורוב: (עברית) שאדי ?

שאדי: (עברית) כן .

זדורוב: (עברית) אני רומן .

שאדי: (עברית) נעים מאוד .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) עוד שתיים שעות יהיה אוכל .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא קח .

(שתיקה)

(לא ברור)

סוהר: (עברית) אתה צריך משהו ?

שאדי: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) מה ?

שאדי: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) הוא בא (לא ברור)

שאדי: (עברית) לא, חברת הובלה (לא ברור)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

שאדי: (עברית) לא, אז שייקח אותו בבית, איש את הארנק במשאית . יש בו כסף, הרבה כסף . שייקח אותו .

סוהר: (עברית) אני אגיד לו .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) מה (לא ברור) ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אתה נהג משאית ?

שאדי: (עברית) אה ?

זדורוב: (עברית) נהג משאית אתה ?

שאדי: (עברית) כן .

זדורוב: (עברית) אבא שלך נהג אוטובוס ?

שאדי: (עברית) לא . גם נהג משאית .

זדורוב: (עברית) אה, גם משאית .

(שתיקה)

ארתור: כאילו בסדר .

זדורוב: אה ?

ארתור: כאילו בסדר .

זדורוב: הוא כמוני, פעם ראשונה .

ארתור: אתם כולכם פעם ראשונה (קללה) . פעם ראשונה (לא ברור)

זדורוב: (עברית) אתה פעם ראשונה פה ?

(שתיקה)

ארתור: כן . ישחררו אותו .

זדורוב: ישחררו ?

ארתור: הוא קיבל מכות ועל זה ישחררו אותו .

זדורוב: אז לא הבנתי מה הסיפור שם . בחורה התחילה להציק לו, (לא ברור)

ארתור: לא להציק לו,

זדורוב: לאח שלו ?

ארתור: שבן של ההוא .

זדורוב: אה, לבן של ההוא ?

ארתור: מה זה קשור ? זה בא עם בחורה . זה בגלל הבחורה . הוא ישב במקומו . הוא קיבל מכות .

זדורוב: הכל היה בשבילו .

ארתור: וזהו . יש גם שני עדים שאלה . זה גם כן משפחה מכובדת, זה וזה .

זדורוב: אה .

ארתור: בן של זה בצבא . הבחור הזאת נטפלה לבן הזה .

זדורוב: היא בת שש עשרה, כן ?

ארתור: כן . עכשיו מה זה התערב ? אולי היא קרובת משפחה ? יכול להיות

זדורוב: יכול להיות .

ארתור: כנראה שקרובת משפחה .

זדורוב: הפנים שלו פשוט בשריטות .

ארתור: אה ?

זדורוב: הפנים שלו בשריטות, לא רואים סימנים כחולים .

ארתור: לא, שריטות, דם .

זדורוב: לכן הם לא הכניסו אותו לאלה .

ארתור: אה . אמרו כדי שהם לא ידברו .

(רעש)

(שיחה ברקע)

סוהר: (עברית) כמה אתם פה ?

ארתור: (עברית) שלושה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) אתם זה אתכם ?

ארתור: אה ?

זדורוב: (עברית) אתם זה אתכם ?

ארתור: מה ?

זדורוב: הוא שאל (עברית) כמה אתם פה ?

ארתור: נו ?

זדורוב: (עברית) אתם .

ארתור: אני אמרתי שלוש . (עברית) שלושה .

זדורוב: לא, הוא אמר (עברית) כמה אתם פה . אתם זה כמה אתם כאילו ?

ארתור: אתכם, לא כמה אתכם . (עברית) אתם זה אתכם .

זדורוב: אתכם . הבנתי . (עברית) כמה זה כמה, (עברית) אתם זה אתכם (עברית) ופה פה .

ארתור: אה .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) תומר ? תומר ? בוא . תן לו

(רעש)

ארתור: איך קוראים לו ? כאמל ?

זדורוב: את מי ?

ארתור: כאמל (לא ברור)

זדורוב: כאמל,

ארתור: מרלבורו .

זדורוב: זבל, משטרה, כוס אמק .

ארתור: מרלבורו, כאמל .

זדורוב: (עברית) יהיה כאמל, לא משנה .

ארתור: מרלבורו כאמל, כאמל מרלבורו .

זדורוב: (צוחק)

ארתור: מרלבורו כאלמ מרלבורו . (לא ברור)

זדורוב: אה ?

ארתור: סיגריות טובות על חשבון המדינה .

זדורוב: חרא . (עברית) חרא, ל .מ . יותר טוב .

ארתור: על חשבון המדינה .

זדורוב: ניסיתי שתיים, שלוש ואמרתי קיבינימט . (לא ברור)

ארתור: על חשבון המדינה . (לא ברור) במבה .

זדורוב: (לא ברור) אני לא אוהב במבה . תאכל לבריאות .

ארתור: באמת לא אוהב ?

זדורוב: אני לא אוכל במבה .

ארתור: אה, כן ? נכון . יהיה לי יותר .

זדורוב: לבריאות . (לא ברור) זה משהו .

(שתיקה)

ארתור: איפה הכוס שלי ? בבית

זדורוב: (צוחק)

(שתיקה)

ארתור: זה ?

(שתיקה)

ארתור: מרלבורו ? איך קוראים לו, מרלבורו ?

זדורוב: אני לא זוכר, שכחתי את השם שלו . די, די, די, (עברית) מספיק, (לא ברור) תודה ארטור .

(שתיקה)

ארתור: זה על הכייפק . כן ?

זדורוב: בטעם אפרסק . אוי

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) מהווסט הזה יש לי שיעול .

ארתור: אה ?

זדורוב: יש לי שיעול מהווסט הזה . איך אחרים מעשנים אותו ?

(שתיקה)

זדורוב: נעליים עשויים כמו נעלי בוקר . של נשים .

ארתור: אה .

זדורוב: והנה של גברים . קזאקי .

ארתור: זה של נשים ?

זדורוב: זה של גברים . זה של גברים, הנה שני זוגות .

ארתור: רק ככה תיתן לי .

זדורוב: (לא ברור) שני זוגות למעלה ושל נשים למעלה עשויים כמו מגפיים .

ארתור: כן . יש פה שלושה זוגות של נעלי גברים .

זדורוב: זוג שלישי זה כבר לא קזאקי .

ארתור: הנה, אחת שתיים, שלוש, קזאקי .

זדורוב: (קללה) אני אוהב קזאקי .

ארתור: אוהב ?

זדורוב: אני אוהב קזאקי . (קללה) הם מחזיקים שבע שנים . קניתי קזאקי (עברית) לפני שנתיים, לא, שלושה שנים לפני, (קללה) אני עד עכשיו מסתובב אתן . שום דבר לא קרה להם .

ארתור: אה .

זדורוב: (קללה) נעליים טובות, נוחות חבל על הזמן .

ארתור: ואני אתה רואה (לא ברור) הוא חד כזה .

זדורוב: הוא חד כזה .

ארתור: אתה רואה את הקצה החד שלה ?

זדורוב: נו ?

ארתור: אני אוהב נעליים עם עקב כזה . . .

זדורוב: אה, כדי ש . . .

ארתור: לא צורה כזאת

זדורוב: לקזאקי עקב גבוה .

ארתור: לא צורה כזאת, דווקא עור, אבל חד . אתה מכיר נעליים רגילות חדות ?

זדורוב: נו חדות .

ארתור: הן יקרות . הן יותר יקרות מהדבר הזה .

זדורוב: קזאקים כאלה

ארתור: הן חדות אבל אלגנטיות . יש עם ריצרץ .

זדורוב: אה .

ארתור: יש עם גומי כזה .

זדורוב: הבנתי .

ארתור: אתה יודע ? יש כאלה חצי מגפיים ויש חצי נעליים .

זדורוב: פשוט קזאקים עולות (עברית) ארבע מאות שקל, אני קניתי .

ארתור: ארבע מאות שקל . והנעליים שאני מדבר עליהן עולות מאתיים דולר .

זדורוב: זה יותר יקר .

ארתור: שמונה מאות . זה עור .

זדורוב: אבל גם אני קניתי עור . מה אני (לא ברור)

ארתור: זה שטויות .

זדורוב: לא, שם עור .

ארתור: מה שאני מדבר הנעליים האלה מעור .

זדורוב: אה, אתה לקחת נעליים אלגנטיות, אבל אני לקחתי משהו אחר .

ארתור: כן, זה נעליים אלגנט, אבל חדות .

זדורוב: אני הייתי קונה נעליים לעבודה

ארתור: אתה יודע מי נועל נעליים כאלה ?

זדורוב: נו ?

ארתור: אלה שאני מדבר עליהן . יש חצי, אלה שחצי

זדורוב: אה .

ארתור: אלה שחצי נעליים זה עם גומיות כאלה .

זדורוב: אה .

ארתור: אתה יודע יש גומי כזה ?

זדורוב: אה .

ארתור: בצדדים יש כאלה (לא ברור)

זדורוב: אני יודע, זה נפתח, הרגל נכנסה והן נסגרו .

ארתור: זהו, ויש חצי מגפיים עם ריצרץ . זה הולך ככה .

זדורוב: אה .

ארתור: יש כאלה ויש כאלה .

זדורוב: בדרך כלל בפנים .

ארתור: בקיצור . . ., כן . למי יש כאלה ? אתה יודע יש אנשים מתלבשים בצורה אלגנטית ? למשל פוטין נועל כאלה .

זדורוב: אה .

ארתור: הבנת ? עם חליפה .

זדורוב: יקר, יקר ?

ארתור: כן .

זדורוב: נעליים יקרות .

ארתור: כן .

זדורוב: זאת אומרת אלה שלובשים חליפה ?

ארתור: לא רק פוטין . (לא ברור)

זדורוב: מי שבחליפה ?

ארתור: כן . פוליטיקאים .

זדורוב: אני קניתי קזאקי לפני שלוש שנים (קללה) עד עכשיו לא קרה להן כלום ועוד הרבה זמן לא יקרה . נעליים על הכייפק .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: חתמת, קיבלת מכות .

(שתיקה)

ארתור: הוא אמר לשוטר לך תגיד לאבא . . .

זדורוב: שיביא מסמכים ?

ארתור: שיש לי כסף באוטו .

זדורוב: למה הוא צריך כסף ? הם בכל מקרה לא ייתנו לו .

ארתור: אה ?

זדורוב: הם בכל זאת לא ייתנו לו .

ארתור: לא, שאבא ייקח .

זדורוב: אה, שאבא ייקח משם .

ארתור: כי יכולים לקחת את האוטו, הוא אומר . אוטו של עבודה .

זדורוב: אה .

ארתור: יכולים לקחת . ואז הלך הכסף .

זדורוב: זה כן .

ארתור: טמבל . בא לבירורים ובעצמו קיבל מכות .

זדורוב: לא יודע ללכת מכות (לא ברור)

ארתור: והשני הוא גדול .

זדורוב: גדול ?

ארתור: בן של זה .

זדורוב: אני לא ראיתי . וזה שהיה פה, גבר שהיה פה, זה אבא ?

ארתור: זה שישב פה זה אבא שלו .

זדורוב: אה .

ארתור: של זה, שנתן לו מכות זה בן של שזה .

זדורוב: אה .

ארתור: הבנת ?

זדורוב: זה משהו . בקיצור זה טרילר כזה שאפשר לשבור ראש .

ארתור: אה ?

זדורוב: אני אומר זה טרילר כזה שאפשר לשבור ראש .

ארתור: לכן לקחו אותו לשם .

זדורוב: אה, העבירו אותו לשם ?

ארתור: הוא שם, עם בן .

זדורוב: אה .

ארתור: לכן אמרו להם לא לדבר ולא לריב (לקלל) . הלך לשם . למה הוא (לא ברור) ?

זדורוב: אה, כדי שלא ייראו אחד את השני .

ארתור: שוטרים אמרו תראו . . .

זדורוב: אם תריבו יהיה לכם יותר גרוע .

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: אוי (קללה), עוד טרילר אחד .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) אולי אני קרא לשוטר . אני רוצה להתגלח (קללה)

ארתור: אה ?

זדורוב: אני רוצה להתגלח . או שיכולים לא לאפשר ?

(שתיקה)

ארתור: הייתי רעב . לפחות במבה אכלתי .

זדורוב: יש לי תפוחי עץ . אם אני רעב אני אוכל תפוח עץ וזהו .

ארתור: אני לא יכול לאכול, כואבות לי השיניים .

זדורוב: נו סליחה, אני פשוט בכלל לא רוצה לאכול .

ארתור: (לא ברור) בכוונה שיהיו רכים .

זדורוב: אה, אתה מחכה שישכבו קצת ? הנה קח, זה בכלל רך .

ארתור: יש שם .

זדורוב: איך אומרים להתגלח, (עברית) לגלגל או איך ? אה ?

ארתור: אה ?

זדורוב: איך אומרים להתגלח ?

ארתור: מי ייתן לך עכשיו להתגלח ?

זדורוב: לא ייתנו ?

ארתור: אילו היית מבקש בבוקר .

זדורוב: אה ?

ארתור: בבוקר .

זדורוב: בבוקר ייקחו אותי לחקירה .

ארתור: (עברית) להתגלח .

זדורוב: (עברית) להתגלח ?

(שתיקה)

ארתור: כן, כמה אנשים . שם ארבעה, אנחנו שלושה, שבעה איש .

זדורוב: ארבע ? אני חשבתי שהם שלושה .

ארתור: מי ? אבא, בן, גבר שהיה שם, זקן שהיה אתמול .

זדורוב: אה .

ארתור: ועוד בחור אחד .

זדורוב: אה, ועוד בחור אחד ?

ארתור: הם כולם מאיפה ? מעיר אחת .חמישה איש מעיר אחת .

זדורוב: הרבה . יש להם מזל .

ארתור: כולם על אלימות .

זדורוב: והכל בגלל מה ?

ארתור: בגלל הכוס .

זדורוב: והכי חשוב הוא ש . . .

ארתור: אבל יש להם כוס שם אוי, אוי, אוי .

זדורוב: מה הכוונה ?

ארתור: גבר הזה מה הוא אומר ? מכוערת הוא אומר . פריכה חבל על הזמן . ותאר לעצמך על המכוערת הזאת כזאת מלחמה .

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: בחור הזה, בן של זה לא רוצה אותה . אז מה היא עושה מניאקית .

זדורוב: מבלבלת את הראש (לא ברור)

ארתור: היא עשתה את הכל . בקיצור, היא התחילה להתקשר ולהתחזות לבן אדם אחר .

זדורוב: נו ?

ארתור: זה כבר לא טוב בשבילה .

זדורוב: נו ?

ארתור: שהיא מתחזה לאדם אחר זה לא טוב בשבילה . היא כאילו עוסקת בתרמית כאילו .

זדורוב: אה .

ארתור: היא מתקשרת לכל הילדים שלו, לכל הבנות שלו, לאישה, כל הטלפונים, הוא אומר החלפתי שישה, שבעה טלפונים . ועוד הביאה את הבחור הזה אליהם . אחר כך אני אברר את זה ממנו, אם היא קרובת משפחה שלהם אני מבין, כנראה ש . . . (לא ברור) בצד שלהם . אם הבחור היה שומע אותם הוא היה כנראה בצד שלהם . פשוט יכול להיות שהיא קרובת משפחה . ואם לא קרובת משפחה (קללה) אני אגיד לו למה אתה (לא ברור) ?

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: הלכת להתגלח ?

זדורוב: כן .

ארתור: תהיה פה (לא ברור)

זדורוב: בחורים יבואו ואני אלך להתגלח .

(שתיקה)

זדורוב: שמיכה לא רעה, ממש לא קר מתחת לשמיכה הזאת .

ארתור: כן, הוא ייתן לי אותה במתנה כשילך . (צוחק) אנחנו נצטרך עוד לשבת .

זדורוב: (קללה) ז'ניה מניאק אפילו עיתון לא הביא . ז'ניה קיבל סחרחורת מחופש .

ארתור: צריך לקנות אחד כזה . כמה זה עולה, מאה שקלים .

זדורוב: מה ? כן, בערך כך .

ארתור: שטויות (קללה)

זדורוב: ז'ניה קיבל סחרחורת מהחופש . הוא (קללה) הלך לאימא . היא (קללה) (לא ברור) עיתונים בעברית .

(שתיקה)

זדורוב: שוטרים (לא ברור) הם ישמרו פה (לא ברור)

ארתור: לא , לא , לא , תשאיר .

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: כן .

זדורוב: החיים בזבל , בחורות זונות ואני בעצמי גמור (לא ברור) .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: (קללה) איך אני עייף פה , כואב לי הגב , אני לא עובד , זה משגע אותי זה שאני לא עובד .

ארתור: מה לעשות .

זדורוב: אתה יודע , (קללה) ברצינות , לוקח חופש , יושב בבית יום . . .

ארתור: אתה מתחיל להשתגע , מתגעגע על העבודה .

זדורוב: יום , יומיים , זהו , הראש מתחיל להשתגע . מייד נוסע לקל וחומר קונה צבע , קונה שפכטל , מגיע הביתה מתחיל לעשות ארוניות מגבס , לעשות שפכטל , לצבוע . אשתי מגיע ואני כבר צבעתי את הכל , אני כבר מרגיש טוב , אני משרגיש יותר טוב . היא שואלת בשביל מה עשית את זה ? אני אומר לה אני לא יודע , לא היה לי מה לעשות אז עשיתי .

(שתיקה)

זדורוב: אינטרנט משגע (קללה) . אי אשפר לשבת כל הזמן באינטרנט . שמת סרטים להורדה ולא צריך יותר שום דבר . אי-מול מוריד לאט לאט ובסדר . אינטרנט זה משהו

ארתור: בכמה כסף אתה לקחת מחשב ? חדש ?

זדורוב: AMD מעבד 2200 , 80 גיגה זיכרון . בקיצור , כל התוספות , 3-D גרפיקה , 3-D קול , מחזיק 16 רמקולים , 2000 .

ארתור: 2000 ? בחייך .

ארתור: יש לי חבר שהוא מבין במחשבים , הוא הרכיב לי , לקח חלקים והרכיב לי את כל המחשב .

ארתור: אה , הוא בעצמו הרכיב ?

זדורוב: כן . הוא איש מחשבים . יש לו חברה .

ארתור: זה יותר טוב מפנטיום ?

זדורוב: גרפיקה קול הרבה יותר טובים מפנטיום 4 . הרבה יותר טוב . במחשב שלי אפשר להוריד מעבד או להוסיף עוד דיסק קשיח לעוד 80 גיגה ולשים . . . , אה , ולהגדיל זיכרון של לוח האם לגיגה ולשים ווינדווס ויסטה .

ארתור: אה , כן ?

זדורוב: זאת אומרת אפשר ישר להתקין את הווינדווס החדש שיצא .

ארתור: אה , כן ?

זדורוב: זאת אומרת אני לא צריך לקנות שום דבר . את פנטיום 4 צריך לשנות קצת לווינדווס ויסטה , צריך להחליף את לוח האם ,יש שם כל מיני דברים .

ארתור: ווינדוווס זה חלון .

זדורוב: ווינדווס זה חלון , כן .

ארתור: נקרא ווינדווס .

זדורוב: וויסטה זה תוכנה . חלון תוכנות , בוא נגיד כך .

ארתור: אה .

זדורוב: זה טכנולוגיה הכי חדשה שיצא לשוק לא מזמן והדבר הזה . . .

ארתור: מה טוב שם ?

זדורוב: משחקים כאילו שאתה משחק בסרט .

ארתור: משחק עצמו ?

זדורוב: כן , 3-D גרפיקה . זאת אומרת אתה הולך , ההרגשה היא שכאילו בן אדם הולך בסרט . . . . אתה מכיר את הסרט הזה שנקרא דום ?

ארתור: נו ?

זדורוב: הולך שם אחד כזה ויורה לכל הכיוונים . אז גרפיקה בדיוק כזאת .

ארתור: ואצלך עכשיו איך ? גם (לא ברור) ?

זדורוב: עכשיו גרפיקה הרבה יותר גרועה . שם זה גרפיקה 3-D . 3-D גרפיקה זה רואים מכל הצדדים . זאת אומרת אתה כאילו שם בפנים . ואצלי גרפיקה רגילה , נו כמו במחשב רגיל . כמו שאתה קנית פליסטישן 2 , כזאת .

ארתור: אה , כזאת ?

זדורוב: כן , וכשתשים את הווינדווס ויסטה הזה צריך להוסיף אליו עוד מעבד . כרטיס 3-D יש לי , כרטיס גרפי .

ארתור: עכשיו יצא שלוש הזה

זדורוב: אז יהיה כמו שלוש .

ארתור: כמו ווינדווס .

זדורוב: כמו שמשחקים בסרט .

ארתור: כמו ווינדווס . זה שאתה מדבר עליו זה פליסטישן שלוש ?

זדורוב: כן , רק שהם עושים פליסטישן שלוש עושים ממש בשביל המשחקים , ממש בשביל המשחקים

ארתור: כן .

זדורוב: וווינסדווס ויסטה הזה הוא ממש לעבודות מחשב .

ארתור: אה .

זדורוב: זאת אומרת אתה לא חייב שם עכבר .

ארתור: אה , כן ?

זדורוב: כן , אתה לא חייב . אתה יכול לקנות תוכנה ולעשות מקלדת וירטואלית . זאת אומרת אתה לוקח כפפה , קונה משקפיים ,

ארתור: אה , כן , כן .

זדורוב: ויש לך זה וירטואלי .

ארתור: כן .

זדורוב: כן . אבל זה עולה הרבה כסף . עכבר רגיל זה לגמרי בסדר . על הכיפק .

ארתור: אבל פליסטישן שלוש שיצא , נראה לי שזה מתוכנה הזאת ווינדווס , גרפיקה .

זדורוב: הם לקחו (לא ברור) מגרפיקה . פשוט . . .

ארתור: מווינדווס .

זדורוב: תראה , פשוט ווינדווס ויסטה הוא . . . , זה לא בשביל המשחקים . נו זאת אומרת הם לקחו משם גרפיקה ועשו פליסטישן 3 .

ארתור: גרפיקה 3-D הזאת ?

זדורוב: כן , אבל רק למשחקים הם לקחו . וונדווס הזה אפשר לעבוד , פותח חלונות , לוקח משם , זאת אומרת זה בשביל העבודה . אבל גרפיקה חבל על הזמן . ראיתי אצל בחור אחד .

ארתור: אה , הוא לקח את ווינדווס הזה ?

זדורוב: הוא איש מחשבים .

ארתור: כמה הוא עולה ?

זדורוב: עולה הרבה כסף (לא ברור)

ארתור: ארבע , חמש ?

זדורוב: יותר . הוא אמר בסביבות עשר .

ארתור: אה , כן , זה רק יצא לכן .

זדורוב: לא , יש לו גרסה אורגינלית , לא פיראטית .

ארתור: אה .

זדורוב: כל הווינדווסים האלה שמוכרים זה הכל גרסה פיראטית . ווינדווס XP שמוכרים בחנויות כל זה גרסה פיראטית .

ארתור: כל זה כן . . .

זדורוב: בטח .

ארתור: והוא הביא משם , כן ?

זדורוב: לא .

ארתור: הזמין ?

זדורוב: יש לו מפעל . יש לו מפעל ועכשיו הוא העביר את כל המפעל לווינדווס ויסטה ולמפעל אתה צריך רק תוכנה עם תעודה . מה קרה לך , אם מחשב אחד לא יעבוד כמו שצריך זה יזיק לכל המפעל .

ארתור: אה , הוא . . . , מה הוא עושה ? הוא מוכר מחשבים ?

זדורוב: לא , הוא . . . , יש לו עסק לתפעול מחשבים . הוא מתקן אותם , מרכיב , עושה .

ארתור: אה .

זדורוב: אבל , הוא איש מחשבים של מפעל . יש בגולן מפעל פירות .

ארתור: הוא לא מתקן פליסטיישן ? לא מרכיב ?

זדורוב: לא , הוא רק (לא ברור)

ארתור: ויש פה כאלה שמתקנים או מרכיבים פליסטיישן ?

זדורוב: בטח , בטח .

ארתור: כן ?

זדורוב: יש כאלה . אתה נותן להם את המכשיר , הם עושים לך וזהו , תמשיך לשחק . יש מפעל שנקרא פירות גולן . פירות גולן .

ארתור: איפה יש פה כאלה שעושים את כל הדברים של פליסטיישן ?

זדורוב: אני לא יודע , פה . . .

ארתור: אי מחשבים הזה הוא רוסי ?

זדורוב: הוא רוסי , כן .

ארתור: זה טוב כשהוא מבין בדברים האלה .

זדורוב: הוא חמש שנים לומד אנגלית . הוא למד אותה בכוחות עצמו . הוא לקח קורסים לא עזר לו כלום . אז הוא קנה ספרים באנגלית . באתי אליו וראיתי שכל המדפים אצלו מפוצצים באנגלית . הוא מתכתב עם אנגלים , אמריקאים , סתם מדבר אתם . הוא אומר אם אני אפספס יום , יומיים , שלושה זהו , אני אשכח אנגלית . והבעיה היחידה בווינדווס הזה הוא כולו באנגלית ,

ארתור: כן .

זדורוב: אין עדיין גרסה רוסית . והיא לא תגיע עוד בערך שנה . ברור שישברו את הווינדווס הזה , אחר כך יגיעו גרסאות פיראטיות של הווינדווס הזה .

ארתור: יגיעו לפה . ברוסיה אני חושב שיש כבר .

זדורוב: לא , ווינדווס וויסטה זה משהו חדש , הוא יצא ממש לפני שבוע . ברגע שהוא יצא בעל הבית שלו ישר קנה תוכנה עם תעודה . ולמה עם תעודה ? יש להם במפעל 480 מחשבים . אם אחד מהם יתקלקל זה יגרום לנזק עצום

. זה אומר שיפסיקו לעבוד מקררים מסוימים וכל הפירות ירקבו . בשביל המפעל לוקחים גרסה אמיתית , עם תעודה כי . . .

ארתור: לזה יש גרסה עם תעודה ?

זדורוב: בטח .

ארתור: הוא קנה מזה ?

זדורוב: לא , מי שקנה זה בעל הבית שלו , לא הוא קנה .

ארתור: אההה .

זדורוב: אבל את הגרסה האמיתית הזאת הוא מתקין על כל המחשבים של החברה הזאת .

ארתור: גם לעצמו הוא לקח ?

זדורוב: אבל הוא הרי עובד , הוא מנהל עניינים מהמחשב שעומד בבית שלו .

ארתור: אה .

זדורוב: לכן הוא חייב את זה . אני בדקתי את הגרפיקה והשתגעתי לגמרי , אני אומר אני גם כן רוצה דבר כזה .

ארתור: אבל זה לא מחשב שלו ? זה של בעל הבית שלו ?

זדורוב: נואט בוק של בעל הבית שלו , אבל הוא עובד . . . , בוא הביא לו את נואט בוק הזה במתנה כדי שהוא יעבוד ויפקח על המפעל . במקרה ויש איזו תקלה . . .

ארתור: והגרסה הזאת של הווינדווס בנואט בוק הזה ?

זדורוב: בנואט בוק הזה ודרכו מפוזרת בכל המחשבים של המפעל הזה .

ארתור: אה , המחשבים האלה הם גדולים , כן ? או שאת גרסה אפשר להתקין בכל מקום ?

זדורוב: גרסה הזאת זה סידי רום רגיל .

ארתור: דיסק ?

זדורוב: דיסק , כן . הוא מכניס למחשב , מפזר בכל המחשבים את הפרמטרים , אחרי זה הוא פשוט מגיע מכניס למחשב ראשי ויש עוד מחשב הכי ראש , זה שמחזיק את כל הדברים האלה במפעל ואחר כך כל האינפורמציה הוא מוריד לו לנואט בוק . הוא בא , מכניס למחשב ראשי , מפזר אינפורמציה , מכניס דיסק אוריגינאלי , עושה התקנה וכל המחשבים מתנתקים . בעבור שעה הם עולים וכבר פועלים עם תוכנה חדשה עם חלון חדש . הוא אומר זה משהו . אני מגיע בלילה . בלילה לעבודה , שעה ארבע בבוקר , קור כלבים . ופירות גולן נמצא יותר קרוב לגולן . קור כלבים , אני קפוא , כיסיתי את עצמי עם השמיכות ויושב על יד המחשב הראשי עושה את התוכנה . בצהריים אי אפשר כי חם . אם המחשבים מתנתקים אז מתנתקים כל המקררים , מתנתק הכל .

ארתור: למה ?

זדורוב: כי רק המחשבים מפעילים את המקררים . אם באיזה מקרר איזו תקלה , הטמפרטורה יורדת , המקרר מעביר מידע יש למחשב , דרכו למחשב ראשי והראשי כבר מעביר אליו . אם הוא יכול לסדר את זה מהבית אז הכל בסדר . אם הוא לא יכול אז הוא עוזב את הכל ו . . .

ארתור: טס לשם ?

זדורוב: כן , טס לשם . נתנו לו אוטו מהמפעל . היה לו אוטו משלו , אבל נתנו לו אוטו מהמפעל . הוא אומר בשביל מה אני צריך את האוטו ? נותנים לי (לא ברור)

ארתור: כמה כסף הוא מקבל ?

זדורוב: עשרת אלפים או שתיים עשרה , הוא אמר . אני לא כל כך התעניינתי . הוא אומר אני מרוויח טוב . הוא אומר יש לי שלושים אלף בחודש . שאלתי כמה ? הוא אומר שלושים . אני אומר לא הבנתי , איך זה ? הוא אומר נו תראה , אתה חבר , לך אני עושה בחינם . נו איך , הוא לקח רק כסף על חלקים

למחשב . יותר הוא לא לקח כלום . ומישהו אחר מגיע יש לו בעיה עם מחשב , מאתיים , שקל , שלוש מאות , שם עוד משהו , שם עוד . מביאים לי הזמנה למחשב , זה כבר לא אלפיים שקל כמו שלך עשיתי . זה שלוש וחצי אלף . אנשים מקבים את הכל , יש להם אחריות לשלוש שנים . יש לי אחריות לשלוש שנים על מחשב . שום חברה , שום חנות לא ייתנו . . .

ארתור: הוא הרכיב לך ?

זדורוב: כן . שום חנות לא תיתן אחריות לשלוש שנים .

ארתור: הוא מרכיב טוב ?

זדורוב: מצוין . הדבר היחיד שהוא . . .

ארתור: כמו חדש (לא ברור) ?

זדורוב: היה לי דבר אחד , יש שם מאוורר קטן , הוא אמר לי ישר , המאווררים האלה הם חרא .

ארתור: לא צריכים אותם ?

זדורוב: אה ?

ארתור: לא צריכים אותם ?

זדורוב: לא צריכים אותם , אבל בגלל האבק הם מתחילים אחר כך לעשות בעיות . בוא אנחנו לא נשים לך . אני אומר לו תראה , אנדריי , הוא צריך להיות שם אז שיהיה . אם יעשה בעיות אוציא אותו . חצי שנה זה עבד , אחרי זה התחיל המחשב לעשות רעשים . הוא בא , מוריד את המאוורר , שם בחזרה , מדליק . . .

ארתור: זה כדי שהוא לא יתחמם .

זדורוב: לא , המאוורר הזה הוא לא שייך למעבד . הוא נמצא על הפלטה , הוא פשוט מסתובב שם . הוא אוסף אבק .

ארתור: למה צריכים אותו ?

זדורוב: הוא הוציא אותו וזרק . אתה לא צריך אותו , אני עוד אז אמרתי לך . אני אומר לא יודע . וישלו איזה חמש עשרה מעסק ושתיים עשרה משכורת . עשרים ושבע , שלושים אלף זה בסדר . הוא לא צריך יותר . הוא גם לא רוצה יותר .

ארתור: כל החלקים שם חדשים , כן ? זה שאתה לקחת ?

זדורוב: יש לו חברה שמספקת את כל החלקים למחשבים .

ארתור: אה , אתה נתת לו כסף והוא הביא את הכל ?

זדורוב: כן . הוא הביא , הרכיב את המחשב בעבודה התקין . . .

ארתור: ומחשב כזה כמו שהוא הרכיב לך באלפיים , למשל כמה היה עולה ב . . .

זדורוב: ארבע , ארבע וחצי .

ארתור: כן ? אה .

זדורוב: פנטיום ארבע עולה עכשיו בערך שלוש וחצי , ארבע אלף , פנטיום 4 חדש .

ארתור: אה .

זדורוב: זה רק המחשב , בלי מסך בלי כלום . ואני . . . , הוא הביא לי מחשב ועכבר לייזר

ארתור: ומסך .

זדורוב: מסך לא .

ארתור: את המסך אתה בעצמך קנית ?

זדורוב: לא הייתי צריך מסך . יש לי מסך טוב . הוא אומר אתה רוצה פלזמה בזול ?

ארתור: אה , היה לך מסך ?

זדורוב: כן . היה לי מחשב ישן . הוא אומר אתה רוצה מסך פלזמה בזול ? אני לא אכפת לי , אני קונה דרך חברה . אני אומר כן , אני רוצה . הוא אומר אבל אתה תגיד לי בשביל מה אתה צריך מחשב ? אני אומר לצרוב סרטים , לצפות סרטים , לשחק במשחקים , דברים כאלה . אז אני מציע לך אל תיקח שום פלזמות . אתה תקלקל את הראיה קודם כל ואיכות התמונה עליהם

שונה לגמרי , חרא . הכי טוב זה גדולים האלה . יש בהם יותר צבעים , צבעים יותר טובים והגנה יותר טובה . מה שתגיד , אני לא מבין בעניינים האלה . וזהו , (לא ברור) הכל בסדר . מחשב בלי להגזים , אני לא מכבה אותו שבועות . שבועות , אף עלפי שזה לא טוב למחשב .

ארתור: יש מסכים האלה , איך קוראים להם ? גיפיאיקס ?

זדורוב: יכול להיות , אולי יש איזה משהו . תראה , אני יש לי מסך טוב , הוא מראה בסדר . צבעים טובים .

ארתור: איך נקרא המסך ?

זדורוב: לא יודע .

ארתור: (לא ברור) ?

זדורוב: לא , אולי אל די , אולי שם אחר .

ארתור: אה , אל גי ?

זדורוב: אל גי . אולי עוד משהו . אני לא זוכר , ארטור .

ארתור: אבל הוא בסדר , כן ?

זדורוב: הוא בסדר .

ארתור: איזה מחשב היה לך לפני זה ישן ?

זדורוב: פנטיום 3 . וכשהוא ניקה את כל רשומות שעושים שם והעלה את אוריגינאל אז הסתבר שהיה שם בכלל לא פנטיום שלוש .

ארתור: איפה אתה לקחת אותו , פה ?

זדורוב: אשתי קנתה כשהיא למדה בתל חי . היא קנתה . . . . הוא אומר תראה , אם אתה בא אתי אז אתה יכול לא לפחד כי אני לא אתן לך אות לשלם כסף עד שאני לא אעלה תמונת רקע . למה ? כי הם מתקינים פנטיום 2 ועל הדבר הזה כותבים פנטיום 3 . אם הם שמים פנטיום 3 ובדבר הזה כותבים פנטיום 4 . חלקים אחרים לגמרי . כרטיס קול אחר לגמרי , לוח האם קטן .

הוא סיפר לי כל כך הרבה . אני לא יודע מילים כאלה מה שהוא סיפר לי . הוא אומר . . .

ארתור: מפנטיום 2 הזה . . . ,

זדורוב: נו ?

ארתור: פנטיום 2 הוא היה ?

זדורוב: היה לי עוד יותר נמוך , היה לי פנטיום 1 .

ארתור: אז מה עשית עם זה ?

זדורוב: נתתי לו , אמרתי אם אתה רוצה תיתן למישהו . הוא אומר אתה רוצה נמכור ? בוא נמכור . הוא הסתכל , שאל ואז אמר רומן , תזרוק את זה , אפילו לחלקים זה לא ילך . ול (לא ברור) יש חברה , היא אומרת הוא קטן , (לא ברור) אני אומר קחי אותו . אפשר להפעיל שם משחקים פשוטים .

ארתור: כן .

זדורוב: אפשר להפעיל משחקים פשוטים . שילד ישחק . יש לה מחשב שעליו היא מורידה סרטים וזה , ילד לא יוכל לשחק שם ואת המחשב הזה אפילו אם הוא ישבור אותו לא חבל .

ארתור: אי שפשר לכתוב על המחשב הזה ?

זדורוב: לא , אפשר לכתוב , אפשר לשחק במשחקים פשוטים , אבל פשוט תראה , נניח במחשב שלי אני עושה הזמנות , עבודות , כותב , עושה תחשיבים . אם אני אקלקל משהו זהו , אני אאבד את הכל . אבל לי יותר פשוט , אני בנוסף כותב את כל זה על הנייר ושומר . אם ילד ישחק הוא יכול למחוק איזה תיקייה , מה אכפת לו . מסכים ? והתיקייה הזאת חשובה לי . ובאופן כללי אני נתתי לו , בבקשה , תיקחי , מה יש . שלוש מאוד , ארבע מאות שקלים על החרא הזה מי צריך . אז נתתי לה . אז הוא הראה לי ווינדוווס . (קללה) התרשמתי , זה משהו טוב . הוא אומר תראה , רומן , אני לא יכול להתקין לך אותו עכשיו . אני אומר למה ? הוא אומר יש לי גרסה רשמית .

בגרסה רשמית יש כמות העותקים המורשים . אם אתה שם יותר זהו , אתה יכל להפיל את התוכנה ואז יפלו כל המחשבים שבמפעל . אני לא רוצה לקחת את זה על עצמי . אנחנו נמתין עוד קצת . יגיע לאינטרנט גרסה הזאת , אנחנו נוריד אותה , היא לא תהיה רשמית , היא תהיה פיראטית אבל אנחנו נתקין לך אותה . אמרתי בסדר . הכי מעניין שהוא בא ועוזר לי ולא לוקח אגורה אחת , אגורה אחת הוא לא לוקח .

ארתור: מאיפה הוא ?

זדורוב: הוא גם מאוקראינה .

ארתור: מקצרין ?

זדורוב: כן , הוא מקצרין .

ארתור: גם נשוי ?

זדורוב: נשוי , שלושה ילדים . אבל בחור כל הכבוד לו . הראש שלו מתפקד . הוא בכוחות עצמו למד אנגלית .

ארתור: הוא בעצמו רק מתקן מחשבים או שהוא האקר גם ?

זדורוב: תראה , מה זאת אומרת האקר ? אם יש תקלה במחשב הוא יכול לתקן אותה . אם יש תקלה שהוא לא מכיר , תקלה רצינית ז הפשוט ייקח זמן . הוא יסדר אותה , אבל הוא צריך יותר זמן . להרכיב מחשב אין לו בעיה .

ארתור: לא , זה בפנים (לא ברור) הוא יודע את הכל ?

זדורוב: בטח , אחרת איך הוא היה מתקן מחשבים ? אני אומר לך , אני . . . , במחשב הישן שלי התקלקלה המוזיקה ,

ארתור: הכרתי בחור שעקף את כל המחסומים האלה בחברה של לוס אנגלס , בתוך החברה

זדורוב: אה .

ארתור: הוא עקף אותם , יש שם שמירה

זדורוב: זה מתכנת . כל האקר הוא מתכנת .

ארתור: בקיצור הוא . . . , הוא האקר , עליו אני מדבר . אז הוא משך חצי מיליון דולר והעביר לישראל .

זדורוב: (רוסית)

זדורוב: לא רע . אבל תראה , הוא מכיר מחשבים , אבל הוא לא כזה שהוא האקר לגנוב כסף .

ארתור: הוא יכול (לא ברור) לתיקונים .

זדורוב: לא , הוא איש מחשבים . . . . מה זה האקר ? האקר זה בן אדם שמנצל את המחשב לצרכים אישיים שלו . והוא לא צריך הרבה . הוא עובד , מרוויח לאט לאט . הוא יכול לעשות דברים כאלה כמו דיסקים פיראטיים , תוכנות חוליגניות קוראים להן . הוא הראה לי אחת . צריך לדעת רק את הפרטים של הבן אדם שאתו אתה רוצה לשחק .

ארתור: מה זה דברים פיראטיים ?

זדורוב: יש תוכנה בריונית . היא נקראת מוות של מסך שחור . מה זאת אומרת ? נניח אני יודע את מספר אי סי קיו שלך , או שיודע עוד משהו , אולי אי מייל שלך . אני מכיר קוד שמאפשר לי להיכנס לאי מייל שלך . אני מתקין את התוכנה במחשב שלי , מכניס לשם פרטים שלך אחד משניים , או אי מייל , או אי סי קיו , או קוד למחשב שלך . אתה יודע בדרך כלל כותבים נפתח המחשב ואתה כותב (לא ברור) 120 . אני יודע את הסיסמה שלך , נכנס למחשב שלך . אתה כרגע עובד עם מחשב שלך . אנחנו מדברים , אתה רוצה לכתוב לי משהו , אני לוחץ איזה כפתור והעכבר שלך מתחילה לצייר עיקולים על המסך .

ארתור: אה .

זדורוב: זאת אומרת אתה כותב והעכבר שלך מתחיל למחוק את כל מה שאתה כותב . אתה משתגע .

ארתור: אה .

זדורוב: אבל זה שטויות , סתם תוכנות חוליגניות כאלה .

ארתור: וירוס ?

זדורוב: זה לא וירוס . זה תוכנה חוליגנית . היא לא מזיקה למחשב שלך . היא מזיקה לשולחן העבודה שלך . זאת אומרת אתה לא יכול לעשות כלום , אתה נשאר ללא כלים . מקלדת לא פועלת , עכבר לא פועל . ובסוף אני מתחיל לעשות קטעים , לוחץ כפתור והמסך שלך פתאום מחשיך , מופיעה תולעת שחורה חה , חה , חה , פיצוץ כזה והמחשב מתנתק .

ארתור: יש לך מצלמה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: יש לך מצלמה ?

זדורוב: יש לי מצלמה ?

ארתור: יש לי מצלמה , אבל אני לא השתמשתי בה אף פעם . תראה ריקוד סטריפטיז לאיזו בחורה . (צוחק)

זדורוב: אתה יודע הוא לומד בשבילו , הוא צריך מחשב לעבודה , ובאופן כללי הוא לא עושה בעיות . אני ממש מוריד כובע . בחור בכוחות עצמו למד אנגלית , פתח חברה , הרוויח , כל הכבוד , ממש ככל הכבוד . אף על פי שיכול היה לא ללמוד . אף אחד לא הכריח אותו . אם אני רוצה אני לומד , אם לא רוצה לא לומד .

(שתיקה)

ארתור: אבא הזה . . .

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: מסתכל .

(שתיקה)

זדורוב: אוי (קללה)

ארתור: בחורה יכולה לבלבל את המוח למי שאתה רוצה .

זדורוב: כן , נכון .

ארתור: וזאת היא איזו דפוקה , דפוקה ולא יפה . אולי משקרת .

זדורוב: הכל יכול להיות . הקטע הוא שהיא בת שש עשרה . אתה לא תוכל לעשות לה שום דבר . היא קטינה והיא צודקת כי היא אישה .

ארתור: זה יכול להגיד שכן , אני שלחתי אותו , הוא דיבר עם הבן שלו .

זדורוב: זה נתן (לא ברור)

ארתור: יגיד שזה התנפל עליו . זה יכול להגיד שהוא התנפל .

זדורוב: גם השני יכול להגיד שהוא התנפל עליו . הוא בא ו (לא ברור)

ארתור: ומי התנפל על מי , לפי איך שזה נראה ?

זדורוב: לזה פרצוף שרוט .

ארתור: עליו התנפלו .

זדורוב: הוא שרוט , מוכה , אין דבר , שרוט .

ארתור: אם הוא ילך (לא ברור) עם החולצה הזאת

זדורוב: הוא ילך אתה .

ארתור: אה ?

זדורוב: הוא ילך אתה . אבל אפילו אם הוא ילך בלעדיה רואים את הכל על הפרצוף .

ארתור: יש שם דם ?

(שתיקה)

זדורוב: אם היום בכל זאת לא הזמינו אותי אז ייקחו מחר . או שאין להם שום דבר והם מחכים עד שיגיע משהו .

(שתיקה)

זדורוב: הלוואי אני אצה מפה , אני אקנה לעצמי כאלה בדיוק .

ארתור: אין דבר אתה תצא , תלך לעבוד .

זדורוב: אהפוך את ישראל אבל אקנה .

ארתור: תלך לעבוד בבתי ספר . . .

זדורוב: בשביל מה אני צריך את זה ? זהו , אני נשבע עכשיו , אני יותר לא רוצה לקחת לא בתי ספר , לא גני ילדים , שום דבר אני לא רוצה לקחת , אפילו לשמוע אני לא רוצה , די . על איזה חמשת אלפים (לא ברור) אחר כך (לא ברור) (קללה) קיבינימט , אני מפסיד יותר מאשר מרוויח .

ארתור: עזוב אותך . מה זה עשה לך ? (צוחק)

זדורוב: שמונה ימים פה , שלושה ימים (קללה) בחקירה , טלטלו אותי הלוך ושוב . אני כבר שבועיים לא עובד . שבועיים זה (לא ברור) פלוס מה שאני עבדתי לא שילמו לי על זה . על הכייפק .

ארתור: כן .

(שתיקה)

ארתור: אבל ילדים בגני ילדים הם לא כאלה , הם לא ינתקו לך את הכבל .

זדורוב: הם ישר (לא ברור) , כן ?

ארתור: היית צריך להגיד לשוטרים שהם הקניטו אותך , ניתקו כבל .

זדורוב: בשביל מה אני צריך את זה ? אני כבר אמרתי שהם ביקשו ממני סיגריות ואני לא נתתי לאף אחד .

ארתור: סיגריות ? ועל הדבר הזה אתה לא סיפרת ? על הכבלים ?

זדורוב: לא .

ארתור: היית צריך להגיד למורות .

זדורוב: מה הטעם ?

ארתור: כן .

זדורוב: המורה אומרת משהו , הם מתחילים לצעוק ולא אכפת להם מה היא אומרת להם , הם בכלל לא מקשיבים . והיא לא יכולה לא לצעוק עלים ולא . . . . זה לא כמו שהיה אצלנו בבית ספר , באה מורה ונתנה מכה בכל הכוח עם

שרביט בראש או על האצבעות וזה . פה ילדים משוחררים לגמרי , עושים מה שהם רוצים .

(שתיקה)

ארתור: מבוגרים מכיתות אחד עשרה , שתיים עשרה לא התגרו כל כך , כן ?

זדורוב: אותם אני למעשה לא ראיתי בכלל . הם מסתובבים עם חבורה שלהם , מדברים , יושבים , שוכבים עם בחורות על הספסלים .

ארתור: כן .

זדורוב: סיגריות . . .

ארתור: ואלה , כיתה שמונה , כיתות שבע . . .

זדורוב: הולכים לעשן בהפסקה , לא אכפת להם אם אני עובד או לא עובד .

ארתור: (לא ברור) שקט .

זדורוב: היה שם דבר כזה שאני בא לעבוד והם עומדים ומעשנים . זאת אומרת אני עובד במקלט והם עומדים שם במקלט ומעשנים , לא אכפת להם אם אני שם או לא .

ארתור: כן ?

זדורוב: והקטינים האלה מתחילים , אל תחתוך , אל תרעיש , אל תלך לשם בכלל .

ארתור: אה .

זדורוב: כן , כאלה דברים , מנתקים כבל . אני התקשרתי לקבלן אומר לו שומע , תביא כבל , מורה ביקשה לא להרעיש . הוא הביא . אני חיברתי , הוא אומר נו איך , הכל בסדר ? אני אומר לו אלי , סלח לי אבל קיבינימט הכל , אני עובד והמטומטמים האלה כל הזמן מנתקים אותו , אני העפתי כבל , אני אחתוך למטה . התחלתי לחתוך למטה , תלכו כולכם לעזאזל . ובאות מורות , אתה יודע הן באו פעם או פעמיים . יורדות , פותחות את הדלת ואני שם חותך (משמיע קולות) , סוגרות את הדלת והולכות , זהו , אין אף אחד .

ארתור: (צוחק)

זדורוב: אני רגיל לרעש הזה , פלוס יש לי מוזיקה באוזניים , לא אכפת לי . אני עם מוזיקה שלי , והם , מה שלא יגידו , אני יש לי נגן מוזיקה , בכל מקרה אני לא שומע . אני ראיתי שהם כולם משתגעים מזה .

ארתור: מי ?

זדורוב: כולם , ילדים , מורים .

ארתור: אה . נו לשים זין עליהם .

זדורוב: מורים בכלל היו יוצאים מדעתם . אני הייתי נכנס לחדר מורים בבגדים מלוכלכים , הייתי לוקח קפה . מי שהיה אומר לי שלום הייתי עונה לו , מי שלא היה אומר לי אני לא הייתי אומר לו מילה . למה אני צריך . תגיד מילה מיותרת , אפילו שלום יגידו שהטרדתי .

ארתור: זה משהו , איך אתה עבדת שם חודש ? לא מבין .

זדורוב: אבל אני לא עבדתי חודש שלם . אני עבדתי כמה ימים . אחר כך היה לי חופש . עשיתי ברית לבן שלי . אחר כך אני שוב עבדתי כמה ימים , שבת . עבדתי שלושה , ארבעה ימים נגמר החומר . עד שהביאו לי יום , יומיים בחופש . אחר כך באתי יום אחד ביום שישי . ביום שישי אין שם בכלל אף אחד חוץ מילדים רוסיים . ילדים רוסיים באים , לומדים שיעור אחד , שניים וזהו , הולכים , לא רואים אותם יותר . ביום שישי בית ספר ריק .

ארתור: וזה . . . . מה רציתי להגיד ? (קללה) אתה בא לשם יום , יומיים וזהו , אתה יכול לא לבוא ? ומי קנה את החומר ? הם ?

זדורוב: קבלן היה מביא , זה לא מעניין אותי .

ארתור: אה .

זדורוב: אם אין חומר אני מסתובב והולך . אני לא יכולתי לעבוד .

ארתור: נכון . אחר כך בסוף השבוע אני בכלל לא הייתי , עבדתי בעבודה אחרת . למה אני צריך . . . . אין קרמיקה , אין כלום , אז הלכתי לעבוד בצד . הלכתי ועשיתי תוך שלושה ימים אלף (קללה) בסדר .

ארתור: נכון .

זדורוב: מתקשר אליו , הוא אומר זהו , הביאו כבר . אז יצאתי , עבדתי שבוע (קללה) , נגמרה לי הקרמיקה . הוא אומר בסדר , אני אביא . ביום חמישי אין , יום שישי אין , ביום שבת אין , ביום ראשון אין . ביום שלישי אין , ביום רביעי אני מביא לך , תבוא . באתי וקרה הדבר הזה . (קללה) אילו הייתי יודע עדיף שהייתי נשאר עם אשתי .

ארתור: אה , אתה חיכית לקרמיקה ?

זדורוב: אני חיכיתי לקרמיקה , אני לא עבדתי . אילו הייתי יודע לא הייתי בא בכלל . במקום זה הייתי . . .

ארתור: כל היום חיכית לקרמיקה שלו ?

זדורוב: לא . אני לא באתי . יום ראשון , שני , שלישי , אני לא באתי . באתי דווקא ב . . . (עברית) רביעי

ארתור: נו ?

זדורוב: כי הוא התקשר אליו אמר אני אביא לך קרמיקה מחר כבר .

ארתור: נו . ואתה חיכית לו והוא עבד עליך , אין קרמיקה ?

זדורוב: לא , אתה לא הבנת . אני הייתי בא לעבודה , הייתי עובד , נגמרה לי הקרמיקה , אני מתקשר אליו ואומר אין לי קרמיקה

ארתור: אה .

זדורוב: הוא אומר תהיה בבית , אני אביא קרמיקה ואתקשר אליך . הוא התקשר אלי ביום שלישי ואמר מחר ביום רביעי אני אביא לך קרמיקה תבוא . אני באתי , חיכיתי כשלושים דקות , בינתיים הלכתי לשתות קפה וכאלה . הוא הביא לי קרמיקה .

ארתור: אה , הביא ?

זדורוב: כן . הוא הביא קרמיקה . אני התחלתי לסיים . אבל אילו הייתי יודע שדבר כזה בכלל לא הייתי בא לעבודה , הייתי נשאר בבית עם אשתי ואף אחד לא

היה מזיין לי את המוח . ולא הייתי אז פה . אבל מי יודע איפה הוא ייפול ? אף אחד . כאלה דברים . ומשם זה התחיל כמו לפי סצנריו , זרקתי מכנסיים , עוד ועוד , הרבה דברים היו . (עברית) עורך דין נסע היום לשם , למשטרה , אמר אני נוסע לקצרין , שם אני אדבר (לא ברור) . אמרתי לו מה יכול להיות . מה למסור לאשתי . אמרתי לו מה למסור . אני חושב שמחר ייקחו אותי . אם אף אחד לא הביא חבילה אז מחר ייקחו אותי לקצרין .

ארתור: אה .

(שתיקה)

זדורוב: כאלה דברים לא כל כך בריאים .

(שתיקה)

זדורוב: הוא אומר , עורך דין , מה הם מצאו ? אני אומר לו פוליגרף זה , זה וזה . דם על כבל , על סליל . הוא אומר שטויות , הם משקרים . אני אומר אני לא יודע . (עברית) אולי . אי (קללה) אני אומר אני לא רצחתי אותה , אני אלך עד הסוף . הוא אומר נכון , נכון . ואז לאן שהדרך תוביל שם אני אהיה . אם תוביל לבית סוהר אז אהיה בבית סוהר , אם תוביל לחופש אז אהיה בחופש .

ארתור: יהיה מה שיהיה , רולטה רוסית

זדורוב: כן .

ארתור: יהיה מאסר עולם אז מאסר עולם .

זדורוב: יהיה מאסר עולם אז מאסר עולם . אולי המניאק הזה ירצח עוד מישהו אז ישר ישחררו .

ארתור: אה .

זדורוב: אם הוא עשה את זה עכשיו אז מאה אחוז שהוא יעשה את זה אחר כך . כשהביאו אותי אז אמרו לי בשירותים שלך שברו את כל הקרמיקה . אני אומר איך שברו ? הוא אומר שם , איפה שאתה שמת אנחנו שברנו את כל

הקרמיקה . אני אומר להם בשביל מה ? הם אומרים (עברית) אולי . אז אני אומר מה (עברית) אולי ? מה אולי ? זהו , יותר אף מילה . הסתכלתי עליהם . . . . אולי הם חשבו שאני החבאתי משהו מתחת לקרמיקה .

ארתור: מה אתה עשית שם , שירותים ? קרמיקה בשירותים ?

זדורוב: בארבעה חדרי שירותים עשיתי קרמיקה .

ארתור: ארבעה חדרי שירותים ? בכל הקומות ?

זדורוב: לא , רק למטה , רק במקלטים . יש שם ארבעה מקלטים , כל הארבעה . . . , בכל מקלט ארבעה שירותים ושתי מקלחות . ארע שירותים , שתי מקלחות , ארבעה שירותים , שני מקלחות .

ארתור: בכל מקלט ?

זדורוב: בכל מקלט , כן . אני עשיתי ארבעה מקלטים . (עברית) סך הכל זה מאה מטר . אני עשיתי רק רצפה , קירות אני לא עשיתי . זהו . עשיתי מדרגות איפה שצריך , איפה שלא צריך לא עשיתי . אני אמרתי אז למטומטם הזה תביא ישר מאה מטר (קללה) . לא , יש שם שמונים מטר , אני עשיתי חשבון . ושמונים מטר שלו נגמרו מזמן . הוא בא ומתפלא , איך אני לא ספרתי נכון . אני אומר לו אתה נכנסת למקלחת הזאת ? הוא אומר לא . אני אומר אז מי יעשה שם קרמיקה ? מביא אותו למקלט אחר , פה אתה ספרת שירותים ? הוא אומר לא . אני אומר אז מה אתה רוצה ממני ? אני אומר בוא תביא עוד עשרים מטר . יהיה הרבה כאילו (עברית) עודף , אני אומר לא יהיה עודף (קללה) . אני ישר אומר לך . אני באתי ובדקתי בזריזות (קללה) יש פה מאה מטר . לא , יהיה (עברית) עודף . ואם הוא מניאק אז היה מביא את כל העשרים מטר אז אני ביום ראשון לא הייתי מופיע שם בכלל וזהו . הייתי מסיים עוד לפני היום הזה . כזה דבר יצא . הוא הביא את זה ביום רביעי . ושם איפה שאני עשיתי קרמיקה הכל הלך , היה שם צבעי כזה טוב שלכלך את כל הקרמיקה עם צבע . את כל הקרמיקה . צבע את הקירות על

הקרמיקה , דלתות היה צובע על הקרמיקה , הכל הוא עשה על הקרמיקה . כוס אימא שלך .

ארתור: מתי , לפני זה ?

זדורוב: כן . אני הרי לא עבדתי , לא היה קרמיקה . אז הוא הלך לצבוע את המקלטים . אז הוא לכלך את הכל עם צבע .

ארתור: שם קרשים ולכלך ,כן ?

זדורוב: אה . איך שהוא צובע , הצבע מטפטף על הקרמיקה ולא אכפת . לא מנגב עם סמרטוט , לא שום דבר . מניאק . איך שאני מתגעגע על אשתי עם ילד . אני ממש משתגע (קללה) . היום יום ראשון , מחר יום שני . שני , שלישי ,רביעי , עוד שלושה ימים . ביום רביעי יש לי בית משפט . מה שיגידו שם כבר . . . . אולי הם כבר הכינו בשבילי כתב אישום , לכן לא מטרידים אותי . יש להם מספיק ראיות אז למה לא לעשות ?

ארתור: כן , יכול להיות . לא טוב .

זדורוב: נראה .

ארתור: אם הם (לא ברור) לא טוב .

זדורוב: תראה , היום הגיעו לפה דיברו אתי . הוא דיבר אתי , איפה שירת , כל מיני דברים אחרים . אמרתי לו שם , שם ושם . הוא אומר אני עכשיו נוסע לבית משפט . הוא אמר עוד משהו , אני לא הבנתי כלום . חשבתי לעצמי אתה נוסע אז תיסע , לך לך . (עברית) שומרים מבלבלים משהו . (קללה) אני זוכר שהיה שתיים עשרה שלושים ושש , הסתכלתי על השעון , התקשרתי למטומטם הזה . חשבתי שבדיוק עד שלוש אני אסיים את כל הקרמיקה אשטוף את רובה ובחמש אהיה מוכן .

(שתיקה)

זדורוב: אולי כל מה שאמרתי להם הם עכשיו בודקים את הכל ? אני אמרתי להם שאף אחד לא שאל על (לא ברור) . אולי בודקים את הכל , שואלים את המטומטמים האלה מחדש . לא יודע . יעשו ממני שעיר לעזאזל וזה .

ארתור: אה ?

זדורוב: יעשו אותי שעיר לעזאזל וזהו .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) רצפים אפשר להשתגע . הייתי דופק לרצפים האלה בידיים על העבודה הזאת . עבודה (לא ברור) (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: האור המזדיין הזה .

זדורוב: לכבות את האור ?

ארתור: עזוב , אם אתה רוצה . . .

זדורוב: (לא ברור) לא צריך . אני בכל מקרה אשכב סתם . . .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) לא רוצה לעשן , שום דבר . (לא ברור) לשכב פה .

ארתור: כן , כאלה דברים .

זדורוב: באמת ארתור , כאלה עניינים שלנו .

(שתיקה)

זדורוב: מי עושה שם בלגן ?

(שתיקה)

סוהר: (עברית) מה קורה ?

זדורוב: (עברית) הכל בסדר .

סוהר: (עברית) הכל בסדר ?

זדורוב: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) (לא ברור) מה קורה אתך ?

זדורוב: (עברית) הוא שמה בדוש .

סוהר: (עברית) בדוש ? מי זה פה ?

זדורוב: (עברית) אני לא יודע איך קוראים שלו .

סוהר: (עברית) אוכל עדיין לא קיבלתם ?

ארתור: (עברית) לא .

סוהר: (עברית) עוד לא ?

זדורוב: (לא ברור) זמני . (עברית) ארטור , איך מתרגמים (עברית) מה קורה ? כאילו מה עניינים או מה ?

ארתור: (עברית) מה קורה ?

זדורוב: כן .

ארתור: מה , מה עניינים . מה קרה .

זדורוב: אה , מה קרה ?

ארתור: לא , מה קורה .

זדורוב: אה .

(שתיקה)

(רעש)

סוהר: (עברית) בוא .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) (לא ברור) יש ?

שאדי: (עברית) (לא ברור)

סוהר: (עברית) אה ?

שאדי: (עברית) אין .

סוהר: (עברית) יש או אין ?

שאדי: (עברית) לא , אין .

סוהר: (עברית) לא .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) קח .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא קח . שלוש ?

שאדי: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) לחם יש לכם ?

שאדי: (עברית) יש לנו (לא ברור)

זדורוב: (עברית) תגיד לי יש תה ?

זדורוב: (עברית) תה יש ?

שאדי: (עברית) (לא ברור) אני אביא לך תה .

זדורוב: (עברית) (לא ברור) אפשר מים חמים ?

שאדי: (עברית) עוד מעט , בסדר ?

זדורוב: (עברית) בסדר . בוא , אוכל . ארטור ?

ארתור: אה .

זדורוב: בוא נאכל .

ארתור: מה יש שם ?

זדורוב: הביצים האהובים שלנו . (עברית) בוא למטה .

(שתיקה)

זדורוב: הריח של הביצים האלה כבר עושה לי רע .

(שתיקה)

זדורוב: ארטור , קום , הגיע הזמן לקום .

ארתור: בסדר , בסדר .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) בוא , קח מים . איפה הוא ? תביא את הקנקן .

זדורוב: (עברית) שניה .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) תודה . תה (לא ברור)

ארתור: אין סוכר , (קללה)

זדורוב: יספיק לנו . מחר אשתי תביא .

ארתור: צריך להשאיר לבוקר . (לא ברור) על הכייפק .

זדורוב: אני שם אחת .

ארתור: שים אחת . לכמות כזאת של מים זה תספיק אחת .

(שתיקה)

זדורוב: היום שוב המניאק הזה (לא ברור)

ארתור: תשטוף את הכוס שלך .

ארתור: את הזה אפשר (לא ברור) .אתה תיתן לזה .

זדורוב: מה ?

ארתור: תה .

זדורוב: תכף .

(שתיקה)

זדורוב: איך אתה מתייחס לזה ? או שלא מייחס ?

ארתור: שים פה .

שאדי: (עברית) מאיפה אתם ?

ארתור: אה ?

שאדי: (עברית) מאיפה אתם ?

ארתור: (עברית) מגדל העמק אני , הוא מקצרין .

שאדי: (עברית) מאיפה אתה ?

ארתור: (עברית) מגדל העמק . אתה יודע איפה זה מגדל העמק ?

שאדי: (עברית) אה , מגדל העמק .

(שתיקה)

זדורוב: לפחות לך הוא נתן (לא ברור) , המניאק ההוא לא רצה לתת . מילא את הקנקן לחצי . למה לא לפתוח אותה . קח את הקנקן וזהו . לא , צריך למזוג . מטומטמים (קללה)

ארתור: (עברית) מה היא בשבילך ? אה ? איך קוראים לך ?

שאדי: (עברית) שאדי .

ארתור: (עברית) מה היא בשבילך בחורה הזאת ?

שאדי: (עברית) איזו בחורה ?

ארתור: (עברית) זאת ש . . . (לא ברור) הוא היה פה אתי .אבא .

שאדי: (עברית) אחותי .

ארתור: (עברית) אההה , עכשיו הבנתי , הבנתי עכשיו . מה אמרתי לך , זאת אחותה .

זדורוב: אההה , (לא ברור) דם

ארתור: בטח . (עברית) הוא היה פה בהתחלה , אחר כך לקחו אותו לשם .

שאדי: (עברית) מה הוא סיפר ?

זדורוב: (עברית) זה היה (לא ברור)

ארתור: (עברית) הוא סיפר שכאילו (לא ברור) שלו , כאילו הבחורה לא (לא ברור) את הבן שלו , שמטרידה (לא ברור) .

(שתיקה)

זדורוב: (קללה) שוב פעם ביצים . (עברית) כל הזמן ביצים .

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) אתה רוצה (לא ברור) ? תאכל בינתיים ז החם , אחר כך זה לא יהיה טעים .

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: (עברית) (לא ברור) תאכל ?

שאדי: (עברית) זה (לא ברור) לשמור את זה ?

זדורוב: (עברית) את רוצה ?

שאדי: (עברית) לא , (לא ברור)

זדורוב: (עברית) השקית שם . אנחנו לא עושים פה אוכל .

ארתור: כמה סוכר , אחת וחצי ?

זדורוב: אחת וחצי . מספיק , מספיק .

ארתור: שמתי לך .

(שתיקה)

זדורוב: מספיק , מספיק . מספיק חצי , אני לא אוהב מלא .

ארתור: עזוב אותך , מה קרה לך ?

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) מפריע , למה אתה לקחת אותו ?

זדורוב: כי (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: קח תסגור .

זדורוב: אני אסגור , (לא ברור)

ארתור: כן , אני ידעתי שזאת אחותו . בדיוק כך חשבתי .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) (עברית) מסכן , (לא ברור)

שאדי: (עברית) (לא ברור) מה הוא עשה , מתחת למשאית ?

ארתור: אה ?

שאדי: (עברית) (לא ברור) מישהו התקשר אלי ואמר יש לך רימון יד מתחת לאוטו .

ארתור: (עברית) באמת ?

שאדי: (עברית) (לא ברור) באמת היה , הזעקתי חבר'ה ממשטרה .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ? והוא בצבא .

שאדי: (עברית) הוא בצבא .

ארתור: (עברית) כן , אני יודע . ובאמת היה ?

עצור: (עברית) באמת היה . תשמע , (לא ברור) הוא התקשר אלי מ . . . בצהריים , לא עניתי , כל הזמן (לא ברור) . בסוף (לא ברור) הוא התקשר מחסום והחליף את הקול .

ארתור: אה .

שאדי: (עברית) (לא ברור) אבא שלי אומר (לא ברור) עזב (לא ברור) . עכשיו אני יוצא מסתכל אבל לא רואים כלום , חושך .

ארתור: אה .

שאדי: (עברית) הזמנתי משטרה , (לא ברור) ובאמת היה .

ארתור: (עברית) מה אתה אומר ?

שאדי: (עברית) (לא ברור) באה משטרה

ארתור: (עברית) באו , רשמו הכל ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) בינתיים הכל לטובתך . אתה קיבלת מכות , אתה . . . , שמו עליך , ויש חבלן משטרה (לא ברור)

שאדי: (עברית) מי שיושב (לא ברור) בבית .

ארתור: (לא ברור)

(רעש)

סוהר: (עברית) מי זה רומן ? אתה ? (לא ברור) למי הכוסות ? אליך ? לא רוצים תה ?

זדורוב: (עברית) לא .

ארתור: אה ?

סוהר: (עברית) (לא ברור)

ארתור: יש , עשינו . תודה . הוא הכין תה .

סוהר: (עברית) (לא ברור) ?

זדורוב: (עברית) תגיד לי , תגיד בבקשה .

ארתור: (עברית) הוא לא סיפר , הוא סיפר שהיום אתה באת לבן שלו .

זדורוב: (עברית) שוטר ?

שאדי: (עברית) היום לא אני באתי . היום הם רצו להחזיר לי .

ארתור: (עברית) כן .

שאדי: (עברית) יעני על מה שהיה ביום שישי .

ארתור: אה .

שאדי: (עברית) עכשיו , אני הלכתי ל . . . להחליף את ה . . . (לא ברור) הקדמי , שברו אותו . אז נפגשנו שם .

ארתור: (עברית) הוא גם , גם להם שברו , הוא אמר

שאדי: (עברית) (לא ברור) שלושה שבועות .

ארתור: (עברית) כן .

שאדי: (עברית) אז נפגשנו , (לא ברור)

ארתור: אההה , מה אתה אומר ? כלב .

שאדי: (עברית) (לא ברור) חמישה (לא ברור)

(לא ברור , מדברים ביחד)

ארתור: (עברית) קודם כל אתה היית שם ?

עצור: (עברית) לא , הייתי (לא ברור)

ארתור: אה .

עצור: (עברית) (לא ברור) אף אחד , הוא רוצה (לא ברור)

ארתור: (לא ברור)

(רעש)

ארתור: אתה שאלת לגבי עיתון ?

זדורוב: יש סיגריות .

ארתור: אתה שאלת לגבי עיתון ?

זדורוב: מה הכוונה ?

ארתור: אתה שאלת לגבי עיתון ?

זדורוב: לא , נתנו רק סיגריות , רק סיגריות (לא ברור)

ארתור: אה , אולי היא מסרה ?

זדורוב: לא , כנראה שהיא מסרה , אבל זה יגיע יותר מאוחר .

(שתיקה)

ארתור: אתה רואה ? יש סיגריות ואתה מעשן ווסט (קללה)

זדורוב: בכל זאת אני אעשן , (לא ברור) שיביאו .

ארתור: (לא ברור) יהיה הכל , אל תפחד .

זדורוב: אני לא מפחד .

ארתור: אני לא מפחד .

(רעש , שתיקה)

ארתור: מה שאבא הזה סיפר מסתבר מה הוא אמר , הוא אמר שהוא . . . , הוא אמר שהוא בא לבן הזה , נכון ?

זדורוב: אה .

ארתור: ומסתבר שהוא בא להחליף פנסים , שמשות , איפה שמחליפים שמשות למכוניות .

זדורוב: אה .

ארתור: הם היו שם . הוא פגש אותם שם .

זדורוב: אה .

ארתור: הוא פגש אותם שם , הוא לא היה לבד , כמו שהוא אמר . הם היו שניים .

זדורוב: והתחילו בירורים ?

ארתור: הם היו שניים , היה אבא ובן . (עברית) הרגשתי שהוא משקר .

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) אני הרגשתי שהוא משקר . אמרתי לזה . . .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: ישר הרגשתי משהו . אמרתי לו מה יכול להיות סתם בחורה עשתה לו , כאילו אמרה לו לך (לא ברור) מה קורה ? אין דבר כזה . יכול להיות אחותו (לא ברור)

עצור: (עברית) (לא ברור) מתקשרת ומדברת בשם של אחותי . אתה מבין ?

ארתור: אההה .

עצור: (עברית) כי היה לה סכסוכים עם אחותי . (לא ברור) היא הייתה בקשר עם (לא ברור) עם החייל . ופעם אחת התנתקו .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אז היא השכנה שלו . אז היא נתנה לאחותי לדבר אתו , כאילו (לא ברור) עמו לך עם מישהי אחרת . אתה מבין ?

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אז הוא כזה בן אדם , סתם בן אדם שהוא הולך כאילו כל אחד שהיא מדברת אתו וזה הוא מתחיל (לא ברור) אתו .

ארתור: אה .

עצור: (עברית) אתה מבין ? אחותי דיברה אתו כמו (לא ברור) רק בטובה לבחורה היא . . .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) עכשיו , הרגשתי אני . . . , אתה יודע אצל ערבים אין דבר כזה שהיא . .

ארתור: (עברית) נכון , בטח .

עצור: (עברית) עכשיו , הלכתי עם השכנים , (לא ברור) עכשיו ההיא רוצה להתנקם באחותי בגלל שהיא כאילו סיפרה לו על כל מה שהיה . לחצתי על אחותי ואמרתי (לא ברור) אז יאללה , את צריכה (לא ברור) מאחותי . אז (לא ברור) להתקשר אליו בשם אחותי . הוא מתלבש עלי כל הזמן , כל הזמן , כל הזמן .

ארתור: (עברית) והם באים אליך ?

עצור: (עברית) כן . פעם אחת אני תפסתי (לא ברור) עם האוטו של ה . . . , אוטו של הצבא , רציתי להביא (לא ברור) ברח . אחרי עוד שברתי שמשות שלה . האוטו של הצבא גם (לא ברור) אני שברתי , רציתי (לא ברור) . עכשיו (לא ברור) חודשיים (לא ברור) . ביום שישי הם באו אלי (לא ברור)

ארתור: (עברית) הם באו ?

עצור: (עברית) באו (לא ברור) קיבלו מכות אצלנו בבית .

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) עכשיו , שברו את השמשה של האוטו וכל מיני . אתמול אני אומר לך , מישהו התקשר אלי שאומר שיש לך רימון יד מתחת לאוטו . אני לא בטוח שהם . יכול להיות ש . . . (לא ברור) שלישי , יכול להיות שמישהו רוצה לעשות (לא ברור) . עכשיו היום נפגשנו , הם רצו להחזיר לי , אני יודע .

ארתור: (עברית) הרימון , הרימון לקחו אותו ?

עצור: (עברית) כן , לקחו .

ארתור: לקחו את הרימון ? חבלנים ?

עצור: (עברית) החבלנים .

ארתור: (עברית) שיבדקו .

עצור: (עברית) (לא ברור) דבר כזה ישר , אתה מבין ? הוא לא שם אותו כדי להרוג או משהו , רק להפחיד .

ארתור: (עברית) להפחיד , כן , ברור .

זדורוב: (קללה) מים זורמים על הקיר .

ארתור: (עברית) תדע לך אבל , תדע לך , בינתיים הכל לטובתך . אני קצת מבין , לא פעם ראשונה פה . ארבע פעמים בבית סוהר . ישבתי הרבה שנים . אני קצת מבין בזה , בינתיים לטובתך הכל . אתמול הוא אמר אתמול שבאו למשטרה והם התלוננו במשטרה

עצור: (עברית) הם ?

ארתור: (עברית) כן . אתמול הם התלוננו על הבחורה . על הבחורה זה על אחותך ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) כבר לא , לא על זאת היא , על אחותך . למה לא על זאת ?

עצור: (עברית) יכול להיות שהוא טעה , יכול להיות שהוא באמת לא יודע , יכול להיות שהיא יודעת .

ארתור: (עברית) ולא ניסיתם להסביר אחד לשני ?

עצור: (עברית) הסברנו אלף פעמים , אבל הוא לא רוצה להבין . הוא מאוד רוצה , הוא קיבל מכות פעם ראשונה , הוא קורא (לא ברור) לזה כבוד , אני יודע , ורוצה להחזיר לו בכוח . בכל מקרה (לא ברור) להחזיר .

זדורוב: (עברית) בכוח ?

(שתיקה)

ארתור: ומה (לא ברור) לשכנה שלה לזאת שעשתה הכל . סתם שרמוטה ? באמת דפוקה בראש ?

עצור: (עברית) היא יש לה כל מיני . .

ארתור: (עברית) יש לה הפרעות , נכון ? אז זהו , זה מה שהוא אמר שעל הראשונה שיש לה הפרעות . אבל הוא היה צריך לשמוע , לשמוע (לא ברור) לשמוע טוב טוב .

עצור: (עברית) הוא בוא נגיד שיש (לא ברור)

ארתור: (עברית) בטח . שכל המשפחה שלכם מתקשרים לכל (לא ברור) החיים (לא ברור)

עצור: (עברית) הוצאתי (לא ברור) אבא שלי אין לו שום (לא ברור) רק על השם שלי , כולם על השם שלי . אמרתי לו בסדר , אי אשפר על השם שלו ? תביא , נראה , (לא ברור)

ארתור: (עברית) מה הוא אומר ? כמו . . . , הוא אמר שהוא לכלך את כל ה (לא ברור) של כל המשפחה .

עצור: (עברית) (לא ברור) ?

ארתור: (עברית) אבא שלו לא .

עצור: (עברית) (לא ברור) בת של האח שלו . (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה (צוחק)

עצור: (עברית) זה לא קל (לא ברור)

ארתור: (עברית) ואני (לא ברור) לכם .

עצור: (עברית) אבל קודם צריך לבדוק את הבית שלו , (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן . אחת שזה קטנה נותנת (לא ברור) טלפונים . נכון .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) בת של ה (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: סיפור אחר לגמרי .

ארתור: (עברית) יש לכם פה כל הכפר .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) אתה יודע כמה יש שם ? (לא ברור) ? ארבע .

זדורוב: (עברית) חמש (לא ברור) אה , ארבע אנשים ?

ארתור: (עברית) (לא ברור) חמישי . יש שמה זקן (לא ברור)

עצור: (עברית) כן .

ארתור: כן , כן , יש לה (לא ברור) הוא איים על אשתו בסכין . יש עוד איזה בחור (לא ברור)

עצור: (עברית) (לא ברור) תאמין לי .

ארתור: (עברית) תשמע , דבר כזה טוב לא נגמר ברע .

עצור: (עברית) מה ?

ארתור: (עברית) טוב שלא נגמר ברע הדבר הזה כי דבר הזה מסוכן . אני ראיתי הרבה אנשים הסתבכו ,בכבד הסתבכו , לא ככה מכות ושטויות . יש משהו (לא ברור) בדברים כאלה . הסתבכו , הסתבכו (לא ברור)

עצור: (עברית) כן . . .

ארתור: (עברית) מעצרי עולם .

עצור: (עברית) פשוט מאוד אם (לא ברור) אתה יכול לרצוח מישהו בלי להרגיש .

ארתור: (עברית) בטח . אני מכיר מישהו נשפט מעצר עולם , שתי מעצרי עולם על כבוד משפחה על אחותו , על זה . . .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) ים , ים , ים דברים ראיתי . אתה יודע כמה יושבים על אחות . . . , רצחו אחות , רצחו אלה

זדורוב: (עברית) מלא , מלא

ארתור: מאסר עולם , שני מאסרי עולם אחד קיבל . (עברית) איש אחד מצפון שתי מעצרי עולם יש לו . הרבה בלגן יש .

(שתיקה)

עצור: (עברית) אתם פה הרבה זמן ?

ארתור: (עברית) כן , הוא שבוע , אני פחות משבוע . (לא ברור) מפה .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אין מה לעשות . אחות זה אחות , כבוד משפחה .

(שתיקה)

ארתור: גבר זה גבר יכול להסתדר , אישה מילה אחת יכולה לקלקל את כל החיים .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) גבר יש לו זין , הוא לא צריך להתרגש יותר מדי כמו כוסית .

(שתיקה)

ארתור: (לא ברור) מלכלך אז אתה מקלקל את כל החיים שלך בכפרים שלהם .

זדורוב: זהו , אין לבחורה חיים , היא צריכה לעזוב .

ארתור: לגבר לא אכפת , מה יש לו .

זדורוב: הכניס , הוציא והמשיך הלאה (קללה) . ובחורה זה משהו אחר לגמרי .

ארתור: ואלה מסתובבים ומספרים סיפורים בכל הכפר . זה לא טוב .

זדורוב: (עברית) בטח . והבחורה בתולה , כן ?

ארתור: שת שש עשרה , שבע עשרה .

זדורוב: ילדה . אוי (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: סתם איזה חרטא (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) מה אמרו לכם עכשיו ? מה אמרו לכם עכשיו ? מחר בית משפט ?

עצור: (עברית) לא יודע . אין כלום . (לא ברור)

זדורוב: (עברית) כן , מחר יהיה (לא ברור) בית משפט ושם לראות מה קורה , מה קרה .

ארתור: (עברית) חקר אותך חוקר ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) מה הוא אמר ? שאל על כל מה שהיה ?

עצור: (עברית) הוא שאל על כל מה שהיה , אני . . .

ארתור: (עברית) עכשיו דיברת ?

עצור: (עברית) מה .

ארתור: (עברית) דיברת מה שהיה ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) כאילו אתה לא מכחיש , אתה מדבר מה שהיה ?

עצור: (עברית) כן , כן .

(שתיקה)

(לא ברור)

זדורוב: לא יודע ארטור , פשוט אני לא רוצה .

ארתור: אתה אומר מה אתה חושב , לתת לו כוס תה ? באותו תא חי הבן אדם . כשהבן אדם אתנו בתא זה משהו אחר לגמרי . זה לא שבתא אחר .

זדורוב: הבנתי .

ארתור: אתה מבין ? כשבן אדם אוכל אתך , חי אתך , כמו במשפחה בחדר אחד , לא תלך לשום מקום לא (לא ברור) זה כבר משהו אחר לגמרי .

זדורוב: ברור . לא , זה טוב , זה מוצא חן בעיניי . אני רוצה שאדע לפחות משהו על חיים פה .

(שתיקה)

זדורוב: יכולים לקלקל את החיים לבחורה , לא לעשות שום דבר , לקלקל וזהו . רק עם דיבורים . (לא ברור)

ארתור: כן , אני בהתחלה חשבתי שהם דרוזים , (לא ברור)

זדורוב: הם לא דרוזים ?

ארתור: בדואים .

זדורוב: אה , בדואים ?

ארתור: (עברית) זה כפר של בדואים , נכון ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) בהתחלה חשבתי שנוצרים , או נוצרים או דרוזים . לא ידעתי (לא ברור) חיים (לא ברור) שם .

עצור: (עברית) או קיי .

ארתור: (עברית) (לא ברור) של הדרום של האוהלים וזה , זה עם הבתים וזה , נכון ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: אלה מזויפים (צוחק) יש שם בדואים שחיים באוהלים , אלה שבדרום . יש להם אוהלים בבד חזק ירוק או שחור . ופה לא , פה יש להם בתים שתי קומות , וילות וכאלה .

זדורוב: אה , זאת אומרת לא נודדים , יושבים במקום אחד ?

ארתור: כן . (עברית) שמה כמו בדואים כמו צוענים שם . (לא ברור) ברזנטים ראיתי בדרום שם . (לא ברור) ויש שם הרבה . שמה אתה יודע כמה

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) כן , בכל הדרום . בכיוון של אילת מפוזרים כולם . כמה יש שם , תל שבע , טרבין , שמהרבין

עצור: (עברית) כספי .

ארתור: כן , ים , ים . ים .

(שתיקה)

(רעש פתיחת הדלת)

ארתור: מי זה ?

(שתיקה)

(שירים ברקע)

זדורוב: שרים שרים (לא ברור)

ארתור: אה ?

זדורוב: כבר שרים שירים .

(לא ברור)

ארתור: למי שרים שירים ? להם או מה ?

זדורוב: שרים שירים (לא ברור)

ארתור: לא . אין להם סולחה , אין . (עברית) אין סולחה , נכון ?

(שתיקה)

זדורוב: (לא ברור) באזיקים ?

ארתור: כן .

(שיחה לא ברורה ברקע)

ארתור: (עברית) בלי , בלי אזיקים .

זדורוב: איך ?

ארתור: בלי (עברית) אזיקים .

זדורוב: (מתעטש)

ארתור: בלי אזיקים .

זדורוב: (עברית) אזיקים ? יופי . למדתי עוד משהו .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) לא יודע (לא ברור) לא יודע (לא ברור) . הלך הביתה

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) את העניין (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אני אמרתי שהוא ילך . הוא היה פה מה אמרתי ? רמה אני אמרתי ?

זדורוב: (עברית) בטח . אנחנו מדברים הוא הולך הביתה .

ארתור: (לא ברור)

זדורוב: (עברית) הוא לא יודע (לא ברור)

ארתור: (עברית) הוא אומר שהוא בן , מקסימום הוא יכול לקחת (לא ברור) הוא הלך מכות (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: הם בדקו את הכל ושחררו .

ארתור: הוא אומר שיש לו דיסקט . הוא אומר שהוא היה אתו . הוא היה אתו , איזה דיסקט ?

זדורוב: איך שחררו אותו ?

ארתור: (עברית) איפה הוא היה , הוא היה אתו ביחד ?

עצור: (עברית) גם הוא (לא ברור)

ארתור: אה , הוא (לא ברור)

עצור: (עברית) כן .

ארתור: זה משהו , הוא גם כן הכניס לו מכות . הוא גם כן הכניס לו מכות ביחד עם בן .

זדורוב: אה , (לא ברור) ?

ארתור: כן .

עצור: (עברית) שומע ? יכול להיות שלקחו אותו (לא ברור) , יכול להיות שיסגרו אותי .

ארתור: (עברית) יכול להיות כן .

עצור: (עברית) כן , כן . הוא (לא ברור) אחרי שהוא יחזיר את המכה שלו (לא ברור) שקיבל מכות (לא ברור)

ארתור: (לא ברור) ?

עצור: (עברית) אני אציע סולחה . אבל כל עוד שלא עשיתי ולא החזרתי לו אני עשיתי (לא ברור)

ארתור: (עברית) הוא אומר , הילד ?

עצור: (עברית) הבן וגם אבא , כל ה (לא ברור)

ארתור: אה , כן ? (צוחק) עכשיו אתה סוגר את זה ?

עצור: (עברית) לא .

ארתור: אבל . . .

עצור: (עברית) (לא ברור) אני אציע לו .

ארתור: (עברית) בשכל , אבל תעשה בשכל .

זדורוב: (עברית) סיפור כזה אי אפשר סגרתי . זה צריך לעשות בעיות . לא יודע (לא ברור) אילו היו נותנים מכות (לא ברור) הייתי מחזיר (קללה) .

ארתור: (עברית) אתה יכול להגיד כאילו בסדר , נסגור מה נסגור , מצד אחד , מצד שני (לא ברור) תעשה בשכל .

עצור: (עברית) אני לא אגע בו (לא ברור) , אני לא אגע בו .

ארתור: (עברית) לא , לא , זה הבעיה . מה ש . . . (לא ברור)

עצור: (עברית) (לא ברור) ?

ארתור: (עברית) כן , זהו , (לא ברור) בשכל , לא ככה .

(שתיקה)

עצור: (עברית) הנה דוד שלי פה .

ארתור: אה ?

עצור: (עברית) דוד שלי פה .

ארתור: אה , כן ? נראים מדברים כולם .

עצור: (עברית) כן .

ארתור: הם כולם מדברים פה , (עברית) פה בחוץ נראה , בחצר של משטרה הם מדברים .

זדורוב: (עברית) כן , שמה יש (לא ברור)

ארתור: (עברית) חצר ,

זדורוב: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) משטרה .

זדורוב: שם סגור .

ארתור: (עברית) אתה יכול לעמוד לשמוע .

עצור: (עברית) אפשר לראות משהו ?

ארתור: (עברית) יש קצת , אבל לא יודע אם רואים .

זדורוב: (עברית) מה , (לא ברור) ? על מה הם מדברים שם ?

(שתיקה)

עצור: (עברית) שומע ?

ארתור: אה ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) מי , אבא ?

עצור: (עברית) השוטר אומר לו הוא מבין שאבא טעה איזה וטעות . למה , הוא בא עם הילד (לא ברור) לא היה , אם הוא היה מפריד ביני לבין הילד היה יותר טוב (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , נכון .

עצור: (עברית) בחור שייתן לי מכה אני אתן לו מכה (לא ברור)

ארתור: (עברית) אבל שתיהם הלך .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , אה , שוטר מדבר .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה , כן ? יפה

עצור: (עברית) (לא ברור) ראש נפצע (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה , כן ? מסתבר הוא נתן לו מכות יחד עם בן .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , ישחררו אותך .

עצור: (עברית) כן , הם יסתדרו שם .

ארתור: (עברית) אני מאמין ישחררו אותך .

עצור: (עברית) (לא ברור) אני הייתי (לא ברור) את השם שלו

ארתור: (עברית) מי זה ?

עצור: (עברית) השוטר , כי ידעתי (לא ברור) הוא אמר (לא ברור) להסתדר ביניהם שלא יגיע לפיתרון (לא ברור) זה יגיע בסוף לאסון . (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן , בטח .

עצור: (עברית) כי (לא ברור) . אני לא מחפש (לא ברור) , אני (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) יש לי כמה חברים (לא ברור) לא (לא ברור) לא יוצאים עם הרבה אנשים .

ארתור: (עברית) היה יפה איזה בן אדם אתמול , הוא גם עצור .

עצור: (עברית) מי זה ?

ארתור: (עברית) היה איך קראו לו , רגע ? שכחתי איך קראו לו . הוא היה לו איזה אשתו היא פקידה בבית ספר . אשתו פקידה בבית ספר וגנבו לה ארנק . הוא בא להתלונן ואיזה שוטר בא ואמר כאילו שהוא לכלך עליו והשוטר הזה לפני שבע שנים נתן מכות לאבא שלו .

עצור: (עברית) אז . . .

ארתור: (עברית) כן , אז הוא הולך (לא ברור) כאילו הוא חזר בו , השוטר חזר בו עוד פעם אחרי שבע שנים .

עצור: (עברית) אה .

ארתור: (עברית) והוא גם (לא ברור) הבן אדם ההוא . הוא אבא שלו יש לו תביעה על משטרה על זה שנתנו לו מכות , שברו לו ראש , גולגולת .

עצור: (עברית) אה .

ארתור: אתה מכיר על מי ?

עצור: (עברית) אני מכיר .

ארתור: (עברית) זה , הוא אתמול היה פה . עשו סולחה .

עצור: (עברית) שחור כזה ?

ארתור: (עברית) כן , שחור כזה , נכון . עשו סולחה . גם עשה סולחה עם שוטר וזה בערב שחררו אותו . (לא ברור) כי הוא הכל בסדר .

עצור: (עברית) תשמע , (לא ברור) בכפר המשטרה (לא ברור)

ארתור: (עברית) הכבוד משפחה דברים כאלה ?

עצור: (עברית) רימוני יד זורקים אחד על השני ,

ארתור: (עברית) הכל כבוד משפחה ?

עצור: (עברית) לא , לא .

ארתור: לא ?

עצור: (עברית) יש כאלה שיענו . . . , יכול להיות שאנשים סתם כמה אנשים (לא ברור)

ארתור: (עברית) דיבורים כן .

עצור: (עברית) (לא ברור) אבל יש כאלה על חשיש , ועל סמים ועל (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה , (לא ברור) האלה ? (צוחק)

(רעש)

ארתור: (עברית) יש עבריינים הרבה שם ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) (לא ברור) יש הרבה עבריינים ?

עצור: (עברית) כן .

ארתור: (עברית) יש אה ?

עצור: (עברית) הנה המשפחה של (לא ברור) השחור הזה ?

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) כל המשפחה .

ארתור: (צוחק)

סוהר: (עברית) מי פה ? אתה צריך משהו (לא ברור) נמצא פה .

זדורוב: תכף יתחילו לעשות בירורים . (לא ברור)

ארתור: (לא ברור)

(לא ברור)

זדורוב: אולי נזרוק את הלחם הזה ? הוא לא טרי .

ארתור: טרי .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) עכשיו הוא סיפר לי (לא ברור) להסביר לי מה מו . (לא ברור) סיפורים (לא ברור) לבוא להגיד ככה (לא ברור) אמרתי (לא ברור) וזה , כאילו הבן שלו לבד , מה הוא צריך להיות . . . , בת דודה חולנית (לא ברור) לך מכות . לא יכול להיות (לא ברור)

סוהר: (עברית) מי זה (לא ברור) ?

עצור: (עברית)

סוהר: (עברית) אתה (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) אתה שאדי ?

עצור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) איפה הוא ? (לא ברור) ?

עצור: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) כן ? איפה הוא ?

זדורוב: סוחבים את כולם .

סוהר: (עברית) איזו משפחה ?

(לא ברור)

סוהר: (עברית) מאיפה אני ? (לא ברור)

(שיחה ברקע , לא ברור)

ארתור: (עברית) מי זה תאמר ? זה זה ? (לא ברור) שתיים עשרה ? שתיים עשרה ? איזו קטנה . . . . דוד חמישים ואחד (לא ברור) איזה דוד . אני שמעתי רק הוא אמר חמישים ואחד . (לא ברור) שתיים עשרה .

(שתיקה)

זדורוב: שתיים עשרה ?

(שתיקה)

סוהר: (עברית) הכל בסדר ?

זדורוב: (עברית) כן .

סוהר: (עברית) הכל טוב ?

זדורוב: (עברית) ברוך השם , תודה .

סוהר: (עברית) כן ?

(שתיקה)

(לא ברור)

ארתור: (עברית) הפלאיות , שמעת ? אם אתה צריך משהו (לא ברור) לו תגיד לנו . (צוחק)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) תשמע , קודם כל כולם יבואו (לא ברור) אותך . דבר ראשון זה החוצפה . דבר שני זה כבוד משפחה ואישה . זה ילדה בת שש עשרה , שבע עשרה זה . . .

עצור: (עברית) בת ארבע עשרה .

ארתור: (עברית) בת ארבע עשרה ? מה אתה אומר ? אה , שניה בת שש עשרה , נכון ?

עצור: (עברית) בת עשרים ואחת . עשרים , עשרים .

ארתור: (עברית) (לא ברור) שניה הדפוקה הזאת, וזאת, אחותך היא בת ארבע עשרה ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: (עברית) בטח, מה קרה לך ? בת ארבע עשרה .

זדורוב: לבחורה ? (לא ברור)

ארתור: כן . (לא ברור) כן .

זדורוב: הוא אמר בת שש עשרה .

(שיחה לא ברורה ברקע)

זדורוב: מה יש שם, שוטרים ?

ארתור: (לא ברור) כן .

זדורוב: מחממים . מחממים .

ארתור: בת ארבע שעשרה, (עברית) בת ארבע עשרה, בחייך . וזה אמר בת שש עשרה . (עברית) כוס אמק .

ארתור: (עברית) כן, הוא אמר שבת שש עשרה . הוא אמר לי בת שש עשרה . שקרן, אה .

זדורוב: (לא ברור)

(שתיקה)

ארתור: (עברית) איפה הוא עובד אבא, הוא נהג אוטובוס ?

עצור: (עברית) אבא שלו (לא ברור)

ארתור: (עברית) נכון ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) נהג אוטובוס לוקח אנשים . לא אגד או משהו ?

עצור: (עברית) לא, לא, (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן .

עצור: (עברית) אבא שכיר (לא ברור)

ארתור: (עברית) או קיי .

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אמרתי לך הרבה לטובתך . ילדה בת ארבע עשרה, אתה קיבלת מכות, ילדה בת ארבע עשרה . הגנת על הכבוד משפחה . (לא ברור) אותך, מי שקיבל מכות זה אתה ולא הוא . שתיהם באו עליך . והוא אמר שהוא היה בעבודה ? יש לו דיסקט ? אבא, יש לו דיסקט שהוא היה בעבודה והוא כאילו

עשה את הדיסקט . (לא ברור) אתה מבין ? בשעה אחד עשרה . והבן כאילו אתה התקשרת אליו אמרת בוא, אני רוצה לדבר אתך .

עצור: (עברית) זה עדיין לא יפתור את כל הבעיה . הילד שעמד שם (לא ברור) את השמשות . (לא ברור)

ארתור: (עברית) איפה זה, בטובא ?

עצור: (עברית) לא . הוא מנצרת .

ארתור: (עברית) מנצרת ?

עצור: (עברית) (לא ברור) ראיתי אותו הוא (לא ברור) לחקירה . אתה מבין ? יגיד האמת . אם הוא ייצא בן אדם טוב (לא ברור) אמת (לא ברור) בא אתו . אבל אם הוא יתחיל לשקר . . .

ארתור: (עברית) בסדר, אתה באת ישר וראית אותו, את הילד הזה ?

עצור: (עברית) איזה, (לא ברור) שם ?

ארתור: של השמשות .

עצור: (עברית) נכנסתי אליו למשרד, אני אומר לו בוא תראה את השמשה אצלי במשאית, יש לך רכב (לא ברור)

ארתור: אה .

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: אה ? כאילו חיכו לך שמה ?

עצור: (עברית) שמתי את היד ככה, ותפסתי אותו (לא ברור) ולא הרבצתי לו, (לא ברור) התחיל (לא ברור) זה, פתאום אני רואה את אבא שלו בא אלי בריצה . אבא שלו (לא ברור) ככה עם הציפורניים

ארתור: (עברית) ציפורניים שלו, של אבא .

עצור: (עברית) כן, (לא ברור) להגן על עצמי שלא ייתן (לא ברור)

ארתור: (עברית) כן . אבל ילד ראה שהם באו אליך ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) ילד ההוא ראה שהם באו אליך ?

עצור: (עברית) כן, אבל אם הוא יגיד את האמת .

ארתור: (עברית) לך תדע אם הוא חבר שלהם .

עצור: (עברית) זה הפחד . והם נשארו שם .

ארתור: (עברית) אבל תשמע, מספיק שהוא יגיד ש . . . (לא ברור) פה לא ישקר . כי על הבלגן הזה היו שם עוד אנשים .

עצור: (עברית) זהו, רק אוהל אחרי זה בא בעל הבית שלו והפריד בינינו .

ארתור: (עברית) יופי, בעל הבית ראה שהם שתיהם ?

עצור: (עברית) בעל הבית כן ראה ששתיים עלי, אני . . .

ארתור: (עברית) יופי . מספיק . מספיק . ההוא הילד לא ישקר . אם בעל הבית היה הוא לא ישקר .

עצור: (עברית) (לא ברור) שהם בסדר כי הלכתי (לא ברור)

ארתור: (עברית) ראית אותם ?

עצור: (עברית) הם גיחכו ואמרו אל תדאג, הכל יהיה בסדר, (לא ברור)

ארתור: (עברית) (לא ברור) אתה רוצה .

(שתיקה)

ארתור: מה רומן,

זדורוב: מה ?

ארתור: מה אתה ישן או מה ?

זדורוב: לא, אני שוכב וחושב . למה לא לקחו אותי היום . בגלל העורך דין שלי ?

ארתור: מה זה קשור אליו ?

זדורוב: היה עורך דין, אבל הוא נוסע לקצרין, הוא היה יכול לבוא לאי בבית משפט, זה היה יכול לקחת אותי (לא ברור) לגשת אלי שם, במשטרה . אבל לא לקחו אותי .

ארתור: פשוט עברו .

זדורוב: או ש . . . זה, כתב אישום .

ארתור: אה .

זדורוב: אין דבר .

ארתור: מה אתה חושב, שמכינים כתב אישום ?

זדורוב: (עברית) יכול להיות .

ארתור: יש הרגשה כזאת ?

זדורוב: יכול להיות בודקים את מה שאני אמרתי אתמול . יכול להיות שבודקים את הנתונים האלה . יכול להיות . יכול להיות בגלל שעורך דין אמר שהוא יבוא אז החליטו לא לגעת בי היום, ובאותה הזדמנות לבדוק את היום הזה, את כל מה שסיפרתי . לא יודע, (לא ברור) (עברית) יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות .

ארתור: לך תדע, הכל יכול להיות .

זדורוב: (עברית) נכון .

ארתור: חבל שאתה לא אמרת להם על הדבר הזה . אולי זה היה עוזר לך . על החרסינות האלה שהם אמרו, שעשו את הדבר הזה . לך תדע, אולי מישהו אמר שם מהמורים או מהילדים שאתה רבת עם הילדה הזאת .

זדורוב: אני בכלל לא דיברתי אתם . אני הייתי אומר שיש לי עבודה, נגן מוזיקה לאוזניים וממשיך . הייתי מדליק דיסק וקדימה .

ארתור: בסדר, הם היו מבקשים, נכון ? ואתה היית שם נגן מוזיקה לאוזניים ולא שם לב, נכון ?

זדורוב: כן .

ארתור: נו ? יכול להיות זאת הייתה ילדה הזאת ? אתה לא זוכר מי מהם בדיוק היה ? היה שם הרבה בנות או בנים, נכון ?

זדורוב: ילדה ניגשה, אבל היא תמיד הייתה בהירה .

ארתור: נו ? אתה לא הסברת את זה ?

זדורוב: אה ?

ארתור: אתה לא אמרת את זה ?

זדורוב: לא . וזאת שחרחורת .

(שתיקה)

ארתור: אולי מורות אמרו משהו ? אתה הרי היית משגע אותן, אתה אומר ?

זדורוב: אני הייתי עושה את העבודה שלי .

ארתור: בטוח, אבל בשבילם זה כאילו אתה עשית בכוונה, איך שהם רואים את זה .

זדורוב: אבל הם הרי גם לא אידיוטים . אם צריך לחתוך אני חותך .

ארתור: נכון .

זדורוב: השוטרים לא המורים . לכן אני לא יכולתי כל היום לחתוך סתם .

ארתור: גם נכון .

זדורוב: וזה שאני הייתי מתעלם מכולם . . .

ארתור: לא טוב עכשיו לספר לך את זה כי יגידו, אה, אתה משחרר לאט לאט . למה אתה לא אמרת את זה מקודם ?

זדורוב: אני לא אגיד את זה .

ארתור: הם יגידו למה אתה לא אמרת מקודם . אתה מבין ?

זדורוב: אה .

ארתור: וזה גם כן לא טוב, לא לטובתך .

זדורוב: לכן אני אשתוק, לא אגיד .

ארתור: אתה לא רוצה להגיד את זה ?

זדורוב: לא .

ארתור: כן, הם יתחילו אחר כך לחפש מילים, לחפש אותך . (לא ברור)

זדורוב: נו, יתחילו למה לא אמרת מקודם בעדות את זה, את זה, את זה . בשביל מה אני צריך את זה ? אני לא אגיד . אילו מישהו היה אומר אז בסדר, אמרו .

כולם ראו שאני הייתי מסביר להם, לוקח נגן מוזיקה שם אותו ולא אכפת לי, אני פשוט הייתי מתעלם מהם .

ארתור: אה .

זדורוב: הם היו מסתובבים ואני מתעלם . אבל זה היה בתחילת העבודה, ממש שבוע ואחר כך זה נגמר . אחר כך . . ., גם זה לא . מקסימום (עברית) יומיים, (עברית) שלושה ימיים מקסימום . ואחר כך אני שמתי זין ורק במקלט . . . .

(שתיקה)

זדורוב: אני אפילו לא רוצה לדבר על הנושא הזה .

ארתור: אה ?

זדורוב: אני לא רוצה לדבר על הנושא הזה, (עברית) זה לא שווה .

ארתור: יחפשו אותך .

זדורוב: אה ?

ארתור: יחפשו מילים, כל מיני דברים, ינסו לתפוס אותך

זדורוב: כן .

ארתור: (לא ברור) יגידו זה ראיה, אתה לא אמרת לנו מייד .

זדורוב: בשביל מה אני צריך לתת להם עוד קלפים בכירים .

ארתור: כן, נכון . אל תגיד את זה . בשביל מה ? שלא יהיה עוד יותר גרוע (קללה) .

(שתיקה)

ארתור: כן, אבל אבא (לא ברור) עבד עליו .

זדורוב: אוי (קללה) . צריך להתאזר בסבלנות וללכת ישר, כמו טנק, ושהכל ילך לעזאזל .

ארתור: כן, אבל תראה, מצד שני אתה יודע למה זה רע ?

זדורוב: מצד שני הכל רע .

ארתור: לא, אם אתה לא תגיד שום דבר על זה, אם אתה תשתוק, ואם . . ., אולי מזמן כבר אמרו משהו על זה . . .

זדורוב: אני אגיד . . .

ארתור: מה ? תעמיד פנים כאילו נזכרת ?

זדורוב: כן, כן, היה . . ., כן, כן . . .

ארתור: (צוחק)

זדורוב: (לא ברור)

ארתור: זה לא טוב .

זדורוב: אה ?

ארתור: נו כאילו תעשה (עברית) ראש קטן, כן .

זדורוב: כן, היה, אני נזכר . . .

ארתור: תעשה ראש קטן .

זדורוב: כן, זה היה, זה היה בתחילת העבודה, אני כבר שכחתי .

ארתור: אה .

זדורוב: וזהו . אין מה לשמוח .

ארתור: אה ?

זדורוב: אין מה לשמוח . מה שנותר לי זה להוכיח שאני לא אשם בכל האמצעים שברשותי ואחר כך . . ., (עברית) קח ממני .

(שתיקה)

זדורוב: כאלה דברים .

(שתיקה)

זדורוב: אשתי כותבת תעזור לחקירה, תספר כל מה שאתה יכול, כל מה שאתה יודע . כל מה שידעתי סיפרתי . ושהם יחליטו כבר, או שהשופט .

(שתיקה)

ארתור: מה אשתך ? אשתך ביקשה שאתה תספר את הכל ?

זדורוב: כן . היא אומרת פשוט תעזור לחקירה, תספר את כל מה שאתה יודע . אבל אני סיפרתי את כל מה שאני ודע עוד לפני הפתק .

ארתור: אז היא צודקת .

זדורוב: אבל העניין הוא שאני סיפרתי את הכל, יותר אני לא יכול להיזכר במשהו שאפשר לספר .

ארתור: היא הרי לא מבינה שאפילו את זה שאתה סיפרת עליו, על הדברים האלה שאנחנו דיברנו, שזה לא טובתך אם אתה תיזכר עכשיו .

זדורוב: תראה, פשוט . . .

ארתור: היא הרי לא מבינה את זה . זה לא טוב שכעבור שבוע אתה נזכרת דווקא בזה שהיו מציקים לך . זה נראה קצת מוזר . אתה מבין ? אתה אמרת שהם ביקשו סיגריות ?

זדורוב: כן, ואני לא נתתי .

ארתור: אתה זוכר את זה ואת זה לא זוכר שהיו מציקים לך משגעים אותך .

זדורוב: פשוט תראה, אפשר להבין כי את הסיגריות הם היו מבקשים כל יום כמעט, אני לא נתתי להם .

ארתור: היו מפריעים לך עבוד, יש מורות שהיו באות ואומרות

זדורוב: אחת . ועם כבל זה היה בתחילת העבודה וכמה ימים מקסימום . לא, אני לא אזכר בזה, אני לא אגיד את זה, פשוט כל מה שיש . . .

ארתור: זה לא טוב, לא טוב אם אתה תגיד .

זדורוב: ברור . כל מה שהיה אני סיפרתי .

ארתור: וזה לא טוב לך, לא לטובתך . עכשיו . . ., אילו היית נזכרת מקודם, היית אומר . ועכשיו זה מסוכן בשבילך להגיד את זה .

זדורוב: אני לא אגיד . תראה, ראשית כל אני לא רואה קשר בין כבל . . . . (קללה) נו בסדר, מנתקים, ילדים דבילים, אני יודע . הייתי מחבר בחזרה ועובד . כשנמאס לי אני עברתי לחתוך בפנים . הייתי חותך בפנים . היו אומרים לא היה מזיז לי כי הייתי עם נגן מוזיקה . היו מבקשים סיגריות ? הם כמעט כל יום היו מבקשים ממני סיגריות . אני לא הייתי נותן להם . אם עברתי עבירה

בכך שלא נתתי לילדים סיגריות, לילדים שמתחת לגיל שמונה עשרה בבקשה .

ארתור: כן . למעשה

זדורוב: אסור לתת להם .

ארתור: למעשה, בינינו, (לא ברור) מה שסיפרת לי בבוקר נראה לי שהם הציקו לך ממש חזק בחיי . זה ממש משגע . אילו הייתי במצב כזה הייתי חוטף קריז ושובר עליהם את כל החרסינות .

זדורוב: תראה, פשוט . . .

ארתור: זה לא ייאמן .

זדורוב: אני רוצה להפחית מהמאסר, במקרה ואקבל עונש, אני רוצה, אבל אני לא יכול להפחית אותו כי אני לא מתכוון לקחת על עצמי רצח .

ארתור: אה .

זדורוב: אילו הייתי עושה את זה, בסדר, עשיתי, (קללה) הייתי מזמן כבר אומר כן, חבר'ה, (קללה) חטפתי קריז וזהו . אבל מה שיש זה ראיות עקיפות . בסדר, תכניסו על סמך ראיות עקיפות . לכו להזדיין . בכל זאת המניאק הזה שרצח פעם אחת ירצח גם פעם שניה .

ארתור: אתה אל תגיד את הדבר הזה כי (לא ברור)

זדורוב: על הכבל ? אני בכל לא מתכוון להגיד . בשביל מה הם צריכים את זה .

ארתור: כי זה עוד ראיה אחת שאתה שתקת .

זדורוב: אני לא מתכוון להגיד להם על הכבלים . בשביל מה (לא ברור) . אני כבר מזמן שכחתי מזה .

ארתור: אוי (קללה), קריר, לא ?

זדורוב: קריר . אני אומר לך אני היום (לא ברור) קפאתי .

ארתור: (עברית) כנראה, כנראה ההוא שחררו אותו אבא, אבל זה לא בצדק . אם הוא ביחד עם הבן שלו נתן לך מכות זה לא היה בצדק .

עצור: (עברית) (לא ברור)

זדורוב: (עברית) איך שוטר (לא ברור) ? איך (לא ברור) של שוטר ?

ארתור: (עברית) יכול להיות רוצים לסגור את העניין ? למה נתנו לו כל כך הרבה ציוד ?

עצור: (עברית) (לא ברור) מה אני אעשה ?

ארתור: (עברית) ראש המועצה דוד שלך ?

עצור: (עברית) (לא ברור)

ארתור: ראש המועצה של מי, של טובא ?

עצור: (עברית) של (לא ברור)

ארתור: (עברית) לא דוד שלך ?

עצור: (עברית) לא .

ארתור: אמרת הוא מכיר אותו, לא ?

עצור: (עברית) דוד שלי אומר (לא ברור)

ארתור: (עברית) אה, הוא מכיר אותו טוב ראש המועצה ?

עצור: (עברית) הוא מכיר אותו (לא ברור)

זדורוב: ואיך אמר השוטר הזה, קוראים לו שלמה ?

עצור: (עברית) איזה ?

זדורוב: היה שוטר . כשהוא הגיע אני אמרתי לו (עברית) ברוך השם הכל בסדר .

ארתור: לא יודע .

זדורוב: שלמה ?

ארתור: שלומה או לא שלמה, אני לא יודע .

זדורוב: אולי שווה ללכת להתגלח ? או שלא שווה כבר ?

ארתור: (עברית) יכול להיות, יכול להיות הלך לדבר . אבל אני לא ראיתי היו לו חוץ מהשמיכה בגדים הרבה, עוד שלוש, ארבע שקיות של כל החרטות בארטות .

הבנת ? למה הביאו לו כל כך הרבה אם הוא משתחרר ? למה הביאו לו כל כך הרבה דברים ?

(שתיקה)

ארתור: (עברית) אה, יכול להיות אתה תלך והוא יישאר .

עצור: (עברית) לא, אני חושב (לא ברור)

ארתור: (עברית) מי זה ?

עצור: (עברית) (לא ברור) זה עניין אחר בכל .

ארתור: (עברית) כן, כן .

עצור: (עברית) יכול להיות שהביאו, ההורים שלו הביאו בגדים (לא ברור)

ארתור: (עברית) לא, זה בא (לא ברור) . תאמר זה הבן של ההוא ?

עצור: (עברית) אה ?

ארתור: (עברית) איך קוראים לבן של ההוא ?

עצור: (עברית) תאמר .

ארתור: (עברית) תאמר . זה זה תאמר .

(שתיקה)

זדורוב: אוי (קללה) . איזה (לא ברור), כן ?

ארתור: אה ?

זדורוב: להתגלח (לא ברור)

ארתור: יש להם הרבה .

זדורוב: אה ?

ארתור: יש להם הרבה .

זדורוב: מה ?

ארתור: של זה, של (לא ברור)

זדורוב: אני יודע, אבל בכל זאת (לא ברור)

ארתור: זה מפריע ?

זדורוב: אני בדרך כלל מתגלח פעם בשלושה, ארבעה ימים . בדרך פעם בארבעה ימים אני מתגלח .

ארתור: אה, כל ארבעה ימים ? או כל שבוע ?

זדורוב: נו (לא ברור) היום יום החמישי .

ארתור: ארבעה ימים זה בסדר . אני מכיר אנשים שגדל להם בעוד יום, יומיים .

זדורוב: אם אני מתגלח בערב בבוקר כבר יש לי . פעם אחרונה התגלחתי ביום שישי . רביעי, חמישים, שיש, שבת . היום יום החמישי, יום החמישי ויש לי כבר (לא ברור) הדבר הזה .

(שתיקה)

זדורוב: אבל מצד שני זה בכל זאת רצה לדעת איזה זקן אני הייתי מגדל . שיראה, שידע . (לא ברור) איך אתה מגלח זקן ? אני אומר מה השתגעת ? אני אם אני מתגלח אז מגלח את הכל, ואם אני לא מתגלח אז לא מתגלח בכלל .

ארתור: מה הוא אומר שאתה עושה זקן ?

זדורוב: הוא אומר אולי אתה עושה זקן או שפם או שאתה יודע משאירים דבר כזה, צרפתי, שפם כמו להיטלר, רק שיש פה על הסנטר יש את הדבר הזה . אני אומר אני אף פעם לא עשיתי שטויות . מקסימום אני לא הייתי מגלח שפם, כל השאר הייתי מגלח . אחר כך כשהיה נמאס לי הייתי מגלח את הכל . אני מתגלח פעם בארבעה ימים

ארתור: אה .

זדורוב: פעם בארבעה, חמישה ימים . זה לא כל כך חשוב . אוי (קללה) (לא ברור) לא מגולח צריך להתקלח .

(שתיקה)

זדורוב: כנראה שהיא מסרה רק סיגריות, או שהעבירה סיגריות לעורך דין והוא הביא לי (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: עוגיות משובצות מצופות שוקולד . מה שאני לא אוהב זה עוגיות משובצות . זה נתקע בשיניים . אי אפשר להוציא . זה נדבק . (לא ברור) זה מעוקל .

ארתור: למה (לא ברור) ? נו ?

זדורוב: כחול לבן .

ארתור: לא חשוב .

זדורוב: כן חשוב . זה ראשית כל . דבר שני עכשיו על הקופסאות חייבת להיות רשומה . . .

ארתור: אבל זה ישן .

זדורוב: זה ישן אבל זה חדש . על החדש חיים להיות כתוב . זה (לא ברור) חבילה

ארתור: אבל זה ישן .

(שתיקה)

זדורוב: לא יודע . אני עישנתי ברוסיה ווסט הוא הרבה יותר קל, לא כזה חזק .

ארתור: למה הן יבשות ? הן ישנות .

זדורוב: זה משהו!

ארתור: מה ?

(שתיקה)

זדורוב: יש פה 12 מיליגרם של סמולה . ניקוטין 0 .9 מיליגרם .

ארתור: אה . הנה כתוב לך פה .

זדורוב: נראה לי על אלה לא כותבים .

ארתור: הנה כותבים, איך אל כותבים ?

זדורוב: 20 (עברית) סיגריות (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: אין פה . בעיקרון על הקופסאות החדשות לא צריכם לכתוב . ופה 12 ו9 . זה ישן להלאה . הן עוד מעט יהפכו לאבקה אצלם פה .

(שתיקה)

סוהר: (עברית) (לא ברור)

(שתיקה)

זדורוב: לכולם יש שמיכה .

תום ההקלטה

שם היחידה : ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 23) 19.12.06-14

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1070 ט'

שם המתרגם: רינת שור

תאריך קבלת העבודה : 28.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א .1010/06

מ . ט . 165/06 (מס' 23)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק): 1070 ט'

שם המתרגם: רינת שור

(קובץ 1 ריק)

קובץ 2

(רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים בתחילת הקובץ)

ח : בוא, בוא . (רעש חיצוני חזק מחריש אוזניים, לא נשמע) מים חמים .

שוטר : אה ?

ח : מים חמים, לשתות תה, משהו (לא נשמע) .

שוטר : תגיד לי, (לא נשמע)//

ח : //אין איזה גבינה, משהו (לא נשמע) .

שוטר : (לא נשמע) .

ח : תבדוק אם יש משהו .

נ : (לא נשמע) .

ח : רעב (לא נשמע) רעב . (לא נשמע) תראה אם יש משהו לנשנש (לא נשמע) .

שוטר : כן, יש גבינה, אבל היא לא כזאת (לא נשמע) .

ח : או הו . . .

שוטר : קח .

ח : מה זה ?

שוטר : אתה לא רוצה (לא נשמע) .

ח : אתה (לא נשמע) לאכול ? מה השעה (לא נשמע) .

שוטר : ארבע, מה אתה רוצה ?

ח : בסדר ארבע, נו . רוצה לאכול, מה אני רוצה לאכול .

שוטר : (לא נשמע) .

ח : אה ?

שוטר : (לא נשמע) אני אביא לך .

ח : לך תביא ? תביא משהו לאכול, מה ? אה . . . אי נעל אבוק, מניאק . תחזיק (לא נשמע) נעל אבוק, אום . . . (לא נשמע), שיט . (לא נשמע), שיט . (לא נשמע) שרמוטה .

- תום הקלטה -

תמלול חקירה - קובץ 3 | תאריכים אינם ברורים

שם היחידה : ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 167/06 (מס' 1)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1068 א'

שם המתרגם: רינת שור

תאריך קבלת העבודה : 27.12.06

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

ס נ י ף ת " א ס נ י ף י ר ו ש ל י ם ט ל : 03-5620417 ט ל : 02-6234851 פ ק ס : 03-5626105 פ ק ס : 02-6248660 ד ר ך מ נ ח ם ב ג י ן 0 8 ה ל ל 4 1 ת ל - א ב י ב י ר ו ש ל י ם PROTOCTA@INTER .NET .IL PROTOCOL@INTER .NET .IL כתובתנו באינטרנט : WWW .PROTOKOL .CO .IL

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 167/06 (מס' 1) 15.12.06

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק): 1068 א'

שם המתרגם: רינת שור

החקירה מהתאריך ה-15/12/06, החקירה נערכת בשפה העברית ובשפה הרוסית

חוקר ג': כנראה פשוט שומר

ח2: מלכה

ח: יוסי

נ: רומן

ח3: סשה

- צד א' -

יוסי: (לא נשמע) מהקפה .

זדורוב: (לא נשמע) קפה . אני לא יודע (לא נשמע) .

מלכה: (לא נשמע) בשעה .

יוסי: בוא לפה . (לא נשמע) .

מלכה: תסביר לו פה ב . . . רוסית שהוא עדיין נמצא תחת אזהרה והוא חשוד

ברצח . מונה דיסק 0:01:15

יוסי: עכשיו אנחנו נמצאים בחקירה . החקירה הזאת נמשך ואתה חש . . . אתה חשוד ברצח . אתה לא חייב להגיד שום דבר, כל מה שאתה תגיד יירשם על ידינו, כל החקירה תהייה מוקלטת במצלמת ווידיאו . זה יוכל לשמש בבית משפט כנגדך . אם אתה תסרב לתת עדויות זה יוכל לשמש (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יוסי: זה מובן ?

זדורוב: כן .

יוסי: זהו .

מלכה: מה ?

יוסי: הוא מבין .

מלכה: אתה מבין ?

זדורוב: כן .

מלכה: אתה מבין שאתה צריך לגמור את הסיפור הזה כבר ?

זדורוב: אני . . .

מלכה: תסתכל עלי, אל תסתכל עליו .

זדורוב: אבל אני//

מלכה: //(לא נשמע) אתה מבין . אתה מכיר אותי .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: זה הכל .

יוסי: מה שאתה לא מבין . . .

מלכה: (לא נשמע) אני אסביר לך .

זדורוב: בסדר .

מלכה: נו, אתה מבין שאתה חשוד ברצח ?

זדורוב: (לא נשמע) שחשוד . . .

מלכה: אתה מבין ? אתה מבין ?

זדורוב: חשוד ברצח .

מלכה: ברצח, כן .

זדורוב: מה זה ברצח ?

יוסי: אתה חשוד ברצח .

מלכה: הרגת את הבחורה, את הילדה, את תאיר ראדה .

זדורוב: אני מבין מה היה אה . . . רצח .

מלכה: אתה מבין שהיה רצח . ואתה מבין שאתה חשוד שאתה רצחת אותה ?

זדורוב: אני יודע, אני לא עושה, אני לא צרח אה . . . הילדה הזאת .

מלכה: לא רצחת .

זדורוב: כן, כן . מונה דיסק 0:02:20

מלכה: אז למה כל הדברים לא מסתדרים לי ?

זדורוב: אני לא יודע .

מלכה: יש הרבה דברים לא מסתדרים .

זדורוב: אני יודע, יש הרבה דברים .

מלכה: נו .

זדורוב: אבל אני לא עשה זה .

מלכה: בוא נחזור אל היום של הרצח מה עשית, מהבוקר . . .

זדורוב: מהבוקר אני הולך אה . . . לעבודה .

מלכה: או קי, באיזה שעה הגעת לעבודה ?

זדורוב: בשמונה וחצי .

מלכה: הגעת לבית ספר בשמונה וחצי .

זדורוב: כן, אני היה בשמונה וחצי לעבודה .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני אה . . . לא היה קרמיקה .

מלכה: לא היה .

זדורוב: לא היה קרמיקה .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני . . . אלך ב . . . אה . . . לחדר מורים .

יוסי: חדר מורים .

זדורוב: אני הולך בחדר מורים .

מלכה: כן .

זדורוב: עושה קפה .

מלכה: כן .

זדורוב: מתקשר של קבלן איפה קרמיקה .

מלכה: כן .

זדורוב: הוא אומר מה (לא נשמע)//

מלכה: //הקבלן לא יודע שאתה צריך לעשות באותו יום קרמיקה ?

זדורוב: הוא יודעת//

מלכה: //לא .

זדורוב: אבל הוא לא הביא אתי .

מלכה: יום לפני זה, אתה . . . ראשון לא באת, נכון ?

זדורוב: אני הלך לעבודה ביום רביעי .

מלכה: יום רביעי .

זדורוב: כן .

מלכה: אבל ראשון לא היית, נכון ?

זדורוב: לא .

מלכה: למה ?

זדורוב: המה לעשות, (לא נשמע)//

מלכה: //לא היה קרמיקה . יום שני ?

זדורוב: אין קרמיקה .

מלכה: יום שלשי ?

זדורוב: יום שלישי אין קרמיקה .

מלכה: אין קרמיקה . יום רביעי למה באת ?

זדורוב: הוא הבאתי ביום אה . . . רביעי//

מלכה: //הוא אמר לך לבוא יום רביעי ?

זדורוב: הוא הבאתי ביום רביעי ו . . . מדבר, זהו יש קרמיקה, בבקשה לך לעבודה .

מלכה: והלכת לעבודה (לא נשמע) ?

זדורוב: (לא נשמע) לעבודה . אין קרמיקה//

מלכה: //אז למה נשארת בבית ספר ? למה לא הלכת הביתה ?

זדורוב: אני התקשר, הוא אומר, אני ב . . . חנות, אני אשים עכשיו באוטו ו . . . הנה, קח בבקשה .

מלכה: והוא בא .

זדורוב: כן .

מלכה: כמה זמן אחרי שדיברת אתו ?

זדורוב: אני לא יודע איפה, חצי שעה . . . אה . . . מקסימום .

מלכה: חצי שעה ?

זדורוב: (לא נשמע) שעה .

מלכה: אחרי שדיברת אתי בטלפון הוא בא .

זדורוב: כן, הוא נוסע, נותן לי קרמיקה .

מלכה: טוב .

זדורוב: אני שים קרמיקה//

מלכה: //משמונה וחצי התקשרת . . . בתשע הוא הביא קרמיקה .

זדורוב: אה . . . בתשע, כן . מונה דיסק :5730:0

מלכה: בתשע הביא קרמיקה . בתשע התחלת לעבוד ?

זדורוב: כן .

מלכה: כמה קרמיקה הוא הביא ?

זדורוב: אה . . . חמש אה . . . חמש קופסאות .

מלכה: חמש חבילות קרמיקה .

זדורוב: חבילות אה . . . כל חבילה מטר נקודה ארבע .

מלכה: אז הוא הביא לך בערך . . . שלושים מטר ?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //כמה קרמיקה היה חסר לך ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

מלכה: לגמור את המקלט .

זדורוב: חמש מטר .

מלכה: חמש מטר .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: הוא הביא לך חמש חבילות .

זדורוב: הוא הבאתי חמש חבילות, הוא נותן לי ארבע חבילות, אני אה . . . אמר, תן לי עוד אחד, הוא לא מספיק . אני אשים ל . . . מתי יהיה מספיק, אני אעזוב אה . . . עודף אני לא רוצה .

מלכה: או קי .

זדורוב: הוא . . . תן לי אישור, אני שים כל הקרמיקה ו . . . (לא נשמע)//

מלכה: //אז הוא הביא לך איזה חמש, שש מטר קרמיקה .

זדורוב: זה לא, זה פה . . . שבע מטר .

מלכה: שבע .

זדורוב: (לא נשמע) פה ככה .

מלכה: אה, שבע מטר קרמיקה .

זדורוב: כן .

מלכה: הוא הביא לך .

זדורוב: כן .

מלכה: או קי . התחלת לעבוד ?

זדורוב: כן, אני (לא נשמע)//

מלכה: //איפה ? במקלט (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

מלכה: או קי . באיזה שירותים ?

זדורוב: ראשי .

מלכה: לא, אבל יש ארבע שירותים, איזה ?

זדורוב: ימינה, ראשי . . .

מלכה: הכי ימינה, הכי ימינה הראשון ?

זדורוב: ראשון .

מלכה: בסדר .

זדורוב: שני, מתי אני סיימתי ראשון, אני עושה את שני .

מלכה: כל שירותים כמה לקח לך לעבוד ?

זדורוב: שעה וחצי .

מלכה: שעה וחצי . אז שעה וחצי, אחר כך הפסקה או שממשיך ישר ?

זדורוב: בטח, עם הפסקות, עם הכל (לא נשמע) .

מלכה: מתי, מתי אכלת ?

זדורוב: אה . . . ב . . . אחד עשרה ו . . . עוד משהו, (לא נשמע) . אם אחד עשרה עד אחד עשרה וחצי, אני לא יודע//

מלכה: //אחד עשרה עד אחד עשרה וחצי//

זדורוב: //כן .

מלכה: הלכת לאכול ?

זדורוב: ב . . . קיוסק, אני הולך//

מלכה: //איפה ?

זדורוב: זה איפה הכניסה הראשית של הבית ספר .

מלכה: כן .

זדורוב: אני אלך לבכניסה ראשית, שמה למטה לקומה שניה//

מלכה: //במזנון של (לא נשמע)//

זדורוב: //שמה יש קיוסק .

מלכה: היית שמה באחד עשרה וחצי .

זדורוב: איפה אחד עשרים איפה אחד אה . . . חמש עשרה, איפה ככה היה . אני

לא . . .

מלכה: אחד או אחד עשרה ?

זדורוב: אחד עשרה ו . . . עשרים או חמש דקות, איפה ככה .

מלכה: אחד עשרה ורבע, אחד עשרה וחצי .

זדורוב: כן .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני הולך בקיוסק, אני לקנות המבורגר ב . . . (לא נשמע) ו . . . אבל מיץ או קולה, אני לא יודע בדיוק (לא נשמע)//

מלכה: //או קי . אכלת .

זדורוב: לא, ו . . . אני שים לב ולב במקלט .

מלכה: במקלט אכלת .

זדורוב: במקלט אכלת . אני אכלת ולעבוד .

מלכה: ולעבוד .

זדורוב: כן .

מלכה: או קי .

זדורוב: אצלי אה . . . מוכן דבק .

מלכה: או קי . מונה דיסק :2060:0

זדורוב: אני אתקשר של קבלן לאיפה הוא שתיים עשרה וחצי היה, איפה ככה .

מלכה: עכשיו הזמין, התקשר לקבלן, אתה הולך כל הזמן לחדר מורים .

זדורוב: (הנחקר שותק) אני התקשר לו (לא נשמע)//

מלכה: //מאיפה אתה מתקשר ?

זדורוב: אני היה בחוץ, לא ב . . . מקלט .

מלכה: בחדר מורים או שבפלאפון ?

זדורוב: או בחדר מורים היה, או אני אלך בחדר מורים .

יוסי: מאיזה טלפון אתה מתקשר ?

מלכה: מאיזה//

יוסי: //מטלפון שלך או מטלפון של הבית ספר ?

מלכה: בשמונה וחצי התקשרת (לא נשמע)//

זדורוב: //לא, (לא נשמע) .

מלכה: אז חכה, בשמונה וחצי התקשרת אליו . . . מהחדר מורים, אתה אומר .

זדורוב: כן, אני עושה שמה קפה . אין קרמיקה, מה אני לעשות ?

יוסי: (לא נשמע)//

מלכה: //אז (לא נשמע) בחדר מורים לעשות קפה . בשמונה וחצי .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: בשמונה וחצי//

זדורוב: //כן .

מלכה: הלכת לעשות קפה והתקשרת לקבלן .

זדורוב: כן .

מלכה: כן ?

זדורוב: כן .

מלכה: או קי .

זדורוב: הוא//

מלכה: //עכשיו, בשעה שתיים עשרה וחצי//

זדורוב: //(לא נשמע) וחצי אצלי סיימתי את הדבק, אין דבק .

מלכה: אין דבק .

זדורוב: דבק . אני הולך למעלה . ב . . . מקלט יש, יש אה . . . (לא נשמע) זה . . . קליטה או אין קליטה . אני הולך למעלה .

מלכה: אז התקשרת מהפלאפון .

זדורוב: כן וטלפו . . . אה . . . שים פלאפון שלי ו . . . התקשר עוד פעם .

מלכה: או קי, או קי .

זדורוב: הוא אומר, וקרמי . . . ודבק עוד חמש דקות . אני אמרתי, אני אלך בחוץ, אשב שמה . . . ו . . . עוד פעם (לא נשמע)//

מלכה: //באיזה שעה זה היה שישבת בחוץ ?

זדורוב: שתיים עשרה אה . . . וחצי, שתיים עשרה שלושים וחמש, איפה ככה . אני לא יודע בדיוק .

מלכה: איפה בחוץ ישבת ?

זדורוב: אני אלך בחוץ ו . . . מתי אני אתקשר, הוא אה . . . מדבר, הוא . . .

מלכה: אבל איפה בחוץ ? יש בחוץ מהכיוון של הכניסה הראשית ויש לכיוון של (לא נשמע) .

זדורוב: לא, אה . . .

מלכה: זה הבית ספר, יש//

זדורוב: //פה, (לא נשמע) פה .

מלכה: תסתכל, זה הבית ספר, נכון ? יש כניסה איפה הרחבה, זה פה כניסה אחת .

יוסי: תן לי אני אצייר לו, (לא נשמע) .

מלכה: פה (לא נשמע) שער אחד ופה יש פרגולה כזאת .

זדורוב: כן, כן איפה פרגולה . אבל פה יש אה . . . אה . . .

מלכה: ספסלים ?

זדורוב: אה . . . כן .

מלכה: ספסלים .

זדורוב: כן .

מלכה: טוב .

זדורוב: אני אשב .

מלכה: אתה ישבת בספסל פה .

זדורוב: כן, כמה דקות אה . . . מתי אני אומר הוא . . . עוד חמש דקות אני אבוא .

מלכה: מתי הוא בא ?

זדורוב: אני עומד ב . . . אה . . . כניסה ראשי איפה שומרים ויושב עם שומרים .

מלכה: הלכת לשומרים פה .

זדורוב: לשומרים .

מלכה: לשער .

זדורוב: כן, כן, כן, פה היה . . .

מלכה: השער הגדול, איפה זה הגדול של הבית ספר, זה (לא נשמע)//

זדורוב: //פה היה שולחן, פה של שומר ואני אשב אהה . . .

ח3 : (לא נשמע) .

מלכה: ליד השומר .

זדורוב: כן, ליד השומר .

מלכה: או קי, ליד השומר, ליד השומר .

זדורוב: אה . . . אני לא יודע כמה זמן היה, אבל . . . אה . . . שומרים לזרוק .

מלכה: לחלף .

זדורוב: אחד לך, השני הלך .

מלכה: התחלפו השומרים .

זדורוב: כן .

מלכה: התחלפו השומרים, בסדר .

זדורוב: היה עוד אחד בחור .

מלכה: ההמ .

זדורוב: אני לא יודע מי הוא .

מלכה: מי הוא ?

זדורוב: אני לא יודע .

מלכה: שומר ? מונה דיסק 0:09:00

זדורוב: לא, הוא לא שומר . אה . . . איך אני מבין, הוא עובד בבית ספר .

מלכה: הוא עובד בבית ספר .

זדורוב: אבל הוא . . . הוא לא עובד, אני לא יודע, אבל אוטו שלו היה על התחנה . . . של (לא נשמע)//

מלכה: //בחניה .

זדורוב: בחניה של הבית ספר .

מלכה: כן .

זדורוב: הוא שמה משהו עושים סיגריה או משהו כזה והיה . . . אה . . . מורה . . .

יוסי: מורה .

זדורוב: מורה, היא מדברת, אצלי בעיה של ה . . . אוטו לא אין אור אה . . . שמאלה . הוא תן לי מנורה, אני תעזור לך . הוא תעזור לו . . . הוא הולך בחזרה, אני לא יודע כמה, חמש דקות, עשר דקות זה היה, אני לא יודע . אה . . . (לא נשמע) נוסע זה היה איפה . . . שעה . . . ורבע שעה, עשר דקות, איפה ככה . הוא הבאתי דבק . באוטו היה נג'י, אני יודע הוא עובד אצל אלי דיי.

מלכה: כן .

זדורוב: היה אלי (לא נשמע) ו . . . בחור שלוש . אבל אני לא יודע מי הוא . איך קוראים שלו, אני לא יודע, אני פעם ראשונה אני לא רואה אותו אצלו .

מלכה: כן .

זדורוב: אני לא יודע מה הוא, מי הוא, אני . . .

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: כן .

זדורוב: וזהו . הוא הבאתי דבק, אני תגיד ש . . . נג'י שלום, אני אה . . . מדבר קצת עם אלי, מקסימום אה . . . שלוש ארבע דקות .

מלכה: מה הייתה השעה//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //כבר אנחנו מדברים על שעה אחת כבר, לא ?

זדורוב: זה . . . שעה ועוד משהו היה, איפה שעה אה . . . רבע שעה אה . . . עשר דקות, השעה . . . עשרים דקות, איפה//

מלכה: //לא, אתה אומר בשתיים עשרה וחצי . . .

זדורוב: כן .

מלכה: בשתיים עשרה וחצי//

זדורוב: //שתיים עשרה וחצי אני התקשר לו .

מלכה: אתה התקשרת .

זדורוב: כן .

מלכה: עכשיו אתה הלכת לשער, ישבת ל . . . ישבת בהתחלה פה בספסל .

זדורוב: כן, כן . כמה דקות .

מלכה: אחר כך . . . כמה דקות ואחר כך הלכת לשער הראשי .

זדורוב: כן .

מלכה: וישבת ב . . . יש שם שולחן עם כיסאות, משהו .

זדורוב: כן .

מלכה: ישבת שם .

זדורוב: אבל אני אשב לא בפנים, אה בחוץ .

מלכה: בחוץ, מחוץ לבית ספר ?

זדורוב: כן, אה . . . אה . . . בחוץ, פה . . . אפשר . . . פה כניסה ראשי, כן ?

מלכה: כן .

זדורוב: הראשונה, היא לא ראשית .

מלכה: כן .

זדורוב: פה יש תחנות כאלה . מונה דיסק 11:000:

מלכה: חניה .

זדורוב: חניות, ככה .

מלכה: כן .

זדורוב: אני אשב פה ופה היה שולחן של שומר .

מלכה: כן, כן .

זדורוב: והוא אה . . . כיסא של שומר .

מלכה: כיסא .

זדורוב: ופה יש אה . . . כזה . אוטומטי .

מלכה: המחסום .

זדורוב: אני אשב פה איפה שומר .

מלכה: או קי .

זדורוב: אלי הבאתי דבק, זה היה שעה עשר או . . . שעה . . . שלוש עשרה עשר דקות, שלוש עשרה . . .

מלכה: אחד ועשרה .

זדורוב: (לא נשמע) לאחד עשרה, איפה ככה, אני לא יודע (לא נשמע) .

מלכה: שלוש עשרה וע . . . שלוש עשרה ועשרה .

זדורוב: אני לא יודע בדיוק איזה שעה זה היה .

מלכה: בין שלוש עשרה ועשרה לשלוש עשרה ורבע, אחד ועשרה, אחד ורבע . XXXX

זדורוב: אני תגיד שם אה . . . שלום ו . . . ו . . . ו . . .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני שים דבק, אני אמרתי מה אני היום עושה פינישים קרמיקה//

מלכה: //או קי .

זדורוב: ורוב יהיה גמור . ועושים דבק על הזה ו . . . הלכתי לעבודה בבית ספר .

מלכה: אז בשעה אחד ועשרה בערך נכנסת חזרה לבית ספר . XXXX

זדורוב: כן .

יוסי: איך הלכת ? מאיזה צד ?

מלכה: מאיפה הלכת לבית ספר ?

זדורוב: אני אלך ככה, אני אלך על הכניסה הראשונה, פה יש אה . . .

יוסי: שביל .

זדורוב: שביל, אני על השביל, על הזה . . .

מלכה: נכנסת מאחורה, מהכיוון של הפרגולה .

זדורוב: כן . פה . . . (לא נשמע) ב . . . אה . . . דלתות ראשי, פה יש קצת . . . אה . . . פרוזדור, פה יש כיכר, על הכיכר ככה ב . . . מקלט שתיים .

יוסי: בסדר .

מלכה: או קי .

זדורוב: ככה אני הולך .

מלכה: זה היה באחד ועשרה, הגעת . XXXX

זדורוב: אה . . . אחד עשרה, אחד עשרים מקסימום .

מלכה: אחד עשרים, (לא נשמע) .

זדורוב: אני . . . עושה (לא נשמע)//

מלכה: //כשאתה עברת פה בשעה אחד ועשרים . . .

זדורוב: ההמ .

מלכה: היו כבר אנשים בפרגולה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) לא יודע, פה . . . יהיה כמה אה . . . ב . . . אני לא (לא נשמע) אני לא יודע בדיוק .

מלכה: תראה, בוא תשמע טוב עכשיו . אנחנו חוזרים ככה, עוד פעם . שתיים עשרה וחצי . . . יצאת והתקשרת . מונה דיסק 05:210:

יוסי: (לא נשמע) שעה שתיים עשרה וחצי//

מלכה: //(לא נשמע)//

יוסי: //שישב דיבר שמה . היו אנשים//

מלכה: //ישבת פה בספסל, נכון ? בשתיים עשרה נגיד, שלושים וחמש//

זדורוב: //כמה דקות מקסימום, בסדר .

מלכה: שתיים עשרה ארבעים .

יוסי: בסדר, היו אנשים בחוץ ?

מלכה: היו כבר אנשים פה בפרגולה ?

זדורוב: מתי אני יושב פה ?

מלכה: כן .

זדורוב: כן, היה אה . . . שלוש או ארבע . . . אה . . . אה . . . איך אומרים בנים ?

יוסי: בנים .

מלכה: בנים .

זדורוב: ארבע או שלוש בנים היה . אני פה לעשן סיגריה . . .

יוסי: פה בספסל היה מישהו ?

זדורוב: אה . . . כן .

יוסי: על הספסל .

זדורוב: לא . בספסל לא .

יוסי: בספסל אף אחד ?

זדורוב: פה איפה פרגולה, איפה פה . . . פה יש ככה . . .

מלכה: כן, (לא נשמע) נכון .

זדורוב: וככה . ופה היה שלוש או ארבע בחורים .

מלכה: או קי, עכשיו באחד ועשרים, אחד ועשרה, שאתה חוזר . . .

זדורוב: מתי אני אלך ?

מלכה: מתי אתה בא עם הדבק ואתה הולך לבית ספר .

זדורוב: או ילדה היה או . . . בן היה, משהו כזה . אבל אני לא יודע .

יוסי: היה מישהו או לא היה ?

זדורוב: אני לא יודע . אני לא יודע בדיוק, אני לא זוכר . יכול להיות שמישהו הלך שם .

מלכה: ההמ .

יוסי: מישהו ישב שם ?

זדורוב: לא, כבר אף אחד לא ישב שם .

יוסי: הוא אומר, אף אחד לא ישב שמה (לא נשמע)//

זדורוב: //מתי אני הולך ל . . . בחזרה פה אין בכלל כלום . אבל . . . מתי אני אלך, היה או ילדה או בן היה, אבל אני לא יודע בדיוק הוא . . .

מלכה: שחזרת עם הדבק, היה (לא נשמע)//

זדורוב: //כן, מתי אני הולך עם דבק, מישהו היה, אבל מי//

יוסי: //בסדר, הוא אומר מישהו הלך לכיוון שלו כאילו, ב . . . בפרגולה לא היה אף אחד .

מלכה: בפרגולה לא היה אף אחד .

יוסי: לא, (לא נשמע) .

מלכה: עכשיו, תגיד לי עוד משהו . . . נכנסת לבית ספר .

זדורוב: כן .

מלכה: אחד ועשרים .

זדורוב: כן, אני לא//

מלכה: //היה מישהו פה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) לא .

מלכה: או קי . מונה דיסק 14:510:

זדורוב: לא היה .

מלכה: מה עשית שם ?

זדורוב: אני הולך במקלט ולעשות אה . . . דבק .

מלכה: עשית דבק .

זדורוב: ולעשות קרמיקה .

מלכה: עשית קרמיקה . כמה קרמיקה ? נשאר לך חמש מטר . חמש מטר לרצף, כל כמה זמן ?

יוסי: לא, לא חמש . חמש מטר זה מהתחלה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) חמש מטר . . .

יוסי: חמש מטר הוא מ . . . מתחילת היום .

זדורוב: אבל זה לא רצפה ישר . חמש מטר זה מהר, אבל אה . . . שמה קטנות, זה צריך ככה, ככה .

מלכה: כן .

זדורוב: לחתוך אה . . . אה . . . ככה לחתוך שמה, יותר הרבה עבודה . פלוס פנלים, כל הפנלים זה, זה, זה, זה, הרבה זמן . זה לא כמו הופ הופ הופ וזהו.

מלכה: לא, לא .

זדורוב: (לא נשמע) וזהו .

מלכה: מהבוקר, משעה תשע . . . בסדר ?

זדורוב: כן .

מלכה: מתשע שיש לך קרמיקה ויש לך גם דבק, כמה מטר קרמיקה עשית ?

זדורוב: אני עושה כמעט הכל עבודה, כמעט .

מלכה: כמעט כל העבודה .

זדורוב: כן .

מלכה: אז זאת אומרת בשעה אחד//

זדורוב: //גם בשעה אחד אני עושה ב . . . שירותים אחרון . . . קרמיקה או . . . שתיים מקסימום איפה ככה ועושה פנלים .

מלכה: כמה פנלים היה לך לעשות ?

זדורוב: כל ה . . . זה .

מלכה: כל המסביב ?

זדורוב: אה . . . לא, כל השירותים .

מלכה: כן . מונה דיסק :00610:

זדורוב: פנלים, פלוס איפה שירותים פרוזדור כזה פנלים ו . . . פה מתי אתה הלך אה . . . בחוץ קצת, פה יש זווית ככה, איפה פלדלת, עד פלדלת ומפלדלת שם עוד כמה אה . . . פנלים וזהו .

מלכה: ההמ, אז זה בשעה אחד ועשרים . . .

זדורוב: זה אני עושה (לא נשמע)//

מלכה: אחד ועשרים, אתה חוזר . . .

זדורוב: אני עושה ופה עד כמעט שתיים אה . . . עד שתיים שעות מקסימום .

מלכה: שעתיים .

זדורוב: בשעתיים .

מלכה: שעתיים .

זדורוב: זה מקסימום .

מלכה: אתה אומר (לא נשמע) בשעה שלוש .

זדורוב: אה . . . לא, (לא נשמע) שתיים .

מלכה: זה אחד .

זדורוב: זה אחד, עד שתיים .

מלכה: עד שתיים .

זדורוב: משתיים//

מלכה: //עד ארבע עשרה אפס אפס .

זדורוב: משתיים אני אלך . . .

מלכה: כן, משתיים//

זדורוב: //משתיים אני אלך אה . . . אצלי סיימת דבק .

מלכה: כן .

זדורוב: אני אלך למעלה למים . צריך מים לדבק .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני שים בדלי .

מלכה: מאיפה אתה מביא מים ?

זדורוב: משירותים ה . . . (לא נשמע)//

מלכה: //שירותים של הבנים .

זדורוב: אה . . . ילדים .

מלכה: ילדים .

זדורוב: אני שים שמה מים .

מלכה: כן .

זדורוב: קצת .

מלכה: כן .

זדורוב: שים ו . . . אלך ב . . . שירותים לעשות פיפי .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני שמה לראות כמה . . . אה . . . אה . . . דם . . . נקודות אה . . . דם .

מלכה: או קי, זה באיזה שעה זה היה ?

זדורוב: זה אה . . . שתיים או . . . כמו מתי אני אלך ב . . . זמן . בלי חמש דקות שתיים, איפה ככה, אני לא יודע בדיוק .

מלכה: שתיים .

זדורוב: איך אומרים, אני לא ייחסתי לזה חשיבות (לא נשמע) ?

יוסי: לא התייחס לזה .

זדורוב: אני לא התייחסתי לזה//

מלכה: //בשתיים אתה . . . בשתיים אתה רואה דם בשירותים .

זדורוב: (לא נשמע) אני עוש . . . אני עושה פיפי בשירותים, רואה דם נו . . .

מלכה: באיזה תא ?

זדורוב: אה ?

מלכה: באיזה תא ?

יוסי: באיזה תא ?

זדורוב: מה זה תא ?

מלכה: איזה תא (לא נשמע)//

זדורוב: //אה . . . ראשונה . אה . . .

יוסי: ראשון ?

זדורוב: את מה//

מלכה: //כמה תאים יש ?

זדורוב: שמה יש ארבע (לא נשמע)//

מלכה: //הנה, אחד שתיים . . .

זדורוב: שלוש ארבע (לא נשמע) .

מלכה: אחד שתים שלוש וארבע .

זדורוב: תגיד בבקשה . . . ארבע אני . . .

יוסי: הדלת איפה ?

זדורוב: שניה . פה דלת . . .

מלכה: כניסה, כן .

יוסי: כניסה, כן .

זדורוב: פה כיורים .

מלכה: כן .

יוסי: כן .

זדורוב: אני לא יודע (לא נשמע)//

יוסי: //איזה כיור מילאת מים .

זדורוב: פה אני היה בשירותים כזה ראשונה . . . אני ראיתי פה . ו . . . ועושה פיפי

פה . ו . . . עושה מים ושתיים ושלוש . שתיים ושלוש כיורים אני מתי ככה, מתי בשתיים סיימה מתי//

יוסי: //עכשיו שמילאת מים, איפה היה ?

זדורוב: ב . . . שלוש .

מלכה: פה מילאת מים .

זדורוב: כן .

יוסי: כן, בשלוש, זה זה .

זדורוב: כן .

מלכה: או קי . עכשיו תגיד לי משהו, אפשר שאלה ?

זדורוב: אבל תשמע אה . . . אה, לא זה לא . זה היה יותר מאוחר . לא עכשיו .

מלכה: עכשיו, פה בקומה השנייה, קומה שניה .

זדורוב: אני לא יודע .

מלכה: קומה שניה, אתה היית שמה ?

זדורוב: אני לא יודע . . . לא, אני לא יודע//

מלכה: //יכול להיות שראו אותך בקומה שניה, אנשים ?

זדורוב: אני . . . יכול להיות אה . . . היה, אבל שמה אה . . . ב . . . כ . . . אה . . . קומה . . .

מלכה: בקומה שניה יכול להיות שמישהו ראה אותך בקומה שניה ?

זדורוב: משם הלך, אני לא ראיתי, אבל שמה . . .

מלכה: אתה היית בקומה שניה ?

זדורוב: אני לא הייתי שם .

מלכה: אז איך יכול להיות שאנשים ראו אותך ?

זדורוב: תגיד לו שאני ראיתי שבקומה השנייה היה שיעור .

יוסי: איפה היה שיעור ?

זדורוב: הוא (לא נשמע) אה . . .

יוסי: היה שיעור בקומה שניה .

מלכה: כן נו אז מה ? לא היית שם בקומה שניה ?

זדורוב: תראה בבקשה//

יוסי: //אתה היית בקומה השנייה ?

זדורוב: אני לא הייתי בקומה השנייה, אני פשוט ראיתי שהאור דלוק בכיתה .

יוסי: הוא ראה אור בכיתה .

זדורוב: אה . . . זה מקלט שתיים, נכון ?

מלכה: כן . מונה דיסק 02:910:

זדורוב: תשמע . . . פה שירותים של ה . . .

מלכה: אני שואל אותך שאלה .

זדורוב: שניה, שניה .

מלכה: שואל אותך שאלה, היית למעלה בקומה שניה ?

זדורוב: אנשים אני לא לראות .

מלכה: אתה היית ? אתה הלכת למעלה לקומה השנייה ?

זדורוב: אני לא הולך .

מלכה: יכול להיות שאנשים ראו אותך בקומה שניה ?

זדורוב: ביום הזה אין .

מלכה: למה ביום הזה לא ויום אחר כן ?

זדורוב: אה . . . היום אה . . . אחר כן//

מלכה: //למה ?

זדורוב: זה היה . . . אני עובד, אה . . . אצלי צריך מפתח, אני לא יכ . . . שאלה מנשה, הוא עובד, עושה צילומות על הקיר . (לא נשמע)//

מלכה: //איזה מפתח אתה צריך ?

זדורוב: אה . . . אני לא יודע בדיוק, או מקלט שלוש או מקלט ארבע .

מלכה: למה באותו יום אתה אומר שהלכת ל . . . אה . . . למיכאל ולא למנשה ?

זדורוב: זה לא ביום הזה .

מלכה: אז איזה יום ?

זדורוב: זה לפני כמעט אה . . . שבוע, שבועיים ו . . .

מלכה: אבל ביום רביעי//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //ביום רביעי ש . . . היום שלפני הרצח//

זדורוב: //ביום//

מלכה: //הלכת למיכאל ?

זדורוב: אני הולך למיכאל .

מלכה: מתי ? עכשיו תראה, לא נשאר לך זמן מתי ללכת למיכאל . בשתיים עשרה וחצי היית מחוץ לבית ספר . באחד ועשרה אחת ורבע אחת ועשרים//

זדורוב: //שניה .

מלכה: //אתה חוזר לבית ספר .

זדורוב: שניה .

מלכה: פה בפרגולה יש מיליון וחצי ילדים שאתה לא רואה אף אחד .

זדורוב: אין, אין שמה מיליון, היה שמה (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) היה שמה יותר מעשרים ילדים, יש לנו עדויות .

זדורוב: אני לא יודע, הייתי (לא נשמע)//

מלכה: //אתה לא יודע, אני יודע, אני אומר לך .

זדורוב: ואני אומר מה היה שלוש או ארבע בחורים מקסימום .

מלכה: עכשיו זה שלוש ארבע, מקודם לא היה בהתחלה אף אחד, אחרי זה ראו שתיים, עכשיו שלוש או ארבע .

זדורוב: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא אומר . שלוש וארבע .

מלכה: נו . מונה דיסק 57:200:

זדורוב: מקסימום היה .

מלכה: כן .

יוסי: זה בהתחלה, אחר כך אמרת, אין אף אחד .

זדורוב: מתי ? (לא נשמע)//

מלכה: //מתי שאתה חוזר . . .

זדורוב: אני לא לראות שמה .

מלכה: (לא נשמע) .

יוסי: היו מלא ילדים שם (לא נשמע)//

מלכה: //אני אומר לך, עשרים ילדים היו שם .

זדורוב: אני לא יודע, אני לא לראות .

מלכה: אז איך אתה לא לראות ?

זדורוב: אני לא יודע, מה אני אשים פלייר, אני לא רוצה כלום, אני רוצה עובד . מה אני יכול ? אני אלך לעבודה, אני לא צריך משהו לעשות, אני רוצה לעבוד .

מלכה: אבל כל הדברים לא מסתדרים ואתה לא רואה הרבה דברים והפוליגרף שלך לא טוב .

זדורוב: אני (לא נשמע)//

מלכה: //והדם פה וה . . . מכנסיים זרקת והכל לא בסדר והכל בסדר אצלך .

זדורוב: תשמע, אני אומר מה אני לא עושה זה, מה אני לא אה . . . להרוג אותה .

יוסי: לא, לא, למה הרגת אותה ?

זדורוב: מי הרג ?

יוסי: למה הרגת את הילדה ?

מלכה: למה רצחת (לא נשמע)//

יוסי: //תגיד למה, למה הרגת אותה ?

זדורוב: אני לא הרגתי .

יוסי: למה הרגת אותה ?

זדורוב: אני לא הרגתי אותה .

יוסי: אתה הרגת אותה .

זדורוב: אני לא הרגתי אותה .

מלכה: היא אמרה לך משהו פעם ? היא דיברה אתך פעם ? מונה דיסק 21:490:

זדורוב: אני לא הרגתי אותה .

מלכה: היא העליבה אותך ? היא אמרה לך משהו לא// XXXX

זדורוב: //(לא נשמע) עלי, אני לא הרגתי אותה . אני לא הרגתי את הילדה, אם אתם רוצים לתלות את זה עלי אז תתלו עלי . אני לא הרגתי את הילדה .

מלכה: היא אמרה לך פעם משהו שפגע בך ?

זדורוב: אני לא עושה כלום בעיות ב . . . בכלל למישהו ילדים בבית ספר כזה, אתה מבין ? אני לא עושה (לא נשמע)//

מלכה: //קשה לי להבין, קשה לי להבין .

זדורוב: אני . . .

מלכה: אני רוצה להבין אותך .

זדורוב: עכשיו (לא נשמע)//

מלכה: //אני רוצה להבין אותך, אני רוצה להבין אותך .

זדורוב: עכשיו שומע, במצב שלי . . . זה . . . במצב שלי אי אפשר לעשות בעיות . משטרה זה ראשית, ילדים שתיים, בחורים ב . . . הכל (לא נשמע)//

מלכה: //אבל כשיש עצבים . . .

זדורוב: שלוש, אבל . . .

מלכה: כשיש עצבים, חושבים על משהו ? עכשיו אני מישהו אומר לך משהו, אני שוטר, אני זה, אני משתגע, עצבים, עושה דברים . מה לעשות ? זה בן אדם .

זדורוב: אני . . . אני (לא נשמע)//

מלכה: //אתה חושב על משטרה כל היום ?

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: אתה כל היום חושב על משטרה ? כל היום חושב מה מותר מה אסור ?

זדורוב: אני לא עושה . . . אני לא רוצה (לא נשמע)//

מלכה: //אז מה ?

זדורוב: משטרה, אבל אני יודע מה כל המדבר, זה הוא, זה הוא, למה ?

מלכה: למה ?

זדורוב: הוא רוסי והוא (לא נשמע)//

מלכה: //בגלל שאתה רוסי ?

זדורוב: כן .

מלכה: לא, לא בגלל שאתה רוסי .

זדורוב: אני טוב, אני (לא נשמע)//

מלכה: //בגלל שיותר מדי//

זדורוב: //אבל (לא נשמע)//

מלכה: //דברים לא מסתדרים . למה זרקת את המכנסיים שלך ? באת אתם ?

זדורוב: כי קטנות, היו (לא נשמע)//

מלכה: //מה זה קטנות ? כמה זוגות מכנסיים זרקת ?

זדורוב: (הנחקר שותק – לא נכון) שתיים .

מלכה: (לא נשמע) שתיים . אז אחד קטן, למה השני ?

זדורוב: הוא חור היה . מונה דיסק 10:230:

מלכה: אז מה, זה מכנסיים עבודה, עובדים אתם . מה, עכשיו זורקים//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //דוגמנות ?

זדורוב: שורטים, אני אשים זה, אני יש עוד אחד .

מלכה: אתה עובד עם אלה ?

זדורוב: אני עכשיו לא עובד, מתי אני אלך, אני אשים (לא נשמע) עבודה גם, מה לעשות .

מלכה: אז אתה מחליף מכנסיים לעבודה .

זדורוב: כן .

מלכה: אז עכשיו אתה לא דוגמן שאתה הולך אז זה קרוע אז זורקים לזבל . זה לא דוגמנות, אנחנו לא באים ל . . . למסיבה . באים לעבודה, מה זה משנה קרוע המכנסיים ? מה זה משנה ?

זדורוב: (הנחקר שותק – לא נכון) .

יוסי: מה זה משנה אם המכנסיים קרועים ?

זדורוב: אתה עובד מתי פה יש חורים, סליחה ? אני . . . בסדר, אני לא יכול מתי פה חור, מתי פה חור, אני לא יכול לעבוד ככה .

מלכה: נו .

זדורוב: אני עושה ככה אה . . . עושה קצת קצת קצת, שים . . .

מלכה: איזה צבע המכנסיים שזרקת ?

זדורוב: אה . . . הזוג הראשון הוא כחול ש . . . שאתם אני עבדתי והזוג השני הוא כזה אפרפר . . . הם יש כאן עוד כזה . . . שבו . . . שבונציק כזה שתפור על הצד וכאן יש כאילו בצד שני כיסים, (לא נשמע)//

יוסי: //אחד כחול, אחד אפור .

זדורוב: הם קרועים כאן אה . . . אני תפרתי שם עם חוטים כל מיני ואחרי זה אה . . . הם התחילו להמשיך להיקרע, הם כמעט נקרעו כולן (לא נשמע) .

מלכה: עכשיו זרקת שני מכנסיים, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: מכנסיים אחד שזרקת, עבדת אתם באותו יום ?

זדורוב: בכחול .

מלכה: בכחול, הג'ינס . זה ג'ינס ?

זדורוב: לא, זה לא ג'ינס .

מלכה: מה זה ?

זדורוב: זה . . . אה . . . אה . . . זה בד פשוט כזה קליל .

יוסי: איזה שהוא בד דק .

מלכה: בד, בד דק ?

זדורוב: הוא אה . . . זה, על ה . . . מתי . . . הוא בד כזה, נכנס דרכו אוויר ולא חם אתם .

יוסי: זה בד דק, בקיצור .

מלכה: עבדת אתם כל היום .

זדורוב: כן .

מלכה: ובסוף היום זרקת אותם .

זדורוב: לא, לא, לא, לא .

מלכה: אז מה ?

זדורוב: אני שים אה . . . בסוף היום הכל בתיק שלי, הכל עושה אה . . .

מלכה: זה ה . . . זה המכנסיים הקטנות ?

זדורוב: לא, מכנס . . . לא . נעליים . . . בסדר . חגורה . . . קצת, אבל אני עושה לחור אחד, זה בסדר . אה . . . חולצה אצלך . ו . . . אצל משטרה .

מלכה: כן . מונה דיסק 11:250:

זדורוב: מ . . . מ . . . מכנסיים . . . אה . . . בא . . . ביום רביעי זה אני עובד, כחול ושתיים//

יוסי: //(לא נשמע) קח פה, (לא נשמע) .

זדורוב: לא . ושתיים אה . . . כזה פה אה . . . כיסא, כיסא, כיסא//

יוסי: //כיסים .

מלכה: כיסים .

זדורוב: כיסים, ככה שתיים כיסים . לי היה קטנות . אני עושה לי ככה חזק .

מלכה: זה הכחול או האפור ?

זדורוב: לא, זה כחול . אפור זה בסדר, אבל . . . שם יש חורות .

יוסי: במה עבדת, באיזה מכנסיים ?

זדורוב: (לא נשמע) כחול .

יוסי: כן .

זדורוב: אני עבוד בכחול . ו . . . אני אלך לעבודה . אני לא עושים בבית, אני לא לראות, אני לא יודעת . אני שים ב . . . אה . . . עבודה לראות, זה ככה, ככה, זה בעיה . זה באמת בעיה, אני//

מלכה: //כל היום עבדת עם המכנסיים (לא נשמע)//

זדורוב: //היום אה . . . בכחול אני עובד, כל יום בכחול, אני . . . בסוף יום אני עושה אה . . . אה . . . ניקיון כלים, אישה לא יכול נוסע בבית ספר, אני שים הכל במקלט שתיים, שמה עוד, פלדלת אני שים שמה על האיפה מדרגות . . . את כל ה . . . (לא נשמע) שמה והלך הביתה . אני סגרתי דלת, אבל שמה אני לא סגרתי את ה . . . אה, שים יד קצת וזהו . ו . . .

מלכה: הכל נשאר שם ?

זדורוב: כן, הכל .

מלכה: גם הבגדים, גם הכלים ?

זדורוב: הכל שמה היה .

מלכה: או קי . מונה דיסק :32260:

זדורוב: אני אלך אה . . . להוריד אור אה . . .

מלכה: (לא נשמע) אתה היית במקלט, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: עבדת כל היום, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: דבק, קרמיקה, לחתוך קרמיקה, אבק, הכל .

זדורוב: אבל לחתוך אני שמה בפנים .

מלכה: בתוך המקלט .

זדורוב: כן .

מלכה: אבל אבק בא אליך .

זדורוב: נו .

מלכה: נו, התקלחת שם ?

זדורוב: מה ? מה ?

יוסי: התרחצת ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יוסי: אתה התקלחת ? אתה התרחצת ?

זדורוב: לא, לא .

מלכה: אז מה, אתה מתלבש בגדים על הלכלוך, על הכל ?

זדורוב: כן, למה ?

מלכה: אני . . . למה לא (לא נשמע) להחליף בגדים ?

זדורוב: שמה אין, שמה אין מים . במקלטים אין מים .

מלכה: אז מה ? אז תלך, מה המרחק מהבית לבית ספר ?

זדורוב: אני שמה עושים אה . . . כל החדש אצלי אלך בביתה ועושה דוש בבית .

מלכה: אז אתה אדם מלוכלך כולך, מהלכלוך של יום עבודה ומתלבש בגדים נקיים על הלכלוך והולך הביתה להתקלח מוריד את הבגדים//

זדורוב: כן, אני עושה רק ידיים ו . . . זהו .

מלכה: //ופנים .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: ואיפה אתה עושה ?

זדורוב: אה . . . במקלט אה . . . בשירותים של ילדים .

יוסי: מתי זה היה ?

זדורוב: זה היה בסוף יום .

יוסי: באיזה שעה ?

זדורוב: אה . . . חמש עשרים, חמש וחצי .

יוסי: איזה, איזה כיור יש ארבע, יש ארבע כיור, איזה כיור שטפת פנים ?

זדורוב: אני עובר או שתיים או שלוש, איפה אחד זה . . . אבל איזה בדיוק, אני לא יודע . פה ראשי, או, או שני או שלישי, אבל . . . העוד פעם שככה, פעם ככה, אני לא יודע בדיוק .

יוסי: הפעם ביום רביעי שטפת ?

זדורוב: ביום רביעי אני . . . מתי אני עושה אה . . . ניקיון כלים, אני עושה בכיור שלוש . למה ? ל . . . ראשונה ושני אני שים שמה מכונת אה . . . קרמיקה ככה עושים, עושה סמרטוט, אה . . . להוריד אה . . . מים ו . . . קצת עושה על הדבק, על האבק . אה . . . בסוף מתי אני עושה ניקיון היה שתיים בחורים . שתיים בן, בן . שתיים .

יוסי: בחמש .

זדורוב: שתיים .

יוסי: בחמש . (לא נשמע) בחמש היה שתי בנים .

זדורוב: (לא נשמע) אני זה . . . כן, איפה חמש היה .

יוסי: כן .

זדורוב: אה . . . שתיים אה . . . בן היה . היא לראות מה אני עושה שם ניקיון אה . . . הולך לקרמיקה ו . . . אה . . . אני עושה ניקיון שים על הדלת . . . דלת ככה, אני שים על הדלת ו . . . דלת שים עד ה . . . קיר ושים מכונה ככה, למה ?

יוסי: כן .

זדורוב: אה . . . אה . . . (לא נשמע) הוא סגרתי דלת כל הזמן .

יוסי: כן .

זדורוב: אני אה . . . שים ככה והוא עובד אה . . . עוד פעם, עושה שם אה . . . דיסק (לא נשמע) ככה וזהו . בסוף אני עושה אה . . . ידיים וראש, להוריד זה הכל למעלה . . . אה . . . שים כל החדשות ו . . . אה . . . אלך הביתה . וזהו . ו . . . חמש וחצי אני אלך הביתה, איפה חמש אה . . . ארבעים וחמש אה . . . חמש חמישים אני אבוא, אני היה בביתה . אני אה . . . אמר שלאישה שם מדבר, אכלת אה . . . עושה דוש, הכל, הכל ו . . . זהו . ו . . . בתשע וחצי . . . התקשר לי . . . ראובן ומדבר מה . . . היה, היה בעיה בבית ספר . אבל אה . . . אני לא מבין הכל עברית ו . . . אני לא מבין איזה בעיה . אני מבין מה הבעיה, אבל איזה בעיה ? הוא אמרתי, בעיה של (לא נשמע), איזה בעיה, אני לא מבין ויום חמישי בבוקר, לא בבוקר, איפה תשע . . . אני אלך . . . תשע, לא תשע . . . באחת עשרה איפה ככה אה . . . אבא שלו אה . . . הולך אה . . . עם ילד שלנו אה . . . עושה על ה . . . לטייל .

יוסי: לטייל . מונה דיסק :09300:

זדורוב: אה . . . לטייל, ו . . . אני ואימא, אישה נוסע על האוטו בבית ספר אה . . . אני רציתי (לא נשמע) ועבודה חדשה, אבל אה . . . שמה היה ככה, אני לא עושים כלים, אני אתן ל . . .

מלכה: אתה ביום רביעי גמרת את כל העבודה שלך בבית ספר ?

זדורוב: כן .

מלכה: גם הפנלים במקלט ארבע ?

זדורוב: כן .

מלכה: הכל ?

זדורוב: כן .

מלכה: באיזה שעה גמרת לעבוד ?

זדורוב: אני גמרתי לעבוד איפה בארבע .

מלכה: בארבע .

זדורוב: בארבע, בארבע אה . . . עשרים, איפה ככה אני . . .

מלכה: מתי יצאת מבית ספר ?

זדורוב: מתי מה ?

מלכה: מתי הלכת לבית ספר ?

זדורוב: אה . . .

יוסי: הלכת הביתה .

מלכה: מתי הלכת הביתה ?

זדורוב: אה . . . חמש וחצי .

מלכה: בחמש וחצי, למה ?

יוסי: למה ?

זדורוב: אה . . . בארבע עשרים אני סיימת עובד, אני אלך בארבע לעשות כלים, ניקיון . אני עושה ניקיון (לא נשמע)//

יוסי: //כמה זמן זה לוקח ניקיון ? זה לא יש לך משאית .

זדורוב: חצי שעה .

יוסי: יש לך ארבע כלים, חמש כלים .

זדורוב: חצי אה . . .

מלכה: איזה כלים אתה מנקה ? מה יש לך לנקות ?

זדורוב: דיסק, פטישון//

מלכה: //מה יש לנקות בדיסק ? מה (לא נשמע)//

יוסי: //אתה לא (לא נשמע)//

זדורוב: //הוא באבק, הוא באבק, אתה אי אפשר (לא נשמע)//

מלכה: //שום דבר, לוקחים סמרטוט וזהו .

זדורוב: אי אפשר הרבה מים, אה . . . צריך להוריד יפה, קצת, קצת וזהו . ואיפה בחמש . . . ש . . . איפה ככה אני סיימת ו . . . לעשות כלים . אני לא היית כל במקלט למטה .

מלכה: הכלים זה שלך או של הקבלן ?

זדורוב: לא, זה שלי כלים, אה . . . כלים .

מלכה: הכלים שלך ?

זדורוב: כן .

מלכה: לא של הקבלן .

זדורוב: לא, אני אתקשר של אישה שלי מה אני מוכן, אפשר נוסע . היא מדבר, יש בעיות של הבן שלנו . היא, היא לא יכול . אני מדבר, טוב אני אשים במקלט, ומחר אנחנו נוסע ואני אשים ב . . . אוטו . בסדר .

מלכה: כמה כלים יש לך ?

זדורוב: הרבה אצלי יש כלים .

מלכה: כמה ? מונה דיסק 31:480:

זדורוב: פטישון (הנחקר שותק – לא נכון) .

מלכה: פטישון .

זדורוב: פטישון, דיסק, מכונה לקרמיקה אה . . .

מלכה: מה זה מכונה לקרמיקה ?

זדורוב: איפה לחתוך קרמיקה .

מלכה: או קי .

זדורוב: ישר, אה . . . יש אה . . . פטיש, יש אה . . . גרזן, יש (לא נשמע), יש מאלג' . . .

אה . . . אה . . . (לא נשמע –לא נכון) כף בנייה, כף בניה (לא נשמע –לא נכון) .

מלכה: כן .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע –לא נכון) כף בנייה, יש מאלג' על הרובה (לא נשמע) קר . . . אה . . . (לא נשמע –לא נכון), אה . . . יש שפכטל . . . שפכטל רגיל אה . . . יש זווית תשעים מעלות וארבעים וחמש (לא נשמע)//

יוסי: //זוויתן .

זדורוב: אה . . .

מלכה: בוא נגיד עכשיו, יש דברים, יש כלים יקרים פה . הדיסק . . . זה כלי יקר, נכון ? יכולים גם לגנוב אותו, הוא קטן, הוא לא גדול .

זדורוב: הוא לא גדול .

מלכה: הוא קטן .

זדורוב: כן .

מלכה: והפטישון גם .

זדורוב: כן .

מלכה: פטישון מי שימצא ייקח לך אותו, יגנוב אותו, נכון ? למה לא לקחת אותם הביתה, את הכלים האלה ?

זדורוב: איך, בידיים ?

מלכה: כן .

זדורוב: למה ?

יוסי: אתה לא גר רחוק .

מלכה: מה אתה גר, מאה וחמישים מטר אתה גר מבית ספר .

זדורוב: ולמה זה לעשות מתי יש אוטו ? למה ?

מלכה: אה . . .

זדורוב: היא (לא נשמע)//

יוסי: //אבל אוטו לא בא, אוטו לא בא .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) יום אחר יש, מה הבעיה .

מלכה: אתה, אתה הלכת לעבוד במקום אחר, נכון ?

זדורוב: שניה, בחמש אני איפה, איפה בחמש אני סיימתי . (לא נשמע)//

מלכה: //חוץ מזה, חוץ מעבודה עשית עוד משהו היום, בבית ספר באותו יום ?

זדורוב: אה . . .

מלכה: תחשוב טוב .

זדורוב: אני עושה פנלים במקלט ארבע וזהו .

מלכה: באיזה שעה זה היה ?

זדורוב: זה היה ב . . . שלוש איפה ככה, אה . . . לא, איפה שתיים איזה שהוא, איפה בזמן הזה, אני לא יודע .

מלכה: כן .

זדורוב: אבל בחמש מתי אני עושה ניקיון להוריד כלים למטה, אני אלך ב . . . חדר מורים .

יוסי: חדר מורים .

זדורוב: בחדר מורים ולעשות קפה .

מלכה: כן .

זדורוב: שמה היה בחורה, היא עושה שמה ניקיון ואני מדבר אצלו .

מלכה: מדבר אתה . (מונה דיסק :32330:)

זדורוב: אה . . . אתה, סתם לדבר מה נשמע, מה שלומך . היא כבר את בן שלו, איפה (לא נשמע), ככה מדבר . והיה בחור . . . הוא . . . הוא עובד אה . . . אני לא יודע מי הוא, אני לראות, אני לראות הוא פה אה . . . אצל אלכס, אלכס עושה אצלו, איפה אתה, מה אתה עושה, אני יודע מה הוא עובד שמה אה . . . כמעט שלוש ארבע ימים מקסימום, ב . . .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: שניה, ואישה מדבר, תגיד לו בבקשה, מה . . . הוא אין אה . . . איך זה, משכורת גדול . הוא משכורת שש מאות שבע מאות שקל . אנחנו מדברים ככה . בסוף אני לשתות קפה, שים כוס//

מלכה: //באיזה שעה זה היה ?

זדורוב: אה . . . חמש עשרים ואני לא אלך, למה זה בחמש אה . . . וחצי אני אלך הביתה זה היה איפה חמש עשרים אני אלך, להוריד זה, שים חדש ו . . . הלך הביתה .

מלכה: בוא נחזור עוד פעם אחורה עכשיו . בשעה שתיים, משתיים . . .

זדורוב: בשעה משתיים אני עשיתי אה . . . דבק של הקבלן ולעבוד קרמיקה . בסוף גמרתי .

מלכה: עד איזה שעה עבדת ?

זדורוב: אה . . . עד שתיים .

מלכה: עד שתיים גמרת ?

זדורוב: עד שתיים, אני לא יודע בדיוק, עוד חמישים ושש דקות היה . אני לא יודע בדיוק//

מלכה: //מה זה חמישים ושש ?

זדורוב: אה . . . שתיים אחד שתיים//

מלכה: //שתיים וחמישה ? שתיים . . .

זדורוב: אני לא יודע בדיוק .

מלכה: בסדר, לא בדיוק .

זדורוב: עד, עד שתיים, שתיים אני//

מלכה: //אנחנו שאנחנו מדברים, אנחנו//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //אומרים בערך .

זדורוב: עד שתיים .

מלכה: חמש דקות לפה, חמש דקות לשם .

זדורוב: עד שתיים, עד שעה . . .

מלכה: כן .

זדורוב: אוי, עד שעה, עד שתיים אני שים דבק ו . . . לעשות פיניש//

מלכה: //כן .

זדורוב: קרמיקה ומקלט אה . . .

מלכה: שתיים .

זדורוב: שתיים .

מלכה: מתי גמרת את המקלט שתיים ?

זדורוב: עד שתיים אני מדבר .

מלכה: עד שתיים גמרת את המקלט .

זדורוב: אני אלך ב . . . מקלט . . . אה . . .

מלכה: ההמ .

זדורוב: אני אלך למעלה לשירותים .

מלכה: למעלה .

זדורוב: כן .

מלכה: לשירותים של הבנים .

זדורוב: כן .

מלכה: לא של הבנות .

זדורוב: לא, בנים .

מלכה: ההמ .

זדורוב: שים שמה מים ולראות דם, משתיים עד שלוש אני באיזה זמן הזה אני היה של המנשה, הוא . . . מיכאל, הוא בלי, בלי זה//

מלכה: //בלי (לא נשמע)//

יוסי: //רומן, רומן, איך ידעת שזה דם ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יוסי: אולי צבע ? איך ידעת דם ?

זדורוב: מה ? מה ? מונה דיסק 35:390:

יוסי: איך אתה ידעת שזה דם ?

זדורוב: אה . . . אני לא יודע, פשוט//

מלכה: //נגעת ככה באמצע ?

זדורוב: לא, אני אה . . . לא .

יוסי: אולי זה צבע ? אולי מישהו עשה צבע וזה מה ?

זדורוב: אה . . .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: למה אה . . . למה דם ? נו, אני אומר אה . . .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: אצלנו ברוסיה, כשבחורים פשוט הלכו מכות, בדרך כלל הם התנקו בשירותים . תתרגם לו שהוא יבין .

מלכה: מה הוא אומר ?

יוסי: הוא אומר שהיו ב . . . ברוסיה, שהיו ילדים רבים אז היו שוטפים את עצמם בשירותים .

מלכה: ההמ .

יוסי: אבל איך ידעת שזה דם ? אולי זה צבע ? אולי לא יודע, לכלוך .

זדורוב: יכול להיות, אבל אה . . .

יוסי: אתה אמרת דם, למה ידעת שזה דם ?

זדורוב: (הנחקר שותק) אה . . . נו למה זה אדום, זה דם .

יוסי: אז מה אדום ? אדום גם זה אדום, אז מה זה דם ?

זדורוב: (לא נשמע) שמה . . . שמה אין//

יוסי: //(לא נשמע) הכל אדום .

מלכה: (לא נשמע) כמה אדום יש .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //אדום (לא נשמע) .

זדורוב: אבל, אבל שמה אין אה . . . צבע אה . . . כמו . . .

יוסי: איך אתה יודע ? אולי עושים דברים, צבע//

זדורוב: //אני לא//

יוסי: //על הקיר עושים טוש בכיתה, צבע, לא יודע מה .

זדורוב: (לא נשמע) אתה מבין אותי ?

מלכה: כן .

זדורוב: אבל זה דם .

מלכה: יש בחיים שלב . . . יש בחיים שלב . . . שבו . . . שבו צריך בן אדם להגיד, עשיתי, טעיתי (לא נשמע –לא נכון), חלאס . הבנת ?

זדורוב: מה זה חלאס ?

מלכה: חלאס זה נגמר . נגמר, העניין נגמר .

זדורוב: אני לא יודע, אבל אה . . .

מלכה: תשמע, יש סיבה להרוג ילדה ? יש סיבה להרוג ילדה ?

זדורוב: מה זה סיבה ? בי . . . בעיה ?

מלכה: בעיה .

זדורוב: יש בעיה//

מלכה: //להרוג ילדה, כן . אתה הרגת את הילדה .

זדורוב: לא .

מלכה: (לא נשמע) לא, הכל זה מסתובב אליך .

זדורוב: אני יודע מה הכל עכשיו לא (לא נשמע) מה זה, אני//

מלכה: //הכל עליך .

זדורוב: אבל אני לא עושה, אני לא עושה .

מלכה: למה לא ? למה לא ?

זדורוב: על מה ? תגיד לי .

מלכה: לא יודע, (לא נשמע) מבין .

זדורוב: אני לא .

מלכה: אולי היא עברת לידה, היא אמרה לך משהו לא טוב .

זדורוב: למה ?

מלכה: אולי ראית אותה לא טוב, אולי רצית אותה .

זדורוב: מה ? מה היא אומרת לי ? אני כל הזמן ב . . . פלייר . מה היא אומרת ? אני לא שומע .

מלכה: מה זה כל הזמן בפלייר ? אתה עכשיו הלכת עם הדבק, אתה עם פלייר ?

זדורוב: אני עובד ועם הפלייר .

מלכה: לא עובד, שהלכת מהמקלט, יצאת עם פלייר באוזניים ?

זדורוב: אני כל הזמן בפלייר .

מלכה: למה ?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //איך אתה שומע אנשים ? איך אתה מדבר בטלפון ? איך אתה רואה בבית ספר//

זדורוב: //למה ?

מלכה: שישבת ליד השומר, היית עם פלייר באוזניים ?

זדורוב: מתי עם שומר אני היה, אני מדבר ולהוריד פלייר .

מלכה: להוריד את הפלייר .

זדורוב: להוריד, אנחנו (לא נשמע)//

מלכה: //עכשיו, כשהלכת חזרה לבית ספר, עם הדבק//

זדורוב: //(לא נשמע) .

מלכה: שמת את הפלייר ? מונה דיסק 57:370:

זדורוב: כן .

מלכה: והלכת ? אתה הולך ככה ורוקד ?

זדורוב: אני שים פלייר, שים אה . . .

מלכה: דבק .

זדורוב: (לא נשמע) על ה . . . זה והולך בבית ספר .

מלכה: והלכת לבית ספר .

זדורוב: כן . ולעבוד, בשתיים אני היה ו . . . לראות . . . איך לראות זה צבע, אבל ביום הזה, ביום רביעי לא היה לעשות צבע . ב . . . מקלטים אני לראות איזה שמה צבע, זה לא צבע כמו אני לראות (לא נשמע)//

מלכה: //לא, (לא נשמע) יש צבע אדום כזה .

זדורוב: אבל לא כזה כמו אני לראות .

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: אה ?

זדורוב: אבל זה (לא נשמע) .

מלכה: (לא נשמע)//

זדורוב: //זה צבע לא כמו אני לראות .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: זה לא צבע כמו אני לראות, זה לא אותו דבר צבע . שמה יש כמו חום ו . . . כמו בג' .

מלכה: כן .

זדורוב: אבל אה . . .

מלכה: עכשיו//

זדורוב: //אדום .

מלכה: משתיים, משתיים . . .

זדורוב: משתיים אני הלכתי//

מלכה: //מה עשית משתיים ?

זדורוב: אני אלך שמנשה, אני שים מפתח של ה . . . מקלט ארבע, אני אלך (לא נשמע)//

מלכה: //איפה שמת, אצל מנשה ?

זדורוב: מנש . . . אה . . . מיכאל (לא נשמע) .

מלכה: מיכאל . מיכאל מתי נתן לך ה . . . מפתח של מקלט ארבע ?

זדורוב: לא יודע . אני לא//

מלכה: //המפתח של כל המקלטים הוא אותו דבר, נכון ?

זדורוב: לא יודע .

מלכה: איך נכנסת למקלט שתיים שבאת באותו היום ?

זדורוב: הוא שמה כל הזמן פתוח .

מלכה: אז הוא היה פתוח .

זדורוב: כן .

מלכה: נכון ? אז הלכת//

זדורוב: //זה מקלט איפה פתוח כל הזמן .

מלכה: ומקלט ארבע הלכת למיכאל שייתן לך מפתח .

זדורוב: לא, אני אלך ממקלט ארבע, שמה סגור, אני . . . מתי אני אלך אה . . . שם, שם, שם ב . . . (לא נשמע) שם . פה סתם דוגמא, מקלט ארבע .

מלכה: כן .

זדורוב: פה מקלט ארבע . פה יש ככה . . . אה . . . פה יש כיכר כזה .

מלכה: או קי .

זדורוב: על הכיכר על ה . . . זה, פה היה אחד ילדה . היא לראות לי מה אני הולך שם, שם, שם . היא לראות אה . . . לי מה אני אלך . זה בטוח, אני יודע למה אני עושים ככה ו . . . לראות היה ילדה . ו . . . אני אשים לב ל . . . מ . . . מיכאל אה . . . מפתח, הוא אמר כי אה . . . תשמע, מפתח אני אתן לך, אבל//

מלכה: //באיזה שעה זה היה ? מונה דיסק 240:00:

זדורוב: איפה . . . שתיים ועוד משהו, אני לא יודע בדיוק . שתיים ועוד משהו .

מלכה: שתיים ועוד . . .

זדורוב: הוא אמר, אני עדו קצת זמן ו . . . הלך הביתה . או חצי שעה או משהו כזה, אני אומר, אני עושה מהר ותן לך (לא נשמע), מקסימום חצי שעה אה . . . אני אתן לך בלי שום בעיה . אני עושה שמה פנלים, שמה ארבע פנלים .

מלכה: ארבע .

זדורוב: ארבע, אני עושה דוגמות של המטר, עשרים מטר, אני עושה דוגמות כמה צריך, מהר במקלט שתיים לחתוך, שים אה . . .

יוסי: כמה זמן לקח מאז שאתה הולך למיכאל ו . . . כמה זמן לקח לך לעשות את החתיכות קרמיקה בשביל מקלט מספר ארבע ?

זדורוב: אני עושה ארבע חתיכות .

יוסי: כמה זמן זה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

מלכה: (לא נשמע)//

זדורוב: //חמש עשרה דקות .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: איפה ככה .

יוסי: חמש עשרה דקות ?

זדורוב: כן . זה מקסימום .

מלכה: כמה זמן זה לחתוך ארבע ?

יוסי: מקסימום ? כמה זה מינימום ?

זדורוב: מתי יש פנלים זה . . .

יוסי: הלכת למקלט ארבע, הלכת למקלט ארבע, לקחת מידה, לקחת מפתח ממיכאל . מתי זה היה ?

זדורוב: אני לא יודע .

יוסי: בערך .

זדורוב: או . . . שתיים עשרים היה או איפה ככה .

יוסי: שתיים עשרים .

זדורוב: כן .

יוסי: בסדר, מיכאל אמר לך, לא עכשיו . . .

זדורוב: לא .

יוסי: לא, הוא נתן לך מפתח ? כן .

זדורוב: הוא נותן לי מפתח .

יוסי: הלכת אל המקלט .

זדורוב: אני הולך במקלט .

יוסי: הלכת (לא נשמע)//

זדורוב: //אם פתוח//

יוסי: //כן .

זדורוב: מקלט, אני אלך במקלט שתיים, שים מטר, לך לראות .

יוסי: במקלט ארבע .

זדורוב: כן, אני אה . . . זה אחד עשרה זה אחד עשרה פה שבע, שמה היה שתיים פנלים, אבל שש סנטימטר, לא שבע, שש סנטימטר . אני שים זה וזהו . אני לחתוך על המכונה, שים אה . . . פנלים, שים דבק . . .

יוסי: תסתכל רומן, פה יש כתוב, אתה אמרת אתמול//

זדורוב: //אני יודע .

יוסי: אמרת ככה, יש שתיים שלושים וחמש . . . שתיים שלושים וחמש (לא נשמע)

זדורוב: זה בערך היה, יכול להיות .

יוסי: בערך, זה עשרים וחמישה לשלוש .

זדורוב: כן .

יוסי: בסדר ? המקלט סגור, מקלט ארבע . הלכת למיכאל . . . נכון ? הלכת למיכאל, בדרך הלכת למקלט שלוש . מונה דיסק 20:42:0

זדורוב: בטח .

יוסי: נכון ?

זדורוב: אבל בחזרה אמרתי (לא נשמע)//

יוסי: //רגע, לא אתה אמרת בדרך למיכאל . . . בדרך למיכאל נכנסת למקלט

שלוש .

זדורוב: נכון .

יוסי: נכון ?

זדורוב: זה מתי מקלט ארבע סגור//

יוסי: //הלכת (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) בחזרה לראות//

יוסי: //כן .

זדורוב: אין שם זה//

יוסי: //כן, אין (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) של זה .

יוסי: הלכת, הלכת בשתיים ארבעים, עשרים לשלוש הלכת למיכאל, לקחת מפתח .

זדורוב: לא היה בדיוק שלוש, אבל אני אתן לו של מיכאל מפתח, לא היה בדיוק . אני לא יודע (לא נשמע)//

יוסי: //לא שלוש, עשרים ל...

זדורוב: איפה ככה .

יוסי: שתיים ארבעים .

זדורוב: שתיים ארבעים, שתיים חמישים . . .

יוסי: כן .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: לקחת (לא נשמע)//

זדורוב: //אני לא יודע בדיוק .

יוסי: לקחת, לקחת מפתח .

זדורוב: נו .

יוסי: תחשוב, מה עשית ? הלכת למקלט שתיים . . . נכון ?

זדורוב: נכון .

יוסי: לקחת מטר . . . נכון ?

זדורוב: שים דוגמות .

יוסי: הלכת למקלט ארבע .

זדורוב: נו .

יוסי: לקחת מסתכל מטר, לראות במטר, הלכת למקלט שתיים .

זדורוב: לחתוך חתיכות .

יוסי: לעשות חתיכות . (מונה דיסק 0:43:00)

זדורוב: וזהו .

יוסי: לקחת מקלט ארבע הלכת שמה, להביא את החתיכות . כמה זמן לקח ?

זדורוב: (לא נשמע) עשרים מקסימום, חצי שעה .

יוסי: אבל אמרת אה . . . רבע שעה, עכשיו זה חצי שעה, הלוך חזור (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //הלוך חזור, הלוך חזור .

זדורוב: תשמע אתה אומר לחתוך ככה .

יוסי: הכל, זה מה שעשית, זה לא אני אומר, זה מה שעשית . זה מה שעשית לעשות, נכון ?

זדורוב: אני//

יוסי: //זה מה שעשית עבודה .

זדורוב: אני, אני אומר מה אני לחתוך . . . אני אומר מתי, אתמול אה . . . עוד משהו, אני מדבר אני לא יודע בדיוק שעה, אצלי אין שעון על הידיים, אין .

יוסי: אני אלך אתך, כמה זמן ייקח (לא נשמע)//

זדורוב: //כל הזמן (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) זה .

יוסי: ובאמצע אתה כל הזמן עובד, כמה זמן זה לוקח ? רבע שעה ? יותר ?

זדורוב: מתי ככה .

יוסי: כן .

זדורוב: אבל אני לא עובד בלחץ, אני עובד לאט לאט .

יוסי: בלי לחץ, לא צריך לחץ .

מלכה: מישהו אמר צריך לחץ ?

יוסי: לא לחץ .

זדורוב: אני עבוד לאט לאט .

מלכה: עכשיו, משתיים . . .

זדורוב: משתיים עד שלוש, אני . . . על ה . . . שעה זה אני שים של מנשה מפתח, אני אה . . . עושה פנלים, אני לעשות הכל, אני סגרתי מקלט ואתן לו (לא נשמע), אתן לו ב . . . חזרה מפתח .

מלכה: עשית עוד משהו בזמן הזה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) מ . . . אה . . . לך בשירותים עוד פעם אה . . . שים כמעט אה ... דלי מים .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: זה היה ב . . . שעה, בשלוש שעות מקסימום . אה . . . בין קרמיקה שלי צריך לעשות רובה. בשלוש אני אשים כל הדלי מים, גדולים, סגרתי מים, לך למקלט, עושה קצת אה.. . זה, אה . . . עושה רובה חדשה ו . . . עושה רובה על הקרמיקה איפה אני לעשות .

יוסי: אז היית, מתי לקחת . . . אתה אמרת, אחרי שתיים, שתיים וחצי (לא נשמע)//

מלכה: בשתיים אמרת כבר גמרת . (מונה דיסק 46:40:4) (קו תחתון = לא תומלל במקור)

זדורוב: //בשתיים (לא נשמע)// (קו תחתון = לא היה ולא נאמר)

יוסי: //(לא נשמע) בשירותים לקחת מים, לא . הוא אמר הוא היה בסביבות שתיים וחצי לקח מים בשביל אה . . . בשביל אה . . . בשביל דבק .

זדורוב: בשתיים .

מלכה: בשתיים הוא כבר גמר .

זדורוב: בסדר .

יוסי: לא, הוא לקח . . . הוא אמר תשמע//

זדורוב: //אני בשתיים גמרתי קרמיקה .

מלכה: כן .

זדורוב: בשתיים שים דלי//

מלכה: //נו .

זדורוב: לך קצת מים על הדבק, (לא נשמע)//

יוסי: //בשביל דבק, הוא לקח עוד מים לדבק .

זדורוב: ואני לך לעשות אה . . .

מלכה: דבק בשביל, מקלט ארבע ?

זדורוב: בשביל מקלט, מקלט ארבע לפנלים וזהו .

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: כן, הבנו .

זדורוב: ואני מדבר משתיים//

מלכה: //משתיים עד שלוש//

זדורוב: עד שלוש . . . אני עושה עוד זה, לך, לך, לך ועושה סיימת הכל ותן לו ב מפתח.

יוסי: (לא נשמע) שניה, שניה, שניה .

זדורוב: במפתח (לא נשמע) .

יוסי: אז שניה, חכה רגע . מה שאתה אומר . . . שמ . . . משעה שתיים . . . משעה שתיים אתה כל השעה מסתובב הלוך חזור בבית ספר . כל הזמן אתה מסתובב .

זדורוב: איפה ?

יוסי: בבית ספר .

זדורוב: איפה אני כל הזמן הולך בבית ספר ?

יוסי: לא, אתה הולך, אתה הולך מקלט ארבע .

זדורוב: כן .

יוסי: אתה הולך למקלט שלוש, אתה הולך מיכאל, אתה הולך אה . . .

זדורוב: מקלט שתיים .

יוסי: מקלט שתיים .

זדורוב: שירותים .

יוסי: אתה הולך שירותים, חוזר לפה, מקלט ארבע, מקלט, עוד פעם שירותים, עוד פעם זה, אתה כל היום הולך . אתה או מסתובב, הולך שירותים, הולך, אתה כל הזמן עושה דברים, אתה מסתובב, אתה לא יושב במקום, אתה מסתובב כל הזמן (לא נשמע – לא נכון) .

זדורוב: אבל זה עבודה שלי .

יוסי: לא אמרתי שזה לא עבודה שלך, אתה כל היום מסתובב .

זדורוב: אני צריך הולך לקרמיקה, אני לא יכול לחתוך פנלים// מונה דיסק :0060:4

יוסי: //בסדר .

זדורוב: בלי זה, אני//

יוסי: //נכון .

זדורוב: אני לא יכול .

מלכה: תגיד לי//

יוסי: //אז לא היית במקלט כל הזמן .

מלכה: חוץ מזה, חוץ מזה עשית עוד משהו ?

זדורוב: לא, חוץ מזה בשלוש אני עושה קרמיקה וזהו .

מלכה: זהו ? שום דבר//

זדורוב: //אה . . . אני עושה אה . . . (לא נשמע) .

מלכה: לא יצאת, לא יצאת מהבית ספר ? לא הלכת לאיזה שהוא מקום ?

זדורוב: אני . . .

יוסי: רובה מתי התחלת לעשות ? באיזה שעה ?

זדורוב: עם שלוש עד ארבע אני עושה רובה ועושה ניקיון . למה אני אלך כמעט כל בלי מים, זה לניקיון//

מלכה: //כן .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: משלוש עד ארבע (לא נשמע)//

זדורוב: //אני עושה אה . . . רובה .

מלכה: עשית (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) פלוס ניקיון .

מלכה: (לא נשמע) פלוס ניקיון//

זדורוב: //ו . . . אה . . .

מלכה: ומשעה ארבע//

יוסי: //(לא נשמע) שניה .

זדורוב: מתי אני עובד אה . . . ניקיון, היה . . . בחורה מי עושה ניקיון בבית ספר, היא לראות מה אני עושה רובה וניקיון .

מלכה: איפה, במקלט ?

זדורוב: במקלט, בטח . במקלט אה . . . שתיים .

מלכה: במקלט שתיים .

זדורוב: כן . ו . . . מארבע עד חמש אני עושה ניקיון, אני (לא נשמע)//

מלכה: //מארבע עד חמש .

זדורוב: ארבע ב . . . עשר מקסימום איפה ככה עושה לעשן אה . . . שמה במקלט .

מלכה: כמה זמן לוקח לך לעשות רובה למקלט כאילו ?

זדורוב: אה . . . שעה מקסימום(לא נשמע) פלוס מינוס .

מלכה: כן .

זדורוב: זה מקסימום .

מלכה: שעה ? איך אתה עושה רובה ?

זדורוב: אה . . . אני עושה עם (לא נשמע) הכל אה . . . כל ה . . . קרמיקה//

מלכה: //לא עם מגב ?

זדורוב: (לא נשמע) לא, לא בלי מגב, אה . . . מתי עם מגב זה הרבה (לא נשמע) הלך, זה הרבה חומר צריך . אני עושה//

מלכה: //אז אתה עושה ביד ?

זדורוב: אני עושה כל ה . . . ביד, כל השורה, כל הפינה, כל ה . . . פנלים, הכל, הכל, הכל . אה . . . לאט לאט, (לא נשמע) ואצלי יש מיוחד מאלג' על הרובה אני עושה מאלג' .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: אה . . . עד//

מלכה: //עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה .

זדורוב: עד . . .

מלכה: למה זרקת את המכנסיים ? (המכנסיים שנזרקו הן הראיה המחשידה היחידה שיש לחוקרים נגד רומן. עליה, על ראיה זו הם שמים את כל כובד משקלם)

זדורוב: מה אני אמרתי זה . . . קטן, אני לא מבין מה זה חשוב, אה . . . אני אדע מה זה חשוב, אני (לא נשמע) סתם//

מלכה: //(לא נשמע) יש לי, יש לי שאלה אליך . אתה עובד בשיפוצים, נכון ?

זדורוב: אני (לא נשמע), אני יודע, עכשיו//

מלכה: //עכשיו, אם אתה עובד בשיפוצים//

זדורוב: //עכשיו אני מבין מה (לא נשמע)//

מלכה: //אתה צריך סמרטוטים ?

זדורוב: (לא נשמע) אצלי אין כבר סמרטוטים .

מלכה: למה לא ? איך אתה מנקה עם הרובה ? עם מה אתה מנקה את הרובה, עם סקוטש ? מונה דיסק :0080:4

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: איך אתה מנקה ?

מלכה: כן .

זדורוב: אצלי יש אה . . . אה . . . אה . . . ספוג .

יוסי: ספוג .

מלכה: ספוג .

זדורוב: אני אשים במים, להוריד ועושה אה . . . (לא נשמע) .

מלכה: וסמרטוטים אתה לא צריך בשביל (לא נשמע) ?

זדורוב: לא, סמרטוטים, סמרטוטים על הזה, על ה . . . רצפה הוא הרבה לעשות

חו . . . חורים בסמרטוט .

מלכה: (לא נשמע) וניקיון סתם, לא צריך סמרטוטים ?

זדורוב: אני עושה עם אה . . .

מלכה: אז יש לך שני מכנסיים, במקום לזרוק אותם, אז אתה עושה לך גם סמרטוטים, שיהיה לך לנגב את הידיים, אתה גם עושה צבע, נכון ?

זדורוב: אני עושה, אבל אה . . .

מלכה: נו, (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //לא צריך סמרטוטים, לא משנה, בכלל .

זדורוב: לא, צבע, הנה, ככה הכל צבע אצלי .

מלכה: כן ?

זדורוב: אני הכל (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) .

זדורוב: אני עושה בעיות, אני הכל אצלי .

מלכה: עושה על המכנסיים מנקה .

זדורוב: כן, אני לא אה . . . אצלי ב . . . בכוונה יש סמרטוט . אצלי סמרטוט מה . . . אה . . . צריך מתי אני עושה צבע ב . . . רצפה יש קרמיקה חדשה . אני עושה סמרטוט של רצפה, עושה מים, עושה צבע וניקיון . וככה אני לא רוצה סמרטוט, למה ?

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: הכל אני שים אצלי, אצלי יש סיליקון, אקריליק, יש צבע, יש שפכטל, יש הרבה אה . . . דברים אצלי .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני כל הזמן ככה, זה . . .

מלכה: כל הזמן הבגדים שלך מלוכלכים .

זדורוב: אצלי (לא נשמע) הכל, אני לא עושים, אני ככה, אני אה . . . לא עם . . . אה . . . אין אה . . . אצלי בכוונה סמרטוט על הידיים, אין כזה . למה זה ?

מלכה: כמה מכנסיים ? כמה זוגות מכנסיים היה לך של העבודה באותו יום ?

זדורוב: אצלי . . . אחד כחול .

מלכה: רק אחד היה לך בתיק ?

זדורוב: כן .

מלכה: אחד ?

זדורוב: (לא נשמע) אחד .

מלכה: וזה המכנסיים//

זדורוב: //למה . . .

מלכה: שלקחתי לך מה . . . בית שם (לא נשמע) ?

זדורוב: אני אומר, מתי אה . . . זה מכנס . . . זה מכנסיים זה אחר . זה . . . אה . . . (לא נשמע)//

מלכה: //באיזה (לא נשמע) הוא היה ?

זדורוב: זה היה בבית . אני אומר, אה . . . מתי לא היה קרמיקה, אני אצל אה . . . (לא נשמע) תתקשר, הוא מדבר (לא נשמע), אני, מתי ? הוא, לא יודע . מתי יהיה (לא נשמע) בחומר זה יהיה . אני שים כל ה . . . שלי, שים הכל בתיק, לך הביתה ו . . . עושה במכונת כביסה . מונה דיסק :00500:

מלכה: למה יש הרבה חולצות אצלך בעבודה ומכנסיים אחד רק ?

זדורוב: אה . . . אצלי אין הרבה מכנסיים . קצר אני לזרוק, יש בעיות, אני לזרוק . אצלי ב . . . ירוק כזה, פה יש בעיות, אני עושה כמה פעמים לעשות אה . . . זה .

מלכה: לתפוס .

זדורוב: לתפוס, אבל זה גדולות, היא . . . גדול ו . . . טוב על העבודה, יש הרבה אה . . . כיסיות, זה יפה . ו . . . זה . . . אחד . ויש עוד אחד כחול, אבל היא ממש גדולות אצלי, אבל זה בסדר . אה . . .אבל שם אין אה . . . זה, שמה אה . . . חוט, שם אין, כמו זה .

מלכה: אין לולאות .

זדורוב: כן, זה בעיה קצת . אה . . . אני שים, אבל להוריד זה . ו . . . זה קטנות, אני לזרוק, אני אה . . . בלי ש . . . בלי ראש, אני לא מבין מה זה חשוב . אני לא סתם בכוונה לעשות, אני אה . . . לא מבין .

מלכה: (לא נשמע) ביום רביעי . . . יום רביעי, ביום של הרצח של הילדה, היית בקומה השנייה למעלה ?

זדורוב: אני לא היה אה . . . קומה שניה .

מלכה: סשה, בוקר טוב . מה נשמע ? מונה דיסק 15:510:

סשה: (לא נשמע) .

מלכה: היית (לא נשמע) היית או לא היית ?

זדורוב: אני לא אה . . . הייתי שם (לא נשמע) . אני לא הולך, אני לא ראיתי .

מלכה: יכול להיות שראו אותך שם ?

זדורוב: (לא נשמע) מתי יש, מתי לראות אם מישהו, אני (לא נשמע)//

מלכה: //לא אתה לראות, שראו אותך שם או משהו .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: (לא נשמע) יש אופציה שהיית למעלה ?

זדורוב: לא, למעלה//

יוסי: //למעלה, למעלה, למעלה .

זדורוב: למעלה אין .

סשה: ככה, רומן, ישבנו אתמול כמה זמן ?

זדורוב: אה . . .

סשה: שעות, נכון ? כמה שעות ישבנו ?

זדורוב: ישבנו מה ?

סשה: ישבנו וכתבנו, כמה שעות ?

זדורוב: (לא נשמע)//

סשה: //נכון לא שעה, לא שעתיים . אמרתי לך, אני בכוונה אומר עברית כדי שהבחור יבין גם . בסדר ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

סשה: אמרתי לך שיש עדיין בדיקות במעבדה, במעבדה . נכון ?

זדורוב: נו .

סשה: מאז עברו כמה שעות, לילה עבר, נכון ?

זדורוב: כן .

סשה: התקדמנו . מונה דיסק 2:0050:

זדורוב: כן .

סשה: היום, היום, עכשיו אנחנו (לא נשמע)//

מלכה: //אנחנו יודעים שאתה הרוצח .

סשה: אני יודע הרבה יותר ממה שידעתי אתמול . אתה מבין אותי, נכון ?

זדורוב: כן .

סשה: אז מה שאני יודע היום, נותן לי להבין מה קרה שם . הבנת ? (שיקר סשה במצח נחושה כחלק מתרגילי החקירה )

זדורוב: (לא נשמע)//

סשה: //אז אתה עכשיו, אתה עכשיו צריך לספר מה שרק אתה יודע . ואז מה שאני יודע ואתה יודע, אולי יעזור לך .

זדורוב: אני (לא נשמע)//

סשה: //אבל אתה צריך להגיד את זה, לא אני .

זדורוב: אני//

סשה: //כי אחר . . . חכה//

* צד ב' -

סשה: כי אחרי שאני יגיד לך, כבר אין לאן ללכת. הבנת?

זדורוב: כן.

סשה: זה בגלל שאנחנו יודעים.... מונה דיסק :38250: קטיעת קול למשך 9 שניות לערךXXXX

זדורוב: בסדר סשה, אני לא הרגתי .

סשה: אני עוד פעם מסביר לך//

זדורוב: //אני//

סשה: //יש סיפור//

זדורוב: //(לא נשמע)//

סשה: //שאתה יודע, יש סיפור שאנחנו יודעים . את שני הסיפורים האלה צריך לאחד, אחרת זה בכלל סוף העולם .

זדורוב: (לא נשמע)//

סשה: //(לא נשמע) .

מלכה: רומן, אתה (לא נשמע) רומן//

זדורוב: //אני כבר (לא נשמע) ככה וככה, אני לא יודע, אני לא יודע . אני מספר . בטח שראו אותי, אבל אני לא מתכוון להסתכל (לא נשמע)//

מלכה: //רומן, (לא נשמע)//

סשה: //אבל העניין הוא לא בזה שראו אותך, העניין הוא במה שהיה . רומן .

זדורוב: אני לא הרגתי .

סשה: אז בוא אנחנו נמשיך הלאה, אתה לפי הפסים שלך ואנחנו לפי הפסים שלנו .

מלכה: רומן//

יוסי: //לאן אנחנו נגיע, (לא נשמע) .

זדורוב: אני רוצה לאחד (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) לעזור .

מלכה: אתה . . . לא מספר לנו הכל . מונה דיסק :24530:

זדורוב: מה אני לא (לא נשמע) מספר//

מלכה: //אתה לא מספר .

זדורוב: אני לא יודע מה (לא נשמע) לספר .

מלכה: אתה לא . . .

יוסי: אתה לא מספר את הכל .

זדורוב: אני סיפרתי את הכל .

יוסי: לא, אתה לא סיפרת את הכל .

זדורוב: אני סיפרתי את הכל .

יוסי: לא, אתה לא סיפרת את הכל .

זדורוב: אני כן סיפרתי את הכל .

יוסי: אתה לא סיפרת את הכל .

זדורוב: מה עוד אני לא סיפרתי לכם ?

יוסי: הנה, הנה, זה מה (לא נשמע) .

זדורוב: מה ?

יוסי: לא, (לא נשמע) בעצמך .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: אתה בעצמך, אתה בעצמך יודע שאתה לא סיפרת את הכל .

זדורוב: אני סיפרתי את הכל .

מלכה: תגיד לי, (לא נשמע) יום ח . . . יום חמישי עבדת ?

זדורוב: לא .

מלכה: ויום שישי ?

זדורוב: לא .

מלכה: יום שבת ?

זדורוב: ביום שישי אני אשים שמה (לא נשמע)//

מלכה: //לשים את הכלים ולסגור (לא נשמע), נכון ?

זדורוב: כן, ביום חמישי היה//

מלכה: //ביום שבת עבדת ?

זדורוב: לא .

מלכה: לא עבדת ביום, וביום ראשון ?

זדורוב: אה . . . ביום ראשון, כן אני//

מלכה: //התחלת לעבוד .

זדורוב: לחדשה .

מלכה: נכון ?

זדורוב: בחדשה .

מלכה: זאת אומרת, עכשיו אנחנו חוזרים עוד פעם למכנסיים . . . איזה סיבה יש לך . . . לזרוק את המכנסיים . . . (יוסי משוחח בטלפון) (מלכה בטלפון שצלצל ברטט רון, אני אחזור אליך . )

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: אה ?

זדורוב: אש אפשר ?

מלכה: אש ?

זדורוב: כן .

מלכה: יוסי אה . . . לא אוהב סיגריות, יוסי . אתה רואה, אני גם לא מעשן .

זדורוב: בסדר . אני יודע מה אני לא עושה את זה . אני יודע מה אני עושה (לא נשמע) מה, אני להוריד מכנסיים (לא נשמע)//

מלכה: //לא בעיות, לא בעיות .

זדורוב: זאת בעיה, אני להוריד מכנסיים, אני לא בכוונה להוריד, אני סתם להוריד .

מלכה: עכשיו אני עובד בקרמיקה .

זדורוב: כן .

מלכה: אני עם מכנסיים .

זדורוב: קצר .

מלכה: גמרתי לעבוד, קצר, ארוך, אה . . . גדול, קטן, שמן, קרוע, הכל, לא משנה . (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

מלכה: נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: לא עובד היום .

זדורוב: לא, אני אה . . .

מלכה: לא (לא נשמע)//

זדורוב: //ביום חמישי, (לא נשמע)//

מלכה: //לא, ביום חמישי לא עובד .

זדורוב: כן, אני (לא נשמע)//

מלכה: //יום שישי לא עובד . מונה דיסק :00550:

יוסי: שניה .

מלכה: יום שישי לא עובד .

זדורוב: לא .

מלכה: יום שבת לא עובד .

זדורוב: לא .

מלכה: נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: יום ראשון עובד .

זדורוב: כן .

מלכה: למה, למה ביום שבת, מתי זרקת את המכנסיים ?

זדורוב: בשבת, יום ראשון איפה ככה, אני לא יודע .

מלכה: אתה כבר לא זוכר איזה יום זרקת את המכנסיים .

זדורוב: כן .

מלכה: למה בן אדם שהוא לא עובד, עכשיו זה פה, אני לא עובד איתו, נכון ? הוא זרוק פה . יום ראשון, יום שני, יום שלישי לא נוגע בו, נכון ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

מלכה: אם עכשיו באתי לעבודה//

זדורוב: //אבל//

מלכה: //אני עושה ככה, הוא לא כותב, לפח אשפה, זורק .

זדורוב: שמע אבל//

מלכה: //אם אתה בא לעבודה ביום שבת//

זדורוב: //אני היום (לא נשמע)//

מלכה: //התלבשת מכנסיים, אומר הוא לא טוב, זורק, בסדר . אבל סתם לקחת ולזרוק ?

זדורוב: אבל אצלי אין הרבה מכנסיים . אין הרבה .

מלכה: בגלל שאין לך הרבה, למה לזרוק ?

זדורוב: אני לא יודע למה אני (לא נשמע)//

מלכה: //אם היה לך חמישים מכנסיים//

זדורוב: //אבל אני לא בכוונה לזרוק . אני//

מלכה: //לא בכוונה לזרוק .

זדורוב: בטח .

מלכה: אבל זרקת שתיים .

זדורוב: (לא נשמע) קטן, אני (לא נשמע) .

מלכה: אבל זרקת שתיים, לא אחד, זרקת שתי מכנסיים . (לא נשמע) לזרוק .

זדורוב: זה שמה חור, אני עושה, אבל אני לא יכול, הוא (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) עם החור, עם החור שזרקת גם, גם היה בתיק ? מונה דיסק :00650:

זדורוב: לא .

מלכה: עכשיו, לעבודה הלכת עם מכנסיים אחד ?

זדורוב: כן, אה . . . ירוק .

מלכה: הירוק ?

זדורוב: כן .

מלכה: ירוק או כחול ?

זדורוב: שמה ?

מלכה: שמה, בבית ספר .

זדורוב: שמה היה מי עובד בכחול, למה ?

מלכה: בכחול .

זדורוב: אני, שניה . אני לא עובד ב . . . כמה ימים וכל הדברים שלי אני שים בתיק ושים אה . . . בבית לעשות אה . . . אה . . . מכונת כביסה .

מלכה: או קי .

זדורוב: אני עושה לי מכונת כביסה, אני יודע ביום הראשון אה . . . עשר . . . רביעי היה קרמיקה, הוא אה . . . מתקשר לי, יהיה קרמיקה, בסדר . יש שמה עבודה יום מקסימום .

מלכה: אז זה (לא נשמע)//

זדורוב: //אני אשים אחד מכנסיים, אחד חולצה, אחד אה . . . זה .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: וה . . .

מלכה: אתה עובד חודש . . .

זדורוב: כמעט חודש, אני . . .

מלכה: כמעט חודש .

זדורוב: אני לא עובד כל יום שם .

מלכה: בסדר, כמעט חודש אתה עובד בבית ספר . מונה דיסק :00570:

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: כמעט חודש, כמעט חודש, כמעט חודש אתה עובד ב . . . בבית ספר, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: כמעט חודש . עם איזה מכנסיים עבדת כל החודש ?

זדורוב: אה . . . ירוק . . . ו . . . אה . . . חום הזה .

מלכה: איזה חום, שלקחנו ממך ?

זדורוב: כן, היא//

מלכה: //בדגמ"ח הצבאי .

זדורוב: בסוף היא עושה בעיות על החור ואני לזרוק ולזרוק .

מלכה: אז שני מכנסיים עבדת, חום וירוק .

זדורוב: כן .

מלכה: ושניהם היו בבית ספר ?

זדורוב: אה . . . לא .

מלכה: כל פעם היית מביא מכנסיים אחר ?

זדורוב: אה . . . אה . . . כן אה . . . אני עושה ככה, שבוע אני עובד במכנסיים הזה, לוקחים בחזרה, עושה ניקיון, השני שם ב . . . עבודה .

מלכה: זאת אומרת חודש ימים אתה עובד עם שתי המכנסיים האלה ולא הפריע לך שום דבר, שהם קטנים, שהם קרועים, שהם גדולים, ש//

זדורוב: //היא לא יודעת מה היא קטנים, אני לא יודעת, אני לראות, זה פה חור//

מלכה: //(לא נשמע) בסדר//

זדורוב: //שם חור, אני שים כחול זה אני יודע .

מלכה: חודש, חודש, כל חודש עבדת עם המכנסיים הכחול, המכנסיים הכחול לא היה קרוע, נכון?

זדורוב: שמה יש בעיה, זה//

מלכה: הוא קטן .

זדורוב: לא .

מלכה: אז מה ?

זדורוב: אה . . .

מלכה: הריצ'רץ', מה ?

זדורוב: אני . . . למה לא רוצה אה . . . כל הזמן עובד, שמה אה . . . כזה . . .

מלכה: הכפתורים .

זדורוב: הכפתורים, אין כמו פה .

מלכה: ריצ'רץ', כן .

זדורוב: כן, ו . . . אני לא . . . כל הזמן עשיתי . ו . . . זה יותר טוב, כחול אה . . .

אה . . . שמה כפתורים, ו . . . חום, חום שמה זה כפתור יש . ו . . . ב . . . ירוק יש כפתורים, אבל היא גדולות ויותר טוב, אני אשים את זה (לא נשמע)//

מלכה: //תגיד לי, כמה פעמים היית ב . . . מזנון ביום רביעי ?

זדורוב: כמה . . . כמה . . .

מלכה: כמה פעמים . . .

זדורוב: פעמים . . .

מלכה: היית . . . במזנון .

זדורוב: מזנון מה זה ?

מלכה: איפה אוכלים, איפה שאוכלים .

זדורוב: כמה פעמים אני אה . . . אלך שם ?

מלכה: כן .

זדורוב: אה . . . אני אלך פעם אחת, אבל יש (לא נשמע) אני אלך עוד אחד אה . . . לקנות קולה .

מלכה: למה ?

זדורוב: אני רוצה לשתות .

מלכה: באיזה שעה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) אני לא יודע, אני לא יודע בדיוק .

מלכה: למה ? זה לא דברים שאתה עושה כל יום .

זדורוב: (לא נשמע) למה ?

מלכה: אתה עושה כל יום, אתה קונה פעמיים ביום ?

זדורוב: אני לא כל יום אה . . . מתי אני רוצה לשתות, אני אלך לקנות . אבל אה . . . מתי אני (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע)//

זדורוב: //מתי אני (לא נשמע) אני אלך לקנות אה . . . ככה, אני אלך לעשות קפה . אני . . . יכול להיות אני . . . אלך פעמיים, אבל . . . אה . . . אני לא רוצה סתם מדבר . אני לא רוצה, אני . . . א . . . יש (לא נשמע) אני אלך עוד לעשות, עוד לק . . . יש, כן . אני היה ולקנות זה היה . . . בחצי השני .

יוסי: בחצי השני .

זדורוב: אה . . . חצי שני, איפה אני לא יודע בדיוק איפה שעה, אבל כן אני היה,

למה ? אני לקנות קולה אה . . . בבוקר אני לקנות המבורגר, זה אחד עשרה, אחד עשרה וחצי . מונה דיסק :0000:1

מלכה: ההמ .

זדורוב: לקנות המבורגר ומיץ . מיץ . . . או . . . ענבים או . . . או ענבים או . . . משהו כזה אה . . . לא ענבים הזה, איך אומרים תפוזים ?

יוסי: תפוז .

זדורוב: או תפוז או ענבים, משהו כזה אני לקנות אז קולה אני לקנות אחר, יותר אחרי . . . אני לא יודע, שעה או עוד שתיים שעות הלך, אני לא יודע בדיוק, אני אלך לקנות קולה, כן . בקבוק קולה אני לקנות, אבל לא יודע מתי זה היה, אני יודע מה מתי אני עובד, עושה רובה הוא . . . כן, אני עושה רובה אני קצת, קצת לשתות, כמה זה רובה כמה זה עשרים, ככה . זה היה, כן . פעמיים אני היה שמה .

מלכה: כן .

זדורוב: אני היה פעמיים, פעמיים . ב . . . קיוסק . אה . . . פעם הראשונה אני לקנות המבורגר ומיץ ופעם ראש . . . אה . . . שני אני לקנות קולה, נכון . אבל . . . באיזה שעה, סליחה אני לא יודע, אני (לא נשמע)//

מלכה: //אתה מחליף, יש לך כמה חולצות, נכון ?

זדורוב: אצלי יש הרבה חולצות .

מלכה: יש לך הרבה חולצות שמה ראיתי, איזה ארבע חמש חולצות היה שמה .

זדורוב: איפה בתיק ?

מלכה: כן .

זדורוב: אה . . . זה חדשות חולצות .

מלכה: חדשות ? אבל שראיתי שעבדו אתם, זה . . . סווטשרט כחול וה . . . החולצה השחורה, יש עליהם צבע ולכלוך, לא ?

זדורוב: אה . . . להכל חולצות שלי יש משהו, יש צבע, יש . . . סיליקון, יש שפכטל, הכל חולצות יש .

מלכה: כל החולצות האלה אתה עובד אתן ?

זדורוב: אה . . . כן . אני הכל החולצות עובד .

מלכה: עכשיו בתיק//

זדורוב: //אני עובד (לא נשמע)//

מלכה: //היה איזה חמש שש חולצות, לא ?

זדורוב: אה . . . שש חולצות, ש . . . כזה .

מלכה: גרביים .

זדורוב: גרביים, שש אה . . . גרביים, אחד נעליים, אחד אה . . .

מלכה: רק נעליים אחד, זוג אחד יש לך רק ?

זדורוב: אה ?

מלכה: של העבודה, זה רק זוג אחד נעליים יש ?

זדורוב: (לא נשמע) נעליים תן לי . . . איש . . . ארבע של אישה שלי, אצלו זה קטן ו . . . אצלי בסדר . אני אשים לעבודה . יש אחד, עוד אחד נעליים, אבל לא, זה . . . קטנות שמה יש אוויר על הרגל . ויש . . . כמו אצלך אה . . . גדולות כזה, אבל אה . . . אין אוויר על הרגל . היא אלך למכונת כביסה . היא שב . . . שב למכונת כביסה . מונה דיסק :0002:1

מלכה: איזה כמה נעליים יש לך לעבודה ?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //שתי זוגות ?

זדורוב: יש שני זוגות, אבל אני עובד רק ב . . . אה . . . נעליים כזה .

מלכה: אבל כמה נעליים יש לך ?

זדורוב: כן .

מלכה: (לא נשמע) בתוך התיק ?

זדורוב: כן .

מלכה: או קי . עכשיו, למה צריך כל כך הרבה חולצות לעבודה ?

זדורוב: אני כל יום אה . . . חולצה חדשה .

מלכה: כל יום חולצה חדשה ?

זדורוב: אה . . . אני לא רוצה כל היום (לא נשמע) שם .

מלכה: ולמה לא כל יום מכנסיים ?

זדורוב: אני . . . מכנסיים כל היום זה צריך הרבה מכנסיים . (לא נשמע) הרבה מכנסיים .

יוסי: כמה פעמיים היית בחדר מורים ?

זדורוב: מה ? כמה פעמים אני הייתי//

יוסי: //בחדר מורים כמה פעמים אתה היית ?

זדורוב: הייתי ?

יוסי: כן . כמה פעמים, כל היום, מתי הלכת רומן, באיזה שעה הלכת ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יוסי: בבוקר הלכת ?

זדורוב: נו .

יוסי: תגיד לי מתי הלכת לחדר מורים .

זדורוב: פעם אחת, שתיים . . . שלוש, ארבע . בערך ארבע, חמש פעמים .

יוסי: בסדר, באיזה שעה, בהתחלה מהראשון מתי ?

זדורוב: אני הייתי בשמונה וחצי בערך אה . . .

יוסי: כן .

זדורוב: אני הייתי, אחרי זה בתשע . . . יכול להיות בשעה עשר, אני לא יודע בדיוק .

יוסי: נו .

זדורוב: נו בערך ארבע פעמים (לא נשמע)//

יוסי: //נו .

זדורוב: (לא נשמע) אני הייתי שם .

יוסי: אחרי זה, אחרי עשר מתי ?

זדורוב: אני יודע שבפעם האחרונה אני הייתי שם בשעה חמש//

יוסי: //או קי .

זדורוב: המנקה ראתה אותי .

יוסי: בסדר .

זדורוב: אני עוד דיברתי אתה .

יוסי: בסדר, מה עם הפעמיים האמצע ?

זדורוב: לפני זה אני . . . אני לא יודע כמה פעמים אני הייתי, אני יודע שאני

הייתי . . .

יוסי: בערך, (לא נשמע) היית שמונה וחצי, עשר . . . חמש . פה באמצע מה ?

זדורוב: יכול להיות שבשתיים עשרה ובשלוש, יכול להיות . אני לא יודע באיזה

שעות . שם (לא נשמע)// מונה דיסק :0004:1

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: כן, למשל אני לא יודע בוודאות . בוודאות אני לא יודע .

יוסי: בערך .

זדורוב: בערך אני הייתי חמש פעמים שם .

יוסי: אבל את הפעמיים האלה אתה לא זוכר מתי היית שם בערך או שאתה לא זוכר את כל הפעמים ? זאת אומרת שאתה זוכר את הפעם הראשונה ואתה זוכר את הפעם האחרונה .

זדורוב: את הפעם הראשונה אני זוכר ואת הפעם האחרונה אני זוכר כי אני הגעתי לעבודה, אני . . . לא היית קרמיקה אז אני הלכתי לעשות לי קפה .

יוסי: באיזו תדירות אתה שותה קפה בעבודה ?

זדורוב: כל פעם שונה . לפעמים כל שעה, לפעמים כל אה . . . יותר משעה, זה תלוי . זה שונה . אין דבר כזה שיש משהו רגיל אה . . .

יוסי: בדרך כלל (לא נשמע) .

זדורוב: נו בדרך כלל אני שותה אה . . . חמש שש פעמים ביום, יכול להיות שלעיתים יותר קרובות, יכול להיות שלעיתים יותר רחוקות, אני לא יודע .

יוסי: שאלתי אותו על ה . . . כמה פעמים הוא היה בחדר מורים וכמה שותה קפה וזה, הוא אומר בערך חמש, בין חמש לשש פעמים ביום, ככה בערך .

מלכה: חמש שש פעמים ביום קפה .

יוסי: כן, הוא אמר//

מלכה: //(לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) שעות .

מלכה: קפה, אז מתי הוא עובד ? מתי אתה עובד ?

זדורוב: אני לא עובד . אני שמה בכוונה לראות איפה ילדה (לא נשמע) .

מלכה: נו, אה . (מונה דיסק 2:005:1)

זדורוב: כן .

מלכה: נו .

זדורוב: אני עובד, אני לשתות קפה, אני לא שעון, אני לא מחשב, אני לא, ההמ עשר וחצי, אני אלך לעשות קפה .

מלכה: אני שואל אותך שאלה כבר חצי שעה, אתה לא עונה לי . יכול להיות שמישהו ראה אותך למעלה בקומה השנייה (לא נשמע)//

זדורוב: //אני לא יודע מי לראות לי שמה, אני לא הולך ל . . . קומה שנייה, אני לא הולך .

מלכה: ואם מישהו אומר שהוא ראה אותך שמה ?

זדורוב: הוא . . . משקר .

יוסי: משקר .

זדורוב: הוא משקר .

מלכה: למה הוא משקר ואתה אומר אמת ? כי בינתיים אתה רק משקר . (אומר יעקב מלכה שיודע שהוא זה המשקר בעצם)

זדורוב: למה ? אני אומר//

מלכה: //אתה הכל נראה לא טוב בינתיים, לא הוא .

זדורוב: תשמע, אני אומר למה הוא . . .

מלכה: כן .

זדורוב: מדבר//

מלכה: //משקר .

זדורוב: משקר . אני יודע מה אני . . . שמה לא היה . אני יודע מה אני לא היה ו . . . בטוח, אני יודע מה אני לא תעזור מי עושה זה בטוח אני יודע, אני יודע בטוח מה אני היה לי אה . . . ראשונה . מי לראות . . . הוא . . . או הוא או לא הוא, אה לא משנה .

מלכה: (לא נשמע) כן .

זדורוב: אצלו לא משנה .

יוסי: אתה//

מלכה: //בשירותים, בקומה הראשונה היה הרבה דם ?

זדורוב: לא הרבה . (מונה דיסק :0006:1)

מלכה: היה דם בהתזה, כמו זה ? מלא ? מלא ? ככה ?

זדורוב: לא, לא, לא, לא .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: שמה מתי אני היה, שמה כמה נקודות על הרצפה, כמה נקודות לאסלה

אה . . . יכול להיות//

מלכה: //אתה נגעת בדם ?

זדורוב: אה ?

מלכה: נגעת בדם ?

זדורוב: נגעת בדם ?

יוסי: נגעת, אתה נגעת ?

זדורוב: לא .

מלכה: לא, אז למה אתה//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //למה אתה//

זדורוב: //מקסימום, מקסימום . . .

מלכה: מקסימום . . .

זדורוב: מה אני יכול זה (לא נשמע) על הזה .

מלכה: (לא נשמע) ברגל .

זדורוב: ברגל או//

מלכה: //עכשיו אני שואל אותך שאלה, נו .

זדורוב: או שניה, או יכול לראות או היה . . . על ה . . . יד אה . . .

מלכה: ידית .

זדורוב: ידית .

מלכה: כן .

זדורוב: יכול להיות, אבל אני לא רואה לראות, אני לא (לא נשמע)//

מלכה: //אתה ראית דם על הידית ?

זדורוב: לא, אני לא (לא נשמע)//

מלכה: //עכשיו אתה (לא נשמע)//

זדורוב: //אני לא, אני לא . . . אני רואה ל . . . (לא נשמע) .

מלכה: שניה, אתה הלכת למלא מים, נכון ?

זדורוב: כן, אני אלך (לא נשמע)//

מלכה: //אתה הלכת למים והלכת לשירותים, נכון ?

זדורוב: אני (לא נשמע) לשירותים, אני אשים (לא נשמע)//

מלכה: //שעתיים//

זדורוב: //(לא נשמע) עושה פיפי .

מלכה: עשית פיפי, יצאת מהשירותים//

זדורוב: //עושה אה . . . ניקיון, עושה (לא נשמע), עושה והלך .

מלכה: עושה . . . שניה . יצאת מהשירותים, עשית פיפי ? שטפת ידיים ?

זדורוב: לא .

מלכה: לא שטפת ידיים ?

זדורוב: לא .

מלכה: למה ?

זדורוב: אני לא (לא נשמע) לעשות פיפי על הידיים שלי .

מלכה: אז אתה לא שוטף ידיים .

זדורוב: (לא נשמע) למה ?

מלכה: לא יודע .

יוסי: בסדר, לא משנה .

מלכה: אני שואל, לא משנה, לא שטפת, לא שטפת . מילאת מים ב . . . ב . . . זה . . . בדלי ?

זדורוב: אני שם דלי ולך (לא נשמע) .

מלכה: ועשית אה . . . עבדת עם מים . לערבב את ה . . .

זדורוב: אני אשים דלי//

מלכה: //דבק .

זדורוב: ואני אלך למטה לעשות קצת מים בדלי, לחתוך שקית, לעשות קצת דבק

ו . . . אה . . . לעשות (לא נשמע) של דבק מוכן יהיה ו . . . אלך (לא נשמע) של מנשה אה . . .

יוסי: מפתח .

זדורוב: מפתח . אה, לא הולך, אני הולך לראות של המקלט . הוא סגרתי ארבע, אני אלך ב . . . חזרה, אלך במקלט ארבע או לשלוש, אבל אני לא יודע, אני שים (לא נשמע)//

מלכה: //כל הזמן הזה לא שטפת ידיים ?

זדורוב: (הנחקר שותק) אה . . . אני עושה כמה פעמים, אבל אני לא יודע מתי . אני יכול לעבוד מתי יש הרבה רובה וזה, אני עושה ניקיון של כלים . כן . אז (לא נשמע)//

מלכה: //אז עכשיו אתה תסביר לי אתה למה, למה, למה . . . לא אני, אתה, אתה חושב שיכול להיות דם על הסכין שלך . אם היה, נכנסת למקום נגיד עכשיו כמו פה, יש צבע על הקיר, אני עושה ככה, יש צבע, אני התלכלכתי, נגעתי בזה, יהיה פה צבע, נכון ?

זדורוב: (הנחקר שותק חצי שניה) .

מלכה: אם יש הרבה צבע פה, הכל מלוכלך, אז יתלכלך לי הפלאפון עם צבע, זה בסדר . אבל למה אתה יכול לחשוב שלך יהיה דם על הסכין//

זדורוב: //יש אופציה (לא נשמע)//

מלכה: //איזה אופציה ?

זדורוב: אני שים ידיים ושם היה קצת דם, אני (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) .

זדורוב: אני לא יודע . אני לא יודע . אני לא לראות (לא נשמע)//

מלכה: //אתה לא רואה בידיים שלך שהידיים מתלכלכות, נהייה לך דבק ביד ? אתה לא רואה שם לכלוך ?

זדורוב: למה נייר דבק מתי אני עושה פיפי ?

מלכה: עשית פיפי, יצאת עכשיו אה . . . עם הדלת מלוכלכת עם דם, אתה מרגיש ביד לא בסדר, דבק . נכון ?

זדורוב: לא, אני (לא נשמע)//

מלכה: //אז אתה מסתכל למה יש דבר .

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //אתה מסתכל מה זה .

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //אתה שוטף ידיים .

זדורוב: אני חזרתי אה . . . שירותים ואני אלך למטה, אני אשים שקית לפתוח כי זה . . . (מונה דיסק 1:09:00)

מלכה: למה אתה חושב שיכול להיות דם על הסכין שלך ?

זדורוב: אני לא יודע למה .

מלכה: למה ?

זדורוב: לא יודע למה . אני לא יודע למה .

מלכה: למה אתה יכול לחשוב שיהיה דם על הכבל מאריך שלך ?

זדורוב: יש עוד מה היה על היד דם, אני//

מלכה: //למה שיהיה לך דם על היד ?

זדורוב: איפה משהו אחר (לא נשמע)//

יוסי: //תגיד לי, אתה הלכת בשירותים, ראית שתי טיפות .

מלכה: שתי טיפות (לא נשמע)//

יוסי: //שתי טיפות ראית, אמרת יש ישר דם . ביד יש דם ואתה לא רואה ? טיפות ראית, הרי אמרת זה דם, לא ?

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: מה, היה שיטפון של דם שמה, מה היה שמה מישהו משפריץ דם עם צינור ?

(מונה דיסק 1:09:34)

זדורוב: לא, היה כמה//

מלכה: //אז מה ?

זדורוב: נקודות .

מלכה: היה טיפות על הרצפה, עשית את זה שזה יכול להיות לך בסכין, שזה יכול להיות בכבל מאריך, שזה יכול להיות (לא נשמע)//

יוסי: //בחולצה יכול להיות, בכל מקום, נעליים .

מלכה: (לא נשמע) בחולצה שלך, למה ?

יוסי: בכל מקום יכול להיות, נעליים .

מלכה: (לא נשמע) למה ?

יוסי: בכל מקום יכול להיות משתי טיפות ?

מלכה: למה ? תשמע, תסתכל עלי . אני עכשיו, עכשיו אני ייקחו אותי, יושיבו אותי פה, יגידו לי, תשמע אתה רצחת את הילדה . אני אגיד להם, לא . יגידו לי, יש לך דם, אני אגיד להם, לא . אין דם, לא יכול להיות דם בחיים . אתה מבין ? אבל אם אתה, אם אתה רצחת אותה ואתה חושב ככה אז אתה אומר, אולי שכחתי לנקות, שכחתי לנקות שם, אולי משהו שכחתי לעשות . בשביל זה אני אומר, יכול להיות שיהיה דם על הכלים, יכול להיות שיהיה דם פה . אתה מבין ?

זדורוב: תשמע, מתי סתם דוגמא אני עושה זה . . .

מלכה: כן .

זדורוב: אני לא לך שים כלים, אני לעשות//

מלכה: //למה לא ?

זדורוב: למה ? אני לעשות ניקיון . זה בכוונה .

מלכה: לעשות ניקיון ? עשית ניקיון ?

יוסי: (לא נשמע)//

מלכה: //אבל אתה אומר, עשיתי ניקיון, אולי הניקיון לא טוב .

זדורוב: (לא נשמע) אצלי לעברית מדבר זה קשה .

מלכה: בטח שקשה . לרצוח ילדה זה גם קשה .

זדורוב: אני לא לזרוק ל . . . לילדה .

מלכה: אני לא יודע .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //אתה יש ביניכם בעיות .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //אתה אומר//

זדורוב: //זהו, אני לא עשיתי כלום .

מלכה: (לא נשמע) אני דם, אני דם פה, דם שם (לא נשמע) .

זדורוב: מדבר מה אתה רוצה .

יוסי: (לא נשמע) רגע, מה זה מדבר מה אתה רוצה ?

זדורוב: (לא נשמע) לא רוצה כלום (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) תסתכל .

זדורוב: אני לא רוצה לראות שום דבר .

יוסי: ששש . . .

זדורוב: אני לא רוצה, אני יודע (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: זה לא מעניין אותי בכלל, כולם פה (לא נשמע) אתם רוצים, תתלו את זה עלי (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: אני לא רוצה שום דבר (לא נשמע) .

יוסי: אתה אמרת, תראה, זה הכתב, זה הכתב שלך ?

זדורוב: זה הכתב שלי .

יוסי: הכתב שלך ?

זדורוב: שלי .

יוסי: תראה, אתה אמרת . . . (לא נשמע) מה שאתה כתבת . אמרת . . . שב . . . רצית ללכת . . .

זדורוב: אני אמרתי לו, אני כתבתי (לא נשמע) אני לא כתבתי (לא נשמע) .

יוסי: בסדר, בסדר, בוא נראה . הלכת מקלט שתיים, עשית צבע, עשית דבק והלכת (לא נשמע) לראות אם פתוח .

זדורוב: כן . מונה דיסק 24:11:1

יוסי: בסדר, אחרי זה, הלכת, ראית מקלט פתוח, הלכת למיכאל .

זדורוב: כן .

יוסי: בדרך הסתכלת מקלט שלוש .

זדורוב: כן .

יוסי: בסדר . אחר כך הלכת, ולקחת מפתח ממיכאל . . .

זדורוב: את מקלט ארבע .

לפניות למבקר המדינה על הבלוף של חברת פרוטוקול עם משרדי הממשלה

יוסי: כן . ואחר כך הלכת למקלט מספר שתיים .

זדורוב: כן .

יוסי: לקחת את החתיכות של הפנלים . . .

זדורוב: כן .

יוסי: איך ידעת לקחת את החתיכות של פנלים או עוד לא הלכת לבדוק את המרחק ?

זדורוב: נו לפני זה אני הלכתי ובדקתי .

יוסי: אבל זה סגור .

זדורוב: נו אז מה ? זה הרי ברור שאני לא יכול לחתוך פנלים בלי מידות .

יוסי: זה נכון, זה מה שאני שואל .

זדורוב: (לא נשמע) אני הולך מפה לשם (לא נשמע) .

יוסי: אז אני שואל, אני שואל, אתה כאילו, אתה אומר, עשית ככה, ככה, אז מתי לקחת מידות?

זדורוב: (הנחקר שותק) בקיצור, אני לא רוצה לדבר . אתם רוצים לתלות את התיק עלי, תתלו אותו עלי . אני לא רוצה, אני אחכה לבדיקה כשיראו שאין את טביעות האצבעות שלי, שאני לא ביצעתי את זה, שהסכינים שלי לא קשורים לזה, אני אחכה לזה, אז אתם תבינו שאני לא עשיתי את זה ולי אין שום קשר לזה . ככה אני לא רוצה לדבר, אני התעייפתי, אני (לא נשמע) נמאס לי . (הנחקר מתחיל לבכות) אתם רוצים לתלות את התיק עלי, תתלו אותו עלי, אימי היקרה . אבל אם אני אצא, אני אמצא את הנבלה הזאת ואז בטוח ידקור אותו . XXXX

מלכה: למה הוא בוכה ?

יוסי: (החוקר שותק) .

מלכה: למה הוא בוכה ?

יוסי: הוא אומר, אתם רוצים לשים תיק תשימו תיק (לא נשמע) .

מלכה: מה זה לשים לך תיק ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

מלכה: מה זה לשים לך תיק ?

זדורוב: זה (לא נשמע) מדבר מה . . . אני לא (לא נשמע, הנחקר ממשיך לבכות) . אבל מתי אני אלך בחזרה, אני מצאתי מי עושה זה, מתי (לא נשמע) עושה בדיוק עושה עוד כמה זמן זה . . .

מלכה: מה זה עושה בכמה זמן זה ? תסביר לי .

זדורוב: מה הוא עושה .

מלכה: אתה עושה גם מה הוא עושה ? מונה דיסק :0013:1

זדורוב: המה, אני סתם אלך בכלא (לא נשמע) אצלו ? מה, אני (לא נשמע) אבל אני אלך בחזרה, אני בדיוק אלך . ואני מצאתי לו . אני מצאתי לבד . XXXX

מלכה: אתה (לא נשמע)//

זדורוב: //אני מצאתי לבד .

מלכה: אתה תמצא אותו ?

זדורוב: אני לא לראות מי עובר, אבל אני מצאתי .

מלכה: אתה מצאת מי עושה את זה ?

זדורוב: אני מצאתי .

מלכה: מי ?

זדורוב: אני לא יודע, אבל אני מצאתי מי עושה זה .

מלכה: אתה תמצא, בעתיד .

זדורוב: כן .

מלכה: אה, או קי . יש לך כיוון ?

זדורוב: (הנחקר שותק) כי אני, אני (לא נשמע)//

מלכה: //בינתיים הכיוון היחידי זה אתה .

זדורוב: אנחנו נדבר מתי יוצא אצלי .

מלכה: מה זה (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) .

מלכה: אה ?

זדורוב: (הנחקר שותק וממשיך לבכות) .

מלכה: (לא נשמע) ללטף אותו ?

יוסי: אתה (לא נשמע) ?

זדורוב: כן, אין בעיה . מה שהוא רוצה, נעשה את זה . ומתי יהיה . . . מה אין שלי ידיים שם . אין סכיות שלי מה אני עושה, מה אני לא עושה וזה . . . סכין אחר, אתה לראות אם מדבר, כן אתה אומר (לא נשמע) אתה לא עושה (לא נשמע) אני יש קצת זמן, אני עושה זה . והיה . עוד יום, עוד יומיים, עוד שלושה ימים, אבל זה היה .

מלכה: מה זה וזה היה ? תסביר לו ברוסית .

זדורוב: כשיחזרו הבדיקות אה . . . והוא (לא נשמע) שאין את טביעות האצבעות שלי ו . . . לא יכול//

יוסי: //(לא נשמע) תוצאות של מעבדה ויגידו ש . . .

זדורוב: שזה לא מהסכין שלי .

יוסי: אין שום דבר (לא נשמע) אין, אין טביעות אצבעות שלו ושום דבר. X (הערה- יש הבדל בין מה שאמר רומן שזה לא מהסכין שלו לבין טביעות אצבעות שאמר יוסי)

זדורוב: ואתה מדבר כן, אתה לא . . . עושה זה, הוא אמר סליחה, להתראות . תשמע, יהיה, יהיה זמן, יש עוד, יש (לא נשמע) . (מונה דיסק :34141:)

מלכה: שאני אגיד לך סליחה ?

זדורוב: כן .

מלכה: איך אני יכול להגיד לך סליחה עכשיו ?

זדורוב: ואיך אתה יכול מדבר על זה אתה, איך אתה יודע (לא נשמע)//

מלכה: //זה הכל עכשיו עליך . (צועק מלכה)

זדורוב: אני לא הרגתי .

מלכה: שקט .

זדורוב: אני לא אה . . . (לא נשמע) או משהו אחר .

מלכה: שששש . . . תסתכל, פוליגרף, יצאת לא בסדר, נכון ?

זדורוב: נכון .

מלכה: נכון .

זדורוב: אבל אני יודע למה//

מלכה: //שש . . . שקט .

זדורוב: עכשיו אני יודע . מונה דיסק :0015:1

יוסי: שניה .

זדורוב: תביאו עוד פעם פוליגרף .

יוסי: אנחנו אחרי זה נעשה, אנחנו אחרי זה נעשה, תשמע . פוליגרף יצאת לא בסדר, נכון ?

זדורוב: אני יודע .

ח2 נכון .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: או קי, או קי . עכשיו . . .

זדורוב: יש כבר דם, משהו אחר, אני לא יודע//

מלכה: //למה שיהיה דם ?

זדורוב: אני לא יודע . אני לא יודע .

מלכה: בסדר, דם (לא נשמע) .

זדורוב: מתי אני עושה, אני הכל בדם . אבל לא קצת שם, קצת שם .

מלכה: (לא נשמע)//

זדורוב: //אני הכל בדם .

מלכה: אם עושה ניקיון טוב//

זדורוב: //איך אתה//

מלכה: //(לא נשמע) אולי (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) מתי אתה עושה זה, אתה לא עושה ניקיון, אתה הלך מהר .

מלכה: (לא נשמע) החלפת בגדים ?

זדורוב: (לא נשמע) אתה הלך מהר .

מלכה: החלפת בגדים ?

זדורוב: אני הולך מתי אני רוצה לעשות, אני לא הולך איפה הרבה אנשים, אני לא יודע (לא נשמע)//

מלכה: //במקלט אין אף אחד .

זדורוב: איזה מקלט ? (לא נשמע) .

מלכה: היית בשירותים, צ'יק למקלט, נגמר הסיפור, מה . . .

זדורוב: איזה מקלט, (לא נשמע)//

מלכה: //אה . . . מקלט שתיים .

זדורוב: אני מדבר לך עוד פעם, מתי מישהו רוצה לעשות בעיות//

מלכה: //נו .

זדורוב: הוא לא עושה בבית ספר . למה ? שמה הרבה אנשים .

מלכה: אז למה לעשות בבית ספר ? מונה דיסק :0016:1

זדורוב: אני לא יודע . סתם דוגמא, אני רוצה משהו לעשות, אני לא עושה, שם הרבה אנשים, אני (לא נשמע)//

יוסי: //אין שם אף אחד, (לא נשמע) בקומה אין אף אחד . (צועק יוסי)

מלכה: (לא נשמע) אין אף אחד, תשמע .

זדורוב: (לא נשמע) אני לא יודע .

מלכה: תסתכל .

יוסי: אין אף אחד, הכל//

זדורוב: //(לא נשמע) .

מלכה: תסתכל .

זדורוב: אני לא רוצה (לא נשמע)//

מלכה: //תסתכל אלי, מקלט שתיים ?

זדורוב: (לא נשמע) אני לא רוצה . (רומן מצביע על האזיקים ברגליו )

מלכה: אני אסיר לך עוד מעט אזיקים, (אומר מלכה שנראה על יד רומן כמו פיל ליד זבוב. האזיקים הרי נועדו לשבור את רוחו של רומן ולא כדי למנוע את בריחתו) מקלט שתיים ? נכון, יש מדרגות ?

זדורוב: יש . (מונה דיסק 19:161:)

מלכה: אם מישהו עולה לשירותים למעלה של הבנות, רואים מהמקלט שתיים מהמדרגות, נכון?

זדורוב: אני לא יודע, אני לא היה על ה . . . מקלט אה . . . על ה . . . שתיים .

מלכה: אם אתה עכשיו נכון, איפה שהמדרגות של הבנים, (לא נשמע) מקלט שתיים זה מסביב, עולים למעלה במדרגות .

זדורוב: כן

מלכה: נכון?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע)//

זדורוב: //במדרגות (לא נשמע)//

מלכה: //חייב לעבור במסדרון, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: חייב לעבור . עכשיו יכול להיות שראית אותה, היא אמרה לך משהו . . . X

זדורוב: אני לא ראיתי מישהו שם, אני לא יודע מי עושה זה . מתי אני משהו אה . . . אה . . . רואה, אני מדבר הרבה פעמים זה . למה ? אני לא רוצה סתם פה אני לא רוצה שמה ל . . . ל . . . אני לא רוצה . למה ? מתי אני ככה, מה אני רוצה בכוונה אצלך ככה ? אני לא רוצה בכוונה . אני לא רוצה פה, אני לא רוצה כל הזמן במשטרה שם בכלא, אני לא רוצה . אני רוצה לישון אישה שלי . אני לא יודע מי, מי עושה זה . (הנחקר מתחיל לבכות בשנית) אני לא ראיתי מי עושה, אני לא לראות בכוונה מי עושה משהו .

מלכה: עכשיו עוד פעם, אז איך אתה פותר לנו את הבעיות ?

זדורוב: אני לא יודע .

יוסי: יש הרבה בעיות .

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //עכשיו תגיד לי, תגיד לי עכשיו אתה, תסביר לי אתה, עכשיו בוא, בוא נשב הפוך . אתה חוקר, אני רומן .

זדורוב: אני לא חוקר, אני לא יודע הוא, איך הוא . . . הוא מבין, אני לא יודע . (מתכוון רומן לרוצח)

מלכה: אבל תשמע, יש דברים שצריך להסביר . למשל, אני עכשיו רומן, אני לא יכול, אם אני לא עשיתי כלום, אם אני לא עשיתי כלום, אני לא יכול להגיד לו, תשמע, יכול להיות שתמצא דם על הסכין . . עכשיו הוא ייקח לי את העט . עכשיו יהרגו פה מישהו בחדר שמה. בסדר?

זדורוב: נו .

מלכה: יגידו לי, אתה הרגת אותו עם העט . ייקחו את העט, יגידו לי, יכול להיות שיהיה דם על העט ? מה אני אגיד להם ? לא . אין דם על העט . X (משתמש מלכה בהגיון הצרוף כשהוא מתעלם מהעובדה שהחדירו לראשו של רומן שכן נמצא דם על חפציו )

יוסי: תגיד אין דם .

מלכה: אין דם, איך יכול להיות דם ? אני פה יושב, לא עשיתי כלום, אין דם על העט .

זדורוב: אבל סכין אצלי, הוא כל הזמן פה .

מלכה: הוא כל הזמן אצלך, למה שיהיה עליו דם?

זדורוב: אני לא יודע.

מלכה: אם היית אומר תשמע, יכול להיות שיש דם שלי . . . שלך, אתה עובד עם הסכין, נכון ?

זדורוב: כן, בטח .

מלכה: אולי פתחת את היד, אולי עשית משהו .

זדורוב: יש (לא נשמע) .

מלכה: נכון ? אז יהיה דם שלך.

זדורוב: כן .

מלכה: אבל לא יכול להיות דם של מישהו אחר .

זדורוב: איזה קבוצת דם הייתה הילדה ?

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: לי יש ארבע פלוס כי זה שלי, זה יהיה הדם שלי, זה לא יהיה השם שלה .

מלכה: מה הוא אומר ?

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //הוא אומר (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) ארבע פלוס דם אה . . . יכול לראות כמו אצל (לא נשמע) .

מלכה: (לא נשמע) ארבע פלוס .

זדורוב: כן .

מלכה: יש לנו זה (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

מלכה: אם אני נותן לך כיוון, אתה מוצא סיבה . (ממשיך מלכה לסובב את רומן בכחש)

זדורוב: סיבה מה זה סיבה ?

יוסי: סיבה .

זדורוב: בשביל מה ? מונה דיסק :0019:1

יוסי: ארבע פלוס זה איך קוראים לזה ה . . .

מלכה: אתה עכשיו, אנחנו עכשיו היום אתה נזכר שיכול להיות שהדם שלך . אתה לא אמרת פה, הדם יכול להיות שלי . אמרת יכול להיות שיש דם על הסכין . X

יוסי: לא, הוא אמר יכול להיות שדם לא שלי על הסכין, שאלו על הדם לא שלו .

מלכה: לא שלו . אנחנו לא מדברים על הדם שלך .

זדורוב: (לא נשמע) יכול שלי .

מלכה: אנחנו מדברים על הדם שלך פה ?

זדורוב: אני לא יודע, לא .

מלכה: לא, (לא נשמע) על הדם של מישהו אחר .

יוסי: דם של מישהו אחר, לא שלך .

זדורוב: אני לא יודע עכשיו .

מלכה: איך יכול להיות על כבל מאריך דם ? X (אומר מלכה שיודע שלא נמצא אפילו חלקיק מיקרוסקופי של דם)

זדורוב: לא יודע . לא יודע .

יוסי: איך יכול להיות כש//

זדורוב: //יכול להיות (לא נשמע)//

יוסי: //איך יכול להיות דם על הסכין ? איך יכול להיות? דם לא שלך על סכין, איך יכול להיות?

זדורוב: אני לא יודע .

יוסי: תחשוב, איך יכול להיות ?

זדורוב: אני לא יודע .

יוסי: (לא נשמע) אם אתה אומר, אתה עובד, יש פצע, אתה עושה ככה והדם שלך בסכין, בסדר . יכול להיות .

זדורוב: אני//

יוסי: //אבל דם לא שלך, איך יכול להיות מזה שיש//

מלכה: //איך (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) טיפות על הרצפה, איך הגיע לסכין ? איך יכול להיות ?

זדורוב: אם הוא הלך שם אצלי במקלט ו . . . בטח, אני אשים את הסכין (לא נשמע)//

יוסי: //אבל הסכין פה, כל הזמן אתה אומר, פה כל הזמן .

זדורוב: (לא נשמע) אני לפעמים עובד ואני שם אותה על הרצפה, אבל אני בלעדיו לא עוזב, אני עוזב (לא נשמע)//

יוסי: //הוא אומר, הוא שם את הסכין על הרצפה לפעמים וזה . אבל אם הסכין//

זדורוב: //יכול להיות, אבל אה . . .

יוסי: אבל אם הסכין רומה, אם הסכין על הרצפה, איפה אתה ? ליד הסכין .

זדורוב: לא, לא, לא, אני עובד, אני שים על הרצפה, אבל מתי אני אלך, הסכין (לא נשמע)//

יוסי: //אז אם אתה, אז אם הסכין על הרצפה ואתה במקלט, מה בן אדם ילך שם יכנס ואתה לא רואה אותו?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יוסי: עכשיו שהלכת למלא מים, הסכין היה עליך ?

זדורוב: עוד פעם . הרבה מים?

יוסי: כשאתה הלכת למלא מים, הסכין הייתה עליך ? הרי כשאתה יוצא במקלט, אתה יוצא את הסכין אתך .

זדורוב: כן .

יוסי: נכון ?

זדורוב: כן .

יוסי: היה עליו .

מלכה: כל הזמן עלי .

יוסי: הוא יוצא מהמקלט, הסכין עליו .

זדורוב: נו, כן הוא אצלי היה, אבל אה . . . למה הוא היה אצלי ? אה . . . מתי אני מפח . . . אה . . . לא, מפחד, אני שכחתי סתם דוגמא ואלך אני לראות מה יש דם על ה . . . אה . . . להב ? על הסכי . . . לא// מונה דיסק :0021:1

יוסי: //להב, להב .

מלכה: על הלהב .

זדורוב: על הלהב, אני (לא נשמע)//

יוסי: //הסתכלת אם יש לראות ?

זדורוב: אבל לא היה .

יוסי: הסתכלת, למה הסתכלת ?

זדורוב: מה ?

יוסי: למה אתה הסתכלת על הלהב אם יש דם ?

זדורוב: לא, אני מסביר שאם אני הייתי משאיר את הסכין, הוא היה הורג באותו הזמן//

יוסי: //נו .

זדורוב: ואני הייתי מגיע, אני הייתי רואה את הדם על הלהב .

יוסי: נו, (לא נשמע) .

זדורוב: אני הייתי רואה, אבל אה . . . אני לא השארתי פשוט ככה את הלהב//

יוסי: //בסדר, אז//

זדורוב: //ואת הסכין .

יוסי: אז, אז תראה, לא יכול להיות//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //אם אתה לא השארת, רגע שניה, . אם אתה לא השארת את הלהב ואתה לא השארת את הסכין, אז זאת אומרת איך זה יכול להיות עליו//

זדורוב: //נו (לא נשמע)//

יוסי: //דם שהוא לא שלך ?

זדורוב: אני לא השארתי את הסכין (לא נשמע)//

יוסי: //איך זה יכול להיות ?

זדורוב: והלהבים היו אצלי בתיק .

יוסי: איך יכול להיות שדם לא שלך הגיע על הסכין ?

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: תסביר, אתה הרי אמרת, נו אם אתה אמרת שזה//

זדורוב: //אני לא יודע .

יוסי: שיכול להיות שיש על הכפתור, יכול להיות שיש על הידית .

זדורוב: יכול להיות .

יוסי: איך ?

זדורוב: יכול להיות שאני נגעתי ? יכול להיות שאני החזקתי את הסכין .

יוסי: ואיך אתה נגעת ? מה, אתה זחלת על הרצפה ?

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: יכול להיות שהיית בטעות למעלה, עלית למעלה בטעות וראית את הילדה הזו, נגעת במשהו וזה ואז שטפת את הידיים ? X

זדורוב: שמע, אני בדיוק לא ראיתי//

מלכה: //אני שואל .

זדורוב: מתי אני לראות//

מלכה: //אולי בטעות ראית, עלית למעלה//

יוסי: //וראית אותה מתה, אבל אתה לא קשור .

מלכה: (לא נשמע) ראית מתה, אולי נגעת//

יוסי: //מישהו הרג אותה וראית אותה מתה .

מלכה: אולי נגעת בה, משהו כזה .

זדורוב: אני לא ראיתי, מתי אני ראיתי, מתי אני לראות מה הילדה מת, אני מהר אתקשר ל . . .

מלכה: למי ?

זדורוב: למשטרה .

מלכה: אולי עכשיו אתה מפחד (לא נשמע)//

זדורוב: //אבל אני לא יודע .

מלכה: אתה לא חוקי, אתה יש משטרה, אתה עושה בעיות, אתה אומר (לא נשמע)// X

זדורוב: //תשמע, תשמע . . . מתי//

מלכה: //אולי ראית ?

זדורוב: מתי אני לא חוקי, זה לא נכון . אני חוקי, אבל אצלי אין תעודת זהות .

מלכה: בסדר .

זדורוב: אני חוקי .

מלכה: אבל אתה מקודם אמרת, אתה משטרה מפחד, לא רוצה בעיות .

זדורוב: כן, בעיות//

מלכה: //לא רוצה עניינים .

זדורוב: אני יודע (לא נשמע)//

מלכה: //אולי עלית למעלה, ראית משהו, פחדת, אמרת לי באה משטרה, למה זה, עכשיו יהיה לי בעיות, הלכת שטפת את הידיים שם למטה (לא נשמע)//

יוסי: //והלכת אל המקלט .

זדורוב: לא . אני לא הייתי, אני לא ראיתי שהילדה מתה . אם אני הייתי רואה את זה, אני ישר הייתי מזמין//

מלכה: //ובשביל זה גם אתה אחרי זה חשבת אולי יש לך דם בנעליים//

זדורוב: //בסדר (לא נשמע)// מונה דיסק 55:21:2

מלכה: //אולי גם בסכין .

זדורוב: לראות כמו . . . דוגמא//

מלכה: //כן .

זדורוב: אני לראות, מה אני דפוק אלך ב . . . הדם ?

מלכה: אתה לא שמת לב, נכנסת לשירותים, פתאום נהייה דם, נהייה בלגן, ראית את הילדה . . . אמרת, לא, אל כדאי להסתבך עם משטרה, לא זה, אבל כבר (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) דבר כזה אין ידיים שלי ו . . . נעליים אה . . . אה . . . למה . . .

מלכה: למטה .

זדורוב: אין נעליים שלי בשירותים (לא נשמע) .

מלכה: אין ?

זדורוב: אין . אני לא היה שמה .

מלכה: אתה לא היית שמה . X

זדורוב: לא .

יוסי: יש לך, יש לך אתה, זרקת גם נעליים ? יש לך נעליים שהיו לא בסדר וזרקת ?

זדורוב: אני לא הייתי יכול לקחת אה . . . נעליים, זה הדבר היחיד למה אני כל הזמן עובד אתם, כולם ראו אותי עם הנעליים האלה . אני כל הזמן עבדתי אתם, הם נשארו גם כן שם אצלי, בפנים . זה הזוג היחיד שיש לי//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: והנעליים האחרות, אתם הרגליים מסריחות .

יוסי: אתה (לא נשמע) לעשן ? תגמור לעשן, אני אכנס . (אומר יוסי למלכה שמדליק סיגריה)

מלכה: (לא נשמע) יוסי, תראה שמה אם יש איזה . . .

זדורוב: (לא נשמע) קצת ?

מלכה: אה הנה, או קי . מונה דיסק :0024:1

יוסי: בסדר, (לא נשמע) .

מלכה: מים לשתות או מים למאפרה ?

יוסי: הוא רוצה מים לשתות .

מלכה: אה, או קי .

זדורוב: ומים קצת במאפרה .

מלכה: הוא יביא את המים (לא נשמע) לשתות, אתה תעשה פה .

זדורוב: אני לא ראיתי (לא נשמע) .

מלכה: רומן, תשמע הסיפור הזה צריך לגמור אותו//

זדורוב: //תשמע, אני יודע (לא נשמע) כל הסיפור אצלי, כל יום יותר חזק, חזק,

חזק . אני הכל מבין//

מלכה: //נכון, נכון .

זדורוב: אני הכל מבין .

מלכה: נו . ל . . . למה, למה הסיפור נהייה מיום ליום יותר חזק עליך ?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //למה ? למה ?

זדורוב: אני עובד שמה, אני עובד .

מלכה: לא, לא עובד, יש הרבה עובדים .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: יש גם מורים, יש הכל .

זדורוב: אני לא עושה זה, אני זה יודע בדיוק . אני לא לראות מי יכול לעשות את . . . אני יודע מה אני לא עושה כי זה אי אפשר//

מלכה: //תשמע, תשמע (לא נשמע)//

זדורוב: //יותר מאוחר//

מלכה: //אתה בבית ספר ?

זדורוב: כן .

מלכה: חוץ ממך בבית ספר יש עוד מאתיים תלמידים ויש מאתיים מורים ויש עוד אנשי אחזקה ויש עוד הרבה אנשים שעובדים בבית ספר, נכון ? כן ? נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: אתה, סליחה יכול (לא נשמע) נהייה בלגן . אתה מבין ?

זדורוב: אני יודע, (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע)//

זדורוב: //רק אצלי יש בלגן .

מלכה: בדיוק, אתה מבין ? אצלך נהייה בלגן, (לא נשמע) רציני . (לא נשמע) . רק אצלך נהייה ברדק .

יוסי: נו תעשן, אני בא .

מלכה: אתה מבין ?

זדורוב: לא .

מלכה: עכשיו למה, למה זה ? הכל מ . . . מתקשר אליך .

זדורוב: הכל, כל הסיפורים, כן זה הוא, זה הוא, זה הוא, זה הוא . אני יודע זה,

אבל . . . X

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: מתי יהיה בדיקות, מה . . . אין שלי ידיים שם . שניה . מונה דיסק :3225:1

מלכה: אולי יש לך כפפות, אולי זה, אני (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) אולי יהיה כן ידיים שלך .

זדורוב: אני לא עובד בכפפות .

מלכה: אם יהיה ידיים ?

זדורוב: אם יהיה ידיים//

מלכה: //(לא נשמע)//

זדורוב: //אין ידיים, אין רג . . . אין רגליים שמה .

מלכה: אם יהיה ידיים, יהיה לך בעיה רצינית בחיים .

זדורוב: אין שם, אני//

מלכה: //אתה מבין ?

זדורוב: אני בטוח יודע מה אני לא עושה זה .

מלכה: מה זה ? מה זה בטוח ?

זדורוב: אני בטוח יודע מה אני לא עושה זה .

מלכה: אתה לא עשית .

זדורוב: אני בטוח יודע מה אני . . . לא עוד מה . . . עוד ככה תעזור לו .

מלכה: למה, למה, למה ראו אותך יורד מלמעלה ?

זדורוב: אני לא הולך ל . . . למעלה .

מלכה: אתה תראה// (מונה דיסק 18:261:)

זדורוב: //אני עובד קומה ראשונה .

מלכה: תסתכל//

זדורוב: //מקלטים//

מלכה: //תשמע//

זדורוב: //לך על הקומה הראשונה, אבל לא לקומה שניה .

מלכה: תראה, שניה, תסתכל עלי, תסתכל . עכשיו נגיד אני הייתי עובד בבית ספר, היית אומר לי, היית בקומה שניה ? הייתי אומר, יכול להיות, אולי עליתי לשם . אולי הלכתי לחפש משהו .

זדורוב: אתה לא//

מלכה: //אולי הלכתי לחפש מישהו, אולי אמרו לי, מיכאל למעלה, אולי זה, הלכתי, אני לא זוכר . אתה ישר אומר//

זדורוב: //ההוא מחפש//

מלכה: //אני לא הייתי בכלל, בכלל, בכלל . היית חודש ימים בבית ספר .

זדורוב: נו .

מלכה: היית למעלה ?

זדורוב: על החודש הכל כן//

מלכה: //כן .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: היית, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: היית .

זדורוב: (לא נשמע) ילדים .

מלכה: למה היית למעלה בכל החודש הזה ? כל המקלטים הם למטה . (תוקף מלכה את הטיעון ההגיוני שכרגע השמיע)

זדורוב: (לא נשמע) שם לומד .

מלכה: מי ?

זדורוב: ילדים למעלה .

מלכה: למעלה, אבל אתה, אתה, למה אתה תעלה למעלה ?

זדורוב: אני היה פעם אחת .

מלכה: למה ?

זדורוב: שים אה . . . שים היה אה . . . מנשה ומיכאל, היא עושה חורים על ה . . . זה, על ה . . .

מלכה: לתמונות .

זדורוב: תמונות, על הקיר .

מלכה: מתי זה היה ?

זדורוב: זה היה לפני אה . . . שבועיים אה . . . שבוע, שבועיים לפני (לא נשמע)//

מלכה: //ואתה (לא נשמע) למיכאל למה ?

זדורוב: כן, אני אלך אצלו ומדבר, בוא תעזור לי אה . . . מיכאל עושה . . . אה . . . תמונות ו . . . מנשה עושה שפכטל על ה . . . חורים .

מלכה: על החורים, תיקון .

זדורוב: אני מדבר זה שפכטל אמריקאי זה סתם, צריך שפכטל קליסימו (לא נשמע), זה יותר טוב .

מלכה: כן .

זדורוב: מדבר .

מלכה: מה היה עוד ?

זדורוב: (הנחקר שותק) לא יודע . עכשיו אצלי יש מתי מצאתי . . . משקפיים שלי, מה אין שמה דם, אין לכל (לא נשמע), הכל דם, אין (לא נשמע) אה . . .

מלכה: יש או אין ?

זדורוב: יש קצת . . . יכול להיות . יכול להיות, אבל אני יודע מה על הזה, (לא נשמע) . מתי אני אלך בשירותים יש אופציה שמה היה קצת דם, אבל אני לא ראיתי, אני שים קצת, יש אופציה . אבל פה, פה יש (לא נשמע) פה, פה אין . (מצביע רומן על זרועותיו וחלק גופו העליון)

מלכה: אין . זמן דיסק 1:28:24

זדורוב: למה ? מתי אתה עושה בעיות, שמה לחץ . הוא, (לא נשמע) . אבל אני יודע . אני . . . זה אני יודע, אבל אני לא יכול . . . הנה, הנה מכנסיים שלי פה//

מלכה: //אתה היית, היית בצבא ברוסיה ?

זדורוב: כן, אני היה .

מלכה: אתה היית בצבא . אתה פעם הרגת בן אדם ?

זדורוב: הרגת בן אדם (לא נשמע)//

מלכה: //בצבא .

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //מלחמה, הרגת .

זדורוב: לא .

מלכה: לא הרגת בן אדם ?

זדורוב: לא .

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: אז איך אתה//

יוסי: //יצא פה משהו (לא נשמע) יצא .

מלכה: אז איך אתה . . .

זדורוב: כן .

מלכה: יודע שיש דם .

זדורוב: אתה לא . . . לראות טלוויזיה ? שמה (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) זה סרטים, בסרטים הכל .

זדורוב: בטח, ושם הכל ככה (לא נשמע) .

מלכה: בסרטים יורים כדור אחד, מתפוצץ העולם .

זדורוב: שמה ככה קולנוע, אה . . . הדם . ככה כל הדם . הוא הכל בדם . אני הכל הדם, אבל אני לא הכל הדם .

מלכה: אבל אם החלפת בגדים וזרקת אותם, מאיפה אני יודע ?

זדורוב: אני . . . אני, אני יודע מה אתה לא יודע, זרקת אתי או לא זרקתי . אתה עושה עבודה שלך, אתה רוצה לדעת מי עושה זה, אתה אה . . . מצאתי מי עושה זה . אבל . . . אני//

מלכה: //מצאתי .

זדורוב: אתה מצאתי אצלי . אבל יש עוד אחד, מי עושה זה בדיוק . אני יודע מה אני לא .

מלכה: אתה, אתה ראית מישהו אחר עושה את זה ?

זדורוב: אני לא יודע מי עושה זה . אני לא ראיתי . (הנחקר מתחיל לבכות) מתי אני ראיתי, אני מדבר זה פעם ראשונה מתי אני היה פה . אני לא מפחד לעשות אצלי חור גדול ולך למטה, אני לא (לא נשמע)//

מלכה: //הנעליים שלך של העבודה . . .

זדורוב: כן .

מלכה: שלקחת אותם מ . . . מחמך, מאבא של אשתך . נכון ?

זדורוב: אה . . . כן הוא תן לי נעליים .

מלכה: הוא נתן לך את הנעליים .

זדורוב: אבל, אבל אני הרבה זמן עובד בנעליים (לא נשמע)//

מלכה: //כמה זמן אתה עובד עם הנעליים האלה ?

זדורוב: כמעט אה . . . חצי שנה, איפה ככה .

מלכה: חצי שנה ? מונה דיסק 151:30:

זדורוב: איפה ככה .

מלכה: (לא נשמע) . ולמה הסוליה שלהם ממש משופשפת חלקה ?

זדורוב: מה . . . אה . . . אני לא עושה זה (לא נשמע) .

מלכה: זה סוליה, אתה רואה ? (ח2 מדגים לנחקר) זה סוליה .

זדורוב: נו .

מלכה: זה קוצים .

זדורוב: כן .

מלכה: ראית פה יש קוצים ?

זדורוב: כן .

מלכה: נכון ?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) זה חלק .

זדורוב: אה . . .

מלכה: אין אפילו פס, קטן .

זדורוב: אה . . . אני לא יודע . לראות אני לא יודע . זה הרבה זמן, אני לא אה . . .

מלכה: מה אתה, אתה הולך//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //אתה הולך אתם בהרים ?

זדורוב: אני לא יושב, אני כל הזמן הולך .

מלכה: אתה עובד עם קרמיקה, מה אתה עובד ? אתה עובד בשדה ? (לא נשמע)//

זדורוב: //לא, לא רק קרמיקה אני עובד .

מלכה: נו .

זדורוב: אני עובד אה . . . על הבטון, אני עובד צבע, אני עובד גבס, אני הכל עובד . אבל אה . . . יש שמה כל יש אה . . . ציו . . . (לא נשמע) יש אה . . . חורים כזה, יש הכל .

מלכה: איפה, בנעל ?

זדורוב: בטח .

מלכה: לא ראיתי .

זדורוב: מה אני . . . (לא נשמע) .

מלכה: ראיתי חלק .

זדורוב: תשמע, אני לא יודע איזה נעליים (לא נשמע) . אני עובד בנעליים (לא נשמע)//

מלכה: //הנעליים שלקחנו מה . . .

זדורוב: זה אבא תן לי, אני עובד בנעליים כזה .

מלכה: יש לך רק נעליים לחג ואם הן נרטבות וזה ?

זדורוב: ויש, יש אה . . . כמו אצלך יש עוד אחד, אבל היא ב . . . בבית שלי, איפה מכונת כביסה, למטה .

מלכה: מכונת כביסה למטה ?

זדורוב: למטה אה . . . למה פה מכונה, איפה מכונה למטה, שתיים ככה אה . . . ש . . .

מלכה: שתי זוגות .

זדורוב: ושתי זוגות . בבקשה, שים, אתה יודע מה אני ב . . . בזה ? בבקשה לראות . אבל אני היה בנעליים כזה .

מלכה: הנעליים האלה היית .

זדורוב: כן .

מלכה: עם אלה עבדת, עם החומות .

זדורוב: (לא נשמע) חומות ?

מלכה: חומות, צבע, צבע חום .

זדורוב: אה . . . שם הרבה צבע .

מלכה: לא, הם בצבע חום . הם, זה חום, אתה רואה ? זה צבע חום, זה חום .

זדורוב: והנעליים יותר שחור .

מלכה: יותר חום כהה, ככה .

זדורוב: כן .

מלכה: נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: אז עם אלה עבדת . עם החומות שלקחנו ממך בתיק . מונה דיסק :0032:1

זדורוב: כן, זה . . .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: בנעליים כזה, אני לעבוד (לא נשמע) .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: זה, זה . . . נעליים זה אין אוויר של הרגליים לא יפה .

מלכה: כן, ריח לא טוב .

זדורוב: זה פתוח .

מלכה: ריח לא טוב מהנעליים .

זדורוב: כן ו . . . בגדולות יש, אבל אה . . . אני עובד יום, אני לא יכול שמה, אני לא בטוח . הוא לא . . . בסדר, אוויר (לא נשמע) חרא . אני עובד בנעליים קטנים . מתי יש עבודה בחוץ, יש גשם, אני שים נעליים גדול . זה מתי יש אבק או לא אבק, הזה . . . א . . . אדמה פלוס מים כזה . בוץ, בוץ, מתי בוץ, אני עובד (לא נשמע) .

מלכה: תגיד לי, באותו יום שמה, החלפת חולצה ?

זדורוב: חולצה אני אתן לך . . . (לא נשמע) של אלכס .

מלכה: לא, לא, אבל שעבדת באותו יום . . .

זדורוב: כן .

מלכה: יום רביעי שעבדת בקרמיקה . . .

זדורוב: כן .

מלכה: החלפת חולצה ?

זדורוב: אה . . . (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) לשים ולקחת אחת אחרת ?

זדורוב: לא, אני סי . . .

מלכה: מבוקר אותה חולצה ?

זדורוב: מהבוקר ועד . . .

מלכה: עד הערב, עד סוף היום ?

זדורוב: עד, עד סוף יום, עד הסוף עבודה . בסוף העבודה אני להוריד (לא נשמע) .

מלכה: תגיד לי, אתה הלכת לבית ספר בחמש ו . . . עשרים, חמש וחצי ?

זדורוב: (לא נשמע) וחצי אני אלך מבית ספר בבית .

מלכה: היו עוד אנשים בבית ספר שהלכת ?

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: מי סגר את בית ספר ?

זדורוב: אני לא יודע . בבית ספר היה אנשים מי עושה אה . . . אה . . .

מלכה: ניקיון ? זמן דיסק 41:33:2

זדורוב: ניקיון . . . יכול להיות יהיה כמה ילדים, יכול להיות, אבל אני לא יודע

בדיוק . אני לא יודע בדיוק . יכול להיות יש . אבל אני לא יודע בדיוק .

אני . . . לא רוצה לעשות אה . . . חור אצלך סתם . אני לא רוצה את זה . אני . . . תעזור איך אני יכול, אבל . . . אני לא יודע, אני לא ראיתי, אני . . . יש אופציה . . . ה . . . אני לא יודע . . . סתם דוגמא . . . היא לומד ב . . . אחד בית ספר, ילדה, סתם דוגמא .

מלכה: או קי .

זדורוב: אם מישהו//

מלכה: //בוא, אתה רוצה לעשות לנו תיאוריות, בוא .

זדורוב: מתי ילדה הולך ב . . . שירותים, בשעה ? בשתיים ?

מלכה: לא יודע .

זדורוב: תשמע, סתם דוגמא, היא עובד בבית ספר אלף, כן ?

מלכה: כן .

זדורוב: ואם מישהו, אם מישהו, למה אם מישהו, זה נו אני ככה . . . בלילה יש הרבה זמן, אני . . . שמעתי//

מלכה: //חושב .

זדורוב: חושב איך יכול להיות . סתם אם מישהו בחוץ לא . . . לא יודע, למה ? הוא לא יודע מי, מה, מה קורה, הוא לא יודע סתם . מישהו הלך . . . ב . . . אה . . . חדר של אה . . . ילדה כזה, אם מישהו הוא לא יכול, מתי היא אלך והוא הולך, (לא נשמע) מי לומד, היא יודעת מי הוא הולך והיא לך, ילדה . יש שם (לא נשמע) מישהו איפה הולך ? ב . . . זמן הזה .

מלכה: (לא נשמע) הזה .

זדורוב: בזמן ה . . . הזה . יכול להיות . מישהו עם בחור ? לא . הוא לא ידע על בית ספר, אה . . . אני לא יודע מה היא תלך ובכוונה לעשות בעיות ו . . . הלכתי .

מלכה: כן .

זדורוב: זה אם מישהו מי לומד או עובד בבית ספר .

מלכה: צריך להיות .

זדורוב: כן, למה ? יש . . . אני לא יודע . . . אני לא יודע כל הסיפור זה, אני לא יודע .

מלכה: או קי .

זדורוב: אבל . . . מתי . . . סתם דוגמא אני עכשיו לך בשירותים של ילדות, שם יהיה רעש, אם מישהו לראות לי, יהיה רעש חבל על הזמן . רעש, לא אם מישהו שומע ? לא, לא שומע מישהו . אה . . . יכול להיות ילדה יודעת מי היה זה . היה . אני אלך ? מי (לא נשמע)//

מלכה: //לא, אתה, אתה כל היום הסתובבת בבית ספר .

זדורוב: כן, אני אלך//

מלכה: //אבל אתה כל היום הסתובבת בבית ספר, אתה כבר חודש בבית ספר, אתה מכיר את האנשים של בית ספר .

זדורוב: כן .

מלכה: נגיד אתה מכיר מיכאל . . .

זדורוב: כן, אני יודע מיכאל//

מלכה: //אתה מכיר מורים .

זדורוב: קובי, אני (לא נשמע)//

מלכה: //ראית (לא נשמע), ראית זה, ראית מיכאל, ראית אנשים, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: אז אתה יודע מי שייך לבית ספר, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: באותו יום הסתובבת הרבה . אתה ראית מישהו אחר ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יוסי: מישהו לא שייך ?

מלכה: מישהו שלא שייך לבית ספר ?

זדורוב: (הנחקר שותק) אה . . . לא, אני מדבר מה אני . . . מתי אני היה של אה . . . זה . . . של השומרים . . . היה בחור . הוא איפה עשרים, עשרים ושלוש . אבל אני לא יודע מי הוא . עובד (לא נשמע) שמה, הוא לא עובד, אבל על החודש הזה, אני זה רואה פעם אחד אצלו . הוא עובד הוא שמה, לא עובד, הוא לומד, אני לא יודע . זה בחור מי אני רואה פעם אחת, פעם ראשונה . על החודש . ומי הוא אני לא יודע .

יוסי: זה שהחליף את המנורה ל . . . למורה . מונה דיסק :0037:1

זדורוב: כן . אני לא יודע מי הוא, אני ראיתי אותו רק בפעם הראשונה וככה אני לא לראות . אה . . . אה . . . למה אני מבין מה זה יכול לראות . . . חבר של בת כזה . למה ? היא . . . היא יודעת מי היה זה . והיא לא עשה רעש . היא יודעת מי זה . אה . . . אין אופציה כזה, מתי אני אלך, אצלי היא לא יודעת . . . יודעת אה . . . (לא נשמע) הוא שמה עובד אצלי, לא הרבה . . . (לא נשמע) אני אלך שם, שם גם . אבל מתי אני אלך בשירותים של ילדים, יהיה רעש, סליחה, חבל על הזמן יהיה . (אומר רומן ומתכוון לצעקות על העובדה שנכנס גבר לשרותי בנות)

מלכה: ואם אין אף אחד (לא נשמע) ?

זדורוב: אבל אם אין אף אחד, אני מבין מה זה אם מישהו אה . . . מי . . . איך, בת יודעת מי זה היה . והיא לא עושה רעש .

יוסי: אז (לא נשמע) ? מה היית בצבא ברוסיה ?

זדורוב: אה . . . טלפוניסט (לא נשמע) .

יוסי: טלפון .

זדורוב: טלפון .

יוסי: עכשיו, בבית ספר מה למדת ?

זדורוב: קרמיקה .

יוסי: בבית ספר קרמיקה . אז איך אתה לומד בבית ספר קרמיקה ובצבא הולך קשר ?

זדורוב: נו .

יוסי: למה ?

זדורוב: אה . . .

יוסי: למה לא לקחו אותך להיות בנאי בצבא ?

מלכה: בינוי, (לא נשמע) .

זדורוב: אה . . . עד צבא אני עובד על ה . . . קרמיקה .

יוסי: כן .

זדורוב: אני לומד ועובד קרמיקה . בצבא מתי אני אלך אה . . . שם מדבר מי, איפה אתה רוצה ? אני . . . מדבר, אני רוצה ב . . . (לא נשמע) .

יוסי: מה זה (לא נשמע) ?

זדורוב: (לא נשמע) חייל אוויר מוצנח .

יוסי: כן .

זדורוב: אני לא יודע (לא נשמע) .

יוסי: כן, הוא רוצה, הוא רוצה להיות צנחנים, (לא נשמע) .

זדורוב: אבל אה . . . טוב, אתה רוצה ? אין בעיה ומתי היה מפחד (לא נשמע) שאם תיקים מדבר, מדבר, מדבר, אני אלך, שמה היה (לא נשמע) שלי, אני אלך ו . . . אנחנו הלך על ה . . . צבא . ו . . . בצבא אצלי מדבר, אתה היה או . . . אתה היה פה, אתה היה פה, אתה היה פה . ואתה יהיה פה .

יוסי: למה לא חייל אוויר מוצנח ? לא לקחו אותך ?

זדורוב: אה . . . אני לא יודע למה לא חייל אוויר מוצנח, אני לא יודע . או אני קטן או אני לא בסדר, (לא נשמע)//

יוסי: //אתה לא קטן, אתה בסדר .

זדורוב: לא, שמה . . . גובה .

יוסי: אבל אתה בסדר, אתה . . . בסדר .

מלכה: להיפך, צריך קטן, צנחנים .

זדורוב: אני לא יודע למה .

מלכה: לא צריך גדול .

זדורוב: לא יודע, אני רוצה ב . . . חייל אוויר מוצנח, אבל . . . לא (לא נשמע) . מה לעשות ? לא עושים, לא עושים .

יוסי: אז הלכת קשר, טלפון .

זדורוב: כן .

יוסי: כן . ו . . .

מלכה: אז איך נהייה לך אהבה לסכינים ?

זדורוב: מה ?

יוסי: איך אתה אוהב סכינים ? היית (לא נשמע) .

זדורוב: אני עובד . אה . . . מתי הרבה סכינים על הקיר, זה . . . טוב מאוד, זה יפה, זה מצוין .

יוסי: עכשיו אם אנחנו נקבל תיק שלך מרוסיה, מה יהיה כתוב ? איפה היית

בצבא ?

זדורוב: אה . . . תיק ברוסיה אה . . .

יוסי: כן .

זדורוב: איפה אני הייתי ב . . . בצבא ?

יוסי: כן .

זדורוב: בסברו דנצק, (לא נשמע) אה . . . זה . . . מחלקה נפרדת מובילת של הגנה כימית אה . . . מכאנית, סמל ראשון (לא נשמע) .

יוסי: זה מה שנקבל, לא משהו היית מקום אחר, היית (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) לא יודע מה .

זדורוב: לא, אני לא היה בחייל אוויר מוצנח, אני עכשיו ב . . . (לא נשמע) . פה אפשר ? (מצביע רומן על נייר כדי לכתוב עליו)

יוסי: כן, כן .

זדורוב: אני (לא נשמע) אה . . .

יוסי: אני שאלתי אותו שיגיד לי הוא (לא נשמע) איפה הוא היה בזה, בצבא .

זדורוב: אה . . .

יוסי: הבנת מה הוא מספר ?

זדורוב: אה . . . (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) זה, הוא רצה צנחנים, אמרו לו אין בעיה, תבוא . בסוף אמרו לו, אתה לא מתאים, לך להיות קש . . . קשר .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: אבל הוא לא בדיוק עבד ב . . . בקשר, הוא אומר שהוא היה באיזה מן יחידה שהייתה מערבלת שיחות .

יוסי: כן, הוא היו ב . . . ב . . . ביחידה הוא ביחידת לוחמה כימית, לוחמה כימית, משהו קשר, טלפון ב . . . כאילו הוא אחראי על (לא נשמע) כנראה מעורבל או משהו כזה ב . . . יחידה לוחמה כימית .

מלכה: כותב יפה .

יוסי: (לא נשמע) פה . כן . (לא נשמע) הוא כתב, אתה רואה ? זה הוא כתב את הזמן, אני כתבתי (לא נשמע) כבר הדף, את הזמנים שלו שהוא כתב שהם לא מסתדרים .

מלכה: לא מסתדר (לא נשמע) .

יוסי: כן, אז לך תדע, אולי, תסתכל . אולי זה לא מתחיל בזה, אולי זה מתחיל ב . . . אחד שלושים . ואז הכל מסתדר יפה . X (אומר יוסי ומתכוון לבעית הזמנים של הרצח שיש לחוקרים, שהרי הרצח היה למעשה בשעה 13:22:30)

מלכה: באחד שלושים הוא חזר לבית ספר באחד ועשרים, הוא (לא נשמע)//

יוסי: //אחד ועשרים, אז הוא נכנס לשמה, הוא מתחיל לעבוד ואז הוא אומר, יאללה בוא נלך נגמור עם זה שמה . . . אם אני כבר עובד, אני אגמור שמה עובד .

מלכה: אבל הוא היה, כשהוא עבר באחד ועשרים, הוא יכל לראות את כל הילדים האלה שמה .

יוסי: נכון .

מלכה: הוא לא רואה . יש שמה, היו הרבה ילדים . (מלכה בבעיה. עם רומן נכנס לבית הספר באחד ועשרים, הוא יכול היה לבצע את הרצח. אבל אז הוא היה צריך לראות את הילדים בפרגולה. אם רומן נכנס מאוחר יותר, הוא לא יכול היה לבצע את הרצח שנעשה כבר קודם)

יוסי: אז אה . . . (לא נשמע) חייב להיות, זה חייב להיות אחד ועשרים (לא נשמע) .

מלכה: מה, הוא רשם לך פה ספר .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: (לא נשמע) מה יש לנו ?

זדורוב: זה איפה שאני שירתי ו . . . שם המשפחה של המפקד שלי . אה . . . המפקד של המחלקה . עשרים ואחד שמונה מאות שלוש עשרה, סליחה אפשר ? אני לא זוכר בדיוק . . . אבל מחלקה נדמה לי, עשרים ואחד שמונה מאות ושלוש עשרה . זה אה . . . נדמה לי שזה זה, אני לא זוכר במדויק .

יוסי: אתם בצבא לומדים אה . . . קראטה ?

זדורוב: אה . . . מה ? אם אני למדתי . . .

יוסי: קראטה ? קונגפו ?

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //ג'יאוג'יצו ?

זדורוב: לא .

יוסי: (לא נשמע) . משהו לא לומדים בצבא ?

זדורוב: אבל אני לומד מתי אני היה ל . . . ילד .

יוסי: כמה זמן ?

זדורוב: שבע, שש שנים זה ככה .

יוסי: שבע שש שנים סמבו (לא נשמע) ?

זדורוב: או שמו . . . לא, לא . . . אצלי היה שש או שבע//

יוסי: //אתה (לא נשמע)//

זדורוב: //שש שנים או שמונה, אני לא יודע .

יוסי: כן . כמה זמן למדת ?

זדורוב: חצי שנה איפה .

יוסי: חצי שנה וזהו ? ושהיית יותר גדול לא למדת כלום ?

זדורוב: מה ?

יוסי: לא למדת משהו שהיית ארבע עשרה ? חמש עשרה ? תשע עשרה ?

זדורוב: אני עושה, אבל זה . . .

יוסי: מה עושה ?

זדורוב: סמבו (לא נשמע) .

יוסי: סמבו (לא נשמע), אה . כדור, עם הכדור יד .

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: זהו ?

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: אופניים, יענו ספורטאי .

זדורוב: מה, וככה לא . הכי (לא נשמע) אני הייתי מתעסק . (מונה דיסק 1:43:12)

מלכה: תגיד לי, שהיית בפרגולה שמה, בחוץ, לא ראית את ה . . . ילדים שישבו

שם ? (מתאמץ מלכה לקשר את רומן לשעה אחת ועשרים)

זדורוב: אה . . . בחוץ אה . . . בפרגולה היו ילדים ומה עוד ?

יוסי: אתה לא ראית אותם ?

זדורוב: אה . . . כש . . . מתי אני אלך//

יוסי: //אתה אמרת שבאת, הלכת עם ה . . . עם הדבק ?

זדורוב: כן .

יוסי: באת ? לא ראית אף אחד בפרגולה, נכון ?

זדורוב: נו מתי שאני הלכתי, אני לא ראיתי . . . יכול להיות . . .

מלכה: שתיים עשרה וחצי .

זדורוב: מתי, מתי אני אלך, שניה מתי אני אלך בחזרה//

מלכה: //(לא נשמע) .

זדורוב: עם דבק .

יוסי: כן .

זדורוב: יכול להיות היה, יכול להיות . אבל . . . אצלי לא משנה, יש ילדים, אין ילדים, אצלי זה לא משנה, אצלי יש עבודה . אני אשים מוזיקה, אצלי טוב, אני אשים פה . . . ב . . . שק של דבק, יכול להיות היה, יכול להיות לא . אני לא יודע, אני לא רוצה מדבר סתם . . . ויהיה, לא אתה עושה קמצן, אתה לא נכון . אה . . . לא, לא . . . אתה שקרן (מתקן רומן את עצמו), אתה לא נכון מדבר . אני לא רוצה מדבר סתם . אני . . . לא רוצה אני סתם מדבר, אני לא יכול אה . . . אה . . . תגיד לו . יכול להיות היה . יכול להיות . אבל . . . מ . . . היה, אבל אני לא יודע מי זה, אני לא לראות בדיוק, אני//

יוסי: //אמרת לא היה .

זדורוב: אני לא רוצה (לא נשמע)//

יוסי: //אמרת בהתחלה לא היה ילדים . (מתאמץ יוסי להביא את רומן להודות שראה את הילדים)

זדורוב: אני לא ראיתי .

מלכה: תגיד לי (לא נשמע) .

יוסי: כן .

מלכה: אתה אמרת שבאת בשלוש עשר . . . בשלוש עשרה עשרים, שלוש עשרה ועשרה, שלושה עשרה ורבע . . . באת לכיוון בית הספר עם דבק . (אומר מלכה. כשבדיעבד ברור שעל פי

תדפיס השיחות מחברת הסלולר כמו גם מעדות המעביד, דיבר רומן משער בית הספר עם הקבלן שלו על הדבק שהגיע לאחר כמה דקות נוספות, כלומר בסביבות השעה 13:30, דהיינו לאחר שהרצח כבר בוצע)

זדורוב: שלוש עשרה . . . (לא נשמע) .

יוסי: אחד ועשרים, אחד ורבע .

זדורוב: נו (לא נשמע)//

יוסי: //ואתה לקחת דבק מהשער והלכת לבית ספר .

מלכה: שנכנסת לבית הספר, זה הרי אמצע שיעור . זה שעה של אמצע שיעור, אתה מבין אותי ?

זדורוב: שיעור זה מה ?

מלכה: שיעור זה הזמן שלמדו ילדים .

יוסי: שיעור זה שיעור, זה באמצע השיעור .

זדורוב: ההמ .

מלכה: נכון יש הפסקה ? ילדים בחוץ ? יש גלינג גלינג// צלצול, חוזרים חזרה לכיתה.

רומן: בשעה עשרים.

מלכה: באחד ועשרים זה אמצע השיעור

(מונה דיסק 21:51:4)

- סיום צד ב' -

- תום הקלטה -

פ . א . 1010/06

שם היחידה : ימ"ר גליל

מ . ט . 167/06 (2)

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) : 1068 ב'

שם המתרגם : רינת שור

תאריך קבלת העבודה:27.12.066

תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית

שם היחידה: ימ"ר גליל

פ . א . 1010/06

מ . ט . 167/06 (2) 15.12.06

מס' פרוטוקול (מס' תעתיק) :1068 ב'

שם המתרגם: רינת שור

- משטרת ישראל -

תאריך : 11/01/07

מקרא :

ח: - מלכה

ח2 : - יוסי

נ : רומן

(מונה דיסק 30:51:4)

תשע שניות שבהן מדבר מלכא, שניות בהן הוא מצולם אולם הקול איננו נשמע.

* צד א' –

מלכה: נכון? עכשיו, אתה אמרת לא היו ילדים בחוץ, עם הדבק, כשחזרת עם הדבק, היו הרבה ילדים בחוץ בכ . . . ב . . . בזה, לא ?

זדורוב: לא .

מלכה: עכשיו, כשאתה נכנסת פנימה, נכון ? באת פה, זה השביל . . . ככה (לא נשמע) נכון, זה השער, באת מפה לפה, פה פרגולה, פה כניסה ל . . . לבית ספר .

זדורוב: כן .

מלכה: נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: פה יש מדרגות .

זדורוב: כן .

מלכה: נכנסת .

זדורוב: כן .

מלכה: או קי ?

זדורוב: (לא נשמע)//

מלכה: //אתה (לא נשמע) נכנס ואתה הולך ככה .

זדורוב: לא .

מלכה: זה ה . . .

זדורוב: אני הולך ככה, פה יש (לא נשמע) .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) פה אה . . . שתיים או שלוש . . .

מלכה: מדרגות ואתה נכנס .

זדורוב: ולמקלט (לא נשמע) אחת שתיים .

מלכה: בסדר גמור . פה יש את הברזייה, נכון ?

זדורוב: כן, יש ברז .

מלכה: פה ברז איפה שותים הילדים, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: ראית פה מישהו ?

זדורוב: (הנחקר שותק) אה . . . שמה היה, אבל . . .

מלכה: מה היה ?

זדורוב: (הנחקר שותק) היה בחור אחד .

מלכה: בחור ?

זדורוב: הבחור .

מלכה: או קי . הוא שתה מים בברז או שעמד שמה ?

זדורוב: אה . . . כן, הוא . . . לשתות, אבל . . . הוא לשתות . . . ראשון .

מלכה: מהברז הראשון ?

זדורוב: (הנחקר שותק) ראשון . . . כן, הוא שפך זה ברז ראשון, הוא לשתות ככה .

מלכה: הוא לשתות מים .

זדורוב: כן .

מלכה: בסדר . אה . . .

זדורוב: כן, הוא היה יכול .

מלכה: ההמ .

זדורוב: (לא נשמע) .

מלכה: ואתה ראית אותו והמשכת ללכת ?

זדורוב: לא, אני אלך ככה//

מלכה: //אתה הלכת (לא נשמע)//

זדורוב: //ההוא גב אצלי ככה . . .

מלכה: אתה ראית אותו מהגב .

זדורוב: כן, אני//

מלכה: //אתה המשכת לפה//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) והלכת למקלט .

זדורוב: כן .

מלכה: והלכת חזרה למקלט . ילדה אה . . . חוץ מהילד הזה היה עוד מישהו ? ילדה, משהו ?

זדורוב: אה . . . פה ילדה או שתיים ילדות היה .

מלכה: כן .

זדורוב: אבל שמה . . . אה . . . צמחייה, צמח .

מלכה: צמחים .

זדורוב: צמח ו . . .

מלכה: יש פה ספסל .

זדורוב: אני לא ראיתי בדיוק .

מלכה: יש פה ספסל כזה, כיסא//

זדורוב: //יש//

מלכה: //וצמחים פה מסביב .

זדורוב: כן, אבל פה יש ככה ויש ככה . איפה פה//

מלכה: //פה .

זדורוב: איפה//

מלכה: //(לא נשמע) .

זדורוב: איפה מדרגות שמה .

מלכה: כן . או קי, פה המדרגות . במדרגות או פה ?

זדורוב: לא, פה יש ככה . . . זה . . .

מלכה: כן . (מונה דיסק 45:471:)

זדורוב: פה יש ככה//

מלכה: //ופה יש (לא נשמע), כן .

זדורוב: וככה .

מלכה: ספסל, נכון .

זדורוב: פה מדרגות .

מלכה: כן .

זדורוב: פה מדרגות .

מלכה: (לא נשמע)//

זדורוב: //פה היה . . . צמחים פה .

מלכה: כן .

זדורוב: ופה ככה .

מלכה: פה היה שתי בנות ?

זדורוב: ה . . . שתיים בנות היה . יש שמה משהו מדבר, אבל . . . אה . . . אה . . . אני לא שמעתי מה שמה קורה . אה . . . למה, משהו אומר ו . . . ילד . . . הוא משהו . . . משהו הוא אומר לי, אבל אצלי היה מוזיקה, אני לא שמעתי בדיוק משהו . זה היה, כן . אבל . . .

מלכה: עכשיו אתה באת ככה, נכון ?

זדורוב: פה ש . . . כן ו . . .

מלכה: עכשיו באת ככה ? פה המסדרון, נכון ? פה המדרגות שיורדים למקלט . (מצביע מלכה על השרטוט המונח על השולחן)

זדורוב: כן, כן .

מלכה: פה, מפה עולים למעלה לקומה השניה, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: ופה השירותים של ה . . .

זדורוב: (לא נשמע) . פה . . . מקלט שתיים .

מלכה: מקלט שתיים .

זדורוב: פה יש אה . . . מדרגות .

מלכה: מדרגות .

זדורוב: פה שירותים של . . .

מלכה: בנים .

זדורוב: בנים . פה דלת .

מלכה: כן .

זדורוב: אה . . . רגיל, שמה אה . . . משהו יש . פה הולך ככה, כמה מדרגות .

מלכה: זה יוצאים החוצה מהבית ספר .

זדורוב: והחוצה, כן .

מלכה: כן . אבל מפה עולים לקומה השניה .

יוסי: לא, לא מפה . מפה .

מלכה: לא, מפה . זה המקלט .

יוסי: (לא נשמע)//

מלכה: //על המקלט, כן .

יוסי: (לא נשמע) מסביב, מסביב .

מלכה: מסביב למקלט .

יוסי: מסביב למקלט מפה, זה ככה, פה יש שירותים אחד ואז אתה הולך (לא נשמע) מגיע לשירותים של הבנים פה .

מלכה: טוב . (מונה דיסק 189:41:)

יוסי: (לא נשמע) לעלות למעלה, שירותים של המורות ושירותים (לא נשמע)//

מלכה: //אבל עכשיו בשביל לבוא לשירותים האלה, זה המקלט, נכון ? זה

המדרגות . אתה חייב לעבור פה במסדרון גם .

יוסי: כן .

מלכה: (לא נשמע) . אם אתה בא מפה, פה בא ככה ועולה למעלה .

יוסי: (לא נשמע) .

מלכה: אה ?

זדורוב: לא, אני (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) גם מפה .

זדורוב: אה . . . יכול . . . יכול לראות ככה הולך למעלה, יכול .

מלכה: נכון .

זדורוב: ואפשר . . . אפשר ככה, אפשר, אבל זה סיבוב גדול . הרבה ילדים אה . . . פה הולך, או פה יש עוד אחד, כולם איפה מקלט ראשי . שם יש למעלה . יש שמה עוד אחד .

מלכה: או קי .

זדורוב: אבל אני אה . . . למעלה שים דבק ל . . . לקומה שניה מתי אני עובד למטה אה . . . זה סתם . אני בטח הולך במקלט ועובד במקלט . ואני לא הולך אה . . . סתם על ה . . . אה . . . שירותים לראות מה קורה, מה קרה ו . . . שים שמה דבק . אני עובד רק למטה .

מלכה: אתה הרגת אותה ?

זדורוב: לא . אני לא הרגתי אף אחד .

מלכה: לא ?

זדורוב: לא .

יוסי: אולי זה היה בטעות ? (מנסה יוסי להסביר אפשרות)

מלכה: אולי קרה משהו (לא נשמע)//

יוסי: //אולי יש קרה עצבים (לא נשמע) ? (מכניס יוסי מניע אפשרי)

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: זאת אומרת שאתה לא רצית להרוג אותה .

זדורוב: לא . אני בכלל לא הרגתי אותה .

יוסי: יכול להיות שאתה לא רצית להרוג אותה//

זדורוב: //אני לא//

יוסי: //יכול להיות שקרה משהו ו . . .

זדורוב: אני לא הרגתי אותה . . .

יוסי: ו . . . (לא נשמע), אני לא יודע מה .

זדורוב: אה . . . אתה מבין, אני אסביר//

יוסי: //יכול להיות שהיא (לא נשמע) וחתכת וזהו, ונהייה סוף הדרך .

זדורוב: לא, למה ? כי אה . . . אם אפילו משפילים אותי, אני יותר טוב שאני אשתוק או שאני אלך להגיד משהו לאלה . . . פה אסור בכלל לגעת בילדים ובגלל זה אה . . . אני אפילו לא התכוונתי לגעת בהם . אה . . . היא הייתה יכולה להגיד לי איזו שהיא שטות והיא יכלה לקלל אותי איך שהוא, אבל אני לא שומע את זה עם האוזניות . ולהרוג פשוט ילדה אין בזה שום היגיון מבחינתי . על מה ? נו, קיללה נו אז מה זה משנה ? הרבה אנשים קיללו אותי עד היום . נו, אז מה ? עכשיו להרוג את כולם ? אני לא הרגתי אף אחד, אפילו בכוונה או לא בכוונה ואני לא עזרתי .

יוסי: יכול להיות . . . יכול להיות שהיא הציקה לך יותר מדי ? זה קורה .

זדורוב: אני (לא נשמע)//

יוסי: //כשבן אדם מגיע לאיזה שהוא גבול ו//

זדורוב: //זה קשה להגיע לגבול שלי//

יוסי: //כן ?

זדורוב: אבל העניין הוא שבשביל להגיע לגבול שלי, היא הייתה צריכה לדבר

אתי ו . . . אבל אף אחד לא דיבר אתי . אתי בבית ספר אף אחד לא דיבר, הם בכלל לא היו אומרים לי שלום, הילדים האלה . ו . . . אה . . . סתם ככה ללכת ולהרוג שם, אני לא צריך את זה . עם ה . . . בעיות שלי, רק זה חסר לי . כן, אני יודע שיש לי שם בעיות ופה ושם, אני יודע שזה . . . עכשיו יש עלי את העניין הזה, אבל אני יודע שאני לא הרגתי . לא סתם ככה, לא בכוונה תחילה ולא בשום צורה אחרת אני לא הרגתי . ו . . . עם הילדים בבית ספר אני לא דיברתי//

יוסי: //ראית את הגופה של הילדה ?

זדורוב: גופה ? (מונה דיסק 44:511:)

יוסי: אתה ראית את הגופה שלה, של הילדה ?

זדורוב: לא . לא, לא .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: בכלל . אני לא ראיתי .

יוסי: אם, יכול להיות ש . . . יכול להיות שנכנסת, ראית דם והתלכלכת בדם ?

זדורוב: אה . . . אה . . . אם אני ראיתי את הדם ו . . .

יוסי: ואתה התלכלכת בדם, עם הדם ?

זדורוב: אה . . . אני לא ראיתי אה . . . דם, רק אה . . . בשירותים למטה . אני רק שמה (לא נשמע)//

יוסי: //אז אם אנחנו אומרים, אם ראית שירותים רק למטה . . .

זדורוב: כן .

יוסי: אתה יושב וחושב . . . איפה יכול להיות דם ? שאלו אותך, איפה יכול להיות דם של הילדה עליך ? אמרת אולי בחולצה, אולי בסכין, אולי . . . למה ? אם רק ראית שמה שתי טיפות ושלוש טיפות, למה ? (מטעה יוסי את רומן שאמור כעת לנסות ולהסביר את מה שלא אירע כלל)

זדורוב: אני לא יודע .

יוסי: אם ראית רק את זה, מאיפה יהיה דם בכל שאר המקומות ?

זדורוב: אני לא יודע .

מלכה: למה בן אדם//

זדורוב: //(לא נשמע)//

מלכה: //למה בן אדם שלא עשה כלום, כמו שאתה אומר, יכול לחשוב שדם יגיע לבגדים שלו ל . . . אה . . . לסכין שלו ? (ממשיך מלכה את הקו של יוסי)

זדורוב: (לא נשמע) אה . . .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: (לא נשמע) אני לא יודע . אני לא יודע . אני יודע מה אני לא עושה זה . (לא נשמע)//

מלכה: //ואתה זוכר ביום הראשון שדיברנו . . . ששאלתי אותך אם יכול להיות שנמצא טביעות אצבע שלך . . . בשירותים למעלה, איפה שנמצאה הילדה// (הערה – איזה היום הראשון? מתי מלכה דיבר עם רומן? האם מדובר בחקירה נוספת שלא תועדה?)

זדורוב: //(לא נשמע) לא היה שם .

מלכה: מה אמרת לי ?

זדורוב: אני לא היה בשירותים למעלה .

מלכה: אמרת לי לא, נכון ?

זדורוב: כן .

מלכה: אמרת לי, לא יכול להיות שיהיה טביעות אצבע שלי שם .

זדורוב: כן .

מלכה: נכון ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

מלכה: אז למה יכול להיות שיהיה לך דם ?

זדורוב: אני לא יודע למה אצלי יש דם .

יוסי: הוא שואל, מה זה ?

מלכה: למה אתה יכול לחשוב . . . תראה, למה אתה, אתה יכול לחשוב שיהיה לך דם על הכלים שלך ?

זדורוב: למה אני חושב שיש דם על, על הכלי ? אני לא לחשוב אה . . . על הזה, אבל . . . יכול להיות איפה אני . . . קצת (לא נשמע) יכול להיות, אבל . . . אני לא יודע .

יוסי: אם אתה הולך, יש דם (לא נשמע)//

זדורוב: //יכול להיות מי עושה זה, מתי אני עובד הוא לראות . אה, הוא עובד, פה אי אפשר . וה . . . דם (לא נשמע) אני לא יודע, יכול להיות ככה . אני לא יכול מדבר בדיוק . אני . . . זה . . . יכול להיות . לא, איך זה . . . אני חושב . . .

יוסי: חושב .

זדורוב: אני חושב מה יכולת אה . . . הוא . . . הוא אני שם משהו לעבוד, ההוא . . . אה . . .

יוסי: (לא נשמע) אין .

זדורוב: הוא הלך אה . . .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: למטה .

מלכה: במקלט שאתה עבדת//

זדורוב: //כן .

מלכה: במקלט שתיים, יש שמה כיתה, לומדים שם, נכון ?

זדורוב: כיתה זה . . .

יוסי: כיתה . יש שם איזו שהיא כיתה .

זדורוב: כן, למטה יש שתיים אה . . . כיתות .

מלכה: לומדים . בזמן שאתה עבדת ועשית שיפוצים שמה, קרמיקה .

זדורוב: כן .

מלכה: היו ילדים שלמדו שם, נכון ?

זדורוב: שמה היה שניים בנות . אה . . . ביום רביעי היה שתיים בנות .

יוסי: יום רביעי הזה ?

זדורוב: כן, כשהיה הרצח . זה היה אה . . . איפה . . . מתשע עד אה . . . עשר וחצי . איפה ככה, אני לא יודע בדיוק . היה שניים בנות . אבל מתי אני אלך למטה, מדבר מה אתה עושה פה, היא . . . משהו אומר, אבל אני לא מבין . אה . . . אני מבין מה היא, שם קר בחוץ, היא אה . . . אלך ו . . . פתחתי מזגן . שמה היה חם קצת . אני אלך למעלה וזה, מתי אה . . . מנשה אני מדבר מנשה, מה קרה ? מה זה ? (לא נשמע) הוא מה זה, זה בית ספר, למה ילדים (לא נשמע) . הוא, אני לא יודע והילדים הלך . אה . . . הלכו .

מלכה: אולי, אולי הילדה הזאת הייתה שם במקלט (לא נשמע) ?

זדורוב: אה . . . יכול להיות שהילדה הזאת הייתה במקלט ?

יוסי: היא הייתה אחת מהן ?

מלכה: אולי היא באה למקלט ואמרה (לא נשמע) לך משהו והיא עצבנה אותך ? (ממשיך מלכה להניע את המניע שעשוי להסביר את הרצח)

זדורוב: (הנחקר שותק שתי שניות) אני לא יודע, אני יודע אחד בחורה היה ככה (לא נשמע), (הראה רומן על ראשו עם שתי ידיו) אבל אני לא לראות בדיוק . ו . . . השני לא היה כלום על הראש, היה ככה זה אה . . .

מלכה: תלתלים .

יוסי: תלתלים .

זדורוב: תלתלים איפה . . .

מלכה: (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע) ככה, אני לא יודע בדיוק . ו . . . לא, אני פעם הראשונה לראות אה . . . בת הזה בטלוויזיה, בצילומות . לא פעם ראשונה . . . למה לא ? אה . . . בבית הזאת קטנות זה היה ו . . . של הטלוויזיה (לא נשמע) גדול . אה . . . זה לא יכול להיות (לא נשמע) אה . . . לא יכולה להיות שזאת הילדה ההיא . לא יכול להיות אה . . . אה . . .

יוסי: (לא נשמע)//

מלכה: //(לא נשמע) זאת לא היא .

זדורוב: כן . אה . . . לא, ו . . . אחר היה (לא נשמע), אה . . . ב . . . איך אומרים את זה, בנות . היה אחר . אבל . . . יכול להיות מי עושה זה, הוא הולך למ . . .

לא . זה לא (לא נשמע) . יכול לראות או לא נכון, יכול להיות הוא הולך, אני לא לראות, אני . . . לא שמעתי, אני ב . . . נגן, אבל הוא יכול לראות, יכול הלך שמה . . . אה . . . (לא נשמע) .

יוסי: יכול להיות דם על הנגן ?

זדורוב: (הנחקר שותק) .

יוסי: תגיד לי, יכול להיות (לא נשמע)//

זדורוב: //יש לי כאן . . . אה . . . החולצה הזאת .

מלכה: אולי זרקת את המכנסיים, אולי זרקת את המכנסיים כי הם התלכלכו לך בדם מהשירותים שהיית, של הבנות ? ופחדת .

יוסי: שניה .

זדורוב: כשאני זרקתי אה . . . את המכנסיים, יכול להיות מה בשירותי הגברים ?

יוסי: יכול להיות שהם, יכול להיות שאתה זרקת אותם כי הם התלכלכו בדם מהשירותים ?

זדורוב: לא, לא .

מלכה: לא ?

זדורוב: לא . אני אה . . . לא (לא נשמע) שמה גם לא, אבל (לא נשמע) אין פה בטוח .

יוסי: (לא נשמע) .

זדורוב: ולזרוק (לא נשמע) קצר ו . . . הם היו קטנים (לא נשמע)//

יוסי: //קטן .

מלכה: קטן .

זדורוב: קטן, זה לא, אני . . . אה . . . אני מתי זה היה, זה היה ביום אה . . . חמישי אני (לא נשמע) בדיוק מה היה שמה . ביום שישי אני שים כלים, שים אה . . . חולצות זה ב . . . בבית ו ... מתי אני לזרוק אני . . . אה . . . לא . . . שמעתי מה זה חשוב, על הסיפור זה, זה חשוב אצלי . ואני, אני לא ראש, אני נו . . . אני עושה כמו אה . . . כל היום, זה קטן, אני לזרוק . אה . . . אימא ש . . . של אישה שלי ל . . . אה . . . רואה מה אני לזרוק, היא מדבר, למה אתה לזרוק ? אני מדבר, קטן אה . . . היא היה בבית, כמעט יום אה . . .

מלכה: (לא נשמע) .

זדורוב: ו . . . אני בלי ראש אה . . . לא, לזרוק . לא בכוונה .

יוסי: עכשיו אני שואל אותך משהו אחר . אתה היית בחקירה ?

זדורוב: (לא נשמע) .

יוסי: היית בחקירה שלוש פעמים . (מדגיש יוסי שרומן היה בחקירה רק שלוש פעמים לכאורה, שהרי היו חקירות שלא תועדו)

זדורוב: אני ראיתי (לא נשמע)//

יוסי: //אתה היית בחקירה (לא נשמע) .

זדורוב: כן .

יוסי: שלוש פעמים, אני ישבתי אתך שלוש שעות, אני וסשה ישבנו אתך, דיברנו אתך . מה היה, מה לא היה, מה עשית, לא עשית, ככה .

זדורוב: כן . (זמן דיסק 8:301:5)

יוסי: רק אחרי זה, רק אחרי זה פתאום נזכרת, הלכת למיכאל לקחת מפתח . לא רק מפתח, פה יש סיפור שלם, כל השעה . . . לקחת מפתח, הלכת מקלט שתיים, מקלט שלוש, מספר ארבע, לעשות זה, לעשות זה, לעשות זה .

זדורוב: זה לא בדיוק .

יוסי: זה לא זכרת . לא, בערך . זה לא זכרת כלום, לא אמרת שום דבר . גם לא זכרת שהיית בשירותים וראית דם, לא זכרת כלום . רק אחרי זה//

זדורוב: //אני//

יוסי: //אחרי שהיית חמש פעמים בחקירה, פתאום נזכרת, או (לא נשמע)// (איזה חמש פעמים בחקירה? חקירה זו היא החקירה הרביעית המתועדת ואילו רומן הזכיר את הדם בשרותי גברים בחקירה ראשונה או שניה)

מלכה: //אתה נזכר בהרבה דברים מאוחר מדי .

זדורוב: שניה, אני מתי היה זה . . .

יוסי: רגע, אני אגיד לו ברוסית, אני אסביר לו .

זדורוב: אה . . .

יוסי: מה אני אומר לך, תקשיב . אתה היית בחקירה שלוש פעמים .

זדורוב: ולא אמרתי אף פעם על הדם, אני נזכרתי .

יוסי: זה לא רק שלא אמרת על הדם . אתה שלוש פעמים כשאתה היית, אתה אפילו לא אמרת שאתה הלכת למיכאל בשביל . . . בשביל זה . אני, אני ישבתי אתך בחקירה . אני אמרתי לך, נו מה אתה עשית ? תספר לי . אתה אומר לי, אני הלכתי//

זדורוב: //אני ניסיתי להיזכר, אני//

יוסי: //אז אתה תקשיב לי . אם אתה לא . . . אתה נזכרת דברים כאלה שהם . . . עכשיו כשאני מסתכל את מה שאתה כתבת, שאתה הסתובב במשך שעה שלמה ואתה לא נזכרת בזה ? אתה במשך שלוש חקירות לא זכרת שזה היה ?

זדורוב: נו תראה, אני . . . אני יכול//

יוסי: //אני לא אומר לך את זה .

זדורוב: //סליחה//

יוסי: //אני אומר לך//

זדורוב: //אפשר אני תגיד לו רוסית ?

יוסי: כן .

זדורוב: הוא הכל מבין ב . . . עברית . אה . . . דבר ראשון, אני . . . אני לא ייחסתי לזה חשיבות כזאת גדולה . זאת אומרת שאני לא הבנתי//

יוסי: //כשאתה היית אתי, כשאתה היית אתי בחקירה//

זדורוב: //רק שניה .

יוסי: אתה כבר, אתה כבר היית עצור . אני אמרתי לך, אתה חשוד ברצח .

זדורוב: שניה, רק שניה . אני יכול אה . . . להסביר ? (זמן דיסק 1:58:57)

יוסי: כן .

זדורוב: אתה תתרגם ואז אני אענה על השאלה שלך . אה . . . כשכל זה היה, מה שהיה לפני המעצר, זה נו . . . כן, אני אה . . .

יוסי: אני מבין, כן .

זדורוב: כשאני סיפרתי//

יוסי: //בסדר .

זדורוב: אני סיפרתי כמו על יום רגיל .

יוסי: בסדר .

זדורוב: כי אני לא חשבתי על משהו כזה יוצא מגדר הרגיל .

יוסי: בסדר .

זדורוב: אני לא נזכרתי בזה . אה . . . כשהגיע אה . . . הפוליגרף אה . . . הראו שם שאני שיקרתי אה . . . אתה עצרת אותי, אני אה . . . התחיל להיות לי אה . . . איך קוראים לזה, התחילה להיות לי דייסה בראש X כי אני יודע שאני לא קשור לזה ואני, אני לא הצלחתי לארגן את המחשבות שלי . אני ישבתי ואני במשך לילות, סשה אומר, תיזכר, תיזכר, תיזכר . אני לא יכולתי להיזכר בהכל . אני . . . הוא אתמול למשל . . . במשך כמה דקות אני יושב כאן, (לא נשמע) זה, ואני . . . אני לאט לאט מתחיל להיזכר . אני לא יכול לזכור את כל היום . אה . . . בשבילי זה יום רגיל . אני יצאתי, אני עבדתי את היום שלי, אני סגרתי . . . אני סיימתי את העבודה, ארגנתי את הדברים שלי, נסעתי, זהו . אני התחלתי עבודה חדשה . ו . . . וביום הזה ספציפית קרה הרצח . זאת אומרת, כל זה התווסף לבעיות שלי, הכל אצלי בראש ככה . . . אחרי זה אה . . . אני ציינתי בחקירה שאני ראיתי דם, אבל . . . באיזה יום בדיוק, אני לא ציינתי . למה ? כי אני לא הייתי בטוח .

יוסי: אתה אף פעם לא אמרת על זה, אתה רק אמרת שזה היה אה . . .

זדורוב: לא . (זמן דיסק 17:01:2)

יוסי: נדמה לי אתמול, אתמול או שלשום//

זדורוב: //לא, לא .

יוסי: אתה אמרת בפעם הראשונה//

זדורוב: //לא, לא, לא .

יוסי: שאתה ראית את הדם .

זדורוב: בחקירה בפרוטוקול יש, יש איפה שאני אמרתי שאני ראיתי דם בשירותי הגברים בקומה הראשונה ליד המקלט . אבל אני לא ציינתי באיזה יום . אם זה היה באותו היום שאני עבדתי//

יוסי: //(לא נשמע), מתי הייתה החקירה הזאת ? זה היה לפני שאני דיברתי אתך או אחרי ?

זדורוב: זה היה אחרי המעצר שלי .

יוסי: אז מה אני אומר לך הרי ? אני אומר לך שתקשיב, כש . . . כשאנחנו ישבנו ביחד, אתה כבר היית עצור . אנחנו יושבים במשך שעות . אנחנו מדברים . אני אומר לך יאללה, תגיד מה היה . איך היה .

זדורוב: אבל אני ניסיתי להיזכר בהכל .

יוסי: אתה ראית משהו ? ופתאום, ופתאום אתה נזכר//

זדורוב: //אני ראיתי//

יוסי: //שאתה רואה דם ואתה לא הצלחת להיזכר בזה, מה רק בחקירה הבאה ? אפילו לא בחקירה הבאה אלא לפני, אחרי זה . אתה זה דברים כאלה, יש לך כאילו חורים בזיכרון//

זדורוב: //אתה מבין ש//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: אה . . . אני לא יכול לזכור את הכל . אני נזכר לאט לאט . אני אתמול נזכרתי שאני הלכתי למנשה אה . . . שאני הלכתי למיכאל בשביל לקחת מפתח . אני לא זכרתי את זה .

יוסי: אז אתה לא הלכת להביא ממנו רק מפתח, אתה (לא נשמע)//

זדורוב: //אני הלכתי לקחת את המפתח, לקחתי, פתחתי .

יוסי: אני נכנסתי, לקחתי לשם//

זדורוב: //כן . (מונה דיסק 18:2:02)

יוסי: קדימה, אחורה . זה לא שאתה רק הלכת לקחת את המפתח . זאת הייתה חצי שעה של אירועים מהזמן שלך ומהעבודה שלך .

זדורוב: לא, זה היה בערך חמש עשרה דקות, עשרים דקות .

יוסי: (לא נשמע) חמש עשרה דקות .

זדורוב: (לא נשמע)//

יוסי: //כי אני אומר לך, אז (לא נשמע) אתה הלכת, תראה . אתה הלכת לכאן, אתה הלכת למקלט מספר שתיים, אתה הגעת לכאן . אלה כבר שלוש פעולות, נו . (לא נשמע) שעה שלמה .

זדורוב: לא, זה זמן//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: אני אמרתי, את הזמן//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: אני לא יודע בדיוק אה . . . אני לא כותב בדיוק את השעה, אני לא יודע כמה זמן אני מסתובב . שם מהמקלט עד המקלט השני, זה הכי הרבה שלוש דקות הליכה, מקסימום . מהמקלט הזה להיכנס למקלט השלישי ו . . . עד ל . . . למנשה, עוד מקסימום שלוש דקות הליכה, חמש דקות, עשר אני לוקח .

יוסי: אבל אתה הולך לשם//

זדורוב: //(לא נשמע) .

יוסי: אתה הולך למקלט, הוא סגור . אתה הלכת למנשה או איך זה . . .

זדורוב: למיכאל (לא נשמע)// (זמן דיסק 49:02:2)

יוסי: //למיכאל לקחת את המפתח . אתה הולך לשם . אחרי זה אתה חוזר משם למקלט השני, אתה לוקח מטר . אתה הולך אז למקלט רביעי, אתה מודד . אתה חוזר למקלט השני, לוקח את הזה, (מלכה יוצא ועוזב את החדר) אתה עושה . . . את הבלטות האלה . (לא נשמע) אתה עושה בלטות ו . . . דבק, אתה חוזר לשם . אתה עושה את כל זה ביחד . העבודה, אתה מדביק אותן במשך חמש עשרה דקות . זהו, מפה לשם, יוצא לך כל זה ביחד, אתה תסתכל, קדימה, אחורה (לא נשמע) שאתה הולך, יוצא שמתווסף לך זמן, בין אם אתה רוצה או לא רוצה .

זדורוב: מתווסף לי זמן, אבל אני לא יכול להיזכר, אתה מבין ? אה . . . אני מנסה להיזכר בכל מה שהיה . אני אחרי זה נזכרתי בוודאות שאני ראיתי טיפות באותו יום . למה ? כי כשאני עשיתי ניקיון כלים, אה . . . שני הבנים האלה שנכנסו לשירותים, הם אה . . . הם היו בתא השני, השלישי נדמה לי, איפה שהוא בתאים הרחוקים . אבל ספציפית בתאים הרחוקים הם היו . הם ככה ניגבו את הידיים, הם זרקו נייר (לא נשמע) והסתכלו עלי פשוט . אני ככה אה . . . הסתכלתי, הם הסתכלו עלי ככה בעין עקומה, אפילו לא היה לי מושג מי נגד מי . אני . . . אפילו לא היה לי שמץ של מושג . אני יושב, ממשיך להתארגן, עושה כלי, את העבודה שלי . אני אה . . . בכלל לא חשבתי על שום דבר . אני לא יודע, לראות מישהו ? אני לא רוצה עכשיו לצייר תמונות את מי אני ראיתי שם . ואני לא ראיתי אבל אף אחד . אני לא רוצה סתם ככה עכשיו לכוון את החקירה לצד אחר כי אחרי שזה יחזור עלי, זה היה עלי פי שתיים מעכשיו .

יוסי: (לא נשמע)//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) כי בינתיים יוצא ככה ש . . . ש . . .

זדורוב: אני מבין שאתם(לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) ואצלך כל פעם, כל הזמן . . . כמו שאני אמרתי לך כבר//

זדורוב: //הפוליגרף (לא נשמע) .

יוסי: הפוליגרף הראה .

זדורוב: הפוליגרף//

יוסי: //(לא נשמע) תעזוב את הפוליגרף .

זדורוב: לא, אני לא (לא נשמע) לך . (מונה דיסק 22:4:02)

יוסי: אני (לא נשמע) . תקשיב, אני אומר לך//

זדורוב: //(לא נשמע) הפוליגרף שיקר בגלל ש . . . אה . . . קשור זאת אומרת ראה משהו . אני ראיתי דם, אבל אני לא אמרתי את זה בחקירה . יכול להיות שבגלל זה//

יוסי: //למה אתה לא אמרת את זה בחקירה ? אם (לא נשמע) שאתה ידעת, למה אתה שיקרת ?

זדורוב: אני לא דאגתי .

יוסי: אם אתה, אם זאת הייתה הבעיה, אתה היית צריך לדעת על זה . אם אתה היית צריך לדעת על זה, אתה היית צריך להגיד//

זדורוב: //(לא נשמע)//

יוסי: //אתה זה בר בחקירה הראשונה (לא נשמע)//

זדורוב: //רק עכשיו אני מבין את זה, שפוליגרף הראה את זה בגלל טיפת הדם ההיא//

יוסי: //(לא נשמע) .

זדורוב: שאני לא דיברתי עליה .

יוסי: פוליגרף . . . ואם אתה לא אמרת . . . אם . . . אם, תראה הפוליגרף לא . . . לא מגיב על פעילויות שאתה לא חושב עליהן . אם אתה לא חשבת על זה ואפילו לא זכרת את זה, הפוליגרף לא מגיב לזה .

זדורוב: אני חשבתי על זה שיכול להיות שהדם הזה הוא של הילדה הזאת .

יוסי: (לא נשמע)//

זדורוב: //שיכול להיות שאני לא אמרתי//

יוסי: //כשאתה ישבת אתי בחקירה, בחקירה הראשונה שלך, כשאתה, אחרי המעצר שלך, אחרי המעצר שלך, למה אתה לא אמרת לי על זה ?

זדורוב: אני לא חשבתי, אני . . . התחלתי לנסות להיזכר ביום, אבל אה . . . זה לא היה אצלי בראש, אתה מבין ?

יוסי: חכה שניה, שניה, שניה//

זדורוב: //(לא נשמע) סתם ככה כל היום פתאום כמו התמונה . אני לא יכול, אני לא מחשב בשביל לזכור כל דבר .

יוסי: (לא נשמע) אתה . . .

זדורוב: אני לא יכול לספר לך את זה .

יוסי: אתה אומר . . . אתה אומר לי שני דברים . אתה אומר שבפוליגרף אתה ידעת על זה ולא אמרת .

זדורוב: אני חושב שזה, בגלל זה הוא באמת הראה (לא נשמע) .

יוסי: אתה אומר שאתה ידעת ולא דיברת על זה . אחרי המעצר, כשאתה ישבת בחקירה אתי ביחד, כשאתה ישבת בחקירה הראשונה, אני התיישבתי לידך ואני אמרתי לך, אתה חשוד ברצח ולא סתם שאתה הלכת (לא נשמע) שתי אצבעות . אתה חשוד ברצח . אתה לא מצאת לנכון להגיד לי שיכול להיות שאתה ראית דם בשירותי הגברים ?

זדורוב: (הנחקר שותק) כמובן שאני הייתי בפוליגרף, אבל השאלה . . . אה . . . אם אתה הרגת את הילדה או לא, (לא נשמע) בראש דם . יכול להיות שהדם הזה הוא של אותה הילדה .

יוסי: נו . (מונה דיסק 58:5:02)

זדורוב: אני יודע שאני לא הרגתי, אני אמרתי, לא . הוא הראה את האמת . (לא נשמע)//

יוסי: //(לא נשמע) הראה את האמת .

זדורוב: אני לא הרגתי, (לא נשמע) שאני אמרתי את האמת//

יוסי: //לא .

זדורוב: ואני לא שיקרתי, (לא נשמע) .

יוסי: לא, הוא לא הראה שאתה אומר את האמת .

זדורוב: אני לא הרגתי את הילדה//

יוסי: //אין שם, אין אצלך אמת (לא נשמע) שאלות גם כן .

זדורוב: אה ?

יוסי: אין שם אמת, אתה לא אמרת את האמת גם שם .

זדורוב: אני אמרתי את האמת .

יוסי: לא, אבל אצלך שם, אין אצלך שם תוצאה כזאת שאתה אמרת את האמת .

זדורוב: אני יודע (לא נשמע) שאני לא קשור לזה . על הדם, אני (לא נשמע) אני לא יודע בדיוק באיזה יום זה היה בשבוע .

יוסי: תראה, כשאתה//

זדורוב: //רק שניה .

יוסי: נו .

זדורוב: אה . . . אתמול אנחנו ישבנו ביחד עם סשה, מפה לשם, הוא מסביר לי, הוא אומר לי, יכול להיות שאתה ראית דם ? יכול להיות שאתה ראית את הסכין ? יכול להיות שאתה ראית שם לדוגמא סמרטוט עם דם, יכול להיות ש . . . אתה ראית נייר עם דם ? אני אומר, אני ראיתי טיפות דם בשירותים וככל הנראה זה היה באותו יום, אבל זה . . . אני לא הצלחתי להיזכר אפילו אם אני מילאתי מים בשעה שלוש או בשעה שתיים אני מילאתי מים . אני נזכרתי שזה היה בשעה שתיים, למה ? כי אני אז סיימתי לעשות את הקרמיקה בראשונים, אני הלכתי למלא מים בשביל לעשות קצת דבק בשביל הפנלים . ו . . . לפני כן אני הלכתי לשירותים לעשות פיפי . ואני ראיתי את הדם הזה .

יוסי: לאיזה שירותים אתה ה