נאור כהן – עד הגנה מס' 43 TEST

עד הגנה מס' 43 נאור כהן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל:

הודעת העד מוגשת בהסכמה ומסומנת נ/279.

העד משיב:

ש.במועד שבו תאיר ז"ל נרצחה, בדצמבר 2006, איפה למדת

ת.בברנקו וייס

ש.באיזה כיתה היית אז

ת.בעצם לא למדתי, עברתי לגור בנהריה הירוקה אצל דוד שלי, גרתי אצלו בערך איזה תקופה של חודש

ש.ובתאריך הספציפי הזה 6/12/06 היית בקצרין

ת.כן, באותו יום הייתי

ש.אני רוצה להבהיר איתך מס' נקודות, מה משך, אם משך, את תשומת ליבך בקשר לאותם נערים בהתנהגות שלהם

ת.ההתנהגות שלהם, המבט שלהם, התזוזות שלהם, שהם זזו ליד העמוד שם

ש.באיזה מצב התנהגותי אתה יכול להגדיר את זה, הם היו רגועים, לחוצים

ת.דבר ראשון, שהוא לבש את הג'קט הזה ונשען על העמוד

ש.איך הייתה ההתנהגות, שמחה, כפי שאתה זוכר

ת.לא יודע

ש.איך אתה יודע שהשעה הייתה 14:30 או 14:40 כאשר אתה הגעת לשם, על בסיס מה אמרת את זה

ת.על בסיס האוטובוס שמגיע ב – 14:30 ויוצא לכיוון חצור

ש.לאיפה אתה התכוונת ללכת

ת.לנהריה

ש.בני כמה הם נראו לך

ת.אז הם היו 16, 17

ש.אתה זוכר שבמשטרה נשאלת אם תוכל לזהות אותם והשבת בחיוב, בוודאי שתוכל לזהות אותם, אתה זוכר שעשית איזה פעולה בהקשר זה

ת.עשיתי עם רפי הבלש

ש.מה עשית

ת.לקחו אותי לעשות מסדרי זיהוי, לקחו אותי לצפת

ש.להסתכל על אנשים ולזהות אם הם אלה

ת.לא זיהיתי

ש.ביקשו ממך לעשות קלסתרון

ת.כן, עשינו

ש.אתה זוכר שחתמת עליו

ת.כן, חתמתי

עו"ד ענבר: יש מספר קלסתרונים, אני לא יכולה לענות בקשר לעד הזה, חברי לא ביקש ממני מראש, אני אבדוק ואודיע.

העד ממשיך:

ש.הקלסתרון הזה שיקף את הדמויות שאתה ראית

ת.לפי מה שאני ראיתי הקלסתרון אתה לא יכול לעשות בן אדם מושלם אבל היה תיאום

ש.בהודעה שלך אתה מספר שלא התמקדת בנהג, אתה לא זוכר איך הוא נראה, אתה באיזה שהוא שלב ראית או זיהית את הנהג

ת.ישבתי איתו בתחנה ודיברנו, ואז לא ידעתי שזה הוא ספציפי, אבל אני זוכר שהוא היה בצבע שחום וכשדיברתי איתו בתחנה התברר שהוא היה הנהג שלהם והוא סיפר לי שאחד מהם אמר: "מה עשיתי, מה עשיתי?"

ש.אתה מתכוון לגדקר

ת.אני חושב שהוא היה הודי

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שטרן:

ש.אנחנו מדברים על יום הרצח באזור השעה 14:30 ולאחר מכן, כך אתה אומר במשטרה

ת.כן

ש.אתה ראית 3 נערים שעמדו בטרמפיאדה ותפסו טרמפים

ת.לא בדיוק בטרמפיאדה, טרמפיאדה זה תחנה, הם עמדו בכניסה לקצרין, מין צומת כזו עם עצור, שם הם עמדו בצומת

ש.וגם אתה עמדת שם

ת.לא בדיוק ממול, זה בצד השני, מרחק של בערך 50 מטר

ש.אתם החלפתם מבטים כל שניה, למה

ת.לא יודע, כי אחד כל שניה נשען, הם עשו כל מיני תנועות, לא יודע

ש.הם נראו לך מוזר, למה, כי אחד נשען על עמוד והשני לבש ג'קט, זה מוזר

ת.זה לא היה נורמלי

ש.אתה מוכן להסביר מה היה שם לא נורמלי

ת.זה שהם היו לחוצים לתפוס טרמפ

ש.אתה אומר שאתם החלפתם מבטים ביניכם, אתה הסתכלת עליהם כל שניה והם גם הסתכלו עליך והם גם לא הבינו למה אתה מסתכל עליהם ואולי זה מסביר את הלחץ שלהם

ת.יכול להיות, אני לא זוכר

ש.וגם אתה, זה שהם הסתכלו עליך לא מצא חן בעיניך

ת.נכון

ש.אתה היית לחוץ שהם מסתכלים עליך

ת.לא

ש.אבל אחרי 20 דקות שאתם עומדים שם ומחליפים מבטים אחד עם השני

ת.לא 20 דקות, האוטובוס היה מגיע

ש.אז אם כתוב במשטרה בהודעה שלך שאמרת אחרי 20 דקות בערך עצר להם רכב, אז יכול להיות שטעיתי

ת.האוטובוס עושה את הסיבוב של קצרין בערך רבע שעה

ש.אחרי שהם עלו, לא משנה אם זה היה אחרי כמה דקות או 20 דקות, עשיתם אחד לשני תנועות

ת.אני לא עשיתי שום תנועה, אני לא זוכר דבר כזה

ש.אתה אומר במשטרה: "שלושתם עלו על האוטו, הסתכלו עלי, אחד מהם עשה לי תנועה, כמו הצדעה ביד ימין" זה מזכיר לך משהו

ת.אני לא זוכר

ש.זה קורה הרבה פעמים שטרמפיסטים לפני שהם עולים לאוטו,  מצדיעים לך

ת.אני לא זכור לי

ש.זה משהו די חריג

ת.בדרך כלל משטרת גולן מוסיפה דברים

ש.מה משטרת גולן נוהגת להוסיף דברים

ת.זה לא לעכשיו

ש.למה זה לא לעכשיו

ת.ככה, כי זה דברים אישיים שלי

ש.אז למה העלית את זה

ת.כי אני לא אמרתי את הדברים האלה

ש.ספר לנו

ת.זה דברים אישיים שלי

לשאלת בית המשפט נעצרת על ידי משטרת גולן, היה לך "תקל" איתם

ת.כן

ש.אני אומרת לך שלא רק שאחד מהם הצדיע לך, אתה גם כתגובה ענית לו בתנועות משלך, מה אתה אומר על הדבר הזה

ת.לא זכור לי דבר כזה

ש.אני מפנה אותך להודעה במשטרה, אתה אומר שהוא עשה לך תנועה של הצדעה ואתה עשית לו תנועה כזו של "חכה חכה עוד ניפגש" האם אתה זוכר שהיה דבר כזה

ת.לא זוכר

ש.מה זה התנועה של "חכה, חכה, ניפגש"

ת.לא זכור לי

ש.גם את זה במשטרה הוסיפו

ת.לא יודע

ש.אתה שמעת אותם מדברים

ת.לא

ש.שמעת בכלל איזה שהם קולות מהכיוון שלהם

ת.שמעתי מלמולים

ש.מה הם אמרו

ת.מלמולים

ש.זה היה לפני שהלכת לעמוד בצד השני, עברת לידם

ת.זה היה 50 מטר

ש.כי במשטרה אתה אומר ששמעת אותם ממלמלים, הם לא דיברו דברים ברורים, מה ציפית לשמוע מ – 50 מטר

ת.לא ציפיתי

ש.אז למה אמרת שהם דיברו דברים לא ברורים

ת.התכוונתי לזה שלא שמעתי

ש.אתה באותו רגע לא חשדת בנערים האלה במשהו

ת.ברור שלא

ש.הם לא נראו לך כמו מישהו שהרגע ביצעו רצח, הם לא היו מלאים בדם

ת.לא, ממש לא, הם היו רגילים לגמרי

ש.רק אחרי ששמעת שמחפשים 3 נערים פנית למשטרה וסיפרת את הסיפור שלך

ת.נכון

ש.אתה ב – 11/12/06, יום אחרי שנתת את העדות, יצאת עם שני שוטרים ברכב לישובים אביבים, דובב ודישון

ת.נכון

ש.כדי לנסות ולזהות חשודים

ת.נכון

ש.וגם למירון

ת.מירון לא היה, יכול להיות אני זוכר דלתון, נראה לי, אני לא בטוח

ש.ואתה נפגשת שם עם מדריך נוער

ת.נכון

ש.וניסיתם לזהות חשודים ולא הצלחתם

ת.נכון

עו"ד שטרן: אני מבקשת להגיש זכ"ד.

מוגש ומסומן ת/764.

עו"ד שפיגל: אין שאלות בחקירה חוזרת.

 

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

חקירתו של המדובב ארתור – חלק א'

עו"ד י. הלוי : אל תפריעו לי, אתם המדינה משבשים הליכי משפט.
כב' הש' א. קולה : עורך דין הלוי,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : אתם לא מדברים ביניכם.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : תשתדלו לא להפריע לו, אני לא חושב שהוא הטעה פה במשהו.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני מבקשת הפניה.
עו"ד י. הלוי : אין הפניה.
כב' הש' א. קולה : רגע, תכף הוא יפנה, לא צריך לקפוץ בדיוק ברגעים הקריטיים.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : אני צריכה הפניה.
כב' הש' א. קולה : מיד.
עו"ד י. הלוי : את צריכה לשבת בשקט, את צריכה לא להפריע ולשבש.
כב' הש' א. קולה : שקט.
עו"ד מ. חן רוזנפלד : עם כל הכבוד, איך שהוא מדבר כלפי, כלפינו, אנחנו לא בקייטנה אנחנו בבית משפט, אני מבקשת.
כב' הש' א. קולה : עורכת הדין רוזנפלד תשבי בבקשה, אנחנו בבית משפט, תתנהגו בהתאם, אתה עורך הדין הלוי תשתדל בנימוס גם לעורכת הדין רוזנפלד וגם לעורכת הדין הר ציון ולכולם, אתה תשאל, אנחנו פה כדי לשמור שלא יפריעו לך.
עו"ד י. הלוי : ארתור, אתה נפלת בעוד שקט ואני אגיד לך מה הוא, זה לא השערות ארתור כי אתה לא מדבר פה עם רומן בכלל, אתה מדבר לבד בתא עם יבגני מה אתה אומר על זה?

%d בלוגרים אהבו את זה: