מצגת טביעות נעליים של זדורוב – ירון שור

שחזור המצגת שהוצגה בבית המשפט

אפשרות נוספת של התאמה לעקבת הנעל בג'ינס

"לסיכום, בשים לב להצטברותם של שני הנדבכים גם יחד – אי ההתאמה הוויזואלית בין חלק ממצאיו של שור לבין מראה העיניים, לצד ההתגלמות הקונקרטית של חלק מהחששות האינהרנטיים שהוצפו בעניין מצגורה – לא ניתן לטעמי לקבוע ממצא עובדתי ברף הנדרש בפלילים כי טביעות הנעליים שנמצאו על מכנסי המנוחה מקורן בנעליו של המערער."

מתוך הכרעת הדין האחרונה של כבוד השופט דנציגר

סעיף 341

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

ד.ז. עד תביעה מס' 5X

העד ד.ז. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד ענבר: החומר ששייך לעד הזה הוגש, הודעותיו סומנו בעבר נ/1  ו –נ/5, הקלטת, דיסק

עדות ראובן אזולאי , בלש בתחנת גולן

העד, מר א. ראובן : הנאשם ניסה (לא ברור) אמרתי לו תהיה רגוע, הכי טוב לעשות ניקיון, מה עשית עשית, מה לא עשית לא עשית, ואז שאלתי אותו עשית או לא עשית? אז הוא אמר לי ב- 99 אחוז עשיתי וזהו.
כב' הש' א. קולה : טוב.
עו"ד ו. קבלאווי : טוב, בשחזור עם הנאשם אחרי זה שיוצאים לשטח רואים אותך אתה כבול עם היד לנאשם במהלך כל השחזור, הטענה היא שאתה זה שהובלת את הנאשם למקומות שהוא הצביע עליהם, תתייחס לטענה הזאת.
העד, מר א. ראובן : זו טענה לא נכונה מכיוון שאני מעולם לא הייתי בנופי גולן, לא הייתי בבית הספר ולא נכנסתי אליו, הפעם הראשונה שנכנסתי לבית הספר זה ביום השחזור.
עו"ד ו. קבלאווי : מה ידעת על הרצח מבחינת המיקום שלו?

%d בלוגרים אהבו את זה: