בקשה להארכת מעצר | 21/12/2006

1

 

   

בתי המשפט

מ  004322/06

בית משפט השלום עכו

 

21/12/2006

תאריך:

כב' השופט אלטר משה

בפני:

       

 

 

 

המבקשת

מדינת ישראל

בעניין:

 

 

 

 

 

נ  ג  ד

 

החשוד

זדורוב רומן ולדימיר

 

 

דוד שפיגל

ע"י  ב"כ עוה"ד

 

 

ב"כ המבקשת: רס"ב איריס אורון ופקד שי פלג

החשוד: הובא

הסניגור: נוכח

נוכחים:

 

פרוטוקול

ב"כ המבקשת:

חוזרת על הבקשה. מציגה לעיון ביהמ"ש את חומר החקירה. מגישה לעיון ביהמ"ש דו"ח סודי. סומן באות "א" ובחתימת ידי. מגישה את חווה"ד של המכון הפתלוגי לעיון ביהמ"ש. מבקשת להאריך את מעצר החשוד במלוא התקופה.

 

הסניגור:

אני לא כופר בכך שיש עילת מעצר ושלכאורה יש ראיות שקושרות את החשוד, נכון לעכשיו. כב' ביהמ"ש, ראשית, אבקש להצהיר בשם מרשי כי הוא חוזר בו מכל הודאה, שחזור או אמירה, שיש בהם כדי ללמד על הודייה במעשה. כל האמירות הללו אינן אמת, אינן משקפות את האמת והינן תולדה של לחץ נפשי, שהופעל על החשוד במהלך החקירה.

למרות שאני לא מתנגד להארכת המעצר, אף כי אני סבור שהתקופה צריכה להיות קצרה יותר מהמבוקש, אני מבקש שביהמ"ש יאפשר לי לשאול את ב"כ המבקשת.

 

ב"כ המבקשת משיבה לשאלות הסניגור:

ש.         שלחתם לבדיקת מז"פ במטה הארצי ממצאים ביולוגיים שקשורים לפרשה, שיש בהם לקשור או להזמין את החשד המיוחס לחשוד. נכון?

ת.         נכון.

ש.ת.     חלק מהתשובות הגיעו, חלק לא.

 

ש.         אותו חלק שהגיע ממז"פ קושר אותו מבחינה ביולוגית לזירת האירוע?       

ת.         מה שקושר את החשוד מופיע בדו"ח הסודי.

 

הסניגור מסכם:

אני מסכים להארכת המעצר, אולם אני מבקש שהתקופה תהיה קצרה מהמבוקש. כולנו היינו עדים, שמענו את הצהרות משטרת ישראל באותה מסיבת עיתונאים לפני מס' ימים. משמה נמצאנו למדים כי התיק למעשה פוענח, החקירה למעשה אליבא דה-שיטתם בכל הקשור לפענוח התיק, הסתיים. קרי, הודאה, שחזור, מדובב. למעט אותם ממצאים שהם טרחו לשלוח לבדיקת מעבדה, חבל שזה נעשה עובר לאותה מסיבת עיתונאים ואותן הצהרות שהן יצאו בהן. כתוצאה מכך, אליבא דה כולי עלמא, צורכי החקירה הרלבנטיים, הם למעשה אותם ממצאים שאמורים להגיע מהמטה הארצי, שיש בהם כאמור או לתמוך או להפריך את אותן הצהרות של משטרת ישראל. הא ותו לא. עם כל הכבוד לצורכי חקירה נוספים, כפי שמופיעים בדו"ח, ואני בוודאי סומך ידיי על בדיקתו של ביהמ"ש, ולא בכדי אני עותר היום בפני כב' ביהמ"ש להיות כפונקציה מבקרת על המשך החקירה, אני סבור שהתקופה המבוקשת, לאור מה שנותר להם עדיין, הוא מוגזם, מופרך ואין בו ממש. אני סבור, שבנסיבות אלה, מן הראוי שביהמ"ש ייכנס לעובי הקורה, הואיל ומדובר בחקירה רגישה ובנושא רגיש, כפי שביהמ"ש יכול ללמוד. אני עותר בפני כבודו לקצוב את הזמן כפי שימצא לנכון, ראוי וצודק בנסיבות העניין המתבקשות ל"צורכי חקירה". הבקשה שבפני ביהמ"ש היא לצורכי חקירה בלבד ולא מעבר לכך.

 

ב"כ המבקשת:

הייתה מסיבת עיתונאים, אולם לא נאמר בשום שלב במסיבה שהחקירה הסתיימה.

החלטה

החשוד שבפניי נעצר ביום 12/12/06, בחשד כי היה מעורב ברציחתה של הילדה תאיר ראדה ז"ל, שנרצחה ביום 6/12/06 בשירותים של ביה"ס בקצרין.

 

כפי שעולה מחומר החקירה, החשוד הודה במיוחס לו, שחזר. מעבר להודאה בפני חוקרי המשטרה, הוא גם הודה בפני מדובב. לאחר מכן חזר בו מההודאה, כפי שנטען היום על ידי הסניגור. משכך הדבר, ברור שהחקירה טרם הסתיימה. הוצג לעיוני דו"ח סודי ובו, בין היתר, פירוט פעולות חקירה שנותרו לביצוע. אין ספק שיש לאפשר את ביצוע אותן פעולות חקירה, כאשר החשוד נתון במעצר.

 

מסכים אני עם הסניגור, שאין צורך ב- 15 יום כדי לבצע את אותן פעולות חקירה. די בתקופה קצרה מזו.

 

אשר על כן, אני מאריך את מעצרו של החשוד עד יום ו', 29/12/06 שעה 12.00.

 

אני מורה למשטרה לעשות כל מאמץ לסיים את החקירה עד אז.

 

ניתנה והודעה היום, ל' בכסלו, תשס"ז (21 בדצמבר 2006) במעמד הצדדים.

 

אלטר משה, שופט

004322/06מ  114 ענת ויצמן-אמזלג