י.א. עדת תביעה מס' 28 | 28/02/2008

עדת תביעה מס' 28  - י.א. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שטרן:

 

3 הודעות של העדה מוגשות בהסכמה, הודעה משעה 17:39 מוגשת ומסומנת ת/380 (להודעה משודך דף מצולם), הודעה שניה מיום 22/12/06 מוגשת ומסומנת ת/381, הודעה שלישית מיום 1/5/07 מוגשת ומסומנת ת/382.

 

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.קראתי את ההודעות שמסרת בפני החוקרים והתרשמתי שאת היית חברה טובה של תאיר, קרובה אליה במשך הרבה שנים

ת.כן

ש.מהיכרותך הטובה ורבת השנים את תאיר, האם פעם אחת גילית שתאיר שיקרה או הגזימה במשהו בדברים שהיא סיפרה לך

ת. לא

ש. כשהיא סיפרה לך למשל לגבי אותו ילד שהטריד אותה בטלפון, אני מפנה ל – ת/380, עמ' 1 שורות 13-19, היה לך יסוד מההיכרות שלך רבת השנים איתה שהיא מגזימה או אומרת דברים לא נכונים

ת.היא לא הראתה לי את ההודעות, לא דיברנו על זה הרבה כי לא חשבנו שזה רציני, לא דיברנו על זה ולא ראיתי את ההודעות

ש.האם היה לך יסוד להאמין שמה שתאיר מספרת זה מוגזם או לא נכון

ת.לא

ש.את מספרת גם בהודעות שאת מסרת בפני החוקרים כי תאיר לא יכלה לסבול ריח של סיגריות והייתה מתרחקת ממי שמעשן או מעשן של סיגריות, הגיוני מהיכרותך איתה שתאיר הייתה מבקשת סיגריה ממישהו

ת.לא

ש.מהיכרותך רבת השנים ומעצם היותך יחד עם תאיר ביחד, לא רק ההיכרות אלא באופן פיזי ביחד, שמעת את תאיר פעם מנבלת את הפה או מקללת

ת.אם היא הייתה מתעצבנת אז כן

ש.את שמעת אותה או מכירה על סמך היכרותך את תאיר שהיא למשל בעלת דעות גזעניות למשל כלפי רוסים, כלפי אתיופים, כלפי ערבים

ת.לא

 

העדה משיבה בחוזרת

ש.נשאלת אם את חושבת שתאיר הגזימה על מה שהיא סיפרה על אותו נער שהטריד אותה. מה היא סיפרה לך

ת. שיש אחד שמציק לה הרבה בפלאפון, ילד אחד. לא דיברנו על זה רק אמרה שיש אחד שמציק לה.

ש. את לא ראית את ההודעות

ת. לא.