מתן אסולין - עד הגנה מס' 42 | תאריך לא ידוע

עד הגנה מס' 42 מתן אסולין מעיד לאחר שהוזהר כדין:

 

עו"ד שפיגל: הודעתו של העד הוגשה וסומנה ת/135. העד יחקר נגדית לבקשת ב"כ המאשימה.

 

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שטרן:

ש.אתה יודע למה אתה נמצא פה, איך אתה קשור למקרה הרצח

ת.לא כל כך

ש.מתנדבים של המשמר האזרחי היו פה והעידו שהם ראו אותך לוקח מקלות משיחים בכניסה לבית הספר, אתה זוכר את האירוע הזה

ת.אני זוכר שהלכתי עם מקל, לא זוכר מקלות, זה היה ענף שמצאתי

ש.ענף, אתה יכול לתאר באיזה גודל

ת.ענף של עץ, הרמתי אותו במהלך החיפושים וזהו

ש.היה מצב ששיחקת עם המקל הזה ואחד המתנדבים אמר לך להחביא את המקל, אתה זוכר דבר כזה

ת.לא

ש.אתה אומר במשטרה, אתה זוכר שנתת עדות במשטרה

ת.כן

ש.העדות הוגשה כבר לבית המשפט ואני מקריאה לך מה אתה אומר, אולי זה יזכיר לך, השוטר אומר לך: "כשאתה אומר לי שיש מתנדב שראה אותי לוקח מקלות מאזור בית הספר אני משיב כי לקחתי ענף.... בלי סיבה מיוחדת....תחביא אותו ואני שאלתי למה להחביא....מזה ענין?" עכשיו אתה נזכר

ת.שום מתנדב לא אמר לי דבר כזה, אני גם לא החבאתי

ש.כי מה שאומרים המתנדבים זה שאתה לא סתם מצאת מקל, אלא ביקשת מהם במיוחד להיכנס מעבר לשטח שאין שם מעבר לאזרחים משום שהם חסמו אותו ככח שיטור ואתה אמרת שאתה רוצה להיכנס לשם כדי לקחת מקל

ת.איזה אינטרס יש לי ללכת לקחת מקל? לא נכון

ש.אני לא אומרת שיש לך אינטרס, אבל אני אומרת לך מה יכול להיות שמישהו יחשוב, המתנדבים האלה באו וסיפרו את הדבר הזה עם המקל כי היה נראה להם חשוב וחשוד שסמוך לזירת רצח שבא מישהו ולוקח משם איזה שהוא מקל ולכן אני רוצה שתתייחס לדבר הזה

ת.לא יודע, לא יודע איך זה נראה בפני אנשים

ש.איך לך זה נראה

ת.הלכתי במהלך החיפושים, ראיתי ענף ולקחתי אותו

ש.למה לקחתי אותו

ת.משהו לגיטימי, סתם לשחק בידיים

ש.שיחקת איתו ובאיזה שהוא שלב נפטרת ממנו

ת.כן, זרקתי אותו

ש.ומדובר בענף של עץ

ת.כן

ש.יכולה להשמע טענה כאילו בעצם הענף הזה שימש לרצח, מה אתה יכול להגיד על הדבר הזה

ת.שיקחו טביעות אצבעות, שיעשו מה שהם רוצים, אני לא קשור לרצח הזה

ש.אתה בטוח לא רצחת את תאיר ראדה

ת.לא ראיתי שום אביזר, שום דבר

לשאלת בית המשפט.הענף היה מחודד, היה שפיצי

ת.לא, סתם ענף שבור

ש.וכששיחקת איתו הוא לא היה שבור

ת.לא

ש.ויותר מזה, אמרת שראו אותך גם המתנדבים של המשטרה

ת.נו, ברור, לא היה לי מה להסתיר

 

עו"ד שפיגל: אין שאלות בחקירה חוזרת.