נ/046 בקשה להעתקת MP4 הנגן של ספ.תי. שהיה עם תאיר

אל: הונאה גליל/חיים יסקוביץ

הנדון: בקשה להעתקת תכני אמ פי 4 לתקליטור

מצב מכשיר אמ.פי. 4 שנמצא על גופתה של המנוחה תאיר ראדה ביום 6/12/2006

לצורך הליך חקירתי נא להעתיק על תקליטורים את התכנים שקיימים במכשיר, כפי הידוע ישנם שירים וייתכן וקיימות הקלטות הוקלטו במכשיר.
(המכשיר בעלת אופציית הקלטה).
מצב שני תקליטורים חדשים.

בכבוד רב

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

ת/545 הודעתו של עובד ניקיון ויקטxx קולסניקxx על נוכחים בשטח בית הספר: 'היו הרצף, מנקה אולגx, בקומת חדר מורים ניקו בעל ואשה רוסים, ובקומה עליונה היה מנקה שהחליף מנקה קבוע שחלה, לx והמנקה הזה לא דובר רוסית'

ראיתי את הנ"ל לפניי ורשמתי הודעתו כדלקמן: ש. באיזה שעה התחלת לעבוד ביום הרצח בתאריך 06/12/2006 ת. באותו יום התחלתי לעבוד אחרי 17:00 בערך 17:05-17:10,

עדות: חקירת ויקטור קולסניקוב מצוות המנקים בבית הספר ביום הרצח

עו"ד ירום הלוי : אתה אומר בשורה 14 ניקיתי קירות עם סמרטוט ספוג בכלור וסבון, בשירותי בנים, תאשר לי שאתה לא ניקית כי אם היית מנקה כמו שאתה מתאר לא היו לנו כתמים רבים ואחד מהם אני מראה לך, רק אחר אני מראה מתוך הרבה.
כב' הש' אשר קולה : השאלה היא פשוטה שהוא לא ניקה עם סמרטוט ועם כלור.
עו"ד ירום הלוי : לא לא ניקה כמו שצריך לא ניקה בכלל.
כב' הש' דני צרפתי : הוא לא היה שם.
עו"ד ירום הלוי : הוא לא היה שם והוא לא ניקה.
כב' הש' דני צרפתי : יכול להיות שאם זה מלוכלך לא היית שם?
מתורגמנית : אני עוד פעם חוזר ואומר שכל הדברים שהיו כבר לא בזיכרון שלי, אני לא יכול להגיד משהו בנושא.
עו"ד ירום הלוי : בסדר, אני אסיים אני רוצה להגיד משהו לבית המשפט הנכבד.
כב' הש' אשר קולה : אפשר לשחרר אותו?
עו"ד ירום הלוי : כן, אני מפסיק את החקירה הנגדית כי העד לא זוכר שום דבר, כך הוא מציג את הדברים, אני אומר לבית המשפט שבמצב זה מן הסתם נמנעתי מהפניית שאלות נוספות וחשובות לעד בחקירה נגדית כגון העובדה שמספר בנות ראו דם בתא השלישי בשירותי בנות כולל על הרצפה סימני דריכה, העובדה שבנות שהגיעו באחת וחצי,
כב' הש' אשר קולה : משפט אחרון עורך דין הלוי כי זה לא קשור לעד הזה, זה בכלל קשור לסיכומים לא לעכשיו.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, וגם בין היתר את העובדה שגם הפרקליטות הסכימה שהוא ככל הנראה ניקה דם של בנות בתא שלישי בשירותי הבנות.

%d בלוגרים אהבו את זה: