עדות: חקירת אברהם שי (דאז הקצין הבכיר המקצועי במחוז הצפוני )

כב' הש' א. קולה :    אבי שי הגיע?

עו"ד ש. הר ציון :    כן.

כב' הש' א. קולה :    אז רבע שעה הפסקה.

עו"ד ש. הר ציון :    העד פה כבר.

כב' הש' א. קולה :     רבע שעה הפסקה.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה :    שלום אדוני, אנחנו כבר מכירים את עורך הדין אבי שי, לפרוטוקול תגיד מה שמך המלא בבקשה.

העד, מר א. שי :    עורך הדין אברהם שי.

כב' הש' א. קולה :    אדוני מוזהר כמובן לומר את האמת ורק את האמת, בתקופה הרלוונטית מה אדוני היה?

העד, מר א. שי :    בתקופה הרלוונטית שימשתי קצין החקירות במודיעין של המחוז הצפוני.

כב' הש' א. קולה :    בבקשה.

 

העד, מר א. שי לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד ש. הר ציון : 

 

עו"ד ש. הר ציון :    אבי שלום, תודה שבאת, ממש בקצרה, מה הקשר שלך לחקירה הספציפית הזאת?

העד, מר א. שי :    אני הייתי הקצין הבכיר המקצועי במחוז הצפוני בתחומי החקירות והמודיעין ואני הייתי הממונה המקצועי באופן כללי על כל צוותי החקירה החמורים שהתרחשו במחוז, מחוז גדול מאד דאז.

עו"ד ש. הר ציון :    כבודכם, בעניין הזה הוגש ת/298, אני רק מעדכנת, מתי אתה שוע לראשונה על מציאת הגופה?

העד, מר א. שי :    אני לא זוכר את התאריך אבל זה היה,

עו"ד ש. הר ציון :    6/12/2006.

העד, מר א. שי :    כן, זה היה בשעות הערב שעה שהייתי יחד עם אשתי בקניות במרכול, אספנו את עצמו אל הבית, החלפתי בגדים ויצאתי לזירה.

עו"ד ש. הר ציון :    אמרת שבע וחצי שמונה זה יהיה מדויק?

העד, מר א. שי :    אני מעריך כך.

כב' הש' א. קולה :    בשעה שבע וחצי שמונה שמעת או שהגעת לזירה?

העד, מר א. שי :    לא, לא, ששמעתי.

כב' הש' א. קולה :    ששמעת.

עו"ד ש. הר ציון :    מה ההנחיות שאתה נותן, מה הפעולות שאתה מבצע בעקבות הפעולה הזאת של השמיעה?

העד, מר א. שי :    כמו בכל אירוע מהסוג הזה נתתי הנחיות הן למרכז הדיווח המחוזי, מרכז השליטה המחוזי שהעביר לי את ההודעה, זאת אומרת החזרתי לו סדרה של הנחיות, שמירת הזירה, לדאוג להוציא צו איסור פרסום מידי למרות השעה המאוחרת ועוד כאלה הנחיות שאני נוהג לתת במקרים מהסוג הזה, זה עיקרי הדברים, לאחר מכן גם יצרתי קשר ישיר עם קצין הזיהוי המרחבי שהיה באותה עת,

עו"ד ש. הר ציון :    מה שמו? אלי שקד?

העד, מר א. שי :    אלי שקד כמובן, הכרתי אותו בגין מקצועיותו וגם בגלל העובדה שהוא איש זיהוי ולכן ביקשתי ממנו והדגשתי בפניו שיארגן את זירת העבירה כמיטב יכולתו במיוחד מפני בעלי דרגות גבוהות שעלולות להזדמן לשם לפני עד לבוא המעבדה, זה ניסיון הלא כל כך משמח שלי יצר מצב שבו אני הבנתי שיש צורך לנקוט במשנה זהירות במיוחד בחקירות רגישות כי יש הרבה מאד אנשים כולל קצינים שוטרים וכדומה שיש להם עניין לצפות בזירה ואני כמובן מעדיף שהמעבדה הניידת תצפה ראשונה בזירה.

עו"ד ש. הר ציון :    אתה מדבר אתו אלי שקד איפה נמצא?

העד, מר א. שי :    לדעתי הוא היה בדרכו במקום או ממש כבר במקום.

עו"ד ש. הר ציון :    או קיי, כשאתה מדבר אתו אתה מדבר אתו פעם אחת מהדרך, כמה פעמים?

העד, מר א. שי :    אתו ספציפית לדעתי דיברתי מהדרך פעם אחת.

עו"ד ש. הר ציון :    או קיי, טוב, אחרי שאתה מקבל את ההודעה מתחיל להעביר דיווחים אתה בדרך יוצא לכיוון הזירה.

העד, מר א. שי :    כן, היה לי ברור שאני לא אגיע בין הראשונים למקום ואכן כעבור אני מעריך כשעה וחצי למרות שנסעתי במהירות, שעה וחצי אולי יותר, הגעתי למקום.

עו"ד ש. הר ציון :    תתאר לנו בבקשה כשאתה מגיע את מי אתה רואה בזירה, נתחיל בשוטרים, אתה רואה שוטרים? מי אתה רואה? שמות?

העד, מר א. שי :    אני בטוח שההרכב הנכבד וודאי ראה את התמונות של המקום, אנחנו מדברים בבית ספר מוקף גדר שיש לו גם שער שאפשר לסגור אותו, אני חייב לומר שהגעתי לשער והשער היה פתוח ולא ראיתי שם שוטר לצערי הרב, אחר כך המשכתי לדרכי פנימה לתוך בית הספר עד שהגעתי למבנה נשוא זירת העבירה ושם כבר ראיתי יותר אנשים, חלק שוטרים, חלקם אזרחים והרבה עיתונאים גם בחצר אל מול הכניסה למבנה ולאחר מכן כשנכנסתי למבנה עצמו מצאתי בקומת הכניסה לא מעט אנשים שלטעמי לא היו צריכים להיות שם, עיתונאים רבים, שוטרים שלא קשורים לסוגיה, אזרחים שלא ידעתי מי הם בכלל, ואני בצורה די אגרסיבית פניתי לגורמי השיטור שהיו במקום כדי לעשות פינוי של הקומה הזאת, אני אפילו זוכר שפה ושם אפילו עזרתי להדוף חלק מהציבור לרבות עיתונאים, אזרחים ושוטרים החוצה לכיוון החצר, זה לקח כמה דקות טובות עד שהמבנה נותר רק למעט הפיקוד הבכיר.

עו"ד ש. הר ציון :    מי זה פיקוד בכיר? כשאתה מגיע איזה פיקוד בכיר אתה רואה במקום?

כב' הש' א. קולה :    אני רוצה למקם לזירה כל זה אתה מדבר על הקומה הראשונה.

העד, מר א. שי :    קומה ראשונה כרגע.

כב' הש' א. קולה :    לא שם בוצע הרצח.

העד, מר א. שי :    לא שם בוצע הרצח.

כב' הש' א. קולה :     או קיי.

העד, מר א. שי :    בדיעבד אנחנו יודעים שיש לקומה הזאת חשיבות, אז לא ידענו, כי שם היה הכניסה למקלט זו זירה משנית.

כב' הש' א. קולה :    זה לא רלוונטי ללילה הזה.

העד, מר א. שי :    ללילה הזה לא שם בוצע הרצח.

עו"ד ש. הר ציון :    כשאתה מגיע אם אני עושה חשבון תשע וחצי עשר למקום את האנשים, את מרבית האנשים אתה פוגש למטה, אתה יודע להגיד לפחות ברמת אנשי משטרה דיברת על בעלי דרגות גבוהות שיש להם נטייה להיכנס אז כן חשוב לי להבין מי כן היה במקום.

העד, מר א. שי :    היה ז"ל  סגן מפקד המחוז דב לוצקי, היה ייבדל לחיים ארוכים (לא ברור) מפקד מרחב גליל, היה מפקד התחנה ארבל, וחוקר או שניים כבר התחילו להגיע מתשאול גליל.

עו"ד ש. הר ציון :    או קיי, חוץ מהם שוטרים אחרים שראית?

העד, מר א. שי :    לאחר מכן גם ראיתי את קצין הזיהוי את אלי שקד, אני זוכר שיחד אתו עלינו לקומה הראשונה בואכה השירותים ששם הוא הסביר לי מה קורה בתוך חדר השירותים, באותה עת כמובן לא נכנסנו כי המתנו למעבדה, אני מאוחר יותר אכנס לשירותים אבל זה כשתגיע המעבדה הניידת.

עו"ד ש. הר ציון :    כשאתה מדבר עם אלי שקד הוא מספר לך על מצב הגופה, הוא מתאר לך מה הוא ראה?

העד, מר א. שי :    הוא מתאר שמדובר בגופה שנמצאת חצי שכובה על מושב האסלה עם חתכים, הוא לא תיאור ופירט את כל החתכים אני גם לא בטוח שהוא בעצמו ידע לעת ההיא מה היו החתכים.

עו"ד ש. הר ציון :    או קיי, חוץ משוטרים אתה נתקל שם באנשי כוחות הצלה וכו'?

העד, מר א. שי :    היו צוותים של מד"א , צוות של מד"א  זה לא רק הנהג, זה נהג, חובש, פרמדיק ועוד נערי מד"א  וכדומה.

עו"ד ש. הר ציון :    אתה רואה אותם במו עינייך?

העד, מר א. שי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    איפה אתה רואה אותם?

העד, מר א. שי :    בשלב הראשון ראיתי אותם בקומה התחתונה, מאוחר יותר הם היו גם בקומה עליונה לצורך קביעת המוות של המנוחה.

כב' הש' ד. צרפתי :    בשעות שאתה באת הם קבעו את המוות?

עו"ד ש. הר ציון :    כן, כבודכם הצוות השני עם הרופא והכל הגיע יותר מאוחר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר א. שי :    לפני שהגעתי כדי לחזות בגופה אבל קביעת מוות הרשמית

כב' הש' א. קולה :    זה היה כשאדוני היה שם.

העד, מר א. שי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    והם נכנסו לתוך תא השירותים.

העד, מר א. שי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

עו"ד ש. הר ציון :    אנשים מתוך בית ספר, אנשי בית ספר תחזוקה וכדומה?

העד, מר א. שי :    ראיתי שם אנשים, אני לא זיהיתי אותם.

כב' הש' א. קולה :    השאלה היא לא כזאת, השאלה אם הוא ראה מישהו בתוך חדר השירותים או תא השירותים.

העד, מר א. שי :    אני לא ראיתי לעת ההיא בתוך תא השירותים את אנשי התחזוקה של בית הספר אבל הם הסתובבו שם.

כב' הש' א. קולה :    ובתוך חדר השירותים?

העד, מר א. שי :    אני לא ראיתי.

כב' הש' א. קולה :    אנחנו עושים הבדלה בין התא לבין חדר, לא בתא ולא בחדר.

העד, מר א. שי :    את אלה לא.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

עו"ד ש. הר ציון :    למעשה אתה שומע, אני מבינה שלמרות ההנחיות שאתה נתת בדרך ואמרת ביקשת שיסגרו את הזירה הגעת וראית שבית הספר עצמו לא סגור, אתה יודע להגיד בזמן קרוב שאתה מגיע אתה מקבל דיווחים על אנשים שנכנסנו למתחם השירותים, נכנסו לתוך תא השירותים דיווחים בזמן אמת?

העד, מר א. שי :    אני קיבלתי לא מעט דיווחים.

עו"ד י. הלוי :    אני מתנגד לעדויות שמועה.

כב' הש' א. קולה :    זאת עדות שמועה.

עו"ד י. הלוי :    אני מתנגד לעדויות שמיעה.

עו"ד ש. הר ציון :    מדובר בזמן אמת על דברים שהוא מדבר, לפחות לגבי העבודה שהוא שומע על זה בזמן אמת על אנשים שנכנסו, חשוב שהעד יעיד על זה כמשקלו.

כב' הש' א. קולה :    איך אפשר?

עו"ד ש. הר ציון :    למה?

כב' הש' א. קולה :    איך אפשר ולמה, אין על זה מזכר ואיך אפשר להגיד את זה עכשיו עם כל הכבוד? השאלה לא מותרת גברתי.

עו"ד ש. הר ציון :    העד העיד על זה במשפט הקודם.

כב' הש' א. קולה :    מאה אחוז.

עו"ד ש. הר ציון :    העד העיד על כך במשפט הקודם אין אף מזכר חוץ מהמזכר שהוגש.

כב' הש' ד. צרפתי :    גם אם הוא העיד במשפט הקודם זו עדיין עדות שמיעה גם אז אחורה.

כב' הש' א. קולה :    יבואו האנשים שהיו, יבואו האנשים שהיו.

כב' הש' ד. צרפתי :    הוא צריך להגיד מה הוא ראה.

עו"ד ש. הר ציון :    על עצם העובדה שהאיש קיבל דיווח בזמן אמת, נכון לא נכון כבודכם אין לזה שום ערך מהבחינה הזאת, העובדה שאנשים מדווחים לו בזמן אמת שנכנסו אנשים לתוך התא.

כב' הש' א. קולה :    רק לגבי העובדה שהוא קיבל דיווח.

עו"ד ש. הר ציון :    קיבלת דיווחים?

העד, מר א. שי :    אני קיבלתי דיווחים,

עו"ד י. הלוי :    למה, מה צריך את זה, למה? מה זה נותן לפרשת התביעה שהוא קיבל דיווח.

כב' הש' א. קולה :    זה הוא שמע באוזניו שלו, הוא קיבל דיווח אם זה אמת או לא,

עו"ד ש. הר ציון :    בזמן אמת בסמוך לאחר הדברים שהוא מגיע לזירה.

כב' הש' ד. צרפתי :    תוכן הדיווח לא, עצם זה שהוא קיבל דיווח, בסדר.

עו"ד ש. הר ציון :    קיבלת דיווח?

העד, מר א. שי :    אני קיבלתי דיווחים מאנשי משטרה לא מעטים לדעתי על כך שהיו אנשים חלק ראיתי אותם בקומת המסד אבל גם כשהיו אנשים בקומה העליונה שנכנסו לתא השירותים.

עו"ד י. הלוי :    לתא השירותים.

העד, מר א. שי :    איזה אנשים.

עו"ד ש. הר ציון :    סליחה כבודכם.

כב' הש' א. קולה :    הוא צודק עם החידוד שלו.

העד, מר א. שי :    לחדר השירותים.

כב' הש' א. קולה :    לחדר השירותים, אנחנו רוצים לחדד בסדר?

העד, מר א. שי :    אני בדיווחים האלה לא יכול להבדיל בדיווחים האם נאמר לי אז שהם נכנסו לתוך תא השירותים הספציפי או לחדר השירותים אבל דיווחים שנכנסו באופן כללי קיבלתי.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

עו"ד ש. הר ציון :    אתה סיפרת,

עו"ד י. הלוי :    זה מזהם את הפרוטוקול.

עו"ד ש. הר ציון :    בסדר.

עו"ד י. הלוי :    בסדר.

עו"ד ש. הר ציון :    אתה סיפרת בעדות הקודמת שעל פי דיווחים שקיבלת היו יותר משניים שלושה שנכנסו זה נכון זה מדויק?

 העד, מר א. שי :    כן.

עו"ד ש. הר ציון :    שהם נכנסו לתוך תא השירותים אז אמרת.

העד, מר א. שי :    נכון.

עו"ד י. הלוי :    נו באמת.

כב' הש' ד. צרפתי :    הוא מדבר אתנו על מה שדיווחו לו, אם כן היה או לא היה אנחנו לא יודעים, או קיי.

עו"ד ש. הר ציון :    נכון, דיווחו לו בזמן אמת שיותר משניים שלושה אנשים נכנסו לתוך התא 

העד, מר א. שי :    לתוך התא.

עו"ד ש. הר ציון :    לתוך תא השירותים

עו"ד י. הלוי :    נו באמת.

כב' הש' ד. צרפתי :    מה את זה אתה הוספת עכשיו שדיווחו לך שנכנסו לתא?

העד, מר א. שי :    כמיטב זיכרוני דובר על תא שירותים, אדוני שאל קודם אם אני יכול להבדיל בין תא השירותים לבין כל חדר השירותים אני כמובן לא ראיתי בעיניי אז אני בוודאי לא יכול להבדיל.

כב' הש' ד. צרפתי :    לא, אנחנו מדברים מה דווח לך?

העד, מר א. שי :    מה שהבנתי שנכנסו לתוך תא בו הייתה המנוחה, האם זה נאמר לי ליצור (לא ברור) אני לא יכול להגיד את זה.

כב' הש' א. קולה :    בוא נגיד בצורה ברורה שמזכר על זה לא כתבת אף פעם.

העד, מר א. שי :    לא.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

עו"ד י. הלוי :    למה בכוח את הדברים הלא ראויים האלה לא להכניס, זה לא ראוי.

כב' הש' א. קולה :    לסיכומים.

עו"ד י. הלוי :    טוב.

עו"ד ש. הר ציון :    אתה סיפרת לנו בהמשך שנכנסת למתחם השירותים וגם לתא השירותים.

העד, מר א. שי :    כן.

עו"ד ש. הר ציון :    איפה הייתה הגופה של המנוחה באותה עת?

העד, מר א. שי :    אני זוכר את הגופה נמצאת במנח שבו היא שכובה על חצי שכובה על מושב האסלה עם חזיתה כלפי מעלה פחות או יותר.

עו"ד ש. הר ציון :    נשענת לאיזה צד מה אתה רואה?

העד, מר א. שי :    הצד של המושב היה הצד הימני או במבט שלי כמסתכל מבחוץ פנימה מצד שמאל של האסלה.

עו"ד ש. הר ציון :    טוב, מי מונה לטפל בחקירה עצמה?

העד, מר א. שי :    החקירה הוטלה בתחילה על צוות התשאול ראש מחלק תשאול של ימר גליל יורם אזולאי שהיה אז ראש מחלק תשאול של ימר סיגלים ומהר מאד תוך כדי התנהלות החקירה וקביעת הצוות אנחנו החלטנו לשדרג כלפי מעלה את החקירה למעשה ראש ימר גליל שמואל בוקר מונה להיות מפקד מפקדה משימתית שלב החקירה נשאר כמובן בידיים של יורם אזולאי אבל הפיקוד הבכיר היה של שמואל בוקר.

עו"ד ש. הר ציון :    באיזה רמה אתה ליווית את פעולות הצח"מ, את החקירות?

העד, מר א. שי :    כמו שאני אמרתי התפקיד שלי הוא תפקיד שאחראי על סך כל הפעולות המקצועיות שמתרחשות במחוז כולו משהו כמו שלושת אלפי אנשי חקירות, בילוש, מודיעין וכיוצא באלה אבל כמובן שסוג כזה של עבירות רצח וכדומה אני נותן להם הרבה יותר תשומת לב, יש אירועי רצח עם יותר תשומת לב ויש עם קצת פחות, בחקירה הזאת אני עקבתי די מקרוב ואפשר לומר לפעמים על בסיס יומי או דו יומי אחרי התקדמות של צוות החקירה ודרשתי דיווחים לאורך כל הדרך.

עו"ד ש. הר ציון :    או קיי, מה היו ההנחיות שלך לצוות בנוגע לתיעוד חקירות, בנוגע לחקירות הנאשם באופן כללי?

העד, מר א. שי :    נתתי הרבה מאד הנחיות, בוצעו כמעט כל ערב או כל שני ערבים הערכות מצב במיוחד בלילה הראשון שבהם אני נתתי עשרות אם לא מאות הנחיות שונות, אם אני רוצה להדגיש אז אני דיברתי על העובדה של שימור ותיעוד דברים, במהלך התפתחות התיק לכשיסתבר שיש חשוד דובר רוסיות אמרתי שחייבים לחקור אותו בשפתו ולתעד את הדברים הללו, לאורך כל הדרך ביקשתי דיוק, ביקשתי לתת לחשוד את זכויותיו, אני זוכר שאז באותה תקופה היו מסיבות עיתונאים כל ערב ושמענו כיצד מי שייצג אותו אז טוען שהאיש מורעב, לא אוכל, לא שותה, לא ישן וכיוצא באלה ואז אני כמובן ביקשתי לברר ולתעד את הדברים הללו שיקפידו בנושא צרכיו האישיים וזה אכן בפועל מתועד וניתן לראות שלאורך כל הדרך הוא קיבל את זכויותיו בקפידה, מאוחר יותר, נגיע לזה אני מניח, כשהגענו לשלב השחזור דאגתי לוודא שהשחזור יבוצע כמובן על ידי המעבדה הניידת.

כב' הש' א. קולה :    בואי נתקדם גברתי.

עו"ד ש. הר ציון :    בתיק הבזה הופעלו שני מדובבים מה היה הקשר שלך, מה הייתה צורת העבודה שלך מולם, מה ידעת, ההפעלה שלהם?

העד, מר א. שי :    באופן עקרוני אני קיבלתי דיווחים על ההפעלה שלהם, ההפעלה מקרוב היא הפעלה של המודיעין, מי שהיה אחראי עכל זה אז באותה תקופה זה היה ראש ענף המודיעין, קיבלתי דיווחים ווידאתי על ידי דיווחים ועל ידי שיחות עם ראש הצוות וכיוצא בזה שהמדובבים לא יפעילו או ישתמשו באינפורמציה שהיא ידועה להם מפי החוקרים כדי לבצע פעולות בתוך התא וככל שאני מבין מחלק מהדברים שצפיתי בהם ומחלק מהדיווחים שקיבלתי,

כב' הש' א. קולה :    עורכת הדין הר ציון זה לא יכול להימשך כך, מה שהוא צפה אנחנו נצפה, זה לא בסדר.

עו"ד ש. הר ציון :    אני שואלת ברמת ההנחיות כבודכם.

כב' הש' א. קולה :    בסדר לא מעבר לזה, מה שהוא צפה זה לא מעניין אותנו עם כל הכבוד.

עו"ד ש. הר ציון :    שאלתי מה היו ההנחיות שלך.

כב' הש' א. קולה :    מאה אחוז אז גברתי תעצור אותו, זה לא בסדר.

עו"ד ש. הר ציון :    כבודכם, אתה שוחחת עם מישהו מהמדובבים, נתת לו איזושהי הנחיה, הייתה לך איזושהי אינטראקציה עם המדובבים?

העד, מר א. שי :    לא היה לי קשר עם המדובבים.

עו"ד ש. הר ציון :    אני שואלת את זה כי הטענה היום כלפי צוות החקירה בכלל, כלפייך, כלפי כל אחד מהאנשים כמי שנתן את ההנחיות שאתם בעצם יצרתם איזושהי תנועת מלקחיים כמו שקורא לזה חברי שבעצם העברתם מידע ישירות למדובב , ישירות דרכך או דרך כפופים אלייך ומצד שני אנשי החקירות וכך נתתם בעצם את המידע לנאשם היום בתנועת מלקחיים ומכך הוא יודע את הפרטים שבהם הוא הודה בהמשך.

העד, מר א. שי :    לא מכיר את המושג הזה, לא בוצע דבר כזה, לא נתנו הנחיות כאלו ואני לא יודע על שום סוג של תופעה כזו.

כב' הש' א. קולה :    תודה.

עו"ד ש. הר ציון :    הייתה באופן כללי טענה שאתם הדרכתם את הנאשם, נתתם לו בעצם מידע שאסור לתת.

כב' הש' א. קולה :    אבל לפני גברתי שאלה את זה, העד אמר שלא.

עו"ד ש. הר ציון :    דיברתי על טענת המלקחיים, בלי קשר למדובב נתתם לו מידע פרטים אסורים, פרטים מוכמנים שבעצם את כל מה שהוא מוסר היום הוא קיבל דרך החוקרים בהנחייתך בידיעתך או כל דבר אחר.

העד, מר א. שי :    בידיעתי בוודאי שלא, אני בוודאי שלא הנחיתי או אפילו הסכמתי בשתיקה לכך שיינתן לחשוד מידע שהוא לא צריך לדעת אותו, עשינו כל מאמץ כדי לוודא שהמידע ישמר סודי, אני גם פעלתי ככל שאני יכולתי באותה תקופה לוודא שיש צו איסור פרסום היו עם זה בעיות בתחילת הדרך אבל ניסינו לתקן לפחות אחר מעצרו של החשוד הזה ואני לא חושב שהייתה דרך שהחשוד ידע דברים בוודאי שלא מתוך החקירות.

עו"ד ש. הר ציון :    הטענה אומר שהנאשם באותה עת היה אדם מוחלש, לא דובר השפה, במצוקה וכדומה שאתם בעצם ניצלתם את הדבר הזה עד כדי עיוות דין ממש והבאתם אותו להודאת הודיית שווא.

העד, מר א. שי :    התשובה היא לא.

כב' הש' א. קולה :    התשובה היא לא.

העד, מר א. שי :    אבל אם להרחיב.

כב' הש' א. קולה :    לא צריך להרחיב, התשובה היא לא.

עו"ד ש. הר ציון :    נדבר על השחזור, המזכר ת/268 מזכר שאתה עורך לאחר השחזור, אני רוצה לשאול אותך בכמה נקודות מה הייתה המעורבות שלך בנושא הקונקרטי הזה?

העד, מר א. שי :    כאשר יצאו לשחזור ולאור העובדה שהיו כמה בעיות נגיד לוגיסטיות שקשורות בשחזור בין השאר כתוצאה מהעבודה שהייתה כנראה דליפה לתקשורת על כך שהוא הודה קודם לכן כל רחבת התחנה הייתה מוצפת תרתי משמע בכלי רכב של התקשורת עם מצלמות וכיוצא בזה, היה ברור שלהוציא אותו לשחזור יעורר סערה תקשורתית והשתוללות שם ויפריע לעצם מהלך השחזור, אני באתי בדברים עם גורמים בתחנה כדי להחליף את הרכב של המעבדה לרכב שנראה כמו זינזנה תמימה שיוצאת מהתחנה וכך יצאה השחזור לדרך, אני ברכב נפרד החלטתי להגיע למקום כדי לראות שהדברים מתבצעים כמו שצריך, דאגתי לפני השחזור כמובן להביא קצין דובר רוסית מתחנה מרוחקת שאין לו שום קשר לאירוע והוא אכן ביצע את השחזור עשה את זה כמובן ברוסית, אני ליוויתי את הדברים לאורך כל האירוע מרחוק למעט התערבות נקודתית כפי שמופיעה באותו דוח שכתבתי שההתערבות הייתה בשני תחומים, 1. שאני נתתי הוראה בשלב מסוים להוריד את כבלי הידיים של החשוד כדי שהוא יוכל לבצע את השחזור,

עו"ד ש. הר ציון :    שחזור שאתה מתכוון בתוך השחזור הייתה קפיצה כמו שאתה כותב.

העד, מר א. שי :    אני לא מגיע, להיכנס בכלל לבצע את השחזור.

עו"ד ש. הר ציון :    אה בהתחלה או קיי.

העד, מר א. שי :    והאירוע השני היה שהיה צורך להסיר את כבלי הרגליים שלו ואז כדי למנוע אי נעימויות ואי הבנות של התבצרות חשוד בתוך תא עם שוטרים או בלי שוטרים וכדומה דאגנו לפזר שוטרים בכל תא של חדר השירותים כשאני אומר, כדי לוודא שלא יהיה איזשהו אירוע לא נעים של בריחה או פגיעה בשוטר ואז יצא החלק השני של השחזור לפועל לתעד את היכולת שלו לבצע את הקפיצה שאותה הוא תאר בעל פה במהלך השחזור, צריך להבין אני אמנם צפיתי מרחוק בשחזור אבל לא ידעתי מה הוא בדיוק אומר הכל היה ברוסית כשעמדו לסיים את השחזור שאל אותי הקצין אם אפשר לסגור את השחזור אני שאלתי מה הוא מסביר, איך הוא מסביר שהוא יצא מהתא ואז הוא אמר שהוא קפץ ואז אני שאלתי איך הוא קפץ, אחורנית, הצידה? הוא אומר לא הוא קפץ מלפנים, ואז שאלתי למה הוא לא הדגים, דו שיח כזה שבסופו של דבר הסתבר שהוא לא יכול להדגים שהוא כבול וכדומה ולכן אני נתתי את ההחלטה השיפוטית להסיר גם את כבלי הרגליים על כל מה שמשתמש מכך.

עו"ד ש. הר ציון :    מצד אחד אתה ממנה מנהל שחזור את אנטולי אדם מנותק והכל ומצד שני אתה שמספר לנו כמה אתה מעורה בחקירה אתה נמצא שם מה ההיגיון בזה, איך אתה מסביר את הדבר הזה?

העד, מר א. שי :    אני התכוונתי ועשיתי זאת לפקח מרחוק מבלי להתערב בשחזור עצמו ואפילו לא התערבתי בשחזור עצמו למעט מה שהזכרתי כרגע, המטרה צריך להבין את הדברים אני גם לא ידעתי את פרטי ההודאה של החשוד, אני באותו יום לא ישבתי עם צוות החקירה, אני אכלתי צוהריים עם המשפחה באיזה מסעדה, משם אני יצאתי לדרך וכשאני הגעתי זמן קצר לאחר מכן יצא השחזור, אני לא קראתי בוודאי לא ברוסית אבל גם לא בכל שפה מתורגמת אחרת מה אמר החשוד בהודאתו במשטרה.

עו"ד ש. הר ציון :    לגבי המדובב באותו ערב ראית יצא לך?

העד, מר א. שי :    לגבי המדובב לא ראיתי, קיבלתי דיווח כללי אבל לא מעבר לכך.

עו"ד ש. הר ציון :    או קיי, אנחנו ראינו בשחזור פה שיש בעצם איזושהי עצירה במדרגות במבואה בקומה השנייה לפני הכניסה למתחם השירותים בו בוצע הרצח, ההגנה טוענת שמדובר בעצירה מכוונת שאתה שלחת מישהו שבעצם מדובר באיזשהו מהלך מתוכנן שנעשה כדי לרמוז משהו, מה התייחסותך?

העד, מר א. שי :    לא, כדי להסביר את הסוגייה דאגתי אך ורק לסוגיה של כבלי הידיים, אני גם מאמין ששומעים את העובדה שהוא עצמו מתייחס לעובדה שהוא מחפש את השירותים באותו מעמד ואני לא יודע מה שומעים קודם אבל מה שברור שנתתי הנחיה ודאגתי להסיר את כבלי הידיים וזכור לי שלצוות הבילוש ששמר עליו הייתה בעיה שלא הצליחו למצוא את המפתח לכן הייתה השתהות בסוגיה הזו עד למציאת אותו מפתח כדי שאפשר יהיה להמשיך בשחזור, רק להבהיר, אני לא נתתי שום הנחיה לעצור את השחזור באותה נקודה או לעכב אותו או למשוך זמן בשום צורה שקשורה למהות של השחזור.

עו"ד ש. הר ציון :    בת/298 מזכר, עולה שאתה ביקשת במהלך השחזור הסבר על נעילת הדלת, תסביר לנו למה נדרש לזה הסבר, מה פתאום אתה מתערב בשאלה הזאת?

העד, מר א. שי :    אני ביקשתי להבין איך הוא יצא כי נאמר שהדלת מלכתחילה בזירה, כמובן לפני שאני הגעתי הרי פרצו את הדלת כי היא הייתה נעולה, לנעול אותה אי אפשר מבחוץ משמע היא ננעלה מבפנים אז אתה מתחיל לתהות ולשאול אותו אדם שנעל מבפנים צריך למצוא את הדרך החוצה איך הוא יצא.

עו"ד ש. הר ציון :    למה הייתה חשובה ההדגמה של הקבוצה, למה לחזור לאותו מקום, למה צריך להדגים את זה למה לא מספיק התיאור הדברים שהוא אומר?

העד, מר א. שי :    התפיסה שלי בנויה משני נדבכים, זה משהו שלא כתבתי אבל אם את שואלת אותי אני אענה לך, א. אני חושב שזה חשוב להראות כי האיש אומר משהו והוא מדגים את הכל חוץ מהנקודה הזו, זה נראה תמוהה, בתפיסה האישית שלי זה מבחן היכולת של חשוד שמכריחים אותו לשחזר, מכריחים במירכאות, היכולת שלו להיכשל במילים אחרות זו ההזדמנות שלו אם הוא מאולץ לבצע שחזור להיכשל בשחזור ולהחליט או קיי ניסיתי לקפוץ אבל לא הצלחתי, ניסיתי וכן הצלחתי משמע אלה הם הדברים.

כב' הש' א. קולה :    טוב.

עו"ד ש. הר ציון :    ההגנה טוענת שבקטע הזה שאתה בעצם מדריך את האנשם כשאתה שואל את אנטולי בקול רם ובעברית אם הקפיצה הייתה לתא הסמוך תוך כדי השחזור, לטענתם זה בעצם העברת מסר לנאשם שזה מה שמצופה או כל מיני טענות מסביב זה.

כב' הש' א. קולה :    אבל הוא כבר אמר לא העברתי שום מסר.

עו"ד ש. הר ציון :    אני חייבת להתייחס.

כב' הש' א. קולה :    את לא חייבת להתייחס, הוא אמר אני לא העברתי שום מסר, לא ידעתי שום פרט לא ראיתי את ההודעה של המדובב ולא ראיתי את החקירה שלו נגמר, הוא אמר את זה ארבע פעמים לפחות בחצי שעה האחרונה.

העד, מר א. שי :    אם יסלח לי אדוני אני אדגיש את הנקודה הזו, אני שוחחתי עם אנטולי, השיחה הזו לא הייתה דו שיח מתורגם סימולטני, אני קיבלתי דיווח מקצין שכפוף אלי מה מתרחש, אם הקצין היה בא ואומר לי הוא מסביר את זה על ידי כך שהוא היה לו טיל והוא טס לאיזשהו מכן ולכן הוא לא יכול לשחזר בזה היה מסתיים העניין וזדורוב סליחה לא היה יודע בכלל על מה שוחחתי עם אותו קצין, זה נודע רק כי היה צורך לבצע את השחזור שלב ב.

עו"ד ש. הר ציון :    מה הייתה ההתייחסות שלך תוך כדי החקירה מה אתה יודע על סימנים, על טביעות נעליים, על סימנים בכלל, מריחות דם שנמצאות בזירה בזמן ליווי החקירה?

העד, מר א. שי :    זה היה סיפור ארוך, הדוחות של המעבדה כמובן הגיעו זמן רב לאחר מכן, היו כל מיני,

עו"ד ש. הר ציון :    אתה מדבר על דוחות מעבדה של מעבדה ניידת נכון?

העד, מר א. שי :    כן.

עו"ד ש. הר ציון :    או קיי.

העד, מר א. שי :    היו סימנים של דם בכל מיני מקומות, גם באזור של האסלה, גם באזור של חלקים של הקירות העליוניים, 

כב' הש' א. קולה :    עורכת הר ציון באמת מה זה צריך להיות? את כל זה אנחנו יודעים, הוא לא מתאר לנו מה שהיה לנו שם בזירה אנחנו לא צריכים אותו בשביל זה באמת.

עו"ד ש. הר ציון :    כבודכם, כבר כמי שהיה ממונה על החקירה,

כב' הש' א. קולה :    בסדר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ש. הר ציון :    סליחה שכחתי בית משפט שרוצים לשמוע את האמת, סליחה, שכחתי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ש. הר ציון :    עולה בעדותו, הדברים רלוונטיים, הם לב לבו של המשפט החוזר ואני לא מבינה למה כבודכם, ואם חברי יחליט לא לשאול על זה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי :    אתה מפריע פעם רביעית.

כב' הש' א. קולה :    שאלה אחרונה.

עו"ד ש. הר ציון :    אנחנו היינו באמצע לשמוע ממך על התייחסות שלך לנושא טביעות נעליים, סימנים, כתמי דם ומריחות, אני מאחדת כל כך הרבה שאלות.

כב' הש' א. קולה :    כן, אבל אנחנו לא צריכים אותו בשביל זה.

עו"ד ש. הר ציון :    אבל אני צריכה את ההתייחסות, אני לא רוצה ממצאים, אני צריכה להבין מה הם בדקו, למה הם בדקו, איך הם בדקו ממי אני אקבל את זה?

כב' הש' א. קולה :    אבל שמענו את זה מיורם אזולאי ומסשה 10 פעמים שמענו את זה.

עו"ד ש. הר ציון :    אבל מדובר פה במי שהיה,

כב' הש' א. קולה :    בסדר, בבקשה.

העד, מר א. שי :    כל הסוגייה של הטיפול בזירה בוצע על ידי המעבדה הניידת אבל לאחר מכן אנחנו ביקשנו והגיעו נציגים של מעבדות שונות של מז"פ  לבית הספר לישיבות שהיו לנו עם צוות החקירה, ראש חטיבת הזיהוי בעצמו טרח והגיע ללוות חלקים מהדברים הללו ואנחנו ביקשנו לראות אם ניתן להשוות כל מיני דברים אם יש טביעות בכלל ברות השוואה לכל כיוון שלא יהיה ובסופו של יום גם לאחר שבוצעה השוואה של אותן טביעות שהורדו ממכנסי המנוחה שזה בוצע במטה הארצי,

עו"ד י. הלוי :    מה זה עניין כל עדויות השמיעה האלה?

עו"ד ש. הר ציון :    כלום לא מעניין.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :    עורכת הדין הר ציון את צועקת באופן חריג וגם מתפרצת פעם אחר פעם לא מקובל לחלוטין.

עו"ד ש. הר ציון :    סליחה כבודכם.

כב' הש' א. קולה :    וכשגברתי תראה את הפרוטוקול תראה בעוד חצי שנה שחצי מהדברים יהיו מיותרים עכשיו.

עו"ד ש. הר ציון :    בסדר גמור, אתה סיפרת שנכנסת לתא וראית האם נלקחו ממך הנעליים שלך.

העד, מר א. שי :    לא הבנתי?

עו"ד ש. הר ציון :    נלקחו הנעליים שלך לדגימה?

העד, מר א. שי :    לא הן לא נלקחו גם לא היה צורך אני הייתי לבוש ערדליים כמנהגי, לא כל הקצינים הקפידו על זה אבל אני עשיתי זאת.

עו"ד ש. הר ציון :    תודה רבה. חקירה נגדית בבקשה.

 

העד, מר א. שי משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

 

עו"ד י. הלוי :    קודם כל דיברת על כך שרומן קיבל את כל הזכויות שלו נכון?

כב' הש' א. קולה :    כן, אמר.

העד, מר א. שי :    כן, אמרתי.

עו"ד י. הלוי :    אין לי טענה שהחוקרים היכו אותו, אין לי טענה שצרחו עליו, אין לי טענה שהרעיבו אותו ובכל זאת אני רק אומר לך שמבלי להפנות לסרטים תאמר לי אם אתה יודע שרומן אמר לחוקרים שהוא לא אכל מספר ימים והוא גם נתפס זורק את האוכל האם אתה מכיר את זה?

העד, מר א. שי :    אני לא מכיר את זה, אני יודע שהיה דבר כזה בתקשורת אבל אני לא יודע מפיו של רומן ולמיטב הבנתי מדיווחים שקיבלתי יש תיעוד לכך שהוא אכל זה מה שאני יודע.

עו"ד י. הלוי :    אני מדגיש אין לי טענה של הרעבה אבל אני אומר לך שיש תיעוד גם בווידאו וגם בדבריו לחוקרים על כך שלפחות פעם אחת הוא היה מספר ימים לאחר שהוא לא אכל.

עו"ד ש. הר ציון :    אתה יכול רק להפנות אותנו?

כב' הש' א. קולה :    גברתי, לא להתפרץ לדברי העד, את רוצה להתנגד גברתי תקום ותתנגד.

עו"ד ש. הר ציון :    אני מתנגדת אני מבקשת הפניה לדבר הזה אני לא מכירה אותו.

כב' הש' א. קולה :    בבקשה, תפנה.

עו"ד י. הלוי :    אני מפנה, ממ.ט. 172 חלק 2 מונה 11:49 פלוס רומן זורק את הצלחת לפח עם האוכל עם רוב תכולתה ומ.ט. 165 סרט 26 חלק 1 מודה 19:25 נתתי את מראה המקום

העד, מר א. שי :    לא הבנתי מה השאלה?

עו"ד י. הלוי :    חברתי רצתה מקום זה לא עניין שלך.

העד, מר א. שי :    אני לא צריך לענות זה בסדר.

כב' הש' א. קולה :    ענית, אתה לא שמעת על דבר כזה.

עו"ד י. הלוי :    לגבי השחזור, אנטולי אמר שהוא לא ידע שום פרט מהחקירה חוץ מפרט בסיסי כמו שהמנוחה נחתכה נדקרה למוות, אתה יודע אם מסרת לו פרטים מהחקירה?

העד, מר א. שי :    אני לא מסרתי לו פרטים מהחקירה למעט העובדה שיש חקירה כללית, במכוון לא נמסרו לו פרטים, במכוון הוא הובא מחות לגזרה.

עו"ד י. הלוי :    האם אתה ידעת שלפי נוהל עריכת שחזורים מה שקיים לציבור זה מ- 2014.

עו"ד ש. הר ציון :    לא, יש נוהל מ-2006 יותר רלוונטי.

עו"ד י. הלוי :    טוב, אז אני אומר ואני מדגיש אינני יודע אם זה היה כך ב- 2006, מהנוהל 2014 נאמר שמנהל השחזור שלא אמור להיות אחד מצוות החקירה דווקא אמור ללמוד את עיקרי הראיות זה אתה יודע?

העד, מר א. שי :    אני לא יודע מה היה בנוהל הזה של 2014 מטבע הדברים, לגבי 2006 אני לא זוכר ייתכן שזה כך, ההחלטה שלי הייתה לצמצם למינימום את המידע שלו.

עו"ד י. הלוי :    כי אולי בהפוך על הפוך אולי הוא דווקא היה צריך לדעת כמה דברים בסיסיים למרות שהוא לא מעורב בחקירה ואתה אומר שלמרות זאת ההחלטה שלך שהוא לא ידע שום דבר.

העד, מר א. שי :    זאת הייתה ההחלטה שלי.

עו"ד י. הלוי :    או קיי, אני אומר לך שלמרות הדברים שלך הוא למד מספר דברים מהותיים על החקירה אנטולי מה אתה אומר על זה? למד ממך?

העד, מר א. שי :    אני לא פוסל את האפשרות, אבל הוא למד דברים שאינם בלב החקירה או בלב המהות, אני שב ומזכיר כמו שאמרתי קודם לעת הזו עת יצא אנטולי לדרכו אני לא ידעתי מה נאמר לפחות בפרטי פרטים מה נאמר בהודאה של החשוד.

עו"ד י. הלוי :    למה היה לך חשוב כמי שבכל זאת מעורב בחקירה להגיע לשחזור?

כב' הש' א. קולה :    הוא הסביר.

עו"ד י. הלוי :    אני רוצה לשמוע אם אפשר.

העד, מר א. שי :    היו שם שני דברים, הייתה שם בעיה לוגיסטית שראיתי לנכון לפקח על תהליכי החקירה, הדבר השני לוודא שלא יעשו טעויות, טעויות לא של המשחזר אלא טעויות של הצוותים, טעויות שקשורות לפן האגמי, אנחנו באותה תקופה,

עו"ד י. הלוי :    אגף מודיעין.

עו"ד ש. הר ציון :    מבצעי.

כב' הש' א. קולה :    מבצעי

עו"ד י. הלוי :    איזה טעויות אם אתה יכול לפרט? איזה טעויות יכולות לקרות שרצית למנוע?

העד, מר א. שי :    לייצר מצב של בריחת עצור שזה היה משהו מאד טראומטי לעת ההיא אפרופו סוגיית סלע שהעמידה את המשטרה באור לא כל כך טוב ורציתי לוודא כאיש הבכיר בשטח שלא יהיו לנו הפתעות נוספות בעניין הזה דוגמה.

עו"ד י. הלוי :    נעבור דוגמה דוגמה, מה סכנת בריחה כשהוא מגיע לשחזור כבול ידיים, רגליים ויד ימין שלו באזיק נוסף מחוברת לראובן אזולאי, למה אתה צריך להיות שם כשהוא מובל ונכנס לשחזור עם כל כך הרבה אזיקים ואין שום סכנת בריחה?

העד, מר א. שי :    קיימת סכנת בריחה מה גם שאני הוריתי והתכוונתי להורות שהוא לא יהיה כבול בידיו שהוא יוכל לבצע את השחזור, השאלה שלך האם קיימת סכנה כאשר עצור הוא כבול רגליים התשובה היא יש מקרים רבים שעצורים כבולי רגליים הצליחו להימלט.

עו"ד י. הלוי :    אני נועל את הדוגמה הראשונה שלך ואני אומר לך שהתשובה שלך היא לא אינטליגנטית בגלל כמות הכבלים שציינתי ולא אחזור וגם כמות אנשי המשטרה שהייתה שם והקיפה אותו.

כב' הש' א. קולה :    זו תשובתו חבל על הזמן תתקדם.

עו"ד י. הלוי :    מה הדוגמה השנייה שגרם לך לבוא ולהשתתף בשחזור?

העד, מר א. שי :    לוודא שהדברים מתנהלים על פי הכללים ושמתועדים כמו שצריך.

עו"ד י. הלוי :    כדי שהם יתועדו כמו שצריך יש מנהל שחזור אתה לא צריך לעזור לו נכון?

העד, מר א. שי :    אני לא צריך ולא עוזר לו אבל אני גורם שמפקח ומבקר.

עו"ד י. הלוי :    אני עונה לך שגם הגורם השני שציינת כדי לבסס כביכול את הצורך שלך להגיע לשחזור ולהיות נוכח בו הוא לא רציני והוא לא אינטליגנטי משום שמנהל השחזור זה תפקידו לדאוג שמצלמים, לדאוג ששומעים וגם לדאוג ליתר הדברים להתרת הכבלים בעת שהמשחזר צריך לשחזר ולהשתמש בידיו, תגיב בבקשה.

העד, מר א. שי :    כמו שאמרתי שוב, אין שינוי בתשובה שלי, אשר לרמת האינטליגנציה נשאיר את זה לבית משפט.

עו"ד י. הלוי :    טוב. האם יש עוד גורם שגרם לך להגיע?

העד, מר א. שי :    אני לא זוכר כרגע גורם נוסף.

עו"ד י. הלוי :    טוב, אתה התערבת ואתה גם כותב את זה בת/298 אתה כותב אני מצטט, באמצע "אני התערבתי" שאלת אם הוא סגר את הדלת, איך הוא הדגים אם זה מבפנים, מבחוץ, קפץ, על פי הנוהל ואני מניח כמובן שזה גם ב- 2006 ואני מפנה לכך שנוהל עריכת שחזור בסעיף ד1 אומר כך "אחראי לשחזור הוא איש המשטרה המובל על ידי החשוד במהלך השחזור, הוא ורק הוא פונה בדברים אל החשוד במהלך השחזור, באם מהלך השחזור עולה לחוקר הזירה איש מעבדה ניידת שאלה מהותית הקשורה לזירת העבירה יציג עצמו בשמו, תפקידו ודרגתו וישאל את השאלה הרלוונטית".

עו"ד מרציאנו :    אני מתנגד, זה לא הנוהל שחברי מצטט ממנו, זה כנראה הנוהל משנת 2014, הנוהל משנת 2006 הוא הרלוונטי למקרה הזה נעדר את אותה הוראה שעכשיו חברי הטיח בעד.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

עו"ד י. הלוי :    אבקש להגיש את הנוהל משנת 2006, בהזדמנות יעבירו לי אותו ואני אקרא אותו.

כב' הש' א. קולה :    בסדר, בואו נסכם שנוהל משנת 2006 הוא מוצג ואם פעלו בניגוד לנוהל הוא יוכל לטעון את זה בסיכומים שלו בלי לשאול על זה.

עו"ד י. הלוי :    שחברי יעבירו לי את הנוהל של 2006 שאני אוכל ללמוד אותו.

כב' הש' א. קולה :    הם יעבירו לך, אל תשאל שאלות לגבי הנוהל הזה ובסיכומים תוכל לטעון שהדברים בוצעו בניגוד לנוהל, ככל שבוצעו בניגוד לנוהל.

עו"ד י. הלוי :    אני מקבל את זה. אני בכל זאת אתעכב ואני אומר כך, יש רציונל 

כב' הש' א. קולה :    הנוהל הוא ת/314.

עו"ד י. הלוי :    אני רוצה להקריא מתוכו, אני לא מדבר על הצגת הדרגה והשם שאתה מתערב, אני מדבר מי רשאי בכלל להתערב ואני אומר כבר מראש אם זה אותו נוהל משנת 2014 שאגיש אותו בהמשך אז הדברים חמורים, גם אם זה לא מאותו נוהל אני כבר אומר יש רציונל, יש מטרה מסוימת שמתקינים אותה גם אם זה חדש בשנת 2014, אומרים באם מהלך השחזור עולה לחוקר זירה איש מעבדה ניידת כלומר מתקין הנוהל סבר ואני לוקח את זה גם רטרואקטיבית גם אם זה לא כתוב ב- 2006 שמי שרשאי בכלל להתערב זה אנשי זירה איש מעבדה ניידת חוקר זירה ואני אומר לך שעל פני הדברים השהות שלך בשחזור והשאלות שלך היו שאלות מזהמות, אם אתה רוצה להתייחס בקצרה, לא הייתה לך רשות להתערב, לא להיות נוכח ובטח לא להתערב ובטח לא לשאול.

העד, מר א. שי :    1. לא שאלתי את החשוד דבר וחצי דבר, 2. לא פניתי אל החשוד ולא אמרתי לו דבר וחצי דבר, 3. השיחה שלי עם עורך השחזור בוצעה ממש בטרם נסגר השחזור כדי לוודא שלא נשכחו דברים, משקיבלתי תשובות מעורך השחזור ולא מהחשוד, השבתי והחלטתי שיש אופציה שהוא יעשה זאת נעשה זאת, האיש נשאל על ידי עורך השחזור אם הוא יכול לעשות זאת משהוא החליט שהוא רוצה לעשות זאת,

עו"ד י. הלוי :    את זה שמענו כבר.

העד, מר א. שי :    זו התשובה.

כב' הש' א. קולה :    בוא נסכם מר אבי שי שלפי שיטתך זה בסדר, זה בהתאם לנוהל.

העד, מר א. שי :    לטעמי הדברים הם בהתאם לנוהל לפחות כפי שהיה בשנת 2006 ויש דברים שייתכן, ייתכן, שהם אולי בניגוד לנוהל בנקודה בזו או אחרת וזה בדיוק הסטטוס שבו אני נמצא שבו אני יכול לקבל החלטות וגם קיבלתי בעבר החלטות שהן לא בדיוק על פי הנהלים לטובת קידום החקירה, זה התפקיד שלי, זו הסמכות שלי, מה גם שאין לי קשר ישיר מול החשוד.

כב' הש' א. קולה :    טוב.

עו"ד י. הלוי :    אני נותן לך כעובדה שכשרומן עלה במדרגות הידועות אז היו אנשים היו שוטרים ליד זירת הרצח ואחד מהם היה שוטר שהגיש את הסכין הפלסטיק נדמה לי זה היה לראובן אזולאי הסמוך שהיה סמוך לרומן.

עו"ד ו. קבלאוי :    זה בכניסה לתא.

כב' הש' א. קולה :    זה בכניסה לתא.

עו"ד י. הלוי :    לפני חדר השירותים.

עו"ד ש. הר ציון :    תראה.

כב' הש' א. קולה :    כן מה אתה מציג לו?

(בשלב הזה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי :    אתם רואים מצד ימין יד מושטת עם סכין מפלסטיק על ידי שוטר, בהמשך יד ממשיכה יש פה איש עם מדים, אנחנו מבינים כעובדה הרי הצלם לא מראה לנו את כל האנשים שמסתובבים שם, אני אומר לך אתה כמובן כחלק מההתארגנות שלך לשחזור אתה ידעת שרומן כשעולה במדרגות יראה אנשים ליד הדלחת בסופו של דבר של שירותי הבנות של זירת הרצח נכון?

העד, מר א. שי :    לא.

כב' הש' א. קולה :    לא, הלאה.

עו"ד י. הלוי :    אז איך נמצא שם בן אדם ומתכונן כבר שוטר שאנחנו לא רואים אותו בשום מקום ופתאום הוא צץ ומוכן ונותן סכין מפלסטיק, איך אנחנו מגלים שהוא הסתתר מהמצלמה אבל הוא שם, איך אתה מסביר את זה?

העד, מר א. שי :    א. אני לא ידעתי שמראש יהיה שם שוטר, ב. הדרך שבה אנחנו רואים פה את הסרטון למיטב זיכרוני אינה מכניסה אותנו ישירות למצב הזה כי כאשר עולים במדרגות מי שמוביל זה זדורוב וקצין השחזור אנטולי כך מה שכרגע רואים זה אחרי שהוא כבר עלה למעלה, עצם העובדה שהוא נמצא למעלה ויש לידו אנשים זה המצב. לדעת שזו תהיה הסיטואציה מראש בוודאי שלא ידעתי.

עו"ד י. הלוי :    לא ידעת שזאת תהיה הסיטואציה, האם אתה מסכים אתי שכשרומן עולה במדרגות ואנחנו יכולים להבין בדיעבד שיש שם לפחות שוטר אחד, אני מניח שהיו כמה רק שהמצלמה לא מצלמת אותם, האם אתה מסכים אתי שהעובדה הזאת אמורה לרמוז לרומן שהגעת למקום הנכון במירכאות לאזור של זירת הרצח?

העד, מר א. שי :    אני אומר שלטעמי לא היה שם שוטר, אני אומר שכמציגים את הסרט  מתחילתו כלומר ממורד המדרגות כלפי מעלה לא רואים שיש לפני כן שוטר, אם היה שם שוטר עומד מן הסתם כאשר מצלמים מלמטה כלפי מעלה היו רואים את אותו שוטר.

כב' הש' א. קולה :    אבל מצלמים מלמעלה כלפי מטה לא מלמטה כלפי מעלה.

עו"ד ו. קבלאוי :    לא, מלמטה.

העד, מר א. שי :    כשעולים במעלה המדרגות אדוני.

עו"ד י. הלוי :    אי אפשר לראות אותו, המצלמה נמצאת למעלה ואחרי זה היא סוטה ימינה והולכת אחריהם לא רואים אותו.

העד, מר א. שי :    מהרגע שהם עלו למעלה מצב הדברים משתנה כמובן אבל כשהתחילו את העלייה מי שהוביל זה הקצין ורומן.

עו"ד י. הלוי :    אבל אי אפשר מלמטה, תאשר לי כשהמצלמה עולה מלמטה היא לא יכולה, היא לא עושה,

כב' הש' א. קולה :    טוב את זה צריך לשאול את אנטולי לא אותו, זה היה צריך לשאול את אנטולי.

עו"ד י. הלוי :    הוא ערך את הזירה, התכונן לשחזור מלמעלה.

כב' הש' א. קולה :     הוא אומר לך שלא בוא נתקדם, אתה רואה על הדלת פתק?

העד, מר א. שי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    אתה יודע מה כתוב על הפתק הזה?

העד, מר א. שי :    לא.

כב' הש' א. קולה :    על הפתק הזה כתוב שהכניסה לשירותים האלו אסורה גם בעברית וגם ברוסית.

עו"ד ש. הר ציון :    שירותים לא תקינים.

כב' הש' א. קולה :    בסדר אותו דבר, שירותים לא תקינים גם בעברית וגם ברוסית.

עו"ד י. הלוי :    עם סימנים של טביעות אצבע ובדיקות.

כב' הש' א. קולה :    כן, זה לא פוגם בשחזור לדעתך? באת לבדוק שהשחזור יהיה כהלכתו על הדלת הרלוונטית.

העד, מר א. שי :    א. אם אדוני שואל האם דבר כזה יש בו סוג של פגיעה בשחזור יכול להיות, 

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

העד, מר א. שי :    אני לא ידעתי שקיים פתק כזה, אם הייתי יודע הייתי מורה להסיר אותו, ככל שאני הבנתי אנחנו מדברים על מספר ימים אולי אפילו שבוע שבועיים אחרי האירוע.

כב' הש' א. קולה :    13 יום.

העד, מר א. שי :    אני לא הייתי שם כל הזמן הזה ואני לא יודע מה המצב של הזירה, ייתכן שאני לא דקדקתי מספיק אל מול גורמי צוות החקירה לוודא שהם הכינו לו את הזירה כמו שצריך.

כב' הש' א. קולה :    אם אדוני היה בא מראש לפני צוות השחזור ורואה את הפתק הזה אדוני היה מוריד אותו?

העד, מר א. שי :    אני הייתי מסיר אותו, אם אני הייתי יודע שהדלת לא נקייה אני הייתי אולי מחליף את הדלת.

כב' הש' א. קולה :    התמונה הזאת פחות או יותר בתצורה הזאת ראינו במהדורת החדשות של ערוץ 10.

עו"ד י. הלוי :    לא חדשות, כתבה אודות הרצח בערוץ 10.

כב' הש' א. קולה :    כתבה במסגרת החדשות היא הייתה, 

עו"ד י. הלוי :    ב- 8/12.

כב' הש' א. קולה :    הייתה כתבה במסגרת החדשות על המצב בקצרין באופן כללי, מה מצב הרוח של תושבי קצרין ובין השאר רואים את התמונה ככה וגם אפילו אחר כך פתוח עם שני תאי השירותים, שתי שאלות : א. למה  הפרטים האלו פורסמו לכל עם ישראל ב- 8 לחודש לפני שנעצר ולו חשוד אחד, ב. האם לא יודע אם זדורוב ראה או לא אבל בהנחה שהמבצע הפוטנציאלי זה או אחר ראה את זה האם זה לא אמור לכוון אותו שהוא ראה את זה בטלוויזיה שבוע קודם?

העד, מר א. שי :    לגבי צו איסור פרסום – צו איסור פרסום ביקשתי ממרחב גליל להוציא עוד בטרם הגעתי לזירה, בדיעבד הסתבר שזה לא בוצע, בדיעבד גם הסתבר שמפקד המרחב התראיין לתקשורת באותו לילה ומסר דברים מסוימים שלא היה צריך למסור, לטעמי, למחרת בבוקר אני הוריתי פעם שנייה להוציא צו איסור פרסום וקיבלתי דיווח שסגן הנשיא בעכו התרעם על הראיות שמבקשים להוציא צו איסור פרסום כשמפקד המרחב עוד קודם לכן פרסם דברים שלא היו צריכים ולא הוצא צו איסור פרסום, מאוחר יותר כעבור מספר ימים נדמה לי לאחר שנעצר מר זדורוב אולי עוד בתקופת הגנן,

כב' הש' א. קולה :    לא, גם הגנן וגם זדורוב צולמו בטלוויזיה ב11 לחודש, בוא נקצר את זה ב8 לדצמבר לא היה צו איסור פרסום.

העד, מר א. שי :    היה צריך להיות.

כב' הש' א. קולה :    היה אבל לא היה, 

העד, מר א. שי :    ביום שאחרי הרצח לא היה.

כב' הש' א. קולה :    עד ה –  8 בדצמבר לא היה צו איסור פרסום.

העד, מר א. שי :    אני לא יכול לזכור את התאריך אבל זה דברים שקיימים בתיק.

עו"ד ש. הר ציון :    ראינו את הפרסום בתקשורת.

כב' הש' א. קולה :    ראינו בתקשורת, או קיי.

עו"ד י. הלוי :    אב בית הדין הקדים לי את סדר השאלות.

כב' הש' א. קולה :    תתקדם.

עו"ד י. הלוי :    הכל טוב, אין לי טענות ההפך, כעובדה שאותה כתבה בערוץ 10 ורואים את השלט וזה חוסך ממני להקרין וגם רואים את תא 2 בשירותי הבנות, אני מניח שגם אתה ראית את הכתבה אני צודק?

 העד, מר א. שי :    לא יודע.

כב' הש' א. קולה :    הוא לא זוכר הוא לא יודע.

עו"ד י. הלוי :    אני מניח שאם בין היתר התעסקת עם צווי איסור פרסום כמו שסיפרת לנו שרצית להנחות שיש איסור פרסום וכו' וכו' אז היית ער לזה היית רגיש וער לפרסומים שבכל זאת התרחשו נכון?

 העד, מר א. שי :    הייתי ער לחלק מהפרסומים לא לכולם, לא יודע לענות לך.

עו"ד י. הלוי :    אתה לא יודע לענות לי.

העד, מר א. שי :    ל א יודע לענות לך לגבי הסוגייה הספציפית הזאת בוודאי לא ממרחק הזמן הזה.

עו"ד י. הלוי :    אז אני אומר לך תנסה במרחק הזמן שים לב שאת הדיווחים הערטילאיים שלך שלא כתבת מזכר שמישהו נכנס לתא את סיפורי אלף לילה אתה 15 שנה אתה זוכר ולא כתבת בשום מזכר ולא בשום מקום אבל את השלט שזיהם ותכף מה שנקדם שזיהם את הזהות של רומן זה אתה לא זוכר זה אתה לא יודע לענות לי ולאשר לי שראית את הכתבה אתה אומר 15 שנה.

כב' הש' א. קולה :    הוא לא יודע, הלאה.

עו"ד י. הלוי :    השאלה שלי תאשר לי שהובא לידיעתך עם הרגישות שלך לצו איסור פרסום שהשלט על הדלת מפורסם לכל עם ישראל.

העד, מר א. שי :    התשובה היא לא.

עו"ד י. הלוי :    מי זה שוטר שהגיש את הסכין שראינו אותו? איפה הפרטים שלו?

העד, מר א. שי :    אני לא זוכר את השם שלו, אני מניח שהם רשומים.

עו"ד י. הלוי :    אני אומר לך שבכל תיק החקירה הוא נעלם, האיש הזה השוטר הזה שאני רציתי לחקור אותו מי אמר לו לבוא, מי נתן לו את ההוראות, עם כמה אנשים הוא היה שם ליד זירת הרצח של הבנות ומי תדרך אותו אני לא יודע מי הוא, האם אתה חושב שזה תקין?

העד, מר א. שי :    אם הוא השתתף בשחזור היה צריך לרשום דוח, זה לא תקין.

כב' הש' א. קולה :    ואם הוא רק בלש שתפקידו לשמור?

העד, מר א. שי :    אם התפקיד שלו היה לשמור על עצור אלו לא רושמים דוחות כי הם לא חלק מתהליך השחזור כי בסופו של דבר כמו מלווה עצורים, אם זה היה עצור בגניבה זה היה נחשון או שוטר סיור ואם זה עצור ברצח אז מישהו מצוות הבילוש אבל הוא לא יותר מאשר שומר עצורים לעת הזו.

עו"ד י. הלוי :    אבל זה מגיש סכינים, יש לו תפקיד נכון שצריכים לדעת את הפרטים שלו ולראות דוח כדי שאפשר יהיה לחקור אותו ולברר?

העד, מר א. שי :    אני לא מכיר אדם שקיבל תפקיד כזה ייתכן שעורך השחזור בחר וביקש מאותו בלש להחזיק בסכין, אני לא יכול להגיד לך את זה מידיעה אישית, לא יודע.

עו"ד י. הלוי :    אתה לא תדרכת במסגרת התדרוך שלך והגם איגום אני זוכר את המילה איגום מבצעי הרי זה חלק מהמערך המבצעי זה אתה לא תדרכת שיהיה מישהו שיחכה,

כב' הש' א. קולה :    הוא כבר אמר לך שלא.

העד, מר א. שי :    אני אמרתי לך שלא וזה גם לא קשור זה לא איגום זה אגם אגף מבצעי ולא.

עו"ד י. הלוי :    האם אתה יודע למה לא ניתנה לרומן סכין יפנית מפלסטיק?

העד, מר א. שי :    לא.

עו"ד י. הלוי :    ולא סכין שלא קשורה.

כב' הש' א. קולה :    הוא לא יודע הלאה.

עו"ד י. הלוי :    העיד כאן אנטולי שהוא היה מנוסה מאד בניהול שחזורים.

עו"ד ש. הר ציון :    לא, הוא לא אמר את זה.

עו"ד מרציאנו :    הוא אמר שהוא עשה כמה שחזורים.

כב' הש' א. קולה :     הוא אמר שהוא היה מנוסה, לא מנוסה מאד .

עו"ד י. הלוי :    טוב, אני מקבל את התיקון, אנטולי העיד כאן שהיה מנוסה בניהול שחזורים, אתה ידעת שהוא מנוסה בניהול שחזורים נכון?

העד, מר א. שי :    אני ידעתי שהוא קצין חקירות מקצועי, אני לא זוכר כרגע אבל לדעתי אני זוכר שהוא ביצע איזשהו שחזור או יותר לא יכול למנות לך כמה.

עו"ד י. הלוי :    מה היה לך בכלל לתדרך אותו? אני טוען שלא היה לך בכלל מה לתדרך אותו במיוחד כשאתה אומר לא נתתי לו פרטים, לא כתבת דוח על מה תדרכת אותו נכון?

 העד, מר א. שי :    נכון.

עו"ד י. הלוי :    אולי  תעזור לנו מה תדרכת אותו מה היה לך לדבר אתו?

העד, מר א. שי :    התדרוך היה תדרוך כללי, אני לא זוכר כמובן את פרטי התדרוך אבל באופן עקרוני לא חשפתי בפניו את התכנים.

כב' הש' א. קולה :    לא מה לא, מה כן?

העד, מר א. שי :    הסברתי לו שהוא צריך לוודא שהחשוד מוביל אותו ולא להפך, זה עיקרי הדברים.

כב' הש' א. קולה :     הלאה.

עו"ד י. הלוי :    ואת זה הוא לא יודע בתור מנהל שחזורים מנוסה? הרי הוא יודע שהחשוד הוא שצריך להוביל אותו ולא ההפך נכון הוא לא צריך אותך בשביל זה אז אולי תנסה לעדכן אותנו מה באמת היה מעניין שתדרך אותו?

העד, מר א. שי :    כולם צריכים ליווי בקרה והדרכה, הניסיון מלמד שהרבה מאד קצינים, שוטרים וחוקרים שלמדו ובוגרי קורסים יש להם ניסיון עושים דברים לא נכונים, עושים כשלים, גם עבדך הנאמן עושה כשלים, זה ברור, התפקיד שלי כמנגנון בקרה מחוזי זה לנסות לצמצם כשלים, לנסות להדריך, לנסות להבהיר נקודות, אם אתה שואל אותי כי זה כבר חוזר על עצמו שוב שוב האם אני תדרכתי את אנטולי ונתתי בידו נקודות או ביקשתי ממנו לבצע מהלכים כאלו ואחרים התשובה היא לא.

כב' הש' א. קולה :    עורך הדין הלוי הגיע הזמן שאנחנו נתחיל לקצוב את זמנו של אדוני, אנחנו מחזירים את עצמנו לדעת, זו עמדת אדוני, זו עמדתו שלו, מספיק, השאר לסיכומים, עוד כמה דקות אדוני מסיים.

עו"ד י. הלוי :    האם אתה בטח אמרת לו אנטולי כשאתה מגיע אם הוא נכנס לחדר השירותים ואם הוא צריך להדגים אז תדאג לפתוח לו שיביאו מפתח ויפתחו לו את אזיקי הרגליים, נכון שתדרכת אותו ואמרת לו מראש?

העד, מר א. שי :    לא זכור לי, כמעט בוודאות ולא.

עו"ד י. הלוי :    למה צריך את ההתערבות הזאת,

כב' הש' א. קולה :    תן לו לענות אבל.

עו"ד י. הלוי :    למה? למה לא אמרת לו את זה

העד, מר א. שי :    כי את הסוגיה הזאת אני הנחיתי לגבי סוגייה של פתיחת כבלים את ראש מחלק בילוש דאז שהוא זה שהיה אחראי על הבלשים ששומרים עליו, זאת סוגייה אגמית שאני רציתי לוודא שהכבלים יהיו פתוחים, אני לא תדרכתי בנקודה הזאת את אנטולי כמעט בוודאות.

עו"ד י. הלוי :    מתי תדרכת את ראש הבילוש שצריך לדאוג שכשמגיע הרגע לשחזר בחדר השירותים צריך לפתוח את כבלי הידיים?

העד, מר א. שי :    למיטב זיכרוני זה היה בבית הספר לפני שהתחיל החלק של השחזור במקלט, לפני שהתחילו לעלות כלפי מעלה.

עו"ד י. הלוי :    זאת אומרת שאתה תדרכת אותו בעצם לפני שרומן את השחזור או שאחרי שרומן התחיל את השחזור?

העד, מר א. שי :    אני מעריך לא יכול לקבוע את זה חד משמעית שזה נעשה לפני שהתחיל השחזור.

עו"ד י. הלוי :    או קיי, זה בזמן שרומן היה במקלט?

העד, מר א. שי :    שוב, אני חושב למיטב זיכרוני שאיפשהו שהם התארגנו לתחילת צעידה אמרתי לו את הדברים, האם אמרתי לו את זה לפני המקלט בזמן המקלט בזמן שהיה במדרגות אני לא יכול כרגע לבוא ולהגיד לך.

עו"ד י. הלוי :    אני אומר לך שבפועל מה שקרה ואני רוצה להקרין, 19:36:11 מונה מסך מהשחזור, הנה אנטולי בעצמו אומר בפנים בתוך חדר השירותים שניה אני רוצה שיפתחו לך את האזיקים, 

כב' הש' א. קולה :    סליחה, זה אזיקי ידים או רגליים? אם אני זוכר אנטולי העיד בשלב הזה זה כבר אזיקי רגליים לא ידיים, אזיקי ידיים שוחררו בתנועת המריבה אם הנחו אותו או לא שם שוחררו אזיקי הידיים. אני לא יודע אני שואל.

עו"ד י. הלוי :    אני לא יודע בוודאות כדי לענות כי לא דקדקתי בכך.

כב' הש' א. קולה :    אבל זאת שאלה חשובה.

עו"ד י. הלוי :    דבר שני מבלי לפגוע בכבודו זה לא מעניין אותי כי יש לי עיקרון, העיקרון הוא לא זה לא משנה ידיים רגליים, ברגע שמתקרבים לתוך חדר השירותים להדגים רגליים ידיים יד כזאת או אחרת אז מנהל השחזור אומר תעצרו עכשיו אני רוצה לפתוח לו רבותי תביאו לי את המפתחות זה מה שאני אומר.

כב' הש' א. קולה :    הבנתי.

עו"ד י. הלוי :    אני מציג לך ואני אומר הגענו לאותה סיטואציה שאמרתי לך שגם בלי שתדרכת את אנטולי, אנטולי ילד גדול ובכניסה לחדר השירותים הוא אמר טוב עכשיו תביאו לי לרגליים ו/או ידיים ו/או יד ותפתחו מה אתה אומר על זה?

עו"ד מרצינו :    אני רוצה לומר שזה חלק שהוא בעצם המשך למה שראינו  מחוץ לתא.

כב' הש' א. קולה :    נכון.

עו"ד מרציאנו :    מחוץ לתא הם עצרו הם ניסו לפתוח את האזיקים ללא הצלחה, עכשיו הם ממשיכים בשחזור כדי לא לעכב אותו ושוב אנחנו מגיעים לנקודת הזמן הזו,

כב' הש' ד. צרפתי :    אבל מה זה קשור למה שהוא שואל, הוא אומר ההנחייה מיותרת לבד מבין את זה אנטולי.

עו"ד מרציאנו :    זה לא שאנטולי עכשיו בפעם הראשונה כשהוא מגיע לזירה הוא מבין שצריך לפתוח את כבלי הידיים זה היה לפני.

כב' הש' א. קולה :    אנטולי אז הבין את זה כבר קודם, לא צריך את מר אבי שי להגיד לאנטולי דבר כזה, אנטולי מנוסה כך או אחרת

עו"ד י. הלוי :    או שקצין האגמ יגיד לקצין הבילוש.

כב' הש' א. קולה :    וגם אנטולי אמר לנו 10 פעמים אני רציתי מההתחלה שיורידו לו את האזיקים.

עו"ד ש. הר ציון :    כבר בחדר החקירות הוא מבקש.

עו"ד מרציאנו :    רואים את זה זה מוקלט.

כב' הש' א. קולה :    אז למה אתה מפריע, השאלה מוצדקת כשאלה לא מעבר לזה.

עו"ד י. הלוי :    כשאתה הנחית את קצין הבילוש לא דאגת שפתאום יפריע חלילה לשחזור קצין הבילוש?

העד, מר א. שי :    למיטב זיכרוני ביקשתי את זה בשלב לפני השחזור, ההנחיה הזו כנראה לא בוצעה כי הם לא הצליחו למצוא מפתח לצערי הרב ולכן הסיפור הזה של ידיעת המפתח האבוד צפה מאוחר יותר.

כב' הש' א. קולה :    הטענה שלו היא פשוטה, אנטולי יודע את זה לבד.

העד, מר א. שי :    אם זאת השאלה אני מניח שאנטולי יודע זאת לבד, יש דברים רבים שאנטולי יודע ואני למרות זאת נוהג להסביר להדריך כדי למנוע פספוסים, אגב אני בכלל לא יודע אם מה שאני רואה כרגע זה השלב של השחזור הראשוני או השלב של השחזור בדרך לקפיצה.

עו"ד ש. הר ציון :    הראשוני.

עו"ד י. הלוי :    הראשוני וזה ידיים.

כב' הש' ד. צרפתי :    התשובה שלו ברורה, גם אם הכל ידוע זה התפקיד שלי לוודא שגם קצינים שיודעים הכל יעשו נכון זה הכל.

עו"ד י. הלוי :    או קיי, האם כשהדרכת את קצין הבילוש אתה אמרת לו תשמע תדאג שישחררו לו את הידיים כמו שאתה אומר בת/298 התערבתי בכך שביקשתי בשלב מסוים להסיר את כבלי היד של העצור כדי שיוכל להדגים בתוך התא בצורה חופשית, בתחילה היה קושי לאתר את שני המפתחות אך לבסוף הותרו כבלי היד, אתה לא כותב טנטטיבית לעתיד התערבתי כי אמרתי לקצין הבילוש שיגיע העת להדגים תפתח את כבלי הידיים, כתוב אני התערבתי בכך שביקשתי בשלב מסוים להסיר, בשלב מסוים נתת פקודה תסירו את האזיקים, להסיר את כבלי היד של העצור כדי שיוכל להדגים, יש הבדל ענק, תאשר לי כמו שכתבת שאתה החלטת בשלב מסוים כשרומן עולה במדרגות שצריך להסיר לו עכשיו את הכבלים וכך הנחית את קצין הבילוש מה התגובה לכך?

העד, מר א. שי :    אני לא זוכר זאת כך, אני זוכר שזה היה בטרם תחילת היציאה מהמקלט אבל אני לא יכול להגיד לך חד משמעית היכן זה היה, ייתכן שזה גם היה במהלך עלייה במדרגות אבל לא כך אני זוכר את זה.

עו"ד י. הלוי :    אתה לא כך זוכר אבל זה מה שיוצא ואנחנו נראה את זה, ואני אומר לך שהדברים מאד ברורים, אנחנו נשמע ונראה את הטיפוס, אנטולי שואל לאיפה היא פונה, רומן אומר ימינה, אנטולי אומר לה ניצבת ימינה, אתה היית בטווח שמיעה אני אוכיח את זה ובאותו רגע אתה נתת את ההוראה לגשת ולפתוח לו את האזיקים מה אתה אומר אתה מוכן לאשר לי אחרי הפנייה ימינה שאתה מבין שהוא מפספס את הזירה הנכונה זירת הרצח.

העד, מר א. שי :    אני ממש לא מבין כלום, אני ממש לא מבין כלום מהשיחה ברוסית גם אם אנטולי אמר משהו לשוטרת אני בכלל לא בטוח שבמקום שאני עמדתי אני שמעתי זאת.

כב' הש' א. קולה :    אני חייב לעצור אותך, עזוב מה שאנטולי ורומן דיברו ביניהם, אנטולי אומר בעברית לבחורה לפנות ימינה.

העד, מר א. שי :    כן אבל אני לא בטוח שאני לא שמעתי, אני לא זוכר ששמעתי שהוא אמר לה לפנות ימינה, בכל מקרה ההתייחסות שלי לכבלי הידיים לא קשורה לסוגייה הזו.

כב' הש' א. קולה :    יש לו תזה נורא ברורה, אתה ידעת באיזה תא שירותים בוצע הרצח, אתה ידעת באיזה חדר שירותים בוצע הרצח כשראית שהשחזור מתפספס עצרת הכל ובאופן מלאכותי שלחת בלש שיוריד את האזיקים כדי שרומן יתיישר עם השחזור "הנכון" מה אתה אומר על התזה הזאת?

העד, מר א. שי :    אמרתי ואני חוזר לא.

כב' הש' א. קולה :    לא היו דברים מעולם?

העד, מר א. שי :    לא.

כב' הש' א. קולה :    תודה רבה.

עו"ד י. הלוי :    אני מגיש לבית המשפט במסגרת נ/10.

כב' הש' א. קולה :    זה כבר הוגש.

עו"ד י. הלוי :    לא, שתי תמונות חדשות שהוקפאו מהמעמד הזה ואני אתייחס אליהן, זה נ/10ט ו- י  לפי סדר כרונולוגי אני אדע להתייחס, אני מציג לך את נ/10ט בצד ימין רואים את העד, 

כב' הש' א. קולה :    כבר דיברנו על זה בפעם הקודמת.

עו"ד י. הלוי :    אתה מזהה את עצמך במונה 19:33:36 בצד ימין עוד לפני שהם עולים שאתה נמצא שם?

העד, מר א. שי :    זה בהחלט יכול להיות אני, כן.

עו"ד י. הלוי :    או קיי, אני אקרין את הקטע 

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי :    תראה כמה אנשים עולים מאחורה. קודם כל אתה מאשר לי, ראינו הרבה שוטרים עולים בעקבות כמו צל, בעקבות אנטולי רומן וראובן אזולאי נכון?

העד, מר א. שי :    אני לא מאשר לך כלום, לא ראיתי הרבה, לא ראיתי שוטרים כרגע.

כב' הש' א. קולה :    אבל זה מסוג החקירות שאנחנו עוצרים אותן, הוא יאשר או לא זה בכלל לא רלוונטי, אנחנו נראה בעיננו, אם יש שם הרבה אנשים יש שם הרבה אנשים, אין הרבה אנשים אין הרבה אנשים, מה אכפת לי מה הוא אומר שהוא רואה שם.

עו"ד י. הלוי :    בסדר, אתה היית קרוב נכון? אתה קרוב אליהם.

העד, מר א. שי :    בתמונה ההיא אני מזהה את עצמי.

עו"ד י. הלוי :    בסדר.

העד, מר א. שי :    אני לא יודע מתי היא צולמה ביחס לנקודה הזו אבל מה שאמרת נכון בהקשר ההוא.

כב' הש' א. קולה :    תתקדם.

עו"ד י. הלוי :    בשלב הזה אתה קרוב אליהם נכון?

כב' הש' א. קולה :    הוא ענה לך כבר.

עו"ד י. הלוי :    היא פונה ימינה, אני אומר לך שאתה נמצא 3 מטר אחורה, הרי אתם הולכים אחריהם אתם לא נשארים, אתם כמו צל שהצלם כמובן לא מצלמים כי הוא צריך להתרכז ברומן, יש צל, יש צלם ואתם אחרי הצלם, אתה מוכן לאשר לי את זה שבאותו שלב שהוא אומר היא פונה ימינה אתה שומע את זה ואתה מוכן לאשר לי שבשמיעה אתה שומע את הדברים?

העד, מר א. שי :    אני חוזר על תשובתי שנתתי קודם לראש ההרכב.

כב' הש' א. קולה :    הוא לא שמע הלאה.

עו"ד י. הלוי :    הוא לא אמר שהוא לא שמע.

כב' הש' א. קולה :    הוא אמר אני לא מבין רוסית ואני גם לא בטוח שהייתי במרחק שמיעה זה מה שהוא אמר.

עו"ד י. הלוי :    סליחה, הוא מדבר בעברית, לא צריך רוסית, הוא אומר לניצבת את פונה ימינה.

כב' הש' א. קולה :    לא, בשלב הזה זה ברוסית.

עו"ד י. הלוי :    כבודו צודק, סליחה.

כב' הש' א. קולה :    תודה רבה.

עו"ד י. הלוי :    שניה אחר כך רומן אומר היא פונה ימינה, עברית, שנייה אחרי זה עשירית שנייה אחרי זה הוא אומר את פונה ימינה תוכל לאשר לי ברוב טובך והגינותך שאתה עומד 3 מטר ואתה שומע בעברית שהשחזור עומד להחרב

כב' הש' א. קולה :    הוא כבר ענה 10 פעמים, אנחנו נעצור את החקירה של אדוני, בפעם האחרונה אדוני יענה על זה, האם אדוני שמע את המילים פונה ימינה?

העד, מר א. שי :    למיטב זיכרוני לא, אני גם לא מאשר שהייתי דווקא במרחק של 3 מטר.

כב' הש' א. קולה :    לא משנה זה לא חשוב עכשיו.

העד, מר א. שי :    הסניגור המלומד שואל אותי שוב על 3 מטר והוא מצפה שאני אאשר, אני לא יודע לאשר את זה.

כב' הש' א. קולה :    טוב.

עו"ד י. הלוי :    אני מציג את נ/10 יש פה כתוב א-ז, 

כב' הש' א. קולה :    אני לא סימנתי.

עו"ד י. הלוי :    אציג לבית משפט מונה מסך 19:34:26, כף יד על הגב של ראובן אזולאי.

כב' הש' א. קולה :    דיברנו על זה כבר.

עו"ד י. הלוי :    דיברנו, אני עושה מתמטיקה של היגיון.

כב' הש' ד. צרפתי :    מה אם זאת היד שלו?

עו"ד י. הלוי :    לא, זה היד של הבלש המפריע.

כב' הש' ד. צרפתי :    האם אתה הפנית את הבלש המפריע?

עו"ד י. הלוי :    אני מראה לך שרומן מסתכל ימינה והשאלה היא שים לב עברה שנייה מאז שהיא אמרה ימינה ושהוא אמר איזה צד היא פונה רומן ענה וכו' וכו' והבלש מטפס 3-4 מדרגות וכבר מפלס את דרכו, אני אומר לך זה ברור שהבלש קיבל הוראה,

כב' הש' ד. צרפתי :    האם הלש קיבל ממך הוראה על זה.

העד, מר א. שי :    לעשות מה?

עו"ד י. הלוי :    לטפס ולעצור ולנסות לפתוח את האזיקים?

כב' הש' א. קולה :    לכוון את הבלש למקום הנכון.

עו"ד ו. קבלאוי :    לכוון את האישה.

העד, מר א. שי :    אני ביקשתי לפתוח את האזיקים לא אמרתי לו,

כב' הש' א. קולה :    למה אתה לא עונה לשאלה פשוטה, האם הבלש קיבל ממך הוראה ללכת ולהגיד לראובן אזולאי תכוון אותו לכיוון הנכון?

העד, מר א. שי :    בוודאי שלא.

כב' הש' א. קולה :    תודה רבה.

עו"ד י. הלוי :    אבל זה לא לכוון, זה לעצור, לעצור

כב' הש' ד. צרפתי :    האם נתת הוראה לעצור?

העד, מר א. שי :    לא.

כב' הש' א. קולה :    האם נתת הוראה לעצור כדי שהם יבינו שהם צריכים ללכת למקום ההפוך?

העד, מר א. שי :    לא.

כב' הש' א. קולה :    עורך הדין הלוי סיימנו את החקירה.

העד, מר א. שי :    אני בספק רב אני חוזר והבנתי אם בכלל הבנתי שהיא אומרת ימינה.

כב' הש' א. קולה :    העד בגרסתו, אדוני בגרסתו, השאר זה לוגיקה.

עו"ד י. הלוי :    האם זה נס שלילי שבדיוק ההוראה שלך שנתת לקצין הבילוש או ישירות לאלדד חדד זה האיש שבא לפתוח האם זה נס שבדיוק שרומן בא לפנות ימינה הצטלב והבלש בא לנסות לפתוח לו את הכבלים של הידיים? 

העד, מר א. שי :    1. אני לא מאמין בניסים, 2. אני לא פעלתי כדי לייצר הפסקה בשחזור בעקבות מה שכביכול אתה טוען שאני שמעתי שהיא אומרת ימינה או שאנטולי אומר לה ימינה.

עו"ד ו. קבלאוי :    שרומן אומר נשמע את זה.

כב' הש' א. קולה :    די, סיימנו את זה.

העד, מר א. שי :    אני רק זוכר שרומן אמר משהו על שירותים איפה שירותים משהו כזה.

עו"ד י. הלוי :    או קיי, אני אומר לך בעדות שלך אמרת משפט שאני רוצה להתעכב עליו, עמוד 20 שורות 28-21, 

כב' הש' א. קולה :    בעדות במשפט הראשון.

עו"ד י. הלוי :    במשפט הראשון, אמרת רציתי לוודא שאנשי צוות החקירה לא יהיו שותפים לשחזור, אני לא מתיימר לצטט, כדי שמנהל השחזור לא מצוי בפרטי פרטים… אין לו אותה מוטיבציה שיש לאנשי צוות החקירה להצליח, עמוד 207 שורה 1, הוא לא יכול להוביל באף את המשחזר לכיוון הרצוי לו, אני אומר לך שזה בדיוק מה שאתה עשית, אתה היית מעורב בחקירה וכל מה שכאילו העדת במשפט הראשון,

כב' הש' ד. צרפתי :    עורך הדין הלוי אתה נשאר באותה נקודה, אמרת שאתה עובר נושא ואתה לא עובר.

עו"ד י. הלוי :    אני עובר עכשיו נושא.

כב' הש' ד. צרפתי :    בלתי אפשרי אדוני, באמת.

העד, מר א. שי :    רק אם מותר לי לומר התשובה היא לא.

כב' הש' א. קולה :    אנחנו יודעים לא צריך לחזור 10 פעמים על אותה תשובה, עורך הדין הלוי באמת, אנחנו מבינים את הקו של אדוני זה בסדר, אדוני יכול בסיכומים להרחיב ולהפליג כמה שהוא רוצה.

עו"ד י. הלוי :    נכנסנו לחדר השירותים, מדוע לא השארתם גם את הדלת של התא הראשון פתוחה? הייתם משאירים אותה גם פתוחה היא הייתה מסתירה את הדלת הפתוחה של תא 2 ואז למרות שרומן אמר ליד תא 2 אבל כדי לבדוק באמת אם הוא עקבי אפשר לבדוק יותר טוב דלת 1 גם פתוחה למה לא עשיתם את זה?

העד, מר א. שי :    הנקודה הזו לא זכורה לי, לא יודע לענות לך.

עו"ד י. הלוי :    טוב.

כב' הש' א. קולה :    אמרנו זה אנטולי.

עו"ד י. הלוי :    האם הנחית את אנטולי שהצילום יהיה רצוף זאת אומרת שכל הזמן המצלמה תהיה על רומן?

העד, מר א. שי :    למיטב זיכרוני כן.

עו"ד י. הלוי :    אתה ראית את השחזור אחר כך צפית בו כמובן.

העד, מר א. שי :    מקטעים לא את כולו.

עו"ד י. הלוי :    לא היית סקרן לראות את כל השחזור?

העד, מר א. שי :    אני סקרן גדול אבל יש לי גם משימות רבות.

עו"ד י. הלוי :    או קיי, אני אומר לך שיש שני קטעים אחד מהם של 13 שניות שהמצלמה בחדר השירותים ובכלל לא רואים מה רומן עושה, רומן יכול להסתכל לכל מקום למנעול של תא 2 ב13 שניות, הוא עומד ליד דלתות התאים החיצוניות והמצלה נעלמת ל13 שניות האם ידעת את זה?

העד, מר א. שי :    לא. אני גם לא בטוח שזה נכון.

עו"ד י. הלוי :    אני אומר במונה מסך 19:37:54 המצלמה נפרדת ממנו ומטיילת בלי רומן 13 שניות.

העד, מר א. שי :    לא יודע, ייתכן לא יודע.

עו"ד י. הלוי :    אני אומר לך שכשהמצלמה חוזרת אז רואים את רומן מסתכל על המנעול החיצוני של תא 1, האם אתה יודע את זה?

העד, מר א. שי :    לא.

עו"ד י. הלוי :    האם לפני השחזור ידעת  שהדלת לא יכולה להינעל או להיפתח מבחוץ כי המנעול שלה לא תקין?

העד, מר א. שי :    לא זכור לי שידעתי את זה לפני השחזור.

עו"ד י. הלוי :    אני נותן לך בתור דוגמה במקרה משהו ששמענו היום, היום העיד יואב חדד ובהודעה שלו שהוגשה לבית משפט עמוד 2 יום האירוע 6/12 עמוד 2 שורה 16 החוקר שואל אותו על המנעול החיצוני אם ראית סימנים והעד עונה יש בעיה במנעול החיצוני לצורך העניין וגם העיד היום אי אפשר לנעול את המנעול החיצוני לכן הייתה בעיה במנעול החיצוני לכן הבאנו פלייר, אתה ידעת את הנתון הזה מליל הרצח טרי טרי נכון?

העד, מר א. שי :    אני חושב שלא.

עו"ד י. הלוי :    אז לשחזור 13 ימים ידעת אותו או שלא ידעת אותו?

כב' הש' א. קולה :    במועד השחזור ידעת שיש בעיה במנעול הזה.

עו"ד י. הלוי :    במנעול החיצוני של תא 2?

העד, מר א. שי :    אני לא זוכר שידעתי את זה.

כב' הש' א. קולה :    הוא לא זוכר, אדוני יתקדם.

העד, מר א. שי :    אני לא פוסל את האפשרות אבל אני לא זוכר פוזיטיבית את זה.

כב' הש' א. קולה :    טוב.

עו"ד י. הלוי :    האם אתה אישית ידעת ואתה יכול לאשר לי מתמונות מתצלומים שצולמו בזירה שרואים שהלשונית של מנעול חיצוני של תא 2 מקולקלת?

העד, מר א. שי :    בוודאי שידעתי אבל אני לא יכול לאשר לך שזה היה בטרם השחזור.

כב' הש' א. קולה :    הלאה.

העד, מר א. שי :    ידעתי גם ידעתי, ידעתי את כל הסיפור, ידעתי את הגרסה של המערער פה בכך שהוא סיפר למה הוא ידע כביכול שזה סגור מבפנים כי הוא הסתכל דרך קרן אור שנכנסה לחור המנעול והוא הבין את זה את כל זה ידעתי אבל להגיד לך לפני השחזור כנראה שלא.

עו"ד י. הלוי :    האם חוץ ממך ומנהל השחזור האם היו עוד אנשים שהיו מעורבים בשחזור שידעו פרטים מהחקירה?

העד, מר א. שי :    לדעתי לא, לטעמי מנהל השחזור כמעט לא ידע דבר על החקירה.

עו"ד י. הלוי :    ואנשים נוספים?

העד, מר א. שי :    אמרתי כבר לא.

עו"ד י. הלוי :    אני רוצה להקרין לך משהו, מונה מסך 20:09:00, בשלב הזה אתה בתוך חדר השירותים מצולם זה אחרי הקפיצה שלו זה לקראת סיום השחזור.

כב' הש' א. קולה :    נו רואים אותו שם מה השאלה?

עו"ד י. הלוי :    אני רוצה להשמיע, אומר לך אנטולי אחרי שרומן קפץ הוא מוסיף לך הוא גם אמר שרומן אומר קודם לכן הוא סיפר שאחרי שהוא קפץ הוא ניגב את המשקוף של הדלת, אתה עונה כן את זה אני ראיתי עוד מקודם, תאשר שכבר בחלק הראשון של השחזור שרומן בכלל לא קפץ אלא רק אמר הסביר במילים שהוא קפץ וניגב אתה היית שם בתוך חדר השירותים יחד אתם.

העד, מר א. שי :    כמעט בוודאות לא.

עו"ד י. הלוי :    אז איך זה יכול להיות, איך אתה אומר לו כן את זה אני ראיתי עוד מקודם שהוא אמר שהוא ניקה מלמעלה.

העד, מר א. שי :    אני ראיתי עוד מקודם הכוונה במהלך הקפיצה והשחזור הניגוב בפועל, האם אני הייתי בחלק הראשון של השחזור כמעט בוודאות לא.

עו"ד י. הלוי :    את זה אני ראיתי עוד מקודם, רומן לא הדגים את זה בקפיצה בפועל, הוא לא אמר ניגבתי ולא עשה תנועות ניגוב, רומן פעם אחת עשה את זה בחלק הראשון של השחזור הוא גם לא קפץ הוא אמר אני ככה מעל הדלת וניגבתי, רק את זה אתה יכולת להגיד כן את זה ראיתי כבר מקודם, תאשר לנו שהיית בפנים יחד אתם בתוך חדר השירותים.

כב' הש' א. קולה :    בשחזור הראשון.

העד, מר א. שי :    אני אומר שוב אני כמעט וודאי שלא הייתי, 

כב' הש' א. קולה :    טוב.

עו"ד י. הלוי :    ענית, זה חשוב מאד, 

כב' הש' א. קולה :    שתי שאלות אחרונות, עורך הדין הלוי לא התקדמנו בכלום, אדוני לא ניצל את הזמן שלו, שתי שאלות אחרונות.

עו"ד י. הלוי :    אני לא יכול לשאול שתי שאלות אחרונות, יש דברים חשובים מאד לא קשורים לשחזור אני מבקש.

כב' הש' א. קולה :    עוד כמה זמן?

עו"ד י. הלוי :    תוך 3/4 שעה אני מסיים.

כב' הש' א. קולה :    מה פתאום תשכח מזה.

עו"ד י. הלוי :    כבודו, זה עד חשוב, למה אני צריך להיאבק.

כב' הש' א. קולה :    כי החיים קשים. אנחנו עושים כך, מי יש לנו חוץ מאדון אבי שי?

עו"ד מרציאנו :    ראובן ארבל אדוני.

כב' הש' א. קולה :    ושי פלג מה קורה אתו?

עו"ד ש. הר ציון :    יש לנו עוד שלושה עדים, יש לנו את ראובן ארבל, שמעון הורוביץ איש הנעליים ואת שי פלג.

עו"ד י. הלוי :    איפה יחיאל אדרי אני לא וויתרתי עליו למה הוא לא בא?

עו"ד ש. הר ציון :    הוא לא הגיע היום.

עו"ד י. הלוי :    הבנתי, חשבתי שיש אי הבנה.

כב' הש' א. קולה :    לא הגיע, לא משנה, אנחנו עכשיו עושים חצי שעה הפסקה כדי שאדוני יצמצם את החקירה שלו רבע שעה ודקה לא יותר.

עו"ד י. הלוי :    כבודו תן לי לחקור בבקשה.

כב' הש' א. קולה :    זו החלטה לפרוטוקול, חבל על הוויכוח, אנחנו עושים הפסקה לחצי שעה, אנחנו חוזרים בשעה 14:00, אדוני מסיים את החקירה שלו ברבע שעה ואחר כך עוד שעה שעה ורבע לעדים האחרים

לאחר הפסקה.

עו"ד י. הלוי :    אני מפנה אותך למונה מסך 20:09:00 מישהו שואל את אנטולי מנהל השחזור שאלת אותו לגבי השערות? אנטולי אומר שאלתי אותו שאלה ישירה, שאלתי אותו אם הוא בכלל תפס אותה במשהו, אני שואל אם אתה מכיר לפי השמיעה

כב' הש' ד. צרפתי :    מי זה השואל.

כב' הש' א. קולה :    אדוני ישאל בצורה יותר פשוטה האם זה הקול שלך האם אתה שואל את השאלה הזאת?

כב' הש' ד. צרפתי :    היית קשור אליה, הנחית מישהו לשאול?

עו"ד י. הלוי :    אני אשמיע את זה רק תגיד לי אם אתה מזהה. מישהו שאל אותו שאלת אותו לגבי השערות, אז הוא אמר שאלתי אותו שאלה ישירה, זה היית אתה או לא?

העד, מר א. שי :    לא חושב שזה הייתי אני, אני לא שומע כלום אבל.

כב' הש' א. קולה :    אפשר להגביר את הקול?

עו"ד י. הלוי :    שמעת מישהו אומר שאלת אותו לגבי השערות?

העד, מר א. שי :    אני בקושי שומע אבל אני לא זוכר דבר כזה.

כב' הש' א. קולה :    אתה רוצה להתקרב? העד מתקרב לטלוויזיה.

עו"ד ש. הר ציון :    תשמיע לו עוד הפעם.

עו"ד י. הלוי :    אני משמיע, שאלת אותו לגבי השערות והוא עונה

העד, מר א. שי :    לא, לא מזהה.

עו"ד י. הלוי :    האם ראית שם מישהו, הרי היית עם אנשים שקשורים לחקירה שאתה מכיר אותם, 

כב' הש' א. קולה :    אם זה לא אתה מי זה יכול היה להיות?

העד, מר א. שי :    לא יודע לענות.

כב' הש' א. קולה :    הרי בלשים לא שאלו אותו שאלות כאלה.

העד, מר א. שי :    אני לא יכול לשלול שזה אני.

כב' הש' א. קולה :    האם לפני השחזור ידעת שהיו שערות בידיה של תאיר ז"ל ?

העד, מר א. שי :    ייתכן שכן משום שבהערכות המצב שבוצעו נציג המעבדה ייתכן והעלה את זה, לבוא ולהגיד היום אם ידעתי או לא אני לא יכול לומר לאדוני.

כב' הש' א. קולה :     טוב הלאה.

העד, מר א. שי :    אני גם לא יכול לשלול את זה.

כב' הש' א. קולה :    בסדר.

עו"ד י. הלוי :    האם היה גורם אחר שיכול היה לשאול שאלות?

כב' הש' א. קולה :    הוא אמר לך שהוא לא יודע.

עו"ד י. הלוי :    טוב, שאלה אחרונה, אנחנו יודעים ששאלת אותו האם הוא קפץ, א אנטולי, האם רומן קפץ לתא סמוך תאשר לי שאתם החוקרים מבחינתכם החזקתם בקונספציה (מוצדקת לדעתי) שהעקבה על האסלה ניאגרה והקיר בין 2 ל- 3 שייכות לרוצח ולכן התעניינת האם הוא שחזר בהתאם לקונספציה שלכם של הרוצח איך יצא.

העד, מר א. שי :    א. לא זכור לי שהוגדרה קונספציה, ב. בהחלט היו השערות כאלו ואחרות אבל אני שאלתי את השאלה הזאת פשוט כי זה נראה לי הכי נוח לקפוץ דרך 

כב' הש' א. קולה :    האם כששאלת את השאלה הזאת ידעת שהיו גם סימנים עקבות משהו שהראה כאילו כביכול מי שקפץ מהתא קפץ מהתא הימני כשהוא עומד עם הפנים לכיוון היציאה?

 העד, מר א. שי :    היו סימנים, אני לא יודע להגיד האם הסימנים האלו הצביעו דווקא על כך שאותו רוצח קפץ הצידה או קדימה וכדומה.

כב' הש' א. קולה :    או קיי.

עו"ד י. הלוי :    19:45:25, אני מראה לך את מה שאתה יודע שראית בשחזור, בוא נראה, רומן שחזר כאשר הניצבת שמדמה את תאיר נמצאת בתוך התא עם הפנים מופנות לצד ימין שלו כשצד ימין שלה מופנה אליו והפנים שלה לעבר הקיר המערבי, נכון?

העד, מר א. שי :    ככל שאני זוכר כן.

עו"ד י. הלוי :    הוא עומד מחוץ לתא 60 ס"מ  1 מטר לא כל כך חשוב אבל הוא מחוץ לתא היא בתוך התא פניה לכיוון הקיר המערבי אמת?

העד, מר א. שי :    אני אומר ככל שאני זוכר.

כב' הש' א. קולה :    מה שרואים רואים מה השאלה?

כב' הש' ד. צרפתי :    הוא לא זוכר בוודאות עכשיו.

העד, מר א. שי :    היה שלב שנדמה לי שהוא כן היה בתא מאחוריה אבל שוב מזיכרוני.

עו"ד י. הלוי :    אחרי שהיא מתה, הוא משחזר שהוא נכנס לתוך התא נעל את הדלת וקפץ, אני מדבר בזמן שהוא המית אותה הוא לא נכנס לתוך התא והדגים היא בפנים אנחנו זוכרים פנים מערבה והוא בחוץ.

העד, מר א. שי :    מהתמונה הזאת זה מה שרואים, האם יש תמונות לפני או אחרי אני לא יודע לענות.

עו"ד י. הלוי :    אני אראה לך עוד אחת שיהיה לך קל.

העד, מר א. שי :    אולי כדאי פשוט להראות את כל,

עו"ד י. הלוי :    אני רוצה לקצר לא צריך את הכל.

(בשלב זה המשך הקרנת סרטון ווידאו באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי :    הוא בחוץ היא בפנים עם הפנים לכיוון הקיר המערבי, זה השחזור, 

העד, מר א. שי :    מה השאלה?

עו"ד י. הלוי :    גם בתא ב18/12 בלילה אני אומר לך הוא מדגים על ארתור שהוא עומד בערך 60 ס"מ  1 מטר זה לא חשוב המרחק הוא אומר מרחק מה מארתור וארתור מצד ימין אליו, אני לא מתייחס לשאלה אם הוא כיוון או לא כיוון את ארתור בהדגמה, כאן אני רוצה להפנותך למדובב מה המדובב ארתור אמר ב19 לחודש, הודעת ארתור מה- 19/12 בשעה 09:45 עוד לפני השחזור, ארתור עומד בעמוד 3 שורה 10 "אני אמר לי בוא, אמר לי בוא ואני קמתי ורומן הצמיד אותי העמיד אותי בכניסה לתא השירותים בתא המעצר כאשר אני עומד עם הפנים לכיוון הקיר ורומן נעמד מאחרי רומן נעמד מאחרי ועשה תנועה עם יד ימינו כאילו עם הלהב בצד ימין של הגרון שלי, אני חושב שעשה תנועת חיתוך פעמיים, זה מה שמוסר לכם ארתור"

כב' הש' ד. צרפתי :    אבל איך הוא קשור לארתור?

עו"ד י. הלוי :    תכף נגיע, הוא קשור, אני אומר כך, תאשר לי בבקשה וזה חשוב צעד צעד פה, תאשר לי שאם רומן היה עומד אחרי הניצבת תאשר לי קודם כל את מה שאנחנו מבינים שהיה בתוך התא,

כב' הש' א. קולה :    אני עוצר את החקירה, 

עו"ד י. הלוי :    כבודו.

כב' הש' א. קולה :    לא, זה לא קריטי בכלל זה סיכומים.

עו"ד י. הלוי :    זה לא סיכומים כבודו.

כב' הש' א. קולה :    אני לא אתיר את זה אדוני, מה שרואים רואים, זה לוגיקה זה היגיון, ההיגיון שלו לא מעניין אותנו, אותי מעניין ההיגיון שלנו ולא שלו, מה שרואים רואים ומה שלא רואים לא רואים, אם זה עומד בסתירה למה שאמר ארתור מאה אחוז, מספיק.

עו"ד י. הלוי :    אני אלך עם כבודו, זה קצת מפריע לקו אבל נעשה את זה אחרת, הקרנתי לשופטים את העובדה שיורם אזולאי וגם סשה  במיוחד יורם אזולאי אחרי ההדגמה של רומן בתא הם ב19 בבוקר ממש בסמוך להודעה של ארתור הם מנסים לשכנע להציג עובדה לרומן שהמנוחה הייתה בגפה, רומן פה הוא אומר רומן אולי ככה ונותן לו אפשרות,

כב' הש' א. קולה :    מה אדוני רוצה מהעד הזה? הוא לא היה בחקירה הזאת.

עו"ד י. הלוי :    בבקשה אדוני אל יהיה קצר רוח אני יודע מה אני עושה, כבודו אמר לי מקודם על העדים, ייתן לי את הקרדיט בבקשה.

כב' הש' א. קולה :    אבל זה לא רלוונטי לעד הזה.

עו"ד י. הלוי :    זה רלוונטי כבודו לא יודע.

כב' הש' א. קולה :    טוב.

עו"ד י. הלוי :    סשה  ויורם הציגו למרות ההדגמה של רומן בתא הם הציגו לו את המצג שהמנוחה עם הגב אליו והוא תופס אותה מאחורה וחותך אותה מאחורה כי זה מה שהוסכם ביניכם, תאשר לי שאתה, יורם אזולאי סשה  סברתם מנתוני הזירה שהרוצח תפס את תאיר מאחורה וחתך אותה מאחורה נכון?

העד, מר א. שי :    לא הוסכם בינינו שום דבר, אני לא יודע על מה אתה מדבר אם אתה מדבר על החקירה בה הוא הודה לראשונה בבוקר של השחזור אני יכול לספר לך יש לי אליבי אני אכלתי במסעדה רומנית ממש באותה שעה, אני לא יודע על מה אתה מדבר.

עו"ד י. הלוי :    לא מעניין אותי מה רומן אמר ואיפה אתה אכלת, לא מעניין אותי מה רומן אמר.

העד, מר א. שי :    אתה אמרת שאני אמרתי ואני אומר לך שלא.

עו"ד י. הלוי :    או  קיי, מעניין אותי לאיזה מסקנה אתם הגעתם מהזירה.

כב' הש' ד. צרפתי :    אתה הגעת עזוב אתם.

עו"ד ש. הר ציון :    אני מתנגדת כי העד אומר שהוא לא היה במקום ולכן אי אפשר.

כב' הש' ד. צרפתי :    אל תשאל בלשון רבים, תשאל בלשון יחיד, הייתה לך מסקנה לפני היציאה לשחזור והעברת אותה למאן דהוא?

העד, מר א. שי :    לא.

עו"ד י. הלוי :    תאשר לי אתה הוצאת מסקנות על פי הנתונים שקיבלת ממעבדה ניידת מהתצלומים ומהחוקרים שהרוצח רצח וחתך את תאיר כשגבה אליו והוא חותך אותה מאחורה כמו שיורם הדגים כדוגמה, תאשר לי את זה זו הייתה המסקנה שלכם.

העד, מר א. שי :    לא בשלב הזה.

עו"ד י. הלוי :    באיזה שלב הגעתם למסקנה הזאת?

העד, מר א. שי :    הרבה אחרי זה עלתה אופציה מהסוג הזה, אני לא יכול להגיד לך בדיוק מתי אבל בוודאות הרבה אחרי השחזור.

עו"ד י. הלוי :    הרבה אחרי השחזור. המסקנה הייתה כמו שאני אומר שהרצח בוצע מאחורה והיא נחתכה מאחורה כשהרוצח אוחז אותה וחותך אותה מאחורה נכון זאת הייתה המסקנה תאשר לי.

העד, מר א. שי :    למיטב זיכרוני התמונה שנוצרה בעקבות השחזור ובעקבות חלק ממצאי המעבדה היא שהוא עשה את זה מאחורה לא בדיוק ממש מאחורה זה היה באלכסון בזווית מסוימת אבל באופן עקרוני הוא עשה את זה מאחור כשפניה פחות או יותר מופנות בזווית אבל לעבר הקיר הימני זה מה שהתובנה שבאה מהשחזור אחר השחזור ולאחר מכן אנחנו אמרנו שזה יכול להתאים, לאחר מכן, לסימנים שלנו בדוח של המעבדה לאחר מכן.

כב' הש' א. קולה :    אבל בשחזור אנחנו לא רואים את זה.

העד, מר א. שי :    אני לא רואה את השחזור כרגע.

כב' הש' א. קולה :    אנחנו רואים את השחזור כרגע.

העד, מר א. שי :    אני מנסה להיזכר מתוך זיכרוני.

כב' הש' א. קולה :    אדוני אומר לנו כך, המסקנה מהשחזור הייתה X בשחזור אנחנו רואים Y זו כל השאלה, תשתדל לענות תשובות ממוקדות, בסוף בסוף בסוף אחרי הכל מה המסקנה של המעבדה לזיהוי פלילי שהובאה לידיעתך אחרי הכל האם הרוצח יהא אשר יהא רצח את תאיר ראדה כשהיא בגבה אליו או בצדודיתה אליו זו כל השאלה.

העד, מר א. שי :    אני לא זוכר את מסקנות המעבדה היום.

כב' הש' א. קולה :    אז תגיד שאתה לא זוכר.

עו"ד י. הלוי :    לא, לא, המסקנה שלך הייתה בלי זווית המסקנה שלך מנתוני הזירה וכל הנתונים שקיבלת שהרוצח לא בזווית הוא דבוק אליה מאחורה בלי זווית 

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי :    גב אל חזה הרוצח והוא שוחת אותה חותך אותה מאחורה.

עו"ד ש. הר ציון :    אני מתנגדת, שחברי לא יטעה את העד, העד אמר קודם משהו אחר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :    אני לא בטוח, השאלה היא בסדר היא לגיטימית.

עו"ד ש. הר ציון :    בסדר.

עו"ד י. הלוי :    תאשר לי בבקשה את מה שאמרתי.

העד, מר א. שי :    אני חוזר על מה שאמרתי קודם ואני לא מאשר את מה שאתה אמרת כרגע.

כב' הש' א. קולה :    לא מאשר גמרנו.

עו"ד י. הלוי :    אני אומר לך שאתה מטעה את בית המשפט, 

כב' הש' א. קולה :    מה השאלה?

עו"ד י. הלוי :    אתה משוחח עם מישהו שמראיין אותך ואתה אומר לו ככה, מה שקרה זה דבר מאד פשוט, אתה מדבר על רומן כמובן, מה שקרה זה דבר מאד פשוט הוא הרי בא אחרי הנערה והוא אחז אותה מאחור ואז ביצע את החיתוך, כשהוא הדגים על המדובב בתוך תא המעצר לא היו שם שוטרים לא היה שם אף אחד והוא גרר את המדובב שממש לא שיתף פעולה לפתח תא השירותים והדגים עליו אלא שהמדובב נעמד שם סתם בפתח השירותים והוא בא אליו מאחורה, ורואים את זה, סובב אותו ב45 ואומר לו לא ככה למה ככה, למה הוא מסובב אותו, המראיין אומר עוד משהו, תשמע אני חייב להגיד ואתה ממשיך, רגע אבל שנייה אז הוא מסביר את החיתוך, עכשיו בקיר הימני היו התזות דם, הקיר השמאלי היה נקי, למה הוא היה נקי, המראיין אומר משהו, אתה חוזר אבל למה השמאלי (המזרחי) אבל למה השמאלי היה נקי, מילא הקיר הימני היה מלא דם אבל למה בשמאלי היה נקי? אתה אומר ליקוי ירח הוא והקורבן היוו צל על הקיר השמאלי ולכן הדם הותז על הבגדים שלהם, יותר נכון בעיקר על הבגדים של הילדה וכל השאר עף קדימה על הימני כלומר המערבי לכן היה לנו צל, מי שהחליט שהולכים ימינה פנה זה הוא ועשה את זה לא עם חוקר שילחש לו את זה באוזן, אתה זוכר עם מי דיברת ואמרת?

העד, מר א. שי :    לא, אני זוכר שראיינו אותי.

עו"ד ש. הר ציון :    אני אשמח שחברי יפנה, גם ייתן לנו עותק שלם.

כב' הש' א. קולה :    אני משוכנע שהוא יעשה את זה, זו חקירה נגדית מותר לו להקריא לו מאיפה שהוא רוצה בשלב הזה, בשלב השני הוא צריך להגיד לכם מאיפה זה בא, אחרי שהעד עונה לא לפני שהעד עונה, אם הוא לא יעשה את זה גברתי תחזור על הבקשה שלה ואנחנו נורה לו לעשות כן.

עו"ד י. הלוי :    תשמע, 

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה :    זה הקול שלך?

העד, מר א. שי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    תודה רבה. לא צריך להשמיע את הכל.

עו"ד י. הלוי :    זה קיים, התמליל הזה מדויק על המ"מ.

כב' הש' א. קולה :    תגיד לנו מאיפה זה

עו"ד י. הלוי :    את התראיינת לתוכנית צל של אמת נכון?

העד, מר א. שי :    נכון.

עו"ד י. הלוי :    אבי פינס ראיין אותך נכון?

העד, מר א. שי :    לא זוכר את שמו

עו"ד י. הלוי :    זה קטע שלא שודר בתוכנית שהגיע אלי, אני חקרתי והגעתי לקטע הזה והפסקתי את ההקלטה של הדברים שאתה אומר, 

עו"ד ש. הר ציון :    מאיזה תאריך?

עו"ד י. הלוי :    לא יודע תאריך.

כב' הש' א. קולה :    צריך להראות מי הקליט, באיזה תנאים וכו' וכו'.

עו"ד ש. הר ציון :    תודה רבה.

כב' הש' א. קולה :    זה צריך לעמוד בכל מבחני הקבילות.

עו"ד י. הלוי :    ברור, אני אומר לך שים לב זה לא משפט בודד שגם היה חשוב כשלעצמו הוא בא אחרי, מה שקרה זה דבר מאד פשוט הוא בא אחרי הנערה הוא אחז אותה מאחור ואז ביצע את החיתוך, אתה מסביר, אתה שם אותו בתוך התא , הוא בא מאחור ואתה בעצמך אומר הם ביחד היוו ליקוי ירח, הם שניהם ביחד בתוך התא היא עם הפנים לקיר המערבי הוא עם הפנים לגב שלה מאחורה הקיר המזרחי שלא חטף כלום ואתה אומר שניהם ביחד הוא והקורבן היוו צל על הקיר השמאלי לכן הדם ניתז על הבגדים שלהם יותר נכון על הבגדים של הילדה שחטפה (לא ברור) לכן היה לנו צל של שניהם, נכון זאת הייתה המסקנה, נכון כמו שאמרת מקודם חצי, תן לי את השלם, תאשר לנו.

העד, מר א. שי :    מה שאני אומר זה שהתראיינתי, אני מניח שהתמלול נכון, עובר לאותה עת אני חושב שזה מה שאני חשבתי ייתכן מאד שזו גם הייתה המסקנה שלי בתחילת הדרך.

כב' הש' א. קולה :    אבל עובר לאותה עת זה הרבה הרבה אחרי שהסתיים

העד, מר א. שי :    זה אחרי סיום המשפט.

כב' הש' א. קולה :    אחרי סיום המשפט.

העד, מר א. שי :    כן, אחרי סיום המשפט וכמובן שלא היו בידי כדי לרענן את זיכרוני, זה נאמר.

עו"ד י. הלוי :    נחזור אחורה, יורם אזולאי כך הציג פעמיים לרומן במאמץ, סשה  הציג לו, עכשיו אני אומר לך חידוש גם המדובבים הציגו לו, אני יכול להראות לך ארתור תופס אותו מאחורה אפילו שזה מטושטש רואים ואומר לו מאה אחוז מאחורה והוא אומר הדם עף קדימה, שאלתי היא כזאת, 

עו"ד ש. הר ציון :    רק תדייק אני לא יודעת איפה ארתור אומר לו הדם עף קדימה.

עו"ד י. הלוי :    14/12 מונה מסך 20:27:21 למרות הטשטוש רואים שרומן עם הגב רואים את הרגל שלו, נמשיך

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי :    מדגים שיסוף מאחורה שהדם לא יגיע אלייך, כל הדם נשפך לשם, אבל אני משוכנע במאה אחוז שמאחורה, 

עו"ד ש. הר ציון :    אני רוצה לדייק,

עו"ד י. הלוי :    כל הזמן מפריעה.

עו"ד ש. הר ציון :    14/12 זה לפני ההודעה המילים האלו הן שיחות שאינן שחזור של רומן כמו שחברי מנסה להציג.

כב' הש' א. קולה :    זה לא שחזור, זה כביכול ארתור משחזר על רומן משהו 

עו"ד ש. הר ציון :    משהו.

כב' הש' א. קולה :    מאה אחוז, וארתור עומד כך באופן הזה שרומן עם הגב אליו וארתור מאחורית, מה המשמעות של זה, מה המשקל של זה אני לא יודע.

עו"ד ש. הר ציון :    בלי קשר לדבר הספציפי הזה.

כב' הש' א. קולה :    בלי קשר לשחזור בפני המדובב ב18 ובלי קשר לזה, זה ב14 וזהו, 

עו"ד י. הלוי :    השאלה שלי הקרנתי גם שארתור אומר בתוך התא מאה אחוז מאחורה, אני אומר לך שארתור יכל להגיד כזה דבר מאה אחוז מאחורה בגלל החוקרים שהייתה הקונספציה הזאת כבר התובנה שתאיר נרצחה אחורה בתוך התא וזה הועבר לשני המדובבים והם ניסו להנחיל את זה לרומן מה אתה אומר?

העד, מר א. שי :    למיטב הבנתי לא, א. לא זוכר קונספציה כזאת, ב. בוודאי ובוודאי שאני לא מודע בוודאי לא נתתי את ידי להעביר למדובבים את הדברים האלו, בקיצור לא.

עו"ד י. הלוי :    או קיי, יש לנו את שני המדובבים שיודעים לפחות ארתור במאה אחוז, לא משמיע את יבגני, תסתפקו בזה שגם יבגני עומד מאחורה זה התחייבות שלי, יש לנו את שני המדובבים, ארתור מאה אחוז, סשה , יורם אזולאי, כל שרשרת הפיקוד כולל אותך, אתם יודעים שהוא מדגים הפוך, הוא מדגים אם לא הפוך הוא מדגים שונה מאד גם למדובב ב18 לחודש הוא לא מדגים כמו שאתם חושבים את המציאות וגם לא בשחזור למה לא משחררים אותו, למה לא לשחרר אותו?

כב' הש' א. קולה :    טוב, אל תענה על זה, מספיק.

עו"ד י. הלוי :    עד כאן.

כב' הש' א. קולה :    עד כאן, תודה רבה, יש חקירה חוזרת?

עו"ד י. הלוי :    יש לי עוד?

כב' הש' א. קולה :    בסדר, בסיבוב השלישי, יש לכם חקירה חוזרת?

עו"ד ש. הר ציון :    שאלה וחצי.

כב' הש' א. קולה :    זה אדוני לא הגיש לנו.

עו"ד י. הלוי :    אני רוצה להגיש את זה.

עו"ד ש. הר ציון :    אני מתנגדת, אין לי קבילות, אין לי הקלטה מלאה.

כב' הש' א. קולה :    בסדר.

עו"ד י. הלוי :    אז בכפוף כמו שאתם עושים לקבילות והכל.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :    רגע אחד, יש הבדל בין משקל לבין קבילות, משקל אפשר להתווכח, קבילות זה מבחן סף ראשון, אין שום בעיה בפתח הישיבה הבאה תשב אתם דבר אתם תגיד להם זה קלטת מתוך צל של אמת עם פינס, בבוא העת נתעסק בזה. הוא אישר שזה הקול שלו.

עו"ד י. הלוי :    בדרך כלל זה די נדיר שההגנה מגישה קלטות בהפתעה.

כב' הש' א. קולה :    נכון.

עו"ד י. הלוי :    מה קורה מוגש בכפוף, בית משפט חדשות לבקרים מקבל ואור או קיי בכפוף להוכחת תנאי הקבילות תודה רבה,

עו"ד ש. הר ציון :    אין לי בעיה שיהיה מוגש בכפוף להוכחת תנאי הקבילות האמורים כמובן בהוכחת כל הטקסט המלא והמקליט, גם קבילות טכנית.

כב' הש' א. קולה :    טוב, שים את זה בתוך מעטפה אחת.

עו"ד י. הלוי :    אני מגיש את ההקלטה דיסק או קי המכיל את הקלטת השיחה של העד אבי שי עם ארי פינס או תחקירנית של צל של אמת.

כב' הש' א. קולה :    זה נשמע גבר שם לא תחקירנית.

עו"ד י. הלוי :    זה ארי, נכון, לא צריך הסתייגות זה ארי פינס, אני מגיש את ההקלטה וגם את קובץ התמלול גם בניר וגם בפנים.

כב' הש' א. קולה :    טוב, הדיסק און קי מוגש ומסומן נ/18, התמליל נ/18א והכל בכפוף למבחני הקבילות.

עו"ד ש. הר ציון :    בסדר גמור.

כב' הש' א. קולה :    בואו נתקדם.

 

העד, מר א. שי משיב לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד ש. הר ציון : 

 

עו"ד ש. הר ציון :    יש לך הכשרה כאיש מעבדה ניידת, איש זירה שאתה יודע לקבוע דברים מהסוג הזה?

העד, מר א. שי :    לא.

עו"ד ש. הר ציון :    מתי ואם בכלל נחשפת לדוח מעבדה ניידת בתיק הזה אתה זוכר אותו אתה זוכר את הפרטים המדויקים?

העד, מר א. שי :    לדעתי אני קיבלתי דיווח בעל פה, לא זכור לי שראיתי את הדוח.

עו"ד ש. הר ציון :    תודה רבה.

כב' הש' א. קולה :    תודה רבה, אתם תבדקו את זה, אדוני כמובן עורך דין היום, הפסיד יום עבודה מלא, אנחנו קובצים את שכרו של העד הפרטים יועברו למזכירות תודה רבה לאדוני. העד הבא.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :    רגע, איך אדוני אמר לפני רגע זה מוגש בכפוף למבחני הקבילות גם זה אותו דבר, תביא את זה בחזרה.

עו"ד י. הלוי :    כבודכם, אני לא רוצה להיפגע, אני אבקש להוציא את זה קודם כל אם הייתי רואה את זה זה לא היה נכנס.

כב' הש' א. קולה :    את מה להוציא?

עו"ד י. הלוי :    להוציא את ת/302 תראו מה כתוב ירון שור.

עו"ד ש. הר ציון :    את המסמך הנלווה אפשר להוציא אם זה מפריע לחברי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :    אדוני יחזור למקומו בבקשה, המזכר שירון שור חתום עליו יוציאו אותו, העד יעיד ושלום על ישראל.

עו"ד י. הלוי :    אני אבקש להוציא את.

כב' הש' א. קולה :    הבקשה נדחית, הלאה נתקדם.

עו"ד י. הלוי :    אני אומר לכבודו.

כב' הש' א. קולה :    אנחנו נשמע את העד הזה עכשיו.

עו"ד י. הלוי :    אני אסרב שמוצגים יוגשו לכבודכם כי אני מאד פגוע מזה.

כב' הש' א. קולה :    מאתנו?

עו"ד י. הלוי :    כן.

כב' הש' א. קולה :    למה?

עו"ד י. הלוי :    אני הייתי עוצר את זה וזה לא היה מוגש העד הזה לא היה נכנס.

כב' הש' ד. צרפתי :    זה נמסר הבוקר על סמך עדים שיבואו היום.

כב' הש' א. קולה :    והודעתי לפרוטוקול בבוקר שכל מסמך מוגש בכפוף להצגתו על ידי עורכו.

עו"ד י. הלוי :    אבל אני לא הייתי מסכים זה לא היה מגיע אליכם בכלל.

כב' הש' א. קולה :    אבל זה הגיע הבוקר רק לא עיינו בזה.

עו"ד י. הלוי :    הבנתי, אני לא רוצה שזה יהיה בפניכם, שהיא תחזיק את זה לחמש דקות שיבוא העד שהיא תבקש להגיש.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :    די, החלטה, בבוקר קיבלנו קלסר מוצגים שמתייחס לעדים שיופיעו היום, בפתח ישיבת היום הודענו והחלטנו שכל המסמכים מוגשים בכפוף להגשתם על ידי עורכיהם, כאשר הגיע עד שקשור לת/302 למעט המזכר שנערך על ידי מר ירון שור לכן המזכר מוחזר בזאת לבאת כוח המאשימה ויוצג באמצעות העד, ככל שהעד לא יוכל לאשר או להציג אותם הם יוצאו מהתיק.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :    לא קרה שום דבר שמצדיק התרגשות עכשיו, גברתי, אני מדבר עכשיו גברתי לא מדברת, עורך הדין הלוי די לא קרה שום דבר, הדיסק און קי הזה ייכנס היום לדיסק המוצגים, בואו נשחרר את העד הזה, יצרן הנעליים המפורסם בואו נשחרר אותו, שלום

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:
%d בלוגרים אהבו את זה: