עד תביעה מס' 2 ד"ר בועז רוזמן

163

בתי המשפט

 

פח 000502/07

בית משפט מחוזי נצרת

 

16/09/2007

תאריך:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

בפני:

    
 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

   
 

נ  ג  ד

 
 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

הנאשם

   

בשם המאשימה: עו"ד ענבר, עו"ד שטרן ועו"ד שרוני

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

נוכחים:

פרוטוקול

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

עד תביעה מס' 2 ד"ר בועז רוזמן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:

ש.מה תפקידך

ת.אני רופא במחלקה של בריאות הנפש, בית חולים רבקה זיו בצפת וכן מתמחה בפסיכיאטריה

ש.ואתה בדקת את הנאשם כמתמחה בפסיכיאטריה

ת.אני בדקתי את הנאשם כתורן פסיכיאטר מיון בבי"ח זיו בצפת, נכון

ש.מה הייתה מטרת הבדיקה שערכת לנאשם ביום 18/12/06

ת.הבדיקה קויימה ביום 18/12/06, הבדיקה הייתה ביוזמה של המשטרה, הביאו את הנאשם לבדיקה פסיכיאטרית לפי החשש של המשטרה שהוא יכול לפגוע בעצמו, אני בדקתי אותו בדיקה פסיכיאטרית שגרתית של רופא פסיכיאטרי בחדר מיון כדי למנוע את החשש שהנאשם יפגע בעצמו ולשלול מחלות פסיכאטריות ולאבחן האם האדם הוא בריא ואם הוא חולה, האם הוא מסוכן לעצמו ולסביבה או לא. מסוכן כמובן כתוצאה ממחלות נפש

ש.כמה זמן נמשכה הבדיקה הזו

ת.בסביבות 50 דקות – שעה

ש.והגליון של חדר המיון נמצא בפניך

ת.כן

הגליון של חדר המיון מוגש ומסומן ת/57

ש.היכן התבצעה הבדיקה

ת.בבית חולים זיו בחדר מיון בחדר נפרד של פסיכיאטר, שם היינו בנוכחות של שוטר ואח"כ לבד עם הנאשם במשך 45 – 50 דקות

ש.אני מבינה ממך שבמהלך הבדיקה עצמה השוטר לא היה בחדר, זה מה שאמרת

ת.בשלב הראשון, בשלב ההתחלתי של 20 דקות משהו כזה כן היה שוטר בחדר ואח"כ הוא יצא

ש.כמה זמן היית איתו בלי השוטר

ת.בערך חצי שעה

ש.הוא סיפר לך על מקרה וזה גם מופיע בתעודה שבו הוא הכה את אחיו, באיזה הקשר עלה הסיפור הזה

ת.הנאשם סיפר לי את הסיפור בחלק של אינפורמציה על העבר שלו ובהקשר לשימוש באלכוהול שהיה בתקופת זמן לפני כ – 8 שנים טרם קבלתו למיון, הוא לא סיפר לי יותר ואני לא שאלתי יותר

ש.משום שהועלתה טענה שהוא נבדק ע"י פסיכיאטר שהתחזה לשוטר, אני רוצה לחדד איתך את הנושא, אתה לא שוטר ולא חוקר

ת.כן, אני לא שוטר ואין לי שום קשר למשטרה, אני עובד כרופא מתמחה בפסיכיאטריה

ש.הסברת לו שאתה רופא

ת.חובה להציג את עצמי וגם הסברתי לו וגם הייתי עם תג

ש.באיזה שפה התנהלה הבדיקה

ת.כמו תמיד אנחנו מתחילים לדבר עברית, אני התרשמתי שלנאשם קשה לדבר עברית ועברנו לדבר ברוסית

ש.הוא התלונן בפניך על החקירה במשטרה, אמר לך משהו בענין הזה, שהוא צמא, רעב, עייף וכו'

ת.הנאשם לא התלונן על המשטרה, הוא אמר שהוא לחוץ שיש לו כאב ראש וחוץ מזה לא היו תלונות

ש.ואתה את השיחה ביניכם תיעדת בתעודה שאתה מחזיק בפניך כמו גם את ממצאי הבדיקה שלך

ת.כן

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מניח, שעובר לבדיקתך, לפני שאתה ראיינת ושמעת את הנאשם, הנוהל הוא שהאיש נבדק פיזית, לחץ דם, חום והממצאים האלה מעוגנים בכתב, נכון, מעלים את הנתונים של הבדיקות הפיזיות על הכתב

ת.אתה צודק

ש.אתה ראית את המסמך הזה לפני שבדקת אותו

ת.האמת, כן ראיתי, אסור לי לבדוק את המטופל לפני שהוא מתקבל למיון, עובר קבלה סיעודית, בודקים לו דופק, לחץ דם, סיטואציה של חמצן בדם ואחר כך שואלים אותו לאן הוא הגיע ולמה הוא הגיע ואז שולחים אותו למומחה כדי שיבדוק או למתמחה, אני ראיתי את כל הבדיקות שציינתי בתשובה

ש.אתה זוכר מה היה החום שלו

ת.החום שלו היה תקין

ש.אתה בטוח

ת.כן

ש.יפתיע אותך אם אומר לך שזה היה 37.6

ת.חום של 37.6 ע"י בדיקה בפה זה חום תקין, חום כזה בבדיקה בבית השחי יראה פחות מעלה 36.6.

ש.אתה זוכר את לחץ הדם ואת הדופק

ת.לחץ הדם ודופק אני לא זוכר, אצל מטופלים שלנו שנמצאים במצבי לחץ ואי שקט צפויה עליה, אצל בן אדם מעל גיל 40 זה צריך לגרום לתשומת לב מסויימת, אצל אנשים שהם מתחת לגיל 40 אם בן אדם מתוח ולחוץ זה מסביר את הסיבה לעליה

ש.הוא היה לחוץ ומתוח לקראת הבדיקה

ת.זה מה שאמרתי גם לפני, הוא היה לחוץ ומתוח

ש.תפנה אותנו לטופס הבדיקה שערכת ותראה לי איפה רשמת בדו"ח שהוא לחוץ ומתוח, אני אגיד לך ההפך,

ת.אני לא הבנתי מה השאלה, סיבת הבדיקה הייתה טענת המשטרה שהאדם נמצא במתח ובלחץ

ש.אני שואל אותך, אתה אומר שהוא היה לחוץ ומתוח וזה נותן לך אינדיקציה והסבר לתנודות של לחץ דם וחום בהתאם לגיל, כפי שפירטת קודם ואני שואל אותך, איפה אתה בדו"ח כותב בבדיקה שלך ולא מה ששמעת מהמשטרה, האם ראית אותו לחוץ ומתוח והשבת כן

ת.לא ברמה של מתח ולחץ שראיתי צורך לכתוב את זה, לא היה משהו בולט כדי שאציין את זה

ב – ת/57

ש.ואתה יכול היום לומר כאן, 9 חודשים לאחר אותה בדיקה שאתה זוכר שהוא היה מתוח ולחוץ למרות שאתה לא זוכר

ת.אני זוכר את הבדיקה שלו

ש.כמה בדיקות עשית מאז

ת.אני עושה 4 – 5 בדיקות בכל תורנות ויש לי כ – 9-10 תורנויות בחודש, אבל יש בדיקות שאני זוכר אפילו אם היו לפני 10 שנים

ש.ולמה את הבדיקה הזו אתה זוכר במיוחד

ת.המיוחד היה ששמעתי על המקרה לפני וגם אחרי מספר פעמים סיפרתי לקולגות שלי וגם הזכירו לי במשך החודשים האלו על הבדיקה שהייתה, לא נותנים לשכוח

ש.אתה שמעת בזמן הבדיקה או עובר לזמן הבדיקה על המקרה מהשוטרים שליוו אותו, סיפרו לך משהו

ת.אני לא זוכר ואני אגיד לך למה, כי זו לא המטרה של הבדיקה

ש.את הדו"ח הזה אני מניח שלא כתבת בזמן שאתה משוחח איתו, אלא שמעת, הקשבת ואחרי שסיימת את הראיון, ישבת עם עצמך וכתבת את הדו"ח

ת.אני כתבתי את הדו"ח הזה אחרי שהנאשם עזב את החדר

ש.כלומר אם אני מתרגם את מה שאמרת בחקירה הראשית שהבדיקה ערכה בין 50 דקות לשעה, זאת אומרת שאחרי שעה כתבת את הדו"ח

ת.כן

ש.ולשם כתיבת הדו"ח נעזרת בטיוטות שרשמת או שרק על פי הזיכרון

ת.רק על פי הזיכרון

ש.הדו"ח הזה שרשמת אותו בעברית ואני מתרגם את מה שאמרת בחקירתך הראשית, הוא למעשה תרגום של מה ששיקף את השיחה ברוסית בינך ובין הנאשם של בערך, על סמך הזיכרון ועל סמך השיחה ברוסית שלא הייתה בזמן אמת, נכון, חלק מהשיחה הייתה בעברית, כמה זמן הייתה השיחה בעברית עד שהבנת שהוא לא מדבר טוב עברית

ת.הספיקו לי 5 דקות לשיחה בעברית

ש.מה שתרגמת אחרי שעה בדו"ח הזה אחרי שעה זה לא תרגום סימולטני של הדברים בזמן אמת אלא משהו שמשקף את מה שאתה זוכר פחות או יותר, לא בהכרח מילים שלו, אלא מילים שלך

ת.אני רופא ואני לא חוקר, תנאי העבודה שלי והכללים של המקצוע שלי לא דורשים רישום מילה במילה אלא דורשים עיבוד קוגנטיבי שלי, כל מה שאני שומע וכל מה שאני רואה וכל מה שאני מריח, כתוצאה מזה שאני רופא ולמדתי את המקצוע ויש לי נסיון כרופא. ת/57 משקף את מה שהערתי עכשיו בתשובה

ש.כשאתה כותב למשל בדו"ח : "לפני כ – 8 שנים הכה בצורה אכזרית את אחיו ולא זוכר על הפרטים של האירוע" – הוא אמר לך את המילה "אכזרית"

ת.זה חלק של אנמנזה, כלומר היסטוריה שאדם מספר על עצמו, המילה אכזרית זה כן תרגום של המילה ברוסית שהוא אמר

ש.זה מילה שלו שהוא אמר ברוסית ואתה תרגמת את המילה אכזרית לעברית

ת.הוא אמר את זה ברוסית ואני תרגמתי את זה לעברית

ש.איך זה מתיישב, אם הוא אמר לך את זה כמו שאתה אומר, עם מה שכתבת בהמשך שהוא לא זוכר על הפרטים של האירוע, אם הוא הכה בצורה אכזרית אז הוא זוכר את הצורה והדרך, אז הוא לא זוכר פרטים על האירוע, איך הוא לא זוכר פרטים על האירוע

ת.בן אדם מספר פרטים על האירוע שהיה בעבר במילים שהוא בוחר ואחרי זה אומר שהוא לא זוכר פרטים על האירוע וכך אני רשמתי

ש.הוא העלה את זה מיוזמתו או שאתה שאלת אותו ספציפית אם הוא חווה אירוע אלים טראומטי, זה בא מיוזמתך, או שהוא ענה בלי שהוא נשאל על כך

ת.בבדיקה הפסיכיאטרית יש חלק בירור של תוקפנות בעבר, שאני שאלתי אותו האם אתה זוכר אם היו לך מקרים של תוקפנות בעבר והוא סיפר על המקרה עם אחיו זאת הייתה תשובה שלו, בשיתוף פעולה לשאלה

ש.סיפרת לבית המשפט ששוטר נכח בחדר בשלבים הראשונים בעת הראיון, בשלב של כל השיחה בעברית השוטר היה בחדר

ת.עד כמה שזכור לי, כשאנחנו התחלנו לדבר רוסית וגם אני התרשמתי שהאדם משתף פעולה, שהוא שקט ושהוא רגוע ושהוא לא מביע שום התנגדות לשתף פעולה בשיחה, ביקשתי מהשוטר לצאת

ש.ולמה אי אפשר היה לנהל שיחה ללא נוכחות שוטר מההתחלה, מי ביקש שיהיה שוטר, אתה או שהוא קבע עובדה

ת.בד"כ, השוטרים מביאים את הנבדק לחדר ונשארים איתו עד שהרופא מחליט

ש.ואז אתה החלטת ואמרת מיוזמתך לשוטר שאין צורך שיהיה בחדר כי האיש שקט, רגוע ואתה יכול לחכות בחוץ

ת.נכון

ש.אתה כותב בדו"ח, מול המילים "טופל במיון" "מתאר מצב רוח……" האם זה מדויק מה שקראתי

ת.נכון

ש.כלומר על פניו, בהסתמך על מה שאתה התרשמת כרופא שבא במטרה ספציפית לבדוק אותו שלא עסקינן במישהו מניפולטיבי או מישהו שמעמיד פנים

ת.ההתרשמות שלי לא הייתה שמדובר במי שעושה הצגות או בהתחזות, אם יש רמז כזה בבדיקה אני רושם את זה

ש.כשאתה כותב : "גוון של סבל נפשי", אני מתקשה להבין ומבקש ממך לתאר למה אתה מתכוון כשאתה אומר את המשפט הזה, תסביר

ת.כשאנחנו מתרשמים מהאפקט, אנו מוסיפים לבדיקה וזה הדבר היחיד הסובייקטיבי של הבדיקה, מה התרשמותינו ממבט הפנים, מימיקה, שפת גוף, תנועות גוף של הנבדק ורופא שמוסמך לעשות בדיקות הוא יכול להבין את הגוון של תוקפנות או סבל נפשי ומה שהתרשמתי רשמתי

ש.אתה שאלת אותו אם הוא סובל ממשהו, כאבי ראש

ת.לא, אני עוד פעם חוזר, ההתרשמות הסובייקטיבית שלי כלפי מצבו, אני מתרשם שהוא היה במצוקה ובסבל

ש.אני שואל אותך כרופא שכתב את ת/57, לצורך הבדיקה כחלק מהבדיקה כדי להגיע לאיזה שהוא ממצא או חשיבה נכונה, אתה לא שואל את הנאשם האם יש לו כאב ראש, כאב בטן, חוסר שינה, יש משהו פיזי שאתה יכול לקשור את זה, זה לא מעניין לצורך הבדיקה

ת.אם זה לא בולט בבדיקה, אני לא שואל

ש.על סמך מה שלא רשום, אתה לא המלצת על איזה שהם תרופות או כדורים או הנחיות כלשהן

ת.לא היו המלצות כאלה

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד שטרן:

ש.ענית בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל כי לא התרשמת מהנאשם כמי שעושה הצגות ומניפולטור, לאיזה מסגרת התכוונת כשאמרת את הדברים האלה, לכל החקירה, לבדיקה שאתה ערכת, למה התכוונת.

אני מבינה שכשאמרת את זה התכוונת לבדיקה בלבד

ת.אני התכוונתי רק ל – 50 דקות שהוא היה בפני.

עד תביעה מס' 3 פקד שי פלג מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.מה תפקידך במשטרה

ת.אני סגן ראש מחלק תשאול בימ"ר גליל והייתי חלק מצח"ם בתיק זה

ש.אתה נטלת חלק בכל החקירה, בקטעים מסוימים, מה הייתה התמקדותך בצח"מ

ת.בגלל ההרכב המיוחד והגדול של הצח"מ הזה הייתה חלוקת תפקידים, התפקיד העיקרי שלי היה אחריות או תיאום לגבי תלמידי בית הספר ואני גם הייתי אחראי על הכנת חומר החקירה והדיונים להארכות המעצר של החשוד

ש.היה לך חלק כלשהו לחקירה של הנאשם עצמו בתיק

ת.לא היה לי חלק בחקירה הפרונטלית שלו ולא השתתפתי בה

ש.בתאריך 7/12/06 אתה הגשת לבית המשפט בקשה למתן צו של פלטי בעלות, שיחות יוצאות ונכנסות לאיכון לפלאפון נייד 4405649-052, תאמר לנו למי שייך המספר

ת.המספר שייך לתאיר ז"ל והוצאת הצו הייתה על מנת דבר ראשון לקבל את האיכונים ליום ההעדרות ובדיעבד הסתבר כיום הרצח, מאחר ובמקרים של העדרות ניתן להוציא בנוהל חירום נתוני איכון למנוי פלאפונים ובהמשך לפי הנוהל אנו מחוייבים להוציא צו על העדרות, כשיש העדרות של אדם מסוים, יש נוהל שקצין במשטרה רשאי לפנות לחברת הסלולר, הבקשה הוגשה ביום המחרת, הצו שהכנתי אותו הוגש ב – 7/12, בקשת החירום הוצאה ב – 6/12, אנו עושים איכון על מנת לנסות לאתר את הנעדר – מוגש ומסומן ת/58

מעבר לאיכון לאותו יום גם ביקשנו בצו פלט שיחות של תאיר ז"ל בתקופה של חודש וחצי אחורה מאחר וכמובן היינו בשלב מאוד ראשוני של החקירה ורצינו דרך נתוני התקשורת לנסות ולאתר אנשים שהייתה קשורה אליהם, מניע אפשרי וכו'

ש.יש סיבה למה דווקא חודש וחצי

ת.אנו בד"ח תוחמים תקופה סבירה באותן נסיבות

ש.ב – 7/2/06 מילאת מסמך של הפנייה של חשוד, אדם בשם רפאל כהן שנשלח לבדיקה קלינית, מה שנקרא "בדיקת חיים" ואני מראה לך את המסמך שערכת

ת.אני ערכתי את המסמך, אני חתום עליו ומאשר את תוכנו –  מוגש ומסומן ת/59

ש.תזכיר לנו מי זה רפאל כהן

ת.רפאל כהן זה תושב קצרין שביום הרצח נעצר ע"י תחנת משטרת קצרין וכשאנחנו הגענו לזירה בפעם הראשונה כבר דיווחנו על כך שהוא עצור, המעצר שלו הוארך פעם אחת ובהמשך בעקבות תוצאות בדיקת החיים ותוצאות ביולוגיות נוספות שנערכו, הוברר שאין כל דבר שקושר אותו לרצח ולכן הוא שוחרר

ש.מה הייתה הסיבה לבדיקת חיים ולמה חשדו בו

ת.החשד למיטב זכרוני היה שהוא הגיע לתחנה להגיש תלונה על תיק שנעלם לו ונראו על פניו סימני מכות ושריטות ומאחר שזה היה בסמוך לאירוע החליטו לעצור ולבדוק, בהמשך התברר שסימני הדם שנמצאו היו שלו עצמו וגם לא הייתה שום ראיה שקושרת אותו לאירוע

תוצאות הבדיקה מוגשים ומסומנים ת/60

ש.בהמשך, ב – 10/12/06 אתה גם חתמת על מסמכי השחרור של רפאל כהן ולמעשה זה המועד של שחרורו.

ת. כן

מסמכי השחרור של רפאל כהן מוגשים ומסומנים ת/61 ו – ת/62

ש.נושא חקירת הגנן ישראל נפתלי – אתה בתאריך 9/12/06 ערכת זכ"ד לגבי איזה שהיא פעולת הצבעה, זיהוי שנערכה לעדה בשם רות נשרי, אני מציגה לך את המסמך הזה, את הזכ"ד – מוגש ומסומן ת/63

תסביר למה ערכתם את ההליך הזה ומה היו הנסיבות

ת.הנסיבות היו שכל המעצר של ישראל נפתלי התבסס בעיקרו על העדות של רות נשרי שהייתה הפסיכולוגית של בית הספר שלטענתה ראתה אותו באותו יום ועל בסיס העדות שלה הוחלט לעצור אותו, כשהוא נעצר הוא בכלל הכחיש נוכחות בקצרין באותו יום ובבית הספר בפרט ועל כן חזרנו לעדה רות נשרי על מנת לבסס בטחון, אני זוכר שבמסגרת העדויות שלה היא דיברה על כך שהיא מתכוונת לגנן של בית הספר שהיא מכירה אותו כבר שנים, היא פשוט לא זכרה את שמו אבל לכאורה ההיכרות שלה איתו הייתה טובה אבל מאחר והוא הכחיש נוכחות שלו בקצרין בכלל, החלטנו לבקשתה או להסכמתה להתבונן בו וכך היא תוכל להגיד לנו באופן ודאי מבחינתה אם זה האדם שהיא התכוונה אליו או לא, בנסיבות האלה ולאור דבריה שמדובר באדם שהיא מכירה אותו מספר שנים החלטנו לנקוט בהליך כפי שהוא מוגדר ב – ת/63 ואכן היא התבוננה בו מבעד לחלון, היא לא הסכימה לראות אותו פנים אל פנים ובהתבוננות הזו שארכה מספר שניות, היא טענה שזה האיש שהיא ראתה

ש.האם זה פתר לכם את הבעיה

ת.זה לא פתר לנו את הבעיה, הייתה הכחשה חד משמעית שלו כשבהמשך הוא נעצר למספר ימים האליבי שלו נבדק ואומת באופן חד משמעי ובסופו של דבר הבנו שגב' נשרי טועה בזיהוי שלה

ש.בהמשך לזה ניסיתם לעשות איזה שהם הליכי זיהוי חשודים נוספים שנעצרו בתיק

ת.לא, מאחר ולאחר ההליך שכבר ננקט, מצאנו שאין בזה טעם ראייתי או חקירתי

ש.אתה בנוסף לזה תחקרת עדים שונים בתיק, בתאריך 13/12/06 תחקרת שני חיילים מדריכי נוער שעבדו בבית הספר, אני מציגה לך את הזכ"ד

ת.כן, זה זכ"ד שאני ערכתי, אני מאשר – מוגש ומסומן ת/64

ש.למה מצאתם לנכון לתשאל את החיילים האלה

ת.זה היה במהלך ההליך של תחקור התלמידים בבית הספר שנעשה בבית הספר עצמו, אני זוכר שראיתי את שני החיילים האלה באחת ההפסקות וניגשתי אליהם וראיתי בהם עוד גורם בבית הספר שאפשר לנסות לדלות מידע, היה לנו מאוד חשוב להבין את האווירה הכללית בבית הספר, כי מאחר ומצד אחד היו דברים ששמענו מהמורים ומהתלמידים ומצד שני היו פרסומים קשים בתקשורת לגבי האווירה בבית הספר, מעשי אלימות וכו', וראיתי בשני החיילים האלה ששימשו מדריכי נוער אנשים שאפשר ללמוד מהם על כך, הרושם שלי מהם היה שהאווירה הכללית בבית הספר היא הרבה יותר טובה ורגועה מאשר מה שהצטייר באותם ימים בתקשורת, אני זוכר שהם סיפרו לי בכאב די גדול על התדמית שנוצרה לבית הספר שלהם ע"י התקשורת, הם סיפרו לי שזה בית ספר שקט, נוער ברמה גבוהה עם צוות מורים טוב והאירו לי זווית על בית הספר שהייתה חשובה לי

ש.באותו תאריך 13/12/06 ערכת דו"ח נוסף של תחקור תלמידים מי"א 5 בבית הספר

ת.נכון, אני מאשר את הזכ"ד – מוגש ומסומן ת/65

ש.בתאריך 17/12/06 ערכת תחקור נוסף של אורי בוגדנוב מכיתה ח/ 3

ת.כן, אני מאשר את הזכ"ד –  מוגש ומסומן ת/66

ש.מה הייתה מטרת התחקורים האלה

ת.במסגרת התחקור השיטתי של תלמידי בית הספר שעסקתי בעיקר בתיאום שלו, יצא לי גם לתחקר מספר תלמידים ואני תיעדתי את התשאולים כפי שאני עושה בד"כ

ש.כיצד זה נעשה

ת.התחלנו למיטב זכרוני עם השכבה של תאיר ז"ל ובהמשך עברנו לשכבות גבוהות יותר של י"א, שלומדות, יש את המבנה של החטיבה התחתונה של ז' – ח', ויש את המבנה של החטיבה הגבוהה יותר, שם בוצע הרצח

ש.שזה לא המבנה שבו תאיר למדה

ת.לא

ש.בתאריך 15/12/06 ערכת חיפוש בחדר של תאיר ז"ל בביתה, וערכת דו"ח על זה בהסכמת ההורים

ת.נכון, אני מאשר –  הדו"ח מוגש ומסומן ת/67

ש.חיפשת משהו ספציפי או שלא מצאת שום דבר

ת.לא חיפשתי משהו ספציפי, עברתי על מחברות שלה, ספרים, בנסיון למצוא איזה שהוא רמז שיכול לשפוך אור על משהו שקשור למעשה הרצח, אך לאחר בדיקה מדוקדקת של כל מה שהיה שם לא מצאתי שום דבר שלהבנתי יכול לתרום

ש.בתאריך הזה הנאשם כבר היה חשוד מרכזי שלכם, האם התמקדת במשהו שקשור אליו

ת.לא, ניסיתי לחפש רישומים, קישורים, אולי בני נוער אחרים שהייתה קשורה אליהם, אני זוכר שנתקלתי שם בדפים שקשורים לחברות טובות של תאיר שכבר הכרתי מהחקירה בשלבים הראשונים

ש.פעולות נוספות שעשית נוגעות לשחזורים והצבעות של מספר תלמידים שבעצם היו לפי עדותם האנשים האחרונים שראו את תאיר בחיים, שחזור אחד נערך ב – 8/12/06 עם העדה שי יפרח –

ת/52, ת/53 – מה בעצם המסלול שמתארת שי יפרח בהודעתה שעשתה תאיר בפעם האחרונה שהיא ראתה אותה

ת.שי יפרח בעדות שלה ובשחזור שערכתי איתה, מתארת את הסיטואציה שבה היא ותאיר ישבו יחד בפרגולה שנמצאת בצד האחורי של החטיבה הגבוהה

ש.הפרגולה נמצאת מחוץ למבנה

ת.כן, מחוץ למבנה, מהצד האחורי, הם ישבו שם נדמה לי במהלך השעה השביעית של הלימודים למיטב זכרוני כאשר שי יפרח סיימה כבר את יום הלימודים כפי שאני זוכר, תאיר ז"ל שלמדה בשכבה מתחת יצאה משיעור התיאטרון שהיה לה והן ישבו שם יחד, שי הזכירה מס' שמות של תלמידים נוספים שישבו בסמוך ולמיטב זכרוני היא תיארה שהיא ישבה ותאיר רכנה עליה ושי שיחקה לה בשיער או משהו דומה, בשלב מסוים, תאיר אמרה לשי שהיא ניגשת לשתות ובאמת תאיר נראתה נכנסת אל בנין החטיבה הגבוהה כשהכניסה, יש שם שתי דלתות כששי ציינה שהן היו פתוחות באותה עת, שי לדבריה עקבה אחרי תאיר במבט עד השלב שתאיר נכנסה אל תוך הבנין, המשיכה בו ישר מס' מטרים במסדרון והנקודה האחרונה שבה לדבריה  היא ראתה אותה הייתה לאחר שתאיר חלפה על פני פח אשפה ירוק שנמצא שם במסדרון, בהמשך, אותו מסדרון בהמשכו מוביל לרחבה מרכזית של המבנה כשבקצה שלה נמצאת הברזיה, שי אמרה שלאחר מספר דקות כשהיא ראתה שתאיר לא חוזרת, היא נכנסה פנימה, הגיעה אל אותה רחבה ולא ראתה לא את תאיר ולא אף אחד אחר, בשלב מסוים היא פתאום הבחינה באיזה שהוא אדם שהוא צץ לה מאיזה שהוא מקום, היא לא יכלה להגדיר מאיפה, היא מסרה תיאור שלו והיא הבחינה שהוא עולה ונבלע בתוך גרם מדרגות שעולה ומוביל לקומה השניה באותו מבנה, באותו גרם מדרגות מצד שמאל נמצאים שירותי הבנות שם נמצאה גופתה של תאיר ז"ל

ש.אני מציגה לך את התמונות ת/1, אני מציגה לך את התמונות מס' 5 ו – 6 ב – ת/1, מה רואים בתמונות האלה, מאיזה כיוון לדבריה תאיר הגיעה

ת.תאיר נכנסה לא רואים את זה מכאן אבל מכיוון שנמצא ממול לברזיה, רואים ברחבה התחתונה את הברזיה האפורה והמסדרון שממנו תאיר נכנסה אל תוך המבנה נמצא ממול, בערך מהזווית שהצלם מצלם.

ש.אני מראה לך את תמונה 4, איפה נמצא גרם המדרגות  (ת/1)

ת.ב – ת/1 רואים את שירותי הבנות וחץ אדום מצביע עליהם, וגרם המדרגות נמצא בצד שמאל, מה שרואים בתמונה 4, בצד ימין יש מין צמח כזה קוצני כזה, רואים את זה במרכז הצילום ובדיוק מתחתיו זה הישורת של סוף גרם המדרגות (הצמח סומן איקס בתצלום מס' 4 ב – ת/1)

ש.אני מראה לך את תמונה 7 ב – ת/1

ת.בתמונה 7 רואים את אותו גרם מדרגות, החלק העליון שלו כשמצד שמאל איפה שמופיע חץ שחור זה הפתח של שירותי הבנות

ש.אותו גרם מדרגות, כשאתה משווה את ההצבעה הזו לשחזור שעשה הנאשם, שתיאר את המסלול שלו, באיזה גרם מדרגות מדובר שם ביחס למה שמספרת שי שראתה את אותו אדם

עו"ד שפיגל: אני מתנגד.

עו"ד ענבר: אני חוזרת בי מהשאלה.

העד ממשיך:

ש.אתה ב – 18/12/06 עשית שני שחזורים נוספים, אחד עם עד בשם דני זולין והשני עם עד בשם עגור אלון

עו"ד ענבר: אני מבקשת להגיש את הקלטות.

הקלטת לגבי העד דני זולין מוגשת ומסומנת ת/68.

התמליל מוגש ומסומן ת/69.

ד"ח מ"ט מוגש ומסומן נ/70

עו"ד שפיגל: אני מבקש שהסכמתי לא תתפרש כהסכמה לתוכן.

עו"ד ענבר: לגבי העד אלון עגור, מגישה כנ"ל.

הקלטת מוגשת ומסומנת ת/71

התמליל מוגש ומסומן ת/72

דו"ח מ"ט מוגש ומסומן ת/73

העד ממשיך:

ש.מה הייתה הסיטואציה ששני העדים האלה אמרו, מבחינת סדר האירועים ואז נתייחס למסלול של כל אחד מהם

עו"ד שפיגל: אין לי כל טענה לגבי השחזור ככזה, אין לי טענה לגבי התמליל, יכול להיות שלגבי התוכן החסירו מילה פה ושם, מעבר לכך אין לי טענות.

עו"ד ענבר: יש כאן איזו שהיא סתירה לגבי המסלול שתאיר עברה בין שתי הגרסאות האלה. מי שצופה רק מצפייה קשה להגיד איפה עומד כל אחד.

עו"ד ענבר: מאחר ועד זה נכח בשני השחזורים ושמע את שני העדים, אני מבקשת שיבהיר לגבי המסלול מאחר ויש לכאורה אי התאמה בתיאור ע"י שני העדים.

עו"ד שפיגל: אני מתנגד לאור הערות בית המשפט , העדים האלה יעידו ולבית המשפט יש הכלים כדי להתרשום ולבחון ולראות מה כל עד אמר, העדים יגידו זאת בעצמם והוא לא מוסמך להגיד בשמם למה התכוון כל עד אחר.

החלטה

הצדק עם הסניגור.

אנו מקבלים את ההתנגדות.

העד אינו כאן  במעמד של "פרשן" לשחזורים שנערכו על ידי אחרים, אלה יתכבדו ויעידו.

מעבר לאמור, ההרכב יערוך ביקור במקום באשר למסלול.

ניתנה היום ד' בתשרי, תשס"ח (16 בספטמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ש.דני זולין – על איזה סיטואציה הוא דיבר כשראה את תאיר

ת.דני זולין תיאר סיטואציה במהלך אותה שעה שביעית של יום הלימודים שבה לדבריו ראה את תאיר ז"ל שהוא הכיר אותה, כשהסיטואציה הייתה בגרם מדרגות שנמצא בסמוך לשתי הדלתות של הכניסה לבנין מכיוון הפרגולה, שתי הדלתות שעליהן דיברתי קודם שאותן הזכירה שי יפרח, שתאיר למיטב זכרוני הגיעה מפנים המבנה לכיוון כללי כלפי חוץ מבלי שתצא מהבנין ולאחר שהיא החליפה איתו דברים, היא פנתה שמאלה מבחינתה ועלתה באותו גרם מדרגות

ש.עם מי היה דני באותו זמן

ת.דני היה עם עגור, עגור תיאר סיטואציה דומה רק שמבחינתו המיקום היה אחר, עגור מתאר את הסיטואציה הזו ליד ספסל שנמצא בתוך המבנה, מספר מטרים בסמוך לגרם המדרגות שמוביל לשירותי הבנות, לטענתו של עגור לאחר שתאיר ז"ל אמרה משהו לדני, היא המשיכה ועלתה באותו גרם מדרגות שאותו ציינתי קודם שמוביל אל שירותי הבנות והוא גם זכר שבדרך כשהיא עלתה או באיזה שלב היא גם זרקה איזה מילה למישהו, אבל לא זכור לו מה

ש. בנוסף לזה, הופעת בחלק מהארכות המעצר של הנאשם בבית המשפט

ת.נכון

עו"ד ענבר: אני מבקשת להגיש פרוטוקולים והחלטות.

פרוטוקול והחלטה מיום 21/12/06 מוגשים ומסומנים ת/74

עו"ד שפיגל: אין לי התנגדות שכל הפרוטוקולים וההחלטות נשוא המעצר יוגשו.

עו"ד ענבר: אני לא ערוכה לכך היום, אני אגיש אותם בישיבה הבאה.

צו

בישיבה הבאה תגיש עו"ד ענבר את כל הפרוטוקולים וההחלטות נשוא הבקשות להארכות המעצר והארכתם של החשוד ועד להגשת כתב האישום נגדו כנאשם.

ניתן היום ד' בתשרי, תשס"ח (16 בספטמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

פרוטוקול דיון מיום 21/12/06 בצירוף ההחלטה מוגשים ומסומנים ת/74.

פרוטוקול דיון מיום 29/12/06 והחלטה מוגשים ומסומנים ת/75.

פרוטוקול והחלטה מיום 4/1/07, מוגשים ומסומנים ת/76

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מפנה אותך למה שמסרת בחקירה הראשית בקשר לבדיקה של רפאל כהן של בדיקת חיים –  העובדה הזו שעל האיש היו סימנים שמקורם מן הסתם יכול להיות תולדה של אלימות כלשהי שהופעלה על גופו, נובעת למעשה מידיעה שלכם שתאיר ז"ל בזירת האירוע ניהלה מאבק עם תוקפה או תוקפיה

ת.למיטב זכרוני בענין הזה הייתה עדות אחת לפחות שתיארה את הסימנים שהיו על גופו של רפאל כהן עוד לפני אירוע הרצח

ש.האם בדיקת סימני החיים נובעת מן הידיעה והמידע שהיה ברשותכם בשלב הזה שהיה מאבק בין תאיר ז"ל לבין תוקפה או תוקפיה

ת.אני לא יכול להגיד לך שבאותו שלב ידענו לקבוע בוודאות שהיה מאבק של תאיר במי שתקף אותה

ש.למה זה עורר בכם חשד הנושא הזה של שריטה

ת.לקחנו זאת כאפשרות, מדובר באדם שנעצר בסמיכות למועד הרצח, בנסיבות שעוררו חשד כזה או אחר ומן הסתם במסגרת הרצון שלנו לוודא ולבדוק כל חשד, הוא נשלח לבדיקה ויחד עם עדויות שהצטברו ותוצאות הבדיקה גרמו לנו להבין שהוא לא מעורב ברצח הזה

ש.האם האפשרות הזו בשלב הזה שבו הייתם בתאריך הזה לאור מה שראיתם בזירה, מה שגיליתם בזירה לפחות בשלבים האלה, היה לכם יסוד סביר או איתן לחשוב שזה היה חלק מהאירוע

ת.לא מוצק, הייתה איזו שהיא הנחה כללית שצריך לקחת אותה בחשבון והחלטנו לבדוק אותה כמו כל דבר אחר

ש.בהקשר לשיחה שניהלת עם החיילים האלה וכן אלון כהן ודוד לגבי האווירה הכללית הרגועה בבית הספר הנובעת ממזכרים אלה, אותה אווירה רגועה שתיארת במזכר הזה מפיהם של 3-4 אנשים, אתה אישית נתקלת או שמעת או קראת מזכרים אחרים שמתארים אווירה של סכינים, אלימות, סמים בבית הספר הזה או שאתה לא יודע

ת.אני זוכר שהוזכרו דברים מהסוג הזה, אני לא יכול להגיד לך כרגע אם זה היה בדברים שהסתכמו ברמת השמועה או מעבר לכך

ש.אבל ידעת

ת.היו דיבורים על נושאים כאלה, היו אזכורים על דברים כאלה

ש.אני רוצה להציג בפניך זכ"ד מיום 3/1/07, מסומן נ"ח במסמכי המאשימה, תאשר לי שאתה ערכת את הזכ"ד

הזכ"ד מוגש ומסומן נ/26

ש.בסיום הזכ"ד הזה, אתה מציין: "היום בשעה 11:00….." – אני רוצה להציג בפניך את אותו פקס שמכיל 6 עמודים, תאשר לי אם זה מה שנתקבל

ת.כן, למיטב זכרוני זה הפקס (יוסי לוי הוא רכז המודיעין של תחנת קצרין)

עו"ד ענבר: אני מתנגדת. המסמך הזה הוא מסמך שהעד כל חלקו לגביו שהוא פיזית לקח אותו ביד, המסמך הוא קובץ מסקנות ותיאוריות של איזה שהוא אדם שהחליט על דעת עצמו לחקור או לגלות ענין במקרה, אם האדם הזה יבוא לכאן כעד, אני לא בטוחה שעדותו תהיה קבילה כי זה מסקנות ותיאוריות.

עו"ד שפיגל: אני לא מגיש את המסמך כראיה לאמיתות התוכן. לגבי אמיתות התוכן ומה שיש בדו"ח הזה יעיד האיש כאשר יתייצב מטעם ההגנה.

העובדה שזה חלק מחומר החקירה ושזה נאסף ע"י העד הזה על כך אין מחלוקת. על הפקס הזה העד עשה זכ"ד.

החלטה

הצדק עם עו"ד ענבר.

אנו מקבלים את ההתנגדות, אין כל מניעה שמר שדה החתום על הדו"ח הנ"ל יתייצב ויעיד בבוא העת אם הסניגור המלומד יראה לכך מקום.

ניתנה היום ד' בתשרי, תשס"ח (16 בספטמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ש.אני מציג בפניך זכ"ד מודפס מיום 2/1/07 מסומן ל"ז, האם זה הודפס על ידך

ת.כן, זה זכ"ד שלי לרבות החתימה שלי – מוגש ומסומן נ/27

ש.אתה כותב בדו"ח נ/27 כי: "היום בשעה 10:00….בתאריך 27/12/06……." ואני רוצה להציג בפניך את אותה הודעת פקס שנשלחה למפכ"ל ונתקבלה אצלכם.

ת.כן, זו ההודעה – מוגשת ומסומנת נ/28

ש. אתה סיפרת לכב' השופטים על אותו חיפוש שעשית בחדרה של תאיר ז"ל, היית בחדר לבד?

ת. כן, בלי נוכחות של הוריה של תאיר.

ש.כמה זמן עשית את החיפוש?

ת. בערך שלושת רבעי שעה, בהסכמת הוריה של תאיר.

ש. ביקשת הסברים או הבהרות מהוריה של תאיר ז"ל בקשר למסמכים כלשהם?

ת. למיטב זכרוני, בסיום החיפוש נכנסה אימה של תאיר ז"ל והיתה עבודת שורשים שהיא עשתה במסגרת בית הספר, שוחחנו בעניין הזה קצת, ואולי לגבי זהות של אחת החברות שהוזכרה באחד הרישומים, שהוזכרה שם בשם כינוי.

ש. אני רוצה להפנות אותך לאותו זכ"ד שהוגש, ת/65. מה שרשמת בעניינו של דוד, האם האגף של כיתות י"א זה האגף שבו נמצאים השירותים של זירת הרצח?

ת. נדמה לי של כיתות י'. באותו מבנה. אני לא יודע למה אתה קורא אגף? למיטב ידיעתי שירותי הבנות , זירת הרצח, הם נמצאים בחלק המבנה של כיתות י'.

ש. לקחתם מהבחור די.אן.איי, ט"א.

ת. אני רק תשאלתי אותו. אני מניח שלקחו, אני לא יודע.

ש. אני הבנתי מעדותו של רפ"ק יורם אזולאי, כל דוח תשאול שיש איזו בעיה או מידע מעבר לאי רלוונטיות על פניה, עובר לשלב אחר שהוא גביית הודעה או תשאול כתוב.  אני שואל אותך האם במקרה הזה של הבחור הזה, אתה העלית את השלב הזה לגביו או שלא ראית שום דבר לעשות.

ת. על פי תוכן הזכ"ד לא נראה שעלה משהו חשוד לגביו, לא זכור לי דבר.

ש. אתה אישית לא יכול לומר לנו אם לקחו די.אן.איי או ט"א.

ת. לא יכול להגיד לך.

ש. מאותו מסמך, הבחור השני, אלון כהן, ט"א או די.אן.איי, נעליים?

ת. לא יכול להגיד לך גם לגבי אלון כהן.

ש. אני מבקש להציג בפניך הודעה שגבית מנעה חסדאי. מבקש להגיש בכפוף להעדת העדה.

עו"ד ענבר: אבקש שחברי יזמין את העדה. לא מדובר בעדת תביעה.

עו"ד שפיגל: אני אזמן אותה כעדת הגנה.

העד ממשיך:

ש. אני מציג בפניך הודעה שגבית מהעד סתו בן חורין.

ת. אני גביתי.

עו"ד ענבר: לא מדובר בעד תביעה.

עו"ד שפיגל: אני אזמן עד זה כעד הגנה.

העד ממשיך:

ש.  כל מה שרשמת בהודעה של נעה חסדאי הם מילה מילה מפיה.

ת. כן.

ש. כנ"ל לגבי סתו בן חורין?

ת. נכון.

ש. לגבי חלק מאמרתה של נעה, נעה מספרת בהודעה שגבית ממנה, שהיא היתה בשירותים בזירת הרצח. כל הדלתות היו נעולות. לא החיצוניות, הפנימיות. היא אומרת שהיא גם דפקה על אחת הדלתות שהיתה נעולה. האם ביקשת ממנה להצביע על איזו דלת היא נקשה?

ת.באותה סיטואציה לא ביקשתי, כי בהמשך העדות נקטעה עקב בקשתה, היתה צריכה ללכת הביתה, לא היה המשך לגביית העדות. מתוכן העדות עולה בצורה ברורה למה התכוונה.

ש. למה היא התכוונה?

ת. מבקש לראות את העדות. (העד קורא את העדות) היא מתארת שכל הדלתות הפנימיות היו נעולות, ועל אחת מהן היא נקשה, "דפקתי בחוזקה ולא היתה תשובה". אני לא יכול להבין מכאן על איזה אחת מתוך הארבע היא הקישה.

ש. נעה מספרת …

לשאלת בית המשפט, מדוע לא זומנה נעה להמשך חקירה לאחר שעדותה נקטעה, משיב העד: לאחר מכן נחקרו תלמידות נוספות שהיו בשירותים ובמכלול לא ראינו צורך לחקור אותה. העדות נקטעה בשלב בו לדעתי הסתיימה החקירה פחות או יותר לדעתי.

לאור המכלול, אני גם לא רואה חשיבות על איזו דלת היא דפקה.

העד ממשיך:

ש. נועה מספרת בעמ' 1 שורה 23-28 ובעמ' 2 שורה 1 ו-2, כי כחצי שעה או רבע שעה לפני תום השיעור השביעי יצאה לשירותים באישור המורה לתאטרון שלה ועלתה לשירותים שהם זירת הרצח. נכון?

ת. כן.

ש. כשאנחנו מדברים על השעה שהיא מדברת אנחנו מדברים על ?

ת.אני לא זוכר מתי מסתיימת השעה השביעית.

ש.  אני מניח בפניך כי השעה השביעית מסתיימת בשעה 13:50.

ת. בין 13:20 עד 13:35.

ש. בעמ' 2 שורה 23 להודעה שגבית מנועה, היא מספרת, או יותר נכון לא רוצה לספר, לא רוצה למסור את השם של החברה שסיפרה לה כי שמעה שמי שרצח את תאיר זה נער ונערה. אני רוצה לשאול אותך, מעבר למה שהיא מספרת לך פה, כי אותה נערה סיפרה שכל השכבה שלה הוזהרה שיקרה להם משהו רע באם ידברו, האם נעשה נסיון כלשהו לאתר את אותה חברה שנועה דיברה עליה, לחץ על ההורים שלה, לחץ על המחנכת, פניה למי שצריך, האם נעשה נסיון ולו ראשוני למצוא את אותה חברה?

ת. קודם כל נעשה גם מול נועה עצמה וגם בהקשר רחב יותר. 

לגבי נועה, אני בסיום אותה עדות מסרתי לה את הפלאפון שלי וביקשתי ממנה שאם היא תשמע פרטים נוספים או תזכר בפרטים נוספים שתודיע לי. אני זוכר שהסיטואציה של העדות היא לא רצתה שאבא שלה יהיה נוכח שם והנושא של ההורים שלה הכביד עליה, אני זוכר שאני חזרתי אליה בטלפון יום למחרת או יומיים למחרת בנסיון נוסף כן לקבל ממנה פרטים נוספים, אבל היא לא היתה מוכנה למסור לי. מעבר לזה לא היו לה פרטים נוספים. בהקשר הרחב יותר, זה בכך שהיו שמועות בבית ספר מפי נערים ותלמידים, ונעשו מאמצים רבים לבדוק את השמועות האלה, האם יש להם ביסוס כלשהוא, חלק מהדברים הסתכמו בכך שזה נותר בגדר שמועות, ושהתקבלו פרטים ספציפייים לגבי זהות של תלמידים ספציפיים הדברים נבדקו באופן חקירתי.

ש.אתה כתבת מזכר לכך שפנית לנועה שוב בהקשר לאותו עניין.

ת. יכול להיות מאוד שלא רשמתי. אני יכול להגיד לך בוודאות שמה שתיארתי באמת היה. יכול להיות לא ערכתי מזכר. כי לא עלה שום דבר.

ש. ראש הצוות שלך יודע מזה.

ת. ראש הצוות שלי ידע בזמן אמת על כל ההתפתחויות.

ש. איזה הנחיות קיבלת מראש הצוות כדי לקבל תשובה מנועה. מה נעשה בכיוון הזה.

ת.לא קיבלתי הנחיה. מה שעשיתי תיארתי. מובן שבנוסף נחקרו גם האחרות שהוזכרו בעדות שלה.

ש.האם נכון שאתה גבית עדות מנועה שלא בנוכחות הוריה מאחר ולא הסכימה

ת.נכון, היה רק האבא שהמתין מחוץ לחדר, אני רוצה להשלים, נועה טענה שאחת החברות שלה מהשכבות הגבוהות קיבלה את אותה אזהרה יחד עם כל השכבה, חקרנו גם את תלמידי השכבות הגבוהות, כשהחוקרים היו מודעים לאמירה הזו של נועה והונחו גם לבדוק בחקירות שלהם ובתשאולים האם היה דבר כזה, וככל שזכרוני לא בוגד בי, לא נמצא שום דבר בענין זה

ש.אתה מספר לשופטים על אזהרה שקיבלו נערים ונערות מהשכבה הגבוהה ואני מדבר איתך על זהות של מי שלפחות מה שנועה מספרת, של מי שעשה את זה, לא סתם אזהרה שמי שידבר יהיה לו רע

עו"ד ענבר: אין בהודעה אזכור של זהות, מה שנאמר בהקשר הזה היה שאותה נערה אמרה לה שלפי מה שהיא שומעת ולפי מה שהזהירו את החברות שלה מהשכבה, מי שרצח את תאיר זה נער ונערה שלא מתלמידי בית ספר שעסקו בסמים או במשהו אחר.

אין לי התנגדות שההודעה תוגש.

ההסכמה היא לצורך הציטוט ובהנחה שהעדה תתייצב. אם העדה לא תתייצב, לא ניתן יהיה לסמוך על שום דבר מדבריה.

ההודעה מוגשת ומסומנת נ/29

העד ממשיך:

ש.אני רוצה לעבור איתך לתמליל של השחזור של דני זולין, אתה היית בשחזור נכון

ת.כן

ש.עיינת בתמליל

ת.כן

ש.הוא משקף נאמנה לפחות מה שאתה זוכר שהיה שם

ת.כן

ש.בעמ' 1 (ת/69), 4 שורות מלמעלה אומר דני זולין: "בדיוק בשעה השביעית……" ספיר תירוש ואותה טלי היו אמורות לראות את תאיר עוברת שם גם כן

ת.הוא מתאר את המפגש שלו עם תאיר בהמשך

ש.אבל הוא נשאר מול אותו מקום מול הספסל, האם ספיר תירוש וטלי היו אמורות לפי מה שדני אומר לראות את תאיר

ת.אני לא יכול להשיב לשאלה, מה שאני יכול להשיב זה שבשחזור שדני מתאר, אין שום ספסל

ש.השחזור עם עגור אלון שביצעת ב – 18/12/06 – אני מבין שבטרם ערכת את השחזור ב – 18/12/06 בוודאי עיינת בהודעות שנגבו ממנו לפני כן ע"י חוקרים אחרים כדי לדעת איך לשחזר, לשאול אותו, לאמת אותו עם מה שהוא מסר

ת.כן

ש.ושלטת במה שהוא אמר

ת.באופן כללי

ש.בשחזור בעמ' 1 שורה 3 (ת/72) אומר עגור: "זה היה אחרי תחילת השביעית….." הבנת מזה מתי הוא הלך עם חבריו להתיישב שם, בתחילה, באמצע בסוף

ת.לפי התשובה שהקראת כרגע, אפשר להבין שהוא בעצמו לא ידע להגיד

ש.למה לא שאלת אותו

ת.התשובה הזו מלמדת שהוא בעצמו לא יודע, אני לא יודע באיזה הקשר דברים זה נאמר על ידו

ש.אם לפני כן סיפרת שעיינת בהודעות שלו ושלטת בתוכן ההודעות שלו, אני רוצה לקרוא בפניך את ההודעה של אותו עגור מיום 12/12/06 שהוא עונה בעמ' 4 שורה 3 ואילך על שאלה שנשאל: "אם אנחנו מסתכלים על לוח הצלצולים……" – מהקטע הזה שאתה יודע עליו, מהעדות הזו, בחישוב פשוט, שתי דקות מהצלצול, אם הצלצול כנתון שהוא מסר, 13:07 הם ישבו על הספסלים, 5 או 10 דקות זה לכל היותר 13:15 או 13:17 דקות, הוא ראה את אותה תלמידה עוברת

ת.זה מה שעולה מהעדות

ש.בעמ' 3 בשורה 13, כשאתה שואל את עגור באיזה רמת וודאות הוא עגור יכול לומר שהילדה שראה אותה עוברת ואומרת שלום לדני היא תאיר ז"ל ועגור אומר שבדיעבד הוא שאל את דני אח"כ, הוא שאל אותו האם הילדה שראה ועברה, האם היא תאיר ז"ל ודני אישר לו שכן, האם שאלת את דני האם אכן היו דברים כאלה, האם באמת עגור פנה אליו ושאל אותו

ת.לא שאלתי את דני כי השחזור עם דני נעשה קודם, ודני שהכיר אותה באופן אישי אישר את הסיטואציה.

מאחר ועגור לא הכיר אותה, מצאתי לנכון לשאול את עגור אך לא את דני שהכיר אותה באופן אישי

ש. בעמ' 3 אתה שואל את עגור אם הוא מכיר את שי יפרח והוא משיב לך בחיוב, ואתה שואל אותו האם ראה אותה בשלב כלשהו בסיטואציה שסיפר לך עליה והוא משיב לך בשלילה שלא ראה אותה, אם עגור מספר שהם המשיכו לשבת שם 10 דקות והוא לא ראה את שי יפרח, זה מתיישב למעשה עם גרסת שי יפרח בהקשר הזה שהיא 15 דקות לאחר שתאיר קמה והלכה לכיוון הברזיה קמה והלכה לחפש אותה ולכן עגור לא ראה אותה

עו"ד שפיגל: אני חוזר בי מהשאלה לאור הערות בית המשפט.

עו"ד ענבר: אין שאלות בחקירה חוזרת.

עדת תביעה מס' 4 פקד מרי דניאלי מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שרוני:            

ש.מה תפקידך היום במשטרה

ת.אני ראש משרד חקירות בתחנת בית שאן

ש.מה היה תפקידך במשטרה בזמן הרצח

ת.הייתי קצינת נוער חשיפה בימ"ר עמקים

ש.מה היה התפקיד שלך במסגרת הצח"מ

ת.אני והיחידה והשוטרים סופחנו לצורך סיוע במשימה, המשימה הראשונה שלנו הייתה לבדוק מספר נערים ונערות מהישוב מגדל אשר עלתה שמועה כי הם שייכים לכת השטן

ש.לצורך מה זימנתם אותם

ת.זימנו את אותם נערים ונערות מהישוב, תשאלנו אותם בתחנה, חלקם גבינו מהם עדויות ואף חקירה באזהרה בעת הצורך למי שצריך

ש.אני מציגה לך דו"ח פעולה, תפיסה וסימון מ – 10/12/06

ת.זה דו"ח פעולה שאני ערכתי ואני מאשרת – מוגש ומסומן ת/77 (= נ/22)

ש.תסבירי איזו פעולה בוצעה, מי זו אותה קטינה

ת.במהלך החקירה נחקרה קטינה בשם ל.ר מהישוב מגדל, במהלך החקירה תפסתי את מכשיר הפלאפון שלה וביצעתי בדיקה בהודעות הטקסט שהתקבלו ויצאו ממכשיר הפלאפון שלה ותיעדתי את ההודעות, היו שם מספר הודעות שהיו חשודות מבחינתי, בהמשך כמובן שאלנו אותה לגבי ההודעות, בדקנו את מקור ההודעות והבנו שמדובר בהודעות תמימות

ש.אני גם מפנה אותך ל – ת/48 ו – ת/49, איזה פעולות ביצעתם

ת.מדובר בפלט הודעות אס – אם – אס שנשלחו לנערה ל.ר. בעצם הפעולות האלה אפשר לראות בהודעות את ההודעות שקיבלה לגבי מה שמצאנו אצלה, בסה"כ מדובר בהודעות די תמימות, מדובר בהודעות שנשלחו אליה גם ביום הרצח וגם לאחר מכן, הודעות שקיבלה מבחור באזור המרכז שמסבירות בעצם את מה שמצאנו

ש.אני מציגה לך כתב ערובה מ – 12/12/06 של אבי דיין, מי זה אבי דיין ומדוע נעצר ומה עלה בגורל

כתב הערובה מוגש ומסומן ת/78

ת.במהלך החקירה עלתה טענה לגבי תושב בשם אבי מטבריה אשר היה נוהג ליצור קשר עם המנוחה בטלפון ולאיים עליה שיהרוג אותה, אנו יצרנו קשר עם אחת החברות שלה וממנה בעצם שלפנו את התמונה של אותו אבי דרך האי – סי – קיו, איתרנו את אותו אבי, והוא נעצר ונחקר, בהמשך הוצאנו איכון של הפלאפון שלו כולל שיחות נכנסות ויוצאות כולל שיחות לפלאפון של המנוחה והוחלט בסופו של דבר לשחרר אותו

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.

ת.

ש.אני מציגה לך זכ"ד מ – 12/12/06

הזכ"ד מוגש ומסומן ת/79

ת.אני חתומה עליו, זה זכ"ד שלי, מאשר את תוכנו, מדובר בשיחה שערכתי עם דוד אמור מימ"ר גליל, הוא מסר לי את הדברים וכך הם נרשמו

ש.אני מציגה לך דו"ח זכ"ד מ – 15/12/06 דו"ח תשאול שנערך על ידך

ת.אני מאשרת את הדו"ח וחתומה עליו – מוגש ומסומן ת/80

מדובר בדו"ח תשאול של הקטינה ח.ל. אשר לומדת בבית הספר ברנקו וייס, מדובר בתשאול לצורך בדיקה איתה, האם הייתה באותו יום הרצח בבית הספר נופי גולן ומה ידוע לה על כך ולא מעבר לכך

ש.אני מציגה לך זכ"ד נוסף מ – 18/12/06

ת.אני ערכתי את הדו"ח וחתומה עליו –  מוגש ומסומן ת/81.

מדובר בקטין תלמיד בית ספר נופי גולן אשר ראה את התלמידה בשעות הצהריים, התבקש לתאר מה שראה, תיאר ולא עלה שום דבר חריג מהתשאול שלו ובזה זה הסתיים

ש.אני מציגה לך דו"ח זכ"ד נוסף מ – 18/12/06

ת.כן, זה דו"ח זכ"ד שלי – מוגש ומסומן ת/82

מדובר בתשאול נער בשם שגב מכיתה ט', מתאר את המנוחה במהלך שעות הצהריים, טוען שהוא לא זוכר אם היא ישבה במהלך הצהריים, מעבר לכך לא ראה ולא שמע דבר

ש.אני מציגה לך שני זכ"דים נוספים מ – 19/12/06, האחד – תשאול של יאיר ללום

ת.זה הזכ"ד שנערך על ידי – מוגש ומסומן ת/83

ש.השני – זכ"ד נוסף מ – 19/12/06

ת.אני מאשרת שזה זכ"ד שנערך על ידי – מוגש ומסומן ת/84

ש.אני מציגה לך רשימה עם שמות – תסבירי במה מדובר

ת.מדובר בשמות נערים בגילאי 14-19 תושבי הישוב אביבים, מדובר ברשימה שנשלפה מהמטה הארצי, על פי הרשימה הזו ביצענו מספר פעולות חקירה על מנת לאתר שלושה נערים שנסעו בטרמפ מאזור קצרין לאזור צומת מחניים וצומת כח ביום הרצח – מוגש ומסומן ת/85

ש.תסבירי בעקבות מה בוצעה הפעולה

ת.מדובר בעדותו של אדם בשם אלי גדקר אשר טען בימים הראשונים לחקירה שהוא אסף בטרמפ 3 נערים באזור קצרין בשעות הצהריים, לטענתו ידוע לו שאחד הנערים ממה שסיפר לו הוא תושב אביבים, נעשו פעולות על מנת לאתר את אותם נערים אשר לדבריו היו לחוצים מאוד במהלך הנסיעה, הנערים לא אותרו. בשלב מסוים אני והיחידה שלי נתבקשנו כן לנסות לאתר את אותם נערים לפיכך הוצאנו את אותו חתך שהומצא כאן, איתרנו את  הנערים ותיאמנו איתם להגיע לספריה בישוב, ואני והשוטרים שהיו איתי התפצלנו ותשאלנו והגענו בסופו של דבר לטרמפיסטים

ש.אני מציגה לך דו"ח תשאול מ – 28/12/06

ת.זה דו"ח שנערך על ידי , מדובר בנער בשם א.ב. מהישוב אביבים, כנ"ל שאני תשאלתי, אותו נער סיפר לי במהלך התשאול כי מספר שבועות קודם לכן היו באזור קצרין, ניגשו לבחינות מכינה והם נסעו בטרמפ האמור – הדו"ח מוגש ומסומן ת/86

ש.אני מציגה לך דו"ח פעולה מ – 28/12/06 – הדו"ח מוגש ומסומן ת/87

ש.אני מציגה לך דו"ח זכ"ד מ – 29/12/06 – מוגש ומסומן ת/88

ת.אני מאשרת את הדו"ח

ש.אני מציגה לך דו"ח פעולה מ – 29/12/06

ת.זה דו"ח שנערך על ידי, בוצעה הפגשה בין העד אלי גדקר לאחד הנערים שהיו בטרמפ – מוגש ומסומן ת/89

ש.העד גדקר הופגש עם אסרף ומה עלה

ת.הוא אמר שהוא מזהה כי מדובר באחד הבחורים שעלו איתו בטרמפ ביום הרצח וכנ"ל הנער זיהה את העד עצמו

ש.אני מציגה לך דו"ח שנערך ב – 29/12/06

ת.אני מאשרת את הדו"ח, בוצעה למעשה אותה פעולת חקירה עם הנער א.ב., הנער א.ב. טען כי הוא מזהה את הפנים בלבד של האדם שלקח אותו טרמפ – הדו"ח מוגש ומסומן ת/90

ש.אני מציגה לך דו"ח פעולה מ – 29/12/06

ת.זה דו"ח שנערך על ידי, בוצעה אותה פעולה עם הנער השלישי מ.כ. וכנ"ל העד התבקש לבדוק אם הוא מזהה את הנער, הוא לא זיהה אותו, הנער גם לא זיהה את העד, לטענתו למעט העובדה שהוא זכר שהיה כהה בפנים – מוגש ומסומן ת/91

ש.אחרי שאיתרתם את שלושת הטרמפיסטים והם מסרו גרסאות, מה עשיתם

ת.בדקנו את הגרסאות שלהם, ניגשנו למכינה בקצרין ובדקנו אם היו במכינה, עד איזה שעות, שאלנו אנשים אם ראו אותם, את הרב, עד כמה שזכור לי נגבתה עדות מהנהג אשר לקח אותם מהמכינה עד צומת קצרין, מעבר לכך לא עלה שום דבר לגביהם

ש.אני מציגה לך דו"ח זכ"ד מ – 31/12/06

ת.זה דו"ח שלי, מוגש ומסומן ת/92

ש.אני מציגה לך דו"ח תשאול מ – 31/12/06

ת.זה דו"ח שנערך על ידי – הדו"ח מוגש ומסומן ת/93, מדובר בתלמיד בשם מימון ינון, תלמיד במכינה בקצרין אשר מסר פרטים לגבי שלושת הנערים שהיו במקום ביום הרצח בשעות הצהריים ותיאר בדיוק היכן ומתי ראה אותם

ש.אני מציגה לך דו"ח תשאול מ – 31/12/06

ת.כן, זה דו"ח שנערך על ידי, הדו"ח מוגש ומסומן ת/94, מדובר במדריך במכינה, יצרנו איתו קשר טלפוני, מדריך אשר הוא זה שאסף את שלושת הנערים מהמכינה לצומת קצרין ביום הרצח וזאת בהמשך לגרסא שהם מסרו, פשוט אימתתי את הדברים מולו, לטענתו במהלך הנסיעה שלהם איתו ברכב היו מאוד קלילים, צחקו

ש.אני מציגה לך מזכר מיום 7/1/07 שאליו מצורפת טבלה, זה מזכר וטבלה שאת ערכת

ת.כן, זה מזכר וטבלה שאני ערכתי, מדובר בטבלה שנערכה על ידי בהמשך לבקשת והנחיית ראש הצח"מ, מדובר בכל האנשים אשר נכנסו לזירת הרצח ביום הרצח, הטבלה נערכה על סמך עדויות וחומר חקירה שהיה בתוך התיק – המזכר יחד עם הטבלה מוגשים ומסומנים ת/95

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.בקשר לאותם נערים שחקרתם עליהם שנסעו בטרמפ, אמרת שהם היו לחוצים או לפחות לפי הודעתו של גדקר הם נראו לו לחוצים ואני שואל אותך מה אחד מהם מלמל לפי אותה עדות.

על פי עדותו, מוסר גדקר שאחד מהם  מלמל : "מה עשיתי, מה עשיתי"? האם זה נכון

ת.ממה שזכור לי, נכון

ש.מסרת לבית המשפט כי לאור שמועות ששמעתם על כת שטן שפועלת באזור, זימנתם מספר נערים ונערות ממגדל שאולי שייכים לאותה כת שטן

ת.נכון

ש.חוץ מליה תלמידה מי עוד ממגדל

ת.ממגדל לא זכור לי

ש.יפתיע אותך אם אומר לך שחוץ מליה, ממגדל אף אחד

ת.לא יפתיע, לא זכור לי

ש.העדת בחקירה הראשית שנמסר אותו מסמך של פלט שיחות פלאפון שנמסר בזמן החקירה של ליה והוצאת כמה הודעות שנבדקו ואת אמרת שהם התבררו כתמימות, זה לא מופיע בפלט הזה אבל הייתה כתובת או הודעה מסויימת שדיברה על: "אל תדברי מילה"

עו"ד ענבר: זה מופיע בפלט למיטב זכרוני

העדה ממשיכה:

ש.אני מפנה אותך להודעה שגבית מתלמידה בשם אוולין ב – 12/12/06, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.נכון

ש.אני מבין שלפני שתשאלת אותה ב – 12/12/06 את בוודאי עיינת בהודעות הקודמות שהיא מסרה שנגבו על ידי חוקרים אחרים על מנת שתהיי בנבכי החקירה ותוכלי לדעת איך ומה לשאול

ת.נכון

ש.בתאריך 11/12/06 גבתה החוקרת איריס אורון הודעה מהנערה הזו והיא נשאלה בשורה 10: "האם את מכירה בחור בשם אבי אוחיון מטבריה?" והיא השיבה: "אני לא מכירה, אני מכירה אבי דיין מטבריה והוא הבחור היחיד מטבריה ששמו אבי שאני מכירה ואני מתכתבת איתו באי-סי-קיו" – מאיפה צץ השם אבי אוחיון? מי מסר לכם את השם?

ת.אני לא יודעת

ש.את אישית, בדיקה לגבי בחור בשם אבי אוחיון מטבריה לא עשית כפי שעשית לגבי אבי דיין

ת.אני אישית לא עשיתי

ש.בהודעה שגבית מאוולין, אני מפנה אותך לעמ' 2 בשורה 17 אוולין מכחישה בפניך כי אויימה ע"י אותו אבי מטבריה בכך שאמר לה: "מה שעשינו לחברה שלך זה עוד כלום לעומת מה שנעשה לך"

ת.נכון

ש.בהודעה שנגבתה ממנה ע"י החוקרת איילת אזולאי ב – 10/12/06 היא מספרת בעמ' 1 שורה 2, אוולין מספרת שחברה שלה בשם לנה אמרה לה כי שמעה שהיא, אוולין, מאויימת ואוולין מספרת לאותה חוקרת שגם בפניה היא הכחישה, בפני אותה חברה, שהיא בכלל מאויימת והיא מוסיפה שבתאריך 9/12/06 היא שוחחה עם חברה מנתניה שלא לומדת בבית הספר בשם דניאל ששאלה אותה האם זה נכון שקיבלה איומים וגם לה היא הכחישה שהיא קיבלה איומים, האם שאלתם את דניאל

ת.אני באופן אישי לא שאלתי

ש.יפתיע אותך אם אומר לך שאף אחד מעמיתיך לא שאל

ת.יפתיע אותי מאוד

ש.בעמ' 1 שורה 11 להודעה של אוולין מיום 11/12/06, גבתה איילת אזולאי ואוולין מספרת שהיועצת תמר שאלה אותה גם כן אם קיבלה איומים ואמרה לה שזה נודע לה מהבן שלה, כך אמרה תמר לאוולין, האם הבן של היועצת תושאל

ת.לא על ידי, אני יכולה לענות לך על דברים שאני עשיתי

ש.אותה ל.ס. שתושאלה בתאריך 10/12/06 לא על ידך, היא תושאלה ולגרסתה בעמ' 2 שורה 25 היא אומרת שהיא שמעה מאוולין שהיא סיפרה לנערה בשם נ.א. על האיומים הללו

עו"ד ענבר: זה לא נכון

העדה ממשיכה:

ש.למה נ.א. לא נחקרה אם אוולין סיפרה לה או לא סיפרה לה

ת.זה לא היה מתפקידי לחקור את נ.א.

ש.אני מפנה אותך ל – ת/95, את נתבקשת למצות את כל הרשימה של הנכנסים לזירת הרצח ולבדוק במיוחד ב"אם קיים אדם שנכנס לתא השירותים בו נמצאה המנוחה וטיפס ……" – התא הסמוך זה תא מס' 3 ולא תא מס' 1

ת.אני לא זוכרת את מספרי התאים אבל זה נכון שזה מה שהתבקשתי לבדוק

ש.הטבלה שהוצגה בפני בית המשפט והמספרים שאספת מאשרים שאף אחד מאלה שהיו בזירה לא טיפס לא על התא ולא על האסלה או הניאגרה

את מכירה את זירת הרצח

ת.נכון

ש.התא הראשון שאנו מדברים עליו בטבלה זה התא הראשון מצד ימין

ת.כן

ש.אני רוצה להציג בפניך מזכר שערכת 

ת.אני מאשרת שזה מזכר שלי – מוגש ומסומן נ/30

ש.לגבי נ/30 – האם איתרתם וחקרתם את אותו אדם שדווח כפצוע ומדמם מידו, פציעה שהוכחשה על ידי אותו אלמוני בפני העדה שהיא אחות במקצועה כפי שכתבת במזכר

ת.צר לי להגיד לך אבל אתה שואל אותי שאלות לגבי פעולות חקירה שלא ביצעתי, הגיעה אלי האישה היא רצתה למסור מידע, תשאלתי אותה ומעבר לכך בענין הזה לא עשיתי דבר נוסף

ש.אני מציג בפניך את אותו דו"ח תשאול של א.ב. – האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.נכון

ש.אני מקריא בפניך מהדו"ח, 6 שורות מלמעלה: "הגיע לשם (למכינה) בהסעה מטעם הישיבה עם עוד כ – 5 תלמידי ישיבה", ובהמשך, 5 שורות מלמטה: "הגיע כפי שנאמר בהסעה ממירון בשעה 9:20 לערך ויצא ב – 14:50 עם ההסעה של הישיבה עם כל מי שהיה איתו באותו יום…….." – נכון מה שציטטתי

ת.נכון, זה מה שנאמר

ש.אז נמצאנו למדים שלא מדובר בטרמפ אלא בהסעה מאורגנת הלוך ושוב, והיו יותר מ – 3 אנשים, 5 אנשים ואולי יותר, זה לא הדליק איזה משהו אצלך

ת.מעבר לזכ"ד הזה שכתבתי, כתבתי זכ"ד נוסף כי זה מה שהוא טען בהתחלה, אח"כ הוא נזכר שהוא חזר בטרמפ ולא בהסעה

הזכ"ד של א.ב. מסומן ק' כמסמך תביעה ללא תאריך – מוגש ומסומן נ/31

לשאלת בית המשפט: בספריה באביבים היינו יום אחד בלבד (זאת כדי לאתר את התאריך נשוא נ/31)

ש.את כתבת 3 דוחות פעולה בקשר להליך הזיהוי בין אלי גדקר לשלושת הנערים האלה

ת.נכון

ש.בטרם הכנסת את מי שהכנסת לחדר בו ישב אלי גדקר את הסברת להם ולעד מה הם מתבקשים לעשות

ת.לא, ובכוונה

ש.כלומר הכנסת אותם לחדר ובאופן ספונטני הם מתבקשים

ת.כן

ש.מה אמרת להם, לכל השלושה לפני שהם נכנסו לחדר

ת.שאנו עומדים לבצע פעולת חקירה, ישאלו שאלות כנ"ל גם נהג המכונית גדקר

ש.אני רואה מהבדיקה הזו שרק נער אחד. י.א. זוהה ע"י גדקר ואת השניים האחרים גדקר לא זיהה ולהפך, רק י.א. זיהה את גדקר והשניים האחרים לא יכלו לזהות את גדקר בוודאות

ת.נכון

ש.האם נכון שי.א. שמע את גדקר מזהה אותו ואז הוא אמר שהוא מזהה את גדקר

ת.אני לא בטוחה, צריך להסתכל בדוחות הפעולה. זה לא קרה כמו שאתה מתאר, אני הייתי שם, עד כמה שזכור לי אלי גדקר הוכנס לחדר, בחדר היה רק י.א. אלי התבקש להביט בו ולא להגיב, לאחר מכן הוצא מהחדר ועכשיו אני זוכרת את זה בצורה מאוד ברורה ושם נשאל האם הוא מכיר את הנער שראה, לא באוזני הנער ואז הוא אמר שהוא מזהה אותו שלא באוזני הנער כמו שאתה ניסית להגיד

ש.למה לא היה כל ההליך הזה של זיהוי מאחורי מראה חד כיוונית, למה זה לא נעשה בדרך הזו

ת.אני תיארתי מה שהיה וזה לא היה באוזניו של הנער, אני חוזרת ואומרת זאת, אני הייתי שם

ש.אני מציג לך מסמך שערכת, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

מוגש ומסומן נ/32

עו"ד שפיגל: בהסכמת חברותיי אני מבקש להגיש הודעת עד א.נ. מיום 15/12/06 כפוף לכך שהוא יעיד.

מוגש ומסומן נ/33

העדה ממשיכה:

ש.את שואלת את העד האם מוכר לך אבי מטבריה, למה לא נקבת בשם משפחה, איך אדם יכול להגיד לך אם הוא מכיר מישהו מעיר בשם אבי, איזה אבי? איך ציפית שהוא יענה

ת.אולי בכוונה  השאלה הופנתה בצורה כזו

ש.אני מפנה לעמ' 1 שורה 28, למה לא להיות יותר ספציפיים, אולי יש לזה איזו שהיא סיבה

ת.אני לא זוכרת מדוע שאלתי שאלה באופן כללי כזו

עו"ד ענבר: אין שאלות בחקירה חוזרת.

עו"ד ענבר: אבקש שחברי יודיע מתי הוא מסיים את בדיקת הנעליים מאחר שהזמן שהוקצב לו עבר.

עו"ד שפיגל: אני מבקש 60 יום נוספים מהיום.

החלטה

בנסיבות אנו נעתרים.

עו"ד שפיגל יסיים את בדיקת הנעליים ללא כל אורכה נוספת וזאת תוך 60 יום מהיום.

להמשך שמיעת ראיות במועדים הקבועים הבאים.

הנאשם יובא באמצעות הליווי.

ניתנה היום ד' בתשרי, תשס"ח (16 בספטמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

צבי נבו עד תביעה מס' 12

  עד תביעה מס' 12 צבי נבו מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:             ש.אתה תושב רמת מגשימים, מתנדב במד"א כמה זמן ת.23 שנים

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:

ת/380 הודעתה של התלמידה יר.אי. – 'דיברנו אני ותאיר והיא נתנה לי מכתב שכתוב בו כמה היא אוהבת אותי… היא סיפרה לי על ילד אחד שהטריד אותה בפלאפון שלה'

ראיתי את הנ"ל לפני ורשמתי את הודעתה כדלקמן: אני חברה טובה של תאיר אתמול בשעה 9 למדתי שיעור מתמטיקה, בהפסקה אחרי השיעור הראשון במטמטיקה ראיתי

נ/257 הודעתו של המאבטח יצXX מורXX ,הגעתי עם הרכב שלי לנופי גולן לחניה ונכנסנו אני וחבר בשם עזxx, שם משפחה שלו אני לא זוכר שהוא מתנדב בכיבוי אש, הגיע איתי, נכנסנו רגלית לכיוון בית הספר ואז מיד הוציאו את כולם שוטרים אל מחוץ לגדר ואז הבנו שמצאו אותה ואז אמרו שמצאו אותה ללא רוח חיים" ביקר בנופי גולן גם בשעות הצהריים ציין גם שהחליף למורה את הנורה באוטו

ראיתי את הנ"ל בפני וגביתי הודעתו כדלקמן: אני עובד כמאבטח בחברת אבטחה רשף שהסניף שלה הוא בעפולה ולפעמים אני מחליף את המאבטחים שיוצאים לחופשה, המאבטחים

%d בלוגרים אהבו את זה: