כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

עדות : עד תביעה מר אלכסנדר (סשה) סטרג'וסקי

עו"ד י. הלוי : מה שכתוב שם משקף את הלך הרוח אצל החוקרים יום לאחר הרצח ב- 12/7 שהרוצח שכמובן פעל בשירותי הבנות הידועים ירד לשירותי בנים בקומה ראשונה ושם עשה מה שעשה ויצא מהחלון זאת הייתה הסברה נכון?
העד, מר א. סטרג'וסקי : קודם כל אני פעם ראשונה רואה את הזכד הזה, זה רק אומר שיש כמה מסמכים שלא ראיתי, דבר שני מה שאתה שואל לא סותר שום דבר, אנחנו יודעים היום שהנאשם אכן היה קומה הראשונה בשירותים, מה ידענו אז אני אישית לא נחשפתי לזכד הזה.
עו"ד י. הלוי : יש ישיבת חוקרים כל בוקר, אתה יושב בתור חוקר מס' 2 עם יורם, יש סימנים, חשובים, חח"ד , חומר חשוד כדם, מריחה, שירותי בנים אתה מודע לזה.
העד, מר א. סטרג'וסקי : קודם כל לא בכל הישיבות השתתפנו,
כב' הש' א. קולה : הוא אומר הוא לא היה מודע לזכד הזה.
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך,
העד, מר א. סטרג'וסקי : חקרנו את כל האופציות זה נכון.
עו"ד י. הלוי : היו עקבות של שירותי בנות של שירותי בנים בקומה ראשונה נכון שחשבתם שיש כתמי דם שם נכון.
העד, מר א. סטרג'וסקי : אנחנו ידענו שיש כתמי דם.
עו"ד י. הלוי : חשבתם.
העד, מר א. סטרג'וסקי : אנחנו ידענו תקרא לזה חשבנו שיש סימני דם בשירותי בנים עוד מההצבעה של ויקטור.
עו"ד י. הלוי : תרשה לי.
כב' הש' א. קולה : לא, ויקטור זה נגמר.
כב' הש' ד. צרפתי : אתה רוצה לחזור בנים בנות .
עו"ד י. הלוי : לא חוזר, אני אומר תקשיב זאת הסיבה שאתה הטעית את ויקטור שדיברתי בדיון הקודם, ויקטור אמר לך שירותי בנות,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : די, עורך הדין הלוי, די, אתה הטעית את ויקטור?
העד, מר א. סטרג'וסקי : לפי גרסתך אני הטעיתי את כולם.
כב' הש' א. קולה : השאלה האם הטעית את ויקטור?

%d בלוגרים אהבו את זה: