בקשה לתיקון כתב אישום | 17/06/2007

8

 

   

בתי המשפט

 

פח 000502/07

בית משפט מחוזי נצרת

 

17/06/2007

תאריך:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

בפני:

       

 

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

 

 

 

 

נ  ג  ד

 

 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

הנאשם

 

 

 

 

בשם המאשימה: עו"ד מירית שטרן, עו"ד שילה ענבר ועו"ד אביטל שרוני

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

נוכחים:

 

פרוטוקול

 

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית:

 

עו"ד שפיגל: אני משאיר את הבקשה לתיקון כתב האישום לשיקול דעת בית המשפט.

 

עו"ד שטרן: חוזרת על הבקשה.

 

 

 

 

החלטה

 

אנו נעתרים לבקשה נשוא ב"ש 2122/07 ומורים כמבוקש.

 

ניתנה היום א' בתמוז, תשס"ז (17 ביוני 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

                                                                                                                                                           

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

עו"ד שפיגל: אני מקבל את הצעת בית המשפט.

 

החלטה

 

אנו נעתרים לבקשה נשוא ב"ש 1973/07.

 

כדי להסיר ספק, הנעל נשוא הבדיקה,לא תבדק בצורה כלשהיא על ידי המבקשת – מאשימה בצורה שיהיה בה כדי לשנות את מצבה בטרם יקבע ויתואם מועד גם עם מומחה מטעם הסניגוריה.

 

 

 

 

 

אנו רושמים בפנינו את הודעת הסניגור לפיה יעשה לבדיקה ולתיאום ע"י המומחה מטעמו תוך 60 יום מהיום.

 

ניתנה היום א' בתמוז, תשס"ז (17 ביוני 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

                                                                                                                                                                

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

עו"ד שטרן: למרות שעד היום ניתנו שתי ארכות לחברי כאשר טען שיכול ויהיו לו טענות זוטא, עד היום לא קיבלנו מחברי טענות זוטא כלשהן.

למרות שתי הארכות, משום מה טענת זוטא מפורטת למעט איזו הפרכה כללית של טענה כזו לא התקבלה עד היום.

היום אמור להעיד כאן ראש הצח"מ ואיך הוא אמור להעיד אם אין טענות זוטא?

 

עו"ד שפיגל: ראשית, אני בהחלט יכול להבין את רצונה של הפרקליטה שטענת הזוטא שאני אוותר עליה.

בנסיבות של כח עליון שלא היו תלויים בי, נבצר היה הימני עד עתה מלהעביר מה שהתחלתי לעבוד עליו עובר לאשפוזי, זה באשר לנסיבות העובדתיות.

באשר לצד המשפטי שבטענה, גם זה משולל כל יסוד וכל בסיס משום שבין אם הייתה טענה מפורטת בפני חברתי ובפני בית המשפט על טענות הזוטא אם לאו, העד הזה הוא לא רק עד במשפט הזוטא אלא הוא עד כללי והוא יודע בדיוק מהן טענות הזוטא ועל כך הוא הולך להעיד.

אני מודיע לפרוטוקול כי באופן כללי טענות הזוטא שלנו יהיו כי הנאשם הופעלו עליו לחצים נפשיים פסיכולוגיים כבדים מנשוא, העדר שעות שינה, העדר תזונה וחקירה דורסנית שביחד ובהצלבה עם אישיותו המיוחדת השבירה, הביאו לתוצאות אשר עליהן ובגינן אנו טוענים את בקשת הזוטא.

אני מבקש לאפשר לי במידת הצורך גם להגיש טיעון בכתב.

 

עו"ד ענבר: העד היום יעיד אבל אם יהיה צורך לאור ההודעה בכתב להביא אותו פעם נוספת, נבקש שיאפשרו לנו זאת.

 

החלטה

 

אנו רושמים בפנינו את הודעת הזוטא של הסניגור.

 

אנו מאפשרים לסניגור להמציא עד ליום 26/6/07 את טענות הזוטא מפורטות בכתב, היה וימצא לכך מקום.

 

היה ותוגשנה טענות זוטא בכתב ויהיה צורך להעיד עקב כך את העד מר יורם אזולאי, נאפשר זאת.

 

ניתנה היום א' בתמוז, תשס"ז (17 ביוני 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

                                                                                                                                                                

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא