נ/021 2 בחורים בשם סר.קרי. ו – יו.חו. תושבי צפת משתמשים בסמים ונוהגים להגיע לקצרין בטרמפים

היום במשרד הבילוש בקצרין ישבתי עם החוקרת איריס בחקירתו של סרXXX קרXXX

בשלב מסויים התבקשתי על ידי איריס לבדוק מי זו סיXX כXX הגרה בשכנות לסרXXX ושלטענתו עבד בביתה בקרמיקה במקלחת ביום הרצח של תאיר ראדה
סרXXX מסר לי טלפון של אינסטלטור שעבד איתו וזה אכן מסר לי פאלפון של סיXX שהוברר מאוחר יותר בשיחה עמה כסיXX ביXXX

לטענתה לא מכירה את סרXXX, לאחר מכן חייגתי 144 וקיבלתי את הטלפון של סיXX אסXXX וגם בשיח עימה לא מכירה את סרXX.


אל: תשאול גליל מאת: רפי ביטון
הנדון: סרXXX ריXXX ויוXX חוXXX 

מבדיקה בתחנת צפת נמסר מרכז הנוער והמודיעין כי החשודים סרXX קרXXX ת.ז.30XXXXX וחברו יוXX חוXXX ת.ז. 31XXXXX תושבי צפת נוהגים להגיע לקצרין בטרמפים ומשתמשים בסמים ואף מריחים דבק, עוד נמסר כי סרXX בחור אלים מאוד ומוכר לנוער צפת כנער בעייתי בתחום האלימות. 

לידיעתך וטיפולך אודה.

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

חקירתו של ראובן ארבל (היה מפקד תחנת גולן ב – 2006)

ו"ד ש. הר ציון : טוב, שכשאתה מגיע אתה נכנס לתא
העד, מר ר. ארבל : נכון.
עו"ד ש. הר ציון : לתוך תא השירותים.
העד, מר ר. ארבל : גם.
עו"ד י. הלוי : לתוך תא השירותים?
עו"ד ש. הר ציון : כן, כך כתוב.
עו"ד י. הלוי : איפה זה כתוב?
עו"ד ש. הר ציון : במזכר זה כתוב, זה כתוב בעדות שלו במשפט הקודם,
כב' הש' א. קולה : במזכר זה לא כתוב בצורה ברורה.
עו"ד ש. הר ציון : 397 שורה 29 בעדות הקודמת.
כב' הש' א. קולה : בסדר.
עו"ד י. הלוי : מה זה העדות הקודמת במשפט הרושם?
כב' הש' ד. צרפתי : במהלך שסיכמנו עליו היא רעננה את זיכרונו שאלה אותו שאלה והוא ענה.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : זה במסגרת הרענון עלה, במסגרת הרענון היא רעננה את זיכרונו, היא מעבירה לך את המידע הזה.
עו"ד מרציאנו : העדות בבית משפט תחת אזהרה.
כב' הש' א. קולה : עו"ד מרציאנו הערה הזאת לא מוסיפה שום דבר זה עדיין אמרת חוץ.
עו"ד ש. הר ציון : האם כשנכנסת לתא האם ראית אתה יכול לתאר את המנח של המנוחה איך היא ממוקמת?

%d בלוגרים אהבו את זה: