מרדכי בן צור עד תביעה מס' 21 | 20/12/2007

עד תביעה מס' 21 מרדכי בן צור מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:

 

עו"ד שטרן: אני מבקשת להגיש את הודעתו של העד – מוגשת ומסומנת ת/319.

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

 

עו"ד שפיגל: אני מגיש בהסכמה יומן שחזור שמתייחס לעד – מוגש ומסומן נ/53

ש.מההודעה שהוגשה לבית המשפט, נמצאתי למד על מספר עובדות, תאשר לי שהן נכונות – כשאתה נכנסת לשירותי הבנות

ת.אני לא יודע איזה שירותים, נכנסתי למקום שבו נמצאה תאיר ז"ל

ש.בשלב זה אף אחד לא נכנס איתך ואף אחד לא היה בתוך שירותי הבנות, אני מפנה לעמ' 3 שורה 17, ת/319

ת.כן

ש.אתה נכנסת לתא הימני, כלומר התא הראשון שהיה פתוח

ת.נכון

ש.ועלית עם שני רגליך על האסלה

ת.נכון

ש.ואז התייצבת על האסלה ובעזרת שני ידיך הנפת את גופך ונשענת עם החזה על אדן הקורה של תא מס' 2 והצצת פנימה, אני מפנה לעמ' 1 שורות 4-8 – ת/319

ת.כן

ש.אתה אישית לא נגעת בדלת מס' 2, לא ניסית לפתוח אותה מבחוץ, עמ' 4 שורה 7, ת/319

ת.לא נגעתי בדלת שבו נמצאה תאיר

ש.אתה ראית את הילדה ישובה במעין חצי שכיבה על האסלה, שערה מכסה את כל פניה, לבושה וראשה מוטה לצד ימין שלה, זה נכון, עמ' 4 שורות 10-25

ת.נכון

ש.אתה לא נגעת או לא התלכלכת בדם כלשהו, בידיך או בבגדיך ולא נגעת בדם כלשהו

ת.נכון

ש.למה מסרת הודעה רק ב – 3/1/07 חודש לאחר האירוע

ת.זה מה שהתבקשתי

ש.פנו אליך רק אז או שביקשו ממך למסור עדות

ת.באותו יום המשטרה ביקשה מצבי חוטר עדות על הרצח, ואנחנו בקשרים ואמרתי לו שאם הוא ניגש לשם שיציין שגם אני הייתי נוכח

ש.זה התאריך שהם פנו אליך למעשה

ת.כן

ש.אני מפנה אותך לעמ' 3 לתמליל, נ/53, את השחזור ערכת יום לאחר מסירת ההודעה שלך, ב – 4/1/07

ת.זה היה באותו יום

(התמלול נערך ב – 4/1/07)

ש.בעמ' 3 מהשחזור עולה מדבריך: "אני רואה שכל הדלתות פתוחות.......זה מה שחשבתי" – כלומר מה שראית כשנכנסתם זה שכל שלושת הדלתות למעט תא מס' 2 היו פתוחות

ת.כן

ש.כשנכנסתם לשירותים, הדלקתם את האור

ת.שוב אני אומר, כשנכנסתי לשירותים, נכנסתי לבד, לא נכנסנו, אני נכנסתי לבד

ש.הדלקת את האור, הוא דלק

ת.לא שמתי לב, אני מאמין שכן כי כבר הייתה חשכה, זה היה כבר בסביבות 19:00

ש.ואתה בטוח שגם הדלת שאחרי התא של תאיר הייתה פתוחה

ת.אני מעריך שכן, אני לא בטוח, לא התעמקתי בנושא

 

עו"ד שטרן: אין חקירה חוזרת.

 

עו"ד ענבר: אני מגישה בהסכמה 4 מסמכים של העד צמח זיו, מוגשים ומסומנים ת/320, ת/321, ת/322, ת/323.

עדותו של העד מתייתרת לאור ההסכמה.

 

 

לב ארליכמן עד תביעה מס' 22 | 20/12/2007


עד תביעה מס' 22 לב ארליכמן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.מה תפקידך

ת.אני חוקר בתשאול גליל ואחראי על מעקב טכני בתשאול גליל

ש.השתתפת בצח"מ בחקירת תיק הרצח הזה

ת.כן

ש.אתה דובר עברית ורוסית

ת.כן

 

עו"ד ענבר: אני מגישה בהסכמה מסמכים שהעד ערך – מוגשים ומסומנים ת/324, ת/325, ת/326 ת/327, ת/328, ת/329, ת/330

אני מציינת שקיימים עוד שני דוחות שכבר הוגשו, ת/203 ו – ת/206.

בנוסף אני מבקשת להגיש שני דיסקים של אותם דוחות מ"ט שטרם הוגשו, מוגשים ומסומנים

ת/331, ת/332

 

עו"ד שפיגל: הסכמתי להגשת הדיסקים איננה מייתרת את הצורך שלי לחקור בהמשך את כל מי שנוגע או מעורב שלא בהיבט הטכני, אם אמצא לכך מקום.

 

העד ממשיך:

ש.לגבי מ"ט 124, מה זה ההקלטה הזו ומה נסיבותיה

ת.זה הקלטה בתא מעצר, תא עיקוב יותר נכון שנמצא בתשאול גליל, ההקלטה נעשתה בין החקירות שהנאשם קיבל הפסקה בין החקירות ובהנחיית בוקר נעשתה גם הקלטה שתהיה הקלטה רצופה

ש.איפה בוצעו עבודות המ"ט שאתה התקנת

ת.שאני התקנתי כל עבודות המ"ט בוצעו במשרדי תשאול גליל בלבד, זה נמצא בעכו, בימ"ר גליל, חוץ מזה יש עוד מספר עבודת מ"ט שנעשו מחוץ למשרדי תשאול, זה בתחנת גולן או בתא המעצר שזה לא אני עשיתי

ש.אתה מוסמך מ"ט

ת.כן, אני מוסמך מ"ט, יש לי תעודה

ש.וציינת כאן את קיום תקינות כל ההיבט הטכני

ת.נכון

ש.אתה בנוסף לזה עשית במסגרת עבודתך טבלה של עבודות מ"ט – מוגש ומסומן ת/333 וזה כולל את כל העבודות ולא רק תשאול גליל

ת.כן, למעט 10/07 שגם היא צריכה להיות בטבלה (בהסכמה תהא זו 32 שלא מופיעה ב – ת/333)

 

עו"ד שפיגל: הטבלה כפופה לכך שאולי יש קלטות נוספות.

 

עו"ד ענבר: אם יש ושכחנו, אנו נבדוק ונודיע.

 

העד ממשיך:

ש.אותן עבודות מ"ט שהתקנת בתשאול גליל, המצלמה הייתה סמויה או גלויה

ת.סמויה

ש.באיזה שלב התחלת להפעיל את ההקלטה ביחס לפתיחת החקירה ומתי סיימת

ת.לפני תחילת החקירה מתחילים להקליט ורק אחרי סיום החקירה מפסיקים את ההקלטה

ש.אתה נמצא באופן רציף בחדר הבקרה

ת.בדרך כלל כן, אבל יש מקרים שאני יוצא, אבל תמיד יש מישהו שמחליף אותי ונמצא בחדר הבקרה

ש.אותם שוטרים שיושבים בחדר החקירה וחוקרים את החשוד, יש להם שליטה על ההקלטה

ת.לא

ש.בנוסף לכך, ערכת תמליל של מ"ט 119/06 רק צד ב' של הקלטת

ת.נכון

(בטבלה – מס' 16)

התמליל מוגש ומסומן ת/334

 

עו"ד שפיגל: אני שומר לעצמי את הזכות לערוך תמליל מטעמי.

 

העד ממשיך:

ש.את התמליל הזה ערכת מאיזה שפה תמללת

ת.תמללתי מהשפה הרוסית לשפה העברית חוץ מהמשפט האחרון שהיה גם ברוסית וגם בעברית וגם כתבתי

ש.את התמליל עשית מאודיו או וידיאו

ת.מאודיו

ש.איך זיהית את הקולות

ת.אני מכיר את האנשים שדיברו, זיהיתי את הקולות, ובגלל זה רשמתי את השמות

ש.אם היה משהו לא ברור בקלטת וכן עשית מלל, מה רשמת

ת.רשמתי "מל"ב" – מילה לא ברורה

 

עו"ד ענבר: אני מגישה בהסכמת חברי מסמכים שערך העד – מזכר מיום 31/12/06 (צ"ב) – מוגש ומסומן ת/335, מזכר מיום 17/12/06 (קס"ז)  מוגש ומסומן ת/335 א' , מסמך מ – 31/12/06 –  מצוין י' – מסמכים ד' – מוגש ומסומן ת/336,מזכר (קס"ט) מוגש ומסומן ת/337, מזכר כנ"ל (קמ"ה) – מוגש ומסומן ת/338, כנ"ל, מזכר (קמ"ד) – מוגש ומסומן ת/339, כנ"ל (קנ"ד) – מוגש ומסומן ת/340, מזכר קמ"ג – מוגש ומסומן ת/341, מזכר מיום 20/12/06 קע"ב – מוגש ומסומן ת/342, לוח צילומים – מוגש ומסומן ת/343, מזכר מיום 28/12/06 מוגש ומסומן ת/344, דיסק המתייחס אלי – מוגש ומסומן ת/344 א',  מזכר מיום 28/12/06 פ"א – מוגש ומסומן ת/345, דיסק המתייחס אליו – מוגש ומסומן ת/345 א', ספר טלפונים – מוגש ומסומן ת/346, דו"ח בדיקה ע"י רס"מ איסקוביץ וספר טלפונים – מוגש ומסומן ת/347, דף יומן חקירה – מוגש ומסומן ת/348

 

העד ממשיך:

ש.אני מפנה אותך לדוחות שערכת בענין תחקור ובירור של נהגי הסעות, המסמכים שמסומנים

ת/335 א' ו – ת/337 עד ת/341, למה בעצם עשיתם את הבירור לאתר את נהגי ההסעות שהגיעו לבית הספר באותו יום

ת.כדי לחקור כל אדם שהגיע לבית הספר, שהיה בבית הספר, לחקור את נהגי ההסעות האם ראו מישהו חשוד, אולי עלה לאוטובוס, אולי מישהו מהילדים סיפר, כדי להגיע לכל בן אדם, לכל נהג

ש.ב – ת/335 א' נמסרו לך 4 שמות של חברות הסעות ויצרת קשר עם כולם

ת.כן

ש.איתרת את הנהגים שהסיעו באותו יום ותחקרת אותם

ת.נכון

ש.אני מפנה אותך לזכ"ד שמסומן ת/338, זו שיחה עם חברת מגדל ובהמשך מובילי נטופה

ת.כן

ש.בסעיף ב' לדו"ח רשמת שדיברת עם אדם בשם עלי והוא לאחר בדיקה אמר לך שביום 6/12/06 לבית ספר נטופה הגיעו שני נהגים, למה התכוונת

ת.זה טעות שלי, התכוונתי לבית ספר נופי גולן, החברה היא מובילי נטופה

ש.אותו עלי ממובילי נטופה מסר לך פה כפי שמצויין בדו"ח שני שמות של נהגים שלדבריו נסעו באותו יום לנופי גולן, עלי מוסטפא ועבד נוג'ידאת ועולה מהדוחות ת/339 ו – ת/340 שאתה התקשרת לנהגים האלה ושוחחת איתם ואתה זימנת את עלי מוסטפא להגיע לתחנת קצרין

ת.נכון

ש.האם עלי מוסטפא הגיע, והאם הנהגים התייצבו לחקירה ונחקרו ומה היה

ת.הנהגים הגיעו, נכון, ונחקרו, רק לציין שיחד הגיע בעל החברה, אני לא זוכר את שמו, בעל החברה הגיע יחד עם הנהג ומסר שהנהג התבלבל ומי שהגיע לבית הספר זה הוא, מנהל החברה ואני חקרתי את מנהל החברה, שמו של מנהל החברה נאסר נוג'ידאת

ש.מי מהם נהג לבית הספר

ת.נאסר נוג'ידאת הוא זה שנהג לבית הספר ביום האירוע

ש.עלה משהו בחקירות

ת.לא עלה שום דבר חשוד

ש.אני מפנה אותך לדו"ח, ת/342, זו שיחה שלך עם הנאשם בתאריך 20/12/06

ת.כן

ש.אתה מציין שהבאת לנאשם אוכל ושוחחת איתו מספר פעמים, באיזה שלב מבחינת רצף החקירה של הנאשם, היה האירוע הזה אם אתה זוכר

ת.יום לפני זה הנאשם הודה ושחזר, זה היה ב – 19 לחודש וב – 20 לחודש הוא פגש את עורך דינו ודיבר איתו בשעות הצהריים במעצר גליל שזה בעכו ולאחר הפגישה, צוות בילוש הביא אותו אלינו לתא העיקוב ואני הגשתי לו ארוחת צהריים כי הכנתי מראש בשעות הצהריים הכנתי את המנה אז כמו שרשום בדו"ח הנאשם לא רצה לאכול, אני יודע בדיעבד שהוא כבר אכל במעצר גליל, ביקש רק תה, אז שאלתי אותו בתור נימוס מה קורה והוא אמר שהוא דיבר עם העו"ד והעו"ד המליץ לו להכחיש הכל והוא בינתיים יבדוק את הענין

ש.מי יבדוק את הענין

ת.העו"ד יבדוק את הענין, הייתה לנו הנחיה לא לדבר על החקירה עם הנאשם לאף אחד חוץ ממי שחוקר אותו פיזית ואישית, ובגלל זה לא רציתי לדבר, ישר יצאתי מהתא וכמו שפה כתבתי, הנאשם אמר שהעו"ד שאל אותו האם הוא רצח את הילדה והוא אמר שלא, ואני כבר סגרתי את הדלת והנאשם אמר בהמשך שאתה אפילו יכול לראות בשחזור שלא ידעתי מה לעשות, אני מייד דיווחתי לממונים, לקצינים, רשמתי דו"ח כמובן, זה הדו"ח

ש.כמה זמן אחרי המקרה הזה רשמת אותו

ת.מייד

ש.ובאיזה מיד הדו"ח משקף מילולית את מה שנאמר

ת.אני רשמתי מילה במילה

ש.אתה פנית אליו, סתם, שאלת אותו מה קורה, למה שאלת אותו מה קורה

ת.בתור נימוס, לא דיברתי איתו על החקירה, הבאתי לו אוכל, מנה

ש.מבחינתך, הוא פנה אליך ואמר לך משהו בענין אם הוא עשה או לא עשה את המעשה

ת.לא, הוא פגש את עורך דינו ומיד עלה אלינו לחקירה, אני הייתי הבן אדם נגיד ראשון שהוא פגש אחרי הפגישה שלו עם העו"ד וזה היה ספונטני, אני הייתי הראשון מהצוות שפגש אותו

ש.אני מפנה אותך ללוח צילומים, ת/343, לנעלי הספורט, אם זכור לך, של מי הנעליים ולמה צילמתם

ת.מעדותה של אשתו של הנאשם עלה שלנאשם היה זוג נעלי ספורט שהוא עבד ושהוא לבש וזה זוג בדיוק כמו שהיה זוג לחמו, והזוג הזה שהוא לבש אותם הם נזרקו לפני האירוע, לא זכור לי בדיוק מתי ואנחנו הבאנו את הזוג מחמו כדי לצלם ולעשות השוואת טביעות נעל בזירה, אז אני חושב שהיינו אמורים להחזיר את זוג הנעליים לחמו ובגלל זה צילמתי את זה, אני לא יודע אם החזירו

ש.לגבי פנקס עבודה, יש כאן דו"ח ת/335, אתה תרגמת מסמך שנקרא פנקס עבודה

ת.כן

ש.מה זה פנקס עבודה

ת.פנקס עבודה, ברוסיה לכל עובד יש פנקס עבודה שבו רושמים את כל התפקידים ואת כל מקומות העבודה שהאדם עובד, כמו שפה כתוב באיזה תאריך התקבל ובאיזה תפקיד, אם הוא התקדם בתפקיד, דרגה

ש.אני מפנה אותך ל – ת/336, זה הדו"ח שמתייחס לצפייה בדיסקים שצולמו בתא המעצר –

 

עו"ד ענבר: אני מבקשת להגיש בהסכמה את הדיסקים עם המדובב והנאשם בהם צפה העד, רק לצורך הוכחה שזה מה שצפה העד, אם הסניגור ירצה, יוכל לחקור את מי שהקליט את הדיסקים.

 

הדיסקים 161/06  1 ו – 2 מוגשים ומסומנים ת/349, הדיסקים 163/06 – 1-4 מוגשים ומסומנים ת/350,  23 דיסקים 165/06 מוגשים ומסומנים במקובץ ת/351.

 

עו"ד ענבר: יש כאן דיסקים שמוסמנים מספור פנימי הוא 5-28 למעט שני דיסקים שסומנו 25-26 אשר הם כבר הוגשו לבית המשפט ומסומנים ת/6 ו – ת/7 בנפרד.

 

העד ממשיך:

ש.במה אתה צפית מתוך כל הדיסקים האלה, כולם, חלק

ת.אני צפיתי בכל הדיסקים חוץ מדיסק אחד שהיה בזמן הזה בתמלול, נראה לי שזה דיסק מס' 25

ש.אתה התבקשת לבדוק אם הוא ישן ואוכל בתא המעצר, למה היית צריך לבדוק את זה

ת.בגלל שהנאשם טען שהיו לחצים והוא לא אכל ולא שתה ולא ישן ולכן הוא הודה

ש.כשאתה צפית, אתה צפית ממש ברצף, כל דקה מהדיסק, או בקטעים

ת.אני צפיתי בכל הדיסקים, היו קטעים מתים, כלומר בלילה כשישנים, אין אורות, אז אני הרצתי תוך כדי צפיה

ש.אתה רשמת כאן את השעות שבהן קרו האירועים לפי מה שראית

ת.כן

ש.באותם מקומות שאתה מציין שהנאשם ישן, איך אתה מסיק שהוא ישן, מה אתה רואה או שומע

ת.קודם כל לפעמים רואים, נגיד ככה, שהשליטה על האורות בתא היו בשליטת העצורים, הם היו יכולים להדליק או לכבות אורות ללא שליטת הסוהרים ולפעמים רואים בצילומים שהנאשם ישן או אפילו שאין אורות, פשוט נחירות או נשימות עמוקות, או לפעמים שהמדובב התעורר מוקדם ראשון ומדליק אור והוא מעיר את הנאשם ורואים את הנאשם מפהק, עושה תנועות של אדם שרק מתעורר עכשיו

ש.כשהאור היה כבוי בתא, אתה האזנת האם יש דיבורים בתא למרות שאין אורות

ת.כן, לפעמים בחלק מהדיסקים היו דיבורים למרות שלא היה אור כי הנאשם דיבר עם המדובב, לפעמים הנאשם ישן במשך היום, לפעמים בלילה הוא לא ישן ודיבר עם המדובב, איפה שרשמתי שהוא ישן, הוא ישן, איפה שלא, אז לא

ש.היה מצב שהוא לא ישן בכלל כל הלילה

ת.לא, היו לפעמים שבשעות 23:00 – 24:00 הוא דיבר עם המדובב ואח"כ הוא ישן

ש. אתה משתמש בשני מונחים, לפעמים אתה כותב :"קיבל ארוחת בוקר" ובמקומות אחרים אתה כותב: "אוכל" למה אתה מתכוון

ת.כשרשמתי "קיבל ארוחת בוקר" רשמתי בדיוק מה הוא עשה, כלומר קיבל את ארוחת הבוקר מהשוטר, באותו רגע שכתבתי שהוא קיבל, אז הוא קיבל, כשכתבתי שהוא אכל, הוא אכל

ש.הנאשם טוען כאן במסגרת טענות הזוטא בנושא האוכל והשינה – הוא טוען שבנוסף ובמצטבר למכבש הלחצים הפסיכולוגים וכו' שהופעלו עליו, הוא לא אכל דבר מלבד מספר תפוחי עץ וכמעט ולא עצם עין עובר לחקירותיו הארוכות והדורסניות, עייפותו הפיזית והנפשית במצטבר, שברו את רוחו והפכו אותו לחומר ביד היוצר ובאופן שמוכן ונכון היה לרצות את חוקריו בכל אשר יתבקש או יכוון אליו ובלבד שיעזבוהו כבר לנפשו ויאפשרו לו מנוחה נפשית ופיזית – בהתאם למה שראית בתא, מה אתה יכול לומר על הטענה הזו ותתייחס במיוחס ליום האחרון שלפני שהוא הודה, ל – 17/12/06

ת.אני לא זוכר את מספר הדיסק, אבל ביום הזה הוא כל היום היה בתא, בכלל לא הוציאו אותו לחקירות, הוא קיבל את כל הארוחות, הוא גם ישן, גם אכל, ישן, גם במשך היום, לא גם בלילה, הוא אכל, בשר, שניצל אם אני לא טועה, הוא ישן ואכל ויום לפני שהוא הודה, בלילה שלפני שהודה הוא ישן 12 שעות רצופות

באופן כללי לגבי מה שאני ראיתי הנאשם אכל וישן, היו לו מספיק שעות מנוחה לישון, הוא אכל ולא רק תפוחי עץ, הוא גם שתה

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מפנה אותך ל – ת/336, כשאתה אומר שאתה ראית את הנאשם ישן, אתה לא בדקת פיזית אם הוא ישן

ת.לא

ש.האור היה כבוי

ת.לפעמים כבוי ולפעמים לא, את זה אמרתי שהעצורים יכולים לשלוט על האור, לפעמים האור היה יכול להיות דלוק בתא

ש.אתה מסיק שהוא ישן כי לא שמעת קולות משוחחים

ת.כי שמעתי נשימות עמוקות ולא שמעתי או ראיתי מישהו מסתובב בתא, הולך

ש.נשימות עמוקות בתא, מהמקום שאתה צופה בסרט, אתה יכול לדעת של מי הן

ת.כמובן שלא, אבל מספר אנשים ישנים ולא אחד, כי אתה שומע אחד נוחר, אחד נושם עמוק, הוא שכב במיטה

ש.אתה לא יכול לשלול בוודאות שאדם שוכב במיטה ולא ישן, אלא פשוט מהורהר, חושב

ת.יכול להיות

ש.אתה מציין שראית שמגישים לו אוכל, אתה ראית גם את מגש האוכל יוצא

ת.לפעמים כן

ש.אתה ראית מה יש על מגש האוכל כשהוא יוצא, ריק או שהוא יוצא כמו שהוא

ת.לא

ש.במסגרת הארוחות שהוגשו, שהגשתם לעצורים, זה כלל מן הסתם גם תפוחי עץ

ת.יכול להיות שכן, לפעמים כן

ש.כשאתה כותב בדו"ח שלך שראית אותו אוכל, אתה לא מציין בדו"ח מה

ת.כן, כי אני לא רואה מה הוא בדיוק אוכל, לפעמים רואים שהוא עושה סנדוויץ'

ש.הדיסק הזה שדיברת עליו, שראית אותו באותו יום שהוא לא יצא מהתא

ת.לפני ההודאה

ש.ביום של ההודאה, ב – 18 לחודש

ת.אני חושב שכן

ש.אתה יודע שב – 18 לחודש הוא היה החל מסביבות השעה 16:30 – 17:00 בבית החולים

ת.עכשיו אני יודע

 

עו"ד ענבר: הוא לא היה בסביבות 16:30 – 17:00, אלא הוא היה בשעה 19:00, הוא הוצא מהתא בסביבות השעה 18:00 לבית החולים, ונחקר עד 22:00 לאחר בית החולים, אפשר לראות בתעודה הרפואית מתי הוא שוחרר ואז הוחזר לתאו, לכל המאוחר בשעה 22:00 ושהה בתא עד הבוקר.

ההודאה בפני המדובב הייתה ביום 18 לחודש לאחר שחזר לתא בשעה 22:25 ואז הוא אכל בשעה 22:37 ואז הוא הודה בפני המדובב.

 

העד ממשיך:

ש.מתי הוא לא יצא כל היום מהתא

ת.זה היה ב – 17 לחודש

ש.בדיסק שאתה צופה, אתה רואה בדיסק מה הוא אוכל, כשאתה מניח שהוא אוכל

ת.אמרתי שקשה לראות כי זה מרחק, אתה לא רואה מה בדיוק הוא אוכל אבל לפעמים אתה רואה שהוא עושה סנדוויץ'

ש.אני מפנה אותך ל – ת/342, אמרת שבדיעבד אתה יודע שהוא אכל במעצר גליל, אתה ראית אותו אוכל במעצר גליל

ת.כמובן שלא, לא ראיתי ולא הייתי בזמן האוכל אבל מתיק החקירה אני יודע שהוא פגש אותך באותו יום והוא אכל ארוחת צהריים וזה מבית המעצר או אני לא זוכר מאיפה זה ידוע, אני הכנתי לו מנה כי לא ידעתי אם הוא יאכל שם או לא, אני יודע מתיק החקירה כי הוא אכל, אני פשוט לא זוכר בדיוק מאיפה, אם אני לא טועה, זה היה מהמזכר של אלכסנדר.ס, אצלי הוא ביקש רק תה ואני רשמתי

ש.סיפרת שרשמת את ת/342 מילה במילה

ת.כן

ש.רשמת את המזכר הזה בזמן אמת

ת.מייד לאחר מכן, דקות ספורות לאחר מכן, אני דיווחתי לממונים ומייד רשמתי את זה, זאת אומרת זה היה מספר דקות ספורות לאחר מכן

ש.אתה בטוח שזו מילה במילה

ת.אני בטוח לגמרי

ש.זה היה ברוסית

ת.כן

ש.ואתה תרגמת את זה לעברית לאחר שיצאת ותרגמת מילה במילה

ת.אני תרגמתי כמו שאני מבין מילה במילה

ש.אתה מספר שאתה הראשון שפגשת אותו אחרי שהוא שוחח עם העו"ד ושאלת אותו מה קורה באופן מקרי ואז הוא אמר לך מה שרשמת במזכר

ת.נכון

ש.מי אלה הצוות בילוש שהביאו אותו, שפגשו אותו לפניך

ת.אם תשים לב, אני אמרתי שהוא האדם הראשון שהוא פגש מצוות החקירה, בלשים זה לא בצוות החקירה, הם הביאו אותו ממעצר גליל אלינו ואני הראשון מצוות החקירה שפגשתי אותו אחרי שהוא דיבר איתך

ש.גבית ממנו פעם הודעה

ת.לא

ש.היית נוכח במהלך חקירות, הוא ראה אותך במהלך החקירות

ת.כן, אני נכנסתי, יצאתי, הייתי נוכח באיזה מקרים, אני חושב שאפשר לראות את זה בהקלטות, מספר דקות, לא הייתי נוכח כל הזמן ולא חקרתי אותו

ש.מעבר לפנייה הזו שהוא דיבר איתך כמו שהעלית ב – ת/342, הוא אי פעם דיבר איתך

ת.אני לא זוכר שהוא דיבר איתי כי הייתה לנו הנחייה מראש צח"מ לא לדבר

ש.אני שואל אם הוא פנה אליך או דיבר איתך

ת.לא זכור לי, אם לא כתבתי אז זאת אומרת שהוא לא פנה

ש.כשאתה רושם במזכר הזה, ת/342, 5 שורות מלמטה: "כשיצאתי מתא המעצר...." – אלה המילים

ת.כן

ש.במדויק

ת.כן, רק אני חייב להוסיף, אחרי שהוא אמר לך לא שהוא לא רצח אותה ושהוא בשחזור לא ידע מה לעשות, זה היה מופנה אלי ולא אליך

ש.אני אומר לך שזה מה שהוא אמר לעו"ד

ת.מה שעניתי זה מה שהיה

ש.אתה אומר שכך הבנת את זה

ת.אני דיברתי איתו ברוסית, זו שפת אם שלי ואני מבין רוסית טוב, מה ששמעתי זה מה שכתבתי, אין פה משהו אחר

ש.אני אומר לך שהנאשם אמר לך שהעו"ד שאל אותו אם הוא הרוצח, אם הוא רצח, והוא אמר שלא, הוא לא הרוצח ואפילו רואים בשחזור שאני לא יודע מה לעשות, שזה מופנה לעו"ד, מה אתה אומר על זה

ת.אני עניתי

ש.יש הודעה שגבית מנערה בשם ק.א., זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן, אני מאשר זה כתב ידי וחתימתי

ההודעה מוגשת ומסומנת נ/54

 

 

 

עו"ד ענבר: אין לי שאלות בחוזרת, רק אבקש לציין בנוגע לשאלות חברי לאוכל, שאני מפנה לקלטות.

 

החלטה

 

להמשך שמיעה במועדים הקבועים

 

ניתנה היום י"א בטבת, תשס"ח (20 בדצמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

                                                                                                                                                               

אסתר הלמן

 שופטת<span"><span"><span">

 <span">

חיים גלפז <span"><span"><span">

שופט<span"><span"><span">

 <span">

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא<span"><span"><span">

<span" style="COLOR: red"> 

<span" style="COLOR: red"> 

 

 

000502/07פח 054 עדן ונדר

אייל בן משה עד תביעה מס' 16 | 16/12/2007

עד תביעה מס' 16 אייל בן משה מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:

ש.אתה פרמדיק במד"א

ת.כן

ש.תאר לנו את הפעולות שלך ביום 6/12/06 בהקשר לאירוע הזה

ת.הגענו בשעה שכתובה בטופס שלי, לא זכור לי מתי זה היה בסביבות 19:00, לבית ספר נופי גולן בקצרין - מוגש ומסומן ת/301

נקראנו מתחנת מד"א קצרין לבית ספר נופי גולן בחשד לאסון כלשהו, או נסיון אובדני, מרחק הנסיעה הוא מאוד קצר בין התחנה עד זירת האירוע זה משהו כמו 2-3 דקות, אפילו פחות, הגענו לבית הספר

ש.עם מי היית

ת.אני והנהג צביקה נבו, אנו צוות אט"ן, אני ראש הצוות יחד עם צביקה נבו שהוא מתנדב והגענו לזירה, כל מה שכתבתי ב – ת/301 זו אמת, זו טיוטה ראשונה ויש טיוטה נוספת שהוצאתי מאוחר יותר, ויש המשך "לציין ש...." לא נמצא נשק בזירת האירוע

הודעת העד מיום 6/12/06 מוגשת בהסכמה ומסומנת ת/302, הודעה שניה מיום 10/12/06 מוגשת ומסומנת ת/303, הודעה שלישית מיום 3/1/07, מוגשת ומסומנת ת/304

ש.במשך השהות שלך בזירה, כמה אנשים הסתובבו שם, אזרחים ושוטרים

ת.ממה שאני זוכר היה מפקד התחנה, אם זיהיתי אותו נכון, נכח בפנים, אני וצביקה, זה כבר 3, עוד שוטר שהזדהה כקצין מודיעין והיה לבוש אזרחי, נדמה לי בשם משפחה לוי, עוד שוטר אחד שנכנס ויצא תדיר, הוא לא נכנס ממש לתא השירותים אלא למבואה, אני יכול להעריך שמחוץ לזירה ליד הדלת של תא השירותים עד 10-12 איש, הערכה גסה

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.כשאמרת עכשיו הערכה גסה עד 10-12 אנשים זה בתא שבו נמצאה המנוחה

ת.זה במבואה וליד הדלת של תא השירותים

ש.זה כולל אנשים שעמדו מעבר לדלת

ת.כן

ש.בתוך התא, אתה אישית נכנסת לתא

ת.כן

ש.כשנכנסת אישית לתא, נבו לא נכנס לתא נכון

ת.שנינו היינו לחוד וביחד בתוך התא, באירוע הראשון כשניגשתי לבדוק דופק ובערך במקביל הוא חיבר את המוניטור

ש.איפה עמד המוניטור

ת.מימין בכניסה על הרצפה

ש.וכשהפעלתם את המוניטור לא הייתם בתא

ת.לא, היינו ממול

ש.אתה מסרת את הנעליים שלך למשטרה לבדיקה על פי בקשתם

ת.כן

ש.בהודעה השניה שמסרת מיום 10/12/06, ת/303, נשאלת בשורה 20 אם ידועים לך פרטים באשר לסימני דם שנראו מחוץ לתחנת מד"א במרחק של 30 מ' בערך על המדרכה ואם טיפלת במישהו שנחבל או קשור לסימני הדם והשבת שלא טיפלת באירוע ואין לך מושג מהיכן זה, המדובר בכתמי דם מיום 6/12/06, לא טיפלת באיזור

ת.אני יכול להוסיף על התמונה, זו עדות שנכנס אלי מישהו לתחנת מד"א קצרין כמה ימים אחרי האירוע וסיפר לי שנמצאו סימני דם ורצה לדעת פרטים על מטופלים שטופלו בתאריכים הקרובים לאירוע, אני כמובן ביקשתי אישור מהמנהלים, לא מסרתי את פרטי המטופלים, רק מסרתי לגבי סימני הדם הספציפיים, לא ראינו אותם, לא יודעים איפה זה ולא יודעים על מה מדובר ומהיכן נובעת השאלה של השוטר החוקר

ש.בשורה 11 בהודעה  ת/304 אתה מספר: "דלת השירותים....האחרונה מהכניסה הראשית"

ת.אני אמרתי שלמיטב זכרוני הדלת בה נמצאה תאיר הייתה פתוחה, שאלו אותי אם היו נעולות, לא סגורות, שתי הדלתות הסמוכות, למיטב זכרוני שתי הדלתות היו סגורות, למיטב זכרוני אחת הייתה נעולה, איני זוכר איזו מהן

ש.הדלת הסמוכה השלישית הייתה כשאתה באת, ראית אותה פתוחה

ת.לא

ש.איך אתה יודע שאחת רק הייתה נעולה

ת.מכיוון שבמסגרת סריקת הזירה, ביצענו סריקה נוספת כדי למנוע פגיעה בנו או בדיקת נפגעים נוספים ואז נדמה לי שאחת הדלתות אי אפשר היה לפתוח אותה, ובסוף פתחו אותה, לא אני

ש.בשורה 15 ב – ת/304 אתה מספר: "אני הייתי עם כפפות על הידיים....כמה שפחות להסתובב בזירה" – זה מדויק

ת.כן

ש.לאיזה תא הסתכלת פנימה דרך הדלת למעלה

ת.אינני זוכר בדיוק, זה היה חלק מסריקת הזירה

ש.כשאתה אחזת בידית הדלת, היית עם כפפות

ת.לאורך כל השהות בזירה עד כמה שזכור לי הייתי עם כפפות, כשיצאתי מהזירה הורדתי אותן וזרקתי לפח

ש.אתה אישית טיפסת על איזה קיר, או איזה אסלה

ת.לא, עד כמה שזכור לי, לא

ש.נבו טיפס

ת.לא

ש.על הניאגרה

ת.לא

ש.על האסלה בתוך

ת.לא

ש.טיפסת על איזה שהוא מקום אחר חוץ ממה שכתוב בהודעות

ת.ממה שזכור לי, לא

 

העד משיב בחקירה חוזרת:

ש.אמרת שהייתם בתוך התא לחוד וביחד, איך הייתם ביחד בתא

ת.כל השהות שלנו בזירה הייתה בעצם ביחד, כשאני נכנסתי קודם, השיער היה קרוש, והפנים היו מכוסות, הייתי צריך לבדוק דופק, אז נכנסתי, צביקה רכן כלפי מטה והרכיב את המוניטור, אני נסוגתי אחורה

ש.כשהלכת לבדוק דופק, כמה צביקה נכנס לתא

ת.בדיוק כמוני, הוא רכון קדימה, אני רוכן מעליו, בודק דופק, הוא מחבר את המוניטור, תיאמנו את הפעולה של הבדיקה וההכנה למוניטור, המוניטור היה מחוץ לתא בצד ימין.

אני רוצה לציין שיכול להיות מצב, אני לא זוכר בוודאות, שאלו אותי גם השוטרים, או שאני או שצביקה טיפסנו על הקיר או על האסלה לא מהתא בו הייתה המנוחה, אלא מתא סמוך, אני לא זוכר בוודאות, כמעט ודאי שלא, יכול להיות שהסתכלנו מהצד, זה בין תא 2 לתא 3

ש.כמה זמן שהית בזירה

ת.מספר דקות, דקות ספורות, לא יותר מ – 10 דקות, מחוץ לתא השירותים יותר

 

 

רפ''ק ראובן ארבל עד תביעה מס' 18 | 20/12/2007

396

 

   

בתי המשפט

פח 000502/07

בית משפט מחוזי נצרת

 

20/12/2007

תאריך:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

בפני:

       

 

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

 

 

 

 

נ  ג  ד

 

 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

הנאשם

 

 

 

 

בשם המאשימה: עו"ד שטרן, עו"ד ענבר ועו"ד שוחט - פינק

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

נוכחים:

 

פרוטוקול

 

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

 

עד תביעה מס' 18 רפ"ק ראובן ארבל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:             

ש.אתה מפקד תחנת גולן

ת.נכון

ש.בזמן הרצח גם היית בתפקיד הזה

ת.כן, מפקד תחנה 3 שנים

ש.ערכת ב – 7/1/07 דו"ח זכ"ד

ת.נכון, אני מאשר את הזכ"ד שלי – מוגש ומסומן ת/314

ש.אתה התבקשת ב – 7/1/07 לערוך דו"ח מדוע

ת.אני מניח שהצח"מ ביקש ממני, לא הייתי מעורב בחקירה

ש.אתה התחלת את הדו"ח עם הדיווח על גילוי הגופה, מה קרה לאחר שהתקבל הדיווח על הנעדרת

ת.אני קיבלתי דיווח על נערה נעדרת מבית הספר, מסרו לי שהיא נעדרת משעות הצהריים, לא חזרה הביתה, נמסר לי שהמשפחה עסוקה בחיפושים וצוות שלנו התחיל לטפל בנושא הזה, איילת אזולאי חוקרת תורנית נסעה לבית המשפחה לבדוק מה הסיפור והסיור יצא לבצע סריקות ראשוניות והמשא"ז תוך כדי גיוס גוייסה כיתת כוננות והתחלנו להפעיל את כל המערכות

ש.זכור לך כמה זמן עבר מהדיווח על הנעדרת ועד שדווח לך על גילוי הגופה

ת.ממש זמן מהיר יחסית, מרגע הדיווח ועד חצי שעה אחרי זה, התקשר אלי רכז המודיעין יוסי ואמר לי להגיע מהר לבית הספר

ש.אתה זוכר באיזה שעה הוא התקשר אליך

ת.בסביבות השעה 19:00, לא זוכר זמן מדויק

ש.מה יוסי אמר לך

ת.אני רוצה לציין שיוסי היה בבית ספר כי קודם לכן נעשה נסיון לאיכון טלפונים, והגיעו לבית הספר על פי האיכון שהצביע על אולם הכדורסל

ש.חוץ מאשר יוסי לוי, היו עוד שוטרים של תחנת גולן שהיו בבית ספר לפני השלב שאתה הגעת

ת.ניידת סיור

ש.כשאתה הגעת לבית הספר, היו איתך שוטרים נוספים

ת.בית הספר נמצא אולי מרחק של 100 מטר מהמשרד שלי, אני רואה את בית הספר, כל השוטרים פרט ליומנאי יצאו למקום, מדובר במשמרת בתחנה אצלנו ב – 5 שוטרים

ש.אתה מציין שהבחנת באנשים רבים מגיעים לאיזור בית הספר ומגיעים לבית הספר

ת.נכון, אני כשיצאתי מהתחנה כבר הייתה תנועה ברחוב לכיוון בית הספר של נערים וכל מיני אנשים

ש.כמה אנשים בסך הכל ראית בדרך לבית הספר ובתוך בית הספר

ת.עשרות בודדות, 20, משהו כזה

ש.אתה מציין בדו"ח שיוסי לוי הכניס אותך לשירותים ושם הבחנת בגופה ובשני חובשים, בשלב שהגעת החובשים היו לפני טיפול, אחרי טיפול

ת.אני כשהגעתי הם היו בשירותים מחוץ לתא, כבר לא היה טיפול, את הטיפול לא ראיתי

ש.אתה עצמך נכנסת לתא

ת.כן, אני נכנסתי לתא

ש.האם ידוע לך עד שהגעת כמה אנשים נכנסו לתוך השירותים

ת.לא

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אתה יודע איפה זה פינת החי בבית הספר

ת.לא

ש.סיפרת כאן שסך הכל ראית בין 10-20 אנשים מסתובבים במתחם של בית הספר, אני רוצה לעשות הפרדה, מעבר לנערים שראית מסתובבים בחצר כפי שציינת בדו"ח, בזירה עצמה למעט אתה ויוסי לוי ואותם שני חובשים שסיפרת שסיימו את עבודתם והיו מחוץ לתא, היה מישהו נוסף בתוך הקומפלקס של השירותים

ת.לא

ש.כשאתה הגעת מתוקף תפקידך ומנסיונך הורית שאף אחד לא יכנס לקומפלקס

ת.כן, נכון, לשירותים

ש.כשהיית בתוך התא, דרכת על האסלה

ת.לא

ש.על הניאגרה

ת.לא

ש.על אדן הקורה שמפרידות בין התאים

ת.לא

ש.הסתובבת בתוך התא

ת.לא

 

עו"ד ענבר: אין שאלות בחקירה חוזרת.

 

יאיר וענונו עד תביעה מס' 17 | 16/12/2007

עד תביעה מס' 17 יאיר וענונו מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.מה תפקידך

ת.אני משרת בימ"ר גליל, עובד נוער, חוקר נוער

ש.בתקופה הרלוונטית, זה היה תפקידך

ת.זה היה תפקידי בתקופה הרלוונטית

ש.היית חלק מהצח"מ של חקירת המנוחה תאיר ראדה

ת.כן

ש.מה היה תפקידך בצח"מ

ת.בהתחלה לא היה לנו תפקיד ממש מוגדר, עזרנו בכל מיני דברים, אחרי זה חילקו אותנו לצוותים, הייתי עם סשה, אבל הוא היה אחראי בהתחלה על הצוות של המנקות, לאחר מכן שמו אותי באיזה חדר והביאו לי כל מיני נחקרים וגביתי עדויות ולפעמים הכווינו אותי לצורך כזה או אחר

ש.אתה בין היתר עסקת בטיפול בסיפור של נהג רכב בשם גדאוקר עם הסיפור של הטרמפיסטים

ת.כן

ש.אתה תפסת רכב, השתתפת בתפיסה של הרכב של גדאוקר וערכת דו"ח על כך

ת.כן, זה הדו"ח שערכתי, הכל בו אמת, אני חתום עליו, מוגש ומסומן ת/305

ש.האם ידוע לך מה נעשה לגבי הרכב הזה

ת.הוא נשלח למטה הארצי לבדיקה, אני מאמין שנבדק מן הסתם, לא ראיתי את תוצאות הבדיקה, אבל עד כמה שזכור לי מסקרנות לא היה שום ממצא

ש.אתה בנוסף לכך השתתפת בסריקות עם אותו גדאוקר, האם זכור לך מה הייתה מטרת הסריקות, מה עשיתם ולאן הלכתם

ת.בגדול כן, אותו בחור אמר שלקח 3 טרמפיסטים, עד כמה שזכור לי ואחד מהם תפס את הראש ואמר: "מה עשיתי" איך שהם עלו לרכב

ש.מה עשיתם

ת.חיפשנו יחד איתו

ש.לשם מה יצאתם

ת.את אותו נער שהוא גם בנה קלסתרון שלו

ש.איפה חיפשתם אותו

ת.בכל מקום אפשרי, זה התחיל מקצרין, במסלול נסיעה שלו, עד לצומת כח, הגענו גם לאביבים, עברנו כל רב"ש אפשרי, חוקרי נוער ובסוף לא מצאנו

ש.ערכתם 3 דוחות, את הסריקות ביצעת במשך 3 ימים רצופים

ת.כן – הדוחות מוגשים ומסומנים ת/306

ש.אתה בנוסף לכך במסגרת אותו הקשר חקרת בחור בשם יוסי לוי, למה נחקר יוסי לוי, גם בחור תושב אביבים

ת.אני מאמין שזה בהקשר של גאודקר שאמר שהוא מאביבים, יכול להיות שזה ברמה המודיעינית, שעלו עליו שהוא דומה לתיאור והביאו אותו לחקירה, האליבי שלו נבדק ונמצא שהוא לא קשור, נבדק עם הפלאפון, עם נהג ההסעות ועשינו בדיקה מקפת

ש.אני מציגה לך את הדו"ח שערכת לגבי האליבי של יוסי לוי

ת.נכון – מוגש ומסומן ת/307

ש.גם תפסת ממנו נעליים באיזה שהוא שלב

ת.התפקיד שלי לגבי הנעליים הצטמצם לתפיסה – הדו"ח לגבי הנעליים מוגש ומסומן ת/308

ש.בתאריך 10/12/06 מילאת זכ"ד על דיווח שקיבלת מהמשל"ט, קיבלת הודעה מהמשל"ט וגם רשמת את הזכ"ד

ת.כן (הוגש וסומן נ/15)

ש.אני מציגה לך את הדו"ח של המשל"ט – זכור לך הסיפור הזה

ת.כן, זה גם נבדק ושלחו ממש מידי לאותו טלפון ציבורי טכנאי זיהוי והוצאנו דרך מודיעין פתח תקווה כל מי שיש לו קשרים, פעלנו עם מודיעין פתח תקווה וגם זה נשלל – הזכ"ד מוגש ומסומן ת/309, דו"ח אירועים מוגש ומסומן ת/310

ש.אני מציגה לך זכ"ד לגבי קטינים שיש להם קרובי משפחה בפתח תקווה שערכת

ת.כן – מוגש ומסומן ת/311

ש.אתה ב – 8/12/06 רשמת זכ"ד על דיווח שקיבלת מהמשל"ט  לגבי מישהי שתקשרה עם הנרצחת לטענתה

ת.גם היומנאית למטה מכירה אותי והיא סיפרה לי על מישהי שתקשרה, דיווחתי על כך לראש הצח"מ, נדמה לי שלבוקר

מוגש ומסומן ת/312

אני העברתי את זה הלאה, לא יודע מה נעשה בהמשך

ש.ב – 10/12/06 שוחחת עם מורה בשם משה שפירו גם רשמת זכ"ד לגבי תלמידים שלא הגיעו לבית הספר ביום הרצח

ת.כן – מוגש ומסומן ת/313

ש.אתה יודע האם הנושא הזה טופל

ת.אני יודע גם משיחות שעלו בבית הספר, שזו הייתה תופעה בבית הספר, שהיו הרבה נערים שלא הגיעו לבית הספר, זה לא היה משהו חריג, אני מאמין שנבדק, לא מדובר במשהו חריג בבית הספר

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מציג בפניך דו"ח זכ"ד, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.אכן, זה כתב ידי וחתימתי – מוגש ומסומן נ/49

ש.באיזה הקשר נעשה הפלקט הזה, מתי נעשה, על מה מדובר

ת.תפסתי אבל אני לא יודע מתי נעשה הפלקט, חודש או שנה לפני, אני לא יודע

ש.תפסת ולא שאלת, בהקשר למה, באיזה נסיבות, מי עשה אותו, למה זה קשור

ת.שלחו אותי נדמה לי סמן קבלה לעשות פעולת תפיסה ואותה עשיתי

ש.איפה הפלקט הזה

ת.את הפלקט העברתי לרכז, לסעד דאהר

ש.אתה לא יודע מה קרה עם הפלקט הזה

ת.אני העברתי לרכז ובזה הסתיים תפקידי

ש.יש לך מושג או מידע למה זה היה במשרדה של היועצת דווקא, הפלקט הזה

ת.לא

ש.אני מפנה אותך ל – ת/311, תסביר למה המסיבה של קשר משפחתי בפתח תקווה היה כל כך חשוב לכם

ת.כי מה שהתקבל מסתבר שהייתה משפחה בקצרין שהתארחה בפתח תקווה, הטלפון הגיע מפתח תקווה ולכן בדקנו את ההקשר

ש.שלושת הקטינים תושאלו

ת.כן

ש.מי תשאל אותם

ת.אני

ש.איפה התשאול היה

ת.עד כמה שזכור לי, בבתיהם

ש.איפה דו"ח תשאול

ת.ת/311 זה דו"ח התשאול, שוכנעתי שהם לא קשורים בשום צורה לאירוע

ש.ההורים שלהם תושאלו גם

ת.אני כרגע לא זוכר

ש.אתה אישית היית בביתם, אתה אישית תשאלת את ההורים

ת.אני תשאלתי חלק מההורים, אינני זוכר את מי

ש.אתה בטוח שתשאלת חלק מההורים

ת.תשאלתי חלק מההורים, אני לא זוכר את מי בדיוק, שתיים לפחות, את הילדים שאלתי, מתי הם היו בפתח תקווה, והסתפקתי בתשובות שלהם

ש.למה לא נעשתה בדיקת פוליגרף

ת.עשיתי מה שהתבקשתי והעברתי לממונים

ש.לגבי דוחות פעולה שערכת בקשר לסריקות, ת/306, מיום 17/12/06, 5 שורות מלמעלה, אתה כותב: "סרקנו יחד עם גדאוקר.....שירדו בצומת מחניים" – אתה והצוות שלך שעשיתם את הסריקות האלה, הייתם מצוידים בקלסתרונים אני מניח והקלסתרון הזה זה פועל יוצא של תיאור של גדאוקר

ת.כן, אבל הקלסתרון לא היה מהיום הראשון

ש.אני מציג בפניך שתי תמונות קלסתרון, האם קלסתרון שצויידתם והלכתם וסרקתם לגבי זה, אחד מהם זה הקלסתרון שאני מציג בפניך

ת.אני חושב שזה זה, עד כמה שזכור לי, זה הקלסתרון הזה המסומן מ"ג – מוגש ומסומן נ/50

ש.אתה ראית באיזה שהוא שלב את שלושת הנערים, שלושת הטרמפיסטים שאיתרתם בסופו של דבר

ת.אני לא איתרתי אף אחד בסריקות שעשיתי

ש.אתה ראית באיזה שלב את שלושת הנערים האלה שאותרו

ת.אני לא הייתי קשור למהלך הזה של שלושת הנערים שאותרו, אני יודע שהיה עוד צוות

ש.העיד פה העד מרדכי אסרף (עמ' 328 לפרוטוקול שורות 17-22) והוא סיפר שנחקר קטין בשם ר.נ. עקב כך שהחוקר הפרטי מטעמם של משפחת ראדה מסר להם שאותו ר.נ. הוא אחד משלושת הטרמפיסטים שעלו לרכבו של גדאוקר ביום הרצח, ואני רוצה לשאול אותך האם נעשה נסיון עם גדאוקר בקשר לר.נ. ואני אומר לך במיוחד ובהדגשה לאותו קלסתרונים שהצגתי בפניך

ת.אני לא עשיתי בדיקה, אינני יודע אם עשו, אני לא הייתי קשור לנשוא איתור שלושת הנערים מעבר למה שעשיתי המפורט בדוחות

ש.אתה העדת בנושא של יוסי לוי, אותו אחד שנחקר תחת אזהרה כי ענה אולי על בסיס מידע מודיעיני על תיאור שמסר גדאוקר ובזכ"ד שהגשת טענת שבדקת את האליבי שלו, למעשה מה שיש בזכ"ד בדקת את האליבי באמצעות נהג ההסעות כדי לברר אם הוא עלה איתו בבוקר להסעה וחזר איתו בסיום הלימודים

ת.נכון, הייתה עוד בדיקה, הייתה בדיקה של הפלאפון שאותר באיכון בשעות האלה בבית הספר בברנקו וייס וקיבלתי חיובי מסלמן

ש.בעיקרון לא הלכתם לבית הספר, לא תשאלתם את מוריו, את חבריו, אם היה נוכח בשיעורים, אם היה עם אותם ילדים שהוא מספר שהיה

ת.לא, אני לא עשיתי, אני חושב שהאיכון ונהג ההסעות מספיק

ש.כששאלתם אותו האם הוא מוכן לעשות בדיקת פוליגרף הוא השיב בחיוב, האם עשית לו בדיקה

ת.אני לא

ש.באותו תאריך שהוא נחקר על ידך ב – 10/12/06 כתבת זכ"ד שבו אתה מציין כי לחשוד הוחזרו מוצגים זוג נעליים ומכנס טרנינג ופלאפון וחולצת טרנינג, מדוע הנעליים והביגוד לא נשלחו לבדיקה

ת.מאותה תשובה קודמת, נבדק האליבי

ש.אתה גם גבית הודעה מקטינה בשם ל.ל., אני מפנה אותך להודעה, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן, זה כתב ידי וחתימתי

ש.גבית שתי הודעות מאותה קטינה ל.ל.

ת.כן

ש.אני מקריא בפניך מעמ' 2 שורה 20: "ש. האם היית בקרבת השירותים אתמול או שמעת משהו מכיוון השירותים שתאיר נמצאה אתמול? ת. בשעה 13:45, 5 דקות לפני סיום הלימודים, אני וס.ת. הלכנו לשירותים שתאיר נמצאה שם, ניסינו לפתוח את דלתות השירותים ומתוך 4 דלתות, 3 היו נעולות ואחת פתוחה אבל השירותים שם היו מסריחים ולא רצינו להיכנס לשירותים האלה ומישהו אמר תפוס....והלכנו לשירותים אחרים. ש. איזה שירותים היו פתוחים, מאיזה שירותים ענו לכם תפוס, האם זה היה קול של גבר או של בחורה? ת. השירותים הראשונים היו פתוחים, השירותים השניים משם ענו לנו תפוס והשירותים השלישי והרביעי היו נעולים, הכוונה איך שנכנסים לשירותים, הראשון הקרוב היה פתוח וכך הלאה, לגבי הקול, נדמה לי שזה היה קול של בן שניסה לענות בקול של בת אבל אני לא בטוחה" – האם אלה המילים שרשמת מפיה

ת.מן הסתם

ש.כשל.ל. אומרת לך שמישהו אמר "תפוס" מתא השירותים השני בשעה 13:45 ואז "הלכנו לשירותים ליד וחזרנו לכיתה" לאיזה שירותים הבנת שהיא הלכה, מפני שאתה לא ביררת ולא שאלת אותה

ת.תברר איתה מה הכוונות שלה, תשאל אותה

ש.כשאתה שומע מל.ל. שכל הדלתות של תאי השירותים למעט תא מס' 1 היו נעולות בשעה 13:45, אתה יודע מה היה מצב הדלת של תא מס' 3 בעת מציאת המנוחה, אתה אישית, נעול או לא נעול

ת.כמו שאני יודע, שהתא היה נעול, אבל לא מבדיקה שלי, אני לא הייתי בזירה

ש.הנערה הנוספת שהייתה עם ל.ל. שמה ס.ת. אתה לא חקרת אותה אבל היא מספרת ששלושת התאים האחרים למעט תא מס' 1 היו סגורים ואז היא ול.ל. דפקו בשאר התאים שהיו סגורים, "בתא השני שדפקנו שמענו רעש של נייר שמוציאים ועברנו לתא השלישי, דפקנו בדלת ושמענו קול של נערה שאומרת תפוס", אם אני לוקח את שתי ההודעות האלה, שני התאים היו נעולים כאשר גם מתא מס' 2 נשמע קול של הוצאת נייר וגם מתא מס' 1 נשמע קול של תפוס, מדובר לפחות בשניים שהיו בשעה הזו, 13:45, אתה הרי גבית מאותה ל.ל. שתי הודעות, אחת מתאריך קרוב לאירוע, הממצא הזה שמסרה ס.ת. היה כבר בידיעתך, מן הסתם כשאתה חוקר מכוונים אותך ואומרים לך, מדוע ל.ל. לא נשאלה לגבי הממצא הנוסף הזה כשחקרת אותה בשנית

ת.ב – 24/12/06 חקרתי אותה על משהו אחר לגמרי

ש.מדוע לא בדקתם את הסיטואציה הזו שעלתה בעדות של אותה ס.ת.

ת.העדות השניה הייתה בכלל על משהו אחר, לא על זה בכלל

ש.לגבי אותה הודעה שניה של ל.ל. האם היא נהגה לעשן, מה הסיבה שמצאתם לנכון ובכלל ואתה בפרט כי חקרת אותה, לשאול את הנסיבות האלה באם תאיר נהגה לעשן או אם עישנה

ת.אני לא יודע את הסיבה, צריך לשאול את ראש הצח"מ, פעלתי לפי הנחיות

ש.אתה גבית הודעה גם מקטין בשם נ.כ.

ת.כן

ש.אני מציג בפניך את ההודעה, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.בשורה 2 להודעה, מספר לך נ.כ. "ביום ש...

 

הערה: ההרכב מעיר לסניגור על נוסח הצגת השאלות שבו יש הכתבה מהודעה שהתביעה מתנגדת להגשתה וכן כי מדובר בשאלות  אשר צריכות להיות מכוונות לעד בפנינו ולתחום חקירותיו ופעולותיו בתיק ולא אחרת

 

העד ממשיך:

ש.אני מפנה אותך לשורה 2 עמ' 1 ואח"כ לשורה 15, השאלה שאתה שואל והתשובה שקיבלת, ואח"כ שורה 24, אתם ניסיתם לבנות קלסתרון עם העד הזה על פי התיאור שהוא מסר לכם

ת.לא, אני לא יודע, אולי ראש הצח"מ

ש.האם הוצגו לעד הזה תמונות או הוצגו בפניו שלושת הנערים שכביכול אתם איתרתם

ת.אני לא הצגתי ולא הראיתי

ש.האם הוצג לו הרכב של גדאוקר

ת.לא יודע

ש.התיאור שמסר נ.כ. לגבי המראה של שלושת הטרמפיסטים שראה עולים באותו רכב מתיישב עם מה שאתה יודע עם התיאור של אותם שלושת הנערים האחרים שכביכול אתם איתרתם

ת.אני לא איתרתי את שלושת הנערים ולא הייתי מעורב בפעילות לגביהם

ש.אחת ההצלבות זה התיאור שהוא מסר לגבי הרכב

ת.הרכב הוא מסוג אחר ובצבע אחר

ש.כלומר תסכים איתי שיתכן בהחלט שמדובר בשלושה נערים אחרים

ת.הנערים שהסניגור מדבר עליהם, סך הכל עשו לו תנועת הצדעה וזהו, כשהוא שמע על המקרה המצער הוא בא וסיפר, לא היה בזה שום דבר לגבי האירוע המצער

ש.מה הוא מספר לגבי התנהגותם, עצבנותם, שהם היו עצבניים וחסרי מנוחה

ת.אני מעיין בהודעה, זכרתי את זה, באמת כתוב שהם נראו לחוצים

ש.זה נכון שהוא מסר לכם נ.כ. שהוא מוכן לבנות קלסתרון ואין לו שום ספק בכך שהוא יוכל לזהות אותם

ת.נכון

ש.זה נכון שהוא מסר לכם תיאור הן לגבי הבגדים שלבשו והן לגבי מראיהם ונקודות ספציפיות יחודיות כמו תיאור השיניים, תיאור הפנים, השיער, הגובה, אני מפנה אותך לשורה 16

ת.יש תיאור, נכון

ש.אתה גבית הודעה גם מקטין בשם א.פ. כתבת כל מה שאמר לך הקטין

ת.כן, זה בד"כ מה שאני עושה, מההתחלה ועד הסוף

 

עו"ד ענבר: אין שאלות בחוזרת.

 

עו"ד ענבר: אלה עדינו להיום, לא יכולנו להמשיך את חקירת העד סשה, חברי הודיע שיש בעיה כספית לגבי התמלול.

 

עו"ד שפיגל: עדין יש קלטת אחת 172 שלא תומללה משום שביקשנו לעצור את זה, עקב הדרישות הכספיות על מה שכבר תומלל, החומר לא הועבר אלינו עקב דרישת התשלום, אנחנו חייבים להתארגן כדי לפתור את בעיית התשלום, מדובר בסכום משמעותי, אני מציג לבית המשפט את הדרישה הכספית.

 

עו"ד ענבר: אנו לא ערוכים לעדים אחרים לישיבה הבאה.

 

עו"ד שפיגל: אינני מסכים להצעת ההרכב לפיה העד סשה יחקר על יסוד התמליל כפי שהופק על ידי הפרקליטות והיה ויהיה צורך בהשלמת חקירה נגדית על פי התמליל שאנחנו נפיק, אני אורשה לעשות כן.

 

החלטה

 

חקירת העד סשה תהא בכל מקרה במועדים הבאים, 7/2/08 וב -  10/2/08.

 

אנו רואים להעיר כי מדובר באורכה מעל ומעבר זאת, לפנים משורת הדין.

 

בדגש, לא תהיה כל דחיה לענין חקירת העד סשה במועדים הנקובים והיה והסניגור לא יערך, יחקור על פי התמלילים של הפרקליטות או הקלטות או ככל שיראה לו והיה ולא יעשה כן, יחשב במועדים הקבועים כמוותר על חקירתו הנגדית של העד סשה.

 

ניתנה היום ז' בטבת, תשס"ח (16 בדצמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

 

                                                                                                                                                               

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

 

000502/07פח 054 עדן ונדר

חומרים משפטיים

צפו בתמונות לזכר המנוחה

צל של ספק - אייטמים חדשים