עדות – ניצב משנה יורם אזולאי משיב בחקירה ראשית

[ הערת האתר : מסמך זה כולל טקסט שבו אין אפשרות לשנות את המרווח בין חלק מהמילים – העניין בטיפול ]

 

 לפני כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

         כבוד השופט דני צרפתי

         כבוד השופטת תמר נסים שי

 

 

המאשימה

 מדינת ישראל

 

 

נגד

 

הנאשם

 רומן זדורוב (עציר) דרכון  708847

 

    

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים

בשם משפחת הקורבן – אם הקורבן, הגב' אילנה ראדה ועו"ד טימסית

פרוטוקול מתומלל

העדים:

ע.ת – ניצב משנה יורם אזולאי           

עו"ד ש.  הר ציון :             רגע לפני שאנחנו ניגשים לעד הראשון עוד איזה עניין של מנהלות, אנחנו כרגע מתייחסים בתיק הזה לתמלילים הישנים כפי שהיו במשפט הראשון ב-2006-7 כשהם נוהלו, אנחנו ביקשנו בעת האחרונה ולבצע תמלול מחדש כדי שיהיה ב-וורד שיהיה נוח לכולנו.

כב' הש' א. קולה :            זה לא היה בוורד?

עו"ד ש.  הר ציון :             לא, חלקם אפילו היו בכתב יד כבודכם. אנחנו צריכים לבדוק את הדברים מאחר ואנחנו לא דוברים את השפה אנחנו צריכים שאנשים יבדקו ישוו את התמלילים הישנים יעשו איזה שהוא דבר. כרגע אנחנו מגישי את הדברים כפי שהם, העברנו גם את גרסת הביניים שהגיעה אלינו את אותה טיוטה ראשונית אפילו אותה העברנו לחברי. דבר אנחנו לא מחסירים ממנו, אנחנו נעבור ניצור עותק,

עו”ד י. הלוי :      בצדק אתם מחסירים ממני. את הדבר הכי גדול.

עו"ד ש.  הר ציון :             אנחנו ניצור עותק שאנחנו סבורים שהוא נוח לעבודה שהוא כולל את מלוא הפרטים נעביר לחברי, בתקווה שאולי עד אז נצליח  להגיע להסכמות לגבי תוכן במידה ולא זה יהיה הנוסח שיחייב את המדינה. אני מסבירה עכשיו מדוע הדברים, ניסינו שהדברים יהיו מוכנים להיום, אנחנו לא מספיקים אנחנו בהמשך הדרך ניצור עותק בוורד מסודר מותאם לימים אלה,

כב' הש' א. קולה :            (לא ברור) עורך דין הלוי שיסכים שאכן זה זהה לזה.

עו"ד ש.  הר ציון :             הכל בסדר, וגם אם חברי יגיד שיש לו נוסח אחר מטעמו גם עם זה נתמודד.

כב' הש' א. קולה :            בסדר. טוב. אז יעלה ויבוא מר אזולאי. שלום אדוני, אדוני יתחבר בבקשה למיקרופון. שלום אדוני בוקר טוב.

העד, מר י. אזולאי :         בוקר טוב.

כב' הש' א. קולה :            שמו המלא של אדוני בבקשה.

העד, מר י. אזולאי :         יורם אזולאי.

כב' הש' א. קולה :            דרגתו?

העד, מר י. אזולאי :         ניצב משנה.

כב' הש' א. קולה :            אדוני מוזהר לומר את האמת ורק את האמת כמובן. אדוני רק יספר לנו מה הוא עושה היו במשטרה מה הוא עשה בשנת 2006.

העד, מר י. אזולאי :         היום אני קצין אגף חקירות מחוזי. ב-2006 הייתי ראש מחלק תשאול של                                              ימ"ר גליל.

כב' הש' א. קולה :            אוקי בבקשה מי חוקר?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני רגע.

כב' הש' א. קולה :            מיטל חן רוזנפלד.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כן מודה, מודה באשמה.

כב' הש' א. קולה :            זה פשוט ברירת המחדל.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני רוצה להראות משהו לחברי שלא יהיו עוד טענות. כבודכם אני מגישה לכם איזה שהא פתק שהראיתי לחברי. מטעמי צנעת הפרט כמובן לא אפרט את תוכנו.

כב' הש' א. קולה :            אוקי הבקשה (לא ברור) פתק התקבלה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        עניין של מנהלה, כן. בסדר? תודה. עוד דבר אחד מקדמי כבודכם

כב' הש' א. קולה :            בא נגיד כבר עכשיו אנחנו מכריזים על הפסקה בשעה 11. בלי קשר לשום דבר.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        תודה רבה.

כב' הש' א. קולה :            גם אנחנו צריכים הפסקה ב-11.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אנחנו תמיד שמחים להפסקה. תודה.

כב' הש' א. קולה :            בסדר?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        עוד דבר אחד,

כב' הש' א. קולה :            רק תתארגני כך שעד 11 לסיים את החקירה הראשית.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זה עד פה מה שנקרא, בסדר.

כב' הש' א. קולה :            אני מבטיח לך שמה שתחסירי בחקירה ראשית עורך דין הלוי ישלים בחקירה הנגדית.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אבל זה בדיוק מה שרציתי,

כב' הש' א. קולה :            בריבית דה ריבית.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זה בדיוק מה שרציתי להגיד כבודכם, דיברנו על הנאשם, פרוטוקול של נאשם, נגיש טיעון בכתב כבודכם, מה שתחליטו נקבל בהכנעה. יש כאן עד שהעיד במשפט הקודם במשך 4 או 5 ישיבות, עכשיו הוא מעיד גם כראש צח"ם כמי שאחראי על מחדלים, כל הדברים שעלו במשפט החוזר, בקשה למשפט החוזר למעשה הוא הכתובת זה וחוץ מזה יש פעולות שהוא ביצע לעצמו למשל ההתוודויות של הנאשם הוא השתתף בחקירות. יש לנו היום תשובה לאישום התשובה היא מעולמות הזוטה, עולמות הזוטה למרות שהיא במשקל היא טענת משקל היא תשובה לעולמיות הזוטה, היא לא משהו שאפשר להתייחס נקודתית חקרת חקירה איקס בום אני חוקרת על איקס זה משהו שמצריך לראות לרוחב צריך לראות התפתחות ולכן אני חוזרת ומציעה גם אני נוח לי יותר ואני חושבת שלכולם יהיה נוח להגיש את הפרוטוקול והראשית שלי תהיה קצרה של העד הזה. דקה, אני  מציעה. תעה מה שאתה רוצה כבודכם תחליטו מה שאתם רוצים. אבל אני אומרת העד הזה גם הראשית שלו אדוני פתח ואמר הוא לא מהותי והוא לא זה,

כב' הש' א. קולה :            לא שהוא לא מהותי, זה לא מה שאמרתי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אולי הוא לא ארוך, אולי הכוונה שהוא לא ארוך.

כב' הש' א. קולה :            כן.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אז כאן אני אומרת מבחינתנו הוא עד כן שהוא הכתובת, טוענים היום טענות לעיוות דין, למחדלים, להתנהלות פסולה של החוקרים, הכנסתם לו אמרתם לו, זה העד, ואני כבר אומרת זה לא נקודתי,

כב' הש' א. קולה :            חוסר ב-DNA שהופק מהציפורניים, עוד טענות שצריך לברר אותם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        נכון, לא, בסדר אז אני אומרת זה לא נקודתי, העד פה וזה הזמן להסביר ולהתייחס כי באמת עלו טענות אנחנו רוצים להתייחס אחת אחת ברצינות,

כב' הש' א. קולה :            עורך הדין הלוי,

עו”ד י. הלוי :      כן כבודו,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        מציעה להגיש את הפרוטוקול ולקצר,

כב' הש' א. קולה :            שנייה, שנייה. רגע. עורך דין הלוי אנחנו לא כופים, מה שאדוני לא ירצה לא נעשה, לא נכפה בשלב הזה לא נכפה, לא נכפה את מה שהיא מבקשת. אנחנו רק פונים להיגיון, העיקר אם זה באמת בכישרון של אדוני בחקירה הנגדית להראות לנו כפי שאדוני התחייב תוך 5 ישיבות אדוני מאה אחוז אבל  לא תהיינה 5 ישיבות בכל  מקרה השאלה אם אי אפשר לצורך  ייעול שמה שהוא מסר לפחות בחקירה הראשית שלו בבית המשפט במשפט הקודם יוגש לעיונינו, תקנה 11 אומרת מה שהיא אומרת, השאלה אם זיכרונו היום טוב יותר ממה שהוא היה אז או לא הרי בסופו של דבר אדוני הרי יעמת אותו גם עם מה שהוא אמר אז. השאלה אם לא נכון יותר מבחינת יעילות ההליך מבחינת הגנתו של הנאשם כל מה שהוא אמר בחקירה הראשית יוגש היום לבית המשפט, חקירה נגדית בבקשה. אדוני יגיד לי כן או לא זה הכול.

עו”ד י. הלוי :      לא, לא מסכים.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני אשתדל לקצר. לא מבטיחה לא נראה לי אבל אני אעשה את המקסימום בסדר.

כב' הש' א. קולה :            תעשי מאמץ.

ע.ת – ניצב משנה יורם אזולאי, לאחר שהוזהר כחוק משיב בחקירה ראשית למיטל חן רוזנפלד:

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        טוב, שלום יורם, אפשר לקרוא לך יורם?

העד, מר י. אזולאי :         זה שמי.

ש:          אז הצגת את עצמך בוא תספר מה היה החלק שלך אז בחקירה מה היה התפקיד שלך?

ת:          אני הייתי ראש מחלק תשאול ולמעשה הסגן של בוקר שהיה מפקד הימ"ר שהוא היה ראש                הצח"ם אני הייתי הסגן שלו, תפקידי זה בעיקר להתעסק עם חוקרים, היו שם גם בלשים היו         שם גם אנשי מודיעין אז שכמובן שבוקר שהוא גם מפקדי בכלל הוא היה יחד איתי בתיק                הזה. ליווה את התיק, ניהלנו ביחד את התיק אבל בעיקר את החלקים המרכזיים של החקירה               אני ניהלתי.

ש:          אז בעצם היה צח"ם, (לא ברור) ככה בקטנה אבל היה צח"ם?

ת:          ברור היה צח"ם היה שם גם איזה שהוא עניין של איזה שהוא מת דרגות הייתי פקד אז                בתקופה הזאת, אמור לקבל רפ"ק.

ש:          אז היה צח"ם, מתי הוא הוקם?

ת:          צח"ם הוקם מיד ביום הרצח אנחנו כבר התחלנו להקים את הצח"ם בהתבסס בעיקר על                חוקרי החוקרים שלנו של התשאול יחד עם נוהל חשיפה שגם היו עובדים איתנו על נוהל                חשיפה של מרחב גליל. נוהל חשיפה של שאר המרחבים עמקים וחוף ועוד חוקרים שצוותו                אלינו חוקרי זירה.

ש:          כמה בערך שוטרים מנה הצח"ם שטיפל בתיק הזה?

ת:          מעל 40.

ש:          46 ליתר דיוק. אתה אומר הוקם באותו לילה. אז מי בפועל ניהל? מי בפועל נתן הנחיות                לחוקרים קיבל החלטות על מעצר על חשודים על שחרורים על הת'כלס מה שנקרא בנוגע                לחקירה?

ת:          מטבע הדברים החוקרים פונים אליי. אבל אנחנו ניהלנו ביחד את הצח"ם. בוקר גם היה שותף     לחלק מהחקירות, היה חלק גדול מההחלטות הוא התעסק גם עם הבלשים גם עם מפקדים                שצריך היה להתעסק איתם אבל בגדול הוא היה איתנו לאורך כל הדרך.

ש:          אוקי אז בגדול הכתובת במרכאות לתלונות הציבור, אתה ובוקר.

ת:          בגדול אפשר לומר.

ש:          בסדר אני רק אומרת שאנחנו בהקלטה ללא הקלדה היום רק בלי להנהן בלי להניד בסדר?

ת:          אוקי.

ש:          תודה. טוב עכשיו חוץ מזה אז הבנתי את החלק שלך בצח"ם. מה הייתה מידת המעורבות                שלך בתיק במה שקורה בחקירה בהתנהלות היום יומית?

ת:          מעורבות מלאה. ביום יום אין ספק אנחנו מדברים פה על צח"ם ענק, זה צח"ם ענק עם הרבה מאוד מרכיבים, אנחנו היינו צריכים לבדוק המון דברים, אנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו לא מורגלים לה. זה לא רצח שאתה מגיע, עברתי כבר כמה וכמה מקרי רצח גם כראש מחלק תשאול וגם כקצין אח"ם מחוזי, רצח של ילדה בבית ספר. אנחנו גם מזועזעים מהרצח. זה לא, וכמובן שאין לך פה כיון חקירה ראשוני ואתה מתחיל אתה מבין שאתה צריך לפרוס כנפיים עם הרבה מאוד חוקרים וסריקות ובלשים וזה מה שאנחנו עושים,

ש:          אוקי. תסתכל על השופטים בסדר, לא עליי, אני לא כזאת מעניינת בכל אופן. בחקירות של                הנאשם היה לך חלק הייתה מעורבות או שלא נגעת?

ת:          בהחלט הייתה לי מעורבות בחקירה של הנאשם ההתוודות הראשונה שלו אני הייתי גם                בהתוודות שהוא למעשה חוזר בו מההודאה ושוב חוזר להודאה היו שתיים כאלו. הייתי                בחקירה הזאת.

ש:          אוקי חוזרת ליום הרצח אוקי? איפה אתה? מה קורה איתך בזמן הזה?

ת:          אנחנו מקבלים הודעה בשלב הראשון שהיא הייתה נעדרת ואחרי זה שהגופה שלה נמצאה                בבית הספר בקצרין בנופי גולן ואז אנחנו מתחילים להניע את התהליך להתחיל להקפיץ                חוקרים ולהתחיל לנוע לכיוון נופי גולן שזה אנחנו עושים כולנו כל הצוות כל הקישור נוסעים לנופי גולן.

ש:          אתה זוכר באיזה שעה הגעת לבית הספר?

ת:          שעות הערב, אני זוכר שאותה איתרו בסביבות רבע לשבע, קחו את הזמן 7 ורבע יוצאים 7                וחצי נסיעה בערך שעה ומשהו. פלוס מינוס.

ש:          אוקי אני מזכירה לך שבזמנו העדת פרוטוקול עמוד 12 שורה 19 שבסביבות השעה 9 הגעת                לבית הספר,

ת:          סביר מאוד.

כב' הש' א. קולה :            9 בערב?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        9 בערב 21:00 בסדר? אוקי, אתה מגיע לזירה מה אתה רואה,

כב' הש' א. קולה :            סליחה תחזירי אותי בבקשה לציר הזמן, באיזה שעה התגלתה הגופה?

עו”ד י. הלוי :                     18:50 בדיוק.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסביבות רבע ל-7 בערב מתגלה הגופה,

כב' הש' א. קולה :            ומי השוטר הראשון שהגיע לזירה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        יש מספר שוטרים שמגיעים לזירה,

עו”ד י. הלוי :                     לא נכון. יוסי לוי, יוסי לוי היה בבית ספר,

כב' הש' א. קולה :            לא שאלתי אותך שום דבר עורך דין הלוי. לא שאלתי אותך.

עו”ד י. הלוי :                     אחרי שתי דקות הוא סגר את הזירה.

כב' הש' א. קולה :            לא שאלנו את אדוני. לא שאלנו אותך כלום עורך דין הלוי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד י. הלוי :                     תשובה בהמצאה,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני מודה לך על הציון, תודה רבה, חיכיתי לזה.

כב' הש' א. קולה :            עזבי את השוטר הראשון,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        טוב.

כב' הש' א. קולה :            הוא הגיע לזירה,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        יש מספר שוטרים,

כב' הש' א. קולה :            כשעתיים לאחר שהתגלתה הגופה,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בדיוק.

כב' הש' א. קולה :            זה הכול.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זאת המסגרת.

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        תודה כבודכם. טוב, מה אתה רואה? נחזור לשאלה, כשאתה מגיע.

העד, מר י. אזולאי :         אני רואה הרבה מאוד שוטרים הרבה מאוד אזרחים צוותי רפואה שנמצאים                                           שם, המולה,

כב' הש' א. קולה :            בוא נניח שאלה כבר עכשיו כדי שנדע כשאתה הגעת לזירה הזירה הייתה                                              פתוחה או סגורה?

העד, מר י. אזולאי :         אז זהו שאני מבחינתי חייב לומר שגם אמרתי את זה אני בדרך עוד ביקשתי בסביבות אני לא יודע באיזה שעה זה, זה לא היה ישר כי עד שאני מקבל ועד שאנחנו יוצאים אבל בנסיעה כשאנחנו,

כב' הש' א. קולה :            מאיפה הגעת?

העד, מר י. אזולאי :         מעכו. אני חושב מעכו. כן. אני נותן הנחיות כבר להרחיב את סגירת הזירה, מבחינתי הייתה עוד סגירה. עוד סגירות תקפידו על סגירת זירה כי תבינו אני כבר בדרך כבר מקבל דיווחים שיש שם בלגן.

עו”ד י. הלוי :      איזה בלגן? תגיד,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אין לך סבלנות לחכות לתור שלך? העד באמצע תשובה תן לו להשיב,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי,

העד, מר י. אזולאי :         אני מגיע לזירה ואני רואה את כל ההמולה הזאת,

כב' הש' א. קולה :            אנחנו שוב מזהירים את אדוני ויהיה עוד פעם חיוב בהוצאות וזה חבל. בוא ננהל את זה באופן נינוח. בוא ננהל את זה באופן נינוח ומכובד,

העד, מר י. אזולאי :         התקשורת בחוץ.

כב' הש' א. קולה :            אי אפשר ככה לנהל משפט עורך דין הלוי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני מבקשת יפה, תודה לחברי שקטע לעד או ניסה לפחות את המחשבה,

העד, מר י. אזולאי :         אני רואה שם המולה,

ש:          רגע,

כב' הש' א. קולה :            רגע תחזירי אותו לחוט המחשבה,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        תחזור על התשובה. בדיוק, התחלת להגיד על הנחיות שנתת מהדרך על הרחבת הזירה, תמשיך מזה.

העד, מר י. אזולאי :         מבחינתי לסגור את כל בית הספר ואנחנו כשאתה מגיע לזירה אתה מבין אתה רואה אנשים נכנסים ואנשים יוצאים ובני משפחה אחד האחים שמנסה להיכנס בכוח לתוך הזירה ואנשים עולים וכול מיני, וגם שאתה נכנס פנימה לתוך הקומפלקס אתה רואה אנשים למעלה, גם שוטרים גם אנשי רפואה, בקיצור אתה רואה שם המולה גדולה והרבה מאוד אנשים בדיעבד גם כשאנחנו מבינים ואנחנו מנסים להגיע לכול נקרא להם הנוכחים שהיו בזירה או המחשפים המחלצים או צוותי הרפואה אתה מבין תמיד שהיו עוד ועוד שגם לא ידענו שהם נמצאים גם בהמשך אני מניח אפשר יהיה לראות את הדברים האלה.

עו”ד י. הלוי :      מנסים למכור לכם את המחלץ האלמוני פעם שנייה. פעם שנייה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        תודה על הסיכום.

עו”ד י. הלוי :                     תודה תודה, תמשיכו עם המחלץ האלמוני.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אז אוקי נתת הנחיה להרחיב את הסגירה. מה הכוונה להרחיב את הסגירה? תסביר.

העד, מר י. אזולאי :         תראו מבחינתי זה לסגור, אני הבנתי כבר אז,

כב' הש' א. קולה :            בוא נתמקד במה שאתה ראית, הגעת מה ראית?

העד, מר י. אזולאי :         המון אנשים,

כב' הש' א. קולה :            עזוב אנשים הזירה הייתה סגורה או לא סגורה? כשאתה הגעת הייתה מניעה                                  מאנשים להיכנס לתוך תא השירותים או לא הייתה מניעה מאנשים? ענין                                              אובייקטיבי לחלוטין.

העד, מר י. אזולאי :         אז זהו כשאני מגיע לזירה אני עוד פעם, אני מגיע לבית הספר,

כב' הש' א. קולה :            כשהגעת לתא השירותים הזה,

העד, מר י. אזולאי :         כשאני מגיע כבר לתא השירותים המקום הזה כבר סגור כי אני עוד אז אמרתי חברים לסגור, בדרך הנחיתי לסגור להרחיב אפילו את הסגירה כשאני אומר להרחיב מן הסתם אני אומר אבל עדיין גם בתוך הקומפלקס אני רואה שוטרים שנמצאים שם קרוב לשירותים זה אומר שאני נמצא שם שעתיים, השוטרים מסתובבים עוד שם בתוך הקומפלקס הזה, אבל כמובן שכבר בדרך אם אני אומר להרחיב את הסגירה שוטרים לא מאפשרים, עובדה שגם אני זוכר אני בטוח שהעדתי על זה שהאח שלה ניסה לפרוץ פנימה לתוך התא שירותים,

כב' הש' א. קולה :            אח של מי?

העד, מר י. אזולאי :         אחיה של המונחה,

עו”ד י. הלוי :                     מאיפה זה?

העד, מר י. אזולאי :         בסערת רגשות.

גב' רדא:                             את הילדים שלי תוציא מהסיפור.

העד, מר י. אזולאי :         לא הוא לא עשה את זה ממקום רע.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני רוצה רגע להפנות,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            יש  חקירה נגדית,

עו”ד י. הלוי :                     פנטסטי,

כב' הש' א. קולה :            יש חקירה נגדית.

גב' רדא:                             לא, אני לא אתן לו.

כב' הש' א. קולה :            יש חקירה נגדית.

עו”ד י. הלוי :                     אח שלה ניסה לפרוץ,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי יש חקירה נגדית.

גב' רדא:                             איך הכנסת אותו?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        רק שנייה כבודכם אני מפנה לפרוטוקול של העד הזה בתיק הקודם, אני קוראת את ה- אצלי זה עמוד 12 תראה מה זה בוורד בסדר? כשהגעתי לשם ראיתי הרבה מאוד שוטרים שנמצאים בסביבה הרבה מאוד אזרחים ומחלצים שניסו לעזר בני משפחה ואחים של המנוחה שניסו להגיע אליה ניסו לפרוץ בכוח והיו בסערת רגשות גדולה מאוד ואנחנו כמובן מנענו מהם להתקרב כדי שלא יהיה מצב של פגיעה בזירה. הפניתי קראתי מתוך הדברים של העד בפרוטוקול,

כב' הש' א. קולה :            החלטה אחרונה בנושא זה,

<#14#>

החלטה

בפעם הבאה שעורך דין הלוי לא יכול לשמור על איפוק ניאלץ שוב לחייב אותו בהוצאות, צר לנו על כך. ואולם המשפט צריך להתנהל כסדרו בלי הפרעות של עורכי הדין.

ניתנה והודעה היום, 12 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

     
          אשר קולה , שופט דני צרפתי , שופט תמר נסים שי, שופטת

                

עו”ד י. הלוי :                     לא רק שאני לא מרוויח שקל 6 שנים אני עוד אוציא מהכיס,

כב' הש' א. קולה :            מה אפשר לעשות?

עו”ד י. הלוי :                     בכיף יש לי מטרה, יש לי מטרה ואני אחתור אליה, ואני לא עושה הצגות.

כב' הש' א. קולה :            אדוני מפריע,

עו”ד י. הלוי :                     ואתם תחליטו בסוף מה שתחליטו וגם במהלך המשפט.

כב' הש' א. קולה :            אדוני מפריע לנו.

עו”ד י. הלוי :                     זה האמת,

כב' הש' א. קולה :            אדוני מפריע. האמת יכולה להתגלות גם בלי ההפרעות של אדוני.

עו”ד י. הלוי :                     אתן לו את הטיפת דם האחרונה שלי למען הצדק,

כב' הש' א. קולה :            היא יכולה להיות גם בלי הפרעות של אדוני.

עו”ד י. הלוי :                     בסדר.

כב' הש' א. קולה :            אפשר לנהל משפט באופן תרבותי ומכובד.  לא צריך להפריע.

עו”ד י. הלוי :                     אין בעיות.

כב' הש' א. קולה :            כן.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        יורם,

העד, מר י. אזולאי :         אני רוצה לחדד בגלל האמירות חלילה לא רצו לעשות משהו רע, בסערת רגשות הם שמעו שאחותם קרה לה את מה שקרה לה, זה רק מעיד לדעתי שאנחנו מונעים ואנחנו לא מאפשרים אנחנו רוצים לשמור על זירה ככל שאפשר לשמור על הזירה נקייה זאת המטרה שלנו.

כב' הש' א. קולה :            אוקי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        למה ככל שאפשר?

העד, מר י. אזולאי :         כי אתה מבין כבר,

ש:                                        למה לא הרמטי?

ת:          תראי אני לא הייתי בשעתיים הראשונות הזירה נמצאה ממה שאנחנו יודעים לאחר מכן היו שם הרבה מאוד אנשים שהגיעו, פרצו את הדלת לפני שפרצו את הדלת מצאו אותה היו כל מיני מחפשים, קרובי, חברי משפחה, מתנדבים שבאו וחיפשו,

כב' הש' א. קולה :            אדוני מדבר לא מידיעה אישית כי אדוני הגיע רק אחרי שעתיים,

העד, מר י. אזולאי :         נכון בדיוק.

כב' הש' א. קולה :            לגבי השעתיים האחרות נשמע ממי שהיה בזירה בשעתיים הראשונות, אדוני יעיד על מהרגע שהוא הגיע לזירה מה הוא עשה.

העד, מר י. אזולאי :         נכון.

כב' הש' א. קולה :            שאדוני לא היה שם אדוני לא יודע מה היה.

העד, מר י. אזולאי :         בשעתיים הראשונות מה שאני יודע זה מדיווחים ובדיעבד.

כב' הש' א. קולה :            זה עדויות שמועה.  בסדר, יבואו עדים אני מניח.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        רק שאלה אחת כשאתה מגיע לזירה רואה מה שרואה דיווחים אתה מקבל או רק בשלב מאוחר על מה שהעדת עכשיו?

העד, מר י. אזולאי :         בוודאי שאני מקבל דיווחים אני מקבל דיווחים על מה שקורה על מנה היה לפני, מי הגיע, איך הגיעו, וודאי שאני מקבל דיווחים זה הדבר הראשון שאני עושה.

ש:          אוקי אמרת קודם שהיו שוטרים בקומפלקס רק תסביר מה זה הקומפלקס, למה אתה מכוון במילה קומפלקס?

ת:          שאני מדבר קומפלקס יש את המבנה הפנימי שבו יש את השירותים שנמצאים בקומה השנייה של המבנה, והקומפלקס מבחינתי זה גם נמצאים בתוך המבנה וגם בקומה השנייה.

עו”ד י. הלוי :      קומת ביניים, חשוב להצביע,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אתה אל תצביע אתה לא מעיד פה, העד יעיד מה שהוא רוצה, אל תכניס לו                                         קומות,

עו”ד י. הלוי :                     קומת ביניים.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        טוב.

עו”ד י. הלוי :                     לא לתחמן את בית המשפט.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני אשתדל באמת. ירם,

העד, מר י. אזולאי :         כן.

ש:          אז דיברנו על הקומפלקס על אותה הנחיה אתה אומר לסגור ואתה אומר במידת האפשר אז          מה בסוף? אז סגרתם הרמטי או לא בשלב הזה? מה זה במידת האפשר?

ת:          במידת האפשר מבחינתי זה אומר שאני מבין שהיו שם הרבה אנשים מחלצים ואני מבין זה          הדיווח שאני מקבל לכן אני כנראה משתמש במושג הזה במידת האפשר, כן אני אומר מוודא                לשים סס"לים לסגור את כל הקומפלקס הזה ואת בית הספר תחום בית הספר, לא זוכר מי                עמד בשער של בית הספר המשיכו  להיכנס גם כשהגעתי היו עוד אנשים נכנסים לתוך בית                הספר לא לתוך הקומפלקס זאת אומרת לסגור להרחיב, רציתי להתייחס לכול בית הספר                מבחינתי כזירה, בהמשך התייחסנו גם לרחובות הקרובים וגם הרחוקים כזירה.

ש:          אתם גביתם הודעות מכול מיני מתנדבים שהשתתפו בחיפושים ושקיבלו לפי ההודעות שאתם   גובים קיבלו כל מיני תפקידים אחד עומד בשער אחד, מה כל הסיפור הזה?

ת:          היו ילדים ש-,

ש:          איפה המשטרה? למה צריך את התלמידים בשביל זה יש את המתנדבים?

ת:          תראו המשטרה תחנת קצרין סך הכול זה לא איזה תחנה גדולה, שמו שם שני מתנדבים בשער,    אותם מתנדבים אחרי זה סיפרו לנו על איזה ילד שנכנס אני לא זוכר איזה שהוא סיפור עם                מקל לא מקל. אבל בכניסה למקום בכלל עמדו שני מתנדבים, כעובדה לאחר מכן התברר שגם       אפשרו לעוד אנשים להיכנס.

ש:          אוקי הבנתי טוב עכשיו אתה שאתה מגיע אתה רואה את הגופה? לא רואה את הגופה?

ת:          אני רואה את הגופה.

ש:          אתה יכול לספר מה אתה רואה בהקשר הזה?

ת:          אני מגיע, רואה את הגופה, אני רואה בשירותים הרבה מאוד דם,

ש:          מה זה בשירותים?

ת:          בתוך התא, בתוך התא הרבה מאוד דם, גם בחוץ היה טיפה אם אני זוכר לא הרבה דם בחוץ                טביעות נעל גם בתוך התא וגם בתוך ה-, וגם בכלל בשירותים עם דם ובלי דם.

ש:          אוקי, הציגו לך,

ת:          מה שנראה לי, אני לא מומחה לעקבות נעל. נראה לי.

ש:          הציגו לך במשפט הקודם את התמונות הראשונות שצולמו, זה על ידי מעבדה ניידת בתא                תמונות 63 64 בדיסק, אני לא אציג אותם כאן שוב,  אבל גם הראיתי לך אתה יודע על איזה                תמונות מדובר 63 64 בדיסק מעבדה ניידת של המנוחה תמונות הראשונה שלה בתא                השירותים, עד כמה אם בכלל המצב הזה שלה משקף את מה שאתה ראית או שלא?

ת:          למיטב זיכרוני זה המצב של מה שאני ראיתי.

ש:          טוב. איזה עד פעולות אתם עושים באותו לילה?

ת:          אנחנו קודם כל מתכנסים רוצים להבין מה הלך הרוח, אנחנו מכנסים את המורים, אני מדבר עם המורים כי מבחינתי המורים זה סוג של צינור של מודיעין כדי להבין מה קורה בבית הספר ואני אומר להם אני מבקש תדווחו לנו על כל משהו שנראה לכם לחשוד. אל תחששו. היה חשש שכביכול מורי לא ירצו לסבך את הילדים. אני מבקש שתשתפו אותנו. אנחנו הבדוק אנחנו לא משטרה במדינה טוטליטרית אנחנו נשמור על זכויות הילדים לא לחשוש. זה הדבר הראשון שאנחנו עושים, לאחר מכן, דרך אגב, באותו יום גם אחת המורות פונה אלינו ונותנת לנו שם של נער ואומרת הוא התנהג מוזר באות יום. אנחנו כבר באותו יום  מגיעים לנער הזה עושים חיפוש שם אצלו בבית בהסכמה, תופסים את הבגדים שלו, מתשאלים בודקים, בהמשך גם אומת האליבי שלו.

ש:          אנוק רמנוס.

ת:          אני חושב כן.

ש:          אוקי מה עוד?

ת:          אנחנו מקימים הצח"ם אנחנו מקימים צוותים כי מה שקורה שאנחנו מקבלים תוך כדי הבנה מה קורה בבית הספר אנחנו מבינים שיש תלמידים בקומה הזאת למדו תלמידי כיתה י' אני חושב שהיו בטיול ואנחנו מקימים צוותים שיתחילו לחקור. צוות שיחקור את השכבה השל המנוחה, הבנו שיש תלמידים שבאי מבית ספר שנקרא רונקו וייס ואנחנו מכירים ונמצאים שמה הרבה, הם עוברים נכנסים לתוך בית הספר אנחנו מקימים צוות שיחקור את רונקו וייס. צוות שיחקור את עובדי הקבלן, מנקים, זה צוות נוסף ועוד צוות, דבר שמועה על איזה שהוא (לא ברור) וגם את זה אני מנחה לבדוק כל מיני אמירות על סמים בבית הספר וגם את זה אנחנו מקימים איזה שהוא צוות מודיעין שיתחיל לבדוק את הדברים כי אולי, כי הייתה שם גם איזה שמועה שאולי ואת זה גם בדקנו שאולי המנוחה ראתה איזה שהיא עסקת סמים או משהו כזה אז גם את זה אנחנו בודקים אבל בגדול ככה אנחנו, זה הצח"ם שנבנה בגדול על פי צוותים. ואני חייב לומר שכשאתה מבין את הלך הרוח בקצרין אז אתה מבין שיש לך כמה סוגי אנשים שנותנים לך מידע. זה כבר בהתחלה הבנו. זה מבחינתי כבר שאתה רואה את זה חוזר על עצמו יש את האנשים הטובים שבאמת רוצים לעזור והיו הרבה כאלה, אפשר לתת דוגמאות. אני לא זוכר את שמו הבחור שנתן לנו  עם הטרמפיסטים ועוד מישהו שמה שראה נערים שעומדי ליד איזה שהוא תמרור ואנחנו דוגמים את התמרור, יש לנו מורים שאומרים לנו על איזה מורה שאומר תשמעו שני נערים שלמודים גרים בדרום הגולם שלא לומדים בבית הספר והוא חושב שהוא ראה אותם כל מיני כאלה, יש לנו זה הקטגוריה של אנשים טובים שניסו לעזור והיו כאלה.  חוזים בכוכבים ומתקשרים למיניהם וגם כאלה דברים נבדקו. היו לנו את ה-, אני קורא לזה גם הייתה לנו קטגוריה של אנשים שבאו לתרום מידע כי התחושה הייתה בסופו של דבר בקצרין כשאתה מסתכל על בזמן הזה אתה רואה את התחושה של אנשים של פחד של חשש וגם של חשש שמא יחשדו בהם ואז אתה רואה מי משתף פעולה ואנחנו באים ואנחנו מקבלים אינפורמציות כאלה וגם את הדברים את הרסיסי שמועות האלה,  שמועות ורסיסי שמועות אנחנו בודקים.

כב' הש' א. קולה :            עורך דין רוזנפלד אנחנו טיפה מתפזרים בואי תנסי למקד את העד,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כן כן.

כב' הש' א. קולה :            ונתקדם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        ממקדת טוב. למחרת, לא יודעת אם בבוקר 7.12 בסדר? 2006 אתה מקבל                                              או אתם מקבלים מייל או אתם מקבלים מייל מנדב לוין ראש מעבדת                                                             סימנים וחומרים דאז בעניין עקבות נעליים שיש בירה,

כב' הש' א. קולה :            עוד לפני כן גברתי קפצה שלב, באיזה שלב  הגיע מז"פ לזירה.

העד, מר י. אזולאי :         כמובן שבאותו לילה ועבד שם באיזה שלב אני לא זוכר להגיד.

כב' הש' א. קולה :            לפני דאוני הגיע אחרי שאדוני  הגיע? כמה זמן אחרי שאדוני נגיע.

העד, מר י. אזולאי :         אני חושב תראה,

כב' הש' א. קולה :            אדוני היה שם כשהם הגיעו?

העד, מר י. אזולאי :         למיטב זיכרוני לא,

כב' הש' א. קולה :            מי הזמין אותם?

העד, מר י. אזולאי :         חוקרי זירה הרי זה הולך ככה מעבדה ניידת מגיעים קודם כל חוקרי זירה,

כב' הש' א. קולה :            נכון,

העד, מר י. אזולאי :         ואז מעבדה ניידת.

כב' הש' א. קולה :            נכון.

העד, מר י. אזולאי :         אני חושב שחוקרי הזירה היו כבר,

כב' הש' א. קולה :            שאדוני הגיע חוקרי הזירה כבר היו,

העד, מר י. אזולאי :         אני חושב אבל אני שוב אומר אני לא בטוח לא סוכר ומעבדה ניידת בשלב יותר מאוחר,

כב' הש' א. קולה :            אדוני היה שם כשהגיעה מעבדה ניידת?

העד, מר י. אזולאי :         שהייתה שם בוודאי,

כב' הש' א. קולה :            אדוני היה שם כל הלילה כמעט?

העד, מר י. אזולאי :         הם היו שם,

כב' הש' א. קולה :            לא, אדוני מתי אדוני עזב את הזירה?

העד, מר י. אזולאי :         אני לא עזבתי שמה. אני הייתי שם כמה לילות הייתי שם כולל מחרת כל הלילה.

כב' הש' א. קולה :            בסדר. אז קיבלת דברים ממעבדת סימנים.

עו"ד רוזנפלד :                   תודה אוקי אז נדב לוין מעבדת סימנים כותב לכם יש טביעות נעל בזירה                                              תתפסו נעליים בסדר אני לא מצטטת מה אתם עושים עם הדבר הזה?

העד, מר י. אזולאי :         קודם כל אני בעצמי ראיתי טביעות נעל בזירה, המזכר הזה של נדב לוין לא, כן אני מבין שיכול להיות מאוד שיש לנו פה שאנחנו נצטרך לבדוק חשודים אז יש לנו איזה שהיא טביעת נעל זה משהו שיוכל לקדם אותנו בחקירה ואנחנו בהחלט אוספים מחשודים טביעות נעל וגם שאני מבין את ההמולה שהייתה שם לי אין ספק שיש לנו טביעות נעל של אנשים תמימים וגם לזכור שיש סך הכול זה שירותים ציבוריים זאת אומרת יכול להיות שיש טביעות נעל,

כב' הש' א. קולה :            בסדר אדוני נותן לנו סברות אנחנו לא רוצים סברות רוצים עובדות,

העד, מר י. אזולאי :         לא, עובדה אני ראיתי גם טביעות נעל,

כב' הש' א. קולה :            זה הבנו אבל אתה נותן לנו סברות, לא רוצים סברות ולא מסקנות, רק מה שאדוני עשה.

העד, מר י. אזולאי :         אני מציין שזה תא שירותים אני מדבר על מה איך זה, היא שאלה אותי מה אני הרגשתי מה אני עשיתי, אני אומר לך זה בדיוק מה שעשינו. כיוון, חשודים טביעת נעל תפסנו גם מחפשים נוכחים ככל שניתן, אני היום יכול להגיד שבוודאות הגענו לכולם. וגם הגענו שתפסנו את הנעליים הנכונות כי אני לא בטוח שהם זכרו אמר את זה גם, זה נאמר גם במשפט הקודם על ידי אחד השופטים מי ערב שאנחנו נתפס את הנעליים הנכונות שהאיש נותן לנו,

כב' הש' א. קולה :            אדוני זה דברים מיותרים באמת אדוני מה שאמר השופט, עזוב סברות ועזוב מסקנות.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא רוצה להיכנס לזה.

כב' הש' א. קולה :            מר אזולאי,

העד, מר י. אזולאי :         צודק.

כב' הש' א. קולה :            תגיד מה שעשית ומה שאתה יודע.

העד, מר י. אזולאי :         צודק.

כב' הש' א. קולה :            סברות ומסקנות בסוף אנחנו נעשה.

העד, מר י. אזולאי :         טוב.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        התחלת להגיד קודם משהו אני ראיתי.

העד, מר י. אזולאי :         אני ראיתי בעצמי טביעות נעל.

כב' הש' א. קולה :            בסדר את זה הוא כבר אמר.  שהוא ראה טביעות נעל.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כן כן, מה ראית איזה טביעות,

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר י. אזולאי :         אמרתי.

ש:          אז אני פספסתי. סליחה. אוקי.

ת:          לגבי המזכר אני לא זוכר אם המזכר אומר שיש טביעות נעל בדם, אני לא זוכר את המזכר הזה.

ש:          זה לא כתוב במזכר טביעות נעל בדם.

ת:          בסדר.

ש:          טוב אז אתם בעצם תופסים נעליים, מתי אתם תופסים נעליים?

ת:          אנחנו תופסים כבר מבחינתי כל החשודים שאנחנו כבר מחשידים אותם בשלבים כאלה ואחרים והיו לאורך הדרך, אנחנו כבר בשלבים האלה מתחיל לתפוס נעליים מהצוותיי רפואה שכבר אנחנו בוודאות יודעים שהם היו לפי העדויות שלהם כי אנחנו גובים עדויות ומכל מיני כאלה שאנחנו בטוחים שהם היו שם בתוך הזירה.

ש:          אוקי ומז"פ התעסק בזה מעבדה ניידת?

ת:          בוודאי,

ש:          המומחים התעסקו בדבר הזה או שלא?

ת:          יש לנו חוקר מצוין שהיה אחראי על כל הזה לעבוד מול המז"פ המז"פ היו שם זה לא רק מעבדה ניידת הייתה שם, אנחנו הבאנו את כל מעבדות מז"פ לזירה. מעבדות של מטה ארצי אני מדבר. והיו שם במשך כמה ימים הקומפלקס עצמו בהנחיה שלי נסגר למשך תקופה אם אני לא טועה עד אחרי הגשת כתב האישום. ועדיין עבדו שם כל המעבדות של מז"פ יחד עם המעבדה הניידת וכול הזמן היינו לאורך הזמן היינו מקבלים עוד ממצא ועוד ממצא עוד דוח וכדומה.

ש:          אוקי בתאריך, אני קופצת איתך תכף נחזור חזרה חודש ושבוע בערך קדימה בתאריך 16.1.2007 אוקי? אתה ערכת איזו שהיא בדיקה הגעת לתא, וערכת בדיקה של היתכנות של הימצאות של שלושה אנשים בתא, תכף אני מראה לך. בסדר? אני תכף מציגה אותו בפניך. אני מפנה לסעיף 2. יש לך? סעיף 2 16.1.07. אוקי? מה מטרת הבדיקה מה היא העלתה? בשביל מה הגעתם חודש ואחרי?  מציגה לך את המסמך.

כב' הש' א. קולה :            זה מזכר שהוא חתום עליו?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כן בהחלט.

העד, מר י. אזולאי :         את רוצה לדעת על כל המזכר או,

ש:          לא, לא, סעיף 2 כשאתם מגיעים, אתה כותב ככה, נבדקה אפשרות בתא השירותים זהה לזה שבו בוצע הרצח האם שלושה אנשים יכולים לשהות יחדיו בו זמנית בתך התא,  בבדיקה הסתבר כי כאשר שלושה אנשים שונים בתא הם עומדים בצפיפות רבה, קיים קושי ממשי לסגור את דלת התא התנועה מוגבלת מאוד. לציין כי במצב בו שלושה אנשים נמצאים בתא השירותים כאשר אחד יושב על האסלה בתנוחה בה נמצאה המנוחה יציאת אחד האנשים מהתא במסלול בו הוגדר בשחזור או טיפוס דרך האסלה והניאגרה באופן התואם לכתמי הדם שקיימת אפשרות שהם טביעות נעל הוא הינו קשה עד בלתי אפשרי מכיוון שאדם שינסה לטפס כך למעשה יפגע באדם השלישי העומד בתא ויתקשה להרים את עצמו למצב של יציאה מהתא עקב ההפרעה שגורם האדם הנוסף. זה סעיף 2. בשביל מה ביצעתם את זה מה פתאום נזכרתם עכשיו חודש ואחרי, מה מאיפה מגיע הדבר הזה?

ת:          לאורך החקירה צריך לומר אמרתי היו לנו המון שמועות ורסיסי מידע ועלו כל פעם שהיו שניים ושלושה וכול מיני בתוך התא, כל מיני שמועות כאלה. אני זוכר שהיה לנו טלפון אנונימי מפתח תקוה למה פתח תקוה? כי זה אחרי זה עלה בתשאולים של הילדים טלפון אנונימי ל-100 שאומר שאיזה משפחה מקצרין שהתארחה שם והילדים יודעים בוודאות  על שני נערים שביצעו את הרצח, אנחנו כמובן יש אמירה כזאת אז אנחנו רוצים לבדוק את הדברים האלה, שלחנו אפילו ניידת לפתח תקווה לתפוס את השוטר כי זה היה מטלפון ציבורי. כדי לנסות לקחת,

כב' הש' א. קולה :            אדוני לא עונה על השאלות השאלה נורא פשוטה, והתשובה היא נורא פשוטה למה בדקת,

העד, מר י. אזולאי :         אני אומר כי היו אמירות ושמועות,

כב' הש' א. קולה :            שני אנשים נוספים, זה הכול, כל כך פשוט.

העד, מר י. אזולאי :         לא, אבל חשוב לציין פה, טוב,

כב' הש' א. קולה :            אדוני חשוב לענות מה ש-,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אז הנה תכף אנחנו נגיש.

כב' הש' א. קולה :            מה אתה?

עו”ד י. הלוי :      אמרתי שאני מסכים להגשת המזכר שהוא חתום.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אנחנו תיכף ניתן לך מרוכז עם הרשימה ונגיש מרוכז כל מה שהעד הזה ערך וביצע אוקי אז היה דיווח פתח תקווה על שלושה על אפשרות של שני רוצחים או שלושה רוצחים אתם הולכים ובודקים. בסדר עכשיו עוד מה שאתם עושים ב-8.1.2007 מגיעים לזירה שוב לתא השירותים בבית הספר שני שוטרים מהצח"ם לתא שבו בוצע הרצח אוקי? ועורכים איזה שהוא ניסוי אוקי? אז תסביר מה זה הניסוי הזה. מה המטרה שלו ולמה עכשיו? למה רגע לפני שהחקירה מסתיימת?

העד, מר י. אזולאי :         תראו שעלתה אפשרות הזאת מישהו, דיברנו על סימנים היו שם כמה סימנים שאני כתבתי, אני רואה שכתבתי פה כתמי דם שייתכן ומדובר בעקבות ואז שלחנו שני שוטרים שינסו להתחקות אחרי הכתמיי דם האלה שייתכן ומדובר בעקבות, דרך אגב אני לא זוכר, אם היה לנו חוות דעת שמדובר בעקבות. אני, יש לנו חוות דעת כזאת?

עו”ד י. הלוי :      היה, היה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי אני לא עונה לך כרגע על שאלות תתקדם.

כב' הש' א. קולה :            לא, אדוני הוא נתקדם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        נתקדם.

העד, מר י. אזולאי :         אני מתקדם. הוא הלך והוא שחזר על הזה, אני ממליץ שבית המשפט יראה את הסרטון ויתרשם מבחינת איך שהם נראים שם מה שעושים, ויבינו לבד כי המטרה הייתה לראות אם זה אכן עקבות האם יישארו סימנים נוספים או איזה סימנים האם זה אפשרי לעשות את זה. זה בגדול היה,

עו”ד י. הלוי :      יש חוות דעת שזה עקבות אלא שהפרקליטות עושה רברס במשפט הזה והיא תגיד זה לא עקבות, בוא נקרא לילד בשמו.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אז תרשה לי לה-,

(הדוברים מדברים יחדיו)

דוברת:  תגידי שאין.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני לא עונה לעד על השאלות.

כב' הש' א. קולה :            מספיק עורך דין הלוי.

העד, מר י. אזולאי :         כשאני ראיתי בתשובה למר הלוי,

כב' הש' א. קולה :            אדוני לא עונה. אדוני באמת אדוני עונה רק מה ששואלים אותו רק עובדות לא מסקנות, שום דבר מעבר לזה.

העד, מר י. אזולאי :         בסדר.

כב' הש' א. קולה :            ולא נכנס לוויכוח עם אף אחד באולם,

העד, מר י. אזולאי :         טוב.

כב' הש' א. קולה :            רק תשובות לעורך דין רוזנפלד, ולנו אם אנחנו שואלים.  זה הכול.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        יורם בתשובה האחרונה שלך אמרת אני כתבתי כתמים שיש אפשרות שהם עקבות איפה כתבת את זה ומתי?

העד, מר י. אזולאי :         כתבתי את זה במזכר עצמו,

ש:          ממתי? מתי כתבת את הדבר הזה?

ת:          אז כשעשינו את ה-,

ש:          בתאריך?

ת:          תאריך של הדבר הזה זה 16.1.2007.

ש:          הבנתי תודה טוב עכשיו אז עשיתם את הניסוי הזה ואיך אתם מתקדמים משם? מה? איך זה מקדם אתכם?

ת:          מקדם אותנו מבחינתנו שיש פה אפשרות לעקבות, אנחנו עדיין ב-state of mind כל הזמן שהיו שם מחלצים, יש לנו עדויות של מחלצים שטיפס מכול מיני מקומות, דיברנו על אפשרות שמחלץ הגיע, נכנס, שם רגל יצא, אנחנו מבחינתנו הכיוון הוא הרבה מחפשים זה לא רק מחלצים זה נוכחים שהיו בזירה, זה בגדול הכיוון ואני עדיין, טוב בסדר,

ש:          זה כיוון שבכלל ניסיתם לבדוק אותו? אתה אומר טיפס מה טיפסו,

ת:          ניסינו, בוודאי,

ש:          מה עשיתם?

ת:          גבינו עדויות מאנשים, גם אנשי שהיו שם גם הצוות הרפואי אומר שטיפסו, יש כאלה                שאומרים אני טיפסתי ושלחנו את הנעליים שלהם להשוואה, חלק גם נמצא, הנעליים של                חלק מהמחלצים נמצא השוואה,

עו”ד י. הלוי :      הצוות הרפואי אמר שטיפסו.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          אתה תחקור אותו בנגדית. עורך דין הלוי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        התשובה היא כן.

עו”ד י. הלוי :      צוות הרפואי אמר שטיפסו?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        התשובה היא כן.

כב' הש' א. קולה :            תרשום לך את השאלה תשאל אותה בחקירה נגדית.

העד, מר י. אזולאי :         זה מה שאני זוכר שהייתה גם עדות של הצוות הרפואי שהוא ראה אנשים שמטפסים יש אנשים שאומרים טיפסנו כדי לראות. אני מזכיר התא הרביעי גם נעול זאת אומרת  גם התא האחרון היה נעול, זאת אומרת יש כאלה שאומרים אנחנו עלינו כדי לראות מה יש גם בתא הרביעי כי זה טבעי לחפש שיש שני תאים נעולים לחפש גם בתא הרביעי, יש  לנו הרבה עדויות כאלה, העדים יבואו ויעידו.

ש:          רק כדי להבהיר את התמונה שלא תהיינה אי הבנות מכול ההודעות שגביתם אף אחד לא אמר לכם תקן אותי אם אני טועה שמישהו טיפס לתוך תא שניים ויצא ממנו מדובר בהודעות שגביתם על טיפוסים מסביב בתוך הקומפלקס בתאים האחרים,

כב' הש' א. קולה :            לענות לענות, לא להגיד,

העד, מר י. אזולאי :         נכון. אני אומר,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני רוצה לדייק, בסדר? אני לא רוצה שמישהו כאן ייפול לכלל טעות.

העד, מר י. אזולאי :         נכון.

ש:          בסדר, טוב, אז אנחנו מתקדמים ואני עכשיו קופצת מתחברת למה שאמרת קודם התחלת לספר לנו על כיוונים שבדקת. תן לי להגשה את הדבר הזה. תכף נגיש הכול מרוכז עם טבלה. אני חוזרת לנושא של כיונים בוא נדבר קצת על חשודים, החשוד,  ספר לנו קצת על ישראל נפתלי, אני מעלה שם ישראל נפתלי, עכשיו אני לא צריכה בגדול, אבל אני כן רוצה לדעת איך הוא עלה? מה עשיתם כדי לבדוק וכאן גם המקום שאני אגיד לכבודכם תראו יש המון כיוונים אין ידיים ואין רגליים ואנחנו לא יוצאים מזה,

כב' הש' א. קולה :            כן אבל השאלה היא אם אנחנו צריכים  את זה. כי לגבי הכיוון הזה אני לא חושב שלעורך דין הלוי יש טענות.

עו”ד י. הלוי :      יש.

כב' הש' א. קולה :            יש?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אז זהו, אז אני כן רוצה כאן,

עו”ד י. הלוי :      בטח.

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני כן רוצה כאן רגע אחד לכבודכם יש המו כיוונים עכשיו אנחנו לא חשבנו שצריך להביא מאות ברמה של מאות אנשים והעדים שלהם אותם חשודים והעדים שלהם,

כב' הש' א. קולה :            השאלה למה לא להשאיר אתל זה לחקירה  נגדית.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא לא,

כב' הש' א. קולה :            למה לא תשאירי את זה לחקירה נגדית,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא לא.

כב' הש' א. קולה :            בוא נתמקד במה שכן נעשה ואיך הוא הגיע למסקנה שהאיש הזה בפנינו הוא הנאשם הנכון וזהו,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זה ברור אני קר אומרת,

כב' הש' א. קולה :            ומה הוא חקר אותו מה הוא לא חקר אותו בוא  נתמקד בזה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        א' אני אתמקד אני רק אומרת ככה, היו המון כיוונים, אנחנו לא חשבנו עכשיו לצרף עוד איזה 200 עדי לכתב האישום כי זו המשמעות, כן חשבנו להציג את זה באמצעות העד ובא לציון גאל אם יש טענה ספציפית חשוד מסוים,

כב' הש' א. קולה :            בקצרה כי זה,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני אעשה קצר, אני מבטיחה בסדר? אז אני מבקשת בכותרות ברמה של כותרות, י ישראל נפתלי.

העד, מר י. אזולאי :         ישראל נפתלי הוא גנן שעבד בבית הספר, ממש בסמוך לרצח יום או יומיים אחרי הגיעה הפסיכולוגית בית הספר ואומרת לנו תקשיבו אני בטוחה שראיתי את הגנן של בית הספר ביום הזה והוא היה נסער מאוד, הוא נכנס לחדר המורים והוא היה נסער מאוד, והיא מתארת לנו את הסיטואציה שבה הוא היה שהיא הייתה בחדר המורים כשהוא נכנס, פסיכולוגית בית הספר והיא א עומדת על זה זאת אומרת זה לא איזה משהו ש-,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          אוקי, חקרתם.

העד, מר י. אזולאי :         אנחנו מגיעים לישראל נפתלי, ישראל נפתלי נותן אליבי קודם כל ביו הזה הוא אומר שהוא מעולם לא היה הוא לא היה ביום הזה בבית הספר,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        רק תן את זה יורם קצר.

כב' הש' א. קולה :            תקצר, נתן אליבי, נגמר, באמת.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בדיוק.

העד, מר י. אזולאי :         נתן אליבי,

כב' הש' א. קולה :            נבדק נגמר.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כל העדים מכול הכיוונים מחת"ק איכונים,

כב' הש' א. קולה :            גמרנו, נבדק, הלאה בוא נתקדם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        רפאל כהן.

העד, מר י. אזולאי :         רפאל כהן זה אדם מבוגר שהגיע לתחנת קצרין לגולן, הוא בא להתלונן עזה שגנבו לוו תיק או ארנק או משהו כזה הוא היה עם סימנים של פציעה על הפנים, שהתברר שהנערה נרצחה תחנת גולן עוד לפני שהגענו הגיעו אליו הביתה הוא נתן אליבי אומת לחלוטין.

כב' הש' א. קולה :            הלאה.

העד, מר י. אזולאי :         ורפאל כהן,

העד, מר י. אזולאי :         נעצרו שניהם ושוחררו,

ש:          ורפאל כן, אני בשורה אם אני מדריכה תעצור אותי אני רוצה לעזור לקצר, ורפאל כהן גם בדקתם וגיליתם שהפציעות היו עוד יום יומיים קודם לרצח? דקה,  רק בסוף תאשר או שלא תאשר זה גם בסדר, בסדר?

העד, מר י. אזולאי :         אוקי.

ש:          הפציעות היו כמה ימים לפני  הרצח גם בדיקת חיים גם עד לפציעות הזה ולאירוע כשהוא קרה בתל אביב כשהוא נפצע גם אליו הגעתם למשה אלול הגעתם,

ת:          נכון.

ש:          יפה. ויש לנו את עדי האליבי והמשכיר שלו, וכולם אפילו דוח בדוקאי יש עליו על אותו יום בקיצור נשלל?

ת:          לחלוטין.

ש:          הלאה, אבי מטבריה אבהי דיין. גם קצר בכותרות איך עולה איך בדקתם?

כב' הש' א. קולה :            ממש בכותרות.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בדיוק.

העד, מר י. אזולאי :         חברות ששמעו אמרו שמעו שהיה איזה אבי מטבריה ששמעו שלא ראו איזה הודעה. אבי מטבריה שהתחיל עם המנוחה,

כב' הש' א. קולה :            בדקתם ומה מצאתם?

העד, מר י. אזולאי :         בדקנו  מצאנו שהוא בכלל לא היה ביום הזה בקצרין עשינו את כל הפעולות הנדרשות, לא היה,

כב' הש' א. קולה :            נשלל לחלוטין,

העד, מר י. אזולאי :         נשלל לחלוטין.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה הלאה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        גם איכונים גם מחת"ק שלא היה לו שום קשר גם פריקות גם הכל?

כב' הש' א. קולה :            נו, אם יש בעיה,

העד, מר י. אזולאי :         גם פריקות טכנולוגיות כאלה ואחרות,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי יעלה עליה בחקירה נגדית.  בוא נתקדם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני  מנסה לחסוך לכם את העדים, משהו בסוף אני אצטרך פה לסיכומים ולהכרעת הדין.

כב' הש' א. קולה :            טוב.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זו הכותרת. בסדר? אני משתדלת. טוב. הלאה טרמפיסטים.

העד, מר י. אזולאי :         הסיפור של הטרמפיסטים זה בחור מ-,

ש:          אליהו גטר, נהג, כן.

ת:          נהג שהוא מסר שהוא לקח שלושה טרמפיסטים ואחד מהם אמר,

ש:          מצומת כוח שעה ומשהו אחרי הרצח,

ת:          לקח טרמפיסטים מקצרין אם אני לא טועה אחד יורד או שניים באזור מחניים אחד בצומת כוח ואיזה שעה ומשהו אחרי הרצח  לפי הזמני שהוא נותן זה לקח לנו המון זמן לאתר אותם. שלחנן צוותים כי עשינו קודם כל מחת"ק,

כב' הש' א. קולה :            איתרתם ו-,

העד, מר י. אזולאי :         איתרנו הרבה, איתרנו אחרי זה עוד שלב של אחרי כמעט בשלב של הגשת כתב האישום, בסופו של דבר אנחנו מגיעים אליהם ושללנו אותם לחלוטין.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר, לקחתם  את הרכב של גטקר,

העד, מר י. אזולאי :         גטקר היה במטרה הארצי,

ש:          תן לי לקצר אצלי תאמין לי יותר קצר.

ת:          אוקי.

ש:          לא תמיד אבל אוקי תקשיב לקחתם אתל הרכב שלו דגמתם אותו במתאר לא היה אגב שום דגימות שום דבר, איתרתם את החשודים הפעלתם אמצעים סיגנטיים מיוחדים,

ת:          נכון.

ש:          ובשביל לאתר אותם הגעתם, איכונים חקרתם אפילו את המורה שלהם אגב זה שלושה תלמידי בני עקיבא שהיו במבחן באותו זמן בכלל אבל נפלתם על (לא ברור) קורה אוקי? נשלל איכונים מורה אליבי, סגור אטום בסדר?

ת:          נכון.

ש:          (לא ברור) בקטנה פחות מעניין כי אמרת שזה שמועות אבל הייתה אחת ל.ר היא הייתה קטינה אז אני לא יודע אם מותר לי לומר את השם המלא או לא, לא משנה אתה יודע על מי אני מדברת. ל.ר.

ת:          גם לגביה עשינו,

ש:          בכותרת.

ת:          את כל הבדיקות כולל בדיקות טכנולוגיות מסוימות, תפסנו את מה שצריך  לתפוס נחקרה נשללה לחלוטין.

ש:          אפילו פוליגרף עשיתם.

ת:          אמרתי זה הבדיקות הטכנולוגיות,

ש:          בסדר. גם איכונים גם חברים שהיא התקשרה,

ת:          איכונים חברים,

ש:          הודעות הכול נבדק, טוב. הנה הנאשם, איך עולה? הוא השם שלו? איך הבן אדם הזה עולה לכם פעם ראשונה בתיק?

ת:          ביום ראשון אני כמובן אמרתי שיש צוות שחוקר את כל העובדי קבלן המנקים היו שם הרבה דוברי רוסית אז הצוות הזה היה בנוי בעיקר על חוקרים שהם דוברי רוסית, לא כולם. וביו ראשון סאשה רב פקד סאשה הוא ראש הצוות אני נותן לו את המשימה יום קודם ואני אומר לו אתם הצוות שחוקר את כל עובדי הקבלן והיו שם כל מיני מנקים ואבות בית וכדומה שהם לא שייכים לצוות ההוראה ולתלמידים וביום ראשון בשעות הערב המוקדמות  אנחנו עושים ישיבה וסאשה אומר לי ירם אנחנו סיימנו את כל האנשים שלנו, ואז הוא מראה לי,

ש:          10.12.

ת:          זה 10.12? אחד הנחקרים ביום הזה שנחקרו ושוחררו זה הנאשם.

ש:          אוקי ואז? מה תה עושה?

ת:          ואז אני אומר לצוות שלי אני אומר להם חברים אנחנו צריכים לתשאל לעומק יש פה רצח של ילדה זה לא איזה מישהו שיבוא ויתחיל להגיד לנו כן אני בכיף רצחתי ילדה, צריך לתשאל לעומק, פרסנו רשת צפופה, משהו צריך לצוף אתם לא מתשאלים לעומק. אני מבקש, ביקשתי לזמן את כל הנחקרים ביום קודם לתשאול נוסף ביום שלמחרת ואמרתי להם שהראשונים שתושאלו אני אתשאל, אני רוצה גם שתבינו כי אני מדבר על תשאול, תשאול עמוק יותר, איפה היית, מה עשית,

כב' הש' א. קולה :            תתקדם אדוני.

העד, מר י. אזולאי :         זה מה שנאמר מה שנעשה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי ואז מה קורה למחרת? 11.12.

העד, מר י. אזולאי :         הנאשם מגיע תושאל השני או השלישי למיטב זיכרוני ואני רואה אותלו הוא היה ללא זקן, אני ראיתי אותו ביום הרצח בבית הספר שהיה לו זיפי זקן.

ש:          ביום הרצח?

ת:          ביום אחרי הרצח. בבוקר.

ש:          7.12.

ת:          בבוקר שלאחרי הרצח.

ש:          7.12.

ת:          7.12

ש:          אוקי.

ת:          וראיתי אותו אחד השוטרים פנה אליי הוא עמד שם באיזה פינה אני לא זוכר מה הוא רצה רצו לאפשר לו לקחת, אף אחד לא נכנס אף אחד לא לוקח והסתכלתי וראיתי אותו. ואז כשהוא הגיע זיהיתי שאני, שאלתי אותו אני ראיתי אותך עם זקן הוא אומר לי כן אני עם זקן  מוריד מתגלח הכול בסדר.

ש:          זה ב-11 אתה מדבר?

ת:          זה ביום שאני מתשאל אות נכון.

ש:          רגע תעשה רגע סדר, יום אחרי הרצח  7.12,

כב' הש' א. קולה :            הבנו הבנו, הבנו,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          הבנו שהוא רצה להיכנס, קלט את האיש ראה אותו שוב בתשאול שהוא היה.

העד, מר י. אזולאי :         בדיוק, מגיע לתשאול אז אני שואל אות מה לבשת, שואל אותו כל מיני שאלות, אנחנו מתקשרי הלחנו לתקשר.

כב' הש' א. קולה :            בעברית?

העד, מר י. אזולאי :         חלק בעברית חלק גם בתנועות ידיים אבל הוא מבין הוא יודע, אתם תראו שאפשר לתקשר איתו. לא בסיסי,

כב' הש' א. קולה :            התשאול  הזה לא מוסרט בשום מקום?

העד, מר י. אזולאי :         אנחנו תשאלנו,

כב' הש' א. קולה :            שאלתי כן? תשובה כן לא זה הכל.

העד, מר י. אזולאי :         ואז אני שואל אותו בתשאול מה לבשת? ואז הוא מספר לי על מכנס עבודה וחולצה חלית עבודה שהגיעה איתו מרוסיה אוקראינה שהוא הביא אותה איתו ואיתה הוא עובד ואמרתי לו איפה זה הוא אמר לי זה במקלט של בית הספר. ואז אני אומר לו אתה יודע מה קום בו נלך שנראה ביחד איפה עבדת המקלט ונבין מי נגד מי ונתפוס את המכנסיים. מיד כשאנחנו יורדים במדרגות המרחק מבית הספר לתחנה כמה עשרות מטרים מיד שאנחנו יורדים הוא אומר לי אה סליחה אני זרקתי את המכנסיים. פה כבר מתעורר לי אצלי איזה שהוא חשד ואנחנו מעלים,

כב' הש' א. קולה :            אל תענה לו.

העד, מר י. אזולאי :         אנחנו מעלים אני מנחה לחקור אותלו באזהרה, באות יום אנחנו מתחילים לחקור אותו באזהרה, הוא מספר לנו שהוא לקח את כל הדברים,

כב' הש' א. קולה :            פה כבר זה מתועד בענבל או שלא היה.

העד, מר י. אזולאי :         זה וודאי. החקירה באזהרה בוודאי מתועדת.

כב' הש' א. קולה :            אוקי.

העד, מר י. אזולאי :         ושם מספר שהוא לקח את הדברים לאיזה שהוא קבלן שהוא היה צריך להתחיל לעבוד אצלו בבית ג’אנח הדברים היו בבית של ראובן ג’אנח  שמה אנחנו עושים חיפוש.

עו”ד י. הלוי :      בחקירה לא מתועדת 11,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        החקירה הראשונה היא,

עו”ד י. הלוי :      לא מתועדת.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        שנייה.

עו”ד י. הלוי :      תחת אזהרה ברצח לא מתועדת.

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

העד, מר י. אזולאי :         אני לא זוכר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד י. הלוי :      כל הסיפור הזה סיפורי סבתא,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי,

העד, מר י. אזולאי :         אז יכול להיות שהייתי,

כב' הש' א. קולה :            בחקירה נגדית תטיח את זה בפניו,

העד, מר י. אזולאי :         יכול להיות שטעיתי,

כב' הש' א. קולה :            תרשום ותטיח בחקירה הנגדית.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי בסדר תמשיך.

העד, מר י. אזולאי :         אני זוכר שהנחיתי בכל אופן, לא משנה, אנחנו תופסים הלכים איתו לחיפוש תופסים את כל הדברים שהוא אומר שהוא העביר לראובן ג’אנח בבית שמה נתפסות גם הנעלי סלמנדר שבהמשך נגיע אליהם ועוד כל מיני כלים וכדומה,  חוזרים ממשיכים לחקור אותו, ומשחררים אותו לביתו למעצר בית.

כב' הש' א. קולה :            במשטרה זאת אומרת לא באמצעות בית המשפט?

העד, מר י. אזולאי :         לא. מדברים איתו,

כב' הש' א. קולה :            על ידי קצין משטרה?

העד, מר י. אזולאי :         כן.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי, הייתה חקירה אחת.

העד, מר י. אזולאי :         שחרור.

כב' הש' א. קולה :            על ידי קצין בתחנה.

העד, מר י. אזולאי :         וודאי,

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

העד, מר י. אזולאי :         למיטב זיכרוני מעצר בית.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        היה באותו יום תשאול שלך,

העד, מר י. אזולאי :         תשאול חקירה נכון.

ש:          ומה עוד היה באותו יום חיפוש,

כב' הש' א. קולה :            הוא ענה לך,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אמרת המשכנו לחקור אותו ואני מנסה להבין מה התכוונת.

העד, מר י. אזולאי :         אני לא זוכר להגיד.

כב' הש' א. קולה :            אחרי החיפוש אצל ג’אנח המשכתם לחקור אותו?

העד, מר י. אזולאי :         יכול להיות שכן אני לא זוכר.

ש:          אוקי אין הודעה מאותו יום אבל האיש הזה משוחרר לבית?

ת:          נכון.

ש:          אחרי החיפוש.

ת:          נכון.

ש:          אז אני מזכירה לך,

ת:          אמרתי את זה,

כב' הש' א. קולה :            הוא אמר את זה,

העד, מר י. אזולאי :         הוא שוחרר לבית.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        למה לא נעצר באותו יום? הרי חקרתם אותו באזהרה על מעורבות,

עו”ד י. הלוי :      (לא ברור) חברתי אמרה יש לו הודעה מאותו יום,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        הודעה נוספת, בסדר? יש הודעה אחת אני מבהירה יש הודעה אחת מאותו יום.

העד, מר י. אזולאי :         אנחנו משחררים אותו למעצר בית אנחנו עדין תחת החוויה תראו, התיק הזה היה כל כך מתוקשר ואתה יודע שכל מי שאתה רוצה ויש לך המון חשודים כאלה שבאים בשלב הזה אתה לא רואה איזה חשוד עדיין מרכזי. ואתה אומר אנחנו נשחרר, מול ישראל נפתלי אני גם התנצלתי כי אתה רואה אדם מן השורה ואדם טוב שבסופו של דבר,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          אז לא עצרתם אותו.

העד, מר י. אזולאי :         לא עצרנו אותו, שחררנו אותו לביתו ולמחרת זימנו אותו לבדיקה נוספת,

עו”ד י. הלוי :      תגידי תאריכים כל פעם.

העד, מר י. אזולאי :         בדיקה נוספת טכנולוגית.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          אנחנו ב-12?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אז אנחנו ב-12 לחודש אוקי? אני רגע עוצרת פה. כי דיברנו על זה שב-11 לחודש 11.12 אתם הולכים לחיפוש אצל ג’אנח אז בוא תגיד מי זה ג’אנח מה זה ג’אנח?

כב’ הש’ ד. צרפתי :          זה הקבלן שהוא היה אמור להתחיל לעבוד,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כן אבל אני רוצה קצת יותר פירוט כי זה ילווה אותנו בהמשך בסדר?

העד, מר י. אזולאי :         ראובן ג'נאח זה קבן שהיה אמור לעבוד אצלו שהם עושים עבדות ביחד, וראובן ג'אנח זה האדם שלמעשה ביום הרצח התקשר לפי גם לפי דברי הנאשם התקשר לנאשם ואמר לו אל תבוא לעבוד כי קרה משהו ילדה מתה ילדה של חברים מתה משהו כזה וגם הנאשם מבחינתו אמר שאכן ראובן ג'אנח וגם אשתו של הנאשם אישרה שהנאשם אמר לה את הדברים שראובן ג'אנח אמר לו לא לבוא לעבוד יש רק מחלוקת בין מה ראובן ג'אנח אמר לבין מה שהנאשם אמר.

ש:          אוקי. יש אמירה של הנאשם,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          רק שנייה אני רוצה להבין כשהוא עבד הנאשם בבית הספר קרה האירוע הוא עבד איתם אותו ג'אנח גם?

העד, מר י. אזולאי :         לא, הוא עבד איתם איזה קבלן, קבלן אחר,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אלי דייג.

העד, מר י. אזולאי :         אלי דייג.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          אחר?

העד, מר י. אזולאי :         קבלן אחר והוא היה צריך להתחיל לעבוד אצל ראובן ג'אנח ואז הוא העביר את הדברים כבר לראובן ג'אנח כדי להתחיל לעבוד אצל ראובן ג'אנח.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי. התחלת להגיד יש אמריה אחרי השיחה של הנאשם וג'אנח בערך ב-9 וחצי בערב של יום הרצח, יש אמירה של הנאש לאשתו על ילדה שנפלה בשירותים באסלה,

עו"ד הלוי:           לא בשירותים, מהשירותים.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        מהשירותים, בשירותים, בסדר, העד פה יעיד בדיוק מה שהוא אמר וגם אולה תעיד אני בטוחה. טוב האמירה הזאת אוקי? מה אתם עושים איתה? מה בדקתם? מה? מאיפה,

העד, מר י. אזולאי :         אנחנו מביאים את ראובן ג'אנח ואנחנו שואלים אותו אם אכן הוא אמר את הדברים האלה לנאשם, הוא אומר בשום פנים ואופן לא אמרתי. השירותים והאסלה בקשי אני לא  מתקשר איתו ברמה הזאת, אותו יון אפילו אמר שהוא ביקש לדבר עם אשתו כדי להסביר לה אבל הוא מתעקש שהוא מעולם לא אמר שירותים ואסלה וצריך לומר שלאורך כל החקירה גם כשהנאשם חוזר בו מההודיה הוא עדיין מדבר על שירותים ואסלה כמשהו שבא ממנו. כשהטחנו את זה בפניו הוא גם התחיל להעלות השערות כאילו איך ידעת שירותים ואסלה, אז ההסבר שלו היה שהוא חשש זה בא ממנו אבל חששתי שמא יאשימו אותי שהיא נפלה אצלי במקלט ויגידו שאני אשם. אבל אמרנו לו בשירותים שלך אין אסלות, במקלט שעבדת אין אסלות, וזה אני לא זוכר שהיה לו הסבר.

ש:          אוקי עכשיו בהקשר הזה מתי הנאשם ממה שאתם מבררים בכלל שנה שהיה רצח שקרה משהו בבית ספר מקרה מוות המה בבית ספר?

ת:          בחקירות אני לא זוכר להגיד מתי בדיוק בראשויות הוא בכלל מדבר על זה שהוא על מוול או רצח, או המתה הוא ידע ביום שלמחרת זה השלב הראשוני של החקירה שלו, אחרי זה  מתפתח הסיפור עם ראובן ג'אנח הוא אומר שהוא לא יודע שזה רצח, שקרה משהו שילדה מתה בשירותים באסלה אבל לאורך כל הדרך הוא אמר שהוא ידע לא זוכר בזה למעט כמובן ההודאות שהוא היה ידע יום למחרת.

ש:          וכשאמרת קודם שירותים ואסלה זה ממנו מה הכוונה? תסביר למה התכוונת.

ת:          שהאמירות האלה שהילדה,

ש:          אמירות למי?

ת:          לאשתו.

ש:          אוקי.

ת:          האמירה לאשתו כי מי שאומר לנו שהוא אמר לה אשתו באה ואומרת לנו רומן אמר לי שהילדה נפלה בשירותים באסלה ומתה ולכן הוא לא יכול ללכת לעבוד אצל ראובן ג'נאח, זה ההסבר הכללי,

כב' הש' א. קולה :            סליחה, סליחה רגע אחד, שאלה של פרוצדורה, יש פה אנשים באולם שאולי יהיו עדים. אתם לא מדברים לא אומרים כלום.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        תודה כבודכם זה ממש מתבקש. אני מבקשת שהיא תצא.

עו”ד י. הלוי :      עזבו אותה הכול בסדר שהיא תשב,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא לא, היא דווקא מעידה כאן בעניין שטרחנו וחקרנו,

עו”ד י. הלוי :      אל תוציאו אותה, עדותה תוגש.

(הדוברים מדברים יחדיו)

<#15#>

החלטה

…מאוחר שבאולם (לא ברור) אשתו של הנאשם ומאחר שיש צפי שהיא תעיד בתיק זה משכך נוכחותה באולם זה נאסרת כאן להבא.

ניתנה והודעה היום, 12 בספטמבר 2021, במעמד הצדדים.

     
          אשר קולה , שופט דני צרפתי , שופט תמר נסים שי, שופטת

                

כב' הש' א. קולה :            גברת אולגה מבקשים ממך לצאת.

עו”ד י. הלוי :      לכמה זמן היא תצא עכשיו? היא צריכה לצאת.

כב' הש' א. קולה :            עד שהיא תעיד.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אם יש עדים נוספים אני מבקשת שגם הם יצאו.

כב' הש' א. קולה :            יש כאן עוד עדים? אני במקרה שמתי לב. יש כאן עוד עדים? תגידו לי אתם. אני לא יודע.

עו”ד י. הלוי :      סליחה רגע סליחה, שנייה רגע אני רוצה שתשמעי משהו. כבודכם (לא ברור) שאני מסכים להגשת אמרתה של אולגה זדורוב,

כב' הש' א. קולה :            כולל הפרוטוקול שלה בבית המשפט במשפט הקודם?

עו”ד י. הלוי :      פרוטוקול בבית המשפט,

כב' הש' א. קולה :            זה מה שהם רוצים נו מה אפשר לעשות?

עו”ד י. הלוי :      קודם כל אני מסכים להגשת האמרה,

כב' הש' א. קולה :            כל האמרות שלה.

עו”ד י. הלוי :      כל האמרות שלה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כל האמרות בבית משפט בהחלט.

דוברת:  6 7 הודעות.

עו”ד י. הלוי :      סליחה, סליחה שנייה, אני אומר לבית משפט שאנחנו מקבלים את האמרה שלה במשטרה. אוקי?

כב' הש' א. קולה :            הבנו, לא מסתפקים בזה בוא נעשה כך בוא עד ההסקה שהיא תהיה בחוץ אז תחשוב עם עצמך מה אתה מוכן מה אתה לא מוכן, תגיע איתם להבנה, מראה אחרי ההפסקה מה אנחנו עושים בסדר? תודה. טוב כן.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        רק אני עושה סדר, אמרת שזאת אמירה של הנאשם לאולגה מתי הוא אומר את זה לאולגה, לדבריה  ולדבריו.

העד, מר י. אזולאי :         לדבריה ולדבריו באותו ערב, בערב הרצח.

ש:          מתי?

ת:          אחרי השיחה שלו עם ראובן ג'אנח.

כב' הש' א. קולה :            אבל זה בדיוק מה שאמרתי בפתח הדיון היום הוא tape recorder, הוא אומר היום מי אמר מה אבל יבואו העדים ויגידו למה צריכים אתל זה?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אבל זה לעניין הבדיקות,

העד, מר י. אזולאי :         מאה אחוז בסדר, אז בוא נתמקד כי אנחנו 50 דקות לא שמענו דבר מהותי אחד עד עכשיו שקשור אליו.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני לא חושבת ככה כבודכם,

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בכל הכבוד,

כב' הש' א. קולה :            בעוד הרבה זמן נגיע לסיכומים בתיק הזה ואז תראו מה רלוונטי מה לא רלוונטי וכמו כל תיק אחר מסתבר ש-100 אחוז לא היה רלוונטי נכון עורך דין קבלאווי?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אדוני הנקודה רלוונטית ואיך בדקו אותה היא רלוונטית,

כב' הש' א. קולה :            טוב.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אבל אני מתקדמת,

כב' הש' א. קולה :            תתקדמי. בסדר.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר?  אני מקבלת. טוב. אז דיברנו על ג'נאח עשיתם את הבדיקות נתעסק בזה בהמשך עם העדים הרלוונטיים בסדר?

כב' הש' א. קולה :            נכון.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        תודה. הגענו ל-12.12. אמרנו ערב קודם הוא שוחרר, מה קורה איתו למחרת? מגיע. מתייצב,

העד, מר י. אזולאי :         מגיע,

ש:          לא מיוזמתו, הזמנתם אבל,

כב' הש' א. קולה :            הזמנתם אותו?

העד, מר י. אזולאי :         או שהזמנו או ששלחנו צוות בילוש,

כב' הש' א. קולה :            לא משנה.

העד, מר י. אזולאי :         לא זוכר אני  חושב שצוות בילוש הלך להביא אותו. אני לא זוכר.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר. אוקי ו-. מה קורה?

העד, מר י. אזולאי :         ואז אנחנו לוקחים אותו לבדיקה. בדיקה שעשינו להרבה מאוד אנשים בזמן ההוא בקצרין וקיבלנו אינדיקציה משמעותית,

כב' הש' א. קולה :            רגע איזה בדיקה? זה סוד?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זה עניין של קבילות.

עו”ד י. הלוי :      תגידי לפוליגרף, חופשי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי בסדר.

עו”ד י. הלוי :      אם לא אני אגיד, אני רוצה חופשי אני רוצה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            עורך הדין הלוי יש לו פריבילגיה הוא יכול לדבר אבל לא צריכים לענות לו בסדר?

עו”ד י. הלוי :      שתגיד חופשי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני רק רוצה עניין אחד באמרות של הנאשם שאנחנו מגישים יש התייחסות לפוליגרף אז אני אומרת לאורך כל המשפט ברור לנו שכבודכם לא התייחסו זה מופיע אבל לא קביל,

כב' הש' א. קולה :            מאה אחוז.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        התקדמנו כן.

העד, מר י. אזולאי :         עשינו את הבדיקת פוליגרף,

עו”ד י. הלוי :      לא אבל אני רוצה שיגיד,

כב' הש' א. קולה :            הוא אומר את זה אבל.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        הנה הנה הוא מעיד.

כב' הש' א. קולה :            ואתה מפריע.

העד, מר י. אזולאי :         עשינו בדיקת פוליגרף בפוליגרף בפרטים,

עו”ד י. הלוי :      תגיד תגיד את הפרטים.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אתה יכול להגיד.

עו”ד י. הלוי :      שתי שאלות תגיד.

העד, מר י. אזולאי :         שתי שאלות האם אתה רצחת לא ניתן לקבוע,

עו”ד י. הלוי :      לא, נקבע שדובר אמת.

כב' הש' א. קולה :            טוב עורך דין הלוי באמת זה באמת באמת באמת אדוני מתח את סבלנותי עד תומה.

עו”ד י. הלוי :      טוב.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני לא רוצה לשאול.

כב' הש' א. קולה :            אל תשאלי, חקירה נגדית גמרנו, אל תשאלי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        מה היו השיקולים למעצר שלו?

כב' הש' א. קולה :            בדיוק, אחרי הבדיקה הזאת,

העד, מר י. אזולאי :         אחרי הבדיקה הזו עצרנו אותו,

דוברת:  לא נכו.

העד, מר י. אזולאי :         והכנסנו אותו כמובן לעוד חקירות ותא אני לא זוכר אם באותו יום הוא לא נחקר כמובן אני מניח, ואנחנו מכניסים אותו לתא עם מדובב,

כב' הש' א. קולה :            איפה? איפה התא הזה נמצא?

העד, מר י. אזולאי :         בתחנת ראש פינה.

כב' הש' א. קולה :            אוקי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        למה בראש פינה?

העד, מר י. אזולאי :         תחנת ראש פינה זה היה התא היחידי שיש בו גם אודיו וגם ווידיאו יש עוד תאים שיש בהם אודיו אבל מבחינתי רציתי שיהיה שם אודיו ווידיאו ויש שם צילומים 24/7 של המדובבים.

ש:          אוקי אז מכניסים אותו באותו יום למעשה למדובב שהכינוי שלו הוא?

ת:          ג'ניה,

ש:          והוא?

ת:          שוטר.

ש:          אוקי.

כב' הש' א. קולה :            שוטר במשטרה?

העד, מר י. אזולאי :         שוטר במשטרה.

כב' הש' א. קולה :            אוקי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר, אז באותו ערב למעשה מאותו לילה מופעל מדובב. למחרת 13.12. אוקי? הארכת מעצר מה עוד קורה, הוא גם נחקר אני מתקדמת בכוונה,

העד, מר י. אזולאי :         נחקר כמעט כל יום, אני לא אתחיל להגיד,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            סיכמנו זה מוגש.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        נגיש, לא מעניין כרגע.

העד, מר י. אזולאי :         ואנחנו מכניסים מדובב נוסף לתחנת ראש פינה כשחלק מהעניין אנחנו בכלל לא מכניסים אותו לאותו תא שהם נמצאים, רק בשעות הערב אנחנו, הם קוראים לנו ומבקשים להיות ביחד אז אנחנו מכניסים אלת המדובב הנוסף לתא של ג'ניה ושל הנאשם,

כב' הש' א. קולה :            מי זה המדובב הנוסף?

העד, מר י. אזולאי :         המכונה ארתור. המדובב השני המכונה ארתור.

כב' הש' א. קולה :            הוא שוטר גם כן?

העד, מר י. אזולאי :         לא. ממש לא.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אז יש לנו למעשה מה-13.ף12 שני מדובבים השוטר ג'ניה יבגני זה שמו, והמכונה ארתור בסדר נכון? אוקי.

כב' הש' א. קולה :            רגע ג'ניה זה לא כינוי זה שם אמיתי שלו?

העד, מר י. אזולאי :         לא, זה כינוי,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זה כינוי, לא לא, יבגני,

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר י. אזולאי :         זה לא השם, לא יודע אם צריך להגיד את זה,

עו”ד י. הלוי :      זה השם השני,

דובר:     לא, זה בחיסיון.  ארתור זה מכונה השם האמיתי שלו ,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בלל לא משנה,

כב' הש' א. קולה :            לא רלוונטי ג'ניה. נכון לא משנה,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        חבל על הזמן.

עו”ד י. הלוי :      לג'ניה יש עוד שם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            די די,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          הבנו הוא אמר, תכף נגיע לזה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר אוקי אז יש לנו את יבגני/ג'ניה ויש לנו את ארתור, שניהם מה-13. עכשיו למה שני מדובבים? ממתי אתם מכניסים שני מדובבים?

העד, מר י. אזולאי :         קודם כל מבחינתי אנחנו רוצים לבנות מהלך בסופו של דבר של אמון של הנאשם במדובב מטבע הדברים שוטר כשאתה מכניס שוטר וזה עם הרבה ניסיון שוטר לא יכול לשבת הרבה זמן הא נשאר פרק זמן, בשלב הראשוני לא היה לנו מדובב מיידי המדובב היחידי שהיה לנו זה שוטר, ורק ש-, וכמובן גם כשאתה מכניס שני מדובבים בסופו של דבר אתה יכל לעשות איזה שהוא תרגיל שמייצר אמינות כלפי המדובב שנשאר אם אתה מוציא מדובב אחד בסיטואציה כזאת או אחרת.

כב' הש' א. קולה :            אוקי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        הנושא הזה של האמון של השניים, אני קופצת לסוף רגע, עבד או לא עבד?

העד, מר י. אזולאי :         עבד.

ש:          כי?

ת:          עבד כי בסוף בהתוודות שלו הנאשם אומר למדובב השני,

כב' הש' א. קולה :            מי זה השני? תגיד שמות.

העד, מר י. אזולאי :         לארתור. הוא אומר לו אולי יבגני השאיר לנו פה משהו איזה הקלטה ואז המדובב אומר לו אני אמרתי לך שצריך להיזהר מיבגני גם אז הוא עושה לו כביכול ביציאה היו כמה פעמים שהוא אומר לו צריך להיזהר מיבגני,

כב' הש' א. קולה :            טוב זה יעלה אחר כך אני שואל כבהר עכשיו,

העד, מר י. אזולאי :         כן.

כב' הש' א. קולה :            ארתור זה אדם שעבדתם איתו בעבר?

העד, מר י. אזולאי :         אני לא עבדתי איתו בעבר.

כב' הש' א. קולה :            לא אתה, המשטרה בכלל.

העד, מר י. אזולאי :         במשטרה עבדה איתו בעבר, מי שמתעסק עם זה זה המודיעין אני מבחינתי ביקשתי דובר רוסית,

כב' הש' א. קולה :            שאלתי שאלה נואר פשוטה אם זה מדובב שעבד עם המשטרה בעבר?

העד, מר י. אזולאי :         למיטב זיכרוני עבד עם המשטרה בעבר.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        נראה לי שזה זמן טוב.

כב' הש' א. קולה :            לעשות הפסקה?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כן.

כב' הש' א. קולה :            טוב אנחנו עושים הפסקה של 20 דקות.

(הפסקה)

כב' הש' א. קולה :            ניצב משנה אזולאי אתה עדיין תחת אזהרה תחת חקירה ימשיך בעדותו בבקשה, אל תפריע לנו עורך דין לוי ועורך דין קבלאווי אנחנו רוצים להמשיך.  כן עורך דין רוזנפלד.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        איזה שהיא שאלת ביניים מבחינת הזיכרון שלך, אוקי. סיפרת כאן לא מעט דברים עד כמה אתה זוכר היום עד כמה אתה מעיד מזיכרון? בוא אנחנו בכל זאת 15 שנה אחרי רק שנבין,

העד, מר י. אזולאי :         יש דברים שאני זוכר טוב דברים שאני חוויתי וזוכר ויש דברים שאני לא זוכר לא זוכר תגידי לי שעות מסוימות כאלה ואחרות לא, פלוס מינוס אני אבל התיק הזה תיק שאתה לוקח איתך.

ש:          בסדר. אוקי. טוב.

כב' הש' א. קולה :            כן מה לגבי אולגה הגעתם להבנות?

דובר:     עוד לא.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אנחנו נסדר את זה.

עו”ד י. הלוי :      אני אגיד ככה אולגה מסרה אמרה במשטרה בזמנו לגבי דברים שאמר,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין הלוי אפשר לענות תשובות תשובה קצרה, הם רוצים להגיש גם את הפרוטוקול של בית המשפט מסכים או לא מסכים? ואתה לא חייב להסכים כמובן.

עו”ד י. הלוי :      לא מסכים להגשת הפרוטוקול.

כב' הש' א. קולה :            ולכן היא לא יכולה להיות נוכחת. ולכן המסקנה היא שהיא לא יכולה להיות נוכחת.

עו”ד י. הלוי :      אני אדבר עם חבריי לגבי המשך.

כב' הש' א. קולה :            בסדר

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        נדבר בנחת אחרי הדיון. לא עכשיו.

כב' הש' א. קולה :            בינתיים היא תמתין בחוץ ולגבי ההמשך תדברו ביניכם ותגיעו להבנות. אז נכבד אותם כמובן.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר.

כב' הש' א. קולה :            כל השוטרים האלה לא מעידים השוטרים האלה שפה?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא לא, לא עדים בתיק. סגן של יורם פה,

דובר:     אף אחד מהם לא.

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

עו”ד י. הלוי :      לא אכפת לי שוטרים רוצי שישבו פה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא לא כל מי שעד שיצא פשוט,

עו”ד י. הלוי :      עדי שישבו אני משחק בקטנות.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        טוב.

עו”ד י. הלוי :      אי אפשר לצאת מהתיק הזה. מבחינת הפרקליטות מבחינתי סליחה,

כב' הש' א. קולה :            טוב אפשר להמשיך?

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            די, טוב מספיק.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בוא נמשיך.

כב' הש' א. קולה :            בוא נמשיך.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        יורם,

העד, מר י. אזולאי :         כן.

ש:          התאפסנו, הפסקה, הכול טוב ברוך השם עלו בתשובה לאישום שקיבלנו אותה לפני יומיים טענות כלפיכם ואתה אמרנו הכתובת לתלונות הציבור מה גם שהיית שותף לחלק מהדברים קודם כל אני רוצה שתתייחס לטענה שעלתה היא לא מפורטת אתה יודע מה לפני זה סליחה סטופ לא אמרתי כלום. אני רוצה, אתה פוגש את הנאשם פעם ראשונה אמרנו ב-7.12 ים אחרי הרצח ואז מתשאל אותו ב11 בסדר אוקי טוב, זהו זה האיפוס שאני הייתי צריכה אני מצטערת. התאפסתי, אני ממשיכה. עלו טענות על התנהלות שלכם בסדר. עכשיו טענה ראשונה ואני רוצה שתפרט לרוחב אני לא רוצה כל שנייה לקום ולשאול אוקי וביום הזה ובפעולה הזאת, אני רוצה לרוחב, מהתחלה עד הסוף עד סוף החקירה מהיום הראשון עד היום האחרון האם אתם ניצלתם את התמימות של הנאשם את חולשתו הנפשית את האישיות שלו אוקי? אני רוצה מהתחלה עד הסוף שתייחס ואני רוצה שגם תיתן דוגמאות לדברים שאתה אומר כי יש כאן טענות מאוד קשות. אוקי?

ת:          אני אשתדל להיות, לפחות בהתחלה זה זהיר בדבריי אבל אני אגיד את התחושות שלי,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            אנחנו לא רוצים תחושות,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        תמיד זהיר אני  לא רוצה תחושות.

כב' הש' א. קולה :            אנחנו רוצים עובדות ותייחס למרות שהיא לא שאלה אותך האם אדוני מסר לנאשם פרטים מוכמנים,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זה תכף אני אגיע.

כב' הש' א. קולה :            אני יודע שיהיה תכף.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        עוד חזון למעד, אני אגיע.

כב' הש' א. קולה :            לא עוד חזון עוד זמן קצר.

העד, מר י. אזולאי :         קודם כל הנאשם שהוא נכנס ביום הראשון שהוא נכנס לתא המעצר שג'ניה יש אמרות שם שהוא למעשה מספר לג'ניה מה קרה איתו ולמה הוא עצור והוא מתחיל לדבר איתו על מושג שנקרא אפקט, שהוא אחרי זה ילווה אותנו, האפקט הזה  והוא מסביר לשוטר שיושב איתו בתא שיש הבדל רצח בכוונת תחילה לרצח לא בכוונת תחילה.

כב' הש' א. קולה :            מי מסביר אתל זה הנאשם?

העד, מר י. אזולאי :         הנאשם מסביר למדובב.

כב' הש' א. קולה :            אוקי.

העד, מר י. אזולאי :         הוא גם בשלב הראשוני הוא די אסוף הוא לא איזה אחד שמתפרק ואומר לו את הסיפור הזה של האפקט בהמשך הוא גם נותן כל מיני הסברים כשאני הבנתי שכאילו ההסבר של האפקט הזה זה סוג של כעס בלתי נשלט או סוג של התמוטטות עצבים. הוא הסביר את זה בכל מיני חקירות שלו את העניין של האפקט הוא אומר לו שהחוקר שאל אותו,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        מי הוא?

העד, מר י. אזולאי :         סליחה,

ש:          אין הוא בחקירה.

ת:          הנאשם מספר לג'ניה שחוקר שואל אותו אתה יודע איך היא מתה? ואז,

דוברת:  הפוך.

העד, מר י. אזולאי :         זה מה שאני זוכר, יכול להיות שאני,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          אל תתייחס תמשיך.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא משנה.

העד, מר י. אזולאי :         חשוב לי להגיד שוב גם בשביל הפרוטוקול, עברו 15 שנה. עכשיו אני אומר ככה,

עו”ד י. הלוי :      הפוך.

כב' הש' א. קולה :            שקט כבר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד י. הלוי :      סליחה אני מתנצל.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          שמענו את הבדיחה הזאת פעמים לפרוטוקול.

העד, מר י. אזולאי :         ואז הנאשם מספר לג'ניה שהחוקר שאל אותו אם הוא יודע איך היא מתה ואז הוא אומר הנאשם אומר לו משהו כמו שהיא נחתכה או משהו כזה. ואז הוא אומר אמריה שהחוקר אמר לו אני לא יודע על מה אתה מדבר והוא אומר למדובב אני יודע שהוא לא יכול (לא ברור) אני יודע אני קראתי את הקודקס המשפטי אני יודע מה זה חוקים הוא גם מסביר כמו שאמרתי את המושג של רצח בכוונת תחילה או לא, מדבר איתו על כלים  מהממים שיש לרצח דרך אגב זה אוסף סכינים שהיה לו בבית שפסנו אותם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כל זה ביום הראשון?

העד, מר י. אזולאי :         ביום הראשון שהוא נכנס,

ש:          של המעצר שהוא אומר לג'ניה,

ת:          נכנס למדובב.

ש:          אוקי.

ת:          לאורך החקירה הוא כל הזמן מנסה בקטע של, היו כמה דברים שידענו שהוא אומר למדובבים שמפריעים לו, אחד מהם זה המכנסיים שהוא אמר שהוא זרק אותם וזה הפריע לו, דבר נוסף שהפריע ל זה הדם בשירותי בנים היה טיפות דם בשירותי בנים, כי הוא אחר כך בגרסה שלו אנחנו הבנו, אנחנו בשלב הזה לא הבנו למה דם בשירותי בנים מפריע לו. ודבר נוסף שהוא אומר למדובב זה הסיפור של ראובן ג'אנח. וראובן ג'אנח בסופו של דבר הופך להיות הקטליזטור, מה קורה לנו בכל הסיפור הזה של הדם? הוא מסביר על הפוליגרף גם לג'ניה הוא מסביר, הוא אומר לו תשמע פוליגרף אפשר לעבוד עליו, אני לא כזה מתרגש ממנו אבל בכל זאת למה נלחצתי מזה, הוא מתחיל להסביר לעצמו כל מיני תאוריות למה הוא נלחץ מזה. כשאנחנו גם שואלים אותו על הסימני דם אז השלב הראשוני הוא אומר שהיו שם איזה שהם סימני דם בשירותי הבנים והוא שאל את המנקה משהו כזה. וזה היה כמה ימים לפני הרצח, לא זה, אז אולי בגלל זה. כשאנחנו ממשיכים לשאול אותו על הפוליגרף פתאום מתפתחת גרסה, ראיתי הרבה דם ביום הרצח. זה ההתפתחויות שלו בחקירה שכאילו מראות שהאיש לא כזה חלש, כל הזמן משב, מהיר מחשבה ונותן לנו את הגרסה הנוספת הזאת לגבי הדם בשירותי בנים. הסיפור למשל של המדובב, תראו, אנחנו נתנו לו במה שלמה ארוכה מאוד להסביר את כל פרטי החקירה שהיו לנו, אנחנו מטיחים בפניו, אנחנו מניחים בפניו למשל את העובדה שאיך ידעת על הדלת? אני אתחיל עם זה, התחלתי עם המדובב אז אני אמשיך עם המדובב, איך ידעת כאילו מה היה לך עם המדובב? מה שאני עושה אני מחזיק עדות ביד הרי אתם תראו את ההתוודות שלו בפני המדובב בפני המדובב הם יושבים ביחד צמודים בתא ומתלחששים ממש בלחש וכשמדי פעם בקול כשהוא מתוודה מדי פעם בקול הוא אומר אני חף מפשע לא צריך להתאמץ לשמוע את זה. אני מאמין שימצאו את הרוצח האמיתי אני מאמין שיהיה בסדר והוא ממשיך להתלחשש, כשאני נותן לו את ה-,

ש:          שמה הוא אומר שהוא מתלחשש?

ת:          הוא מתוודה על הרצח. כשהוא מתוודה על הרצח.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          זה גם בפני ג'ניה?

העד, מר י. אזולאי :         לא לא,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          זה רק ארתור.

העד, מר י. אזולאי :         רק ארתור, ארתור בלבד. אז כשאנחנו מטיחים בפניו את ההתוודות שלו שמתועדת באודיו וידיאו מטיחים בפניו תסביר איך, הוא מקבל במה שלמה במשך 20 דקות אני מחזיק את העדות שלו והוא מבין מה הוא מבין מה הוא אומר לי בעצם? הוא אומר לי לא לא, יש פה עדות ביד אני, וזה לאורך זמן, אני מעולם לא אמרתי לאיש הזה שרצחתי הוא שקרן הוא בסך הכול רוצה שתשחררו אותו מהכלא על חשבוני אז הוא אומר לכם שרצחתי אותו. במשך 20 דקות הוא לא מפסיק להגיד את זה. לאחר מכן אני מראה לו את הווידיאו אני לא נותן לו לשמוע את השמע. ואז אני אומר לו אבל תסתכל יש פה ווידיאו. רואים איך אתה משחזר על המדובב את הרצח, תסתכל מה אתה עושה. ואז הוא אומר לא אני לא אמרתי לו שרצחתי אני רק הראיתי לו מה אני חושב שהיה ברצח, שוב גרסה מתפתחת, בסוף רק אני משמיע לו את האודיו.

כב' הש' א. קולה :            טוב אני חושבת עורך דין רוזנפלד שבאמת אנחנו נראה את זה ונבחן את זה ואת המשקל של זה ואת המבחן הפנימי אנחנו נסיק בעצמנו,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          איך הוא הוביל אותו בצורה חופשית,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בדוק, א' אני ממקדת כשטוענים שמול צוות החקירה עומד אדם תמים, חלש נפשית, כל הכינויים שעלו בכתב התשובה,

כב' הש' א. קולה :            בסדר, אבל בסוף זה תפקידנו לקבוע,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        האם זה מה שראיתם.

כב' הש' א. קולה :            אז הוא אומר שלא. הבנו.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        והאם ניצלתם זאת הייתה השאלה.  בסדר?

כב' הש' א. קולה :            הלאה. בוא נתקדם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני רוצה למקד, כי באמת כמה עוגנים בזמן שטוענים גם ששם אתם ניצלתם אני רוצה שתתייחס ספציפית בסדר ממוקד. החקירה מה-19.12 שזה ההתוודות היום הזה. ולאחריה גם השחזור. אני שואלת ביחד על היום הזה כשבין לבין הוא גם חוזר בו מהגרסה. אני רוצה לשאול על היום הזה אוקי? הרי מה באים ואומרים. תראו איזה שחזור דל, ואין בו פרטים והבן אדם הזה בכלל לאט יודע מה שהוא מתאר ואתם הכנסתם לו בסדר? ואתם גם תדרכתם אותו בשחזור אבל אני רוצה כרגע לשאול אותך החקירה השחזור והחזרה בהודאה שהוא חוזר בו מההודעה ביניהם, ביום הזה ניצלתם איש תמים ניצלתם איש חלש? איך? מה אתה אומר על זה ספציפית על היום הזה.

העד, מר י. אזולאי :         אני נכנס ליום הזה אחרי שראיתי כבר את ההודיה שלו  בפני המדובב את האופן שבו מתוודה בפני המדובב וגם את השחזור שהוא עושה על המדובב שזה באמת נראה משכנע אתם תראו את זה.

ש:          מלילה קודם?

ת:          מלילה קודם.

ש:          אוקי.

ת:          אנחנו כמובן היינו שם כל הלילה, וצפינו בסיפור הזה. יש עוד משהו חשוב שחייב להגיד אותו באותו לילה של ההתוודות המדובב הוא התחיל להרגיש הנאשם שיש לו איזה שהוא זה והוא אומר אולי רצחתי אותה ואני לא זוכר, מדבר על האפקט הזה עם המדובב והוא  די נסער ואז מחליטים שואלים מתקשרים ואומרים תשמע הוא ניסה וזה,  ושולחים אותו לבדיקה פסיכיאטר. פסיכיאטר בודק אותו אומר כשיר למעצר הכל בסדר. מחזירים אותו לתחנה שם סאשה חוקר אותו. ואז סאשה מתחיל לשאול את הנאשם איך היה איך אתה מרגיש איך אצל הפסיכיאטר והנאשם אומר לו פסיכיאטר תעזוב אני לא מדבר עם פסיכיאטר, הוא מבין שיש דברים שהוא לא צריך לדבר עליהם. ולפני שהוא יצא מהתא הוא סיפר למדובב על אירוע שהיה לו כמה שנים קודם לכן עם אחיו והוא זכר את האירוע בפרטי פרטים והוא מספר לו על התקיפה, תקיפה קשה מאוד שהוא תוקף את אחיו ולמה הוא תקף אותו ואיך הוא הלך אחרי זה לעבודה, נתן פרטי פרטים ולאחר מכן שהוא מגיע לסאשה הוא אומר לו תשמע היה לי איזה שהוא אירוע ברוסיה עם אחי שתקפתי אותו אני לא זוכר ההורים שלי אמרו לי שתקפתי אותו קשה והוא הוציא בשתן דם. פה הוא אומר משהו ופה משהו אחר,

ש:          את הפרטים שהוא נתן למדובב רגע לפני הוא נתלן גם לסאשה?

ת:          לא אני אומר שלא.

ש:          אוקי אני ממקדת אותך,

ת:          זאת אומרת מבחינתנו אנחנו יודעים שיש פה אדם שזוכר כשהוא רוצה לפרטי פרטים הוא גם מתוודה ולאחר מכן הוא הגיע לחקירה אני נכנס לחקירה בשלב שבו הוא שוב סאשה חוקר אותו וסאשה הוא שוב אומר אני לא רצחתי אני לא זוכר, לפני כן לסאשה יום קודם הוא אמר אמירה כזאת אני תיאורטית יכול להרוג אבל לא הרגתי אותה, למדובב לפני שהוא יוצא לפסיכיאטר הא אומר יכול להיות שרצחתי אותה אבל אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה :            טוב תמשיכי למקד אותו עורך דין רוזנפלד.

העד, מר י. אזולאי :         ואז אני נכנס לחקירה כשאני כבר יודע שהאיש זוכר אבל רוצה לתת לנו מצג של אדם שלא זוכר.

כב' הש' א. קולה :            הבנו. כן.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי. אני רגע ממקדת אותך כי אתה רצת קדימה ואחורה על 18 ו-19 בחודש, אני שאלתי על 19. 18 לחודש יש חקירה שלו, שואלים אותו כל מיני שאלות ג'אנה כל מיני נושאים בסדר< הוא מגיע למדובב עולה הגרסה מה שאתה אמרת אולי רצחתי ואני לא זוכר אחר כך הוא הולך לפסיכיאטר, עד כאן בסדר? אני ממקדת את כבוד ההרכב בסדר? הולך לפסיכיאטר חוזר מהפסיכיאטר, בסדר? יש חקירה עדיין  לא, אני מסוגל לעשות לא עשיתי.

העד, מר י. אזולאי :         נכון.

ש:          לא עשיתי זה מה שהוא אומר לג'ניה ואז בלילה למדובב?

ת:          מתוודה.

ש:          לא ב-אולי לא באני מסוגל לא באם,

כב' הש' א. קולה :            עורף דין רוזנפלד הבנו את זה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני בכוונה ממקדת,

כב' הש' א. קולה :            אבל לא צריך לחזור על זה שלוש פעמים אותו דבר, הבנו.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        הוא קצת רץ לי קדימה בסוף יש פרוטוקול שהוא קצת מבולבל,

כב' הש' א. קולה :            להתקדם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר אז אמרנו אני לא חוזרת מבטיחה בלילה הוא מתוודה אצלכם הוא בחקירה ב-19, סיפרת גם איך היה בתחילת החקירה שבלילה הוא זכר מצוין על הרצח אצל סאשה לא זכר כלום מה קורה הלאה?

העד, מר י. אזולאי :         אצל סאשה הוא הולך אחורה קדימה,

כב' הש' א. קולה :            מה קורה  הלאה?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        הלאה הלאה.

העד, מר י. אזולאי :         הלאה אני נכנס לחקירה, ואני אומר לו שאני מאמין לו שהוא לא זוכר אני מסתכל לו בעיניים,

ש:          האמנת לו בכלל?

ת:          ממש לא.

ש:          אוקי תמשיך.

ת:          אני אומר לו שאני מאמין לו, ושאני שמעתי יש איזה חוקר שאני מכיר מתל אביב בחור בשם בוריס שהוא מבין בבלאק אאוט הוא יעוד יגיע לפה אבל ממה שאני מבין מבורי אפשר לזכור כל מיני דברים,

כב' הש' א. קולה :            שנייה אתה דיברת איתו בעברית או עם מתורגמן?

העד, מר י. אזולאי :         תמיד היה חוקר דובר רוסית איתי בחדר.

כב' הש' א. קולה :            אוקי.

העד, מר י. אזולאי :         ואנחנו גם מתקשרים ואז כל הזמן, אתם תראו את החקירה מה הוא אמר מה אני אמרתי יש כל הזמן הסברים וחלק אנחנו גם מבינים ואז אני אומר לו שאני מאמין לו הוא מתחיל למעשה אני חוזר איתו לאירוע של האח שלו איך הרגשת כשתקפת את אחיך מה עשית? הוא מתחיל לספר שאז הוא הלך לישון מוקדם ואתה זוכר מה היה איתך  ביום הרצח? אז הוא מספר שגם ביום הזה הוא גם הלך, כל הזמן הולך איתו קדימה אחורה ולא מתעקש איתו כשהוא לא זוכר, אני לא מתעקש,

כב' הש' א. קולה :            אנחנו לא רוצים שהוא יגיד מה הוא ענה, כל זה מיותר, באמת,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        מקבלת.

כב' הש' א. קולה :            זה לא בסדר,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בלי תוכן,

העד, מר י. אזולאי :         אני נכנס לעדות הזאת כשאני לא מאמין למילה שלו מבחינתי הוא בגרסת האפקט הוא רוצה לשדר לנו שהוא זוכר חלקית הוא מתחיל להתוודות וגן כשהוא מתוודה אצלנו על הרצח אנחנו גם כשהוא טועה אנחנו לא מתקנים אותו אנחנו ממשיכים איתו שאני כן מאמין לך אני מאמין לך שאתה לא זוכר, ואני איתך ותהיה בסדר ואתה מנקה את עצמך ויש לך עיניים טובות. והוא יבוא ואם אתה לא זוכר,

כב' הש' א. קולה :            עורכת הדין רוזנפלד באמת,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסוף החקירה,

העד, מר י. אזולאי :         בסוף,

כב' הש' א. קולה :            לא לא סליחה מר אזולאי, זה לא בסדר.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני מקדמת הלאה, הלאה,

כב' הש' א. קולה :            זה שאלה פשוטה. ענית לא האיש מבין,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        סוף החקירה, אני לא רוצה,

כב' הש' א. קולה :            לא ניצלנו את מצבו,

העד, מר י. אזולאי :         סוף  החקירה הוא מתוודה ומספר לנו איך הוא רצח אותה הוא גם מדגים.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        תלן לי למקד אותך. חברי אם תחשוב שאני מדריכה מבטיחה לעצור אני  מרגישה שאני צריכה למקד, בסדר?

כב' הש' א. קולה :            נכון.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אם אני אדריך אני אעצור בשמחה תגיד לי. בסוף החקירה אתם שואלים אותו אם יש לו מה להוסיף? נותנים לו אפשרות להוסיף?

העד, מר י. אזולאי :         בוודאי. אנחנו נותנים לו אפשרות להוסיף,

ש:          אוקי.

ת:          ואז הוא פותח,

כב' הש' א. קולה :            אבל כל זה נראה בחקירה.

העד, מר י. אזולאי :         זמן ארוך שהוא שוב,

כב' הש' א. קולה :            סליחה לכן אני אומר האיש הזה הוא משקף לנו את מה שהיה בחקירה כל זה אנחנו נראה, ריבון העולמים,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אבל יש משהו שלא נראה כבודכם.

כב' הש' א. קולה :            אז שיגיד מה שלא נראה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        איפה שאני יכולה ואני קיצרתי פה שלושה דפים מהחקירה.  מההפסקה.

כב' הש' א. קולה :            שלושה זה לא מספיק.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני אשתדל.  טוב, יורם בסוף החקירה אתם אמורים לצאת לשחזור יש חלקים שהם לא מתועדים, כאן אין, אנחנו נראה, כאן אני מבקשת ממך שתגיד מה קורה בשלב הזה והאם ניצלתם האם עשיתם את כל אות אמצעים פסולים פה בסדר? מה קורה? אבל קצר בכותרות, בלי ה-,

העד, מר י. אזולאי :         בהתחלה שאנחנו מבקשים ממנו לצאת לשחזור הוא לא רוצה הוא אומר טלוויזיות ואז אנחנו מסבירים לו כמה זה חשוב לצאת לשחזור אתה מתנקה וכולי ואז הוא אומר מסכים לצאת לשחזור. אני יוצא מהחדר ואז כעבור זמן סאשה מגיע אליי רב פקד סאשה סטרוזיבסקי,

ש:          שהוא החוקר שליווה אותו בכל החקירות,

ת:          שהוא החוקר שליווה אותו שהוא בדרך כלל כמעט בכל החקירות נמצא איתו והוא אומר לי יורם רומן לא רוצה לצאת לשחזור הוא אומר שהוא רק ראה את הגופה ניגב את הדם אבל הוא לא רצח.

ש:          הקטע הזה מוקלט? מוסרט? מה יש שמה?

ת:          לא,  הקטע הזה לא מוקלט ומוסרט,

כב' הש' א. קולה :            וזה גם עדות שמועה של סאשה אני צריך לשמוע את סאשה בשביל זה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        ברור ברור, אני רק מה שהוא קיבל בזמן אמת,

כב' הש' א. קולה :            מאה אחוז.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בדיוק. רגע למה לא מוקלט מוסרט?

העד, מר י. אזולאי :         כי זה לא הייתה חקירה בשלב הזה, ישבו איתו בכלל בלשים. ישבו איתו בלשים זה לא שלב חקירה אנחנו מחכים, הבאנו קצין חקירות מחדרה דובר רוסית כדי שיעשה את השחזור כדי שאף אחד מצוות החקירה לא  יהיה בשחזור. זה לקח קצת זמן. בזמן הזה אין חקירה יושבים איתו שני בלשים וקפה תה מה שצריך.

ש:          קיבלת דיווח מסאשה, סאשה יעיד, מה אתה עושה?

ת:          אני חוזר לנאשם לחדר שבו הא נמצא בשלב הזה אנחנו כן מפעילים את ההקלטה, אז אני אומר לנאשם מספיק אתה איתנו, כל פעם הולך קדימה אחורה מספיק, מה שאמרת לי מה שאתה זוכר תצא תשחזר,

כב' הש' א. קולה :            אבל זה כבר כן מתועד ומוקלט נכון?

העד, מר י. אזולאי :         זה מתועד ומוקלט.

כב' הש' א. קולה :            הלאה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זה אנחנו נגיש. בסדר?

כב' הש' א. קולה :            100 אחוז.  הלאה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי. בשחזור אני לא רוצה פרשנויות לא רוצה כולנו יודעים לקרוא ולצפות, אתם ניצלתם בשחזור מסביב לשחזור עשיתם איזה שהוא פעולות  אסורות הדרכה, הזנה בפרטים לא יודעת כל דבר, הפחדה, אין לי מושג התשובה היא כללית,

העד, מר י. אזולאי :         ממש לא.

ש:          אני מדברת על המעמד הזה סביב,

ת:          אף אחד, אנחנו לפחות לא היינו בשחזור הזה הבאנו קצין חקירות מ-,

כב' הש' א. קולה :            מה שלא היית לא היית .הלאה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא אבל אתה, לא לא, ראש הצוות הוא הרי,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            אז הוא אומר ממש לא,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        הוא מביא את האנשים,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין רוזנפלד תני לנו קרדיט הרי זה יעלה הוא אמר ממש לא, זה מספיק לך לשלב הזה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר, אתה אמרת שאתה דאגת שיהיה צוות אחר שלא מכיר,

העד, מר י. אזולאי :         נכון.

ש:          אבל אני מבינה שאתה מדווח, תקן אותי אם אני טועה,

ת:          ברור.

ש:          אוקי? ומי שבעצם נתן את ההנחיות והקים את האירוע הזה של השחזור זה אתה,

ת:          אני יחד עם קצין האח"ם המחוזי דאז אבי שי,

ש:          בסדר ברור אני שואלת על המעמד הזה הייתה או לא הייתה איזה שהיא התנהגות פסולה, ניצול המצוקה, ניצול התמימות? זה מה שאני שואלת.

ת:          ממש לא. וגם, הם יראו את השחזור זאת אומרת בשחזור עצמו רואים את הדברים את האופן שבו הוא מתנהל, אני חושב שהשחזור משקף בדיוק את זה שלא ניצלנו ולא עשינו שום דבר פסל.

ש:          אוקי בסדר. יש לנו את הדיסק אנחנו כולנו זה, שאני עושה ככה עם היד כבודכם אני מדלגת על שאלות. זה דבר טוב. ככה, מה אתה אומר על האפשרות שאתלם גרמתם לו אתם באמצעות המדובב בסדר? לחשוב שהמצב שלו מה שנקרא על הקרשים אבוד בקנטים מצב אבוד חבל על הזמן תודה לא תודה התיק גמור ראיות טובות אתה רק למאסר עולם מפה?

ת:          קודם כל המדובב עצמו אומר לו פה זה לא רוסיה. פה אם אין ראיות לאז לא יהיו ראיות בחלק גדול מהמקרים בדיבורים בשיחות ביניהם. באותו יום שהוא יוצא לפסיכיאטר מי שמלווה אותו זה שוטר בלב מימ"ר גליל הבלש אמר הוא מספר את זה גם למדובב הנאשם הוא אומר לו תשמע היה איתי שוטר שאמר לי אם אין נגדך כלום, באותו יום שהוא מתוודה אם אין נגדך כלום תוך שבוע שבועיים שבועות אתה משתחרר, פה זה לא רוסיה,  פה רק ע ראיות, אלה הדברים,

ש:          זה הבלש אומר לנאשם.

ת:          הבלש מספר אומר לנאשם הוא גם אומר את זה הנאשם מספר את זה.

ש:          הנאשם, אתה כל הזמן עם הוא והוא,

ת:          הנאשם מספר למדובב.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          הנאשם למדובב כן. שכך סיפר לו הבלש.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        טוב. כן. מה אתה אומר על הטענה שהנאשם בא ואמר לכם בדוך מה שנקרא אני מוכן להודות הודעת שווא פה מה אתה רוצה שאני אגיד תגיד.

העד, מר י. אזולאי :         זה נאמר לו כמה פעמים.

ש:          אני לא מצטטת כמובן.

ת:          נאמר לו כמה פעמים גם על ידי המדובב כמו שאמרתי גם על ידי סאשה כמה פעמים פה אין הודיות שווא אנחנו לא מקבלים הודיות שווא אנחנו רוצים להגיע לחקר האמת נקודה.

ש:          אוקי טוב עכשיו מתלי אתם אומרים לו פעם ראשונה חביבי השכן שהיה איתך בתא זה מדובב? מתי ביחס להודאה שלו לפני שהוא הודה או אחרי שהוא הודה?

ת:          אחרי שבוע או שבועיים אחרי לדעתי.

ש:          אחרי שהוא הודה?

ת:          אחרי שהוא הודה. בוודאי.

ש:          זאת אומרת שכשהוא מודה הוא בכלל לא יודע שיש לכם את הראיה הזאת של המדובב?

ת:          ממש לא.

ש:          אוקי. יש לנו אחר כך יום אחרי ההתוודות תראו כבודכם קפצתי קדימה בזמן בדילוג עברתי                ישר ליום אחרי, 20 לחודש. אתם חוקרים אותו לא חוקרים אותו? יום אחרי ההתוודות                השחזור.

ת:          למיטב זיכרוני אנחנו לא חוקרים אותו אבל כשהוא מוצא אומר אחד החוקרים הגיע אליי                ואומר לי כתב את זה במזכר שהנאשם אמר לו שעורך הדין שלו אמר לו לא להודות, השוטר                יעיד פה.

ש:          והוא לא נחקר ביום הזה?

ת:          למיטב זיכרוני הוא לא נחקר.

ש:          ולמחרת יש 21.12 הארכת מעצר בבית משפט הסניגור,

כב' הש' א. קולה :            תמשיכי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        למחרת הארכת מעצר בבית משפט 21.12 הסניגור שם אומר ההודאה הודאת שווא הוא כבר מעלה את העניין הזה בסדר? נגד ההודאה. מסתיימת הארכת מעצר  הנאשם מגיע אליכם לחקירה בסדר? החקירה הזאת שאתם כבר יודעים שיש טענת זוטא או לא משנה משהו מעולם הזוטה אתם עדיין ממשיכים להפעיל נגדו כל מיני אמצעים ללחוץ אותו לנצל את המצוקה שלו מה? כאן אתם כבר יודעים כי שמו את זה על השולחן. מה אתה אומר על זה?

העד, מר י. אזולאי :         ההודיה  הזאת קודם כל כשהוא מגיע הבוא מתחיל רואים את זה  בחקירה את הביטחון שהוא נכנס אליה ואילך שהוא מידבר ואני לא אתן לכם ואני כן בביטחון הוא מדבר טלוויזיות וכולי, בהודעה הזאת אני אגיד בהתרשמות,

ש:          לא התרשמות, קצר, ניצלתם לא ניצלתם?

ת:          לא ניצלנו שום דבר. הוא גם מבחינתו אומר אני לא אחתום לכם על שום דבר, אני מה שאני אמרתי אתם תעשו עם זה מה שאתם רוצים בסופו של דבר הוא כן חוזר לתודות, מתחיל לנהל איתנו משא ומיתן על כל מיני דביר הוא רוצה,

כב' הש' א. קולה :            זה מוקלט?

העד, מר י. אזולאי :         מוקלט.

כב' הש' א. קולה :            גמרנו, הלאה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כן. פה אגב כבודכם יש תמליל בכתב יד. בשלב הזה אתם מנצלים את המצב של?

העד, מר י. אזולאי :         זה בדיוק השלב שהוא מאשר לנו את כל מה שחשבנו,

כב' הש' א. קולה :            עורך דין רוזנפלד (לא ברור) פעם אחרונה, באמת הוא אמר,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר אני מתקדמת,

כב' הש' א. קולה :            עשר פעמים,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        הבנתי,

כב' הש' א. קולה :            הוא לא ניצל.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        מוקלט, הבנתי.

כב' הש' א. קולה :            תאמיני לי שעורך דין ירום הלוי בנקודה הזאת,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר.

כב' הש' א. קולה :            לא יניח לו אז מספיק.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר, יורם לא צריך,

העד, מר י. אזולאי :         פשוט הוא אמר שם משהו קריטי מבחינתי.

כב' הש' א. קולה :            אבל זה כתוב.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא אבל כבודכם קריטי מבחינתי תגיד. אבל במשפט, לא רבע שעה עכשיו.

העד, מר י. אזולאי :         הוא אמר כמה פעמים בעדות הזאת שאני מבחינתי הבנתי גם שהוא מטעה אותנו בחלק מהמקרים הוא אמר 80 20 אמרתי לכם זה בדיוק כמו שהוא אמר בסוף השחזור הוא אמר לקצין ששחזר איתו הוא אומר תשמע אני הראיתי לכם מה שעשיתי יכול להיות שיש עוד דברים שלא אמרתי לכם, שם הוא מאשר לנו את כל התאוריה של האפקט כשהוא אומר 80 אחוז אצלי הוא אומר את זה כמה פעמים אני חושב שזה חשוב להבין את הלך הרווח של הנאשם.

ש:          זאת אומרת אתה יוצא מהחקירה הזאת שלגבי אותו אדם תמים או חלש אופי אותם 20 אחוז שהוא לא כבר בשחזור הוא אומר לך פה מה הוא אומר פה בדוך?

ת:          שאני זוכר למעשה וכאילו הוא לא אומר אני זוכר אבל אתה מבין אני נתתי לכם 80 אחוז 20 אחוז אני שומר לי למשפט הוא אומר את זה כמה פעמים.  ומבחינתי הוא מאשר לנו את כל התפיסה שהלכנו איתה לאורך כך הדרך האיש מחזיק שהוא רוצה לתת לנו פרטים הוא נותן כשהוא לא רוצה לתת לנו פרטים הוא לא נותן הוא מנסה לשמור על מסגרת של גרסת האפקט שלו.

ש:          מהרגע הזה,

עו”ד י. הלוי :      תגידי זה מתעד או לא מתועד?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בטח שמתועד. הוא גם אומר שטחי בכוונה אני לא נותן פרטים,

העד, מר י. אזולאי :         שטחי הוא הגיר את זה בכוונה,

ש:          20 אחוז לעצמי למשפט הכול בהקלטה.

עו”ד י. הלוי :      טוב.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        טוב מהרגע הזה שהוא כן  מודה רק צריך להגיד הוא ממשיך להודות בחקירה הזאת אני לא שואלת פרטים אבל תקן אותי אם אני טועה הוא ממשיך להודות בחקירה הזאת אמרת גם הוא מטעה אותנו בפרטים רק תגיד לי נכון או לא נכון כי אני מעדיפה אני לשאול אם אני יודעת שאתלה עונה אני מקבלת תשובה של שעה אז אני פוחדת אז בוא תגיד לי זה נכון הוא ממשיך להודות ומטעה?

העד, מר י. אזולאי :         הוא ממשיך לבודות ובחלק מהדברים הוא מטעה.

ש:          בסדר.

כב' הש' א. קולה :            יפה, להמשיך.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        קופצת קדימה. יום למחרת 22.12 אתה עוד פעם חוקרים אותך עדיין בגרסת הלא מודה חוזר בו אגב מפה עד הסוף ואני מבטיחה לא להאריך בהקשר הזה אבל 22 אתה נכנס אליו לתא, אתה מרים עליו (לא ברור) צעק עליו נכנס בו, אפילו ברמה מסוימת משפיל אותו מבזה אותו אומר לו מילים אני אומרת הנה אני אומרת לך כתובעת מילים קשות. קודם כל לדבר הזה והאם זה מה שאפיין את ההתנהלות לכל הדרך גם לפני שהו אהודה? אנחנו כאן אחרי שהוא הודה.

העד, מר י. אזולאי :         נכון. ביום הזה אני נכנס לתא קודם כל מהמטרה זה לוודא קודם כל טענות, הודיית שווא איך מתייחסים אליך, הכול מוקלט דרך אגב, אני יודע במודע, הנחיתי להקליט את השיחה הזאת איך מתייחסים אליך לא תודה מתייחסים אלי יפה, דרך אגב זה עולה בכמה וכמה חקירות מתייחסים אליי יפה תודה רבה. הכול בסדר, באמת אין לו טענות ותוך כדי אני מדבר איתו על זה שהוא כבר התוודה אני מנסה להחזיר אותו חזרה,

כב' הש' א. קולה :            שאלה פשוטה האם צעקת עליו האם ביזית אותו? האם העלבת אותו? זה שאלה פשוטה תגיד כן תגיד לא.

העד, מר י. אזולאי :         אני מבחינתי זה לא, אמרתי לו מילים קשות אני מנסה להחזיר אותו להודיה,

כב' הש' א. קולה :            לא שאלנו למה.

העד, מר י. אזולאי :         שהוא רוצח,

כב' הש' א. קולה :            זה לא שאלנו למה שאלנו את העובדה. לא שאלנו פרשנות לעובדה, האם העובדה שהיא אומרת לך היא נכונה?

העד, מר י. אזולאי :         תראו את להקלטה שאמרתי לו דברים ניסיתי להחזיר אותלו מההודיה זה לא השפיע עליו בכלל.

כב' הש' א. קולה :            זה גם לא שאלנו אותך זה לא שאלו אותך.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        האם באמת אמרת את הדברים האלה, אני לא צריכה האם באמת, זה  מוקלט,

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר י. אזולאי :         איזה משהו מטרה להשפיל,

ש:          אבל שנייה,

ת:          במטרה להחזיר אותו להודיה כעובדה,

ש:          אוקי.

ת:          מהחקירה הזאת מאותו יום עד סופה,

כב' הש' א. קולה :            היא שואלת אותך שאלה פשוטה שאני אחזור עליה במילים שלי, האם אפשר להניח בהתנהלות של אדוני במועד הזה שגם לפני ההודאה הראשונה צעקת עליו השפלת אותו ביזית אותו השפלת אותו, זה מנה ששאלתי אותך,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        שזה אפיין,

כב' הש' א. קולה :            לא מעניין אותך?

עו”ד י. הלוי :      לא מעניין.

כב' הש' א. קולה :            לא מעניין אותו,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא צריך לענות. גם ככה הכול מתועד,

עו”ד י. הלוי :      (לא ברור) של צעקות,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        חבל על הזמן.

כב' הש' א. קולה :            שטויות. אז בוא נתקדם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר.

כב' הש' א. קולה :            לכן אמרתי לך תשאירי את לזה לחקירה נגדית,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        עזבתי,

כב' הש' א. קולה :            תשאירי את זה לחקירה נגדית.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כבהודכם אני כבר בשאלה הבאה.

כב' הש' א. קולה :            בשאלה האחרונה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני כבר בשאלה הבאה טוב אומר כאן חברי בתשובה הזאת החדשה לאישום היא אומרת ככה שכל הפרטים כל הפרטים שהוא מסר לכם בחקירה שהוא מסר למדובב אלו פרטים שהיו בנחלת הכלל, בין אם זה בתקשורת  בשמועות, לא משנה you name it בסדר? אני לא מדייקת,

כב' הש' א. קולה :            נכון.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני אומרת שאני לא מדייקת,

עו”ד י. הלוי :      (לא ברור) חוקרים כולם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        רגע לא סיימתי את השאלה, בסדר? כל הפרטים האלה בסדר? אלה פרטים שהיו בידיעת כולם ואתם בין אם זה בדוך אתם ובין אם זה פחד בעקיפין ברמזים בהשערות לא יודעת מה ובין אם זה באמצעות המדובב הזנתם אותו בפרטים האלה קודם כל תענה לי באופן כללי ותכף אני אעבור איתך פרט פרט שנבין.

העד, מר י. אזולאי :         באופן כללי יש דברים כמובן שידענו אנחנו מקבלים כמובן כל עוד אנחנו בקשר עם מעבדות יש דברים שאנחנו יודעים לפני יש דברים שאנחנו יודעים אחרי אנחנו לא נכנסים אין לנו, שאתה נכנס יותר לזירה אין לך עדיין את כל הפרטים אבל אנחנו מקבלים כל הזמן בשלבים דוחות מהמעבדות ואני לא זוכר, אפשר לראות את זה בדוחות של המעבדות מתי הם מגיעים אלינו. אבל אנחנו לא יודעים כל הזמן ב-real time את כל הדברים. אנחנו יודעים חלק מהדברים.

ש:          בסדר, היה לי עוד חלק לשאלה מה האפשרות שאתם הזנתם אותו,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          הזנתם את הנאשם בפרטים האלה.

העד, מר י. אזולאי :         ממש ממש לא. אני אגיד רק דבר אחד פשוט וחשוב לי להגיד אותו לנאשם הייתה במה שהטחנו בפניו את כל הפרטים שהיו לנו איך ידעת למשל על שני חתכים בצוואר. איך ידעת על הדלת, היה שם את הסיפור שהעדות של הדלת תהיה חשובה ומשמעותית איך ידעת שהדלת לא נסגרת מבחוץ. איך ידעת,

ש:          המנעול.

ת:          המנעול סליחה. של הדלת לא ניתן לנעול אותו מבחוץ. הדברים האלה הייתה לו במה וגם לגבי המדובב הייתה לו במה להגיד תשמע המדובב שתל לי פרטים, הוא מעולם לא אמר את זה. הא כן הזכיר משהו, כשהוא נשאל על התא השני אז היו לו שתי תשובות הוא אמר פעם אחת בדרך כלל נכנסים לתא השני ולתא השלישי או משהו כזה אבל פה הוא כן ידע להגיד תשמע אני הבנתי מהעיניים של סאשה שזה התא השני. זאת אומרת שהיה לו משהו האמת,  שהיה לו איזה משהו שהוא חשב שנתנו לו פרטים או שאפילו בטעות נתנו לו פרטים הוא אמר אני הבנתי מסאשה שזה נכון או שהוא כזה לגבי התא השני אבל בשום מקום הוא לא אמר ששתלנו לו פרטים.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          אתם לא שתלתם.

העד, מר י. אזולאי :         בוודאי שלא.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          יאללה, כן.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        חוץ מאותו מבט של סאשה שסימן לו שזה תא מספר 2 הייתה איזה שהיא אמריה של הנאשם על דברי אחרים?

כב' הש' א. קולה :            הוא אמר,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני שואלת בצורה ברורה, אני רוצה להבין,

העד, מר י. אזולאי :         אמרתי שלא היו אמירות כאלה של הנאשם.

ש:          אוקי בסדר.

ת:          שאני זוכר,

ש:          עכשיו אני עוברת איתך, נרוץ קדימה אני מבקשת קצר, פרט פרט בסדר, פרטים מוכמנים מיוחדים, כל אחד שיקר אלזה איך שבא לו, האם ידעתם את זה כנטען לפני שהוא הודה, אני שואלת על מעמד ההודאה שזה החל במדובב 18 19, בסדר? והאם הזנתם אפילו בתום לב אפילו אתה יודע לפעמים בטופס אזהרה אנחנו רואים את זה, זה קורה.  בסדר? טוב. הפגיעה של המנוחה בצוואר,

עו”ד י. הלוי :      סליחה רגע אולי נלך אני חושב ש-,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא לא, תן לי לחקור איל שאני רוצה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא לא תן לי,

עו”ד י. הלוי :      את רוצה ככה? בסדר.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בתורך תחקור איך שאתה רוצה, טוב, הפגיעה בצוואר, כל דבר שאני שואלת ידעתם לא ידעת ואולי הכנסתם אפילו בטעות.

העד, מר י. אזולאי :         ידענו על הפגיעה בצוואר אני חושב שהעניין של השיסוף של הצוואר היה דבר השיסוף עצמו היה ידוע הוא לא היה איזה שהוא סוד, בתקשורת אפילו אם אני לא טועה זה עלה. העניין של השיסוף שלך הצוואר אבל כולם ידעו על השיסוף.  גם בקצרין לא לשכוח,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          מה היה הפרט שלא ידעו?

העד, מר י. אזולאי :         שני חיתוכים,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          אוקי,

העד, מר י. אזולאי :         זה הסימן שראינו,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          ואת זה לא אמרתם לו?

העד, מר י. אזולאי :         וודאי שלא.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          הלאה. פרט מוכמן.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אתה מבין מה אני שואלת? בסדר. אז שיסוף היה ידוע כולי עלמה שני שיסופים,

העד, מר י. אזולאי :         שני שיסופים לא ידע. אני כשראיתי את ההתוודות בפני המדובב אמרתי משהו פה נראה לי קצת מוזר, כי לא זכרתי שיש שני שיסופים, אנחנו מדברים אבל היה שם משהו שאני הופתעתי מהאופן שבו הוא שיסף ומאופן העמידה שלו מול המדובב אבל רואים את זה,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כשראיתם את התמונות של הזירה לא ראיתם שזה שתיים שזה שני שיסופים של המנוחה הכוונה. של הגופה.

העד, מר י. אזולאי :         אני מבחינתי ראיתי חיתוך משמעותי  בצוואר, אני עדיין לא זוכר מתי אני יודע שהיו לו שני חיתוכים אבל הדוחות,

כב' הש' א. קולה :            האם יכול להיות שדוחות המז"פ קיבלתם לפני  שהנאשם הודה בפני ארתור?

העד, מר י. אזולאי :         לא. למיטב זיכרוני,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        28.12.2006 דוח מעבדה ניידת נחתם,

כב' הש' א. קולה :            לא הדוחות ראשונים קודם?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא יודעת, לא רוצה,

כב' הש' א. קולה :            האם מישהו אמר לך קודם ל-18.12 שהמנוחה נרצחה בשני שיסופים בצאר משני חיתוכים?

העד, מר י. אזולאי :         אני באמת חייב להגיד שאני זוכר שהופתעתי, אני לא זוכר,

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר י. אזולאי :         אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה :            אז תגיד שאתה לא זוכר זה הכול.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי כאן אני כן יכולה לעשות סדר. דוח פתולוגי נתיחה ששם מופיע שני שיסופים בצוואר, תאריך החתימה שלו 19, דקה אני רוצה לעזור, שאלו אותי.

(ממדברים יחד)

כב' הש' א. קולה :            בסדר הבנו בוא נתקדם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אז דוח פתולוגי נחתם,

כב' הש' א. קולה :            הבנו נתקדם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        ביום 19.12 למדובב הוא סיפר את זה עוד לילה לפני.

כב' הש' א. קולה :            שאלתי,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זה תשובה.

כב' הש' א. קולה :            בסדר. הלאה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        תשובה, יופי, חתך בחזה.

העד, מר י. אזולאי :         חתך בחזה זה בהתוודות שלצו בחקירה אני לא זכרתי אני הופתעתי, ואני מבחינתי זה היה כאילו בשלב הזה סוג של פח"ם שלילי אני לא זכרתי שיש שם איזה שהוא חתך משמעותי בחזה. אחרי שאתה רואה את הצילום אתה  מבין כי הוא מדגים את זה יראו את  זה בחקירה ההרכב יראה את זה.

ש:          אוקי כאן אני חוזרת,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          ולא מסרת לו?

העד, מר י. אזולאי :         בוודאי שלא.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          תענה לשתי חלקי השאלה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני רוצה לשאול,

כב' הש' ניסים ישי:           הוא אמר שהוא לא ראה משהו משמעותי,

העד, מר י. אזולאי :         זאת אומרת לא מבחינתי היו שמה עוד כל מיני פצעים יש עוד כל מיני זה אבל אני לא זוכר שהיה לו חתך בחזה, שלא היה לה חתך בחזה. מבחינתי זה עוד משהו שצרי לבדק. מסמן מדגים איך החליקה לו הסכין בחתך השני והוא מדגים את זה ואני לא זוכר אבל אני לא מתקן אותו.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי, איזה שאלה מקדמית אולי אני הייתי צריכה לשאול אותה קודם, דוח פתולוגי אמרנו נחתם תאריך חתימה שלו 19.12. הוא מדבר עם המדובב ערב לפני ואתכם בצהריים בחקירה הזאת שאתה מדבר עליה אוקי? אתה יודע מתי הדוח הזה הגיע אליכם אם הגיע אליכם אליך,

כב' הש' א. קולה :            זה מה ששאלתי, האם לפני החקירה שלך אותו ראית את הדוח הפתולוגי?

העד, מר י. אזולאי :         אני אגיד פשוט באות לילה לא ישנו ראינו את ההתוודות בפני המדובב, אני לא זוכר,

כב' הש' א. קולה :            אז תגיד לא זוכר.

העד, מר י. אזולאי :         לא זוכר.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר גמור.  הוא תיאר חתך במותן ימין שלה. אוקי. ידעתם לא ידעתם הכנסתם לו את זה?

העד, מר י. אזולאי :         גם זה לא ידענו שיש חתך במותן ימין כמו שלא ידעתי שיש,

כב' הש' א. קולה :            וממילא גם לא אמרת לו את זה.

העד, מר י. אזולאי :         אבל אין חתך במותן ימין.

כב' הש' א. קולה :            אוקי.

עו”ד י. הלוי :      הוא תיאר.

העד, מר י. אזולאי :         לימים הבנו  היה שם איזה קרע בחולצה שלה שהוא מדגים את זה למעשה בשחזור ויש קרע בחולצה שלה באזור מותן ימין.

כב' הש' א. קולה :            אוקי וגם זה לא ידעת בזמן,

העד, מר י. אזולאי :         לא ידעתי לא ידעתי ולא דיברתי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זאת אומרת עולה לך פח"ם שלילי שהוא אומר דקרתי אותה במותן ימין, אתה יודע שאין, לא יודע מתי אתה יודע שאין אבל לימים אתה מגלה שיש לה חתך בחולצה,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          הבנו,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר. אני רוצה את הסדר  שלי. אוקי. אתה מהנהן\ רק אני מזכירה לך שאנחנו בהקלטה.

העד, מר י. אזולאי :         כן.

ש:          טוב בשחזור הוא מתאר שהוא טיפס על האסלה ויוצא מעל הדלת מתי פעם ראשונה נודע לכם שזה אופן היציאה של הרוצח מהתא?

ת:          כולנו הופתענו שצפינו בשחזור רואים את הקפיצה שלו בשלב הראשוני של ה-, רואים את זה שבהתחלה  הוא לא יוצא ואז אנטוליו אבישי אומר שידגים איך הוא יצא ואז הוא פשוט קופץ באופן כזה שהוא מחזיק בשתי הידיים, אנחנו מופתעים, סביר היה, קשה לעשות את זה. בהתחלה הוא לא רוצה דרך אגב אפרופו הסרטון וחשוב להגיד הוא בא כשהוא בא להדגים הוא אומר לשוטר שעומד מחוץ לתא הוא אומר לו תזוז, אתה תפריע לי לעשות את ההדגמה, זאת אומרת אפרופו הסרטון של השלישייה בתוך התא הוא אומר לו תזוז,  והוא אפילו מחוץ לתא ואז הוא נותן קפיצה כשהוא למעשה דורך על מכסה האסלה וקופץ החוצה,

כב' הש' א. קולה :            קדימה?

העד, מר י. אזולאי :         קדימה מהדלת. זאת אומרת הוא לא עובר לתא היה לו יותר קל לעבור לתא השני. כאילו מבחינתנו הוא קופץ ככה מעל הדלת, האופן הזה  תאם בעצם את המקום שבו נמצאו לאחר מכן טביעות נעל שלו על גופתה של תאיר,

עו”ד י. הלוי :      (לא ברור),

כב' הש' א. קולה :            מתנגד לזה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אתה יכול, שיעיד מה שהוא רוצה.

כב' הש' א. קולה :            ברור.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זה לא קשור,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד י. הלוי :                     אני לא אחזור על,

העד, מר י. אזולאי :         אנחנו על הטביעות נעל האלה,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          עזוב את הטביעות. אתה רוצה להגיד המנגנון יציאה,

העד, מר י. אזולאי :         המנגנון יציאה הפתיע אותנו לחלוטין.

כב' הש' א. קולה :            הלאה תתקדם.

העד, מר י. אזולאי :         לא אבל אני כן רוצה להגיד אפרופו ידענו,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        חשוב,

העד, מר י. אזולאי :         אנחנו יודעים על טביעות נעל של הנאשם על המכנס של המנוחה רק כמה שבועות לאחר מכן. אנחנו לא יודעים להגיד את זה ואפרופו למדובב גם חשוב להגיד שהוא אומר דבר פשוט הוא עושה אבחנה מאוד חשובה הוא אומר תשמע כשהוא מתוודה הוא אומר את המכנסיים ואת החולצה הם לא, סליחה ואת הסכין הם לא ימצאו, הנעליים נקי. עכשיו אנחנו לא יודעים מה  זה הנעליים איך אתה עושה את האבחנה הזאת אם אנחנו לא יודעים והמדובב בכלל לא יודע אבל הוא אומר את המילים האלה למדובב הוא עושה אבחנה.

כב' הש' א. קולה :            טוב.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        הפרט הזה אני מחברת לפרט הזה של נעליים נקי מכנס וסכין הם לא ימצאו בשלב הזה אני שואלת, בשלב הזה כבר חיפשתם את המכנס? מתי הייתה פקודת החיפוש של המכנס? ידעתם אכן לימים שלא תמצאו נעליים ולהב של סכין,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            סליחה אם אני זוכר נכון בתחילת הבוקר היום אתה אמרת שהמכנס כבר עלה בתשאול הראשון,

העד, מר י. אזולאי :         נכון.

כב' הש' א. קולה :            עוד לפני הסיפור של ההתוודות והלכתם לחפש וירדתם למקלט אמר בעצם זה אצל נאג'ח וכולי וכולי.

העד, מר י. אזולאי :         נכון. לא מצאנו את המכנס.

כב' הש' א. קולה :            אבל ידעת כבר אז,

העד, מר י. אזולאי :         כבר אז לא, אבל תוך כדי חקירה כשאתה מתשאל עדים וגם את קרובי המשפחה שלו מתברר לנו שיש חליפה שהוא מתאר שהעדים אומרים לנו בעצם הם לא מכירים אותה. בני המשפחה שלו אומרים לא מכירים את החליפה שהוא מתאר, עדים נוספים אומרים לנו שהוא היה עם ג'ינס. עכשיו מבחינתנו אנחנו עד היום, אתה שואל אותי אם הייתה חליפה או שהוא היה עם ג'ינס בזמן הרצח, אני לא יכול לתת לך תשובה חד משמעית.  אבל כי גם קרובי המשפחה שלו מאשרים שלא מכירים את החליפה אנחנו בכל מקרה מחפשים בכל פחי הזבל כי הוא אומר לנו תחפשו בזבל תמצאו את חפותי וכולי. אנחנו מחפשים בכל פחי הזבל לא מוצאים, ובשלב מסוים מאוחר יותר גם אחרי שהוא מתוודה אנחנו עדיין מחפשים במזבלה. במבלה הגדולה יש אתר שנקרא עין תאנים,

כב' הש' א. קולה :            עין תאנים בחצור.

העד, מר י. אזולאי :         בדיוק, אנחנו שולחים לשם צוותי בילוש שיחפשו עדין ראיות רצינו גם לנסות לתפוס סכין ובכלל,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בינואר,

העד, מר י. אזולאי :         בינואר, כל ממצא שקשור לחקירה שינסה שיקדם אותנו. למרות מה שהוא אמר למדובב. הוא אמר לו המדובב שאל אותו למה לא ימצאו את המכנסיים? הוא אמר קברתי אותם משהו כזה בבטון.  הלכנו למפעלי הבטון לבדוק איפה נמכר בטון שם, הפכנו את הריצוף של המקלט, עשינו מלא פעולות,

כב' הש' א. קולה :            טוב זה לא תשובה לשאלה, בוא נתקדם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בקיצור כשהוא אומר לכם ביום הזה נעליים נקיות שהוא אומר למדובב נעליים נקיות מכנס ולהב לא תמצאו אתם עוד לא סיימתם לא התחלתם אפילו את החיפוש במזבלה בבטון, לא ידעתם שאכן הם לא יימצאו, זאת השאלה שלי,

העד, מר י. אזולאי :         לא ידענו וגם לא ידענו על הטביעות נעל.

כב' הש' א. קולה :            טוב.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר. המצב של מכסה האסלה איך הוא היה בזמן הרצח? לא כשמוצאים אותה בזמן הרצח ידעתם? לא ידעתם? הכנסתם לו את הפרט הזה?

העד, מר י. אזולאי :         אני לא זכרתי בכלל,

ש:          לפני שהיא יושבת עליו,

ת:          אני לא זכרתי איך זה היה, לאחר מכן בכלל שאנחנו מנתחים את השחזור וכולי, אז אנחנו מנתחים את הסיפור הזה הוא פעם אמר שזה היה פתוח פעם אמר משהו עם סגור.

ש:          יכול להיות ש-,

ת:          אני לא זכרתי את הפרט הזה.

ש:          אוקי.

ת:          כמו שאת הפרט שהוא נתן כשאמרתי לו שאלתי אותו מה היא לובשת הוא נמתן לי את התיאור של הנעליים תיאור חלקי לא מלא שתואם לגרסת  האפקט אני לא שאלתי אותו מה היא נעלה כי אני לא זכרתי. ואז הוא אומר נעליים צבע אפור לבן. מבחינתי כחוקר, אני לא זכרתי את הנעליים וראיתי את התמונות כמה פעמים והייתי בזירה אבל הוא נותן את הפרט הזה כשאנחנו שואלים אותו איך אתה ידעת את זה הוא אומר מדבר איתך על סמים שחור לסן יש גם אדום בצדדים אבל הוא מתאר את הנעליים כשהוא עולה אחריה במדרגות זה הזמן הקריטי הוא עולה אחריה במדרגות בצד האחורי של הנעל יש פס לבן גם בכלל שרואים את הנעל רואים, השופטים יתרשמו,

ש:          נעליים רק נגיד בצבע אפור בהיר עם שחור.

ת:          אפור בהיר כזה.

ש:          בסדר? טוב בצדדים אדום, כלי הדם שנפגעו איזה כלי דם נפגעו בצוואר, ידעת לא ידעת? הכנסת לו? כשאני אומרת הכנסת הכוונה לכולם לא רק יורם באופן אישי בסדר?

ת:          הוא מתאר למדובב על עורקים האאורטה האתריה, אני אין לי מושג ולא זה, גם לאחר מכן שלחנו לקבל הסברים, הוא מסביר ממש  למדובב מה זה אאורטה וארתריה אני לא יודע על מה הוא מדבר, אנחנו מקבלים הסברים לאחר מכן מהפתולוג.

ש:          אתה פונה בעצמך לדוקטור זייצב, בין ה-7,

ת:          כן פניתי,

ש:          ל-10.1.2006 לשאול אותו מה זה האאורטה,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          ולא מסרת את זה לנאשם?

העד, מר י. אזולאי :         אני לא ידעתי בכלל מה זה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          תשלים כל פעם,

העד, מר י. אזולאי :         לא ידעתי מה זה, בוודאי שלא מסרתי את זה לנאשם,

כב' הש' א. קולה :            לא אתה ולא אף אחד אחר.

העד, מר י. אזולאי :         ולא המדובב.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        העובדה שהיה באמת כמו שהוא חשש ודאג מלכתחילה דם בשירותי בנים הרי שאנחנו יודעים שוויקטור המנקה ראה דם בשירותי בנים,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        העובדה שאכן נראה דם על ידי,

עו”ד י. הלוי :      לא נראה דם סליחה בשירותי בנים,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        ויקטור המנקה לא,

עו”ד י. הלוי :      זה לא נראה דם,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אז חבל אז חבל,

כב' הש' א. קולה :            לא לנהל וויכוח, שמענו, תמשיכי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני שואלת העובדה שנראה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            די.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        פעם שלישית העובדה שנראה דם לא נתפס לא נדגם ולא נמצא,

עו”ד י. הלוי :                     (לא ברור),

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        נראה,

כב' הש' א. קולה :            לא עורך דין הלוי זה לא יכול להימשך ככה.

עו”ד י. הלוי :                     אני מתנגד לשאלה.

כב' הש' א. קולה :            מתנגד לשאלה זה בסדר. זה בסדר.

עו”ד י. הלוי :      אוקי אני מתנגד לשאלה, מדובר פה על פרט מוכמן שהנאשם דיבר על כתמי דם שראה בשירותי הבנים, מעולם לא הוכח שהיה דם בשירותי הבנים סימן קריאה. בדיקות פורנזיות שלא אוששו זאת, ההיפך וכשחברתי אומרת העובדה שנראה דם בשירותי בנים שתגיד על סמך מה היא אומרת העובדה שנראה דם כי אני טוען שאין לנו עובדה כזאת שנראה דם. חוץ מהפה של הנאשם שאכן אמר.

כב' הש' א. קולה :            אוקי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני מפנה להודעות אגב אם אתה רוצה גם לפרוטוקול אבל אתה לא רוצה להגיש פרוטוקולים. אז חבל. לגרסה של המנקה ויקטור קוסלניקוב אני לא יודעת זה לא מולי. אני טועה אולי בשם משפחה. בסדר?

כב' הש' א. קולה :            השאלה מותרת תמשיכי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא משנה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד י. הלוי :      חטא על פשע אני קראתי,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אם קראת אז בוא תהיה, אז חבל אז איפה ההתנגדות,

עו”ד י. הלוי :      (לא ברור) בשירותי הבנות,

כב' הש' א. קולה :            בסדר אבל זה מה שהוא אמר אחר כך תתמודד איתו.  עורך דין הלוי תתמודד  איתו בבוא העת, כן. ובאמת גברתי גברתי כבר באמת מאריכה יותר על המידה. באמת.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          לאיזה פרט הגענו?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        הדם העובדה שנראה דם,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          כן אבל כמה נשארו עוד פרטים מוכמנים?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא, אולי יש לי אולי או עוד אחד או שניים.

כב' הש' א. קולה :            עוד אחד שניים ולסיים גמרנו.

דובר:     יש עשרה.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          עדין לא הגענו ל-10.

כב' הש' א. קולה :            היא תגיד מה שהיא רוצה אבל אדוני  ישלים בחקירה נגדית מה שהוא רוצה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        טוב.

עו”ד י. הלוי :      הלכתי לפי בית המשפט עליון,

כב' הש' א. קולה :            אתה תעשה מה שטוב לך בחקירה שלך.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר.

דובר:     קצת כבוד.

כב' הש' א. קולה :            די.

עו”ד י. הלוי :      מסית נגד העליון.

כב' הש' א. קולה :            די,

עו”ד י. הלוי :      (לא ברור) מחלץ אלמוני הגיע,

כב' הש' א. קולה :            די כבר עורך דין הלוי. באמת עורך דין הלוי באמת (קיבלת כבר קנס של 5000 שקל די.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        העובדה שנצפה אכן נצפה מה שהעד כינה דם בסדר? מה שויקטור כינה דם. בשירותי בנים. מה שהנאשם אחר כך קשר את זה לרצח שטפטף מהסכין שלו. ידעתם על הדבר הזה? ידעתם שבכלל זה קשור לרצח? הכנסתם לו את זה?

העד, מר י. אזולאי :         ממש לא. אפילו אנחנו הבנו שמשהו  מטריד אותו עם השירותי בנים טרום ההודעה שלו. מה זה קשור דם בשירתי בנים?

כב' הש' א. קולה :            ממש לא, הלאה, להתקדם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        נתקדם. כשהוא  מתאר שהוא ידע איך להשתמש בסכין ואיך לשסף גרון כי הוא קרא באינטרנט מאמר אני לא יודעת אני לא מדייקת פה בסדר? על הכנעת היריב בסכין כולל בצוואר, שהוא אומר את הדבר הזה ידעתם שבאמת יש לו במחשב מאמר כזה? והאם הכנסתם לו את זה?

כב' הש' א. קולה :            כן לא?

העד, מר י. אזולאי :         לא.

כב' הש' א. קולה :            לא, הלאה,

עו”ד י. הלוי :                     סליחה לא היה לו במחשב כה דבר.

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אנחנו נפנה למאמר,

כב' הש' א. קולה :            עזוב זה הנחה שניתנת לסתירה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר.

עו”ד י. הלוי :                     גם אופיו נרצח חירותו נרצחה לוס אופיו.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר.

כב' הש' א. קולה :            עורך דין ירום הלוי בסופו של יום נגלה את הכל אם אדוני לא יפריע לנו.

עו”ד י. הלוי :                     אוקי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי.

כב' הש' א. קולה :            אדוני לא עוזר לנו אבל.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר יהיה ארוך אתה רוצה ארוך יהיה ארוך אין שום בעיה. אני פה עד הערב טוב. העבדה שהשיער שלה היה אסוף אבל לא קשור בגומייה הוא אמר הנאשם אסוף ככה מגולגל לאחור אבל לא קשור בגומייה ידעתם לא ידעתם? הכנסתם לו את זה?

העד, מר י. אזולאי :         לא ידענו כי כשאנחנו באנו לזירה,

כב' הש' א. קולה :            לא ידעתם ולא הכנסתם לו, הלאה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר. הנה אני מתקתקת אני מתקדמת,

כב' הש' א. קולה :            לתקתק זה לא בדיוק ההגדרה הנכונה אבל מילא.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני לא יודעת אני ומחשבים לא הכי מסתדרים. בשבילי זה לתקתק. טוב. אני לא רוצה עכשיו פרטים אבל היו מקרים שהוא תיאר לכם דברים שהם שגויים וגם כתבת על זה מזכר כמו החתך באמה שהוא אומר לך ימין אבל אתה יודע שזה שמאל או להיפך אולי אני לא מדייקת קרו כמה דברים כאלה, מה עשיתם כשזה קרה?

העד, מר י. אזולאי :         לא תיקנו אותו.

ש:          אוקי.

כב' הש' א. קולה :            יש לגברתי 7 דקת להשלים את החקירה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי. עלה בחקירה שלו ב-21 לחודש נושא של אינס שהוא אומר לא אנסתי אותה לא אנסתי אותה. קודם כל האם היה דבר כזה בפועל האם המנוחה  נאנסה או לא? ומה בדקתם בהקשר הזה?

העד, מר י. אזולאי :         המנוחה לא נאנסה.

ש:          אוקי בסדר. אני מדלגת כי זה דבר שאתם תראו כבודכם. יש טענות שאתם הדרכתם את                המדובב, מדובבים כדי שהם ידריכו את הנאשם, אז תייחס בבקשה, אבל אני מבקשת                בכותרות.

ת:          הדרכה למדובבים זה הדרכה קודם כל מי שעושה איתם את כל התהליך זה מודיעין, כמובן                שתרגילים אנחנו בונים יחד איתם כמו שדיברנו על התרגיל אמון וכדומה אבל לא דברים                שחלילה להכניס מילים לפה, אין דברים כאלה.

ש:          אוקי.

ת:          כמובן שאתה שם, אנחנו שמים אותם במקם שניתן לצפות לא רק לראות ואין את זה היום,                היום לא מאשרים דברים כאלה בכלל,

ש:          של וידיאו אודיו.

ת:          של וידיאו אודיו ושמנו אותלו במקום כזה של אודיו וידיאו.

ש:          אוקי טוב אני עוברת לנושא הבא, טוענים בתשובה לאישום שבעצם אתלם צוות החקירה                עיוותם את דינו של הנאשם מראשית החקירה ועד החריטה בהרבה פעולות, אין כאן פירוט,                ואנחנו צריכים,

כב' הש' א. קולה :            לא, נו  באמת,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא.

כב' הש' א. קולה :            אבל הוא יטיח בזה יטיח את השאלות האלה\ הוא אומר שהם לא עיוותו את דינו, הלאה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני לא שואלת כאן ארוך בסדר? אבל אומרים כאן גם מחדלים וגם פעולות בלתי חוקיות. אוקי? אז קודם כל ענית בכללית אני שואלת איה הנחיות אתה נתת כראש צוות בהקשר הזה? בהקשרי הזהירות. בסדר?

העד, מר י. אזולאי :         לגבי עיוותי הדין אז הקפדה עם מפגשים עם עורך דין מבחינתי אין מצב שעורך דין שהוא מבקש או שעורך דין מבקש שהם לא נגשים יחס הגן לנאשם, החקירות שלו התנהלו בסך הכל בשעות סבירות למעט אותו לילה למיטב זיכרוני שהוא חוזר מהפסיכיאטר שזה זעות יתר מאוחרות שעות סבירות אוכל שתייה הוא גם מאשר את זה בחקירה שהוא אכל, יש גם מזכרי של שוטרים שצופים בו אוכל ושותה. דיברנו על הקלטות של החקירות שלו. וכמובן התא שאתה לוקח מדובב ונאשם לתא עם צפייה זה נדיר, ההשקעה שם היא אדירה זה כדי לא לעוות את הדין.

ש:          אוקי חוץ מאותה המתנה ב-19.12 מהחקירה לשחזור שבאמת היה שם קטע שלא תועד עד כמה אם בכלל היו עוד קטעים שדיברתם איתו על החקירה, תשאלתם שוחחתם, סימנתם לו לא יודעת מה על החקירה שלא תועדו, חוץ מהקטע הזה?

ת:          אני לא זוכר שהיו קטעים כאלה שלא תועדו, היה לי הנחיה לתעד את כל החקירות.

כב' הש' א. קולה :            מה הפירוש? הוא נוסע לשחזור,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר.

כב' הש' א. קולה :            הוא נוסע לשחזור הוא יושב באוטו עם שוטרים ובלשים, (לא ברור) שהשוטרים והאנשים האלה לא דיברו איתו בדרך? איך אתה יכול להגיד בביטחון מוחלט,

העד, מר י. אזולאי :         לא, אמרתי חקירה,

כב' הש' א. קולה :            לא לא, יש זמנים בין חקירות יש,

העד, מר י. אזולאי :         בין החקירות יש קטעים גם שמוציאים אותו לשירותים כשזה לא מוקלט בוודאי. גם בשחזור בנסיעה זה לא מוקלט,

כב' הש' א. קולה :            וגם לא בחזרה.

העד, מר י. אזולאי :         גם לא בהחזרה.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה.

העד, מר י. אזולאי :         אני מדבר על החקירה עצמה.

כב' הש' א. קולה :            חקירה זה ברור.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי בסדר. ממה שאתה יודע היו או לא היו איתו שיחות בין לבין ממסדרון חנייה מרתף שמים לא יודעת מה על התיק שהם לא תועדו?

העד, מר י. אזולאי :         אני הנחיתי לא לדבר איתו,

ש:          לא רק מה שהנחית, ממה שעודכנת ממה שדווחת תכלס.

ת:          אני לא זוכר להגיד לך מה היה מה שעודכנתי, תפני אותי אין לי מושג,

ש:          אוקי. לא, אין לי.

ת:          ההנחיה שלי הייתה חקירות,

כב' הש' א. קולה :            אין.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר.

העד, מר י. אזולאי :         להקליט,

ש:          טוב.

ת:          כמה שלא לדבר בשיחות מסדרון גם הוציאו אותו שלום מה שלומך,

כב' הש' א. קולה :            שלוש שעולת אחרונות אפשר?

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא שלוש, אני אקצר מאוד.

כב' הש' א. קולה :            לא, באמת גברתי,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני כבר בנושא אחרון.

כב' הש' א. קולה :            ממש גברתי זה באמת,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני אעשה, אני מבטיחה שאני מאוד אקצר אני לא יכולה להגיד שלוש אני  לא אגיד אדוני לחינם.  שתי החקירות שבהן הוא הודה 19.12 21.12 הרי בהתחלה הוא כופר ואז הוא מודה כל החקירות האלה כשלעצמן בקשה הוקלטו באופן מלא או שהיו לנו חיתוכים עניינים באמצע?

העד, מר י. אזולאי :         הוקלטו באופן מלא.

ש:          רצוף אני שואלת. שאפשר להתרשם כאן הוא כופר כאן הוא מודה? באותה חקירה. רצוף או           חיתוכים ובעיות?

ת:          רצוף.

ש:          אוקי טוב. השימוש בבוריס, אני לא רוצה עכשיו למה כמה היה למטרה פסולה כדי ללחוץ                אותו אולי להפחיד אותו ק.ג.ב?

ת:          ממש לא. הא הנאשם בעצמו ביקש כמה פעמים אני מבקש שתרעננו לי את הזיכרון אני נמצא ואז אני אומר לו אני מביא חבר שהוא חוקר של המשטרה  מהרוסים החכמים ששיגרו חלליות לירח. הוא מבין בעניין הזה. אין פה שום איום שום,

ש:          אוקי עכשיו טוענים כלפיכם למחדלי חקירה ואני בכמה שאלות האלה מסיימת,

כב' הש' א. קולה :            לא צריך.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא, אניח צריכה,

כב' הש' א. קולה :            טוב ממש בקצרה,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני קיצרתי אדוני ישמע אולי,

כב' הש' א. קולה :            טוב אבל ממש,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אולי יחשוב אחרת אחר כך. טוענים למחדלים לא מיציתם עד כמה אתם במירכאות התבייתם עליו ננעלתם עליו לא בדקתם כיוונים אחרים?

כב' הש' א. קולה :            אז הוא פתח בזה שהם בדקו כל כך הרבה כיוונים.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        נכון אבל הוא דיבר על שמות ספציפיים רפאל כהן ישראל נפתלי בלה בלה, בסדר? כאן אני כן רוצה שתסביר עד כמה באמת התמקדתם עד כמה מהרגע שהנאשם נעצר עזבתם את הכול והתמקדתם בו או מה? או מה כן היה?

העד, מר י. אזולאי :         מרגע המעצר של הנאשם יש מאות פעולות תשאול חקירה חשודים, מחת"קים פעולות, אני חושב ועם הניסין היום אני אומר לכם חקירה מהגדולות בהיקפים שלה אומרים את זה, אני יודע מה זה חקירות גדולות. מהגדולות שהיו במדינת ישראל אי פעם, נבדקו אפילו רסיסי שמועות גם אחרי שהוא נעצר,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          במקביל אחרי שעצרתם?

העד, מר י. אזולאי :         בוודאי.

כב’ הש’ ד. צרפתי :          אוקי הלאה.

העד, מר י. אזולאי :         אחרי שעצרנו אותו אנחנו ממשיכים לבדוק רסיסי שמועות אני יכול לתת פה המון דוגמאות,

כב' הש' א. קולה :           אל תיתן דוגמא. לא צריך.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אתה לא נותן, אני בקצרה אגיד חולמי חלומות, שמועות, אנשים שסתם רצו להציק ולהגיד אני יודע ואז באו והתנצלו בפניכם,

כב’ הש’ ד. צרפתי :          כולל הכל. כן.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כולל הכול, שנייה גם אחרי שהנאשם הודה בהיקפים של עשרות ומאות כיוונים,

כב' הש' א. קולה :            אבל הוא אמר את זה למה צריך לחזור על זה? הוא אמר את זה ריבון העולמים אנחנו מבינים פעם ראשונה,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כבודכם אני רוצה לחסוך הבאת עדים,

כב' הש' א. קולה :            אבל הוא אמר את זה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני מבינה הוא דיבר על ספציפי אני נותנת את הדוגמאות אני שואלת שאלה אחת. אני לא פותחת את זה עכשיו ככיוון  בכוונה אני לקחתי את זה אליי את השאלה כדי לקצר. אוקי? הדברים בוא נשים את זה על השולחן הכי הזויים שיש, מתקשרים בדקתם את הדברים האלה או שלא?

העד, מר י. אזולאי :         אני רוצה להגיד, שנייה, בוודאי שבדקנו כשמדברים על מחדלי חקירה בחקירה בהיקפים כאלה אני יכול להגיד היום עם כל הניסיון שלי אין תיק חקירה,

כב' הש' א. קולה :            אבל זה לא שאלו אותך את זה אדוני, באמת,

העד, מר י. אזולאי :         זה מה שהיא שאלה אותי.

כב' הש' א. קולה :            לא, לא לא,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זהו, בדקתם לא בדקתם?

העד, מר י. אזולאי :         בדקנו רסיסי מידע בדקנו את מה שצריך.

ש:          הכל?

כב' הש' א. קולה :            היו מחדלים לא היו מחדלים,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            פרספקטיבה נבדוק בסוף.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר אוקי.

העד, מר י. אזולאי :         מחדלים כן כביכול,

כב' הש' א. קולה :            אבל ענית כבר.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        ברור, אפילו את הרסיסים בדקתם, הבנתי. אפילו אני הבנתי את זה טוב. השם של א.ק עלה בזמנו איך שהוא? איזה שהיא משהו לגביה?

העד, מר י. אזולאי :         ממש לא.

ש:          לא עלה אוקי. אני כבר מסיימת,

ת:          ענה כמה שנים למיטב זיכרוני.

כב' הש' א. קולה :            אמרת ממש לא, תודה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אחרי שהסתיימה כאן  כאילו, עכשיו אני שואלת את חברי ואני שואלת אתכם אני לא מגישה הרי את הפרוטוקול שלו הוא העיד ישיבה שלמה כעד הזמה על עדי הגנה ד.י -מ.ר שטענו טענות נגד המדובב. עכשיו יש לי כמה שאלות בהקשר הזה, אם חברי יגיד  שנייה, שהדבר לא במחלוקת אני אתיישב.

עו”ד י. הלוי :      לא,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        או אולי אפילו אגיש רק את הקטע הזה בפרוטוקול של הזמה,

עו”ד י. הלוי :      תשאלי כי זה במחלוקת.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אוקי.

עו”ד י. הלוי :      ותספרי לבית המשפט,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        ניסיתי, ניסיתי,

כב' הש' א. קולה :            לא שומע,

עו”ד י. הלוי :      שבית משפט יבין,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        ניסיתי, לא הלך טוב יורם אתה לא משנה לימים נחקרת העיד עד הגנה בשם ד.י אתה יודע מה השם כי אמרתי לך אותו במשרדי, בסדר? אתה מכיר, הוא העיד שכשהוא ישב בתא המעצר עם ארתור המדובב אחרי שסיים לעבוד אז ארתור סיפר לו דברים בסגנון אני לא מצטטת בסדר? שאתם ביקשתם ללחוץ על הנאשם דרך ארתור לשים לו מילים בפה, להדריך אותלו בקיצור שעשיתם דברים פוסלים מה אתה אומר,

עו”ד י. הלוי :      זה לא סתם, זה שני מדובבים בעצמם.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        כן כן בסדר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר שנייה אני ב-ד.י דקה. מה אתה אומר על הדבר הזה?

העד, מר י. אזולאי :         אני אומר שזה קשקוש כי יש לנו את הכל מוקלט מופרד ההרכב הרכב השפטים יתרשם מהתוודות,

כב' הש' א. קולה :            אמר זה קשקוש תמשיכי הלאה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        הלאה אותו דבר אומר דברים בסגנון בסדר, אני לא מדייקת אומר גם מ.ר על  הדבר הזה.

העד, מר י. אזולאי :         מ.ר זה בחור שהיה מדובב בעצמו, נמלט תוך כדי פעולת דיבוב מימ"ר מרכז הבוא הגיע לביקור בבית וברח, ימ"ר גליל ירה בו, נתן לו כל מיני קשקושים לא התייחסנו למה שהוא אמר. מבחינתי העניין של המדובב יש צילום. אין יותר טוב.

כב' הש' א. קולה :            הלאה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        טוב, עוד נטען עוד טען ד.י שארתור איים באיומים על אנשי המשטרה שהפעילו אותו שאם לא יתנו לו טובות הנאה הוא יפוצץ את התיק הזה הוא יגיד את האמת שלו שהנאשם חף מפשע ושהוא זה שתדרך אותו, והוא גם אמר שהוא דיבר איתך על הדבר הזה הוא התקשר וסיפר לך כראש צוות החקירה על הטענות האלה שלו מה אתה אומר?

העד, מר י. אזולאי :         האמירה הזאת הזויה כי אני לא אדבר,

כב' הש' א. קולה :            היה או לא היה?

העד, מר י. אזולאי :         לא, שאני לא מכיר,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        רגע.

העד, מר י. אזולאי :         אבל עוד פעם אני חוזר לאותה תשבה לא מטריד אותי כלום כי יש הכול צילום והקלטה מהטובות שיש,

כב' הש' א. קולה :            ארתור לא אמר לך דבר כזה אף פעם?

העד, מר י. אזולאי :         ארתור לי לא אמר מעולם דבר כזה.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה.

העד, מר י. אזולאי :         ארתור יכול להגיד גם היום מה שהוא רוצה,

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זה אומר ד.י שהוא התקשר אליך ואמר לך  אני שואלת על ד.י בסדר?

כב’ הש’ ד. צרפתי :          ד.י התקשר אליך?

העד, מר י. אזולאי :         ד.י התקשר אליי.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        זה מה שאני שואלת.

העד, מר י. אזולאי :         אבל אני לא מאשר לו מי זה ארתור אני לא יודע מי זה ה-ד.י הזה.

ש:          הוא אומר לך,

ת:          אבל הוא אומר דברים אני לא התייחסתי אליו אמרתי לו מי שרוצה לדבר איתי שידבר איתי וניתק את הטלפון ומבחינתי,

ש:          אבל שהוא מתקשר אליך והוא רוצה לדבר איתך על המדובב הוא אומר לך את הדברים האלה המדובב שקרן המדובב, או שאתה מסיים את השיחה? לא הבנתי,

ת:          לא, הוא אומר,

עו”ד י. הלוי :      את קצת מדריכה,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        לא, זה בדיוק מה שהוא אמר לפני רגע, זה בדיוק מה שהוא אמר,

העד, מר י. אזולאי :         הוא אומר שארתור נפגע מזה היה שם איזה ניסיון של חשיפה של ארתור ואז הוא נפגע מזה ששב"ס פחדו לתת לו לעשות עוד עבודות  ואז אמרתי לו תקשיב טוב עצור עצור אתה לא יודע עם מי אתה מדבר והפסקתי את השיחה, מבחינתי מי שרוצה שידבר איתי.

ש:          אוקי והשאלה האחרונה בהקשר לטענות האלה, עלתה איזה טענה ש-ד.י טען שארתור קיבל טובות הנאה רכשתם עבורו כל מיני ממוצרים הוצאתם אותו פעם בשובע לא משנה היה מגיע עם כל מיני מתנות דיסקים בהקשר גם לאחת חנות נאווה שנמצאת לידכם ליד המשרדים שלכם מה, אתה יכול להתייחס לזה? מי זאת נאווה מה הקשר.

ת:          נאווה זה חנות שגם אני קונה הייתי קונה בזמנו ציוד משרדי לילדים שלי.  אני כמובן שלא הולך לחנות אבל כשיש לו כסף ורוצים לקנות משם כל החטא של נאווה המסכנה הזאת שהיא החנות שלה ליד משרדי מרגלית, אין פה שום דבר בעניין, הייתה ,היה איזה שהא עניין שמישהי מטעמו של העורך דין הקודם נשלחה לנאווה ואמרו לו שהיא תהיה אשת הקשר משהו כזה, וכששאלו אותי הוא אמר שזה לדעתי פלילי אני לא זוכר שחקרנו את זה,

כב' הש' א. קולה :            טוב עורך דין רוזנפלד פעם אחרונה ש-,

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        אני סיימתי.

כב' הש' א. קולה :            סיימת? תודה.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        סיימתי את הנושא וסיימתי את זה, רק אמר הייתה מישהי,

כב' הש' א. קולה :            לא, לסיים את הכל.

עו”ד מ. חן רוזנפלד :        הכל.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה.

י:            הכול, דקה רק את זאת וזהו אמרת הייתה מישהי,

העד, מר י. אזולאי :         כן.

ש:          עורכת הדין גליל שפיגל.

ת:          נכון.

ש:          בעצם פנתה למנאווה בשם שלך,

ת:          נכון השם של ימ"ר גליל,

ש:          וניסתה להוציא פרטים,

ת:          כן נכון.

ש:          בשם של ימ"ר גליל, האם מישהו מכם הסמיך אותה? שלח?

ת:          ממש לא.

ש:          תודה אני סיימתי.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה. אנחנו עכשיו עושים ככה, השעה עכשיו 12:25. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה עד עשרה לך-1. אדוני מוזהר שבאמצע חקירה נגדית כמובן וניפגש פה שוב בעשרה ל-1.

לאחר הפסקה.

עו"ד ב. משה :    כבודכם, כדי לחסוך את כל הטקס להציג לעד מזכרים שהוא ערך להגשה אנחנו ריכזנו הכל, העברנו לחברי את המוצגים עצמם, הוא עבר עליהם למעט אחד שהוא לא מסכים וצריך להתווכח הכל מוגש פורמלית, אני אומר לבית המשפט אנחנו נגיש פיזית את זה בדיון הבא מסודר עם ת/.

כב' הש' א. קולה :            עם ת/1 עד ת/ כמה שלא יהיה כולל אמרות של הנאשם.

עו"ד ב. משה :    בדיוק, בגלל זה אני לא מגיש את זה עכשיו כדי שזה יהיה אחרי אמרות הנאשם.

כב' הש' א. קולה :            בסדר גמור, מה שבמחלוקת נשבור את הראש אחר כך, אני רואה שוב פעם את הגברת אולגה, זה בסדר, מקובל עליכם שהיא תהיה באולם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        לא.

כב' הש' א. קולה :            נו, אז למה אתם עושים לי תרגילים כאלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        מה שסיכמנו סיכמנו.

כב' הש' א. קולה :            עורך הדין הלוי אני לא מבין סיכמנו שהיום הגברת אולגה לא תהיה באולם עד שתסדירו את זה בניחותא ביניכם. או קיי, אדון מקליט, מה שאמר עורך הדין בני משה הוקלט?

מקליט :               כן.

כב' הש' א. קולה :            או קיי, הצהרתו של עורך הדין בני משה הוקלטה, לישיבה הבאה יוגשו קלסרי מוצגים מסודרים כולל רשימה מת/1 ועד הת/ שאליו יגיעו.

עו"ד ב. משה :    בדיון הבא נגיש את אמרות הנאשם מסודר כולל את המוצגים שהגשנו עכשיו ברגע זה באמצעות העד למעט מזכר אחד שחברי לא מסכים להגיש אותו ואנחנו נצטרך להתווכח עליו כעת.

כב' הש' א. קולה :            תראה, לגבי מזכרים בכלל.

עו"ד ב. משה :    אני לא יכול לחתום את החקירה הראשית שלו בלי שאני מגיש את המסמך הזה, אני רוצה להגיש אותו.

כב' הש' א. קולה :            אני לא יודע, פעם למדתי כך אני לא יודע אם זה נכון שמפיהם לא מפי כתבם, אתה לא יכול להגיש לי מזכרים של העד הזה, העד הזה פה הוא אומר מה שהוא אומר, אני לא יודע, מזכר שהוא קיבל, מה שהוא כתב.

עו"ד ב. משה :    בגלל שהוא ערך את המזכר הזה.

כב' הש' א. קולה :            נכון, בגלל שהוא ערך את המסמך הזה.

עו"ד ב. משה :    נכון.

כב' הש' א. קולה :            כמו שחקירה ראשית של עד מתלונן כלשהו אני לא יכול להגיש את זה על דוכן העדים אלא העד מעיד בעל פה.

עו"ד ב. משה :    לא, יש הבדל, העד שאסור להגיש כי זאת עדות שמועה כי החוקר שמע.

כב' הש' א. קולה :            לא, לא.

עו"ד ב. משה :    העד לא ערך פיזית, אדוני, זה מזכר שהעד ערך.

כב' הש' א. קולה :            מה זה המזכר הזה?

עו"ד ב. משה :    הוא נחקר עליו, הוא הוגש בהליך הקודם, אני לא מבין את ההתנגדות.

כב' הש' א. קולה :            מה זה המזכר?

עו"ד ב. משה :    אני אגיש לבית המשפט.

כב' הש' א. קולה :            טוב.

עו"ד ב. משה :    בית המשפט יסתכל עליו ויגיד האם אפשר להתנגד, מטעם מה מתנגדים?

כב' הש' א. קולה :            אני לא יודע.

עו"ד ב. משה :    עדות שמועה זו לא עדות שמועה.

כב' הש' א. קולה :            אני לא יודע.

עו"ד ב. משה :    זה לא רלוונטי, זה כן רלוונטי אז מטעם מה מתנגדים.

עו"ד י. הלוי :      שיעיד על הדברים.

עו"ד ב. משה :    הוא העיד על זה, אני רוצה להגיש באמצעותו.

כב' הש' א. קולה :            מה זה, הוא אמר את זה, למה צריך את זה הוא אמר את זה.

עו"ד ב. משה :    נציג לו את זה, הוא יאשר שהוא ערך.

כב' הש' א. קולה :            אבל הוא כבר אמר את זה קודם, היא הכניסה בפיו את המילים האלה והוא אישר אותם, עורך הדין הלוי מה הבעיה שזה יוגש?

עו"ד י. הלוי :      אני אומר, הבעיה שלי עם סעיף 1.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אני יכולה לקצר, באמת זה פינג פונג, אני יכולה לקצר, שניה, אם מוסכם על חברי לגבי סעיף 1 אנחנו נמחוק, אני רק אומר אני מקווה שמקובל עלייך חברי שבאמת נערכה בדיקה של שדה ראיה על ידי העד, מה העלתה מה לא העלתה על זה יעיד אותו אדם.

כב' הש' א. קולה :            בסדר גמר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        זאת אומרת שהמזכר מיום 16/1/2007.

כב' הש' א. קולה :            התקבל, סעיף 1 שבו יימחק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        התקבל למעט סעיף 1, רק סעיף 2 שבו יהיה קביל.

כב' הש' א. קולה :            פתרנו את הבעיה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אנחנו נמחוק את סעיף 1.

כב' הש' א. קולה :            תשחיר את זה לדיון הבא.

עו"ד ב. משה :    בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר, נגיש מסודר.

כב' הש' א. קולה :            תשחיר את זה משני הצדדים.

עו"ד ב. משה :    בסדר, טוב, חקירה נגדית, עורך הדין הלוי הבמה שלך.

העד, מר י. אזולאי משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי :

עו"ד י. הלוי :      תשמע, אני אומר לך שאפשר לקרוא למציאות למה שקרה בתיק הפוך ממה שאתה העדת, אני אסביר.

כב' הש' א. קולה :            אני רק מזכיר לאדוני, אדוני עכשיו לא נותן נאומים, שואל שאלות מקבל תשובות.

עו"ד י. הלוי :      אני יודע, אני אומר לך לפני שנתחיל עם הפרטים, אני אומר לך שאתם עצרתם אדם מסכן, זר בארצו, עם רגשי נחיתות, ממעמד סוציו אקונומי נמוך, חסר ביטוח, קל להשפעה וחסר עמוד שדרה ואתם באמצעות המדובבים בפעולת מלקחיים אתם הכנסתם לו את הפרטים את כל הפרטים מא. ועד ת. שהוא מסר בהודאתו, אני מבקש את אישורך.

כב' הש' ד. צרפתי :           תענה לו אם זה נכון או לא נכוןן, בסדר הזה.

העד, מר י. אזולאי :         זה לא נכון.

עו"ד י. הלוי :      אני אומר לך שדוגמה טובה לאישיות שלו הרגישה, היו לנו מספר דוגמאות על רצף החקירה, דוגמה אחת זה ב- 21 לחודש ואני אשתדל להקרין את זה שהוא מבקש ממך ומסשה שהוא רצה לעשות אתם עסקה ואתם מסתכלים עליו בציפייה והוא אומר לכם אני רוצה לשבת, אני רוצה את המאסר אבל תגידו לי מה היה, תספרו לי איך זה היה וזה היה אחרי שחזור שלו, ואני אומר לכם שזאת דוגמה והוא גם פורץ בבכי והוא אומר אני יש לי נפש רגישה קל לשבור אותי ואתם שברתם אותי, אתה זוכר את הסיטואציה הזאת?

העד, מר י. אזולאי :         אם תציג לי אותה אני אזכור.

כב' הש' א. קולה :            תגיד רק מה אתה מציג לו בשביל הפרוטוקול.

עו"ד י. הלוי :      אני מציג קטע מחקירת הנאשם ב- 21/12/2006 מ.ט. 120.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        תמליל או דיסק?

עו"ד י. הלוי :      אני אמשיך חבל על הזמן, איש הטלוויזיה יבוא אני לא אעזור.

כב' הש' א. קולה :            ארתור פה לא?

עו"ד י. הלוי :      אז אני אמשיך.

כב' הש' א. קולה :            הוא בדרך תמשיך.

עו"ד י. הלוי :      או קיי, אני אומר לך ותגיד לי כן או לא, בניתם לו תיק וכרגע לא מעניין אותי אם זה בזדון או ברשלנות אבל בניתם לו בצורה לא חוקית בניתם לו תיק בלי ראייה פורנזית אמיתית כנגדו, אין לו די אן איי, אין לו טביעת אצבע ואני מזכיר את טביעות הנעל אני שם בצד.

כב' הש' ד. צרפתי :           אולי תחלק לשתיים, האם נכון שאין ראיות, בלי בניתם תיק בהתחלה כי אומרים לך לא, תתחיל אם נכון שאין.

עו"ד י. הלוי :      טוב.

כב' הש' ד. צרפתי :           זה הכי פשוט.

עו"ד י. הלוי :      אני מקבל.

כב' הש' ד. צרפתי :           כן.

עו"ד י. הלוי :      נכון שאין כנגדו לא נמצאה התאמה של טביעת אצבע ו/או די אן איי.

העד, מר י. אזולאי :         נכון.

ש :         כמובן שזה נכון למרות שפע כתמי הדם בזירה נכון?

ת :         נכון.

ש :         טביעות נעל חוות דעת לגבי טביעות הנעל התקבלה לאחר שהחקירה למעשה הסתיימה זה נכון?

ת :         איזה טביעות נעל?

ש :         שנטען שיש טביעות נעליו של רומן על הג'ינס של תאיר, זה למעשה התקבל אחרי שהוא כבר                חזר סופית מהודאתו נכון?

ת :         לא, זה היה אחרי שהוא חזר, אחרי השחזור הוא חזר מהודאתו.

ש :         זאת אומרת שכאשר אתם חקרתם אותו והוא נשבר והודה בפני ארתור זה בין ה –  18 ל- 19           לדצמבר ואחרי זה שחזר ב- 19 לדצמבר וחזר בו ואחרי זה הודה עוד פעם בשלב הזה לא                הייתה שום ראיה פורנזית נכון?

ת :         נכון.

ש :         כלומר, מה שהיה לכם באותו שלב זה שהוא מודה זה רק מה שהוא מדבר נכון?

ת :         זה מה שהוא אמר לראובן ג'נח, על העבירות שהוא אמר לראובן ג'נח והעבירות שהוא אמר                לאשתו.

ש :         כל מה שאתם טוענים שזה פרטים מוכמנים.

ת :         כן.

ש :         אני אשנה את השאלה, מה שהיה לכם באותו שלב עד שהסתיימה החקירה הפרונטליות שלו.

ת :         הנעל לא ידענו עליה אם זו השאלה.

ש :         היה לכם רק את הפרטים שיצאו מהפה שלו לטענתכם ואתם טוענים שהם מוכמנים

ת :         נכון.

ש :         אני אומר לך כטענה כללית ואחרי זה אני אשאל שאלה, אני אומר לך שפרט מוכמן אמיתי זה          פרט מוכמן שהחוקרים מעידים אותו ובאמת לא על הדרך המאיצה זה רק העבריין, הרוצח                במקרה הזה, למרות עמדתי בתיק שא. ק. ביצעה את הרצח, אני אומר פעם ראשונה ואחרונה               אני אדבר בלשון זכר, אני אומר לא על הדרך המאיצה פרט מוכמן אמיתי זה פרט שרק הרוצח         במקרה הזה ואלוהים יודעים אותו נכון?

ת :         אני לא מבין את השאלה שלך.

ש :         אני דיברתי ברור.

כב' הש' א. קולה :            האם זאת הגדרה נכונה לפרט מוכמן?

העד, מר י. אזולאי :         לא.

עו"ד י. הלוי :      תרשה לי, ניתן דרגות, האם אתה מסכים אתי שהדרגה העליונה של פרט מוכמן זה כאשר חוקרים בכלל לא יודעים את הפרט, אתן דוגמה, היה רצח באמצעות אקדח המשטרה לא יודעת איפה האקדח, מודה, משחזר מוביל אותם למקום מסתור ומוציא את האקדח ומז"פ רואים שזה האקדח שגרם למוות, האם אתה מסכים איתי שזה פרט מוכמן בדרגה ראשונה?

העד, מר י. אזולאי :         תשמע.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        סליחה.

כב' הש' א. קולה :            עם כל הכבוד עורך הדין הלוי תתקדם, כולנו מבינים כולנו יודעים מה זה פרט מוכמן כזה, ברור שככל שאף אחד לא יודע מה הפרט המוכמן הזה ורק הרוצח יודע ברור שזה מוכמן לא צריך אותו בשביל זה, נתקדם.

עו"ד י. הלוי :      קיבלתי את ההערה. אני אומר לך מתוך כל הפרטים המוכמנים ואני אגיע עוד לחקור עליהם בפירוט רק שני המוכמנים במירכאות, רק שני פרטים מוכמנים העובדה שתאיר לא נאנסה זה באמת החוקרים ידעו ואני לא חושב שזה פורסם בתקשורת זה היה פרט מוכמן וחלק מהפציעות שלה, לעומת זאת אני אומר לך שהעובדה שהיה בעיה במנעול החיצוני של הדלת לא היה פרט מוכמן כי אתם ידעתם את זה מתחילת החקירה נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        מה השאלה, יש פה שתי שאלות.

כב' הש' א. קולה :            אני מזכיר לאדוני שזמננו קצוב ומוגבל, יחד עם זאת אנחנו מאפשרים לחקור כל עוד שזה מתקדם בקצב שמניח את דעתנו ורלוונטי לעניין, אדוני ימקד אותו, אדוני שואל בשאלה אחת ארבע שאלות זה לא יכול לעבוד ככה, תשאל שאלה ספציפית בכן ולא, תקבל תשובות בכן ולא, אתה מתעכב עכשיו בפרט של המנעול תשאל על המנעול בלי הקדמות.

כב' הש' ד. צרפתי :           נכון שהחוקרים ידעו שהמנעול ננעל רק מבפנים?

העד, מר י. אזולאי :         בעדות שלו הוא סיפר לנו כשהוא התוודה הוא אמר שהמנעול ננעל מבחוץ לפני השחזור, אני יודע בתפיסה שלי שכנראה הרוצח נעל מבפנים אבל הוא מסביר, אני לא איש טכני, הוא מסביר לנו איך אפשר לנעול את הדלת מבחוץ, אותי זה הפתיע אבל לא תיקנתי אותו אפילו.

עו"ד י. הלוי :      שאלתי אותך שאלה אחרת, אתם החוקרים ידעתם מתחילת החקירה שהייתה בעיה במנעול החיצוני של דלת התא נכון?

כב' הש' א. קולה :            הוא אומר כן אבל לא שאפשר לנעול אותו מבחוץ.

העד, מר י. אזולאי :         אני אפילו לא ידעתי שניתן לנעול מבחוץ זה מה שאני מסביר, עד שהוא לא הסביר לי שהדלת אפשר לנעול אותה מבחוץ מבחינתי האפשרות היא שהיא ננעלה מבפנים.

עו"ד י. הלוי :      אתם ידעתם שהמנעול מקולקל, שמנעול הדלת החיצוני מקולקל? ידעתם את זה מתחילת החקירה.

העד, מר י. אזולאי :         אני לא יודע, תפנה אותי, אני לא יודע, שוב, אני אגיד כך, אני לא ידעתי בכלל שניתן לנעול מבחוץ.

כב' הש' א. קולה :            לא זה מה ששאלו אותך, שאלו אותך שאלה פשוטה, האם ידעת שהמנעול הזה מקולק?

העד, מר י. אזולאי :         לא.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה.

עו"ד י. הלוי :      אני אראה לך שידעתם, אני עובר לתנוחת המנוחה, תנוחת המנוחה שאתם טוענים שבה היא עמדה בעת שהיא נחתכה, אני אומר לך שאתם סברתם כתוצאה מראש מעבדה ניידת סברתם איזה תנוחה שזו לא הייתה תנוחה אובייקטיבית ואתם הנחיתם, אתה בעצמך אישית הנחית את הנאשם איך לעמוד ואיך להדגים. נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        יש פה מיליון שאלות, אני לא מבינה את השאלה, מה השאלה, קיבלתם או לא קיבלתם מינאי, הנחיתם או לא, אני לא מבינה.

עו"ד י. הלוי :      אני אומר לך שאתה כיוונת את הנאשם איך לסובב אותה בתור מנוחה כיוונת אותו איך להדגים.

כב' הש' א. קולה :            אבל זה בשלב שהוא חקר, יש שלב קודם אצל ארתור, הוא כבר הדגים על ארתור כך אני שמעתי אני לא יודע, השאלה היא אם הוא הנחה אותו לפני כן איך להדגים על ארתור זו השאלה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        בדיוק.

עו"ד י. הלוי :      כבודו צודק, אני קודם כל שאלתי אותו על עצמו נגיע לארתור.

כב' הש' א. קולה :            טוב. האם אתה הנחית את הנאשם איך להעמיד אותך לצורך השחזור?

העד, מר י. אזולאי :         לא.

כב' הש' א. קולה :            לא.

עו"ד י. הלוי :      אני אומר לך שבניגוד לעדות שלך אתה בלי סוף תיקנת אותו והכוונת אותו לתוצאות שאתה רוצה.

כב' הש' ד. צרפתי :           אבל זו שאלה כללית, תתמקד בתנוחה.

עו"ד י. הלוי :      אני אומר לך שהדרכת את ארתור ואת יבגני ז'ניה ומסרת להם פרטים.

העד, מר י. אזולאי :         מה מסרתי, מה זה מסרתי פרטים?

עו"ד י. הלוי :      מסרת לארתור.

העד, מר י. אזולאי :         אני רוצה להגיד משהו.

עו"ד י. הלוי :      בבקשה.

העד, מר י. אזולאי :         תשובה ספציפית, התיק הזה היה מתוקשר בצורה יוצאת דופן גם יבגני שהוא שוטר בגלל וגם ארתור שנכנס כשבוע לאחר הרצח כל מה שהיה צריך להגיד להם מדובר ברצח של תאיר ראדה, אני לא הדרכתי.

כב' הש' א. קולה :            האם אתה מסרת ליבגני ולארתור פרטים כלשהם לגבי תנוחה או פרטים אחרים כלשהם?

העד, מר י. אזולאי :         ממש לא.

כב' הש' א. קולה :            ממש לא זהו.

עו"ד י. הלוי :      טוב, אני אומר לך וזה דבר מאד חשוב עד סוף החקירה ואפילו במשפט שלי רומן היה בטוח שתאיר נאנסה על ידי הרוצח, נכון שעד סוף החקירה רומן היה בטוח ואמר לך ולסשה היא נאנסה, תאיר נאנסה, נכון?

העד, מר י. אזולאי :         דווקא ההפך הייתי אומר, רומן אמר שהייתה שמועה שהיא נאנסה והוא לכאורה היה צריך לאמץ את זה שהיא נאנסה כשהוא מודה לדברייך בהודאת שווא, הוא לא מאמץ את זה לרגע כי הייתה שמועה, הוא אמר למדובבים הייתה שמועה שהיא נאנסה אבל הוא לא מאמץ את זה לרגע, הוא עומד על שלו לאורך כל החקירה, שהוא מודה שהוא לא אנס אותה, לכאורה הוא היה צריך להגיד אם הוא אימץ בהודאת שווא אנסתי אותה, הייתה שמועה כזאת, הוא אומר שהייתה שמועה כזאת, הוא לא אימץ את זה.

עו"ד י. הלוי :      תאשר לי שלאורך ימים הוא אומר לארתור ארתור היא נאנסה וארתור בהדרכה שלך או של מי מטעמך הוא אומר לו היא לא נאנסה, היא לא נאנסה, תוציא את זה מהראש ורומן ממשיך לחזור לו היא נאנסה, יש בתוכה זרע היא נאנסה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אני מתנגדת, תפנה אותי בבקשה.

עו"ד ב. משה :    אני מתנגד, איפה הוא אומר למדובב יש בתוכה זרע, אני מבקש להפנות.

עו"ד י. הלוי :      אני מפנה, אני מקריא ואחרי זה גם נקרין, שימו לב סרט מה- 15/12 מ.ט. 165, סרט 9 חלק 1 מונה מסך 16:13:20, ארתור אתה אפילו צועק בלאט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        איזה עמוד בתמליל רק?

עו"ד י. הלוי :      אין תמליל, אני בווידאו, אני רואה ווידאו.

כב' הש' א. קולה :            הוא אומר זמן מסך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        טוב בסדר.

עו"ד י. הלוי :      ואני אגלה לך יש לי תרגום סימולטני ואני רואה הכל ותבדקו אותי, אתה אפילו צועק בלאט אפילו אם חיסלתי לא אנסתי אף אחד, הוא מדריך אותו אסור לו להודות באונס, לא אנסתי אף אחת ואף אחד לא ישפוט אותי על זה לא אנסתי, רומן אומר אין מצב לאונס במצב הזה, ארתור, פשוט אולי הם שמים אותך על התותח אני אומר לך זה ביטוי שמרמים אותך, רומן, הם לא יאשימו אותי באונס בכל מקרה,

כב' הש' א. קולה :            איפה ארתור אמר לו אתה אנסת.

עו"ד י. הלוי :      הזרע משם.

כב' הש' א. קולה :            זה הוא אומר, איפה ארתור מטיח בפניו אתה אנסת הזרע שלך נשאר לא מה שהוא אומר.

עו"ד י. הלוי :      לא, לא אמרתי את זה ההפך, ההפך, רומן חושב שהיא נאנסה וארתור מוציא לו את זה מהראש היא לא נאנסה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        איפה תפנה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ב. משה :    איפה הנאשם אמר יש שם זרע , אני לא שמעתי תראה לי.

עו"ד י. הלוי :      בבקשה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        וגם איפה הנאשם אומר שהיא נאנסה.

כב' הש' א. קולה :            בדיוק.

עו"ד י. הלוי :      רומן, הם לא יאשימו אותי באונס בכל מקרה כי הזרע נשאר, כי הזרע נשאר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        איפה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        יש עוד חכו.

כב' הש' א. קולה :            לא, הוא מסביר, סליחה, סליחה, הוא אומר הזרע נשאר לכן אי אפשר להאשים אותי באונס נו באמת.

עו"ד י. הלוי :      סליחה, לא הבנתי.

כב' הש' ד. צרפתי :           אם היה אונס היה נשאר זרע.

כב' הש' א. קולה :            זה מה שהוא אומר, הוא אומר הופך לא היה אונס כי אם היה אונס היה נשאר זרע, הוא אומר להפך.

עו"ד י. הלוי :      תכף, אני יכול לצטט.

כב' הש' א. קולה :            אבל זה לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        זה לא.

עו"ד י. הלוי :      זה לא, אני מסכים. נתקדם.

כב' הש' א. קולה :            בוא נראה אחד שכן.

עו"ד י. הלוי :      שניה, ארתור, תחשוב את עצמך אפילו אם היה אונס היו מוצאים זרע אצל הילדה, רומן, היו מוצאים ריר, ארתור, ריר מה זה? רומן, זה כמו די אן איי ונבדקו, ארתור, אז מה אתה חושב שהם היה להם די אן איי של משהו הם לא היו משחררים אותך מה היה להם די אן איי זר יכול להיות שאין להם את זה, הוא אומר לא, רומן לא, צריך להיות להם די אן איי של זר כי כשמזיינים חייבת צריכה להיות איזה הפרשה.

כב' הש' א. קולה :            ולכן, ולכן הוא אומר בדיוק עמדתו שזה לא היה, זה ההפך.

עו"ד י. הלוי :      תכף תשמע, יגלו שזה לא אני, הוא אומר יגלו שזה לא אני, ארתור אומר לו שזה הכי גרוע, התיק הזה זה אונס וזה אכזרי וכו' וכו' ואז אני ממשיך לאותו  תאריך, אותו מ.ט. סרט 10 חלק 4 מונה  מסך 22:58:17, רומן אומר ככה, אתמול דיברתי עם פסיכולוגית על סקס אם אני פדופיל, מה אני אוהב סקס עם ילדה? היא שאלה אותי אם אני אנסתי אותה מתחילים לחפור בזה תודה איך דפקת אותה, ציטוט, זה אומר שהיה רצח עם אונס, אני יודע שלא זיינתי אותה כי לא רצחתי אותה, מעבדה יכולה לבדוק ואין לי כלום אבל לגבי הרצח יש להם הוכחות נגדי, לזה אנחנו עוד נגיע מה הוא חושב, ואז ארתור אומר, ארתור מכניס לו לראש שיש הוכחות שרצחת אבל מאיפה יש להם הוכחות שאנסת?

כב' הש' ד. צרפתי :           לא, זה תואם למה שאמר לפני זה רומן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        בדיוק.

כב' הש' ד. צרפתי :           גם רומן מתעקש שלא היה אונס ולא יכול להיות שהם ימצאו משהו.

עו"ד י. הלוי :      לא.

כב' הש' ד. צרפתי :           מה לא?

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        זה מה שהקראת כרגע.

עו"ד י. הלוי :      סליחה, תרשו לי,

כב' הש' ד. צרפתי :           אתה מנסה להוכיח שהנאשם יודע שהיה אונס, עד כה לא מצאנו כלום.

עו"ד י. הלוי :      שניה, שניה, אנחנו ממשיכים.

כב' הש' א. קולה :            אין פה כלום עורך הדין הלוי זה לא בסדר מה שאדוני עושה.

עו"ד י. הלוי :      במה אני לא בסדר?

כב' הש' א. קולה :            בזה שאדוני מוציא משפטים מהקשרם ואומר הוא אומר היה אונס אבל השאלה לקונוטציה ותשובה למה ומה בא לפני ומה בא אחרי,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            בשום מקרה אדון זדורוב לא אומר שהוא אמר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        הוא אומר ההפך.

עו"ד י. הלוי :      שניה, אני יודע שאני צודק.

כב' הש' א. קולה :            אולי.

עו"ד י. הלוי :      אני צודק בענק, הוא אומר אונס לא יכול להיות כי אני לא רצחתי, אני ממשיך, סרט 6 16/12 מ.ט. 165.

כב' הש' א. קולה :            יום אחרי.

עו"ד י. הלוי :      נכון, יום אחר, סרט 15 חלק 4,

עו"ד ב. משה :    חלק 6 לא יכול להיות ב- 16.

עו"ד י. הלוי :      אמרתי, 16/12 165 סרט 15 חלק 4, מונה מסך 19:55:27, רומן, אם אנסו את הילדה אבל זה לא די אן איי שלי אני לא יודע אונס או לא, ארתור, מאיפה אתה יודע שאנסו, אתה לא יודע, אולי בכלל לא היה אונס אולי עבדו אלייך? רומן, ככל הנראה יש אונס וזה פלוס גדול מאד לטובתי והם ימשיכו הלאה, ארתור, מדוע אתה משוכנע שיש אונס? רומן, לפי הדיבורים, ארתור, אני יכול להגיד לך שזה שטויות רומן אתה ילד, הם  מפחידים אותך בכוונה, רומן, ייתכן, מדוע אני חושב שיש אונס? כי חוקר אחד או שניים שאלו אותי אם אני אונס ילדים ואמרי שלא, ארתור, זה חוקר שיגיד לך דברי זין, רומן, והפסיכולוג שאל אותי על סקס וכשהצלבתי שיחות של אנשים אני מבין שהיה שם אונס ואם יש שם אונס זה מה שילבין אותי ושהם יחפשו את מי שעשה את זה, ארתור כבר נאנח עם החפירות שלו ומדבר על האפשרות שיתפסו את האנס באמצעות הדי אן איי, יכולים לא למצוא כי זה מלבין אותי כי אני לא עשיתי, ארתור, מאיפה אתה יודע אם יש שם די אן איי שלו? רומן, תסלח לי אבל כשהוא דחף לה אז זה טבעי שיש שם משהו, שישאר שם משהו, ארתור, ואולי אין שם בכלל, אולי הוא שם קונדום? רומן, אני לא חושב למרות שהכל יכול להיות, בכל זאת גם אם זה קונדום אז איזה שערה הייתה צריכה להישאר למרות שאם זה קטין אז אולי יש רק פלומה, שיהיה חוות דעת  ביולוגית , על הזרע הוא מדבר, הם יבינו שזה לא אני, לקחו לי חומר מתחת לציפורניים טביעת אצבע הכי מדהים שלא לקחו ממני זרע, אני הרי אומר בואו תיקחו ממנו הכל, מה אתם רוצים רק תגידו ועוד, סרט 7.

כב' הש' א. קולה :            מה השאלה עכשיו?

עו"ד י. הלוי :      יש עוד הרבה ותכף אני אקרין לך.

עו"ד ב. משה :    אני מבין שחברי חזר בו מהטענה שרוזמן זדורוב אמר מצאו די אן איי זרע אצלה הוא חזר בו אני מבין.

עו"ד י. הלוי :      מה חזר, אני הקראתי,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            לסיכומים, תשאירו את זה לסיכומים, מה השאלה? אי אפשר להמשיך כך, הוא הטיח מה שהטיח, אנחנו כמובן נראה את זה. נתקדם.

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה גם להדגים, בחקירה עולה שרומן סבר במאה אחוז שהיא נאנסה ויש זרע בפנים ולא צריך להשאיר את זה לסיכומים, הוא אומר המעבדה תבדוק.

כב' הש' א. קולה :            אין לאדוני ברירה אלא להשאיר את זה לסיכומים כי אנחנו סבורים שאדוני לא צודק אבל זה לא עכשיו, עכשיו שמענו מה שמענו נקרא את זה עוד פעם, נקודה, אדוני מטיח בפניו הנחה מאה אחוז זו הנחת העבודה של אדוני בסדר גמור, נתקדם אתה, נתקדם אתה, עכשיו תן לו לענות.

כב' הש' ד. צרפתי :           אז מה אתה שואל אותו עכשיו?

עו"ד י. הלוי :      אני אומר לך שאתה או מישהו מטעמך תדרכתם את ארתור להוציא לרומן מהראש שהיה אונס, זה מה שאני אומר לך מה אתה אומר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אל תענה.

עו"ד י. הלוי :      למה שהוא לא יענה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        שניה, אני קמה, לוקח לי זמן להתנגד.

עו"ד י. הלוי :      או קיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אני מתנגדת לשאלה כבודכם.

כב' הש' א. קולה :            למה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אני אסביר, חברי הקריא קטע מאותו תמליל בדיסק מס',

כב' הש' א. קולה :            זה לא משנה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        לא, לא.

כב' הש' א. קולה :            לא, לא, עורכת הדין רוזנפלד זה לא משנה עכשיו, הוא אומר לו ככה, עזבי עכשיו מה שהוא הקריא זה לסיכומים, הוא אומר לו אני אומר לך שאתם הנחיתם את ארתור להגיד לו לשכנע אותו שלא היה אונס נקודה מה אתה אומר על זה זה הכל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        לא, ללא, כשמקריאים קטע כזה,

כב' הש' א. קולה :            ברור שארתור אמר לו לא היה אונס, אומר עורך הדין הלוי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        לא, זה בדיוק העניין שלא, לכן קמתי, ישבתי בשקט כבודכם, תחליטו מה שאתם רוצים, באותו קטע שחברי הקריא לכם שתי שורות קודם רומן אומר אני לא יודע אם היה אונס שלו ואז ארתור עונה לו מאיפה אתה יודע שאנסו אתה לא יודע, לא אני לא יודע, אז כשמציגים קטע של אתה יודע אתה תדרכת רגע לפני כן שניהם לא ידעו.

כב' הש' א. קולה :            השאלה היא פשוטה, האם אתה הדרכת,

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אין לי בעיה עם השאלה.

כב' הש' א. קולה :            האם אתה הדרכת עם ארתור להציג לו מצג כזה או אחר לגבי אונס זה הכל.

העד, מר י. אזולאי :         לא.

כב' הש' א. קולה :            לא.

העד, מר י. אזולאי :         אמרה קודם הפרקליט, אני לא זוכר את כל התמלילים אבל בתמלילים שם עולה שיש ביניהם דיון בכלל האם היה אונס או לא היה אונס ואיך נראה אונס , לפי מה שנאמר פה אם כביכול היה אונס,

כב' הש' א. קולה :            זו לא השאלה בכלל, השאלה היא האם חלק מתרגיל החקירה הנחיתם את ארתור בוא תדבר אתו על אונס כדי לפתות אותו למשהו אחר זו השאלה, מאיפה ארתור העלה בדעתו לדבר על הנקודה הזאת, ארתור ידע אם היה אונס או לא?

העד, מר י. אזולאי :         להערכתי ממש לא, אני אומר שוב אני בטח לא אמרתי לו וארתור נחקר הרבה פעמים אני רק רוצה להגיד משהו חשוב, ביום של ה –  21 ואתם תראו את זה הוא אומר אבל אני לא אנסתי אותה אחרי שהוא הודה ברצח הוא אומר אני לא אנסתי אני לא רוצה שאולגה תדע, אני אומר לו רומן אני אומר לך ב- 21 שזה למעשה ההודייה האחרונה שלו או חלק מהודייה ואני אומר לו רומן אני אגיד בבית המשפט שאתה לא אנסת אותה.

עו"ד י. הלוי :      למה אתה עונה לא לעניין? אמרתי לך שים לב אני עונה לך רומן באופן עקבי גם לך וגם לסשה וגם לארתור אמר היה אונס ואתה או מישהו מטעמך תדרכתם את ארתור להוציא לו את זה מהראש.

העד, מר י. אזולאי :         לכאורה הוא היה צריך לאמת את גרסת האונס או להוציא הודיית שווא.

עו"ד י. הלוי :      ארתור אמר לו, ארתור הוציא לו את זה מהראש בהדרכה שלך.

כב' הש' א. קולה :            בואו נתקדם, הוא נתן תשובה.

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה להקרין.

כב' הש' א. קולה :            אין מה להקרין עכשיו, נתקדם.

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה להקרין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        נדמה לי שזה מוצה, אחרת יהיה פה פינג פונג, כי כל מה שאתה תפנה אני אפנה את המלא.

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה להראות.

כב' הש' ד. צרפתי :           אנחנו לא דנים עכשיו בשאלה האם אמר מי אמר ומה חשב רומן ומה ארתור, אתה התמקדת באדון אזולאי, האם אדון אזולאי אמר לארתור אונס או לא אונס הוא ענה תשובה ברורה.

עו"ד י. הלוי :      הנקודה חשובה מאד ואני לא רוצה לעזוב אותה, אני רוצה להראות לכם עד שזה מגיע אליו, אני רוצה להמשיך, אחרי שהוא אמר את מה שהוא אמר מעבדה ושם קונדום והכל שזה ברור שהוא חשוב שאנסו אותה ונשאר בפנים, סרט 7 18 לדצמבר שרומן מתמוטט לפני אותו לילה שהוא מתוודה למדובב סרט 25 חלק 4 מ.ט. 165, בין היתר כשהוא אומר אולי לפני שהוא מתמוטט מונה מסך 17:26:50, ארתור, כשבאת אמרת אונס אונס, הוא אומר לו, כשבאת אמרת לי אונס אונס ולא היה אונס בתור דוגמה מאד ברורה והוא עושה לו סיכום של כל מה שהיה ואחר כך רומן עם עצמו במונה מסך 17:28:31 הוא אומר ואם ישמור השם היה אונס אז זה אני? זאת אומרת הוא ממשיך, ארתור עונה לו אני לא חושב שהיה אונס זו מתיחה, זאת אומרת אני אומר לך ותאשר לי כי אתם ידעתם את זה בזמן אמת גם כשהוא מתמוטט ואומר וואו אולי אני רצחתי עם האפקט, זה נושא בפני עצמו, הוא אומר טוב אז אם אני רצחתי אני גם אנסתי , הוא אומר ישמור השם אם ישמור השם היה אונס אז זה אני, וארתור ממשיך, אני לא חושב שהיה אונס זה מתיחה ורומן עוד אומר ייתכן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        מה השאלה?

עו"ד י. הלוי :      אני מציג לך את השלבים, הוא כל הזמן היה בטוח שיש אונס וארתור כל הזמן,

כב' הש' א. קולה :            טוב, החלטה, איננו מתירים את השאלות בכיוון הזה, העד אמר בצורה ברורה שהוא לא הדריך את ארתור לגבי האונס, לגבי כל שאר האמירות של ארתור והעד נדון בזה בבוא העד לא באמצעות העד הזה, נקודה, פרק הבא, זאת ההחלטה.

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה עוד חמש דקות.

כב' הש' א. קולה :            לא, לא אדוני.

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה להגיע לעד, תן לי בבקשה. ב- 21/12, אחרי שעשינו את כל הרצף הזה אני קופץ, אני אקריא לך, ב- 21/12 במונה מסך 07:42:12

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        של מדובב או חקירה?

עו"ד י. הלוי :      אני מפנה לחקירה ב- 21/12/06 מ.ט. 120 סרט 1 חלק 3, זה יומיים אחרי השחזור, אני רוצה להדגים לך בטלוויזיה ואם לא אני אקריא.

כב' הש' א. קולה :            תקריא עורך הדין הלוי.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי :      תעצור, 07:51:50 תשים.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי :      תראו עכשיו מה הוא אומר, היא נאנסה, אני מוכן לשפוך זרע.

כב' הש' א. קולה :            מה זה רלוונטי עורך הדין הלוי מספיק כבר, תעצור את ההקלטה, החלטה פעם נוספת גמרנו, איננו מתירים שום שאלות בכוון הזה, יעבור עורך הדין הלוי לפרק הבא, החלטנו לגבי קציבת זמן לחקירה בעינה עומדת משום שאדוני משך 40 דקות לא קידם אותו מילימטר, תמשיך לפרק הבא.

עו"ד י. הלוי :      או קיי, אתם רואים, אתה אומר לה אתה אנסת אותה הוא אומר לך לא, אז אתה אומר לו אז היא לא נאנסה, הוא בטוח שהיא נאנס.

כב' הש' א. קולה :            דבריי ברורים? הפרק הסתיים בחקירה.

עו"ד י. הלוי :      אני ממשיך.

כב' הש' א. קולה :            תמשיך.

עו"ד י. הלוי :      אני אומר לך, אחרי זה עוד נראה הרבה קטעים, אני רוצה להגיש לבית המשפט הנכבד 5 תמונות,

כב' הש' א. קולה :            מתוך מה?

עו"ד י. הלוי :      מתוך דיסק מסך של תמונות הזירה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        מתוך מעבדה ניידת?

עו"ד י. הלוי :      מעבדה ניידת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אפשר להגיש את תמונות הזירה?

עו"ד י. הלוי :      כן, תגישי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר, אז אולי את זה נעשה ת/1, חוות דעת  ינאי אנחנו נגיש לכבודכם, סליחה שהתפרצתי, גם את חוות דעת  עם התמונות שמצורפות אליה ונגיד גם אלבום עם כל התמונות שצילמה המעבדה הניידת לא רק מה שצולם לחוות הדעת, את יתר המסמכים של מעבדה ניידת נרכז לדיון הבא ונגיש, עכשיו רק את התמונות.

כב' הש' א. קולה :            אז מה אתם מגישים עכשיו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        זה יהיה ת/1, חוות דעת  מעבדה ניידת מיום 25/12.

כב' הש' א. קולה :            הוגש וסומן ת/1.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        שמצורף אליה לוח תצלומים.

כב' הש' א. קולה :            לרבות לוח התצלומים ת/1א.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        ואלבום שכולל את כל התמונות עם הדיסק שלו.

כב' הש' א. קולה :            גמרנו.

עו"ד ב. משה :    את הדיסק אני אשים הארד דיסק ברשותכם.

כב' הש' א. קולה :            כמובן, בכונן הקשיח. עורך הדין הלוי מגיש שש תמונות הוגשו וסומנו נ/1 עד נ/6.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        את הדוחות של מעבדה ניידת כל מה שנלווה נרכז לדיון הבא נגיש את זה.

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

עו"ד י. הלוי :      נגיש את הקלסר עם כל התמונות או קיי.

כב' הש' א. קולה :            זה ת/1 או ב'.

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה את התמונות.

כב' הש' א. קולה :            הכל הוגש גם וגם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        נו זה ביחד, זה אותן תמונות.

עו"ד י. הלוי :      סליחה, סליחה, טענתי כבר בישיבה הקודמת שחוות הדעת של ינאי עוזיאל ועדותו טענתי שהיא לא קבילה בשל מותו וצריך להיות דיון בעניין הזה, אני מסכים להגשת התמונות

כב' הש' א. קולה :            שמענו אותך, חוות דעת  תוגש, לגבי משקלה קבילותה יטענו הצדדים בהמשך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        זה בדיוק סעיף 12 העד נפטר מה יש להתנגד לזה? זה בדיוק זה.

כב' הש' א. קולה :            בדיוק לזה נועד סעיף 12 לתקנות סדר הדין.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        כבודכם, כל מה שקשור לינאי ז"ל  נגיש פעם הבאה, עכשיו אני מגישה רק את התמונות עם חוות דעת , עותק אחד שיהיה לכם לעיין, את כל מה שקשור תיק עבודה, פרוטוקול הכל נגיש בפעם הבאה.

כב' הש' א. קולה :            זה יסומן ת/1, התאריך היום 12/10/2021, התמונות ת/1א.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        בסדר, צריך פה החלטה כבודכם או שאני יכולה להגיש את זה בפתח הישיבה הבאה?

כב' הש' א. קולה :            בישיבה הבאה יוגשו המוצגים בצורה מסודרת פעם נוספת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        מה שקשור לעד שנפטר ז"ל .

כב' הש' א. קולה :            כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        תודה.

עו"ד י. הלוי :      אני מראה לך שתי תמונות של המנוחה כפי שהיא נמצאה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        רק הסימונים של התמונות שאתה מראה לו.

כב' הש' א. קולה :            נ/1-6.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        בדיוק, זה סימונים שלך כן?

כב' הש' א. קולה :            אנחנו סימנו את זה כנ/1 עד נ/6, אני לא יודע מה הוא מראה לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        הרישומים עם של ההגנה שיובהר.

עו"ד י. הלוי :      הרישום שכתוב אוזן שמאל של ההגנה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        וגם הרזולוציה פה שונה התמונה הזו מוגדלת פשוט שיובהר.

כב' הש' ד. צרפתי :           בסדר, כי אנחנו חשבנו שזה לקוח מאלבום,

עו"ד י. הלוי :      לא, לא, אני מציג לך את נ/1 ונ/2 שתי תמונות של המנוחה שהוא שרועה על מכסה האסלה.

כב' הש' א. קולה :            זה מכסה או מושב?

עו"ד י. הלוי :      לא, יש מושב ויש מכסה.

כב' הש' א. קולה :            החלק הפלסטיק מחולק לשניים.

עו"ד י. הלוי :      נכון, הרוצח

כב' הש' א. קולה :            הוריד את המכסה?

עו"ד י. הלוי :      הוא הוריד את המכסה הפתוח.

כב' הש' א. קולה :            הוא הוריד את המכסה הפתוח וגופתה נמצאה על המכסה

עו"ד י. הלוי :      אמת כמו שאתם רואים זה מאד חשוב.

כב' הש' א. קולה :            הבנתי, בסדר

עו"ד י. הלוי :      אתה מסכים אתי שעד סוף החקירה רומן מעולם לא אמר שהוא הציב אותה בתנוחה שבה היא נמצאת נכון?

העד, מר י. אזולאי :        אי אפשר לענות בכן ולא.

עו"ד י. הלוי :      למה, תענה בכן ולא ואחרי זה תגיד מה אתה רוצה.

העד, מר י. אזולאי :         שאלת שאלה אני נותן לך תשובה, תן לי לענות לך.

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה כן או לא ואחרי זה תגיד מה שאתה רוצה, עד סוף החקירה רומן לא אמר לכם שהוא הניח אותה בתנוחה הזאת נכון?

העד, מר י. אזולאי :         למיטב זיכרוני התשובה היא לא והוא כן אמר את זה בסיטואציות כאלו ואחרות, לא רק זה, תראו, אצל המדובב,

(הדוברים מדברים יחדיו)

העד, מר י. אזולאי :         ברמה של פרטי חקירה מוכמנים יש את המנח של הגופה אחרי שהוא עושה את שני החיתוכים, קודם כל הוא מעמיד את המדובב באופן שהוא מעמיד אותו ואחרי שהוא עושה את שני החיתוכים ואת זה ההרכב יראה הוא עושה תנועה סיבובית כזו,

כב' הש' א. קולה :            הוא זה רומן.

העד, מר י. אזולאי :         הוא זה רומן, הוא עושה תנועה סיבובית, לכאורה אם הוא היה ממציא גרסה הוא היה צריך להגיד חתכתי והיא נפלה במקום, נפלה שמאלה, נפלה ימינה, הוא עושה תנועה סיבובית, את אותה תנועה סיבובית הוא עושה גם בשחזור, אתה יכול להגיד, הוא עושה תנועה כזו גם בשחזור וגם אצל המדובב הוא מדגים עליו ועושה תנועה סיבובית, אתה יכול להגיד שראיתי את המנח של המנוחה אני אומר לך כן, את התנועה הסיבובית הזאת  רק הרוצח יכול לדעת.

עו"ד י. הלוי :      אתה משטה בבית המשפט, תקשיב לי טוב, אל תכניס דברים שלא קשורים, כשרומן מדגים בפני המדובב הוא מניף את הסכין באוויר ועושה ככה, הוא בכלל לא נוגע בארתור למה אתה מכניס על המנוחה, אני אומר לך זה לא קשור למנוחה, אני אומר לך שכל החקירה ואני בכוונה מחלק את זה לכמה חלקים, עד סוף החקירה הוא לא אמר הורדתי את המכסה, הנחתי אותה על האסלה אלא להפך אני מיציתי לך מהשחזור שלו שהוא כל הזמן אמר היא נפלה על הרצפה והוא מדגים נ/7 מתוך השחזור אני מבקש להגיש.

כב' הש' א. קולה :            נ/7 תמונה מתוך השחזור הוגשה וסומנה.

עו"ד י. הלוי :      הוא מדגים בשחזור איך היא נופלת על הרצפה עם הפנים לקיר המערבי, תסתכל עם עיניים פקוחות זה מתוך השחזור שהוא הדגים.

כב' הש' א. קולה :            לא רואים כלום.

עו"ד י. הלוי :      אז בוא תאשר לי בבקשה כי זה פרט מאד ברור בחקירה שחוזרת בכל החקירות.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        לפני שהעד עונה אני מבקשת להתנגד לניסוח, לבוא ולהגיש שרומן אמר שהיא נפלה על האסלה,

עו"ד י. הלוי :      היא נפלה על הרצפה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        על הרצפה,

עו"ד י. הלוי :      רק רצפה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        כשרומן אומר רק רצפה אני מבקשת שחברי יפנה את העד לאותה חקירת התוודות שהעד הזה גבה לפני השחזור ב- 19/12 שם הנאשם אומר את הדברים הבאים, מפנה למונה 01:32:39, שאלה, נפלה על הרצפה? נפלה על האסלה? שואל סשה, איך היא נשענה על הקיר, איך, זה אחרי שהנאשם תיאר את המנח, תשובת הנאשם, היא נפלה על האסלה, אז לבוא ולהגיד שהנאשם אמר לאורך כל הדרך שהיא נפלה רק על הרצפה אי אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד שבחלק גדול מהפעמים הוא אמר על הרצפה הראה על הרצפה אבל הוא גם אמר על האסלה, תדייק בבקשה.

עו"ד י. הלוי :      סליחה, את מעוותת ומטעה את בית המשפט, העד שמה את מה שהיא אמרה, אני אביא את כל הציטוטים, את הוצאת דברים מהקשרם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        הוא לא אמר את זה?

עו"ד י. הלוי :      סליחה, הוא לא אמר.

כב' הש' א. קולה :            חבל על הוויכוח.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        הוא לא אמר?

עו"ד י. הלוי :      לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        טוב שיש הקלטה.

כב' הש' ד. צרפתי :           עם העד אנחנו לא עוסקים בשאלה הספציפית עכשיו הראייתית, אתה שאלת אותו וזה נשאר פתוח, הטחת בפניו את הדגמת סיבוב שעשה הנאשם, הוא הדגים על עצמו בשונה מארתור שהציג את המנוחה, הוא לא ענה לך על זה נכון? זאת השאלה הראשונה שניסית לטעון.

עו"ד י. הלוי :      לא, אני אומר שמה שראיתם את התנוחה, תנוחת המוות רומן לא אמר את זה ולא ידע להגיד את זה עד סוף החקירה.

כב' הש' ד. צרפתי :           אז הוא אמר לאחר שהוא למד את זה מהתיאור,

עו"ד י. הלוי :      הוא לא למד, הוא לא אמר את זה מעולם.

כב' הש' א. קולה :            טוב, בוא נתקדם.

עו"ד י. הלוי :      אני אומר לך,

כב' הש' א. קולה :            אבל עכשיו היא הקריאה לך.

עו"ד י. הלוי :      אבל זה עיוות, הוא לא אמר היא נפלה על האסלה, הוא אמר היא נפלה, נתן כל מיני אפשרויות, היא נפלה על האסלה, קיבלה מכה ונפלה על הרצפה זה מה שהוא אומר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        לא, לא, ועוד אחד לא, ממש לא, אני מפנה.

כב' הש' א. קולה :            טוב עורך הדין הלוי,

עו"ד י. הלוי :      שניה, שניה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            לא, לא, עורך הדין הלוי ובאמת אנחנו חוזרים ואנחנו אומרים אנחנו נקצוב את הזמן לא יעזור שום דבר, פתחתי ואמרתי הבוקר העד הזה הוא טייפ ריקורדר, הוא לא מעבר לטייפ ריקורדר לרשם קול, אנחנו נראה את מה שארתור אמר, נראה את מה שרומן אמר, נראה את כל החקירות, תפנו אותנו, לא צריך את העד הזה בשביל זה, העד הזה פה בשביל דבר אחד, להגיד לנו אני הכנסתי בפיו של המדובב מילים כן או לא אמר לך שלא, אני הכנסתי בפיו של רומן פרטים מוכמנים? כן או לא אמר לך שלא, זה הכל, אחרי זה תראה לנו בסיכומים ששום דבר לא הגיוני בסדר גמור.

עו"ד י. הלוי :      שניה, שניה, אני רוצה להציג לך חקירות שלך ושל סשה שאתם למן היום הראשון שואלים אותו רומן מה עשית אחרי שיצאת מהתא, ואתם מכוונים לתנוחה הזאת.

כב' הש' א. קולה :            הזאת באיזה תמונה?

עו"ד י. הלוי :      נ/1, מה עשית, והוא עונה לכם, מה עשית אחרי שהיא נפלה? והוא אומר לכם הורדתי את המים, אתם אומרים לו לא רומן, עוד פעם מה עשית אחרי שעזבת את התא? הוא אמר הלכתי למסדרון לראות אם יש מישהו, הוא לא אומר לכם את זה, אחרי זה הוא אומר לכם רומן תחשוב אתה אומר לו זה אסלה ואתה רומז לו אתה משתרע ככה אתה אומר לו זאת האסלה והוא לא קולט הוא אומר לך אני לא יודע אולי אולי היא נפלה קיבלה מכה באסלה והמשיכה ברצפה כי היא ברצפה הייתה האם אתה מאשר לי כי אני רוצה להמשיך הלאה אני עוד אדגים לך אראה לך את ההדגמות, אני רוצה להתקדם, שזה מה שהוא אמר עד הסוף שבסופו של דבר היא הייתה על הרצפה.

העד, מר י. אזולאי :         תפנה אותי אני לא זוכר, עברו 15 שנה תפנה אותי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        גם אני מבקשת שתפנה.

כב' הש' א. קולה :            אבל זה מיותר, אם הוא אמר הוא אמר, אם הוא לא אמר הוא לא אמר ואם אדון אזולאי יגיד לנו שהוא לא אמר ויתברר בסוף שהוא כן אמר אז הוא כן אמר וכל להפך זה לא הנושא בכלל.

עו"ד י. הלוי :      שניה, כבודכם, אני אראה לכם איך נבנית הגרסה שלו, מה החוקר הזה וחוקרים אחרים עשו לרומן שטיפת מוח, אני אראה את זה, אני כרגע בנגיעות.

כב' הש' א. קולה :            לא, זה מקומם, אין נגיעות אדוני, אני אומר לאדוני בצורה ברורה וחד משמעית, החקירה הנגדית תסתיים בישיבה הבאה, אדוני יכלכל את צעדיו בהתאם וזהו, אם נחשוב בסוף הישיבה הבאה שיש משהו דרמטי נחשבו אז בינתיים אנחנו פה נמצאים משעה אחת נדמה לי, מעשרה לאחת ולא התקדמנו כמעט שום דבר כי אדוני מתנגח מתנצח עם דברים שאנחנו נראה אותם בעתיד, אתה רוצה לדעת מה העד עשה או לא עשה הכל מתועד, הכל כתוב הכל יש, הפרשנות המשמעות נשמע אותה בחפץ לב אבל לא עכשיו.

עו"ד י. הלוי :      בסדר, אני שמעתי את כבודו, אני בשבילי יהיה המשך לזה אני רוצה שתראו, אני אשאל משהו אחר, אמרת היום בחקירה,

כב' הש' א. קולה :            שנייה, יש פה בעיה עם המזגן, חם פה נורא, אל תקליט.

לאחר הפסקה.

עו"ד י. הלוי :      אני יכול להמשיך?

כב' הש' א. קולה :            בטח.

עו"ד י. הלוי :      סיפרת לנו היום שיום לאחר הרצח אתה ראית את רומן בבית הספר נכון? רומן היה מגיע עם אשתו לבית הספר נכון?

העד, מר י. אזולאי :         יכול להיות, לא זוכר, יכול להיות.

ש :         אני רק אזכיר לך ותכף אני אקריא לך שאתה אמרת בעדות שלך, אני ארענן את זיכרונך שהוא הגיע עם אשתו לבית הספר, שהוא היה עם אשתו בבית הספר.

ת :         יכול להיות.

ש :         עכשיו, אמרת לו כאן שהוא ביקש מכם לקחת את התיק שלו שנמצא בבית הספר,

כב' הש' א. קולה :            מהמקלט.

עו"ד י. הלוי :      לא שמעתי.

כב' הש' א. קולה :            מהמקלט.

העד, מר י. אזולאי :         אני זוכר שהוא ביקש משהו לקחת אני אפילו לא ידעתי שהוא עבד במקלט.

עו"ד י. הלוי :      הוא ביקש משהו לקחת, בוא נתקדם, הוא ביקש משהו לקחת ואני רוצה להקריא לך מה אמרת בעניין הזה בעדות שלך, עמוד 29 שורות 1-3, ראיתי אותו יום למחרת הרצח ביום חמישי בבית הספר יחד עם אשתו, היא תרגמה, הוא פנה וביקשתי מאחד השוטרים לקחת את פרטיו כדי לדבר אתו בהמשך, אתה מספר לנו כאן שהוא היה עם אשתו, הוא בא לקחת משהו והיא תרגמה, אני מזכיר לך שהוא בא אל השוטרים ואמר לכם התיק שלי במקלט, אני רוצה לקחת את התיק שלי והוא לא כל כך מדבר טוב אז אולגה תרגמה לשוטרים שהוא עובד פה, התיק שלו במקלט הוא רוצה לקחת את התיק נכון?

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        רגע.

עו"ד י. הלוי :      למה את מפריעה לי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אני רוצה להתנגד.

עו"ד י. הלוי :      שהעד יצא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        שהעד יצא.

כב' הש' א. קולה :            העד לא יצא, מה קרה?

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        כן,

עו"ד י. הלוי :      אני מבקש.

כב' הש' א. קולה :            מספיק כבר.

עו"ד י. הלוי :      היא משפיעה על העד.

כב' הש' א. קולה :            היא לא משפיעה שום דבר, כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        יש שני מקומות בפרוטוקול שהעד הזה העיד והתייחס להגעת הנאשם,

עו"ד י. הלוי :      סליחה היא מעוותת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        שניה, שניה.

כב' הש' א. קולה :            לאיזה פרוטוקול אתה מתייחס?

עו"ד י. הלוי :      אני הפניתי, את מפריעה לי סתם.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            עורך הדין הלוי תהיה רגוע, לאיזה פרוטוקול אדוני מפנה?

עו"ד י. הלוי :      פרוטוקול של החקירה שלו בבית המשפט.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי :      כבודו זה לא צימוקים זה הנושא.

כב' הש' א. קולה :            בסדר גמור, זה הנושא אבל בוא נגיש את הכל.

עו"ד י. הלוי :      תן לי לחקור כבודו ואחרי זה נראה מה אנחנו עושים תן לי לחקור ושלא תפריע לי שתשב.

כב' הש' א. קולה :            טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אז אני מבקשת להתנגד לשאלה, העד מתייחס בשני מקומות.

עו"ד י. הלוי :      את מכתיבה לו את התשובה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אני לא מכתיבה, תפנה אתה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            מספיק שניכם, פסק זמן, בסופו של דבר לא יהיה מנוס זה ייקח עוד דקה או עוד חמש דקות, כל הפרוטוקול של החקירה של העד הזה יוגש ושלום על ישראל ונחסוך את הוויכוחים, איך הוא אמר, מה הוא אמר למה הוא אמר זו הדרך הנכונה המהירה והטובה גם לך, לכן חבל על הזמן.

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה לחקור.

כב' הש' א. קולה :            זה בדיוק כמו שרוצים להגיש למישהו חקירה שלו במשטרה ואז בשלב הראשון לא רוצים, לכן גם פה אם אדוני רוצה שאנחנו נתרשם מזה שיש וויכוח מה הוא אמר ואיפה הוא אמר תן לנו את הכל, אנחנו נקרא, ניתן לך לחקור מה שאדוני רוצה רק שהדברים יהיו בפנינו זה הכל.

עו"ד י. הלוי :      קודם כל אני אחקור ואחרי זה,

כב' הש' ד. צרפתי :           לא, אבל אם אתה מפנה לקטע שהוא אמר בחקירה הקודמת והיא טוענת שאתה מפנה באופן סלקטיבי ופעם הוא אמר א. ופעם הוא אמר ב.

עו"ד י. הלוי :      זה עיוות דין מה שהיא עושה.

כב' הש' ד. צרפתי :           או שתוותר על הפנייה לדברים שהוא אמר ותשאל ללא זה, אם אתה מפנה אתה צריך להפנות באופן מלא.

עו"ד י. הלוי :      אני מפנה באופן מלא.

כב' הש' ד. צרפתי :           היא אומרת לך שיש שני קטעים.

עו"ד י. הלוי :      תגידי לי איזה עמוד ושורה.

כב' הש' א. קולה :            טוב, בינתיים הוא ישאל מה שהוא ישאל ובינתיים תחפשי את העמודים.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אני יכולה להקריא, אתה לא רוצה בפני העד אין לי בעיה אני יכולה להקריא.

עו"ד י. הלוי :      לא, אל תקריאי תגידי לי איזה עמוד.

כב' הש' א. קולה :            תראי לו.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        לנו פשוט יש פורמט של פרוטוקול מלא אנחנו רוצים למצוא את העימוד הנכון.

כב' הש' א. קולה :            הבנתי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אני מפנה לעמוד 30 שורה 1 זה הראשון,

עו"ד י. הלוי :      הכל ב- 29 עד 31.

כב' הש' א. קולה :            אדוני ישאל, תשאל.

עו"ד י. הלוי :      יום לאחר הרצח הוא בא ורצה את התיק שלו, הוא בא לקחת משהו, הוא בא לקחת מכם מהשוטרים שחסמו לו את הדרך למקלט, הוא אמר לשוטרים התיק שלי פה במקלט אפשר לקחת את התיק, נכון?

העד, מר י. אזולאי :         יכול להיות, אמרתי את זה כבר.

עו"ד י. הלוי :      אני אומר לך ואני אומר לבית המשפט בשבילי זה זיכוי, אתם יכולים לצחוק, אני בתחילת החקירה הנגדית שלך כי רומן בא הרוצח לפי הטענה בא עם האישה, עם האישה שתלווה אותו, הוא אומר לשוטרים יש לי במקלט תיק אני רוצה לקחת אותו ואני אומר לך שזו שיא החפות כי שום רוצח לא יגלה לשוטרים שיש לו תיק במקלט.

כב' הש' א. קולה :            מה השאלה העובדתית? עורך הדין הלוי החקירה תסתיים היום כי אדוני עושה דברים שלא ייעשו, זה מסקנות הגיוניות לחלוטין, כן או לא אינני יודע, השכל שלנו ישר לא פחות מהשכל של אף אחד כאן.

עו"ד י. הלוי :      אני שואל כך.

כב' הש' ד. צרפתי :           מה אתה שואל אותו?

עו"ד י. הלוי :      למה לא תיעדת את זה, למה לא תיעדת שרומן בא ביום 7/12 עם אשתו וביקש מהשוטרים לקחת את התיק שלו מהמקלט, למה לא תיעדת?

העד, מר י. אזולאי :         אני רוצה להגיד משהו חשוב, קודם כל הנאשם אמר לנו כבר בעדות שלו ביום הראשון שהוא מדבר על זריקת המכנסיים שכל הציוד שלו הועבר,

כב' הש' א. קולה :            זו לא תשובה לשאלה.

העד, מר י. אזולאי :         לא, ראובן ג'נח, בשלב הזה בכלל האיש לא חשוד בכלום מה אני אתעד.

עו"ד י. הלוי :      בסדר, ב- 10 הוא אומר לך זרקתי את המכנסיים וסיפרת לנו סיפור של מניפולציה, אתה סיפרת לנו פה היום שב- 10 לחודש ביום ראשון, זה 4 ימים אחרי הרצח, שאלת את רומן איפה המכנסיים ואמר בבית הספר, בסוגריים זה לא נכון כי הוא לקח אותך יומיים אחרי הרצח מבית הספר והוא ביקש מכם את זה יום אחרי הרצח שמענו את זה כבר ממך.

כב' הש' ד. צרפתי :           מה השאלה?

עו"ד י. הלוי :      השאלה, למה כשעצרתם אותו למה כשחקרתם אותו תחת אזהרה ב- 11/12 כחשוד ברצח וגם שעצרתם אותו לא כתבת מזכר, הרי אתם יודעים לכתוב מזכר רטרואקטיבית, למה לא כתבת מזכר רומן בא יום אחרי הרצח עם אשתו ואמר לנו השוטרים יש לי תיק במקלט ואני רוצה לקחת אותו, למה לא רשמת מזכר?

כב' הש' א. קולה :            למה לא כתבת מזכר, לא כתבת.

העד, מר י. אזולאי :         הוא לא היה חשוד בכלום.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה, שאלה הבאה.

כב' הש' ד. צרפתי :           הוא אומר לך אחרי שהתחלת לחשוד בו למה לא כתבת מזכר רטרואקטיבי.

העד, מר י. אזולאי :         כל החלק כל מה שקרה אני העדתי, סיפרתי שהוא בא ורצה לקחת משהו.

כב' הש' א. קולה :            למה לא כתבת מזכר? אין לך תשובה, לא כתבת מזכר, בסדר, אין לו הסבר הגיוני לזה, תתקדם.

עו"ד י. הלוי :      בכל החקירה שלך אין זכר לדבר שאני רואה אותו קריטי בחשיבותו כמו שאומרים עם יד על הלב זה קריטי בחשיבותו, אני לא עושה סיכומים אבל כולנו מבינים את המשמעות וזו צומת מאד מרכזית.

כב' הש' א. קולה :            מה השאלה עורך הדין הלוי, למה כל שאלה 5 דקות למה, תשאל שאלה.

עו"ד י. הלוי :      אני אומר לך ואני מבקש אישור אתה לא רשמת מזכר על זה משום שחרף חפותו המסתמנת אתם חיפשתם לפתור את התיק הזה, מה אתה אומר?

כב' הש' א. קולה :            בקיצור תפרתם תיק לא כתבתם מזכרים כדי לתפור את התיק לרומן זדורוב, מה תשובתך לשאלה הזאת?

העד, מר י. אזולאי :         שקר.

עו"ד י. הלוי :      אתה מגיע לחקירה לזירה ב- 9 בערב, אני מגיש כנ/8 צילום מתוך דיסק התמונות.

כב' הש' א. קולה :            נ/8 צילום מתוך דיסק התמונות הוגש וסומן.

עו"ד י. הלוי :      רואים אותך שם, אני אזכיר לכבודכם.

כב' הש' ד. צרפתי :           מה אתה שואל אם הוא מזהה את עצמו?

עו"ד י. הלוי :      קודם כל אתה מזהה את עצמך נכון?

העד, מר י. אזולאי :         כן.

כב' הש' א. קולה :            אתה הראשון מצד ימין נכון?

עו"ד י. הלוי :      ראשון מצד ימין, נכון, אני רק אומר לבית המשפט כך אנחנו רואים מגמת תקשורת וקולנוע שתבינו פתח של זירת הרצח הוא ממול אנחנו לא רואים אותו בתמונה.

כב' הש' א. קולה :            או קיי.

עו"ד י. הלוי :      אם אתם רואים מישהו עומד שמאלי ביותר עם כפפה כחולה הפתח ממול האיש שלבוש במעיל שחור עם כפפה כחולה.

כב' הש' א. קולה :            כן.

עו"ד י. הלוי :      אנחנו רואים את ראש צוות החקירה יורם אזולאי ועוד חוקרים אני לא אמנה את שמותיהם, קרה פה דבר מדהים, התיק של רומן, אנחנו מדברים על יום הרצח, יום למחרת בא לבקש את התיק מהשוטרים, התיק נמצא קומה וחצי מתחת לרגליים שלך בתמונה נ/8, זו קומת קרקע,

כב' הש' א. קולה :            מה השאלה עורך הדין הלוי?

עו"ד י. הלוי :      למה לא הורית שהגעת לזירה דבר ראשון לעשות חיפוש יסודי בכל בית הספר כמו שנתבקש,

כב' הש' ד. צרפתי :           לחפש את התיק, או קיי.

עו"ד י. הלוי :      לא, לא לחפש את התיק, לחפש כל ממצא, כל משהו חשוד.

כב' הש' א. קולה :            אתה מדבר על ליל הרצח בתשע בערב?

עו"ד י. הלוי :      נכון.

העד, מר י. אזולאי :         הוריתי לחפש בכל בית הספר, אפילו העדתי שאני ביקשתי להרחיב את המעגל של הסגירה, הייתה הנחיה ברורה, אני לא סורק בעצמי אבל הנחיתי כן לבצע סריקות עובדתית בוצעו סריקות לא רק בתוך בית הספר גם מחוץ לבית הספר במעגלים רחבים.

כב' הש' א. קולה :            אבל בתוך המקלט באותו ערב לא בוצע ככל הנראה.

העד, מר י. אזולאי :         ייתכן ולא.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה, הלאה.

עו"ד י. הלוי :      תשים לב איזה עוול אתם עושים,

כב' הש' א. קולה :            זה סתם, באמת עורך הדין הלוי, באמת, סתם.

כב' הש' ד. צרפתי :           למה אנחנו צריכים לראות תמונה בשביל להבין שהמקלט הוא שתי קומות מתחת זה כל העניין, להבין שמקלט נמצא שתי קומות מתחת ל..

עו"ד י. הלוי :      אתם עדיין לא מכירים את התיק.

כב' הש' א. קולה :            בסדר, אבל במוצאי הרצח בשעה 9 בערב כשהוא הגיע לא חיפשו במקלט, אף אחד לא העלה בדעתו שיש תיק במקלט, בסיכומים לא חיפשו במקלט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        זה גם מוסכם, אם זה יחסוך כמה שאלות אני מסכימה, לא נערך חיפוש בליל הרצח במקלט, מוסכם עלי.

כב' הש' א. קולה :            בדיוק, כל ההצגה הזאת שזה המקלט נמצא שתי קומות מתחת לרגליים שלו בשביל מה זה, בשביל מה זה? למה זה נועד? כשהוא הגיע ב- 9 בלילה הכל היה אפוף ענן על המהומה שקרתה שם, מטאפורי כמובן, לא חיפשו במקלט בסדר גמור.

כב' הש' ד. צרפתי :           וגם הוא לא חיפש אחרי שהוא לא היה חשוד בעיניו אדון זדורוב ובא עם אשתו יום אחרי לא רצו לחפש במקלט, גם לא התעורר, מתי התעורר הסיפור כשהתחיל לחשוד באדון זו הגרסה שלו אבל מה השאלות אליו.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי :      כל הזמן בניתם טילי טילים על זה שהוא זרק את המכנסיים, שהוא אמר לך הוא זרק את המכנסיים והוא באמת זרק את המכנסיים ותכף נדבר גם על המכנסיים, אני רק אומר גרמתם לו וגרמתם לו לעיוות דין.

כב' הש' א. קולה :            אני מפסיק את הפרסה הזאת עם כל הכבוד, אדוני מה שאדוני עושה פעם אחר פעם מסכם סיכומים תוך כדי ואדוני מדבר על עיוות דין זה בדיוק דבר שלא ייעשה, העד הזה להישאל שאלות בחקירה נגדית זה הכל, הא ותו לא, עד עכשיו שעה וחצי היו 4 שאלות וכל השאר נאומים של אדוני, לא לשם כך נועדה חקירה נגדית, חקירה נגידת נועדה להוציא מהעד הזה מה שהוא יודע מה שהוא לא יודע, זה הכל, מסקנות, השערות עובדות בסוף, אדוני מסכם סיכומים ונואם נאומים זה בלתי אפשרי, אדוני עורך דין וותיק ומנוסה בעל כישרון רב אנחנו יודעים את זה הרי.

עו"ד י. הלוי :      טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        ואני גם הסכמתי ואני מסכימה שוב לפרוטוקול לא נערך חיפוש במקלט באותו לילה.

כב' הש' א. קולה :            לא צריך לחזור על שום דבר פעמיים, כל דבר פעם אחת מספיק להגיד אותו.

עו"ד י. הלוי :      אני מתקדם עם התאריכים, היינו ב-7 דיברנו עליו, רומן בא עם אשתו ביקש את התיק, יופי, 8, עבר עוד יום, אנחנו ביום שישי, יום שישי סיפרת לפסיכולוגית רות נישרי, רות נישרי אכן אמרה לכם על הגנן, נכון אתה סברת שפניו של הגנן ישראל נפתלי דומות לפניו של הנאשם רומן, נכון?

העד, מר י. אזולאי :         אני והצוות סברנו שיש דמיון.

עו"ד י. הלוי :      ואז כאשר הטחתם ברומן, שחררתם את ישראל כי היה לו אליבי מוצק ואתם הטחתם ברומן, רומן ראו אותם נסער בבית הספר, הטחתם בו חמש עובדות כשהוא נעצר אמרתם לו פוליגרף לא תקין, זרקת את המכנסיים, ראו אותם נסער בבית הספר, יש לך סתירות ועוד איזה נקודה מסוימת.

כב' הש' ד. צרפתי :           אנחנו מתקדמים בנסער, אתה שואל על הנסער.

עו"ד י. הלוי :      אנחנו בנסער.

כב' הש' ד. צרפתי :           כן.

עו"ד י. הלוי :      אני מציג לך עובדות ותאשר לי שהן נכונות, קודם כל נכון שנחקרו עוד מורה ותלמידה שהיו באותה עת בחדר המורים ואמרו שבאמת נכנס גנן והמורה אמרה ששתי התלמידות שהיו, הן היו שלוש, מורה ושתי תלמידות, המורה אמרה כן הן אמרו הנה הגנן נכנס והן צחקקו, אתה מוכן לאשר שכך היה?

העד, מר י. אזולאי :         אני לא זוכר, תפנה, יכול להיות.

ש :         אולי זה ירענן את זיכרונך.

ת :         אתה שואל אותי על עדויות של אחרים מה הם אמרו, אני יכול להגיד דבר פשוט, רות נישרי באה ואמרה אדם נסער מאד בבית הספר נראה לי מוזר אני בטוחה שזה הגנן, אנחנו מביאים את הגנן הזה ומוודאים,

כב' הש' א. קולה :            שמענו את זה אבל.

העד, מר י. אזולאי :         אבל בעדות שלו הוא מאשר את מה שרות נישרי גם אמרה, שהיו שלושה שישבו במקום אחד ואחת שישבה במקום שני הוא גם אישר את זה.

כב' הש' א. קולה :            מי זה הוא?

העד, מר י. אזולאי :         הנאשם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        הנאשם.

העד, מר י. אזולאי :         הוא מאשר שהוא נכנס לחדר המורים להכין קפה והוא אומר היו, הוא בערך תיאר את המצב  שגם רות נישרי תיארה זה מה שאני זוכר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אני מפנה להודעה של הנאשם 11/12.

עו"ד י. הלוי :      אבל זה לא במחלוקת, הוא כולו נסער, שנייה.

כב' הש' א. קולה :            הלאה.

עו"ד י. הלוי :      אני מסכים שהנאשם אמר ואני עד עכשיו מסכים שהוא נכנס לחדר  מורים רגוע ושליו ולא נסער והכין קפה, סגרנו את הפינה, זה מוסכם, אבל אתה כראש צוות חקירה אני שואל, אני מזכיר לך שלמורה פטמה חסן מסרה וגם מריאנה, אחת משתי התלמידות שמסרה הודעה, שתיהן אמרו את אותו הדבר, השאלה שלי למה נשארת עם ההטחה הזאת, למה אתה מטיח בו שהוא היה נסער וזה המשיך להתגלגל כראייה נגדו שהוא הגיע נסער כשיש לך תלמידה ומורה שאומרות שבאמת גנן היה,

כב' הש' ד. צרפתי :           אבל לא נסער.

עו"ד י. הלוי :      א. גנן באמת היה הצלבה כמו הפסיכולוגית אבל לא נפתלי, למה אתה לא עושה עם זה שום דבר, למה אתה לא מוודא מי זה הגנן?

העד, מר י. אזולאי :         הגנן שעבד בבית הספר זה ישראל נפתלי, האליבי שלו אומת בצורה מוחלטת ואז אנחנו מבינים גם מהמורה שלא יכול להיות, גם שאלנו אותה, האם יכול להיות שראית אותו ביום אחר, היא מאשרת שזה יכול להיות רק ביום הזה אז אנחנו מבינים שיש פה בעיה, כל זה אנחנו יודעים רק כשאנחנו מביאים אותו בחקירה ביום השני אחרי שהוא זרק את המכנסיים וכו' אז אנחנו יודעים והוא מספר לנו אם אני לא טועה עוד לפני בכלל שהוא מודה הוא מספר בשעה שתיים ורבע משהו כזה שתיים וחצי הוא נכנס, מה עשית? כשהוא מתאר מה הוא עשה הוא אומר שהוא נכנס להכין קפה, הנסער הגיע מפסיכולוגית של בית הספר לא אני המצאתי, אני צריך לשאול אותו.

עו"ד י. הלוי :      תעצור שנייה, תענה על מה שאני שואל, לא ענית לי, האם ביררת שיש גנן בשם חיים סלאמה שיש שני גננים, אני שואל אותך האם ביררת?

העד, מר י. אזולאי :         אני לא יודעת על מה אתה מדבר, השיחה עם רות נישרי אמרה בפירוש הגנן ישראל נפתלי זה הגנן שאני מתארת, היא תיארה לנו אותו, היא התייחסה אליו.

כב' הש' ד. צרפתי :           הוא הסיק נכון לא נכון, הוא הסיק שיש לו בסיס להטיח בנאשם על בסיס שהנאשם היה באותו זמן שהוא דומה לאדון נפתלי וזה מה שהוא עשה, נכון לא נכון זה לא רלוונטי אבל זה מה שהוא עשה, למה הוא לא ווידא, אולי לוודא את ההלך הנפשי של אדון זדורוב בשביל לשלול שזה לא יכול להיות זה בסיכומים.

עו"ד י. הלוי :      לא, למה רוצים להטיח בו ולהלחיץ אותו,

כב' הש' א. קולה :            אבל עורך הדין הלוי זה לסיכומים גמרנו הבנו את זה, הבנו את זה.

כב' הש' ד. צרפתי :           סיכומים.

כב' הש' א. קולה :            אי אפשר כך.

עו"ד י. הלוי :      למה דרך אגב רות נישרי אמרה שהיא בדיעבד חשבה שהנסער בדיעבד היא חושבת שזה נפתלי, למה באותו זמן בזמן אמת ב- 8, 9, 10 שאתה משחרר את נפתלי למה אתה לא עושה לה איזה מסדר תמונות עם התמונה של רומן, למה? במקום להטיח בה,

כב' הש' א. קולה :            אינני מאפשר קו חקירה בנקודה זו, הנקודה הזו מוצתה, ההמשך יובא בסיכומים, יעבור עורך הדין הלוי לפרק הבא בחקירתו הנגדית.

עו"ד י. הלוי :      טוב, בסדר, ב- 11 לחודש אתם חוקרים אותו תחת אזהרה, דרך אגב אתה חוקר אותו תחת אזהרה ב- 11/12 חקירה בכתב יד, למה אתה לא מתעד, סיפרת לנו היום בחקירה ראשית שכראש צחמ,

כב' הש' א. קולה :            למה לא היה ענבל, שאלה פשוטה, למה לא תיעדו את החקירה הזאת, למה כל כך הרבה סיפורים, למה לא היה תיעוד בחקירה הזאת נקודה.

כב' הש' ד. צרפתי :           הראשונה תחת אזהרה.

העד, מר י. אזולאי :         אני עד היום הייתי בטוח, הנחיתי שכל חקירה היא מתועדת, זה גם ברור לכולם, היום פעם ראשונה ידעתי שהחקירה הראשונה שלו לא הייתה מתועדת, פעם ראשונה שאני שומע את זה וזו תקלה.

כב' הש' א. קולה :            תקלה, הלאה, זה לא עלה במשפט הקודם?

העד, מר י. אזולאי :         אני לא זוכר דבר כזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        זה עלה.

כב' הש' א. קולה :            הלאה.

עו"ד י. הלוי :      עכשיו אני מראה לך מה קורה עם החקירות עם רומן ומה שאני מראה זה אתם פועלים כפעולת מלקחיים אתה והמדובבים, למעשה אתם באמצעות המדובבים משכנעים את רומן בכמה דברים שהוא סגור בראיות ברצח , שהוא יקבל בטוח מאסר עולם, שאפשר להפחית לו את הרצח הזה לעונש מופחת וארתור עושה את זה באמצעות האפקט, ארתור עושה את זה ,וגם אני רוצה לתקן משהו היות ואני מחשיב את עצמי כישר, הייתה לי הערת אגב פה שמעתי את ההפוך פעמיים זה לא היה הפוך ב- 12/12 עם יבגני רומן מדבר על אפקט, רומן הראשון שמדבר על אפקט וזה היה נכון מה שהעד אמר, אני לא שמתי לב לתאריך, אבל מכאן ואילך ארתור לקח פיקוד.

כב' הש' א. קולה :            מה השאלה?

עו"ד י. הלוי :      12/12 אתם מטיחים בו שיצא דובר שקר בפוליגרף, זרק מכנסיים, יש לו אוסף סכינים, הוא נראה עצבני בבית הספר שעל זה דיברתי וסתירות בגרסה.

כב' הש' ד. צרפתי :           אז מה השאלה?

עו"ד י. הלוי :      יום למחרת ב- 13 קורים שני דברים, ייבגני מוסיף לו פרט, אני בכוונה סופר אותם, פרט מפליל כביכול שישי, הוא אומר לו תשמע אתה עובד עם סכינים זה גם מפליל ואתם מטיחים בו שנמצאו כתמי דם של תאיר על הכלים שלו, פרט מפליל שבע, השאלה שלי היא כזאת.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        רק תפנה איפה המדובב הוא זה שאמר לו ראשון על סכינים.

כב' הש' א. קולה :            טוב, נתקדם בינתיים.

עו"ד י. הלוי :      בשלב הזה רומן כבר יום אחר המעצר הוא חושב שהוא בדרך למאסר עולם, משבעת הפרטים המפלילים שהטחתם בו כמו שאתם טוענים.

כב' הש' א. קולה :            מה השאלה? זו שיטת החקירה כך הם פעלו, מה השאלה? כל זה יש בפנינו אדוני לא מחדש לנו שום דבר, כלום, כל זה מופיע בחקירות, נראה, נשמע, נחליט, מה השאלה?

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה להקרין את הקטע שגם העד יראה כי העד עוקב בזמן אמת, הם עוקבים החוקרים והם רואים, אני רוצה להראות לו שיום אחרי המעצר לו הוא שואל אם זה עוד אפשרי להוכיח את החפות שלו או שזה בלתי אפשרי בכלל להוכיח את החפות שלו כשמטיחים בו,

כב' הש' א. קולה :            יש וויכוח על זה?

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה להקרין.

כב' הש' א. קולה :            תקרין, תקרין.

כב' הש' ד. צרפתי :           אתה מכוון האם זה היה צריך להדליק בעיניו נורית אזהרה?

עו"ד י. הלוי :      נכון.

כב' הש' ד. צרפתי :           אז תשאל אותו.

עו"ד י. הלוי :      אני בונה את השאלה.

כב' הש' ד. צרפתי :           אבל הוא לא יודע למה להיערך.

עו"ד י. הלוי :      אבל הוא לא צריך להיערך, אני אראה לו ואני אשאל אותו.

כב' הש' ד. צרפתי :           בדיוק.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי :      רומן לחוץ.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        הצגת לו רק חקירה לא מדובב שיהיה ברור.

כב' הש' א. קולה :            נכון, נכון.

עו"ד י. הלוי :      בוודאי.

כב' הש' ד. צרפתי :           בהנחה שהוא צופה בחקירה ורואה את ההתקדמות שלה.

עו"ד י. הלוי :      תראה, אני אומר לך כנתון, אני אומר לך שאנחנו מתחילים לראות את האישיות השברירית של רומן, הוא נלחץ, הוא נלחץ מכל הפרטים, האם אתה הבנת כבר שיש לך אדם שברירי שנלחץ בקלות מפרטים,

כב' הש' ד. צרפתי :           ועלול להודות הודאת שווא, תשובה?

העד, מר י. אזולאי :         ממש לא.

כב' הש' א. קולה :            ממש לא, שאלה הבאה.

עו"ד י. הלוי :      אני מפנה אותך לעדות שלך במחוזי בדיון הראשון, בעמוד 44 שורות 15-22, אתה אמרת שם, היה שלב שהוא אמר זהו התיק סגור עלי כאילו שהוא הולך למאסר עולם, התובעת, איך הוא הגיע למסקנה הזאת? אתה עונה, גם אני אינני יודע כי בשלב זה הראיות היו נסיבתיות ביותר, שים לב, אני רוצה להיות מדויק בחקירה שלי, אני לא יודע וזה לא מעניין אותי אם מה שאמרת של איך הוא הגיע למסקנה הזאת שאני הולך למאסר עולם לא מעניין אותי אם זה יום או יומיים אחרי שהוא נעצר, אבל אני מחבר את זה ואני אומר לך את ההיסטוריה שלו את השבריריות שלו כמו שהעדת שמצטרף למה שאנחנו רואים שמכלום הוא חושב שהוא הולך למאסר עולם אתה ניצלת באמצעות המדובבים כדי לשבור את רוחו

כב' הש' א. קולה :            התשובה היא כן או לא?

העד, מר י. אזולאי :         התשובה היא חד משמעית לא.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה.

עו"ד י. הלוי :      או קיי.

כב' הש' א. קולה :            עורך הדין הלוי גם הפרק הזה מוצה בחקירה, כל השאר בסיכומים, עמדת העד ברורה, הוא לא ניצל שום מצב, העד מבחינתו לא שברירי, אדוני ברגע זה לא הצליח להוכיח שום דבר אחר, את התשתית אדוני הניח בפנינו, מכאן והלאה לסיכומים בנקודה הזאת.

עו"ד י. הלוי :      אני עם כבודו.

כב' הש' א. קולה :            תתקדם, ובאמת אין סיבה שלא נסיים את החקירה הנגדית היום, 10 דקות הפסקה.

לאחר הפסקה.

כב' הש' א. קולה :            טוב, אנחנו כפי שאמרתי עורך הדין הלוי אנחנו נסיים היום בסביבות שלוש וחצי רבע לארבע,  עד המועד הזה לסיים פרק.

עו"ד י. הלוי :      אני אעשה מה שכבודו אומר.

כב' הש' א. קולה :            אני אומר שוב היום היה טיסת ניסוי בסדר, כולנו לומדים, לישיבה הבאה אדוני יגיע קצר קולע נסיים את החקירה הנגדית בישיבה הבאה אלא אם כן תהיה איזו התפתחות שאנחנו לא צופים אותה, כמובן שלא נקפח את אדוני, אבל בגדול זו המטרה, אנחנו חיים עם העד הזה במידה מוגבלת, בסוף אנחנו נראה בעיננו ונשמע באוזנינו כל מה שנעשה, לא נחסיר פרט.

עו"ד י. הלוי :      בסדר כבודו.

כב' הש' א. קולה :            לך בקו הזה אדוני יאמין לי שיבואו עדים מהותיים אתן לאדוני הרבה יותר.

עו"ד י. הלוי :      הבנתי והפנמתי

כב' הש' א. קולה :            יופי.

עו"ד י. הלוי :      אני ב- 13, אנחנו דיברנו על ה –  13 בסך הכל יום אחרי שרומן נעצר ואז אתה מגייס את ארתור כמדובב, ז'ניה שוטר מה תדרכת אותו?

העד, מר י. אזולאי :         המודיעין למיטב זיכרוני תדרך את המדובבים לשניהם, אני לא זוכר שתדרכתי אותם, אני חושב שהעדתי על זה.

כב' הש' א. קולה :            הוא אמר בחקירה הראשית שלא הוא תדרך אותם.

כב' הש' ד. צרפתי :           הם ידעו הרבה כי זה היה מאד מתוקשר לא היו דברים שהם לא ידעו.

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה לרענן את זיכרונך, ארתור מסר בהודעה שלו שאתה תדרכת אותו, אולי זה יזכיר לך שאתה תדרכת את ארתור?

כב' הש' א. קולה :            מה תשובתך לזה?

העד, מר י. אזולאי :         למיטב זיכרוני,

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אני מבקשת הפניה כי אני לא זוכרת שהוא אמר דבר כזה.

כב' הש' א. קולה :            אתה מכחיש את זה.

העד, מר י. אזולאי :         אני לא מכחיש כי אני לא זוכר, אם תפנה אותי שאמרתי שתדרכתי את ארתור אז תדרכתי את ארתור.

כב' הש' א. קולה :            לא, הוא לא אומר שאתה אמרת שתדרכת את ארתור, הוא אומר שארתור אמר שאתה תדרכת אותו לא שאתה אמרת.

העד, מר י. אזולאי :         יכול להיות, למיטב זיכרוני בהתחלה בכלל מודיעין הכניס אותו אני לא הכרתי אותו, אבל יכול להיות אחרת.

כב' הש' א. קולה :            טוב, הלאה.

עו"ד י. הלוי :      טוב, חבריי מבקשים את הראייה, אני מחפש אותה.

כב' הש' א. קולה :            תחפש אותה.

עו"ד י. הלוי :      בשם ההגינות והצניעות אני אגיד שב- 99 אחוזים היא נכונה.

כב' הש' א. קולה :            נתקדם.

עו"ד י. הלוי :      נניח שאתה תדרכת את ארתור, יש לך איזה זיכרון מה תדרכת אותו?

כב' הש' א. קולה :            אל תענה לשאלה.

עו"ד י. הלוי :      אני אמשיך,

כב' הש' א. קולה :            הוא אומר לא תדרכתי את ארתור נקודה.

העד, מר י. אזולאי :         אני אומר שאני לא זוכר וגם אם כן אולי, אני לא יודע, תראה, אם אמרתי שכן אז יכול להיות.

כב' הש' א. קולה :            הוא לא אומר שאתה אמרת, הוא אומר שארתור טוען את זה לא שאתה טוען את זה.

העד, מר י. אזולאי :         אני לא זוכר מי תדרך, למיטב זיכרוני כשארתור נכנס לתא המודיעין תדרך אותו, הוא נכנס לתא זה מה שאני זוכר.

כב' הש' א. קולה :            שמענו את זה, תתקדם.

עו"ד י. הלוי :      תאמר לי כעובדה אני אומר לך לארתור היו הרשעות קודמות במרמה והונאה, האם אתה ידעת שיש לו את ההרשעות האלה?

העד, מר י. אזולאי :         אני לא זוכר אם ידעתי שיש לו הרשעות.

כב' הש' א. קולה :            ידעת או לא ידעת שיש לו הרשעות?

העד, מר י. אזולאי :         לא ידעתי.

כב' הש' א. קולה :            שאלה הבאה.

עו"ד י. הלוי :      האם הייתה לך מערכת יחסים מיוחדת עם ארתור?

העד, מר י. אזולאי :         מה זה מערכת יחסים מיוחדת, תסביר.

עו"ד י. הלוי :      מעבר לזה שהכנסת אותו כמדובב לתיק?

העד, מר י. אזולאי :         היו מדובבים שעבדו אתנו שהיו לנו מערכות, אם אתה אומר מיוחדת, הרבה יותר קרובות וצמודות עם מדובבים שעבדו אתנו לאורך שנים.

כב' הש' א. קולה :            האם עם ארתור הייתה לך מערכת יחסים מיוחדת?

העד, מר י. אזולאי :         אני לא יודע מה זה מיוחדת, הייתה מערכת יחסים.

כב' הש' א. קולה :            אבל לא הכרת אותו לפני הרי.

העד, מר י. אזולאי :         לא הכרתי אותו לפני כן.

כב' הש' א. קולה :            גמרנו.

עו"ד י. הלוי :      או קיי, האם את יבגני הכרת לפני כן?

העד, מר י. אזולאי :         בוודאי, עבדנו ביחד.

עו"ד י. הלוי :      יבגני היה שייך לצוות שלך?

העד, מר י. אזולאי :         מה זאת אומרת? יבגני היה בתחנה מסוימת למיטב זיכרוני ומשכנו אותו מתחנה מסוימת.

עו"ד י. הלוי :      האם שמעתי שאמרת עבדתי אתו פעם או שעבדת עם יבגני?

העד, מר י. אזולאי :         עבדתי בכמה סיטואציות עם יבגני גם כשוטר מתחיל בזמנו עבדתי אתו.

כב' הש' א. קולה :            כשהוא היה שוטר מתחיל.

העד, מר י. אזולאי :         גם יבגני.

כב' הש' א. קולה :            שניכם הייתם שוטרים מתחילים.

העד, מר י. אזולאי :         אני הייתי קצת יותר וותיק, שנינו עבדנו ביחד במקום מסוים ואני מכיר את יבגני, היינו סיירים במקום מסוים.

עו"ד י. הלוי :      או קיי,

כב' הש' ד. צרפתי :           הוא בהמשך היה חוקר בתיק הזה, ראינו אותו בחקירות לא?

כב' הש' א. קולה :            לא, זה סשה.

כב' הש' ד. צרפתי :           או קיי.

עו"ד י. הלוי :      אני מפנה לאמרה של ארתור מה- 15/12 עמוד 1 שורות 3-6,

כב' הש' ד. צרפתי :           את השם שלו אפשר להראות אותו?

העד, מר י. אזולאי :         לא.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        זה כינוי.

עו"ד י. הלוי :      ארתור מנשירוב זה הכינוי, אני מקריא, בהתחלה לא ידעתי במה חשוד העצור ולא ידעתי דבר עד שהגעתי אלייך כנראה, ראש הצח"ם יורם תדרך אותי באותו לילה ואמר לי שאכן מדובר בחשוד ברצח, קוראים לו רומן, אמר רצח, בסדר, אז הנה הראיתי, אני מבין שאין לך מה לחדש לי בעניין הזה האם כתבת מזכר מה תדרכת אותו בזמן אמת?

העד, מר י. אזולאי :         אמרתי, יש את התדרוכים שיש למדובבים,

כב' הש' א. קולה :            האם לך יש מזכר?

העד, מר י. אזולאי :         אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה :            אז אין מזכר, למה לא כתבת מזכר

העד, מר י. אזולאי :         אני לא ידעתי אם תדרכתי אותו.

כב' הש' א. קולה :            הוא לא יודע אם תדרך אותו, הלאה.

עו"ד י. הלוי :      מה יכול להיות שארתור משקר שהוא אומר יורם תדרך אותי ראש הצח"ם?

העד, מר י. אזולאי :         אני לא יודע,

כב' הש' א. קולה :            הוא אומר לך דבר פשוט גם שכל ישר.

העד, מר י. אזולאי :         כן.

כב' הש' א. קולה :            אומר ארתור כשאני באתי לא ידעתי במה מדובר, באופן טבעי הופניתי לראש הצח"ם ראש הצח"ם אמר לי יש שם חשוד ברצח שקוראים לו רומן, זה הדבר היחידי שארתור טוען שאמרת.

העד, מר י. אזולאי :         יכול להיות.

כב' הש' א. קולה :            ועל הפעולה הזאת לא עשית מזכר, יכול להיות שעשית או לא עשית מזכר?

העד, מר י. אזולאי :         יכול להיות.

כב' הש' א. קולה :            זהו.

העד, מר י. אזולאי :         אני לא יודע להגיד, יכול להיות שיש מזכר אין לי מושג אני לא זוכר.

עו"ד י. הלוי :      אז חבריי בטח יעזרו לי, אני לא מכיר מזכר.

כב' הש' א. קולה :            אם היה מזכר הוא היה בתיק.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        כן.

העד, מר י. אזולאי :         יכול להיות ויכול להיות שגם אמרתי שוב שמי שתדרך אותו זה ה… אני לא זוכר שתדרכתי אותו בלילה הזה.

כב' הש' א. קולה :            זה לא תדרוך, המדובב צריך לדעת מה הוא הולך לחפש זה לא תדרוך.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        בדיוק.

כב' הש' ד. צרפתי :           יכול להיות שהייתה שיחה השאלה אם זה תדרוך מבחינתו.

כב' הש' א. קולה :            נכון.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        בדיוק.

כב' הש' א. קולה :            אבל על הפעולה הזאת אין מזכר.

עו"ד י. הלוי :      אבל ארתור קורא לזה תדרוך.

כב' הש' א. קולה :            נסכם את העובדות, ארתור טוען שניצב משנה אזולאי אמר לו מה שאמר לו, אומר אדון אזולאי לא זוכר שאמרתי, יכול להיות שאמרתי אני גם לא זוכר שכתבתי מזכר ואם היה מזכר הוא היה בתיק, ההנחה הפשוטה היא שאין מזכר

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        נכון.

עו"ד י. הלוי :      האם זה נכון שהיה נוהל שנותנים תדרוך ספציפי עם הוראות למדובב מה מותר לו לעשות ומה אסור לו לעשות?

העד, מר י. אזולאי :         כן.

כב' הש' א. קולה :            כן.

העד, מר י. אזולאי :         מי עושה את התדרוך הזה, מה מותר מה אסור זה המודיעין..

כב' הש' א. קולה :            יש נוהל במשטרה מסודר איך מדובבים.

העד, מר י. אזולאי :         בוודאי, יש גם דברים נוספים שנכנסים בזה אבל הוא אומר בעצמו מה שנאמר לי שאתה נכנס לרצח יש חשוד.

כב' הש' א. קולה :            זה על ידך מה שנאמר לו.

העד, מר י. אזולאי :         זה מה שהוא אמר לא אני.

כב' הש' א. קולה :            כן.

עו"ד י. הלוי :      אני מסיים את הנושא של התדרוך בעוד משפט אחד, שים לב הוא אומר שאתה תדרך אותו הוא לא אומר מודיעין זה ארתור, יגיע לפה או לא אבל זה מה שיש לי, הוא לא אומר מודיעין ויורם, הוא לא אומר מודיעין, הוא אומר יורם תדרך אותי, אין לנו מזכר, הוא אומר כל מה שהוא אמר לי זה חשוד ברצח שזה מה שכתוב ואני אומר לך שהיית צריך לוודא שהוא קיבל את התדרוך של מה מותר לו להגיד לרומן ומה אסור לו להגיד לרומן, האם דאגת לוודא שהוא יודע לפי הנהלים מה מותר לו להגיד לרומן ומה לא?

העד, מר י. אזולאי :         יש צילומים אאודיו ווידאו,

כב' הש' א. קולה :            זו לא השאלה.

העד, מר י. אזולאי :         אני לא זוכר להגיד לך

כב' הש' א. קולה :            לא, לא, סליחה זו לא השאלה, סליחה,

העד, מר י. אזולאי :         יכול להיות שהוא קיבל תדרוך מהמודיעין, יכול להיות שהוא קיבל תדרוך מצוות החקירות, אני לא זוכר להגיד לך אבל כעובדה מה שנאמר לו על פי דבריו זה שהוא נכנס לרצח, הוא אומר את זה, אני אומר את זה על הסיפור של הרצח של המנוחה אמרתי קודם הרצח הזה יש בו היה בו אלמנטים של תקשורת.

כב' הש' א. קולה :            אתה לא עונה לשאלה

העד, מר י. אזולאי :         אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה :            זה נושא פשוט, יש נהלי משטרת ישראל, זה נורא פשוט, מכניסים מדובב לתא, מישהו צריך לתדרך אותו באופן מסודר לפי הנוהל של משטרת ישראל, אתה ווידאת את זה או לא?

העד, מר י. אזולאי :         אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה.

עו"ד י. הלוי :      או קיי, ב- 15 לחודש כדוגמה אחרי שארתור מדריך את רומן לאפקט,

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        לטענתך.

כב' הש' א. קולה :            לטענתך.

עו"ד י. הלוי :      לטענתי שתוכח, רומן שואל אותו אני יכול לספר את זה לעורך הדין שלי את העצה שלך שאני אודה פלוס אפקט? כלומר, אני רק מסביר מה זה אפקט, להודות רצחתי ואני לא זוכר כלום, שחור / בלייק אאוט / לא זוכר שזה מה שקרה בסוף.

כב' הש' ד. צרפתי :           אז מה אתה שואל אותו?

עו"ד י. הלוי :      אתה ראית שארתור מדיח את רומן נגד עורך דינו, אומר לו שעורכי הדין הסניגוריה הציבורית עובדים עם הפרקליטות, הם עובדים בשביל הפרקליטות וכמובן אל תספר לעורך הדין, אל תספר לעורך הדין את מה שאנחנו ביחד רוקמים שתודה עם אפקט כי הוא לא יסכים שאתה תודה, למה לא דאגת שארתור יפסיק עם הפעולה הלא חוקית הזאת שהוא ביצע ולא כתבת מזכר שאתם רואים את זה זאת השאלה.

העד, מר י. אזולאי :         אני לא מכיר את מה שאתה אומר, אני לא נכנס לכל שיחה שהייתה ביניהם, היו ביניהם הרבה מאד שיחות, גם אתו, גם עם ז'ניה, אם אתה חושב שאני זוכר מה בדיוק נאמר, אני אומר שוב יש קלטות, מצולם 24/7, אני לא זוכר על מה אתה מדבר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        גם אני לא, אם אתה רוצה ספציפית תפנה כולנו נוכל להתייחס.

עו"ד י. הלוי :      בסדר,

העד, מר י. אזולאי :         ואם הייתי יודע דבר כזה הייתי אומר למדובב לא לעשות את זה.

עו"ד י. הלוי :      או קיי זה חשוב.

כב' הש' ד. צרפתי :           במהלך הדיון תראה שכן היה, מספיק שמבחינתו זה לא נוהל בסדר לעשות דבר כזה.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

כב' הש' א. קולה :            מה אתה מראה לנו עכשיו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        מה השאלה כי אני יכולה עכשיו להקרין את ההתחלה של הקטע הזה, אי אפשר לקחת הבזקים, צריך קונטקסט, זה נקרא להציג גרסה מלאה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        מה השאלה זה הכל, אתה מקרין לו קטעים.

עו"ד י. הלוי :      את רוצה להגיד שאני מטעה.

כב' הש' א. קולה :            עורך הדין לוי תתקדם בחקירה שלך בבקשה.

עו"ד י. הלוי :      או קיי, אתה העדת כאן שרומן התוודה, הוא אמר אני רצחתי, הוא אמר אני רצחתי עם אפקט שזה נכון, הוא אמר אני לא זוכר, אבל לא סיפרת לנו שזה ארתור הכניס לו לראש, למה הסתרת מבית משפט זאת השאלה, למה הסתרת מבית המשפט שארתור עשה לו שטיפת מוח על האפקט.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אני מתנגדת לשאלה בנוסח הזה, שחברי אומר למה לא אמרת לו שארתור עשה לו יש כאן הנחה כאילו יש ראיות לדבר הזה שארתור עשה שטיפת מוח, לטענתך הוא עשה שטיפת מוח, העד התייחס לעניין האפקט, אי אפשר להציג עובדות ולבנות מהן הנחה מאיזושהי תמונה חלקית, לטענתך, תוסיף את המילה לטענתך.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            עורך הדין לוי.

עו"ד י. הלוי :      תמונה חלקית, תמונה חלקית, אתם ממשיכים את הספינינג פה.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            עורך הדין הלוי, בוא נרגע, הכל בסדר, השאלה לא מותרת, ככל שעורך הדין הלוי, יכול בסיכומים, טענת העד ברורה, ארתור לא שתל בפיו דבר וחצי דבר, לטענתו של עורך הדין הלוי המציאות היא אחרת, העניין יוכח בסיכומים או במועד אחר כשארתור יבוא ויעיד לא באמצעות העד הזה, סליחה, לא באמצעות העד, הזה, באמצעות ארתור.

עו"ד י. הלוי :      כבודכם.

כב' הש' א. קולה :            אדוני שואל אותו למה הוא לא אמר לנו שארתור שתל את זה בפיו משום שלגרסתו ארתור לא שתל כלום, אם אתה חושב שאתור שתל יופיע ארתור ואדוני ישאל אותו.

כב' הש' ד. צרפתי :           הוא אומר יותר מזה, שאם הוא היה מתוודה על אפשרות ששתלו לא להגיד לעורך דין זה לא בסדר הוא לא היה נותן הסכמה.

עו"ד י. הלוי :      אבל עברנו את זה, אני בנושא אחר, אני רוצה להראות לו העד העיד בפניכם משהו, הפרקליטות אמרו משהו, אני שמעתי את כבודכם ואני מכבד את כבודכם, אני מכבד את אב בית הדין ואני זוכר את מתחם הזמן שקצוב לי, נתקדם,

כב' הש' א. קולה :            עורך הדין הלוי העובדות ברורות.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי :      ארתור זה א.

כב' הש' א. קולה :            כן, אנחנו יודעים.

עו"ד י. הלוי :      הוא אומר לו אין לי נפילות בזיכרון תראו מה ארתור אומר לו,    הוא מדבר על האונס זה לא היה זה לא היה.

עו"ד ב. משה :    דילגת על משהו מאד חשוב.

עו"ד י. הלוי :      זה ערוך אני אומר לכם.

כב' הש' א. קולה :            אנחנו באמת לא מתפעלים מזה ברגע זה.

עו"ד י. הלוי :      אני דילגתי.

עו"ד ב. משה :    על מה דילגת על זה שארתור אומר גם אם ישימו עלי מגהצים אני לא אגיד שזה אני.

כב' הש' א. קולה :            עורך הדין הלוי, די.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            העד בשלו שהוא לא סבור שארתור שתל בפיו של הנאשם דבר וחצי דבר עורך הדין הלוי בשלו, עניין זה יוברר בבוא העד כאשר נצפה בכל הקלטת.

עו"ד י. הלוי :      אני בחקירה נגדית.

כב' הש' א. קולה :            נכון.

עו"ד י. הלוי :      אני מראה לו,

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            אדוני, בית המשפט מורה להפסיק את החקירה בנקודה הזו, זה הכל, נתקדם.

עו"ד י. הלוי :                     אני מבקש עוד מספר דקות למצות את זה לעבור לנושא אחר.

כב' הש' א. קולה :            נשאל את חבריי, כן, טוב, בדעת רוב נותנים לך עוד כמה דקות, בבקשה.

עו"ד י. הלוי :                     אני מודה לך,

כב' הש' א. קולה :            אדוני יראה לנו בסיכומים, בבקשה, תמשיך הלאה, מר אזולאי, האם אתה                                              סבור אחרי מה שראינו עכשיו בדקות האחרונות שארתור הוא זה ששתל                                              בראשו של זדורוב את הודאתו ברצח?

העד, מר י. אזולאי :         אני חוזר על מה שהעדתי בעדות הראשית מי שהביא את גרסת האפקט עוד                                       לפני שארתור נכנס זה החשוד שלנו לז'ניה.

כב' הש' א. קולה :            לז'ניה, טוב הלאה, מיצינו את זה הלאה, אדוני יוכל לשכנע אותנו כמובן באמצעות ארתור, אנחנו לא נועלים את הדלת חס וחלילה הטענה הזו נכנסה לנו לראש, נדון בה, נשבור את הראש, אדוני יוכל לבסס אותה לחזק אותה באמצעות ארתור, באמצעות סיכומים הם כמובן יטענו אחרת ובבוא העת נכריע גם בשאלה הזו, הלאה.

עו"ד י. הלוי :      אני עובר לחוקרים, שים לב, אני רוצה לדעת מה עשית, האם זו הנחיה שלך למלכה החוקר, האם הנחית מי מהחוקרים שלך ובכללם החוקר מלכה להגיד לרומן לרמוז לו שאם הוא יגיד שהיה בעצבים בסוגריים שזה מתקשר להדרכות של ארתור, להגיד לרומן שאם הוא היה בעצבים אז יש אולי מצב לעזור לו עם הריגה, להוריד את זה להריגה, האם אמרת ככה לחוקרים?

העד, מר י. אזולאי :         לא.

עו"ד י. הלוי :      או קיי, האם אתה מסכים אתי שלהגיד לנחקר ברצח תשמע יש מצב שנעזור לך, אפשר להוריד מרצח להריגה אם זה היה בעצבים פלוס ארתור האם אתה מסכים אתי שזה חקירה לא חוקית שאסור להגיד את זה לחוקר?

כב' הש' א. קולה :            ואנחנו  חיים מפיו?

עו"ד י. הלוי :      לא.

כב' הש' א. קולה :            אם זה פסול זה פסול ואם זה לא פסול זה לא פסול, זה תרגיל חקירה לגיטימי או לא אנחנו לא יודעים, ראינו כבר תרגילי חקירה טובים מזה, היו גרועים מזה, בהנחה שתרגיל חקירה כזה היה אדוני יטען זה פסול ואנחנו נשבור את הראש.

עו"ד י. הלוי :      טוב, בסדר כבודו,

כב' הש' א. קולה :            בוא נגיד שזה לא תרגיל החקירה הכי פסול שנתקלתי בו בימי חיי.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        ממה אתה מקרין.

כב' הש' א. קולה :            מ. זה מלכה?

עו"ד י. הלוי :      כן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        תאריך?

כב' הש' ד. צרפתי :           שיש הבדל בין רצח להריגה.

עו"ד י. הלוי :      מה- 18,

כב' הש' א. קולה :            את זה לא צריך להראות באמצעות העד הזה.

עו"ד י. הלוי :      הוא ראש צוות החקירה אני אומר לו שהוא אחראי.

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        הוא ענה לך על זה.

כב' הש' א. קולה :            הוא ענה לך.

כב' הש' ד. צרפתי :           אם יונח שזה פסול לצורך העניין ועשו את זה בלי הנחיה שלו, זה משנה את המצב? זה פסול.

כב' הש' א. קולה :            זה פסול.

כב' הש' ד. צרפתי :           מה אנחנו צריכים אותו מה דעתו על ההתנהלות הזו?

כב' הש' א. קולה :            הפסול הוא אובייקטיבי, לא צריך אותו בשביל זה,

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד י. הלוי :      אם זה פסול, הכל טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        נכון.

עו"ד י. הלוי :      יש נקודות בכל תיק עיקריות ושוליות, אני רואה סובייקטיבית את הנקודה של ההודאה של רומן באפקט אני רואה אותה מאד חשוב את הצומת הזו.

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

עו"ד י. הלוי :      כבודו הזמן שלי אני מכבד את כבודו, אני רואה בזה מרכזי ולכן אני מתעקש.

כב' הש' א. קולה :            טוב, אני אבקש מאדוני דבר פשוט, הבנתי, אדוני מכבד אותנו זה משמח אותי, עד שלוש וחצי אדוני מסיים את הפרק הזה בחקירה ואת הפרקים האחרים ואז נתכנס לענייני פרוצדורה ונפרד כידידים ברבע לארבע, בסדר?

עו"ד י. הלוי :      כן.

כב' הש' א. קולה :            טוב.

עו"ד י. הלוי :      אני ממשיך, שוב אני אומר לך, אמרת פה משהו חשוב אבל הפוך מהמציאות, אני אומר לך לא רק שארתור הדיח אותו לאפקט המפורסם אלא שזה היה בא מכם ההדרכה לארתור בשביל להשיג יתרון ענק כי ברגע שרומן מודה ורומן לא יודע את הפרטים,

כב' הש' א. קולה :            לא צריך את זה, האם אתה הורית לארתור,

עו"ד י. הלוי :      הוא לא זוכר, אתם מכניסים אותו למלכודת להודות ולהגיד אפקט אני לא זוכר.

כב' הש' א. קולה :            הוא ענה על זה שבע פעמים עד עכשיו.

עו"ד י. הלוי :      עכשיו, אחרי מה שראית האם אתה משנה את תשובתך?

העד, מר י. אזולאי :         לא.

כב' הש' א. קולה :            בקול, בקול.

העד, מר י. אזולאי :         לא, לא, ממש לא.

כב' הש' א. קולה :            ממש לא, שאלה הבאה.

עו"ד י. הלוי :      אני אתן לך דוגמה שאני רוצה להראות, אני מראה לך שלוש דוגמאות, בית המשפט לא נתן לי להציג אז אנחנו כבר יודעים שרומן אחרי זה אומר בדיוק את האפקט ואני לא זוכר כמו הדוחות של ארתור, אני אציג לך משהו ספציפי לגבי האפקט ועוד שלוש דוגמאות מתוך 11 שרומן מדקלם בדיוק מה שארתור אמר לו ואני רוצה לשאול אותך שאלה, הוא אומר לו ספציפית משהו שם אפקט עם (לא ברור) מה שקרה עם אח שלי, אני הראיתי לך אפקט פלוס, ארתור אומר לו את האפקט והבן של אח שלך שפגעת באח שלך זה האפקט ואותו דבר תגיד להם גם עם הילדה זה בדיוק מה שרומן עושה כמו תוכי, שים 73, זו דוגמה מתוך שלוש מדקלם כמו תוכי.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            על מה המריבה עכשיו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אני יושבת פה בשקט נותנת לחברי תקרין תקרין עם כל הכבוד לשבת ולקחת                                 כל פעם קטעים מתוך אני לא יודעת אפילו ממה

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            עורכת הדין רוזנפלד אנחנו עכשיו לא נקבל החלטה לכאן או לכאן כל מה                                              שהוא רוצה להראות זה מעין במירכאות

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            אל תפריע לי עורך הדין הלוי, הוא רוצה להראות מעין עדות שיטה, הוא אומר א. שהוא נותן לו בראש אפקט, אחרי זה בא האדון רומן החוקר אומר לו אפקט, נותן לו בראש אח שלי אחרי זה בא רומן אומר אח שלי, אחרי זה הוא אומר לו עצבים בא רומן עצבים, א. נותן לו אוטומט בא רומן אומר אוטומט הוא מראה את זה באופן כללי.

עו"ד י. הלוי :      נכון.

כב' הש' א. קולה :            עכשיו, הוא ישאל את רב פקד דאז יורם אזולאי מה הוא אומר על זה יאמר אדון אזולאי לא מעלה ולא מוריד מאיכות ההודאה שלו, אנחנו לא נחיה הרי לא מהתשובה שלו ולא מהשאלות שלו, אנחנו בבוא העת נראה את הכל, את כל התמונה באופן סדור, לא קטעים קטעים, לא קרעים קרעים, באופן שלם חקירה אחר חקירה, ככל שנסבור חס וחלילה מבחינתכם שיש פה משהו פסול נגיד את זה. הוא מראה, את אומרת הוא מוציא דברים מהקשרם, כל זה ייבחן תאמינו לנו, ייבחן במסרגות של ברזל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        או קיי, אני מבקשת דברת אחד, חברי מראה קטעים קטעים קרעים קרעים הקטעים והקרעים האלו מראים רק את המשך אותן השיחות, חברי לא מראה שכבר ביום הראשון רומן בעצמו מסביר מה זה אפקט.

כב' הש' א. קולה :            בסדר, הוויכוח עקר עכשיו, הוא מיותר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        גם בקטע הזה שום דבר.

כב' הש' א. קולה :            לא רלוונטי הוויכוח הזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        גם בקטע הזה צריך לראות את תחילת השיחה, (לא ברור) זה הנאשם בתמליל עמוד 49 הוא זה,

כב' הש' א. קולה :            בסדר.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה :            טוב די מספיק עם הוויכוח, שמענו, ראינו, הבנו, כן אתה ממשיך עורך הדין הלוי.

(בשלב זה מוקרן סרטון באולם בית המשפט)

עו"ד י. הלוי :      אתה ראית את כל הדוגמאות מתוך רצף של הדרכות של ארתור, אתה תגיד 1, 2, 3, 4 ורומן כשהוא מתוודה בפניכם הוא מדקלם את מה שארתור אמר לו, אתה היית ער לעבודה הזו נכון?

העד, מר י. אזולאי :         מה שראיתי פה בעיניי ואתה שואל אותי אני רואה פה סרט ערוך מתוך התיק שמטעה במכוון גם אותי וגם את בית המשפט וכל מה שאתה טוען בעיניי שרואים את כל הקונטקסט ואת כל השיחות בעיניי זו רמה של צהובון ולא בית משפט.

כב' הש' א. קולה :            סליחה, אני מניח שבזמן אמת אתה עברת על התמלילים,

העד, מר י. אזולאי :         אבל כבודו.

כב' הש' א. קולה :            תן לי לשאול שאלה, בזמן אמת עברת על ההתוודות בפני ארתור נכון? עברת על כל האודיו והווידאו נכון?

העד, מר י. אזולאי :         נכון.

כב' הש' א. קולה :            האם אתה ראית שם משהו פגום פסול? זו כל השאלה.

העד, מר י. אזולאי :         אי אפשר פה תשובה כי יש פה סרט ערוך.

כב' הש' א. קולה :            עזוב את הסרט הערוך.

העד, מר י. אזולאי :         אני רואה שהיה שם דו שיח שמתפתח בין מדובב לחשוד, הרעיון של האפקט מגיע מהחשוד, דרך אגב למיטב זיכרוני הוא אומר במפורש עוד מספר לו בפרטי פרטים למדובב איך הוא זוכר את התקיפה של אח שלו לאחר מכן לסשה הוא מספר משהו אחר שהוא זוכר במעורפל, אז אני חושב שאתה מטעה עם הסרט הערוך הזה.

כב' הש' א. קולה :            טוב, הלאה.

עו"ד י. הלוי :      אנחנו עדיין ב- 15/12, רומן שואל את ארתור רומן שבפניקה וחושב שהוא הולך למאסר עולם שמוסיפים לו עוד פרטים שמפלילים אותו, הוא שואל את ארתור אם בישראל ניתן לתפור לו תיק ולזייף ראיות ואני מדבר עכשיו בעיקר על כתמי הדם כאילו על הציוד שלו והאם המשטרה עובדת על זה, ארתור משיב בנחרצות שלא כי ישראל זה לא רוסיה, לא רק שלא מזייפים אלא (לא ברור) נגד רומן רציניות ביותר, זה לא 1 2 4 5 והם ימשיכו למצוא לך דברים, השאלה שלי ארתור ידע מה אתם מציגים לרומן נכון? ואתם עבדתם בשיתוף פעולה בזמן אמת של הדיבוב עם ארתור נכון?

העד, מר י. אזולאי :         לא, ואני רוצה להראות אתה בסך הכל מראה קטע, זו עוד דוגמה לזה שהמדובב אומר לו את מה שהשוטרים אמרו לו שבישראל כדי להכניס מישהו לבית סוהר צריך ראיות זה בדיוק מה שהוא אומר לו אתה מציג לא אני.

כב' הש' א. קולה :            נתקדם.

עו"ד י. הלוי :      האם שמעת שארתור אומר לרומן אתה תלך למאסר עולם בכל מקרה ואנשים שלא ביצעו גם אם לא עשית אתה תלך למאסר עולם, האם שמעת את ארתור אומר את הדברים האלה? גם אם לא עשית תלך למאסר עולם.

העד, מר י. אזולאי :         ממה שאני זוכר ואתה בדיוק הקראת את הקטע הזה שהמדובב אומר לו בישראל צריך ראיות כדי להכניס מישהו לבית סוהר, אתה הקראת את זה עכשיו זה מה שאני זוכר אתה גם מרענן את זיכרוני זה טוב.

עו"ד י. הלוי :      יופי, האם שמעת את ארתור אומר לרומן לפחות פעם אחת תשמע גם אם לא עשית אתה תלך למאסר עולם ואנשים שלא ביצעו ולא הודו הלכו למאסר עולם אבל אנשים שאמרו אפקט הודו עם אפקט קיבלו עונש מופחת?

העד, מר י. אזולאי :         אני לא מכיר דבר כזה.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        ואם יש תפנה.

כב' הש' א. קולה :            טוב, מיצינו את זה. שאלה אחרונה בנושא הזה הפרק הזה מסתיים וישיבת היום עומדת לפני סיום, ככה זה בחיים, גם דברים טובים מסתיימים.

עו"ד י. הלוי :      האם ידעת שארתור משדל את רומן לעזוב את עורך הדין שלו ולקחת עורך דין בכיר שהוא נקב בשמו, האם ידעת שהוא משדל אותו תעזוב אותו עורך הדין שלי יעשה לך עסקה תקבל 10 שנים יישאר לך 6-7 אתה תשב 6-7 וגם תצא לחופשות ואם עורך הדין שלי בא אני עומד להיפגש אתו, מספר פעמים הוא אומר לו בוא לעורך הדין שלי.

העד, מר י. אזולאי :         אני לא מכיר את זה, הייתי מעיר עניתי אמרתי כבר.

כב' הש' א. קולה :            טוב, מיצינו.

עו"ד י. הלוי :      מיצינו.

כב' הש' א. קולה :            תודה רבה, חקירתו של העד תימשך ותסתיים בישיבה הקבועה ל- 17/10 לשם הזהירות באי כוח המאשימה ידאגו לעדים נוספים בסטנד ביי, הזמן הוא משאב נורא יקר, תכינו עוד 2-3 עדים, נפגש ב- 17/10, ב- 19 וכן הלאה, הזמן לקבוע מועדים לחודש נובמבר, תפתחו יומנים, אנו קובעים מועדים, אתם מעכשיו לפני כל ישיבה, ישיבה הבאה אתם מודיעים לעורך הדין הלוי מי העדים שיעידו שיוכל להתכונן, הכל לפי הספר.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        מאה אחוז.

כב' הש' א. קולה :            הישיבה האחרונה שקבענו אותה אם אני זוכר נכון היא ב- 31/10 , לפי הסדר הרץ אנחנו נפגש פה עוד פעם ב- 2/11, אני אתן לכם זכות בחירה או 2 או 3, אל תגיד לי את התיקים שיש לך אצל השופט צפריר, קיבלת הנחיה מסגנית הנשיא השופטת הלמן לבטל לך את כל המועדים של השופט צפריר.

עו"ד י. הלוי :      אני מקשיב למה שכבודו אומר לי.

כב' הש' א. קולה :            לכן המועדים האלו לא רלוונטיים, אתה יכול לרדת אדוני, תודה רבה, אדוני עדיין תחת אזהרה נפגש כאן ב- 17/10 בעזרת השם ובלי נדר, תודה רבה אדוני יום טוב.

עו"ד י. הלוי :      3/11.

כב' הש' א. קולה :            3/11, זיווה תרשמי פרוטוקול בכתב יד, 3/11, הלאה שבוע אחרי זה, 3/11 קבענו יום רביעי ב- 09:00, הלאה 7/11 ב- 09:30.

עו"ד י. הלוי :      בסדר.

כב' הש' א. קולה :            10/11 סגור?

עו"ד י. הלוי :      כן.

כב' הש' א. קולה :            14/11, 16/11 ו- 17/11.

עו"ד י. הלוי :      אני לא יכול ב- 16.

כב' הש' א. קולה :            למה, אם זה משהו אישי אדוני לא יגיד לי, משהו אישי?

עו"ד י. הלוי :      כן.

כב' הש' א. קולה :            גמרנו, לא אמרתי כלום אז ב- 17, 14 ו- 17, 21/11.

עו"ד י. הלוי :      כן.

כב' הש' א. קולה :            23/11 נסיים מוקדם יחסית, בין 1 ל- 2, קחו בחשבון מבחינת העדים, נשאיר את ה –  5 בדצמבר זה עדיין חופש, תנסו לתאם ביקור בבית הספר, עורך הדין הלוי?

עו"ד י. הלוי :      כן.

כב' הש' א. קולה :            אם הצלחנו לתאם בבית הספר מה טוב, אם לא נתכנס כאן.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        או קיי.

עו"ד י. הלוי :      כן.

כב' הש' א. קולה :            עד אז תודיעו לי, 7/12 מועד הוכחות, 5 ו- 7 ונכון לרגע זה לא קובעים יותר אבל אתם זוכרים את הרציונל, מה הבקשה של אדוני?

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה להגיד משהו על הביקור, אני מאד בעד הביקור, קודם כל מבחינת הזירה אבל ספציפית למכלול שירותים.

כב' הש' א. קולה :            הבנו שמה שקרה שירותי הבנות דאז הרחיבו אותם, אבל שירותי הבנים לא הורחבו, אז מבחינת אופיו של התא וגודלו נראה את זה בשירותי הבנים פרט המיקום של הקומה, קומה שנייה, קומת הביניים, קומה ראשונה כפי שאדוני טוען נראה את זה גם כן

עו"ד י. הלוי :      אני לא ידעתי ששירותי הבנים עכשיו אתם אומרים לי שירותי הבנים זה אותו דבר.

כב' הש' א. קולה :            הם אמרו את זה, לכן אני אומר הביקור ייעשה לצורך גידול התא בשירותי הבנים.

עו"ד י. הלוי :      לא אכפת לי איפה.

כב' הש' א. קולה :            בסדר, ככל שאכן יהיה ב- 5/12 תדאגו לצוות הסרטה, בימוי, הפקה וכל מה שצריך, בסדר?

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        כן.

כב' הש' א. קולה :            המשטרה תדאג לכל מה שצריך בנושא הזה.

עו"ד י. הלוי :      אגב בשירותי הבנים הדלתות גם מימין זה אותו דבר או,

כב' הש' א. קולה :            לך תעשה שם סיור.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        נראה הכל במקום כשנגיע.

כב' הש' א. קולה :            תעשה שם סיור מכין, או קיי, עוד משהו רבותי? עורך הדין הלוי באמת, אתה קשוב יעיל הכל טוב ויפה בוא ננסה לקדם את זה, מה שאפשר להגיש אפשר להגיש, בוא נתקדם לטובת כולם, בעוד שנה נשכח מה שהיה היום, חבל, בוא נעשה את זה מהיר, יעיל וכמובן תוך חתירה לגילוי הצדק והאמת זה תפקיד כולנו, תודה רבה לכם.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        עוד מילה אחת.

כב' הש' א. קולה :            מה עכשיו?

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        מאחר ואנחנו עם מניין ההודעות וכדומה ראיתי שלחברי יש כתוביות על הדיסקים אם חברי מוכן להעביר לנו את העותק, אנחנו נבדוק שזה תואם לתימלולים הקיימים ואז נוכל להגיש עותק מוסכם

כב' הש' א. קולה :            זה יהיה הכי טוב.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        עם כתוביות לכולם, אנחנו כרגע אין לנו כתוביות, אם חברי יעביר נבדוק את זה ונצליח להגיע לעותק מוסכם זה יהיה הדבר הטוב ביותר.

כב' הש' א. קולה :            עורך הדין הלוי אפשר?

עו"ד י. הלוי :      אני אעביר, התשובה היא כן.

כב' הש' א. קולה :            הוא יעביר לכם, תבדקו אם הכתוביות מתאימות זה יהיה הכי קל לכולנו, יהיה לנו און ליין את התרגום.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        ואם נצליח להגיע לעותק מוסכם,

עו"ד י. הלוי :      אני רוצה להגיד אם חברי מבקשת, אני אבהיר ואני רוצה לתת את הקרדיט זה כתוביות שתרגם והפיק והדביק אדיק פיינשטיין שמו, אם הוא יצטרך להיות עד הגנה הוא יהיה מבחינת האמינות.

כב' הש' א. קולה :            לא, אם זה מקובל זה מקובל.

עו"ד מ. חן רוזנפלד :        אני רוצה להסכים זו הכוונה..

כב' הש' א. קולה :            אם מוסכם לא צריך את הבן אדם.

עו"ד י. הלוי :      כיתוב וכתוביות מטעם ההגנה.

כב' הש' א. קולה :            בסדר, אם זה מוסכם אשרינו וטוב לנו, עד הישיבה הבאה תבדקו את המעבדה של אולגה כדי שהיא לא תבוא עוד פעם לחינם ותהיה אי נעימות, תודה רבה לכם, שלום יום טוב.

 

  • הישיבה הסתיימה –

 

הוקלד על ידי זיוה שימעון

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

חקירת עדת התביעה אולגה גרישייב אשת החשוד רומן זדורוב

עוו"ד י. הלוי: יום לאחר הרצח אני מבין שהגעת עם רומן עם רכב כדי לקחת את התיק שלו ואת הציוד שלו מבית הספר נכון?
העדה, גב' א. גרישייב: נכון.
עו"ד י. הלוי: ואתם שניכם אני מבין שניגשתם לשוטרים שעמדו בפתח בית הספר?
העדה, גב' א. גרישייב: לא, אנחנו כשהגענו הם היו באגף הימני לא איפה שהיה הרצח בשמאל, אנחנו ניגשו לשם כי היו שם מצד שמאל חסימה למעבר ולא רצינו לפרוץ אז ניגשנו קודם לחוקרים, הצגנו את עצמו.
עו"ד י. הלוי: מה אמרתם? אמרתם שרומן עבד פה, סיים לעבוד במקלט וכו'?

חקירתו של ראובן ארבל (היה מפקד תחנת גולן ב – 2006)

ו"ד ש. הר ציון : טוב, שכשאתה מגיע אתה נכנס לתא
העד, מר ר. ארבל : נכון.
עו"ד ש. הר ציון : לתוך תא השירותים.
העד, מר ר. ארבל : גם.
עו"ד י. הלוי : לתוך תא השירותים?
עו"ד ש. הר ציון : כן, כך כתוב.
עו"ד י. הלוי : איפה זה כתוב?
עו"ד ש. הר ציון : במזכר זה כתוב, זה כתוב בעדות שלו במשפט הקודם,
כב' הש' א. קולה : במזכר זה לא כתוב בצורה ברורה.
עו"ד ש. הר ציון : 397 שורה 29 בעדות הקודמת.
כב' הש' א. קולה : בסדר.
עו"ד י. הלוי : מה זה העדות הקודמת במשפט הרושם?
כב' הש' ד. צרפתי : במהלך שסיכמנו עליו היא רעננה את זיכרונו שאלה אותו שאלה והוא ענה.
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : זה במסגרת הרענון עלה, במסגרת הרענון היא רעננה את זיכרונו, היא מעבירה לך את המידע הזה.
עו"ד מרציאנו : העדות בבית משפט תחת אזהרה.
כב' הש' א. קולה : עו"ד מרציאנו הערה הזאת לא מוסיפה שום דבר זה עדיין אמרת חוץ.
עו"ד ש. הר ציון : האם כשנכנסת לתא האם ראית אתה יכול לתאר את המנח של המנוחה איך היא ממוקמת?

עדות: יואב חדד (הודיע למשטרה שמצא את תאיר ז"ל בתא השירותים)

עו"ד י. הלוי : אתה נכנסת לתא ראשון.
העד, מר ר. דאודי : כן.
עו"ד י. הלוי : בקיצור טיפסת שם על האסלה ועל הקיר הצצת מלמעלה.
העד, מר ר. דאודי : כן.
כב' הש' א. קולה : אחרי ש…
עו"ד י. הלוי : שהם קראו לו וראו את הגופה.
כב' הש' א. קולה : אבל לפניו היה עוד מישהו שטיפס לא?
עו"ד י. הלוי : כן. טיפסת בתא הראשון הצצת אמרת קיבלתי פלש בעיניים וירדת.
העד, מר ר. דאודי : נכון.
עו"ד י. הלוי : קפצת אחורה, תאשר לי, בשום פנים ואופן לא נגעתי בדופן אחר לא נגעתי בכלום חוץ ממה שתיארת נכון?
העד, מר ר. דאודי : לא נגעתי בשום דבר מלבד במעקה של,
כב' הש' א. קולה : מה שהוא אמר הוא אמר.
עו"ד י. הלוי : בסדר, אתה אומר לא רק שלא נכנסתי לתא השני גם לא ראיתי אף אחד נכנס אליו לתא השני.
העד, מר ר. דאודי : אני לא ראיתי אף אחד נכנס אליו רק פתחו את הדלת וזהו.
כב' הש' א. קולה : כשפתחו את הדלת ראית?

חקירת שמעון הורביץ דאז מנהל בחברת נעליים בריל אשר יבאה נעליים זהות לנעליו של החשוד זדורוב.

כב' הש' א. קולה : בוא נסכם, קשה לזכור אחרי 15 שנה, היה נוכח שם מר מרדכי אסרף ומר ירון שור.
העד, מר ש. הורוביץ : נכון, את כל העדות מסרתי למרדכי אסרף כשרפ"ק שור היה נוכח.
כב' הש' א. קולה : זהו.
עו"ד י. הלוי : תוך כדי העדות שניהם מדברים אתך נכון?
העד, מר ש. הורוביץ : לא בו זמנית.
עו"ד י. הלוי : נכון שניהם מדברים אתך, ירון שור לא יושב כמו גולם בשקט הוא מדבר אתך יחד עם החוקר נכון?
העד, מר ש. הורוביץ : אני ממש לא יכול לזכור את זה אבל עד כמה שאני כן זוכר הוא הראה לי את הנעל והם חקרו אותי, הוא לא חקר אותי.
עו"ד י. הלוי : מה הוא עוד עשה בחקירה ירון שור?
העד, מר ש. הורוביץ : לא הבנתי.
עו"ד י. הלוי : האם ירון שור חוץ מסתם לשבת וליהנות מהיופי של כל הנוכחים האם הוא עשה משהו בחקירה?
העד, מר ש. הורוביץ : מולי לי.
עו"ד י. הלוי : בוא נראה, בעמוד 3 החל משורה 11, ציינת בתחילת הודעתך שחברת בריל ייבאה בשנת 2003 נעלי סלמנדר, האם תוכל להציג את המסמכים הרלוונטיים מעסקה זו? כן, איזה יופי יש כבר מסמכים, מציג דוחות נתונים ובהם כמויות הנעליים שיובאו מציג ומוסר לידי, מוסר לידי רפ"ק ירון שור את המסמכים הרלוונטיים, זה אתה זוכר?

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

העד, מר י. אזולאי : ואז אני שואל אותו בתשאול מה לבשת? ואז הוא מספר לי על מכנס עבודה וחולצה חלית עבודה שהגיעה איתו מרוסיה אוקראינה שהוא הביא אותה איתו ואיתה הוא עובד ואמרתי לו איפה זה הוא אמר לי זה במקלט של בית הספר. ואז אני אומר לו אתה יודע מה קום בו נלך שנראה ביחד איפה עבדת המקלט ונבין מי נגד מי ונתפוס את המכנסיים. מיד כשאנחנו יורדים במדרגות המרחק מבית הספר לתחנה כמה עשרות מטרים מיד שאנחנו יורדים הוא אומר לי אה סליחה אני זרקתי את המכנסיים. פה כבר מתעורר לי אצלי איזה שהוא חשד
חומרים נוספים:
%d בלוגרים אהבו את זה: