מרדכי אסרף עד תביעה מס' 13 | 02/12/2007

338

 

   

בתי המשפט

פח 000502/07

בית משפט מחוזי נצרת

 

02/12/2007

תאריך:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

בפני:

       

 

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

 

 

 

 

נ  ג  ד

 

 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

הנאשם

 

 

 

 

בשם המאשימה: עו"ד שטרן, עו"ד ענבר ועו"ד שרוני

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

נוכחים:

 

פרוטוקול

 

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

 

עד תביעה מס' 13 מרדכי אסרף מוזהר כי הוא עדין תחת אזהרה וממשיך להעיד בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מפנה אותך ל – ת/250, דו"ח הפעולה לענין יכולת ראיית הלשוניות תא השירותים מבעד להשתקפות המראות, את דו"ח הפעולה הזה כתבת בתאריך 3/1/07 במשרדך, כתבת את הדו"ח יומיים לאחר שביקרת בזירה לצורך הבדיקה, בתאריכים רואים את הפרש הזמנים של יומיים, כשרשמת את הדו"ח הזה שנושא תאריך 3/1/07 נעזרת באיזה מסמכים שמתעדים מרחקים שתיעדת בזירה, חוץ מתמונות

ת.אני רואה שלא ציינתי את זה, אני באופן אישי לא עשיתי את המדידה, אני לא זוכר באיזה אמצעים נעשתה המדידה, אחד משני השוטרים שהיו איתנו עשה את המדידה

ש.יש לך הסבר למה אין דו"ח או מזכר בהקשר לאותה בדיקה שנעזרה באמצעים, כלים, מדידות

ת.זה צריך להיות אמצעי פשוט, לא צריכים כלים מיוחדים כלשהם, אמצעי מדידה כלשהו, מטר, אני לא זוכר

ש.אתה זוכר איזה אמצעי זה היה, אני אומר לך שאתה מסיק מסקנות

ת.אני לא מסיק מסקנות, היה אמצעי מדידה, אני לא זוכר איזה אמצעי מדידה זה היה

ש.באיזה אמצעי נעזרת

ת.הייתה טיוטה, אני זוכר שרשמנו את הנתונים

ש.מישהו מכם תיעד את הבדיקה הזו בצילום וידיאו

ת.לא היה צילום וידיאו

ש.אתה בדו"ח הפעולה הזה משרטט סקיצות להמחשה, הסקיצה הזו משקפת נכונה את הזירה, שתי הסקיצות משקפות את הזירה

ת.ברור שהייתי שם וברור שערכתי את זה במקום וזה משקף את הזירה באופן כללי, לא באופן מדויק

ש.מה לא מדויק

ת.אולי יש 5 כיורים וציירתי רק 4, זה לא משמעותי

ש.ואם יש 6 כיורים

ת.יכול להיות שיש 6, זה לא מהותי

ש.מעל כל כיור יש מראה

ת.למיטב זכרוני לא, יש מראות ארוכות, שתיים או שלוש, יש גדולות יותר, שתיים - שלוש

ש.אני רוצה להציג לך תמונה מס' 9 מ – ת/1, מה אתה רואה

ת.את חדר השירותים

ש.יש מראות על כל מבנה מעל הכיורים

ת.אי אפשר לדעת לפי התמונה הזו, יש תמונות שכן אפשר לדעת אם זה כל כך חשוב, יש תמונות שכן ניתן לראות

בית המשפטתשומת לב הצדדים מופנית לכך שב ת/250 ניתן לראות את הכיורים והמראות

ש.ב – ת/250, אתה כותב: "ביום 31/12/06.... והוגשו תצלומים ודוחות" – האם זה מדויק

ת.כן

ש.אני מבין שבנושא זה הוגשו כבר דוחות קודמים

ת.הם הוגשו ביום חמישי

ש.אתה כתבת איזה שהוא דו"ח קודם לביקור

ת.כן

בית המשפט מפנה את תשומת לב הסניגור ל – ת/248

ש.מדוע בתאריך1/1/07 לאחר שכבר היית בזירה ב – 31/12/06 צילמת ורשמת על הזירה דוחות ביקור במקום, התבקשת שוב לצאת לזירה ולצלם את אותם נתונים

ת.הבקשה התבקשה ע"י ראש הצח"מ רפ"ק אזולאי מאחר וב – 30/12/06 ביקרנו במקום כדי לראות את הלשונית דרך המראות של תא מס' 2, כי אחת הגרסאות של הנאשם הייתה שלא ניתן לראות דרך המראות השתקפות, את אותו ציר קטן ושבור ובמהלך החקירות של הנאשם הוא זגזג עם ההודעות שלו והוא טען אח"כ שהוא לא ראה את דלת 2 אלא ראה את דלת 1 אז התבקשתי גם ב – 1/1/07 לבדוק אם ניתן לראות את תא 1 דרך המראות בכניסה לשירותים כפי הגרסא האחרת של הנאשם בחקירתו, אנחנו עשינו את הבדיקה, 3 אנשים ובשום מקרה לא הצלחנו לראות מהכניסה ובשום שלב טבעי של התקדמות פנימה לא שוטרים נמוכים וגבוהים ממני לא ניתן לראות את לשונית תא מס' 1 כך שגרסתו לא מתקבלת על הדעת

ש.אתה נתבקשת ע"י ראש הצח"מ לעשות בדיקה ספציפית, לשונית הנעילה של תא מס' 1, ב – 1/1/07

ת.נכון

ש.אם זה כך, אני רוצה להפנות אותך לתמונות של ת/249, תמונות 5-9, על איזה לשונית נעילה של תא מדובר שם, האם תא מס' 2

 

עו"ד שפיגל: אני חוזר בי מהשאלה לאור הערת בית המשפט באשר ליחוס התמונות הנכון ל –

ת/248.

 

העד ממשיך:

ש.אני מפנה אותך ב – ת/249 לתמונות 5-6, תמונה מס' 6 משקפת למעשה את אותו מקום בו עומד בנסולי, הוא לא משנה מיקום, רק פעם אחת זה תמונה מאחור והתמונה השניה היא מלפנים מתוך השירותים רק מזווית אחרת

ת.נכון

ש.אתה מסכים איתי כי על פי תמונה מס' 6, לאור המיקום אין צורך בכלל להביט במראה כדי לראות את תא מס' 1 ו – 2, מספיק שהוא יסובב את הראש קצת ימינה או שמאלה

ת.הצילומים החלו קודם עוד בכניסה ועברנו שלב שלב עד לנקודה שהוא, אני לא יכול לדעת , זו לא הבדיקה שנעשתה, אנו עשינו בדיקה לפי גרסת הנאשם

ש.אני מפנה אותך לתמונה מס' 6 ולתמונה מס' 8, תמונה מס' 6 מתעדת למעשה את הבלש בנסולי שרואה לכאורה את לשונית תא מס' 2 בהשתקפות במראה כשזוית הצילום היא מלפנים לכיוון השירותים, תמונה מס' 8 מתעדת את הבלש יוסי לוי כשזוית הצילום היא שוב מבפנים

ת.המדובר בתמונה מס' 9

ש.אתה מסכים איתי שעל פי שתי התמונות הללו, כל אחד רואה לכאורה את לשונית תא מס' 2 ממקום אחר

ת.אני לא יכול להסכים כי לא עשיתי את הבדיקה הזו

ש.אתה מציין בס' 2 לדו"ח שגובהו של הבלש יעקב מלכה 1.92 ס"מ וגובהך 1.72 ס"מ אבל לא אתה ולא הבלש מלכה מתועדים בתמונות שסופחו לדו"ח

ת.אינני יודע אם נערכו צילומים ב – 1/1/07

 

עו"ד ענבר: אין צילומים.

 

העד ממשיך:

ש.את הדלתות המקוריות של תא השירותים של זירת הרצח, המקוריות אני מתכוון הדלת של תא מס' 2 עם המנעול השבור שנפרץ כשבאו המחלצים, אתם תפסתם ולקחתם בתאריך 24/12/06, במיוחד הדלת של תא מס' 2, שתפסתם ב – 24/12/06 ואת הבדיקה הזו עשיתם בתאריך 31/12/06, את הבדיקה עשיתם לא עם הדלתות המקוריות

ת.נכון

ש.כלומר לא עם הדלת ששם יש בה חור שנפרץ בה המנעול

ת.נכון אבל נעשו עם דלתות שתאמו לדלתות בזירה, פירקנו משירותי בנים בקומה למטה שתי דלתות שתאמו לדלתות המקוריות שאחת מהן הייתה עם מנעול שבור

ש.השחזור שהיה ב – 19/12/06 נעשה עם הדלת המקוריות של תא מס' 2 ששם היה החור של הפריצה

ת.אני מניח שכן

ש.אני מפנה אותך ל – ת/271 (מסומן "ר"), מסמך מיום 8/1/07, בדיקה בחנות נעלי "גלי" בקניון חצור, אני מפנה אותך לדו"ח התחקור שערכת ביום זה ובעמ' מס' 2 לדו"ח הזה, שם אתה כותב כי "המוכרת התקשרה לבחורה בשם נורית מהמשרד הראשי של חברת גלי....." האם אתה בדקת, אשדוד, חיפה, פתח תקוה בחנויות העודפיים האם יש נעליים

ת.אני לא בדקתי, זה נבדק באמצעות מר הורוביץ שהזכרתי בעדותי הראשית

ש.בדקת באיזור המרכז

ת.לא

ש.ואתה הצגת לאותם מוכרים שהתייצבת בפניהם את התמונה של הנעל שיהיה בהם כדי לסייע להם אפשרות לזהות את אותם נעליים

ת.כן, הוצגה התמונה (ת/272)

ש.אני מציג בפניך בקשה לרישום מוצגים, אני מפנה אותך לעמ' 2 אתה כותב: "באותו יום, טכנאי זיהוי בועז בן שאנן תפס בבית הספר...." כשאתה כותב באותו יום, הכוונה ליום 24/12/06 כשציינת את הפריטים שתפסת

ת.מן הסתם כן

הבקשה מוגשת ומסומנת נ/42

ש.אני מציג בפניך דו"ח זכ"ד מיום 18/12/06 (מסומן קכ"ח) זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן, זה כתב ידי וחתימתי

מוגש ומסומן נ/43

ש.הדסה קדם היא ספרנית בית הספר מספרת לך כי אחרי הרצח שוחחה עם תלמיד כיתה י"ב, ת.ל. שאמר לה כי אם המשטרה רוצה לדעת משהו, שיחקרו את שכבת י"ב, מסתבר שבסיום השיחה גם ראש הצח"מ נכנס, שמע שוב את הדברים של הספרנית, נכון

ת.זה מצוין בדו"ח, כן

ש.מדוע ת.ל. לא נחקר או תושאל בכלל, הרי ידעתם גם את שמו, כיתתו, שם בית הספר, הוא פחות חשוב מאותם אחרים שנחקרו

ת.זה לא היה מתפקידי לחקור את ת.ל. אני גם לא עסקתי בהצלבות, בסיום חקירה של גב' הדסה, אני העברתי את החומר הלאה

ש.אני מציג בפניך זכ"ד מיום 12/12/06 (קמ"ז) ת/224  אני מבין שאתה צילמת את המקום ומשום מה הצילום לא נמצא בתיק החקירה, יש לך הסבר

ת.לא אני צילמתי

ש.אני קורא בפניך מחוות הדעת הביולוגית של ד"ר מאיה מיום 26/2/07, עמ' 22 סעיף 21 שמתייחס לנושא הזה של בדל הסיגריה: "מקור הד.נ.א מבדל הסיגריה......כל הנבדקים בתיק אינם יכולים להיות מקור לד.נ.א זה" – אתם לא לקחתם דגימות רוק של כל עובדי בית הספר נכון

ת.אני מניח שלא

ש.אתם לא לקחתם דגימות רוק מכל שכבת התלמידים י"א, י"ב

ת.אני מאמין שגם לא כולם נחקרו, זה לא סביר

ש.אני מציג בפניך זכ"ד מיום 16/5/07 ת/286, אתה זוכר את אותו מילמן תושב חצור, זוג המבוגרים האלה שמהמחשב שלהם על פי המידע שקיבלת מחברת התקשורת, נשלחה הודעה לאתר ההנצחה של תאיר ראדה ז"ל שיש בבית הספר, הודעה שיש בה כדי לתת מידע על הרוצחים

ת.לא זוכר את תוכן ההודעה אבל אני זוכר שזה נבדק

ש.אותו זוג מבוגרים וחולים אומרים לך  שזה לא נכון, אני אישית לא יודע אם יש לי בכלל תוכנת אי-סי-קיו ומאיך יש לי נכד ששמו בוריס וכשהוא בא לבקר אותי, תשאל אותו ובוריס אומר לכם גם שהוא לא יודע על מה אתם מדברים ואותו דבר קרה גם עם משפחת נודמנו ואותו דבר עם ניצן מהמושבה כנרת, הבדיקות האלה שעשיתם, חברת התקשורת שולחת לכם מידע, אתם בודקים ואנשים אומרים לכם שהם לא יודעים על מה אתם מדברים, לא ניסיתם לבדוק עם חברת התקשורת אולי חברת התקשורת שוגה במסירת התכנים, בדקתם

ת.זה לא היה מתפקידי, הבדיקה הזו צריכה להעשות ע"י איש מחשבים

ש.אני עובר איתך לעדויות שגבית, גבית הודעה מ – א.ר. ביום 12/12/06, זו הודעה שנכתבה ונגבתה על ידך

ת.כן

ש.אני מפנה אותך להודעה שגבית לעמ' 2 שורה 9: "אני זוכרת היטב שבאותו יום ליוויתי חברה שלי בשם נ.ל. בת כיתתי לשירותים, זה היה בסוף שיעור, כלומר בהפסקה רק אני לא זוכרת אם זה היה בהפסקה של שיעור שישי, שביעי, שמיני, נ. נכנסה לתא בשירותים והיו עוד בנות, אני נשארתי מחוץ לתא והיא יצאה אחרי 5 דקות, נ. יצאה ויצאנו ביחד אני לא יודעת לאיזה תא בשירותים היא נכנסה, לא ראיתי בנים בשירותים ולא ראיתי שום דבר מוזר, הכל היה רגיל. ש. את מתכוונת לשירותים בהם אירע האירוע? ת. כן" – למה לא מצאתם לנכון לשאול את נ.ל. חברתה ובת כיתתה , מה היא ראתה, שמעה, באיזה שעה מדובר, היכן ואולי היא יכולה לשפוך אור על מה שהיה בשעה הספציפית הזו

ת.זו שאלה שצריך להפנות לראש הצח"מ

ש.אתה גבית הודעה מ - א.פ., זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.הנער הזה בא לתחנה מיוזמתו בליווי מורתו למסור הודעה, נכון

ת.גביתי את העדות בנוכחות המורה, אני לא יודע באיזה נסיבות

ש.אני מפנה אותך לשורה 5: "הגעתי לכאן מיוזמתי"

ת.אז בסדר

ש."הגעתי לכאן מיוזמתי ואני רוצה לספר לך שביום רביעי שעבר, למדתי כרגיל,..."

 

עו"ד ענבר: אנו מסכימות שחברנו יגיש את ההודעה כפוף לחקירת העד.

 

ההודעה מוגשת ומסומנת נ/44

 

העד ממשיך:

ש.".....וסיימתי שיעור שביעי...." (המשך השאלה הקודמת) – האם ניסיתם להציג לא.פ. איזה שהוא אלבום תמונות

ת.את העדות הזו גביתי כפי שהעד מסר פרטים כך רשמתי אותם, על פניו נראה שאין ממש בעדות הזו ובתור חשד זה היה שעה וחצי לאחר האירוע הרצח, לא הגיוני שהם ישארו שם וינעצו מבטים ואחרי זה גם ילכו וישבו בפרגולה, זה לא סביר, סביר להניח שהם היו תלמידים של כיתה י"ב, כי תלמידי כיתה י"ב יש להם גישה למקומות שאותם תיעד העד והייתה פעילות שלהם באותו מקום

ש.חצי קומה מעל זירת הרצח, יש שם שירותים, בדקתם את השירותים האלה

ת.לא בדקתי, זה לא היה מתפקידי, ראש הצח"מ או המעבדה הניידת

ש.אם לא הצגתם אלבום תמונות, אני מניח שגם קלסתרון לא ניסיתם להנפיק מהעד הזה

ת.הפעולה שלי הסתיימה בגביית העדות של הנער

ש.אתם ניסיתם להוציא מעתקי ט.א, בדיקת סיבים מהספסל שעליו הם ישבו

ת.לא ידוע לי

ש.אני עובר להודעה נוספת שגבית מ – ל.ס., תאשר לי שזה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 2 שורה 5 : "ש. מי זה י.ב.? ת. הוא מקצרין, תלמיד כיתה י"א לומד בברנקו וייס", אני מפנה אותך לשורה 13: "מתי פגשתם את י.ב. פעם אחרונה? ת. אתמול בערב בבית הנוער.ש. על מה דיברתם. ת. כלום, רק שמעתי אותו אומר בזמן שישבנו בבית הנוער "שמעתם את מה שאבי מטבריה אומר לאוולין", ואני כששמעתי את י.ב  .אומר את זה שאלתי אותו מה הוא אמר אז י.ב. אמר שאבי אמר שמה שעשינו לחברה שלך זה עוד כלום ממה שנעשה לה. שאלתי את י.ב. ממי שמעת את זה וי.ב. אמר שאוולין סיפרה את זה לנופר...ש. מי זו נופר? ת. נ.א. גרה באותה שכונה שלנו והיא גם חברה..." – אני רוצה לשאול אותך י.ב. נחקר בקשר לאמירות האלה

ת.מדובר פה בשמועה לפחות בדרגה שלישית, אני באופן אישי זוכר שחקרנו את אבי ביטון שהוא מקור השמועה, ואת אוולין הבחורה, הם שללו את זה לחלוטין ולכן לא היה טעם להמשיך הלאה

ש.נ.א. ששמעה את זה כבר לא מפי, אלא שמעה את זה ישירות, ככה אומרים, שמעה את זה ישיר מאוולין, שאלתם אותה, תחקרתם אותה

ת.בדקנו עם אוולין והיא שללה את זה לחלוטין, אז למה לשאול את נ.

ש.אולי לאוולין יש סיבה מחשש להסתיר את הדברים האלה

ת.אני באופן אישי לא חקרתי אותה והאמת גם לא ראיתי מקום, לדעתי החקירה מוצתה עם אותו אבי מטבריה ועם אוולין

ש.התשאול הזה שאני מדבר עליו היה עוד לפני שחקרתם את אבי מטבריה, אומרים לך שיש נערה בשם נ.א. שאומרת ששמעה מפי אוולין, את נ.א. לא חקרתם

ת.אני לא חקרתי אותה

ש.אני עובר איתך להודעה של ט.ל., זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 18: "בשיעור השני של החוג לתיאטרון המורה שחרר אותנו מוקדם יותר כ – 10 דקות מסיומו, כלומר סיימנו את השיעור בשעה 13:40" – זה אותו חוג שתאיר ז"ל למדה בו ולא הופיעה לשיעור האחרון. - .....כשיצאנו מהחוג אני זוכרת שראיתי אדם מבוגר כבן 50-60, משהו בסביבות גיל זה, שבא בשביל המדרגות היכן שקרה המקרה עם תאיר, הוא החזיק מגב בידו והיה לו דלי עם מים....עסק בניקיון למיטב ידיעתי הוא לבש סוודר.....לא זוכר יותר פרטי לבוש, הוא היה נראה רוסי, אני באופן אישי לא מכירה את המנקים בבית הספר ואני מספרת לך את זה כי זה היה מוזר לראות מנקה בשעה כזו באותו מקום, למיטב ידיעתי הם לא מנקים בזמן שעדין שיעור מתקיים....." – זה מה שרשמת מפיה

ת.כן, זה מה שרשמתי מפיה

ש.מדוע לא נעשה נסיון עם העדה הזו לזהות את המנקה שהיא ראתה במסדר זיהוי

ת.נעשתה בדיקה, אותו מנקה אותר, הוא אדם שעזר לאשתו שעובדת שם בניקיון ולמיטב זכרוני קוראים לו ויטלי פרפרוב, הוא נחקר, הענין נשלל לחלוטין, נבדק שבאותו מקום שהעדה מסרה שהוא ניקה, הוא עזר לאשתו ואכן ניקה, לפי הנסיבות שהעדה תיארה ולפי התיאור, זה האדם שניקה

ש.אני עובר איתך להודעה של י.כ., זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן, אני מאשר

 

עו"ד ענבר: אני מסכימה להגשה.

 

מוגש ומסומן נ/45

 

העד ממשיך:

ש.אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 3: "למדתי עד השעה 13:15 לערך, היה צריך להיות שיעור שביעי אבל זה היה שיעור חופשי, יצאתי מהכיתה לבדי, הלכתי לשבת בפרגולה כי ראיתי חברים שאני מכיר, ראיתי שם את....."בהמשך בשורה 16: " חוץ מ.......החברה שלה שי יפרח נשארה לשבת לחכות לה כאילו......" בעמ' 3 שורה 4: "בסביבות 13:40 משהו כזה, עזבתי והלכתי הביתה" – אז בשעה 13:15 העד רואה יחד עם אחרים את שי יפרח ותאיר יחד ישובים בפרגולה

ת.זה מה שהילד אומר

ש.כל ההשתלשלות שמתאר לך העד מתרחשת בין 13:15 ל – 13:40 כשההעלמות של תאיר היא בין 13:15 לבין 13:30, כי אם כולם קמו אחרי 10 דקות מאז שתאיר קמה והלכה, משמע ש – 13:30 זו השעה

 

עו"ד ענבר: לא מדובר בשעה מדוייקת, העד אמר: "כאילו" וכפי שעולה מ – נ/45.

 

עו"ד שפיגל: אני מוותר על השאלה.

 

העד ממשיך:

ש.אני מפנה להודעה שגבית מ -ד.ז, זה כתב ידך, גבית את ההודעה

ת.כן, אני מאשר

ש.אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 2: "אני כבר מסרתי עדות שראיתי את תאיר בבית הספר באותו יום שנרצחה בשעה 13:25 והיום יצאתי עם השוטרים ועשיתי שחזור איפה בדיוק ראיתי את תאיר"

ת.נכון, הוא אמר 13:25 אבל אני לא שולל שהוא טעה בזמנים, ואני גם לא שולל שהוא צודק

ש.אני עובר להודעה שגבית מ – ע.א. נ/2, זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 1 שורה 20: "אני בטוח שהשיעור החופשי....." – אלו המילים מפיו של ע.א.

ת.נכון

ש.אתה גבית הודעה מ – א.פ., נ/44, הנער שבא מיוזמתו, והוא סיפר לך על שני נערים בלתי מוכרים, אחד לבוש שחורים שעמדו בסמוך.....מסתבר שאותו א.פ. לפי ההודעה של ע.א. הוא אחד האחרונים שראו את תאיר לפני הרצח והוא לא מספר לך שהוא אחד האחרונים שראה אותה

ת.לא, כי זה לא משך את תשומת לבו כנראה וגם ע.א. טען שהוא לא מכיר אותו

ש.למה ב.ש. לא זומן ולא תושאל, גם הוא נמנה על האחרונים שראו את תאיר ז"ל בחיים

ת.אני התבקשתי לחקור, אני לא עשיתי הצלבות, כך שאני לא יכול לענות על השאלה, לא ריכזתי את החקירה

ש.אני רוצה לעבור להודעה שגבית מהמורה לאנגלית, מרטין בן הרוש, זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.אתה בעמ' 1 שורה 7 שואל את המורה האם המילה HURT (ת/294) היא חלק ממערכי שיעור כלשהן שלימדה את כיתתה של תאיר והיא השיבה לך תשובה שלילית

ת.נכון

ש.בעמ' 1 שורה 25 אתה שואל: "אני מציג בפניך פתק קטן...." ותשובתה הייתה כי בקשר למילה HURT היא לא מבינה את ההקשר לשיעורי האנגלית, הפתק הזה גם הוגש לבית המשפט, הפתק הזה לא משקף את הכיתוב שהיה על ידה השמאלית של תאיר ז"ל

ת.אלו הפרטים שמסרה לי הפרקליטה שהופיעו על גב ידה של המנוחה, לא היתה לי התמונה מול העיניים 

ש.אני מפנה אותך לתמונה מס' 25 ל – ת/1, אתה מסכים איתי שהמילה HURT נמצאת מחוץ למסגרת

ת.כן

ש.אם המילה HURT באותיות קידוש לבנה כמו שזה מופיע שם, בהדפס בגדול, זה מחוץ למסגרת והיא לא שייכת למערכת השעות בלימודי האנגלית, ניסית לברר אם מה שכתוב בתוך המסגרת והמילה HURT נעשו באותה עט

ת.אם אני לא טועה, דרשנו זאת בטופס הלוואי, אני לא יודע אם זה אפשרי, אני לא נחשפתי לדו"ח המומחה, אבל הענין של המילה HURT נבדק באופן פרטני, ההעדפות המוזיקליות שלה נקשרו

ש.אתה חקרת חברות של תאיר, בעיקר מדובר בל.ל וב –ס.ת., וב - י.א. והן כולן ואני מכוון דברי לשתיים הראשונות, בעלת מכשיר ה – mp זאת ס.

ת.כן

ש.והיא מספרת לך בהודעה שגבית ממנה שהיא אישית הקליטה את השירים ויש את השיר HURT ב – MP שהיא נתנה לתאיר לשמוע באותו יום

ת.כן

ש.אני מציג לך שני מסמכים שערכת, תאשר לי שאלה חתימותיך

ת.כן, אני מאשר

 

עו"ד שפיגל: אבקש להציג.

המסמכים מוגשים ומסומנים נ/46 ו – נ/47

 

העד ממשיך:

ש.אני מפנה אותך ל – נ/46 ו – נ/47, עולה מהזכ"ד שהשיר הזה כלל לא קיים ב – MP ולא רק זאת אלא שלפי העדות של ס. שאף הוא מוקדש ל"נסיכה שלי", אתה כותב שיש קולות רקע וזה נשמע כאילו ילדים צועקים ברקע ונשמעים כמשחקים בכדור

ת.אי אפשר להתעלם מזה

ש.אתה מאשר שלפי הודעת ס.ת. היא מסרה את זה לתאיר ב – 6/12/06 לשמוע את זה, כלומר זה היה אצל תאיר ביום הרצח, היא עשתה בזה שימוש

ת.אני אישית לא זוכר, לא נחשפתי לזה באופן אישי

ש.האם היה נסיון לתמלל את אותן 43 שניות

ת.לא ניתן היה לתמלל, מדובר היה בצעקות, אני והמתמלל חיים איסקוביץ, ניסינו לשמוע ולא ניתן, מדובר בצעקות בלבד

ש.לפי הודעתה של בעלת המכשיר, יש למכשיר הזה אופציה של הקלטה

ת.כן, היא אמרה כך

ש.גם לפי המומחה

ת.אם הוא כתב את זה

ש.היה ניסיון לבדוק עם בעלת המכשיר ס.ת. אולי היא יכולה לתת הסבר למלל, לצעקות, אם זה היה קיים קודם, אולי היא מכירה את זה, או שזה דבר חדש מיום 6/12/06, היה נסיון כזה

ת.אני לא ניסיתי

ש.לגבי השאלה ששאלתי אותך באופציות של ההקלטה במכשיר ה – MP, אני מפנה אותך

ל – נ/46, האם ידעת שיש אופציה של הקלטה

ת.כן

 

עו"ד שפיגל: אין לי יותר שאלות.

 

עו"ד ענבר: יש פלט שהוצא מה – MP בו יש ציון כל מה שהוקלט ב – MP עם הזמנים והתאריכים. אבקש להגיש את זה, מאחר וחברי מתנגד להגשה ללא החוקר חיים איסקוביץ חוקר המחשבים שערך את הפלט מתוך ה – MP של ס.ת. אני אגיש את זה בהמשך.

 

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד ענבר:

ש.לגבי ת/250, הדו"ח הזה שבו ציירת את הסקיצה של השירותים, ציינת שיתכן שמספר הכיורים, מספר המראות לא מדויק כפי שציינת בסקיצה, האם בהנחה שיש מעל 4 כיורים, עדין ההתייחסות שלך לגבי המקום שבו צריך לעמוד כדי לראות את הלשונית של תא מס' 1, האם בכל זאת אתה מתכוון לכיור הכי שמאלי, או שהתשובה משתנה

ת.אם התייחסתי לכיורים, לא התייחסתי לענין של כיור או מראה אלא אמרתי שיש לקחת 60 ס"מ שמאלה

ש.בציור האחרון אתה מציין מקום מסויים שצריך לעמוד בו, ללכת שמאלה כדי לראות מראה מסויימת

ת.במסלול הליכה רגיל בשום אופן לא ניתן לראות רק אם אכנס פנימה כ – 2 מטר ואלך שמאלה 60 ס"מ אז ניתן לראות, אני לא יכול לציין מאיזו מראה, יש רצף של מראות

 

עו"ד שפיגל: אני מבקש את רשות בית המשפט להשלים שאלות.

 

העד משיב לעו"ד שפיגל ברשות בית המשפט:

ש.בחקירה הראשית התייחסת לסיפור עם אותו חייל, לירן שוע שמסר לך שביום האירוע היה בבסיס, אתה בדקתם בבסיס

ת.אני רק חקרתי אותו

ש.סיפרת בחקירה הראשית על אותו נער נ.נ. שתשאלתם את אמא שלו, אם הוא היה בבית, היא סיפרה שהוא אכל אצל הסבתא, חקרת את הסבתא

ת.אני באופן אישי לא חקרתי את הסבתא, חקרתי את האמא וכפי שהעדתי בחקירה הראשית, היא מסרה מה שמסרה

ש.סיפרת על איזה שהוא אירוע שנשאלת לגבי מדוע מצאת לנכון לחקור לתשאל בדו"ח התשאולים שלך אם היית באיזור המרכז או באיזור פתח תקווה וסיפרת ממה זה נובע, אמרת שהתקבלה איזו ידיעה מטלפון ציבורי, אנונימית, לפיה יש נער מסוים שיש לו מידע על האירוע, נכון, זה מה שסיפרת, אתה זוכר את זה

ת.תחקור והשאלה כן

ש.האם זה נכון שבעקבות אותו מידע, מדבר על נער שמי שהתקשר והציג את עצמו, באותו הקשר אנונימי, הוצגו כבני משפחתו או הוריו, אני לא זוכר, ומספרים שהנער, כך זה הוקלט במוקד והועבר אליכם, שהנער איים שהוא יתאבד אם ימשיכו לשאול אותו על זה והוא יצטרך לחשוף את מה שהוא יודע

 

עו"ד ענבר: העד הזה רק ביצע את התחקורים, הוא לא היה קשור לכך.

 

עו"ד שפיגל: אני מתנגד. בחקירה הראשית הוא מסר משהו חלקי ואני רוצה היום בחקירה נגדית להשלים את הפרטים של מה שהוא מסר, אני רוצה להביא אותו לתמונה המלאה. הוא נשאל את השאלה וסיפר על כך

 

העד ממשיך:

ת.מה שסיפרתי בחקירה הראשית, זה מה שידעתי