עדותו של צבי חוטר תושב קצרין

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה : מי העד הבא?
עו"ד מרציאנו : צבי חותר.
כב' הש' א. קולה : כן.
עו"ד מרציאנו : בעניינו הגשנו דיסק שחזור שעשו לו במקום ובהסכמת חברי אני אגיש גם תמליל, הדיסק הוא ת/224 ואנחנו נבקש להגיש תמליל בהסכמת חברי של השחזור.
כב' הש' א. קולה : ת/224א.
עו"ד מרציאנו : כן, כך אני מציע שיסומן.
עו"ד י. הלוי : זה התמליל הישן נושן.
כב' הש' א. קולה : תמליל השחזור של צבי חותר ת/224א, נכון?
עו"ד מרציאנו : כן. הערה נוספת, אני שוחחתי עם העד לפני מספר דקות ורק לאחר ששוחחתי אתו והוא (לא ברור) מספר דברים העברתי את הדברים לחברי אני לא יודע אם הוא ניצל את הזמן הוא היה עסוק בחקירות, אפשר להתחיל.
כב' הש' א. קולה : שלום אדוני, מה שמך המלא?
העד, מר צ. חותר : צבי חותר.
כב' הש' א. קולה : אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת, בבקשה.
העד, מר צ. חותר לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד מרציאנו :
עו"ד מרציאנו : צבי, הצג את עצמך לבית המשפט, היכן אתה גר, מה הקשר שלך למשפחת ראדה.
העד, מר צ. חותר : צבי חותר, נשוי, שלוש בנות, מכיר את אילנה, שמואל והמשפחה מקצרין, גר בקצרין 36 שנים חלק מהקהילה.
עו"ד מרציאנו : השתתפת בחיפושים אחר תאיר ז"ל ב-  06/12/2006 תאר את התרחשות האירועים, איך נודע לך שהיא נעדרת וכו'.
העד, מר צ. חותר : ככה, אני הגעתי מהעבודה, הגעתי הביתה ישבתי לאכול ארוחת ערב, משהו כמו בערך 17:30 קיבלנו טלפון מחברה מהקהילה שאמרה שהבת של אילנה לא חזרה הביתה ומבקשים עזרה בחיפושים, או קיי, אמרתי אני כבר יוצא, אחרי פחות מחמש דקות הגיע טלפון נוסף מחברה אחרת לא זוכר אפילו מי זו הייתה וגם כן העבירה את המסר, באותו רגע עזבתי את הכל ויצאתי מהבית, התקשרתי לחבר מוטי בן צור שגם הוא חבר לקהילה ומקורב מאד למשפחה ושאלתי מה קורה בוא נתארגן, בוא נצא מחפש, קבענו להיפגש בבית הספר בכניסה, הגענו לשם בסביבות השעה רבע לשש, שם נפגשנו חמישה, היה שם שמואל ז"ל אבא של תאיר.
כב' הש' א. קולה : אדוני יתקדם למה שצריך מר מרציאנו.
עו"ד מרציאנו : כן, ספר מי היה, עם מי הייתם?
העד, מר צ. חותר : אמרתי, היה שמואל, היה יואב חדד, רמי דאודי ומוטי בן צור. 
עו"ד מרציאנו : אתם מתחילים בחיפושים בהתחלה מחוץ למבנה בית הספר ובהמשך אתם נכנסים לתוך בית הספר. 
העד, מר צ. חותר : כן, אחרי שבחוץ לא ראינו כלום גם ככה לא היה הרבה אפשרות, היה חשוך מאד והיינו עם איזה פנס שיואב הביא אתו, אמרתי להם בואו נכנס לתוך הבניין, נראה לי בניין כזה גדול למרות שאני לא מכיר אותו מבפנים בוא נראה אולי בכלל יש סיכוי שהיא נמצאת בפנים, 
עו"ד מרציאנו : אתם מחפשים בתוך המבנה ארבעתכם, איך זה עובד? 
העד, מר צ. חותר : בתוך המבנה התפצלנו כשנכנסנו למבנה ראינו שם איזה בחור מנקה רוסי גדול כזה, ניסינו לשאול האם הוא יודע, שמע, ראה משהו, ראינו שלא היה עם מי לדבר או שהוא לא הבין אותנו או שהוא כן הבין אותנו, החלטנו להתפצל שניים שניים, הבנו שאין ברירה, צריך לעבור דלת דלת ולנסות לסרוק את הבניין. 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין מרציאנו אתה יכול למקד אותו? בוא נתקדם. 
עו"ד מרציאנו : כן, אז אתם עוברים דלת דלת, באיזשהו שלב אתה ויואב חדד אחרי הפיצול מגיעים למתחם שירותי הבנות בקומה השנייה, אתה זוכר מה היה מצב האור בשירותים? 
העד, מר צ. חותר : אני חושב שהיה חשוך ואני הדלקתי את האור. 
עו"ד מרציאנו : טוב, אתה מדליק את האור במתחם מה אתה רואה מבחינת הניקיון של המקום? 
העד, מר צ. חותר : בסך הכל היה נראה די נקי, לא היה שום… מבחינת הניקיון היה בסדר ואז פנינו לראות את השירותים, פתחנו דלת ראשונה היא הייתה פתוחה, דלת שנייה הייתה נעולה ומתוך אינסטינקט יואב התכופף לראות מה קורה הוא אומר לי יש פה דם, הוא מיד נבהל והתרומם, אני גם כן התכופפתי ראיתי.
עו"ד מרציאנו : מה אתה עושה בשלב הזה? 
העד, מר צ. חותר : הלכתי לכיוון הדלת ועליתי מבחוץ כאילו היו שם 4 תאים עליתי מכיוון הכניסה. 
כב' הש' א. קולה : לא הבנתי, נכנסת לתא הסמוך? 
העד, מר צ. חותר : לא מהתא הסמוך מאחורה, יש 4 תאים מהדופן החיצוני של התא הראשון שקרוב לדלת החיצונית. 
כב' הש' א. קולה : או קיי. 
העד, מר צ. חותר : תפסתי שם במשהו יש שם איזה ידית. 
כב' הש' א. קולה : זה הקיר החיצוני. 
עו"ד מרציאנו : זה הקיר החיצוני, מאיפה עלית? 
העד, מר צ. חותר : פה הדלת, אני עליתי מפה? 
כב' הש' א. קולה : איך עלית? 
העד, מר צ. חותר : הנחתי פה את היד זה בערך גובה כזה זה לא משהו יותר מדי.
כב' הש' א. קולה : כן. 27
העד, מר צ. חותר : ועל הדופן של הקיר השני היה שם איזה ידית או משהו פשוט נאחזתי תמכתי לא יודע הייתי כמו קפיץ באותו רגע, הנחתי רגל פה, כמובן שהגובה הוא לא היה יותר מדי לא יכולתי ממש לעמוד הייתי בכפיפה. 
עו"ד מרציאנו : מפה עד התקרה אתה עומד יש גובה. 
העד, מר צ. חותר : עד התקרה כן היה אפשר לעמוד אבל רק בצורה כפופה. 
עו"ד מרציאנו : כן.
העד, מר צ. חותר : הנחתי פה רגל ורגל אחת על הקיר השני שסמוך. 
כב' הש' א. קולה : על המחיצה שבין התא הראשון לתא השני נכון? 
העד, מר צ. חותר : כן. 
כב' הש' א. קולה : יופי, והצצת לתוך התא השני. 
עו"ד מרציאנו : כן, מה אתה רואה? 
כב' הש' א. קולה : זה קשה אנחנו יודעים. 
העד, מר צ. חותר : היה מראה זוועה, מראה שאי אפשר לתאר אותו, ראינו שם את הילדה. 
כב' הש' א. קולה : ראינו זה אתה, אני. 
העד, מר צ. חותר : אני, אני, ראיתי שם את תאיר, ברור לי שלא ידעתי שזו תאיר. 
כב' הש' א. קולה : לא זיהית שזו תאיר, ראית ילדה. 
עו"ד מרציאנו : איך לא זיהית? 
העד, מר צ. חותר : קודם כל אי אפשר היה לראות את הפנים. 
עו"ד מרציאנו : למה? 
העד, מר צ. חותר : כי אני באתי מכאן והיא עמדה הייתה כאן עם הראש שנוטה ימינה שלה. 
כב' הש' א. קולה : לכיוון השני, ימינה שלה. 
העד, מר צ. חותר : ימינה שלה, והשערות שכיסו על הפנים שלה, זאת אומרת הראש שלה יותר מוטה. 
עו"ד מרציאנו : כן, אמרת שהיא עמדה. 
כב' הש' א. קולה : לא, הוא תיקן את עצמו. 
העד, מר צ. חותר : מה? 
כב' הש' א. קולה : הוא אמר עמדה אבל הוא תיקן את עצמו. 
עו"ד מרציאנו : לא שמעתי. 
העד, מר צ. חותר : היא לא ממש עמדה, היא הייתה בחצי שכיבה כזאת כשהראש היה מוטה חלקו נוגע בקיר הסמוך. 
כב' הש' ד. צרפתי : למעשה אתה ראית את העורף שלה? 
העד, מר צ. חותר : ראיתי את כל הגוף עד הרגליים, מה זה רק את העורף? אבל לא ראיתי פנים כי הפנים היו לכיוון השני והם גם כן היו מכוסים בשערות לא ראיתי פנים אבל לא ידעתי כמובן שזאת תאיר, ניסיתי לצעוק, ניסיתי לקרוא, להגיד משהו אולי, התמקדתי, ניסיתי להתמקד לא בפרטים ניסיתי להתמקד האם יש שם רוח חיים זה מה שעניין אותי בכל הסיפור. 
כב' הש' א. קולה : כל זה כשאתה למעלה. 
העד, מר צ. חותר : כשאני למעלה זה שאני אהיה מבחוץ זה לא יעזור. 
כב' הש' א. קולה : נכון. 
העד, מר צ. חותר : אני חובש במקצועי ויש לי קצת נגיעה לנושא של, לא חשוב, בקיצור ניסיתי לראות אם אני רואה סימני חיים כלשהם, ראיתי שלא, ירדתי למטה בחזרה. 
עו"ד מרציאנו : מאיפה ירדת רק? 
העד, מר צ. חותר : באותה דרך שעליתי. 
כב' הש' א. קולה : באותה דרך שטיפסת. 
העד, מר צ. חותר : כן. 
עו"ד מרציאנו : מה קורה בשלב הזה מישהו מגיע? 
העד, מר צ. חותר : יצאנו החוצה, 
כב' הש' א. קולה : מי זה יצאנו, אתה ויואב? 
העד, מר צ. חותר : אני ויואב. 
כב' הש' א. קולה : כן. 
העד, מר צ. חותר : בשלב הזה רק יואב ואני נמצאים שם, אמרנו או קיי דבר ראשון נזעיק עזרה, נדמה לי שאני התקשרתי למדא ויואב התקשר למשטרה. 
עו"ד מרציאנו : בשלב הזה כשאתם מתקשרים למשטרה מגיע רמי דאודי? 
העד, מר צ. חותר : התקשרתי לחבר נוסף. 
עו"ד י. הלוי : אתה מדריך אותו לא? 
עו"ד מרציאנו : זו הייתה הדרכה? 
העד, מר צ. חותר : התקשרתי לחבר, מוטי, בהתחלה כשהתחלנו, אולי לא הזכרתי בתחילת החיפושים דיברנו עם שמואל שיבקש מהמשטרה שילחץ אותם אולי יוכל להזעיק עזרה לחיפושים או משהו בגלל שאומרים שרק אחרי 24 שעות הם מוציאים וכו', ואחרי שהתקשרנו למשטרה ולמד"א התקשרתי למוטי שידאג ששמואל לא יגיע לזירה, אמרתי לא יודע מה תעשה, תעשה כל מה שאתה יכול למה אם הוא יגיע אף אחד לא יוכל לעצור אותו בטח לא אני ולא יואב, זה דבר שמאד אני זוכר שהיה מאד חשוב לי, תוך כדי זה שאנחנו עומדים ומחכים ראיתי את דאודי את רמי עבר באזור של אחר כך הבנתי שזה אזור של חדר מורים ואמרתי לו שמצאנו את תאיר, הוא עלה למעלה, אני הייתי עדיין בחוץ, אני חושב שהוא נכנס אם הוא ראה אותה או לא אין לי מושג אני רק יודע שהוא היה שם. 
עו"ד מרציאנו : מה הוא אמר לך כשהוא יצא? 
העד, מר צ. חותר : אני לא ממש זוכר, אני זוכר שהוא אמר משהו שהוא ראה אותה. 
עו"ד מרציאנו : איך הוא ראה אותה? 
העד, מר צ. חותר : אין לי מושג, אני הייתי בחוץ הוא היה בפנים. 
עו"ד מרציאנו : או קיי.
העד, מר צ. חותר : אחר כך גם הבאנו איזה כיסא, אני זוכר שאמרתי ליואב היה איזה כיסא מונח גם כן באיזשהו מקום כיסא כתר פלסטיק אני חושב לבן אמרתי לו תביא אותו שיהיה פה כי מישהו ירצה לראות מה קורה הדלת נעולה, דרך אגב הדלת אי  אפשר היה לפתוח אותה כיוון שלא הייתה ידית ולא היה כלום וזה היה נראה שבור מבחוץ, באותו זמן גם עבר שם סומברנו למטה ושאלתי אותו אם יש לו איזה כלי או משהו שאפשר יהיה לפתוח כדי שנוכל לראות בצורה קצת יותר, לראות מה קורה בתוך החדר הזה, האמת שאני באופן אישי הייתי מאד מפוחד, לא ידעתי מתי זה קרה, איך זה קרה והדבר שהכי הפחיד שאולי יש רוצח שנמצא דלת לידי ואני צריך לשמור על החיים שלי, הייתי ממש בלחץ. 
עו"ד מרציאנו : אמרת שראית את קובי סומברנו. 
העד, מר צ. חותר : ואז באמת הוא הביא איזשהו ג'טקה לא זוכר מה זה היה איזה שפיץ, פלייר, הוא בא ניסה לפתוח את הדלת, הוא לא הצליח, הוא ממש רעד, כולנו שם היינו בלחץ, לקחתי את אותו ג'טקה ופתחתי את הדלת. 
עו"ד מרציאנו : באיזשהו שלב אתה רואה איזשהו כיסא או משהו כזה. 
העד, מר צ. חותר : לא, לא, כיסא כבר אמרתי הבאנו אותו או שלפני או אחרי אני לא יודע מה היה הסדר. 
עו"ד מרציאנו : עוד לא אמרנו, תגיד באיזשהו שלב אתה, 
העד, מר צ. חותר : אמרתי את זה קודם, אמרתי ליואב ראיתי איזה כיסא ליד חדר המורים שם שיביא אותו ושמנו אותו בכניסה. 
עו"ד מרציאנו : בכניסה לאן? 
העד, מר צ. חותר : איך שנכנסים בדלת מצד ימין. 
עו"ד מרציאנו : תצביע לבית המשפט איפה הנחת אותו? 
העד, מר צ. חותר : באזור הזה כאן. 
עו"ד מרציאנו : באזור שבו טיפסת. 
העד, מר צ. חותר : כן. 
עו"ד מרציאנו : למה שמת אותו שם ומה עשית אתו שם? 
העד, מר צ. חותר : קודם כל יצא לי לעלות עליו פעם נוספת על הכיסא ועליתי שוב למעלה. 
עו"ד מרציאנו : מה זה למעלה, על הקורה? 
העד, מר צ. חותר : שוב באותה הצורה שעליתי בפעם הראשונה כדי לראות מה קורה, לא יודע, הייתה לי איזושהי תקווה שאולי יש שם איזה רוח חיים במקום, לא יודע, צעקתי יותר בקול, וקראתי, זה עדיין היה שלב שעדיין לא פתחנו את הדלת אחרת לא צריך את הכיסא. 
עו"ד מרציאנו : טוב, ואז אמרת שביקשת מקובי שיביא איזה משהו מסוברנו.
כב' הש' ד. צרפתי : רעדו לו הידיים והוא פתח, כן. 
עו"ד מרציאנו : כן, פתח? 
כב' הש' ד. צרפתי : כן. 
כב' הש' א. קולה : הוא פתח, הוא, צבי פתח. 
העד, מר צ. חותר : אני פתחתי. 
עו"ד מרציאנו : אתה פתחת, בסדר, אתה הזכרת לפני כן שאתה ויואב קראתם למשטרה ולמד"א, האם אתה יודע לומר לנו מה היה סדר הגעת הכוחות, משטרה, מד"א , יחד? 
העד, מר צ. חותר : אני חשבתי על זה קצת ואני חושב שהמשטרה הגיעו קודם, הגיעו איזה שני שוטרים בהתחלה. 
עו"ד מרציאנו : כמה זמן אחרי זה מד"א ? 
העד, מר צ. חותר : אני חושב משהו כמו בין 10 דקות רבע שעה, זה לא, זה לא היה זמן שאפשר להתחיל לחשב זמנים. 
עו"ד מרציאנו : כמה זמן בערך עבר מהרגע שפתחתם את הדלת עד שהגיעו שוטרים הראשונים למקום? 
העד, מר צ. חותר : 7 ,8 ,9 ,10 דקות? לא יודע, ברגעים האלה כל דקה היא כמו נצח. 
עו"ד מרציאנו : כמה שוטרים הגיעו? 
כב' הש' א. קולה : הוא אמר לך שניים. 
עו"ד מרציאנו : כמה זמן היית בזירה? 
העד, מר צ. חותר : בזירה הייתי כמעט שלוש שעות אם לא יותר, עד שעזבתי לגמרי את האזור. 
כב' הש' א. קולה : כן. 
עו"ד מרציאנו : בהתחלה אמרת שהגיעו 3-2 שוטרים, מה קורה עד שאתה עוזב את הזירה מבחינת כמות השוטרים במקום? 
העד, מר צ. חותר : לאט לאט התרבו השוטרים אבל היה שם בלגן אטומי, הם הלכו ממקום למקום, אף אחד לא הבין מי נגד מי ומה הם צריכים לעשות, אנחנו ישבנו מהצד יואב ואני וראיתי שם איזה מישהו, קודם כל לא סגרו את הזירה שמבחינתי זה היה נראה דבר מאד מוזר לקח הרבה זמן. 
עו"ד מרציאנו : מה זה הרבה זמן? 
העד, מר צ. חותר : אני חושב כמעט חצי שעה. 
עו"ד י. הלוי : חידוש, חידוש, כן. 
העד, מר צ. חותר : אני חושב כמעט חצי שעה. 
עו"ד י. הלוי : יש פה חידושים.
העד, מר צ. חותר : עד שמישהו סימן ומתח שם איזה משהו שלא תהיה כניסה, עובדה שראיתי שם גם את אני חושב היה אחד שהוא היה במועצת הפועלים לא זוכר איך קוראים לו, ביקשתי ממנו באופן אישי שיתקשר או שישלח איזה צוות לבית של אילנה כי בטח השמועה תעבור צ'יק צ'ק ולפחות שירגיע אותה. 
עו"ד מרציאנו : בסדר, אמרת בהתחלה הגיעו 3-2 שוטרים אתה היית בזירה 3 שעות, כשאתה עוזר את הזירה שמה שוטרים להערכתך היום שם בזירה? 
העד, מר צ. חותר : היו לדעתי כמה עשרות, אני כבר לא יודע להגיד. 
עו"ד מרציאנו : אתה סיפרת שאתה נגעת עם הרגליים שלך על הקיר כשעלית כשטיפסת, איך בעצם שמרת על שיווי משקל אם בכלל היית צריך? 
העד, מר צ. חותר : רגל אחת בקיר הראשון, רגל שנייה בקיר השנייה או בקיר בתקרה. 
עו"ד מרציאנו : היו מקומות נוספים בזירה שבהם נגעת ככל שזכור לך? 
העד, מר צ. חותר : לא. 
עו"ד מרציאנו : פתחתם את התא וראיתם את מה שראית את המראה המחריד, מה אתה יכול לומר לנו על כמות הדם שאתה רואה בתא השירותים? 
העד, מר צ. חותר : מהדלת עד כמעט פחות או יותר הרגליים של תאיר היה נראה די נקי, מהקו שלה ואחורה היה יותר, כמה? לא זוכר. 
עו"ד מרציאנו : כמה בערך אתה יכול להעריך? 
כב' הש' א. קולה : אדוני, יש לנו מז"פ , באמת, יש תצלומים, זה לא משנה, חוקר זירה הגיע.
עו"ד מרציאנו : כמה שלוליות דם אם בכלל ראית? 
העד, מר צ. חותר : לא זוכר שראיתי שלולית דם. 
עו"ד מרציאנו : שאתה רואה את המנוחה על האסלה אחרי שפתחתם את הדלת מה אתה עושה מבחינת, 
כב' הש' ד. צרפתי : רגע, הוא אמר שהמנוחה הייתה על האסלה? אני לא שמעתי. 
עו"ד הר ציון : הוא אמר את זה בהתחלה. 
עו"ד מרציאנו : הוא אמר בהתחלה. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
העד, מר צ. חותר : אמרתי לא ראיתי אותה, היא לא ישבה על האסלה, היא הייתה בחצי שכיבה כזאת. 
כב' הש' א. קולה : אבל שרועה על האסלה או לא? 
העד, מר צ. חותר : היא שכבה בצורה כזאת. 
כב' הש' א. קולה : על מה, על הרצפה או על האסלה? 
העד, מר צ. חותר : לא, היא עומדת על הרצפה, הרגליים על הרצפה. 
כב' הש' א. קולה : ושאר הגוף?
עו"ד מרציאנו : ומה מחזיק אותה, היא שרועה ומה מחזיק אותה? 
כב' הש' ד. צרפתי : והאחוריים שלה על הרצפה על מה? 
העד, מר צ. חותר : אני לא יודע מה החזיק אותה, זה מה שראיתי זה מה שאני זוכר. 
עו"ד י. הלוי : אתה לא רוצה להראות לו את התמונה את נ/1 ?
עו"ד מרציאנו : אין מחלוקת, אין חולק. 
כב' הש' ד. צרפתי : אין חולק שמה? 
עו"ד י. הלוי : נו, תראה לו תגיד לו היה ככה. 
כב' הש' א. קולה : תראה לו אתה. 
עו"ד י. הלוי : אני אראה. 
עו"ד מרציאנו : צבי באיזה אופן אם בכלל נגעת במנוחה? 
העד, מר צ. חותר : לא נגעתי בשום פנים ואופן. 
כב' הש' א. קולה : העד מסתכל בתמונה, נ/1 .
עו"ד מרציאנו : זה מה שראית? 
העד, מר צ. חותר : כן, ייתכן. 
עו"ד מרציאנו : אתה מסרת נעליים למשטרה? 
העד, מר צ. חותר : כן. 
עו"ד מרציאנו : אני סיימתי. 
כב' הש' א. קולה : כן, חקירה נגדית עורך הדין הלוי. 

העד, מר צ. חותר משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 


עו"ד י. הלוי : קודם כל תאשר לי שכשהדלת נפתחה כשאתה פתחת אותה , את הדלת, היו לידך יואב חדד וקובי סומברנו אב הבית, זה נכון? 
העד, מר צ. חותר : עד כמה שזכור לי כן. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך (זה לא קריטי, למרות שזה לא קריטי) שהייתם רק שלושה שאתה פתחת את הדלת, אתה, יואב וקובי אב הבית. 
כב' הש' א. קולה : הוא ענה לך כבר. 
עו"ד י. הלוי : האם אתה יכול לאשר לי בין גילוי הגופה על ידכם, יואב ואתה, לבין הרגע שנפתחה הדלת אחרי שקובי הגיע חלפו 3-2 דקות, האם אתה מוכן לאשר לי את זה? 
העד, מר צ. חותר : אני בטוח שעברו יותר מ- 3-2 דקות. 
עו"ד י. הלוי : 5 דקות 
העד, מר צ. חותר : רגע שגילינו אותה? 
עו"ד י. הלוי : גיליתם אותה.
העד, מר צ. חותר : עד שנפתחה הדלת? 
כב' הש' א. קולה : כן. 
העד, מר צ. חותר : 5 דקות מינימום, יכול להיות יותר אפילו. 
עו"ד י. הלוי : טוב, 
כב' הש' א. קולה : בחמש דקות האלה מי שעמד ליד תאי השירותים האלו היו אתה ויואב נכון? ולא היו אנשים אחרים. 
העד, מר צ. חותר : הזכרתי קודם, 
כב' הש' א. קולה : בחמש דקות האלו, לפני שהוא חזר עם המפתח.
העד, מר צ. חותר : אמרתי, הזכרתי שגם היה, 
כב' הש' א. קולה : רמי דאודי. 
העד, מר צ. חותר : רמי דאודי. 
כב' הש' א. קולה : או קיי אבל זהו. 
העד, מר צ. חותר : כן. 
כב' הש' א. קולה : טוב. 
עו"ד י. הלוי : באופן כללי אתה לא נכנסת לתא בשום שלב נכון? 
העד, מר צ. חותר : אני חושב שכן שלא נכנסתי, אולי הנחתי רגל כשפתחתי את הדלת אולי בשביל להסתכל יותר מקרוב או לראות משהו אבל לא מעבר לזה, זה לא שנכנסתי והייתי בתא. 
עו"ד י. הלוי : אין מצב כזה. 
העד, מר צ. חותר : אין מצב, הרצון היה לברוח משם ולא להיות שם. 
כב' הש' א. קולה : אתה ראית מישהו אחר נכנס לתא? 
העד, מר צ. חותר : לא. 
כב' הש' א. קולה : בחמש דקות, לפחות חמש דקות שאתה מדבר עליהן עד שקובי הביא את הפלייר או את הג'טקה מישהו נכנס לתוך התא שאתה ראית? 
העד, מר צ. חותר : לא. 
כב' הש' א. קולה : מישהו טיפס לתוך התא כשאתה ראית? 
העד, מר צ. חותר : לא ראיתי. 
כב' הש' א. קולה : ורק אתה ורמי ויואב הייתם שם. 
העד, מר צ. חותר : כן. אני לא זוכר אם מוטי עלה לשם או לא עלה לשם אני לא זוכר. 
עו"ד י. הלוי : כל החמישה עשר מסרו עדויות, כל אחד יש לו את הסיפור שלו. 
כב' הש' א. קולה : בסדר, ככה זה.
עו"ד י. הלוי : לא, זה חיובי במקרה הזה, נפתחה הדלת, קודם כל תאשר לי שהסתכלת בשעון זה אתה או יואב לא חשוב בעשרה לשבע, זה היה 18:50 כשהתקשרתם לכוחות ההצלחה, זה נכון? 
העד, מר צ. חותר : אני לא ציינתי בשום מקום שהסתכלתי על השעון אבל אני מניח שזה קרה בין רבע לעשרה ל… שנמצאה הגופה. 
עו"ד י. הלוי : טוב, למדא התקשרתם, האם אתה זוכר אם חייגתם גם 100 למשטרה? 
כב' הש' א. קולה : הוא אמר שזה לא הוא, הוא אמר שמי התקשר למשטרה זה יואב, הוא אמר אני התקשרתי למדא, הוא אמר את זה. 
עו"ד י. הלוי : את יוסי לוי אני מניח שאתה מכיר, השוטר, יוסי לוי היה קצין מודיעין, איש מודיעין מכיר אותו מקצרין זה אומר לך משהו, הכרת אז? 
העד, מר צ. חותר : לא זוכר את השם. 
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך שיוסי לוי הזה שאתה לא מכיר היה בשטח בית הספר, הוא מספר שזמן קצר אחרי גילוי הגופה הזעיקו אותו בוא בוא בוא מצאנו אותה, כמו שאתה קראת לאחרים רמי דאודי או אב הבית באותו רגע קראו לו הוא אומר הגעתי וסגרתי את הזירה. 
כב' הש' ד. צרפתי : כן, וסגרתי את הזירה? 
עו"ד י. הלוי : הוא אומר הגעתי ולא נתתי לאף אחד יותר להיכנס, אני אומר לך שלפי מה שהוא מתאר זה יוצא 5 דקות אחרי גילוי הגופה. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' ד. צרפתי : יכול להיות שמבחינתך בטווח של 5 דקות אחרי שגיליתם את הגופה מישהו מנע מאנשים להיכנס? 
העד, מר צ. חותר : אני אגיד אחרת, אני הייתי בזירה עצמה ולא ידעתי מה קורה מבחוץ אז אין לי תשובה, אני לא יודע אם נכנסו או לא, אני יכול לדבר על אנשים שנכנסו אחרי שכבר הייתי בפנים. 
כב' הש' א. קולה : יוסי לוי טוען שהוא סגר את הכניסה למתחם השירותים בערך אחרי 6-5 דקות האם זה יכול להיות? אתה היית שם. 
העד, מר צ. חותר : ברגע שהגיע השוטר הראשון אתה מדבר על השירותים? כן יש מצב של השירותים כן. 
כב' הש' א. קולה : נו אז קודם אמרת שלא סגרו את הזירה חצי שעה. 
העד, מר צ. חותר : לא, אני דיברתי, סליחה, דיברתי על הכניסה של אנשים למבנה לא על השירותים. 
כב' הש' א. קולה : אז בוא נעשה סדר. 
העד, מר צ. חותר : סליחה, לא הבנתי אתכם אולי.
כב' הש' א. קולה : אז בוא נעשה סדר, אתה מאשר לנו בעצם כשהגיע, 
העד, מר צ. חותר : מרגע שהגיע השוטר לא נתן לאף אחד להיכנס כן אני מאשר את זה.
כב' הש' א. קולה : מה שאמרת קודם קשור למתחם בית הספר ששם הייתה המולה. 
העד, מר צ. חותר : כן. 
כב' הש' א. קולה : אבל בתוך השירותים השוטר סגר. 
העד, מר צ. חותר : כן. 
כב' הש' א. קולה : מתי שהוא הגיע הוא הגיע אנחנו לא יודעים כשהוא הגיע הוא סגר. 
העד, מר צ. חותר : כן. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה. 
עו"ד י. הלוי : האם אתה מאשר לי שתוך 5 דקות הגיע שוטר וסגר את הזירה מאז שהתגלתה הגופה נפתחה הדלת תוך 5 דקות הגיע שוטר סגר את הזירה, שוטר שהיה במקום לא הגיע מאיזה תחנה אני לא יודע מה. 
העד, מר צ. חותר : אני לא יכול להתחייב על חמש דקות אבל השוטר הראשון שהגיע סגר, אני לא יודע להגיד לך 10-5 דקות, כל דקה כמו נצח. 
עו"ד י. הלוי : כל דקה כמו נצח אבל למרות שאתה אומר נצח הגיע מהר בוא נגיד הגיע לפני מד"א נכון? 
העד, מר צ. חותר : כן, כן. 
עו"ד י. הלוי : טוב. 
כב' הש' א. קולה : מד"א יש לנו שעה מדויקת נכון? 
עו"ד י. הלוי : מד"א אמרנו לנו 10 דקות אני יודע אז זה כבר לפני. 
כב' הש' א. קולה : מד"א יש להם דוח שהם כתבו מתי הם הגיעו. 
עו"ד י. הלוי : כשאתה אומר אני נמצא בזירה וטוב שכך אתה נשארת בחדר השירותים במתחם השירותים או יצא מעבר לדלת של שירותי הבנות? 
העד, מר צ. חותר : בחוץ. 
כב' הש' א. קולה : הוא אומר בחוץ. 
עו"ד י. הלוי : מחוץ לחדר השירותים של הבנות. 
העד, מר צ. חותר : כן. 
עו"ד י. הלוי : זאת אומרת כשאתה נשארת שם איפה היה יואב גם אתך מחוץ או שיואב בחדר השירותים? 
העד, מר צ. חותר : לא ,לא, יואב יחד אתי. 
עו"ד י. הלוי : יחד אתך. 
העד, מר צ. חותר : כן. 
עו"ד י. הלוי : ורמי דאודי גם יחד אתכם?
העד, מר צ. חותר : זמן מסוים הוא היה אתנו ואחר כך הוא הלך לא יודע מה. 
עו"ד י. הלוי : טוב, בסדר, אתה זוכר את השוטר כשהוא בא וסגר את הזירה, אתם שם מחוץ לשירותים. 
כב' הש' א. קולה : בוא נחדד, כשהוא אומר זירה הוא מתכוון למתחם השירותים. 
עו"ד י. הלוי : חדר השירותים זה מה שמעניין אותי. 
העד, מר צ. חותר : או קיי. 
עו"ד י. הלוי : אני מדבר על כל תא השירותים, אתה ראיות שהשוטר בא וסגר את הכניסה לחדר השירותים, ראית את זה? 
העד, מר צ. חותר : ברגע שהשוטרים הגיעו, שניים אני חושב שני שוטרים, ברגע שהם הגיעו אנחנו עזבנו את המקום והלכנו לשבת באזור של חדר המורים, כאילו מבחוץ, מה הוא עשה מה הוא לא עשה אני כבר הייתי מאחורה, מה שנקרא סיימתי לשמור. 
(הדוברים מדברים יחדיו)
עו"ד י. הלוי : האזרחות הטובה שלך ושל יואב כמו שאני מבין ממך באה לידי ביטוי בכך שחשתם צורך לשמור על חדר השירותים ולחכות עד שיבוא גורם מוסמך וייקח פיקוד על חדר השירותים זה נכון? 
העד, מר צ. חותר : נכון מאד. 
כב' הש' א. קולה : עורך הדין הלוי מה עושים עכשיו? 
עו"ד י. הלוי : אני מבקש מהר לרדת למטה בבקשה ואני אומר ההמשך יהיה קצר מאד להיום, אני רוצה לבדוק עוד משהו, אני אלך מהר לאולם של כבוד השופט צפריר. 
כב' הש' א. קולה : הוא מחכה לך ברבע לשתיים, אל תנאם שם נאומים, תעשה את זה קצר ותכליתי ובשתיים תחזור הנה. בשתיים מתכנסים פה, אתה תחת אזהרה אסור לך לדבר עם אף אחד על המשפט. 

לאחר הפסקה. 

כב' הש' א. קולה : ממשיכים? 
עו"ד י. הלוי : כן, עוד 2 דקות. 
כב' הש' א. קולה : בבקשה. אתה עדיין תחת אזהרה אדון חותר.
עו"ד י. הלוי : תאשר בבקשה בהמשך למה שאמרת בעדותך הראשית שחדר השירותים עצמו להבדיל מתא 2 אמרת שהוא היה די נקי. 
כב' הש' א. קולה : הוא אמר את זה. 
עו"ד י. הלוי : אני מבקש שתאשר שהיה נקי לחלוטין כל חדר השירותים, כל רצפת חדר השירותים והכיורים היו נקיים לחלוטין למשעי. 
העד, מר צ. חותר : היה די נקי, אני לא יודע מה זה למשעי ומה זה יותר מדי נקי ומה זה פחות נקי, היה נקי בצורה סבירה, לא היו כתמים או משהו שהראו סימנים מחשידים. 
כב' הש' א. קולה : היה נראה לך שניקו את זה באותו היום? 
העד, מר צ. חותר : היה נקי. 
כב' הש' א. קולה : טוב. 
עו"ד י. הלוי : במילים אחרות על הרצפה ועל הכיורים לא היו כתמי דם נכון? 
העד, מר צ. חותר : נכון. 
עו"ד י. הלוי : גם על הקירות של חדר השירותים לא היו כתמי דם נכון? 
העד, מר צ. חותר : היו כתמי דם אך ורק בתוך השירותים איפה שהייתה הנרצחת. 
עו"ד י. הלוי : בתוך התא. 
העד, מר צ. חותר : רק בתוך התא. 
עו"ד י. הלוי : טוב, על הרצפה של חדר השירותים גם לא היו עקבות נעליים נכון? 
העד, מר צ. חותר : לא משהו שראיתי. 
עו"ד י. הלוי : או קיי, עד כאן. 
כב' הש' א. קולה : תודה רבה, חוזרת? 

העד, מר צ. חותר משיב לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד מרציאנו : 

עו"ד מרציאנו : צבי, אתה מסרת לנו שבאיזשהו שלב אחרי שהשוטרים הגיעו אתה בעצם עוזב את אזור מתחם השירותים ויורד לשבת ליד חדר המורים. 
כב' הש' א. קולה : את המילה יורד הוא לא אמר. 
עו"ד מרציאנו : והולך לכיוון חדר המורים. 
כב' הש' א. קולה : אני לא יודע איפה חדר המורים, את המילה יורד לא שמעתי. 
עו"ד מרציאנו : איפה חדר המורים ביחס , 
העד, מר צ. חותר : יצאתי מהשירותים, המדרגות היו מימין, ירדתי וחדר המורים ממול. 
עו"ד מרציאנו : ממול. 
כב' הש' א. קולה : ממול חצי קומה למטה. 
העד, מר צ. חותר : כן, מה שזכור לי. 
עו"ד מרציאנו : עם מי ישבת שם? 
העד, מר צ. חותר : עם יואב. 
עו"ד מרציאנו : כמה זמן הייתם שם? 
העד, מר צ. חותר : כמעט שעתיים וחצי שלוש.
עו"ד מרציאנו : הרבה זמן. 
העד, מר צ. חותר : הרבה זמן. 
עו"ד מרציאנו : מה אתה עושה בכל הזמן הזה? 
כב' הש' א. קולה : מה לא היה ברור בחקירה הנגדית שצריך הבהרה מה? 
עו"ד מרציאנו : הוא אמר שהוא ירד לחדר מורים. 
כב' הש' א. קולה : נכון, זהו, מה לא ברור בזה? 
עו"ד מרציאנו : היית שם שעתיים וחצי להערכתך. 
העד, מר צ. חותר : כן. 
עו"ד מרציאנו : אתה אומר שהיית עם יואב. 
העד, מר צ. חותר : ישבנו, דיברנו. 
כב' הש' א. קולה : אני לא מדבר ברור עורך הדין ברור? זה לא חקירה חוזרת. 
עו"ד מרציאנו : זה עלה, 
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : אני לא מבין מה לא ברור כאן? 
עו"ד מרציאנו : זה פשוט עולה כדי להסביר מה הוא עשה, הוא מסביר. 
כב' הש' א. קולה : כך עוד שאלה בבקשה. 
עו"ד מרציאנו : אתה אומר דיברתם, הסתכלתם על התנהלות מה אתה רואה? 
העד, מר צ. חותר : היו הרבה שוטרים, ראינו את אבא של תאיר מגיע. 
עו"ד י. הלוי : זה לא עולה מהחקירה הנגדית אני מתנגד. 
כב' הש' א. קולה : ברור שזה לא עלה, תודה רבה, הוא צודק, קיבלנו את ההתנגדות, אנחנו קוצבים את שכרו של העד לפי התקנות, מקצרין הגעת? 
העד, מר צ. חותר : כן. 
כב' הש' א. קולה : הפסדת יום עבודה? אמרו לך לבוא בתשע בטח. 
העד, מר צ. חותר : הגעתי ב- 11 .
כב' הש' א. קולה : טוב, שכרך ישולם בהתאם לתקנות, תעבירו את הפרטים למזכירות הם יעמדו אתך בקשר וישלמו לך עבור מה שמשלמים עבור היום, העד הבא. 
העד, מר צ. חותר : תודה רבה. 
כב' הש' א. קולה : יום טוב אדוני. 

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

נ/117 דף מס' 9 מיומן חקירות "לאחר שנחקר, אלי גדקר הסכים לשלוח את רכבו מסוג פיאט אונו מספר 36-619xx למעבדות במטא"ר", נעצר ישראל נפתלי

מספר סידורי המספרים המתייחסים השעה פרטי הרשימה חתימה 13:00 יאיר ואנונו מתייצב לתפקוד 14:30 רס"ב אורי חזר למשרד לאחר שחקר את אליxx 14:30 רס"מ מוטי

%d בלוגרים אהבו את זה: